Esse 51-52/2011 pdf - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi
  • No tags were found...

Esse 51-52/2011 pdf - Espoon seurakuntasanomat

Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen21.12.2011 ❘ esse321.12.2011”… ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli…”Kassu Halosen laulu ”Sydämeeni joulun teen”on ollut kolmen viimeisen vuoden ajan Suomensuosituin joululaulu. Sävel tarttuu ja sanoissaelää joulun salaisuus. Minä hyräilen joulun allaerityisesti kohtaa ”…ja ikuisuutta kaipaa avoinmieli…”.Kristuksen syntymän juhla on ikuisuudenjuhla. Jumala tuli Kristuksessa ihmiseksi. Ikuisuusmurtautui aikaan. Siksi joulunpyhinä onhelppoa kuunnella toisen maailman ääniä.Arjen kiireissä taistelemme aikaa vastaan.Sitä tuntuu olevan aina liian vähän. Aika loppuuja työt jäävät tekemättä. Olemme kalenterinvankeja ja kiire säksättää ruumiissa. Milloinpääsen rauhaan ja hiljaisuuteen?Joulun alla ikuisuus ja ajan yhä kiivaammaksikäyvä rytmi ottavat mittaa toisistaan. Arjenkiireissä pohdimme, miten käy Euroopalle. Arabimaidenihmiset ovat liikkeellä kohti kevättä.Toteutuuko se? Taloudessa ja politiikassa ollaanmatkalla arvaamatonta tulevaisuutta kohti. Mihinkaikki lopulta vie? Lukemattomat ratkaisemattomatasiat hiertävät aivoissa.Kun joulu sitten alkaa, ikuisuus voittaa ajan.Pankkisalien monitorit pimenevät ja lentokentäthiljenevät. Maailman tulevaisuudesta päättävätpoliitikot vetävät henkeä jaksaakseen taasjoulun jälkeen. Nyt ei neuvotella eläkeiän nostamisestatai tuottavuusvajeesta. On hiljaisuudenaika.Jouluyönä ihmisten äänet vaikenevat. Toisenmaailman äänet täyttävät avaruuden.Marjo MatikkaTuomiokirkkoseurakunnanseurakuntaneuvostonjäsen ja kirkkovaltuutettu,Vihreät niityt -ryhmämarjo.matikka@luukku.comSarjassa kirjoittavat seurakuntienluottamushenkilöt.”Jouluyönä ihmistenäänet vaikenevat.Toisen maailman äänettäyttävät avaruuden.”Ristinkantajat”Kapitalismi on kantamista.Se on risti niin kuin Jeesuksella.Veroja, riskiä, ristiä siinä kannetaan.”Äänessä on ahdistunut toimitusjohtajaKari Hotakaisen romaanissaJumalan sana. Hotakaisentoimitusjohtaja kokee uh-5rautuvansa, uhraavansa itsensähyvinvointiyhteiskunnan maksajanaja ylläpitäjänä.Suuryrityksen johtaja voi toki tuntea kantavansa omillaharteillaan koko kansakunnan tulevaisuutta, sen voittojaja tappioita. Romaanin toimitusjohtaja näkee Applen edesmenneessäjohtajassa Steven Jobsissa lähes myyttisen risupartaisenkärsijän, kuin Raamatun Jobin. Miehen, joka kärsienuhrautuu uskonsa ja näkyjensä puolesta.Ristinkantajia voi löytää lähempääkin. Minä tunnistan ristinkantajialähes päivittäin tavallisessa harmaassa arjessa.Ristinkantajiksi olen aina mielessäni kutsunut heitä, jotkaeivät välttele vastuutaan, eivätkä kerää halpoja suosiopisteitäiltapäivälehtien lööpeissä.Näen omastaan luopuvien ympäristönsuojelijoiden kantavanristiä meidän kertakäyttöshoppaajien puolesta. Näenvähäosaisten auttajien nostavan ristin harteilleen heikkojenja osattomiksi jääneiden puolesta. Joskus puolisot kantavattaakkaa toistaan tukeakseen. Joskus jopa lapset kantavattaakkaa vanhempiensa puolesta.Osa lähimmäisistämme on saanut vahvan sielun ja rohkeudenkantaa taakkaa muiden puolesta. Taakka on raskas,kohtuutonkin, eikä hyvä teko aina palkitse tekijäänsä. Muttakyky kantaa ristiä on annettu etuoikeus, se on vastuu, jotaei voi paeta.Amerikkalaiset muistavat marraskuisessa kiitospäivänjuhlassaanhyvää tehneitä läheisiään. Kiitospäivänä kerrataanvuoden hyvät teot ja iloitaan kuluneen vuoden onnellisistatapahtumista. Annetaan kiitos heille, joille se kuuluu.Meillä Suomessa ei ole oikein vastaavaa päivää läheistenkiittämiselle. Joulun pitäisi olla kiittämisen aikaa, muttaunohdamme sen helposti tavarataivaan valoissa.Nyt, kun hiljennymme joulun viettoon, voisimme lahjapaljoudessakahlatessamme lähettää hiljaisen kiitoksen kuluneestavuodesta läheisille, jotka ovat puolestamme kantaneetarjen ristiä askelen eteenpäin. Oman kantovuoronkoittaessa raskaskin taakka kevenee, kun tietää muiden arvostavansitä.Onko kirkon päätöksenteko aidosti demokraattista?Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti7.12. pidetyssä kokouksessaan Espoonseurakuntayhtymän vuoden2012 talousarvion. Yksi muutosesitystalousarvioon kirvoitti valtuutetutkäymään keskustelua puolestaja vastaan. Keskustelun jälkeen valtuustoäänesti muutosesityksestä.Keskustelun aikana jäin miettimään,mikä todellisuudessa on valtuutetunrooli talousarviokäsittelyssä.Muutosesityksen käsittelyn aikanavirkamiehet kävivät kertaamassakirkkolain pykäliä ja muistuttamassamuista ”aina ennenkinon tehty näin” -periaatteista. Näilläpuheilla haluttiin selvästi vaikuttaavaltuutettujen päätöksentekoon.Ihmisen elämässä on pieniä ikuisuuden hetkiämyös muulloin kuin jouluna. Elämän käännekohdissaaika pysähtyy hetkeksi. Vuosien täyttyminen,läheisen poismeno tai suuret maailmandraamanhetket tuovat pienen joulun arjenkeskelle. Kun kiire lakkaa, avarat näkymät paljastuvatniin menneeseen kuin tulevaan. Kuuluuääniä ikuisuudesta.Elämässäni on nyt hetki, jolloin aika pysähtyyja näköalat avartuvat. Kahdeksan vuotta Espoonhiippakunnan piispana on takana. Kiireisetvuodet ovat päättyneet. Uusi elämä alkaa.Piispaksi vihkimyksessä annoin lupaukset,joiden mukaan johdatan laumaani uskollisestija Jumalan tahdon mukaisesti. Kuluneidenkahdeksan vuoden aikana olen koettanut toteuttaalupauksiani. Olen tahtonut kulkea minulleuskottujen ihmisten rinnalla ilojen ja surujenkeskellä. Jälkipolvet arvioivat työtäni javastaan siitä Jumalan edessä.Taakse jääneet vuodet ovat olleet rikkaitaja innostavia. On ollut etuoikeus perustaa uusihiippakunta. Edessä on kiinnostavia asioita.Lähden rohkein mielin uutta elämänvaihettakohti.Kiitän teitä kaikkia kahdeksan vuoden yhteisestämatkasta. Olette olleet merkittäviä ihmisiäuuden hiippakunnan elämässä. Jatkakaamatkaa uuden piispan johdolla!Joulu nostaa hetkeksi ikuisuuden esirippua.Saamme maistella tulevaa. Matkalaisten joukkovaeltaa kohti täyttymystä. Silloin saammekatsella joulun lasta kasvoista kasvoihin.Siunattua joulua 2011!Mikko HeikkaEspoon hiippakunnan piispaJos muutosesitys olisi hyväksytty,talousarvion loppusumma ei olisimuuttunut, mutta yhtymän ja seurakuntienvälinen rahanjako kylläkin.Ainakin minulle jäi sellainen tunne,että tässä käsittelyssä valtuustonhaluttiin olevan pelkkä kumileimasin.Tunne tuli siitä, että mielestänitalousarviossa ei ollut huomioituseurakuntaneuvostojen kannanottoja.Demokratian toteutuminen kirkollisessatoiminnassa on mielenkiintoinenkysymys. Seurakuntaneuvostonjäsenet valitaan vaaleilla,mutta neuvoston puhetta johtaa jaSaila Posti-LindströmKirjoittaja on Espoon yhteislyseon lukion rehtori.saila.posti-lindstrom@kolumbus.fiasiat esittelee kirkkoherra. Kunnallisessapäätöksenteossa taas virkamiehettoimivat lautakuntien esittelijöinä,ja puheenjohtaja on luottamushenkilö.Tämä ero paljastaa minusta sen,ettei demokratia kirkollisessa päätöksenteossaihan täydellisesti toteudu,sillä yleensä puheenjohtajallaon halutessaan hyvin suuri vaikutusvalta.Esittelyvaiheessa hänpystyy johdattelemaan päätöstämerkittävästi mieleiseensä suuntaan.Myös yhteistä kirkkoneuvostoajohtaa kirkkoherra, ei luottamushenkilö.Joskus aiemmin olen ollut todistamassa,miten seurakuntaneuvostoon joutunut melkoisen saarnankohteeksi, kun se ei ole halunnutpäättää puheenjohtajan esityksenmukaisesti vaan tehnyt oman vastaesityksensä.Pyritäänkö kirkollisessa päätöksenteossasiis aitoon vai vain näennäiseendemokratiaan? Pappishenkilöidenvalta on suuri, vaikkaneuvostoihin on vaaleilla valittuseurakuntalaisten joukosta luottamushenkilöt.Minusta luottamushenkilöidentehtävä onkin juuri aidon demokratianja avoimuuden edistäminen kirkossa.Hannu Kiurulle joulurauhan julistus Turusta on olennainen osa joulua. "Silloin kaiken on oltava valmista. Kiire loppuu puoleen päivään."Adventtipyhät johdattavat jouluunAvioero rikkoi Hannu Kiurun kaikki totutut rakenteet,mutta toi Kristuksen lähemmäksi."Ero tuo yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta",hän sanoo.Teksti Sirkku NyströmKuva Jukka GranstromTapiolasta parikymppisenämuuttanut ja nytEspooseen takaisin palannutHannu Kiuru on ollutyli 30 vuotta pappina Helsingissä.Koko pappisuransaaikana hänellä on ollut kaksikokonaan vapaata joulua,koska vuoden loppu on seurakunnilletodellista sesonkiaikaa.”Joulun jälkeen monettyöntekijät ovat aika poikki.Tilaisuuksia järjestetään paljonja vapaata jää vähän. Kunjoku työtoveri sairastuu, toisetpaikkaavat”, Hannu Kiurukertoo.Tapiolaan paluu on ollutkotoinen kokemus. ”Hauskatunne kulkea samojen laattakäytäviäpitkin kuin lapsenatai nuorena. Jos minustariippuu, niin en enää muutakuin Hakalehdosta uurnalehtoon”,Kiuru toteaa.Syy Tapiolaan paluuseenon se surullinen ja tavallinen:avioero. Papin työon perheen kannalta kuluttavaa.On hyvin vähän ammatteja,joissa pääasiallinentyöaika sijoittuu muiden ihmistenvapaa-aikaan. Seurakuntapapintyössä painopisteon viikonlopuissa ja illoissa.Perheen yhteinen aika jääpakostakin niukaksi ja siksipappien avioerot ovat yllättävänyleisiä.JouluaikuisilleToinen joulu ilman perhettäon saanut Hannu Kiurun kyselemäänsitä, mitä voisi ollaaikuisten ihmisten joulu.”Jouluhan on paljolti lastenjuhla. Lapsille järjestetäänohjelmaa, hankitaanlahjoja ja muutenkin joulunvietto keskittyy lasten ympärille.Elämässä tulee vaiheita,jolloin omat tai lastenlapseteivät liity jouluun. Mitä silloinjää jäljelle? Mikä on sitävälttämätöntä, joka tekeejoulun?””Lapsuuden kodissani olitärkeää tehdä karjalaisittainkaikki viimeisen päälle. Siitääiti piti huolen. Omassa joulussaniolen luopunut kaikestahössöttämisestä. En tarvitsejouluruokia enkä joulukoristeita,en lähetä joulukorttejaja kaupallisuutta vastaanolen saanut rokotuksenjo seurakuntanuoriaikana.Voin luopua lähes kaikestajouluun liittyvästä, muttaKristuksesta en luovu. Hänei ole mikään koristus.”Kukin kantaa mukanaanperinteitä lapsuuden kodista.Hannu Kiurulle Turusta televisioitavajoulurauhan julistuson olennainen osa joulua.”Silloin pitää kaiken ollavalmista ja siitä alkaa joulunvietto. Kiire loppuu puoleenpäivään.”Ei niin kauan sitten jouluaedeltävään adventtiaikaanliittyi paasto tai ainakinpyrkimys vaatimattomaanelämään. Joulua ei haluttujuhlia etukäteen, vaanvasta sitten kun se oikeastitulee. Adventin sunnuntaitvalmistivat ihmisiä joulujuhlaan.Kun adventtiajasta ontullut joulun etukäteisjuhlimista,se on menettänyttarkoituksensa.”Minä näen,että neljä adventtipyhää ovatneljä askelmaa, jotka johdattavatminut joulun suureenkirkkaasti valaistuun juhlatemppeliin.”RasittavakaupallisuusJoulu tuntuu muuttuvan jokavuosi yhä kaupallisemmaksi.Kari Suomalainen piirsi jovuonna 1954 pilapiirroksen”Joulukatu eli kuokkavierassyntymäpäiväkesteissä”. SiinäJeesus seisoo kerjäämässäStockmannin edessä Helsinginjoulukadulla. Se äänestettiintänä vuonna Karinkaikkein mieleenpainuvimmaksipiirrokseksi.”Kuvasta tehtiin piirtäjänluvalla seurakunnalle jättikokoinensuurennos. Raahasinsen nuorena pappinaVanhaan kirkkoon kuvitellenvoivani saarnata kaupal-"Voin luopua läheskaikesta jouluunliittyvästä, muttaKristuksestaen luovu."lisen joulun kumoon. Niinei tietenkään käynyt, vaikkakuva oli varmasti puhutteleva.”Kaupallisuuden määräsuomalaisessa joulussa eiole yli viidessäkymmenessävuodessa ainakaan vähentynyt.Joulukatu avataan Tuomiosunnuntainaja kristillisaiheisiajoulukortteja taijoulukoristeista on todellavaikea löytää. Tontut, porot,pallot ja joulupukit merkitsevätmonille samaa kuin joulunodottaminen.”Tuntuu että joulun pakanallinentausta lyö yhä vahvemminläpi ja kristillinenydin alkaa hajota. Voisimmekinharkita kristillisen joulunsiirtämistä loppiaiseen,jota osa kristikuntaa pitää oikeanajoulun ajankohtana.”Yksineläjä onulkopuolinenSuuri elämänmuutos rikkoikaikki totutut rakenteet,mutta toi Kristuksen lähemmäksi.”Ero tuo mukanaanyksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta,mutta oliko kukaanmuu ulkopuolisempi kuinJeesus itse”, Hannu Kiurumiettii. ”VastasyntyneelläVapahtajalla ei ollut edesomaa paikkaa. Juuri siksi hänenpitää syntyä sinun ja minunsydämeen. Siellä hänelläon paikka ja tämä tieto koskeejokaista ihmistä.”Perhe on edelleen yhteiskunnanperusyksikkö ja senäkyy erityisesti suurinajuhlapyhinä. ”Eron jälkeenolen opetellut yksin elämistä.Muuten se sujuu, muttajoulun aika on vaikea. Mielenpohjalla elävät kaikki lapsuudenkodin jouluun liittyvätodotukset ja toiveet, samoinniistä seuranneet pettymyksetja murheet. Niidentakia yksinäisyys joulunatuntuu raastavalta.”Hannu Kiurun jouluaattoonkuuluu käynti veljenperheen luona yhdessä isänkanssa. ”Menemme sinne joiltapäivällä, koska isä väsyynopeasti. Vaikka kyseessä onoma veli, olemme isän kanssaulkopuolisia. On ihan eriasia kuulua johonkin kuinkäydä kylässä. Omat lapsetkinovat tänä jouluna muualla.”Työ on vähän liiankinhelppo lääke yksinäisyyteen.”Kun isä on mennyt kotiinsa,minäkin menen omaan kotiini.Minulle sunnuntai alkaaaina lauantain ehtookelloista.Niin nytkin, vaikka onjouluaatto. Haluan rauhoittaaitseni siitä eteenpäin.””Tämä joulu menee nytvielä näin, mutta millaisetmahtavat olla tunnelmatvuoden päästä.”Enkeli taivaan käytetyinjouluvirsiSuomen luterilaisissa seurakunnissaveisataan adventtinaja jouluna eniten perinteisiäjouluvirsiä. Lauletuimmatjouluvirret ovat Enkeli taivaan,Juhlimaan tulkaa ja Joulu riemukas,juhla autuas. Neljäntenäon lasten suosikki Nyt sytytämmekynttilän. Useinmyös hautajaisvirtenä käytettyMaa on niin kaunis on sijallaviisi.”Monien adventin ja joulunajanvirsien, runojen ja sävelmiensisältö on todella syvällinenja niihin kätkeytyy varsinaisiaaarteita. Toivon, ettävirsiä käytettäisiin nykyistärunsaammin joululaulujen rinnalla”,toteaa Jumalanpalveluselämänja musiikkitoiminnanvs. työalasihteeri, kanttoriKaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen Kirkkohallituksesta.”Kauneimmat joululaulutkokoavat runsaasti ihmisiäkirkkoihin joulun tienoilla,mutta ne ovat paljolti syöneetperinteisten jouluvirsien tunnettuutta.Erityisesti monetvähän käytetyt jouluvirret kantavatmukanaan kirkon arvokastaja tärkeää perinnettä jamusiikillista historiaa ainakeskiajalta saakka.”Adventti- ja jouluvirsiinkuuluvat nykyisen virsikirjanvirret 1–35.Tuiki tuiki tähtönenkaunein viitottujoululauluLasten rakastama joululauluTuiki tuiki tähtönen on valittukauneimmaksi viitotuksi joululauluksi.Laulu voitti KuurojenLiiton varainhankinnanLahjajokanäkyy.fi -palvelunjoululauluäänestyksen. Siinäetsittiin kauneinta tuttua viittomakielellekäännettyä joululaulua.Tuiki tuiki tähtönen on monissamaissa ja monilla erikielillä laulettu laulu. Laulunenglanninkielisessä versiossaTwinkle, Twinkle Little Staron yhdistetty ranskalainenmelodia ja englantilaisen JaneTaylorin runo. Laulun suomenkielisetsanat on tehnytMaisa Krokfors.Suomessa se tunnetaanlasten leikkilauluna, johon onlainattu liikkeitä ja elementtejäviittomakielen viittomista.Äänestyksen voittanut lauluon suomalaiselle viittomakielellekäännetty laulun versio.Toiseksi joululauluäänestyksessäkipusi viitottu Jouluyöjuhlayö.Katso Tuiki tuiki tähtönenja muut viitotut joululaulutwww.lahjajokanakyy.fi.


10 esse ❘ 21.12.2011 21.12.2011 ❘ esse 11Emme tiedä tarkkaan, milloin ja millaisissa olosuhteissaJeesus syntyi. Mutta tärkeimmän tiedämme: Jeesus syntyi ihmiseksiihmisten keskuuteen Jumalan joululahjana meille.Teksti Laura KimariKuva Timo SaarinenAlle kaksikymppinen, vielävanhempiensa luona asuva,galilealaistyttö Maria seisooällistyneenä keskellä pikkuruisenkotitalonsa ainoaahuonetta. Ovesta on pöllähtänyt sisään hahmo,joka on liian kirkas katsoa, ja se tervehtiiMariaa lämpimästi kuin vanhaa ystävää.Maria tietää, että hahmo on Herran enkeli,vaikkei osaa selittää itselleen, miksi.Eniten häntä hämmentävät enkelin sanat:”Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Hänon oleva suuri, häntä kutsutaan KorkeimmaksiPojaksi.”Maria ei osaa muuta kuin änkyttää, etteise ole mahdollista – ensinnäkään siksi, ettähän on neitsyt.Hän ei voi nähdä enkelin ilmettä, kun tämävastaa, että ihmeitä tapahtuu. Enkeli kertoo,että myös Marian serkku, jo pitkälti ylikeski-iän oleva Elisabet, kantaa poikalasta.KihlatuntuskaTämän sanottuaan enkeli katoaa. Marianajatukset törmäilevät toisiinsa kuin hullutperhoset. Hän on kyllä kuullut väitettävän,että jotkut suuret miehet, kuten keisari Augustus,olisivat syntyneet koskemattomastanaisesta. Mutta ei sellaista tapahdu hänenlaisilleen.Maria saa vanhemmiltaan luvan lähteäJuudean vuoriseudulle tapaamaan serkkuaanElisabetia.Elisabet on jo kuudennella kuulla. Mariansaapuessa Elisabet kantaa vettä taloon,ja Maria näkee, että tämän selkään koskee.Syleillessään auringosta ja hiestä lämmintäMariaa Elisabet tajuaa, että hänenoma odottamaton raskautensa on jonkinpaljon, paljon suuremman alku. Myös Mariauskoo kaiken todeksi vasta nyt, kun häntäkolmekymmentä vuotta vanhempi serkkusilmäilee häntä melkein peläten.Joosef, Marian kihlattu, puolestaan ei olevauvauutisesta lainkaan innoissaan. Pari eiole viettänyt ainuttakaan yötä yhdessä, koskahe eivät ole vielä naimisissa. Ja sitten morsianmenee pettämään Joosefia ja kehtaa vielänäyttää ikionnelliselta! Kaiken kukkuraksiMarian selitykset ovat niin käsittämättömiä,että Joosefin mielessä käy, että tämä onsairas tai pahan hengen riivaama.Kosintaviikunapuun katveessaJoosef rukoilee Jumalalta selitystä ja armahdustatuskaansa. Nuori kirvesmies huhkiipäivät verstaalla, muokkaa oliivipuuta jaeukalyptusta huonekaluiksi, kauniiksi esineiksitoisille ihmisille. Samalla hän hakkaaomaa elämäänsä mielessään pirstaleiksi. Mitenhänen sukunsa, Marian suvusta puhumattakaan,reagoi, kun he kuulevat, että Mariaon tehnyt hänestä aisankannattajan?Joosef tietää, että hänen pitäisi erota Mariastavaivihkaa ja muuttaa jonnekin kauas.Sitten Joosefkin kokee yllätyksen. Hänelleenkeli ilmestyy unessa ja kertoo, ettei toinenmies ole koskenut Mariaan; tämä on raskaanaPyhästä Hengestä. Maria synnyttääpojan, jolle pariskunnan tulee antaa nimeksiJeesus Kristus.Joosef herää aamuyön pimeydessä pääpyörällä. Jeesus Kristus? Sehän merkitseevoideltua, siunattua.Joosef nousee, tarpoo Marian luo ja kosiitätä aamuauringon siivilöityessä viikunapuunlehtien lomasta.YlösBeetlehemiinLapsen syntymä tapahtuu niin kuin syntymätusein: sopimattomalla hetkellä. Poltotalkavat pariskunnan kulkiessa Beetlehemiin,Maria naapurilta lainatun aasin selässä.Ylänkökaupunki Beetlehemiä kohti vaeltaayhtä jalkaa suuri ihmisjoukko: riuskojamiehiä, naisia sylilapsi rinnoillaan, vanhuksiaaasilla tai sauvaan nojaten. Rooman keisariAugustus on määrännyt toteutettavaksi väestönlaskennanja veroluetteloihin kirjaamisen,ja kunkin on ilmoittauduttava siinä kaupungista,josta hänen sukunsa on kotoisin.Yksin Joosef olisi patikoinut matkan viidessäpäivässä, mutta nyt ei ole varmaa, riittääkökahdeksankaan. Iltaisin on kuitenkinvoitu kulkea myöhään, sillä maastoa valaiseehyvin taivaalla tuikkiva, epätavallisen kirkastähti.Marian huulet ovat rohtuneet ja tiepölystävalkoiset, ja Beetlehemin kattojen ilmestyessänäkyviin nuorikko valittaa jo kipujaääneen.Sopivaa paikkaa synnyttämiseen ei löydy.Kylä vilisee väkeä ja kaikki majatalot jahatarat karjasuojatkin ovat täynnä. Yhdestätalosta löytyy onneksi vähän viinille tuoksahtava,mutta lempeä vanha nainen, jokaon synnyttänyt viisi lasta ja auttanut maailmaanyksitoista.Syntymälampaiden keskellä”Tulkaa”, eukko tokaisee, tarttuu aasia päitsistäja taluttaa sen sivuun ihmisvilinästä, pellonpoikki kallioon louhittuun eläinsuojaan.Siellä, lampaiden keskellä, nainen komentaaJoosefia antamaan päällysviittansa ja poistumaan.Mies on nähnyt jo aivan riittävästi.Yö on pitkä ja vaikea, mutta siitä selvitään.Maria käärii vastasyntyneen yötuuleltasuojaavaan päällysvaatteeseensa ja asettaahänet tyhjään eläinten juottokaukaloon.Babylonialaiset astrologit ovat ihmetelleetkirkasta tähteä torneistaan jo jonkin aikaa.He tietävät, että se johtuu Jupiter- ja Saturnus-planeettojenepätavallisesta asennosta,mutta sen tärkein merkitys ei ole heilleluonnontieteellistä laatua. Miehet ovat varmoja,että tähti on merkkinä uuden juutalaistenkuninkaan syntymästä, jonka monetprofeetat, jopa runoilija Vergilius, ovat ennustaneetaikoja sitten.Miehet matkaavat innoissaan kuningasHerodeksen luo kysymään, mistä löytyy tämävastasyntynyt Messias. He löytävät Herodeksenpalatsistaan lopettelemasta ateriaansa,viinipikari kädessään.”Mikä Messias,” Herodes kysyy ja suoriijaloilleen. Pikari putoaa lattialle ja tummaneste tahrii hallitsijan jalat. ”Kirottua”, hänajattelee. Hänen sukuunsa ei ole syntynyt eikäole syntymässä poikalasta.Hän kutsuttaa pikaisesti koolle lähimmätylipapit ja lainopettajat ja tiedustelee heiltä,missä tämän Messiaan oli määrä syntyä.”Juudean Beetlehemissä”, nämä vastaavat.Herodeksen julmasuunnitelmaKaksi erilaista tulkintaa Jeesuksen syntymästäTämä kertomus on oheistiedollaja mielikuvituksellaryyditetty, vapaastimuokattu yhdistelmä Matteuksenja Luukkaan evankeliumienJeesuksen syntymää käsittelevistäkertomuksista – aivan kutenuseimmat näkemämme seimiasetelmatja joulukalenterien kuvat.Teksti, jonka tunnemme nimellä”jouluevankeliumi”, koostuuLuukkaan 2. evankeliumin jakeista1–20.Noin vuosina 80–90 kirjoitetutMatteuksen ja Luukkaan evankeliumitkertovat kumpikin Jeesuksensyntymän tarinan, ja ne ontodennäköisesti kirjoitettu toisistaantietämättä ja eri tietolähteidenpohjalta. Matteuksen evankeliumiajoittaa Jeesuksen syntymännoin ajalle 7 vuotta ennen ajanlaskummealkua, kun taas Luukkaanmukaan Jeesus olisi syntynyt noin6 jKr.Kirjoittajien tekstien painotuksetovat varsin erilaiset: Matteuksenevankeliumissa Jeesuksensyntymä on yhteiskunnallinentapahtuma, jonka merkkinäHerodes komentaa muut ulos palatsista jakuulustelee tiedemiehiä ankarasti siitä, millointähti tarkalleen on ilmestynyt.Sitten hänen pyöreille, teräväpiirteisillekasvoilleen leviää helpottunut hymy.” Menkääsinne”, hän kehottaa. ”Kun löydätte lapsen,niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkinvoisin tulla kumartamaan häntä.”Astrologit ovat niin innoissaan, etteivätvaistoa vaaraa, vaikkei Herodeksen häikäilemätönluonto ole mikään salaisuus. Tähdenjohdattamina he lähtevät matkaan. Beetlehemiinlaitamille tultaessa tähti pysähtyy.Miehet katsovat ihmetellen ympärilleen.Jollei tähti valaisisi öistä maalaismaisemaa,he tuskin huomaisivat laitumen takana kohoavaakalliota ja aukkoa siinä.He kömpivät sisään luolaan ja löytävätetsimänsä. Maria ja Joosef tuijottavat hämmentyneinä,kun kolme kalliisiin ja lämpimiinkankaisiin vaatetettua miestä ahtautuuhaisevaan luolaan seimen ääreen, heittäytyypolvilleen ja syytää vastasyntyneen eteenkalliita lahjoja.Tämä onnenhetki johtaisi pikaiseen murheeseen,ellei Jumala puuttuisi jälleen peliin.Unessa Hän varoittaa tiedemiehiä palaamastaHerodeksen luo: Tämän aikomuksena eisuinkaan ole tulla kumartamaan Jeesus-lastavaan tapattaa tämä.Tietäjät ottavat neuvosta vaarin, ja samoinottaa Joosef, jonka enkeli herättää sikeästäunesta. Enkeli käskee Joosefin paetavaimoineen ja lapsineen Egyptiin, ja pysytelläsiellä Herodeksen kuolemaan saakka.Ja niin Maria ja Joosef ovat taas tienpäällä.Juttua varten on haastateltu Espoon piispan teologistaavustajaa, tutkija Niko Huttusta ja Helsinginyliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professoriaMartti Nissistä.näkyy kirkas tähti taivaalla. Matteukseltaperäisin ovat myös tähdenperässä Herodeksen luo ja lopultaBeetlehemiin matkaavat tietäjätsekä Joosefin ja Marian pakoEgyptiin.Luukkaan evankeliumi taaskatsoo tapahtumia yksityisemmästänäkökulmasta, painottaenerityisesti Marian kokemusta. HänenJeesuksensa syntyy noin puolivuotta Johannes Kastajan, Elisabetinpojan, jälkeen. Luukkaan tarinastatunnemme myös Augustuksentoimeenpaneman veroluetteloinnineli verollepanon, sekä seimen,johon Maria vastasyntyneenlaskee. Myös Luukkaan joulukertomuksellaon poliittinen ulottuvuutensa.Kristinusko oli tuonajan Rooman valtakunnassa tulenarkauususkonto, ja monet Luukkaankertomuksen sävyistä ja sanavalinnoistapyrkivät vakuuttamaan,ettei Jeesuksen hahmossatai hänen seuraamisessaan ole mitäänmaallista valtaa uhkaavaa.Molempien kirjoittajien mukaanJeesus sai alkunsa PyhästäHengestä ja syntyi Betlehemissä,jonne joukko miehiä – olivatpahe sitten paimenia tai tietäjiä –tuli katsomaan häntä. Molempienmukaan syntymä toteutti Jesajanennustuksia, ja Jeesus kasvoi Nasaretissa.Jeesuksen syntymän mainitseeLuukkaan ja Matteuksen lisäksilyhyesti myös Paavali galatalais-ja korinttolaiskirjeissään.On kiintoisaa, että Paavali toteaaJeesuksen syntyneen ”naisesta” –ei neitseestä. Paavalille merkitystäoli vain Jeesuksen teoilla, ei tämänsyntyperällä.


12 esse ❘ 21.12.2011 21.12.2011 ❘ esse 1321.12.201121.12.201121.12.201121.12.2011TapiolanseurakuntaTAPIOLAJoulu TapiolankirkossaJouluaaton hartaudetTapiolan kirkossaPerheiden jouluhartaus la24.12. kello 13 ja 14 , liturgi ErikaKallio, kanttori Sanna-KaisaOjala, mukana Pia Innala laulu jaKrista Kampman viulu ja laulu sekälapsikuorolaiset.Jouluhartaus klo 15, Antti Rusamaja Liisa Malkamäki.Jouluhartaus klo 16.30, JussiKoivisto, Hannu Jurmu, kirkonkuoro ja vaskiyhtye.Jouluyön messu la 24.12. klo23. Liturgi Ossi Tervonen, saarnaArto Vallivirta, kanttori Liisa Malkamäki.Jouluyön messu avaajoulun tietä joulun salaisuuteen:Jumala tulee lähelle! Messussamukana Pia Innala, laulu ja KristaKampman, viulu.Jouluaaton hartaus Otaniemenkappelissa (Jämeräntaival 8) klo16. Liturgi Juha Lassila, musiikkiSabine Nieminen.JoulupäivänäJouluaamun sanajumalanpalvelus”Nyt Betlehemiin!” su 25.12.Tapiolan kirkossa klo 8. LiturgiSeppo Salmensaari, saarna AnttiRusama, kanttori Hannu Jurmu.Joulupäivän messu su 25.12.Otaniemen kappelissa klo 11, liturgiaja saarna Juha Lassila.Tapaninpäivän messuma 26.12. klo 10 Tapiolan kirkossa,liturgi Arto Vallivirta, saarnaJussi Koivisto, kanttori Sanna-Kaisa Ojala, Krista Pellikka, huiluja laulu.Uudenvuodenaatoniltamessula 31.12. klo 18 Tapiolan kirkossa.Liturgi Pekka Kiviranta, kanttoriHannu Jurmu.Uudenvuodenpäivänmessu”Nimessä on voimaa” Tapiolankirkossa su 1.1. klo 10. LiturgiKatja Hero, saarna Aarne Laasonen,kanttori Liisa Malkamäki.Otaniemen kappelion suljettu 31.12. ja 1.1.ViikkomessuPysähdymme yhteisen rukouksenja ehtoollispöydän äärelläKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virastoavoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fiwww.tapiolanseurakunta.fiJouluaaton hartaudet klo 13, 14, 15 ja 16.30Jouluyön messu klo 23Jouluaamun jumalanpalvelus klo 8Tapaninpäivän messu klo 10Tapiolan kirkossa ke 28.12. klo8, liturgi Katja Hero, kanttori HannuJurmu sekä ke 4.1. klo 8, liturgiKatja Hero, kanttori LiisaMalkamäki.TAPIOLAMusiikillinenjouluvaellusKe 21.12. klo 19 on aika vaeltaaTapiolan kirkolle kuulemaanMusiikillista jouluvaellusta anglikaanisenperinteen mukaan (”AFestival of Nine Lessons and Carols”).Musiikissa mukana nuortensoitto- ja lauluyhtye Sanna-Kaisa Ojalan johdolla, lauluyhtyeLaeti cus ja Liisa Malkamäki,urut. Laulamme myös yhteislauluja.Raamatun tekstejä lukemassaseurakunnan vapaaehtoisia,mietelauseet pastori SeppoHolm. Klo 18 alkaen seurakuntasalissaglögi- ja piparitarjoilu. Tuletapaamaan seurakunnan työntekijöitä,luottamushenkilöitä javapaaehtoisia.Tapiolaan julistetaanjoulurauhaPerinteinen Tapiolan joulurauhanjulistus Sampotorilla Stockmanninedessä pe 23.12. klo 18. Mukanakirkkoherrat Antti Rusamaja Roger Rönnberg, ortodoksisenseurakunnan lauluryhmä ja Tapiolanseurakunnan vaskiyhtye.Lopuksi veisataan yhdessä ”Maaon niin kaunis”.Joulukuun näyttely”Valoja, varjoja”Akvarelli Akatemian taidetta Tapiolankirkon aulassa 8.1. saakka.Näyttelyyn voi tutustua kirkon aukioloaikoina.Diakonia –tukea elämäänMusiikillinenjouluvaellusJoulunakin elämän vaikeudetsaattavat nousta pintaan. Diakoniatyöntekijäänvoit ottaa yhteyttä,kun tarvitset toisen ihmisentukea. Varaa keskusteluaikanumerosta 8050 4433 tai käymällädiakoniatoimistossa Tapiolankirkolla.ke 21.12. klo 19 Tapiolan kirkossaJoulurauhanjulistusSampotorillape 23.12. klo 18 SampotorillaNuoret aikuisetLeppävaarawww.cafekismus. /leppavaaran-nakutnakut.leppavaara@gmail.comFacebook: Leppävaaranseurakunnan nakutAatonaaton yömessupe 23.12. klo 23 Perkkaankappelissa. Pappi AijaPöyri ja kanttori AarnePelkonen. Messun jälkeenglögitarjoilu.OtaniemiJämeräntaival 8La 24.12. klo 16 Aattohartaus.Juha Lassila jaSabine Nieminen.Su 25.12. klo 11 Joulupäivänmessu. Juha LassilaOlarinseurakuntaMessuTo 22.12. klo 18 Olarin kappeliIltamessu, liturgia ja saarnaMarkus Asunta, kanttorina MikkoNiinikoski. Ennen messua onmahdollisuus ripittäytyä messunpapille klo 17–17.45 kappelin rippihuoneessa.La 24.12. klo 23 Jouluyön messu,Antti Kruus, Markus Asunta,Jenny Vainio, Olli Pyylampi, JuhaKarvonen, laulu.Su 25.12. klo 12 Matinkappeli,Joulupäivän messu. Liturgia jasaarna Inari Vapaakallio, avustaaAntti Malinen, kanttorina PäiviHakomäki, Hannele Savunen,laulu.Su 25.12. klo 10 Haukikappeli,liturgia ja saarna Vilppu Huomo,kanttorina Päivi Hakomäki, HanneleSavunen, laulu.Su 25.12. klo 12 Olarin kappeli,Kauneimmat joululaulut-messu. Liturgia ja saarna JennyVainio, avustaa Markus Asunta,kanttorina Heikki Alavesa.Ma 26.12. klo 12 Matinkappeli,Tapaninpäivän messu, liturgiaja saarna Anna Staines, avustaaAntti Malinen, kanttorina SannaFranssila.Su 1.1. klo 12 Matinkappeli Uudenvuodenpäivänmessu. Liturgiaja saarna Kimmo Ansamaa,avustaa Eva Kanerva, kanttorinaSanna Franssila.Su 1.1. klo 12 Haukikappeli, liturgiaja saarna Inari Vapaakallio,kanttorina Mikko Niinikoski.Su 1.1. klo 18 Matinkappeli Matinmessu.liturgia ja saarna AnnaStaines, avustaa Inari Vapaakallio,juontaja Reijo Soini, musiikistavastaa Virva Kukka Saari.Olarin kirkko siunataankäyttöön loppiaisenaPe 6.1. klo 10 Olarin kirkko, Loppiaisenjuhlamessu, Salla-MariaViitapohja, Jarmo Jussila, AnnaStaines, Jussi Koski, Wähäpaimen,Osla, lapsiryhmä, Juha Vintturi,laulu, Inna Vintturi, huilu, SariRautio, Mikko Niinikoski, PäiviHakomäki, vapaaehtoisia seurakuntalaisia.Kirkkokahvit – kohtaamispaikkasinulleJokaisen messun jälkeen seurakuntatarjoaa Reilun kaupankahvia sekä mahdollisuuden jutellaseurakunnan työntekijöidenja toisten messukävijöiden kanssa.Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.Papin Puhelinma–pe 9–21, 040 547 1857.Voit varata keskusteluajan tästänumerosta. Keskusteluaika pyritäänjärjestämään mahdollisimmanpian.Aattohartaudet 24.12.Klo 12 Matinkappeli, VilppuHuomo, Anna Staines, Sari Rautio,Ilari Kaipainen, saksofoni.Klo 13 Haukikappeli, Juha Virta,Olli Pyylampi, Päivi Kantola,laulu.Klo 14 Matinkappeli, Jussi Koski,Anna Staines, Sari Rautio, Wähäpaimen.OL ARIKirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaOlarinluoma 4, 02200 Espoo ma–pe klo 8–15p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiMessuunTo 22.12. klo 18 Olarin kappeli, IltamessuLa 24.12. klo 23 Jouluyön messuSu 25.12. klo 12 Matinkappeli,Joulupäivän messuSu 25.12. klo 10 HaukikappeliSu 25.12. klo 12 Olarin kappeli,Kauneimmat joululaulut – messuMa 26.12. klo 12 Matinkappeli,Tapaninpäivän messuSu 1.1. klo 12 Matinkappeli,Uudenvuodenpäivän messuSu 1.1. klo 12 HaukikappeliSu 1.1. klo 18 Matinkappeli, MatinmessuKlo 14.30 Olarin kappeli, InariVapaakallio, Olli Pyylampi, PäiviKantola, laulu.Klo 16 Matinkappeli, Juha Virta,Jussi Koski, Sari Rautio, ErkkiRautio, sello.KauneimpiajoululaulujaPe 23.12. klo 20 Matinkappeli,illanvirkuille, Mukana Vinttureidenjouluyhtye ja Petri Laaksonen.Juontaa Markus Silvola.Su 25.12. klo 12 Olarin kappeliKauneimmat joululaulut -messu,Jenny Vainio, Markus Asunta,Heikki Alavesa.Lapsityön ryhmätalkavat 9.1.Perhekerhot: Ma, ti, to ja pe klo9–12 ja ke klo 16–19 Avoin OmppukerhoOmenan Olohuoneessa,Isossa Omenassa. Ma klo 17.30–20 Avoin perhekerho Haukikappelilla.Ti klo 9.30–11 PerhekerhoMatinkappelilla. Lastenhoito.Ke klo 9.30–11 Olarin kirkolla.Lastenhoito. Uusi. Pe klo 9.30–11 Olarin kappelilla. Lastenhoito.Uusien äitien ja vauvojen avoinvertaisryhmä Esikko kokoontuu:To klo 13–14.30 Matinkappeli jape klo 13–14.30 Omenan Olohuoneessa.Lapsiparkki 3–6-vuotiaille to klo15.30–18.30 Omenan Olohuoneessa.Ei ennakkoilmoittautumista.Maksimilapsimäärä 10lasta/kerta.Vauvamuskarit, musiikkileikkikoulutja kanteleryhmät: Vapaistapaikoista voi tiedustella: AnnePietilä 050 511 0447. Muskarikahvilati klo 14–17 Matinkappelilla.Kahvila on paikka, jossavoit hetken viivähtää ennenmuskaria ja sen jälkeen tai voitodotella musiikkileikkikoululaistamuskarista. Tarjolla kahvia,lapsille leluja.Arkipyhäkoulut: Matinkappeli19.1., 9.2., 8.3., 19.4., 10.5. Olarinkappeli 26.1., 16.2., 15.3.,26.4.Haukikappeli 2.2., 1.3., 12.4.,3.5. Pyhäkouluhetki alkaa klo9.30 ja kestää puoli tuntia. Lastenkirkkohetkessä lauletaan lastenvirsiä, kerrotaan Raamatunkertomusja lopuksi on mehu jakeksi.Päiväkerhot kokoontuvat seuraavissapaikoissa: Olarin kirkko(Uusi!), Matinkappeli, Olarin kappelija Haukikappeli sekä Aapelinkadunkerhohuone Matinkylässä.Päiväkerhoja pidetään pääsääntöisesti3–6-vuotiaille lapsille,mutta Aapelinkadulla kokoontuumyös 2-vuotiaiden kerhoja. Kerhoihinei ole ennakkoilmoittautumista.Voit tulla tutustumaan milloinvain (poikkeuksena muskaritomintaja päiväkerhot). Vapaitapaikkoja voi tiedustella lapsityönohjaajaMarja Jauhiaiselta 040531 1029, marja.jauhiainen@evl. . Ensi syksyn kerhoihin voi hakeapaikkaa huhtikuussa (lisätietojakeväällä netissä ja Essessä).DiakoniatyöjoulutaukoDiakoniatyön ajanvaraus on27.12.–3.1. Välillä Matinkappelilla.Ajan voit varata soittamallanumeroon 09 8034 826 taitulemalla käymään diakoniatoimistossa.Eläkeläistenkerhot ja diakoniantyöpaja ovat joulutauolla ja aloittavatkevätkautensa loppiaisenjälkeen: Haukikappeli, Ukkohauentie1, pe 13–14.30, Matinkappeli,Liisankuja 3, ke 13–14.30,Olarin kappeli, Kuunkehrä 4, ti13–14.30, Olarin kirkko, Olarinluoma4 to klo 12.30–14. Diakoniantyöpaja, Olarin kirkko, tiklo 9–12.Diakonialounaat alkavat jälleenloppiaisen jälkeen: Olarin kappelike klo 13 ja Matinkappeli to klo13, hartaus klo 12.30.Läheisryhmä mielenterveyskuntoutujienomaisille ja läheisilleRyhmäläiset voivat jakaa omiaajatuksiaan, kokemuksiaan jatunteitaan toisten samankaltaisessaelämäntilanteessa olevienkanssa ma 9.1. klo 18–19.30Matinkappelissa, Liisankuja 3.Ryhmä on vertaistukiryhmä. Ryhmänohjaaja Terttu Laiho 040703 5167, diakoni Maria Helin050 438 0175 ja pastori EvaKanerva 040 531 1026.LukupiiriMatinkappelin olohuoneessato klo 18–20. Kokoontumispäivätja kirjat: 19.1. JuhaniAho: Papin tytär ja Papin rouva(siis kaksi kirjaa). 16.2. JuhaItkonen: Myöhempien aikojenpyhiä. 15.3. Alan Paton:Liian myöhään vesipääsky.12.4. Hannu-Pekka Björkman:Valkoista valoa. 10.5. SiriHustvedt: Kesä ilman miehiä.Lukupiiriin voi tulla, vaikka eiolisikaan lukenut aiheena olevaakirjaa tai runoja. TiedustelutLiisa Riikola 040 560 2247.PariretriittiParisuhteen ja Jumala-suhteenvuosihuoltoa ja lepoa hiljaisuudessaHilassa 20.–22.1. OhjaajatAntti ja Tarja Pohjolan-Pirhonen sekä Ulla-Maija jaHannu Kyrölä. Hinta espoolaisilta130 €/pari, muilta 200 €/pari. Etusija 3.1. asti Tuomiokirkkoseurakunnantai Olarinseurakunnan alueella asuvilla.Ilmoittautumiset Ulla-Maijallep. 8050 7745 ja 040 5471858 tai Antille 040 547 1889tai etunimi.sukunimi@evl. .Nainen, etkö haluaenää ottaa? Haluatkoeroon päihteistä?Perustetaan suljettu ryhmäpäihteidenkäytöstä eroon pyrkivillenaisille suunnattu vertaistukiryhmä,jossa mietitäännaisten juttuja ja harjoitellaanihmisiksi olemista. Kokoonnummeto klo 17–19, alk.19.1. 10–12 kertaa. Paikkatarkentuu myöhemmin. Lisätietojaohjaajilta Eva Kanerva,diakoniapastori 040 5311026, Päivi Pakkanen, diakoni040 531 1042.OL ARINainen,etkö halua enääottaa? Haluatkoeroonpäihteistä?Lue lisää yllä.EspoonlahdenseurakuntaMessutJouluaatto la 24.12.Perhehartaus seimen äärelläklo 11 Espoonlahden kirkossa,pastori Leena Santaharju, kanttoriHeli Hagmark.Perhehartaus seimen äärelläklo 14 Soukan kappelissa, pastoriAnne Blomqvist, kanttori HeliHagmark.Perhehartaus seimen äärelläklo 15 Espoonlahden kirkossa,pastori Mira Kohijoki, kanttoritHelena Yli-Jaskari ja Anna Pulli.Aattohartaus klo 16 Soukankappelissa, pastori Tuula Olli,kanttori Heli Hagmark.Aattohartaus klo 17 Espoonlahdenkirkossa, pastori Olli-PekkaYlisuutari, kanttorit Helena Yli-Jaskari ja Anna Pulli.Jouluyön messu klo 23 Espoonlahdenkirkossa, saarna ja liturgiaJouni Turtiainen, avustavapappi Olli-Pekka Ylisuutari, kanttoriElja Puukko.Joulupäivä su 25.12.Joulukirkko klo 7 Espoonlahdenkirkossa, saarna ja liturgia AnsaHelminen, kanttori Elja Puukko.Sanajumalanpalvelus klo 8 Soukankappelissa, saarna ja liturgiaHans-Christian Daniel, kanttoriAnna Pulli.Perhemessu klo 10 Espoonlahdenkirkossa, pastorit Auli Tamminen,Leena Santaharju ja AnneBlomqvist, kanttori Elja Puukko.Tapanista loppiaiseenTapaninpäivän messu ma26.12. klo 10 Espoonlahden kirkossa,saarna ja liturgia MiraKohijoki, avustava pappi AnneBlomqvist, kanttori Helena Yli-Jaskari.Hartaus vuoden vaihtuessa la31.12. klo 23 Espoonlahdenkirkossa, pastori Mira Kohijoki,kanttori Timo Lonka.Suomalais-burmalainen messusu 1.1. klo 10 Espoonlahden kirkossa,saarna ja liturgia JukkaKnuutti, avustava pappi Hans-Christian Daniel, kanttori TimoLonka. Emäntä kutsuu kirkkokahveille.Messu su 1.1. klo 17 Soukankappelissa, saarna ja liturgiaHans-Christian Daniel, kanttoriTimo Lonka.Loppiaisen messu pe 6.1. klo 10Espoonlahden kirkossa, saarnaja liturgia Asmo Sinervo, avustavapappi Tuula Olli, kanttori HelenaYli-Jaskari. Kirkkokahvit lähetystyönhyväksi.RukoushetkiESPOONL AHTILue lisää yllä.Tule hiljentymään sanan, virrenja rukouksen äärelle! Rukoushetkiarkiaamuisin klo 8.50 Espoonlahdenkirkossa.Tule seimen luoKaskikappelin seimikerholaistenhuovutustöitä on esillä loppiaiseensaakka Espoonlahdenkirkon aulassa, ma-to 8–21, pe8–17, la 9–17, su 9–18.Päiväkerhotilan ikkunassa, kirkonparkkipaikan puoleisen sisäänkäynninvarrella, on valaistuseimiasetelma ihailtavana yötäpäivää.ESPOONL AHTITiernapojatkauppakeskuksissaSeurakunnan tiernapojat to22.12. klo 15 Lippulaivassa (2.krs), klo 16 Martinsillassa (”päätalon”aula) ja 17 Merituulessa(aula).Lähde matkalleLutherin jalanjäljille!Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000.Toimitus- ja tilavaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fiMiesten sauna- jaraamattupiiriHvittorpin leirikeskuksessa to22.12. Kimppakyydit Espoonlahdenkirkolta klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu7 €. Tied. Urpo Malin050 570 6028 tai Mikko Tervonen040 588 5411.Siionin virsiseuratpe 6.1. klo 19 Espoonlahden kirkossa,”Tähti johtaa meitä” SV 5.Espoonlahden seurakunta toivottaaSiunattuaVapahtajansyntymäjuhlaa!Hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala.Sinä lähetit ainoan Poikasi maailmaankaikkien kansojen iloksi.Täytä meidät ilolla ja rauhalla.Lahjoita meille ja koko maailmallesiunattu joulujuhla.Tätä rukoilemmeJeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.VertaistukiryhmäkatkaisuhoidonläpikäyneilleRaittiutta tuetaan ke 4.1. klo18.30 Soukan kappelissa, mukanavertaisohjaaja.KauneimmatjoululaulutVielä kerran lauletaan kauneimpiape 6.1. klo 16 Espoonlahdenkirkossa, mukana seurakunnanomat Tiernapojat.Elämäntarinaryhmäalkaa Soukan kappelissa ti 10.1.klo 17. Tiedustelut mahdollisistaperuutuspaikoista 041 5292953 tai senja.tervonen@evl. .Ovatko sydämesiovet avoinna?Pääkaupunkiseudun mediamissioMahdollisuus muutokseenjatkuu tavoittaen yhä uusia ihmisiä.Avoimet ovet -kahvilailta kaikellekansalle ke 11.1. klo 18.30Espoonlahden kirkolla. Kahvilanlisäksi ohjelmassa mm. musiikkiaja muutostarinoita. Puhujanamyös Anna-Liisa Valtavaara.Naisten saunaretkiHvittorpin leirikeskukseen to12.1. Lähtö Soukan kappeliltaklo 17.45 Espoonlahden kirkonja Ala-Kivenlahden kautta, paluun. klo 21. Perillä sauna (oma laudeliinamukaan), iltapala ja keskustelutuokio.Osallistumismaksu7 €. Ilmoittautuessasi ma 9.1.menn. p. 8050 6665 tai 050583 6883, kerro miltä pysäkiltätulet bussiin ja mahdollinen ruokavaliosi.Matka MarttiLutherin jalanjäljilläHelato 17.5. – ti 22.5.2012 Keski-Saksanhist. kaupungeissa aiheena"Reformaatio ja musiikki",myös J.S. Bachin, R. Wagnerin,F. Lisztin, F. Mendelssohnin sekäSaksan klassisismin vaikutusalueille:Frankfurt – Erfurt –Eisenach – Weimar – Eisleben– Leipzig – Torgau – Wittenberg– Berliini. Matkan pakettihinta1496 €/hlö (2 hh, 1-huon. lisä, 5yöpymistä 160 €), sis. lennot Helsinki-Frankfurtja Berliini-Helsinkiveroineen, 5 x yöpyminen sis.buffet-aamiaisen 4 tähden hotellissa,6 x lounas tai illallinen (eisis. ruokajuomia, kahvia), bussikulj.,suom. matkanjohtaja kokomatkalle, opast. kaupunkikävelyjä,esitemat., sisäänpääs. (Erfurt:Augustinolaisluostari, Eisenach:Bachhaus-museo, Wartburgin linna,Weimar: Goethen kotimuseo,Eisleben: Lutherin syntymätalo,Torgau: Hartenfelsin linna, Katharinavon Boran kuolintalo, Wittenberg:Lutherhaus, linnakirkko).Tied. ja ilm. 29.12. menn.hans-christian.daniel@evl. tai040 556 4455.OL ARIKauneimatjoululaulutpe 23.12. klo 20MatinkappeliVinttureiden jouluyhtyeja laulaja ReetaVestman. JuontaaMarkus Silvola.GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,stängt 11.30–12, tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiBibelkvällTo 15.12 kl 18.30 i Sebastos.JulkonsertLö 17.12 kl 16 och kl 19 i Grankullakyrka. Grankulla kammarkör,dir. R.W. Ahlberg. ManskörenRaseborg.HögmässaSö 18.12 kl 12 i Grankulla kyrka,Sandell, Peitsalo. Aulakaffe.Konsert inför JulMå 19.12 kl 19 i Grankulla kyrka.Susanna Eronen med sångelever.Programblad 2 € förföräldralösa aids-barn i Iringa,Tanzania.Pensionärernasgemensamma julfest ti 20.12 kl13 i Grankulla kyrka.Julkaffe för studerandeOn 21.12 kl 18 i Klubb 97.21.12.2011EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265.Esbo domkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiJultiden:24.12. Julböner:Esbo domkyrka kl. 12Esbo domkyrka kl. 13Esbo domkyrka kl. 17Köklax kapell kl. 11Alberga kyrka kl. 13.30Esbovikens kyrka kl. 13.30Olars kyrka kl. 16Sökö kapell kl. 22 julmässa.Juldagen 25.12. Julottor:Esbo domkyrka kl. 6Mataskärs kapell kl. 8Esbo domkyrka kl. 12.15 högm.Stefanidagen 26.12.Esbo domkyrka kl. 12.15 högm.Hagalunds kyrka kl. 17, Devackraste julsångerna.Nyårsdagen sö 1.1.Esbo domkyrka kl. 12.15 högm.Trettondagen fre 6.1.Esbo domkyrka kl. 12.15.Sö 8.1.Esbo domkyrka kl. 12.15Olars kyrka kl. 10.30.


14 esse ❘ 21.12.2011 21.12.2011 ❘ esse 1521.12.201121.12.201121.12.2011EspoontuomiokirkkoseurakuntaEspoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Espoon tuomiokirkon kamarikuoronjoulukonsertti ”Tule, kansojenVapahtaja” to 22.12. klo 20.Johtaa: Sanna Mansikkaniemi. OlliPyylampi, urut. Vapaa pääsy, ohjelma5 €.Aattohartaus la 24.12. klo 10.Pastori Heikki Marjanen, kanttoriSanna Mansikkaniemi.Aattohartaus la 24.12. klo 11.Pastori Pirkko Nurminen, kanttoriSanna Mansikkaniemi.Aattohartaus la 24.12. klo 14.Pastori Reetta Ikonen, kanttoriEeva Jurmu.Aattohartaus la 24.12. klo 15.Pastori Anita Kyönsaari, kanttoriEeva Jurmu.Aattohartaus la 24.12. klo 16.Pastori Oiva Hujanen, kanttori EevaJurmu.Aattohartaus la 24.12. klo 21.Pastori Oiva Hujanen, kanttori LeaWaaraniemi. Musiiki: Tiia Purhonen,harppu, Minna Purhonen,viulu, Josi Purhonen, sello.Jouluyön messu la 24.12. klo 23.”Pyhä yö” Liturgia ja saarna TuijaFilppula avustava pastori SeppoSärkiniemi, kanttori Lea Waaraniemi.Musiikki: Tiia Purhonen,harppu, Minna Purhonen, viulu,Josi Purhonen, sello, Timo Purhonen,kitara.Jouluaamun jumalanpalvelus su25.12. klo 8. ”Nyt Betlehemiin!”Liturgia ja saarna Antti Kujanpää,avustava pastori Heikki Marjanen,urkuri Sheldon Ylioja, kanttori PetriKoivusalo.Joulupäivän messu su 25.12. klo10. ”Nyt Betlehemiin!” Liturgia jasaarna Antti Pohjolan-Pirhonen,avustava pastori Pirkko Nurminen,urkuri Sheldon Ylioja, kanttoriPetri Koivusalo.Tapaninpäivän messu ma 26.12.klo 10. ”Kristuksen todistajat” Liturgiaja saarna Heikki Marjanen,avustava pastori Reetta Ikonen,kanttori Marja-Liisa Talja. RaisaLahtiranta, sopraano.Uudenvuodenpäivän messu su1.1. klo 10. ”Jeesus viitoittaa tien”Liturgia ja saarna Seppo Särkiniemi,avustava pastori Pirkko Nurminen,kanttori Eeva Jurmu.Loppiaisen messu pe 6.1. klo 10.”Kristus kuuluu kaikille” Liturgiaja saarna Antti Kujanpää, avustavapastori Oiva Hujanen, urkuriMarja-Liisa Talja, kanttori PiaKoskinen. Messussa siunataantehtäviinsä seurakuntamme uudettyöntekijät.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Aattohartaus la 24.12. klo 12.30.Pastori Tuija Filppula, kanttoriSanna Mansikkaniemi.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 14. Pastori Tuija Filppula,kanttorina Viktoria Vilkesalo.Uudenvuodenpäivän messu "Jeesuksennimessä" su 1.1. klo 12.Liturgia ja saarna Hannu Mäenpää,kanttori Eeva Jurmu. Kirkkokahvit.Jouluikkuna nähtävillä 7.1. asti.Lue lisää toiminnastamme www.espoontuomiokirkkoseurakunta. > Seurakunta-alueet > Aurora.Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 15.30. Pastori SeppoSärkiniemi, kanttori Marja-LiisaTalja.Jouluseimi kirkkosalissa loppiaiseenasti. Nähtävillä kappelinaukiloaikana.Naisten raamattu- ja rukouspiirima 2.1. klo 18.30, Eila Kiili.Raamatun tutkimista, keskusteluaelämään liittyvistä asioista jarukousta.Messu su 8.1. klo 12.Diakoniapalvelu: ajanvaraus PäiviPakkanen, 040 531 1042.TUOMIOKIRKKOKauklahden kappeliKauppamäki 1Aattohartaus la 24.12. klo 13.Pastori Pirkko Nurminen, kanttoriPetri Koivusalo.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 14.30. Pastori PirkkoNurminen, kanttori Petri Koivusalo.Kyläkirkko su 8.1. klo 12.Pyhäkoulu su 8.1. klo 12.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Aattohartaus la 24.12. klo 12.Pastori Reetta Ikonen, kanttoriMarja-Liisa Talja.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 14. Pastori Antti Pohjolan-Pirinen,kanttorina Jonas Turunen.NähdäänMESSUSSAEspoon tuomiokirkkoJouluyön messu la 24.12. klo 23Jouluaamun jumalanpalvelussu 25.12. klo 8Joulupäivän messu su 25.12. klo 10Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10Uudenvuodenpäivän messu su 1.1. klo 10Loppiaisen messu pe 6.1. klo 10Auroran ja Nupurin kappelitUudenvuodenpäivän messu su 1.1. klo 12RinnekappeliJumalanpalvelus su 1.1. klo 14TUOMIOKIRKKOTule ja koejoulunilosanomaAattohartaudessa 24.12.Espoon tuomiokirkossa jatuomiokirkkoseurakunnankappeleissaAattohartaus la 24.12. klo 15.30.Pastori Antti Pohjolan-Pirhonen,kanttorina Viktoria Vilkesalo.Parkkipaikkoja kappelin yhteydessäon rajoitettu määrä, jotenaattohartauksiin kannattaa saapuapaikalle julkisin kulkuvälinein,kävellen tai kimppakyydein.Messu su 8.1. klo 12.Nupurin kappeliBrobackantie 1-3Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 12. Pastori Anita Kyönsaari,kanttorina Tiia Saari.Aattohartaus la 24.12. klo 13.Pastori Anita Kyönsaari, kanttorinaTiia Saari.Uudenvuodenpäivän messu su1.1. klo 12. Liturgia ja saarnaMartti Rae, kanttori Anna-LiisaHaunio.RinnekappeliRinnekodintie 6Aattohartaus la 24.12. klo 14.Pastori Seppo Särkiniemi, kanttoriMarja-Liisa Talja.Jumalanpalvelus su 1.1. klo 14.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Aattohartaus la 24.12. klo 14.30.Pastori Heikki Marjanen, kanttorinaTiia Saari.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Miesten keskustelu- ja laulupiirike 4.1. klo 19.TUOMIOKIRKKOViherlaakson kappeliViherkalliontie 2Aattohartaus la 24.12. klo 12.30.Pastori Antti Pohjolan-Pirhonen,kanttorina Viktoria Vilkesalo.Aattohartaus la 24.12. klo 16.30.Pastori Reetta Ikonen, kanttoriPetri Koivusalo.Kirkkoherranvirastoon avoinna poikkeuksellisesti pe23.12. ja 30.12. klo 8–13. Muulloinaukioloaika on arkisin klo8–15.Jouluseimet nähtävilläEspoon tuomiokirkossa perinteineniso jouluseimi 6.1. asti.Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fiAuroran kappelissa jouluikkuna7.1. asti.Kalajärven kappelissa seimi esillä6.1. saakka. Kappeli ei oleavoinna 27.12.–1.1.Uusi lauluryhmäTule,kansojenVapahtajato 22.12. klo 20Espoon tuomiokirkossaVapaa pääsy, ohjelma 5 €.TUOMIOKIRKKOJouluseimetnähtävilläSuvelan kappelissa maanantaisinklo 18.30–20. Suvelan kappelissa,Kirstinpiha 3. Harjoituksetalkavat ma 9.1.2012. Lauletaantuttuja, Gospel-tyyppisiä laulujaomaksi ja toistenkin iloksi!Ryhmää ohjaa musiikin yo TuomoSorri 044 088 2082. Tule rohkeastimukaan.Parisuhteenvuorovaikutuskurssi20.–22.1.2012 Velskolan kartanossa.Kurssilla opetellaan puhumisen,kuuntelemisen ja ristiriitojenratkaisemiseen liittyviä taitoja.Kurssilla keskitytään ensisijaisestitaitojen opiskeluun, ei asioidenselvittelyyn. Hinta Espoontuomiokirkkoseurakunnan alueellaasuville 180€/pari ja muille200€/pari. Hintaan sisältyy täysihoitoja liinavaatteet. Kurssin ohjaajaparinatoimivat Sirpa ja ReijoTuori. Tiedustelut ja ilmoittautuminen30.12. mennessä KirsiKanerva 050 511 0165 tai kirsi.kanerva@evl.Hiljaisuuden retriitti3.–5.2. Velskolan kartanossa. OhjaajatMarja Malvaranta ja ReettaIkonen. Hinta: espoolaiset 75 €,Espoon tuomiokirkon jouluseimi 6.1. asti.Auroran kappelin jouluikkuna 7.1. asti.Kalajärven kappelin seimi 6.1. asti(ei 27.12.–1.1.)muut 110 €. Ilmoittautuminen19.1. mennessä: Marja Malvaranta040 531 1040.Apua tarjolla!Harmaat pantterit, Espoon tuomiokirkkoseurakunnanvireät seniorit,auttavat tavaroiden kuljetuksessa,lastenhoidossa, pienimuotoisissakodinhuoltotöissäsekä digiboxin, television ja tietokoneenasennuksissa. Ota meihinyhteyttä s-postitse hpantterit@gmail.comtai jätä viesti vastaajaan050 434 1069. Apu onkeikkaluontoista ja maksutontaEspoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella.Perhetyönpuhelinpäivystysti klo 10–12. Keskusteluapuaajanvarauksella perheen, parisuhteenja vanhemmuuden kysymyksissä,p. 8050 3583 ja 80503584.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862 ja040 736 9315Suvela 040 531 1037 ja 050438 0189Kalajärven alue 040 531 1042Auroran alue 040 763 6599Kauklahti 050 438 0176Laaksolahti 040 547 1861Viherlaakso 040 572 5344.Ajankohtaisimmattapahtumatiedotwww.espoontuomiokirkkoseurakunta> Kalenteri tai Ajankohtaista-sivu.FacebookEspoon tuomiokirkkoseurakunnanFacebook-sivusto. Käy katsomassa.LeppävaaranseurakuntaToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma2, KilonRisti Vanharaide 1, Lastenkappeli Arkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi, kirkkoherranvirastoAlberganesplanadi1.LEPPÄVAARAJouluyö,juhlayöHiljainen aamurukouspe 23.12. klo 7.45–8.45 Kilon-Ristissä.Arkin aamumessuke 21.12. klo 8–8.30 Lasten kappeliArkissa. Pappi Jukka Raunu.ke 4.1. klo 8–8.30 Lasten kappeliArkissa. Pappi Merja Alanne.Kauneimmatjoululaulutke 21.12. klo 18 Uutussa “Tuomaanpäivänjoululauluglögit”ke 21.12. klo 21 Leppävaarankirkossa “Yön kauneimmat”Kaikki Espoon seurakunnissajärjestettävät kauneimmatjoululaulut löytyvät osoitteestawww.espoonseurakunnat. /kauneimmat-joululaulut.Leppävaaran KirkonKamarikuoronjoulukonserttito 22.12. klo 19 Leppävaaran kirkossa.Joht. Kullervo Latvanen,Aarne Pelkonen, laulu, PauliinaHyry, urut. Konsertti järjestetäänyhteistyössä Espoon LeppävaaranLions Clubin kanssa.Joulunajan yömessutNuorten aatonaaton yömessupe 23.12. klo 23 Perkkaan kappelissa.Pappi Aija Pöyri ja kanttoriAarne Pelkonen. Messun jälkeenglögitarjoilu.Jouluyön messula 24.12. klo 23 Leppävaarankirkossa. Liturgia ja saarna AijaPöyri, avustava pappi Jukka Raunuja kanttori Kullervo Latvanen.Mukana myös trumpetisti MiikaPenttala.Jouluaaton hartaudet24.12.klo 11 Leppävaaran kirkossa.Lasten jouluhartaus. Pappi KirstiKoskela ja kanttori Aarne Pelkonen.klo 14 KilonRistissä. Pappi TiinaPalmu ja kanttori Aarne Pelkonen.Nuorten aatonaaton yömessupe 23.12. klo 23 Perkkaan kappelissaJouluyön messula 24.12. klo 23 Leppävaaran kirkossaklo 15 Karakappelissa. PappiKirsti Koskela ja kanttori KullervoLatvanen.klo 15 Leppävaaran kirkossa.Perheiden aattohartaus. PappiKalervo Salo ja kanttori PauliinaHyry.klo 16 Leppävaaran kirkossa.Pappi Kalervo Salo ja kanttoriPauliina Hyry. Hartauden musiikintoteuttavat oopperalaulajaJaakko Kortekangas, laulu jaPauliina Hyry, urut.klo 16 Perkkaan kappelissa.Pappi Tiina Palmu ja kanttori KullervoLatvanen.JoulupäivänjumalanpalveluksetJouluaamun sanajumalanpalvelussu 25.12. klo 8 Karakappelissa.Pappi Olli Nuosmaa ja kanttoriPauliina Hyry.Messu ja kirkkokahvit su 25.12.klo 10 Leppävaaran kirkossa. Liturgiaja saarna Olli Nuosmaa jakanttori Pauliina Hyry. Musiikistavastaavat Petri Vesa, laulu jaPauliina Hyry, urut.Tapaninpäivänsanajumalanpalvelusma 26.12. klo 10 Leppävaarankirkossa. Liturgia ja saarna teologianylioppilas Jari A. Jolkkonenja kanttori Aarne Pelkonen.Vuoden vaihteessaUudenvuoden aaton iltakirkkola 31.12. klo 19 Leppävaarankirkossa. Pappi Merja Alanne jakanttori Kullervo Latvanen.Messu ja kirkkokahvitsu 1.1. klo 10 Leppävaaran kirkossa.Liturgia ja saarna MerjaAlanne ja kanttori Kullervo Latvanen.Messu ja kirkkokahvitsu 1.1. klo 12 Karakappelissa.Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo,avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000, faksi 8050 5590.Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fiPappi Merja Alanne ja kanttoriKullervo Latvanen.Siioninvirsiseuratma 2.1. klo 18.30 Perkkaan kappelissa.Seuroissa vuorottelevatlyhyet puheet ja virret. Seuratalkavat kahvittelulla klo 18.30.Loppiaisensanajumalanpalveluspe 6.1. klo 10 Leppävaaran kirkossa.Pappi Juha-Pekka Rissanenja kanttori Pauliina Hyry.Kastetöppöset pienilleseurakuntalaisilleEnsi vuonna 2012 vietetään Leppävaaranseurakunnassa kasteenvuotta. Kastevuoden kunniaksiseurakunta haluaa muistaakaikkia pieniä leppävaaralaisia,jotka kasteessa liitetään seurakuntammejäseniksi.Käynnistämme joulun alla töppösprojektin,jotta saamme neulottuasadat pienet töppöset tulevilleseurakuntalaisille. Voit osallistuaprojektiin niin kotoa käsinkuin erilaisissa seurakunnan käsityöryhmissä.LEPPÄVAARAKastetöppösten ohje on saatavilleLeppävaaran seurakunnankirkkoherranvirastosta sekä seurakunnanverkkosivuilta.Jos et halua itse neuloa, muttakannatat asiaa, voit lahjoittaalankoja töppösiä varten. Toivommelangan olevan pehmeänvillaista valkoista lankaa, jottasaamme pienten ihmisten jalatpysymään lämpiminä.Tulossa vuonna 2012Heprealaisten tanssien esittelykurssike 4.1. klo 18 Perkkaankappelissa. Tule ja tutustuheprealaisen tanssin pyörteisiinjoka kuukauden ensimmäisenäkeskiviikkona 4.1., 7.3., 4.4. ja2.5. Huom! poikkeava päivä 9.2.helmikuussa. Kurssi sopii kaikenikäisilleaikuisille, sekä miehilleettä naisille. Tanssimme piirissäharrastustanssija SusannaRannikon johdolla. Kurssimaksumääräytyy osallistujamäärän mukaanja maksetaan kunakin kertanaerikseen. Ilm. ja lisätiedotElse Leino 0400 235 944, elsemaj.leino@luukku.com.Alfa-kurssi Mikä on elämän tarkoitus?Haluatko tutustua kristinuskoontai syventää uskoasi?Haluatko tulla mukaan seurakuntaan?Alfa-kurssi maanantai-iltaisinklo 18–20.15 (30.1.–16.4.)Leppävaaran kirkolla, Veräjäkallionkatu2. Viikonloppuleiri la–su10.– 11.3. Kurssi on muuten ilmainen,mutta ruokailusta kerätäänvapaaehtoinen maksu. Viikonloppuleiristäperitään myöspieni maksu. Tiedustelut ja ilmoittautumisettiistaihin 24.1.mennessä Rauni Virtanen, 040523 3380, Markku Kojo, 040747 1494 tai alfa.leppavaaranseurakunta@gmail.com.Ilmoittautuessasianna seuraavat tiedot:nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoiteja mahdollinen erikoisruokavalio.Alfa-tapaamisetalkavat yhteisellä aterialla. Senjälkeen kuullaan johdatus tapaamisenaiheeseen ja siitä keskustellaanyhdessä pienryhmissä.Mutsi ja faija kovilla -vertaistukiryhmä(8 krt) vanhemmuudenhaasteisiin tiistaisin 17.1.–28.2.sekä 20.3. klo 18–20 KilonRistissä.Ryhmässä työvälineinä käytetäänvanhemmuuden palikoita.Ryhmään tulevat haastatellaanja heiltä odotetaan sitoutumistaryhmään. Tiedustelut: diakonissaSari Aroheikki 040 539 7191 taisari.aroheikki@evl. .Aloita jouluaamuseimenäärelläSanajumalanpalvelussu 25.12. klo 8 KarakappelissaMessu ja kirkkokahvitsu 25.12. klo 10 Leppävaaran kirkossaDiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. 8050 5539 ja8050 5525. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.LEPPÄVAARAPyörähtelePerkkaallake 4.1. klo 18lähtien tanssitaanPerkkaankappelissaheprealaistenrytmien tahtiin.Lue lisää vieressä.KauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14, to klo 9–16 (sulj. klo11.30–12) p. 512 3710. etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiPerhehartausJouluaattona 24.12. klo 13.30kirkossa, Mimosa Leinonen jaTeija Palolahti.AattohartausJouluaattona 24.12. klo 15 kirkossa,Anna-Kaisa Tuomi ja TeijaPalolahti.JoulukirkkoJoulupäivänä 25.12. klo 9 kirkossa,Mauri Vihko ja Teija Palolahti.Kirkkokuoro avustaa.Tapaninpäivän messuMa 26.12. klo 10 kirkossa, MimosaLeinonen ja Mikko Nurmi.UudenvuodenpäivänmessuYhteiset tapahtumatLäheisryhmä mielenterveyskuntoutujienomaisille ja läheisilleRyhmä kokoontuu ma9.1. klo 18–19.30 Matinkappelissa,Liisankuja 3. Ryhmäläisetvoivat jakaa omia ajatuksiaan,kokemuksiaan ja tunteitaantoisten samankaltaisessaelämäntilanteessa olevienkanssa. Ryhmä on vertaistukiryhmä.Ryhmän ohjaaja TerttuLaiho 040 703 5167, diakoniMaria Helin 050 438 0175 japastori Eva Kanerva 040 5311026.Pariretriitti Hilassa 20.–22.1.parisuhteen ja Jumala-suhteenvuosihuoltoa ja lepoahiljaisuudessa. Ohjaajat Anttija Tarja Pohjolan-Pirhonen sekäUlla-Maija ja Hannu Kyrölä.Hinta espoolaisilta 130 €/pari,EnglishAnglican Worship ServiceSun 1st January at 12 atPerkkaa Chapel, Upseerinkatu5.Su 1.1. klo 10 kirkossa, saarnaHeidi Zitting, liturgia Mimosa Leinonenja kanttorina Mikko Nurmi.Kirkkokahvit.Loppiaisen messuPe 6.1. klo 10 kirkossa, saarnaMimosa Leinonen, liturgia Anna-Kaisa Tuomi ja kanttorina TeijaPalolahti.Löytöretki-perhekerhoSebastoksessa, Kauniaistentie11 maanantaisin klo 9.30–11.30. Aloitus 23.1. klo 10. Löytöretkiperhekerho on itsetuntemusryhmä.Lastenhoito yli 1-vuotiaillelapsille. Ilm. 2.1. alk. SanniHackman 050 372 2410.PerhekerhoLapsille on pientä ohjelmaa ja aikuisilleoma hetki kahvi/teekupinääressä. Torstaisin 26.1. alk. klo10–11.30 Sebastoksessa. Ilm.2.1. alk. Sanni Hackman 050372 2410.muilta 200 €/pari. Etusija 3.1.asti Tuomiokirkkoseurakunnantai Olarin seurakunnan alueellaasuvilla. IlmoittautumisetUlla-Maijalle p. 8050 7745 ja040 547 1858 tai Antille 040547 1889 tai etunimi.sukunimi@evl..Hiljaisuuden retriitti ”Maatmetsät hiljenneinä” Heponiemessä10.–12.2. Kanteleensoinnut ja psalmirukouksetsuomalaisilla runosävelmilläjohdattavat hiljaisuuteen. Ohjaajina:pastori Päivi Niemi Impolaja kanteleensoittaja MaisaKumpulainen. Hinta Vantaanseurakuntalaisilta 90 €,muilta 110 €. BussikuljetusTikkurilan ja Myyrmäen kirkoltaHeponiemeen 20 €. Ilmoittautuminenelina.piippo@evl. .

More magazines by this user
Similar magazines