2/2006 Täydennyskoulutuksen Häme kiinnostaa - Kehittämiskeskus ...

kehittamiskeskus.fi
  • No tags were found...

2/2006 Täydennyskoulutuksen Häme kiinnostaa - Kehittämiskeskus ...

5Innosteel Factoryrobottihitsauksen eturintamassaInnosteel Factory Hämeenlinnassaon monirobottijärjestelmääkehittäessään tällä hetkelläSuomessa robottihitsaukseneturintamassa. Kehitystyöntuloksena teollisuudessa päästäänsoveltuvissa kohteissa jigittömäänhitsaukseen. Innosteelissä onpaiskittu töitä, että kahden robotinja automaattivaraston yhteistyö(FMS) saadaan pelaamaanasianmukaisesti.Innosteelin kehityspäällikkö HeikkiKasurinen sekä koulutus- ja kehitysinsinööriMikko Lindeman sanovat,että robottien hankintakynnys onmadaltunut viime aikoina. Ohjelmointion helpottunut ja etäohjelmointiyleistyy. Teollisuudelle hinta eiole enää kynnyskysymys.Automaattivaraston ja kappaleenkäsittely-ja hitsausrobotin yhteispelilläpäästään jigittömään hitsaukseen.Mikko Lindemanin mukaantoiminta-algoritmi on seuraava:Hitsattavat osat tuodaan kuormalavoillaautomaattiseen varastoon.Osia sisältävä lava kutsutaan hitsaussolunkuljettimelle automaattivarastostakappaleenkäsittelyrobotinkutsusta. Osat ovat lavalla ennaltamäärätyissä kohdissa ja robotti ottaaoikean osan lavalta ja asettaa senlattialla olevaan aputarttujaan. Sittense ottaa lavalta seuraavan kappaleenja asettaa sen edellistä vasten, jonkajälkeen hitsausrobotti hitsaa osat.– Monirobottituotantosolu takaasen, että liikkeitten toistotarkkuus ja-aika sekä hitsauksen laatu pysyvätvakiona. Sitä paitsi ammattitaitoinenrobottihitsaaja voi valvoa useampiakoneita ja tehdä välillä jotain muuta,lupaa Heikki Kasurinen.Mikko Lindeman valvoi konetoimituksienyhteensopivuutta alkutalvenviikkoina saadakseen kaikki erivalmistajien valmistamat laitteettoimimaan yhteen.Innosteel Factoryn hitsaus- ja särmäyssolua kootaan parhaillaan. Työstä vastaavatkehitysinsinööri Mikko Lindeman ja kehityspäällikkö Heikki Kasurinen.Monirobottituotantosolu asennettiinInnosteelin halliin maaliskuun alussaja sillä annetaan ensimmäisen kerrankoulutusta huhtikuussa. TuolloinRuukin tuote- ja tuotannonsuunnittelijoitasekä eri toimintojenkehittämisestä vastaavia henkilöitäperehdytetään suunnitelmalliseenvalmistettavuuteen. Kurssilla käydäänläpi automaattisen valmistuksenmahdollisuuksia ja niitävaatimuksia, joita automatisointisuunnittelulle asettaa, Robotillaannetaan koulutusta työelämässäolevien lisäksi työharjoittelijoille jaopiskelijoille. Monirobottituotantosoluon osa InnoSteel Factoryn tulevaisuudentehdaskokonaisuutta, jollavoidaan perehdyttää yritysten työntekijöitäuusien koneiden ja tuotantojärjestelmienhallintaan.Koneenrakennuksen diplomi-insinööriHeikki Kasurinen suorittaa Lappeenrannanteknillisen yliopiston järjestämääkansainvälistä hitsausinsinöörikurssia(IWE). IWE-kurssilla saalaajan käsityksen siitä, mitä hitsauksenalalla tällä hetkellä tapahtuu.Kurssilla pätevöityy hitsauksenmenetelmä- ja hitsaajan pätevyyskokeittenvastaanottoon ja hitsaustuotannonkehittämiseen. LisäksiKasurinen voi tehdä yrityksille toiminnanhallintakäsikirjoja,joissa otetaanhuomioon laatutavoitteet ja turvallisuussekä ympäristökysymykset.Kehityspäällikkö Kasurinen oli ennenHämeenlinnaan tuloaan TKK:ssaKoneenrakennuksen materiaalitekniikanlaboratoriossa hitsausprojekteissatutkijana ja projektipäällikkönä.Tuuloksesta kotoisin oleva koulutusjakehitysinsinööri Lindeman on alunperin valmistunut koneteknikoksi jaon opiskellut työn ohessa tuotekehitysinsinööriksi.Edellisessä seitsemänvuoden mittaisessa työsuhteessaanUnisto Oy:n tuotepäällikkönäLindeman kerrytti laajankokemuksen vaativan koneenrakennukseneri vaiheista ainatuotesuunnittelusta ulkomaistenasiakkaiden koulutukseen asti.

More magazines by this user
Similar magazines