13.07.2015 Views

6jP8tz3Be

6jP8tz3Be

6jP8tz3Be

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MM2015 yhdessä Tampereen kaupunginkanssa pidetään esimerkkinäsyrjäytymistä vastaisissa kampanjoissaTarjota huippu-urheilijoille huippuolosuhteetMM-kisat ovat vahvasti esilläsosiaalisessa mediassa ennen kisoja jakisojen aikanaMM2015-Timanttiturnaukset nais- jatyttösalibandypelaajille jayhteistyökumppaneille tukemaankisafiiliksenKasvatetaan yhteistyöverkostotLajin imago nouseeKampanja, jossa ollaan mukanajatkuu kisojen jälkeenkin jamuuttuu valtakunnalliseksikampanjaksikisa-areenat ja kisaympäristötukevat urheilijoiden tarpeita jakisojen tekniset vaatimukset ovatkunnossaMM-kisojenviestintäsuunnitelmassasosialinen media toimii yhtenäpääviestintäväylänä, kaikkikohderyhmät osallistuvataktiivisesti sosiaalisessa mediassaSuurin osa turnauksenosallistujista matkustaaTampereelle kisoihinMM-kisoihin saadaan uusiayhteistyökumppaneita, jotkajatkavat kisojen jälkeenyhteistyötäänHuomioidaan ja nostetaan esilleRespect-teeman kautta pitkäänlajin parissa toimineita. Sen lisäksisaadaan naisia mukaantoimintaan valmentajaksi, seurantehtäviin tai vapaehtoiseksikisoihin.A4, A3,H4, P2A4, P1,P3, H2A2, A4,P3, H1,H7A3, A4,P2, P3,H5A4, P2,P3, T3,H7A4, P2,H6Tyttöjen ja naisten harrastajamääräkasvaa.Ympäristöä huomioidaan ja säästetäänniin paljon kun mahdollista.MM2015 kisat pysyvät budjetissaPelaajien ja joukkueiden määräkasvaa pysyvästi kisojen jälkeen.Ekologisuus pystytäänhuomioimaan ja saadaan kisoilletunnustusta asiasta.Budjetti ja toteutus täsmäävät.Toiminta mitoitetaan tulojenmukaisesti.A3, A4,H2A3, A4,P3T1, T3


JärjestötoimintaJärjestötoimintasektoriin kuuluvat liiton järjestötoiminta, asiakaspalvelu, jäsenpalvelut, sähköisetjärjestelmät ja olosuhdetyö. Järjestösektori tuottaa edellä mainittujen toimien lisäksi tukipalveluinaliiton muille toimintasektoreille kokous- ja matkajärjestelyt, ostolaskujen käsittelyn ja laskutuksen,seurojen hallinnon ja järjestötoiminnan kehittymisen tuen sekä siviilipalvelusten hallinnoinnin jahenkilöstöhallinnon kehitystoimet. Järjestötoimintasektori toimii aktiivisesti salibandynAvainseuraverkoston kanssa, ja osa sektorin työntekijöistä nimetään Avainseurojenyhteyshenkilöiksi.Järjestötoiminta vuonna 2015• Uudistuneen hallituksen toiminta ja liiton johtoryhmän vastuut määritelläänSalibandyliiton johtosäännön avulla• Hallitus kokoontuu tammi-kesäkuussa ja elo-marraskuussa kerran kuukaudessa,yhteensä 10 kertaa. Lisäksi pidetään sähköposti- tai videokokouksia (lync).• Valiokuntien määrä ja tehtävät muokataan uuden hallituksen ohjauksen mukaisiksi• Valiokuntien ja valituslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti sähköposti-,puhelin – ja videokokouksina jäsenten ajankäytön tehostamiseksi jamatkakustannusten nousun hillitsemiseksi. Sähköisen materiaalipankin käyttöälisätään ja uuden järjestelmän hankintamahdollisuudet selvitetään.• Alueellisia seuratoimijoita ja urheilijoita palkitaan paikallisissa Urheilugaaloissayhteistyössä liikunnan ja urheilun alueorganisaatioiden kanssa• Kansainvälisen salibandyliiton (IFF) hallituksessa, valiokunnissa jaurheilijakomissiossa toimii useita suomalaisia. Kansainvälisen liiton toimisto sijaitseeSuomessa vuoteen 2017 asti voimassaolevan sopimuksen mukaisesti.• Kansainvälisessä kehittymisohjelmassa Each One Teach One (EOTO)Salibandyliitto toimii aktiivisena mentorina. Mentoroitavat maat ovat Kanada, Viro jaUkraina.


• Vuoden 2018 miesten MM-kisojen ennakkovalmistelut käynnistetään, mikäli IFF:nhallitus myöntää kisojen järjestelyoikeuden Suomelle.Jäsenpalvelut, laskutus ja asiakasneuvonta• Jäsenlaskutus ja joukkueiden osallistumismaksujen laskutus sekä ostolaskujenkäsittely on pääsääntöisesti sähköistä. Keskitetty erotuomaripalkkioidenmaksujärjestelmä laajenee kaikille seuroille, jolloin laskutuksen prosessien oikeaaikaisuusja oikeaperusteisuus ovat keskeisiä kehityskohteita laskutettavan määränmoninkertaistuessa. Sarjamaksujen koronlaskennan ja- laskutuksen aikataulu japrosessi täsmentyy, koska käytäntö on uusi ja prosessia harjoitellaan kauden 2014-2015 sarjamaksujen kohdalla.• Pelaajalisenssi- pelaajasiirto- ja edustusoikeusasioiden asiakaspalvelu toteutetaankeskitettynä. Internet-sivujen infoa kehitetään palautteen perusteella.Jäsenpalveluiden ja talousasioiden vuorovaikutusta ja tiedotusta kehitetäänyhteistyössä salibandyn Avainseurojen kanssa.Sähköiset järjestelmät ovat keskeisessä roolissa liiton jäsenpalveluissa.Jäsen- ja joukkue- ja pelaajarekisterinä käytetään Valo ry:n tuottamaa Sporttirekisteriä.Koulutuksiin ja sarjoihin ilmoittaudutaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Pelaajasiirrottoteutetaan sähköisen pelaajasiirtojärjestelmän kautta. Toimintavuoden aikana tärkein sähköistenjärjestelmien kehityskohde on pelaajasiirtojen toteuttaminen täysin sähköisesti, ilmantulostustarpeita. Sähköiset järjestelmät ovat yhteydessä Sporttirekisteriin, ja mm.koulutusmerkinnät siirtyvät automaattisesti koulutukseen osallistuneen henkilön tietoihin.Olosuhdetyö koostuu kolmesta osa-alueesta• liikuntapaikkarakentaminen ja – varustelu• liikuntapaikkavuorojen jakoperusteet ja taksat• tapahtuma- ja kenttäturvallisuusOlosuhdetyön tärkeimpiä verkostoitumismuotoja ovat aktiivinen osallistuminen sekävaltakunnalliseen että alueelliseen järjestöyhteistyöhön, liikuntarakentamisen messuihin ja erilaisiinseminaareihin. Suoralla vuorovaikutuksella seurojen, kuntien ja niiden päättäjien sekä halliyrittäjienkanssa haetaan ratkaisuja salibandyn olosuhdeongelmien lieventämiseksi sekä alueellisesti ettäpaikallisesti. Toimintavuoden aikana osallistutaan Sportec- liikuntapaikkarakentamisen messuillenäytteilleasettajana ja MM2015-tapahtuman yhteydessä järjestetään valtakunnallinenolosuhdeseminaari.


SeuratoimintaHUIPPU-URHEILUMaajoukkueetPäätapahtuma on naisten MM-kisat Tampereella, joulukuussa. Keväällä, toukokuun alussa,pojatU19 taistelee MM-tittelistä Helsingborissa, Ruotsissa. Molemmat joukkueet tavoittelevatmestaruutta. Miesten maajoukkue lähtee 2014 MM-kisojen analyysin perusteella seuraavaan 2-vuotisprojektiin. Tyttö-ja naisvalmennusta tukemaan käynnistetään Tehoryhmä ValmennuskeskusEerikkilässä. Siihen valitaan maajoukkueisiin tähtääviä tyttöpelaajia. Yksilön kehittymistä kohtihuippua tukee vahvasti myös Eerikkilässä käynnistyvä Salibandy Akatemia. ValtakunnallisetUrheiluakatemiat ovat kasvava mahdollisuus yksilön arkiharjoittelun tehostamiseen. Toimintaatehostetaan sekä yläkouluikäisillä, että aikuisikäisillä liigapelaajilla..Salibandyn maajoukkuekalenteriMiehet7.-8.2. MM-projektin purku22.-26.4. EFT, Ruotsi22.-24.5. kesäleiri 1.


26.-28.6. kesäleiri 2.9.-13.9. Ruotsi-ottelu4.-8.11 EFT, TshekkiNaiset5.-8.2. leiri 1.22.-26.4. EFT, Sveitsitouko-kesä leiri 2.4.-7.6. leiri 3.29.7.-2.8. leiri 4.9.-13.9. Ruotsi-ottelu4.-8.11 EFT, Suomi4.-13.12. MM-kisat, TamperePojat U195.-8.2. Ruotsi-ottelu, MalmöMM-kisat,27.4.-3.5. Helsingborgsyyskuu leiri4.-8.11 EFT, TshekkiTytöt U195.-8.2. Ruotsi-ottelu, Malmösyyskuu leiri27.10.-1.11. EFT, SuomiPELAAJAN VALMENNUSUrheiluakatemiatoimintaValtakunnallisesti salibandyn akatemiavalmennuksessa on 507 pelaajaa, 42 valmentajaa jayhtensä 28 valmennusryhmää. Akatemiavalmentajille järjestetään kerran vuodessa yhteinentapaaminen ja akatemiavierailut kohdennetaan toimintavuoden aikana seuraaviin paikkoihin:Joensuu, Turku, Tampere ja Seinäjoki.PelaajapolkuLiiton järjestämiä leirejä tai tähdistöotteluita. Pelaajia valmennetaan, testataan ja heidänkehitystään seurataan ikäluokkavalmentajien johdolla. Salibandyn Pelaajapolun tavoitteena onkasvattaa lahjakkuuksia urheilijoina, ohjata pelaajia suunnittelemaan ja yhdistämään opiskelu- jaurheilu-uraa sekä kartoittaa ikäluokan senhetkistä tasoa. Pelaajaseuranta pelaajapolulla aloitetaanpelaajien aloittaessa peruskoulun 7.luokan, 13- 14-vuoden ikäisenä. Ensimmäisetpelaajapolkutapahtumat ovat peruskoulun 7. luokan keväällä, toukokuussa. Pelaajilla onmahdollisuus kulkea pelaajapolkua 5-6 kauden ajan, aina 18 ikävuoteen asti.Pelaajapolkutapahtumat järjestetään Suomen Salibandyliiton valmennuskeskuksessa Eerikkilänurheiluopistolla.


Tapahtumat:2001-SYNTYNEET TYTÖT, PIKKU POHJOLA 12.-3.5.2015Tähdistöottelu, syksy 20152000-SYNTYNEET TYTÖT, PIKKU POHJOLA 22.-3.5.2015Tähdistöottelu, syksy 20151999-1995-SYNTYNEET TYTÖT, TEHORYHMÄ22.-24.5.201513.-16.8.20152001-SYNTYNEET POJAT, PIKKU POHJOLA 19.-10.5.201514.-15.5.201516.-17.5.2015Tähdistöottelu 20152000-SYNTYNEET POJAT, PIKKU POHJOLA 214.-15.5.201516.-17.5.201523.-24.5.2015Tähdistöottelu, syksy 20151999-SYNTYNEET POJAT, PIKKU POHJOLA 37.-8.5.20159.-10.5.2015Tähdistöottelu, syksy 20151998-SYNTYNEET POJAT, POHJOLALEIRI1.-4.6.20151997-SYNTYNEET POJAT, POHJOLA CUP


6.-9.8.2015Pelaajapolulla järjestetään 20 tapahtumaa, joissa on yhteensä 1004 pelaajaa, 220 valmentajaa ja42 erotuomaria. Lisäksi ikäluokkavalmentajat ( tarkista määrä Lasselta) kiertävät ympäri maatatekemässä pelaajavalmennusta ja -tarkkailuja.VALMENTAJAKOULUTUSTasojen 1- ja 2 koulutustoiminta 2015Valmennuskoulutus 2015 |tason I SalibandyvalmentajakoulutusAvoimet koulutukset 10 kpl 170 henkilöäTilauskoulutukset seuroissa 10 kpl 200 henkilöäValmennuskoulutus 2015 |tason II SalibandyvalmentajakoulutusAvoimet & teema koulutukset 3 kpl 80 henkilöäValmennuskoulutus 2015 |tason II ja III teema- ja täydennyskoulutuksetTeemakoulutukset 12 kpl 250 henkilöäSalibandyAkatemia - Valmennusosaamisen integrointi paremmin seuratoimintaanToukokuussa käynnistyy Salibandyakatemia toiminta seurojen juniorijoukkueillevalmennuskeskuksessamme Eerikkilän Urheiluopistolla. Mukaan voivat hakea seurojen tyttöjen japoikien D-ikäiset juniorijoukkueet. Kolmen päivän tapahtumissa (kaksi kertaa vuodessa) kehitetäänsamaan aikaan pelaajia, valmentajia ja seuran valmennuspäälliköitä. Prosessin aikanamääritellään / tarkennetaan seuran valmennuslinja. Kunkin joukkueen prosessi on kaksivuotinen.


AIKUISTEN JA NUORTEN HARRASTESALIBANDY• Pistemestari-kuntoilukonseptin koulutus jokaisella salibandyliiton seitsemällä alueella• Puolustusvoimien salibandypäivät neljässä varuskunnassa: Parola panssariprikaati 24.2.Muut kiertuepaikat ovat Ilmasotakoulu Tikkakoski, Uudenmaan prikaati ja Kainuun prikaati• Työpaikkasalibandyn SM-kilpailut (STPU) 25.4 Arena Center Myllypurossa jaRuskeasuolla• Katusählykiertue touko-elokuussa 2015: 20-30 karsintaturnausta + finaali Narinkkatorilla29.8.NAIS- JA TYTTÖSALIBANDYN KEHITTÄMINEN, ERITYISRYHMÄT JA KOULUTTyttö- ja naissalibandy:Seurakontaktit määrä henkilömäärä (n.)Tyttösalibandyseuratapaamiset 12 150MM2015 Timanttiturnaukset 7 1800 (pelaajaarvio)Naisille suunnattuvalmennuskoulutus3 6-10Muut salibandytapahtumat 10Erityisryhmien salibandy:Tapahtumat Määrä HenkilömääräSähköpyörätuolisalibandy(SM- ja Finlandia-sarja4 n. 200 (pelaajat)Kehitysvammaistensalibandyn turnaus1 200Kuurojen Salibandyturnaus 1 n.120 (turnauksenpelaajat)LAJIKERHOTOIMINTA – SÄBÄMESTARIN LAJIKERHO JA -KOULUTUS


Kouluyhteistyö Tampereella naisten MM2015-kisoihin – hyvät käytänteet jatkuvat kisojen jälkeenA1, A2, A4,T3, P3, H1,• Käynnistetään Kasva urheilijaksi Säbämestarin lajikerho kaikissa salibandynavainseuroissa• Koulutetaan 40 seuraa ja 300 valmentajaa Säbämestari-koulutuksella (4 h)SINETTISEURA- JA AVAINSEURATOIMINTA• auditoidaan kymmenen sinettiseuraa ja järjestetään yhdessä Valon kanssa yhteinenseminaari kaikille sinettiseuroille• koulutetaan sinettiseurojen ohjaajia ja valmentajia Säbämestari-koulutuksella• käynnistetään avainseuratoiminta. Jokaiselle avainseuralle on nimetty yhteyshenkilö,joka tapaa seuran vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. Tapaamiset dokumentoidaan.Avainseuratoimintaa arvioidaan tyytyväisyyskyselyllä 12/2014KehitystavoitteetTavoite Tulos/MittariNäkökulma(tuloskortista)Valmennus- ja seurakoulutuksen integroiminenparemmin seuratoimintaanValmennuslisenssijärjestelmän kehittäminenSalibandyAkatemiankoulutustoimintaanosallistuneineiden pelaajien,valmentajien,valmennuspäälliköiden jaseuratoimijoiden määrätJärjestelmä käytössä / ei käytössä.Yhteiskumppanisopimusharjoitepankista ja piirtoohjelmastaON /EI.Tyytyväisyyskysely vastineistavalmentajille.A1,A3, P1,P2, T1, H1,H2, H4A1, P1, P2,T1, H1, H4Huippu-urheilun tehostamistuen käyttöHarrastetuotteiden mobiilisovellustenkehittäminen (Mestari-konseptit)Mitataan niitä asioita, joihintehostamistukea onmyönnetty!Säbämestarin mobiilisovellusON/EI. Pistemestari-konseptinmobiilisovellukseen oheisliikeidenlisääminen TEHTY / EI TEHTY,applikaatioiden latauskertojenmääräA4, T1, T3,P3A1, T1, H1,H4Timanttiturnaukset syksyllä 2015 jokaisella seitsemälläalueellaKehitysvammaisten sarjatoiminnan käynnistäminen(jatkuu vuodelta 2014)Kuinka monella alueellatimanttiturnaus on järjestetty?Sarjatoiminta KÄYNNISTYY / EIKÄYNNISTYA3, A4,P3,H7A1, A3, T2,P2, P3, A4


Harrastelisenssien sisältöjen kehittäminenHarrastelisenssien sisällötuudistettu 3/2015Koulutusten ja -seminaarien integroituminen naisten MMkisoihinOheisohjelmien organisointi ja koordinointiyhdessä seurojen kanssa kisamatkalla jakotikisoissa 2015Koulutusten ja seminaarienlukumäärä / osallistujien määräMM 2015 kisoissaOheisohjelmien kuvaus jatoiminnan arviointi TEHTY / EITEHTY. MM_kisojentyytyväisyyskyselyyn tehdäänosio oheistoiminnoista.A1, A4, T3,P3A1, A4, T3,P3, H4, H7,KilpailutoimintaKilpailutoiminnan sektorin keskeisenä tehtävänä on sarjatoiminnan sekä erotuomaritoiminnansuunnittelu, toteutus ja kehittäminen.Kilpailutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä toimihenkilöiden jakilpailuvaliokunnan kanssa. Vuoden 2015 painopistealueina ovat tulospalvelujärjestelmänhyödyntäminen entistä paremmin tulosten ja pistepörssien päivittämisessä, sarjatoiminnan oikeaaikaisenja tarpeellisen viestinnän kehittäminen sekä vuorovaikutus seurojen kanssasarjatoiminnan kehittämiseksi.Erotuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan erotuomarivaliokunnan (ETV) ja sen nimeämienvastuuhenkilöiden johdolla. ETV:n työn tukena toimivat sen työryhmät. Erityisenäpainopistealueena on alueiden et –toiminnan johtoryhmien (erotuomarivastaavien,erotuomarikoulutusvastaavien, erotuomarivalmennusvastaavien ja erotuomariasettelijoiden)toiminnan tukeminen ja siten erotuomarimäärän kasvattaminen. EeNet –oppimisympäristönkehitystyötä jatketaan ja se otetaan vaiheittain käyttöön.SarjatoimintaKauden 2014–15 sarjoihin osallistuu yhteensä 2788 joukkuetta. Kasvua edelliskauteen verrattunaon 3 % ja suurin kasvu on tapahtunut D-G -junioreissa. Sarjoja pelataan sekä yksittäisinä otteluinaettä turnausmuotoisina sarjoina. Yksittäisinä otteluina pelataan pääsarjat, miesten II div., naisten Idiv. sekä junioreiden SM-sarjoista nuorten SM-sarja, B- ja C1-poikien SM-sarjat sekä tyttöjen SMsarja.C-tyttöjen ja C2-poikien SM-sarjat pelataan turnausmuotoisina.Pääsarjoja ovat miesten ja naisten Salibandyliiga sekä miesten Divari. Muita aikuisten sarjoja ovatalueellisesti pelattavat miesten II – VI divisioonat sekä naisten valtakunnallinen I divisioona sekäalueellisesti pelattavat II – IV divisioonat. Aikuisten alimmat sarjatasot vaihtelevat alueittain. Näidensarjojen lisäksi pelataan sekä miesten että naisten Suomen Cup.


Juniori-ikäluokissa valtakunnallisia SM-sarjoja ovat nuorten SM-sarja, B-, C1- ja C2-pojat sekätyttöjen ja C-tyttöjen SM-sarjat. Alueellisia sarjoja pelataan A-G-pojissa sekä nuorten tyttöjen Idivisioonaja C-G-tyttöjen sarjat. Nuorimmat ikäluokat vaihtelevat alueittain. D-G- junioreiden pelitoiminnassanoudatetaan ensisijaisesti Salibandyliiton PeliMaailman, KisaMaailman ja KerhoMaailman sääntöjäsekä toissijaisesti kilpailusääntöjä. Tyttöjen ikäluokat muuttuvat syksyllä 2015 käynnistyvälläsarjakaudella liittohallituksen keväällä 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti.AluetoimintaSalibandyliiton aluetoiminta on jaettu seitsemälle alueelle (aluetoimiston sijainti suluissa):• Etelä-Suomi (Helsinki)• Länsirannikko (Turku)• Sisä-Suomi (Tampere)• Kaakkois-Suomi (Lappeenranta)• Savo-Karjala (Joensuu)• Pohjanmaa (Seinäjoki)• Pohjois-Suomi (Oulu)Jokaisella alueella on päätoimiset aluevastaavat (Etelä-Suomen alueella kaksi), jotka vastaavatsarjatoiminnan organisoimisesta. Sarjatoiminnan lisäksi alueellista toimintaa kehitetäänylläpitämällä ja luomalla uusia yhteistyöverkostoja jäsenseurojen, kuntien, muiden lajiliittojen jahalliyrittäjien sekä alueellisten erotuomariverkostojen kanssa. Alueilla toimivien työryhmien määräätullaan lisäämään, jotta jäsenseurat pääsevät entistä paremmin vaikuttamaan alueiden toiminnankehittämiseen.Joukkueet alueittain 2014–15ES LR SS KS SK PM PSMiehet 930 368 109 175 73 73 63 69Naiset 218 71 35 47 11 15 19 20A-C -pojat 353 122 47 75 32 25 28 24A-C -tytöt 94 34 12 18 11 2 10 7D-G -pojat 889 322 190 156 68 61 65 27D-G -tytöt 131 51 30 13 7 12 11 7Seniorit 162 95 13 24 12 7 0 11Erityisryhmät 11Yhteensä 2788 1063 436 508 214 195 196 165


ErotuomaritoimintaTavoitteet:1. Koulutuksen kehittämisen kautta taataan, että erotuomareiden taso on riittävä sekämäärällisesti että laadullisesti.Erotuomarikoulutus tuottaa kysyntää vastaavan määrän aktiivisia ja osaavia erotuomareita.2. Myönteisen työskentelykulttuurin takaaminen erotuomareilleErotuomaritoiminta koetaan myönteisenä.Erotuomaritoiminta ymmärretään samalla tavoin kiinteänä osana lajia kuin pelaaminen ja muutoiminta.Toimintaa ohjaavat liiton tavoitteet, säännöt ja päätökset sekä erotuomareiden eettisetperiaatteet (SEL).Erotuomaritoiminnasta käydään rakentavaa ja toimintaa edistävää keskustelua.Erotuomarisektorin yhteistyö seurojen, joukkueiden, valmentajien ja yksittäisten pelaajien kanssaon toiminnan kehittymiselle välttämätöntä. Yhteistyön tavoitteena on lisätä keskinäistäyhteisymmärrystä lajin eri sidosryhmien välillä. Erotuomarikoulutuksessa painotetaanvuorovaikutustaitoja. Erotuomaritoiminnan julkisuuskuvan kohottaminen (et –brandi) on myösyhteinen tavoite. Kaikella toiminnalla edistetään yleisen myönteisen työskentelykulttuurintakaamista erotuomareilleErotuomarikoulutusMiesten pääsarjojen ja naisten liigan erotuomareille on nimetty vastuuhenkilöt ja työryhmät.Työryhmät vastaavat oman ryhmänsä koulutuksista ja omien ryhmiensäerotuomariluokitusmuutoksista. Liittoerotuomarien koulutusryhmän toiminta vakiinnutetaan.Kansainvälistä erotuomarivaihtoa jatketaan liigoissa muiden salibandymaiden kanssa.Alueen erotuomaritoimintaa johtaa valiokunnan nimeämä vastuuhenkilö ja kunkin alueen et –toiminnan johtoryhmä. ETV ja alue-et-koulutustyöryhmä kouluttavat jokaiselle alueelle alueerotuomarikouluttajia.Nämä kouluttavat alueillaan alueen erotuomarivastaavan ja et -koulutusvastaavan johdolla alue-erotuomareita ja tarvittaessa pelinohjaajia.Erotuomarivalmennus ja otteluvalvontaErotuomarivalmennuksen vastuuhenkilö ja työryhmä kouluttavat pääsarjaerotuomarivalmentajat(otteluvalvojat). Alueen erotuomarivalmennusvastaavat kouluttavat alueelliset et –valmentajat.Erotuomarivalmennusta jatketaan pääsääntöisesti aiemmassa muodossaan. Hyväksytty budjettimäärittää valmennukseen osoitetut resurssit. Otteluvalvontaa ja olosuhdetarkkailua suoritetaanyksittäisissä otteluissa sarjajärjestäjän tukena.Erotuomariasettelu ja luokituksetAsettelun pääsarjoissa tekevät ETV:n nimeämät henkilöt. Muissa sarjoissa asettelijoina toimivatalueiden et -asettelijat. Käytössä on 14 -portainen erotuomariluokitusjärjestelmä. Erotuomarinluokitus perustuu suoritettuun erotuomarikoulutukseen, et –valmennuksien dokumentteihin sekämuihin erotuomaritoimintaan liittyviin tekijöihin.ToimitsijakoulutusToimitsijakoulutuksesta huolehtivat alueiden erotuomarivastaavien ja et -koulutusvastaavienjohdolla alueen erotuomarikouluttajat. Koulutustilaisuuksia järjestetään kootusti alueilla. Lisäksi ns.seuratoimitsijakoulutuksia jatketaan.


Kehitystavoitteet


Viestintä• Mediasuhteiden, kontaktien ja näkyvyyden parantaminen• Sosiaalisen median vahvan aseman kasvattaminen ja säilyttäminen• Kokeilukulttuurin kautta tehdyt innovaatiot ja uudet toimintamallit (edelläkävijänäsuomalaisessa urheilun viestintäkentässä)• Sisäisen viestinnän kehittäminen ja henkilökunnan sitouttaminen –”koko Salibandyliitto onmediatalo”• Yhteistyökumppaneiden tavoittaminen ja palvelu• Jäsenistön tavoittaminen ja palveluOrganisaation keskeisenä sektorina viestintä läpi leikkaa koko liiton ja SSBL Salibandy Oy:ntoimintaa. Viestinnän päätehtävä on tukea ja edesauttaa kokonaistavoitetta - olla Suomenparas urheilun palveluorganisaatio.Viestintäsektori toimii läheisessä yhteistyössä kolmen muun sektorin kanssa ja edesauttaasektorien määrittelemien tavoitteiden toteutumista. Viestintäsektori toimii lajin markkinoinninsuunnittelussa yhteistyössä SSBL Salibandy Oy:n kanssa. Jäsenviestintä on yksi osa sektorintoimintaa. Keskeisimpinä kohderyhminä media ja sosiaalisen median käyttäjät.Sähköinen viestintäViestinnän tärkeimpänä yksittäisenä toimenpiteenä on kasvattaa lajin medianäkyvyyttä niinperinteisessä (printti ja tv) mediassa, kuin sosiaalisessa mediassa. Konkreettisinatoimenpiteinä laajamittaisen verkkosivu-uudistuksen jatkokehitys, liikkuvan kuvanlähetysalustan markkinoiminen ja sosiaalisen median kontaktipinnan tuominen jäsenten, isonyleisön ja yhteistyökumppaneiden vuorovaikutukselliseen käyttöön. Mediasuhteet – niidenylläpito, kehittäminen ja laajentaminen ovat keskeinen osa viestinnän sektorin toimintaa.


Muutosta leimaa voimakas visualisuus ja liikkuvan kuvan käytön suuri lisääntyminen.Sähköisen viestinnän sisältökehitystä tekevät viestintäsektorin kanssa yhteistyössäorganisaation kolme muuta sektoria ja SSBL Salibandy Oy.TV ja nettilähetyksetViestinnän sektori tukee, auttaa ja pyrkii kehittämään salibandyn tv-näkyvyyttä. Nykyinen tvsopimusYlen kanssa jatkuu kevääseen 2015. TV-kumppania autetaan ja tuetaan lähetystensuunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessä tv-lähetysten rinnalla kehityskohteena ovat omallealustalle tuotetut nettilähetykset. Tavoitteena on kasvattaa suorien salibandyotteluiden katseluaja näkyvyyttä voimakkaasti. Nettilähetyksiä tuotetaan myös yhteistyössä kumppanien(Veikkaus ja IS) kanssa. Lisäksi vuorovaikutuksellista (sosiaalisen median käytön katseluunyhdistävää) ajankohtais- ja keskusteluohjelmatuotantoa suunnitellaan.Mediaseuranta ja yhteistyö median kanssaViestinnän sektori seuraa tarkasti perinteistä printtiä ja sähköistä mediaa. Vuorovaikutus jayhteistyö isojen mediatalojen kanssa kuuluu sektorin strategiaan. Lisäksi mediaseurantaatehdään tarkasti sosiaalisen median (mm.Twitter, blogit, Facebook, Instagram) puolella.Puheenaiheisiin reagoidaan ja niitä ollaan myös itse synnyttämässä.Uudet haasteet ja suunnitelmatViestintäsektori suunnittelee sisältöä Salibandyliiton juhlavuodelle 2015. Asiasta perustetaantyöryhmä. Naisten 2015 MM-kotikisojen suunnittelu. Viestintä edustettuna työryhmässä. Myösfinaalitapahtuma 2016 tulee mukaan suunnitteluun. Viestintäkoulutusten suunnittelu.Kansainvälinen toiminta ja sen kehittäminen. Viestinnän sisäisen roolijaon kehittäminen.KehitystavoitteetToimenpide Tulos/Mittari NäkökulmaVuorovaikutus viestinnän suorienkohderyhmien kanssaMediaSosiaalinen media/käyttäjätYhteistyökumppanitVaikuttajatHarrastajat/pelaajat/jäsenistöHenkilöstöViestinnällinen onnistuminen MM2015kontaktien määränkasvattaminensuorien/priorisoitujenkohderyhmienmukaan/seuranta(vko.tasolla)medianäkyvyys (sponsorinsight, sos.median mittaritFB/twitter/instagram,verkkosivuvierailut/MMuutiset)roolijakoA1,A2, A4, P1,P3, T1, H1, H2,H3, H4, H5, H6A1, A2, A4, P3,T3, H1, H2, H5,H7


Verkkosivujen /sos.median sisällöntuottamisen työnjako ja rooolitus(kartoitetaan myös uudet tekijät/kumppanit)Uuden sähköisen sisällön suunnittelu jatoteutus (video, sos.media, jutut, kuvat jne.)YLE-yhteistyön kehittäminen ja suunnitteluOman nettilähetystuotannon tasonvakiinnuttaminen ja lähetysten markkinointiMediaseurannan suunnittelu ja toteutus -tulosten analysointi (sponsorhenkilöstön koulutus jamukaanotto(nettisivut+sos.media), sos. median A1,A2, A4,työhön liittyvät julkaisut P1,P2, P3, H1,H2keskustelun javuorovaikutuksensyntyminen, kävijä-/katsojamäärätKatsojaluvut, YLE:ntyytyväisyys ja tahtotilajatkosopimukseen,Katsojaluvut/tekninentoimivuus/yleinennäkyvyys(sponsor insight)A1, A2, A3, A4,P3, T3, H1,A1, A2, A4, P1,P2, P3, H4,A1, A2, P1, T1,H1, H4A1, A2, A4, P1,insight,finpanel, google analytics) sponsorinsight, finpanel, goo P3,T1, H2,Viestinnän kampanjat muilla sektoreilla(turnaukset, Pistemestari, Tyttösäbä jne)Viestinnän roolin vahvistaminenhuippusalibandytapahtumissaMaajoukkueiden viestintännänvahvistaminenUutiskirjetuotantoJuhlavuosi "Salibandy 30v!" - tuotannotosallistujamäärät,lataukset,ko.kokonaisuudenonnistuminen (näkyvyys,katsojamäärät, sponsorinsight, pelaajientunnettuus)sponsor insight, sos.mediamittarit - tarinoiden,persoonien ja ilmiöidennostaminenkaupallinen jatiedotuksellinen kulma,mainostajien määrä,säännöllisyys (2krt./kk)näkyvyys (sponsor insight,sos. Media),A1, P2, T1, H5A1, A2, A4, P1,P3,T1, T3, H1,H2, H7A1, A2, A4, P1,P3,T1, T3, H1,H2, H7A1, P1, H4, H5A1, A2, A4, P3,H4, H6, H7


TalousToimintasuunnitelmavuonna taloudenhallinta tulee olemaan merkittävässä roolissa.Kustannuspaineiden noustessa systemaattisella kulukurilla ja taloudellisesti tehokkailla ratkaisuillakyetään toiminta organisoimaan suunnitellulla tavalla. Talouden seurannan tehostaminen tapahtuusektoreittain. Toiminnan johtamis- ja ohjausjärjestelmän mukaisesti sektorit vastaavat itsenäisestitoiminnan suunnittelusta myös taloudellisesti sekä sektorin kulukurista. Uuden lisähaasteentalouden hallintaan tuo uusi erotuomaripalkkioiden maksujärjestelmä, jonka volyymi on vuonna2015 660.000 euroa. Naisten MM2015-kisat kasvattavat liiton toimintaatoimintasuunnitelmavuonna. Naisten MM2015-kisojen kokonaisbudjetin suuruus on n. 800.000euroa.Merkittävä osa liiton tulorahoituksesta tulee jäsenistöltä. Suurimpina tuloerinä ovat osanottomaksut(34 %) ja lisenssimaksutuotot (20 %).SSBL:n tulorahoituksen jakauma 2015Muut tuotot0%Toiminta-avustus13%Erityisavustukset2% Erityismäärärahat4%Osanottomaksut34%Yhteistyösopimukset6%Lisenssimaksutotot20%Jäsenmaksutuotot3%Pääsylipputulot4%Muut tuotot15%Toiminnan kulurakenne säilyy pitkälti edellisvuosien kaltaisena. Palveluorganisaatiossahenkilöstökulujen osuus on 23 prosenttia, matka- ja majoituskulujen osuus on 22 prosenttia.Kilpailutoiminnasta ja toimitiloista aiheutuvien vuokrien osuus on 17 prosenttia kulurakenteesta.Ulkopuolisten palveluiden osuus on 10 prosenttia.


SSBL:n kulujakauma 2015Matkakulut22%Ulkopuolisetpalvelut10%Materiaalikulut2%Muut varsinaisentoim.kulut…Varainhankinnankulut3%Palkat19%Vuokrakulut17%Henkilösivukulut4%Palkkiot14%Toimintasuunnitelmavuoden 2015 talousarvion loppusumman suurus on 7,7 miljoonaa euroa (v.2014 6,0 M€). Liiton taloudellinen tulos vuodelle 2015 on yljäämäinen 68.618 euroa. Talousarvionloppusumma on 28 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 talousarvion loppusumma.Merkittävästä kasvusta valtaosa johtuu keskistetyn erotuomareiden maksatusjärjestelmän jaMM2015-kisojen aiheuttamasta volyymin kasvusta. Tarkemmat taloustiedot ilmenevät alla olevastatalousarviosta 2015.


SUOMEN SALIBANDYLIITTO RYTALOUSARVIO 2015VARSINAINEN TOIMINTA Budjetti 2015 Budjetti 2014 Tilinpäätös2013OSANOTTOMAKSUT YHTEENSÄ 2 607 080 2 395 315 2 348 089PÄÄSYMAKSUTPääsymaksu/pääsylipputulot 347 305 0 35 949MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 1 190 950 519 750 564 382TUOTOT YHTEENSÄ 4 145 335 2 915 065 2 948 420PALKAT JA PALKKIOT -2 520 123 -1 908 458 -1 734 616HENKILÖSIVUKULUT -319 557 -301 315 -289 939HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -2 839 680 -2 209 773 -2 024 555POISTOT YHTEENSÄ -25 633 -6 700 -3 506VUOKRAT YHTEENSÄ -1 330 130 -1 116 961 -1 132 422ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ -778 544 -559 245 -658 078MATKAKULUT YHTEENSÄ -1 722 344 -1 465 646 -1 395 994MATERIAALIKULUT YHTEENSÄ -155 946 -96 896 -112 649MUUT VARSIN. TOIMINNAN KULUT -558 477 -402 021 -417 996KULUT YLEISTOIMINTA -7 410 754 -5 857 242 -5 745 200VARSIN. TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -3 265 419 -2 942 177 -2 796 780Budjetti 2015 Budjetti 2014 Tilinpäätös2013VARAINHANKINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 189 543 2 039 032 1 891 361KULUTKULUT YHTEENSÄ -263 505 -91 000 0VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 1 926 038 1 948 032 1 891 361TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ -1 339 382 -994 146 -905 419RAHOITUSTUOTOT JA KULUTTUOTOTOsinkotuotot 1 000 1 000 870Korkotuotot 3 000 5 000 2 508Vuokratutot 0 0 0KULUTKorkokulut -1 000 -1 000 -1 240Muut rahoituskulut 0 0 0RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3 000 5 000 2 138OMATOIMINEN TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ -1 336 382 -989 146 -903 281SATUNNAISET ERÄTSatunnaiset tuotot 0 0 0YLEISAVUSTUKSETValtion toiminta-avustus 1 000 000 950 000 869 000Valtion erityisavustukset 130 000 70 000 60 000Muut yleisavustukset 275 000 40 000 27 000Yleisavustukset yhteensä 1 405 000 1 060 000 956 000KOKONAISTUOTTO- /KULUJÄÄMÄ 68 618 70 854 52 719TILIKAUDEN TULOS 68 618 70 854 52 719

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!