Esse 50/2011 pdf - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi
  • No tags were found...

Esse 50/2011 pdf - Espoon seurakuntasanomat

4 esse ❘ 15.12.2011 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fiLUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi15.12.2011 ❘ esse 5LyhyestiOtaniemenpop-messumyös netissäPop-messuun voi osallistuainternetin välityksellä ensisunnuntai-iltana 18.12. Suoraalähetystä voi seurata kello18 alkaen osoitteessahttp://bambuser.com/channel/Cafekismus.Otaniemen kappelissa järjestettävänmessun liturginatoimii Arto Vallivirta ja saarnajaon Panu Pihkala. Musiikistavastaa Anna Pulli sekä TiroRohkimaisen bändi.Kaikki tämän syksyn popmessutovat katsottavissa internetissä.Pop-messu onOlarin, Tapiolan ja Espoonlahdenseurakuntien yhteistyössätoteuttama iltamessu.HautausmaksuihinkorotuksiaEspoon yhteinen kirkkovaltuustoon hyväksynyt hautaamiseenliittyvien maksujenhinnaston vuodelle 2012. Uusihautaushinnasto päivitetäänseurakuntien verkkosivuilleensi vuoden alussa.Hautaamishinnat ovat Espoossamuuta pääkaupunkiseutuahalvemmat. Maksuillakatetaan Espoossa noin 10 %hautausmaiden toimintakuluista;Helsingissä vastaavaosuus on 18 % ja Vantaalla13 %.Maksuttomaan arkku- taiuurnahautapaikkaan ovat Espoossaoikeutettuja sotaveteraanitsekä vuosien 1935–1944 sodissa kaatuneidenlesket.PäiväkerhomaksutnousevatEspoon seurakuntien päiväkerhomaksutnousevat vuonna2012. Hinnasto on viimeeksipäivitetty keväällä2004, minkä jälkeen kuluttajahintaindeksion noussut yli15 %. Yhteinen kirkkovaltuustokatsoi tästä syystä, ettänoin 10 % korotus on toteutettava,vaikka kokouksessa esitettiinkritiikkiä yhdellä kertaatehtävän korotuksen suuruudesta.Uudessa hinnastossayleisimmän, kolme kertaa viikossakokoontuvan kerhonmaksu on kevätlukukaudelta78 euroa ja syyskulukaudelta68 euroa.Kerhojen 50 % sisaralennuspysyy edelleen voimassa.Lapsi voi mennä toisen seurakunnanalueella kokoontuvaanpäiväkerhoon, mutta eivoi olla kahdessa kerhossayhtä aikaa.Päiväkerhohinnat ovat samatkaikissa Espoon seurakunnissa.Soden seinällä rukousnauha• Espoonlahden seurakunnannuorisotila Sode on saanutseinälleen uuden taideteoksen.Graffitin suunnittelija maalasi 15-vuotias TuomasLindgren.”Istuin Soden takanurkassakahvilla. Seinällä olivuonna 2003 tehty graffiti,mutta toinen seinä oli tyhjä.Isoa mustaa seinäpintaakatsoessani sain idean graffitista”,viidettä vuotta graffitimaalaustaharrastava Tuomaskertoo.Seinäpinnan kuvioimiseenLindgren sai melko vapaatkädet; ”ohjeena oli, ettäkunhan teemat pysyvät kristillisyyteensopivina, saan itsepäättää mitä maalaan”.Nuori taiteilija täytti seinänsuurella Sode-sanalla,jonka o-kirjain on graafikkoAnna Haggrenin suunnittelemaSoden tunnus.D-kirjaimen yläkulmassaon tyylitelty numero 11 kuvaamassatyön tekovuotta.• Espoon seurakuntien ensivuoden talousarvio perustuu1 % kirkollisveroon, jokaon maan alhaisin. Verotulojaarvioidaan kertyvän 50 miljoonaaeuroa. Työntekijöidenmäärä pysyy ennallaantai laskee hiukan.Seurakuntien toimintamenotovat 48,2 miljoonaa,missä on kasvua 5,8 %.Seurakuntayhtymä varautuuenglanninkielisen papinpalkkaamiseen yhdessäHelsingin ja Vantaan seurakuntienkanssa. Lähetystyöhönja kansainväliseenavustustyöhön on varattu4,1 % verotuloista. Lisäksiäkillisiä katastrofeja vartenon 110 000 euron määräraha.Hautausmaiden toimintaankuluu 2,3 miljoonaa jahautausmaksuista kertyy0,36 miljoonaa. Kiinteistöjenylläpitoon käytetään 8,1miljoonaa.Espoon seurakuntayhtymävarautuu tekemään suuriaperuskorjauksia mahdollisentulevan laskukauden aikana.Peruskorjaukset tarjoavattöitä paikallisille rakennusliikkeilleja rakennustyöläisille.Jukka GranströmTuomas Lindgren sai tilaisuuden toteuttaa unelmansa. Värikäs koko seinän graffiti nuorisotila Soden seinässäon pientä viimeistelyä vaille valmis.Tapiolan ja Espoonlahdenkirkot, Perkkaan kappelisekä lukuisat pienet seurakuntatilatovat lähivuosinakorjauksen tarpeessa. Kappelinhautausmaalla tehdäänensi vuonna suuri korjausurakkaja Leppävaaran kirkonviereen on suunnitteillauusi muistolehto.Espoon siunauskappeliperuskorjataan vuonna 2013Kirjaimia kiertää rukousnauha,jonka vihreään helmeenLindgren aikoo vielälisätä ristin.”Rukousnauha kuvaaSoden toiminnan kristillisyyttä.Uskonto saa mielestäniolla työssä reippaastiesillä.Lindgren halusi käyttääpaljon värejä ja valita ne Sodensisustukseen sopiviksi.Kymmenen eri värin hintaliikkuu hänen arvionsamukaan yli sadassa eurossa.”Upeaa tässä oli myös se,että Sode kustansi maalit.Harrastajalla ei välttämättäole mahdollisuutta näinisoon rahalliseen satsaukseen,eikä edes laillisia paikkojagraffitien tekemiseen”,Lindgren sanoo.Graffitiseinä on muutamanviikon aikana kerännytpaljon myönteistä palautetta.Elina RaunioEspoon seurakuntien talous tasapainossaRahaa syrjäytymisen ehkäisyyn• Espoon seurakuntayhtymäntalousarvioon on varattukolmelle seuraavallevuodelle yhteensä 900 000euroa vanhusten ja nuortensyrjäytymisen ehkäisemiseen.Vuosittain rahaa• Espoonseurakuntienhautausmailla kynttiläjäteon kerätty ja lajiteltu jo ylikymmenen vuotta. Talventullen hautausmaiden jätepisteidenyhteyteen on tuotuerilliset keräysastiat sekämetalli- että energiajätteelle.”Suurimmilla hautausmaillalajitteluastiat löytyvätliki jokaisesta keräyspisteestä.Lisäksi keräyspaikoissaon astia sekajätteelle. Seon käytössä ympäri vuoden.Keväästä syksyyn läheistensähaudoilla vierailevilla onmahdollisuus laittaa biojäteomaan keräysastiaansa”, ylipuutarhuriMiina RenqvistEspoon seurakuntayhtymänhautauspalveluista kertoo.Hautausmaiden työntekijättoivovat, että omaiset käyvätitse keräämässä ja lajittelemassapalaneet kynttiläthaudoilta.”Jos sää sallii, henkilökuntakerää haudoilta palaneetkynttilät joulunpyhienjälkeen. Mutta jos lunta onrunsaasti, kynttiläjätteenkerääminen on hankalaa,jopa mahdotonta. Jäte kerätäänhaudoilta viimeistäänkevätsiivouksen yhteydessä.””Jätämme haudoille lasisetkynttiläsuojukset sekälyhdyissä olevat kynttilät”,Renqvist tarkentaa.käytetään 300 000 euroa.Rahat talousarvioon varattiintilipäätöksen hyväksymisenyhteydessä valtuutettuMaija Virtasen tekemänvaltuustoaloitteen pohjalta.Espoon seurakuntien talouson ollut viime vuosinaylijäämäinen huolimattakirkon yleisistä talousvaikeuksista.Valtuustoaloitteessatoivottiin näiden ylijäämienkäyttämistä diakonisiintarkoituksiin syrjäytymisvaarassaolevien nuorten javanhusväestön hyväksi. Selvitysja työ on tarkoitus tehdäyhdessä Espoon kaupunginja muiden toimijoidenkanssa.Espoon kirkkoherrat ovatHautakynttilöistä syntyvänjätteen lajittelu on yksinkertaista.Suojana oleva metallinenhattu pudotetaan metallinkeräysastiaanja muoviosaenergiajäteastiaan.”Kaikki muut jätteet, esimerkiksilasiset kynttiläsuojuksetja rikkoutuneet lyhdytlaitetaan sekajäteastiaan. Paristokäyttöisetled-kynttilätovat ongelmajätettä, ja nepitää viedä ongelmajätettävastaanottavalle jäteasemalle”,Miina Renqvist vinkkaa.Lasisia kynttiläsuojuksiahän pitää ongelmallisinatyöturvallisuuden kannalta.”Lasisuojuksia voi käyttäämonta kertaa, mutta toisaaltane rikkoutuvat herkästi.Sirpaleet jäävät usein haudankukkapenkkiin. Ne ovatsilloin vaaraksi sekä hautojahoitaville omaisille että hautausmaidenkesätyöntekijöille”,Renqvist mainitsee.Hautausmailla syntyvän jätteenlajittelu sekä jätteen vähentäminenovat tärkeä osaEspoon seurakuntien ympäristöohjelmanmukaista toimintaa.Eija Harjuja samalla kappeliin liittyviätiloja laajennetaan. Kappelinyhteydessä sijaitsee krematoriosekä huoltotiloja.Peruskorjauksessa kiinnitetäänhuomiota energiatehokkuuteenja varaudutaanympäristövaatimusten muutokseen.Hankkeen kustannusarvioon 4,8 miljoonaa euroa.neuvotteluissaan pohtineetmäärärahan tarkoituksenmukaisintakäyttötapaa. Varojenkäytöstä tekee päätöksenseurakuntien yhteinenkirkkoneuvosto.Kynttiläjätteen lajittelu on joulun ekotekoJukka GranströmMielipideKolehti Suomen Lähetysseuran hyväksiHyvät mielipidekirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1 500 merkkiäpitkiä mielipidekirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, 02771 Espoo. esse.lukijoilta@kotimaa.fi. Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää jamuokata tekstejä tarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.Kiitosvirretkin pitäisi laulaa seistenOn taasen se aika, kunkirkoissa lauletaan ihaniahengellisiä lauluja. Muttamutta…Maamme-laulun aikananoustaan aina seisomaankunnioituksesta, joten ihmettelinkin,miksei kukaanrohkene pyytää seurakuntalaisiltasamaa ylistys-ja kiitosvirsien aluksiLoppuuko mummopakettien toimittaminen?Vein Tapiolan kirkolle”mummopaketin”. Yllätykseksenikuulin toiselta paketintuojalta, että tästä traditiostaoltaisiin luopumassa.Enkö enää ensi vuonnatai lopuksi – siis niiltä seurakuntalaisilta,joiden onmahdollista nousta ja seistämuutama minuutti. Tämäihmetyttää minua paitsijoulun alla, myös keväänjuhlien aikaan.Arvoisat kirkollistentilaisuuksien ”johtajat”,muuttakaa nyt ihmeessätätä vallalla olevaa käytäntöäja huolehtikaa, että Luojallemmeosoitetaan kunniaaja kiitosta seisten; hänellehänlaulujen sanatkin ontarkoitettu!A.I.M.K.voikaan tuottaa joulumieltäPärnun mummoille?LH• TOINEN RUUTUKauneimmatjoululaulutto 15.12. klo 18 Kauklahden kappelito 15.12. klo 18 Laaksolahdenkappelito 15.12. klo 18 Rinnekappeli,vironkielelläto 15.12. klo 19 Perkkaan kappelito 15.12. klo 19.30 Kalajärvenkappelito 15.12. klo 20 Espoonlahdenkirkkope 16.12. klo 13 PalvelutaloHopeakuula 17.12. Hiljaisuuden kappeliklo 12 ja 14 sekä klo 13 kappelinedustalla, Rakkaimmat joululaulutla 17.12. klo 14 Espoonlahdenkirkko, kehitysvammaisillela 17.12. klo 15 Matinkappeli,perheillelö 17.12 kl. 15 Kalajärvi kapell,julfest med De vackraste julsångernala 17.12. klo 17 Haukikappelisö 18.12 kl. 10 Mattby kapell,gudstjänst med De vackraste julsångernasu 18.12. klo 13 Suvelan kappeli,venäjänkielelläsu 18.12. Hiljaisuuden kappeliklo 13 ja 15 sekä klo 14 kappelinedustalla, Rakkaimmat joululaulutSu 18.12. klo 15 Iivisniemensrk-koti, perheilleSu 18.12. klo 15 Mäntykappeli,perheillesu 18.12. klo 15 Leppävaarankirkko, lapsillesu 18.12. klo 15 Leppävaarankirkko, lapsillesu 18.12. klo 15 Olarin kappeli,isovanhemmille ja lapsillesu 18.12. klo 15 Haukikappeli,Christmas Carols / Villancicos de Navidad,espanjan- ja englanninkielellätaneli.kylatasku@kotimaa.fiKaikkea maan ja taivaan väliltä.su 18.12. 12 klo 16 Auroran kappeli,lapsillesu 18.12. klo 16 Kalajärven kappeli,lapsilleke 18.12. klo 16 Suvelan kappelisö 18.12 kl. 16 Köklax kapell, julfestmed De vackraste julsångernasu 18.12. klo 17 Mäntykappelisu 18.12. klo 17 Soukan kappeli,perhehartaussu 18.12. klo 17 Leppävaarankirkko, lapsillesu 18.12. klo 18 Auroran kappelisu 18.12. klo 18 Matinkappelisu 18.12. klo 18 Tapiolan kirkkosu 18.12. klo 19 Leppävaarankirkkoke 21.12. klo 18 Uuttu,Tuomaanpäivän joululauluglögitke 21.12. klo 21 Leppävaarankirkko, Yön kauneimmat


12 esse ❘ 15.12.2011 15.12.2011 ❘ esse 1315.12.201115.12.201115.12.201115.12.2011TapiolanseurakuntaTAPIOLAPuuseppää ainatarvitaanPyhäpäivä TapiolassaNeljännen adventtisunnuntainmessu ”Puuseppää aina tarvitaan”su 18.12. klo 10 Tapiolankirkossa. Liturgi Antti Rusama,saarna Aarne Laasonen, musiikkikanttori Sanna-Kaisa Ojala, mukanaTuulia Hero ja Maaria Malkamäki,viulu. Kirkkokahvit messunjälkeen.Pyhäkoulu on joulutauolla. Seuraavapyhäkoulu su 15.1.Otaniemen kappelissa messusu 18.12. klo 11. Liturgia ja saarnaJyri Hakala. musiikki KatjaKangas. Kirkkokahvit.Su 18.12. klo 18 Otaniemenkappelissa Pop-messu. LiturginaArto Vallivirta, saarnaa PanuPihkala. Musisoimassa Tiro Rohkimaisenbändi. Yhteistyössä Espoonlahden,Olarin ja Tapiolanseurakunnat. Messun ajaksi onjärjestetty lastenhoito.Ti 20.12. klo 18.30 Otaniemenkappelissa laulumatinea. Esiintyjinämm. Dominante-kuoronlaulajia.ViikkomessuArkiaamun pysähtyminen yhteisenrukouksen ja ehtoollispöydänäärellä Tapiolan kirkossa ke21.12. klo 8. Liturgi Antti Rusama,kanttori Sanna-Kaisa Ojala.PäivärukoushetkiTapiolan kirkossa ma–pe klo 12.JoulukonserttejaTapiolan kirkossaTo 15.12. klo 18 Tapiolan koulunjoulukonserttiPe 16.12. klo 19 Tapiolan kuoron”Katso ihme taivainen” Unicefhyväntekeväisyyskonsertti.Liput22/15 €, alle 12-v. vapaa pääsyTi 20.12. klo 19 Candominon joulukonsertti”Ihme”, johtaa EskoKallio, Miikka Lehtoaho, urut japiano, Helen Kaila, huilu. LaulujaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virastoavoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fiwww.tapiolanseurakunta.fiMessu su 18.12. klo 10 Tapiolan kirkossaTAPIOLAkuoron uudelta ”Ihme” joululevyltäsekä vanhoja suosikkeja. Liput14/7 €, alle 7-v. vapaa pääsy.KauneimmatjoululaulutKauneimmat joululaulut soivat su18.12. klo 18 Tapiolan kirkossa,mukana Tapiolan seurakunnankamarikuoro, kanttori LiisaMalkamäki, juontajana kirkkoherraAntti Rusama.Kauneimmat joululaulut antavatmyös mahdollisuuden jakaa jouluiloakaukana asuvalle lähimmäiselleTilaisuuksissa kerätäänkolehti Suomen Lähetysseurantyön hyväksi. Tapiolan seurakunnanerityiskohteena ovat TansanianViktoriajärven hiippakunnannaiset ja lapset.TAPIOLAKun Pikku EnkelikinhammästyiKoko perhe laulamaan pientenlasten joululauluja Pikku Enkelinja Hiiruli Lorusen kanssa Tapiolankirkon seurakuntasaliin ma19.12. klo 18. Menossa mukanaLiisa Soinio, Kristiina Larjava,Essi Nyyssönen, Make Perttilä jaTuomas Merilahti.Lasten joululaulujaKun Pikku Enkelikinhämmästyi!Tapiolan kirkolla ma 19.12. klo 18MusiikillinenjouluvaellusKe 21.12. klo 19 on aika vaeltaaTapiolan kirkolle kuulemaanMusiikillista jouluvaellusta anglikaanisenperinteen mukaan (”AFestival of Nine Lessons and Carols”).Musiikissa mukana nuortensoitto- ja lauluyhtye Sanna-Kaisa Ojalan johdolla, lauluyhtyeLaeti cus ja Liisa Malkamäki,urut. Laulamme myös yhteislauluja.Raamatun tekstejä lukemassaseurakunnan vapaaehtoisia,mietelauseet pastori SeppoHolm. Klo 18 alkaen seurakuntasalissaglögi- ja piparitarjoilu. Tuletapaamaan seurakunnan työntekijöitä,luottamushenkilöitä javapaaehtoisia.Tapiolaan julistetaanjoulurauhaPerinteinen Tapiolan joulurauhanjulistus Sampotorilla Stockmanninedessä pe 23.12. klo 18. Mukanakirkkoherrat Antti Rusamaja Roger Rönnberg, ortodoksisenseurakunnan lauluryhmä ja Tapiolanseurakunnan vaskiyhtye.Joulukuun näyttely”Valoja, varjoja”Akvarelli Akatemian taidetta Tapiolankirkon aulassa 8.1. saakka.Näyttelyyn voi tutustua kirkon aukioloaikoinama–pe klo 8–21, la–su klo 8–18.Musiikillinen jouluvaellusVaella kirkolle!Ke 21.12. klo 19 Tapiolan kirkossaDiakonia –tukea elämäänJoulunkin alla elämän vaikeudetsaattavat nousta pintaan. Diakoniatyöntekijäänvoit ottaa yhteyttä,kun tarvitset toisen ihmisentukea. Varaa keskusteluaikanumerosta 8050 4433 tai käymällädiakoniatoimistossa Tapiolankirkolla.OlarinseurakuntaOlarin kirkon kirkkosalikerros onsuljettu peruskorjauksen takia.Seurakunnan pääjumalanpalvelussunnuntaisin ja pyhäpäivinäMatinkappelissa.MessuSu 18.12. klo 12 Matinkappeli,IV adventin messu. Uusientyöntekijöiden tehtävään siunaaminen.LiturgiaSalla-Maria Viitapohja,saarna Jenny Vainio, avustaaInari Vapaakallio, kanttorinaSari Rautio.Su 18.12. klo 12 Haukikappeli,liturgia ja saarna Vilppu Huomo,kanttorina Mikko Niinikoski.To 15.12. klo 18 Olarin kappeliIltamessu, liturgia ja saarnaVilppu Huomo, kanttorina OlliPyylampi. Ennen messua onmahdollisuus ripittäytyä messunpapille klo 17–17.45 kappelin rippihuoneessa.Ke 21.12. klo 8 Matinkappeli,Hiljainen messu, liturgia ja saarnaAntti Kruus. Messun jälkeenaamupala.To 22.12. klo 18 Olarin kappeliIltamessu, liturgia ja saarnaMarkus Asunta, kanttorina MikkoNiinikoski.PyhäkouluPerhepyhäkoulu Olarin kappelillapäiväkerhon tiloissa su 4.12.klo 16–16.45. Vanhemmat voivathalutessaan jäädä pyhäkouluun.Musiikkipyhäkoulu Matinkappelillasu 4.12. klo 12–12.30.Kirkkokahvit – kohtaamispaikkasinulleJokaisen messun jälkeen seurakuntatarjoaa Reilun kaupankahvia sekä mahdollisuuden jutellaseurakunnan työntekijöidenja toisten messukävijöiden kanssa.Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.Rukous- jahartaushetkiäHiljaisuuden kappeli kauppakeskusIson Omenan palvelutasollaon avoinna henkilökohtaistahiljentymistä varten m-ape klo12–18 ja la klo 12–15. Puolenpäivänhartaushetki m-ape klo12.15–12.30.Haukikappelilla Hiljaisen rukouksentunti ke klo 12. Mietiskelevärukous, jonka aikana voi halutessaanrukoilla myös liikkuen.Tarvittaessa alussa lyhyt johdantohiljaisuuteen. Päivän sana tiklo 12–12.30.Olarin kappelilla Päivän Sana tiklo 12.30.Matinkappelilla hartaushetki toklo12.30.PuurojuhlaOlarin kappelilla ke 21.12. klo13. Nautimme syömisen lisäksijoulutunnelmasta, ja yhteisolosta.Juhlassa mukana: Salla-MariaViitapohja, Kristiina Huotari,Päivi Hakomäki, Hannele Savunen,laulu.Kirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaOlarinluoma 4, 02200 Espoo ma–pe klo 8–15p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiAdventtijuhlaMatinkappelillaKauden päätösjuhla adventin jajoulun hengessä tiistaina 21.12.klo 18 matinkyläläisille ja Matinkappelinalueen vapaaehtoisille.Viikkomessu, pientä ohjelmaa sekäjoulupuuroa ja kahvitarjoilu.Mukana Antti Kruus, Anna Staines,Veera Värtelä, Maria Helin,Mikko Niinikoski.OL ARIKauneimpiajoululaulujaPe 16.12. klo 13 Palvelutalo Hopeakuu,Inari Vapaakallio, OlliPyylampi.La 17.12. klo 15 MatinkappeliKauneimmat joululaulut perheilleja jouluaskartelu, Vilppu Huomo,Paula Bruce-Haatainen, MarjaJauhiainen, lastenohjaajat, PäiviHakomäki, lapsikuoro Satakielet.La 17.12. klo 17 Haukikappeli,Jenny Vainio, Sari Rautio.Su 18.12. klo 15 Olarin kappeli,isovanhemmille ja lapsille, AnttiMalinen, Päivi Hakomäki.Su 18.12. klo 18 Matinkappeli,Salla-Maria Viitapohja, Sari Rautio,kamarikuoro Wähäpaimen,Ilari Kaipainen, saksofoni.Pe 23.12. klo 20 Matinkappeli, illanvirkuille,Inna Vintturi & Band,Markus Silvola.Su 25.12. klo 12 Olarin kappeliKauneimmat joululaulut -messu,Jenny Vainio, Markus Asunta,Heikki Alanen.messussaSu 18.12. klo 12 MatinkappeliIV adventin messu. Uusien työntekijöidentehtävään siunaaminenSu 18.12. klo 12 HaukikappeliTo 15.12. ja 22.12. klo 18 Olarin kappeliIltamessuKe 21.12. klo 8 MatinkappeliHiljainen messuOL ARIRakkaimmatjoululaulutHiljaisuuden kappelissakauppakeskus Isossa OmenassaLa 17.12 klo 12 ja 14 sekä klo 13kappelin edustalla.Su 18.12. klo 13 ja 15 sekä klo 14kappelin edustalla.MuutjoululaulutilaisuudetRakkaimmat joululaulut Hiljaisuudenkappelissa kauppakeskusIsossa OmenassaLa 17.12. klo 12 ja 14 sekä klo13 kappelin edustalla. Su 18.12.klo 13 ja 15 Hiljaisuuden kappelissasekä klo 14 kappelin edustalla.Laulamassa ja laulattamassayhtye Peripherials: Matti Holi,Juha Vintturi, Markus Bäckman jaMikko PettinenChristmas Carols / Villancicosde Navidad, joululauluja espanjan-ja englanninkielellä su18.12. klo 15 Haukikappelilla,Anna Staines, David Caceres.Jouluaatto 24.12.Klo 12 Matinkappeli Aattohartaus,Vilppu Huomo, Anna Staines,Sari Rautio, Ilari Kaipainen,saksofoni.Klo 13 Haukikappeli Aattohartaus,Juha Virta, Olli Pyylampi,Päivi Kantola, laulu.Klo 14 Matinkappeli Aattohartaus,Jussi Koski, Anna Staines,Sari Rautio, Wähäpaimen.Klo 14.30 Olarin kappeli Aattohartaus,Inari Vapaakallio, OlliPyylampi, Päivi Kantola, laulu.Klo 16 Matinkappeli Aattohartaus,Juha Virta, Jussi Koski,Sari Rautio, Erkki Rautio, sello.Klo 23 Matinkappeli Jouluyönmessu, Antti Kruus, MarkusAsunta, Jenny Vainio, Olli Pyylampi,Juha Karvonen, laulu.Joulupäivä 25.12.Klo 12 Matinkappeli Joulupäivänmessu, Inari Vapaakallio,Antti Malinen, Päivi Hakomäki,Hannele Savunen, laulu.Klo 12 Olarin kappeli Kauneimmatjoululaulut -messu, JennyVainio, Markus Asunta, HeikkiAlanen.Klo 10 Haukikappeli Jouluaamunmessu, Vilppu Huomo,Päivi Hakomäki, Hannele Savunen,laulu.Tapaninpäivä 26.12.Klo 12 Matinkappeli, Tapaninpäivänmessu, Anna Staines,Antti Malinen, Sanna Franssila.Olarin kirkkosiunataan käyttöönloppiaisenaPe 6.1. klo 10 Olarin kirkko,Loppiaisen juhlamessu, Salla-Maria Viitapohja, Jarmo Jussila,Anna Staines, Jussi Koski,Wähäpaimen, Osla, lapsiryhmä,Juha Vintturi, laulu, MarkusAsunta, huilu, Sari Rautio,Mikko Niinikoski, Päivi Hakomäki.Poikien talvileiriLeiri täynnä talvista tekemistä3–6 lk. pojille 13.–15.1.2012Hilan leirikeskuksessa Kirkkonummella.Lisätietoja ja ilmoittautuminen:www.niittykappeli.net.Ilmoittautumisaika 5.–18.12.EspoonlahdenseurakuntaMessutPerhemessu su 18.12. klo 10Espoonlahden kirkossa, saarnaja liturgia Suvi Saarelainen,avustava pappi Ansa Helminen,kanttori Timo Lonka, urkuri EljaPuukko. Mukana päiväkerholaisialauluineen ja loruineen. Kirkkokahvit.Perhehartaus ja kauneimmatjoululaulut su 18.12. klo 17 Soukankappelissa, pastori Ansa Helminen,kanttorina Heli Hagmark.Jouluaatto la 24.12.Perhehartaus seimen äärelläklo 11 Espoonlahden kirkossa,pastori Leena Santaharju, kanttoriHeli Hagmark.Perhehartaus seimen äärelläklo 14 Soukan kappelissa, pastoriAnne Blomqvist, kanttori HeliHagmark.Perhehartaus seimen äärelläklo 15 Espoonlahden kirkossa,pastori Mira Kohijoki, kanttoritHelena Yli-Jaskari ja Anna Pulli.Aattohartaus klo 16 Soukankappelissa, pastori Tuula Olli,kanttori Heli Hagmark.Aattohartaus klo 17 Espoonlahdenkirkossa, pastori Olli-PekkaYlisuutari, kanttorit Helena Yli-Jaskari ja Anna Pulli.Jouluyön messu klo 23 Espoonlahdenkirkossa, saarna ja liturgiaJouni Turtiainen, avustavapappi Olli-Pekka Ylisuutari, kanttoriElja Puukko.Joulupäivä su 25.12.Joulukirkko klo 7 Espoonlahdenkirkossa, saarna ja liturgia AnsaHelminen, kanttori Elja Puukko.Sanajumalanpalvelus klo 8 Soukankappelissa, saarna ja liturgiaHans-Christian Daniel, kanttoriAnna Pulli.Perhemessu klo 10 Espoonlahdenkirkossa, pastorit Auli Tamminen,Leena Santaharju ja AnneBlomqvist, kanttori Elja Puukko.Tapaninpäivän messu ma26.12. klo 10 Espoonlahden kirkossa,saarna ja liturgia MiraKohijoki, avustava pappi AnneBlomqvist, kanttori Helena Yli-Jaskari.Hartaus vuoden vaihtuessa la31.12. klo 23 Espoonlahdenkirkossa, pastori Mira Kohijoki,kanttori Timo Lonka.Suomalais-burmalainen messusu 1.1. klo 10 Espoonlahden kirkossa,saarna ja liturgia JukkaKnuutti, avustava pappi Hans-Christian Daniel, kanttori TimoLonka.Tule seimen luoEspoonlahden kirkon aulassa onloppiaiseen saakka esillä Kaskikappelinseimikerholaisten huovutustöitäma–to 8–21, pe 8–17,la 9–17, su 9–18.VapaaehtoistoiminnanvalokuvanäyttelyVapaaehtoistoiminnan teemavuodenvalokuvanäyttely 18.12.saakka Espoonlahden kirkon aulassa.KauneimmatjoululaulutTo 15.12. klo 20 Espoonlahdenkirkossa, mukana Okra-kuoro.La 17.12. klo 15 Espoonlahdenkirkossa kehitysvammaistenkauneimmat joululaulut.Su 18.12. klo 15 Iivisniemenseurakuntakodissa, perheille.Su 18.12. klo 15 ja 17 Mäntykappelissa,Eestinmetsän Marttojenjoulutortut.Su 18.12. klo 17 Soukan kappelissa,myös perhehartaus.Pe 6.1. klo 16 Espoonlahden kirkossa,Tiernapojat.Kaiken kansanjoulupuuroNyt sitä saa – vatsansa täyteenpuuroo! Maukasta riisipuuroa jajouluista tunnelmaa to 15.12. klo12–16 Espoonlahden kirkossa.Tyttöjen ja Poikienjoulujuhlaansu 18.12. klo 15–17 Sodessa,Soukantie 14, ovat perheineentervetulleita kaikki alueemmealakoululaiset eskarista kuutosiin.Ilm. 16.12. saakka www.sodesode..ESPOONL AHTIMusiikkiaEspoonlahden koulun ja lukionkuoron konsertti ti 20.12. klo 18Soukan kappelissa.Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000.Toimitus- ja tilavaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fiESPOONL AHTIKamarikuoro Navichoruksenperinteinen Tuomaanpäivänkonsertti ke 21.12. klo 21 Espoonlahdenkirkossa.TiernapojatkauppakeskuksissaSeurakunnan tiernapojat to22.12. klo 15 Lippulaivassa (2.krs), klo 16 Martinsillassa (”päätalon”aula) ja 17 Merituulessa(aula).Miesten sauna- jaraamattupiiriHvittorpin leirikeskuksessa to22.12. Kimppakyydit Espoonlahdenkirkolta klo 18. Sauna- ja iltapalamaksu7 €. Tied. Urpo Malin050 570 6028 tai Mikko Tervonen040 588 5411.Lähde matkalleLutherin jalanjäljille!Lue lisää alla.Seurakunnantiernapojatto 22.12. kauppakeskuksissaklo 15 Lippulaivassaklo 16 Martinsiltaklo 17 MerituuliMatkalle MarttiLutherin jalanjäljilläHelato 17.5. – ti 22.5.2012 Keski-Saksanhist. kaupungeissa aiheena"Reformaatio ja musiikki",myös J.S. Bachin, R. Wagnerin, F.Lisztin, F. Mendelssohnin sekäSaksan klassisismin vaikutusalueille:Frankfurt – Erfurt – Eisenach- Weimar –Eisleben – Leipzig– Torgau –Wittenberg – Berliini.Matkan pakettihinta 1496 €/hlö(2 hh, 1-huon. lisä, 5 yöpymistä160 €), sis. lennot Helsinki-Frankfurt ja Berliini-Helsinki veroineen,5 x yöpyminen sis. buffet-aamiaisen4 tähden hotelissa,6 x lounas tai illallinen (ei sis.ruokajuomia, kahvia), bussikulj.,suom. matkanjohtaja koko matkalle,opast. kaupunkikävelyjä,esitemat., sisäänpääs. (Erfurt:Augustinolaisluostari, Eisenach:Bachhaus-museo, Wartburgin linna,Weimar: Goethen kotimuseo,Eisleben: Lutherin syntymätalo,Torgau: Hartenfelsin linna, Katharinavon Boran kuolintalo, Wittenberg:Lutherhaus, linnakirkko).Tied. ja ilm. 29.12. menn.hans-christian.daniel@evl. tai040 556 4455.Sururyhmä läheisensämenettäneillealkaa 15.2. Kokoonnumme keskiviikkoisinSoukan kappelilla,Soukankuja 3, kello 18–19.30.Tapaamisia on seitsemän kertaa,joka toinen viikko. Ryhmääohjaavat pastori Auli Tamminen050 374 4826 ja diakonissa PirjoHagmark 040 547 1848. Ilmoittautuminenja tiedustelutohjaajille.Hiihtovälineet kiertoonOnko teidän perheessänne ylimääräisiäsuksia, monoja taisauvoja? Hiihtovälineet menevätVelskolan toimintakeskukseenlasten ja aikuisten käyttöön. Vanhathiihtovälineet voit tuoda Espoonlahdenkirkkoon arkisin klo8–21 välisenä aikana. Vahtimestariottaa lahjoitukset vastaan.Talvihuba= talviloman paras leiri! Espoonlahdenja Leppävaaran seurakuntienyhteinen leiri 7.–8.-luokkalaisilleHollolan Siikaniemessä20.–24.2. Jos tilaa on, myöskerhonohjaajat ovat tervetulleita.Ohjelmassa valintasi mukaanlaskettelua, ratsastusta tai muutatalvihubaa sekä rentoa yhdessäoloa.Leirin hinta 80 €, lisäksihubailun maksut sekä mahdollisetvarustevuokrat. Lisätiedotwww.sodesode. tai stella.bjorkholm@evl.. 7.–8.-lk ilmoittautuminenalk. 1.12., kerhonohjaajienilmoittautuminen alk. 19.1.Nuoretwww.sodesode., Sode – Soukanostarilla.GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,stängt 11.30–12, tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiBibelkvällTo 15.12 kl 18.30 i Sebastos.JulkonsertLö 17.12 kl 16 och kl 19 i Grankullakyrka. Grankulla kammarkör,dir. R.W. Ahlberg. ManskörenRaseborg.HögmässaSö 18.12 kl 12 i Grankulla kyrka,Sandell, Peitsalo. Aulakaffe.Konsert inför JulMå 19.12 kl 19 i Grankulla kyrka.Susanna Eronen med sångelever.Programblad 2 € förföräldralösa aids-barn i Iringa,Tanzania.Pensionärernasgemensamma julfestTi 20.12 kl 13 i Grankulla kyrka.Julkaffe för studerandeOn 21.12 kl 18 i Klubb 97.15.12.2011EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265.Esbo domkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor sö 18.12.Esbo domkyrka, kl. 12.15. Veteranernaskyrkhelg. Kyrkkaffe iförs.gården.Mattby kapell kl. 10 gudstj.med De vackraste julsångerna.Hagalunds kyrk, kl. 12 gudstj.med små och stora. Lucia. Julgröt.JulfesterKalajärvi kapell lö 17.12 kl. 15.Andakt, julsånger a capella medAmanda & Fanny, juldikter, psalmer,servering och samvaro.Köklax kapell sö 18.12 kl. 16julfest med De vackraste julsångerna.Kungsgårdsskolans Lucia.Adventsandaktpå Prästgården lö 17.12 kl. 18.JulkonserterMusikinstitutet Kungsvägen:Esbo domkyrka lö 17.12 kl. 16.Kammarkören Novena: Esbodomkyrka sö 18.12 kl. 19.Bachs Magni cat samt svenskaoch nska julsånger. Fritt inträde.Manskören Manifestum: Esbodomkyrka ti 20.12 kl.18.30.


14 esse ❘ 15.12.2011 15.12.2011 ❘ esse 1515.12.201115.12.201115.12.2011EspoontuomiokirkkoseurakuntaEspoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Jouluhartaus to 15.12. klo 8. PastoriMartti Rae, kanttori SheldonYlioja. Hartauteen kutsutaan erityisestiEspoon kaupungin työntekijät.4. adventtisunnuntain messu18.12. klo 10. ”Me odotammeJeesusta” Liturgia ja saarna RaigoLiiman, avustava pastori AnitaKyönsaari, urkuri Lea Waaraniemi,kanttori Anna-Liisa Haunio. KirkkokahvitPitäjäntuvalla."Iisain Ruusu" -joulukonsertti to15.12. klo 19. Vanhempaa ja uudempaajoulumusiikkia. LauluyhtyeVois: Johanna Salmela, EevaJurmu, Pauliina Jurmu, MikaelaMandalios, Jukka Mikkola, JannePeltokorpi, Mikko Peltokorpi.Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.IHME – Candomino-kuoron joulukonserttipe 16.12. klo 19. Tuletekemään matkaa Sinivuortenyön tonttujen tunnelmista itse jouluyönihmeeseen. Kuoro juhlistaauutta Ihme-joululevyään ja laulaaIloinen joulu -levyn suosikkeja.Lauri Nurkkalan, Inna Vintturin jaJuha Vintturin sovituksia. JohtajaEsko Kallio. Mukana Miikka Lehtoaho,urut ja piano sekä HelenKaila, huilu. Liput 14/7 €, tuntiaennen ovelta ja kuorolaisilta. Lapsillealle 7 v vapaa pääsy.Espoon mieslaulajien konsertitla 17.12. klo 18.30 ja klo 20.30,Esmila ryNovena-ensemblen joulukonserttisu 18.12. klo 19.Espoon tuomiokirkon kamarikuoronkonsertti to 22.12. klo20. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.Aattohartaus la 24.12. klo 10,klo 11, klo 14, klo 15, klo 16 jaklo 21.Jouluyön messu la 24.12. klo 23.Espoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Perhekerho to 15.12. klo 10.PitäjäntupaKirkonmäentie 2Miestenpiiri Aarteenetsijät ma19.12. klo 19.Auroran kappeliHeiniemenpolku 1Messu su 18.12. klo 12. Liturgiaja saarna Hannu Mäenpää,kanttori Lea Waaraniemi. Kirkkokahvit.Viherin veikkojen venytys- ja tasapainojumppato 15.12. klo 11,Marianne Hoffman.Perhekerho pe 16.12. klo 10–11.30.Lasten kauneimmat joululaulutsu 18.12. klo 16.Kauneimmat joululaulut su18.12. klo 18.Lauluyhtye Res Miran -joulukonsertti”Tähtiin tuhansiin” ti20.12. klo 19. Konsertti tuo valoatalven pimeyteen ja sytyttää lämpimän,jouluisen tunnelman. Vapaapääsy. Ohjelma 10€.Aattohartaus la 24.12. klo 12.30.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 14.Cafe Aurora ja Sansa-soppiavoinna to 15.12. klo 10–14,syyskauden viimeinen kerta. Sansa-sopintuotteita myynnissä Sanansaattajienlähetystyön hyväksi.Lue lisää toiminnastamme www.espoontuomiokirkkoseurakunta. > Seurakunta-alueet > Aurora.TUOMIOKIRKKONähdäänMESSUSSAKalajärven kappeliRuskaniitty 3Ylistys-, raamattu- ja rukouspiiripe 16.12. klo 19. Syyskauden viimeinenkerta.Kauneimmat joululaulut to15.12. klo 19.30. Mukana lauluyhtyeDolcetti. Marttojen joulupuurotarjolla klo 18.30 alkaen.Pyhäkoulu su 18.12. klo 12.Lasten kauneimmat joululaulutsu 18.12. klo 16. Pastori KirsiMuurimäki, kanttori Marja-LiisaTalja, lastenohjaajat Sirpa Immonenja Sirpa Vuorisaari. Tule laulamaanja leikkimään.Naisten raamattu- ja rukouspiirima 19.12. klo 18.30, Eila Kiili.Raamatun tutkimista, keskusteluaelämään liittyvistä asioistaja rukousta. Syyskauden viimeinenkerta.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 15.30.Diakoniapalvelu ajanvaraus PäiviPakkanen, 040 531 1042.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Kyläkirkko 4. adventtisunnuntaina18.12. klo 12. Liturgia ja saarnaAri Kunnamo, kanttori SheldonYlioja. Sopraano Hannele Savunen.Kirkkokahvit.Kauneimmat joululaulut to15.12. klo 18.Urdunkielinen jouluhartaus ja-juhla la 17.12. klo 14–18.Aattohartaus la 24.12. klo 13.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 14.30.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Kauneimmat joululaulut to15.12. klo 18. Lauletaan rakkaimpiajoululauluja. Kappelin vieressärajoitetusti parkkipaikkoja, jotenkannattaa käyttää julkisia liikennevälineitätai tulla kävellentai kimppakyydein. Julkisen liikenteentiedot: www.reittiopas.Perhekerho pe 16.12. klo 10–11.30. Vietetään joulujuhlaa jaosallistutaan aluksi joulukuvaelmaan.Kerho jatkuu tammikuussa.Aattohartaus la 24.12. klo 12 jaklo 15.30.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 14.4. adventtisunnuntaina 18.12.klo 10 Espoon tuomiokirkkoklo 12 Auroran kappeliklo 12 Kauklahden kappeliklo 13.30 Rinnekappeli, jumalanpalvelusNestoriAsemakuja 2Kanerva kerho -paluumuuttajilleto 15.12. klo 14–16, Antti Kujanpää,Liilia Reelo ja Raigo Liiman.Joulujuhla.Nuoret: Lujis ja raamis pe 16.12.klo 18–23.Nupurin kappeliBrobackantie 1–3Jouluhartaus Nuuksiossa su18.12. klo 16, Kattilan ulkoilualue,Kattilantie 50. Pastori AnitaKyönsaari, kanttori Sanna Mansikkaniemi.Kynttiläpolku opastaaparkkipaikalta eteenpäin.Jouluhartaus Karhusuon kalliollasu 18.12. klo 18. Pastori AnitaKyönsaari, kanttori Sanna Mansikkaniemi.OpastusKurutieltä.Aattohartaus lapsiperheille la24.12. klo 12.Aattohartaus la 24.12. klo 13.RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus 4. adventtisunnuntaina18.12. klo 13.30.Vironkieliset kauneimmat joululaulutto 15.12. klo 18, pastoriRaigo Liiman, kanttorina ViiveMäemets.Aattohartaus la 24.12. klo 14.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Torstaipiiri mielenterveyskuntoutujilleto 15.12. klo 15–16,Joulujuhla. Tied. diakoni Maaritvan Santen, 050 438 0189.Venäjänkieliset kauneimmatjoulu- ja talvilaulut su 18.12. klo13. Juontaja Vadim Razhnovski,kanttori Lilja Melnikova. MukanaOiva Hujanen.Joulumyyjäiset ja arpajaiset su18.12. klo 14–16. MyytävänäSuvelan käsityö- ja askartelupiirin,diakonia- ja lähetyspiirin sekäTuomarilan "Luodaan yhdessä"-piirin valmistamia tuotteita.Tarjolla joulukoristeita, sukkia, lapasia,pipoja, jouluista juomaa,leivonnaisia ja joulukahvit.Kauneimmat joululaulut su18.12. klo 16. Tilaisuudessa siunataanmyös Taiwaniin lähetystyöhönlähtevät Hanna ja SeanPienaar. Musiikkikoulu Laulun taikaaesiintyy.Aattohartaus la 24.12. klo 14.30.Tuomarilan asemaTuomarilantie 4Luodaan yhdessä -askarteluryhmäti 13.12. klo 13–15. Askartelualähetys- ja Yhteisvastuumyyjäisiin.Venäjänkielinen Shakkikerho to15.12. klo 16. Syyskauden viimeinenkerta.Yksinhuoltajaperhekahvilan jouluaskartelutsu 18.12. klo 14–16.30.Tule askartelemaan jouluisia kädentöitäkahvin keralla. Lapsillemyös kivaa puuhaa. TiedustelutKirsi Kanerva 050 511 0165.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Lähetyspiirin jouluhartaus ja-puuro ma 19.12. klo 14.Aattohartaus la 24.12. klo 12.30ja klo 16.30.TUOMIOKIRKKOJoulurauhan julistusmetsän eläimillesu 18.12. Nuuksiossa. Lähtö Aurorankappelilta klo 14 omilla kyydeillä.Pastori Kirsi Muurimäki,lastenohjaaja Minna Lindfors jaJukka Lindfors. Tarjolla glögiä japipareita. Tervetuloa koko perhe.Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fiJouluhartausNuuksiossasu 18.12. klo 16, Kattilan ulkoilualue,Kattilantie 50. Kynttiläpolkuopastaa parkkipaikalta katokselle,jossa kokoonnutaan. Ota taskulamputai lyhty mukaan.Jouluhartaus Karhusuonkalliollasu 18.12. klo 18. Opastus Kurutieltä.Hei sinä, vireä seniori!Tule mukaan keikkaluontoiseen,Harmaiden Panttereiden, auttamistoimintaanEspoon tuomiokirkkoseurakunnanalueella. Annammeapua lastenhoidossa,pienissä kodinhuollollisissa töissä,digiboxin, television ja tietokoneenasennuksissa sekä tavaroidenkuljetuksissa. Jos kiinnostuit,ota yhteyttä. Diakoni Maarit vanSanten 050 438 0189.Hiihtovälineet kiertoonOnko perheessänne ylimääräisiäsuksia, monoja tai sauvoja? Hiihtovälineitävoi lahjoittaa VelskolanJouluntunnelmaakonserteissa"Iisain Ruusu" –joulukonserttiLauluyhtye Vois to 15.12. klo 19IHME – Candomino-kuoronjoulukonsertti pe 16.12. klo 19Espoon mieslaulajien konsertitla 17.12. klo 18.30 ja klo 20.30Novena-ensemblen joulukonserttisu 18.12. klo 19Espoon tuomiokirkon kamarikuoronkonsertti to 22.12. klo 20Lauluyhtye Res Miran –joulukonsertti”Tähtiin tuhansiin” ti 20.12. klo 19toimintakeskukseen lasten ja aikuistenkäyttöön. Vanhat hiihtovälineetvoit tuoda vahtimestarilleViherlaakson kappeliin ke ja to klo8–18, Auroran kappeliin arkisin8–18 tai Nupurin kappeliin ke jato 17–19.30.ParatiisikertomusPäivä Raamatun äärellä HvittorpinVillassa la 28.1.12 klo 10–17.Tutustutaan Raamatun luomiskertomuksiintoiminnallisten menetelmienja yhteisen keskustelunkautta. Osallistumismaksu 10 €,sis. lounaan ja päiväkahvin. Ilmoittautuminen13.1. mennessäohjaajille Marja Malvaranta 040531 1040 tai Päivi Pakkanen 040531 1042.Sydämelliset kiitoksetkaikille 50-v. syntymäpäiväänimuistaneille. Lahjakeräys tuottiSuomen Lähetysseuran nimikkolähettiHanna Pienaarin työhön840 €, Petroskoin kirkkorakennushankkeeseen765 € ja Kontupohjanseurakunnan toimintaan855 €. Kolme kohdetta tuottivatyhteensä 2460 €. Oiva Hujanen.JouluinenUnelmakammariKirpputori ja kahvila – kaiken kansankohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu8. Avoinna to 15.12. klo10–18. Joulutauko 16.12.–8.1.Tule jouluisille ostoksille ja nauttimaantarjoilusta ja tunnelmasta.Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.Hyväkuntoisia, puhtaita ja ehjiävaatteita, leluja sekä kodin pientavaraaotetaan vastaan.Perhetyönpuhelinpäivystysti klo 10–12. Keskusteluapuaajanvarauksella perheen, parisuhteenja vanhemmuuden kysymyksissä,p. 8050 3583 ja 80503584.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862 ja040 736 9315Suvela 040 531 1037 ja 050438 0189Kalajärven alue 040 531 1042Auroran alue 040 763 6599Kauklahti 050 438 0176Laaksolahti 040 547 1861Viherlaakso 040 572 5344.Ajankohtaisimmattapahtumatiedotwww.espoontuomiokirkkoseurakunta> Kalenteri tai Ajankohtaista-sivu.FacebookEspoon tuomiokirkkoseurakunnanFacebook-sivusto. Käy katsomassa.LeppävaaranseurakuntaToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu5, Karakappeli Karakalliontie12, Uuttu Lintukulma2, KilonRisti Vanharaide 1, Lastenkappeli Arkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi, kirkkoherranvirastoAlberganesplanadi1.LEPPÄVAARAMessut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 16.12.klo 7.45–8.45 KilonRistissä.Messu ja kirkkokahvit su 18.12.klo 10 Leppävaaran kirkossa. Liturgiaja saarna Jukka Raunu,avustava pappi Inkeri Juvela jakanttori Aarne Pelkonen.Messu ja kirkkokahvit su 18.12.klo 12 Karakappelissa. PappiJukka Raunu ja kanttori AarnePelkonen.Anglikaaninen messu su 18.12.klo 12 Perkkaan kappelissa.Arkin aamumessu ke 21.12. klo8–8.30 Lasten kappeli Arkissa.Pappi Jukka Raunu.Kauneimmatjoululaulutto 15.12. klo 19 Perkkaan kappelissa.Säestämässä nuortenaikuisten bändi Maranata.su 18.12. klo 15 Leppävaarankirkossa ”Lasten kauneimmatjoululaulut.” Lapsikuoro, joht. ElinaRantamäki.su 18.12. klo 17 Leppävaarankirkossa. Kamariorkesteri Juvenaliajoht. Janne Hanhijärvi.su 18.12. klo 19 Leppävaarankirkossa. Kamariorkesteri Juvenaliajoht. Janne Hanhijärvi.ke 21.12. klo 18 Uutussa. ”Tuomaanpäivänjoululauluglögit.” Yhteislauluaja tilaisuuden lopuksiglögitarjoilua ja seurustelua.ke 21.12. klo 21 Leppävaarankirkossa ”Yön kauneimmat joululaulut.”Kaikki Espoon seurakunnissajärjestettävät kauneimmat joululaulutlöytyvät osoitteesta www.espoonseurakunnat. /kauneimmat-joululaulut.JoulukonsertitLeppävaaran kirkossaMuistojen joulu la 17.12. klo19. Kauneimpia ja tunnetuimpiajoululauluja vuosien varrelta tulkitsevattenori Petri Vesa, sopraanoJessica Stortz ja pianistiLaura Kivikoski. Vapaa pääsy,ohjelma 10 €.Espoon Laulu ma 19.12. klo 19Leppävaaran Kirkon Kamarikuoronjoulukonsertti, joht. KullervoLatvanen to 22.12. klo 19.Yhteistyössä Leppävaaran LionsClubin kanssa.Kauneimmatjoululaulut”Lasten kauneimmat”su 18.12. klo 15 Leppävaaran kirkossaLapsikuoro, joht. Elina Rantamäki.”Tuomaanpäivän joululauluglögit”ke 21.12. klo 18 Uutussa”Yön kauneimmat”ke 21.12. klo 21 Leppävaaran kirkossaArkin Pajala 17.12. klo 10–13 Lasten kappeliArkissa. Arkin Pajassa askarrellaan,jutellaan ja vietetäänhartaushetkeä klo 11.30. Kahvi-ja mehutarjoilu. Arkin Paja jääjoulutauolle ja aloittaa jälleen la14.1.Äiti Teresa-piirito 15.12. klo 11–13 Karakappelissa.Ryhmä jää tästä joulutauolleja aloittaa jälleen ensi vuonnato 12.1. Hyvää joulua kaikillepiiriläisille!Varttuneen väenmessu ja joulupuuroto 15.12. klo 12 Leppävaarankirkossa. Pappi Olli Nuosmaa jakanttori Kullervo Latvanen. Varttuneenväen toiminta jää joulutauolleja aloittaa jälleen messullato 12.1. klo 12 Leppävaarankirkossa.JoulumyyjäisetRaitin Pysäkilläto 15.12. klo 12–17. JärjestäjinäRaitin Pysäkki, SPR:n Kehä-Espoonosasto ja Itä-KarjalanSodderin seurakunta.Nuorten joulujuhlape 16.12. klo 18 Leppävaarankirkon seurakuntasalissa. Juhlassajaetaan isostodistukset valmistuville.Luvassa myös openstage sekä joulutorttuja ja glögiä.Kastetöppöset pienilleseurakuntalaisilleKirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo,avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000, faksi 8050 5590.Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fiEnsi vuonna 2012 vietetään Leppävaaranseurakunnassa kasteenvuotta. Kastevuoden kunniaksiseurakunta haluaa muistaakaikkia pieniä leppävaaralaisia,jotka kasteessa liitetään seurakuntammejäseniksi.Käynnistämme joulun alla töppösprojektin,jotta saamme neulottuasadat pienet töppöset tulevilleseurakuntalaisille. Voit osallistuaprojektiin niin kotoa käsinkuin erilaisissa seurakunnan käsityöryhmissä.Kastetöppösten ohje on saatavilleLeppävaaran seurakunnankirkkoherranvirastosta sekä seurakunnanverkkosivuilta.Jos et halua itse neuloa, muttakannatat asiaa, voit lahjoittaalankoja töppösiä varten. Toivommelangan olevan pehmeänvillaista valkoista lankaa, jottasaamme pienten ihmisten jalatpysymään lämpiminä.LEPPÄVAARAKastevuoden kunniaksiLeppävaaran seurakuntahaluaa antaa kaikilleensi vuonna kastettavillepienille leppävaaralaisillekastetöppöset.Elämäntarinaryhmä60–70-vuotiailleSoukan kappelissa, Soukankuja3, ti 10.1.–14.2. klo 17.30–19. Kuuden kerran pienryhmässäkerrotaan omaa elämäntarinaaja sitoudutaan vaitioloon.Jokaisella kerralla on etukäteenannettu aihe alkaen varhaislapsuudestatähän päivään. Kukinvalitsee itse, mitä haluaa jakaa.Työskentely perustuu merkitystenja sovinnon etsimiseen omilleelämänkokemuksille. Ryhmäänhaastatellaan. Ohjaajat diakoniSenja Tervonen ja sairaanhoitaja,sosionomi Sanna Kotiranta. Ilm.ja tied. 20.12. menn. 041 5292953 tai senja.tervonen@evl. .Uutta Leppävaaranseurakunnassavuonna 2012:Heprealaisten tanssien alkeiskurssiPerkkaan kappelissa klo18–19 joka kuukauden ensimmäisenäkeskiviikkona, huom.poikkeava päivä helmikuussa:4.1., 9,2., 7.3., 4.4., ja 2.5. Esittelykurssisopii kaikenikäisille aikuisille,sekä miehille että naisille.Tanssimme piirissä harrastustanssijaSusanna Rannikonjohdolla. Kurssimaksu määräytyyosallistujamäärän mukaan jamaksetaan kunakin kertana erikseen.Ilm. ja lisätiedot Else Leinopuh. 0400 235944, else-maj.leino@luukku.com.Gospel-aerobic. Tule jumppamaanja venyttelemään gospelinmerkeissä Uuttuun joka keskiviikkoklo 18.30. Kurssi sopiikaikenkuntoisille. Lopuksi lyhythartaus. Ota oma jumppapatjamukaan. Hinta 4 €/kerta tai 40€/kausi. Gospel-aerobic alkaa ke11.1. ohjaaja Annina Rubinstein-Vihman johdolla.Mutsi ja faija kovilla vertaistukiryhmä(8 krt) vanhemmuudenhaasteisiin tiistaisin 17.1.–28.2.sekä 20.3.2012 klo 18–20 Kilon-Ristissä. Ryhmässä työvälineinäkäytetään vanhemmuuden palikoita.Ryhmään tulevat haastatellaanja heiltä odotetaan sitoutumistaryhmään. Tiedustelut:diakonissa Sari Aroheikki040 539 7191 tai sari.aroheikki@evl..Kastetöppösetpienille ill seurakuntalaisilleillTule ja tee lahja, jokalämmittää päästävarpaisiin!DiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. 8050 5539 ja8050 5525. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.EnglishAnglican Worship ServiceSun 18th Dec at 12 pm atPerkkaa Chapel.KauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14, to klo 9–16 (sulj. klo11.30–12) p. 512 3710. etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiMessuSu 18.12. klo 10 kirkossa, saarnaAnna-Kaisa Tuomi, liturgiaHanna Vanonen ja kanttorina TeijaPalolahti. Kirkkokahvit.KonserttiLa 17.12. klo 16 ja klo 19 kirkossa.Kauniaisten kamarikuoronjoulukonsertit joht. R.W. Ahlberg.Joulun läheisyys-konserttiMa 19.12. klo 19 kirkossa. SusannaEronen ja hänen lauluoppilaansatunnelmoivat perinteistenja uudempien joululaulujensävelin. Ilona Niemelä, Kari Heikkinen,Marjaana Heiskanen, SusannaSainio, Saimi Rautavaaraja Anne Savolainen, laulu; SusannaEronen, laulu & piano. Vapaaehtoinenohjelma 2 € lringanaids-orvoille (srk:n lähetyspiirinkummikohde).Nuoret aikuisetLeppävaarawww.cafekismus. /leppavaaran-nakutnakut.leppavaara@gmail.comFacebook: Leppävaaran seurakunnannakutNakujen pikkujoulut su18.12. klo 18 Nooan Parkissa(Lintuvaarantie 21). Leppoisaayhdessäoloa ja herkkujajoulun lähestymisen merkeissä.LEPPÄVAARALöytöretki-perhekerhoItsetuntemusryhmä, jossa jokainenkäy oman kasvuprosessinsa.Ryhmässä voi löytää uusia näkökulmiaja syvyyttä vanhemmuuteen,parisuhteeseen ja omaanelämään. Lastenhoito yli 1 v.lapsille. Sebastoksessa, Kauniaistentie11, maanantaisin klo9.30–11.30. Aloitus 23.1. klo 10ja päätös 23.4. Ryhmään ilmoittaudutaanetukäteen ja siihensitoudutaan kevään ajaksi. OhjaajinaSanni Hackman ja PäiviTuomi. Ilm. 2.1. alkaen, lapsi- japerhetyöntekijä Sanni Hackman050 372 2410.Torstain perhekerhoLapsille pientä ohjelmaa ja aikuisilleoma hetki kahvi/teekupinääressä. To 26.1 alk. klo 10–11.30 Sebastoksessa. Ilmoittautumiset2.1. alk., Sanni Hackman050 372 2410.OtaniemiJämeräntaival 8Su 18.12. klo 11 Messu.Neljäs adventtisunnuntai. Liturgiaja saarna, Jyri Hakala.Katja Kangas, musiikki. Kirkkokahvit.Su 18.12. klo 18 Pop-messu.Liturgina Arto Vallivirta,saarnaa Panu Pihkala. MusisoimassaTiro Rohkimaisenbändi. Yhteistyössä Espoonlahden,Olarin ja Tapiolan seurakunnat.Messun ajaksi onjärjestetty lastenhoito.LeppävaaranKirkonKamarikuoronjoulukonserttito 22.12. klo 19Leppävaaran kirkossaYhteistyössä Leppävaaran Lions Clubin kanssa


18 esse ❘ 15.12.2011 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi15.12.2011 ❘ esse 19Lehtikirkko18.12.2011ELÄMÄNKAARIYuri Arcurs/Rodeo4. adventtisunnuntaiPyhän aihe onHerran syntymä on lähelläAlttarilla onvioletti tai sininen liina jakaksi kynttilää.Pyhän tekstit ovatPsalmi 130:5–8Jesajan kirja 29:17–19Kirje roomalaisille 15:8–13Matteuksen evankeliumi 1:18–24RukousJeesus, meidän Herrammeja Vapahtajamme.Nyt, vuoden pimeimpänä aikana,me odotamme sinuaja sinun valoasi.Kiitos että tulet kaikkialle sinne,missä on pelkoa ja surua,ja sinnekin,missä sinua ei osata edes odottaa.Kiitos, että sinä tuot mukanasi ilon.Sinua me ylistämme.Urbaanilegenda?Matteuksen kertomus vaikuttaa ensin urbaanilegendalta:hurskaan juutalaismiehen morsianoli tullut raskaaksi Pyhästä Hengestä. Viestintästä toi enkeli, joka ilmestyi miehelle unessa.Tässä ei ole järjen hiventä.Kuitenkin siinä on kiusallisia ulottuvuuksia,joissa oma elämämme joutuu kriisiin. Urbaanilegendaksikuvittelemamme kertomus alkaavaikuttaa liian todelta.Ensin herää epäilys. Joosefkin epäili, olikohänelle huijattu kevytkenkäinen nuori nainen.Joosef oli periaatteen mies: hän ei voisi suostuasuhteeseen sellaisen naisen kanssa.Joosefin suunnitelma oli ryhdikäs, jopa tyylikäs.Se ei tosin ollut aivan Mooseksen Opetukseneli Tooran mukainen: kihlattu nainen, jokaodotti jonkun muun miehen lasta, oli surmattavakivittämällä (5 Moos. 22:23–24).Tältä Joosef halusi säästää Marian. Joosef aikoi lähteä vähin äänin. Joku olisikyllä jossain vaiheessa keksinyt sen, ettei lapsi voinut olla hänen.Joosef aikoi hoitaa asian korostetun järkevästi ja tunteitaan hilliten. Silloin Jumalapuuttui peliin ja vastasi Joosefin aikeisiin omalla tavallaan – unessa, jonkaviesti ei jäänyt epäselväksi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaavaimoksesi”.Viestiin sisältyi muistutus vanhasta profetiasta (Jes 7:14). Sen mukaan lopunajalliseenpelastuksen merkkiin sisältyi ennen kokematon ihme: neitsyttulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Nimikin pojalle oli valmiina: Jeesus, jokamerkitsee pelastajaa – vanhan profetian ”Immanuel”, joka merkitsee ”Jumalaon kanssamme”.Jeesus-nimestä tuli lapsen kutsumanimi. Immanuel-nimi jäi Joosefille merkiksisiitä, että Jumala ei hylkäisi koskaan häntä. Jumala olisi erityisellä tavallatuon perheen kanssa, sillä Jumala itse tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Hän siis onikuisesti ”meidän kanssamme”.Kyse ei ole urbaanilegendasta, vaan rakkaudesta, joka voittaa pelon.Jouni Turtiainenjouni.turtiainen@evl.fiKirjoittaja on Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra.Hän asuu Helsingin Lauttasaaressa.Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain raamatuntekstiin.Jeesuksen syntymäJeesuksen Kristuksen syntymätapahtui näin. Maria, Jeesuksenäiti, oli kihlattu Joosefille. Ennenkuin heidän liittonsa oli vahvistettu,kävi ilmi, että Maria, PyhänHengen vaikutuksesta, oliraskaana. Joosef oli lakia kunnioittavamies mutta ei halunnuthäpäistä kihlattuaan julkisesti.Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksenkaikessa hiljaisuudessa.Kun Joosef ajatteli tätä, hänelleilmestyi yöllä unessa Herranenkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidinpoika, älä pelkää ottaa Mariaavaimoksesi. Se, mikä hänessäon siinnyt, on lähtöisin PyhästäHengestä. Hän synnyttää pojan,ja sinun tulee antaa pojallenimeksi Jeesus, sillä hän pelastaakansansa sen synneistä.”Tämä kaikki tapahtui, jottakävisi toteen, mitä Herra onprofeetan suulla ilmoittanut: --Katso, neitsyt tulee raskaaksi jasynnyttää pojan, ja hänelle annetaannimeksi Immanuel -- semerkitsee: Jumala on meidänkanssamme.Unesta herättyään Joosef tekiniin kuin Herran enkeli oli käskenytja otti Marian vaimokseen.Evankeliumi Matteuksen mukaan1:18–24ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu:Oliver Aaron Aartolahti, Aaro Aleksi Ahokas, Amanda Aili Matilda Forsgren,So a Amanda Hänninen, Vilho Uoti Juhani Karjalainen, Siiri Ilona Kauranen,Milo Julius Leminen, Edith Leona Patricia Mohtaschemi, Nella KatariinaMurtomäki, Essi Susanna Elisa Myllymäki, Patrik Joonatan Sarja, Aada EmiliaSipilä, Minea Senja Valli, Juho Elias Viikinen, Aleksi Emil Winberg.Hautaan siunattu:Lauri Pietari Asikainen 88 v, Vieno Helena Turunen 86 v, Maija LeenaKaipainen 84 v.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu:Oskari Julius Eerilä, Emma Anneli Aleksandra Ere, Petja Johannes OskariJäntti, Kira Clarissa Kavaleff, Kaili Inkeri Lybeck, Paulus Poju Pentikäinen,Veikka Olli Elias Purmonen, Lilian Tuulia Tinga, Miki Oiva Tapio Wallius, MaxBruno Kristian Weckström.Avioliittoon aikovat:Kaarina Marja Birgitta Huhtinen ja Jari Pekka Saramäki.Hautaan siunattu:Sulo Adolf Immonen 98 v, Lauri Petter Kolehmainen 73 v, Eero JohannesHuopainen 69 v, Pekka Matias Lehto 64 v.KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTAKastettu:Jenni Oona Lilja Kankainen.Hautaan siunattu:Esteri Hellen Vapaa-Jää 86 v.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu:Lucas Mikael Päivänsara, Anni Johanna Lindström, Isa Vieno Olivia Vänskä,Elias Vilho Topias Jäppinen, Lenni Juha Eemeli Nyberg.Hautaan siunattu:Saima Vilhelmina Orenius 91 v, Esko Elmer Torkko 87 v, Helmi Ester Väisänen83 v.OLARIN SEURAKUNTAKastettu:Arthur Emil Lång, Iiris Saara Helena Hirsto, Lilian Alina Toppinen, Noa OnniDaniel Valkonen, Sisu Ilmari Artem Mäki, Tessa Adele Koponen.Avioliittoon aikovat:Saara Synnöve Närhi ja Matias Aleksi Konttinen, Elisa Anniina Huimala jaJuha Pekka Rönkä.Hautaan siunattu:Liisa Anneli Puukari 77 v, Göran Rudolf Friman 75 v, Seija Kaarina Lehtovirta72 v, Turo Tapani Wallenius 68 v.• markkinoiden laajin raamattuvalikoima • Suomen Pipliaseura • www.pipliakauppa.fiuutuusRAAMATTURISTIIN RASTIINSuomen PipliaseuraPiplialahjatRAAMATTU RISTIIN RASTIINInnostava luku- ja hakuteosRaamatun opeista. 365 tekstikokonaisuuttavuoden jokaisellepäivälle.PIPLIA LAPSILLEKoko perheen klassikkoraamattu.Myös äänikirjana.NAHKAKANTINEN RAAMATTUJA VIRSIKIRJATilaa lahjansaajan kultainen nimipainatuskanteen. Useita eri värejä.| PL 54 | 00241 HELSINKI | puh 010 838 6520 | myynti@bible.fiESPOONLAHTIKamarikuoroNavichoruksenperinteinenTuomaanpäivänjoulukonserttik e 2 1 .12 . k l o 2 1 E s p o o n l a h d e n k i r k o s s aTAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu:Lotta Maria Kristiina Tuovinen, Roni Mikael Aleksanteri Seppälä, Laura VienaInkeri.Hautaan siunattu:Juhani Kristian Rekola 83 v, Arttu Markku Johannes Puska 38 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu:Hannes Gustav Amandus Furu, Antonia Celestine Desirè Fiskars, RobertAleksander Piiroinen, Aurora So a Viola Fagerholm, Eddie William VikingVäisänen.Hautaan siunattu:Gun Linnea Hanninen 60 v, Dolly Linnea Teppola 91 v.Ongelmaperhe”Mikä soppa tästä syntyikään”, huokaa Isä Jumalakatsoessaan maan päälle. Hän taputtaa Ainoaa Poikaansaolalle. ”Etkö Sinä viimeisinä sanoinasi käskenytheidän rakastaa toisiaan? Katso nyt. Jatkuvasti heriitelevät milloin mistäkin!””Käskinhän minä, Isä. Sanoin myös, että keskinäisestärakkaudesta maailma tunnistaa heidät minunopetuslapsikseni. Mutta Sinä tunnet heidät, Isä.He ovat hitaita oppimaan.”Puheeseen puuttuu Paavali, jo pitkään kotona ollutJumalan palvelija. ”Armollinen Isä Jumala. Sinun lapsillasioli raastavia riitoja jo silloin, kun minä kuljinmaan päällä. Eräille heistä kirjoitin, että jos revitte jaraastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, että ettelopullisesti tuhoa toisianne. Hetkeksi he tokenivat,sitten aloittivat jälleen. Vaikea on ihmislapsen luonto.””Minun lapseni eivät uskalla luottaa minuun”, sureeIsä Jumala. ”Haluavat aina olla oikeassa ja sanoaviimeisen sanan. He ovat unohtaneet, että minun ymmärryksenija viisauteni ovat heidän käsityskykynsäyläpuolella. He tekevät listoja oikeasta ja väärästä;minusta tuntuu, että ihmislapset rakastavat oppejaanminua enemmän.””Näin on, Isä. Opit luovat heille turvaa. He eivätmuista, että heidän todellinen turvansa olen minä, SinunPoikasi”, Jeesus sanoo. ”Minä kuolin heidän puolestaan,jotta he löytäisivät tien luoksesi. Ehkä meidäntulisi muistuttaa heitä siitä.””Olet oikeassa, Poikani. Antaa tuulen puhaltaajälleen yli maan.” Isä Jumalan kasvoille leviää hymy,ja hänen silmänsä loistavat syvää rakkautta. Poikakatsoo Isäänsä hymyillen. ”Muistathan, Isä, että minäjohdatan heitä alati?”Isä vastaa. ”Tiedän, rakas Poikani. Ja – tiedäthänSinä, minulle ei mikään ole mahdotonta.”Tiina SarlinMankkaa, EspooHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo , s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.

More magazines by this user
Similar magazines