1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun ...

sealco.kummeli.fi

1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun ...

Kauppanimi: DINITROL 700Päiväys: 28.06.2006 Edellinen päiväys: 08.05.2004 Ref. 0 24.1 Erityiset ohjeetJos mahdollista, näytettävä hoitavalle lääkärille tätä käyttöturvallisuustiedotetta.4.2 HengitysRaitis ilma, lepo.4.3 IhoIho huuhdotaan runsaalla vedellä, samalla riisutaan tahriintuneet vaatteet.4.4 Roiskeet silmiinHuuhdellaan silmiä runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli silmien kirvelyjatkuu.4.5 NieleminenHuuhdellaan suu. Ei saa oksennuttaa. Lääkärin hoitoon. .5. OHJEET TULIPALON VARALTA5.1 Sopivat sammutusaineetVaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe. Astioita jäähdytetään vesisuihkulla ja siirretään pois palon läheisyydestä.5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistäEi vettä, jos mahdollista!6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestäHuolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.6.3 PuhdistusohjeetKootaan puhtaisiin kannellisiin astioihin ja siirretään käyttöön tai hävitettäväksi. Pienet määrät ja jäänteetimeytetään inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine),kerätään kannellisiin astioihin ja hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI7.1 KäsittelyHuolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ilmastoinnin tulee olla riittävän tehokas pitämään ainepitoisuudettyöilmassa työskentelyalueilla selvästi alle kohdassa 8.1 mainittujen pitoisuuksien.Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin.Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.7.2 VarastointiSäilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava valolta, myössuoralta auringonpaisteelta. Estettävä jäätyminen.8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET8.1 Altistuksen raja-arvot8.1.1 HTP-arvot90622-57-4 Isoparafiinistenhiilivetyjen seos 900 mg/m³ (8 h) 1200 mg/m³ (15 min)8.2 Altistumisen ehkäiseminen8.2.1 Työperäisen altistuksen torjuntaSuojaimet on valittava käsittelyn laadun ja käsiteltävän aineen määrän mukaan. Suojakäsineiden ja -vaatteiden materiaalien läpäisevyys on selvitettävä suojainten valmistajalta.8.2.1.1 HengityksensuojausEllei ilmastointi ole riittävää, on käytettävä hengityssuojainta. Lyhyissä työvaiheissa tai matalissapitoisuuksissa voidaan käyttää A-suodattimella varustettua hengityssuojainta. Voimakkaissa taipitkäaikaisissa altistuksissa on käytettävä raitisilmasuojainta tai vastaavaa.8.2.1.2 KäsiensuojausNeopreeni- tai nitriilikumikäsineet8.2.1.3 Silmiensuojaus

More magazines by this user
Similar magazines