2011 - Arkistolaitos

arkisto.fi

2011 - Arkistolaitos

PostiSaapunut posti: Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto arkistolaitoksenvuoden 2011 toiminnasta, OKM/34/210/2012Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Vastaa viimeistään: -Lähetetty: 15.6.2012 10:14 Kenelle vastataan: -Tärkeys: Tavallinen Toimitettu: 15.6.2012 11:15Kiireellisyys: Tavallinen Luettu: 15.6.2012 11:42Luottamuksellisuus: Ei määritelty Vastaanotettu: -Korvattu: -Vastaanottajat:Nimi Tyyppi Vast. pyydetäänLiitetiedostoja (4):Kansilehti.PDF, Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto arkistolaitoksenvuoden 2011 toiminnasta.PDF, Tilinpäätöskannanotto.PDF, headers.txtTämä viesti on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeriön asianhallintajärjestelmästä, älävastaa tähän viestiin.Opetus- ja kulttuuriministeriöPuh. 0295 3 30004Detta meddelande har skickats från undervisnings- och kulturministerietsärendehanteringssystem, svara inte på meddelandet.Undervisnings- och kulturministerietTfn 0295 3 30004This email has been sent automatically from the Finnish Ministry of Education andCulture's case management system. Please do not reply to this email.Ministry of Education and Culture, FinlandTel. +358 295 3 30004Tulostanut: Arkistolaitoksen kirjaamo Sivu 115.6.2012 11:40


Opetus- ja kulttuuriministeriöPL 2900023 ValtioneuvostoAsiakirjan nimi:Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto arkistolaitoksenvuoden 2011 toiminnastaAsiakirjan päivämäärä: 15.06.2012Diaarinumero:OKM/34/210/2012Asiakirjan tunnus / Docid: 199014Asiakirjan allekirjoittajat:Tarkistesumma:Johtaja, Annu Jylhä-Pyykönen, Esittelijä, 15.6.2012 8:45:22, C=FIYlijohtaja, Anita Lehikoinen, Päättäjä, 15.6.2012 11:11:23, C=FI4V1Ob8FCV4CerDeCULCCMQRtMnc=Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti opetus- ja kulttuuriministeriön tietojärjestelmässä. Lisätietojaopetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamosta (kirjaamo@minedu.fi, puh. 0295 3 30004).


Tilinpäätöskannanotto OKM/34/210/201215.06.2012ArkistolaitosPL 25800171 HELSINKIViiteAsiaOpetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto arkistolaitoksenvuoden 2011 toiminnastaOpetus- ja kulttuuriministeriöllä on vastuu hallinnonalansa ohjauksesta ja valvonnasta.Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt valtion talousarvioasetuksen(1243/1992) 66 i §:n mukaisesta vuosittaisesta tilinpäätöskannanotostaarkistolaitokselle.Kannanoton laadinnassa on käytetty seuraavia asiakirjoja:• Opetus- ja kulttuuriministeriön ja arkistolaitoksen välinen tulossopimus vuosille2010–2012 ja voimavarat vuodelle 2011 (10.1.2011, 53/210/2008)• Valtiontalouden tarkastusviraston arkistolaitoksen tilintarkastuskertomus javuosiyhteenveto vuodelta 2011 (10.4.2012, 6/202/2012)• Arkistolaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011, 15.3.2012.Tilinpäätöskannanotto lähetetään virastolle myös KOTA-tietojärjestelmästä.YlijohtajaAnita LehikoinenJohtajaAnnu Jylhä-PyykönenLiitteetTilinpäätöskannanottoTiedoksiValtiovarainministeriöEduskunnan tarkastusvaliokunta


Valtiontalouden tarkastusvirastoValtiokonttoriTapio KosunenAleksi KaleniusHarri SkogKTPO työnjakajaOKM/34/210/2012 2 (2)

More magazines by this user
Similar magazines