ja käyttöohje - Taloon.com

taloon.info

ja käyttöohje - Taloon.com

Swegon CASA® R120Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje


R120.110311SisällysKäyttöohjeKäyttäjälleTärkeää tietoa ...................................................... 3Ohjaus Premium-liesikuvusta ................................ 4Ohjaus Premium-ohjauspaneelista ........................ 4Suodattimien vaihto ............................................. 5Hälytykset ............................................................ 5Asennus, käyttö ja huoltoAsentajalle ja huoltohenkilökunnalle1. Asennusohje .......................................................... 6Tärkeää tietoa ........................................................................61.1 Yleistä ..............................................................................71.2 Koneen asennus ..............................................................71.3 Kattoasennustelineen asennus .........................................71.4 Asennus kattoasennustelineeseen ....................................81.5 Kondenssivedenpoisto .....................................................81.6 Liesikuvun kytkentä ..........................................................81.7 Sähkö- ja ohjauskaapelit ..................................................91.8 Kanavisto .......................................................................101.9 Höyrysulku kylmää palkistoa vasten ................................102. Toiminta ............................................................... 112.1 Perustoiminnot ..............................................................112.1.1 Puhaltimet ..................................................................112.1.2 Lämpötila ....................................................................112.1.3 Suojaustoiminnot ........................................................112.2 Lisävarusteet – ohjaustekniikka ......................................113. Käyttö .................................................................. 133.1 Ilmavirtojen asettaminen ................................................133.2 Premium-liesikupu .........................................................133.3 Premium-ohjauspaneeli ..................................................133.4 Aloitusvalikko ................................................................143.4.1 Takansytytystoiminto ...................................................143.4.2 Puhallinnopeus ...........................................................143.5 Päävalikko ......................................................................143.5.1 Kieli ............................................................................143.5.2 Asennus ja huolto .......................................................143.5.3 Kello ...........................................................................143.5.4 Kesäviilennys ...............................................................143.5.5 Perusnäyttö .................................................................143.5.6 Sammutus ..................................................................143.5.7 Takkatoiminto .............................................................143.5.8 Laitemalli ....................................................................143.5.9 Viikkokello ..................................................................143.6 Asennus ja huolto ..........................................................153.6.1 Anturivika ...................................................................153.6.2 Huoltomuistutus/Hälytys .............................................153.6.3 Kello ...........................................................................153.6.4 Lämpötila ....................................................................153.6.5 Mittaus .......................................................................153.6.6 Ohjaus ........................................................................153.6.7 Puhallinnopeudet ........................................................153.6.8 Sammutus ..................................................................153.6.9 Tehdasasetukset ..........................................................153.6.10 Toimilaitteet ..............................................................153.6.11 Toiminnot .................................................................154. Huolto .................................................................. 164.1 Huoltomuistutus ............................................................164.2 Koneen avaaminen ........................................................164.3 Suodattimen vaihto ........................................................164.3 Muu huolto ...................................................................165. Hälytykset ja vianetsintä .................................... 175.1 Hälytys ...........................................................................175.1.1 Hälytys Premium-ohjauspaneelista ...............................175.2 Vianetsintä.....................................................................175.2.1 Tuloilma ei lämpene tarpeeksi .....................................176. Varaosaluettelo ................................................... 187. Tekniset tiedot ..................................................... 197.1 Mitoitus .........................................................................197.2 Kytkentäkaavio, kone ja liesikupu ...................................217.3 Tehonkulutus .................................................................217.4 Kytkentäkaavio, lisävarusteet .........................................227.5 Säätökaavio ...................................................................247.6 Mittatiedot ....................................................................257.7 Paino .............................................................................257.8 Lisävarusteet ..................................................................258. Käyttöönotto ....................................................... 26Koneen tiedot huoltoyhteydenottoa vartenSuunnitteluKs. erillinen suunnitteluohje www.swegon.comHUOM! Manuaalin alkuperäiskieli on suomi.2 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.110311KäyttöohjeTärkeää tietoa!IlmavirratViihtyisyyden varmistamiseksi ja rakenteidenkosteusvaurioiden välttämiseksi asunnossa pitääolla jatkuva ja riittävä ilmanvaihto. Kone tuleepysäyttää vain huoltotöiden ajaksi.Koneen puhaltimia voidaan ohjata eri käyttötiloihinPremium-ohjauspaneelista tai Premiumliesikuvusta:• Poissa = pieni ilmavirta, jota voidaan käyttää,kun asunnossa ei olla eikä käyttöajan ilmanvaihdolleole tarvetta esim. kosteuden hallitsemiseksi.• Kotona = normaali ilmavirta.• Tehostus = suuri ilmavirta, jota käytetäänruuanlaiton, saunomisen, suihkun ja pyykinkuivauksenym. yhteydessä.Poissa/Kotona-tiloja ja tuloilman lämpötilaa voidaanohjata koneen sisäänrakennetulla viikkokellolla,mutta tila voidaan aina vaihtaa Premiumohjauspaneelistatai Premium-liesikuvusta.Pieni ilmavirta asunnon ollessa tyhjänä tarkoittaataloudellista käyttöä. Puhallinenergiaa säästyyeikä asunnon lämmitysjärjestelmän tarvitse lämmittääyhtä paljon ilmaa kylmänä vuodenaikana.Ilmanvaihtojärjestelmän tärkein tehtävä onraikkaan sisäilman tuottaminen sekä päästöjenja kosteuden poistaminen. Siksi pitääarvioida, riittääkö pieni ilmavirta silloin, kunasunto on tyhjänä. Pientä ilmavirtaa ei saamissään tapauksessa käyttää, kun asunnossaon joku.Mikäli asunnon kuormitus on suunniteltuasuurempi, tulee normaalin ilmavirran ollavastaavalla määrällä suurempi.PyykinkuivausKorkean kosteuspitoisuuden vuoksi laitteistoonei saa liittää poistoilmatyyppistä kuivausrumpuatai kuivauskaappia. Suosittelemme kondensoivaakuivausrumpua ilman kanavaliitäntää.JäätymissuojaKylmällä säällä poistoilman ollessa kosteaa lämmönsiirrinsaattaa jäätyä. Suojaustoiminto pienentääsilloin automaattisesti tuloilmapuhaltimennopeutta. Näissä olosuhteissa puhallinnopeudenvaihteleminen on siis normaalia.SuodatinKonetta ei saa käyttää ilman suodatinta. Koneessasaa käyttää vain Swegonin suosittelemiasuodattimia.KäyttöönottoKonetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin työvaiheet,joissa syntyy suuria määriä hiontapölyä taimuita epäpuhtauksia, on saatu valmiiksi.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 3


R120.110311Ohjaus Premium-liesikuvustaKoneen puhallinnopeudet ja muut asetukset pitää tehdäPremium-ohjauspaneelin kautta. Kun nämä asetukset ontehty, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä liesikuvunohjauspaneelissa.• Liesikuvun pelti. Ruuanlaiton ja vastaavan yhteydessävoi pellin aukioloajaksi valita 30, 60 tai 120 min. Yksipainallus muuttaa aikaa yhdellä askeleella. Neljäspainallus keskeyttää asetuksen ja sulkee pellin.• Liesikuvun valo. Päällä/Pois.• Koneen puhallinnopeus. Koneen puhaltimet voidaanohjata toimimaan kolmella eri nopeudella: Poissa/Kotona/Tehostettu. Yksi painallus suurentaa puhallinnopeuttayhdellä askeleella. Tehostusnopeus onajastettu 60 minuuttiin, minkä jälkeen kone palautuunormaalille ilmavirralle.Liesikuvun pellin ajastin30/60/120 minKoneen puhallinnopeudetPoissa/Kotona/Tehostettu 60 minValoOhjaus Premium-ohjauspaneelistaKun jännite kytketään päälle, ilmanvaihtokone käynnistyyKotona-tilaan. Käynnistysaika on noin minuutti.Tämän jälkeen ohjauspaneelia voi käyttää. Myös sähkökatkonjälkeen laite käynnistyy Kotona-tilaan, jos muistion tyhjentynyt sähkökatkon aikana.Painikkeiden toiminnot on kuvattu oikealla olevassakuvassa.TakansytytystoimintoPoistoilmapuhaltimen nopeus hidastuu ja tuloilmapuhaltimennopeus kasvaa muutaman minuutin ajaksi. Tämätuottaa ylipaineen asuntoon ja "pakottaa" näin savukanavanvetämään, mikä helpottaa tulen sytyttämistätakkaan.Puhallinnopeuksien valintaKoneen puhaltimet voidaan ohjata toimimaan kolmellaeri nopeudella: Poissa/Kotona/Tehostus. Haluttu puhallinnopeusvalitaan ohjauspaneelista.Tehostusajan pituus on valittavissa 30, 60 tai 120 min taisen voi valita jatkuvaksi.Tila voidaan muuttaa käsin, vaikka puhallinnopeuttaohjataan viikkokellolla.Valikko/Asennus ja huoltoValikossa ja alavalikossa Asennus ja huolto tehdään koneenkäyntiin ja toimintoihin vaikuttava asetukset. Nämäasetukset tehdään normaalisti asennuksen yhteydessä jane kuvataan asennusohjeessa, luvut 3.5 ja 3.6.MerkkivaloOhjainpaneelissa oleva merkkivalo ilmaisee koneen toiminnotja hälytykset eri väreillä. Katso käyttöohjeen luku5. Hälytykset.MerkkivaloTakansytytystoimintoTakaisin edelliselle tasolleSiirtyminen vasemmalleValikkorakenneTakansytytystoimintoPuhallinnopeuksien valintaSiirto ylös-/alaspäinArvojen syöttöAloitusvalikkoPuhallinnopeusAsennus ja huolto(Katso luku 3.6)ValikkoSiirtyminen oikealleSäätötoimintoValikko(Katso luku 3.5)4 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.110311Suodattimien vaihtoAsukas voi vaihtaa suodattimen.Muut huollot tulee teettää valtuutetullahuoltohenkilöstöllä.Suodattimien sijainti oikeakätisessä koneessa.Sijainti on peilikuva vasenkätisessä mallissa.Poistoilmankarkeasuodatin jahienosuodatinPoistoilmasuodatinPuhdistetaan vähintään 6 kuukauden välein ja vaihdetaanvähintään kerran vuodessa. Suodattimet pitääehkä puhdistaa tai vaihtaa useammin asunnoissa, joissaesiintyy paljon pölyä.TuloilmasuodatinPuhdistetaan vähintään 6 kuukauden välein ja vaihdetaanvähintään kerran vuodessa. Jos ilmassa on runsaastiepäpuhtauksia, esim vilkkaasta liikenteestä tms. johtuensuodattimien vaihtoväliä suositellaan lyhennettäväksi.HuoltomuistutusKoneen ohjausjärjestelmä on normaalitapauksessaasetettu antamaan huoltomuistutus kuuden kuukaudenvälein. Aika-asetuksen muuttaa valtuutettu huoltohenkilöstö.HienosuodatinHälytyksetHälytys Premium-ohjauspaneelista• Merkkivalo vilkkuu punaisena: Suojausautomatiikkaon pysäyttänyt puhaltimet toimintahäiriön yhteydessä.Hälytysteksti näkyy näytössä. Ota yhteyttä huoltoon!• Merkkivalo palaa punaisena: Hälytys tai huoltomuistutus.Hälytysteksti näkyy näytössä. Ota yhteyttähuoltoon!• Merkkivalo ilmaisee tietyt koneen toiminnot muillaväreillä. Katso luku ”3. 3 Premium-ohjauspaneeli”Konetta ei saa käyttää ilman suodatinta!Koneessa saa käyttää vain Swegoninsuosittelemia suodattimia.Katso oikea suodatin luvusta 6. Osaluettelo.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 5


R120.1103111. AsennusohjeTärkeää tietoa!Vain valtuutettu henkilöstöAsennuksen, säädön ja käyttöönoton saa suorittaavain valtuutettu henkilö.Normit ja vaatimuksetJotta laitteisto toimisi oikein, tulee noudattaavoimassa olevia asennusta, säätöä ja käyttöönottoakoskevia kansallisia normeja ja määräyksiä.Osoitteessa www.swegon.com/casa löytyvässäasiakirjassa ”Ilmanvaihdon suunnitteluohje” esitetäänsähkötehoa, melua, ilmavirtoja ja kanavistoakoskevat vaatimukset. Jokaisessa maassatulee noudattaa omia kansallisia vaatimuksia.Oikea-/vasenkätinen rakenneHuomioi onko kone toimitettu oikea- vai vasenkätisenäversiona, niin että ilmakanavat liitetäänoikeisiin liitäntöihin. Katso myös mittapiirroksetluvussa 7. Tekniset tiedot.PyykinkuivausKorkean kosteuspitoisuuden vuoksi laitteistoonei saa liittää poistoilmatyyppistä kuivausrumpuatai kuivauskaappia. Suosittelemme kondensoivaakuivausrumpua ilman kanavaliitäntää.Peitetyt kanavaliitännätKoneen kanavaliitäntöjen pitää olla peitettyinäkuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana.SuodatinKonetta ei saa käyttää ilman suodatinta. Koneessasaa käyttää vain Swegonin suosittelemiasuodattimia.KäyttöönottoKonetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin työvaiheet,joissa syntyy suuria määriä hiontapölyätai muita epäpuhtauksia, on saatu valmiiksi.6 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103111.1 YleistäKone asennetaan kodinhoitohuoneeseen, varastoon jne.Sijoituspaikan lämpötilan on oltava yli +10 °C.Koneen kotelointiluokka on IPX4 luukun ollessa suljettuna.Poistoilma Premium-liesikuvusta liitetään tarvittaessakanavalla koneen yläsivun lisäkanavaliitäntään, muutenliitäntä tulpataan.Nostamisen helpottamiseksi etuluukku voidaan irrottaaja lämmönsiirrin voidaan irrottaa koneesta. Tarvittaessavoidaan myös puhaltimet irrottaa. Katso luku 4 Huolto.1.2 Koneen asennusKone asennetaan seinälle mukana toimitetun seinätelineenavulla.Vaakaranka koneen seinätelineelleÄänieristysSeinäteline on pakattu ohituskanavaan.Konetta ei tule asentaa olo- tai makuuhuoneenvastaiseen seinään.Jos seinä on valmistettu pystyrangoista ja rakennuslevyistä,seinä pitää vahvistaa vaakarangoilla, jotta sekestää koneen painon.Swegon suosittelee lisäksi, että seinä eristetään mineraalivillallatai vastaavalla äänen siirtymisen ehkäisemiseksi.Teline kiinnitetään vaaka-asentoon seinälle sopivallaankkuroinnilla, joka kestää koneen painon.Kone nostetaan paikalleen niin, että seinätelineen päädytkiinnittyvät vastaaviin uriin koneen takapuolella.Varmista, että sähkö- ja ohjauskaapelit ovat näkyvillä.Katso myös luku 1.6 Sähkö- ja ohjauskaapelit.Kone voidaan asentaa myös kattoon kattoasennustelineeseen.Ks. Lisävarusteet.Seinätelineen mitatVaakasäädinEristetty seinä Seinäteline1.3 Kattoasennustelineen asennusKattoasennusteline kiinnitetään kattoankkureihin neljälläM8-kierretangolla siten, että vähintään kolme niistätulee asennustelineen nurkkiin. Mahdollisen kanavatörmäyksenvälttämiseksi yksi kierretanko voi sijaita nurkanviereisessä reiässä. Kierretankoihin kierretään M8-mutteritsopivaan korkeuteen siten, että kattoasennustelineenyläpuoli jää niitä vasten vaakatasoon. Asennustelinepujotetaan valituista rei’istä kierretankojen muttereitavasten ja lukitaan alapuolelta muttereilla. Kierretankojenpäät saavat tulla enintään 3 cm kattoasennustelineenlevyn läpi, muuten ne osuvat ilmanvaihtajan yläosaan.Kattoasennustelineen karmissa olevienlukituskoukkujen kärkien tulee osoittaataaksepäin.Kattoasennustelineen alaosa jätetäännoin 15 mm alemmas kattopinnasta. Mahdollinenkattolistoitus telineen ympärillesuoritetaan vasta koneen asennuksenjälkeen.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 7


R120.1103111.4 Asennus kattoasennustelineeseenIlmanvaihtajan etupuolen yläosan kaksi ruuvia avataankunnes niiden kannat ovat noin 2 cm ulkona. Ennenkoneen paikalleen nostamista pujota sähkö- ja datakaapelikattotelineen läpi. ilmanvaihtolaite nostetaankattoasennustelineeseen siten, että kaikki neljä lukituskoukkuaosuvat sen yläosan hahloihin. Lukituskoukuissaon kaksi väkästä, alempien tarkoitus on lukita konesiten, että liittäminen kanavistoon sekä sähköjohtojenpujottaminen on helpompi suorittaa. Kun ilmanvaihtolaiteon kohdallaan kanavistoon nähden ja sähköjohdoton tuotu laitteen sisään, se nostetaan ylempien väkästenvaraan. Kun ne ovat lukkiutuneet, ilmanvaihtajan etupuolenyläosan ruuvit ponnahtavat ulos. Lopuksi konevarmuuslukitaan paikoilleen kiristämällä yläosan ruuvitsopivaan kireyteen.Avaa etuosanruuvit n. 2 cm ulos.R120 alempienväkästen varaannostettuna.R120 lukitaanpaikoilleen kiristämälläetuosan ruuvit.1.5 Kondenssiveden poistoVedenpoistoletku liitetään koneen kondenssivesiliittimeen(3/8” ulkokierre). Kondenssivesi johdetaan lattiakaivoon,pesupöydän vesilukkoon tai vastaavaan letkullatai putkella, jonka sisähalkaisija on vähintään 12 mm.Letkua ei saa liittää suoraan viemäriin.Mukana tulevassa letkussa oleva vesilukko asennetaanpystyasentoon ja täytetään vedellä. Vesiletkussa ei saaolla kahta vesilukkoa tai vaakavetoa. Vesilukon padotuskorkeudeksisuositellaan vähintään 100 mm.1.6 Liesikuvun kytkentäLiesikuvun kanavaliitännät liitetään kanavalla koneenyläpuolen liitäntään, joka on varattu erillispoistolle jajoka ohittaa LTO:n.Liesikuvun ja koneen välinen kanava pitää asentaa niin,että sen puhdistus on mahdollista.Erillispoistoa voidaan käyttää myös kun halutaan ohittaaLTO, esim. saunan kattoventtiili (kiinni/auki) tai puolilämpimänvarastotilan poisto.Toimituksessa erillispoisto on tulpattu.Kondenssiveden poistoLaitteen sähkö- ja ohjauskaapelitsijaitsevat koneen yläpinnalla. Varaa sähkökaapelilleluoksepäästävyys pistorasiaan.Älä käytä liesikupua keittiön perusilmanvaihdossa,vaan ainoastaan ruuanlaittotilanteessa.∅ 125 mm8 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103111.7 Sähkö- ja ohjauskaapelitKoneessa on oma maadoitettu pistotulppa virransyöttöävarten. Pistotulppa toimii laitteen pääkytkimenä ja setulee sijoittaa helppopääsyiselle paikalle.Kone on varustettu pistotulpallisella 1,5 m:n kaapelilla,joka lähtee koneen yläpuolelta. Sijoita pistorasia helppopääsyisellepaikalle. Katso tehotarve luvusta 7 Teknisettiedot.Kone liitetään modulaarikaapelilla Premium-ohjauspaneeliin.Premium-ohjauspaneeli asennetaan haluttuunpaikkaan. Toimitukseen sisältyy n. 3 + 20 m:n modulaarikaapelit.Asennuksessa on huomioitava pääsy kummankin kaapelinliittimeen (myös irrallaan olevan) esim. mahdollistenhuoltotöiden ja laitteen säädön vuoksi.Modulaarikaapelin asennusputken halkaisijan pitää ollavähintään 20 mm.Mahdollisten lisävarusteiden kytkentä on selostettukytkentäkaaviossa luvussa 7. Tekniset tiedot. Lisävarusteidenkaapelit eivät sisälly toimitukseen.Premium-ohjauspaneelin etupaneelin irrottaminen.Modulaarikaapelin kytkentä. Lisäpistoketta käytetäänlisäohjauspaneelin kanssa.Sähkö- ja ohjauskaapelit sijaitsevatkoneen yläpinnalla. Varmista esteetön pääsypistorasiaan.Jos modulaarikaapeli viedään rakenteiden(esim. seinän) sisällä, tulee johdotusputkittaa 20 mm:n putkella mahdollistavaihtotarvetta varten.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 9


R120.1103111.8 KanavistoIlmakanavat, äänenvaimentimet, tuloilmalaitteet, ilmanottoritilätja jäteilmaputket asennetaan IV-piirustustenmukaisesti. Äänen siirtymisen välttämiseksi kanavia eisaa asentaa suoraan rakenteita vasten.Ilmakanavat eristetään lämpö- tai kylmähäviöiden pienentämiseksija veden tiviistymisen välttämiseksi.Yleisesti ilmanvaihtokanavat eristetään seuraavasti:• Ulkoilmakanava eristetään lämpimässä tilassa ja käyttöullakolla.• Jäteilmakanava pitää aina eristää maakohtaisten vaatimustenmukaan. Ks. erillinen suunnitteluohje (esim.Paloluokitusvaatimukset).• Tuloilmakanava eristetään kylmässä tilassa.• Poistoilmakanava eristetään kylmässä tilassa.• Jos kanavan sisällä oleva ilma on kylmempää kuinympäristössä, eristys pitää suojata höyrysululla (esim.ulko- ja jäteilma sisätiloissa, jäähdytetty tuloilma).Ilmanvaihtolaitteiston toiminnankannalta on tärkeää, että ilmanvaihtokanavatovat puhtaita.Ilmanvaihtokanavat tulee puhdistaa säännöllisestija aina kunnostuksen yhteydessä.1.9 Höyrysulku kylmää palkistoa vastenOn tärkeää, että kylmän palkiston ja lämpimän sisäkatonvälinen höyrysulku säilyy tiiviinä kanavaläpivientienkohdalla. Kanavahöyrysulku (lisävaruste) helpottaa tätä.Saatavana 5 kpl sarjoina, halkaisijoille 100, 125 ja 160mm. Kiinnitetään teipillä höyrysulkuun.Höyrysulun tiivistykseen suositellaan käytettäväksi yläpohjanläpivientilevyä (lisävaruste).Leikkaa aukot noin 10 mm pienemmiksi kuin kanavat.Kiinnitä läpivientilevy kattoon sivureikien läpi. Höyrysulkumuovijoko kiristetään levyn ja rakenteen väliin taiteipataan tiiviisti läpivientilevyyn.Ilmanvaihtokanavien eristepaksuus japintakerros vaihtelevat eristysmateriaalista,ilmastoalueesta ja kansallisista normeistariippuen. Siksi Swegon ei anna mitäänyleisiä suosituksia. Useimmat eristysmateriaalienvalmistajat tarjoavat laskentaohjelmiariittävän ja oikean eristyksen laskentaan.Saneerauskohteissa on tärkeää tarkastaa,että olemassa olevat kanavat on riittävästija oikein eristetty.Koneen oikeanlaisen toiminnan kannaltaoikea eristys on välttämätön.10 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103112. Toiminta2.1 PerustoiminnotToimintojen aktivointi ja asetukset on kuvattu luvussa 3.Käyttö.2.1.1 PuhaltimetPuhaltimia voidaan ohjata kolmeen eri käyttötilaan ohjauspaneelistatai Premium-liesikuvusta:• Poissa = pieni ilmavirta, jota voidaan käyttää, kunasunnossa ei olla eikä käyttöajan ilmavirralle ole tarvettaesim. kosteuden hallitsemiseksi.• Kotona = normaali ilmavirta.• Tehostus = suuri ilmavirta, jota käytetään ruuanlaiton,saunomisen, pyykinkuivauksen ym. yhteydessä.Kotona/Poissa-tiloja voidaan ohjata koneen viikkokellolla,mutta tila voidaan aina vaihtaa Premium-ohjauspaneelista(tai liesikuvun ohjauspaneelista).Tehostusajaksi valitaan käsin 30, 60, 120 minuuttia taijatkuva tehostus Premium-ohjauspaneelista. Kun konettaohjataan Premium-liesikuvusta, puhaltimen tehostusaikaon 60 min ja liesikuvun pellin aukioloajaksi valitaan30, 60 tai 120 minuuttia.2.1.2 LämpötilaKäyttäjä asettaa halutun tuloilmalämpötilan, normaalisti13–20 °C. Tämä asetettu arvo on nk. asetusarvo, jonkakone pyrkii saavuttamaan, jos se on mahdollista.(Jälkilämmitys on lisävaruste)Pyörivä lämmönsiirrin kerää lämpöenergiaa poistoilmastaja siirtää sen tuloilmaan. Kun lämmönsiirtimenlämmitysteho ei riitä, tapahtuu seuraavaa:1) Sähköperusteinen lämmityspatteri kytketään päälle,jos sellainen on asennettu koneeseen.Ellei lämmitystarvetta ole, lämmityspatteri voidaan kytkeäpois ohjauspaneelista.Kesäyöjäähdytystä voidaan käyttää nk. ilmaisjäähdytykseen.Siinä viileämpää yöilmaa käytetään asunnonjäähdyttämiseen. Automaattinen kesätoiminto pysäyttääroottorin, kun lämmöntalteenottoa ei tarvita. Kunsisäilma on kylmempää kuin ulkoilma, käynnistää kone”kylmän talteenoton” roottorille. (Raja-arvoja voi säätääPremium-ohjainpaneelista.)2.1.3 SuojaustoiminnotSähkötoimisessa lämmityspatterissa on kaksi suojaustoimintoa.• Ylilämpösuoja kytkee patterin pois päältä, jos lämpötilaylittää 50 °C. Suoja palautuu automaattisestipatterin jäähdyttyä.• Ylikuumenemissuoja kytkee patterin pois päältä, joslämpötila ylittää 90 °C. Suoja palautetaan käsin patterissaolevalla painikkeella.Lämmönsiirrin on varustettu jäätymissuojalla. Kylmälläsäällä on olemassa lämmönsiirtimen jäätymisriski jatuloilmapuhaltimen nopeutta lasketaan. Suoja palautuuautomaattisesti lämpötilan noustua.Puhaltimissa on ylikuumenemissuoja, joka pysäyttää ne,jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Ne pysäytetäänmyös silloin, jos koneeseen tulee vakava toimintahäiriö.Molemmissa tapauksissa suoja palautuu automaattisestilämpötilan laskettua tai kun toimintahäiriö on korjattu.2.2 Lisävarusteet – ohjaustekniikkaToimintojen aktivointi ja asetukset on kuvattu luvussa 3.Käyttö. Lisävarusteiden kytkentä on selostettu kytkentäkaaviossaluvussa 7. Tekniset tiedot.Lisävarusteiden avulla voidaan käyttää tarpeen mukaistaohjausta seuraavasti:• Tehostusajastin. Tehostettu käyttö voidaan kytkeäpäälle ohjauspaneelista tai Premium-liesikuvusta.Erillinen tehostusajastin (painike) voidaan asentaatoiseen paikkaan, esim. saunaan, kylpyhuoneeseen,kodinhoitohuoneeseen jne.• Kosteuskytkin. Havaitsee, kun asetettu raja-arvo ylitetään,esim. 60 % suhteellinen ilmankosteus (RH), jakytkee puhaltimen tehostettuun tilaan. Sopii sijoitettavaksikylpyhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen jne.Kytkimen jännite on 24 V DC.• Erillinen takansytytyskytkin. Toiminto voidaan kytkeäpäälle ohjauspaneelista tai Premium-liesikuvusta.Erillinen takansytytyskytkin (painike) voidaan asentaatoiseen paikkaan, esim. takan viereen. Poistoilmapuhaltimennopeus hidastuu ja tuloilmapuhaltimennopeus kasvaa muutaman minuutin ajaksi. Tämätuottaa ylipaineen asuntoon ja "pakottaa" näin savukanavanvetämään, mikä estää savun tulon huoneeseentulta sytytettäessä.• Läsnäoloanturi. Tunnistaa liikkeen asunnossa janostaa puhallinnopeuden Tehostettu-arvoon. Parantaakäyttötaloutta, jos asuntoa käytetään epäsäännöllisesti.• Hiilidioksidianturi. Soveltuu tapauksiin, joissahenkilömäärä vaihtelee. Suurentaa puhallinnopeudenKotona-arvosta Tehostettu-arvoon, kun asetettu rajaarvoylitetään, esim. 900 ppm.• Alipaineen kompensointi. Erillistä liesituuletinta,huippuimuria tai keskuspölynimuria käytettäessäasuntoon syntyy alipaine, koska poistoilmavirta onhuomattavasti tuloilmavirtaa suurempi. Erillisellä kytkimellä(esim. paine-ero) voidaan antaa signaali, jokasuurentaa koneen tuloilmavirtaa tasapainon palauttamiseksi.• Valvonta (DDC). Tiettyjä toimintoja voidaan ohjatarakennusautomaatiojärjestelmällä. Katso lisävarusteidenkytkentäkaavio luvussa 7. Tekniset tiedot.Kun jäähtymissuojatoiminto onkäynnissä, laitteen nopeuksia ei voi muuttaaohjainpaneelista.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 11


R120.110311• Kotona/poissa-kytkin. Esim. liesikupuohjatullajärjestelmällä on yleisimmin erillinen kotona/poissakytkin(lisätoiminto) huoneiston ulko-oven vieressä.Kytkin käynnistää poissa-toiminnon koneesta. Kytkinvoi olla mikä tahansa sähkökalustesarjan vakiokytkin.Ks. luku 7.3. KäyttöTarkasta ennen käyttöönottoa,että kone, suodattimet ja kanavistoovat puhtaat eikä niissä ole irto-osia.3.1 Ilmavirtojen asettaminenViihtyisyyden varmistamiseksi ja rakenteiden kosteusvaurioidenvälttämiseksi asunnossa pitää olla jatkuva ilmanvaihto.Kone tulee pysäyttää vain huoltotöiden ajaksi.Ilmavirrat asetetaan IV-suunnitelmien ja voimassa olevienmääräysten mukaisesti. Arvioiduille arvoille käytetäänmitoituskäyrästöä luvussa 7. Tekniset tiedot. Valtuutetunhenkilön pitää säätää koneen ja ilmalaitteiden ilmavirratmittalaitteiden avulla.Pieni ilmavirta asunnon ollessa tyhjänä tarkoittaa taloudellistakäyttöä. Puhallinenergiaa säästyy ja asunnonlämmitysjärjestelmän ei tarvitse lämmittää yhtä paljonilmaa kylmänä vuodenaikana. On kuitenkin arvioitavariittääkö pieni ilmavirta päästöjen, kosteuden ym. poistamiseen.Jos modulaarikaapeli viedään rakenteiden (esim. seinän)sisällä, tulee johdotus putkittaa ∅ 20 mm:n putkellamahdollista vaihtotarvetta varten.3.2 Premium-ohjauspaneeliKun jännite kytketään päälle, ilmanvaihtokone käynnistyyKotona-tilaan. Käynnistysaika on noin minuutti.Tämän jälkeen ohjauspaneelia voi käyttää. Myös sähkökatkonjälkeen laite käynnistyy Kotona-tilaan, jos muistion tyhjentynyt sähkökatkon aikana.4. Oranssi valo: Lämmönsiirrin pysähtyneenä,kesäviilennys5. Punainen vilkkuva valo: Suojausautomatiikka on pysäyttänytpuhaltimet toimintahäiriön yhteydessä.6. Punainen valo: Hälytys tai huoltomuistutus.3.3 Premium-liesikupuKoneen puhallinnopeudet ja muut asetukset pitää tehdäPremium-ohjauspaneelin kautta. Kun nämä asetukset ontehty, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä liesikuvunohjauspaneelissa.• Koneen puhallinnopeus. Koneen puhaltimet voidaanohjata toimimaan kolmella eri nopeudella: Poissa/Kotona/Tehostettu. Yksi painallus suurentaa puhallinnopeuttayhdellä askeleella. Tehostusnopeus onajastettu 60 minuuttiin, jonka jälkeen se palautuunormaalinopeudelle.• Liesikuvun pelti. Ruuanlaiton ja vastaavan yhteydessävoi pellin aukioloajaksi valita 30, 60 tai 120 min. Yksipainallus muuttaa aikaa yhdellä askeleella.• Liesikuvun valo. Päällä/Pois.Painikkeiden toiminnot on kuvattu kuvassa.Ohjauspaneelissa oleva merkkivalo ilmaisee koneentoiminnot eri väreillä:1. Vihreä valo: Kone toimii normaalisti.2. Vihreä vilkkuva valo: Jäätymissuoja aktivoitu.3. Oranssi vilkkuva valo: Sähkötoiminen lämmityspatteriaktivoitu. (Jälkilämmitys on lisävaruste)12 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103113.4 Aloitusvalikko3.4.1 TakansytytystoimintoTakansytytystoiminto laskee poistoilmapuhaltimennopeutta ja nostaa tuloilmapuhaltimen nopeutta n. 10minuutin ajaksi. Tämä tuottaa ylipaineen asuntoon ja"pakottaa" näin savukanavan vetämään, mikä estääsavun tulon huoneeseen tulta sytytettäessä.Turha tai ylipitkä takkatoiminnon käyttö talviaikaanaktivoi helposti jäätymisenestotoiminnon ylipitkäksiajaksi, mikä alipaineistaa taloa ja savukanava saattaasilloin vetää savua huoneistoon. Takkatoiminto voidaankeskeyttää ennen kuin 10 min on kulunut painamallatakkatoimintonäppäintä uudestaan.Huom! Ilmanvaihtokone ei ole takan palamisessatarvittavan korvausilman lähde.Toiminto näytetään näytössä vain, jos sen arvo on Käytössävalikossa 3.5.8.3.4.2 PuhallinnopeusHaluttu puhallinnopeus valitaan. Valittavissa on aikaohjattutehostus. Tila voidaan muuttaa käsin, vaikkapuhallinnopeutta ohjataan viikkokellolla.3.5 PäävalikkoValikossa tehdään koneen käyntiin ja toimintoihin vaikuttavatasetukset.HUOM! Useat toiminnot ovat sekä päävalikossaettä alivalikossa Asennus- ja huolto.Valikossa Asennus ja huolto valitaan onko toiminto käytettävissäsekä tietyt asetukset.Toiminto aktivoidaan päävalikossa.3.5.1 KieliValitse haluttu kieli.3.5.2 Asennus ja huoltoKatso luku 3.6 Asennus- ja huolto.3.5.3 KelloValitse päivämäärä ja kellonaika.3.5.4 KesäviilennysToiminto käyttää viileämpää yöilmaa asunnon jäähdyttämiseen.Pyörivä lämmönsiirrin pysähtyy ja puhallinnopeuskasvaa.Käynnistysehdot:• Jälkilämmitystoiminto ei ole aktiivinen.• Poistoilman lämpötila on yli 22 °C. Ulkoilman lämpötilaon yli 14 °C, mutta vähintään 1 °C alempi kuinpoistoilman lämpötila. Lämpötilarajoja voi muuttaa japuhallinnopeudet voidaan valita.Valikkorakenne3.4.1Takkatoiminto3.6 Asennus jahuoltoKatso seuraavasivu!3.4 Aloitusvalikko3.4.2 Puhallinnopeus• Poissa• Kotona• Tehostus3.5 Päävalikko• Kieli• Asennus ja huoltoKelloKesäviilennysPerusnäyttöSammutusLaitemalliViikkokello3.5.5 PerusnäyttöPerusnäyttö 1 valitaan, kun puhallinnopeuksia halutaanohjata kolmessa portaassa Poissa/Kotona/Tehostus.Perusnäyttö 2 valitaan, kun puhallinnopeuksia halutaanohjata viidessä eri portaassa.3.5.6 SammutusKoneen puhaltimet, lämmönsiirrin ja mahdollinen lämmityspatteripysäytetään. Piirikortti saa kuitenkin edelleenjännitteensyötön ja asetusarvot säilyvät muistissa.3.5.7 TakkatoimintoPäällä valitaan, jos takkatoimintoa halutaan käyttää ohjauspaneelinnäytössä, muutoin Pois. Katso myös 3.4.1yllä.3.5.8 LaitemalliNäyttää koneen mallin.3.5.9 ViikkokelloViikkokellon avulla voidaan asettaa neljä eri ohjelmaa,jolloin ilmanvaihtokone käy puhallinnopeudella Kotona.Muun ajan puhallinnopeus on Poissa.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 13


R120.1103113.6 Asennus ja huoltoValikko avataan koodilla 1234.3.6.1 AnturivikaOta yhteys huoltoliikkeeseen.3.6.2 Hälytys/HuoltomuistutusHuoltomuistutus annetaan kuuden kuukauden välein.Huollon jälkeen muistutus nollataan tässä valikossa jauusi 6 kuukauden jakso alkaa. Aikaväli voidaan muuttaaToiminnot-valikossa.Toimintahäiriön hälytys kerrotaan näytöllä.3.6.3 Kello”Käytössä” tai ”Ei käytössä”.Kello näytetään perusvalikossa.3.6.4 Lämpötila”Käytössä” tai ”Ei käytössä”.Tuloilmalämpötilan ohjaustoiminto näytetään perusvalikossa.Valitse Käytössä, jos haluat käyttää tuloilmanlämpötilan säätöä, muuten Ei käytössä. (Malleissa joissaon jälkilämmitys)3.6.5 MittauksetKytketyistä lisävarusteista riippuen voidaan mitata hiilidioksidipitoisuutta(CO 2), lämpötilaa, paine-eroa, puhaltimienkierrosnopeuksia ja kosteuspitoisuutta (RH).3.6.6 OhjauksetOhjaustavaksi voidaan valita hiilidioksidipitoisuus (CO 2),valvonta (DDC) tai viikkokello.3.6.7 PuhallinnopeudetHUOM! Puhallinnopeuksia määritettäessä Kesäviilennystoimintopitää ottaa pois käytöstä.Kullekin käyttötilalle (Poissa, Kotona, Tehostus jne) valitaanyksi viidestä puhallintilasta (1–5).Sen jälkeen valitaan eri puhallintilojen puhallinnopeudetprosentteina 10–100 (erikseen tulo- ja poistoilmalle).Jos modulaarikaapeli viedään rakenteiden (esim. seinän)sisällä, tulee johdotus putkittaa ∅ 20 mm:n putkellamahdollista vaihtotarvetta varten.3.6 Asennus ja huolto(koodi 1234)• Hälytys/Huoltomuistutus• Kello• Lämpötila• Mittaukset• Ohjaukset• Puhallinnopeudet• Sammutus• Tehdasasetukset• Toimilaitteet• Toiminnot• Sähkövastukset3.6.8 SammutusKoneen puhaltimet, lämmönsiirrin ja mahdollinen lämmityspatteripysäytetään. Piirikortti saa kuitenkin edelleenjännitteensyötön ja asetusarvot säilyvät muistissa.3.6.9 TehdasasetuksetKaikki asetukset puhallinnopeuksia lukuunottamattapalautetaan tehdasasetuksiin.3.6.10 ToimilaitteetKanavatarvikkeiden, venttiilitoimilaitteiden tai kiertoilmansäätö on mahdollista valita.3.6.11 Toiminnot• Alipainekompensoinnin arvoksi valitaan Käytössä, josesim. liesikuvussa on paine-erokytkin liesikuvun poistokanavassatälle toiminnolle, muutoin Ei käytössä.• Huoltomuistutuksen arvoksi valitaan Käytössä, jostoiminto on käytössä, muutoin Ei käytössä. Aikaväli (6kk) voidaan muuttaa.• Kesäviilennyksen arvoksi valitaan Käytössä, jos toimintohalutaan valita valikossa, muutoin Ei käytössä.• Lämmityksen arvoksi valitaan Käytössä, jos patteri onasennettu, muutoin Ei käytössä. Ylilämpötilan rajaarvoon 50 °C. Lämpötila voidaan muuttaa. Ohjaustavaksion valittu tuloilmaohjaus, voidaan muuttaahuoneohjaukseksi.• Takansytytystoiminnon arvoksi valitaan Käytössä, jostakansytytyskytkin on asennettu, muutoin Ei käytössä.Takansytytystoiminto laskee poistoilmapuhaltimennopeutta ja nostaa tuloilmapuhaltimen nopeutta.Jäätymissuoja toimii päinvastoin: se pysäyttää tuloilmapuhaltimenja antaa vain poistoilmapuhaltimenkäydä.• Tehostuksen arvoksi valitaan Käytössä, jos tehostusajastintai läsnäoloanturi on asennettu, muutoin Eikäytössä.14 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103114. Huolto4.1 HuoltomuistutusKoneen ohjausjärjestelmä on normaalitapauksessaasetettu antamaan huoltomuistutus 6 kuukaudenvälein. Muuta aika tarvittaessa ohjauspaneelin valikossaAsennus ja Huolto. Samassa valikossa nollataan huoltomuistutushuollon jälkeen.4.2 Koneen avaaminenKatkaise koneen jännitteensyöttö (vedä pistotulppapistorasiasta). Odota muutama minuutti ennen koneenluukkujen avaamista, jotta puhaltimet ehtivät pysähtyäja lämmitin ehtii jäähtyä.4.3 Suodattimien vaihto• Avaa etuluukku.• Odota muutama minuutti, jotta puhaltimet ehtivätpysähtyä ja lämmittimet ehtivät jäähtyä.• Vaihda suodattimet.• Sulje ovi.Suodattimet puhdistetaan imuroimalla vähintään 6kuukauden välein ja vaihdetaan vähintään kerranvuodessa.4.3 Muu huoltoVähintään kerran vuodessa.• Vedä lämmönsiirrin ulos tarkastusta varten. Jos kokolämmönsiirrin otetaan ulos, pitää myös yksi pikaliitinirrottaa. Irrota sen jälkeen etupelti.Tarkasta, ettei käyttöhihna ole kulunut. Vaihda tarvittaessa.Varmista, etteivät lämmönsiirtimen kanavat oletukossa. Puhdista tarvittaessa pehmeällä harjalla, imuroimallatai juoksevalla vedellä. Mahdolliset puhdistusaineeteivät saa olla alumiinia syövyttäviä. Suojaalämmönsiirtimen käyttömoottori nesteeltä.HUOM! Lämmönsiirtimen kanavien pitää ollakuivat ennen asennusta.Konetta ei saa käyttää ilman suodatinta!Koneessa saa käyttää vain Swegoninsuosittelemia suodattimia.Katso oikea suodatin luvusta 6. Osaluettelo.Suodattimien sijainti oikeakätisessä koneessa.Sijainti on peilikuva vasenkätisessä mallissa.HienosuodatinPoistoilmankarkeasuodatin jahienosuodatin• Vedä puhaltimet ulos tarkastusta varten. Irrota suojapellit.Irrota puhaltimien kiinnitysjousi. Vedä puhallintaetureunasta alaspäin ja sitten ulos. Jos koko puhallinotetaan ulos, pitää myös yksi pikaliitin irrottaa.Puhdista tarvittaessa pehmeällä harjalla, imuroimalla,paineilmalla tai nihkeällä liinalla. Mahdolliset puhdistusaineeteivät saa olla alumiinia syövyttäviä. Varosiirtämästä siipipyörän tasapainotuspainoja. Suojaapuhallinmoottori nesteeltä.• Puhdista tarvittaessa koneen sisäpinnat.• Tarkasta ettei kondenssivedenpoisto ole tukossa jatarkasta sen toiminta kaatamalla koneen pohjallehieman vettä.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 15


R120.1103115. Hälytykset ja vianetsintä5.1 Hälytys5.1.1 Hälytys Premium-ohjauspaneelista• Merkkivalo vilkkuu punaisena: Suojausautomatiikkaon pysäyttänyt puhaltimet toimintahäiriön yhteydessä.Hälytysteksti näkyy näytössä. Korjaa vika.• Merkkivalo palaa punaisena: Hälytys tai huoltomuistutus.Hälytysteksti näkyy näytössä. Korjaa vika taihuolla kone.• Merkkivalo ilmaisee tietyt koneen toiminnot muillaväreillä. Katso luku ”3.3 Premium-ohjauspaneeli”5.2 VianetsintäMahdolliset viat ilmaistaan hälytysteksteillä luvun 5.1.1mukaisesti. Tarkasta vikaan liittyvät osat ja korjaa vika.JäätymissuojaKylmällä säällä poistoilman ollessa kosteaalämmönsiirrin saattaa jäätyä. Suojaustoimintopienentää silloin automaattisestituloilmapuhaltimen nopeutta. Näissäolosuhteissa puhallinnopeuden vaihteleminenon siis normaalia.Premium-ohjauspaneelissa vilkkuu vihreävalo silloin, kun jäätymissuoja on käytössä.5.2.1 Tuloilma ei lämpene tarpeeksiAlhainen tuloilman lämpötila-asetusTarkasta ja suurenna tarvittaessa asetusta valikossa.Vika sähkölämmityspatterissa (lisävaruste)Lämmityspatterissa on ylilämpösuoja ja ylikuumenemissuoja.Hälytys annetaan luvun 5.1.1 mukaisesti, josjompikumpi aktivoidaan.Ylilämpösuoja palautuu automaattisesti lämpötilanlaskettua. Ylikuumenemissuoja palautetaan patterissaolevalla painikkeella. Jos painettaessa tuntuu naksahdus,ylikuumenemissuoja on kuitattu.Liian korkea lämpötila saattaa johtua liian pienestäilmavirrasta patterin yli. Syynä voi olla se, että suodatin,ulkoseinäritilä tai tuloilmalaite ovat tukossa. Vaihda japuhdista tarvittaessa.Vinkki: Ulkoseinäritilässä on usein hyönteisverkko. Josverkko on pienisilmäinen, pöly ja hyönteiset voivat tukkiasen. Sopivissa olosuhteissa se voi myös jäätyä. Poistaverkko tai korvaa suurempisilmäisellä.Liian korkea lämpötila voi myös johtua siitä, että tuloilmapuhallinon pysähtynyt tai että lämpötila-anturi onsiirtynyt pois paikoiltaan puhaltimen imuaukossa.Huonosti eristetyt ilmanvaihtokanavatJos koneesta lähtee lämmintä ilmaa mutta tuloilmailmalaitteelta tuntuu kylmältä, syynä voi olla kanavistonhuono lämmöneristys.Kone ei tottele käskyjäKahden päällekkäisen käskyn sattuessa kone totteleeprioriteetissa suurempaa käskyä, esim. jäätymisenesto.Prioriteetti 1: ulkoiset lähettimen käskyt tai koneensuojaustoiminnot.Prioriteetti 2: ulkoinen ohjaus (DDC).Prioriteetti 3: normaali ohjainpaneeli tai kupukäyttö.16 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103116. VaraosaluetteloKohta Komponentti Tiedot Til.nro1 Piirikortti 6030122 Jälkilämmityskasetti R/L R: P-RO85-R-EK,L: P-RO85-L-EK3 Puhaltimen moottori G3G146-ED23-06 119 W (R) 608423 Puhaltimen moottori G3G146-ED23-56 119 W (L) 608444 Lämmönsiirrin (täydellinen) R/L R: 61050, L: 610515 Modulaarikaapeli 20 m 6040146 Premium-ohjauspaneeli P-SP1457 Lämpötila-anturi F562518/9 Suodatinsarja 1 kpl poistoilma F7P-RO85-FS1 kpl tuloilma F710 Etuluukku 602164Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 17


R120.1103117. Tekniset tiedot7.1 MitoitusTuloilma500100 %450Käytettävissä oleva paine Pa4003503002502001501005087 %81 %76 %71 %67 %63 %60 %57 %54 %50 %46 %00 20 40 60 80 100 120 140Ilmavirta l/sPoistoilma500450100 %Käytettävissä oleva paine Pa4003503002502001501005087 %81 %76 %71 %67 %63 %60 %57 %54 %50 %46 %00 20 40 60 80 100 120 140Ilmavirta l/sTehonkulutus300250100 %Kokonaistehonkulutus W2001501005046 %67 %63 %60 %57 %54 %50 %76 %71 %81 %87 %00 20 40 60 80 100 120 140Ilmavirta l/s18 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.110311Ääni tuloilmakanavaanSäätö %Ilmavirta l/s54685773607863836789719676102811118711910012763 66,9 67,3 66,7 67,0 71,5 72,1 73,7 74,6 77,0 78,4125 60,3 62,6 63,2 64,8 66,3 68,5 70,5 71,1 73,1 75,4Taajuus Hz250 54,9 57,1 58,2 59,6 61,3 62,5 64,2 65,2 66,7 68,9500 49,7 52,0 52,8 54,2 55,6 56,8 58,6 59,0 60,8 62,71000 48,1 50,6 51,7 53,2 54,7 55,7 57,1 57,5 58,8 60,22000 41,6 44,6 46,2 48,0 50,1 51,8 53,8 54,4 55,9 57,94000 35,6 39,2 41,0 42,9 44,9 46,0 47,6 48,5 50,3 52,28000 22,0 26,8 29,3 31,9 34,7 36,2 38,4 39,8 42,0 44,4LWA 54 56 57 58 60 61 63 64 65 67Ääni poistoilmakanavaanSäätö %Ilmavirta l/s54685773607863836790719676102811108711710012563 64,2 64,0 62,0 64,4 63,5 63,0 65,9 62,8 66,4 66,0125 46,3 47,8 58,3 61,0 63,0 63,3 65,6 66,1 67,9 67,6250 48,0 49,0 51,3 51,2 52,9 54,6 55,8 57,1 58,5 58,7Taajuus Hz500 43,5 44,9 45,9 47,7 49,4 50,5 52,5 53,6 55,1 55,11000 36,6 38,0 38,6 40,0 41,5 42,7 44,0 44,7 45,9 45,92000 32,8 34,3 35,3 36,5 38,2 39,6 41,0 41,9 43,0 43,14000 22,7 24,3 25,7 26,9 29,1 30,8 32,3 33,4 35,0 35,18000 7,9 9,5 11,2 12,7 15,3 17,1 19,0 20,1 22,0 22,2LWA 45 46 49 50 52 53 55 55 57 57Ääni erillispoistoilmakanavaanSäätö % 54 57 60 63 67 71 76 81 87 10063 62,9 64,6 63,2 58,6 60,9 64,3 68,9 67,6 65,6 67,1125 53,3 47,2 59,4 56,6 59,4 61,5 63,7 64,9Taajuus Hz250 49,4 51,1 52,6 53,5 55,1 56,1 57,5 59,0 60,1 60,8500 43,7 44,6 45,7 46,6 47,5 49,0 50,6 51,9 52,5 53,11000 33,2 33,9 35,3 36,7 37,5 38,7 40,5 41,5 42,7 43,42000 30,9 32,0 33,4 34,6 35,7 36,8 38,7 39,9 41,1 42,04000 25,4 26,6 28,1 29,6 30,9 32,2 34,4 35,7 36,9 37,98000 13,0 14,6 16,6 18,5 20,0 21,9 24,5 26,1 27,5 28,9LWA 45 47 48 48 50 51 53 54 55 56Ääni vaipan läpi huoneeseenSäätö %Ilmavirta l/s54685773607863836790719676102811108711710012563 43,7 46,2 45,7 43,9 45,3 44,2 46,1 47,2 49,0 51,1125 46,0 46,2 46,4 47,2 47,5 48,1 49,2 50,5 51,7 54,1250 36,7 38,3 39,4 40,3 41,7 42,7 44,0 45,0 46,0 47,8Taajuus Hz500 27,8 28,9 30,0 30,3 33,0 33,6 34,5 35,7 36,9 39,11000 23,3 24,2 25,4 26,4 27,8 28,8 29,3 31,7 33,0 34,32000 12,1 13,3 14,1 14,1 16,9 18,6 19,9 21,1 22,3 24,04000 10,0 11,1 12,3 13,7 14,98000LWA34353536373839404243Lp(10)A30313132333435363839Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 19


R120.1103117.2 Kytkentäkaavio, kone ja liesikupuKoneen kotelointiluokka on IPX4.7.3 TehonkulutusSuurin kokonaistehonkulutusKone: 250 W, 1,1 A (lisävarusteilla 750 W, 3,3 A)Liesikupu Premium Classic: 15 W, 0,1 ALiesikupu Premium Swing: 45 W, 0,2 ASyöttö 230 V 10 A OhjauspaneeliLiesikupuLisävarusteHuoneilma-anturiTuloilma-anturiUlkoilma-anturiSyöttö 230 V 10 AYlilämpösuoja-anturiJäteilma-anturiPoistoilma-anturiTuloilma-/jäätymissuoja-anturiValvonta (DDC)X11 = Tuloilmapuhaltimen pistokeX12 = Poistoilmapuhaltimen pistokeX21 = Tuloilmapuhaltimen EC-pistokeX22 = Poistoilmapuhaltimen EC-pistokeX13 = Lämmönsiirtimen moottorin pistokeLisävarusteLämmityspatteripikaliittimin800 W20 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103117.4 Kytkentäkaavio, lisävarusteetPrioriteetti 1: ulkoiset lähettimen käskyt tai koneensuojaustoiminnot.Prioriteetti 2: ulkoinen ohjaus (DDC).Prioriteetti 3: normaali ohjainpaneeli tai kupukäyttö.Modulaarikaapelien kytkennätOhjausprioriteetti 3Liesikuvulle taiohjainpaneelilleLiesikuvulle taiohjainpaneelilleOhjausprioriteetti 1*) Yksi seuraavista toiminnoista: alipaineen kompensointi taitehostus kytketään liittimeen BOOST/COMP. ERILLISTOIMIN-NOISTA. Lisäksi yksi erillistoiminnoista voidaan kytkeä tuloon 4DDC-liitinrimassa. Ks. DDC.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 21


R120.110311Valvonta (DDC)Ohjausprioriteetti 2• Liittimien 2–5 toiminnot voidaan aktivoida/deaktivoidaohjauspaneelin huoltovalikossa• Tilalähdöt (liittimet 6 ja 7) ovat aina käytettävissä8: 0 V (GND)7: Tuloilman lämpötilan tilatieto 0–10 VDC(vastaa 10...30 °C)6: Puhallinnopeuden tilatieto 0–10 VDC5: Tuloilman lämpötilaohjaus 0–10 VDC(vastaa 10...30 °C)4: Puhallinnopeusohjaus 0–10 VDC3: Hälytys – signaali ilmanvaihtokoneelta (maadoittava kosketin)2: Hätä-seis (kone pysähtyy kun kosketus liittimien 1–2 välilläkatkeaa)1: 0 V (GND)ALARM OUTPUT:Max. 40 V, 500 mADDC CONTROLErillistoiminto DDC-liitinrimasta (esim. kotona/poissa-kytkin)• Ilmanvaihtokoneen toimintaparametreihin on tehtäväseuraavat muutokset Premium-ohjainpaneelin avulla:• Tehostus-tilanteen nopeus muutetaan nopeudesta 5nopeuteen 4 valikosta: Asennus ja huolto/Puhallinnopeudet/Tilanteet.• Aseta erillistoiminnon tulo- ja poistoilmavirrat nopeuteen5 valikosta: Asennus ja huolto/Puhallinnopeudet/Nopeudet.• Aktivoi DDC:n puhallinnopeuden ohjaus valikosta:Asennus ja huolto/Ohjaukset/DDC/Puhallinohjaus.DDC CONTROL1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 24V P2 P1 0Kosketin kiinni = ErillistoiminnonaktivointiKosketin auki = Erillistoiminnonnormaali käyttö22 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103117.5 SäätökaavioRyhmäkeskusSähkökotelo5 5UlkoTuloG 3F7800 W(lisävaruste)JäteYleispoistoKeittiöPoisto liesikuvultaF7LaitetoimitusrajaLAITETUNNUS LAITTEEN NIMITYS SELITYSTC01 LÄMPÖTILASÄÄDIN Jälkilämmitysvastuksen lämpötilatermostaatti/ylilämpösuojaT1 LÄMPÖTILA-ANTURI Ulkoilman lämpötila-anturiT3 LÄMPÖTILA-ANTURI Poistoilman lämpötilan anturiT4 LÄMPÖTILA-ANTURI Tuloilman lämpötila-anturiT5 LÄMPÖTILA-ANTURI Jäteilman lämpötilan anturiT6 LÄMPÖTILA-ANTURI Jälkilämmityksen ylilämpöanturiT8 LÄMPÖTILA-ANTURI Huoneilman lämpötila-anturiTZ03 YLILÄMPÖSUOJA Käsipalautteinen ylilämpösuojaHSx.1 KÄSIAJASTINKYTKIN Puhaltimien ohjaus + kuvun läpän ohjausOikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 23


R120.1103117.6 Mittatiedot 7.7 PainoKone: 78 kg.7.8 Lisävarusteet• Jälkilämmityskasetti 800 W• Suodatinsarja (1 kpl G3 + 2 kpl F7)• Premium-ohjauspaneeli600• 20 metrin modulaarikaapeli (mukana jatkoliitin)• Jatkoliitin erikseen• Premium Design -liesikuvut erilliseen sijoitukseen(yläpuolinen keittiöohitus)• Katto- ja seinäasennusteline6010119• Höyrysulun tiivistyslevy• Premium-ohjauksen lisävarusteet (ks. kohta 2.2)Jokaisen lisävarusteen mukana toimitetaan oma manuaali.598108126457597604Malli RMalli L2544521 331119299479Kanavaliitännät1 2 3 4 5Tuloilma∅ 160Poistoilma∅ 160Ulkoilma∅ 160Jäteilma∅ 160Erillispoisto∅ 125Seinäteline24 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.1103118. KäyttöönottoToiminto Tehdasasetus SäätöarvoLämpötila, tuloilma 17 °CPerusnäyttö 1KelloKäytössäLämpötilaKäytössäPuhallinnopeudet (tilanteet) Prosentti ProsenttiPoissa 1Kotona 3Tehostus 5Jäähdytys 4Viilennys 4Lämmitys 3Puhallinnopeudet Prosentti ProsenttiNopeus 1, tulopuhallin 40Nopeus 1, poistopuhallin 60Nopeus 2, tulopuhallin 65Nopeus 2, poistopuhallin 65Nopeus 3, tulopuhallin 75Nopeus 3, poistopuhallin 75Nopeus 4, tulopuhallin 85Nopeus 4, poistopuhallin 85Nopeus 5, tulopuhallin 100Nopeus 5, poistopuhallin 100AlipainekompensointiEi käytössäHuoltomuistutusKäytössäAikaväli6 kuukauttaKesäviilennysKäytössäAloituslämpötila (aloitusvalikossa) 22 °CPuhallinnopeus (aloitusvalikossa)Ei muutuLämpötilaeroalue (Valikossa Asennus ja huolto) 1 °CLämpötilarajoitus (Valikossa Asennus ja huolto) 14 °CLämmitysEi käytössäLämpötilarajoitus 50 °COhjausTuloilmaohjattuSuodatinvahti (lisävaruste)KäytössäTakkatoiminto (takansytytyskytkimen kanssa)Ei käytössäTehostus (lisäajastimen tai läsnäoloanturin kanssa)KäytössäTulo LT-rajaMin. lämpötila 12 °CEroalue 3 °CUlkoilman lämpötilaraja sähköpatterin aktivointia varten 10 °COikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 25


R120.110311Ilmavirrat Suunnitteluarvo SäätöarvoKokonaistuloilma l/s l/sPoissaKotonaTehostusKokonaispoistoilma l/s l/sPoissaKotonaTehostusMuita huomautuksiaKoneen tiedotMerkitse tähän tiedot koneen tyyppikilvestä huoltoyhteydenottoja vartenSäätänyt:Päiväys:Muista selostaa käyttäjälle/kiinteistönhoitajalle laitteiston käyttö jahuolto!26 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


R120.110311TakuuehdotTAKUUNANTAJASwegon ILTO OyAsessorinkatu 10, 20780 Kaarina.TAKUUAIKATuotteelle myönnetään kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä alkaen.TAKUUN SISÄLTÖTakuuseen sisältyvät takuuaikana valmistajalle ilmoitettujen, takuunantajan tai takuunantajan valtuuttaman toteamat rakenne-,valmistus- ja raaka-aineviat sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamat viat. Mainitut viat korjataan saattamalla tuote toimintakuntoon.TAKUUVASTUUN YLEISET RAJOITUKSETTakuunantajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti eikä takuu siten kata esine- tai henkilövahinkoja. Näihintakuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa.TAKUUVASTUUN RAJOITUKSETTämä takuu on annettu edellyttäen, että tuotetta käytetään normaalissa käytössä tai niihin verrattavissa olosuhteissa siihen tarkoitettuunkäyttöön noudattaen käyttöohjeita huolellisesti.Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:- tuotteen kuljetuksesta- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta- asennusohjeiden, käyttöohjeiden, huollon tai hoidon laiminlyönnistä- virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle- takuuantajasta riippumattomista olosuhteista kuten ylisuurista jännitevaihteluista, ukkosesta ja tulipalosta tai muista vahinkotapauksista- muiden kuin takuuantajan valtuuttamien suorittamista korjauksista, huolloista tai rakennemuutoksista- takuuseen ei sisälly myöskään tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen kuten pintanaarmujen korjaaminen.- osat, joiden rikkoutumisvaara käsittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on normaalia suurempi, kuten lamput, lasi-, posliini-,paperi- ja muoviosat sekä sulakkeet, eivät kuulu takuuseen.- takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käytön opastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteeteikä sellaiset tehtävät, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä.TAKUUAIKAISET VELOITUKSETValtuutettu huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyöstä, tuotteen korjaamisesta johtuvistatarpeellisista kuljetuksista ja matkakustannuksista.Tällöin kuitenkin edellytetään, että:- vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huoltajalle- korjaukseen ryhdytään ja työ suoritetaan normaalina työaikana. Kiireellisemmin tai muuna kuin normaali työaikana suoritetuistakorjauksista on valtuutettu huoltaja oikeutettu veloittamaan lisäkustannuksia. Mahdolliset terveydellistä vaaraa ja huomattavaataloudellista vahinkoa aiheuttavat viat korjataan kuitenkin välittömästi ilman lisäveloituksia.- tuotteen korjaamiseksi tai viallisen osan vaihtamiseksi voidaan käyttää huoltoautoa tai tavanomaisen aikataulun mukaan liikennöivääyleistä kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma-, eikä lumikulkuneuvoa)- kiinteästi käyttöpaikalle asennetun tuotteen irrottamis- ja asennuskustannukset eivät ole tavanomaisista poikkeavia.TOIMENPITEET VIAN ILMETESSÄVian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava valmistajalle tai valtuutetulle huollolle. Tällöin on ilmoitettavamistä tuotteesta (tuotemalli, tyyppimerkintä takuukortista tai arvokilvestä, sarjanumero) on kyse, vian laatu mahdollisimman tarkastisekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Laitteen vian ympäristöön aiheuttamien lisävaurioiden syntyminen on heti pysäytettävä.Takuun edellytyksenä on valmistajan tai valmistajan edustajan pääseminen toteamaan vauriot ennen korjauksia, joita valmistajaltatakuuna vaaditaan. Takuukorjauksen edellytys on myös, että asiakas pystyy luotettavasti osoittamaan takuun olevan voimassa(= ostokuitti). Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti.Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com/casa 27


R120.110311VaatimuksenmukaisuusvakuutusMeSwegon ILTO OyAsessorinkatu 1020780 KaarinaFINLANDTäten vakuutamme, ettäSwegon CASA ilmanvaihtokoneetovat yhdenmukaisia seuraavien EY direktiivien kanssa:Konedirektiivi (2006/42/EC)Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC)EMC-dirketiivi (2004/108/EC)Ja että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:EN 60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A12:2006 +A13:2008 +A2:2006EN 60204-1:2006 +A1:2009EN 60034-5:2001 +A1:2007EN 55014-1:2006EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-3:2008Teknisen tiedoston kokoava henkilö:Nimi: Rami WibergOsoite: Asessorinkatu 10, 20780 KaarinaSähköposti: rami.wiberg@ilto.fiPäiväys: Kaarina 01.11.2010Allekirjoitus:Ilari NiittymäkiToimitusjohtajaSwegon ILTO OyHUOM! Tämän sivun dokumentin alkuperäiskieli on englanti.28 www.swegon.com/casaOikeus muutoksiin pidätetään.


www.swegon.com/casa

More magazines by this user
Similar magazines