Tuoteseloste - Tapiola

tapiola.fi

Tuoteseloste - Tapiola

Sisältö1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 32. Toyota Liikennevakuutus 33. Toyota Kaskovakuutus 34. Mitä vakuutus maksaa? 75. Vakuutussopimuksen voimaantulo,muuttaminen ja päättyminen 96. Mitä Sinun vakuutuksen ottajanaon tehtävä? 107. Jos vahinko sattuu 10Toyota-vakuutus – turvaa japalvelua silloin, kun tarvitsetToyota-vakuutus on tarkoitettu henkilöasiakkaidenenintään 10 vuotta vanhoille yksityiskäyttöisilleToyota- ja Lexus-merkkisille henkilö- ja pakettiautoille.Toyota-vakuutukseen kuuluu Toyota-liikennevakuutusja Toyota-kaskovakuutus. Toyota-kaskovakuutustakaa mm. sen, että• autosi korjataan aina Toyota-merkkikorjaamolla• korjauksissa käytetään alkuperäisiävaraosia• korjauksella ja varaosilla on Toyota-takuu• sinua palvelee oma Toyota-asiakaspalvelu.Tämä tuoteseloste on yhteenveto siitä, mitä saat,kun hankit Toyota liikenne- ja kaskovakuutuksen.Näet, mitä korvataan ja mitä ei. Tuoteselostekertoo vakuutuksistasi oleellisen. Kun tahdottutustua vakuutusturvasi sisältöön vielä tarkemmin,lue vakuutuskirja ja vakuutusehdot. Ne ovatsopimuksesi perusta.Toyota-vakuutuksen palveluntarjoaja on KeskinäinenVakuutusyhtiö Tapiola. Toyota-vakuutusvaikuttaa myös Tapiolan keskittävän asiakkaanetuihin. Mitä enemmän keskität vakuutus- japankkipalvelujasi Tapiolaan, sitä enemmän hyödyt.2


1. Miksi ajoneuvo pitäävakuuttaa?Vakuutusten tarkoitus on antaa taloudellista turvaa,jos vahinko sattuu. Ajoneuvot on vakuutettavaliikennevakuutuksella siltä varalta, että aiheuttaavahingon jollekin toiselle. Oman autonvahinkoja varten kannattaa ottaa Toyota-kaskovakuutus.2. Toyota LiikennevakuutusLiikennevakuutus on pakollinen, koska liikenteessävahinkoa voi aiheutua ulkopuoliselle osapuolelle.Suomalainen liikennevakuutus korvaavahingon sattuessa kaikki henkilövahingot sekävastapuolen omaisuusvahingot.Liikennevakuutus antaa turvaa ihmisilleJos liikenteessä sattuu vahinko, jossa ihmisiäloukkaantuu, kaikki osapuolet ovat oikeutettujakorvaukseen. Suomalaisesta liikennevakuutuksestakorvataan muun muassa• sairaanhoitokulut• ansion ja elatuksen menetystä• tilapäinen ja pysyvä haitta• kohtuulliset hautauskulut.Toyota Liikennevakuutus turvaa toisenosapuo len omaisuudenToyota Liikennevakuutus kor vaa vahingot, jotkaovat aiheutuneet vastapuolen ajoneuvolle. Yleensäkorvataan korjauskustannukset. Jos ajoneuvoaei voi kohtuullisin kustannuksin korjata, Tapiolalunastaa sen sellaisesta rahamäärästä, minkäajoneuvosta olisi todennäköisesti saanut ennenvahinkoa.Liikennevakuutus on voimassa Euroopan talaousalueen(ETA) maissa. Vihreän kortin -yleisopimukseenliittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissavaltioissa liikennevakuutus on voimassavastuuvakuutuksena. Tapiolasta saat Vihreänkortin, jolla todistat, että liikennevakuutuksesi onvoimassa.Mitä Toyota Liikennevakuutus ei korvaa?On tilanteita, jolloin vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksesta.Korvausta ei makseta mm. josmoottoriajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen,vaan• ajoneuvoa säilytetään tai korjataan autotallissatai korjaamossa• ajoneuvoa käytetään liikenteestä eristetylläalueella kilpailuun, harjoituksiin tai kokeiluun.Liikennevakuutus ei korvaa, jos vahinko kohdistuuesim.• vahingon aiheuttajan ajoneuvossa olleeseenomaisuuteen• vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omistajan,kuljettajan tai haltijan muuhunkaanomaisuuteen.Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätävahingonkärsineen oman toiminnan takia. Syynävoi olla esimerkiksi rattijuopumus tai ajoneuvonluvaton käyttö.3. Toyota KaskovakuutusToyota Kaskovakuutus korvaa erilaisia omalleautolle sattuvia vahinkoja, joita Toyota Liikennevakuutusei korvaa, esimerkiksi kolari- tai varkausvahinkoja.Lisäksi se korvaa muun muassamatkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja. Josesimerkiksi autoon tulee tekninen vika, voidaanauto kuljettaa lähimpään Toyota korjaamoon.3


Kaskovakuutuksissa valittavanasi on kaksi erilaista vakuutusturvapakettia:• Toyota Laaja Kaskovakuutus ja• Toyota KaskovakuutusToyotaLaaja KaskovakuutusToyotaKaskovakutuusKolarointivakuutus 7 7Hirvivahinkovakuutus 7 7Ilkivaltavakuutus 7 7Palovakuutus 7 7Varkausvakuutus 7 7Oikeusturvavakuutus 7 7Vastuuvakuutus 7 7Autopalveluvakuutus 7 7Lunastusetuvakuutus 7 7Luonnonilmiövakuutus 7 7Lasivakuutus 7Eläintörmäysvakuutus 7Laaja sijaisautovakuutus 7Rahoitusvakuutus* 7 7Toyota Bonusturva 7* rahoitusvakuutus sisältyy aina osamaksulla hankittujen tai leasingvuokrattujenautojen kaskovakuutukseenKatso tästä taulukosta, mitä turva pitää sisälläänTapahtuma ja turvan tasoKolarointiIlkivaltaHirvivahinkoPaloVarkausRiita-, rikos- jahakemusasiatMillä edellytyksillä korvataan?Kolarointivakuutus korvaa vahingot, jos ajoneuvo törmää, suistuu tieltä,kaatuu tai putoaa.Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta aiheutuneitavahinkoja. Ilkivallasta on tehtävä rikosilmoitus.Toisella ajoneuvolla aiheutettuja vahinkoja ei korvata.Hirvivahinkovakuutus korvaa, jos ajoneuvo törmää hirven, poron taipeuran kanssa. Väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataankolarointivakuutuksesta.Palovakuutus korvaa irtipäässeen tulen tai suoraan ajoneuvoon osuneen salamaniskunaiheuttamat vahingot. Sähkölaitteen oikosulkua ei korvata, mutta oikosulunseurauksena irtipäässeen tulen aiheuttama palovahinko korvataan.Varkausvakuutus korvaa auton, jos se varastetaan. Vakuutus korvaa myösajoneuvon vauriot, jos se vahingoittuu varkauden, luvattoman käytön tainäiden yrityksen yhteydessä. Korvaus maksetaan, kun ajoneuvo onollut lukittuna tai lukitussa tilassa. Varkaus pitää ilmoittaa aina poliisille.Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oi keudenkäyntikuluja autonomistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikosjahakemusasioissa.4


Tapahtuma ja turvan tasoToiselle aiheutettuvahinko ulkomaillaAjoneuvon lunastaminenLasin rikkoutuminenAjoneuvonkorvaaminenrahoitusyhtiölleMillä edellytyksillä korvataan?Vastuuvakuutus täydentää liikennevakuutusta. Jos auton omistaja, haltijatai kuljettaja joutuu ulkomailla korvaamaan toiselle liikenteessäaiheuttamansa esine- tai henkilövahingon, korvausta voi hakeavastuuvakuutuksesta.• Uuden ajoneuvon lunastustapauksissa korvataan vastaava ajoneuvolunastetun tilalle.• Käytetyn ajoneuvon korvaus voi olla enintään 30 prosenttia enemmänkuin ajoneuvon käypä arvo on ollut vahinkohetkellä.Lasivakuutus korvaa vauriot, jotka aiheutuvat suoraan ikkunalasiinosuneesta iskusta. Esimerkiksi kivi sinkoutuu tuulilasiin ja rikkoo sen.Ikkunalasilla tarkoitetaan tuulilasia, ovien laseja ja takalaseja.Jos ajoneuvon omistajana on rahoitusyhtiö, autoliike tai ajoneuvo onleasingvuokrattu, kaskovakuutukseen liitetään rahoitusvakuutus.Rahoitusvakuutus on vakuutus, josta voidaan korvata ajoneuvonmenettäminen tai vaurioituminen ajoneuvon omistajalle(autoliike tai rahoitusyhtiö) tai leasingvuokranantajalle, jos korvausmuuten evättäisiin tai sitä kohtuullistettaisiin.Matkan keskeytyminen Jos matkasi keskeytyy Toyotasi teknisen vian tai esim. kolarointi -(Toyota kasko)vahingon vuoksi korvaa autopalveluvakuutus autosi hinauksenlähimpään Toyota-korjaamoon ja matkustajien ylimääräisiämatkakuluja enintään 500 euroa.Matkan keskeytyminen(Toyota Laaja kasko)Tuulen kaatama puu tairaesadeAuton törmäämineneläimeenAutopalveluvakuutuksesta ei makseta korvausta, jos matka keskeytyyesimerkiksi siksi että• polttoaine loppuu• vararengas tai sen vaihtamiseen tarvittavat välineet puuttuvat• ajoneuvoa ei saada liikkeelle sään - esim. pakkasen - vuoksi.Autopalveluvakuutuksesta korvataan kuitenkin ajon aikanasääolosuhteiden takia tapahtunut matkan keskeytyminen,esim. polttoainejärjestelmän jäätyminen.Jos matkasi keskeytyy Toyotasi teknisen vian, polttoaineen loppumisen,väärän polttoaineen tankkaamisen, renkaan tai akun tyhjenemisen tai esim.kolarointivahingon vuoksi, Toyota-korvauspalvelu auttaa sinua järjestämälläapua paikan päälle esim. renkaanvaihto tai hinauttamalla auton lähimpäänToyota-korjaamoon tai järjestämällä esim. taksikuljetus polttoaineen hakuavarten. Taksi- ja muita ylimääräisiä matkakuluja korvataan enintään 500euroa. Vakuutuksesta ei korvata materiaalikustannuksia, kuten vara osia taivara-polttoainetta, eikä korjaamon työkustannuksia.Jos autosi joudutaan hinaamaan edellä mainituista syistä Toyota-korjaamolle korjattavaksi, Laajasta kaskosta korvataan myös sijaisauto Toyota Rent-vuokraamosta.Luonnonilmiövakuutus korvaa jos vahinkoa ajoneuvolle aiheuttaa• ajoneuvon päälle tuulen kaatama puu tai tuulen irrottaman esineen törmäys ajoneuvoon• raesade (ajoneuvon ulkopintojen välitön vaurioituminen)• tulva (vaurioituminen kun ajoneuvo on pysäköitynä).Luonnonilmiövakuutuksesta korvattava vahinko ei alenna bonusta.Eläintörmäysvakuutus korvaa jos ajoneuvo törmää muuhun eläimeenkuin hirvieläimeen.Jos Toyotallasi on Toyota Laaja Kaskovakuutus, ei näiden vahinkojen korvaamisestaalenneta bonusta. Jos Toyotallasi on Toyota Kaskovakuutus,vahinko korvataan kolarointivakuutuksesta ja bonusta alennetaan.5


Toyota-kaskovakuutuksen voimassaoloalueToyota-kaskovakuutus on voimassa kaikkiallaEuroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin-sopimusmaissa. Laaja sijaisautovakuutus onvoimassa Suomessa.Mitä Toyota Kaskovakuutus eivät korvaaToyota Kaskovakuutuksesta ei korvata vahinkoa,joka aiheutuu esimerkiksi• osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun• ajoneuvossa olleesta kuormasta - esimerkiksikuorma liikkuu ja rikkoo auton rakenteitatai ikkunalasin• vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittaintai kokonaan veden peittämällä tiellä taimuulla alueella• öljyn, jäähdytysnesteen tai jäähdytysaineenpuutteellisesta kierrosta moottorille, vaihteistolle,voimansiirtolaitteille, jäähdytysjärjestelmälletai ilmastointilaitteistolle - esimerkiksitörmäyksen johdosta moot to rista valuu öljyäja moottori vaurioituu sen seurauksena.Millä tavalla Toyota Kaskovakuutus korvaa?Vahinko korvataan ensisijaisesti maksamallaToyotan korjauskustannukset Toyota-korjaamollatai lunastamalla vaurioitunut auto, sen osa tai laitekäyvästä arvosta. Vahingon määrästä vähennetäänomavastuu.Missä tapauksessa ajoneuvo korjataan?Ajoneuvon korjauskustannukset korvataan, josajoneuvo on korjattavissa kohtuullisin kustannuksin.Korjaaminen ei ole kannattavaa, jos arvioidutkorjauskustannukset ovat yli 70 % siitä,mikä ajoneuvon käypä arvo oli välittömästi ennenvahinkoa.Mikä on käypä arvo?Käypä arvo on se käteishinta, jonka ajoneuvostatai sen varusteesta olisi todennäköisesti saatu,jos se olisi myyty ennen vahinkoa. Käyvällä arvollatarkoitetaan siis sellaista hintaa, jonka useampikuin yksi henkilö olisi ollut siitä valmis maksamaan.LunastusetuvakuutusToyota-kaskovakuutuksissa on myös aina lunastusetuvakuutus.Lunastusetuvakuutus antaa lisäturvaajos uusi tai käytetty auto joudutaan lunastamaanvahingon takia. Korvauksena maksetaanjoko uusi vastaava ajoneuvo tai jopa 30 % enemmänkuin ajoneuvon käypä arvo.Korvataan uusi vastaava ajoneuvoUutena hankkimasi ajoneuvon Toyota-kaskovakuutuksestasaat uuden vastaavan ajoneuvon lunastukseenmenneen tilalle, jos• ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunutenintään 3 vuotta• korjauskustannusten arvioitu määrä onvähintään 50 % uuden samanlaisen ajoneuvonkäteismyyntihinnasta• ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000kilometriä ja• ajoneuvo on ollut alkuperäisellä omistajallatai haltijalla alusta asti.Jos samanlaista ajoneuvoa ei ole enää myytävänä,Tapiola korvaa lähinnä vastaavan mallin käteismyyntihinnan.Korvataan käypä arvo korotettunaJos jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty, lunastusedunkorvauksena maksetaan ajoneuvonkäypä arvo enintään 30 % korotettuna, kuitenkinenintään hankintahetken käypä arvo.6


OmavastuuOmavastuu on se summa, joka jää vahingostaomalle vastuullesi. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.Henkilöautojen Toyota Kaskovakuutuksen jaLaaja kaskovakuutuksen omavastuu 160 euroakaikissa muissa turvissa, paitsi:• lasivakuutus: ei omavastuuta, jos lasi korjataan;jos lasi vaihdetaan omavastuu on 160euroa• rahoitusvakuutus: omavastuu on500 euroa• lunastusetuvakuutus: omavastuu riippuulunastukseen johtaneen vahingon omavastuusta.Laajassa sijaisautovakuutuksessa, autopalveluvakuutuksessaja vastuuvakuutuksessa ei oleomavastuuta.Pakettiautojen Toyota Kaskovakuutuksen ja Laajakaskovakuutuksen omavastuuksi voi valitajoko 160 euroa tai 300 euroa.4. Mitä vakuutus maksaa?Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttavat millainenajoneuvo on, kotipaikka, haltijan ikä, kertyneetbonukset ja valittu kaskovakuutus.Toyotasi vakuutusmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi• sylinteritilavuus• merkki ja malli• haltijan ikä• haltijan kotipaikka• bonus.Kaskovakuutuksen maksuun vaikuttavat lisäksivalitsemasi turvan taso sekä omavastuu.Bonus alentaa vakuutusmaksujaBonusta kertyy, kun vakuutuksesta korvattavialiikenne- tai kolarivahinkoja ei satu. Voit ansaitabonusta, kun ajoneuvo on vakuutuskauden aikanaliikenteessä.Liikenne- ja kaskovakuutusten maksuista saajopa 70 % bonuksen.Miten vahinko vaikuttaa bonukseen?Liikennevakuutuksen bonusLiikennevakuutuksen bonus alenee 20 prosenttiyksikköäseuraavan vakuutuskauden alussa,jos vahinko aiheutuu omistajan, kuljettajan taihaltijan tuottamuksesta tai se johtuu ajoneuvonpuutteellisesta kunnosta. Bonuksesi ei alene josautosi liikennevakuutuksessa on voimassa olevaBonusturva. Lue lisää seuraavalta sivulta kohdastaToyota Bonusturva palkitsee vahingottomuudesta.Useampi korvattu vahinko saman vakuutuskaudenaikana laskee bonusta enemmän. Korvauksenvoi halutessaan maksaa takaisin vuodenkuluessa, niin bonus ei alene. Voit pyytää Tapiolastalaskelman, josta näet, kannattaako valitabonustappio vai korvauksen takaisinmaksu.Bonuksen kertyminenHenkilö ja pakettiautotLiikennevakuutusKaskovakuutusLähtöbonus 0 % 70 %Bonus kasvaa 1. vuonna 10 %10 % vuodessaseuraavina 5 %Käyttöpäiviävakuutuskaudessa,jotta bonus nousee120 päivää 180 päivääTäysi bonus 70 %7


Liikennevakuutuksen bonuksen siirtäminenLiikennevakuutuksen vahinkohistorian voi siirtääpuolisoiden kesken.Kaskovakuutusten bonusKaskovakuutuksessa vain kolarointivakuutuksestamaksetut korvaukset alentavat bonusta 20prosenttiyksikköä. Bonus alenee riippumatta siitä,onko ajoneuvon kuljettaja vahinkoon syyllinenvai syytön. Muut vahingot eivät alenna bonusta.Jos kaskovakuutuksesta korvattava vahinko onpieni ja olet ehtinyt hankkia bonusta, kannattaavertailla, onko edullisempaa maksaa kulut itse japitää bonus vai hakea korvaus vakuutuksesta,jolloin bonus pienenee. Saat Tapiolasta halutessasiautolle bonustappiolaskelman, josta ilmeneekorvausarvio ja bonuksen alenemisen vaikutusvakuutusmaksuun. Kaskovakuutuksesta maksetunkorvauksen voi maksaa takaisin vuoden kuluessa,niin bonus ei alene.Kun Laajassa Kaskovakuutuksessa on voimassaolevabonusturva, bonusta ei alenneta ensimmäisenkolarointivakuutuksesta maksetun korvauksenjohdosta.Toyota Bonusturva palkitseevahingottomuudestaToyota liikennevakuutusToyota liikennevakuutukseen kuuluu Bonusturva.Bonusturvan ansiosta bonus ei alene seuraavanliikennevakuutuksesta korvattavan vahingonsattuessa. Bonusturva tulee voimaan, kun oletTapiolan bonussääntöjen mukaan ajanut 70 prosentinbonuksella kolme vakuutuskautta.Käytetyn bonusturvan saat takaisin, kun olet ajanut70 prosentin bonuksella kolme vakuutuskautta.Liikennevakuutuksen Bonusturva siirtyy aina liikennevakuutuksenbonuksen mukana. Esimerkiksikun vaihdat autoa tai siirrät liikennevakuutuksenbonuksen puolisollesi.Toyota Laaja KaskovakuutusToyota Laajaan Kaskovakuutukseen kuuluu Bonusturva.Bonusturvan ansiosta bonus ei aleneseuraavan kolarointivakuutuksesta korvattavanvahingon sattuessa. Bonusturva tulee voimaan,kun olet ajanut Toyota Laajalla Kaskovakuutuksellakolme vuotta (1080 päivää) ilman kolarointivahinkoa.Bonusturva ei kerry kun auto onpoistettu liikennekäytöstä. Käytetyn Bonusturvansaat takaisin, kun olet ajanut kolme vuotta (1080päivää) ilman kolarointivahinkoa.Bonusturva ja bonusturvan kertymisaika on vakuutuksenottajakohtainen,eikä se siirry toisellehenkilölle. Bonusturva ja bonusturvan kertymisaikavoidaan siirtää vain saman vakuutuksenottajantoiseen Toyota Laajaan Kaskovakuutukseen.Miten hyödyt Bonusturvasta?Vahingon sattuessa bonus laskee yleensä 20prosenttiyksikköä. Jos sinulle on liikenne- ja kaskovakuutuksessasiBonusturva voimassa hyödytniin, että bonuksesi ei alene eikä vakuutusmaksunouse vahingon takia.EsimerkkiNikolla on Toyota Avensis, jonka liikennevakuutuksenmaksu on 70 prosentin bonuksilla vuodessa190 euroa ja Toyota Laaja Kaskovakuutuksenmaksu on 460 euroa.Ilman Bonusturvia liikennevakuutuksen ja ToyotaLaaja Kaskovakuutuksen bonus laskee 50prosenttiin ja vakuutusmaksut nousivat useaksivuodeksi. Bonusturvan ansiosta bonukset eivätalene ja liikennevakuutuksen säästö on 317 euroaja Toyota Laaja Kaskovakuutuksen 460 euroa.8


Auton liikennekäytöstä poistoJos et aja Toyotallasi ympäri vuoden, voit ilmoittaasille liikennekäytöstä poiston. Liikennekäytöstäpoisto ilmoitetaan suoraan ajoneuvorekisteriin.Ilmoitus on maksullinen ja sen voi tehdä katsastusasemallatai Tapiolan toimistossa. Ilmoitustatehdessä on mukana oltava rekisteröintitodistuksentekninen osa ja ilmoitusosa. Liikennekäytöstäpoisto tehdään toistaiseksi, eikä poiston yhteydessävoi ilmoittaa koska auto otetaan käyttöön.Kun otat autosi taas ajoon, tulee sinun erikseenilmoittaa sille liikennekäyttöön otto katsastusasemallatai Tapiolan toimistossa.Hirvi-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, oikeusturva-,luonnonilmiö-, eläintörmäys-, lunastusetu-, lasijarahoitusvakuutus ovat voimassa ilmoitetun liikennekäytöstäpoiston aikana.Liikennekäytöstä poiston aikana tapahtunut kolarointivahinkokorvataan kolarointivakuutuksesta,vain jos se on aiheutunut kolarointivakuutuksestakorvattavasta vahingosta, eikä ajoneuvo oleliikkunut vahingon sattumishetkellä.Auton liikennekäytöstä poiston ajalta saa hyvitystäliikennevakuutusmaksusta, osasta kaskovakuutusmaksuasekä ajoneuvoverosta.5. Vakuutussopimuksenvoimaantulo, muuttaminenja päättyminenMilloin liikennevakuutus tulee voimaan?Liikennevakuutuksesi tulee voimaan vakuutussopimuksentekopäivänä tai myöhemmin, sitä eivoi tehdä takautuvasti. Pääsääntöisesti kaskovakuutustulee voimaan myös vakuutussopimuksentekopäivästä.Toyota-vakuutuksen voi tehdä Toyota-autoliikkeessätai puhelimitse Toyota-asiakaspalvelussanumerossa (09) 453 4460.Kuinka kauan liikennevakuutus on voimassaEnsimmäinen vakuutuskausi on enintään 13kuukautta ja seuraavat vuoden pituisia. Vakuutuson voimassa vakuutuskausittain niin kauan,kun sinulla vakuutuksenottajana on velvollisuusvakuuttaa ajoneuvo.Vakuutukseen voi tehdä muutoksiaVoit muuttaa ajoneuvosi kaskovakuutusturvaamilloin tahansa vakuutuskauden aikana.Vakuutuksen päättyminenVakuutuksenottajana voit päättää vakuutuksesivakuutuskauden aikana. Liikenne- ja kaskovakuutuksesipäättyy esimerkiksi jos• ajoneuvosi siirtyy uudelle omistajalle,• palautat kilvet liikennekäytöstä poistonyhteydessä tai sen aikana tai• ajoneuvosi hallinta palautuu omistajalle.Kaskovakuutuksen voit irtisanoa kirjallisesti millointahansa vakuutuskauden aikana.Tapiola voi irtisanoa kaskovakuutuksesi vakuutuskaudenaikana vain tietyissä tapauksissa, jotkaon mainittu vakuutussopimuslaissa. Syynä onsilloin joko vakuutuksenottajan tai vakuutetun vilpillinenmenettely, vakuutusyhtiön riskiä oleellisestilisäävä olosuhteiden muutos tai vakuutuksenottajanlaiminlyönti.Vakuutuskauden lopussa Tapiola voi aina irtisanoavakuutuksen hyvän vakuutustavan mukaisesti.Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskaudenvaihtuessa Tapiola voi muuttaa vakuutusehtoja,9


-maksua ja muita sopimusehtoja, vain silloin kunvakuutuskausi vaihtuu ellei kyse ole viranomaisenmääräyksestä tai muuttuneesta lainsäädännöstä.Jos Tapiola muuttaa vakuutussopimusta,saat vakuutuskirjan mukana ilmoituksen muutoksista.6. Mitä Sinun vakuutuksenottajanaon tehtävä?Ole yhteydessä Toyota-vakuutuspalveluun esimerkiksisilloin kun• muutat - ilmoita uusi osoitteesija tee tarkistukset vakuutuksiin• auton käyttötarkoitus muuttuu- esimer kiksi yksityiskäyttöönrekisteröidystäluvanvaraiseksi• auton rakenteet tai varusteet muuttuvat olennaisesti- esimerkiksi moottori vaihdetaantehokkaampaan tai siihen asennetaan ahdin.Tutustu suojeluohjeisiinVakuutusehdoista löydät suojeluohjeet, joidentarkoituksena on estää ja rajoittaa vahinkoja. Tärkeimmätsuojeluohjeet ovat:• Ajoneuvon avaimia tai rekisteröintiasiakirjojaei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessalukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinenvoi arvata niiden olevan.• Avaimia ei saa säilyttää autossa.• Ajoneuvoa ei saa jättää tien varrelle, pysäköintipaikalletai muulle alueelle siten ja niinpitkäksi aikaa, että se vaikuttaa hylätyltä.Jos laiminlyöt suojeluohjeita, korvaustasi voidaanalentaa tai jättää kokonaan maksamatta.Tapiola ei maksa korvausta vahingosta, jonkaolet aiheuttanut tahallisesti. Jos vahinko johtuutörkeästä huolimattomuudesta, korvausta voidaanalentaa tai jättää kokonaan maksamatta.Samoin jos alkoholin tai huumaavan aineen käyttöon vaikuttanut vahingon syntyyn, korvausta voidaanalentaa tai jättää kokonaan maksamatta.7. Jos vahinko sattuuParas tapa torjua vahinkoja liikenteessä on huolellinenja maltillinen ajotapa. Jos vahinko kuitenkinsattuu, niin rajoita vahinkoa ja estä lisävahinkojensyntyminen mahdollisuuksien mukaan:• varoita muuta liikennettä pystyttämällä varoituskolmio• huolehdi loukkaantuneiden ensiavusta ja hälytäpaikalle apua (sairaankuljetus ja poliisi).Jos vahingossa vastapuoli on syyllinen kolariin,niin• kirjoita muistiin vastapuolen yhteystiedot,ajoneuvon rekisterinumero, vakuutusyhtiösekä mahdollisten todistajien tiedot• laadi yhdessä vastapuolen kanssa vahinkoilmoitusja piirros vahinkopaikasta.Jos olet itse syyllinen vahinkoon, niin• tee viipymättä vahinkoilmoitus Tapiolaan jokoverkossa osoitteessawww.toyota-vakuutus.fi/vahingot tai puhelimitse(09) 453 4462.Jos syyllisyys on epäselvä, niin• kutsu paikalle poliisi• älä sotke onnettomuuden jälkiä• kirjoita muistiin vastapuolen yhteystiedot,ajoneuvon rekisterinumero, vakuutusyhtiösekä mahdollisten todistajien tiedot• tee viipymättä vahinkoilmoitus Tapiolaanjoko verkossa osoitteessawww.toyota-vakuutus.fi/vahingot tai puhelimitse(09) 453 4462.10


Vahinkoilmoitus tulee tehdä viipymättä, kuitenkinviimeistään vuoden kuluttua vahingon sattumisesta.Älä hävitä vahingoittunutta omaisuuttaennen kuin Tapiola antaa siihen luvan.Tapiola tallentaa kaikki korvausasiointiin liittyvätpuhelut.11


Ota yhteyttäToyota-vakuutuspalvelu(09) 453 4460Toyota-korvauspalvelu(09) 453 4462www.toyota-vakuutus.fi/vahingotLähiTapiola Keskinäinen VakuutusyhtiöAsiakaspalvelu 01019 5100 • Internet: lahitapiola.fiPostiosoite: 02010 LÄHITAPIOLAY-tunnus 0211034-2 • Kotipaikka: EspooO71.124 0213

More magazines by this user
Similar magazines