Tuulettuvien yläpohjien eristys - Paroc.com

paroc.com
  • No tags were found...

Tuulettuvien yläpohjien eristys - Paroc.com

RakennuseristeetHelmikuu 2010Tuulettuvien yläpohjien eristysSuunnittelu- ja käsittelyohjeetYleisohjeita eristämiseenLeikkaaminenEristelevyjen leikkaamiseen tulee käyttää PAROCVillaveistä ja linjalautaa tai leikkaaminen tulee suorittaavillanleikkauspöydällä. Leikkauspöytä on erinomainentyöväline tarkkojen kulmien leikkaamiseen, kunleikkaustyötä on paljon. Eristeen toimivuuteenvaikuttaa se, kuinka hyvin eristettävä tila on täytetty.PAROC eXtra – tuotteet asennetaan palkkien jarungon väliin, 5-10 mm ylileveydellä, jottaeristekerrokseen ei jää rakoja. Vältä pienteneristepalojen käyttöä, koska pienet palat lisäävät työtäja lopputulos saattaa olla huono. Eristelevyjen paksuuson mitoitettu normaaleihin ja yleisimmin käytettyihinrunkorakenteisiin sopivaksi. Myös levyjen leveysvastaa yleisesti käytettyjä runkojakoja.AsennusEristeen toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvineristettävä tila on täytetty. Tärkeintä on, että eriste onasetettu hyvin eristettävän rakenteen lämmintä puoltavasten. Eristeet asennetaan niin että lopputulosvoidaan tarkistaa molemmin puolin. Esimerkiksiseinissä ensin asennetaan eriste ja sen jälkeentuulensuojalevyt.Käsittely ja säilyttäminenEristeet ovat erittäin tärkeä osa rakennusta jaeristetuotteita tulee käsitellä huolellisesti, jottei niidentoimivuus vaarannu. Rakennustyömaalla tapahtuvavarastointi asennusajankohtaan asti on suunniteltavatarkasti. Muovipakkaus suojelee tuotettasäävaikutuksilta väliaikaisesti. Eristeet tulee aina peittää,kun niitä säilytetään ulkona pidempiä aikoja. Äläkoskaan asenna rakennukseen märkää eristettä. Joseriste kastuu asennuksen aikana tai sen jälkeen, sitä eisaa kiinnittää pysyvästi ennen kuin se on kuivunut, elleieriste ole tuulettuvassa kuivumiskykyisessä rakenteessa.Katon eristäminen PAROC eXtra -eristelevyilläIlma- ja höyrysulutPAROC eXtra -eriste asennetaan useimmiten katonkannatinpalkkien väliin. Lämmittämistä ei tule aloittaaennen kuin ilma- ja höyrysulut on asennettu. Tämäestää rakennusaikaisen turhan kosteudenkulkeutumisen rakenteen läpi ja sen mahdollisentiivistymisen ulkokattoa vasten. Ilman-/höyrynsulkutulee asentaa huolellisesti, jotta vuodoilta vältytään.Reunojen tulee olla päällekkäin n. 200 mm ja ne tuleekiinnittää, niin että ilma- ja höyrysulut ovat täysintiiviit. Jos yläpohjarakenne on materiaaliltaan täysintiivis betoni- tai ontelolaatta, ilma- ja höyrysulkuja eitarvita.Ullakon on oltava tuulettuvaYläpohjan vapaan tilan tulee olla tuulettuva siten,mahdollinen kosteus, joka kulkeutuu ullakolle, pääseekulkeutumaan pois. Muuten ullakko saattaa altistua


kosteus- ja homevaurioille. Tuuletuksen järjestämistäsuositellaan koko räystään pituudelle, jossa tulee olla20 - 50 mm ilmarako. Reuna-alueentuulensuojauksesta on huolehdittava niin, että tuuli eipääse vaikuttamaan eristeeseen.EristäminenEristyslevyt tulee asentaa kahteen tai useampaankerrokseen, ilman että vierekkäisten levyjen väliin jäärakoja. Tuuletusilma tulee johtaa eristeiden ylituulenohjaimella tai käytetään reuna-alueellatuulensuojalevyä. Eristeiden yläpinnan jatuulenohjaimen yläreunan välimatkan tulee ollavähintään 200 mm. Tuulensuojausta ei tarvitakauttaaltaan ylemmän eristyskerroksen päällä, koskayläpohjassa esiintyvät ilmavirtaukset ovat niin vähäisiä,etteivät ne vaikuta eristeen toimintaan.Vinon katon eristäminen PAROC eXtra -eristelevyilläYleistäVinoissa kattorakenteissa sisä- ja ulkokatto ovatsamansuuntaiset. Rakenteen toteutus vaatiihuolellisuutta, jolla vältetään huoneilmasta kosteudenpääsy yläpohjarakenteisiin. Tuuletus toteutetaanräystäältä harjalle ulottuvalla 50 – 100 mmtuuletusvälillä, joka avautuu tuulettuvaanharjakolmioon. Eristeen päällä tulee olla tuulensuoja.Ilma- ja höyrysulkuIlma- ja höyrysulkuja asennettaessa on huolehdittavasiitä, että sulut ovat mahdollisimman ilmatiiviit ja etteikosteus pääse niiden läpi ja tiivisty ulkokattoa vasten.Katon eristäminen PAROCpuhallusvillalla(PAROC BLT 6)YleistäPAROC-puhallusvilla on vaihtoehtoinen tapayläpohjan eristämiseen. Materiaali levitetäänpuhalluskoneella, jota voidaan käyttää 40 mkorkeuteen asti. Katon reuna-alueella kannattaakäyttää tuulenohjainta, joka helpottaa puhallustyötäsekä estää tuulen vaikutuksen eristeeseen. Ilmakanavaton eristettävä ennen puhalluseristeen asennusta. Työnsuorittavat Parocin valtuuttavat koulutetut urakoitsijat.Lisätietoja saat Parocin puhallusurakoitsijoilta, joidenyhteystiedot löytyvät netistä, Parocin esitteistä taiParocin rakentajaneuvonnasta.2114BIFI0310P AR OC OY ABLäkkisepäntie 23PL 4700621 HelsinkiPuh. 046 876 8000Faksi 046 876 8002www.paroc.fi

More magazines by this user
Similar magazines