Kevät

golfpiste.com

Kevät

MAGAZINE KEVÄT 2013Oikealla asenteellauuteen kauteen 2013!


Hauskuuden janautittavuuden SarfvikSarfvik Magazine – kevät 2013On maaliskuun 10. päivä ja katselen Sarfvikin klubihuoneen ikkunoistavitivalkoisia, auringossa kimaltelevia hankia Vanhan ja Uudenkentän väylillä. Näky on mykistävä. Samanaikaisesti kuvittelen mielessänilumet sulaneiksi ja väylät vihreinä, koska halu pelaamiseenomalle kentälle käy kuumana. Enää puolitoista kuukautta ja vuoden2013 pelit alkavat.Suomen Golfliittossa ja eri golfyhteisöissä ollaan huolissaan jäsenmäärienkehityksestä yleensä ja erityisesti junioreiden kohdalla.Lisäksi taloudelliset resurssit huolestuttavat monia. Suomessaon tällä hetkellä 150 golfkenttää ja osakas/jäsenhankintaon vaikeaa. Useat golfklubit pyrkivät profiloitumaan jollakintavoin edistääkseen kiinnostavuutta. Muutama on profiloitunutsuljetuksi yksityiseksi kentäksi, missä ulkopuoliset pääsevät hyvinrajoitetuilla ehdoilla pelaamaan. Jotkut klubit keräävät moninkertaisenmäärän jäseniä kenttänsä pelimahdollisuuksiinnähden, mistä aiheutuu omat ongelmansa muille kentille greenfee -pelaajien muodossa. Tämä auttaa ehkä pelaajamäärien kasvuun,mutta polkee monesti eri klubien osakkaiden etuja.Perheoikeuden käsitteen laajentaminenGolfsarfvik Oy:n hallitus on monen muun golfyhteisön laillahuolestunut laskevasta suuntauksesta ja erityisesti siitä, mitenjuniorit saadaan lisääntyvässä määrin mukaan ja pysymään lajinparissa. Sarfvikissa on perheosakkeista huolimatta paljon yksinäisiäpelaajia eri syistä johtuen, ja lisäksi tietty määrä vuokrattaviaja myynnissä olevia osakkeita. Tavalla tai toisella meidäntulee nähdä huolta ja kantaa vastuuta siitä, että kenttiemmekäyttöaste pysyy riittävän korkealla. Ehkä meidän pitäisi vakavastiharkita perheoikeuden käsitteen laajentamista tavalla taitoisella varmistaaksemme tulevaisuuden pelaajamäärät osakkaidenetuja loukkaamatta ja osakkeen arvoa vaarantamatta.Vaalimme osakkaiden etujaPari vuotta sitten julkistetun Sarfvikin Visio 2015 -suunnitelmantärkein kohta on: “Golfsarfvik on golfyhteisö, jossa osakkaidenoikeuksia, peliväljyyttä, jäsenten viihtyvyyttä, ystävällistä toistenhuomioimista ja hyvää klubihenkeä pidetään ensiarvoisina”.Sarfvikin maine Suomen golfpiireissä koetaan niin, että olemmeluonteeltamme yksityinen, vaikka olemmekin avoin kenttä. Käsityson varmaan syntynyt siitä, että vaalimme osakkaiden ja pelioikeuksienhaltijoiden etuja vahvasti. Tarvittaessa voimme lisätätekijöitä, joilla vahvistamme niitä entisestään.Haluttu osake syntyy kokonaisuudestaTarjoamme Sarfvikissa nykyisille ja potentiaalisille osakkaille jajäsenille sellaisen kokonaispaketin, joka tekee osakkuudestammehalutun. Kokonaispaketti sisältää kaiken mitä alueellammenäkyy tai tapahtuu: sisääntulo alueellemme, klubitalon ympäristö,klubitalo fasiliteetteineen, henkilöstön ammattitaito ja palvelualttius,kenttien siisteys, kunto ja viimeistelytaso.Eri asiakasryhmien tarpeetGolfin toimialapäivillä maaliskuun alussa pidettiin mielenkiintoinenesitys siitä, miten eri asiakasryhmät ja heidän tarpeensahuomioitaisiin kenttien rakenteissa ja hoidossa. Erilaisten ryhmienkuten naisten, seniorien, “ammattilaisten” (hcp alle 10)tarpeet saattavat olla erilaisia koskien esim. lyöntipaikkojenkuntoa, raffeja, greenien nopeuksia, oheispalveluita jne. Asioidenhuomioiminen asiakasryhmittäin saattaa tasoittaa turhaavastakkainasettelua. Meillä asiaa voidaan tarkastella rakentavastiVanhan ja Uuden kentän kannalta.Kenttien hoitotaso etusijallaKuluvan vuoden suurin investointi on aitaprojektin loppuunsaattaminen.Investointi hoidetaan tulorahoituksella ja koneyms.hankintojen vähentämisellä tai myöhäistämisellä. Kuluvanavuotena keskitymme kenttiemme hoitotason ylläpitämiseenja edelleen kehittämiseen mm. salaojittamalla tietyt alueet kerrallaan.Sarfvikin talous on velaton ja vakaalla pohjalla.Esimerkillistä toimintaaVuonna 2012 Sarfvikilla oli menestystä valtakunnallisissa golfkisoissaja saimme huomionosoituksia Golfliiton ja golfyhdistystentaholta. Teija Laitolle myönnettiin Golfliiton kultainen ansiomerkkinro 22, josta toisaalla lehdessä enemmän. Suomen GolfjohtajienYhdistys (FGMA) valitsi toimitusjohtaja Rauno PusanVuoden 2012 golfjohtajaksi. Pitkään hotelli- ja ravintola-alallasekä matkailun parissa työskennelleenä hän aloitti golfjohtajanaKeimola Golfissa. Sarfvikin palvelukseen hänet valittiin vuonna2008. Rauno Pusa on työteliäs ja avulias toiminnan kehittäjä,jonka vilipittömänä tavoitteena on golfyhteisön kehittäminenosakkeenomistajien ja jäsenten toivomaan suuntaan. Hänon ollut laajasti mukana kehittämässä suomalaista golftoimintaamyös liittotasolla.Pieni pallo – iso iloToivon ja uskon, että tämän vuoden golfkausi on meille kaikilleniin pelillisessä kuin sosiaalisessakin mielessä hyvä ja voimme ylläpitäähauskuuden ja nautittavuuden Sarfvikissa.4


Golfsarfvik Oy:n hallitus 2013Kari Anttilainen (pj.)Jari-Pekka HeinoKari JanhunenPentti KallioMarkku SimmelvuoAntti UusitaloKari AnttilainenGolfsarfvik OypuheenjohtajaSarfvik Magazine – kevät 2013“Golfsarfvik on golfyhteisö, jossa osakkaidenoikeuksia, peliväljyyttä, jäsentenviihtyvyyttä, ystävällistä toisten huomioimistaja hyvää klubihenkeä pidetäänensiarvoisina.”Viihdyttävä Shoot Out -kisa kerää yleisöä Sarfvikissa.5


Tulevaisuustyöryhmäaloittaa työnsäSarfvik Magazine – kevät 2013”Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuudenennustaminen on vaikeaa” totesieräs suomalainen mäkihyppylegenda. Hänon oikeassa. Me olemme kuitenkin Sarfvikissapäättäneet perustaa tulevaisuustyöryhmän,joka miettii, keskustelee, mutta eipäätä Sarfvikin tulevaisuudesta. Vaikuttaase varmaan voi.Golfyhteisön tulevaisuuden pohtiminenon tärkeää, jotta voimme säilyttää Sarfvikinhengen ja tavoitteet, joita aikaisemminon asetettu. Osakkeen arvo pitää säilyttääja jos mahdollista, sitä pitää kasvattaa.Ei ihan helppo tehtävä tilanteessa,jossa golfosakkeiden arvostus monillakentillä on alhaalla ja joissain tapauksissamyyjä jopa maksaa ostajalle saadakseenkaupat aikaiseksi. Sarfvikin osake on säilyttänytarvonsa perustajien kauaskantoistensuunnitelmien ja kentän erinomaisensijainnin ansiosta.Golfin toimialapäivillä 7.-8.3. keskusteltiinlaajasti golfin brändistä ja profiloitumisesta.Golfliiton teettämän profiilitutkimuksentuloksia tullaan käyttämään tulevaisuustyöryhmäntyön tausta-aineistona.Golfliiton puheenjohtajan, Antti Peltoniemen,avauspuheessaan esiin nostamaAmerikan malli ja Ruotsin Golfliitonkehityspäällikön, Jan Ekblomin, esitysruotsalaisten omista tutkimuksista korostavatasiakaskonseptin luomista ja erilaistenkohderyhmien tarkempaa tarkastelua.Ruotsalaiset ovat meitä suomalaisiaaina muutaman vuoden edellä, joten tämänaineiston ansiosta pääsemme kurkistamaantulevaisuuteen.Sarfvikin jäsenmäärä oli viime vuonnalaskussa. Tämäkin on asia, joka vaikuttaatulevaisuuteemme. Viime lehdessä kirjoitinjäsentemme roolista yhteisömme viestinviejänä.Se on edelleen tärkeä ja keskeinenteema. Ilman jäsentemme omaa arvostusta,sitä on yhteisöämme kohtaanvaikea muiltakaan odottaa. Olemme r.y:nhallituksessa ja toimikunnissa luonnollisestimiettineet syitä jäsenmäärän muutokseen,mutta mitään selkeää yksittäistäsyytä emme ole löytäneet. Ainakin tässävaiheessa on hyvä syy uskoa, että kyseessäon luonnollinen ja normaali vaihtelu,mutta tarkkana meidän on oltava.Jäsenet ovat kyselyiden mukaan pääsääntöisestihyvin tyytyväisiä klubiimme,kenttiimme ja erityisesti peliväljyyteemme.Sarfvikin hallinto ja kentänhoito ovatviime vuosina ottaneet isoja askeleita jakehitystyö jatkuu. Tämä työ on äärimmäisenpitkäjänteistä, kvartaalitaloudenperiaatteet voi unohtaa. Tuloksia ei saa,eikä pidäkään saada neljännesvuosittain.Tulokset näkyvät vuosien päästä, takaisinkytkentäkulkee hitaasti ja siksi uudenohjauksen antaminen myös kestää pitkään.Kannattaako hyvää muuttaa? Yleensä ei.Tällä kysymyksellä aion haastaa tulevaisuustyöryhmänkuluvan kauden aikana.Ruotsin Golfliiton kehityspäällikön Jan Ekblominesitys antaa mielenkiintoista pohdittavaaSarfvikin tulevaisuustyöryhmälle.Toimikuntien työPuheenjohtajan rooli on seurata ja ohjatamyös toimikuntien työtä, jotta yhteinentavoitteemme toteutuisi. Kilpailutoimikunnassase tarkoittaa, että elokuunruuhkaisesta ajasta vähennettiin kilpailuja.Jäsenten osallistuminen kilpailuihin onollut hyvä, joten suuriin muutoksiin ei oleaihetta. Jotakin uutta kilpailutoimikunnallaon mielessään, ainakin viikkokilpailujenuusi pistelaskujärjestelmä otetaankäyttöön.Kesän suurin tapahtuma, Seniorinaistenlyöntipelin SM-kilpailut järjestetään kentällämme12.-13.7. Toivottavasti mahdollisimmanmoni saapuu kannustamaankolmea mestaruutta puolustavaa senioriammeja seuraamaan kisoja.Valmennusryhmissä on mukavaa kuhinaaRiku Soravuon vastatessa nuorimmista jaRikupekka Wilmanin tsemppareista ja kilpajunnuista.Panostuksemme juniorivalmennukseenon jo alkanut tuottaa hedelmää.Naisten toimintaan saadaan alkavallakaudella uusia tuulia naisten tuoreenkapteenin, Heli Korpisen johdolla. Vastamuutaman vuoden seuramme jäsenenäolleen Helin ideat ovat saaneet hyvää vastakaikua.Annamme kaikki Helille taustatukeatehtävän hoitamiseen. Lämmin kiitosmyös kaikille muillekin toimikuntienpuheenjohtajille ja jäsenille hyvästä suunnittelutyöstäkaudelle 2013.6


Sarfvik Golfklubi r.y:n hallitus 2013Markku Simmelvuo (pj.)Petri Pessi (vpj.)Risto Kettunen (kapteeni)Heli Korpinen (naiskapteeni)Rainer Björklund (senioritmk.)Maiju Kettunen (klubitmk.)Ismo Toivanen (kilpailutmk.)Kari Asiala (junioritmk.)Markku SimmelvuoSarfvik Golfklubi r.y.puheenjohtajaSarfvik Magazine – kevät 2013Jäsenet ovat kyselyiden mukaanpääsääntöisesti hyvin tyytyväisiäklubiimme, kenttiimme ja erityisestipeliväljyyteemme.7


Sarfvikin kesä 2013Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty -sanontaa käyttäen, seuraavilla sivuilla esitellään kesän2013 suunnitelmat. Sarfvik Golfklubi r.y:n toimikunnat ovat aloittaneet työnsä heti vuodenvaihteenjälkeen ja koonneet merkittävän määrän tapahtumia eri pelaajaryhmiä ajatellen. Tapahtumatlistataan keväällä julkaistavassa Kilpailu- ja tapahtumakalenterissa, joten näillä sivuillatausta-ajatuksia niistä toimikuntien vetäjien puheenvuoroissa.Sarfvik Magazine – kevät 2013Onko Sarfvikin staili löytynyt?Klubitoimikunta on vuosia peräänkuuluttanutSarfvikin stailia. Onko se löytynyt? Missä senäkyy? Onko se syötävää? Väriä? Puhetta?Käytöstä? Esineitä? Ulkoasua? Sitä löytyykaikista noista ja se on myös paljon muuta.Sarfvikin staili näkyy myöskentän viimeistelyssä.Kuva mestiksistä 2012.Sarfvikin stailia löytyy jo sisääntulostamme,upeasta graniittiportista ja laadukkailleautoille varatusta isosta parkkialueesta,avarasta, hyvin hoidetusta pihasta avautuvastakauniista näkymästä suoraan uudenkentän rauhalliselle ykköstiille ja jännittävälleviimeisen väylän jyrkänteelle.Sarfvikilaiset ovat poikkeuksetta asianmukaisestipukeutuneita, eikä pelaamaan lähdetätavallisissa farkuissa. Legenda kertoo,että ”Sarfvikin naisten” bägissä tärkeimpinälöytyvät aina huulipuna ja parfyymipullo.Legendaa tai ei, molemmat ovat erittäintarpeellisia, huulipuna suojaa auringonpoltteelta ja parfyymi voi karkottaa mm.hyttyset.Klubiravintolamme on stailattu avaraksityylikkäillä materiaaleilla ja näkymät salistaantavat molemmille kentillemme. Ravintolanensi kesän tarjonnasta saamme esimakuaWarm up -tilaisuudessa 19.4. Tulevanakautena keittiömme panostaa erityisestimyös terveellisiin taukotupatarjottaviin jaluvassa on myös mm. smoothieta vaikkapamukaan kierrokselle.Kilpailujen sponsoreina meiltä löytyy hyviämaineikkaita yrityksiä. Klubitoimikunnanosalta näemme jälleen Warm upissaTimanttiset Kulta-Ajan tuotteet kauniistiesillä klubihuoneessamme ja voimme tehdäkevään valmistujaislahjaostokset samantien. Samassa tilaisuudessa tutustummeensi kertaa Aava Orto-Lääkäreihin, joidentoiminnasta kuulemme lyhyen esittelyn.Keskikesän Juhannuskokko rakennetaanSarfvikin stailin mukaisesti vanhan kentänMaiju KettunenKlubitoimikunnanpuheenjohtajaviimeisen väylän viereen, josta se virittäätunnelmaa harmonikan soiton ja yhteislauluntäyttämälle klubitalon terassille.Uudempaa stailia edustaa elokuinen Jazzscramble,josta tulevana kautena teemmeperinteen. Perinnehän muodostuu silloin,kun samalla konseptilla järjestetään tilaisuustoisen kerran. Luvassa on Paroni Paakkunaisenja kumppaneiden musiikkia ja mukavaaohjelmaa.Tänä vuonna juhlimme klubikauden päättäjäisiäSyysscramblena omalla klubillammelauantaina 28.9. Scramble on pelimuoto,jota klubitoimikunta suosii tapahtumissaan.Näin ennen kaikkea sen vuoksi, ettäkyseinen pelimuoto on seurapeli, jossakaikkien pelaajien ei tarvitse olla single-pelaajia,silti joukkue voi voittaa. Ja tärkeintähänei ole voitto, vaan mukava yhdessäoloja siitä nauttiminen.Aurinkoista ja nautinnollista pelikesää toivottaenMaiju, Eeva ja Marianne.8


Kesän suurin tapahtuma kentällämme on seniorinaisten SM-kisat 12.-13.7.uudella kentällä. Odotamme yli sataa osanottajaa kahden päivän kisaan.SenioritoimintaSarfvik Magazine – kevät 2013Senioritoiminta aktivoi jäseniäänSenioritoiminnan tavoitteena on aktivoida mahdollisimmanpaljon seniori-ikäisiä klubilaisia kokoontumaanyhteen golfin merkeissä, tutustumaantoisiinsa ja saamaan pelinautintoa ja sitäkautta luoda hyvä ja iloinen seniorihenki klubillemme.Tänä vuonna pääset toimintaan mukaantuoreena seniorina, jos olet syntynyt v. 1958(miehet) tai v. 1963 (naiset).Lisäksi tavoitteena on saada seuran senioreitaosallistumaan seura-, alue- ja valtakunnallisiinkilpailuihin ja saamaan menestystämyös klubin ulkopuolisissa kisoissa.ToukokuuSeniorsome (nelipallokisa) alkaa 13.5. klo10.00 jatkuen koko toukokuun ajan jokamaanantai. Ennen kutakin kisaa on Rikunpitämät klinikkamuotoiset treenit, joissakäydään läpi pelin eri osa-alueet. Treenit jaSeniorsome eivät ole sidoksissa keskenään,joten voit oman valintasi mukaan osallistuajoko molempiin tai vain toiseen niistä. Maanantaina20.5. järjestämme kahden hengenscramble-kisan uudella kentällä.KesäkuuKesäkuussa jatkuvat Seniorsome ja Rikuntreenit maanantaisin. Kesäkuussa järjestetäänmyös perinteinen edesmenneitä jäseniämmekunnioittava Memorial-kilpailu.Osallistumme myös edelleen Uudenmaanalueen reikäpeleihin, joiden tulaa olla pelattunakesäkuun loppuun mennessä. SGCosallistuu samaan lohkoon Hirvihaaran,Peuramaan ja Ruukin kanssa. ReikäpeliotteluEGS:ää vastaan on kotiotteluna 27.6.Vierasklubiottelu Nordcenteriä vastaan pelataanjoko kesä- tai heinäkuussa. Suunnitellaanmahdollista yhteistä bussikuljetusta.Myös senioreiden oma Match Playeli reikäpelimestaruus alkaa kesäkuussa.Suunnitellaan myös reikäpelin, ilman tasoituksia,kahden hengen joukkuekisan järjestämistä.Rainer BjörklundSenioritoimikunnanpuheenjohtajaHeinäkuuHeinäkuussa ovat Seniorsome sekä Rikuntreenit kesätauolla, mutta toimintaa riittääsiitä huolimatta.Perinteinen Aviomalja järjestetään 1.7. RakennusliikeSato Oyj on sponsoroijana 8.7.järjestettävässä Sato Open -kisassa. Aboriginaalitjärjestävät kisansa heinäkuun lopussa.Kesän suurin tapahtuma kentällämmeon seniorinaisten SM-kisat 12.-13.7. uudellakentällä. Odotamme yli sataa osanottajaakahden päivän kisaan.ElokuuRikun treenit ja Seniorsome palaavat kesätauolta.Elokuun ohjelmaan kuuluu lisäksiAihkit-Tuoppi -kisa, jonka erikoisuutena oniän huomioiminen kilpailutasoitusta määriteltäessä.Klubiottelu Messilää vastaanpelataan 5.8. Vierasklubiottelu Tali-Kurk-SGC, pelataan 6.8. Talissa. Elokuun 12. päivänäjärjestetään tasoituksellinen lyöntipelikisavanhalla kentällä. Klubin mestaruuskisatjärjestetään 24.-25.8.9


Sarfvikin kesä 2013Senioritoimikunta pyrkii toiminnallaan kannustamaan jäseniä lajiharjoittelun ja viihtyisänyhdessäolon ohella ympärivuotiseen kuntoiluun ja kehonhuoltoon, jotta niin harrastajapelaajatkuin kilpailullisesti suuntautuvat pelaajat voisivat jatkaa terveellistä ja turvallista liikuntaagolfin parissa mahdollisimman pitkään.SenioritoimintaSarfvik Magazine – kevät 2013SyyskuuSyyskuun 2. on Sarfvikin senioripäivä. Toivommelöytävämme sponsorin tähän tilaisuuteen.Kilpapelaajat huomio!Olemme budjetoineet varoja Seniorien SM-(Suomen Mestaruus) ja FST- (Finnish SeniorTour) -kisojen osallistumismaksuihin.Kustannusten korvaus edellyttää poikkeuksettasenioritoimikunnan puheenjohtajanhyväksyntää ennen kisaan ilmoittautumista.Kilpailija maksaa kaikki kisoihin liittyvätkulut henkilökohtaisesti paikan päälläja korvaus niihin haetaan jälkikäteen matkalaskulomakettakäyttäen. Matkalaskunhyväksymisen ehtona on ennakkohyväksynnänlisäksi kisatuloksen ilmoittaminen kirjallisestitoimistoon.Tervetuloa osallistumaan,niin kisoihin kuin treeneihin!RainerSeniorinaistenlyöntipelin SM-kisoistaerillinen artikkelisivulla 17.10


Tulevalla kaudella kolme nuorta Sarfvikin pelaajaa pelaa korkeimmallakansallisella amatööritasolla, Finnish Tourilla ja lisäksi kilpapelaajaryhmästänousi uusi pelaaja edustamaan klubia Senior Tourille.KilpailutoimintaSarfvik Magazine – kevät 2013Sarfvik matkalla hyvään suuntaanViime vuosina Sarfvikin kilpailutoiminta on kehittynytisoin askelein. Klubimme kilpailuihinosallistuminen on hyvällä tasolla ja kilpailujenmonipuolisuus antaa kaikille pelaajille mahdollisuudenosallistua eri tapahtumiin. Lisäksi edustus-ja kilpapelaajien järjestelmällinen harjoitteluon tuonut Sarfvikin kilpapelaamista lähemmäskansallista kärkeä.Edellisen kauden kilpailuohjelman palautemielessään, kilpailutoimikunta suunnittelitulevan kauden ohjelman pitkälle viimekaudella toteutettua jaksotusta noudattaen.Näin saatiin vapautettua lisää tilaaaiemmin ruuhkaisiin aikoihin elokuulleja syyskuulle.Tärkeänä asiana kilpailutoimikunnalla olisaada järjestettyä klubin jäsenille monipuolinenja mielenkiintoinen kilpailukausi. Kaudelle2013 on tullut muutamia uusia kilpailuita,muutamia vanhoja on jäänyt pois jamerkittävin muutos kokonaisuuden kannaltavarmasti on viikkokilpailun uudistaminen.Tarkoitus on nostaa viikkokilpailunkiinnostusta. Uskon, että uuden pistelaskujärjestelmänkautta mielenkiintoviikkokilpailuja kohtaanSijoituskasvaa.Uusittu pisteytys mahdollistaasen, että tulevalla kaudella jokaisenon mahdollista seuratapelaajien keskinäistä sijoitustakauden kuluessa. Lisäksi uusipistelaskumenetelmä tasoittaamenestymismahdollisuuksia.Viikkokilpailuissa ei pelataenää, kuten aiemminkin, kahtajaksoa. Tasoitusten mukaanpelataan kuten aiemmin, kahdessatasoitussarjassa. Tulevassa pistelaskujärjestelmässäpelaajan tasoituksenmuuttuminen ei vaikuta lainkaan lopputulokseen,sillä koko kauden yhteenlasketut1. 102. 83. 74. 65. 56. 47. 38. 29. 1Ismo ToivanenKilpailutoimikunnanpuheenjohtajapisteet ratkaisevat lopullisen sijoituksen.Uudessa järjestelmässä kauden kaikissa kilpailuissasaa pisteitä sijoittumisen mukaan,ja pisteitä jaetaan kummankin tasoitussarjanyhdeksälle parhaalla pelaajalla. Lopulliseenpistetaulukkoon lasketaanmukaan kunkin pelaajanPisteet12 parhaan kilpailun pisteet 18mahdollisesta kilpailusta. Molempiensarjojen viikon voittajasaa palkinnoksi 35 euron arvoisenSTOCKMANN -lahjakortin.Sen lisäksi kaikkien osallistujienkesken arvotaan viikoittainVIKING LINE -lahjakortti. Viikkokilpailucupin5 parasta palkitaankauden päätöstilaisuudessa.Tulevan kaudenkilpailuohjelmaKauden kilpailuohjelma on perinteinen jatarjoaa varmasti kaikille klubin pelaajillemielenkiintoisia kilpailuja monen eri pe-limuodon ansiosta. Kausi alkaa avajaiskilpailuilla4. toukokuuta New Coursella, minkäjälkeen alkaa viikkokilpailusarja. Viikkokilpailujärjestelmänkokonaisuudistus onvarmasti suurin muutos verrattuna viimevuotiseenkilpailujärjestelmään. Viikkokilpailutalkavat 8.5. ja jatkuvat 4.9. saakka.Aiemmista vuosista poiketen syksyllä ei järjestetäenää erillisiä viikkokilpailufinaaleja,vaan voittajat ratkaistaan koko kauden yhteenlaskettujenpisteiden perusteella.Suomen merkittävin avoin amatöörikiertue,Audi Tour saapuu jälleen Sarfvikin klubilleheinäkuun alussa. Edellisen vuodenpalaute oli Audi Tour -järjestäjän mukaanerinomaista, mistä kiitos kuuluu myös kaikillekilpailun järjestelyihin osallistuneille.Kausi jatkuu tämän jälkeen reikäpelimestaruuskilpailuilla.Klubin reikäpelimestaruudestapelataan naiset ja miehet omissasarjoissaan. Kilpailutoimikunta on saanutmyös lupauksen uudesta kiertopalkinnostanaisten reikäpelin voittajalle. Elokuussaon yleiset mestaruuskilpailut ja junioreidenmestaruudesta pelataan heinäkuussa.Kauden päättävä kilpailu on Syysscramble,joka korvaa Everybodys-kilpailun. Kaudenpäättäjäistilaisuus on heti Syysscramblenjälkeen ja silloin palkitaan kaikki eri sarjojenvoittajat kiertopalkinnoilla. Eli muutamanavuonna järjestetty juhlagaala jää tänävuonna pois ohjelmasta.EdustuspelaajatEdustus- ja kilpapelaajien talvi on sujunuthyvin. Kaksi kolmesta edustuspelaajastammeon harjoitellut talven ulkomailla. Ulkomaillaharjoitelleet ovat päässeet pelaamaanmyös useammassa ammattilaisturnauksessa.Menestys näissä kilpailuissa onpelaajien ikä huomioiden ollut hyvää ja pe-11


Sarfvikin kesä 2013KilpailutoimintaSarfvik Magazine – kevät 2013laajat ovat saaneet paljon kokemusta kilpailemisestavaativissa olosuhteissa. NiclasHeino harjoittelee Lauro Golfin kentälläFuge Teamin kanssa. Hannele Mikkola pääsiRoyal Melbourne Golfin DevelopmentSquad:iin eli harjoitusryhmään, joka valmentaataitavia nuoria pelaajia tähtäimenäänmaajoukkue ja ammattilaisuus. LisäksiIda Kaukinen valittiin Uudenmaan alueenjunioreiden valmennusryhmään Timo Rauhalan,Antti Vaalaksen ja Julius Pohjolanopetukseen.Tästä on hyvä lähteä kohti kautta 2013.Ole mukana kilpailemassa klubin eri tapahtumissaja kehitetään yhdessä kilpailutoimintaa.Ismo ToivanenIda Kaukinen valittiin Uudenmaan alueen junioreidenvalmennusryhmään Timo Rauhalan,Antti Vaalaksen ja Julius Pohjolan opetukseen.12


Sarfvik jatkaa tänäkin vuonna menestyksellistä työtä junnujen golftaitojenkehittämiseksi. Puitteet ovat hyvät ja valmennus on laadukasta sekäyksilöllistä, mukavaa yhdessäoloa unohtamatta.JunioritoimintaSarfvik Magazine – kevät 2013Sarfvik panostaa junnuihinVuoden 2013 alusta junnutoimikunnassa tapahtuivahdinvaihto, mutta tapahtumat jatkavatpääosin entisellään. Tutustu tapahtumakalenteriinja merkitse päivät ylös hyvissä ajoin!Treenit siirtyvät pian hallista klubille. Junnuryhmätjatkavat ja kesätreenaajat liittyvätjoukkoon.Junnuinfo ma 6.5. klo 17.30!Juniorien kesäharjoitukset alkavat 6. toukokuuta.Pidämme ensimmäisellä kerralla info-tilaisuudenjunnuille ja heidän vanhemmilleenkauden tapahtumista ja tavoitteistaennen harjoituksia klo 17.30-18.00.Haastajien ja harrastajien ulkokausi alkaama 6.5. klo 18-20.Tsemppareiden ulkokausi alkaa ti klo 17-19ja kilpajunnujen 6.5. klo 17-19.Tarkemmat tiedot ryhmien ulkokauden harjoitusajoistalöytyvät Sarfvikin kotisivuilta.Kari AsialaJunioritoimikunnanpuheenjohtajatulleita, vaikka eivät olisikaan klubimme jäseniä.Kisoja ja tapahtumia– leikillään ja tosissaanKesän junioriohjelma on tiivis. Kisakaudenaloittaa 18. toukokuuta Sarfvikin oma Juniors’Day ja jatkoa seuraa kesäkuussa: JuniorMatch Play Cup, Hencse Cup sekä Kirkkonummenjuniorien yhteinen joukkuekisaKirkkonummi Trophy, joka pelataan tänävuonna Sarfvikissa. Heinäkuussa ratkotaanjunioriemme klubimestaruus.Haastajien ja harrastajien valmennuksestavastaa Riku Soravuo. Treenit koostuvat lähipeli-ja rangeharjoittelusta. Maanantaisinjunioritoimikunta järjestää lähipelikisoja.Harjoitukset on tarkoitettu Sarfvikin kouluikäisillejuniorijäsenille. Mukaan toivotaanniin vasta-alkajia kuin jo pitempään harrastaneita.Tsempparien ja kilpajuniorien treeneistävastaa valmentaja Rikupekka Willman.Treeniajoista tiedotetaan kotisivuilla.Junnujen kesäleiri 13.-14. kesäkuutaSarfvikin perinteinen juniorien golfleiri järjestetäänkesäkuussa pro’mme Rikun Soravuonjohdolla sekä junioritoimikunnan jakilpajunnujemme avustuksella.Leiri on tarkoitettu kaikille kouluikäisillejunnuille, ensisijaisesti harrastajille ja haastajilleeli vasta-alkajista junnuihin, joidentasoitus on max. 36. Myös Sarfvikin jäsentenlapset ja lastenlapset ovat leirille terve-13


Sarfvikin kesä 2013Sarfvikin juniorityön tukijat:MUISTA ! MUISTA !KAUDEN EHDOTON STARTTI:La 18.5.2012 JUNIORS’ DAYKilpailuja, palkintoja, uusia kavereita,hauskaa yhdessäoloa!!JunioritoimintaSarfvik Magazine – kevät 2013Syyskuussa päätetään kausi Sarfvikin junnuperheidenkisaan. Kilpajunnumme kisaavatlisäksi Suomen Golfliiton Alue- jaTsemppitourilla sekä Uudenmaan alueenreikäpelisarjassa.Kaikki kouluikäiset Sarfvikin juniorijäsenettervetuloa mukaan!ToukokuuMa 6.5. klo 17.30 Junnuinfo klubilla– kaikki mukaan!La 18.5. Juniors’ DaySarfvik-junnujen oma päivä, jossa kisojakaikentasoisille: shoot-out, parikisa, lähipelikisojasekä yllätysohjelmaa – myös vasta-alkajatovat tervetulleita!KesäkuuMa 3.6. alkaa Junior Match Play Cup, jossaratkotaan kesän aikana junnujen reikäpelimestaruus.Pe 7.6. Kirkkonummi Junior TrophySarfvikin, Peuramaan ja Kurkin junnujen välinenkilpailu, jossa useita kilpailumuotojakaikentasoisille pelaajille.13.-14.6. klo 10.00-16.00 Junnuleiriharrastajille ja haastajille.15.7. Hencse-kilpailut: Junior Cup 18 reikäisenäpistebogina ja Mini Cup 9 reikäisenäpistebogina junnutiimerkeiltä (100-150 mreiästä).14HeinäkuuMa 16.7. Seniorit vs Juniorit -reikäpeliottelu13-henkisillä joukkueilla.25.-26.7. Sarfvikin juniorimestaruuskilpailutasoituksettomana lyöntipelinä sarjoissatytöt alle 15 v. ja tytöt alle 18 v. sekä pojatalle 15 v. ja pojat alle 18 v.ElokuuMa 13.8. klo 17.45-20.00 Junnutreenit (harrastajatja haastajat) jatkuvat maanantaisinja lauantaisin (klo 11.00-12.00) 24.9. asti.SyyskuuLa 21.9. Junnuperheiden päätöskisa perheenjäsenistäkootuilla 2-5 -hengen jouk-Ehkä tästä löydettiin hiukanSarfvikin stailia.kueilla.


2010 >952000-2009112


Sarfvikin kesä 2013PIDÄ HUOLTA MYÖSSYÖMISESTÄGolfkierroksen aikanaenergiankulutus vähintääntuplaantuu. Älä siis jätäpelipäivänä aterioita väliin jamuista pakata evääksi vaikkatäytetty täysjyväsämpylä japähkinä-rusinapussi.Naisten toimintaSarfvik Magazine – kevät 2013MUISTA JUODA RIITTÄVÄSTIGolf on taitolaji, jokavaatii hyvää keskittymistäkoko pitkän kierroksenajan. Pienikin nestehukkavaikuttaa keskittymiskykyynheikentävästi. Juo siisriittävästi: reilu kulaus jokareiällä. Parhaita ovat vesi,mehu laimennettuna puoleentai urheilujuoma.omasta tahdostamme saamme tehdä jotainhaasteellista ja arvokasta.”TavoitteemmeMeillä on paljon juhlia, teemapäiviä, testejäja tapahtumia. Olet arvokas voimavaraja järjestelyt kaipaavat käsipareja. Tittelit,ikäsi, asemasi ja taidot, ei ole este. Nyt esittäisinkintässä vaiheessa pyynnön kaikilleolla mukana rakentamassa yhteisvastuullisestiklubilaisten kotoisaa kohtauspaikkaa,osallistumalla tilaisuuksiin, kokouksiin jakeskusteluihin, aktiivisesti mukaan! Sarfvikiinvoi tulla käväisemään, ihmettelemään,lukemaan, lasilliselle, saunomaan tai kokoontuatekemään omia töitään (Wi-Fi).Kutsu osallistumaanKehitetään ja ideoidaan yhdessä keskuksemmeviihtyvyyttä ja luodaan kulttuuriatoukokuussa. Huomaathan, naistoimikuntaei tavoittele voittoa, kerätyt tuotot käytämmetoimintaamme. Maksuilla katammetarjoiluja, treenejä, palkintoja, klubiotteluitasekä muita tapahtumiin liittyviä kuluja.Toimikuntien jäsenille ei makseta palkkioita.Eli kysymys kuuluu, tiedätkö sponsorin,palkintoja, etuja, vierailukutsuja tai loistoidean?Tervetuloa verkostoomme mukaan!Klubillamme on samanhenkistä porukkaa,joten saamme varmasti paljon hauskojatapahtumia – tempaistaan vaikka piknikillerannalle! Mukava jatkaa tutustumista jasuunnitella tulevaa kesää yhdessä! On aikalaittaa pallo liikkeelle …Ilmoittautuminen ja pelikalenteriMonet teistä ovat ystävällisesti antaneetmeille palautetta siitä, mitä ja miten voimmeluoda yhteisömme entistä paremminmukautumaan sinun elämänrytmiisi. 9 reikäinenkisa- tai kuntosarja heti toukokuussa(Ladies’ Day 9.5. helatorstaina). Maksuton perinteisesti pidetty kukkaroille ystävällisinä,jotta mahdollisimman moni pääsisiosallistumaan. Toivomme, että vaihtoehdotsopivat omaan golfkesääsi ja hauskoihinsuunnitelmiisi! Anna hyvän kiertäämyös tekstarien, Facebookin, Twitterin,Instagramin kautta ja kutsu ystäväsi mukaantapahtumiin!Var med och spela golf på fina och spännandebanor. Njut av den fantastiska maten,härliga dricker och syndiga efterrätter!Välkommen till Sarfvik!Aktiivista, iloista ja rentoagolfkautta kaikille!HeliTuoreimmat tiedot saat caddiemasterilta sekäilmoitustaululta. Kesän tapahtumat postitetaansinulle kotiisi.LadykapteeniHeli Korpinen esittelyssäSynnyin 1965 Espoossa. Asun Westendissä,sporttisen nuorisoni kanssa. Asumisessaotamme huomioon toistemme toiveetja teemme kompromisseja. Meillä se toimiihyvin siten, että jälkikasvuni esittää toiveitaja minä teen kompromisseja.www.korpinen.comPerheyrityksemme valmistaa ikääntyville,muistisairaille ja liikuntarajoitteisille sekäammattikäyttöön tarkoitettuja Gaius-kylpyhuoneratkaisujaja erilaisia apuvälineitä.Aloitin 2004 hallituksen sihteerinä, jostasiirryin varapuheenjohtajaksi. Hallituksenpuheenjohtajana olin 2012–2013. Olen kekseliäslöytämään uusia muutosprojekteja jamuutama vuosi sitten sain vinkin, että muutostaja kansainvälistymistä kaivataan. Siitäalkoi menestystarinamme jatko-osa. Perheyrityksissäkvartaali taitaa olla 25 vuottaHeli KorpinenLadykapteenija oma osuuteeni valmistui hiljattain. Uusijohtaja ja hallitusammattilaiset ovat jalkauttaneetstrategian loistavasti. Heillä onosaamista, kokemusta ja näkemystä toteuttaayrityksemme kasvua. Olen luonteeltanioptimistinen ja rohkenen valita oman tieni.Vaikeina hetkinä olen analyyttinen ja mietin,voisiko tästä seurata jotain hyvää. Jollaintasolla olen myös sukupolvenvaihdoksenasiantuntija, kiinteistönvälittäjä ja terapeutti.Viimeisimmät koulutukset: naistoimikunnantalvitreenit, KauppakamarinHHJ ja HPJ.Haluan kehittyä kokonaisvaltaisesti silloin,kun on paljon uutta opeteltavaa. Golf kehittääminua niin fyysisesti kuin henkisesti.Olen mukana kilpailu- ja sääntötoimikunnassaja vierailijana klubitoimikunnassa.Aikani ja sydämeni olen päättänyt pyhittäähetkeksi itselleni, lapsilleni (olen onnekas,kun kaikki asuvat vielä kotona) sekälajille. Haluan innostaa ja tsempata muitamukaan. Onhan tämä hauska, terveyttäedistävä sosiaalinen ja monipuolinen harrastus.Kuten esikoiseni tokaisi: äiti, ei voioppia uimaan, ellei uskalla hypätä veteen!16


Seniorinaisten Suomenmestaruuskilpailut 12.-13.7.2013Henkilökohtainen lyöntipelikisa jajoukkuekisa Sarfvikin New CoursellaSarfvik Magazine – kevät 2013Sarfvik sai järjestettäväkseen seniorinaistenlyöntipelin SM-kisat heinäkuun 12.-13.päivänä. Kisa pelataan New Coursella sekähenkilökohtaisena että joukkueiden välisenälyöntipelikisana.Ilmoittautuminen kisaan alkaa 20.6. klo8.00 ja päättyy 4.7. klo 18.00. Ilmoittautuminentapahtuu nettisivuilla, suomengolfseniorit.fi/kilpailut-osiossa.Osallistujamäärä on enintää 156 ja mikäliilmoittautuneita on enemmän, kilpailutoimikuntaylläpitää jonotuslistaa. Jonotuslistaltavoi päästä pelaamaan peruutustenmyötä hcp-järjestyksessä. Järjestävällä seurallaon mahdollisuus kahteen villiin korttiin.Sarjat ovat:• Naiset 50• Naiset 60• Naiset 65• Naiset 70Jokaisessa sarjassa tulee olla vähintään 8osanottajaa, muussa tapauksessa pelaajatsiirretään alempaan sarjaan. Tasoitusrajaon 24. Kilpailijat ovat itse vastuussa tasoituksensaoikeellisuudesta.Joukkuekilpailuun kuuluu kolme pelaajaa jasamasta seurasta voi olla useita joukkueita.Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaaviimeistään ennen ensimmäisen pelaajanstarttia.Kilpailun voittaja on se, jolla on vähitenlyöntejä 36 reiän jälkeen. Tasatuloksissamennään jatkorei’ille. Muut sijat ratkaistaanGolfliiton sääntöjen mukaan.Joukkuekilpailussa kaikki sijat ratkaistaanmatemaattisesti.Kilpailussa noudatetaan R&A Rules Limitedja The United States Golf Associationin hyväksymiägolfsääntöjä, Suomen Golfliitonsuosittelemia paikallissääntöjä sekä SarfvikGolfklubi r.y:n voimassaolevia paikallissääntöjä.SGS Hard Card, sallitut mailat,SGS-säännöt ovat voimassa.Vain etäisyyttä mittaavan etäisyysmittarin,sähköisten golfkärryjen ja caddien käyttöon sallittua. Golfautojen käyttö on kiellettyä,myös caddielle. Caddie ei saa käyttäägolfkenkiä.Toivottavasti kisassa nähdään moninkertaisen menestyjän,Anneli Alasen lisäksi muitakin sarfvikilaisia naisia.17


Uutta kaudella 2013Sarfvik Magazine – kevät 2013Tulevalla kaudella on paljon uutuuksia, jotkanäkyvät heti kauden alusta jo parkkipaikalletultaessa. Kärryjen panttilukot onpoistettu. Kärryt tulee kuitenkin palauttaaniille varattuihin paikkoihin, jotka ovatparkkipaikalla ja mailavaraston vieressä.Harjoittelualueiden käyttöön on myös tehtymuutoksia niin, että puttigriineillä harjoitteluunvoi käyttää rangepalloja. NewCoursen taukotuvan vieressä sijaitsevallalähipelialueella tulee kuitenkin käyttääomia palloja.Kolmas merkittävä muutos koskee jäsentenharjoittelua rangella. Jäsenet voivat ostaarangenapin caddiemasterilta hintaan 15euroa, tämän jälkeen lataukset ovat ilmaisia.Huomioitavaa on kuitenkin, että rangenapinkäyttö on sallittu ainoastaan jäsenille,ei heidän vierailleen. Vieraat voivat ostaayksittäisiä poletteja green fee -maksunyhteydessä ja harjoittelu on sallittua ainoastaansinä päivänä kun green fee on voimassa.Green fee -maksut eivät sisälläpolettia.Members Only -huoneen käyttö on olluthyvin vähäistä. Tästä syystä huoneeseen onhallituksen päätöksellä lisätty neljän hengenruokailuryhmiä, joissa jäsenet vieraineenvoivat ruokailla rauhassa. Tila on siisedelleen vain jäsenten ja heidän vieraidensakäytössä.Lisää uutuuksia on ostettavissa caddiemasterilta.Viime vuonna otimmekäyttöön uudet väyläoppaat,joista löytyvät kenttienmuutosten jälkeisetmitat sekä uudet väylienhcp-lukemat. Uudetväyläoppaat sisältävätsamassa vihkossamolemmat kentät ja senhinta on 10 euroa. Uuttaon myös kolikon muotoinenväyläopas sekä New jaOld Courselle, joissa on kenttienmitat keltaisilta tiiltäsekä erillinen merkkauskolikko.Yhden kolikonhinta on 10 euroa.Loput uutuuksista liittyvätpeliohjeisiin. Suurinpelaamiseen vaikuttavamuutos on tehty elojasyyskuun viikonlopuille,jolloin pelaaminen on sallittuainoastaan jäsenille, pelilippujen pääkäyttäjillesekä heidän vierailleen ennenklo 13.00. Tällä halutaan välttää ruuhkienmuodostumista kiireisimpinä viikonloppuina.Kotisivuille on lisätty tarkemmat ohjeetosakkaita ja jäseniä koskeviin kysymyksiinpelioikeuden käyttämisvaihtoehdoistasekä jäsenyyksistä.Suomen Golfliiton jäsenkortit ovatuudistuneet. Uudet kortit ovatmuovisia eikä niihin enää kirjoitetatasoitusmuutoksia. Mikälipelaajan tasoitus muuttuuoleellisesti, niin caddiemastertilaa liimattavan tarran Golfliitosta.Päivitetty tasoitus tuleelöytymään Golfliiton Verkkotietopalvelustaeli vanhasta keskusrekisteristä.Tervetuloa pelaamaan!Nora WesterbackPalvelupäällikköGreen fee | 2013 | VoucherFinnbyntie 30, 02450 Sundsberg, puh/tel 09-221 9000Ei jälleenmyyntiin!Pelioikeusilmoitusta kehitetään vuosittain.Nyt pelioikeusilmoituksestalöytyy d-vaihtoehto, joka nopeuttaailmoituksen täyttämistä niiden osalta,joiden pelaaja- ja yhteystiedotovat samat kuin edellisvuonna.18


Teija Laitolle Golfliitonkultainen ansiomerkki nro 22Sarfvik Magazine – kevät 2013Ansiomerkin johdosta pyysimme Teijalta omakohtaisiakokemuksia golfin siivittämältä uralta. Teijantarinat julkaistaan kokonaisuudessaan Sarfvikinkotisivuilla, tässä poimintoja.ELÄMÄNKAARILAJI GOLFMukavia muistoja, kuntoa,terveyttä ja hyvinvointiaTartuin golfmailaan vasta kypsällä iällä kahdenmailapelin, squashin ja tenniksen, jälkeen80-luvun jälkipuoliskolla. Mieheni eivuosikausiin ollut golfaamisesta innostunut,mutta on toiminut hyvänä huoltajana perheengolfaaville pojille ja kotistartterina minulle,jonka aikaoptimismi on vuosien varrellakiusallisesti aiheuttanut harmaita hiuksiaja kirvoittanut totisen tulisia purkauksia taihumoristisia kommentteja. Sarfvikin golftaipaleenalussa pelasin usein naapurien tuttujenjunioreiden kanssa. Se sai jopa jotkut klubinjäsenet ihmettelemään, monenko lapsenyksinhuoltaja oikein olin. Seuratoiminnassajuniorivetäjänä pääsin muutaman vuodennauttimaan junnujen kovasta, mutta hauskasta”koulusta”. Rangella junnutreeneissäsaamani kommentit ”ethän sä edes taivumihinkään” ja ”sun mutsis paino ei siirry ollenkaan”palauttivat nopeasti maan pinnalle,jos olin kuvitellut osaavani. Joskus syväänheinikkoon päätynyt lyöntini taas ansaitsimaininnan ”ihan gourmet”! Junioreita saankiittää harjoittelu- ja kilpailuinnostuksestasekä aikanaan tasoituksen putoamisesta yhteisilläharjoituskierroksilla kehittyneen pelinmyötä.Omaa kilpailijan polkuani kuvannee parhaitensanonta ”enemmän innostunut kuin hyvä”.Kerran olen päässyt edustamaan Suomeaseniorien henkilökohtaisissa PM-kilpailuissaHagge Golfissa Ruotsissa, jossa menestysoli kohtuullinen. Viime vuosien tulostenivaihtelevuutta kuvaa parin vuoden takainenAulangon Everstillä pelatun Senioripokaalit-kilpailun1. päivän johtava scratchtulokseni78, joka sai kilpailua seuraavanSGS:n puheenjohtajan arvelemaan, että ”tuloslaskennassaon varmaan jotain häikkää”.No meni se toinenkin päivä ihan hyvin, pysyinkärkiryhmän kanssa samassa tulokses-sa, mutta kahden muun pelaajan toisen päivänparempi tulos tietysti ratkaisi sijoituksen.Satunnaisesta kilpailemisestani Espanjassaon vähemmän kilpailullinen muisto viimevuodelta kotiseurani Real Club de GolfGuadalminan Ladies’ International -kilpailusta,jossa klubin terassilla palkintojenjaonyhteydessä yllättäen esitettiin, että jokaisenedustettuna olevan maan pelaajat laulavatomalla kielellään onnittelulaulun silloin syntymäpäiväänsäviettäneelle ladykapteenille.Seitsemän eri kielisen laulun jälkeen vieressäistunut hollantilainen pelikaverini pyysi mikrofoninpöytäämme ja totesi, ettei suomeksiole vielä laulettu ja antoi mikrofonin minulle.Koko pihaympäristö yleisönä sain sittenainoana suomalaisena laulaa Paljon onneavaan… Seuraavina päivinä lähtötiillä minuttunnistettiin: ”You are the brave one!”Kilpagolfin jännittäviä hetkiä olen päässytnäkemään monipuolisesti paikan päällä paitsikatsojana, myös startterina miesten 2010EM:ssä Vanajanlinnassa, Nordic Leaguen2011 kisassa Hirsalassa ja Euroopan seniorinaistenMarisa Sgaravatti Trophyssa 2012Talissa. Hirsalassa edellisenä vuonna EM:ssäolleet Tanskan pojat kysyivätkin, olenko vakiostartteriSuomen kisoissa. Tuttujen kilpailijoidenmenestymistä uusilla areenoillanäiden turnauksien jälkeen on kiinnostavaaseurata.Rakasta lajia harrastetaan ensisijaisesti siksi,että se on kivaa, tuo hyvää mieltä ja lisäähyvinvointia. Liikunta yleensä ja varsinkingolf sisältää sopivan annoksen loistaviahyvinvoinnin edistämisen elementtejä. Toivoisin,että golfin terveysvaikutukset tulisivatkaiken ikäisille tietoon jo lajista kiinnostumisenja harrastuksen alussa.Golf on pitkävaikutteista liikuntaa, jossa sykesäilyy sopivalla tasolla. Se alentaa verenpainetta,vaikuttaa suotuisasti veren rasvaarvoihin,parantaa tasapainoa, ohentaa rasvapoimujavyötäröltä ja olkavarsista ja laskeekeskimääräistä sydämen sykettä. Kävelykestävyysparanee, jolloin elimistö tarvitsee19vähemmän happea tavanomaisessa rasituksessaja väsyy vähemmän. Selän maksimaalinenlihaskestävyys (staattinen pito) paraneegolfkauden aikana, mikä edistää selän asennonhallintaa ja edelleen selän terveyden jatoimintakyvyn säilymistä. Sydämen ja keuhkojenkannalta golf on turvallista, koska golfon liikuntana kevyttä tai kohtuullisesti rasittavaa.Riski sydäninfarktille tai rasitusastmankehittymiselle on golfia pelatessa pieni.Golfkierroksella kuluu energiaa pelaajanpainosta ja peliolosuhteista riippuen 1000-2000 kilokaloria. Jo 1000 kilokaloria viikossakuluttava liikkuminen pienentää ennenaikaistakuolemanriskiä 30 %, ja aikuisiändiabetesriski alenee 60 % henkilöillä, jotkaliikkuvat neljä tuntia viikossa. Golfin kuntoakohottavan vaikutuksen pääsin itse toteamaanvuosina, jolloin pelasin aktiivisestitennistä talvisin mm. senioriliigassa. Golfinpelaamiseen käytetty kesätauko tenniksestälisäsi juoksunopeutta ja kestävyyttä sisätenniskaudenalussa.Golf on hyvä liikuntamuoto myös henkisellehyvinvoinnille. Luonnossa, kauniissa ja rauhallisessaympäristössä liikkuminen on rentouttavaa.Golfia harjoitellessa uuden oppiminenja pelatessa lyöntien suunnittelu onaivoille parasta mahdollista jumppaa. Golfpelion myös sosiaalinen liikuntamuoto, jotahyvinkin eritasoiset pelaajat voivat ongelmittapelata yhdessä. Golf on erinomainen kokoperheen harrastus. Pelin seurallinen luonnetuo pelaajalle henkistä ja sosiaalista pääomaa,jota monipuolinen ja lämminhenkinenseuratoiminta vielä voi kartuttaa.Golf koukuttaa ja samalla houkuttaa harrastajatpitämään huolta kunnostaan. Erinomaisenkaanliikunnan hyviä vaikutuksia eikuitenkaan voi varastoida. Lajin harrastamisenjuoni onkin kunnon ylläpitämisessä jakohentamisessa kaiken ikää ympärivuotisesti.Terve urheilija -teema on hyvä muistaa urheilijanpolun joka vaiheessa ja harrastuksentasolla.Iloisia, terveellisiä ja turvallisia golfvuosia!Teija Laitto


Uusin ideoin kohti kesää!Ravintola Gourmet Sarfvikin kulinaariuutisetKirjoittanut Rosa Puhakainen-MattilaSarfvik Magazine – kevät 2013Ravintola Gourmet Sarfvik jatkaa asiakkaidensakulinaarisista tarpeista huolehtimista tuttuunkorkeatasoineen tapaansa. Viime kaudella toteutettuá la carte -listan laajennus sai kiitosta.Lista säilyy jatkossakin monipuolisena tuttujasuosikkeja unohtamatta. Klassikoiden rinnalletuodaan makuja eri puolilta maailmaa. Uusienmakujen lisäksi kesäksi on luvassa viikoittainvaihtuva kolmen ruokalajin menu.Koko kauden on saatavilla myös häränulkofileepihvi sekä häränlihahampurilainenedulliseen hintaan. Keittiöstäon aina myös pyydettävissä asiakkaanmieltymyksiin ideoitu annos,mikäli sellaista ei valmiilta listalta löydä.Á la carte -annoksiin sisältyy jatkossaaina maittava leipäpöytä.Lounasaikaan tarjoillaan maittavaaja taidolla valmistettua kotiruokaa.Lämpimän pääruuan ohella runsasja ruokaisa salaattipöytä valmistetaantuoreista ja huolella valituistaraaka-aineista. Raaka-aineet pyritäänhankkimaan mahdollisimmanläheltä ja kotimaisuutta suositaan ainakun vain mahdollista. Valikoimaansisältyy jatkossa entistä laajemminluomu-tuotteita ja erityisruokavaliothuomioidaan kattavasti.Etuja asiakkaille– Gourmet Sarfvik on uudistanut ilmeensäja se tulee näkymään myösinternetsivuillamme, kertoo Teemu.Ruokalistat ja päivän suositukset tulevatlöytymään ravintolan kotisivuiltaosoitteesta www.gourmetsarfvik.fi. Samassaosoitteessa on myös kattava osiocatering-palveluistamme. Ravintolan löydätmyös Facebookista, jossa asiakkaidentoivotaan jakavan mielipiteitään ravintolantarjonnasta ja palvelusta. Tykkäämällä kohteestaosallistut arvointoihin, joissa on luvassarahanarvoisia etuja, kuten illallispaketteja.Asiakkaita muistutetaan rahakortin käyttömahdollisuudesta.Rahakortilla saa lounaanedullisemmin, lisäksi luvassa on uusiaetuja kortin käyttäjille.Pikkunälkään vitriinistä ja taukotuviltaVitriinitarjonta pidetään tulevanakin kesänämonipuolisena. Itse tehdyt suolaiset jamakeat herkut maistuvat kahvin tai teenkanssa. Pikkunälän saa helposti tainnutettuaruokaisan piirakan avulla, makean nälkäänapua tuo esimerkiksi talossa leivottuvoisilmäpulla. Uunituoretta pullaa leivotaanjoka aamu, eilisiä ei meillä tarjoilla,keittiöstä luvataan.Taukotupien valikoima pyritään pitämäänentisellään. Tarjolla on aina kahvia, pullaa,suklaata ja suolaisena hot dog. Maksu tapahtuuravintolaan oma-aloitteisesti.Herkkuja tilauksestamonenlaisiin tapahtumiinRavintolapalvelujemme ohella asiakkaillaon jatkossakin mahdollisuus käyttää catering-palvelujamme.Tarjoilut suunnitellaanaina asiakkaan toiveiden mukaisesti tilaisuudenluonne ja tarkoitus huomioonottaen.Tapahtumia on mahdollisuus järjestääasiakkaan valitsemissa tiloissa ja off season-aikana myös Sarfvikin klubi-tiloissa.All inclusive -palvelumme sisältääkaiken onnistuneessa juhlassatarvittavan tarjoilusta ruokailuvälineisiin.Pienimuotoisempiin tarpeisiinnoutopalvelumme mahdollistaaherkuttelun esimerkiksi kodin juhlissa.Ensi talven juhlatilaisuudet kannattaasuunnitella jo nyt. Vapaita viikonloppujahäiden ja muiden juhlientoteuttamiseen on vielä jonkin verranvapaana. – Ikimuistoinen juhla edellyttäähyvät tarjoilut, ja se kannattaavarmistaa hyvissä ajoin, Teemu huomauttaa.Tutustu palveluumme kotisivuillamme,tilauksen voi jättää suoraannetissä tai sähköpostilla.Kevään tapahtumatkäynnistävät kaudenGourmet Sarfvik avaa ovensa perinteiseentapaan vappuna. Jo traditioksimuodostuneet vappulounas ja äitienpäiväbuffettoteutetaan tänäkinkeväänä. Äitienpäivälounaalle kannattaavarata paikka hyvissä ajoin,sillä tapahtuman suosio on kasvanutvuosi vuodelta.Teemu Mattila tiimeineen toivottaauudet ja vanhat asiakkaat lämpimästitervetulleeksi uuteen kauteen!20


Muuttuiko tasoituksesivuositarkistuksessa?Sarfvik Magazine – kevät 2013Moni teistä saattoi hieman ihmetellä vuoden alussa sähköpostiin tulluttaviestiä, jossa kehotettiin tarkistamaan Golfboxista, onko tasoitusten vuositarkistusmuuttanut tasoitustanne ja onko tehty tarkistus mielestänne ok.Totta puhuen viesti tuli yllätyksenä myös itselleni, koska tästä järjestelmänautomaattisesti tekemästä vuositarkistuksesta ei ennakkoon ollut tullut mitääntietoa kenellekään. Asia ja sen taustat alkoivat sitten hiljalleen selvitäetenkin kun myös Golfliitolta saatiin lopulta tiedotusta ja selvitys vuositarkistuksentaustoista ja laskentaperiaatteista.Tasoitusten vuositarkistus ei sinällään ole mikään uusi asia vaan seon ollut EGA:n (Europeana Golf Assosiation) ohjeissa jo aiemmin.Toimikuntien – joiden vastuulle tasoitusten vuositarkistusten tekokuuluu – haaste on ollut tarkistuksessa tarvittavien työkalujen puute.Nyt työkalut on rakennettu tasoituksia ylläpitäviin järjestelmiin(Suomessa GolfBox ja NexGolf), joten tarkistus tapahtuu vuosittaintammikuussa automaattisesti järjestelmien toimesta.AHR (Annual Handigap Review):nperusperiaatteet pääpiirteittän:AHR tehdään automaattisesti kaikille pelaajille, joilla on pelattuna8 tai enemmän tasoituskierrosta (kilpailut ja harjoituskierrokset)kaudella 2012. Jos pelaajalla on 4-7 kierrosta, niin nämä kierroksettäydennetään 8 kierrokseen käyttämällä edellisen kauden (2011)viimeisiä kierroksia.Tuloksista (pistebogeytulos – CBA) otetaan mediaani eli parittomillakierrosmäärillä suuruusjärjestyksessä keskimmäinen tulos ja parillisessatapauksessa kahden keskimmäisen keskiarvo.Esimerkki, jossa pelaaja on pelannut 8 kierrosta ja tulokset on laitettupienimmästä suurimpaan (Tulos-CBA).Pelaajan tulos 29 31 28 30 35 36 33 36CBA-korjaus 0 0 -4 -4 -1 0 -4 -2Tulos-CBA 29 31 32 34 36 36 37 38Näiden mediaani on (34+36)/2=35. Saatua lukua verrataan pelaajanodotettuun pistemäärään, jotka Pohjoismaissa ovat seuraavat:Tasoitusryhmä 1 2 3 4 5HCP < 4,5 4,5 – 11,4 11,5 – 18,4 18,5 – 26,4 26,5 - 36Odotusarvo 33 31 30 29 29Odotettu pistemäärä katsotaan siitä tasoitusryhmästä, jossa pelaajaon kauden päätyttyä. Esimerkkitapauksessa tasoitus on 1,5eli 1-tasoitusryhmä. Lasketaan erotus (mediaani – odotusarvo), jokaon 35-33=2.Jos saatu tulos on< -5,0 tasoitusta nostetaan kahdella-3,0 - -4,9 tasoitusta nostetaan yhdellä-2,9 – 2,9 ei tasoitusta muuteta lainkaan2,9 – 4,9 tasoitusta lasketaan yhdellä> 5,0 tasoitusta lasketaan kahdellaVuositarkistusprosessiin ei kansallisella lajiliitolla tai seuroilla olemahdollisuutta tehdä poikkeuksia, lukuun ottamatta 1-tasoitusryhmää(tasoitus alle 4,5), jonka osalta Suomen Golfliiton Sääntöjatasoitustoimikunta on päättänyt seuraavaa: Pelaajan tasoitus eivoi AHR-laskennan myötä pudota tasoitusryhmästä 2 tasoitusryhmään1, vaan se pysähtyy alimmillaan 4,5:een. Tasoitusryhmä 1:ssäAHR-laskennan myötä tasoitus voi nousta, mutta ei laskea (ilmankansallisen liiton päätöstä).Tasoitusten vuositarkistus tehtiin siis tammikuussa kaikille niilleSarfvikin jäsenille, jotka olivat palauttaneet sääntöjen edellyttämät8 tasoituskorttia (351 jäsentä). Tarkistuksessa 52 jäsenen tasoituslaski ja 67 jäsenen tasoitus nousi. 232 jäsenellä tarkistus ei vaikuttanuttasoitukseen. Laskennan tulos on nähtävissä GolfBoxissa jäsententasoitushistoriassa.Jotta sinulla on oikeus osallistua kilpailuihin ja tasoituksesi käsitelläänvuositarkastuksissa, tulee tasoituksesi olla aktiivinen. Ohessalyhyt muistilista tasoitussäännöistä aktiivisen tasoituksen ylläpitämiseksi:• Jätä kauden aikana vähintään 4 korttia, tasoituksesi on tällöinaktiivinen myös seuraavalla kaudella.• Mikäli tasoituksesi on passiivinen kauden alussa, tulee sinunjättää kolme (3) korttia kuuden (6) viikon aikana, jos haluattasoituksesi aktiiviseksi kuluvalla kaudella.• Harjoituskierrokset vaikuttavat tasoitukseen ainoastaan, josne on rekisteröity etukäteen caddiemasterille.Toivoisinkin että mahdolisimman moni teistä jättäisi kauden aikanaaktiivisen tasoituksen ylläpitämiseen tarvittavat neljä tuloskorttia.Samalla varmistaisitte, että tasoituksenne on mukana vuositarkistuksessa,jolloin se päivittyy aina automaattisesti pelitaitojennemukaiseksi.Tasoitusten vuositarkistus on idealtaan hyvä ja sen avulla voidaanpelaajien tasoitukset korjata vuosittain lähemmäksi pelaajan todellisiapelitaitoja. Alemmissa tasoitusryhmissä korjaus voi nykysäännöilläolla liiankin raju, joten sen osalta olisi ehkä periaatteita vieläsyytä tarkentaa.Tasoituslaskentaan mukaan tullut korjausmenetelmä (CBA) on aiheuttanutsen, että klubipelaajan on hyvin vaikea enää itse seuratatasoituksensa kehitystä vaan se on aina kilpailun jälkeen tarkistettavajärjestelmästä. Huolehtikaamme siis siitä, että ennen kilpailu-22


Sääntö- ja tasoitustoimikunnankokoonpano 2013Puheenjohtaja, Risto KettunenJäsenet: Rauno Eskola, Juhani Kurronen,Seppo Lammi, Heli Korpinen,Markku TakanenRisto KettunenKapteeniSarfvik Magazine – kevät 2013kortin palautusta olemme varmistaneet, että tasoituksemmeon kortissa oikein.Kapteeni isännöi tulevanakin kautena jo tutuksitulleita kisoja kevään avauskisasta kapteeninkinkkuihin (jotka ovat viime vuosina tosin vaihtuneetmaittaviin savukalkkunoihin). Mens Only-reikäpelikiertue jatkuu hieman muuttuneellapelisysteemillä. Kutsun kisailemaan jo aiemminmukana olleita, mutta toki mielellään näkisinpeleissä myös uusia kasvoja. Tarkemmat aikataulutja peleihin liittyvät yksityiskohdat kerrotaanaikanaan tapahtumakalenterissamme jaerillisissä tiedotteissa.SääntökoulutusKESKIVIIKKONA 8.5.2013 KLO 17.00 KLUBILLAKoulutuksen pitää Suomen Golfliiton aineiston pohjalta liittotuomariMarkku Takanen. Koulutustilaisuuden jälkeen halukkaat saavat suorittaaseuratuomarikokeen.Kokeeseen osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon caddiemasterille.Tilaisuuteen voi osallistua vaikkei osallistu koulutukseen tai kokeeseen.Mukava nähdä teitä taas –tavataan klubilla ja peleissä.23


Kenttien korjaustöitäsyksyllä 2012 ja keväällä 2013Sarfvik Magazine – kevät 2013Bunkkerikorjaus UK 12:llaUuden kentän väylä 12 ja erityisesti sengreenibunkkerit ovat olleet aikojen alustaasti varsinaisia ongelmapesiä. Bunkkereidenmuotoilu on epäonnistunut ja ainasateella on vesi valuttanut hiekat bunkkereidenpohjalle. Lisäksi salaojitus on olluthuono, jonka takia vesi on seissyt bunkkereissauseita päiviä sateen jälkeen. Vuosienvarrella on tehty useita suunnitelmia niidenkorjaamiseksi, mutta aina jostakin syystäne on jätetty toteuttamatta. Viime syksynähommaan viimein ryhdyttiin ja työ toteutettiinvarsin perusteellisesti. Lähtökohtanaoli asentaa maksimaalinen salaojitus ja lisäksiestää veden pintavalumat bunkkereihin.Työ aloitettiin kaivamalla pois kaikki vanhahiekka ja salaojasora. Myös vanhat salaojatpoistettiin. Salaojille kaivettiin uusi kaivantojohtamaan vedet pelisuunnassa oikealleja samalla bunkkerit syvennettiin niin syviksikuin mahdollista. Kallion takia syvyyttäei saatu lisää kovinkaan paljon. Salaojitustaasennettiin nelikertainen määrä normaaliinverrattuna ja bunkkereiden pohjat peitettiinpaksulla salaojasorakerroksella. Senpäälle laitettiin varsinainen bunkkerihiekka.Bunkkereiden takareunat olivat aikaisemminhiekkapintaisia. Nyt ne muotoiltiin uudelleenloivemmiksi ja keväällä niihin asennetaansiirtonurmikko.Kentän rakennusvaiheessa aikoinaan tehtiinbunkkereiden eteen painanne, jonkatarkoituksena oli johtaa valumavedet väylänsivuun niin, etteivät ne valuisi bunkkereihin.Tämä painanne oli alunperinkin liianloiva ja aikojen kuluessa se oli hävinnyt kokonaan.Painanteen kohtaan kaivettiin nytsyvä salaoja kallioon saakka, joka katkaiseeväylän pinnan alla kulkevat vesivirtaukset.Lisäksi painanne muotoiltiin uudelleen, jolloinse katkaisee myös veden pintavirtauk-sen. Korjausalueet ovat keväällä repairina jasiirtonurmikko asennetaan heti, kun sitä onsaatavana.Salaojitusta vanhalla kentälläEtelä-Suomessa pelikauden pituus säidenkannalta on noin puoli vuotta. Hyvän pelikaudenpituus riippuukin monesta seikasta,joista kentän aikainen ja myöhäinen hyväpelikunto on avainasemassa. Pitkäänhyvään pelikauteen tähdättäessä vanhallakentällä suurimpana ongelmana on kentänhuono salaojitus. Tämän takia yksivuotinenkylänurmikka on vallannut väylät monivuotiseltaruoholta. Yksivuotinen kylänurmikkatulee pelikuntoon pahimmillaan vasta heinäkuunalussa ja aloittaa harvenemisen viimeistäänsyyskuussa. Parhaiten tämä eronäkyy vanhan kentällä uusituilla väylillä 1ja 18. Ne ovat pelattavissa hyvällä ruohollakoko kuuden kuukauden ajan, kun joillakinkorjaamattomilla väylillä hyvä peliaika jääpariin kuukauteen. Viime syksynä sateinensää esti toisinaan jopa kentän hoitamisenja väylien leikkuun. Sateinen sää estää myösgolfautojen käytön. Jos salaojitus olisi huippukunnossa,voisi autoilla ajaa useimmitenmyös sateella.Salaojitusta on vuosien mittaan korjattu jasuunnitelmia tehty useampiakin, mutta perusteellisempaankorjausprojektiin ei ollavielä ryhdytty. Salaojitusta ei jostain syystäole mielletty tärkeäksi, vaan kentän peruskorjausrahoilleon löytynyt muita, sinälläänvarmasti tärkeitä kohteita.Viime syksynä aloitimme salaojarunkolinjojenperuskorjaukset väylien 2 ja 9 alueilla.Runkolinjat rakennetaan uudelleen käyttäenlaadukasta, halkaisijaltaan 200 mm salaojaputkea.Tarkistuskaivoja asennetaanriittävän tiheään, jotta putkia voi myöhemminmyös huoltaa. Runkolinjoihin voidaansitten lisätä imuojitusta märille alueille.Salaojakorjauksia on tarkoitus jatkaa myöstulevina vuosina. Projekti on pitkäaikainen,koska se pyritään toteuttamaan mahdollisimmanvähän pelaamista haittaavasti.Hiekkaa bunkkereihinMolempien kenttien bunkkerit saivat viimekaudella ansaitsemaansa palautetta. Bunkkereissaoli kankaita näkyvillä, hiekka oli liiantiivistä ja sen laatu vaihteli huomattavastibunkkereiden välillä.Helmikuussa toteutettiin mittava hiekanlisäysoperaatiobunkkereihin. Runsaan lumenansiosta hiekanajo ei rikkonut kentänpintaa ja homma saatiin hoidettua varsintyylikkäästi. Hiekka tullaan levittämään hetilumien sulettua pienellä kaivinkoneella jakäsityönä. Hiekkaa tulee lisää noin 5 cm jatämän jälkeen kaikissa bunkkereissa on laadultaansamanlainen hiekka. Hiekka on Ruduksentuote ja se on käytössä myös useimmillalähikentillä.Hiekkaa väylilleJo perinteeksi muodostunut väylähiekoitussuoritettiin jälleen maaliskuun puolivälissä.Väylähiekoitukseen käytetään lähes samaahiekkaa kuin bunkkereihin. Pieni ero niissäkuitenkin on. Bunkkereihin ajettiin seulottualuonnonhiekkaa, joka on pyöreäkulmaista.Väylille käytämme seulottua kalliomursketta,joka on mikroskoopilla katsottunakulmikasta. Kalliomurske on huomattavastihalvempaa, mutta seulotun luonnonhiekanlyöntituntuma bunkkerissa säilyyparempana. Kulmikas murske asettuubunkkeriin liian kiinteästi. Väylällä, kun sesekoittuu ruohomassaan, kulmikkuudestaei ole niin paljon haittaa.24


Timo LeminenKenttämestariSarfvik Magazine – kevät 2013Bunkkerikorjaus uuden kentän 12. greenin edustalla.25


Vuodesta 1991Alueellista erikoisosaamista &tuloksellista toimintaa!Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja eteläinen rannikkoalueTALO KUUSISAARESSA meren rannalla, yht. n. 1000 m²Myydään koko osakekanta, mahtavat viiden tähden puitteetesim. yhteisölliseen, palvelua ostavaan asumismuotoon12h/oh(2), k(2), 8-9 mh, kotiteatteri, saunaosasto/uima-allas, kph/wc(10), khh, at/2lleOmarantainen tontti lounaaseen n. 2270 m²VAPAA! Mh. 5.350.000€Luottamukselliset yhteydenotot Marja Tolvanen 0400 416 403HUIPPUVÄLITTÄJÄTHUIPPUKLUBIN JÄSENILLEMarja TolvanentoimitusjohtajaLKV0400 416 403tolvanen@marjatolvanen.fiMarja-LeenaLaurila-SchlobohmvaratoimitusjohtajaKED, LKV050 594 4853marja-leena.laurila@marjatolvanen.fiPetri Tolvanenasiakkuusjohtaja0400 921 261petri.tolvanen@marjatolvanen.fiTaina PitkänentoimistonhoitajaKED, LKV040 543 1562taina.pitkanen@marjatolvanen.fiMarja Tolvanen Oy lkv Westendintie 99-101 info@marjatolvanen.fiPuh. 09 435 5120 02160 Espoo www.marjatolvanen.fiVälityspalkkiomme velattomasta myyntihinnasta 3,5 % + alv 24 % (4,34 %)


pron palstaRiku SoravuoSarfvik Magazine – kevät 2013Tätä kirjoittaessani, Mikko Ilonen tuli juuri toiseksi Marokon ET-kisassa.Hyvä Suomi, hyvä Mikko. Olen taas valitettavasti lähiaikoinakuullut ihmisiltä kommentteja siitä miten Mikon pää ei kestä ja ettäura taitaa olla ohi.Golf on pitkäjänteinen peli ja menestys ei tule vahingossa vaanmäärätietoisella ja tarkoituksenmukaisella treenaamisella ja kokemuksella.Tämä on hyvä itse kukin pitää mielessä, omia tavoitteitaja toiveita asettaessa. Masters on kohta taas ja meitä golfista tykkääviähemmotellaan hienoilla hetkillä lajin parhaimmistoon kuuluvientekemisillä; wau! Veikkaan Strikkeriä voittajaksi.Aloittelen opetushommat klubilla vähän vapun jälkeen. Varauskirjaon entiseen malliin klubin vastaanottotiskillä. Voitte siis varataopetustunteja joko asioimalla suoraan tiskillä tai soittamalla toimistoon.Maanantaipäivien seniorsomet sekä keskiviikkoaamujen naistoimikunnantreenit tulevat jatkumaan, muutamine uusine kujeineen.Niistä enemmän tietoa vapun jälkeen. Voitte lukea tapahtumiinliittyvistä asioista toimikuntien sivuilta sekä tarkkailemalla aikaajoin toimistomme INFO- tauluja!Lisäksi uutena juttuna aion järjestää alkukeväästä muutamia “lähipeliklinikoita”,joissa on tarkoitus käydä läpi kyseisten lyöntientekniikoita, näyttää miten ne toteutetaan ja päästää ihmiset kokeilemaan.Siinä ohella tietenkin myös pikapalaute kaikillle.....Nämä “klinikat” tulevat olemaan yhteistreenejä, joihin ilmoittaudutaanINFO-taululla olevien kaavakkeiden kautta. Klinikka on ainatunnin mittainen ja siihen otetaan 8 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.Hinta on 10 euroa.Kehotan Teitä myös kokeilemaan 9 rei’än kierrosta kanssani. Ajatuksenaon pelata yhdessä ja nähdä vähän “paremman” pelaajanpeliä ja pelistrategiaa, samalla saada vähän ideoita omaan peliinja pelitaktiikkaan, omia vahvuuksia hyödyntäen. Kierrokselle voilähteä mukaan 1-3 pelaajaa. Tästäkin tulette löytämään tietoa IN-FO-taululta sekä meidän omilta nettisivuilta, pron alta.Ei sitten muuta kun hyvää kesän odotusta!28


pron palstaRikupekka WillmanSarfvik Magazine – kevät 2013Kevät tekee tuloaan ja jälleen yksi hallikausi on takanapäin. Tässä vaiheessaviimeistään on pelaajan (nuoren tai vanhemman) hyvä pysähtyähetkeksi ja asettaa selkeät tavoitteet omalle toiminnalle koko kesän ajaksi.Itse toivoisin niiden liittyvän vain omien toimintatapojen ja mallien kehittämiseen,eikä kierroksiin, lyönteihin tai sijoituksiin.Uskon vahvasti, että urheilussa parhaitenpärjäävät ne, jotka haastavat itsensäja asettavat korkeat laatustandarditomalle tekemiselleen välittämättämuiden tekemisistä. Arvostan suurestisellaista urheilijatyyppiä, joka ei ainavakuuttele itselleen hyvästä fiiliksestä japäivän kunnosta, vaan nousee esiin päivästäriippumatta. Kun omaa toimintaaoppii arvioimaan ja ohjaamaan, oppiimyös paljon siitä, missä on kehitettävääja mitkä ovat juuri omat vahvuutesi. Kuntavoitteet ovat selvät, menestyvä pelaajasitoutuu niihin ja tekee kaikkensa niidensaavuttamiseksi. Kun sitoutuminen ontällä asteella, ei tarvitse selitellä jälkeenpäinja voi katsoa itseään ylpeänä peilistä.Jos tavoitteet saavutettiin, hienoa!Jos ei, ei ole syytä olla pettynyt, sillä oletantanut asialle täyden huomiosi.Talvikaudesta kirjoittaminen on itsellenisuhteellisen haastavaa, sillä emme olejuurikaan olleet kosketuksissa itse lajiin,vaan harjoitelleet siihen liittyviä osatekijöitä.Odotankin suurella mielenkiinnolla,ketkä pystyvät nämä osatekijätsiirtämään itse peliin. Olen varma, ettäkaikki, jotka ovat omaan harjoitteluunsasitoutuneet ja kantaneet vastuun omastatekemisestään, ovat kehittyneet huimastinäissä osatekijöissä. Harjoittelusta jaharjoittelukulttuurin kehittämisestä olenitse suurimmassa vastuussa.kuin tiettyyn pisteeseen. Itse en voi ketään pakottaa sitoutumaan,voin vain kannustaa ja antaa oikeanlaisia ärsykkeitä sisäisen intohimonsyttymiseen. Kaikessa urheilussa suurin tekijä kehittymisenkannalta on oma sisäinen intohimo ja halu kehittyä paremmaksipelaajaksi.Tulevaisuuden haaste on myös jatkuvuudentakaaminen koko junioritoiminnassa.On tärkeää saada uusia nuoria innostumaanlajista siten, että he kokevatgolfin mielenkiintoiseksi ja vauhdikkaaksi.Ei pienten lasten ole välttämätöntäharjoituksissa lyödä yhtään palloa, sillämeidän lajissa on myös kannettava vastuulasten perusliikuntataitojen kehittämisestä.Golfin oppiminen onnistuukyllä, kun perusliikuntataidot ovat hyvät.Kaikkinensa hieman toisistaan irrallisialauseita ja ajatuksia, mutta toivottavastiajatukseni välittyy myös sinulle. Harjoitteluja pelaaminen ovat kaksi eri asiaa,mutta hyvällä harjoittelulla optimoit kehittymisesipelaajana. Tiedämme, ettähyvä harjoittelija ei välttämättä ole hyväpelaaja ja toisin päin, mutta kultainenkeskitie olisi silti hyvä löytää. Tämä löytyyvain tekemällä! Ja lasten mielenkiintolajia kohtaan on meistä tekijöistä kiinni.Lopuksi tahtoisin vielä kysyä, mikä onmielestäsi golfissa ehdottomasti tärkeinasia?Näitä asioita olemme nyt yhdessä kehittäneet reilun vuoden. Se onerittäin lyhyt aika pysyvien muutoksien saamiseksi, mutta olemmeerittäin hyvällä polulla. Määrällisesti olemme olleet yhdessä paljonja jo tämä sai viime kesänä paljon edistystä aikaan. Jatkossa tulemmepaneutumaan enemmän siihen, miten teemme kaikki lajiinliittyvät asiat laadukkaasti. Pelkkä paikalle ilmaantuminen ei riitä29


6670700kk264108kkIIk20 15kkar2532300SatonrakentamaaitaLegi-aitaa20 1620135SARFVIK GOLF OLD COURSEMuut kuin merkityt osat ovat panssariverkkoaitaa.Sarfvik Magazine – kevät 2013Pari kilometriä aitaa valmistuu kesäksiKauden suurin investointi on aidan rakentaminen kenttien ja tulevanasuinalueen väliin. Monien vaiheiden jälkeen pääsimme Kirkkonummenkunnan ja Saton kanssa hyvään yhteisymmärrykseen aidan paikasta jarakenteesta.Aidan tarkoituksena on turvallisuuden varmistaminen, etteivät tulevienasuinalueiden asukkaat joudu tietämättään kenttäalueelle.Aita on rakennettu Old Coursen väylän 5 lyöntipaikan tienoilta jatkuenaina New Coursen väylien 8-9 viereen. Aita valmistuu kesäkuunalkuun mennessä. Liukuportti asennetaan lähelle graniittipilareita.Aidan kokonaismitta on noin 2550 m, josta 2 m korkeaa panssariaitaan. 1600 metriä ja Legi-aitaa 450 metriä. Aidan rakentaa LemminkäinenOy, joka myös toimittaa tulotielle sähköisen portin.Klubihuoneaktiivisempaan käyttöön!Sarfvikin klubitalon upein tila, members only -huone kokee toiminnallisenmuutoksen. Yhtiön hallituksen päätöksellä klubihuoneeseen on tuoturavintolapöydät ikkunaseinustalle jäsenten käyttöön. Uusi ratkaisumahdollistaa intiimin lounaan tai illallisen rauhallisemmassa tilassa javain jäsenille.30Klubihuoneen pyöreä muoto, tilan korkeus ja arkkitehtoonisuusyhdistettynä mukavuuteen ja tyylikkyyteen kertoo selvin sanoin tilasta.Olemme klubitalon kaikkein pyhimmässä paikassa, vain jäsenilletarkoitetussa klubihuoneessa.Tila, jonka toivottiin kokoavan päivittäin jäseniä mukavaan yhdessäoloon,on jäänyt vähälle käytölle. Onko syynä yhteisöllisyydenväheneminen ja kiireinen elämäntapamme, vai suomalainen suorituskeskeinenkulttuuri?Yhtiön hallitus on keskustellut klubihuoneen käyttöasteen parantamisestaja päätynyt ratkaisuun, jossa sen käyttöä lisätään ravintolapalvelujahyödyntämällä. Edelleenkin tila on vain jäsenten käytössä,mutta nyt toimien myös ruokailutilana. Ikkunaseinustalle ontuotu viisi neljän hengen ruokapöytää intiimiyttä ja rauhallisuuttatoivoville käyttäjille.


Sarfvikin ProShop 2013Golf Balancen Olarin myymäläon sarfvikilaisten oma kauppaSarfvik Magazine – kevät 2013Maaliskuussa Olarin myymälän virallisia avajaisiajuhlinut Golf Balance vastaa jo kolmattakesää Sarfvikin ProShopin tuotteista. Olarinmyymälän laajuus sekä tuote- ja palveluvalikoimanrunsaus kattaa golfarin kaikkitarpeet. Sarfvikin ProShop on kuukausittainvaihtuvine valikoimineen ikkuna sarfvikilaistenomaan kauppaan.Sarfvikin ProShopista ja sen palveluista jatuotteista vastaa Golf Balancen ProShopvastaavaOtto Ahtola. Kävin haastattelemassaOttoa selvittääkseni mitä uutta tulevakausi tuo ja mitkä ovat tämän kaudenkiinnostavimmat tuotteet.Mitä uutta Golf Balance tuo SarfvikinProShopiin kaudella 2013?– Uutta Sarfvikin ProShopissa tulee olemaanse, että vaihdamme kauden aikanakuukausittain siellä olevaa valikoimaa. Uuttaon sekin, että tulen itse paikalle viikoittainpalvelemaan asiakkaita. Näillä toimillalisäämme valikoiman kiinnostavuutta jahenkilökohtaista palvelua.Mitkä tuotteet ovat tällä kaudellene kiinnostavimmat?– Tekstiileissä luotamme vahvoihin brändeihin,kuten Cross, Puma, Nike ja Alberto.Mailoissa Cobra, Titleist, Taylor Made jaCleveland ovat ykkösmerkkeinä. Puttereistakiinnostuneille suosittelemme myös Odysseynhuipputuotteita.– Golfkengissä kiinnostus Street-mallejakohtaan on nousussa Tour-pelaajien esimerkistäjohtuen. Golf Balancessa luotetaanEccon ja FootJoyn mukavuutta korostaviinkenkiin.Entäs ne uusimmat trendit?– Iloisuus ja värikkyys näkyy monissa tuotteissa.Cobra-drivereissa voi valita omaanvärimaailmaan sopivan välineen ja yhdistääsen saman merkin värikkäisiin asusteisiin.Nike kiinnostaa myös monia, saihanmerkki kovat nimet, Rory McIlroyn ja TigerWoodsin niihin pukeutumaan. Taylor Madetoi innovatiiviset rauta- ja puumailat tällekaudelle ja Titleist jatkaa omalla vahvallakalustollaan.– Tekstiilipuolella nousevia merkkejä ovatAbacus, Cross ja Calvin Green. Abacus nostaaasusteiden tuuli- ja aurinkosuojausominaisuuksiauudelle tasolle. Merkin asusteidenvenyvyyskerroin on myös mielenkiintoinenseikka ja antaa käyttäjälleen lisäämukavuutta. Crossin sadevaatteet ovatnousseet erittäin suosituiksi samoin GalvinGreenin Gore-Tex -asusteet. Alberton suosittugolfhousumallisto on nyt myös naistensaatavana.– Kerron mielelläni kaikista näistä tuotteistalisää paikan päällä Sarfvikin ProShopissa.Ilmoitustaululta löydätte ajankohdat,jolloin olen paikalla.Miten Sarfvikin ProShopintuotteet hinnoitellaan?– Sekä Olarin myymälän että SarfvikinProShopin hinnat ovat täysin samat, eli niissäei ole proshop-lisää, vakuuttaa Otto Ahtola.Golf Balance tunnetaan kilpailukykyisestähinnoittelustaan, oli kyse sitten asusteista,mailoista, palloista, bägeistä tai tarvikkeista.Mitä muita palvelujaOlarin liikkeenne tarjoaa?– Meillä voi testata mailoja 11 lyöntipaikkaasisältävällä harjoitusalueella, myymälän tiloissa.Meillä on myös kaksi puttiharjoitusaluettaja toisella niistä voi myös chippailla.FlightScope-analysaattorilla fittaammemailasi ammattilaisten toimesta ja simulaattorissammepelaat huippukentillä milloinvain.Sarfvikin ProShopista vastaavanOtto Ahtolan tavoittaa työaikananumerosta 050 587 6997 tai sähköpostitse:otto@golfbalance.fi31


AudiTeknistä etumatkaa

More magazines by this user
Similar magazines