HEVOSINFLUENSSA TARTTUU HELPOSTI - Hippos

hippos.fi

HEVOSINFLUENSSA TARTTUU HELPOSTI - Hippos

HEVOSINFLUENSSA TARTTUU HELPOSTIHevosinfluenssa leviää helposti pisaratartuntana suoraan yksilöstä toiseen, mutta se voitarttua myös ihmisten välityksellä. Virus ei säily erityisen hyvin ympäristössä, mutta se voikulkeutua hevosesta toiseen esimerkiksi hoitotarvikkeiden ja vaatteiden mukana.Influenssaviruksen on todettu siirtyneen lyhyitä matkoja tuulen kuljettamana. Myös oireetonhevonen voi usein toimia taudin levittäjänä.Influenssa leviää helposti suurten hevostapahtumien kuten kilpailuiden, huutokauppojen janäyttelyiden yhteydessä. Näissä tilanteissa hevoset ovat tavanomaista streessantuneempi, jokalaskee niiden luontaista vastustuskykyä ja altistaa sairastumaan helpommin. Tutkimusten mukaanerityisen alttiita sairastumiselle ovat 2‐3‐vuotiaat kilpahevoset, eli Suomen olosuhteissatyypillisesti nuoret ravurit.Oireena korkea kuume ja voimakas yskäHevosinfluenssa tarttuu hengitysteiden kautta. Taudilla on lyhyt itämisaika eli oireet alkavat noinkahden vuorokauden (1‐5 vrk:tta) kuluessa tartunnan saamisesta. Virus aiheuttaa voimakkaantulehduksen sekä ylä‐ että alahengitysteissä ja vahingoittaa värekarvoja. Taudin jälkeenhengitystiekudoksen korjautumiseen kuluu aikaa vähintään kolme viikkoa.Hevosinfluenssaa sairastavan hevosen kuume voi olla korkea (jopa 41 ºC) 48–96 tunnin kuluttuatartunnasta. Sierainvuoto on aluksi juoksevaa, mutta voi muuttua myöhemmin sitkeäksi. Kuiva javoimakas yskä alkaa samanaikaisesti sierainvuodon kanssa ja se levittää helposti virustaympäristöön. Muita oireita ovat lihaskipu, ruokahaluttomuus, suurentuneetleuanalusimusolmukkeet ja raajojen turvotus. Muut oireet helpottavat tavallisesti 7‐14 päivänkuluessa, mutta yskiminen saattaa jatkua jopa kolmen viikon ajan.Pitkittynyt sairastaminen vaatii eläinlääkärin hoitoaInfluenssan tärkein hoito on riittävän pitkä, vähintään kolme viikkoa kestävä, lepojakso, jonkaaikana hevonen saa parantua taudin aiheuttamista vaurioista hengitysteissä. Influenssaasairastava hevonen on erityisen altis bakteerien aiheuttamille jälkitaudeille, jotka voivatpahimmillaan aiheuttaa jopa hevosen kuoleman. Yli viisi päivää jatkunut kuume ja paksusierainvuoto viittaavat usein eläinlääkärin käyntiä ja lääkitystä vaativiin jälkitauteihin.Rokotetut hevoset sekä hevoset, joilla esimerkiksi aiemmin sairastetun influenssan johdosta onvastustuskykyä kyseistä viruskantaa vastaan saattavat saada vain lieviä oireita tai ne voivat ollakokonaan oireettomia. Nämä hevoset voivat kuitenkin erittää virusta muutamien päivien ajan jatoimia siten tartunnanlähteenä muille. Hevoset eivät kuitenkaan voi jäädä influenssaviruksenpitkäaikaiseksi kantajaksi.


Kaikki flunssat eivät ole hevosinfluenssaaPelkkien oireiden perusteella on mahdoton tehdä varmaa diagnoosia siitä, minkätaudinaiheuttajan aiheuttamaa hengitystietautia hevonen sairastaa, joskin lyhyt itämisaika jataudin nopea leviäminen rokottamattomissa hevosissa viittaavat hevosinfluenssaan. On kuitenkinmuistettava, että useilla taudeilla on samanlaisia oireita ja osa hevosista sairastaa lievin ja osavakavammin oirein. Muita Suomessa esiintyviä hevosten hengitystiesairauksia ovat muun muassaherpesvirusten aiheuttamat hengitystieinfektiot, virusarteriitti, reovirus‐tartunta, rinitis A‐ ja B‐virustartunnat sekä pääntauti.Hevosinfluenssadiagnoosi on helppo tehdä sierainlimanäytteestä. . Eläinlääkäri ottaa limanäytteenja lähettää sen tutkittavaksi Eviraan. Tuloksen testistä saa nopeasti, yleensä jo seuraavana päivänä.Sairasta hevosta ei saa rasittaaHevosinfluenssaan ei ole mitään erityistä lääkitystä, vaan tärkein hoito on ehdoton lepo.Talliympäristön tulee olla pölytön ja hevoselle tarjotaan hyvälaatuisia, maistuvia rehuja. Vesi tuleelaittaa tarjolle niin, että se on helposti sairaan hevosen ulottuvilla. Tavallisen veden lisäksihevoselle voi antaa elektrolyyttivettä. Eläinlääkäri voi määrätä kipulääkettä kuumeiselle hevoselleruokahalun parantamiseksi, mutta nestehukasta kärsivien hevosten kohdalla sen käytössä onoltava varovainen. Antibioottilääkitys on aiheellista, mikäli hevosella on jälkitaudin oireita, kutenpitkittynyt kuume tai paksua sierainvuotoa. Yskiminen toimii puhdistavana mekanismina, eikä sitätule hillitä lääkkeillä. Hevosten terveydentilaa kannattaa seurata tarkasti ja oireista on hyvä pitääkirjaa.Sairasta tai toipilasta hevosta ei saa rasittaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että hevosen tulee ollalevossa viikko yhtä kuumepäivää kohti, kuitenkin vähintään kolme viikkoa, sillä influenssanaiheuttamien vaurioiden korjautuminen hengitysteissä kestää vähintään kolme viikkoa.Hevosinfluenssaa vastustetaan rokottamallaRokotteet vähentävät huomattavasti influenssaan sairastuvien hevosten määrää ja ehkäisevätepidemioita asiallisesti rokotetuissaa hevosryhmissä. Rokotteiden avulla ei saada kuitenkaanaikaan täydellistä vastustuskykyä hevosinfluenssalle, mutta ennaltaehkäisevä rokottaminenvähentää merkittävästi sairastuneiden määrää, lieventää oireita ja hillitsee taudin leviämistä.Rokotushetkellä hevosen on oltava terve, jotta hevosen oma puolustusjärjestelmä voi muodostaaparhaan mahdollisen vasteen tautia vastaan. Hevosta ei suositella rokotettavaksi heti rasituksenjälkeen, eikä rokotuksen jälkeen ole suositeltavaa rasittaa hevosta voimakkaasti 2‐3 päivään.Hevosilla voi ilmentyä ohimenevää paikallista turvotusta ja arkuutta rokotekohdassa sekä lieväälämmön nousua.


Rokotussuositukset sääntöjä tiheämmätSuomen Hippoksen säännöt antavat minimivaatimukset ravihevosen rokottamisellekilpailuoikeuden saamiseksi. Hippoksen rokotussääntö on yhdenmukainen useiden muidenEuroopan ravimaiden vastaavan säännön kanssa. Parhaan mahdollisen tautisuojan saamiseksihevonen tulee rokottaa säännöissä määrättyä useammin. Eviran ohjeen mukaan jokaisen hevoseninfluenssarokotusohjelma aloitetaan kolmen perusrokotteen sarjalla. Toinen rokote annetaan 4‐6viikon kuluttua ensimmäisestä ja kolmas 4‐6 kuukauden kuluttua toisesta rokotuksesta. Varsarokotetaan ensimmäisen kerran 6 kk:n iässä. Nuorille hevosille suositellaan tehosterokotuksiapuolen vuoden välein 4 vuoden ikään saakka ja sen jälkeen vähintään vuosittain. Rokotteenantama suoja ei ole kovin pitkäaikainen, joten epidemian uhatessa tehosterokotus voidaan antaajo 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokotuksesta. Laumaimmuniteetin takaamiseksi kaikki tallinhevoset on rokotettava.Kantavat tammat on rokotettava influenssaa vastaan 4‐6 viikkoa ennen oletettuavarsomisajankohtaa, jolloin varsalle saadaan siirrettyä ternimaidon mukana vasta‐aineet tautiavastaan.Huolellisuus ja hyvä hygienia estävät leviämistäInfluenssavirus leviää helposti talliyksikön sisällä pisaratartuntana hevosten yskiessä. Tallin osa,jossa on influenssaa sairastavia hevosia, olisi hyvä eristää ja hevosen hoitajien pitää käytääsuojavaatteita sairaita hevosia käsitellessään. Myös kädet sekä kasvot tulee pestä huolellisestisairaiden hevosten käsittelyn jälkeen ja käsidesinfektioainetta on hyvä käyttää. Kaikki sairaidenhevosten kanssa kosketuksissa olleet välineet tulee puhdistaa ja desinfioida. Influenssavirus onherkkä yleisesti käytetyille desinfektioaineille. Sopiva desinfiointiaine hoitovälineiden ja tilojendesinfiointiin on esimerkiksi Virkon‐S.

More magazines by this user
Similar magazines