Power Max ohje - Netrauta.fi

netrauta.fi

Power Max ohje - Netrauta.fi

Power Max 826 O/OE -lumilinkoMallinro: 38597—Sarjanro: 313000001 tai suurempiMallinro: 38629—Sarjanro: 313000001 tai suurempiForm No.3373-714 Rev AKäyttöopasJohdantoTämä lumilinko on tarkoitettu kotikäyttöön taikaupalliseen ammattikäyttöön. Se on suunniteltupääasiassa lumen linkoamiseen keinopäällystetyiltäpinnoilta, kuten ajoteiltä ja jalkakäytäviltä, sekämuilta asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjenliikenteeseen käytetyiltä alueilta. Sitä ei ole tarkoitettumuun aineksen kuin lumen linkoamiseen.Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämäänja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämääntapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteenasianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessawww.Toro.com, jos tarvitset tietoja koneesta, lisävarusteistatai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä koneesi.Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosiatai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseentai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin koneesi malli- jasarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- jasarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.1. Malli ja sarjanumerokilpiMallinro:Sarjanro:Kuva 1Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2)ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava© 2012—The Toro® Company8111 Lyndale Avenue SouthBloomington, MN 55420Rekisteröi tuotteesi osoitteessawww.Toro.com.tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteetlaiminlyödään.1. VaroitusmerkintäKuva 2Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojenkorostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiinerikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomionansaitsevia yleistietoja.Uuden Moottorin omistajan käsikirjan voi tilatahukkuneen tilalle moottorin valmistajalta.SisältöJohdanto ....................................................................... 1Koulutus ................................................................ 2Valmistelut ............................................................. 2Käyttö ................................................................... 3Kunnossapito ja varastointi....................................... 3Toro-lumilingon turvaohjeet..................................... 3Äänenpaine ............................................................ 4Ääniteho ................................................................ 4Värinä.................................................................... 4Turva- ja ohjetarrat ................................................. 4Käyttöönotto ................................................................ 71 Yläkahvan asennus................................................ 72 Vetopyörän vivuston asennus ................................. 83 Suppilon ohjaustangon asennus .............................. 94 Öljyn lisääminen moottoriin ..................................105 Rengaspaineen tarkistus ........................................106 Jalasten tarkistus ..................................................107 Vetopyörän toiminnan tarkistus .............................10Laitteen yleiskatsaus ......................................................12Käyttö .........................................................................13Vapaakäynti tai itsevetolaitteiston käyttö ....................13Polttoainesäiliön täyttö............................................13Moottorin käynnistys ..............................................13Moottorin pysäytys .................................................15Vetopyöräkäyttö.....................................................15Nopeudenvalitsimen käyttö .....................................16Kierukkaterä/siipipyöräkäyttö..................................16Quick Stick ® -sauvan käyttö .....................................16Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)Painettu YhdysvalloissaKaikki oikeudet pidätetään *3373-714* A


Heittosuppilon tukoksen poistaminen .......................17Jäätymisen esto ......................................................17Käyttövihjeitä .......................................................17Kunnossapito ...............................................................18Kunnossapitotaulukko ...............................................18Valmistelu huoltoa varten ........................................19Moottorin öljymäärän tarkistus.................................19Jalasten ja työntölevyn tarkistus ja säätö......................19Vetokaapelin tarkistus ja säätö ..................................19Kierukkaterän vaihteiston öljymääräntarkistus.............................................................20Moottoriöljyn vaihto...............................................20Heittosuppilon salvan säätö .....................................21Käyttöhihnojen vaihto ............................................22Varastointi ...................................................................22Lumilingon valmistelu varastointia varten ..................22Lumilingon käyttöönotto varastoinnin jälkeen ............23Vianetsintä ...................................................................24TurvaohjeetTämä lumilinko vastaa tai ylittää standardinISO 8437 vaatimukset, jotka olivat voimassa tuotteenvalmistusajankohtana.Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen kuinkäynnistät moottorin ensimmäisen kerran.Tämä on varoitusmerkintä. Sitä käytetäänvaroittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksenahenkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettujaturvallisuusohjeita mahdollisen tapaturman taikuoleman välttämiseksi.Lumilingon asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaatapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiänoudattamalla seuraavia turvaohjeita.Koulutus• Lue käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti. Tutustuperin pohjin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseenkäyttöön. Opettele laitteen pysäyttäminen jaohjauslaitteiden nopea kytkeminen pois käytöstä.• Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta. Älä koskaananna aikuisten käyttää tätä laitetta ilman asianmukaistaopastusta.• Pidä kaikki muut ihmiset (etenkin lapset) poissa laitteenkäyttöalueelta. Sama koskee myös lemmikkieläimiä.• Ole erityisen varovainen ja varo liukastumasta taikaatumasta varsinkin peruuttaessasi.Valmistelut• Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoituskäyttää, ja poista kaikki kynnysmatot, pulkat, laudat,johdot ja muut esineet.• Vapauta kaikki kytkimet ja siirrä vaihde vapaalle ennenmoottorin käynnistämistä.• Pukeudu aina riittävän lämpimästi, kun käytät tätä laitetta.Käytä jalkineita, jotka parantavat pitoa liukkaalla alustalla.• Käsittele polttoainetta varoen; se on erittäin tulenarkaa.– Käytä hyväksyttyä polttoaineastiaa.– Älä koskaan lisää polttoainetta käynnissä olevaan taikuumaan moottoriin.– Täytä polttoainesäiliö ulkona ja noudata huolellisuutta.Älä koskaan täytä säiliötä sisätiloissa.– Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen japyyhi roiskunut bensiini.• Säädä kokoojan kotelon korkeus niin, että se ei kosketasora- tai kivimurskepintaa.• Älä koskaan tee mitään säätöjä moottorin käydessä lukuunottamatta tilanteita, joissa valmistaja erityisesti suositteleeniiden tekemistä.2


• Anna moottorin ja laitteen sopeutua ulkoilmanlämpötilaan, ennen kuin alat lingota.• Mitä tahansa moottorikäyttöistä konetta käytettäessäsilmiin voi sinkoutua vieraita esineitä. Käytä ainasuojalaseja tai silmäsuojia käytön, säätöjen ja korjauksenaikana.Käyttö• Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.• Noudata erittäin suurta varovaisuutta käyttäessäsi laitettahiekoitetuilla ajoväylillä, jalkakäytävillä tai teillä taiylittäessäsi niitä. Varo piilossa olevia vaaratekijöitä jaliikennettä.• Jos laite on osunut johonkin esineeseen, pysäytämoottori, irrota sytytystulpan johto ja tarkista lumilinkoperusteellisesti vaurioiden varalta. Korjaa vahingot ennenkuin käynnistät lumilingon uudestaan ja jatkat sen käyttöä.• Jos laite alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottorija etsi tärinän syy välittömästi. Tärinä on yleensä merkkiongelmista.• Pysäytä moottori aina kun poistut käyttäjän paikalta,ennen tukosten poistamista kokoojan/siipipyöränkotelosta tai heitto-ohjaimesta, ja ennen korjausten,säätöjen tai tarkistusten tekemistä.• Varmista ennen puhdistusta, korjausta tai tarkistusta,että kokooja/siipipyörä ja kaikki liikkuvat osat ovatpysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja pidä se irtisytytystulpasta tahattoman käynnistyksen estämiseksi.• Älä käytä moottoria sisällä, paitsi käynnistäessäsi sen jasiirtäessäsi lumilingon sisään tai ulos rakennuksesta. Avaaulko-ovet. Pakokaasut ovat vaarallisia.• Älä linkoa lunta rinteen poikkisuunnassa. Noudataerittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä.Älä yritä lingota lunta jyrkiltä rinteiltä.• Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman asianmukaisiasuojuksia, levyjä tai muita suojalaitteita.• Älä koskaan käytä lumilinkoa lähellä lasisia rakennelmia,autoja, ikkunoita, keräyspisteitä ynnä muita, ellet olesäätänyt lumen heittokulmaa oikein. Pidä lapset jalemmikit etäällä.• Älä ylikuormita konetta yrittämällä lingota lunta liiannopeasti.• Älä koskaan käytä konetta liukkaalla alustalla suurillakuljetusnopeuksilla. Ole varovainen peruuttaessasi.• Älä koskaan suuntaa heittosuppiloa sivullisia kohti taianna kenenkään olla laitteen edessä.• Kytke voimansiirto irti kokoojasta/siipipyörästä, kunlumilinkoa kuljetetaan tai kun se ei ole käytössä.• Käytä vain lumilingon valmistajan hyväksymiä lisälaitteitaja varusteita, kuten pyöräpainoja, vastapainoja ja hyttejä.• Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys on huono taion liian hämärää. Varmista, että pysyt pystyssä, ja pidäkahvoista kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, äläjuokse.• Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys on huono taion liian hämärää.• Noudata kaikkia mahdollisia varotoimia, kun jätätkoneen ilman valvontaa. Siirrä vaihde vapaalle, kytkeseisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain.Kunnossapito ja varastointi• Tarkasta kaikkien kiinnittimien asianmukainenkireys säännöllisesti, jotta laite pysyy turvallisessakäyttökunnossa.• Jos säiliössä on polttoainetta, älä varastoi konettarakennukseen, jossa on palovaaran mahdollistaviatekijöitä, kuten kuumavesivaraajia, lämmittimiä,kuivausrumpuja jne. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuinvarastoit koneen suljettuun tilaan.• Katso lisäohjeet omistajan oppaasta, jos aiot varastoidalumilingon pitkäksi aikaa.• Pidä turva- ja käyttöohjekilvet hyvässä kunnossa ja vaihdane tarvittaessa.• Käytä laitetta vielä muutama minuutti linkoamisen jälkeen,jotta kokooja/siipipyörä ei pääse jäätymään.Toro-lumilingon turvaohjeetSeuraavassa luettelossa on erityisesti Toron tuotteisiin liittyvääturvallisuustietoa tai muita turvallisuustietoja, jotka on syytätietää.• Pyörivät roottorilavat voivat vammauttaa sormia taikäsiä. Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaukostalumilinkoa käyttäessäsi. Pidä kasvot, kädet, jalat jamuut kehon osat ja vaatteet etäällä liikkuvista taipyörivistä osista.• Ennen kuin säädät, puhdistat, korjaat tai tarkastatlumilinkoa ja ennen kuin poistat tukoksenheittosuppilosta, sammuta moottori, irrota avain jaodota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.• Poista tukokset heittosuppilosta lumenpoistotyökalunavulla, ei käsin.• Sammuta moottori, irrota avain ja odota, ettäkaikki liikkuvat osat pysähtyvät ennen kuin poistutkäyttöpaikalta.• Älä käytä löysiä vaatteita, jotka voivat tarttua liikkuviinosiin.• Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut,epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteenkäyttämistä. Kiristä myös löysällä olevat kiinnittimet.• Älä tupakoi, kun käsittelet bensiiniä.• Älä käytä lumilinkoa katolla.• Älä kosketa moottoria sen ollessa käynnissä tai heti senpysähtymisen jälkeen, sillä kuuma moottori voi aiheuttaapalovammoja.3


• Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattujakunnossapitotoimia. Sammuta moottori, irrotaavain ja irrota sytytystulpan johto ennen kuin huollat,korjaat tai säädät laitetta. Jos laitteeseen tarvitsee tehdäsuurehkoja korjauksia, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.• Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia.• Jos lumilinko varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, tyhjennäpolttoainesäiliö mahdollisen vaaratilanteen välttämiseksi.Polttoaine on varastoitava hyväksyttyyn polttoaineastiaan.Irrota avain virtalukosta ennen lumilingon varastointia.• Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita.ÄänenpaineTämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on87 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 11201kuvatun menettelyn mukaisesti.ÄänitehoTämän laitteen taattu äänitehon taso on 102 dB(A). Lukemaansisältyy epävarmuusarvo (K) 2 dB(A). Äänitehon taso onmääritetty standardissa EN ISO 3744 kuvatun menettelynmukaisesti.106-4525Varaosanro 112-66331. Nopea 3. Hidas2. Nopeudet eteenpäin 4. PeruutusnopeudetVärinäVasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 3,4 m/s 2 .Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 4,5 m/s 2 .Epävarmuusarvo (K) = 2,3 m/s 2 .Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 20643määritetyn menettelyn mukaisesti.Turva- ja ohjetarratTärkeää: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisestivaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.107-30401. Loukkaantumisvaara (siipipyörä ja kierukkaterä) – pidäsivulliset turvallisen etäisyyden päässä lumilingosta.4


112-6625Varaosanro 112-66291. Siipipyörän aiheuttama loukkaantumisvaara – älä laita kättäsuppiloon. Sammuta moottori ennen kuin poistut käyttäjänpaikalta.112-66261. Vetopyörä – kytke päälle puristamallavipua; kytke pois päältä vapauttamallavipu.3. Siipipyörän aiheuttamaloukkaantumisvaara – älä laitakättä suppiloon. Sammuta moottoriennen kuin poistut käyttäjän paikalta.2. Vaara – lue käyttöopas. 4. Siipipyörän ja kierukkaterän aiheuttamaloukkaantumisvaara – pysy kaukanaliikkuvista osista. Pidä kaikki suojuksetja suojalevyt paikallaan. Irrotavirta-avain ja lue ohjeet ennenkunnostus- tai huoltotöitä.5. Esineiden sinkoutumisvaara – pidäsivulliset turvallisen matkan päässäkoneesta.6. Kierukkaterän/siipipyörän käyttö –kytke puristamalla vipua; kytke irtivapauttamalla vipu.Briggs & Stratton, osanro 2736761. Pysäytys 3. Nopea2. HidasBriggs & Stratton, osanro 2769251. Vaara: lue käyttöopas. 3. Vaara: myrkyllistenkaasujenhengittämisvaara.2. Vaara: tulipalovaara. 4. Vaara: kuuma pinta /palovammavaara.Briggs & Stratton, osanro 2759491. Rikastin päällä (rikastus) 2. Rikastin pois (käynnissä)5


Briggs & Stratton, osanro 2775661. Kun käynnistät kylmäämoottoria, sulje rikastin japaina käsisyöttöpumppuakaksi kertaa.2. Kun käynnistät lämmintämoottoria, avaarikastin ja älä painakäsisyöttöpumppua.Briggs & Stratton, osanro 2775881. Käsisyöttöpumppu 3. Virta-avain pois (moottori– sammutus)2. Virta-avain sisällä(moottori – käynnissä)Briggs & Stratton, osanro 2788661. Polttoaine – päällä 2. Polttoaine – pois6


KäyttöönottoIrralliset osatTarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.Ohjeet Kuvaus Määrä Käyttökohde1Kahvan pultit 4Jousialuslaatat 4Lukkomutterit 4Asenna yläkahva.2Mitään osia ei tarvita – Asenna vetopyörän vivusto.Lukkopultit 23Asenna suppilon ohjaustanko.Lukkomutterit 24Mitään osia ei tarvita – Lisää moottoriin öljyä.5Mitään osia ei tarvita – Tarkista rengaspaine.6Mitään osia ei tarvita – Tarkista jalakset.7Mitään osia ei tarvita – Tarkista vetopyörän toiminta.1Yläkahvan asennusVaiheeseen tarvittavat osat:4 Kahvan pultit4 Jousialuslaatat4 LukkomutteritOhjeetHuomaa: Älä irrota kuminauhaa kaapeleista, ennen kuinolet asentanut yläkahvan.1. Nosta ja käännä yläkahvaa ja sijoita se alakahvanyläpuolelle (Kuva 3).Tärkeää: Vie Quick Stickiin kiinnitetyt johdotyläkahvan jalan sisään.1. JohdotKuva 32. Kiinnitä yläkahva paikalleen neljällä kahvapultilla,neljällä kaarevalla aluslaatalla ja neljällä lukkomutterilla(Kuva 4).7


Kuva 6Kuva 42Vetopyörän vivuston asennus1. Nopeudenvalitsimen vipu 3. Sisempi aluslaatta2. Keskiötappi 4. Ulompi aluslaattaHuomaa: Asennuksen helpottamiseksi jätä litteäaluslaatta keskiötappiin (Kuva 6).4. Siirrä nopeudenvalitsimen vipu asentoon R2.5. Käännä alempi nostovarsi kokonaan ylöspäin(vastapäivään) (Kuva 7).Mitään osia ei tarvitaOhjeet1. Irrota sokka ja aluslaatta nopeudensäätötangonalapäästä ja aseta tangon alapää nostovarteen siten, ettänopeudensäätötangon kaareva pää osoittaa taaksepäin(Kuva 5).Kuva 76. Nosta nopeudensäätötankoa ja asenna keskiötappinopeudensäätövivun reikään (Kuva 6).Kuva 5Huomaa: Jos keskiötappi ei sovi reikään, kun nostatnopeudensäätötankoa, käännä keskiötappia ylös- taialaspäin nopeudensäätötangossa, kunnes se sopiireikään.7. Kiinnitä keskiötappi ja nopeudensäätötangon yläpääpaikalleen aiemmin irrotetulla ulommaisella aluslaatallaja sokalla.2. Kiinnitä nopeudensäätötangon alapää paikalleenaiemmin irrotetulla aluslaatalla ja sokalla.3. Irrota sokka ja ulommainen aluslaattanopeudensäätötangon yläosassa sijaitsevastakeskiötapista (Kuva 6).8


Huomaa: Asennus on helpompaa, jos katsotnopeudenvalitsimessa olevaan aukkoon (Kuva 8).1. NopeudenvalitsinKuva 8Kuva 91. Lyhyt tanko 2. Suppilon pitkäohjaustanko3Suppilon ohjaustangonasennus4. Asenna tangon etupää suppilon hammaspyöränsuojuksen takana olevaan aukkoon, kunnes se liukuupaikalleen suppilon hammaspyörään (Kuva 10).Vaiheeseen tarvittavat osat:2 Lukkopultit2 LukkomutteritOhjeet1. Avaa Quick Stick ja käännä sitä niin, että se on pystyssäja keskellä.2. Paina sinistä liipaisimen päätä alas ja pidä sitä alhaallasamalla kun vedät vivun kokonaan taaksepäin.Huomaa: Heittosuppilon ja suuntaimen tulee osoittaaeteenpäin. Jos näin ei ole, pidä sinistä liipaisimen päätäalhaalla (mutta älä liikuta Quick Stickiä) ja käännäheittosuppiloa, kunnes ne osoittavat eteenpäin.3. Kohdista suppilon pitkän ohjaustangon litteä takaosaohjauspaneelin etuosasta lähtevän lyhyen tangon litteänetuosan kanssa siten, että ne ovat sisäkkäin (Kuva 9).Kuva 105. Kohdista tankojen sisäkkäin olevien päiden reiät jaaseta lyhyen tangon läpi kaksi lukkopulttia (irto-osienpussista) lumilingon vasemmalta puolelta (käyttäjänpaikalta käsin katsottuna).6. Aseta suuntaimen kaapelia kannattava kaapelipuristinetummaiseen lukkopulttiin ja kiinnitä lukkopultitpaikoilleen lukkomuttereilla (irto-osien pussista)(Kuva 11).Kuva 111. Kaapelipuristin 2. Suuntaimen kaapeli9


7. Pidä liipaisimen sinistä päätä alhaalla ja varmista, ettäsuppilo ja suuntain toimivat oikein kääntämällä QuickStickiä ympäri.nousee mittatikun Full-merkin tasalle. Älä täytä liikaa(Kuva 13). Katso huolto-ohjeiden kohta Moottorinöljymäärän tarkistus.4Öljyn lisääminen moottoriinMitään osia ei tarvitaOhjeetLumilingon moottorin kampikammioon on tehtaalla lisättyöljyä.Huomaa: Tarkista ennen moottorin käynnistämistämoottoriöljyn taso ja lisää öljyä tarvittaessa.Käytä autoissa käytettävää puhdistava öljyä, jolla on API:nhuoltoluokitus SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi. Katsolisätietoja moottorin omistajan käsikirjasta.Kuva 12: valitse kuvan avulla paras öljyn viskositeettiodotettavissa olevan ulkoilman lämpötila-alueen mukaan.Kuva 132. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.Huomaa: Älä läikytä öljyä öljyntäyttöputkenympärille. Öljy saattaa valua vetopyörän osiin jaheikentää vetopyörän pitoa.5Rengaspaineen tarkistusMitään osia ei tarvita1. SAE 30 -öljyn käyttöalle 4 °C:n ulkoilmanlämpötiloissa voi aiheuttaakäynnistysongelmia.Moottorin öljytilavuudetMalli3859738629Kuva 122. 10W-30-öljyn käyttöyli 27 °C:n ulkoilmanlämpötiloissa voi lisätäöljyn kulutusta. Tästäsyystä öljymäärä ontarkastettava useamminnäissä olosuhteissa.Moottorin öljytilavuus0,53–0,59 l1. Irrota mittatikku ja kaada öljy hitaastiöljyntäyttöputkeen siten, että öljyn määräOhjeetRenkaat on ylitäytetty tehtaalla kuljetusta varten. Vähennäpainetta saman verran kummastakin renkaasta eli noin116–137 kPa:iin (17–20 psi).6Jalasten tarkistusMitään osia ei tarvitaOhjeetKatso Jalasten tarkistus ja säätö kohdasta Huolto.10


7Vetopyörän toiminnantarkistusMitään osia ei tarvitaOhjeetVAROITUSJos vetopyörää ei ole säädetty oikein, lumilinkosaattaa liikkua väärään suuntaan ja aiheuttaatapaturman ja/tai omaisuusvahinkoja.Tarkista vetopyörä huolellisesti ja säädä tarvittaessaoikein.Lumilingon pitäisi liikkua eteenpäin. Jos lumilinko eiliiku tai se liikkuu taaksepäin, toimi seuraavasti:A. Vapauta vetovipu ja sammuta moottori.B. Irrota keskiötappi nopeudenvalitsimen vivusta(Kuva 6).C. Kierrä keskiötappia ylöspäin (vastapäivään)nopeudensäätötangossa (Kuva 6).D. Kiinnitä keskiötappi nopeudenvalitsimen vipuun(Kuva 6).7. Jos teit säätöjä, toista tätä toimenpidettä, kunnes säätöjäei enää tarvita.Tärkeää: Jos lumilinko liikkuu, kun vetovipu onvapaana, tarkista vetokaapeli (katso kohta Vetokaapelintarkistus ja säätö) tai vie lumilinko valtuutettuunhuoltoliikkeeseen huollettavaksi.1. Käynnistä moottori. Katso kohta Moottorin käynnistys.2. Siirrä nopeudenvalitsin asentoon R1. Katso kohtaNopeudenvalitsimen käyttö.3. Paina vasenta vipua (vetovipua) kädensijaa kohti(Kuva 14).Kuva 14Lumilingon pitäisi liikkua taaksepäin. Jos lumilinko eiliiku tai se liikkuu eteenpäin, toimi seuraavasti:A. Vapauta vetovipu ja sammuta moottori.B. Irrota keskiötappi nopeudenvalitsimen vivusta(Kuva 6).C. Kierrä keskiötappia alaspäin (myötäpäivään)nopeudensäätötangossa (Kuva 6).D. Kiinnitä keskiötappi nopeudenvalitsimen vipuun(Kuva 6).4. Vapauta vetovipu.5. Siirrä nopeudenvalitsin asentoon 1. Katso kohtaNopeudenvalitsimen käyttö.6. Paina vasenta vipua (vetovipua) kädensijaa kohti(Kuva 14).11


Laitteen yleiskatsausKuva 161. Rikastin 5. Narukäynnistin2. Virtalukko 6. Öljyntyhjennystulppa3. Polttoaineventtiili 7. Käsisyöttöpumppu4. Kaasuvipug018609Kuva 151. Kädensija (2) 9. Heittosuppilo2. Kierukkaterän/siipipyöränvipu10. Työntölevy3. Nopeudenvalitsimen vipu 11. Kierukkaterä4. Quick Stick-heittosuppilonohjaustanko12. Jalas (2)5. Vetovipu 13. Sähkökäynnistyspainike(vain 38629)6. Polttoainesäiliön korkki 14. Sähkökäynnistimen liitin(vain 38629)7. Moottoriöljyn täyttöputki /mittatikku8. Suppilon suuntain15. LumenpoistotyökaluKuva 171. Lumenpoistotyökalu (kiinni kahvassa)12


KäyttöHuomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritelläännormaalista käyttöasennosta käsin.Vapaakäynti taiitsevetolaitteiston käyttöPoista itsevetolaitteisto (vapaakäynti) käytöstä varastoinninajaksi työntämällä pyörät sisäänpäin ja asettamalla akselitapitulompien akselireikien läpi niin, että ne eivät menepyörännapojen läpi (Kuva 18).Kuva 18• Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdastaja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku(pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON/ 2).• Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 %MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.• Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), eisaa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia taimoottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.• Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.• Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössätai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisättystabilointiainetta.• Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.Tärkeää: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisääpolttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympärivuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaanbensiiniin. Älä lisää bensiiniin öljyä.Kytke itsevetolaitteisto lumilingon käyttöä varten työntämälläpyörät ulospäin ja asettamalla akselitapit pyörännapojenreikien ja sisempien akselireikien läpi (Kuva 19).Kuva 19Polttoainesäiliön täyttöHENGENVAARABensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää.Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voiaiheuttaa palovammoja.• Aseta säiliö ja/tai lumilinko maahan ennenpolttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoontai minkään esineen päälle. Muutoin staattinenpurkaus voi sytyttää bensiinin.• Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessakylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.• Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi taiavotulen tai kipinöiden lähellä.• Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä japoissa lasten ulottuvilta.1. 3,8 cmKuva 20Moottorin käynnistys1. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso huolto-ohjeidenkohta Moottorin öljymäärän tarkistus.2. Avaa polttoaineventtiili kiertämällä sitä vastapäivään1/4-kierrosta (Kuva 21).13


Kuva 213. Työnnä virta-avain lukkoon (Kuva 22).Kuva 235. Kierrä rikastin Rikastus-asentoon (Kuva 24).Kuva 221. Virta-avain4. Paina käsisyöttöpumppua lujasti peukalolla kaksi kertaa(–9 °C tai yli) tai 4 kertaa (alle –9 °C) ja pidä sitäpainettuna sekunnin ajan aina ennen vapauttamista(Kuva 23).Kuva 246. Siirrä kaasuvipu nopealle (Kuva 25).Kuva 257. Käynnistä lumilinko vetämällä narukäynnistintä taipainamalla sähkökäynnistyspainiketta (vain 38629)(Kuva 26).14


1. Sähkökäynnistyspainike(vain 38629)2. Sähkökäynnistimen liitin(vain 38629)Kuva 263. NarukäynnistinHuomaa: Sähkökäynnistintä käytettäessä virtajohtoon kytkettävä ensin sähkökäynnistimen liittimeen jasitten sähköpistorasiaan (vain 38629).Tärkeää: Käytä sähkökäynnistintä lyhyissäjaksoissa, jotta se ei vaurioidu (enintään viisisekuntia kerrallaan), ja pidä käynnistysyritystenvälillä minuutin tauko. Jos moottori eivieläkään käynnisty, toimita laite valtuutettuunhuoltoliikkeeseen (vain 38629).8. Irrota virtajohto ensin sähköpistorasiasta ja sittenlumilingosta (vain 38629).9. Anna moottorin lämmetä usean minuutin ajan ja siirräsitten rikastin Käynnissä-asentoon. Odota ennenrikastimen säätöä, että moottori käy tasaisesti.VAROITUSJos lumilingon virtajohto jätetään kiinnivirtaliitäntään, joku voi vahingossakäynnistää sen ja aiheuttaa tapaturman taiomaisuusvahingon.Irrota virtajohto aina, kun lumilinkoa eikäytetä.Moottorin pysäytys1. Siirrä kaasu Hidas-asentoon ja sitten Pysäytys-asentoon(Kuva 27).Kuva 272. Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet,ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.3. Irrota avain virtalukosta.4. Sulje polttoaineventtiili kääntämällä sitä myötäpäivään(Kuva 28).Kuva 285. Vedä narukäynnistintä kolme tai neljä kertaa. Tämäestää narukäynnistimen jäätymisen.VetopyöräkäyttöVAROITUSJos vetopyörää ei ole säädetty oikein, lumilinkosaattaa liikkua väärään suuntaan ja aiheuttaatapaturman ja/tai omaisuusvahinkoja.Tarkista vetopyörä huolellisesti ja säädä tarvittaessaoikein. Katso lisätietoja käyttöönotto-ohjeidenkohdasta Vetopyörän toiminnan tarkistus.Tärkeää: Jos lumilinko liikkuu, kun vetovipu onvapaana, tarkista vetokaapeli (katso kohta Vetokaapelintarkistus ja säätö) tai vie lumilinko valtuutettuunhuoltoliikkeeseen huollettavaksi.1. Kytke vetopyöräkäyttö puristamalla vasenta vipua(vetovipua) kädensijaa kohti (Kuva 29).15


3. Jos kierukkaterä ja siipipyörä jatkavat pyörimistäkierukkaterän/siipipyörän vivun vapauttamisen jälkeen,älä käytä lumilinkoa. Tarkista kierukkaterän/siipipyöränkaapeli (katso kohta Kierukkaterän/siipipyöränkaapelin tarkistus ja säätö) ja säädä tarvittaessa. Muussatapauksessa vie lumilinko valtuutetulle jälleenmyyjällehuollettavaksi.Kuva 292. Kytke vetopyörä irti vapauttamalla vetovipu.Nopeudenvalitsimen käyttöNopeudenvalitsimessa on kuusi vaihdetta eteenpäin ja kaksivaihdetta taaksepäin. Vaihda nopeutta vapauttamalla vetovipuja siirtämällä nopeudenvalitsin haluttuun asentoon (Kuva 30).Vipu lukittuu loveen kunkin vaihteen kohdalla.VAARAJos kierukkaterä ja siipipyörä jatkavatpyörimistä kierukkaterän/siipipyörän vivunvapauttamisen jälkeen, voit vahingoittaaitseäsi tai muita vakavasti.Älä käytä lumilinkoa. Vie se valtuutettuunhuoltoliikkeeseen huollettavaksi.Quick Stick ® -sauvan käyttöTyönnä liipaisimen sininen pää alas ja pidä sitä alhaalla,jotta voit käyttää Quick Stickiä heittosuppilon ja suppilonsuuntaimen ohjaamiseen. Kun vapautat liipaisimen pään,heittosuppilo ja suppilon suuntain lukittuvat paikoilleen(Kuva 32).Kuva 30Kierukkaterä/siipipyöräkäyttö1. Kytke kierukkaterä-/siipipyöräkäyttö päällepuristamalla oikeaa (kierukkaterän/siipipyörän) vipuakädensijaa kohti (Kuva 31).Kuva 32Kuva 31Heittosuppilon liikuttaminenPaina liipaisimen sininen pää alas, pidä sitä painettuna jaliikuta Quick Stickiä vasemmalle, niin heittosuppilo liikkuuvasemmalle. Liikuttamalla Quick Stickiä oikealle heittosuppiloliikkuu oikealle (Kuva 33).2. Pysäytä kierukkaterä ja siipipyörä vapauttamallaoikeanpuoleinen vipu.Tärkeää: Kun sekä kierukkaterän/siipipyöränvipu että vetovipu ovat käytössä, vetovipu lukitseekierukkaterän/siipipyörän vivun, jolloin oikeakäsi jää vapaaksi. Saat vapautettua kummankinvivun vapauttamalla vasemmanpuoleisen vivun elivetovivun.16


Anna kierukkaterän/siipipyörän käydä ja nosta lumilingonetuosaa muutama sentti maan pinnasta painamalla kahvojaalaspäin. Nosta sitten kahvat nopeasti, jotta lumilingonetuosa tömähtää maahan. Toista tarvittaessa, kunnesheittosuppilosta ryöppyää lunta.• Jos heittosuppilon tukos ei selviä laitteen etuosaatömäyttämällä, sammuta moottori, odotakaikkien liikkuvien osien pysähtymistä ja käytälumenpoistotyökalua tai keppiä. Älä koskaan käytäkättä.Tärkeää: Heittosuppilon tukoksen poistaminentömäyttämällä saattaa liikuttaa jalaksia. Säädäjalakset ja kiristä jalasten pultit tiukasti.Kuva 33• Jos suppilo ei liiku, katso kohta Heittosuppilon salvansäätö.• Jos suppilo ei käänny yhtä paljon vasemmalle kuinoikealle, varmista, että vaijeri on viety kahvojen sisälle.Katso kohta Yläkahvan asennus.• Jos suppilo ei lukitu paikoilleen, kun vapautat liipaisimenpään, katso kohta Heittosuppilon salvan säätö.Suppilon suuntaimen liikuttaminenPaina liipaisimen sinistä päätä alas, pidä sitä painettunaja liikuta Quick Stickiä eteenpäin, niin suppilon suuntainlaskeutuu. Liikuttamalla Quick Stickiä taaksepäin suppilonsuuntain nousee (Kuva 34).Kuva 34Heittosuppilon tukoksenpoistaminenJos kierukkaterä/siipipyörä pyörii, mutta heittosuppilosta eitule lunta, heittosuppilo saattaa olla tukossa.• Kun selvität heittosuppilon tukosta, pysy käyttäjänpaikalla ja vapauta vasemmanpuoleinen vipu (vetovipu).Jäätymisen esto• Talvisissa oloissa ohjauslaitteet ja liikkuvat osat saattavatjäätyä. Älä käytä liikaa voimaa yrittäessäsi käyttääjäätyneitä ohjauslaitteita. Jos ohjauslaitteiden tai osienkäytössä on vaikeuksia, käynnistä moottori ja anna senkäydä muutaman minuutin ajan.• Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajanlumilingon käytön jälkeen, jotta liikkuvat osat eivätjäädy. Kytke kierukkaterä/siipipyörä käyttöön lumenpoistamiseksi kotelon sisältä. Käännä Quick Stickiä, etteise jäädy. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvatosat ovat pysähtyneet, ja poista lumilingosta kaikki jääja lumi.• Vedä narukäynnistimen kahvasta useita kertoja moottorinollessa sammutettuna ja paina sähkökäynnistyspainikettakerran (ei malli 38597), jotta narukäynnistin jasähkökäynnistin eivät jäätyisi.KäyttövihjeitäHENGENVAARAKun lumilinko on käytössä, kierukkaterä jasiipipyörä voivat kääntyessään aiheuttaa vakaviavammoja käsiin ja jalkoihin.• Sammuta moottori ja odota kaikkien liikkuvienosien pysähtymistä ennen kuin säädät,puhdistat, tutkit tai korjaat lumilinkoa tai jäljitätvikaa. Irrota myös sytytystulpan johto ja pidä seirti tulpasta vahinkokäynnistyksen estämiseksi.• Poista tukos heittosuppilosta. Katso kohtaHeittosuppilon tukoksen poistaminen.Poista tarvittaessa tukos heittosuppilostalumenpoistotyökalulla tai kepillä, ei käsillä.• Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaukostalumilinkoa käyttäessäsi.• Pidä kasvot, kädet, jalat ja muut kehon osat javaatteet piilossa olevien, liikkuvien tai pyörivienosien ulottumattomissa.17


VAARARoottorilavat voivat singota kiviä, leluja ja muitaesineitä ja aiheuttaa siten vakavan tapaturmankäyttäjälle tai sivullisille.• Siivoa puhdistettavalta alueelta kaikki esineet,jotka voivat joutua roottorilapojen sinkoamiksi.• Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiäkäyttöalueelle.• Siirrä kaasuvipu aina Nopea-asentoon lingotessasi.• Jos moottori hidastuu kuormitettuna tai jos renkaatlipsuvat, vaihda lumilingon vaihde pienemmäksi.• Jos lumilingon etuosa nousee, vaihda lumilingon vaihdepienemmäksi. Jos etuosa nousee edelleen, nosta kahvoista.KunnossapitoHuomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.KunnossapitotaulukkoHuoltoväli2 ensimmäisen käyttötunninjälkeen5 ensimmäisen käyttötunninjälkeenAina ennen käyttöä taipäivittäin50 käyttötunnin väleinVuosittainVuosittain tai ennenvarastointiaHuoltotoimenpide• Tarkista vetokaapeli ja säädä tarvittaessa.• Vaihda moottoriöljy.• Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.• Vaihda moottoriöljy. Vaihda moottorin öljy 25 käyttötunnin välein, jos moottoriakäytetään raskaalla kuormituksella.• Tarkista jalakset ja työntölevy ja säädä tarvittaessa.• Tarkista vetokaapeli ja säädä tai vaihda tarvittaessa.• Tarkista kierukkaterän vaihteiston öljymäärä ja lisää öljyä tarvittaessa.• Tarkista renkaiden ilmanpaine ja täytä ne noin 116–137 kPa:iin (17–20 psi).• Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä ja käytä moottoria polttoainesäiliön jakaasuttimen kuivaamiseksi kauden päätyttyä.• Anna valtuutetun jälleenmyyjän tarkistaa ja vaihtaa vetopyörän käyttöhihna ja/taikierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna tarvittaessa.Tärkeää: Lisätietoja lumilingon kunnossapidosta ja huollosta on osoitteessa www.Toro.com.Tärkeää: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa. Ota yhteys valtuutettuun Briggs & Stratton-huoltoliikkeeseen, jos tarvitset moottorin säätöä, korjausta tai takuuhuoltoa, joita ei käsitellä tässä käyttöoppaassa.18


Valmistelu huoltoa varten1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.2. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvatosat ovat pysähtyneet.3. Irrota sytytystulpan johto. Katso kohta Sytytystulppienvaihto.Moottorin öljymäärän tarkistusHuoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Tarkistamoottoriöljyn määrä ja lisää öljyätarvittaessa.1. Irrota mittatikku, pyyhi se puhtaaksi ja työnnä sekokonaan paikalleen.2. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä (Kuva 35). Josöljyn pinta on mittatikun Add-merkin alapuolella, lisääöljyä. Katso kohta Öljyn lisääminen moottoriin.1. 1,3 cmKuva 363. Tue sivulevyjä niin, että ne ovat vähintään 1,3 cmtasaisen alustan yläpuolella.Tärkeää: Jalasten on tuettava kierukan teriämaanpinnan yläpuolella.4. Työntölevyn on oltava 3 mm irti maasta jasamansuuntainen tasaisen alustan kanssa.Huomaa: Jos kiveyksessä on halkeamia tai se onkarkea tai epätasainen, nosta työntölevyä jalaksiasäätämällä. Säädä jalaksia sorapinnoilla alemmaksi, jottalumilinko ei poimi maasta kiviä.5. Siirrä jalaksia alaspäin, kunnes ne ovat maanpinnantasalla.6. Kiristä tiukasti mutterit, jotka kiinnittävät jalaksetkierukkaterän sivuihin.Huomaa: Jos jalakset löystyvät, ne voidaan säätäänopeasti pitämällä työntölevyä 3 mm:n korkeudellakiveyksestä ja säätämällä sitten jalakset alustan tasalle.Kuva 35Jalasten ja työntölevyntarkistus ja säätöHuoltoväli: Vuosittain—Tarkista jalakset ja työntölevy jasäädä tarvittaessa.Tarkista jalakset ja työntölevy, jotta kierukkaterä ei kosketakiveykseen tai karkeaan pintaan. Säädä jalaksia ja työntölevyätarpeen mukaan kulumisen kompensoimiseksi.1. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineentarkistus.2. Löysää muttereita, jotka kiinnittävät jalaksetkierukkaterän sivuihin, kunnes jalakset liukuvat ylösja alas helposti (Kuva 36).Huomaa: Jos jalakset kuluvat liiaksi, ne voidaankääntää ympäri ja asettaa kulumaton puoli alustaavasten.Vetokaapelin tarkistus ja säätöHuoltoväli: 2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Tarkistavetokaapeli ja säädä tarvittaessa.Vuosittain—Tarkista vetokaapeli ja säädätai vaihda tarvittaessa.Jos lumilinko ei liiku eteenpäin tai taaksepäin tai se liikkuu,kun vetovipu vapautetaan, säädä vetokaapelia.Kun vetovipu on vapautettuna, tarkista lumilingonvasemmalla puolella renkaan yläpuolella pitkulaisessa aukossaoleva tappi. Aukon etuosasta tapin etuosaan pitäisi olla1–1,5 mm:n rako (Kuva 37).19


1. TappiKuva 37Kuva 39Jos vasemmanpuoleinen kaapeli (vetokaapeli) ei ole kunnollasäädetty, toimi seuraavasti:1. Irrota vastamutteri.2. Säädä tappia löysäämällä tai kiristämällä jännitintä,kunnes tapin ja aukon etuosan väli on oikea.3. Kiristä vastamutteri (Kuva 38).Kuva 381. Vastamutteri 2. JännitinKierukkaterän vaihteistonöljymäärän tarkistusHuoltoväli: Vuosittain—Tarkista kierukkaterän vaihteistonöljymäärä ja lisää öljyä tarvittaessa.1. Siirrä lumilinko tasaiselle alustalle.2. Puhdista putkitulpan ympäristö (Kuva 39).3. Irrota putkitulppa vaihteistosta.4. Tarkista vaihteiston öljymäärä. Öljypinnan tulee ulottuatäyttöaukon ylivirtauskohtaan saakka.5. Jos öljyä on liian vähän, lisää GL-5- tai GL-6-SAE 85-95 EP -vaihteistoöljyä vaihteistoonylivirtauskohtaan saakka.Huomaa: Älä käytä synteettistä öljyä.6. Asenna putkitulppa vaihteistoon.Moottoriöljyn vaihtoHuoltoväli: 5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen—Vaihdamoottoriöljy.50 käyttötunnin välein—Vaihdamoottoriöljy. Vaihda moottorin öljy25 käyttötunnin välein, jos moottoriakäytetään raskaalla kuormituksella.Mikäli mahdollista, käytä moottoria ennen öljynvaihtoa,sillä lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmänepäpuhtauksia.Käytä autoissa käytettävää puhdistava öljyä, jolla on API:nhuoltoluokitus SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi. Katsolisätietoja moottorin omistajan käsikirjasta.Kuva 40: valitse kuvan avulla paras öljyn viskositeettiodotettavissa olevan ulkoilman lämpötila-alueen mukaan.20


1. Irrota hammaspyörän suojuksen kiinnitin (Kuva 42),nosta suojuksen etuosa ylös ja liu’uta se pois tieltätaakse.Kuva 421. SAE 30 -öljyn käyttöalle 4 °C:n ulkoilmanlämpötiloissa voi aiheuttaakäynnistysongelmia.Kuva 402. 10W-30-öljyn käyttöyli 27 °C:n ulkoilmanlämpötiloissa voi lisätäöljyn kulutusta. Tästäsyystä öljymäärä ontarkastettava useamminnäissä olosuhteissa.2. Löysää vaijerin pidättimen pultti (Kuva 43).Moottorin öljytilavuudetMalliMoottorin öljytilavuus385970,53–0,59 l386291. Puhdista öljyn tyhjennyskorkin ympäristö (Kuva 41).Kuva 431. Vaijeriputki 2. Vaijerin pidätin3. Tartu vaijeriputkeen ja siirrä sitä koneen etuosaa kohti,kunnes heittosuppilon salpa kytkeytyy kokonaanhammaspyörän hampaisiin (Kuva 43 ja Kuva 44).Kuva 411. Öljyn tyhjennyskorkki2. Aseta astia tyhjennyskohdan alle ja irrota öljyntyhjennyskorkki.3. Tyhjennä öljy.Huomaa: Toimita käytetty öljy paikallisenjälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.4. Asenna öljyn tyhjennyskorkki paikalleen.5. Täytä kampikammio öljyllä. Katso kohta Öljynlisääminen moottoriin.Heittosuppilon salvan säätöJos heittosuppilo ei lukitu haluttuun asentoon tai ei vapaudu,jotta se voitaisiin siirtää toiseen asentoon, säädä heittosuppilonsalpaa.Kuva 441. Heittosuppilon salpa 2. HammaspyöränhammastusHuomaa: Salpa on jousikuormitteinen, ja se siirtyyautomaattisesti hammaspyörän hampaisiin (Kuva 44).4. Poista vaijerista löysyys vetämällä vaijeriputkeataaksepäin.5. Kiristä vaijerin pidättimen pultti.21


6. Asenna ja kiinnitä hammaspyörän suojus.Käyttöhihnojen vaihtoJos kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihna tai vetopyöränkäyttöhihna kuluu, kastuu öljyyn tai vaurioituu muuten, haehuoltoa koskevia lisätietoja osoitteesta www.Toro.com taianna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa hihna.VarastointiVAARA• Bensiinihöyryt voivat räjähtää.• Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.• Älä varastoi lumilinkoa suljettuun tilaan lähelleavotulta.• Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.Lumilingon valmisteluvarastointia varten1. Lisää tuoreeseen polttoaineeseen stabilointiainettamoottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuodenviimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.2. Käytä moottoria 10 minuuttia, jotta lisäaineistettupolttoaine leviää polttoainejärjestelmään.3. Löysää letkukiristintä, jolla polttoaineletku on kiinniventtiilissä, ja vedä letku irti polttoaineventtiilistä.4. Avaa polttoaineventtiili ja valuta polttoaine säiliöstähyväksyttyyn polttoaineastiaan.5. Asenna polttoaineletku polttoaineventtiiliin ja kiinnitäse letkukiristimellä.6. Käytä lumilinkoa, kunnes moottori pysähtyy bensiininloppumisen vuoksi.7. Pumppaa käsisyöttöpumpulla ja käynnistä moottoriuudelleen.8. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun etenää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.9. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.10. Irrota avain virtalukosta.11. Irrota sytytystulpan johto.12. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpanaukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useitakertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estääsylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.13. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.14. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti.Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitäautossasi.Huomaa: Älä varastoi lisäaineistettua bensiiniä90 päivää kauempaa.15. Puhdista lumilinko huolellisesti.16. Korjausmaalaa kaikki lohkeilleet pinnat maalilla, jotaon saatavissa valtuutetusta huollosta. Hio vioittuneetkohdat ennen maalausta, ja käytä ruosteenestoainettametalliosien ruostumisen estämiseksi.17. Kiristä kaikki löysällä olevat ruuvit, pultit jalukkomutterit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneetosat.22


18. Peitä lumilinko ja varastoi se puhtaaseen ja kuivaanpaikkaan pois lasten ulottuvilta. Anna moottorinjäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.Lumilingon käyttöönottovarastoinnin jälkeen1. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeastikäynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.2. Asenna sytytystulppa käsin ja kiristä se sittenmomenttiin 20,4 Nm.3. Kytke sytytystulpan johto.4. Suorita vuosittaiset huoltotoimenpiteetkunnossapitotaulukon mukaan.23


VianetsintäOngelma Mahdollinen syy KorjaustoimenpiteetSähkökäynnistin ei pyöri (vainsähkökäynnistimellä varustetut mallit).Moottori ei käynnisty tai käynnistyyhitaasti.Moottori käy epätasaisesti.1. Virtajohto on irti pistorasiasta tailumilingosta.1. Kytke virtajohto pistorasiaan ja/tailumilinkoon.2. Virtajohto on kulunut, syöpynyt tai 2. Vaihda virtajohto.vaurioitunut.3. Pistorasiassa ei ole jännitettä. 3. Anna pätevän sähköasentajan kytkeäpistorasiaan jännite.1. Virta-avain ei ole virtalukossa tai se onStop-asennossa.2. Rikastin on Pois-asennossa jakäsisyöttöpumppua ei ole painettu.1. Aseta avain virtalukkoon ja käännä sePäällä-asentoon.2. Käännä rikastin Päällä-asentoonja paina käsisyöttöpumppua kolmekertaa.3. Polttoaineventtiili on kiinni. 3. Avaa polttoaineventtiili.4. Kaasuvipu ei ole Nopea-asennossa. 4. Siirrä kaasuvipu nopealle.5. Polttoainesäiliö on tyhjä tai5. Tyhjennä ja/tai täytä polttoainesäiliöpolttoainejärjestelmässä ontuoreella polttoaineella (allevanhentunutta polttoainetta.30 päivää vanhalla). Jos vika eikorjaannu, ota yhteyttä valtuutettuunhuoltoliikkeeseen.6. Sytytystulpan johto on löysällä tai 6. Kytke johto sytytystulppaan.irronnut.7. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,tai sen kärkiväli on väärä.8. Polttoainesäiliön huohottimen kansi ontukossa.9. Moottorin kampikammiossa on liikaatai liian vähän öljyä.7. Tarkista sytytystulppa ja säädäkärkiväliä tarvittaessa. Vaihdasytytystulppa, jos se on syöpynyt,likainen tai murtunut.8. Poista huohottimen tukos tai vaihdapolttoainesäiliön korkki.9. Lisää öljyä moottorin kampikammioontai poista öljyä, kunnes sitä onmittatikun Full-merkkiin.1. Rikastin on Päällä-asennossa. 1. Siirrä rikastin Pois-asentoon.2. Polttoaineventtiili ei ole täysin auki. 2. Avaa polttoaineventtiili.3. Polttoainesäiliö on lähes tyhjä3. Tyhjennä ja täytä polttoainesäiliötai polttoainejärjestelmässä ontuoreella polttoaineella (allevanhentunutta polttoainetta.30 päivää vanhalla). Jos vika eikorjaannu, ota yhteyttä valtuutettuunhuoltoliikkeeseen.4. Sytytystulpan johto on löysällä. 4. Kytke johto sytytystulppaan.5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen,tai sen kärkiväli on väärä.6. Moottorin kampikammiossa on liikaatai liian vähän öljyä.5. Tarkista sytytystulppa ja säädäkärkiväliä tarvittaessa. Vaihdasytytystulppa, jos se on syöpynyt,likainen tai murtunut.6. Lisää öljyä moottorin kampikammioontai poista öljyä, kunnes sitä onmittatikun Full-merkkiin.24


Ongelma Mahdollinen syy KorjaustoimenpiteetMoottori käy, mutta lumilinko linkoaa luntahuonosti tai ei ollenkaan.1. Kaasuvipu ei ole Nopea-asennossalingottaessa.1. Siirrä kaasuvipu nopealle.2. Lumilinko liikkuu liian nopeasti, eikä se 2. Vaihda lumilinko alemmalle vaihteelle.puhdista kaikkea lunta.3. Yrität poistaa liian leveää kaistaa lunta 3. Linkoa kapeampi kaista lunta kerralla.kerralla.4. Yrität poistaa hyvin raskasta tai märkää 4. Älä ylikuormita lumilinkoa hyvinlunta.raskaalla tai märällä lumella.5. Heittosuppilo on tukossa. 5. Poista tukos heittosuppilosta.6. Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnaon löysällä tai irronnut hihnapyörältä.7. Kierukkaterän/siipipyörän käyttöhihnaon kulunut tai rikkinäinen.6. Asenna ja/tai säädä kierukkaterän/siipipyöränkäyttöhihna. Katso huolto-ohjeitaosoitteessa www.Toro.com tai vielumilinko valtuutettuun huoltoliikkeeseen.7. Vaihda kierukkaterän/siipipyöränkäyttöhihna. Katso huolto-ohjeitaosoitteessa www.Toro.comtai vie lumilinko valtuutettuunhuoltoliikkeeseen.Heittosuppilo ei lukitu paikoilleen tai eiliiku.1. Heittosuppilon salpaa ei ole säädettyoikein.1. Säädä heittosuppilon salpa.Lumilinko jättää maahan lunta.1. Jalaksia ja/tai työntölevyä ei olesäädetty oikein.1. Säädä jalakset ja työntölevy.2. Rengaspaineet ovat erisuuruiset. 2. Tarkista ja säädä toisen tai molempienrenkaiden paine.25


Huomautuksia:26


Kansainväliset jakelijatJakelija: Maa: Puhelinnumero:Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt Turkki 90 216 344 86 74Balama Prima Engineering Equip. Hongkong 852 2155 2163B-Ray Corporation Korea 82 32 551 2076Casco Sales Company Puerto Rico 787 788 8383Ceres S.A. Costa Rica 506 239 1138CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. Sri Lanka 94 11 2746100Cyril Johnston & Co. Pohjois-Irlanti 44 2890 813 121Equiver Meksiko 52 55 539 95444Femco S.A. Guatemala 502 442 3277G.Y.K. Company Ltd. Japani 81 726 325 861Geomechaniki of Athens Kreikka 30 10 935 0054Guandong Golden Star Kiina 86 20 876 51338Hako Ground and Garden Ruotsi 46 35 10 0000Hako Ground and Garden Norja 47 22 90 7760Hayter Limited (U.K.) Yhdistynyt kuningaskunta 44 1279 723 444Hydroturf Int. Co Dubai Arabiemiirikuntien liitto 97 14 347 9479Hydroturf Egypt LLC Egypti 202 519 4308Ibea S.P.A. Italia 39 0331 853611Irriamc Portugali 351 21 238 8260Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. Intia 86 22 83960789Jean Heybroek b.v. Alankomaat 31 30 639 4611Maquiver S.A. Kolumbia 57 1 236 4079Maruyama Mfg. Co. Inc. Japani 81 3 3252 2285Metra Kft Unkari 36 1 326 3880Mountfield a.s. Tšekin tasavalta 420 255 704 220Munditol S.A. Argentiina 54 11 4 821 9999Oslinger Turf Equipment SA Ecuador 593 4 239 6970Oy Hako Ground and Garden Ab Suomi 358 987 00733Parkland Products Ltd. Uusi-Seelanti 64 3 34 93760Prochaska & Cie Itävalta 43 1 278 5100RT Cohen 2004 Ltd. Israel 972 986 17979Riversa Espanja 34 9 52 83 7500Sc Svend Carlsen A/S Tanska 45 66 109 200Solvert S.A.S. Ranska 33 1 30 81 77 00Spypros Stavrinides Limited Kypros 357 22 434131Surge Systems India Limited Intia 91 1 292299901T-Markt Logistics Ltd. Unkari 36 26 525 500Toro Australia Australia 61 3 9580 7355Toro Europe NV Belgia 32 14 562 960374-0269 Rev C


Toron takuuEhdot ja takuunalaiset tuotteetThe Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavatyhteisen sopimuksensa mukaisesti alkuperäiselle ostajalle* takuunkorjata tässä luetellut Toro-tuotteet, jos niissä ilmenee materiaali- taivalmistusvikoja.Tuotteille annetaan seuraavat takuuajat ostopäivästä lukien:TuotteetTakuuaikaTyönnettävät ruohonleikkurit•Valettu leikkuupöytä 5 vuotta kotikäytössä 245 päivää kaupallisessa käytössä•Moottori5 vuoden GTS-käynnistystakuuKatso moottorin valmistajan takuu 1•Teräsleikkuupöytä 2 vuotta kotikäytössä 245 päivää kaupallisessa käytössä•Moottori2 vuoden GTS-käynnistystakuuKatso moottorin valmistajan takuu 1Sähkökäyttöiset kannettavat laitteet Kahden vuoden rajoitettu takuuLumilingot•Yksivaiheinen 2 vuotta kotikäytössä 245 päivää kaupallisessa käytössä•Kaksivaiheinen 2 vuotta kotikäytössä 245 päivää kaupallisessa käytössä•Sähkötoiminen 2 vuotta kotikäytössä 2Kaikki seuraavat ajoleikkurit•Moottori Katso moottorin valmistajan takuu 11 vuosi, vain osat•Lisälaitteet1 vuosiTakamoottoriset ajoleikkurit 2 vuotta kotikäytössä 290 päivää kaupallisessa käytössäAjoleikkurit ja puutarhatraktorit 2 vuotta kotikäytössä 290 päivää kaupallisessa käytössäTimeCutter Z -leikkurit 3 vuotta kotikäytössä 230 päivää kaupallisessa käytössäTITAN-leikkurit 3 vuotta tai 240 tuntia 3•RunkoElinikäinen (vain alkuperäinenomistaja) 4TITAN MX -leikkurit 3 vuotta tai 400 tuntia 3•RunkoElinikäinen (vain alkuperäinenomistaja) 4Z Master -leikkurit: 2000-sarja 5 vuotta tai 1 200 tuntia 3•RunkoElinikäinen (vain alkuperäinenomistaja) 4* Alkuperäinen ostaja on henkilö, joka alun perin osti Toro-tuotteen.1Joillakin Toro-tuotteissa käytetyillä moottoreilla on moottorin valmistajan antama takuu.Omistajan vastuutToro-tuotetta on huollettava käyttöoppaan huolto-ohjeiden mukaisesti.Tällaisen kunnossapidon kustannuksista vastaa omistaja huollonsuorittajasta riippumatta.Takuuhuollon ohjeetJos uskot, että Toro-tuotteessasi on materiaali- tai valmistusvirhe, toimiseuraavasti:1. Ota yhteys tuotteen myyjään huollon järjestämiseksi. Jos et voijostain syystä ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, ota yhteys mihintahansa valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.2. Vie laite ja ostotodistus (ostokuitti) huoltoliikkeeseen. Jos et oletyytyväinen huoltoliikkeen arvioon tai saamaasi palveluun, otayhteys Toroon:Customer Care Department, RLC DivisionThe Toro Company8111 Lyndale Avenue SouthBloomington, MN 55420-1196Päällikkö: Tekninen tuotetuki: 001–952–887–8248Katso oheinen jakelijaluetteloTakuun ulkopuoliset kohteet ja viatTämä takuu ei kata seuraavia:• Määräaikaishuolto tai kuluvat osat, esim. terät, roottorilavat,kaavinterät, hihnat, polttoaine, voiteluaineet, öljynvaihdot,sytytystulpat, kaapeli/vivusto tai jarrujen säätö• Laitteet tai osat, joita on muutettu tai käytetty väärin, tai jotka onvaihdettava tai korjattava onnettomuuksien tai asianmukaisen huollonlaiminlyönnin vuoksi.• Korjaukset, jotka johtuvat vanhan polttoaineen (yli kuukauden ikäisen)käytöstä tai siitä, että laitetta ei ole valmisteltu oikein ennen kuin seon jätetty käyttämättä yli kuukauden ajaksi.• Moottori ja vaihteisto. Niihin sovelletaan asianmukaisen valmistajantakuita ja niiden erillisiä takuuehtoja.Kaikki näiden takuiden piiriin kuuluvat korjaukset on suoritettavavaltuutetussa Toro-huoltoliikkeessä, ja niissä saa käyttää vain Toronhyväksymiä varaosia.Yleiset ehdotOstajaa suojaavat maakohtaiset lait. Tämä takuu ei rajoita ostajanlakisääteisiä oikeuksia.2Kotikäyttö tarkoittaa tuotteen käyttöä samalla tontilla, jolla asiakkaan koti sijaitsee. Käyttöäuseammassa kuin yhdessä paikassa pidetään kaupallisena käyttönä, johon sovelletaankaupalliseen käyttöön annettua takuuta.3Kumpi tahansa ilmenee ensin.4Elinikäinen takuu: Jos koneen päärakenteen muodostava runko (joka koostuu yhteen hitsatuistaosista ja johon moottorin kaltaiset muut osat kiinnitetään) halkeaa tai murtuu normaalikäytössä,se korjataan tai vaihdetaan Toron harkinnan mukaan takuun puitteissa maksutta osien ja työnosalta. Takuu ei kata rungon vaurioitumista väärinkäytön tai ruostumisen edellyttämien korjaustenlaiminlyönnin seurauksena.Takuu kattaa osat ja työn, mutta kuljetuskustannukset ovat asiakkaanvastuulla.Takuu voidaan evätä, jos tuntilaskuri on irrotettu, siihen on tehty muutoksiatai jos sitä on muuten peukaloitu.374-0268 Rev C

More magazines by this user
Similar magazines