Ammattilaisesite_rakennusmaalit ja tasoitteet - Tikkurila

tikkurila.fi

Ammattilaisesite_rakennusmaalit ja tasoitteet - Tikkurila

MaalausRYL2012 jarakennusmaalausRYL-julkaisut määrittävät rakennusalalla yleisesti tunnustetunhyvän rakennustavan. Uusi MaalausRYL 2012 sisältää maalaustöidentyösuorituksen laatuvaatimukset sekä käsittely-yhdistelmätensi-, pesu-, huolto- ja korjausmaalaukseen. MaalausRYL 2012:nperustana on täysin uudistettu maalaustuotenimikkeistö, jonkataustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston nk. VOC-direktiivi,joka rajoittaa rakennusmaalauksessa käytettävien maalienliuotemääriä. Lisäksi maalauskäsittely-yhdistelmät ja näidennumerointi sekä rasitus- ja ulkonäköluokat ovat uusittu verrattunaedeltävään MaalausRYL 2001:een.Taulukko 1. Luokitus märkähankauskestävyydelleLuokka Kalvonpaksuuden hävikki Hankausjaksot Rasitusluokka Maalaustarvikeryhmä1 < 5 µm 200 04,05,06 314-3152 ≥ 5 µm ja > 20 µm 200 03 313, 2123 ≥ 20 µm ja < 70 µm 200 02 3124 < 70 µm 40 01 311, 2115 ≥ 70 µm 40RL 04 Erittäin suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa,esimerkiksi raskaan kulutuksen julkiset tilat, liiketilat,luokkahuoneet, porrashuoneet, sisäliikuntatilat sekäpotilashuoneet.RL 05 Erityisrasitukset ja -vaatimukset sisätiloissa, esimerkiksilämmittämättömät tilat sekä sauna- ja pesutilat.RL 06 Erityissuunnittelua vaativat rasitukset sisätiloissa, esimerkiksisuurtalouskeittiöt, uimahallit, laboratoriot, meijerit,teollisuuden tilat, huoltoasemat ja sairaaloiden toimenpidetilat.Esimerkkejä MaalausRYL 2012:n mukaisista maalauskäsittely-yhdistelmistäLiiketilat, luokkahuoneet, porrashuoneet, sisäliikuntatilatja potilashuoneet31402Maalauskohde Seinä- ja kattopinnatAlusta41 Rasitusluokkiin RL 03–04 soveltuva tasoiteRasitusluokka RL04Ulkonäköluokka Ps2Kunnossapitoväli KEsikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainenaines, lika ja pöly.Maalauskäsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla1 x ÄSSÄPLAST 3 pohjamaali.Osasilotus vesiohenteisella silotteella1 x PRESTO LF remonttitasoite.Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisellapohjamaalilla 1 x ÄSSÄPLAST 3 pohjamaali.Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla1 x ÄSSÄPLAST 20 remonttimaali.Pesuhuone31505Maalauskohde SeinäpinnatAlusta21 Betonipinnat sisällä, 42 Rasitusluokkaan RL05 soveltuva tasoiteRasitusluokka RL05Ulkonäköluokka V2Kunnossapitoväli KEsikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainenaines, lika ja pöly.Maalauskäsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella1 x PRESTO LV Märkätilatasoite. Pohjamaalausvesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla1 x LUJA KOSTEUSSULKU. ÄSSÄTEX Lasikuitukankaankiinnitys ÄSSÄTEX Kosteatilaliimalla.Pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla1 x LUJA KOSTEUSSULKU.Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla2 x LUJA PINTAMAALI.Maalauskäsittelyn valintaMaalattavan pinnan käsittely-yhdistelmän valintaan vaikuttavatoleellisesti pintaan käytössä kohdistuvat rasitukset sekä maalaukseltavaadittava kestävyys. MaalausRYL2012:ssa ympäristön rasitusilmaistaan maalauksen rasitusluokalla, jonka avulla pyritäänkuvaamaan niitä olosuhteita, joissa käsittely-yhdistelmää voidaankäyttää. Sisätilojen rakennusmaalauksessa rasitusluokat jaetaankuuteen luokkaan.RL 01 Vähäiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa,esimerkiksi asuinhuoneiden ja toimistojen katot.RL 02 Tavanomaiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa,esimerkiksi asuin- ja toimistohuoneiden seinät.RL 03 Suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa,esimerkiksi kevyen kulutuksen julkiset tilat, asuntojenkeittiöt ja wc-tilat sekä kuivat koestustilat, jotka eivätjoudu alttiiksi kemialliselle rasitukselle.Maalauskäsittely-yhdistelmän valintaan vaikuttavat osaltaanmyös haluttu valmiin pinnan ulkonäkö ja sileys. Valmiin pinnanulkonäön määrittelemiseksi on luotu maalauksen ulkonäköluokitusjärjestelmä.Ulkonäköluokat ovat E, 1, 2 ja 3, joista luokat E ja 1 ovat vaativimpia.Valittavaan ulkonäköluokkaan vaikuttavat lisäksi käytettävättyömenetelmät, kuten sively, telaus, ruiskutus ja harjaus. Nämämääritellään maalaustyöselostuksessa tai työmaalla etukäteentehtävän mallipintakäsittelyn avulla.Tutustu kätevään MaalausRYL-sovellukseenosoitteessa www.tikkurila.fi/ammattilaiset.4 5


Esikäsittely– täyttää, peittää ja helpottaa pintamaalaustaPintamaalausta edeltävillä käsittelyillä saat kestävän lopputuloksen ja helpotatpintamaalaustyötä. Tikkurila tarjoaa kattavasti tuotteet eri työvaiheisiin kaikille pinnoille.Alusta määrää maalin ja tasoitteenEri alustojen laatuvaatimukset ja luokitukset on syytä tarkistaaennen tasoite- ja maalaustöiden aloittamista. Näin lopputulos jamateriaalivalinnat vastaavat asetettuja vaatimuksia sekä pintaankohdistuvia odotuksia. Varmista lisäksi, että alusta on puhdas,kuiva ja kiinteä. Huomioi myös, että materiaalien kuivumisessa onsuuriakin eroja vaihtelevissa työmaaolosuhteissa.RT-kortista (RT 33-11043) saa tiedot sisäseinien ja -kattojen tasoituksestasekä alustan vaatimuksista ennen tasoitusta.Tasoitteella siistejä pintojaTasoittamalla alustat huolella varmistat hyvän lopputuloksen. Hyvälläalustalla maalipinta näyttää tasaiselta ja kestää pidempään.Tasoitteet on kehitetty täyttämään alustojen kuten betonin huokoset,levyjen saumat ja oikaisemaan pintojen epätasaisuudet.Hyvän tasoitteen ominaisuuksia ovat luja kiinnittyminen ja tartuntapohjantarjoaminen seuraaville pintakäsittelyille. Huomaa,että valmistasoitteen käyttö on pölyttömämpää ja nopeuttaatasoitustyötä.Presto Kevyttasoitteet – helppoja ja turvallisia käyttää• Käyttövalmiit tuotteet erilaisille alustoille uudis- ja remonttitöihin• Erinomainen tartuntakyky• Kutistuminen vähäistä• Tasoitettu pinta kuivuu nopeasti ja on helposti hiottavissa• Presto J omaa luokkansa parhaan saumanauhan liimauskyvyn• Presto-tasoitteet kuuluvat rakennusmateriaalien parhaaseenM1-päästöluokkaan (ei Presto LV Märkätilatasoite)Lisätietoa Presto Kevyttasoitteista sivuilla 18-19.Prestonit Ruiskutasoitteet• Käyttövalmiit seinä- ja kattopintojen tasoitteet• Kiinteä ja pitävä pohja maalaukselle• Ei tarvita pölyävää ja aikaa vievää sekoitustyötä• Ruiskutasoitekatot voidaan turvallisesti ja vaivatta maalatavesiohenteisilla maaleilla• Korjaustyömailla tasoitteet voidaan levittää suoraan maalipinnanpäälle puhdistuksen ja hionnan jälkeen• Prestonit Ruiskutasoitteet kuuluvat rakennusmateriaalienparhaaseen M1-luokkaan (Ei Prestonit V Märkätilatasoite)Lisätietoa Prestonit Ruiskutasoitteista sivulla 17.Pohjamaalauksella hyvä alustapintamaalillePohjamaalilla on merkittävä tehtävä maalausyhdistelmässä.Käyttämällä pohjamaalia saadaan parempi täyttö- ja peittokykykuin pelkällä pintamaalilla. Pohjamaali tarttuu tiukasti alustaan jatasaa alustan imevyyttä muodostaen hyvän pohjan pintamaalille.Käsittely-yhdistelmässä tuotteiden yhteensopivuus on erittäintärkeää ja niiden on vastattava kestävyydeltään tilojen käyttötarkoitusta.Huomaa sivulla 9 esitellyt Tikkurilan Sisämaalausmenetelmät.Tikkurilan pohjamaalit• Tuotteet erilaisille alustoille uudis- ja remonttitöihin• Tuotteet eri käyttötarkoituksiin; pitokyky, täyttökyky,peittokyky• Tikkurilan pohjamaalit kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksenparhaaseen M1-luokkaan.Lisätietoa rakennusmaalisarjojen pohjamaaleista sivulla 16.6 7


Pintamaalit– vaihtoehdot haluttuun lopputulokseenPintamaali antaa valitun värin ja varsinaisen kulutuksenkeston maalatulle kohteelle.Paras huollettavuus ja kestävyys saavutetaan käyttämällä laadukkaita maaleja.Tikkurilan rakennusmaalisarjat – Luja, Ässäplast, Novaplast jaSiroplast – tarjoavat kaikki ne maalityypit, joita tarvitaan sisäseinienja -kattojen uudis- ja huoltomaalauksessa kuivissa jamärissä tiloissa. Rakennusmaaleja kehitettäessä ja valmistettaessahuomioidaan niin maalareiden kuin tilojen käyttäjienkin tarpeet.Hyvälle maalille on ominaista kevyt työstettävyys, hyvä peittokyky,tarttuvuus alustaan sekä luonnollisesti kulutuksenkestävyys.Vesiohenteisina tuotteina ne ovat myös turvallisia käyttää. KaikkiTikkurilan rakennusmaalit kuuluvatkin M1 Rakennusmateriaalinpäästöluokkaan. Rakennusmaalimme soveltuvat niin uudis- kuinkorjausrakentamiseenkin.Luja• Kestävä ja monipuolinen pintamaali kovaan rasitukseen• Kolme kiiltoastetta: pk, ph ja h• Laaja värivalikoima, kaikki A- ja C-perusmaaleista saatavat värit• Kestää erittäin hyvin pesua, myös sairaaloissa käytettyjä pesujadesinfektiopuhdistusaineita• Erinomainen märkähankauksen kesto, luokka 1, SFS-EN 13 300luokituksen mukaisesti• Mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisiin tiloihin, ylittäämaalaustarvikeryhmän 315, MaalausRYL 2012 vaatimukset. (38,MaalausRYL 2001).• Sisältää tehokkaita homeenestoaineita suojaamaan maalipintaaerilaisia mikrobeja vastaan• M1-sisäilmaluokitus, MED-paloluokitus, Avainlippu ja hyväksyntäepäsuoraan elintarvikekosketukseenässäplast• Laadukas liuotteeton pintamaali• Erinomainen märkähankauksen kesto, luokka 1, SFS-EN 13 300luokituksen mukaisesti• Tiloihin, joissa tarvitaan pesun- ja kulutuksen kestävyyttä• Tarttuu hyvin aikaisemmin maalatuille pinnoille• Porraskäytäviin, kodinhoitohuoneisiin ja raskaan kulutuksen julkisiintiloihin. Ässäplast 7 ja 20 täyttävät maalaustarvikeryhmän314, MaalausRYL 2012, vaatimukset. (RT 32, MaalausRYL 2001).• Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kutenesim. lakkabensiiniäNovaplast• Liuotteeton pintamaali• Laaja värivalikoima, kaikki A- ja C-perusmaaleista saatavat värit(Novaplast 12 vain A-perusmaalina)• Hyvät ja kevyet työstöominaisuudet• Novaplast 7, 12 ja 20 täyttävät rakennustarvikeluokan 313, MaalausRYL2012, vaatimukset. (MaalausRYL 2001: RT 32, Novaplast12 ja 20, ja RT 31, Novaplast 7).Siroplast• Erinomaiset työstöominaisuudet• Pitkä aukioloaika helpottaa maalausta• Muodostaa selkeän telakuvion• Edullinen vaihtoehto rakennustarvikeluokkien 312 (Siroplast 7ja 12) ja 313 (Siroplast 20) kohteisiin, MaalausRYL 2012.(MaalausRYL 2001: RT 31, Siroplast 7 ja 12 ja RT 32, Siroplast 20).Mikä M1-päästöluokitus?M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö,ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorionsuorittamia mittauksia. Sisätiloissakäytettävät rakennusmateriaalit, muun muassamaalit, jaetaan kolmeen luokkaan niistä haihtuvienhaitallisten aineiden mukaan. Parhaaseen eli M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäinvähän mitään yhdisteitä huonetilaan.maalausmenetelmätTikkurilan rakennusmaalituotteet on koottu helppokäyttöisiksimenetelmiksi. Menetelmäkorteissa maalauskäsittely on esitettyselkeästi vaihe vaiheelta tuotteineen, ja asiaa on havainnollistettumyös kuvan avulla. Kohteeseen sopivan menetelmän löytäminenon helppoa menetelmähakukoneen avulla.Menetelmät löydät osoitteesta www.tikkurila.fi/ammattilaiset.Esimerkki maalausmenetelmästä:Luja-menetelmällä vedenpitävä seinä- ja kattopintaLuja-menetelmällä saa vaihtoehtoisen pintamateriaalin yleisimmillemärkätilapinnoitteille. Menetelmä kestää hintavertailun, tarjoaalaajan värivalikoiman ja useita pintastruktuurimahdollisuuksia. Lujamenetelmälläon VTT:n myöntämä sertifikaatti C71/99 ja se täyttäärakennusmääräyskokoelman osan C2 vesitiiviysvaatimukset.Uudis- ja remonttikohteisiin• Tasoite Presto LV Märkätilatasoite• Luja Kosteussulku 1 kertaa• Ässätex Lasikuitutapetti ja Kostean tilan liima• Luja Kosteussulku 1 kertaa• Luja Pintamaali 2 kertaa• Kiilto Oy:n Kiiltoflex K SaumausmassaERIKOISKOHTEETTikkurilan rakennusmaalien erinomaiset tekniset ominaisuudetantavat mahdollisuuden pintakäsitellä sisäseinä- ja kattopintojakovan kulutuksen kohteissa. Rakennusmaaleistamme löytyväthyvän, laadukkaan pintakäsittelyaineen monet ominaisuudet:kulutuksenkestävyys, laajat sävytysmahdollisuudet ja helppotyöstettävyys.Erikoiskohteita sisämaalauksessa ovat mm. julkiset kohteet, joidenseinä- ja kattopinnoilta vaaditaan hyvää pesun ja kulutuksenkestävyyttä. Tällaisia tiloja ovat mm. koulut, sairaalat, päiväkodit,porraskäytävät, vanhustentalot, virastot, liikerakennukset, urheiluhallit,asuinrakennukset, laivat, väestönsuojat ja erilaiset tuotantolaitokset,kuten meijerit, leipomot ja panimot. Rakennusmaaleistammelöydät haasteellisiin kohteisiin sopivat tuotteet kestämäänkovaa käyttöä ja pesua vahvoilla puhdistusaineilla, myös sairaaloissakäytettyjä pesu- ja desinfektointiaineita.Erikoiskohteita ovat myös märkätilat, joissa suunniteltu toimintaaltistaa rakenteiden pinnat säännönmukaisesti roiskevedelle.Märkätiloja ovat esim. kylpyhuoneet, suihkuhuoneet, saunat jauimahallit. Märkätiloissa suositellaan käytettäväksi TikkurilanLuja-menetelmää, joka täyttää rakennusmääräyskokoelman C2vesitiiviysvaatimukset.Erikoiskohteina voidaan myös pitää asuin- ja julkisrakennustentiloja, joissa seinämaalilta vaaditaan erityisen hyvää vesihöyrynläpäisevyyttä.Tuotevalikoimastamme löytyy tähän tarkoitukseensopiva epäorgaaninen Kivitex-silikaattimaali.kivitex-silikaattimaaliSopii tiloihin, joissa rakenteiden kosteus on ajoittain suuri, esim.kellari• Epäorgaaninen sisä- ja ulkopintojen tuote• Kestää hyvin kuumuutta• Ei sisällä biosideja• Palamaton• Rustiikki, karhea pinta8 9


Erikoismaalaustekniikat– värikästä ja ilmeikästä pintaaErikoismaalaustekniikoilla saadaan viimeistelty ulkoasu maalauskohteisiin. Pintojenelävöittäminen on myös helppo ja nopea tapa tuoda kohteeseen persoonallista lisäarvoa.VäripesuVäripesulla saadaan utuinen, kuultava väripinta. Menetelmässäkäytetään sävytettyä Harmony Kuviointimaalia valmiiksi maalatunpinnan päälle. Väripesun kuviointi tehdään levittämällä kuviointiväripintaan pyörivin tai suorin liikkein esimerkiksi sienenavulla. Pinnan kuivuttua väripesu voidaan uusia, jolloin pinnallesaadaan lisää väriä ja syvyyttä.KuviointitelausKuviointitelauksella saadaan aikaiseksi telan pinnan mukaistakuviointia. Telausliike ja -suunta antavat kuviolle oman erityispiirteensä.Kuviointitelaus tehdään Harmony Kuviointimaalilla.SienitöpötysSienitöpötyksessä kuivalle maalipinnalle töpötetään kuvioitaluonnon sienen avulla yhdellä tai useammalla värillä.MukailumaalausMukailumaalaus onnistuu mainiosti myös nykyaikaisilla tuotteilla.Mukailutekniikan avulla maalattavaan pintaan tehdään joko puun(ootraus) tai kiven (marmorointi) pintaa muistuttava maalaus.TuotteetErikoismaalausmenetelmiin voidaan käyttää normaaleja sisäseinämaalejasekä Harmony Kuviointimaalia. Tämän lisäksi valikoimistammelöytyy erilaisia maalipintoja elävöittäviä tuotteita:- struktuuripinnoitteet Tunto Hieno ja Tunto Karhea- kivipinnoite Tunto Kivi- Taika Helmiäismaali ja Taika Helmiäislasyyri- Magnetic-magneettimaali ja KoulutaulumaaliSablonimaalausSablonimaalauksessa kuivan maalipinnan päälle kiinnitetäänjoko itse tehty tai valmis sabloni. Sablonin aukileikatut kohdattöpötetään maalilla, jolloin sablonin poiston jälkeen seinään onmuodostunut haluttu kuvio. Sabloneilla saat elävää pintaa jokoseinän alueella tai vain yhtä kuvaa käyttäen.RajausmaalausRajaustekniikalla tehdään raitoja, ruutuja ja viivoja pystysuoraan,vaakasuoraan tai vinoittain. Rajausta voi yhdistellä kuviointi-,väripesu- ja sablonimaalauksen kanssa.ProjisointimaalausProjisointimaalaustekniikan avulla haluttu kuva heijastetaanseinälle piirtoheittimen avulla. Seinälle projisoitu kuva piirretäänensin seinälle ja siirretty kuvio maalataan halutulla tekniikalla.10 11


Väri ja kiilto– symbioosia ympäristön ja valon kanssaVäriVäri on suhteessa ympäristöönsä ja on sen erottamaton osa. Siksion tärkeää, että väriä tarkastellaan siinä valaistuksessa, jossa se tuleeolemaan. Myös pinnan karheus tai sileys vaikuttaa värihavaintoon.Sisäväriä valittaessa on hyvä muistaa, että eri valonlähteilläon hyvin erilaiset värintoisto-ominaisuudet. Loisteputkien valo voiolla hyvinkin vaihtelevaa, ja hehkulamppujen tai halogeenivalojenvalo saattaa vaikuttaa ratkaisevasti värihavaintoon. Valaistuksen,erityisesti luonnonvalon, määrä ja suunta vaikuttavat suurestivärin valintaan.KiiltoVärejä valittaessa on otettava huomioon kiiltoeron vaikutusväriaistimukseen. Kiillon lisääntyessä värin kylläisyys kasvaa, jasamalla muuttuu vaaleus-tummuusaste. Valon ja varjon vaihtelusekoittuu karhealla pinnalla optisesti ja saa värin näyttämääntummemmalta kuin täysin sileällä pinnalla.KIILLON MITTAUsKiillon mittaus voidaan tehdä esim 60° kulmassa. Mustan kiillotetunlasilevyn heijastamaa valomäärää merkitään 100:lla jamaalipinnan kiiltoa verrataan tähän.Sisävärien kirjo on huomattavasti laajempi kuin ulkovärien.Sisämaalauksessa ilmastorasitusta ei ole, ja pigmenttivalikoima ontällöin suurempi. Sisämaaleissa käytettävät sideaineet ovat kaikkijokseenkin samantyyppisiä, joten myös kemiallisia rajoituksia onvähemmän kuin ulkomaaleissa.Tikkurila Symphony on markkinoiden laajin ja nykyaikaisinsävytysjärjestelmä, 2 436 väriä. Se on looginen ja helppokäyttöinen,ja sen värisävyt on kehitetty erityisesti maaleille. KäyttäessäsiSymphony-värejä voit luottaa siihen, että maalattu kohde ontarkalleen värisuunnitelmasi mukainen.Tunne Väri on suppeampi, kuluttajille suunnattu värikokoelmaSymphony-värijärjestelmästä, 263 väriä. Värimallit voidaan noutaamaalikauppiaalta noin postikorttikoossa.A-perusmaali voidaan käyttää sellaisenaan tai siihen sävytetäänvaaleat värit.C-perusmaali käytetään aina sävytettynä, siihen tehdään tummatvärit.AP-perusmaaliin voidaan sävyttää värikartan vaaleat värit. Sävytyksessäkäytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä.Sävy voi poiketa mallista. Tarkasta sävy, kun käytät tuotettapintamaalina.Lamppu—MittauskulmaMitattava näyteValokennoKiiltoryhmät 60° kulmassa:Täyskiiltävä yli 80 yksikköäKilltävä 61-80 ykiskköäPuolikiiltävä 36-60 yksikköäPuolihimmeä 11-35 yksikköäHimmeä 6-10 yksikköäTäyshimmeä 0-5 yksikköäVärikartatVärikarttojemme valmistuksessa käytämme samaa sävytysjärjestelmääkuin itse maalin sävytyksessä. Värikartan värimalli on niinlähellä maalituotteillamme valmiiksimaalatun pinnan väriä kuintällä hetkellä on teknisesti mahdollista. Tikkurilan värilaboratoriossavärit hyväksytään aina tarkastelemalla niitä päivänvalolähteenD65 alla standardoiduissa olosuhteissa.12 13


Maalattujen pintojen hoito– lisää käyttöikää oikealla hoidollaSisätiloissa puhdistuksen tarpeeseen vaikuttaa rakennuksessa tapahtuvien likaa tuottavientoimintojen ja rakennuksen ulkopuolella esiintyvän lian laatu ja määrä. Maalattu ja lakattu pintasaavuttaa lopullisen kemikaalin- ja kulutuskestävyytensä vasta kuukauden kuluttua pintakäsittelystä.Puhdistuskäsittelyjä tulee välttää tänä aikana.Ennen kuin ryhdytään puhdistamaan maalattua pintaa on hyvä selvittää, mikä tuote on kyseessä.Käytetyn tuotteen tuoteselosteessa mainitaan tuotekohtaisesti hoito- ja huolto-ohjeet.Tuoreen lian ja tahrojen poistamiseen riittää maalipinnoilla yleisesti pelkkä vesi, neutraali pesuaineliuostai emäksinen (pH 8–10) pesuaineliuos.Pääsääntöisesti maalipintaa puhdistettaessa tulee välttää voimakkaasti emäksisiä ja happamiapesuaineliuoksia (pehmentävät sekä aiheuttavat sävy- ja kiiltomuutoksia), vahvoja liuotteita janaarmuttavia hankausaineita, hankaavia pesimiä sekä pitkäaikaista veden vaikutusta ja kuumaavettä.Tuotekohtaiset hoito- ja huolto-ohjeet löydättuoteselosteesta tai osoitteesta www.tikkurila.fi/ammattilaiset.14 15


VesiohenteisetrakennusmaalitKäyttövalmiitruiskutasoitteetLUJA ÄSSÄPLAST NOVA-PLASTSIROPLASTLUJA YLEIS-POHJA-MAALIYKKÖS-POHJAErikoisominaisuudetMonipuolinen maalivaativiin, myös kosteisiintiloihin: erinomainenkemikaalienkesto japuhdistettavuus. Sisältäätehokkaita homeenestoaineitasuojaamaanmaalipintaa erilaisiamikrobeja vastaanLiuotteeton maalivaativiin tiloihin:erinomainen tarttuvuus,kulutuksenkestävyys japuhdistettavuus.Liuotteeton, mietohajuinen.Laaja sävy- jakiiltoastevalikoimaLaaja kiiltoastevalikoimaedullisesti. Erinomaisettyöstöominaisuudet.Laadukas, pitävä pohjamaali.Sisältää tehokkaitahomeenestoaineitasuojaamaan maalipintaaerilaisia mikrobejavastaanEdullinen yleispohjajakattomaali. Hyväpeittokyky.Prestonit 3+3RuiskutasoiteVesiohenteinen, käyttövalmis ruiskutasoite.Rakennusmateriaalien M1-päästöluokka.Prestonit 5+5RuiskutasoiteVesiohenteinen, käyttövalmis ruiskutasoite.Rakennusmateriaalien M1-päästöluokka.Prestonit VMärkätilatasoiteVesiohenteinen, käyttövalmis ruiskutasoite.SoveltuvuusBetoni-, kipsilevy-,rappaus-, tasoite-,puukuitulevy-, tiili- jalastulevypinnoille uudisjakorjausmaalaukseen.Betoni-, kipsilevy-, rappaus-,tasoite-, puukuitulevy-ja lastulevypinnoilleuudis- ja korjausmaalaukseen.Ässäplast 2 ja 3 sinkittyjenilmastointiputkienmaalaukseen.Betoni-, kipsilevy-,rappaus-, tasoite-, puukuitulevy-,tiili-, pahvi-,lastulevypinnoille uudisjakorjausmaalaukseen.Betoni-, kipsilevy-, rappaus-,tasoite ja puukuitulevypinnoilleuudis- jakorjausmaalaukseen.Siroplast 7,12, 20 edellämainittujen lisäksi tiili-,pahvi- ja lastulevypinnoille.Betoni-, kipsilevy-,rappaus-, tasoite-, puukuitulevy-,tiili-, pahvi-,puu- ja lastulevypinnoillepohjamaalaukseen.Tarttuu hyvin myösaikaisemmin maalatuille,puhtaille pinnoille.Betoni-, kipsilevy-,rappaus-, tasoite-, puukuitulevy-,tiili-, pahvi- jalastulevypinnoille pohjajapintamaalaukseen.KäyttökohteetSoveltuvuusAsuintilat, wc:t, keittiöt, porras-, liike-, jaasuintilat.Kattojen ja seinien pohja- ja pintatasoitukseenkuivissa sisätiloissa.Rasitusluokka RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)Asuintilat, wc:t, keittiöt, porras-, liike-, jaasuintilat.Kattojen ja seinien pohja- ja pintatasoitukseenkuivissa sisätiloissa.RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)Pesu- ja kylpyhuonetilat, sairaalat, suurkeittiöt jateollisuustilat.Kattojen ja seinien pohja- ja pintatasoitukseenkosteissa sisätiloissa.RL 4 (MaalausRYL 2001)RL 05 (MaalausRYL 2012)KiiltoryhmäLuja puolikiiltäväLuja puolihimmeäLuja himmeäÄssäplast 20, puolihimmeäÄssäplast 7, himmeäÄssäplast 3, täyshimmeäÄssäplast 2, täyshimmeäNovaplast 20, puolihimmeäNovaplast 12, puolihimmeäNovaplast 7, himmeäNovaplast 2, täyshimmeäSiroplast 20, puolihimmeäSiroplast 12, puolihimmeäSiroplast 7, himmeäSiroplast 2, täyshimmeätäyshimmeätäyshimmeäRL1-3 (RT 33-11043)RL1-3 (RT 33-11043)RL 4 (RT 33-11043)Täyttökyky Enintään 3 mm Enintään 6 mm Enintään 2 mmPartikkelikoko Enintään 0,3 mm Enintään 0,3 mm Enintään 0,2 mmKäsittelyolosuhteetKäsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilanvähintään +10 °CKäsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilanvähintään +10 °CKäsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilanvähintään +10 °CRasitusluokkaMaalaustarvikeryhmäMaalaus-RYL 2012KäyttökohteetTuotteet01 311 Kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneet ja toimistotilat. Novaplast 2, Siroplast 2,Ässäplast 2, Ykköspohja02 312 Seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneet ja toimistotilat. Siroplast 7 ja 12Tiheys 1,6 kg/l 1,5 kg/l 1,7 kg/lVäri Valkoinen Valkoinen VaaleansininenPakkauskoko 14 l muovisäkki 14 l muovisäkki 14 l muovisäkki03 313 Seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneet, keittiöt, kodinhoito- ja wc-tilat,sekä toimisto-, luokka- ja kevyen kulutuksen julkiset tilat.04 314 Seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. porraskäytävät, toimisto-, liike-,luokka- ja raskaan kulutuksen julkiset tilat, sekä asuinhuoneet, keittiöt, kodinhoito ja wc-tilat.05 315 Seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa ja kosteissa sisätiloissa sekä märkätiloissa, joissa maalipinnoilta edellytetäänlisääksi puhtaanapysyvyyttä; esim. kylpyhuoneet, pesutilat, sairaalat ja muut julkiset tilat.01…02 211 Katto- ja seinäpintojen pohjamaalaukseen kuivissa sisätiloissa, joissa maalattavat pinnat joutuvat vähäisellemekaaniselle rasitukselle.03…05 212 Katto- ja seinäpintojen pohjamaalaukseen kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistuasuuria mekaanisia rasituksia.Novaplast 7, 12 ja 20,Siroplast 20Ässäplast 7 ja 20LujaYkköspohja, Novaplast 2,Siroplast 2Luja Yleispohja,Ässäplast 3Miksi käyttövalmis ruiskutasoite?• Pölyävä ja aikaavievä tasoitemassan sekoitustyö jää pois• Valmistasoitteita käytettäessä työympäristö pysyy siistimpänä• Painavien tasoitesaavien nostelu vähenee• Pinnat ovat tiiviitä ja hiontapölyä tulee vähemmän• Valmistasoitteet ovat kevyitä työstää16 17


VesiohenteisetPresto-kevyttasoitteetErikoisominaisuudetKäyttökohteetSoveltuvuusPresto LH PlusYleistasoiteMonipuolinen, universaali yleistasoitepohjasta pintaan.Seinä- ja kattopinnat kuivissasisätiloissaKipsi-, puukuitu- ja lastulevypinnoillesekä betoni-, kevytbetoni-,ja rappauspinnoille saumojentäyttöön sekä osa- ja kokotasoitukseen.Soveltuu myös kipsilevysaumanauhankiinnitykseen.Presto LHKevyttasoiteMonipuolinen tasoite, etenkinlevysaumojen täyttötasoitukseen.Seinä- ja kattopinnat kuivissasisätiloissa.Kipsilevy-, puu-, lastulevy-, puukuitulevy-,betoni-, kevytbetoni- jarappauspinnoille kolojen jasaumojen täyttöön sekä osa- jakokotasoitukseen kuivissasisätiloissa.Presto LFRemonttitasoiteMonipuolinen remonttitasoitepohjasta pintaan.Seinä- ja kattopinnat kuivissasisätiloissa.Kolojen ja saumojen tasoitukseenja saumanauhan kiinnitykseen.Erityisesti ennen maalattujenpintojen ja vanhojen tapettien osajakokotasoitukseen.Presto LGKarkeatasoiteKarheiden pintojen tasoitukseenja karkeisiin, syvien kolojenpaikkauksiin.Seinä- ja kattopinnat kuivissasisätiloissa.Karkeisiin paikkauksiin ja pienempiinkokotasoituksiin erityisestikarkeille betoni- ja rappauspinnoille,mutta myös kipsilevy- javastaaville pinnoille.Presto LVMärkätilatasoiteKosteiden tilojen tasoite.Seinät ja katot kosteissa sisätiloissa,esim. kylpyhuoneiden seinä- jakattopinnat ennen muovipäällysteenkiinnitystä, laatoitustatai maalausta.Kipsi- ja puukuitulevyjen, betoni- jarappauspintojen osa- ja kokotasoituksiinkosteissa sisätiloissa.Presto RTelattavatasoiteTasoitustyötä nopeuttava, telattavatasoite.Seinä- ja kattopinnat kuivissasisätiloissa.Erityisesti kipsilevysaumojen tasoitukseenja saumanauhojenkiinnitykseen. Seinä ja kattopintojenosa- ja ylitasoitukseen.Kipsilevy-, betoni-, kevytbetoni- jarappauspinnat. Soveltuu lisäksivanhojen lasikuitutapettien ylitasoitukseen.Presto JSaumatasoiteLuokkansa paras liimauskyky- erityisesti saumanauhankiinnitykseen.Seinä- ja kattopintojen kipsilevysaumanauhan kiinnitykseenkuivissa sisätiloissa.Erityisesti kipsilevysaumojensaumanauhan kiinnitykseen.Työstetään käsin teräslastalla taiautomaattisaumauskoneella.PrestoPikasiloteNopeasti kuivuva pikasilote naarmuihinja pieniin tasoituksiin.Seinä- ja kattopinnat kuivissasisätiloissa.Pienten kolojen ja naarmujenpaikkaukseen ja pienten pintojenosasilotukseen ja viimeistelyyn.Soveltuu uusille ja aikaisemminmaalatuille puu-, puukuitulevy-,lastulevy-, rappaus- ja tasoitepinnoille.Ultraflex 325KulmasaumanauhaMuovivahvisteinen kulmasaumanauhakestävyyttä vaativiinkohteisiin.Erityistä kestävyyttä vaativatseinän päädyt ja kulmat. Kestääkovia iskuja. KiinnitetäänPresto J Saumatasoitteella.Erityistä kestävyyttä vaativatseinän päädyt ja kulmat. Kestääjopa kovia iskuja.Pakkauskoot 15 l 3 l ja 10 l 200 ml, 500 ml, 3 l ja 10 l 3 l ja 10 l 3 l ja 10 l 12 l 3 l ja 10 l 200 ml ja 500 ml Rullan pituus 30 m, leveys 40+40mmTäyttökyky 5 mm 4 mm 4 mm 30 mm 4 mm 3mm 2 mm 1 mmVäri Vaalean harmaa Harmaa Lähes valkoinen Harmaa Siniharmaa Lähes valkoinen Vaalean harmaa Valkoinen VaaleaTiheys 1,2 kg/l 1,1 kg/l 1,2 kg/l 0,8 kg/l 1,1 kg/l 1,1 kg/l 1,4 kg/l 1,8 kg/lKiinteäainetilavuus 62 % 59 % 61 % 53 % 61 % 55 % 46 % 60 %Rasitusluokka RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)RL1-3 (RT 33-11043)RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)RL1-3 (RT 33-11043)RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)RL1-3 (RT 33-11043)RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)RL1-3 (RT 33-11043)RL 4 (MaalausRYL 2001)RL 05 (MaalausRYL 2012)RL 4 (RT 33-11043)RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)RL1-3 (RT 33-11043)RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)RL1-3 (RT 33-11043)RL 1…3 (MaalausRYL 2001)RL 01…04 (MaalausRYL 2012)RL1-3 (RT 33-11043)18 19

More magazines by this user
Similar magazines