EKO-LOOGISTA – YMPÄRISTÖTAVOITTEET ...

media.kimitoon.fi

EKO-LOOGISTA – YMPÄRISTÖTAVOITTEET ...

YMPÄRISTÖTAVOITTEITAKEMIÖNSAARENKUNTA EKO-LOOGISESTIKunnan ympäristötavoitteet on laadittu keväällä 2009käynnistyneessä prosessissa, joka sai nimekseen EKO-LOOGISTA. Prosessiin ovat osallistuneet kunnan asukkaat,kesäasukkaat, yritykset ja yhdistykset. Aiheestajärjestetty kysely tuotti n. 60 vastausta. Osin kunnan henkilöstölle,osin suurelle yleisölle järjestettyyn seminaariinosallistui n. 70 henkilöä ja sen aikana tuotettiin sisältöäohjelmaan. EKO-LOOGISTA sisältää eri toimenpiteitävuosille 2010 - 2020.EKO-LOOGISTA -ohjelmassa esitellään kunnan kestävänkehityksen tavoitteet. Tarkemmin sanottuna EKO-LOOGISTA on siis kunnan ja koko Kemiönsaaren ympäristö-ja energia-alan toimenpideohjelma. Kestävänkehityksen ohjelmassa huomioidaan ekologiset, taloudelliset,sosiaaliset ja kulttuurinäkökohdat. On tärkeäymmärtää, että ekologisten kysymysten huomioimisellaon yleisesti ottaen myönteinen vaikutus talouteen ja erityisenhyvin merkitys korostuu sosiaalisessa ja kulttuuriinliittyvässä toiminnassa.Kestävään kehitykseen tähtäävän työn tavoitteenaon tehdä Kemiönsaaresta ympäristöasioiden edelläkävijä.Kestävä kehitys saa päivittäisessä kunnallisessa työssäarvostusta ja aseman, joka vahvistaa kunnan profiiliaja imagoa kuntalaisten, mahdollisten tulomuuttajien,vapaa-ajan asukkaiden sekä elinkeinoelämän yhteistyökumppaneidensilmissä.Kemiönsaaren kunnan työntekijät ja luottamushenkilötvastaavat ympäristötavoitteiden saavuttamisesta javahvistettujen toimenpiteiden toteuttamisesta. Kunnanhallitusja valtuusto vastaavat siitä, että strategiset päätöksetnoudattavat kestävän kehityksen EKO-LOOGISTA-ohjelman suuntaviivoja. Kunnan virkamiesjohdon erityisenätehtävänä on saattaa EKO-LOOGISTA -ohjelmaosaksi kunnan päivittäistä työtä.KUNNAN YMPÄRISTÖTYÖSSÄ PAINOTTAMATALUEET JA PAINOPISTEETENERGIAIlmastovaikutuksen rajoittaminen ja KemiönsaareenlähtöisetenergiaratkaisutVESIPuhdas juomavesi, elävät järvet ja vesistöt sekätasapainoinen SaaristomeriELINYMPÄRISTÖResursseja säästävät kiertokulut, hyvä rakennettuympäristö sekä luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoitoTIETOKoulutus ja tieto on ympäristön vaalimisen perustaNäin työskentelemmeEKO-LOOGISESTI• Yhteistyö ja toiminta eri verkostoissa• Konkreettiset, mittauskelpoiset jaasukkaita lähellä olevat tavoitteet• Ympäristötavoitteiden seurantajoka toinen vuosi ja osastojentavoitteiden seuranta vuosittain• Kestävästä kehityksestä tulee osakunnan ja Kemiönsaaren kehitystä2 Kemiönsaari EKO-LOOGISESTI, ympäristötavoitteita

More magazines by this user
Similar magazines