13.07.2015 Views

METSÄPIRTTI SEURA RY PÖYTÄKIRJA Syyskokous 21.11.2007

METSÄPIRTTI SEURA RY PÖYTÄKIRJA Syyskokous 21.11.2007

METSÄPIRTTI SEURA RY PÖYTÄKIRJA Syyskokous 21.11.2007

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

METSÄPIRTTI SEURA RYPÖYTÄKIRJA 1Syyskokous 21.11.2007________________________________________________________________________________Aika 21.11.2007 klo 18.00-21.00Paikka Karjalatalo, Sortavala-SaliLäsnä 15 henkeäKäsiteltävät asiat1 § Kokouksen avausYhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Hyytiä avasi kokouksen.2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Laulajainen ja pöytäkirjanpitäjäksi Pirkko Hyytiä.Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilmi Pesonen ja Mauno Hinkkanen.3 § Todetaan kokouksen laillisuusKokouksesta on ilmoitettu 8.11.2007 Karjala-lehdessä ja viikolla 45 omassa tiedotteessa.Kokous todettiin lailliseksi.4 § Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta toimintavuodelle 2008Seuran jäsenmaksu vuonna 2008 on 10 euroa/vuosi. Lisäksi seura kerää Karjalan Liitonosuuden 5 euroa/vuosi niiltä jäseniltä, jotka suorittavat liiton osuuden Metsäpirtti Seura ry:nkautta.5 § Vahvistetaan vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvioToimintasuunnitelmasta käytiin vilkas keskustelu. Kokoukselle esitettyyntoimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavia tarkennuksia:Kohtaan toiminta lisättiin1) laaditaan Metsäpirtti Seuralle toimintastrategia, jossa käsitellään myös yhteistyötä nykyistenmetsäpirttiläisten kanssa.2) kehitetään jäsenhankintaaKohtaan matkat lisättiin3) tarjotaan metsäpirttiläisille mahdollisuutta osallistua Karjalankannakselle ja Inkeriinsuuntautuville matkoille.


METSÄPIRTTI SEURA RYPÖYTÄKIRJA 2Syyskokous 21.11.2007________________________________________________________________________________Kohtaan julkaisu- ja tiedotustoiminta lisättiin4) nimetään julkaisutoimikunta tukemaan ja kehittämään metsäpirttiläisen kirjallisuudenjulkaisemista.Kohtaan muu toiminta lisättiin5) pyritään edistämään Metsäpirttimuseo –hanketta.Korjausten jälkeen vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.Liitteet 1 ja 2.6 § Puheenjohtajan valintaYhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2008 valittiin Kalevi Hyytiä.7 § Hallituksen jäsenten valintaYhdistyksen hallitukseen valittiinAila Martelius-Mäkelä 2008-2010Helka Korpela 2008-2010Pauli Tuohioja. 2008-2010Jorma Hyytiä2008 (Airi Kososen loppukaudeksi)Yhdistyksen hallituksessa edelleen jatkavat.Anja Kuoppa 2007-2009Yrjö Koskinen 2007-2009Marja-Liisa Vesanto 2007-2009Ilmi Pesonen 2006-20088 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valintaYhdistyksen varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Irma Vahtera ja Ossi Tuokko.Varatilintarkastajiksi valittiin Kerttu Ahtiainen ja Raimo Korpelainen.9 § Yhdistyksen toimikunnat ja edustajatPäätettiin, että Karjalan Liiton kokouksissa yhdistystä edustaa puheenjohtaja javarapuheenjohtaja.Päätettiin, että yhdistyksen hallitus nimeää järjestely- ja julkaisutoimikunnan.Vahvistettiin Metsäpirttijärjestöt –toimikunnan ehdotus toimikunnan kokoonpanosta ja senjohtoryhmästä. Liite 3.10 § Kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaiseminenPäätettiin, että yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan Karjala-lehdessä ja omissa tiedotteissa.


METSÄPIRTTI SEURA RYPÖYTÄKIRJA 3Syyskokous 21.11.2007________________________________________________________________________________11 § Hallituksen kokoukselle esittämät asiat.Todettiin, ettei hallituksella ole kokoukselle esitettäviä asioita.12 § Yhdistyksen jäsenten kokoukselle esittämät asiatTodettiin, ettei kukaan yhdistyksen jäsen ole tehnyt esityksiä käsiteltävistä asioistakäsiteltäväksi kokouksessa.13 § Kokouksen päätösPuheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.Kimmo LaulajainenpuheenjohtajaPirkko HyytiäsihteeriPöytäkirjan tarkistajatIlmi PesonenMauno Hinkkanen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!