Helmikuu 2009 - Keski-Suomen liitto

keskisuomi.fi

Helmikuu 2009 - Keski-Suomen liitto

Keski-SuomiLoma-SuomiKESKI-SUOMEN MATKAILUTIEDOTE1 / 2009 HelmikuuAJANKOHTAISTAMaaportaali avataan kesäkuun lopussa 2009Kautta aikain Suomen suurin ponnistus matkailunsähköisen markkinoinnin ja kaupankäynnin saralla onmaaportaali toteuttaminen. Työtä johtaa ja valmisteleeMatkailun edistämiskeskus. Maaportaalin tekninentoteutus on pysynyt aikataulussa, ja tekninentoteuttaja EC3 Networks GmbH on antanut portaalinensimmäisen demon viikolla 2. Maaportaalin sisällöntuotantotiimion myös valittu, ja sisällön valmistelutovat jo työn alla.Portaali tulee tarjoamaan maksutonta näkyvyyttämajoituskohteille ja matkailupalveluille. Maksutonnäkyvyys sisältää lyhyen kuvauksen kohteesta taituotteesta sekä yhteystiedot. Majoitus- ja matkailupalveluidentarjoajien on mahdollista liittää tuotteensaportaalin kauppapaikkaan. Portaali tulee tarjoamaanvarausalustan, joka sopii erityisesti niille pienille yrittäjille,joilla ei ole omaa varausjärjestelmää. Tälle alustallevoi laittaa myyntiin myös oheispalveluita, kutenretkiä ja ohjelmapalveluita. Tämän lisäksi portaalitarjoaa olemassa oleville online varausjärjestelmillemahdollisuutta liittää järjestelmä portaaliin metahakuteknologiaakäyttäen, niin että portaali tuo uusia varaajiasuoraan näihin järjestelmiin.Esimerkiksi Jämsekin Himoksen matkailuinfossa käviaikaisempaa enemmän venäläisasiakkaita. Kysymyksetliittyivät suksivuokraamisesta aina Ideaparkin ajoohjeisiin.Omalla autolla liikkuvat venäläismatkailijatnäyttävät siis kulkevat laajallakin alueella lomansaaikana, kunhan vain tarjolla on kiinnostavaa tekemistätai näkemistä. Venäläismatkailijoita miellyttää erityisestirauhallisuus, puhtaus ja kauniit maisemat, japalvelua venäjänkielellä arvostetaan erityisesti. Tyytyväisetlomalaiset arvelivat tulevansa jo kesällä uudelleen.Matkamessuilla yli 85 000 kävijääMatkailuvuoden lähtölaukaus Matka09- messut Helsingissäkeräsivät lähes 86 000 kävijää. Keski-Suomiosallistui yhteisellä 163 m² osastolla, johon osallistuivatJyväskylän seutu, Jämsän seutu, Saarijärven jaViitasaaren seutu sekä Keuruu, Multia ja Joutsa yrittäjineen.Osaston uusi sijaintipaikka keskellä messuhalliasekä hieman uusitut messurakenteet saivathoukuteltua runsaasti asiakkaita tutustumaan maakuntammematkailutarjontaan.Maaportaalia tullaan markkinoimaan voimakkaastisekä kotimaassa että MEKin kohdemarkkinoilla ulkomailla,ja se tulee toimimaan kaikkien MEKin markkinointitoimenpiteidenkokoomamediana. Tiedotus- jakoulutustilaisuuksia järjestetään maalis-huhtikuunaikana ympäri Suomea.MEK on luvannut lähettää sähköpostitse enemmäntietoa maaportaalista helmikuun alussa. Tällöin tarkentuvatmyös yllämainitut osallistumismahdollisuudet.Sen lisäksi MEK antaa ohjeistusta, miten portaaliinvoi ilmoittautua ennakkoon.Lsätietoja http://copofi.ec3networks.at/download.htmVuodenvaihteen venäläisvieraat tyytyväisiäKiitos juuri sopivasti saapuneen talven ja lumen, venäläismatkailijoidenvuodenvaihde keskisuomalaisissamatkailukohteissa tuntui sujuneen hyvin. Määrällisestivenäläisiä tuli vähintään saman verran kuinedellisvuonna. Virallisia tilastoja ei vielä ole saatavilla.Kuvassa Keski-Suomen osasto ennen messujen avautumista.Matkatietokoulutuksen satoaMatka09 –messujen yhteydessä järjestettiin jälleenuseita kiinnostavia seminaareja. Voit tutustua seminaarimateriaaleihinkoulutuksen järjestäneen SMALsivuilla www.matkatieto.fi/index.php?387Seminaariaiheina olivat mm. Suomen luonto - myyntivalttija suojelukohde sekä Tulevaisuuden matkailu-KESKI-SUOMEN LIITTO Puh. (014) 652 200 Sähköposti: nimi.sukunimi@keskisuomi.fiSepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Fax (014) 652 277, 217 733 Internet: http://www.keskisuomi.fi


Keski-SuomiLoma-Suomibisneksen mahdollisuuksia. Lisäksi kuultiin toimittajaJyrki Härkösen alustus ’Taikauskoa ja vodkaa – venäläisenmielenlaadun lähteillä’.Laatu ja ympäristövastuullisuusTällä hetkellä matkailutoimialalla erittäin keskeisiäteemoja ovat laatu- ja ympäristöasiat. Ympäristöasioidenhuomioiminen yritysten toiminnassa ja tuotteistuksessaon aivan keskeinen osa laadukasta toimintaa.Asiakaskunta on yhä ympäristötietoisempaa, jatämän myötä yritysten tulee yhä enemmän ottaa sehuomioon. Ympäristöohjelmista tulee yrityksille kilpailuetu,ja niiden puuttuminen saattaa jopa haitata kilpailukykyä.MEKin juuri julkaisema Laatutonni-lehti sisältää mm.tietoa ympäristövastuusta, kestävästä matkailusta,yritysten kokemuksia Laatutonni-valmennuksesta,DQN ja DMN -laatuohjelmista matkailukeskuksissa,matkailualan omasta laatupalkintokilpailusta ja Laatutonni-hinnaston sekä muuta mielenkiintoista Laatutonni-asiaa.Lehti on luettavissa ja tulostettavissamyös netissä www.mek.fiJyväskylän Seudun Matkailulle LaatudiplomiMatka09 -messujen yhteydessä jaettiin Laatudiplomit.Yksi diplomin saajista oli Jyväskylän Seudun Matkailu,jonka henkilökunta on osallistunut viime vuodenaikana Haaga-Perhon matkailutoimistoille räätälöimäänLaatutonni-koulutukseen.Laatutonni-ohjelma sisältää yritykselle, sen koostariippumattoman laatuvalmennuksen sekä jatkuvanseurannan välineen, LaatuVerkon. Laatuvalmennuson käytännönläheistä koulutusta, jossa yritys saauseita tehokkaita laadun työkaluja ja oppii itsenäisestikehittämään tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua”Laadun kehittäminen ja seuranta on paitsi kunniaasia ja pärjäämisen edellytys, on se myös kilpailuetu,jolla voimme matkailualueena erottua muista. Kokemuksetpuhuvat puolestaan ja sana kiirii”, kommentoimatkailutoimiston päällikkö Maija NurminenJyväskylä Convention Bureaun toimintaa tehostetaanJyväskylä Convention Bureaun toiminta on siirtynytvuoden 2009 alusta Tmi Avetelle. Tmi Aveten toimitusjohtajanatoimii Tuula Poutanen, jolla on pitkäaikainenkokemus ja vankka ammattitaito kongressimarkkinoinnista.Tuula Poutanen vastaa asiakaskontakteistaja -tilaisuuksista ja asiakkuuspäällikkö JaanaRuponen markkinointitoimenpiteiden toteutuksesta.Jyväskylä Convention Bureaun toiminnan tarkoitus onedistää Jyväskylän kansainvälistä kongressielämääinnostamalla ja tukemalla niitä henkilöitä, yrityksiä jajärjestöjä, jotka voivat omalla aktiivisuudellaan ollakutsumassa kansainvälisiä kokouksia ja kongressejaJyväskylään. Jyväskylä Convention Bureaun tuki onmaksutonta ja puolueetonta.Lisätietoja: Tuula Poutanen, toimitusjohtaja Tmi Avete,puh. 040 764 8851Pohjoisen Keski-Suomen luontoreitistöjen kartatPohjoisen Keski-Suomen alueella on tehty suuri työ jatoteutettu 10 kunnan alueelta luontoreitistöjen kartat.Painettuja karttoja on saatavissa hintaan 10 euroaSaarijärven Seudun Matkailusta tai tilaamalla osoitteestawww.luonnonvoimaa.net/luontoreititKarttoja annetaan myös myyntitiliin sopimuksen mukaan.Nettisivuilta voi tulostaa tarkimmillaan suunnistuskarttojentasoisia osia haluamistaan kohteista.Reitin erikoisuuksista koottua tarina- ja tietopankkialisätään parhaillaan kohteiden yhteyteen nettisivuilleLUTUNEN-hankkeen toimenpiteenä. Työ jatkuu kevääseensaakka.KV-MARKKINOINNISSA TAPAHTUU 2009Alla koosteena Ari Ålanderin suunnitelmia tulevista.Kansainvälisiä markkinointitoimenpiteitä on suunnattuniille markkina-alueille, jotka Keski-Suomen matkailustrategiassaon määritetty keskeisimmiksi kohdealueiksi.Keskeisimmät alueet ovat Venäjä, saksankielinenEurooppa ja Balttia. Potentiaalisia alueita,joilla jo toimitaan, ovat Hollanti, Italia, Espanja jaRanska.Toimenpiteitä vuonna 2009:Snowball Workshop Rukalla. Talven lumituotteidenmyyntilaisuus Rukalla.11.02.- 12.02.2009BIT 19.2.2009 - 22.2.2009, MilanoTourEst 2009 –messut Tallinnassa 13-15.2.09ITB Berlin 11.-15.3.2009. Maailman suurimmatmatkailumessut, missä Keski-Suomi on ollut mukanajo 15 vuotta.Workshopkierros Itävallassa, Sloveniassa jaKroatiassa toukokuu 2009KESKI-SUOMEN LIITTO Puh. (014) 652 200 Sähköposti: nimi.sukunimi@keskisuomi.fiSepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Fax (014) 652 277, 217 733 Internet: http://www.keskisuomi.fi


Keski-SuomiLoma-SuomiVisitFinland Workshop 25- 27.05.2009 Vuokatti.Venäläisille matkanjärjestäjilleVisit Finland workshop / Far East Asia, Kuopio 1.-7.6.2009RDA Köln 3.-7.8.2009. Euroopan suurinworkshop bussimatkanjärjestäjille.Yhteydenpito Voigt Travel matkanjärjestäjään.Kesäaktiviteettien workshop Järvi-Suomessa.Ostajia kaikilta markkinoilta, 07-13.09.2009Top Resa, Paris 16-19.9.2009. Ranskan tärkeinmatkailutapahtumaWellbeing Workshop. Suomalaisten hyvinvointituotteidenmyyntitilaisuus. Päivämäärä avoin(15.09.2009 - 15.11.2009)Lisätietoja: Ari Ålander puh. 040 520 8452 tais-postitse: ari.alander@jykes.fiKOTIMAAN MYYNTITILAISUUKSIA & MESSUJAOMNIBUS 2009 – myyntitapahtuma Porissa 30.4.Myyntitapahtumassa ostajina ovat liikennöitsijät jamatkatoimistot Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjastaja Saksasta. Myyjinä matkailualueiden edustajat,kaupunkien ja kuntien matkailuorganisaatiot sekämatkailuyritykset. Osallistumiskustannus 600 € (sis.myyntipöytä + 1 hlö), lisählö 100 €. Hintoihin lisätäänalv 22 %. Myyntitilaisuus järjestetään Yyterin KylpylähotellissaPorissa. Ilmoittautuminen 30.1 2009 mennessä:tapahtumat.commagroup.comVENE09 –messut 6-15.2.2009Saaristo- ja vesistömatkailun alueelliset toimijat jayritykset esiintyvät yhteisellä messuosastolla Vene09-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Mukanayhteisosastolla myös Päijänne, Keitele ja Kansallisvesi.Osaston kokoamisesta on vastannut PäijätMarkKy/Kai Sourander puh. 0400 648 609Keski-Suomen matkailun Road Show18-19.3.2009 Hämeenlinna-Hyvinkää-LahtiKeski-Suomen matkailun yhteinen myyntikierrossuuntautuu tällä kerralla eteläiseen Suomeen ja Hämeeseen.Tilaisuuteen kutsutaan asiakkaiksi kunkinalueen yhdistys- ja järjestöväkeä, matkanjärjestäjiä,matkatoimistoväkeä sekä sihteereitä. Järjestelyt:Keski-Suomen liitto, leena.pajala@keskisuomi.fiVAPAA-AIKA 200918-19.4.09, Jyväskylä PaviljonkiMessut järjestetään nyt ensi kertaa yhdistettynä Pihaja Parveke –tapahtumaan. Mukana myös matkailu.Lisätietoja messuista www.jklmessut.fiPOHJANMAAN SUURMESSUT 18-19.4.09 VaasaKeurusselän Seutu esittäytyy omalla osastolla PohjanmaanSuurmessuilla. Yhteisosastolla ovat mukanaKeuruun, Multian sekä Mänttä-Vilppulan matkailupalvelutja seutukunnan matkailuyrittäjiä. KeurusselänSeutu on kolmen kunnan muodostama jo usean vuodenajan toiminut yhteismarkkinointiryhmittymä, jokamm. julkaisee vuosittain yhteisen esitteen. LisätietojaKeuruun matkailutoimisto/Leena Jaatinen puh.040510 6699.LUONTO & ERÄ 2009 –messut5.-7.6.2009 Jyväskylä PaviljongissaJyväskylän Messut järjestää ensimmäistä kertaa valtakunnallisetmessut, joissa esitellään metsästystä,kalastusta, retkeilyä ja luontomatkailua.Jos yrittäjillä riittää kiinnostusta, messuille olisi mahdollistakoota Keski-Suomen yhteisosasto. Pikaisetyhteydenotot seutukuntien matkailutoimistoihin tai KSLiittoon/Leena Pajala, leena.pajala@keskisuomi.fiLisätietoja messuista www.jklmessut.fiSUOMA 2009 – KIERTUEET 7-10.9:Vaasa, Pori, Turku ja HelsinkiMyyntitilaisuuksien asiakkaina eli ostajina järjestöjen,liittojen ja yhteisöjen matka-asioista vastaavia, matkailualanammattilaisia, ryhmämatkojen järjestäjiäsekä yritysten matkasihteereitä. Myyntitilaisuuksientoteutuksesta vastaa Comma Group Oy.Lisätietoja Suoma-kierroksista ja ilmoittautumisetwww.commagroup.comMATKAILUN TEEMARYHMÄN KUULUMISIAValtakunnallinen Matkailun teemaryhmä jatkaa maaseudunmatkailun kehittämisen koordinoimista vuosina2009-2011. Uusin Maaseutu & matkailu –lehti onilmestynyt 9.1.09 ja se on luettavissa netissä. Lehdenteemana on hyvinvointimatkailu.KESKI-SUOMEN LIITTO Puh. (014) 652 200 Sähköposti: nimi.sukunimi@keskisuomi.fiSepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Fax (014) 652 277, 217 733 Internet: http://www.keskisuomi.fi


Keski-SuomiLoma-SuomiSEMINAAREJAUusia ideoita tuotekehitykseen kansainvälisessäTIE- turismisymposiumissa 5.-7.3.2009Jyväskylän ammattikorkeakoulu kutsuu matkailuyrittäjät,turismin tutkijat ja muut alan osaajat kansainväliseenTIE Symposiumiin. Matkailuyrittäjille tapahtumatarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada ideoitauusista matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan innovatiivisistatuotteista ja tuotekehityksestä.Lisätiedot ja ilmoittautuminenwww.jamk.fi/tie2009Petra Blinnikka, symposiumkoordinaattori040 539 9185Jyväskylän ammattikorkeakouluMatkailu-, ravitsemis- ja talousalaValtakunnallinen hyvinvointimatkailuseminaari16-17.3.2009 TampereellaMatkailun edistämiskeskus järjestää yhdessä Go-Tampereen kanssa valtakunnallisen hyvinvointimatkailuseminaarin16-17.03.2009 Holiday Club Tampereenkylpylässä. Puolitoistapäiväinen seminaari ontarkoitettu kaikille kansainvälisestä markkinoinnistakiinnostuneille matkailuyrityksille, jotka haluavat kehittääparemmin kansainväliseen markkinointiin soveltuviahyvinvointimatkailutuotteita.Lisätietoja www.mek.fiCreative Lapland –seminaari 23.4. &benchmarking bussiristeily 22.4. LapissaViidennettä kertaa järjestettävä kansainvälinen CreativeLapland –seminaari esittelee Lapin kiinnostavimmatelämysyritykset ja caset Rovaniemellä 23.4.Seminaari ja sitä edeltävä tutustumismatka Lapinmatkailukohteisiin ovat tarjolla myös muille kuin lappilaisille.Lisätietoja www.creativelapland.comSeminaari on näyteikkuna elämystalouden eturivinyrityksiin, ja hyvä paikka hakea uusia eväitä myöskeskisuomalaisten yritysten liiketoimintaan.Lähtisitkö mukaan yhteiselle opintomatkalle Rovaniemelleja Lappiin 21.4-24.3.? Jos olet kiinnostunutosallistumaan yllämainittuun seminaariin jabenchmarkkausmatkalle, ilmoita siitä minulleleena.pajala@keskisuomi.fi tai puh. 040 595 0015KOULUTUSTARJONTAAPk-matkailuyritysten kansainvälistymisohjelmaKeski-Suomen TE-keskus valitsi Suomen Matkailukonsultitkilpailutuksen perusteella toteuttamaan matkailuyritystenkansainvälistymisohjelmaa. Se alkaakeväällä 2009 ja kestää n. vuoden.Valmennusohjelma sisältää mm seuraavia teemoja:kilpailukyvyn parantaminen palvelumuotoilunavulla liiketoiminnan kehittäminenhinnoitteluvalmennussähköiset myyntikanavatasiakkuuksien hallintamyyntivalmennusyrityksen sopimuksetkansainvälistymisosio.Ohjelma on tarkoitettu keskisuomalaisille matkailualallatoimiville yrittäjille ja yritysten henkilöstöllesekä alan toimintaa suunnitteleville yrittäjille. Valmennuksensisältöä räätälöidään osallistujille tarvekartoituksenjälkeen. Kouluttajina Suomen Matkailutkonsultit-verkoston asiantuntijat www.matkailukonsultit.fiLisätietoja koulutuksesta TE-keskus/Pirjo Vuorenpää,koulutussuunnittelija, gsm 0400 698 564************************************************************Seuraava tiedote maalis-huhtikuulla. Aineistoa/uutisiavoit laittaa tulemaan alla olevaan osoitteeseen.*************************************************************LisätietojaTiedotteen asioista & kotimaan markkinoinnista:Leena PajalamatkailukoordinaattoriKESKI-SUOMEN LIITTOpuh. 040 595 0015leena.pajala@keskisuomi.fiUlkomaanmarkkinoinnistaAri Ålanderpuh. 040 520 8452ari.alander@jykes.fiKESKI-SUOMEN LIITTO Puh. (014) 652 200 Sähköposti: nimi.sukunimi@keskisuomi.fiSepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Fax (014) 652 277, 217 733 Internet: http://www.keskisuomi.fi

More magazines by this user
Similar magazines