Opinto-opas aikuiset 2012-2013, Muotoilu - Lahden ...

lamk.fi

Opinto-opas aikuiset 2012-2013, Muotoilu - Lahden ...

OPINTO-OPAS 20122013Lahden ammattikorkeakouluMuotoilu- ja taideinstituuttiKuvataiteen koulutusohjelma 240 opTutkintoon johtava aikuiskoulutus


KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMATutkintoon johtava aikuiskoulutusTutkinto Kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkintoTutkintonimike Kuvataiteilija AMKLaajuus 240 op / 70-120 opMonimuotoistuvassa taidemaailmassa kuvataiteilija tarvitsee perusammattitaitonsa lisäksi laajanyleissivistyksen sekäviestintä- tietotekniikkataitoja selviytyäkseen tulevaisuuden työelämän haasteista. Kuvataiteilija toimii useinomantyöskentelyn ohessa taideopettajana ja muissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä. Näiden opintojentarkoituksena onlisätä kuvataiteilijan valmiuksia toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Koulutukseen etsitään uteliaita,itsenäisiä jaomatoimisia kuvataiteilijoita, joilla on vahva kuvataiteilijaidentiteetti. Opinnoissa keskitytään ammatillistenilmaisumuotojen kehittämiseen ja uudistamiseen sekä uutta ammattikäytäntöä luovaan toimintaan.Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Aikaisemmasta tutkinnosta ja työkokemuksesta luetaan hyväksienintään 170 opintopistettä tutkinnon iästä, laajuudesta ja laadusta riippuen. Suoritettavaksi jää vähintään 70opintopistettä, jotka sisältävät yhteisiä teoria- ja kieliopintoja, ammatillisia täydennysopintoja sekäopinnäytetyön. Täydentäviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä merkittävät näyttelyprojektit, ulkomaisetopintomatkat ja residenssityöskentely. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.Opinnot tulee suorittaa pääsääntöisesti kahden vuoden kuluessa.KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 50 OPAmmattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op opintojakso sisältää osat 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op) ja01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)01RUO Ruotsin kieli 3 op 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op) 01RUOS suullinen osio (1,5 op)01PENG Englannin kieli ja viestintä 3 op01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 opTeoriaopinnot 18 op06NFILR1 Filosofia 3 op06ESTETIR3 Estetiikka 3 op06TAIDHIS Taidehistoria 6 op06SEMI1 Seminaarityöskentely 3 op06SUTUPE Suunnittelun ja tutkimuksen perusteet 3 opViestintätekniikka 18 op06ATK Atk-avusteinen työskentely 8 op06VALOK Valokuvaus 5 op06VIDEO Video- ja äänikurssi 5 opSuoritusvuosi1 2 3 4 TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 5 - 55 OP06TAIGRAFIK2 Taidegrafiikka06KUVEISTO2 Kuvanveisto06MAALAUS2 Maalaustaide06MUUTAIDE2 Muu taideOPINNÄYTETYÖ 15 OPSuoritusvuosi1 2 3 4 Suoritusvuosi1 2 3 4


OPINNÄYTETYÖOpinnäytetyö on tärkein osa kuvataideopintoja. Taideteko voi olla laaja yksityisnäyttely, tilataideteos,performanssi-sarja, mediataideteos tms. Kuvataiteen tutkintotyöhön liittyy myös tutkimusmenetelmäkurssi,seminaarityöskentely ja opinnäytetyön kirjallinen osuus, joka on vähintään kahdeksan sivun pituinen,yleensä 10–15 sivua. Kuvataideopiskelija valitsee opinnäytetyön ohjaajan tuutoropettajan kanssa. Ohjaajaantaa ohjausta 10 tuntia. Taideinstituutti korvaa ohjaajan työn ja antaa kuitteja vastaan 340 euroaopiskelijalle opinnäytetyön materiaaleihin tai näyttelyvuokraan. Opinnäytetyö määritteleekuvataideopiskelijan pääaineen. Suuntautumisalat ovat taidemaalaus, taidegrafiikka, kuvanveisto ja muutaide.VAIHTO-OPISKELUTaideinstituutilla on erittäin laaja kansainvälinen yhteistyökouluverkosto. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteäopiskelemaan ulkomaiseen taidekouluun 3 - 6 kuukauden ajaksi. Vaihtotaidekouluja on muun muassaEnglannissa, Saksassa, Hollannissa, Ranskassa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa,Puolassa, Latviassa, Venäjällä, Tanskassa ja Islannissa. Kahdenvälisiä vaihtosopimuskouluja löytyyYhdysvalloista, Kanadasta, Australiasta ja Vietnamista.YHTEYSTIEDOTLahden ammattikorkeakouluMuotoilu- ja taideinstituuttiKuvataideSammonkatu 815140 Lahti03 828 1903 828 2860Faksi 03 828 2865Antti Salokannelyliopettaja03 828 2861antti.salokannel@lamk.fiKirsti Nenyelehtori, opinto-ohjaaja03 828 2862kirsti.nenye@lamk.fiIlkka Väättituutoropettaja050 5937 180ilkka.vaatti@kolumbus.fi

More magazines by this user
Similar magazines