17: 29.4.2010 - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

17: 29.4.2010 - Espoon seurakuntasanomat

TuomiokirkkoEspoonlahtiLeppävaaraOlariTapiolaKauniainenTämän lehden välissä ilmestyyTapiola-liite. Seurakunta perustettiinvappuna 50 vuotta sitten. Juhlaohjelmaon katettu koko viikoksi.Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi17 / 29.4.2010Tapiola juhliija kehittyyLiitesivut ja takasivu.Iso kuva Esko Jämsä, pieni kuva 1960-luvun alkupuolelta Espoon kaupunginmuseo”Relataan ja chillataan”,päihdebändi Vesta laulaa.Sivu 3.Opiskelijat lähtevätomalla junalla Kiinaan.Sivu 8.Netti vilisee nuortenpuhetta uskosta.Keskiaukeama.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen29.4.2010 ❘ esse3Tapiolan seurakunta 50 vuotta21.1.2010 KolumniSylin kosketus”Pelastakaa mut tästä suosta”P u h e e n v u o r oTapiolan seurakunnan perustaminen viisivuosikymmentä sitten aloitti Espoon suomenkielistenseurakuntien jakautumisen. Yhdestäsuomenkielisestä seurakunnasta on syntynytviisi osittain hyvin erilaisella profiililla toimivaaseurakuntaa.Tapiolan seurakunta perustettiin pian senjälkeen, kun Tapiolaa alettiin rakentaa. Kirkkooli läsnä, kun Tapiolan asukkaat muuttivatuusiin koteihinsa. Kaikkien kirkon tekemienselvitysten mukaan näin pitäisikin olla. Liianmyöhään alkavan seurakuntatyön on paljonvaikeampi tavoittaa seurakuntalaisia.Tapiolan seurakunnan hyvä alku näkyy yhätilastoissa. Sekä seurakunnallisessa aktiivisuudessaettä jäsenuskollisuudessa Tapiola menestyyhivenen muita Espoon suomenkielisiä seurakuntiaparemmin.Tapiolan seurakunnalla on ollut yhteisöä rakentavaja paikallista identiteettiä vahvistavarooli. Kirkko on ollut kaupunginosan keskeinenrakennus ja toimija.Kannattaa pohtia, onko seurakunnan merkitysollut yhtä vahva myös Tapiolan seurakuntaankuuluvissa Laajalahdessa, Mankkaalla jaWestendissä.Tapiolan keskustassa seurakunta on paljoltiidentifioitunut kirkkorakennukseen, joka onparhaiten Espoon kirkoista keskellä kylää.Karun kaunis ja monipuolisine tiloineen hyvintoimiva kirkko on oleellinen osa Ta piolankeskustan kaupunkikuvaa. Kirkkorakennus julistaapelkällä olemassaolollaan ikuisten arvojenkeskeisyyttä ihmiselämän kohtaloissa.”Juhlittaessa Tapiolanseurakunnan 50-vuotistataivalta kannattaa kysyä,millaisia ovat espoolaisenseurakunnan seuraavat 50vuotta. Vanhoilla eväillä eipäästä eteenpäin.”Reijo O StedtKeskustan Espoon kunnallisjärjestönpuheenjohtajareijo.o.stedt@kolumbus.fiKirkon rooli korostuu taantumassaKansankirkkomme natisee liitoksissaanmuun muassa pienryhmien irtiottojenvuoksi. Ajan muuttuminenja sen soveltaminen Raamatun arvoihinon haaste seurakunnille. Siihentarvitaan laajaa ajantajuistaymmärtämistä. Myös nuorempaapolvea tarvitaan mukaan auttamaanmuutosten soveltamisessatähän aikaan.Historiallinen äänioikeusikärajanmuutos 16 ikävuoteen antaa mahdollisuudenmyös nuorille vaikuttaaja valita nuoria ehdokkaita. Keskustantavoitteena Espoossa on asettaajokaiseen seurakuntaan 3–5ehdokasta, joiden tulee edustaaTapiolan seurakunta on ollut toiminnassaanmonin tavoin ennakkoluuloton. Seurakuntatyöon tavoittanut takavuosina hämmästyttävänlaajalti alueen asukkaat. Tällä hetkellä Tapiolaon jumalanpalveluksen osanottajaluvuissaselvästi edellä Espoon muita suomenkielisiäseurakuntia.Tapiolalla on alusta asti ollut vahva paikallisidentiteetti.Se suunniteltiin uudenlaiseksiasuinympäristöksi. Erilaisuus on säilynyt,vaikka muut Espoon, Helsingin ja Vantaankaupunginosat ovatkin tulleet suunnittelussalähelle Tapiolan ihanteita.Juhlittaessa Tapiolan seurakunnan 50-vuotistataivalta kannattaa kysyä, millaisia ovatespoolaisen seurakunnan seuraavat 50 vuotta.Vanhoilla eväillä ei päästä eteenpäin. Kirkkojärkeistää tukitoimintojaan, kuten taloushallintoa,jäsenrekisteriä ja kiinteistötointa. Kriittinenkysymys on, osaako kirkko erottaa tukitoiminnotvarsinaisesta seurakuntatyöstä jatehdäänkö seurakuntatyötä tukitoimintojenehdoilla.Seurakunnan rooli muuttuu, kun asuinaluevanhenee. Tapiolankin väestö vanhenee ja alkaavähitellen sekoittua uusien ihmisten muuttaessatyhjiksi jääneisiin asuntoihin. Alueenasukkaat eivät ole enää samalla tavalla yhteisöllisiäja seurakunnankin haasteet monimutkaistuvat.Myös muiden vahvojen yhteisöä luovienelementtien, kuten koulujen, merkitys lähiyhteisössämuuttuu ja ohenee.Seurakunnan muuttuva rooli on osa kokokaupunginosan kehitystä.Simo Reposimo.repo@evl.fimonipuolisesti seurakuntalaistenikä- ja sukupuolijakaumaa.Keskustalaiseen ja alkiolaiseenaatemaailmaan kuuluu olennaisenatasa-arvo, tasapuolisuus ja köyhäinasiat.Nämä ovat myös keskeisiäkristillisiä arvoja. Niiden avullaseurakuntia voi kehittää vielä paremminpalvelemaan kaikkia tasapuolisestikoko alueella ja taata riittäväntiheä toimintaverkko.Sanotaan, että käsitys itsestäsyntyy vuorovaikutuksessa toistenihmisten kanssa – siitä katseesta,jotka toiset minuun luovat.Tämä ei ole vain psykologistaperustietoa ihmisestä, vaanmyös avain teologiaan ja teologisointiin.5Minuuteni syntyy toisen ihmisenja Jumalan katseen alla.Siis vuorovaikutuksessa itse Elämänkanssa.Jos koen katseen rakastavaksi,auttaa se minua myös löytämään, hyväksymään ja rakastamaansitä, mitä minä syvimmältäni olen.Mutta katse ei ole kaikki. Melkeinpä katsettakin tärkeämpääon kosketus. Ihmisen käsitys itsestään syntyy ja kasvaamyös siitä kosketuksesta, jolla toiset tulevat minua lähelle.Siksi moni meistä on huolestunut aikamme vääristyneessäsuhtautumisesta ihmisen seksuaalisuuteen ja fyysiseenkosketukseen. Lasten parissa toimivien on yhä vaikeampaatukea lapsen kasvua kosketuksella, sylillä ja halauksella.Lapsen hyväksikäyttöä pelätessämme laadimme syystäyhä tiukempia turvallisuusohjeistuksia. Mutta samallamenetämme lapsen kasvun tukemisen kannalta jotain tuikitärkeää.Työtoverini toi terveisiä isolta kansainväliseltä lasten januorten leiriltä. Leirin turvasäännökset olivat niin tiukat,ettei hän uskaltanut ottaa syliinsä edes omaa surevaa lastaan.Tähän ollaan tultu.Kun ihminen, lapsi tai aikuinen, on syvässä surussa, tiedämme,mitä tehdä. Halaus on miljoonia sanoja ja myötätuntoistakatsettamme voimakkaampi. Kun kaksi ihmistälöytää toisensa, tarvitaan sen kertomiseen ja siitä iloitsemiseenkosketusta.Kun Jeesus kohtasi sairaita, hän paransi heidät koskettamalla.Kun Jumala tulee meitä lähelle, se tapahtuu syvimmilläänleivän, viinin ja veden kosketuksella.Lapsia on suojeltava väärältä kosketukselta. Sen vaikutuksetovat tuhoisia. Lapsilla on silti oikeus kokea hyvä kosketusja turvallinen syli. Niitä ei saa heiltä riistää meidän aikuistenluoman seksuaalisesti vääristyneen kulttuurin takia.Kun Jeesuksen luokse tuotiin lapsia, jotta hän koskisiheitä, otti hän heidät syliinsä ja siunasi heidät.Yhteiskunnassa ja kuntataloudessataantuma on aiheuttanut suurialeikkaustarpeita, jotka useimmitenkohdistuvat lapsiin, kouluihin, lapsiperheisiinja vanhuksiin.Kuntataloudessa huoltosuhteenalenema huonontaa tilannettamyös jatkossa. Ilman taantumaakinhaasteita on kaikilla toimijoilla, joillaon huoli lähimmäisistään.Taantumassa kirkon rooli korostuuauttajana. Seurakunnat voisivatolla koordinoijana saattamassayhteen kolmannen sektorin toimijoita,hyväntekijöitä ja palvelujärjestöjätekemään yhdessä avustustyötä.Ison haasteen ja mahdollisuudenseurakunnille tuovat myös maahanmuuttajatja heidän kotoutumisensasuomalaiseen yhteiskuntaan.Vuoropuhelu uskontokuntienkesken lisää keskinäistä kunnioitustaja luottamusta, ja sopivienEero Jokelaeero.jokela@ptk.fiKirjoittaja on pastori ja Poikien ja tyttöjen keskuksen (PTK)toiminnanjohtaja, joka asuu Espoon Nuuksiossa.toimintamallien luominen antaamahdollisuuden yhteiseen toimintaanseurakuntien kanssa. Se antaamyös mahdollisuuksia pitäätarjolla kristillistä rakkauden sanomaa,joka meille suomalaisille onolennainen osa omaa identiteettiämme.Palstalla kirjoittavat seurakuntavaalienehdokaslistojen edustajat.Vaalit järjestetään 14.–15.11.Bändi ja solisti vauhdissa Emyn talossa. Kuva oikealla: Vestan svengin loihtivat Nikke (vas.), Marko, Reima,Laura ja Samuli.Kun kulkee Espoon keskuksenjärjestökadulla eliPappilantietä maanantaiiltaisin,kuulee väistämättärumpujen pauketta. Setulee vanhasta puisestatalosta, Espoon mielenterveysyhdistyksenEmy ry:ntiloista.Teksti Ritva Larva-SalonenKuvat Jukka GranströmMä en hei nyt ehdimulla on jo muutakatsotaan vaikka ensi kuuta.Pappilantien talon yläkerrassaharjoittelee päihdekuntoutujienyhtye Vesta. Se on hyväntahdon bändi matalankynnyksen Askel-talosta.Bändiprojekti herättääsuurta innostusta. Alun perinidea yhtyeestä oli musiikkikasvattajaMarika Hyvärisen.Hän puhalsi projektinalkuun yhdessä sosiaalialanmoniosaajan ja innovaattorinKaijus Varjosen kanssareilu vuosi sitten.Tarkoitus oli aktivoidapäihdeongelmaisia tasa-arvoisenmusiikkikasvatuksenavulla.”Ajateltiin koota bändiihmisistä, joilla ei olisi muutenmahdollisuutta soittamiseen”,Hyvärinen selvittää.Espoon mielenterveysyhdistysEmy ry lähti mukaanlainaamalla tilan ja soittimet.Hyvään alkuun toi ikävänkäänteen Hyvärisen sairastuminen,ja hän joutui jäämäänprojektista kokonaan pois.Tilalle tulivat Askeleen päihdetyöntekijätPäivi Teräväja Irene Ponkolo-Karlsson.Sittemmin Hyvärinen on vapaaehtoisenaauttanut yhtyettävoimiensa mukaan.Karaokestaoikeaan orkesteriinOn niin kiire, täytyy jo juostapelastakaa mut tästä suosta.Kolmekymppisen LauraRautasen elämään on mahtunutpaljon – päihteitäkin.Rautanen kertoo, että ensimmäisetkokeilut olivat jo12-vuotiaana ja läträystä jatkuikymmenisen vuotta. Lähihoitajaopinnotjäivät kesken.Vihdoin 21-vuotiaana hänpääsi vertaistukiryhmien jaKalliolan päihdeklinikoidenkautta kuntoutukseen ja hidastoipuminen saattoi alkaa.Kuntoutusjaksojen jälkeenRautanen etsi muuta tahoa,josta saada tukea. Hänpäätyi Espoon keskuksenmatalankynnyksen Askelolohuoneeseen.Rautanenkeitteli ensin siellä kahviaja auttoi muun muassa karaoke-tilaisuuksienvetäjänä.Laulamisesta hän on ainapitänyt ja tämän huomasimyös päihdetyöntekijä Terävä,joka pyysi Rautasta bändiinensimmäisen solistinlähdettyä.Vaikka yhtye on Rautaselleharrastus, hän on siinätäysillä mukana. Hän toivoo,että bändi saisi uusia keikkojaja hyväntekeväisyyskonsertteja.”Olemme vastaanottaneetniin paljon hyvää, ettähaluai simme pistää hyvänkiertämään”, Rautanen toteaa.”Emme olisi kehittyneetnäin nopeasti, jos emme olisisaaneet opastusta ja tukea”,Rautanen jatkaa kiitollisena.Musiikkikasvattaja Hyvärinenon auttanut Rautastalaulutekniikan löytämisessä,bändin pojat ovat saaneetpuolestaan apua rumpalitaustaiseltaPekalta.VaativakuntoutusmuotoJotkut kulkee nopeastieteenpäintoiset jää tuleen makaamaansieltä ne ylös taas kömpivätja elämää rakastavat.Siitä alkuperäisestä unelmastaon jouduttu tosin luopumaan,että päihdekuntoutujiaolisi saatu mukaan samoinkuin Askeleen jalkapallojoukkueeseenon saatu.Bändi on kuntoutujillevaativampaa kuin jalkapallo,koska siinä tarvitaan vahvaasitoutumista. Kehittyäkseensoittajaryhmän tulee harjoitellapaljon ja siten kasvaayhteen. Yhdenkin poissaolotuntuu.Vestan jäsenet ovat vaihtuneetusein. Päivi Terävälaskeskelee henkilöitä, jotkaovat käyneet kokeilemassasoittamista. Kymmenkuntanimeä tulee listalle nopeasti.Lähestyvien keikkojen takiamukaan on jouduttu pyytämäänmuita soittotaitoisiaihmisiä, joilla ei ole päihdetaustaa.Silti Terävä kokeebändin vastaavan tarkoitustaan.”Päivääkään en vaihtaisipois”, Terävä kertaa kokemuksiaanyhtyeen parissatyöskentelystä. Useaan otteeseenhän painottaa ja kiittääEmyn tukea projektille.Relataan, chillataanei kiireen anneta viedämukanaannautitaan elämästätässä ja nyt.Rautasen lisäksi bändiinkuuluvat kosketinsoittajaMarko, kitaristi Reima,rumpali Samuli ja basistiNikke, joka liittyi joukkoonhelmikuussa.Vestan tähän asti huikeinkeikka oli Asunnottomienyössä viime syksynä 17.10.VPK:n talossa. Vesta sai kuulijattanssimaan ja tunnelmahipoi kattoa. Tätä ennen bändioli esiintynyt pari kertaa,muun muassa Rautasen valmistujaisjuhlissa.Rautasestatuli lähihoitaja keväällä 2009.Vesta unelmoi levyttämisestäja uusista biiseistä. Rautanenlisää vielä uudet soittokeikattoivomuslistalle.Tärkeintä on silti se, ettäbändi pysyisi koossa, Samulija Reima toteavat yhdestäsuusta. Pojat innostuvatimprovisoimaan. Soitto kulkee.Kuulija nauttii ja niinnauttivat soittajatkin.”Tästähän voisi tulla biisi”,Samuli toteaa.Tekstiin lainattu lyriikka on LauraRautasen sanoittamasta laulustaRelataan. Sävelen siihen on tehnytyhtyeen entinen kitaristi Mikaja sovitus on Vestan yhdessähioma. Tosi tarina bändistä nimelläVialliset piuhat - on tekeilläYLE TV1:lle.


8 esse ❘ 29.1.2010 tavataan esse.tavataan@kotimaa.fi29.4.2010 ❘ esse 9ToimitukseltaPäteviä ihmisiä kaivataanSeurakuntavaalit ovat marraskuussa jaeduskuntavaalit ensi huhtikuussa. Tällä hetkelläehdokkaiden haravointi käy jo kuumanaja ehdokaslistoja kootaan kumpaakin vaaliavarten.Luottamustehtävän hoitaminen on arkistapuuhaa. Tehtävään valitun on sitouduttavasiihen ja uhrattava omaa vapaa-aikaansa yhteiselleasialle. Kokouksissa on istuttava iltoja,asioista otettava etukäteen selvää ja omiakantoja on kyettävä perustelemaan. Paikallistasonluottamustehtävistä saa yleensä vain pienenrahallisen korvauksen, useimmista järjestötehtävistä ei sitäkään.Rahan takia tehtäviä ei kuitenkaan hoideta.Olen hoitanut muutamia luottamustehtäviä. Minulle paras palkkio onse, kun saa edistettyä itselle tärkeitä asioita. Erilaisten ihmisten kanssatoimiminen ja uusiin henkilöihin tutustuminen antavat minullepaljon. On myös ilo kokea, millainen voima hyvällä yhteistyöllä on.Tänä päivänä yhteisten asioiden hoitaminen ei tunnu kovin hohdokkaalta.Joidenkin kansanedustajien ja ministerien toimet ovat saaneetpaljon julkisuutta. En aina tiedä, uskoako uutisia tai epäillä niitä.Veikkaan kuitenkin, ettei niistä löydy koko totuus. Ehdottomastisuurin osa luottamushenkilöistämme tekee työtään pyyteettömästi jaaidosti pyrkien parhaaseen lopputulokseen.Tänä keväänä moni on miettinyt, kannattaako enää käydä äänestämässä.Jotkut toiset taas pohtivat pitkään, kannattaako sittenkään lähteäehdokkaaksi tuleviin vaaleihin.Toivon kovasti, että yhteisiä asioitamme hoitamaan löydetään parhaitamahdollisia ihmisiä. Mitä osaavampia luottamushenkilömmeovat, sitä parempia päätöksiä syntyy.Tärkeää on myös se, että käydään äänestämässä. Kovin hyvää ei voiseurata siitä, jos vain pieni, suppea porukka käyttää äänioikeuttaan.Viikon kasvoSari Veszpremi,Leppävaaran seurakuntaKristillistä kasvatustakerhossaPaula Huhtalapaula.huhtala@kotimaa.fiEssen toimitussihteeriTällä palstalla esitelläänvuoron perään yksiEspoon ja Kauniaistenseurakuntien työntekijä.”Lapset tuovathyvän mielen”Reilu vuosi sitten Sari Veszpremi kuuli avoimesta työpaikasta ystävältään.Hän haki ja sai lastenohjaajan paikan Leppävaaran seurakunnasta.Työssään hän on viihtynyt todella hyvin.Kokemusta seurakuntatyöstä Veszpremi on ehtinyt hankkiamyös Valkealan seurakunnasta, jossa hän työskenteli niin ikäänlastenohjaajana.Vapaa-ajallaan jumppaa harrastava Veszpremi ohjaa lasten päiväkerhojaLeppävaaran kirkon ja Leppäsiiven kerhopisteissä.Kerhoissa lapset pääsevät muun muassa askartelemaan, leikkimäänja ulkoilemaan. Myös hartaudet, rukoukset ja Raamatunkertomukset ovat osa päiväkerhoja.Veszpremin mukaan työstä ei ainakaan vielä ole löytynyt mitäännegatiivista sanottavaa. Juuri lapset ovat parasta työssä.”Iloiset lapset tekevät hyvän mielen joka päivä.”• Lempiharrastus: erilaiset jumpat.• Lempiruoka: ehdottomasti kaalilaatikko!• Suosikkipaikka: meren ranta.• Lempimusiikki: olen aika kaikkiruokainen.• Ihailemani henkilö: äitini, hän on todella vahva ihminen.Teksti Noora LaineKuva Kari MarkovaaraKiskot vievät opiskelijatKiinaan omalla junalla"Junassa on loistavat puitteet, esimerkiksi kokousvaunut mahdollistavat monenlaistapuuhaa", sanoo Mikko Ilola. Myös hauskanpitoa on luvassa.”No tämä oli tämmöinen idea,joka oikeastaan lähti lapasesta”,sanoo tietotekniikanopiskelija jajärjestöaktiivi Mikko Ikola Kiinanretkestä, jonne Aalto-opiskelijatlähtevät omalla junallaan halkiSiperian.Teksti Maria HakalaKuva Jukka GranströmMikko Ilola on pääorganisaattoriAalto on Tracks -projektissa, jokakuljettaa toukokuussa Aalto-yliopistonsata opiskelijaa Venäjän läpiKiinan Shanghaihin.Retkeläiset osallistuvat vuoden2010 maailmannäyttelyyn. Kulkupelinäaaltolaisilla on venäläinenoma yksityisjuna.Matkan tavoitteena on tuodasuomalaista koulutusta ja osaamistamaailmankartalle. Aalto-nimestähuolimatta osallistujista osa onmyös muista suomalaisista korkeakouluista.”Tarkoitus on tehdä mahdollisimmansuuri tehoisku. Sanomatuodaan ihmisten tietoisuuteenesimerkiksi blogien kautta. Toivottavastitempaus saa näkyvyyttä sekäsuomalaisissa, että ulkomaisissamedioissa. Ainakin Aallon mediafactorylta tulee porukkaa tekemäänmatkasta dokumenttia”.Huvia jahyötyäShanghaissa aaltolaiset viettävät itsehaluamansa ajan, sillä kotiinkuljetuson järjestettävä itse. Aalto onTracks on kuitenkin niitä reissuja,joissa matka on vähintään yhtä tärkeäkuin määränpää.Raiteilla ollaan tauotta yhtäjaksoisestinoin viikko, muutamaa lyhyttäpysähdystä lukuun ottamatta.Aikaa ei aiota hukata pelkästäänohi vilisevän Siperian tuijotteluun.”Junassa järjestetään kurssejaTERVETULOA SAGAAN!Saga Munkkiniemi, Dosentinpuisto.Vuokraamme viihtyisiä ja turvallisia asuntojaseniori-ikäisille. Asunnoissa parvekkeet ja hyvinvarustellut keittiöt. Talossa on oma uima-allas sekähoitajat paikalla ympäri vuorokauden. Asukasvalinnoissanoudatamme ARA:n ohjeita.Tilaa esite ja hakulomake p. 09 458 560Lisätietoja johtaja Mirkka Kairemap. 09 458 56 500Dosentintie 12, 003300 Helsinkija workshopeja, mukaan lähteeAallon proffia ja matkalla on myöstenttimahdollisuus.”, kertoo Ikola,mutta takaa, että raiteilla pidetäänmyös hauskaa.Yhteishenkisyntyy junailemallaIdea projektiin syntyi jo viime vuodenlopulla, mutta aktiivisinta työtäon tehty parin kuukauden ajan.Hankkeelle on saatu sponsoreita jaulkoministeri Alexander Stubb onprojektin suojelija.Kaikki työ on tehty opiskelijoidenvapaaehtoisporukan voimin.Ikosen Aalto on Tracks on työllistänyttäyspäiväisesti.”Hillitön urakka on takana jatekemistä riittää edelleen. Junanvuokraus oli kieltämättä aikamoinentemppu. Matkatoimistollekintämänkaltainen keikka oli ensimmäinenlaatuaan”.Aalto on tracks on merkittävämyös siksi, että se on tuoreen yliopistonensimmäisiä opiskelijaprojekteja.Suurin osa järjestäjistä jaosallistujista tulee Teknisestä korkeakoulusta.Kauppakorkeakoulustaja Taideteollisesta opiskelijoitaon selvästi pienempi osuus.Ei pelkkäteekkaritemppuIkola vakuuttaa, että pelkästä teekkaritempauksestaei missään nimessäole kyse.”Oikeastaan osallistujasuhdekuvaa aika hyvin Aalto-yliopistoa.Lähes 70 prosenttia opiskelijoistakinon teekkareita.”Ikolan mukaan junamatkalla ontarkoitus luoda myös Aalto-spirittiä,tunnetta yhteisestä innovaatioyliopistosta.”Matkalle lähdetään poikkitieteellisyydenhengessä”, painottaaIkola ja muistuttaa, että ensiaskeleitaanottavalta korkeakoulukokoonpanoltaon turha heti odottaakaansaumatonta yhteishenkeä.”Pikkuhiljaa se yhteistyö lähtee.”Millaisia reissuja aaltolaiset tulevatkaanjatkossa tekemään, kunheti ensimmäinen ”luokkaretki”on yksityisjuna Kiinaan? Ikola nauraaja pohtii hetken.”Kuinkahan vaikeaa olisi vuokratarahtilaiva?”Lisätietoja reissusta ja sen kulusta osoitteessawww.aaltoontracks.com.Esse julkaisee tällä palstalla menovinkkejäkaikista espoolaisistatapahtumista sekä musiikkitilaisuuksistakirkoissa. Tapahtumatiedotlähetetään osoitteeseenesse.tavataan@kotimaa.fi viimeistäänedellisen viikon maanantainaennen lehden ilmestymistä. Esseilmestyy torstaisin.• Kirkoissa soiTo 29.4. klo 18 Uutun kappelissa(Lintukulma 2) esiintyvät MariaHoffmanin piano-oppilaat.Su 2.5. klo 18 Auroran kappelissa(Heiniemenpolku 1) Oi muistatkovielä sen virren -konsertissa klassisiakirkkolauluja esittävät EevaJurmu, sopraano; Lea Waaraniemi,sopraano ja Sheldon Ylioja,urut ja piano.Su 2.5. klo 19 Espoonlahden kirkossa(Kipparinkatu 8) HelsinginEvankelisten opiskelijoiden Elävätkivet -gospelkuoron konsertti.Kolehti kuorolle.Ma 3.5. klo 18 ja 19 Kauklahdenkappelissa (Kauppamäki 1) musiikkiopistoAvonian oppilaskonsertti.Ti 4.5. klo 19 Leppävaaran kirkossa(Veräjäkallionkatu 2) AuriKurkikangas soittaa pianoa.www.kirjapaja.fiKe 5.5. klo 19 Soukan kappelissa(Soukankuja 3) Espoonlahdenseurakunnan nuorten aikuistenkuoron Okran kevätkonsertti.Konsertissa matkataan rukouksenkautta pääsiäisen tapahtumistapsalmin 23 tunnelmiin. Ohjelma5 e.To 6.5. klo 18 Auroran kappelissa(Heiniemenpolki 1) Mitä ihmettä-lastenkonsertti Koko perhe laulamaan,leikkimään ja ottamaankevättä vastaan.• MusiikkiaPe 30.4. klo 15 ja 17 Kulttuurikeskuksessa(Kulttuuriaukio 2)Tapiolan nuorten sinfonikkojenperinteinen Wappukonsertti. SolisteinaYasmine Yamajako, JukkaNylund ja Jukka Nykänen. Liput6/10 e (+ palvelumaksu 1,50 e/lippu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Pe 30.4. klo 18 Kulttuurikeskuksessa(Kulttuuriaukio 2) TapiolaSinfoniettan konsertissa JoniMitchelliä sinfonisesti. JohtaaPetri Juutilainen, solisteina JohannaIivanainen ja Emma Salokoski.Liput 10/15/20 e (+ palvelumaksu1,50 e/lippu) Lippupisteestä,www.lippu.fi.La 1.5. klo 21.30 Kulttuurikeskuksessa(Kulttuuriaukio 2) Anna-MariKähärän Orkesteri. Liput15/25 (+ palvelumaksu 2,50/lippu)Lippupalvelusta www.lippupalvelu.fi.Ti 4.5. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio1) esiintyvät Espoonkaupungin työväenopiston musiikintaiteen perusopiskelijat konsertissaPysäkki. Liput 5/7 e oveltatai Espoon kulttuurikeskuksesta.To 6.5. klo 19 Sellosalissa (Soittoniekanaukio1) Kuorojen kevät-sarjassa on vuorossa Candomino-kuorokonsertissa Motetteja,Madrigaaleja, Maisemia. Johtaa:Esa Kallio.• NäyttelytSu 2.5. klo 13.30 Helinä Rautavaaranmuseossa Weegeellä(Ahertajantie 5) opastuskierros.Museoalueen pääsyliput 8/10 e,alle 18-v. ja yli 70-v. vapaa pääsy.Su 2.5. asti Galleria Villisiassa(Soukantie 4) on esillä Espoonkuvataidekoulun Espoonlahdenopetuspisteen oppilastöiden näyttely.Avoinna ti–to klo 14–19, pe–su klo 12–15, ma suljettu.Ma 3.5. – su 16.5. Galleria Pikku-Sökössä(Espoonlahdentie 14B). Kivenlahden KuvataideryhmänVäristä Voimaa -näyttely.Avoinna arkisin 12–18 ja la–su11–18.Ma 3.5. asti Immu galleriassa(Kauppamiehentie 1) on esilläPeksi Pitkäsen Cats & Co. !! -näyttely.Avoinna ti–pe klo 11–19, laklo 11–15 , ma ja su suljettu.Ti 4.5. – su 16.5. Galleria Villisiassa(Soukantie 4) on esillä posliinimaalareiden,lasisulattajien jakeramiikkaryhmän töitä.Pe 7.5. asti Sellon kirjastossa(Leppävaarankatu 9) on esilläRaimo Lähteenmäen elektroniikkakomponenttitaidetta.Avoinnama–pe 8.15–20, la 10–16.Su 9.5. asti Galleria Espoonsillassa(Virastopiha) on esillä LisbethRuthin teoksia näyttelyssäMaisema kertoo. Avoinna ti–peklo 10–15, la–su klo 12–15.Su 23.5. asti Galleria Aarnissa(Ahertajantie 5) on esillä JarmoKallisen töitä. Avoinna ti, pe ja suklo 11–18 , ke–to klo 11–20.Su 13.6. asti Villa Elfvikissä(Elfvikintie 4) Lajien kirjo -näyttelyssätutustutaan Espoon luonnonvaihteleviin elinympäristöihinja niiden lajistoon. Avoinnama–pe klo 9–15 ja su klo 10–16.• LapsilleSu 2.5. klo 14 Emmassa Weegeellä(Ahertajantie 5) Taidehaltijantunti. Museoalueen pääsyliput8/10 e, alle 18-v. ja yli 70-v. vapaapääsy.Sisältöä elämään.Ma 3.5. klo 9 ja 10.15 TaidetaloPikku-Aurorassa (Järvenperäntie1–3) suomalaisia satuja vuorovaikutteisessaesityksessä Karhuvaarinkanteleesta. Liput 3 e kulttuuripalvelut@espoo.fitai p. 81682708.To 6.5. klo 10 Kannusalissa (Kannusillankatu4) Teatteri Taimisenesitys Tuomas & Tero. Liput 4 ekulttuuripalvelut@espoo.fi tai p.8168 2708.• MuutaTi 4.5. klo 17 Sellon kirjastossa(Leppävaarankatu 9) Kysy päättäjältä!-sarjassa pääsee tenttaamaanMarjo Matikainen-Kallströmiä,Marjo Matikkaa, TiinaEloa ja Johanna Karimäkeä.Ke 5.5. klo 16 Tapiolan palvelukeskuksessa(Itätuulenkuja 4) kokoontuuEspoon nivelpiiri. NinaKallio Respectasta esittelee kädenapuvälineitä.Ke 5.5. klo 17–19 ViherlaaksopäiväViherlaakson torilla. Paikallisetyritykset ja yhdistyksetesittäytyvät ja esittelevät toimintaansa.Lisäksi ohjelmassa onkoululaisten esityksiä, halikoiriaja taukojumppaa lattarisävelin.Tapahtumasta vastaa Viherlaaksolaisetry.Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, elleipääsymaksua mainita. Seurakuntientapahtumat ovat sivuilla12–15.


12 esse ❘ 29.1.2010 29.4.2010 ❘ esse 1329.4.201029.4.201029.4.201029.4.2010TapiolanseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15p. 8050 4000. Toimitus- jatilavaraukset klo 9–15 p. 8050 4429etunimi.sukunimi@evl.fi www.tapiolanseurakunta.fiOlarinseurakuntaKirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaKuunkehrä 6, 02210 Espooma–pe klo 8–15 p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiEspoonlahdenseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto:Kipparinkatu 8, 02320 Espoo. Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000päivystävä pappi (toimitusvaraukset) ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fiwww.espoonlahdenseurakunta.fiKauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14 ja to klo 9–16,p. 512 3710. etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiPyhäpäivä 50-vuotiaassaseurakunnassaTapiolan seurakunnan 50-vuotisjuhlamessusu 2.5. klo 10Tapiolan kirkko, liturgi Ossi Tervonen,saarna rovasti Jussi Talasniemi,kanttori Hannu Jurmu,Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen,Liisa Malkamäki. MukanaLaeti cus, seurakunnan lapsikuoro,Kamarikuoro ja Vaskiyhtye.Juhlapyhäkoulu.Messun jälkeen kevyt lounas javalokuvanäyttelyn avaus.Taneli LaasonenTAPIOLAKlo 13 juhlahetki. Puhe ”MitenTapiolan seurakunta syntyi”, valtiot.maist. Uolevi Itkonen, uusienkirkkotekstiilien esittely, TarjaTakalo, Laulu kuuluu kirkkotiellä-juhla CD-levyn julkistaminen jaystäväseurakuntien tervehdykset.Musiikki seurakunnan kamarikuoro.”Jumala voi ainarakastaa” -messuMa 3.5. klo 19 Tapiolan kirkko.Messun musiikkina on LasseMårtensonin säveltämiä lauluja”Voiko sen sanoa toisinkin” -messusta.Lauluyhtye Laeti cus, seurakunnanlapsikuoro, Inna Vintturi,huilu; Jaakko Kämäräinen,basso; Mikael Seire, lyömäsoittimet;Liisa Malkamäki, piano jamusiikin johto. Iltatee.TAPIOLAViikkomessu – hetkiennen töihin menoaArkiaamun pieni messu rukouksenja ehtoollisen äärellä ke5.5. klo 8–8.30 Tapiolan kirkossa,Pekka Kiviranta, Hannu Jurmu.Otaniemen kappeliWiinattoman Wapun messu pe30.4. klo 18.30. Pastori TarjaMikkola, musiikki Katja Kangas.Otamessu su 2.5. klo18. PastoriTarja Mikkola, avustajana OutiLievonen, musiikki Katja Kangas.Kirkkokahvit.Opiskelijoiden siioninvirsiseuratti 4.5. klo 18.30Ristin killan opiskelijoidenteeilta ke 5.5. klo 18.30. Katsolisää www.ristinkilta. .Tapiolan seurakunnan50-vuotisjuhalamessusu 2.5. klo 10 Tapiolan kirkossaTAPIOLAla 8.5. klo 13–14 Tapiolan kirkkoJuhlapyhäkoulu2.5. klo 10Tapiolan kirkkoOrtodoksisen KamarikuoroKrysostomoksen -konsertti”Mitä ihmettä?”-lasten konserttiKoko perhe laulamaan, leikkimäänja ottamaan kevättä vastaanke 5.5. klo 18 Tapiolankirkkoon. Mukana Espoon seurakuntienmuskariopet sekä MakePerttilä, Kristiina Larjava ja IlonaVapaakallio. Jätskit konsertin jälkeen.Vapaa pääsy.Ortodoksisen KamarikuoroKrysostomoksen-konserttiLa 8.5. klo 13 Tapiolan kirkko johtaaMikko Sidoroff. Vapaa pääsy,ohjelma 10 €.Kuoro kaikilleTi 4.5. klo 13.30 Tapiolan kirkko.KeskiviikkokerhoValt.maist. Uolevi Itkonen kertooTapiolan kirkon syntyvaiheista 50vuotta sitten ke 5.5. klo 13 Tapiolankirkolla. Kahvit klo 12.30. Mukanamyös Pekka Kiviranta.LähetysraamattupiiriPekka Mäkipää Kylväjästä alustaaUuden Testamentin kirjeistäti 4.5. klo 18 Tapiolan kirkolla.Rukoillaan ajankohtaisten lähetysaiheidenpuolesta.PIETARIN KALANSAALISEtsitään kaloja ja tarkastellaan saalista.Kala-tunnukseen säädettävä nauha.Mehua, keksejä sekä ongintaa.Israel-rukouspiiriTo 29.4. klo 12.45 Tapiolan kirkko,Hannele Lehtinen.Kompassi hukassa?Diakoniatyöntekijään voi ottaayhteyttä kohdattaessa erilaisiaelämän vaikeuksia. Keskusteluvoidaan käydä diakoniatoimistossatai työntekijän voi kutsua kotiintai laitokseen. Soita p. 80504433 tai tule käymään päiväsaikaan,niin sovitaan keskusteluaika.Aspholm Kaija p. 8050 4420,Haataja Ritva p. 8050 4434, HartonenElise 8050 4435, KiiskiMarja-Liisa p. 8050 4921, VanneLeena p. 8050 4431.Paheksuva KirahviNuortenilta tiistaisin klo 18–21Tapiolan kirkolla.MessuTo 29.4. klo 18 Olarin kappeliiltamessu, liturgia ja saarnaKimmo Ansamaa, kanttorina SannaFranssila. Ennen messua onmahdollisuus ripittäytyä messunpapille klo 1717.45 kappelin rippihuoneessa.Su 2.5. klo 12 Matinkappeli, liturgiaja saarna Jarmo Jussila,avustaa Antti Kruus, kanttorinaSanna Franssila.Su 2.5. klo 18 Matinkappeli,Matinmessu. Liturgia Salla-MariaViitapohja, saarna Antti Kujanpää,juontaja Tomas Punto, musiikistavastaa Ilari Lähteenmäki.To 6.5. klo 18 Olarin kappeli, iltamessu,liturgia ja saarna Eva Kanerva,kanttorina Olli Pyylampi.Rukous- jahartaushetkiäPuolituntinen evankeliumin äärelläIso Omenan Hiljaisuuden kappelissatorstaina 29.4. klo 18.Järjestää Olarin seurakunta jaSuomen Raamattuopiston Etelä-Espoon toimintaryhmäOlarin kirkkoherranvirastoon muuttanutVirasto palvelee osoitteessaKuunkehrä 6, 02210 Espoo, ma–pe klo 8–15 p. 8050 7000.Postiosoite on entinen, PL 122,02201 Espoo, samoin puhelinnumerot.Pyydämme käyttämäänkaikissa postilähetyksissä postilokero-osoitetta.Kuunkehrän virastotaloonmuuttavat myös erityisnuorisotyön,kansainvälisentyön, kirkkomusiikin, lapsityön,nuorisotyön, perhetyön sekä varhaisnuorisotyöntoimistot.Yksin elävät aikuisetLa 1.5. ei ole sinkkuiltaa Matinkappelilla.Illan sijaan piknik-retkiStora Blindsundin saareen. Soutuvenehakee tulijat klo 17–18Nuottaniemen venesataman itälaiturilta.Soita tulostasi 050 5206708, Ulla Hakkola. Saaressasaunomis- ja makkaranpaistomahdollisuus.Ota mukaan omatretkieväät, saunomisvälineet sekäreipasta retkimieltä!NaistenpiiriSu 2.5. klo 18–20 Olarin kappelilla.Alkuhartaus ja leppoisaa keskusteluaelämän kysymyksistä.Lastenhoito järjestetty.Tiina KivirasiOL ARIOL ARINaisilleNaistenpiirisu 2.5. klo 18–20Olarin kappelillaNaisten saunailtake 5.5. HvittorpinleirikeskuksessaNaisten saunailtaHvittorpin leirikeskuksessa ke5.5. Kyyditys kimppakyydein.Lähtö klo 17.30 Matinkappelilta.Sauna klo 18–19.30. Iltapala19.15–21 Kabinetissa. Ilmoittautumisetja tiedustelut HelenaPaimela 050 360 1452. Seuraavailta ti 8.6.LukupiiriMatinkappelilla 20.5. klo 18.30–20. Runoilta, aiheena Mirkka Rekolanja Tomi Kontion runot. Voittuoda iltaan näiden runoilijoidenmieluisimpia runoja. Lukupiiriinvoi tulla, vaikka ei olisikaan lukenutaiheena olevia runoja.Matinkylän alueenkevätjuhlaViikkomessu ja ohjelmallinenkirkkokahvitilaisuus ke 5.5. alkaenklo 18 Matinkappelilla, mukanamm. Raisa Saloheimo, diakoniatyöntekijätMinna Kovalainen,Saara Kerola, pastorit EvaKanerva, Kari Tuovinen ja kanttoriMikko Niinikoski. Juhlaan kutsutaankaikkia Matinkylän alueellaeri kerhojen ja piirien toiminnassamukana olevia.VertaistukiryhmämielenterveyskuntoutujienläheisilleMa 3.5. klo 18–19.30 Matinkappelillatakkahuoneessa. Ryhmäon avoin. Lisätietoja diakoni MariaHelin p. 8050 7902.Matinkappeli,Liisankuja 3Diakoniatyön ajanvarauksetMatinkylän alueella ti klo 9–10Messuun!Iltamessu to 29.4. ja 6.5. klo 18Olarin kappelillaPäivämessu su 2.5. klo 12MatinkappelillaMatinmessu su 2.5. klo 18MatinkappelillaOlarin kirkon remontin vuoksi Olarin seurakunnan päiväjumalanpalveluspidetään 2.5. alkaen Matinkappelissa sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12.Matinkappeli, jolloin voi tulla käymääntai soittaa numeroon 8034826.Eläkeläisten kerho ke klo 13–14.30. Hartaus ja rupattelua kahvikupinäärellä. Vetäjänä TimoKarjalainen.Rukoushetki to klo 12.30–12.45.Diakonialounas to klo 13.–13.30. Matinkappelilla. Hinta 2€.Haukikappeli,Ukkohauentie 1Ti klo 9–12 Diakonian työpaja.Ti klo 12, Päivän Sana meditatiivinenrukoushetki, kesto n.25 min.Ke klo 12 Hiljaisen rukouksentunti, hiljaista meditaatiota välilläliikkuen. Tiedustelut Ulla-MaijaKyrölä 040 547 1858.Ikäihmisten kerho on perjantaisinklo 13.Diakoniatyöntekijä on tavattavissati klo 9–10, jolloin voi tullakäymään tai soittamalla varataajan p. 8050 7760.Niittykummussa, EsboSvenskan kirkollaTo klo 12 Päivän Sana rukoushetkija klo 12.30 eläkeläistenkerho. Voi tulla toiseen tai molempiin.Liity kansainvälisentyön sähköpostilistalleHaluatko saada sähköpostiisi tietojaOlarin seurakunnan kansainvälisestätyöstä? Liity kansainvälisentyön sähköpostilistalle ilmoittamallasähköpostiosoitteesiMarkus Silvolalle, markus.silvola@evl.. Listan jäsenille tiedotetaanmitä tapahtuu lähetystyön,kansainvälisen diakonian,ystävyysseurakuntatyön ja monikulttuurisentyön saralla Olarinseurakunnassa ja välillä laajemminkinpääkaupunkiseudulla. Otayhteyttä.TaidettaHaukikappelillaMarjaliisa Haaralan maalauksia"Henki- ja sielunkukkia" 31.5. asti.Näyttely on avoinna kappelinaukioloaikoina, vahtimestarin p.8050 7761.Messut ja hartaudetMessu su 2.5. klo 10 Espoonlahdenkirkossa, saarna Ansa Helminen,avustava pappi Leena Santaharju,kanttori Helena Yli-Jaskari,urkuri Anna Pulli. Kirkkokahvit.Messu su 2.5. klo 17 Soukankappelissa, saarna ja liturgiaLeena Santaharju, kanttori HelenaYli-Jaskari.Nuorten messu la 8.5. klo 18Sodessa.Helatorstain Kalliokirkko to13.5. klo 16. Tule laulamaan messusävelmiäkansanlaulujen tahtiinEspoonlahden kirkon kalliolle.Kirkkokahvit juodaan myös ulkosalla.Tässä kirkossa ei haukutanelijalkaisiakaan ystäviä.Kirkkolaiva 20 vuotta -messusu 16.5. klo 10 Espoonlahdenkirkossa. Kirkkokahveilla haastatellaanlaivaprojektissa mukanaolleita.TorstaitoriKevät on saapunut kirpputorille.Tule penkomaan torstaisin klo14–18 os. Kastevuorenkuja 3 (talonpäädyn pohjakerros, omallasisäänkäynti). Kirppiksen tuotollatuetaan Petroskoin erityislapsiperheitä.Miesten sauna- jaraamattupiiriHvittorpin leirikeskuksessa to29.4. klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu7 €, kimppakyydit. Tied.Erik Uimonen 050 573 5994 taiMikko Tervonen 040 588 5411.KonserttiElävät kivet -kuoro konsertoi su2.5. klo 19 Espoonlahden kirkossa.Elävät kivet on HelsinginEvankelisten opiskelijoiden gospelkuoro,johon kuuluu nelisenkymmentälaulajaa ja bändi.Äiti Teresa -piiriAutetaan Intian köyhiä kutomallavillalangoista tilkkupeittoja ja valmistamallavanhoista lakanoistasidetarpeita leprapotilaille ti 4.5.klo 18–20 Espoonlahden kirkolla.Kaikenlaisia lankoja ja puhtaitalakanoita otetaan vastaan. Tied.helena.aarnivuo@evl. .OL ARILisätiedot viereinen sivu.Keskiviikkona kirkolle”Opettaako historia? – Salakuljetusavustustyössä 1960–70-luvuilla.”Miltä jakaantunut maailma1960–70-luvuilla näytti jamiten se vaikutti kristillisen kirkonelämään. Tapausesimerkkinäradikaalista toimintatavasta onRaamattujen salakuljettaminen.Onko sillä mitään merkitystä tällepäivälle? Väitöskirjan tehnyt TTPiia Latvala ke 5.5. klo 18.30 Espoonlahdenkirkolla. Iltatee.ESPOONL AHTITulossaKaskimiehetTule viettämään iltaa miesten porukassake 5.5. klo 19 Kaskikappeliin,Kaskipiha 3. Keskustelemmeajankohtaisista asioista ja tarjollaon pientä iltapalaa. Tied. ReijoChydenius 050 379 8000 taiVeijo Westerholm 0400 302 691.Soukan kevätsarjaNuorten aikuisten kuoro Okra keMatinkylän alueenkevätjuhlaViikkomessu ja ohjelmallinen kirkkokahvitilaisuuske 5.5. alkaen klo 18 Matinkappelilla.MessuulkonaHelatorstain to 13.5. klo 16KalliokirkkoEspoonlahden kirkon kalliolla- messusävelmätkansanlaulujen tahtiin- kirkkokahvit ulkosalla- nelijalkaiset ystävättervetulleita mukaanKirkko laiva5.5. klo 19 Soukan kappelissa.Kuoroa johtaa Anna Pulli, pianistinaurkurina Susanna Pajukangas.Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.YhteisvastuulounasArmenialainen äitienpäiväbuffetEspoonlahden kirkolla messunjälkeen su 9.5. klo 11.30–13.Lounaan hinta 10 €/aikuiset, 5€/lapset. Tuotto Haitin uhrien hyväksi.20 vuotta -messu su 16.5. klo 10Espoonlahden kirkossa- kirkkokahveilla haastatellaan laivaprojektissamukana olleitaLähetysMerimieskirkkopiiri ti 4.5. klo 13(joka kolmas viikko) Espoonlahdenkirkko, kerhohuone 2.Kirppispiiri ke 5.5. klo 18–19.30YKKI (Yläkartanonkuja 1).Lähetyskirppis Soukan kappelillala 8.5. klo 10–13. Voit lahjoittaamyyntiin hyväkuntoista tavaraaja vaatetta. Tuo lahjoitukset Soukankappelille 3.5.–7.5. lähetyskirppiksennimellä. Olet erittäintervetullut ottamaan osaa myöskirpputorin järjestämiseen to 6.5.klo 15 alkaen ja pe 7.5. klo 12–17. Ota yhteyttä lähetyssihteeriinp. 8050 6653 tai 041 518 1244.Tule ostoksille ja nauttimaan mukavastatunnelmasta. Kirppiksenlisäksi myynnissä myös Soukanlähetyspiirin tuotteita. Toripiirinantimilla suu makeaksi ja vatsalletäytettä: makkaroita ja kahvio.HIIOHEI! Merten teillä – Isovanhempienja lastenlasten lähetyspäiväla 22.5. klo 13–16 Kaskikappelissa.Lastataan Kaskikappeli-laiva isojen ja pienten yhteiselläiltapäivällä. Tutustummemerimieskirkon toimintaan ja meriteemoihin.Tämä mielikuvitusristeilytarjoaa mukavaa ohjelmaakaikille. Tied. ja ilm. 14.5. mennessä041 518 1244 (voit myösjättää viesti vastaajaan) tai suvi.saarelainen@evl. . Muista ilmoittaaosallistujien lukumäärä, lasteniät ja ruoka-aineallergiat.Iloa liikk e elläTule viettämään ikäihmisten retkipäivääHvittorpiin ti 4.5. Ohjelmassatoiminnallista yhdessäoloa,Raamattuopetusta, ruokailua,kahvittelua ja hiljentymistä.Bussi kerää lähtijät: klo 8.15Kaskikappeli (Kaskipiha 3), 8.20Mäntykappeli (Mäntytie 27), 8.25Iivisniemi (ostoskeskus), 8.35Soukan kappeli (Soukankuja 3),8.40 kirkko (Kipparinkatu 8) ja8.45 Merivalkama. Mukana ovattanssi- ja liiketerapeutti Gila Heimonen,pastori Merja Alanne jadiakoniatyöntekijä Auli Tamminen.Retken hinta 18 €. Ilmoittautuavoi Aulille numeroon 041534 1076.MuskaritMuskareita on monen ikäisillepikkuisille: vauvamuskarit 3 kk–3-v, muskarit yli 3–v ja kanteleopetusyli 6–v. Hakuaika muskareihinon 3.–23.5. Hakulomake jalisätietoja nettisivuillamme www.espoonlahdenseurakunta. .Mitä tapahtuu arkissa?Asia selviää Espoonlahden kirkossati 4.5. klo 18. Zoopperaon koko perheen musiikkikertomusaasista ja Nooasta. Aasintehtävänä on raahata lautojarakennustyömaalle. Aasin lempiruokaaovat porkkanat. Ne ovatniin iiihania! Zooppera on 5-vuotiaidenkutsusyntymäpäivät ja sinneovat tervetulleita kaikki lapsetja lapselliset.Siionin virsiseuratPe 7.5. klo 19 Espoonlahden kirkollaSiionin virsiseurat, ”Sainmaailmassa samota” (SV 25:2).AholansaareenPe–su 28.–30.5. retki Aholansaarenystävien kevätpäiville: PenttiAalto 0500 446 140. ”Hän seuraamatkallamme. Hän ystävänsäyhdistää” (SV 196:2).NuoretNuorisotoimisto Sode Soukanostarilla, Soukantie 14, www.sodesode..Nuorten aikuisten toimintaosoitteessa www.cafekismus. .EnglishAnglican-Lutheran WorshipService Sun 2nd Mayat 4 pm at KarakappeliChapel, Karakalliontie 12.Kari Springfelt.MessuSu 2.5. klo 10 kirkossa, saarnaja liturgia Mikko Alava, kanttorinaMikko Nurmi, kirkkokahvit.Raamattupiiri”Mitä rukoileminen on?” ke 5.5.klo 18.30 (huom. aika) alatakkahuoneessa.Martat ja MariatTo 6.5. klo 12 alatakkahuoneessa.K AUNIAINENEsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15,tfn 8050 3000, 040 586 0056,fax 8050 3265. Esbo domkyrka,Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor sö 2.5.Esbo domkyrkas församlingsgårdkl. 12, Ahlbeck, Malmgren.Karabacka kapell kl. 10, Koski,Kronlund.Anmälan till höstensdagklubbar för3–6-åringarmå 3.5 kl. 17–19 på följandeställen:Olars kyrka, Olarsbäcken 4, tfn8050 3415, 050 438 0200Esbovikens kyrka, Skepparg.8, 8050 3416, 050 438 0226Gammelgård, Ungdomsv.10, 041 518 1258Röda stugan, Brinkängsv. 4,050 438 0158, 8050 4314Esbo domkyrkas församlingsgård,Kyrkstranden 2, 80503407, 040 755 2402.Obs! Först i maj vet vi säkert omverksamheten börjar i alla verksamhetslokaler.Nuorten messuTo 6.5. klo 20 kirkossa.Lapset kerhoonKesäkerhoon ja syksyn päiväkerhoihinilmoittautuminen toukokuussa.Lisätiedot kotisivuilla.Varhaisnuoret leirilleHilavitkutin-leiri 5.–7.8. 1–3-lk ja7.–9.8. 4–8-lk. Ilm. 12.5. menn.virastoon p. 512 3710. Lisätiedotkotisivuilla.Muk lausme suto 6.5. klo 18KauniaistenkirkkoGrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiHögmässaSö 2.5 kl 12, Lars-Henrik Höglund,Reidar Tollander. Aulakaffe.TaizémässaOn 5.5 kl 19, Lars-Henrik Höglund,Reidar Tollander. Musikensemble.Församlingsutfärd25.5 till Somero. Start kl 10från stora P-platsen, tillbakaca kl 17. Pris 25 €. Besök iSomero kyrka, torparmuséetoch Kärsälä rosengård. Lunchpå Somero Socis. Anmälan senast10.5 till kyrkoherdeämbetet.Sommarläger för barnpå Sjömansro i Lappvik. LägerI: 7–9.6 för barn som nugår i åk 1–3, pris 52 €. LägerII: 9–12.6 för barn som nu gåri åk 4–6, pris 70 €. Anmälansenast 28.5 till kyrkoherdeämbetet.


14 esse ❘ 29.1.2010 29.4.2010 ❘ esse 1529.4.201029.4.2010Nuoret aikuisetEspoontuomiokirkkoseurakuntaEspoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Messu su 2.5. klo 10. LiturgiaHeikki Marjanen, saarna SeppoSipilä Suomen Pipliaseurasta,kanttoreina Lea Waaraniemi jaPetri Koivusalo. Kirkkokahvit. PipliaseuranRaamattusunnuntain aiheenesittely.Pyhäkoulu su 2.5. klo 12.Perhekerho torstaisin klo 9.30–11.Espoon keskuksenpalvelutaloEhtoollishartaus to 29.4. klo 14.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Messu su 2.5. klo 12. Liturgia jasaarna Emriikka Salonen, kanttoriLea Waaraniemi. Kirkkokahvit.TUOMIOKIRKKOPyhäkoulu su 2.5. klo 12.”Oi muistatko vielä sen virren”su 2.5. klo 18. Klassisia kirkkolauluja:Eeva Jurmu sopraano, LeaWaaraniemi sopraano ja SheldonYlioja, urut ja piano.Mammaraamis torstaisin klo9.30–11.30. Lastenhoito.Diakoniaruokailu torstaisin klo12. Hinta 2 €.Ompeluseurat to 29.4. klo 18.Raamattu-rukouspiiri ti 4.5. klo19, Kaisa Ryynänen.Rukouspiiri ke 5.5. klo 18. VetäjäTerttu Widing.”Mitä ihmettä” -lastenkonserttito 6.5. klo 18. Koko perhe laulamaan,leikkimään ja ottamaankevättä vastaan.Auroran lauluyhtye torstaisin klo14.30–15.15, lastenhoito. Tied.Lea Waaraniemi 040 831 9099.Auroran lapsikuoro torstaisin klo15.30–16.30. Tied. Lea Waaraniemi040 831 9099.Perhekerhon ryhmät: ma 3.5. klo10–11.30 ja pe 30.4. klo 10–11.30.Vauvaperhekerho ti 4.5. klo 10–11.30.Isoskoulutus ti 4.5. klo 17.45–19.15.Nuorten jatkot ti 4.5. klo 19.15–20.30.”Lujiksen raamis” pe 30.4. klo18–19.Lujakallio-kahvila pe 30.4. klo19–23. Kahvila tarjoaa turvallisen,tervehenkisen ja päihteettömänvaihtoehdon illanvietolle jokoyksin tai kavereiden kanssa.Cafe Aurora ja Sansa-soppiavoinna ma–pe klo 10–14. Tapaamispaikka,lehtiä, internet. SansaSopin tuotteita ostaen tuet Kiinanradiolähetystyötä. Talkootoriltaapua ja pikkuhommia.”Pyhä”-taidenäyttely 31.5. asti.Erilaisten ihmisten ajatuksia Pyhä-teemastakuvataiteen keinoinilmaistuna. Kirsti Lepolan tilataideteos,ikoneita, koululaisten japäiväkerholaisten töitä.Auroran kappelin 10-vuotisjuhlamessusu 16.5. klo 12.Lue lisää toiminnastamme www.espoontuomiokirkkoseurakunta. > Seurakunta-alueet > Aurora.Tule messuunsunnuntaina 2.5.klo 10 Espoon tuomiokirkonseurakuntataloklo 12 Auroran kappeliklo 12 Kauklahden kappeliklo 12 Nupurin kappeli,aikuisrippikoulun konfirmaatioklo 13.30 Rinnekappeli,jumalanpalvelusKalajärven kappeliRuskaniitty 3”Kirje Roomalaisille” -luento to29.4. klo 18.30. ”Mitä Henki todistaa?”,luku 8, Seppo Särkiniemi.Ylistys-, raamattu- ja rukous-iltape 30.4. klo 19.Naistenpiiri ma 3.5. klo 18.30.Eläkeläisten kerho ke 5.5. klo12.30.Sanan ja rukouksen ilta pe 7.5.klo 19. Tapani Suonto One WayMissionista. Kirsi Muurimäki. Kahvitarjoiluklo 18.30.Perhekerhopäivä ma 3.5. klo9.30–14.30. Vauvaperhekerhope 30.4. klo 9.30–11.Diakoniapalvelun ajanvarausPäivi Pakkanen 040 531 1042.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Vapputapahtuma pe 30.4. klo15–18. Makkaraa, simaa, munkkeja,ilmapalloja, kasvomaalausta,arpajaiset, onnenpyörä. Kirppispöytävarattavissa, hinta 10€. Soita 050 438 0187. Tapahtumantuotto Yhteisvastuukeräyksenhyväksi.Kyläkirkko su 2.5. klo 12. Liturgiaja saarna Pirkko Nurminen, kanttoriShelson Ylioja.Musiikkiopisto Avonian oppilaskonsertitma 3.5. klo 18 ja klo19.Sielunhoitoryhmä ma 3.5. klo18.30, Ari Kunnamo.Eläkeläisten ruokailu ti 4.5. klo11–12.30.Rukouspiiri ke 5.5. klo 18.30Kauklahden lapsikuoro Kielottorstaisin klo 15–16. Tied. SheldonYlioja 040 590 0730.Vauvaperhekerho ma 3.5. klo9.30–11. Perhekerho ti 4.5. klo10–11.30.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Korot-ryhmä to 29.4. klo 10–11.30. Keskustelua maan ja taivaanväliltä kahvikupposen kera.”Syyllisyys”, Antti Pohjolan-Pirhonen.Laulun ja sanan ilta su 2.5. klo18. Kevätlaulajaiset.Etiopia-piiri ma 3.5. klo 18.Eläkeläiskerho to 6.5. 13.Perhekerho perjantaisin klo 10–11.30.Rukouspiiri kodeissa maanantaisinklo 18.30. Tied. p. 541 3209.Maria Turun oppilaiden kevätmatineasu 9.5. klo 13.30.NestoriAsemakuja 2Nuorten Aikuisten X-Ryhmä su2.5. klo 16–18, Päivi Linervo. Ensisyksyn uudet tuulet, suunnitteluaja ideointia.NiipperiVirkatilantie 3Perhekerho perjantaisin klo 10–12.Pyhäkoulu su 2.5. klo 12 Yläjuoksunkerhotilassa.Nupurin kappeliBrobackantie 1–3Messu su 2.5. klo 12. Liturgia jasaarna Raigo Liiman, kanttori Anna-LiisaHaunio. Aikuisrippikoulunkon rmaatio.Eläkeläiskerho to 29.4. klo10.30. Kyyti Siikajärveltä Nupuriin,tiedustelut 040 736 9315.Keskiviikon kohtaamispaikka ke5.5. klo 13. Lauletaan yhdessä,Anna-Liisa Haunio.Perhekerho tiistaisin klo 10–11.30.RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus su 2.5. klo13.30.Suvelan kappeliKirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fiTUOMIOKIRKKOKOTuleKirstinpiha 3Eläkeläiskerho to 29.4. klo 13,Heikki Marjanen.Sanasta Suunta -ilta to 29.4. klo19. ”Jumalan työtoverina”, 2. Kor.6, Aarre Kiveinen.Israel-piiri ma 3.5. klo 18.30.Käsityö- ja askartelukerho ti 4.5.klo 10–14. Tehdään käsitöitä jaaskarrellaan tuotteita erilaisistamateriaaleista lähetys- ja diakoniatyönhyväksi. Ohjaaja paikallakerhon ajan.Diakoniaruokailu ti 4.5. klo12.15–13.15. Aterian hinta 2 €.Iltaperhekerho ke 5.5. klo 17.30–19.30. Tule viettämään iloistaperheen yhdessäoloaikaa arjenkeskelle. Ohjelmassa leikkiä, laulua,musisointia, kädentöitä, kahvittelua,jutustelua sekä hiljentymistäpieneen iltahetkeen. Tiedustelut:perhetyönohjaaja KirsiKanerva 050 511 0165.Rukouspiiri ke 5.5. klo 18.Kirkkohetki perheille to 6.5. klo10. Hiljennytään Raamatun kertomustenäärellä. Kirkkohetken jälkeenkahvit perhekerhossa.Torstaipiiri to 6.5. klo 15–16.Keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujille.Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 11.Gideonien rukoushetki to 29.4.klo 18–18.30, avoin kaikille. EspoonGideonien jäsenille kuukausikokousklo 18.30 alkaen. Tied.044 580 4421.Teräskukat ti 4.5. klo 13. Toiminnallineneläkeläiskerho. Vierailijanakanttori Eeva Jurmu.Miesten keskustelu ja lauluiltake 5.5. klo 19. Lauletaan virsiä jahengellisiä lauluja. Ari Kunnamo.Perhekerho perjantaisin klo 10–11.30.Vauvaperhekerho keskiviikkoisinklo 13–14.30.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Diakoniaruokailu ti 4.5. klo 12.Hinta 2 €.Eläkeläiskerho ke 5.5. klo 13,Reetta Ikonen.Lähetyspiiri mukana Viherlaaksopäiväntoritapahtumassa ke 5.5.klo 17–19.Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.Bible Study group inEnglishon the 8th of May, at 3–4.30p.m. at the Suvela Chapel (Kirstinpiha3). Come and enjoy thefellowship of other English speakingChristians and learn togetherthrough Bible reading and discussion.For more information: Pastormukaan”Kirje Roomalaisille” -luentoto 29.4. klo 18.30 Kalajärven kappelissaSanasta Suunta -iltato 29.4. klo 19 Suvelan kappelissa”Oi muistatko vielä sen virren”su 2.5. klo 18 Auroran kappelissaSanan ja rukouksen iltape 7.5. klo 19 Kalajärven kappelissaMari Mathlin, mari.mathlin@evl. ,050 438 0182.Vihkiaika Espoontuomiokirkkoon vuonna2011ajalle 1.1. – 30.4.2011 on varattavissama–pe klo 8–15 p. 80503515. Tuomiokirkkoa voivat varataEspoon tuomiokirkkoseurakunnanja Esbo svenska församlinginnykyiset tai ne entiset jäsenet,joiden vanhemmat ovat edelleenko. seurakuntien jäseniä. MuittenEspoon seurakuntien jäsenetvoivat toivoa lauantaisin vain klo17 aikaa.Vihkiaikatoiveet ajalle 1.5.–29.10.2011 otetaan vastaan ma3.5.2010 klo 8 – pe 16.5.2010klo 15 puhelimitse (p. 80503515), virastossa (Kirkkokatu10) tai sähköisellä lomakkeella(www.espoontuomiokirkkoseurakunta.). Vihkiparien on esitettävävaihtoehtoina vähintään kolmeeri vihkiaikatoivetta (päivämääräja kelloaika). Kaikki hakuaikanajätetyt toiveet ovat mukana vihkiaikojajaettaessa. Vihkiajat jaetaan24.5.2010 mennessä ja niistätiedotetaan kaikille varaustoiveentehneille. 24.5.2010 alkaenvihkivarauksia otetaan vastaan p.8050 3515.Raamattu kiinnostaa?Tule keskustelemaan ja kuulemaanRaamatusta ma 3.5. klo11. Aiheena ”Apokry kirjat – mitäne ovat?”, kappalainen Alarik Corander.Unelmakammari, Kaivomestarinkatu8.IltaperhekerhoTule viettämään iloista perheenyhdessäoloaikaa arjen keskelleke 5.5. klo 17.30–19.30 Suvelankappelissa. Tiedustelut perhetyönohjaajaKirsi Kanerva 050511 0165.Luontoretki PirttimäenulkoilualueellaOhjelmassa vaellusta, mahdollistamyös lastenrattailla sekäluontovisailu, leikkejä ja hartaus.Mukaan omat eväät, makkaranpaistomahdollisuus.LähtöPirttimäen ulkoilumajan parkkipaikaltala 15.5. klo 10.30. Bussinumero 86 lähtee Espoon toriltaklo 9.53. Ei ennakkoilmoittautumista.Tiedustelut ma–pe klo9–15 Outi Wenell p. 8050 3584.Perheiden retkipäiväPuuhamaahan19.6. Lähtö tilausajobussilla virastonpihasta klo 9. Puuhamaassavietämme päivää klo 10–15,jonka jälkeen kuljetus lähtee takaisinEspoon keskukseen. Hinta32 €/hlö, alle 3-vuotiaat 10 €.Hinta sisältää kuljetuksen ja sisäänpääsyn.Tiedustelut ja ilmoittautuminenma–pe klo 9–15 OutiWenell p. 8050 3584.Apua tarjollayksinhuoltajille ja akuutissa avuntarpeessaoleville lapsiperheilleSuvelan alueella. Harmaat Pantterit,vireät seniorit, antavat käytännönapua: lastenhoitoa, piententavaroiden kuljetusta, televisiojatietokonelaitteiden asennustasekä pienimuotoista kodinhuoltoapua.Apu on maksutonta. Soitama klo 12–14 tai jätä viesti vastaajaan,050 434 1069.UnelmakammariKirpputori ja kahvila – kaikenkansan kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu8. Avoinna maanantaisinklo 10–12, hartaus 11.30ja torstaisin 10–15. Hyväkuntoisia,puhtaita ja ehjiä vaatteita,leluja sekä kodin pientavaraa otetaanvastaan. Tervetuloa kahvilleja edullisille ostoksille. TuottoYhteisvastuukeräykseen. Tied.Virpi Sutelainen 040 736 9315.Peittopajassa maanantaisin klo12–14 kudotaan Äiti Teresa -peittojaIntiaan vietäväksi. Tiedustelutdiakoni Jaana Leinonen, 040531 1037.Perhetyönpuhelinpäivystystiistaisin klo 10–12. Keskusteluapuaajanvarauksella perheen,parisuhteen ja vanhemmuudenkysymyksissä. P. 8050 3583 ja8050 3584.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862 ja040 736 9315, Suvela 040 5311037 ja 050 438 0189, Kalajärvenalue 040 531 1042, Auroranalue 040 763 6599, Kauklahti050 438 0176, Laaksolahti040 547 1861, Viherlaakso 040572 5344.Espoon tuomiokirkkoon suljettu joulukuuhun asti peruskorjauksenvuoksi. Messu sunnuntaisinklo 10 vietetään seurakuntatalossa,Kirkkoranta 2.LeppävaaranseurakuntaToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma 2,KilonRisti Vanharaide 1, Lastenkappeli Arkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi Alberganesplanadi1.Messut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 30.4.klo 7.45–8.45 KilonRistissä.Messu ja kirkkokahvit su 2.5.klo 10 Leppävaaran kirkossa. LiturgiInkeri Juvela, avustava pappiTimo Salo ja kanttori PauliinaHyry.Messu su 2.5. klo 12 Perkkaankappelissa Inkeri Juvela ja PauliinaHyry.Lepuskimessu su 2.5. klo 17Leppävaaran kirkossa. Arto VallivirtaAnglican-Lutheran Worship ServiceSun 2nd May at 4 pm at KarakappeliChapel. Kari Springfelt.Aamumessu ke 5.5. klo 8 Lastenkappeli Arkissa. Johannes Tikka.Pyhäkoulusu 2.5. klo 13.30 Lasten kappeliArkissa,su 2.5. klo 12 KilonRistissä jaUutussa.LEPPÄVAARAKevät soiKirkkoherranvirastoon suljettu 5.–6.5.Seurakunnan työntekijät ovatkoulutuksessa 5.–6.5. Kirkkoherranvirastoon suljettu, eivätkäryhmät ja kerhot kokoonnu näinäpäivinä. Arjen aamumessu pidetäännormaalisti klo 8 Lastenkappeli Arkissa.Lasten kappeli ArkinPaja ja PyhäparkkiArkin paja lauantaisin klo 10–13. Askartelua ja yhteistä puuhaakaikenikäisille, Seija Hatakka ohjaa.Seuraavan kerran 8.5.Pyhäparkki sunnuntaisin klo 12–15. Voit poiketa kahville ja mehulle,käydä syöttämässä vauvan taivain istua hetken kappelin hiljaisuudessa.Pyhäkouluhetki kappelisalissaklo 13.30.LEPPÄVAARAKaik en WäenWapputapahtumaLuvassa poniajelua, pomppulinnaja paloauto, ilmapalloja ja ihmisiä,musiikkia ja munkkeja,kasvomaalausta ja kirpputoriape 30.4. klo 15–18 Leppävaarankirkolla. Ponit klo 15.30–17,paloauto klo 16.30 asti. Hartausklo 17.30. Toimintapisteet ja vappuherkut1 €, myös ilmaisia pisteitä.Vapaa pääsy. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.24-7 RukousviikkoLeppävaaran kirkossaEsbo Arbis -kuoro 3.5.Auri Kurkikangas 4.5.Flauto Dolce 9.5.Olarin kamarikuoro 12.5.Rukoilemme 1–2 tunnin vuoroissaviikon ajan su 2.5. klo 12 – su9.5. klo 10 Perkkaan seurakuntatalonpienryhmähuonessa, Upseerinkatu5. Rukousajat varataansähköisen kalenteritoiminnonavulla. Yhteyshenkilö KaijaRainio 0400 592 148, kaija.rainio@kolumbus..KuorokonserttiEsbo Arbis -kuoron konsertti ma3.5. klo 19 Leppävaaran kirkossa.Vapaa pääsy.PianokonserttiKesäinen virkistyspäiväAuri Kurkikangas, piano, konsertoiti 4.5. klo 19 Leppävaarankirkossa. Vapaa pääsy.Suloinen huilu soikevätkonsertissaomaishoitajilleNokkahuiluorkesteri Flauto Dolcenkonsertti su 9.5. klo 17 Leppävaarankirkossa. Vapaa pääsy.Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo,avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000, faksi 8050 5590.Toimitusvaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fiKoraalista kantaattiinBuxtehuden kantaatteja ja Bachinkoraaleita sekä keväisiä kuorolauluja.Olarin kamarikuoronkevätkonsertti ke 12.5. klo 19Leppävaaran kirkossa. Kuoroa jasoitinyhtyettä johtaa Mikko Niinikoski.Solisteina Elina Rantamäkija Kullervo Latvanen, laulu, jaPauliina Hyry, urut. Vapaa pääsy,ohjelma 5 €.UnelmoimaanUrbaani unelma -palvelutapahtumayhdistää kristityt välittämäänevankeliumia hyvien tekojenkautta. Leppävaaran ja Pitäjänmäenseurakunnat sekä EspoonVapaaseurakunta järjestävät yhteisenUrbaani unelma -palvelutempauksenLeppävaarassa osanakoko pääkaupunkiseudun Urbaaniaunelmaa 25.–28.8.Paikallinen tapahtumamme aloitetaanideointikokouksella 6.5.klo 18–20 Albergan kartanossa,Sokerilinnantie 7, Kamarisali. Tulemukaan – teot puhuvat enemmänkuin sanat! Lisätietoja www.urbaaniunelma. ja else-maj.leino@luukku.com.VirkistyspäiväomaishoitajilleTervetuloa viettämään leppeääkesäpäivää ma 31.5. Hvittorpinleirikeskukseen Kirkkonummelle.Retki on tarkoitettu Leppävaaranalueen omaishoitajille ja heidänläheisilleen, myös heille jotkaeivät saa omaishoidon tukea.Omaishoitaja voi osallistua myösilman hoidettavaa. Tiedustelut jailmoittautumiset pe 7.5. mennessädiakoni Riitta Türkmenille 040546 5198 tai Taina Rönnholmille040 518 1387. Järj. Leppävaaranseurakunta ja Espoon kaupunki.Taaperokirkkoma 31.5.Hvittorppe 7.5. klo 10 Lasten kappeli Arkissa.Kirsti Koskela ja Seija Hatakka.Perheiden iltakahvilati 11.5. klo 17–19 Uutussa.YksinhuoltajienOlohuoneLisätiedot yllä.ti 11.5. klo 17.30–19 Lasten kappeliArkissa. Vertaistukea ja mielenkiintoisiakeskustelunaiheita.Lopuksi lyhyt iltahartaus. Maksutonlastenhoito ja iltapala, ei ilmoittautumista.NaisteniltaIllan vieras diakonissa Sari Aroheikkialustaa aiheesta ”Parisuhteenpalikat” ti 11.5. klo 18 Leppävaarankirkolla.SeurakuntamatkaVenäjälle 9.–14.8.Moskovan ympäristön ns. kultaisenkehän vanhoihin kaupunkeihinja ortodoksiluostareihin.Matkanjohtaja pastori Terhi Muilu-Teinonen,asiantuntijaoppaanaJuha Järvinen. Matkan hintaosallistujamäärästä riippuen635–665 €. Sis. matkat, majoituksen,ohjelman, sisäänpääsymaksut,viisumin sekä aamiaisenja yhden ruokailun päivässä. Vastuullinenmatkanjärjestäjä XeniaTours. Tied. ja ilm. Xenia Tours,Eija Myllys 040 580 1726. Tarkkaohjelma www.leppavaaranseurakunta..DiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. 8050 5539 ja8050 5525. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.Diakonialounas ti 4.5. klo11.30–12.30 Leppävaaran kirkolla.Aterian hinta 2 €.Olotila ja kirpputori Leppävaarankirkolla ti ja to klo 11–14. Juttuseuraa,kahvia ja edullisia kirpparilöytöjä.Hyvä Olo mielenterveyskuntoutujienavoin keskusteluryhmä eikokoonnu ti 4.5. Seuraavan kerranti 11.5. klo 14.30–15.30 Leppävaarankirkon Olotilassa.NuoretPePa eli Perjantaiparkki perjantaisinklo 18.30–22, Nooan Parkissa,Lintuvaarantie 21. Seuraavankerran pe 7.5. Tule viettämääniltaa muiden nuorten kanssa.Tarjolla yhteiseloa, biljardia,hengailua, kahvia, teetä, leipääja tietenkin hengellistä ravintoa.Oletpa sitten viime kesän riparilainentai seurakuntafossiili, niinolet varmasti tervetullut.Tyttöjen illatkokoontuvat Nooan parkissa, Lintuvaarantie21 joka toinen maanantaiklo 18–20. Seuraavan kerran3.5. Tyttöjen illassa keskustellaanRaamatusta ja uskosta.Ryhmä on tarkoitettu rippikoulunkäyneille tytöille.Jakari-illatMa 17.5. ja 31.5. klo 17.30 Perkkaankappelissa. Keskustelua jatietoa moottoriurheilusta asiantuntijoidenjohdolla, teemat onsuunniteltu mopoilusta kiinnostuneille.Järj. Leppävaaran seurakunnanurheiluautoilijat LeSe-UA.Tuomiokirkkoseurakuntawww.lujakallio. /nuoretaikuisetX-ryhmä su 2.5. klo 16–18Nestorissa, Asemakuja 2, toinenkerros. Ensi syksyn uudettuulet. Suunnittelua ja ideointiapastori Päivi Linervonjohdolla.Leppävaarawww.leppavaaranseurakunta.//nakut.nakut.leppavaara@evl.Osallistumme Lepuskimessuunsu 2.5. klo 17 Leppävaarankirkossa.Olariwww.cafekismus.Nuorten aikuisten LukupiiriYhteiset tapahtumatVertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujienläheisillema 3.5. klo 18–19.30 Matinkappelillatakkahuoneessa.Ryhmä on avoin. Lisätietojapastori Mari Kanerva p. 80507741 ja diakoni Maria Helin p.8050 7902.Näkövammaisten kirjallisuuspiiri11.5. klo 13–15Kirkonkulmassa, kirkkokatu1. Kokoontuminen on tämänkevään viimeinen. Tiedustelutja ilmoittautumiset vs. diakoniatyöntekijäAnu Kuokkanen040 734 7715.LEPPÄVAARARukoustakellonympäriTUOMIOKIRKKOKOTuleOlarin kappelilla, Kuunkehrä4, su 2.5. klo 18.Otaniemen kappeliJämeräntaival 8Wiinattoman Wapun messupe 30.4. klo 19. Pastori TarjaMikkola, musiikki Katja Kangas.Otamessu su 2.5. klo18. PastoriTarja Mikkola, avustajanaOuti Lievonen, musiikki KatjaKangas. Kirkkokahvit.Opiskelijoiden siioninvirsiseuratti 4.5. klo 18.30Ristin killan opiskelijoidenteeilta ke 5.5. klo 18.30. Katsolisää ohjelmasta www.ristinkilta.Näkövammaisten kesäleiri”Lämpöä ja läsnäoloa – arkienkeleinätoisillemme” Hvittorpissa21.–24.6. Pysähdytäänyhdessä teeman ympärillemm. lauluin, keskusteluin,askarteluiden sekä hartauksienkautta. Mukavaa yhdessäoloaluonnonhelmassasekä tietenkin hyvää ruokaa.Tiedustelut sekä ilmoittautumiset3.6. mennessä vs. diakoniatyöntekijäAnu Kuokkanen040 734 7715. Paikattäytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.Rukousviikko 2.–9.5.Perkkaan seurakuntataloVaraa oma 1–2 tunnin vuorosi.Lue lisää vieressä.”Mitä ihmettä” -lastenkonserttito 6.5. klo 18 Auroran kappelissamukaanMusiikkiopisto Avonianoppilaskonserttima 3.5. klo 18 ja klo 19 Kauklahden kappelissaIltaperhekerhoke 5.5. klo 17.30 Suvelan kappelissaVapputapahtumape 30.4. klo 15–18 Kauklahden kappelissa


16 esse ❘ 29.1.2010 29.4.2010 ❘ esse 17 Paikkoja avoinna Seurat Tapahtumia TerveydenhoitoaPSYKOTERAPIAAPäivi Niemi-Impolapsykoterapeutti, pastoriValviran hyväksymä, KELA-pätevyysvastaanotto Mannerheimintie 40050 347 7718paivi.niemi-impola@welho.com Koulutusta HammashoitoaErikoishammasteknikkoTimo Ylitolonen040 8260623Soukankuja 8 A 9HERÄNNÄISSEURATSu 2.5. klo 12 Kirkkopyhä ja kevätveisuutMyllypuron kirkossa, Myllynsiipi10, Hki. Saarnaa Samuli Korkalainen.Klo 14 Myyrmäen kirkolla,Uomatie 1, Vantaa.Ti 4.5. klo 12.30 Tiistaipiiri Seuratuvalla,Salomonkatu 17 D, Hki.Ke 5.5. klo 19 Lauttasaaren kirkonsrk-salissa, Myllykallionrinne 1, Hki.Veli-Matti Hynninen, Jarmo Kokkonen,Jukka Nevala, Reima Niemelä.Retki Tapiolasta Kiuruveden herättäjäjuhlille9.-11.7. Ilm. Marita Haiko(09) 80504422 tai marita.haiko@evl.fi OstetaanOstamme kirjat, lasi, posliini,huonekal., soittimet, taulut, keräilykokoelmat,kuolinpesät, muuttoylijäämät,työkalut, koneet, antiikki ym.ym. Heti käteisellä, nopea nouto.p. 0400 461 070 Seppo /Sari.Ostetaan posliinia, taide- ja käyttölasia,kellot ja korut, kortit jamerkit ym. Nouto. Käteismaksu.Antiikki ja Nykyaika(09) 146 4185Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,maljakoita, Arabian astioita, huonek.,kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjentyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.Elegantik Oy, p. 040 756 5964.POSTIMERKKEJÄ, kortteja, rahoja,etikettejä, kunniamerkkejä ym.Arviointipalvelu. P. 792 851.Käpylän Merkki Oy, Pohjolank. 1. Ostetaan huoneistojaASUNTO RAHAKSI!Pyydä meiltä paras tarjous.Soita puh. (09) 474 360 (myös iltaisin).HUONEISTOCENTER OYMannerheimintie 80 A 2, 00250 Helsinki Vuokrata halutaan LakiasioitaILMAINEN NEUVO OY:nOikeudellinen puhelinpalvelu0600 30 6060Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpmwww.ilmainenneuvo. Myydään hautakiviäVAPPUTAPAHTUMAla 1.5. klo 9.30–15Lähetystalolla, Tähtitorninkatu 18Lähetyskirkossa klo 9.30 alkuhartaus, klo 12 Gibu Gibu,Jukka Salmisen musiikkikertomus Etiopiasta, klo 14Perhejumalanpalvelus, Elviira ja Elmeri lähetystyössä.Kumbukumbu on avoinna klo 10-16. Yleisöopastusklo 11 ja 13. ”Elämää Hunanissa ja Ambomaalla” ja”Tukutuku - vauhtia savannilla”. Vapaa pääsy.Teranga ravintolasta kahvia, simaa, munkkeja,lounas klo 11-14.Myyjäisissä leivonnaisia, simaa, käsitöitä, tauluja,Vanhaliinan pihakirppis jne.Flower HouseVISUELLE- enemmän kuin kukkakauppa -RAKENNAMME JA KORJAAMMELATTIASTA KATTOON!- Kaikki kodin remontit- Laatoitukset, maalaukset- Uudisrakentaminen- Mökkiremontit- Muista kotitalousvähennysjopa 6.000 euroa.rakennuspalvelusiven@luukku.comtai soita 040 851 5254.UUSI ILME KEITTIÖÖN- uudet ovet - tasot- saranat ja vetimetRUNSAS VALIKOIMA- malleja - värejäIlmainen tarjous ja mittauspalvelu.Kotitalousvähennys tehdystä työstä.www.ergadesign.fiERKKI KAUPPINEN 0500 503 357.Koti-ikkunoiden pesuaalk. 8 €/ikkuna, min.veloitus 50 €.ALBERTI CLEAN p. 512 2791.www.alberticlean.fi Palveluja tarjotaanKUKKASIDONTATYÖTELÄMÄN ERI TILANTEISIINAMMATTITAITOISESTI.Elämän ensi hetkistä viimeiselle matkalle.Merkkipäivät, häät ja valmistujaiset.Sidomme toiveittenne mukaiset, yksilölliset kukkalaitteet.Ekologinen surusidonta, tekstaus- ja kuljetuspalvelu.Interflora- Teleflora- ja Dataflora kukkavälityspalvelutkotimaahan ja ulkomaille.Flower House VISUELLE Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 3-9, Solakäytävä(09) 509 4365, www.visuelle.fi, ark. 10-21, la 9-18Välitämme.Ilmoitusmarkkinointi020 754 2000/vaihdewww.kotimaa-yhtiot.fiPohojalaasta luotettavuutta !Osaamista jo 15 vuottapääkaupunkiseudulla.- huoneistoremontit, kylpyhuoneet ym.- LVIS -työtPohjanmaan Rakennuspyörä Oy00520 Hki, puh. 040 543 7055.Kaikki kodin ja julkisten tilojenremontit edullisesti ammattitaidolla.Myös terassit ja muutpihatyöt! Kotitalousvähennysmahd. Pyydä ilmainen tarjous!044 955 3082 / Innova Tech OyMUUTOT JA KULJETUKSET1-2 miestä ja iso pakettiauto.Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.Sisustussuunnittelua ja neuvontaakotisi sisä-ja ulkotiloihin.P. 044-580 5809Ikkunanpesut ja kotisiivouksetalk. 25€/h. (kotital.väh. 60%).P. 040 366 4415. www.loistopalvelut.fi Ilmoitukset netissänäköislehdessäwww.esse.fi• Radio-ohjelmaaYLE Radio 1TORSTAI 29.4.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Dosentti MaijuLehmijoki-Gardner, Helsinki. Uusintaklo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Khra Olavi Virtanen,Konnevesi.PERJANTAI 30.4.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Past. Tuomo Lindgren,Harjavalta. Uusinta klo7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Khra Mika Lehtola,Lappeenranta.LAUANTAI 1.5.07.45 Hartaita säveliä.07.50 Aamuhartaus. Khra Pentti Hakkarainen,Ortodoksinen kirkko, Kajaani.18.00 Ehtookelloina Harjavallan kirkonkellot.18.01 Iltahartaus. Past. Sari Kärhä,Kuopio.SUNNUNTAI 2.5.09.55 Luvian kirkon kellot kutsuvat.10.00 Jumalanpalvelus Luvian kirkosta.Saarnaajana ja liturgina past.Pauliina Järvinen. Kantt. ja urk.Uolevi Kotilehto. Saksofoni: KristianKotilehto. Luvian Peränkylänkoulun oppilaiden kuoronjohtajanaopett. Eila Löytty. Virret: 470;135; 484; 444:2; 501; 498.11.00 Horisontti. Ohjelma uskonnoistaja elämänkatsomuksista.Espoon seurakuntasanomatwww.esse.fiOsoite- ja tilausasiatPuhelin (09) 8050 2327essetilaukset.espoo@evl.fiOsoitemuutokset päivittyvätväestötietojärjestelmästä.Lehti jaetaan koteihin perheenvanhimman seurakunnan jäsenennimellä.ToimitusKirkkokatu 1, 02770 EspooPL 200, 02771 Espoop. 020 754 2000, faksi (09) 8050 2285esse.toimitus@kotimaa.fi18.00 Petäjäveden Baptistiseurakunnanjumalanpalvelus. SaarnaajanaIisak Liukko.19.03 Radion sinfoniaorkesterin konsertti(äänitetty Johanneksenkirkossa9.4.).MAANANTAI 3.5.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Opettaja Pia Jussila,Espoo. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Timo Komulainen jaAnneli Vartiainen lukevat päivänraamatuntekstit.TIISTAI 4.5.06.05 Hartaita säveliä.KoraaniMitä Koraani sanoo muunmuas sa tasa-arvosta, rangaistuksista,rauhasta, suhtautumisestamuihin uskontoihin sekäitsemurhapommituksista. Yle-Teema, osa 1/2 ti 4.5. klo 21.Menovinkitesse.tavataan@kotimaa.fiLukijapostiesse.lukijoilta@kotimaa.fiToimituspäällikköSakari Sarkimaa, p. 020 754 2249sakari.sarkimaa@kotimaa.fiAlue: Tapiola, SeurakuntayhtymäToimitussihteeriPaula Huhtala p. 020 754 2325paula.huhtala@kotimaa.fiAlue: LeppävaaraToimittajatUlla Lötjönen, p. 020 754 2225Ulla Lotjonen@kotimaa.fiAlue: Espoonlahti, Olari06.15 Aamuhartaus. Hiippakuntasiht.Reijo Takamaa, Lapua. Uusintaklo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Luokanopett. Kai Similä,Vapaakirkko, Kempele.KESKIVIIKKO 5.5.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Diakoni TiinaLászló, Vantaa. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Toimittaja KaisaTanttu, Kerava.TORSTAI 6.5.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Sisar Hannele Kivinende Fau, Helsinki. Uusinta klo7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Past. Sirpa Halminen,Adventtikirkko, Vaasa.• TV-ohjelmaaTV1TORSTAI 29.4.14.30 Äitini ja isä. Katariina Järven dokumenttielokuvakertoo isästä,joka hitsasi viimeisenä työnäänrautaiset pukit herättäjäjuhlapenkkienalle. Isä kuoli keväällä1968. Penkit ovat edelleen käytössä.PERJANTAI 30.4.13.35 Ne sanoo meitä köyhiksi. KymenlaaksolaisenPehkorannanperheen elämä muuttui rajustiisän sairastuttua. Perheenjäsenetkertovat, minkälaista arkiPalsta kuvaa Espoon seurakuntien historiaa.Merja Räty, p. 020 754 2346merja.raty@kotimaa.fiAlue: Tuomiokirkkoseurakunta,KauniainenPäätoimittajaSimo Repo, p. 8050 2349simo.repo@evl.fiEspoon seurakuntayhtymäTaitto ja kuvankäsittelyKustannus-Osakeyhtiö KotimaaIlmoitusmarkkinointiSeija Kosunen, p. 020 754 2270Paula Kaijanto, p. 020 754 2247Jaana Mehtälä, p. 020 754 2309Myynti- ja markkinointipäällikkö:Minna Zilliacus, p. 020 754 2361Ilmoitusten valmistus ja vastaanottoKotimaa-yhtiöt / Tuula HurriPl 279, 00181 Helsinkip. 020 754 2275, faksi 020 754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiTeksti-ilmoitusten tilavarausjulkaisupäivää edeltävän viikon tiistainaklo 16.IlmoitushinnatMv 1,50 e / pmm + alv 22 %,4-väri 1,80 e / pmm + alv 22 %.Aineistot viimeistään julkaisupäivääedeltävän viikon keskiviikkona kello 16.JulkaisijaEspoon seurakuntayhtymäviestinta.espoo@evl.fip. 8050 2327Lähdetään luontoonKäymme Nuuksion erämaassa, joka on vain 20 km:n päässä HelsinginRautatientorilta. Seuraamme myös kevään tuloa Ahvenanmaalle.Kuvassa Nina Granvik ja luontoelämysopas Johanna Verho. FST5 ma3.5. klo 18.30.on kun isän terveys on vaakalaudallaja toimeentulo tiukassa.Yhteisvastuukeräys 2010.LAUANTAI 1.5.11.05 Pisara. Ajatus uskosta. Uusinta3.5. klo 13.40.SUNNUNTAI 2.5.09.40 Ihmiskunnan aarteita: Pietarinkirkkoja Vatikaanivaltio.14.05 Ihmiskunnan aarteita: Fontenaynluostari.MAANANTAI 3.5.19.50 Ensyklopedia: Jan Hus.TV2MAANANTAI 3.5.22.05 Silminnäkijä: Paholainen Vatikaanissa.Sielunvihollisen juoniaKannusillan kollitSärvinToimitusneuvostoAnssi Siukosaari, pj.,Leppävaara.anssi.siukosaari@pp.inet.fiJan Ahonen, Olari.Jorma Back, Espoonlahti.Antti Kujanpää,Tuomiokirkkoseurakunta.Anja-Maija Leppänen, Olari.Tuija Ora, vpj, Tuomiokirkkoseurakunta.Tiro Rohkimainen, Kauniainen.Simo Repo, julkaisija.Sari Savela, Tapiola.Mikko Hormio, kustantaja.KustantajaKustannus-OsakeyhtiöKotimaaViestintäpalvelut,vai kieroutunutta seksuaalisuutta?Vastaamassa hyväksikäytönuhrit, kirkonmiehet ja viranomaiset.Uusinta 6.5. klo 22.35.Muut kanavatTV7:n ohjelmatiedot: www.tv7.fi > Viikonohjelmat.Radio Dein ohjelmatiedot: www.radiodei.fi > Ohjelmat.Toivontuottajien kolme radiokanavaa netissäwww.toivontuottajat.fi: Radio Toivo,Radio Lux ja Radio Higher Ground.SuomiTV, sunnuntaisin Lasten Aarrearkkuklo 10, Lasten Ermot klo 10.30, Sunnuntaikatsausklo 12.Oli kaunis keväinen lauantai-iltapäivä1800-luvun puolivälissä.Suvelan kylän väki oli lähdössäkirkolle talkoisiin.Jokainen otti matkaan omanleipälaukkunsa. Sinne laitettiinevääksi palanen leipää ja sen kanssasärpimeksi suolasilakka. Lisäksimukaan otettiin juomaleili, jossaoli raikasta vettä tai kotikaljaa.Koko matkan Suvelasta kirkollekylän lapset hyppelivät iloisinatalkoojoukon edellä. Kauniina kevätpäivänäoli mukavaa lähteä talkoisiin.Täällä kertaa oli tarkoitus tervatakirkon kattoon laitettavia uusiapuupaanuja. Paanuja oli montasataa ja niiden maalaaminen tervallaoli hidasta puuhaa. Isolla joukollatyö sujui kuitenkin nopeasti.Lapsista ei tainnut olla paljoaapua maalaustouhussa, muttaeväät heille kuitenkin maittoivat.Varsinkin särpimenä ollut suolasilakka,jonka lapset söivät ruotoineenja suomuineen päivineen.Silakka olisi maistunut myöspappilan kollikissalle. Tällä kertaase sai kuitenkin tyytyä nuolemaanviiksiään.Teksti ja piirros Tarja RaeMikä on särvin?johtaja Mikko Hormiop. 020 754 2000ISSN 1455-2310KirjapainoSanomapaino OyVantaa 2010Painos 81 300 kpl39. vuosikertaJakeluItella Oy


18 esse ❘ 29.1.2010 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi29.4.2010 ❘ esse 19Lehtikirkko2.5.2010ELÄMÄNKAARIJukka Granström4. sunnuntaipääsiäisestäPyhän aihe onTaivaan kansalaisena maailmassa.Alttarilla onvalkoinen liina ja neljä kynttilää.Pyhän tekstit ovatPsalmi 98:2–9Jesajan kirja 63:7–9Jaakobin kirje 1:17–21Johanneksen evankeliumi 16:5–15RukousKaikkivaltias Jumala.Sinä olet lähettänytTotuuden Hengenvaloksi pimeyteemme,niin että pysyisimmeoikeuden ja vanhurskauden tiellä.Anna omillesi voima hylätä kaikki,mikä murentaa uskoa sinuun.Kuule meitä Poikasi JeesuksenKristuksen,meidän Herramme tähden.ESPOONLAHTIOkraNuortenaikuistenkuoroke 5.5. klo 19 Soukan kappelissaVapaa pääsy, ohjelma 5 €.Kirkon bluesBlues-musiikki syntyi Yhdysvalloissa1800- ja 1900-lukujen vaihteessa afroamerikkalaistenkeskuudessa. Bluessai vaikutteita gospel-musiikista, työväenlauluistaja brittiläisistä balladeista.Bluesissa lauletaan elämän suruista, jalauluissa kuvastuu kaihomielisyys.Kristillistä kirkkoa vaivaa blues. Seon minusta täysin käsittämätöntä, silläonhan Herramme Jeesus Kristus ylösnoussut.Kuolema on voitettu! Bluesinsijaan pitäisi soida kiitos ja ylistys.Mistä tämä johtuu?Johanneksen evankeliumissa tätä kuvataanosuvasti. Sunnuntain teksti onJeesuksen puheesta opetuslapsilleen ennenkuolemaansa. Jeesus ymmärtää, ettäopetuslapset ovat murheissaan. Jeesus puhuu pois lähtemisestään,mutta lisää heti, että opetuslapset saavat Puolustajan. Pyhä Henki tuleeopettamaan ja ohjaamaan opetuslapsia maailmassa. Totuuden Henkitulee kirkastamaan Kristusta.Mutta miten sitten kävikään? Raamatun tutkimuksista tiedämme,että jo alkuseurakunnassa kahinoitiin siitä, miten kristittynä pitäisielää. Juutalaisuudesta kääntyneet olivat sitä mieltä, että kaikkien pitäisinoudattaa kristittyinäkin juutalaisia perinnäissääntöjä. Paavali joutuinäiden asioiden vuoksi kirjoittamaan monia kirjeitä seurakunnille.Historiasta tiedämme, että kristikunta jakaantunut eri kirkkoihin. Mekaikki olemme kristittyjä, mutta meillä on hieman eri näkemyksiä joistakintavoista. Näin voisi sanoa yksinkertaistettuna.Kirkon synti on siinä, että se ei omilta riidoiltaan ehdi muistaa, että ”tämänmaailman ruhtinas on tuomittu”. Me emme ole bluesin vallassa,vaan ylösnousemuksen. Elämä on voittanut.Kirkon ja meidän kristittyjen pitää viedä se sanoma kaikkialle, missäkuolema, kärsimys, sairaus tai taakka on viemässä ihmisen toivon jaelämän. Totuuden Henki on Rakkauden Henki. Kaikki maailman kristitytyhdistykäämme!Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain evankeliumitekstiin.Kirsi Muurimäkikirsi.muurimaki@evl.fiKirjoittaja on Kalajärven aluepappi.Hän asuu Kaupunginkalliossa.LEPPÄVAARAUnelmoimaan!Urbaani unelma yhdistää kristityt välittämäänevankeliumia hyvien tekojenkautta. Tule mukaan ideoimaanLeppävaaran elokuistapalvelutapahtumaa!To 6.5. klo 18 Albergankartanossa,Sokerilinnantie 7,Kamarisali.ESPOONLAHTIONLATotuuden henkiJeesus sanoi:”Nyt minä menen hänen luokseen,joka on minut lähettänyt.Kukaan teistä ei kysy minulta,minne minä menen, vaan sydämenneon täynnä murhetta senjohdosta, mitä teille sanoin.Mutta minä sanon teille totuuden:teille on hyödyksi, että minämenen pois. Ellen mene, ei Puolustajavoi tulla luoksenne. Muttamentyäni pois minä lähetän hänetluoksenne, ja hän tulee ja paljastaa,että maailma on väärässä,hän paljastaa, mitä on synti, mitävanhurskaus ja mitä tuomio.Synti on siinä, että ihmiset eivätusko minuun, vanhurskaustulee julki siinä, että minä menenIsän luo ettekä te enää näe minua,ja tuomio on siinä, että tämänmaailman ruhtinas on tuomittu.Paljon enemmänkin minullaolisi teille puhuttavaa, muttate ette vielä kykene ottamaan sitävastaan. Kun Totuuden Henkitulee, hän johtaa teidät tuntemaankoko totuuden. Hän ei näetpuhu omissa nimissään, vaan puhuusen, minkä kuulee, ja ilmoittaateille, mitä on tuleva.Hän kirkastaa minut, silläsen, minkä hän teille ilmoittaa,hän saa minulta. Kaikki, mikäon Isän, on myös minun. Siksisanoin, että hän saa minulta sen,minkä hän teille ilmoittaa.”Evankeliumi Johanneksenmukaan 16:5–15Opettaakohistoria?Salakuljetusavustustyössä1960–70-luvuillaon TT Piia Latvalan aiheenake 5.5. klo 18.30Espoonlahden kirkollaESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:Leevi Matias Alexander Berg, Viljo Oskari Lahti, Emmett Rauno Langabeer,Ella Iida Alina Lindblom, Lauri Matias Béla Luoma, Mauri Ilmari Muhonen,Netta Peppi Elisabeth Nousiainen, Erika Amanda Svahn, Mea Satu MaarettaTiirikainen, Oliver Tapio Toukola.Avioliittoon aikovat:Ulla Maija Märsylä ja Arto Tapani Märsylä.Hautaan siunattu:Anna Maria Kolehmainen 98 v, Jorma Uolevi Kaarna 93 v, Maire MalvaMielikki Sund 88 v, Eila Katri Id 85 v, Anders Birger Alarik Eklund 83 v, HeljäSinikka Vainio 71 v.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Samuel Matti Balme, Matias Antero Kankainen, Henna Minea KatarinaKaras, Heidi Maria Viola Kukko, Mariel Helmi Verona Kukko, Isla Fanny MaríaRissanen, Isla Mandelina Salovaara, Katariina Viktoria Strömsholm, NooraAnna Emilia Tuukkanen.Avioliittoon aikovat:Satu Johanna Lappi ja Juha Tapio Roivainen, Katri Susanna Talja ja JukkaAntero Huhtarinne.Hautaan siunattu:Kerttu Esteri Huttunen 100 v, Helena Parviainen 70 v.KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTAHautaan siunattu:Arja Helka Marjatta Teramo 69 v.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Rasmus Jaakko Valtteri Alanen, Roope Kristian Lehtimäki, Wilma JohannaNaamanka, Kiira Kerttu Aurora Thauvón, Lumi Eveliina Mäkiaho, JuhoJohannes Luoma, Eelis Oskar Jokinen.Hautaan siunattu:Pentti Villehard Ahtola 93 v, Helka Irmeli Ahokangas 69 v.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Aatos Jouka Eliel Vesivalo, Ada Maria Jose na Nordberg, Ahto AleksisStorckovius, Eeka Arttu Ilmari Tuononen, Emma Ava Matilda Case, KaiusAksel Kantanen, Leonie Tuulia Uotila, Martin Emil Villehard Kähkönen, NalleChristian Leskinen, Nooa Kristian Lamminsalo, Roy Tapio Lönnrot.Avioliittoon aikovat:Niina Marion Teräsvuori ja Tomas Mikael Finell, Hanna Kaarina Paananen jaLassi Juhani Sutela, Lotta-Maaria Lepistö ja Fredrik Carl Henrik Borgström,Tiina Liisa Kainulainen ja Lauri Juhani Tenhunen, Virpi Hannele Hirvonen jaJussi Pekka Pöyhönen.Hautaan siunattu:Fanni Järvelä 93 v, Tauno Toivo Valtteri Rautasaari 62 v, Ahti Ilmari Pennanen57 v, Tarja Maria Helena Vuorvirta 54 v, Annukka Helena Elisabet Teikari32 v.TAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Ellen Emilia Färkkilä, Roosa Aino Eerika Larjomaa, Olga Ellen Korsulainen,Lasse Olavi Laakso, Kimi Daniel Kauppinen, Mikael Rasmus Kari, TessaAdelina Orassaari, Akseli Onni Olavi Ylismaa, Noah Déau, Frida AliisaNumminen, Taika So a Lipponen.Avioliittoon aikovat:Mari-Sisko Lankinen ja Juha Antero Kälkäinen, Hanna Mikaela Koskivirta jaMikke Topias Westenius.Hautaan siunattu:Toini Tuulikki Nurmio 95 v, Raili Pirjo Inkeri Huotelin 77 v, Irja Tuulikki Ojanen74 v, Pekka Antero Puusaari 67 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Kasper Ensio Eklund, Uno Elijah August Huttunen.Hautaan siunattu:Ingrid Linnea Elf 91 v, Greta Elisabeth Rönnberg 90 v, Hjördis Anita Eriksson87 v, Ellen Elisabet Wirlander 96 v.Aika on purkaa ja aika rakentaaKoko talo tärisee, kun leka iskeytyy leivinuunin kylkeen.Kohta irtoaa tiili, pian toinen ja seuraavaksi joisompi lohkare.Parin tunnin huhkimisen jälkeen huomaan saaneenipahaa jälkeä aikaan: vuosikymmeniä palvellutleivinuuni on enää osittain pystyssä. Olen tuhonnutyhden ihmisen aikaansaannoksen.Palaan ajatuksissani 1980-luvun jälkipuoliskolle.Nuoren perheen unelma on vastikään toteutunut:asumme uudessa omakotitalossa metsäisellä tontilla,pellon laidassa ja omassa rauhassa. Kuljeskelenihastuksissani puolentoista tuhannen neliön pihallakuin suurempikin tilallinen: tämän olemme saaneetaikaan!Asuttuamme jonkin aikaa uutta kotiamme kolmikymppisenmielenrauhaa pyrkii järkyttämään ajatus:täytyykö minun joskus luopua tästä? Ei, sellaista vaihtoehtoaei ole. Mahdotonta.Kuluu vajaa vuosikymmen ja tiedän painavanipian unelman oven viimeisen kerran kiinni ja luovutanavaimet uudelle omistajalle. En itke, vaikka haikeudentunnistankin. Tiedän sisimmässäni, että aikammetässä kodissa päättyy ja meitä kutsutaan jatkamaanelämää toisaalla.Näiden kahden, vain muutamalla sanalla kuvatunhetken väliin mahtuu pitkä sisäinen matka, jonkayksityiskohtien kuvaamiseen tämän palstan merkkimääräei riitä.Miten ihminen voi luopua itselleen merkittävästäja rakkaasta lopulta noin kivuttomasti, sitä ihmettelenyhä vaikka tiedän, ettei tuota vuosien matkaa voivaivattomaksi kehua.Jatkan tuhoamista keittiössä, jonka kalusteet saavatsamanlaista kyytiä kuin uunikin, työkalut vain ovattoiset. Voimat ovat koetuksella, kun yritän kiskoa appiukkonirakentamia kaappeja irti seinistä.Sydän vereslihalla hikoilen ja tunnen oloni syntiseksitoisen elämäntyötä tuhotessani, vaikka järkilöytää monta perustelua peruskorjauksen tarpeelle.Viimeiset rivat irrotan keittiön seinistä entistä tietoisempana,että ikuisia kaappeja tai uuneja en minäkäänsaa hankittua tilalle. Joku purkaa ne myös minunjälkeeni.Sen murehtimisen sijaan keskityn nyt nauttimaanelämän pienistä iloista: otan mukin toimivammastakaapista ja istun keinutuoliin nauttimaan kahvista jauuden takan tulenloimusta, jonka lämpö ei enää karkaaharakoille.Ja kun väsyn tuleen tuijottamiseen, laitan sen likaisenmukin seisomakorkeudelta tiskikoneeseen. JSeppo Laaksoseppo.laakso@pp.inet.fiHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo , s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.


20 esse ❘ 29.1.2010Hyvä puhe valmistuu patikoidessaAntti Rusama on kävelyä harrastavamietiskelijä. Vakaan miehensisimmästä paljastuu myös humoristija peräti romantikko. Hänetherkistää 11 lastenlasta,joista 10 on pientä prinsessaa.Teksti ja kuva Sakari SarkimaaTuuli tuivertaa puiden latvoja.Kirkkoherra Antti Rusamakiristää kengännauhansa.Olemme valmiit kävelyretkelle Tapiolanytimessä.Patikointi suuntautuu kauppakeskuksenkupeesta Otsolahdenreunaa, Länsiväylän ali Karhusaareen,Keilaniemeen ja takaisin kirkolle.Tunnin keikka on helppo juttuRusamalle. Kävely on hänen harrastuksensaja henkireikänsä.”Nuorempana hölkkäsin muunmuassa Munkkiniemen ja Laajalahdenympäri. Kun painoa kertyi,vaihdoin kävelyyn. Siinä kuntonousee ja ajatukset selkiytyvät.Joskus mieli tyhjenee, usein mietinsaarnan aiheita”, Rusama kertoo.Hänen meriitteihinsä kuuluvatkävelyreissut Itäkeskukseen ja takaisin.”Koko päivä siihen menee”,rovasti tuumii ja askeltaa rauhallisestikohti Karhusaarta.Ekologinen kaikillesopiva liikuntamuotoAntiikin aikana oli oikein kävelyäharrastavien filosofien koulukunta,Aristoteleen jälkeläiset. Kyseessäoli niin kutsuttu peripateettinenkoulukunta.Kävelevä kirkkoherra on sitenhyvässä seurassa; häntä voi pitääperipateettisena saarnaajana. Termiei tässä tarkoita mahtipontisuutta,vaan kreikan sanan pateotarkoittamaa kävelyä. Samaa juurtakuin patikointi ja patio.”Kävely on ekologinen, hyvä jailmainen liikuntamuoto. Se on tehokastaluonnon ja ihmisen suojelemista.Se voi merkitä enemmänkuin paraskaan saarna.”Parin askeleen jälkeen hän tosinsanoo, että hän on sydänjuuriaanmyöten seurakuntapappi jasaarnaaja.”Saarna on erittäin tärkeä kirkontoimintamuoto, satsaan siihenpaljon ja toivoisin voivani saarnataenemmän kuin allakka ja työvuorotsuovat.”Tapiolan kaksi torniaKeilaniemessä.Antti Rusamaedustaa henkistäja hengellistäkivijalkaa, Koneenpääkonttoritaloudellistahyvinvointia.MusiikkiakesäyöhönRusama on hengellinen ja hallinnollinenjohtaja, jonka kirkko onkeskellä kylää.”Tapiolasta ei ole mistään neljääkilometriä pitempää matkaakirkolle.”Rusamasta on tärkeää tehdä yhteistyötäkulttuurialan ja muidentoimijoiden kanssa. Hän toivoomyös, että Espoon laadukas teatterisaa arvoisensa tilat.Suositut Urkuyö ja aaria -tilaisuudetsiirtyvät tänä kesänä Tapiolaan,kun Espoon tuomiokirkkoakorjataan. Konsertit alkavat klo 21joka kesätorstai.”Tapiolasta ei tarvitse lähteämihinkään jos haluaa kuulla hyväämusiikkia”, rovasti korostaa.Antti Rusama vaikuttaa Tapiolaalaajemmin espoolaisten elämään.Hän on vetänyt 12 vuottaseurakuntien yhteistä kirkkoneuvostoaja vuodesta 2004 hän onjohtanut rovastikuntaa, johon kuuluvatTapiolan, Olarin ja Espoonlahdenseurakunnat.Mieluummin hän puhuu siltipalvelemisesta, armosta ja hyvästäjohtamisesta kuin vallasta.”Sanalla tulee olla valta ja voimakirkossa. Mutta jos johtaja ei johdatyöyhteisöä, sen tekee joku muu, jasilloin asiat ovat huonolla tolalla.”Hän on johtajana huolissaantyöntekijöidensä työhyvinvoinnistaja pappina siitä, että hyvä sanomasaisi koskettaa syvältä tapiolalaisia.Sukupolven verranTapiolan pappinaKävelyn lisäksi miestä rentouttavatlukeminen, lasten perheet, kesämökkiSalon Perttelissä ja Raamatunhistoria. Hän on tehnyt kymmenkuntareissua matkanjohtajanaRaamatun maihin Israeliin, Turkkiinja Kreikkaan. Evankeliumijuhlistahän ammentaa hengellistäravintoa itselleen.Tarvittaessa hänestä puhkeaamyös humoristi.”Oikeassa paikassa ja seurassalöytyy paljon anekdootteja”, hänmuotoilee.”Osa niistä on peräisin omaltaisältäni. Hän oli melkoinen tarinankertoja.”Rusama nojaa Keilaniemen kaiteeseenja katsoo sineen. Hänellepapin työ ei ole vain viran hoitamista,vaan osallisuutta ihmistenelämään.”Olen kyllä huono hallitsemaanomaa ajankäyttöäni. Useinen pysty pitämään vapaapäiviä.Suoraan sanoen, olen aika väsynyttällä hetkellä.”Vuosi sitten 60 täyttänyt Rusamaon toiminut pappina Tapiolassa35 vuotta ja kirkkoherranaviitisentoista vuotta. Aviossa hänon ehtinyt olla Leenansa kanssakohta 40 vuotta. Heillä on neljälasta ja 11 lastenlasta. Viimeisinlapsenlapsi on nuorimmalle pojalleviime kesänä syntynyt vauva. Aaronillaon 10 tyttöserkkua.Kymmenen prinsessaa ja poikavesseliliikuttavat isoisän tunteita.”Ei ole merkitystä sillä, onkolapsi tyttö tai poika. Kaikki ovatyhtä rakkaita. Mutta viime vuosinaolen kyllä herkistynyt piententyttöjen unelmille. Toivon niin,että se mistä he uneksivat, voisitäyttyä. Että he saisivat hyvän elämän.”Tapiolasta tuleemetro-cityKirkkoherra Antti Rusama odottaamalttamattomana metroa.Sen myötä tulee lisää toimintaaja asukkaita.Tapiola saa Länsimetron ykkösvaiheenEspoon asemistamelkein kaikki, eli neljä viidestä:Otaniemi, Keilaniemi, Tapiolaja Jousenpuisto, joka on juurinimetty Urheilupuiston asemaksi.Rusamasta Tapiola kaipaakinlisää asukkaita ja häntäharmittaa kaavoituksen ja rakentamisenhitaus. ”Toivottavastimetro vauhdittaa asuinrakentamista”,hän tuumii.

More magazines by this user
Similar magazines