Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia – oppilaan ... - Seminary

ldsces.org

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia – oppilaan ... - Seminary

Opin ja Liittojen Kirjaja kirkon historiaS E M I N A A R IOPPILAAN OPISKELUOPAS


Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historiaoppilaan opiskeluopasValmistanut kirkon koululaitosMyöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen KirkkoSUOMI


© 2002 Intellectual Reserve, Inc.Kaikki oikeudet pidätetäänPrinted in BelgiumHyväksytty englanniksi: 1/00Hyväksytty käännettäväksi: 1/00Alkuperäisjulkaisun nimi:Doctrine and Covenants and Church History Student Study GuideISBN 951–850–357–534190 130Finnish


Luku 50Hengen vaikutuksen ymmärtäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Luku 51Lisää ohjeita pyhityksen laista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Luku 52Siion, Uusi Jerusalem ilmoitetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Luku 53Sidney Gilbertin kutsumus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Luku 54Liittoja ja niiden seurauksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Luku 55W. W. Phelps kutsutaan työhön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Luku 56Nuhteita niille, jotka eivät ole nöyriä . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Luku 57Siionin keskuspaikka ilmoitetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Luku 58Herran tahto Siionin suhteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Luku 59Käskyjä Siionille ja Siionin vaarnoille . . . . . . . . . . . . . . . . 71Luku 60”Älä tuhlaa aikaasi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Luku 61Vaaroja vesillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Luku 62Teidän todistuksenne on kirjoitettu muistiin taivaassa . . . 74Luku 63Valmistautuminen Siionia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Luku 64Anteeksianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Luku 65Jumalan valtakunta maan päällä valmistaa tietätaivaan valtakunnalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Luku 66William E. McLellin – ”Sinä olet puhdas,mutta et kokonaan” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Luku 67Haaste kirjoittaa pyhä kirjoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Luku 68Pyhät kirjoitukset, Jumalan voima ja vanhemmat . . . . . . 81Luvut 69–70Jumalan ilmoitukset – pyhä huoneenhaltijantehtävä . . . . 83Luku 71”Jokainen ase, joka valmistetaan teidän varallenne,on oleva tehoton” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Luku 72Lisää huoneenhallituksesta ja piispanvelvollisuuksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Luku 73Joseph Smithin raamatunkäännöksensaaminen valmiiksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Luku 74Profeetan kysymys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Luku 75Lähetystyökutsuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Luku 76Näky kirkkauden asteista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Luku 77Johanneksen ilmestykseen liittyviä kysymyksiä . . . . . . . . 91Luku 78Tarve perustaa piispan varastohuone . . . . . . . . . . . . . . . . 92Luvut 79–80Lähetystyökutsuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Luku 81Herran neuvoja ensimmäiselle presidenttikunnalle . . . . . 94Luku 82Siionin perustamiseen liittyviä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . 95Luku 83Vastuu naisista ja lapsista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Luku 84Ilmoitus pappeudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Luku 85Toimiminen omalla vai Herran tavalla . . . . . . . . . . . . . . . 99Luku 86Vertaus vehnästä ja rikkaviljasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Luku 87Profetia sodasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Luku 88Öljypuun lehti: rauhan sanoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Luku 89Viisauden sana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Luku 90Valtakunnan avaimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Luku 91Apokryfiset kirjoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Luku 92Ole toimiva jäsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Luku 93Valkeus ja totuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Luku 94Ohjeita kirkon rakennuskomitealle . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Luku 95Rakentakaa minulle huone! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Luku 96Maan jakaminen Kirtlandissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Luku 97Temppelit ja Siion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Luku 98Vastaus vainoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Luku 99Lähetystyökutsu John Murdockille . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Luku 100Neuvoja lähetystyöstä profeetta Joseph Smithille jaSidney Rigdonille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Luku 101Vastaus vaikeuksiin Jacksonin piirikunnassaMissourissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Luku 102Korkeat neuvostot ja kirkkokuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118IV


Luku 103Lunastetaanko Siion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Luku 104”Minun omalla tavallani” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Luku 105Siionin leiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Luku 106”Niin kuin varas yöllä” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Luku 107Ilmoitus pappeudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Luku 108”Vahvista siis veljiäsi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Luku 109Kirtlandin temppelin vihkiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Luku 110Herran ilmestyminen ja avainten palauttaminenKirtlandin temppelissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Luku 111Aarre Salemissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Luku 112Kahdentoista apostolin työ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Luku 113Kysymyksiä pyhistä kirjoituksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Luku 114Ilmoitus David W. Pattenille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Luku 115Temppeli Far Westissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Luku 116Aadam-ondi-Ahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Luku 117”Ei ainoastaan nimellisesti, vaan myös itse teossa” . . . . 135Luku 118Uusia apostoleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Luvut 119–120Kymmenysten laki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Luku 121”Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut” . . . . . . . . . 138Luku 122”Älä siis pelkää sitä, mitä ihminen voi tehdä” . . . . . . . . 141Luku 123Aikakirjojen pitämisen tärkeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Kirkko Nauvoossa Illinoisissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Luku 124Pyhiä rakennuksia ja pyhiä kutsumuksia . . . . . . . . . . . . 143Luku 125Sarahemla Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Luku 126Ilmoitus Brigham Youngille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Luvut 127–128Ohjeita kasteesta kuolleiden puolesta . . . . . . . . . . . . . . . 146Luku 129Kolme tärkeätä avainta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Luku 130Opillisia helmiä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Luvut 131–132”Uusi ja iankaikkinen avioliitto” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150*Luku 133Tien valmistaminen Vapahtajan tulemiselle . . . . . . . . . . 153Luku 134Käsityksiä hallitusvallasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Luku 135Totuuden marttyyrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Luku 137Näky selestisestä valtakunnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Kirkko siirtyy länteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Seuraanto presidenttikunnassaKirkon seuraavan presidentin valinta . . . . . . . . . . . . . . . 160Vaellus länteen (1845–1847)Mitä me voimme oppia varhaisilta pioneereilta? . . . . . . 161Luku 136”Kaikki – – järjestykööt komppanioiksi” . . . . . . . . . . . . . 166Presidentti Brigham YoungTurvapaikan rakentaminen Jumalan valtakunnalle . . . . 167Presidentti Brigham Youngin perintöMyöhempien aikojen Mooses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Presidentti John TaylorVapauden puolustaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Presidentti Wilford WoodruffVirallinen julistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Virallinen julistus n:o 1Herra lakkauttaa moniavioisuuden harjoittamisen . . . . 185Laajentumisen aikakausi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Presidentti Lorenzo SnowIlmoitus kymmenyksistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Presidentti Joseph F. SmithEvankeliumin opin opettaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Luku 138Näky kuolleitten lunastuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Presidentti Heber J. GrantPäättäväinen Herran palvelemisessa . . . . . . . . . . . . . . . . 195Presidentti George Albert SmithJalo palvelija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Maailmanlaajuinen kirkko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Presidentti David O. McKay”Mikään menestys ei voi korvatakodissa tapahtunutta epäonnistumista” . . . . . . . . . . . . . 203Presidentti Joseph Fielding SmithEvankeliumin teologi ja kirjoittaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Presidentti Harold B. LeeValtava jättiläispunapuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Presidentti Spencer W. Kimball”Pidentäkää askeleitanne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213*Huomautus: Opin ja Liittojen Kirjan luku 133 saatiin Ohion ja Missourin kauden aikana.V


Virallinen julistus n:o 2Jokainen kelvollinen mies voi saada pappeuden . . . . . . 217Presidentti Ezra Taft BensonMaailman täyttäminen Mormonin Kirjoilla . . . . . . . . . . . 217Presidentti Howard W. HunterMies, jolla oli Kristuksen kaltainen rakkaus . . . . . . . . . . 221Presidentti Gordon B. Hinckley”Minä olen optimisti. Tulevaisuus näyttäämielestäni hyvältä.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Perhe – julistus maailmalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Elävä Kristus – apostolien todistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231UskonkappaleetMihin me uskomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Meidän paikkamme kirkon historiassaUskon perintö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviä ihmisiäja termejä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239VI


Tämän oppaan käyttöTämä teos on nimensä mukaisesti opas pyhien kirjoitustentutkimiseen. Opas sisältää monia osia, jotka auttavat sinuaymmärtämään paremmin lukemaasi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 21Näkijä (jae 1) – Sellainen, joka pystyy tietämään menneitä,nykyisiä ja tulevia (ks. Moosia 8:13–17; KH Moos. 6:35–36)Opin ja Liittojen Kirja 21:5–6 – Siunauksiaprofeetan seuraamisestaPresidentti Harold B. Lee on sanonut:îMe illä on vielä kovia kokemuksia edessämme, ennen kuinHerra on sanonut viimeisen sanansa kirkosta ja maailmastatässä armotaloudessa, joka on viimeinen ja joka valmistaa tietäHerran tulemiselle. Evankeliumi palautettiin valmistamaanihmisiä vastaanottamaan Hänet. Saatanan valta lisääntyy;näemme siitä todisteita joka puolella.” (”Rohkea todistuksessaJeesuksesta”, Valkeus, lokakuu 1982, s. 119.)”Ainoa turva, joka meillä on tämän kirkon jäseninä, on tehdätarkalleen sitä, mitä Herra sanoi kirkolle sinä päivänä, jonakirkko perustettiin. Meidän on opittava ottamaan vaarin niistäsanoista ja käskyistä, joita Herra antaa profeettansa kautta – –.Te ette ehkä tule pitämään siitä, mitä kirkon johtajat sanovat.Se saattaa olla vastoin poliittis[ta vakaumustanne]. Se saattaaolla vastoin yhteiskunnallisia näkemyksiänne. Se saattaa jossainmäärin vaikuttaa seuraelämäänne – –.” (Kirkon presidenttienopetuksia: Harold B. Lee, s. 84.)”– – Meidän turvallisuutemme riippuusiitä, seuraammeko vai emmeniitä, jotka Herra on asettanut johtamaankirkkoaan. Hän tietää, kenenHän haluaa johtavan kirkkoa, eikäHän erehdy – –.Suunnatkaamme katseemme kirkonpresidenttiin” (julkaisussa ConferenceReport, lokakuu 1970, s. 152–153).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 21.A Kuvaile profeetan roolejaKuvittele, että olet kokoamassa sanomalehtiartikkelia profeettaJoseph Smithistä. Julkaisija on pyytänyt kuvaustaJoseph Smithin rooleista kirkossa. Käytä otsikkoina viittä Herrankohdassa LK 21:1 mainitsemaa nimeä ja kerro, mitä kukintarkoittaa ja millä tavoin profeetta täytti roolin. Voit käyttääapunasi Pyhien kirjoitusten opasta joidenkin termien määrittelyssä.Näitä samoja nimiä käytetään nykyisin elävästä profeetasta.B Miksi seurata profeettaa?Vastaa seuraaviin kysymyksiin sen perusteella, miten Herraneuvoi kirkkoa kohdassa LK 21:4–9.1. Mitkä profeetan sanat meidän käsketään ottamaan vastaan?(Ks. jakeet 4–5.)2. Kirjoita vähintään kolme paikkaa, josta voit saada elävänprofeetan sanat.JohdantoA Lukujen avointa kirjaa esittäviin kuviin painettujenjohdantojen jälkeen on esitelty lukutehtäväänsisältyvät luvut. Tässä osassa on seuraavanlaisia tietoja:• historiallinen tausta• selvitys siitä, kuinka tämä pyhien kirjoitusten jakso liittyysitä edeltäviin ja sitä seuraaviin lukuihin• ennen lukemista tai lukemisen aikana pohdittavia kysymyksiäja ajatuksia, jotka auttavat sinua keskittymäänkohdan sanomaanBPyhien kirjoitusten ymmärtäminenKohdasta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” saatapua vaikeisiin sanoihin ja ilmauksiin sekä selityksiä,joiden avulla voit ymmärtää paremmin pyhien kirjoitustenkohdan ajatuksia ja käsitteitä. Selityksissä on usein kirkonjohtavien auktoriteettien lausuntoja.C343. Miksi sinun mielestäsi profeetan seuraaminen vaatii joskus”kärsivällisyyttä ja uskoa” (jae 5)?4. Kerro esimerkki ajasta, jolloin sinä taijoku, jonka tunnet taijosta olet lukenut, seurasi profeetan opetuksia ja saijonkinjakeessa 6 mainituista siunauksista.Opin ja LiittojenKirja 22Valtuus on välttämätön kasteensuorittamiseksiJotkut uskovat, että ainoastaankastetoimituksen suorittaminenon tarpeellista kasteessa, jottase on Jumalan hyväksymä.Herra vaatii kuitenkin, että kasteensuorittaa ”henkilö, jokaon Jumalan kutsuma ja jolla onJeesukselta Kristukselta valtuuskastaa” (LK 20:73). LukiessasiOpin ja Liittojen Kirjan lukua 22 mieti, miksi Herrahyväksyy vain niiden suorittamat kasteet, joille Hän onantanut pappeuden valtuuden.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 22:2 – Mooseksen laki jakuolleet teotMooseksen laki on toimitusten ja jumalanpalvelusmenojenjärjestelmä, joka ilmoitettiin Israelin lapsille profeetta Mooseksenkautta (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Mooseksen laki”, s. 117).Tämä vanha liitto (ks. LK 22:1) lopetettiin Jeesuksen Kristuksensovituksen myötä (ks. 3. Ne. 15:3–9).Asianmukainen kaste saa aikaan Jumalan ja yksilön välisenuuden ja iankaikkisen liiton (ks. LK 22:1; ks. myös LK 20:37).Ilman valtuutta suoritettu kaste on ”kuollut teko”, koskaliittoa ei tehdä.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 22.A Selitä oppiKuvittele, että sinulla on ystävä, joka on kiinnostunut tulemaankirkon jäseneksi mutta ei ymmärrä, miksi on välttämätöntämennä kasteelle uudelleen, koska hänet on jo kastettu toisessakirkossa. Käytä apunasi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjanluvusta 22 (ks. myös LK 20:37, 72–74), ja kirjoita, mitä sellaistaPyhien kirjoitusten tutkiminenKohdassa ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen” on kysymyksiäja tehtäviä, joiden avulla voit löytää, ajatellaja soveltaa pyhissä kirjoituksissa olevia evankeliumin periaatteita.Kirjassa ei ole kirjoitustilaa, joten sinun on suoritettavanämä tehtävät vihkoon tai erilliselle paperille.ABCSeuraavat vaiheet auttavat sinua tutkiessasi pyhiä kirjoituksia:• Aloita rukouksella.• Lue tutkimasi luvun johdanto ja harkitse, mitä muitaopiskelutaitoja voit käyttää kohdasta ”Ennen lukemista”(ks. s. 2–3).• Lue lukutehtävään kuuluva luku ja käytä avuksesi siihenliittyviä selityksiä kohdasta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.Käytä kohdan ”Lukemisen aikana” opiskelutaitoja(ks. s. 3–5). Kirjoita huomiosi ja kysymyksesi vihkoosi.Kirjoita myös itsellesi tärkeistä tunteista tai vaikutelmista.• Suorita tutkimaasi lukuun liittyvät tehtävät kohdasta”Pyhien kirjoitusten tutkiminen”. Joskus saat valita,mitkä tehtävistä suoritat. Jos haluat oppia lisää, tee kaikkitehtävät.KotiopiskeluseminaariohjelmaJos olet kotiopiskeluseminaariohjelmassa, niin sivulla 6 olevastalukuaikataulusta käy ilmi, mitä sinun pitäisi lukeakunakin seminaariviikkona. Muista, että seminaari on päivittäinenuskonnon opiskeluohjelma, että pyhien kirjoitustenlukemisen rukoillen pitäisi olla jokapäiväinen käytäntö ja ettäsinun pitäisi suorittaa seminaaritehtäväsi jokaisena koulupäivänä,vaikka et käykään seminaarissa joka päivä. Jos seminaarivuodessasion enemmän tai vähemmän kuin 36 viikkoa,opettajasi kertoo, mitä lukuja sinun pitää lukea viikolla jamitä tehtäviä sinun pitää suorittaa. Pyhien kirjoitusten lukeminenja tämän opiskeluoppaan tehtävien suorittaminenvie 30–40 minuuttia jokaisena sellaisena koulupäivänä, jolloinet käy seminaariluokassa.Anna opettajallesi joka viikko ne vihkosi sivut, joissa on silläviikolla kirjoittamiasi ajatuksia pyhistä kirjoituksista ja opiskeluoppaantehtävistä. Opettajasi lukee ne ja vastaa niihin japalauttaa vihkon sinulle. Voit käyttää kahta vihkoa vuoroviikoin.Voit myös kirjoittaa irtolehtikansioon ja antaa kunkinviikon sivut opettajallesi. Kun opettajasi palauttaa sivut, panene takaisin kansioosi.PäiväseminaariohjelmaJos olet mukana päiväseminaariohjelmassa, käytä tätä opiskeluopastaopettajasi ohjeiden mukaan.1


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTämän opiskeluoppaan tarkoitus on auttaa sinua lukemaan,tutkimaan ja ymmärtämään pyhiä kirjoituksia. Koska suurinosa opiskeluajastasi kuluu pyhien kirjoitusten lukemiseenja pohtimiseen, tämän osuuden tarkoitus on auttaa sinuatekemään se paremmin.Vanhin Howard W. Hunter, joka oli tuolloin kahdentoistaapostolin koorumin jäsen, antoi kirkon jäsenille arvokkaitaneuvoja pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Niistä on yhteenvetoohessa. Voit kirjoittaa hänen ajatuksensa korttiin ja asettaakortin sellaiseen paikkaan, josta näet sen opiskellessasi.• Lue huolellisesti, niin että ymmärrät lukemasi.• Opiskele joka päivä.• Varaa opiskeluun säännöllinen aika joka päivä.• Opiskele paikassa, jossa voit keskittyä ilman häiriöitä jakeskeytyksiä.• Opiskele tietyn aikaa mieluummin kuin että luet tietynmäärän lukuja tai sivuja.• Laadi opiskelusuunnitelma.(Ks. ”Pyhien kirjoitusten lukeminen”, Valkeus, toukokuu1980, s. 102–105.)Pyhien kirjoitusten oppaassa olevista opiskelun apuneuvoistaja hyvistä opiskelutaidoista on hyötyä pyhien kirjoitustentutkimisessasi.OpiskelutaidotNefi sanoi, että meidän pitäisi ”iloita” (2. Ne. 32:3) pyhistäkirjoituksista, ja Jeesus käski nefiläisiä tutkistelemaanniitä ”ahkerasti” (3. Ne. 23:1). Tällainen tutkiminen on jotainmuuta kuin sitä, että luet lukutehtävän nopeasti. Seuraavatajatukset ja taidot auttavat sinua oppimaan enemmän tutkiessasi.Ne on jaettu kolmeen eri osaan: ennen lukemista,lukemisen aikana ja lukemisen jälkeen.Ennen lukemistaRukoilePyhät kirjoitukset kirjoitettiininnoituksen avulla. Siksi meymmärrämme niitä parhaiten,kun meillä on Henki apunamme.Vanhasta testamentistaluemme pappi Esrasta, joka”tahtoi kaikesta sydämestääntutkia Herran lakia” (Esra 7:10).Valmista sydäntäsi lukemaanpyhiä kirjoituksia rukoilemallajoka kerta ennen kuin alat lukea.Hanki taustatietoaPyhien kirjoitusten historiallisentaustan ymmärtäminenauttaa sinua ymmärtämäänparemmin lukemaasi. Pyhienkirjoitusten oppaassa on lyhytkatsaus kunkin kirjan historialliseentaustaan, sisältöönja pääaiheisiin. Opin ja LiittojenKirjan lukujen johdannotkertovat lyhyesti ilmoitustenhistoriallisesta taustasta. Kolmoissidoksen lopussaolevassa hakusanaluettelossa on myös hyödyllistä tietoa. Jossinulla on aikaa, voit myös etsiä lukemiisi pyhien kirjoitustenkohtiin liittyvää taustatietoa muista kirkon julkaisemistakirjoista.Esitä kysymyksiäEnnen kuin alat lukea, sinun kannattaa esittää itsellesi seuraavanlaisiakysymyksiä: ”Kuka nämä jakeet kirjoitti?” ”Kenelle?””Miksi tämä opetus on pyhissä kirjoituksissa?” ”Mitä haluantietää tai oppia, kun luen tänään?” ja ”Mitä Herra haluaisiminun oppivan näistä kohdista?” Kun luet pyhiä kirjoituksia,etsi vastauksia kysymyksiisi. Muista, että voit etsiä vastauksiamyös Pyhien kirjoitusten oppaassa olevista opiskelun apuneuvoistasekä muista kirkon kirjoista ja julkaisuista.2


Lue lukujen johdannot ja yhteenvedot jakeistaLukujen johdannot ja yhteenvedotjakeista ovat luvun tai osanpääajatusten yksinkertaisiayhteenvetoja. Luvun johdannonlukeminen ennen luvun lukemistaei ole vain hyvä tapa opiskellavaan se auttaa sinua myösvalmistautumaan tekemään kysymyksiäja etsimään vastauksialukiessasi.Lukemisen aikanaÄlä pelkää pysähtyäUseimmat kultahiput eivät löydy maan pinnalta – ne täytyykaivaa esiin. Pyhien kirjoitusten tutkimisesi on paljon arvokkaampaa,jos hidastat tahtia tai pysähdyt ja suoritat annettujaopiskelutehtäviä.Etsi niiden sanojen merkitys, joita et ymmärräTämän opiskeluoppaankohdat ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen” auttavatsinua ymmärtämään moniavaikeita sanoja ja ilmaisuja.Huomaa, että joskus Herra oninnoittanut profeettojaansisällyttämään kirjoituksiinsaselityksiä, jotka auttavatmeitä tietämään sanojen jailmausten merkityksen. Lueesimerkiksi kohta LK 41:5,niin saat tietää, mitä Herratarkoitti Hänen opetuslapsenaanolemisella.Käytä Pyhien kirjoitusten oppaan apuneuvojaKatso ”Opiskelun apuneuvoja” Pyhien kirjoitusten oppaassa.Sovella pyhien kirjoitusten kohtaa itseesiKun käytät omaa nimeäsi jakeessa, pyhien kirjoitustenopetuksista tulee henkilökohtaisempia. Miten esimerkiksikohta LK 30:1–2 muuttuu, kun korvaat omalla nimelläsisanan ”David”?KuvitteleKuvittele tapahtumat mielessäsi. Kun esimerkiksi luet KHJ. S. Hist. 27–47, kuvittele,miltä sinusta tuntuisi,jos enkeli ilmestyisi sinullemakuuhuoneessasi kolmestija toisi sinulle tärkeänsanoman.Toisinaan meitä kehotetaanpyhissä kirjoituksissa kuvittelemaanjotakin. Lue Al.5:15–18 ja pysähdy tekemäänkuten Alma ehdottaa. Kirjoita kaikessa rauhassa, miltäsinusta tuntui, kun kuvittelit näiden jakeiden tapahtumia.Etsi yhdistäviä sanojaYhdistäviä sanoja ovat esimerkiksi ja, mutta, koska, siksi ja siitähuolimatta. Kun luet tällaisen sanan, pane merkille, mitense auttaa sinua ymmärtämään kahta tai useampaa ajatusta.Joskus sanat osoittavat, kuinka asiat ovat samanlaisia taierilaisia.Jos esimerkiksi mietit, mitä sana tähden ilmaisee kohdassaLK 84:54–55, voit oppia tärkeän totuuden Mormonin Kirjantärkeydestä.Tähden ilmaisee syy- ja seuraussuhteenpyhien MormoninKirjaa kohtaan tuntemanuskon ja kiitollisuuden sekäsen välillä, että he kykenivätsaamaan ilmoitusta jaHerran siunauksia.Lue kohta LK 45:30–32 ja pane merkille, kuinka sana muttaosoittaa, millainen ero on jumalattomien ja vanhurskaidenvälillä myöhempinä aikoina.Sanan mutta korostaminenvoi antaa meille varmuudensiitä, että vanhurskaitavarjellaan joiltakin toistatulemista edeltäviltähävityksiltä.3


Etsi kaavojaKohdassa LK 52:14 Herra ilmoitti antavansa esikuvan,jonka avulla me voimme välttää saatanan eksytyksen. Sittenjakeessa 19 Hän viittasi tähän esikuvaan. Kun tiedämme,että jakeiden 14 ja 19 välillä Herra auttaa meitä tunnistamaanhyvät tai pahat henget, meidän pitäisi lukea ja tutkia näitäjakeita ymmärtääksemme kaavan.Toinen esimerkki kaavojenetsimisestä on etsiä Herranselitystä syystä ja seurauksestatarkkailemalla, mitenHän käyttää sanoja jos janiin. Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 5 Martin Harrisillekerrottiin, mitä hänen täytyy tehdä saadakseen erityisenlahjan Herralta. Lue jae 24 ja pane merkille jos-niin -kaava.Ota selvää siitä, mitä häntä kehotettiin tekemään saadakseentavoittelemansa siunauksen.Jonkin sanan tai ajatuksen toistuminen on myös kaava, johonkannattaa kiinnittää huomiota. Vertaa esimerkiksi Opin jaLiittojen Kirjan lukujen 11, 12 ja 14 viittä ensimmäistä jaetta.Kukin näistä ilmoituksista annettiin kirkon jäsenille, jotkaalkoivat tehdä työtä Herran valtakunnassa. Huomaa samanlainensanoma, joka Herralla oli kullekin palvelijalleen.Etsi luetteloita pyhistä kirjoituksistaLuettelot auttavat sinua ymmärtämäänselvemmin, mitä Herra jaHänen profeettansa opettavat.Kymmenen käskyä on luettelo (ks.2. Moos. 20). Autuudenlupauksetkohdassa 3. Ne. 12:3–11 on helpostihavaittava luettelo. Muiden luetteloidenlöytäminen voi edellyttäävähän enemmän työtä. Tee esimerkiksi kohdasta LK 68:25–31luettelo siitä, mitä vanhempien on Herran mukaan opetettavalapsilleen.Esitä kysymyksiäEsitä jatkuvasti kysymyksiä kuten sinua neuvottiin kohdassa”Ennen lukemista”. Lukiessasi voit sitten muokata ennenlukemistasi esittämäsi kysymykset uuteen muotoon tai keksiätäysin erilaisia kysymyksiä. Vastausten etsiminen kysymyksiinon yksi tärkeimpiä keinoja saada lisää ymmärrystäpyhien kirjoitusten tutkimisesta. Yksi tärkeimpiä kysymyksiäon: ”Miksi Herra on innoittanut kirjoittajaa sisällyttämääntämän asian pyhiin kirjoituksiin?” Etsi selviä vihjeitä, joitakirjoittajat joskus antavat sanoessaan esimerkiksi ”ja siten menäemme”.Vastaa pyhissä kirjoituksissa esitettyihin kysymyksiinMonta kertaa Herra esittää kysymyksen ja vastaa sittensiihen. Hän kysyi kirkon vanhimmilta: ”Mihin teidät asetettiin?”(LK 50:13). Sitten Hän vastasi: ”Saarnaamaan minunevankeliumiani Hengen, Puolustajan, kautta, joka on lähetettyopettamaan totuutta” (jae 14).Toisissa tapauksissa esitetään kysymys mutta vastausta eianneta – yleensä siksi, että kirjoittajan mielestä vastauson itsestään selvä (ks. esim. LK 122:8). Joskus kirjoittajat eivätanna vastausta sen vuoksi, että esitetty kysymys edellyttääpohtimista eikä vastausta löydä välittömästi. Lue esimerkiksikohta Alma 5:14–33 ja vastaa näissä jakeissa oleviin kolmeenkysymykseen ikään kuin olisit itse paikalla.Etsi malleja ja vertauskuvallisia merkityksiäProfeetat käyttävät usein vertauskuviaja kuvakieltä välittääkseen sanomansavoimallisemmin. Vertaukset ovatesimerkiksi keino kertoa sanoma yksinkertaisestitavalla, jolla on paljonsyvempi merkitys. Vertauksen kertomustekee opetettavasta asiasta mieleenpainuvammanja merkityksellisemmän.Seuraavat ehdotukset voivat auttaasinua ymmärtämään pyhien kirjoitusten vertauskuvia:1. Etsi selitys pyhistä kirjoituksista. Esimerkiksi monet Matteuksenevankeliumin luvussa 13 olevat vehnän ja lusteenvertauksen perustekijät selitetään kohdassa LK 86:1–7 ja101:64–66. Toisinaan selitys voi löytyä pyhien kirjoitustenrinnakkaisviitteiden avulla.2. Mieti vertauskuvan piirteitä ja sitä, mitä vertauskuva voisiopettaa sinulle. Esimerkiksi kohdassa LK 38:24–27 Herrapuhuu rakkaudesta, jota isä tuntee kuuliaisia poikiaan kohtaan,valaistakseen sitä, millainen Hän on, ja tähdentääkseentarvettamme kohdella toisiamme sellaisella rakkaudellaja ykseydellä, jonka pitäisi vallita perheenjäsenten keskuudessa.3. Mieti, opettaako vertauskuva sinulle jotakin Vapahtajasta.Herra sanoi Aadamille, että ”kaikki on luotu ja tehty todistamaanminusta” (KH Moos. 6:63). Kuinka esimerkiksikohdassa LK 101:81–91 tuomari, joka vastaa naisen pyyntöihin,on kuin Herra, joka vastaa pyhien avunpyyntöihin?4


KirjoitaPidä lähettyvillä paperia tai vihko,niin että voit kirjoittaa muistiinasioita, jotka haluat muistaa, kutenluetteloita, saamiasi oivalluksia tailukemisesi herättämiä tunteita. Joshaluat muistaa saamasi ajatukset taioivallukset, kun luet saman kohdanseuraavan kerran, voit kirjoittaa nemyös kirjasi marginaaliin.Monet ihmiset haluavat merkitäpyhiin kirjoituksiinsa näkyviin tärkeitäsanoja ja ilmauksia. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdäsitä. (Ehkä et halua tehdä sitä lainkaan.) Toiset ympyröivätjakeen numeron tai värittävät tai alleviivaavat tärkeitä sanojaja ilmauksia, jotka antavat jakeelle erityisen merkityksen. Toinentapa merkitä pyhiä kirjoituksia on kirjoittaa marginaaliinrinnakkaisviite toiseen pyhien kirjoitusten kohtaan. Kun teetnäin monen samaa aihetta käsittelevän jakeen kohdalla, saattiettyä aihetta käsittelevän pyhien kirjoitusten kohtien ketjun,jonka löydät minkä tahansa ketjun kohdan avulla. Pyhienkirjoitusten merkitseminen auttaa usein löytämään tärkeitäjakeita nopeammin.Lukemisen jälkeenPohdiPohtiminen tarkoittaa sitä, että miettiisyvällisesti jotakin, esittää kysymyksiäja arvioi, mitä tietää ja mitäon oppinut. Joskus sitä sanotaanpyhissä kirjoituksissa tutkimiseksitai tutkistelemiseksi (ks. Joos. 1:8).Pyhissä kirjoituksissa on moniahyviä esimerkkejä siitä, kuinka tärkeitäilmoituksia on saatu pohtimisen,etenkin pyhien kirjoitusten kohtienpohtimisen, ansiosta (ks. LK 76:15–20; 138:1–11).Sovella pyhiä kirjoituksia itseesiPyhien kirjoitusten soveltaminentarkoittaa sitä, että vertaatniitä omaan elämääsi. Jotta voisitsoveltaa pyhiä kirjoituksiaitseesi, sinun on esitettävä kysymyksiäkuten ”Mitä evankeliuminperiaatteita juuri lukemassanikohdassa opetetaan?” ja”Kuinka nämä periaatteet liittyvätminun elämääni?” Tärkeäosa pyhien kirjoitusten soveltamista omaan elämääsi onkuunnella Hengen kehotuksia, sillä Herra lupasi, että Henki”johtaa teidät tuntemaan koko totuuden” (Joh. 16:13).Lue uudelleenMe emme ymmärrä kaikkeapyhien kirjoitusten kohdan antiaensimmäisellä lukukerralla.Itse asiassa pyhien kirjoitustentodellinen ymmärtäminen vaatiielinikäistä opiskelua. Usein mealamme nähdä kaavoja, kuvitellaparemmin mielessämme ja ymmärtää syvällisemmin pyhiäkirjoituksia vasta toisella tai kolmannella lukemisella. Voitetsiä uusia opetuksia ja esittää erilaisia kysymyksiä lukiessasikohtaa uudestaan. Yritä kirjoittaa kertomus tai vain jae taipari omin sanoin, niin huomaat, oletko ymmärtänyt lukemasivai et. Näin opit ymmärtämään pyhiä kirjoituksia paremmin.KirjoitaJotkut pitävät päiväkirjaa,johon he kirjoittavat pääajatuksenlukemastaan, mitätunteita se heissä herättää taikuinka he arvelevat lukemansasoveltuvan heidänelämäänsä. Jos käytät tätäopasta kotiopiskeluseminaarissa,joudut täyttämäänopiskeluvihkoa saadaksesipäästötodistuksen. Tämä vihko on kuin pyhien kirjoitustenlukupäiväkirja.On myös hyvä puhua muiden kanssa siitä, mitä olet lukenut.Kun kirjoitat muistiin huomioitasi, niin muistat, mistä haluatkeskustella, ja kun keskustelet siitä, mitä olet oppinut,opit ymmärtämään ja muistamaan paremmin lukemaasi.SovellaTodellinen pyhistä kirjoituksistasaamasi tiedon arvo on siinä,että elät oppimasi mukaan.Lähempi yhteys Herraan jaHänen suomansa rauhan tunteminenovat vain muutamiaevankeliumin mukaan elävienihmisten saamista siunauksista.Herra sanoi myös, että ne, jotkaelävät oppimansa mukaan, saavat lisää, kun taas ne, jotkaeivät elä oppimansa mukaan, menettävät senkin tiedon, mitäheillä on (ks. LK 1:33).”Omistakaa aikanne kirjoitusten tutkimiseen– –; ja silloin ilmoitetaan, mitä teidänon tehtävä” (LK 26:1).Opin ja Liittojen Kirja käyttää oppien valaisemiseksi ja opettamiseksimyöhempinä aikoina monia Raamatussa opetettujatilanteita ja periaatteita. Esimerkiksi Mooses käytti ilmoituksenhenkeä johdattaakseen ”Israelin lapset Punaisen meren poikkikuivaa myöten” (LK 8:3). Kirkon jäseniä neuvotaan olemaantukematta Jumalan arkkia Ussan lailla (LK 85:8, ks. myös2. Sam. 6:6–7). Pyhiä käsketään tekemään Aabrahamin tekoja(LK 132:32).5


Opin ja Liittojen Kirjan ja kirkon historian lukuaikatauluPäivät, jolloin luenvähintään kymmenen minuuttiaLukutehtävän luvut,jotka luen tällä viikollaSUMATIKETOPELAViikko 1”Pyhien kirjoitusten tutkiminen”SUMATIKETOPELAViikko 2KH Joseph Smith – HistoriaSUMATIKETOPELAViikko 3Selittävä johdantoOpin ja Liittojen Kirja 12345SUMATIKETOPELAViikko 4Opin ja Liittojen Kirja 678910SUMATIKETOPELAViikko 5Opin ja Liittojen Kirja 1112131415161718SUMATIKETOPELAViikko 6Opin ja Liittojen Kirja 192021SUMATIKETOPELAViikko 7Opin ja Liittojen Kirja 2223242526272829SUMATIKETOPELAViikko 8Opin ja Liittojen Kirja 303132333435363738SUMATIKETOPELAViikko 9Opin ja Liittojen Kirja 39404142SUMATIKETOPELAViikko 10Opin ja Liittojen Kirja 4344454647SUMATIKETOPELAViikko 11Opin ja Liittojen Kirja 484950515253SUMATIKETOPELAViikko 12Opin ja Liittojen Kirja 545556575859SUMATIKETOPELAViikko 13Opin ja Liittojen Kirja 6061626364SUMATIKETOPELAViikko 14Opin ja Liittojen Kirja 656667686970717273SUMATIKETOPELAViikko 15Opin ja Liittojen Kirja 747576SUMATIKETOPELAViikko 16Opin ja Liittojen Kirja 77787980818283SUMATIKETOPELAViikko 17Opin ja Liittojen Kirja 848586SUMATIKETOPELAViikko 18Opin ja Liittojen Kirja 8788SUMATIKETOPELAViikko 19Opin ja Liittojen Kirja 899091929394SUMATIKETOPELAViikko 20Opin ja Liittojen Kirja 9596979899100SUMATIKETOPELAViikko 21Opin ja Liittojen Kirja 101102SUMATIKETOPELAViikko 22Opin ja Liittojen Kirja 103 104105SUMATIKETOPELAViikko 23Opin ja Liittojen Kirja 106 107108SUMATIKETOPELAViikko 24Opin ja Liittojen Kirja 109110111112113114SUMATIKETOPELAViikko 25Opin ja Liittojen Kirja 115116117118119120121122123SUMATIKETOPELAViikko 26Opin ja Liittojen Kirja 124125126SUMATIKETOPELAViikko 27Opin ja Liittojen Kirja 127128129130SUMATIKETOPELAViikko 28Opin ja Liittojen Kirja 131132SUMATIKETOPELAViikko 29Opin ja Liittojen Kirja 133134135137SUMATIKETOPELAViikko 30Johtamisen seuraantoVaellus länteen (1845–1847)Opin ja Liittojen Kirja 136SUMATIKETOPELAViikko 31Presidentti Brigham YoungPresidentti Brigham Youngin perintöSUMATIKETOPELAViikko 32Presidentti John TaylorPresidentti Wilford WoodruffVirallinen julistus n:o 1Presidentti Lorenzo SnowSUMATIKETOPELAViikko 33Pres. Joseph F. SmithOpin ja Liittojen Kirja 138Pres. Heber J. GrantPres. George Albert SmithPres. David O. McKaySUMATIKETOPELAViikko 34Presidentti Joseph Fielding SmithPresidentti Harold B. LeePresidentti Spencer W. KimballVirallinen julistus n:o 2SUMATIKETOPELAViikko 35Presidentti Ezra Taft BensonPresidentti Howard W. HunterPresidentti Gordon B. HinckleyPerhe – Julistus maailmalleSUMATIKETOPELAViikko 36Elävä KristusUskonkappaleetMeidän paikkamme kirkon historiassa6


© 1996 Del ParsonMikä Opin ja Liittojen Kirja on?Opin ja Liittojen Kirja on yhdessäRaamatun, Mormonin Kirjan jaKallisarvoisen Helmen kanssa yksikirkon neljästä ohjekirjasta. Nämäneljä kirjaa hyväksytään Jumalaninnoittamiksi pyhiksi kirjoituksiksi,joita kirkon jäsenet sitoutuvatnoudattamaan. Presidentti JosephFielding Smith selitti kahdentoistaapostolin koorumin presidenttinä ollessaan, millä tavoinOpin ja Liittojen Kirja eroaa muista pyhistä kirjoituksista:”Raamattu on historia, joka sisältää ihmisille muinoin annettujaoppeja ja käskyjä. Sama koskee myös Mormonin Kirjaa.Se on tällä mantereella muinoin asuneiden ihmisten oppi jahistoria ja käskyt.Mutta tämä Opin ja Liittojen Kirja sisältää Jumalan sananniille, jotka elävät täällä nyt. Se on meidän kirjamme. Se kuuluumyöhempien aikojen pyhille. Se on kultaakin kalliimpi,ja profeetta [Joseph Smith] sanoo, että meidän tulee vaalia sitäkalliimpana aarteena kuin koko maailman rikkauksia. Teemmeköme niin? Jos me pidämme sitä arvossa, ymmärrämmesitä ja tiedämme, mitä se sisältää, me arvostamme sitä enemmänkuin rikkauksia; se on meille kallisarvoisempi kuinmaailman rikkaudet.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 179.)Presidentti Gordon B.Hinckley kirjoitti ollessaanneuvonantajanaensimmäisessä presidenttikunnassa,että”Opin ja Liittojen Kirjaon ainutlaatuinen meidänpyhien kirjoitustemmejoukossa. Se onkirkon perustuslaki.Vaikka Opin ja Liittojen Kirja sisältääkin eri lähteistä peräisinolevia kirjoituksia ja lausuntoja, se on ensisijaisesti kirja,joka sisältää tämän armotalouden profeetan [Joseph Smithin]kautta annettuja ilmoituksia.Nämä ilmoitukset alkavat voimallisella julistuksella Jumalankaiken kattavista aivoituksista Hänen suuren myöhempienaikojen työnsä palautuksessa:’Kuule, oi sinä minun kirkkonikansa, sanoo hänen äänensä, jokaasuu korkeudessa ja jonka silmätvalvovat kaikkia ihmisiä; totisestiminä sanon: Kuulkaa, te kaukaisetkansat ja te, jotka asutte merensaarilla,kuunnelkaa yhdessä!Sillä totisesti Herran ääni kuuluukaikille ihmisille, eikä kukaanvoi sitä paeta; eikä ole yhtään silmää, joka ei ole näkevä, eikäkorvaa, joka ei ole kuuleva, eikä sydäntä, johon se ei oletunkeutuva’ (LK 1:1–2).Tästä majesteettisesta alusta aukeaa ihmeellinen opillinennäköala, joka on peräisin iankaikkisen totuuden lähteestä.Osa on suoraa ilmoitusta, jonka Herra on sanellut profeetalleen.Osa on Joseph Smithin sanoja, jotka hän on kirjoittanuttai puhunut Pyhän Hengen johtamana. Kirja sisältää myöshänen kertomuksiaan eri tilanteiden tapahtumista. Kaikenkaikkiaan se sisältää hyvin huomattavan osan MyöhempienAikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opista ja käytännöstä.– –Kirja käsittelee hämmästyttävän monenlaisia asioita. Se sisältääkirkon hallintoa koskevia periaatteita ja menettelytapoja.Siinä esitetään ainutlaatuisia ja merkittäviä terveysohjeita, joihinliittyy sekä fyysisiä että hengellisiä lupauksia. Iankaikkisenpappeuden liitto kuvataan selkeämmin kuin missäänmuualla pyhissä kirjoituksissa. Perustuen Paavalin lyhyeenmainintaan auringon, kuun ja tähtien kirkkaudesta kolmenkirkkauden asteen etuoikeudet ja siunaukset – sekä rajoituksetja mahdollisuudet – ilmoitetaan. Parannusta julistetaanselkeästi ja voimallisesti. Oikea kastamistapa ilmoitetaan.Jumaluuden luonne, joka on vaivannut teologeja vuosisatojenajan, kuvataan kaikille ymmärrettävällä kielellä. Herrantalousasioita koskeva laki ilmoitetaan ja samoin määrätään,kuinka kirkon toimintaan tarvittavat varat tulee hankkiaja käyttää. Työ kuolleitten puolesta ilmoitetaan kaikkiin sukupolviinkuuluneiden Jumalan poikien ja tyttärien siunaukseksi.Opin ja Liittojen Kirjaa lukiessa on ilmi selvää, että JosephSmithillä oli hyvin laaja ymmärrys Jumalan iankaikkisistaaivoituksista.” (”Jumalan järjestys ja tahto”, Valkeus, elokuu1989, s. 2–3.)Miksi Opin ja Liittojen Kirjanja kirkon historian opiskelu ontärkeää minulle?Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut:”Opin ja Liittojen Kirja yhdistää toisiinsaMormonin Kirjan ja jatkuvanpalautuksen työn profeetta JosephSmithin ja hänen seuraajiensa välityksellä”(”Erottamattomat todistuksetJeesuksesta Kristuksesta”, Liahona,helmikuu 2001, s. 21).”Opin ja Liittojen Kirjassa meillekerrotaan temppelityöstä, iankaikkisestaperheestä, kirkkauden asteista,kirkon järjestyksestä ja monista muista suurista palautuksentotuuksista.’Tutkikaa näitä käskyjä’, Herra sanoi Opin ja Liittojen Kirjassa,’sillä ne ovat vakaat ja todet, ja ne profetiat ja lupaukset, jotkaniissä ovat, tulevat kaikki täyttymään.7


Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, eikäminun tarvitse puolustella puhettani; ja vaikka taivaat ja maakatoavat, minun sanani ei koskaan katoa, vaan täyttyy kaikki,olipa se sitten puhuttu minun omalla äänelläni tai minunpalvelijoitteni äänellä’ (LK 1:37–38).PäällyskiviLakikiviMormonin Kirja tuo ihmiset Kristuksen tykö. Opin ja LiittojenKirja tuo ihmiset Kristuksen valtakuntaan, MyöhempienAikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon, joka on ainoatotinen ja elävä kirkko koko maan päällä (ks. LK 1:30).Minä tiedän sen.Mormonin Kirja on uskontomme lakikivi, ja Opin ja LiittojenKirja on sen päällyskivi, jossa myöhempien aikojen ilmoitusjatkuu. Herra on antanut hyväksymisensä sekä lakikivelle ettäpäällyskivelle.” (”Mormonin Kirja ja Opin ja Liittojen Kirja”,Valkeus, heinäkuu 1987, s. 77.)Kun opiskelet Opin ja Liittojen Kirjaa tämän vuoden aikana,huomaat, kuinka Herra palautti evankeliumin totuudet ”rivinrivin päälle, käskyn käskyn päälle” (LK 128:21). Todistuksesinykyajan ilmoituksesta kasvaa, ja kiitollisuutesi profeettaJoseph Smithiä kohtaan voimistuu. Opiskellessasi merkittäviäkirkon historian tapahtumia tulet lukemaan innoittavia esimerkkejäuhrauksesta ja omistautumisesta – miehistä ja naisista,jotka tunsivat Herran ja auttoivat Hänen maanpäällisenvaltakuntansa, Myöhempien Aikojen Pyhien JeesuksenKristuksen Kirkon, kasvussa. Opiskelun ja rukouksen avullauskosi Jeesukseen Kristukseen vahvistuu, kuten myös halusiauttaa Hänen valtakuntansa rakentamisessa.8


MICHIGANK A N A D AThompsonKirtlandOrangeAmherst Cleveland HiramOHIOTorontoOntariojärviBuffaloPalmyraManchesterPerrysburgPENNSYLVANIAPNEW YORKFayetteSouth BainbridgeColesvilleJoseph Knightvanhemman kotiHarmonyJoseph Smithnuoremman kotiSusqueh a nnajokiKM0 20 40 60 80 100 200Eriejärvi9


Kirkko New Yorkissa ja Pennsylvaniassa”Läntinen New York 1800-luvun alkupuolella olipääasiassa rajaseutua, mahdollisuuksienmaa niille,jotka eivät kavahtaneet neitseellisenmaan raivaamisenja taltuttamisen vaatimiasuunnattomia ponnistuksia.Näiden joukossa olivatJoseph ja Lucy Mack Smith jaheidän kahdeksan lastaan,jotka vuonna 1816 muuttivatPalmyran seudulle, lähelle Rochesteria.” (Gordon B. Hinckley:Totuuden palautus: Myöhempien Aikojen Pyhien JeesuksenKristuksen Kirkon lyhyt historia, s. 1.)Tässä ympäristössä yksi näistä lapsista, Joseph Smith nuorempi,etsi totuutta, ja Isä Jumala ja Hänen poikansa Jeesus Kristusilmestyivät hänelle. Tämä keskeinen ilmoitus, joka avasi taivaatvuosien pimeyden ja luopumuksen jälkeen, johti MormoninKirjan kääntämiseen kultalevyiltä ”Jumalan lahjan ja voimanavulla” (LK 135:3) ja pappeuden, evankeliumin toimitustensekä Jeesuksen Kristuksen kirkon palautukseen maan päälle.Palautetun kirkon myötä lähetyssaarnaajia lähetettiin julistamaanevankeliumia kaikkeen maailmaan huolimatta kirkonsisäisestä ja ulkoisesta vainosta.KH Joseph Smith –HistoriaJoseph Smithin oma kertomusKH Joseph Smith – Historia on ”otteita Joseph Smithinvirallisesta todistuksesta ja historiasta, jonka hän kirjoittivuonna 1838 ja joka julkaistiin sarjana [osina] Timesand Seasons -lehdessä Nauvoossa Illinoisissa vuoden1842 maaliskuun 15. päivästä alkaen” (Pearl of GreatPrice introductory note).Vanhin John Taylor kirjoitti kahdentoista apostolin kooruminjäsenenä ollessaan: ”Joseph Smith, Herran profeetta janäkijä, on tehnyt enemmänihmisten pelastamiseksitässä maailmassa kuinkukaan toinen ihminen –paitsi yksin Jeesus – jokaon koskaan siinä elänyt”(LK 135:3). KH JosephSmith – Historian sisältämälyhyt historia kertooprofeetan omin sanoinsiitä, kuinka palautus alkoi. Jos olet ahkera ja rukoilet, opiskelusiprofeetta Josephin elämästä, hänen kauttaan ilmoitetuistaevankeliumin periaatteista ja hänen todistuksestaanHerrasta Jeesuksesta Kristuksesta voi olla kokemus, jokamuuttaa elämäsi. Kun luet tämän todistuksen ja historian,mieti sitä, millainen nuori Joseph Smith oli. Mitä sellaistanuoressa Josephissa oli, joka osoitti, että hänestä oli tulevapalautuksen profeetta?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenKH Joseph Smith – HistoriaHavahduttaa yleinen mielipideerhetyksestä (jae 1) –Oikaista ihmisten puheet javalheetLahkot (jakeet 5–6) –Uskonnolliset ryhmätLoitolla (jae 8) – Etäällä,kaukanaOpinkappaleet (jae 9) –UskonkäsityksetSoimata (jakeet 11, 13) –Kurittaa, nuhdellaPersoona (jakeet 17–18) –Erillinen henkilöUskontunnustukset (jae 19)– UskonkäsityksetYlenkatsoa (jae 21) –HalveksiaHerja (jae 23) – Karkea jaloukkaava kielenkäyttö11


Keveys (jae 28) – Hilpeys,vakavuuden puuteOljenkorret (jae 37) – Kuivatvarret, jotka jäävät jäljellesadonkorjuun jälkeenAprikoida merkillisyyttä(jae 44) – Mietiskellä ainutlaatuisuuttaHoitaa (jae 54) – JohtaaSaada täysihoito (jae 57) –Saada huone ja ateriatKirjalliset saavutukset(jae 64) – Muinaisten kieltentietämysAsettaa (jakeet 68, 71) –Nimittää virkaan kättenpäällepanon kauttaKH Joseph Smith – Historia 17 – Ensimmäisennäyn tärkeysVanhin James E. Faust esitti luettelon kahdentoista apostolinkoorumin jäsenenä ollessaan siitä, mitä sellaista me tiedämmeIsän ja Pojan Joseph Smithille ilmestymisen jälkeen, mitä meemme tienneet aiemmin:”Mitä ensimmäinen näky kertoi?1. Jumala, Isämme, on persoonallinen olento, ja ihminentehtiin Jumalan kuvaksi.2. Jeesus on Isästä erillinen persoona.3. Isä julisti, että Jeesus Kristus on Hänen poikansa.4. Jeesus antoi ne ilmoitukset, jotka ovat Vanhassatestamentissa.5. Jaakobin lupaus siitä, että Jumala antaa viisautta sitäanoville, täyttyi.6. Näkymättömästä maailmasta oleva olento, joka yritti tuhotaJoseph Smithin, oli todellinen.7. Oli tapahtunut luopumus Jeesuksen Kristuksen järjestämästäkirkosta. Josephia kiellettiin liittymästä mihinkään lahkoista,koska nämä opettivat ihmisten oppeja.8. Joseph Smithistä tuli Jumalan ja Hänen Poikansa JeesuksenKristuksen todistaja” (”Ihmeellinen näky Palmyran lähellä”,Valkeus, lokakuu 1984, s. 131).KH Joseph Smith – Historia 19 – ”Nämä uskonjulistajat olivat kaikki turmeltuneita”Profeetta Joseph Smithin kokemus osoitti hänelle, että tuonajan uskon julistajissa (papeissa ja opettajissa) oli jotakin vikaa(ks. KH J. S. Hist. 5–6, 8–10, 12, 21–23). Presidentti J. ReubenClark jr, joka oli neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa,selitti:”Tämä ei tarkoita, etteikö nyt olisi tai etteikö olisi ollut miljooniajumalaapelkääviä ihmisiä – –, tai etteikö vuosisatojen ajanolisi ollut miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka olivat rehellisiä,uskollisia ja vanhurskaita omien mittapuidensa mukaan – –.Mutta tämä tarkoittaa sitä, että heidän järjestelmänsä perustuuvirheeseen, aivan kuten Herra sanoi Josephille” (On the Way toImmortality and Eternal Life, s. 442–443).KH Joseph Smith – Historia 66 – ”Muuan niistä,jotka olivat lähettäneet lapsensa kouluun”Siihen aikaan seudulla oli tapana, että opettaja asui jonkinaikaa oppilaidensa kotona, mikä muodosti osan hänen palkastaan.KH Joseph Smith – Historia 68–72 – Miksi profeettaJoseph Smith ja Oliver Cowdery asettivat toisensauudelleen pappeuteen kasteensa jälkeen?Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt, että JohannesKastaja ”annettuaan pappeuden käski Josephia ja Oliveriamenemään veteen ja kastamaan toisensa. Sen jälkeen heidänoli määrä panna kätensä toinen toisensa pään päälle ja antaauudelleen pappeus, jonka JohannesKastaja oli antanut heille. On kaksisyytä, miksi heitä käskettiin tekemäännäin. Ensimmäiseksi, pappeudenantaminen ennen kastetta onvastoin perustetun kirkon järjestystä.Sen tähden heidän käskettiinantaa pappeus toisilleen asianmukaisellatavalla sen jälkeen kunheidät oli kastettu. Toiseksi, enkeliteki heille sen, mitä he eivät voineettehdä itse. Kuolevaisuudessa eiollut ainuttakaan, jolla oli tämänpappeuden avaimet. Sen vuoksi oli välttämätöntä, että tämäsanansaattaja, joka piti hallussaan Aaronin pappeuden avaimiaaikojen keskipäivän armotaloudessa, lähetettiin antamaantämä voima. On vastoin taivaan järjestystä, että ne, jotka ovatmenneet verhon tuolle puolen, toimivat ja tekevät työtä maanpäällä eläville, paitsi silloin, kun kuolevainen ei voi suorittaasitä, ja siten niiden, jotka ovat nousseet ylös, on välttämätöntätoimia heidän puolestaan. Muuten Johannes olisi noudattanutkirkossa toteutettavaa asianmukaista järjestystä ja olisi ensinkastanut Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn ja sitten antanutheille Aaronin pappeuden.” (Essentials in Church History, 27.painos, s. 57–58.)Susquehannajoki12


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee neljä seuraavista tehtävistä (A–G) tutkiessasi KH JosephSmith – Historiaa.ATutustuminen Joseph Smith nuoremmanlapsuuteen ja nuoruuteenEtsi KH J. S. Hist. 1–20 ja kirjoita vihkoosi seuraavat asiat:1. Kirjoita luettelo, jossa ovat Joseph Smithin vanhempien jasisarusten nimet.2. Selitä, miksi Joseph alkoi ihmetellä, mikä kirkko oli oikea.3. Etsi pyhien kirjoitusten kohta, joka innoitti Josephia menemäänHerran eteen rukouksessa. Haluat ehkä merkitä senRaamattuusi. Selitä sen merkitys omin sanoin.4. Kirjoita luettelo kolmesta totuudesta, jotka opimme ensimmäisestänäystä ja jotka ovat mielestäsi merkittäviä. Selitä,miksi ne vaikuttivat sinuun (käytä tarvittaessa apuna osiota”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).BPyhien kirjoitusten hallinta – KHJoseph Smith – Historia 15–20Mietiskele profeetta Joseph Smithin kohdassa KH J. S. Hist.14–20 olevaa kertomusta ensimmäisestä näystä ja keskustelesitten vanhempasi tai kirkon johtajan kanssa siitä, mitä mahdollisuuksia,siunauksia ja ilonaiheita elämästäsi puuttuisi,ellei Joseph Smith olisi rukoillut ohjausta tuona kevätpäivänävuonna 1820. Kirjoita kappale, joka kuvailee keskusteluanne.3. Mikä hänelle tuona yönä ilmestyneen sanansaattajan nimioli?4. Mitä hän profetoi Joseph Smithin nimestä? Kuinka profetiatoteutuu?5. Kuinka Joseph Smith pystyi löytämään paikan, johon levytoli haudattu?6. Kuinka monta kertaa sanansaattaja ilmestyi hänelle tuonyön ja seuraavan päivän aikana? Miksi luulet hänen ilmestyneenniin monta kertaa?CEtsi tosiasiatEtsi KH J. S. Hist. 27–54 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.1. Kuinka kauan ensimmäisestä näystä oli kulunut jakeen 27mukaan?2. Mitä Joseph Smith odotti tapahtuvaksi, kun hän rukoiliHerraa 21. syyskuuta 1823? Mitä se osoittaa sinulle hänenuskostaan?© 1989 Al RoundsDKirjoita omat koekysymyksesiTutki kohtaa KH J. S. Hist. 66–75 ja Oliver Cowderyn kuvaustatapahtumista. Kirjoita viisi koekysymystä, joihin voidaan vastatanäiden jakeiden avulla. Kirjoita vastaus jokaiseen kysymykseen.EKirjoita todistuksesiLuettuasi KH J. S. Hist. kirjoita kappale, joka kuvaa tunteitasiprofeetta Joseph Smithiä ja kaikkea sitä kohtaan, minkä hänJeesuksen Kristuksen palvelijana teki meille.FKirjoita päiväkirjaanLuettuasi Moronin käynneistä kohdasta KH J. S. Hist. 27–54lue Moro. 1:1–4 ja 10:1–6. Kirjoita päiväkirjaan, miltä luulisititsestäsi tuntuneen, jos olisit ollut Moroni, joka kävi JosephSmithin luona odotettuaan yli 1 400 vuotta levyjen esiintuloaja kääntämistä.GPiirrä kuvaMieti kaikkia kohdassa KH J. S. Hist. muistiinmerkittyjäeri tapahtumia ja piirrä kuva yhdestä, joka teki sinuun vaikutuksen.Kerro, mikä tapahtumassa vaikutti sinuun.13


Opin ja LiittojenKirjan johdantosivutTutustuminen kirjaanOpin ja Liittojen Kirjan ensimmäiset sivut tarjoavat johdanto-ja taustatietoja. Nimilehti esittää kirjan nimen,lyhyen selostuksen sen sisällöstä sekä julkaisutietoja. Selittäväjohdanto kertoo, millaisesta kirjasta on kyse ja mitenme saimme sen. Se sisältää myös ensimmäisten meidänaikamme apostolien todistuksen näiden ilmoitusten totuudellisuudesta.Sisällys aikajärjestyksessä esittää yhdessäajan ja paikan kanssa järjestyksen, jossa ilmoitukset saatiin.Kun luet nämä johdantosivut, pyri selvittämään,kuinka me saimme Opin ja Liittojen Kirjan ja miksi Herrahaluaa sinun opiskelevan sitä.Vanhin Bruce R. McConkie, joka olikahdentoista apostolin kooruminjäsen, selitti, millainen vaikutus ilmoituksenpuutteella on maailmankäsitykseen Raamatusta: ”Ja tätensaatetaan tiedoksi, että millointahansa ihmiset uskovat, että pyhienkirjoitusten kaanon on täydellinen;milloin tahansa he yrittävät ravitaitseään hengellisesti yksistään menneisyydenprofeetallisella sanalla; milloin tahansa heillä eiole profeettoja ja apostoleita antamassa heille elämän sanaa;milloin tahansa he lakkaavat saamasta uusia ilmoituksia –silloin he eivät enää ole kykeneviä selittämään ja ymmärtämäänaikaisempia ilmoituksia. Ainoastaan elävät profeetat,jotka on varustettu voimalla korkeudesta ja joiden mielensama Pyhä Henki, joka kirjoitti muinaisen sanan, on valaissut,voivat ymmärtää aikaisemmat profetiat. Ilman ilmoitustakulkevat ihmiset seuraavat ainoaa heille avoinna olevaa tietä:he kääntyvät tulkitsijoiden, kirjanoppineiden, pappien ja teologienpuoleen, jotka kertovat heille sen, mitä muinainen sanatarkoitti, laatien määritelmänsä älyllisyyden pikemminkinkuin hengellisyyden perusteella.” (The Mortal Messiah: FromBethlehem to Calvary, osa 1, s. 275–276.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenNimisivuHänen seuraajansa – Ne,jotka tulivat hänen jälkeensätai jotka seurasivat häntäSelittävä johdantoKahdentoista apostolintodistus – –Armo – Lahja ja voimaTeologia – TotuudetJumalasta ja Hänen työstäänSelittävä johdanto – Pyhien kirjoitusten kokoelmaei ole loppunut!Opin ja Liittojen Kirjan kehitys onosoitus siitä, ettei kirkon hyväksyttyjäpyhiä kirjoituksia (kutsutaan useinohjekirjoiksi tai pyhien kirjoitustenkaanoniksi) tule pitää valmiina.Monet kristityt kirkot opettavat, ettäRaamattu sisältää kaiken Jumalansanan ihmisille ja että ilmoitus onlakannut. Presidentti Hugh B. Brownopetti ollessaan neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa:”Kun Joseph palasi metsästä, jossa hän sai [ensimmäisennäyn], hän oli oppinut ainakin neljä perustavaa laatuaolevaa totuutta ja hän teki ne tiettäviksi maailmalle.Ensimmäiseksi, että Isä ja Poika ovat erillisiä ja erilaisia yksilöitä.Toiseksi, ettei pyhien kirjoitusten kaanon ole kokonainen.Kolmanneksi, että ihminen on todella luotu Jumalankuvaksi. Neljänneksi, että maan ja taivaan välinen yhteydenpitokanavaon avoinna ja että ilmoitus on jatkuvaa.” (JulkaisussaConference Report, syyskuu – lokakuu 1967, s. 120.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan johdantosivuja.AVastausten etsiminenVastaa seuraaviin kysymyksiin tutkiessasi selittävää johdantoaja sisällystä aikajärjestyksessä.1. Mitä syitä näiden ilmoitusten antamiselle mainitaan?2. Minä vuosina saatiin yli 70 ilmoitusta? Miksi luulet,että niin monet ilmoituksista annettiin noina vuosina?3. Miksi sinun mielestäsi Herra ei antanut profeetta JosephSmithille kaikkia ilmoituksia yhdellä kertaa?BMillaista olisi, jos – –?Selitä lukemiesi johdantosivujen ja osion ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen” perusteella, millaista olisi, jos ei olisi eläviäprofeettoja saamassa nykyajan ilmoitusta.Opin ja LiittojenKirja 1Herran esipuhe – varoituksen ääniKirjan esipuhe selittää tekijän tarkoituksen kirjan kirjoittamiselle.Opin ja Liittojen Kirja 1 on Herran esipuheHänen ilmoitustensa kirjaan näinä myöhempinä aikoina.14


Monet ihmiset eivät tiedä, että Herra on kutsunut nykyajanprofeettoja, jotka saavat Häneltä ilmoituksia. Jopakirkossa on jäseniä, jotka eivät kiinnitä paljoa huomiotasiihen, mitä elävät profeetat sanovat. Kun luet tämän luvun,huomaa, keille Herra puhuu, mikä Hänen varoituksensaon ja miksi Hän antoi sen. Nämä ovat keskeisiä aiheita,jotka toistuvat läpi koko kirjan.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 1Babylon (jae 16) – Maailmansyntisyyden vertauskuvaSynkeys (jae 30) – TuntemattomuudentilaOpin ja Liittojen Kirja 1:6 – ”Minun esipuheenikäskyjeni kirjaan”Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut:”Opin ja Liittojen Kirjan ensimmäinenluku ei ole ensimmäinen saatu ilmoitus,mutta se on sijoitettu kirjassaensimmäiseksi, koska Herra antoi senesipuheeksi käskyjensä kirjaan.Opin ja Liittojen Kirja on aivan ainutlaatuinenkirja ja kiinnostaa kaikkia,jotka uskovat siihen, ja se on ainoakirja, jolla on ollut kunnia saadaesipuhe itse Herralta. Tämä on kuitenkinjohdonmukaista ja niin tulisi ollakin, sillä se on, kutenHän julistaa, Hänen kirjansa. Sitä ei ole kirjoittanut JosephSmith, vaan sen saneli Jeesus Kristus, ja se sisältää Hänen jaHänen Isänsä sanan kirkolle ja kaikelle maailmalle, ettäusko Jumalaan, parannus synneistä ja jäsenyys Hänen kirkossaanvoidaan antaa kaikille, jotka osoittavat uskoa, ja ettäuusi ja iankaikkinen liitto voidaan jälleen saattaa voimaan.Herra antaa tässä hyväksymisensä sanansa julkaisemiselle,sillä Hän haluaa tahtonsa tulevan tunnetuksi. Evankeliumi onpalautettu, ja kirkon vanhimmat oli lähetetty saarnaamaanpelastusta epäuskoiseen maailmaan, jotta ihmiset voisivat jälleenkerran löytää tien Jumalan valtakuntaan. Tämä esipuhepainoi ilmoituksiin jumalallisen hyväksymismerkin, ja ilmoituksetmenivät sen tähden eteenpäin suuremmalla voimallakuin muussa tapauksessa, ja niiden pitäisi tehdä vaikutusjokaiseen, joka lukee ne, erityisesti kirkon jäseniin, joilla onvelvollisuus pitää ilmoitusten sisältämät käskyt.” (ChurchHistory and Modern Revelation, osa 1, s. 251–252.)Saadaksesi lisätietoja Opin ja Liittojen Kirjasta ja Käskyjenkirjasta katso tässä oppikirjassa oleva kohta ”Opin ja LiittojenKirjan historia” (s. 241).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä D ja kaksi muuta tehtävää (A–C) tutkiessasi Opinja Liittojen Kirjan lukua 1.ATutustu luvun johdantoonLue Opin ja Liittojen Kirjan ensimmäisen luvun johdanto huolellisesti.Kirjoita vihkoosi kaksi johdannossa esiintyvääaihetta, joista haluaisit oppia enemmän. Luettuasi Opin ja LiittojenKirjan ensimmäisen luvun esitä lyhyesti, mitä opitkummastakin aiheesta.BTunnista kuka, mitä, milloin ja miksi1. Piirrä vihkoosi kaavio, jossa on neljä saraketta, ja otsikoi neseuraavasti:Kenelle Herrapuhuu?Mitä Hänsanoi, ettätulisi tapahtumaan?Milloin Hänsanoi sentapahtuvan?Miksi Hänsanoi sentapahtuvan?2. Tutkiessasi kohtaa LK 1:1–16 täytä kaavio kysymyksiinlöytämilläsi vastauksilla.3. Jos sinun olisi määrä pitää oppiaihe perheillassa näidenjakeiden pohjalta, mikä olisi tärkein seikka, jonka haluaisitperheesi muistavan?Tämä ensimmäisenä lukuna tunnettu ilmoitus annettiin suurenmoisessakonferenssissa, joka pidettiin Hiramissä Ohiossa1.–2. marraskuuta 1831, kun käskyjen julkaisemista käsiteltiin.CKuinka selviytyä onnettomuuksilta?Kohdassa LK 1:1–16 Herra varoitti onnettomuuksista, jotkakohtaisivat jumalattomia. Jakeissa 17–30 Hän selitti, mitäHän tekee pelastaakseen meidät noilta onnettomuuksilta.Jakeet 31–39 auttavat meitä ymmärtämään, mitä meidän täytyytehdä, jotta Herra voi pelastaa meidät synneistämme.1. Keitä Herra kutsui auttamaan meitä tietäessään turmiot,jotka kohtaisivat maan asukkaita? (Ks. jakeet 17–18.)2. Mitä heidän oli määrä tehdä? (Ks. jakeet 19–23.)15


3. Mitä Herra teki auttaakseen heitä toteuttamaan sen, mihinheidät oli kutsuttu? (Ks. jakeet 24–30.)4. Kuinka hyvin Herran palvelijat ovat suoriutuneet osansatoteuttamisesta?5. Mitä meidän täytyy tehdä hyötyäksemme siitä, mitä Herraon tehnyt? (Ks. jakeet 31–39.)6. Kuinka hyvin sinä suoritat omaa osuuttasi?DPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 1:37–38Oleta, että sinulla on ystävä, joka valittaa sitä, että hänen täytyylukea Opin ja Liittojen Kirja seminaarissa, ja hän sanoo:”Eihän siinä ole edes hyviä kertomuksia kuten Mormonin Kirjassa.Miksi minun täytyy kuitenkin lukea kaikki nuo ilmoitukset?”Kirjoita vastaus ystävällesi käyttäen Opin ja LiittojenKirjan luvusta 1 oppimiasi asioita. Esitä omasta elämästäsitai näkemästäsi joitakin esimerkkejä, jotka osoittavat todeksiHerran jakeissa 37–38 ilmoittamat asiat.Opin ja LiittojenKirja 2Moronin ilmestyminenSyyskuun 21. päivänävuonna 1823 Joseph Smithpyysi jumalallista ilmoitustaasemastaan Herranedessä (ks. KH J. S. Hist.29). Vastauksena hänenrukoukseensa enkeliMoroni ilmestyi hänelleperheen hirsimökin yläkerranmakuuhuoneessa.Moroni käytti koko yönopettaen nuorta profeettaa.Opin ja Liittojen Kirjan luku 2 edustaa vain pientä osaakaikesta siitä, mitä Moroni opetti (ks. KH J. S. Hist.30–54; Moronin profetian toteutuminen on kohdassa LK110, ja se opiskellaan luvun yhteydessä). Kun tutkittätä lukua, mieti, miksi tämä ilmoitus on otettu mukaanOpin ja Liittojen Kirjaan.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 2Herran päivä (jae 1) – Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminenOpin ja Liittojen Kirja 2:1 – ”Minä olen ilmoittavateille pappeuden””Joseph ja Oliver oli asetettu Melkisedekinpappeuteen ja heille oliannettu apostolinen voima ja valtuusjo vuonna 1829. Kuinka sitten Eliailmoittaisi pappeuden? Yksinkertaisestisanoen Elia lähetettiin vuonna1836 [ks. LK 110:13–16] ilmoittamaanpappeuden avaimet ja sinetöimisvoimat,joita ei ollut vielä täysin ymmärretty tai jotka eivätolleet täysin toiminnassa tässä armotaloudessa. Elia palauttiavaimet, joiden avulla perheet, jotka on järjestetty [Melkisedekinpappeuden] patriarkaaliseen järjestykseen Eliaan antamanvaltuuden kautta, voitiin liittää yhteen ja sinetöidäiankaikkisuudeksi.” (Joseph Fielding McConkie ja Robert L.Millet, Joseph Smith: The Choice Seer, s. 187.)Opin ja Liittojen Kirja 2:1 – Kuinka JeesuksenKristuksen toinen tuleminen on ”suuri japeljättävä”?Presidentti Joseph Fielding Smith opetti tätä Moronin toistamaaMalakian profetiaa koskien: ”Tämä profetia julistaa, ettäHerran suuri ja peljättävä päivä on se päivä, jolloin meidänHerramme tulee taivaan pilvissä suuressa kirkkaudessa ja jolloinHän tulee kostamaan jumalattomille. Se on oleva peljättäväpäivä kaikille niille, jotka eivät ole tehneet parannusta jaovat täynnä syntiä, mutta vanhurskaille se on oleva rauhanja pelastuksen päivä. Kuitenkin ennen kuin se tulee, tullaanElian valtuuden palauttamisen kautta suorittamaan jokinvoimallinen työ, joka on niin väkevä, että se on säästävä maantuholta, niin ettei sitä lyödä kirouksella.” (Pelastuksen oppeja,osa 2, s. 111–112.)Opin ja Liittojen Kirja 2:2 – Mitä ”isille annetutlupaukset” ovat?Vanhin Joseph Fielding Smith kirjoitti kahdentoista apostolinkoorumin jäsenenä ollessaan, että ”tämä ilmaus liittyy tiettyihinlupauksiin, jotka on tehty niille, jotka kuolivat tietämättäevankeliumista ja saamatta tilaisuutta saada osakseen pappeudensinetöimistoimitukset korotustaan koskien. Näidenlupausten mukaisesti myöhempien aikojen lasten on määräsuorittaa kaikki nämä toimitukset kuolleiden hyväksi.”(”The Promises Made to the Fathers”, Improvement Era, heinäkuu1922, s. 829.)Opin ja Liittojen Kirja 2:3 – Miksi maa”hävitettäisiin”, ellei Elia tulisi?Presidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut: ”Miksi maahävitettäisiin? Yksinkertaisesti siksi, että jos isien ja lastenvälillä ei ole yhdistävää sidettä – joka on työ kuolleiden puolesta– niin me kaikki tulemme olemaan hylättyjä; kokoJumalan työ tulee raukeamaan tyhjiin ja täydelleen häviämään[ks. LK 128:15–18]. Niin ei tietenkään tule olemaan.” (Pelastuksenoppeja, osa 2, s. 121.)16


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 2.AVertaile kertomuksiaOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 2 enkeli Moroni toistaa kohdanMal. 3:23–24. Me voimme saada merkittäviä oivalluksiavertailemalla näitä kahta aikakirjaa (ks. tarvittaessa osio ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”, josta saat apua).1. Vertaile kohtia Mal. 3:23 ja LK 2:1. Mitä sellaista Moronisanoi Elian tekevän, mikä ei löydy Malakian kirjasta?Mitä se tarkoittaa?2. Vertaile kohtia Mal. 3:24 ja LK 2:2. Mitä Elia tekisi kääntääkseenisien ja lasten sydämet?3. Vertaile kohtia Mal. 3:24 ja LK 2:3. Mikä kirous oli? Mitä setarkoittaa?4. Selitä kahdella tai kolmella lauseella, mitä Elian tuleminenon saanut tai tulee saamaan aikaan omassa elämässäsi.Opin ja LiittojenKirja 3Profeetta saa tärkeän opetuksenMartin Harris kadotti profeetta Joseph Smithin kultalevyiltäkääntämän käsikirjoituksen ensimmäiset 116 sivua.Opin ja Liittojen Kirjan luku 3 yhdessä luvun 10 kanssaon profeetta Josephin saamia ilmoituksia hukkaan joutuneidensivujen vuoksi. Luvussa 3 Herra opetti JosephSmithille, mitä hän teki väärin, sekä tärkeitä totuuksia,jotka liittyivät hänen kutsumukseensa profeettana.Kuvittele, miltä profeetasta tuntui, kun hän sai tämänilmoituksen.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 3:12 – Miksi Herra kutsuiMartin Harrisia ”jumalattomaksi ihmiseksi”?Samalla kun Martin Harris kirjoittimuistiin profeetta Joseph Smithin käännöksenMormonin Kirjasta, hän pyytämälläpyysi Josephia kysymään Herraltalupaa viedä käännetyt sivutnäytettäviksi vaimolleen ja muille, jotkaajattelivat, että Martin antoi selvästi pettääitseään. Profeetta Joseph selitti, mitätapahtui: ”Minä kysyin, ja vastaus oli,että hän ei saanut. Hän ei kuitenkaan tyytynyt tähän vastaukseenvaan halusi minun kysyvän uudestaan. Tein niin,ja vastaus oli sama kuin ennenkin. Mutta hän ei tyytynyt vieläkään,vaan intti, että minun oli kysyttävä vielä kerran. Paljontaivuttelun jälkeen kysyin jälleen Herralta, ja hänelleannettiin lupa ottaa kirjoitukset tietyillä ehdoilla, jotka olivat,että hän sai näyttää niitä vain veljelleen Preserved Harrisille,omalle vaimolleen, isälleen ja äidilleen sekä rouva Cobbille,vaimonsa sisarelle. Tämän viimeisen vastauksen mukaisestipyysin, että hän lupaisi mitä vakaimmin, ettei hän tekisi toisinkuin oli käsketty. Hän lupasi sen. Hän sitoutui, kuten häneltävaadittiin, otti kirjoitukset ja meni menojaan. Mutta huolimattaankarista ehdoista, jotka hänelle oli annettu, ja hänenminulle antamansa lupauksen vakavuudesta hän näytti niitämuille, ja salajuonen avulla he saivat ne häneltä, eikä niitäole palautettu sen koommin.” (History of the Church, osa 1, s. 21.)Saadaksesi lisätietoja Martin Harrisista ks. ”Opin ja LiittojenKirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239).Opin ja Liittojen Kirja 3:14 – Mitä ”erioikeuksia”profeetta Joseph Smith menetti joksikin ajaksi?Sen jälkeen kun käsikirjoituksen 116 sivua olivat kadonneet,Moroni ilmestyi Joseph Smithille ja otti pois uurimin ja tummiminja levyt, mutta lupasi, että jos Joseph tekisi parannuksensiitä, ettei ollut noudattanut Herran neuvoa, hänen sallittaisiinjatkaa käännöstyötä (ks. Kirkon historia aikojen täyttyessä[Uskonto 341–343 oppilaan aineisto, 2. painos], s. 48–49).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 3.AEtsi opetustaProfeetta Joseph Smith oli aivan suunniltaan 116 sivun katoamisesta.Tarkastele kohtaa LK 3:1–8 ja kirjoita, mitä Herrahalusi profeetan oppivan tästä kokemuksesta näiden jakeidenmukaan. Perustele vastauksesi käyttäen jakeissa olevia sanojaja ilmaisuja.BValinnat ja seurauksetMartin Harris oli ollut suuri apu nuorelle profeetalle, ja JosephSmith halusi tietenkin olla avuksi hänelle. Jaa vihkosi sivukolmeen sarakkeeseen ja tee seuraavat luettelot kohdasta LK3:1–15 lukemasi perusteella.17


Opin ja Liittojen Kirja 6:2 – Sanan voimaHerra käytti vaikuttavia kielikuvia kuvaillessaan sanansa voimaa.Ajatus Jumalan sanan voimasta on helppo ymmärtää,koska Hänen sanansa koskettaa kaikkea taivaasta ihmissydämeenasti. Ilmaisu ”terävämpi kuin kaksiteräinen miekka,niin että se erottaa sekä nivelet että ytimet” esittää havainnollisestisitä, miten Jumalan sana voi viiltää ihmisen sisimpäänasti (ks. myös 1. Ne. 16:1–2).Opin ja Liittojen Kirja 6:6 – ”Siionin asia”Sanaa Siion käytetään useilla eri tavoilla Opin ja Liittojen Kirjassa(ks. ”Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviä ihmisiä jatermejä”, s. 242). Jokainen tapa viittaa kuitenkin Herran pyrkimyksiinherättää kansa asumaan Hänen kanssaan vanhurskaudessa.”Ahkeroikaa Siionin asian alulle saattamiseksi jalujittamiseksi” tarkoittaa evankeliumin levittämisen edistämistäja pyhien vanhurskauden lisääntymistä.Opin ja Liittojen Kirja 6:10–11 – Minkä lahjanOliver Cowdery sai?Lahja, jonka Herra antoi Oliver Cowderylle, oli ilmoituksenhenki (ks. LK 8:3–4). Presidentti Joseph Fielding Smith onopettanut, että sen ”oli määrä olla suoja hänelle, jos hän tarvitsisisitä, ja se vapauttaisi hänet hänen vihamiestensä käsistäja suojelisi häntä tuhoojalta” (Church History and Modern Revelation,osa 1, s. 52).Opin ja Liittojen Kirja 6:14–24 – Minkä todistuksenOliver Cowdery oli saanut?Profeetta Joseph Smith on merkinnyt muistiin: ”Kun olimmesaaneet tämän ilmoituksen, Oliver Cowdery sanoi minulle,että kun hän oli mennyt isäni luokse täysihoitoon ja kun perheoli kertonut hänelle siitä, että minä olin saanut levyt, hän olieräänä yönä levolle laskeuduttuaan huutanut Herran puoleensaadakseen tietää, olivatko asiat niin, ja Herra oli ilmoittanuthänelle, että ne olivat tosia, mutta hän oli pitänyt asian kokonaansalassa eikä ollut maininnut siitä kenellekään. Ja sittenkun tämä ilmoitus annettiin, hän tiesi, että työ oli tosi, koskakukaan elävä olento ei tiennyt asioista, joista ilmoituksessapuhuttiin, paitsi Jumala ja hän itse.” (History of the Church,osa 1, s. 35.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 6.AVertaileOpin ja Liittojen Kirjan kuudennessa luvussa Herra käyttikielikuvia tai vertauskuvia opettaakseen tärkeitä totuuksia.Jäljennä vihkoosi seuraavat lausekkeet ja täydennä ne valmiiksijakeista 1–5 oppimasi perusteella:1. Evankeliumin sanoma on kuin miekka, koska – –2. Lähetystyö on kuin maanviljelyä, koska – –3. Rukous on kuin koputtaisi oveen, koska – –BKuinka olla rikas ja onnellinen?1. Vertaa kohtaa LK 6:7, 13 siihen, mitä Nefi oppi kohdassa1. Ne. 11:21–23. Selitä, mitä sinä opit siitä, kuinka olla rikasja onnellinen.2. Kuinka se, mitä nämä pyhien kirjoitusten kohdat opettavatrikkaudesta ja onnesta, eroaa siitä, minkä maailma ajatteleetekevän meidät rikkaiksi ja onnellisiksi?3. Miksi sinun mielestäsi aineelliset rikkaudet eivät voi tuodameille sellaista iloa, jonka Herra tarjoaa?4. Selitä lauseella tai kahdella, minkä arvoinen pelastuksenja iankaikkisen elämän lahja on sinulle.CIlmoituksen tulemisen ymmärtäminen1. Kohdasta LK 6:14–24 lukemasi perusteella selitä, kuinkaOliver Cowdery tiesi, että Joseph Smith oli todella Jumalankutsuma (ks. tarvittaessa myös osio ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”).2. Valitse kohdasta LK 6:14–24 kaksi jaetta, jotka tekivätsinuun vaikutuksen, ja kerro, kuinka voit soveltaa näitäjakeita ilmoituksen saamiseen omassa elämässäsi.Opin ja LiittojenKirja 7Johanneksen ilmestykseenkätketty aikakirjaVuoden 1829 huhtikuun aikana profeetta Joseph Smithjatkoi Mormonin Kirjan levyjen käännöstyötä OliverCowderyn toimiessa hänen kirjurinaan. Profeetta kuvailiolosuhteita, jotka johtivat tämän ilmoituksen saamiseen:”Välillemme syntyi mielipide-ero Uudessa testamentissa(ks. Joh. 21:20–23) olevasta apostoli Johannesta koskevastakertomuksesta, kuoliko hän vai jäikö hän elämään.Päätimme yhdessä selvittääasian uurimin ja tummiminkautta.” (History ofthe Church, osa 1,s. 35–36.)Kun luet Opin ja LiittojenKirjan lukua 7, tarkastele,mitä apostolit Johannesja Pietari tahtoivat eniten.Mitä sellaista Johannestahtoi tehdä, mikä olijalompaa kuin mitä hän oli tehnyt aiemmin? Jos Vapahtajakysyisi sinulta, mitä tahtoisit eniten, mitä vastaisitHänelle?20


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 7Pergamentti (johdanto) –Kirjoittamista vartenvalmistettu lampaan- taivuohennahkaAvaimet (jae 7) – ValtuusPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 8Anominen (luvun johdanto) – RukousPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 7.AVastaa yhdellä lauseellaOpin ja Liittojen Kirjan luvun 7 johdanto kertoo, mitä JosephSmith ja Oliver Cowdery kysyivät Herralta (ks. myös tämänoppilaan oppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 7 esittely).Luettuasi luvun 7 kirjoita yhden lauseen pituinen vastausjokaiseen seuraavista kysymyksistä:1. Mitä eroa oli sillä, mitä Johannes ja Pietari halusivat?2. Mitä tämä luku opettaa sinulle evankeliumista kertomisentärkeydestä?3. Mitä sinä opit vanhurskaista toiveista?Opin ja LiittojenKirja 8–9Ilmoituksen saaminen jasen huomaaminenUskollisten ulottuvilla on suurenmoinen siunaus saadahenkilökohtaista ilmoitusta Pyhän Hengen kautta. Opin jaLiittojen Kirjan luvussa 6 Oliver Cowderylle luvattiinilmoituksen lahja, erityisesti voima kääntää muinaisiaaikakirjoja. Kuten Oliver kuitenkin huomasi, ilmoituksensaaminen vaatii usein suurempia ponnistuksia kuin pelkästäänpyytämistä. Vanhin S. Dilworth Young, joka oliseitsemänkymmenen koorumin jäsen, on opettanut: ”Vointodistaa teille, että kenelläkään teistä ei tule olemaan suurempaa,jännittävämpää ja onnellisempaa seikkailua kuinsen selville saaminen, kuinka tulkita Henkeä, joka tuleeteihin todistaen totuudesta – –. Meidän täytyy saadaselville menettelytapa, jolla Henki kuiskaa sydämessämme.Meidän täytyy oppia kuulemaan ja ymmärtämään sitäja tunnistamaan, kun meillä on se, ja joskus siihen meneepitkä aika.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu1959, s. 59.) Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukuja 8–9,huomaa, mitä Oliver Cowderya käskettiin tekemään, jottahänellä olisi voima kääntää, ja miksi hän ei pystynyt jatkamaan.Huomaa myös, mitä nämä ilmoitukset opettavatsinun ponnisteluistasi saada henkilökohtaista ilmoitusta.Mooses jakoi Punaisenmeren kahtia ilmoituksen hengen avulla.Opin ja Liittojen Kirja 8:6–8 – ”Aaronin lahja”Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”OliverCowderylle annettiin toinenkin lahja, joka oli Aaronin lahja.Samoin kuin Aaron kulki sauva kädessä Mooseksen edellähänen puhemiehenään, samoin Oliver Cowderyn oli määräkulkea Joseph Smithin edellä. Mitä ikinä hän pyytäisikinHerralta tämän lahjan voimalla, se suotaisiin hänelle, jos hänpyytäisi uskossa ja viisaudessa. Oliverille suotiin suuri kunniapitää hallussaan tämän armotalouden avaimia Joseph Smithinkanssa, ja Aaronin tavoin hän oli puhemiehenä monessatilaisuudessa. Juuri Oliver piti ensimmäisen julkisen saarnantässä armotaloudessa.” (Church History and Modern Revelation,osa 1, s. 52.)Opin ja Liittojen Kirja 9:7–9 – Saako Henki ainasydämen palamaan rinnassa?Kahdentoista apostolin koorumin jäsen,vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt:”Hengen opettamaksi tuleminen ei olepassiivista. Herran yhteydenotot eivättule useinkaan ennen kuin olemmetutkineet asiat omassa mielessämme.Sitten saamme vahvistuksen.Herra selitti tuon tapahtumaketjun Oliver Cowderylle toisessailmoituksessa, joka saatiin Harmonyssa Pennsylvaniassavuoden 1829 huhtikuussa. Herra kertoi, miksi Oliver ei ollutpystynyt kääntämään Mormonin Kirjaa:’Katso, sinä et ymmärtänyt; sinä luulit, että antaisin sensinulle ilman omaa harkintaasi, kunhan vain anoisit minulta.Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun on harkittava setarkoin omassa mielessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta,onko se oikein, ja jos se on oikein, olen saattava sydämesi palamaanrinnassasi; ja näin olet tunteva, että se on oikein’ (LK 9:7–8,kursivointi lisätty).21


Tämä saattaa olla yksi tärkeimpiä ja väärinymmärretyimpiäopetuksia koko Opin ja Liittojen Kirjassa. Hengen opetuksettulevat usein tunteina. Se tosiasia on äärimmäisen tärkeä,ja kuitenkin jotkut ymmärtävät väärin, mitä se tarkoittaa.Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat sanoneet minulle, etteiväthe ole saaneet koskaan todistusta Pyhältä Hengeltä, koskahe eivät ole koskaan tunteneet ’sydämensä palavan’.Mitä ’sydämen palaminen’ tarkoittaa? Pitääkö sen olla sellaistakuumuuden tunnetta, jota esimerkiksi palaminenaiheuttaa? Jos se tarkoittaa sitä, niin minun sydämeni ei olekoskaan palanut. Sana ’palaa’ viittaa tässä kirjoitusten kohdassavarmastikin hyvänolon ja rauhan tunteeseen. Se ontodistus, jonka monet saavat. Sillä tavoin ilmoitus toimii.Hiljainen ääni on tosiaan juuri sitä, ’hiljainen’.” (”Opettaminenja oppiminen Hengen kautta”, Liahona, toukokuu 1999, s. 22.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A ja joko tehtävä B tai C tutkiessasi Opin ja LiittojenKirjan lukuja 8–9.APyhien kirjoitusten hallinta –Opin ja Liittojen Kirja 8:2–3Kahdentoista apostolin koorumin jäsen,vanhin Boyd K. Packer on sanonut:”Apostolina kuuntelen nykyään samaainnoituksen ääntä. Se tulee samastalähteestä samalla tavoin kuin se, jotakuuntelin poikana ollessani. Äänion vain paljon selkeämpi nykyään.”(”Rukoukset ja vastaukset”, Valkeus,toukokuu 1980, s. 36.)1. Tutki kohtaa LK 8:1–3 ja selitä, mitä tapahtuu, kun PyhäHenki puhuu mielellemme (ks. myös Enos 10).2. Millaisia tunteita Pyhä Henki saa aikaan puhuessaansisimpäämme (ks. myös 1. Ne. 17:45)?3. Mitä sellaista opit kohdasta LK 8:1, joka saattaisi selittää,miksi innoituksen äänestä tuli selvempi vanhin Packerille?BTee yhteenveto opista1. Miten Herra puhui Oliver Cowderylle kohdan LK 6:23mukaan?2. Mitä muuta Herra opetti hänelle kohdassa LK 8:2–3 siitä,kuinka ilmoitus tulee?3. Mitä Oliver Cowdery oppi kohdassa LK 9:7–9 vastaustensaamisesta kääntämisen aikana?4. Kirjoita yhteenvetona kappale siitä, mitä opit ilmoituksestanäiden pyhien kirjoitusten kohtien perusteella (ks. myösosio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).CKirjoita tapahtuman opetus1. Tee yhteenveto siitä, mitä Herra lupasi Oliver CowderylleOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 8 ja mitä Herra sanoiOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 9 siitä, miksi hänen ei sallittujatkaa kääntämistä.2. Kirjoita yhden lauseen mittainen tiivistelmä opetuksesta,jonka voimme saada tästä ilmoituksesta.3. Kuinka tiivistelmäsi saattaisi soveltua jollekulle, joka pyrkiisaamaan innoitusta Herralta?Opin ja LiittojenKirja 10Juoni profeetan tuhoamiseksiOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 3 luit siitä, kuinka MartinHarris kadotti profeetta Joseph Smithin levyiltä kääntämät116 sivua. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 10 Herrailmoitti, mitä 116 käsikirjoitussivulle tapahtui ja mitä Saatanaaikoi tehdä niillä. Mikä vielä tärkeämpää, saat selville,mitä Herra teki korvatakseen noiden sivujen katoamisen.Kun tutkit tätä lukua, ota selvää, mitä Herra opetti voimastaansäädellä tapahtumien kulkua täällä maan päällämukaan lukien Saatanan pyrkimys tuhota Herran työ.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 10Paha (jae 20) – SyntiKadotus (jae 23) – SyylliseksijulistaminenSaattaa ymmälle (jae 42) –Nöyryyttää, saattaa häpeäänOpin ja Liittojen Kirja 10:6 – Millä tavalla MartinHarris pyrki tuhoamaan profeetta Joseph Smithin?Martin Harrisin pyrkimyksenä ei ollut tuhota profeetta JosephSmithiä, mutta se, mitä tapahtui 116 Mormonin Kirjan käsikirjoitussivunkatoamisen seurauksena, valaisee sitä, mitä voitapahtua, kun me halveksimme Jumalan neuvoja (ks. LK 3:13;ks. myös kohdan LK 3:12 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,s. 17). Jollei Herra olisi edeltä tiennyt, mitä MartinHarris tekisi, ja varautunut siihen, saatana ja hänen palvelijansaolisivat saattaneet onnistua tuhoamaan profeetta Josephinvalheillaan (ks. LK 10:10–33). Pyytämällä yhä uudelleenkäsikirjoitusta vastoin Herran neuvoja ja rikkomalla lupauksensavarjella sitä huolellisesti, Martin auttoi tosiasiassa saatananasiaa, vaikka se ei ollut hänen tarkoituksensa.22


Opin ja Liittojen Kirja 10:30–45 – Herra näkeelopun alusta astiBSaatanan ”kavala juoni” verrattunaHerran viisauteen1. Jaa vihkosi sivu kahteen sarakkeeseen. Nimeä ensimmäinen”Saatanan kavalaksi juoneksi” ja toinen ”Herran viisaudeksi”.2. Kohdasta LK 10:6–29 lukemasi perusteella kirjoita ensimmäiseensarakkeeseen, mitä Herra sanoi Saatanan suunnitelleentehdä Martin Harrisilta varastetuilla 116 sivulla.3. Kirjoita toiseen sarakkeeseen jakeiden 30–45 perusteella,mitä Herra teki estääkseen Saatanaa saavuttamasta tarkoitustaan.4. Lue 1. Ne. 9:3–6 ja Morm. S. 1–7. Kerro, kuinka paljonaikaisemmin Herra oli valmistanut ratkaisun 116 sivunkatoamisen luomaan ongelmaan.Yli kaksituhatta vuotta aikaisemmin Herra oli valmistanutkeinon estää saatanaa tuhoamasta profeetta Joseph Smithiä jaMormonin Kirjaa 116 käsikirjoitussivun katoamisen kautta.Hän oli käskenyt profeetta Nefiä valmistamaan toiset levyt,jotka kattoivat saman ajanjakson kuin katoava käsikirjoitus.Suurin ero kaksien levyjen välillä oli se, että kadotettu osuusoli historiallisempi, kun taas kaksoiskappale on profeetallisempija hengellisempi (ks. 1. Ne. 9:3–6; Morm. S. 1–7).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A ja kaksi muuta tehtävää (B–D) tutkiessasi Opinja Liittojen Kirjan lukua 10.APyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 10:5Sana Saatana merkitsee ”vastustajaa”, mikä kuvaa paholaisenroolia vanhurskauden vastustajana. Saatana ja hänen apulaisensahoukuttelevat meitä tekemään syntiä, mikä johtaakurjuuteen ja murheeseen, mutta Herralla on suurempi voimaauttaa meitä voittamaan kiusaukset.1. Lue Al. 34:17–27 ja 3. Ne. 20:1. Mitä meidän täytyy tehdävoittaaksemme Saatanan (ks. LK 10:5)? Mitä sinun mielestäsitarkoittaa rukoilla ”alati”?2. Merkitse LK 10:5 ja 2. Ne. 32:8–9 rinnakkaisviitteellä.Kuka opettaa meitä olemaan rukoilematta?COle selvillä Saatanan menettelytavoistaLK 10:20–29 kertoo joistakin menettelytavoista, joita Saatanakäyttää pettääkseen meitä.1. Tarkastele jakeita 20–24 ja selitä, kuinka Saatana saa ihmisettaistelemaan totuutta vastaan ja miksi hän tekee niin.2. Lue jakeet 25–29 ja kirjoita, mitä Saatana sanoi JosephSmithin vihamiehille saadakseen heidät vakuuttuneiksi siitä,että oli oikein yrittää tuhota profeetta ja Mormonin Kirja.3. Millä tavoin ryhmät tai yksittäiset ihmiset saattaisivatyrittää tehdä saman nykyään?DValmista oppiaihe Alkeisyhdistykseen1. Kirjoita, mitä opettaisit 7-vuotiaiden luokalle AlkeisyhdistyksessäOpin ja Liittojen Kirjan luvuissa 3 ja 10 olevastakertomuksesta koskien 116 kadonnutta sivua.2. Kerro kahdesta opetuksesta, jotka voimme saada profeettaJoseph Smithin kokemuksesta, ja osoita, kuinka ne voivatsoveltua nykyiseen elämäämme.23


Hyrum Smith oli profeetta Joseph Smithin vanhempi veli(ks. J. S. Hist. 4). Vuoden 1829 toukokuussa hän matkustiPalmyrasta New Yorkista Harmonyyn Pennsylvaniaanvierailulle Josephin ja hänen vaimonsa Emmansekä Oliver Cowderyn luokse, kun he uurastivat MormoninKirjan käännöstyön parissa. Hyrum esitti hartaanpyynnön veljelleen profeetalle, ja seurauksena oli Opin jaLiittojen Kirjan luvussa 11 oleva ilmoitus. (Ks. Historyof the Church, osa 1, s. 45.)Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Neal A.Maxwell on opettanut: ”Aina silloin kunjotakin hengellisesti merkittävää ontapahtumassa, mukana on vanhurskaitahaluja” (”Sydämemme halajamisenmukaan”, Valkeus, tammikuu1997, s. 20). Kun luet Opin ja LiittojenKirjan lukua 11, etsi sanaa halataja sitä, mitä Herra sanoi halujemmetärkeydestä. Huomaa myös, ettämonet ilmoituksessa annetuista neuvoistakoskevat kaikkia, ”joilla on haluhyvään” (jae 27) – mikä tarkoittaa myös sinua!Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 11Turvautua (jae 18) –Etsiä neuvojaOpin ja LiittojenKirja 11”Jos sinä halajat”Malttaa mieli (jae 22) –Olla rupeamatta saarnaamaanvieläOpin ja Liittojen Kirja 11 – Hyrum SmithSaadaksesi lisätietoja Hyrum Smithistä ks. ”Opin ja LiittojenKirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239).Opin ja Liittojen Kirja 11:6 – ”Siionin asianlujittaminen”Saadaksesi apua tämän ilmaisun ymmärtämiseen ks. kohdanLK 6:6 osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” (s. 20)ja sanaa Siion kohdasta ”Opin ja Liittojen Kirjassa esiintyviäihmisiä ja termejä” (s. 242).Opin ja Liittojen Kirja 11:9 – ”Julista ainoastaanparannusta tälle sukupolvelle”Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Kun Herrakutsuu palvelijoitaan julistamaan ainoastaan parannusta,Hän ei tarkoita, etteivät he saisi julistaa kastetta ja kutsua ihmisiänoudattamaan Herran käskyjä, vaan Hän toivoo, ettäkaikki, mitä he sanovat ja tekevät, tapahtuisi ihmisten parannukseensaattamisen hengessä (Church History and ModernRevelation, osa 1, s. 57). Toisin sanoen kaikkien Herran valtakunnassapalvelemaan kutsuttujen päätarkoituksena tulisi ollaauttaa ihmisiä edistymään ja muuttamaan elämänsä JeesuksenKristuksen evankeliumin mukaiseksi.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 11.ALuvattujen siunausten saaminen1. Jaa vihkosi sivu kahteen sarakkeeseen ja nimeä ne seuraavasti:”Luvatut siunaukset” ja ”Vaatimukset siunaustensaamiseksi”.2. Tee Opin ja Liittojen Kirjan luvun 11 perusteella ensimmäiseensarakkeeseen luettelo siunauksista, jotka Herra antoiHyrum Smithille (ja ”kaikille, joilla on halu hyvään”).Kirjoita jokaisen siunauksen mukana jae, josta löysit sen.3. Kirjoita toiseen sarakkeeseen, mitä Herra sanoi, että HyrumSmithin (tai sinun) pitäisi tehdä saadakseen tuon siunauksen.Sinun saattaa olla tarpeen katsoa kohtaa ennen tai jälkeensen jakeen, josta löysit siunauksen.4. Valitse kaksi siunausta ja vaatimusta, jotka olisivat mielestäsierityisen kiinnostavia joko lähetyssaarnaajalle taivanhemmalle. Selitä, miksi valitsit ne.BHalajamisen tärkeys1. Etsi ja tee luettelo jakeista, jotka sisältävät sanat halu, halata,halajaminen ja tahtoa Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 11.(Haluat ehkä merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.)2. Lue myös 1. Ne. 11:1; Al. 29:4; 41:3–6; ja KH Aabr. 1:2.Kirjoita kappale, jossa kerrot halujemme merkityksestäevankeliumin suunnitelmassa.3. Mitä henkilö voisi tehdä, jos olisi jotakin hyvää, jota pitäisitehdä (kuten lukea päivittäin pyhiä kirjoituksia tai rukoillausein), mutta hän ei haluaisi tehdä sitä?COpin hankkiminen Hengestä1. Mitä sinä opit kohdasta LK 11:12–14 Jumalan Hengestä?2. Kirjoita hetkestä, jolloin tunsit Hengen yhdellä (tai useammalla)näissä jakeissa kuvatulla tavalla.24


DMitä se tarkoittaa?1. Kerro omin sanoin, mitä Herra käski Hyrum Smithiä tekemäänkohdassa LK 11:21.2. Selitä, mitä tarkoittaa ”saada itselle minun sanani”, kirjoittamallasellaisia asioita, joita mielestäsi Hyrum Smith(tai sinä) saattaisitte tehdä saadaksenne sanan.Opin ja LiittojenKirja 12Niille, jotka ”ovat apuna tässä työssä”Jo ennen kirkon perustamistaJoseph Knight vanhempi halusiolla apuna Herran työssä(ks. tietoja Joseph Knight vanhemmastakohdasta ”Opin jaLiittojen Kirjassa esiintyviäihmisiä ja termejä”, s. 240).Hän liittyi kirkkoon pian senjälkeen kun se oli perustettu. Profeetta Joseph Smithosoitti kunnioitustaan häntä kohtaan sanomalla: ”Siioninpojat tulevat sanomaan hänestä, kun yksikin heistä onjäljellä, että tämä mies oli uskollinen mies Israelissa.Sen tähden hänen nimeään ei unohdeta milloinkaan.”(History of the Church, osa 5, s. 124–125.)Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 12, huomaa se,mitä Herra sanoi Joseph Knight vanhemmalle siitä, kuinkatämä voisi tulla kelvolliseksi olemaan apuna työssä.Huomaa myös se, että Herra sanoi puhuvansa ”kaikilleniille, jotka halajavat” veli Knightin lailla (jae 7).Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenSaadaksesi lisää apua ymmärtääksesi kohtaa LK 12:1–6 katsolähes samanlaisten kohtien LK 6:1–6 ja 11:1–6 osioita ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”.Opin ja Liittojen Kirja 12:8 – ”Täynnä rakkautta”Profeetta Joseph Smith on opettanut:”Rakkaus on yksiJumalan pääpiirteistä, ja sentulisi ilmetä niistä, jotka pyrkivätolemaan Jumalan poikia.Ihminen, joka on täynnä Jumalanrakkautta, ei tyydy siunaamaanainoastaan perhettään,vaan vaeltaa halki koko maailman innokkaana siunaamaankoko ihmiskuntaa.” (History of the Church, osa 4, s. 227.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 12.ANäytä esimerkkiäKirjoita joko pyhien kirjoitusten henkilöstä tai kirkon johtajasta,joka on mielestäsi osoittanut jotakin sellaista ominaisuutta,joista Herra puhui Opin ja Liittojen Kirjan kohdassa12:8. Selitä, kuinka tuo henkilö osoitti tätä ominaisuutta jakuinka se auttoi häntä tekemään Herran työtä paremmin.Opin ja LiittojenKirja 13Aaronin pappeuden palautusPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 13Messias (jae 1) – Jeesus KristusLuit kohdasta Joseph Smith– Historia 68–74 Aaroninpappeuden palautuksesta.Opin ja Liittojen Kirjanluku 13 on yhtäläinen kohdanJoseph Smith – Historia69 kanssa. Kun tällä kertaaluet Johannes Kastajansanat, tutki niiden opillistamerkitystä.Opin ja Liittojen Kirja 13:1 – Pappeuden avaimetKun sanotaan, että Aaronin pappeus pitää hallussaan tiettyjäavaimia, se ei tarkoita, että jokainen, joka saa Aaronin pappeuden,saa myös tuon pappeuden avaimet ja voi käyttää niitä.Aivan kuten Johannes Kastaja sanoi ”toimivansa Pietarin, Jaakobinja Johanneksen johtamana” (luvun johdanto), korkeampipappeus eli Melkisedekin pappeus johtaa Aaroninpappeutta.Puhuessaan ”pappeudesta ja niistä avaimista, jotka Herra onantanut meille tässä viimeisessä evankeliumin armotaloudessa”,presidentti Joseph Fielding Smith sanoi:”Nämä avaimet ovat oikeus johtaa; ne ovat voima ja valtuushallita ja ohjata kaikkia Jumalan asioita maan päällä. Niillä,joilla on nämä avaimet, on voima hallita ja valvoa tapaa, jollakaikki muut voivat palvella pappeudessa. Meillä kaikilla voi25


olla pappeus, mutta voimme käyttää sitä vain saamammevaltuuden mukaisesti ja siten kuin sitä johtavat ne, joilla onavaimet.Tämän pappeuden ja nämä avaimet antoivat Joseph Smithilleja Oliver Cowderylle Pietari, Jaakob ja Johannes ja Moosesja Elias ja muut muinaiset profeetat. Ne on annettu jokaisellemiehelle, joka on erotettu kahdentoista neuvoston jäseneksi.Mutta koska ne merkitsevät valtaa johtaa, niitä voi täydessälaajuudessaan käyttää vain Jumalan maan päällä oleva virassaanvanhin apostoli, joka on kirkon presidentti.” (”Iankaikkisetavaimet ja oikeus johtaa”, Valkeus, maaliskuu 1973, s. 108.)Opin ja Liittojen Kirja 13:1 – Leevin pojatVaikka Mooseksella oli Melkisedekin pappeus, Aaroninpappeus johti Mooseksen lakia (ks. LK 84:23–27). Vain Leevinheimosta oleville miehille (leeviläisille) annettiin Aaroninpappeus. Ilmaisua ”Leevin pojat” käytettiin viittaamaan kaikkiintuon ajan pappeudenhaltijoihin. Mooses ja Aaron kuuluivattähän heimoon. Vanhan testamentin aikaan leeviläistenvelvollisuutena oli suorittaa Mooseksen lain uhraukset (ks.Pyhien kirjoitusten opas, ”Leevi”, s. 101). Nykyisin ilmausta”Leevin pojat” käytetään kuvaamaan kaikkia niitä kirkossaolevia, jotka uskollisesti ottavat vastaan pappeuden ja tulevat”Mooseksen ja Aaronin pojiksi” (ks. LK 84:33–34).telivat mahdollisuutta asua hänen perheensä luona saadakseenkäännöstyön päätökseen. Tämän isä PeterWhitmer vanhempi suostui, ja David Whitmer matkustivankkureilla Harmonyyn (noin 217 km), haki JosephSmithin ja tämän vaimon Emman sekä Oliver Cowderynja vei heidät takaisin Fayetteen. Pian sen jälkeen profeettaJoseph Smith sai Opin ja Liittojen Kirjan lukujen 14–16ilmoitukset Peter jr, John ja David Whitmerin pyynnöstä,jotka tahtoivat tietää, mitä Jumala halusi heidän tekevän.(Ks. myös tietoja Whitmereistä kohdasta ”Opin jaLiittojen Kirjassa esiintyviä ihmisiä ja termejä”, s. 240.)Oletko koskaan ihmetellyt sitä, mitä Herra haluaa sinuntekevän? Ajattele kysymystä lukiessasi näitä kolmea lukuaja tutkiessasi, saattaisivatko jotkin Herran näille kolmellemiehelle antamista neuvoista soveltua myös sinuun.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 13.David WhitmerJohn WhitmerA Pappeus toiminnassaKeskustele piispan tai Aaronin pappeuden haltijan kanssatavoista, joilla hän on nähnyt Aaronin pappeuden avaintenja voimien siunaavan ihmisten elämää ja auttavan heitätulemaan Kristuksen tykö. Kirjoita vihkoosi siitä, mitä opit.Opin ja LiittojenKirja 14–16Neuvoja kolmelle WhitmerinveljekselleSamaan aikaan, kun Oliver Cowdery oli HarmonyssaPennsylvaniassa auttamassa profeetta Joseph SmithiäMormonin Kirjan kääntämisessä, hän kirjoitti kirjeenystävälleen David Whitmerille, joka oli FayettessaNew Yorkissa. Tuossa kirjeessä hän lausui todistuksensatyöstä. David Whitmer kiinnostui ja kirjoitti takaisintarjoten apuaan milloin tahansa.Vuoden 1829 toukokuun loppupuolella vaino oli esteenäMormonin Kirjan käännöstyölle. Profeetta Joseph Smith jaOliver Cowdery kirjoittivat David Whitmerille ja tiedus-Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenSaadaksesi lisää apua ymmärtääksesi kohtaa LK 14:1–7 katsosamankaltaisten kohtien LK 11:1–7 ja 12:1–6 osioita ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”.Opin ja Liittojen Kirja 14Ajallisesti (jae 11) – AineellisestiOpin ja Liittojen Kirja 15 ja 16Ankaruus (jae 2) – Tarkkuus, selkeysPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukuja14–16.APyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 14:71. Tee vihkon sivun kokoiselle paperille juliste, joka valaiseekohdassa LK 14:7 olevia ajatuksia.2. Pyhissä kirjoituksissa sana pelastus viittaa yleensä korotukseen.Vertaa tämä mielessäsi kohtia LK 14:7 ja 2. Ne. 31:20.Kuinka me voimme kohdan 2. Ne. 31:20 mukaan toteuttaasen, minkä Herran antoi tehtäväksemme kohdassa LK 14:7?26


BSuuriarvoisinta sinulle”Kaiken sen jälkeen, mitäon sanottu, suurin jatärkein tehtävä on julistaaevankeliumia” (Historyof the Church, osa 2, s. 478).1. Minkä Herra sanoi olevan ”suuriarvoisinta”John Whitmerille jaPeter Whitmer nuoremmalle?(Ks. LK 15:6; 16:6.)2. Kirjoita ainakin kaksi syytä, miksitämä olisi suuriarvoisempaa kuinmikään muu, mitä he voisivattehdä.Opin ja LiittojenKirja 17Ilmoitus kolmelle erityiselletodistajalleOpin ja Liittojen Kirja 17 – Milloin ja miten nämäkolme miestä saivat luvatun todistuksen?Näiden kolmen miehen tavoittelematodistus tuli pian luvussa17 annetun ilmoituksen jälkeen.Profeetta Joseph Smith, DavidWhitmer, Oliver Cowdery jaMartin Harris menivät Whitmerienkodin läheisyydessä sijaitsevaanmetsikköön. Siellä nämäneljä miestä pyysivät ja rukoilivathartaasti luvattua todistusta –mutta mitään ei tapahtunut. Viimein Martin Harris poistuianteeksi pyytäen ja sanoen, että hän uskoi, ettei ollut kelvollinen.Kun hän poistui yksinään pyytämään anteeksiantoa,jäljelle jääneet kolme miestä saivat ihmeellisen näyn ja kuulivatJumalan äänen todistavan näkemästään. Sitten profeettaJoseph lähti etsimään Martin Harrisia. Profeetta rukoiliyhdessä hänen kanssaan, ja jonkin ajan kuluttua Martin Harrissai saman näyn, jonka muut olivat saaneet aiemmin. ”Kolmensilminnäkijän todistus” Mormonin Kirjan alkusivuilla onheidän kuvauksensa kokemuksesta. Tämän sukupolven ihmisiäpidetään tilivelvollisina näiden silminnäkijöiden todistuksenperusteella aivan samoin kuin itse kirjassa olevientodistusten perusteella (ks. 2. Ne. 33:11–15; Et. 12:38–39).Opin ja Liittojen Kirjan 17. luvun johdanto viittaa kolmeenMormonin Kirjan kohtaan, jotka profetoivat siitä,että kolme henkilöä olisivat kirjan erityisiä todistajia,kun se tulisi esiin myöhempinä aikoina. Tämä luku onilmoitus kolmelle miehelle, jotka halusivat olla nuotodistajat. Siinä heille kerrottiin, mitä heidän täytyi tehdävalmistautuakseen saamaan tämän erityisen todistuksen.Kun luet, ajattele sitä, kuinka Herran neuvot DavidWhitmerille, Martin Harrisille ja Oliver Cowderylle voisivatsoveltua sinuun yrittäessäsi saada todistusta taivahvistaa sitä Mormonin Kirjan totuudenmukaisuudestaja muista hengellisistä totuuksista.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 17Ihmeelliset osoittimet (jae 1)– Liahona (ks. 1. Ne. 16:10,28–29; Al. 37:38–42)Armo (jae 8) – Jumalan väkevyysja voimaMuutamia päiviä tämän pyhän kokemuksen jälkeen profeettaJoseph sai luvan näyttää Mormonin Kirjan levyt kahdeksallemuulle miehelle. Vaikka he eivät saaneet näkyä eivätkä kuulleetJumalan ääntä, he saivat kosketella levyjä. Myös heidäntodistuksensa on Mormonin Kirjan alkusivuilla.Opin ja Liittojen Kirja 17:1 – Mikä ”rintakilpi” oli?Profeetan äidillä Lucy Mack Smithillä oli tilaisuus tutkia rintakilpeä,jonka Joseph sai levyjen kanssa (ks. J. S. Hist. 35).Poikansa elämäkerrassa hän antoi siitä seuraavan kuvauksen:”Se oli kiedottu ohueen musliiniliinaan, niin ohueen, ettäsaatoin tuntea sen muodon vaikeuksitta.Se oli toiselta puolelta kovera ja toiselta kupera, ja se ulottuitavallista kookkaampaa miestä kaulasta noin vatsan keskiväliin.Siinä oli neljä samasta aineesta valmistettua hihnaa,joilla se voitiin kiinnittää rinnalle; hihnoista kaksi meni taaksepäinolkapäitten yli, ja kaksi kiinnitettiin lanteille. Ne olivatkahden sormen levyisiä (sillä mittasin ne), ja niiden päässäoli reiät, niin että se oli helppo kiinnittää. (Palautettu kirkko,s. 29.)27


Opin ja Liittojen Kirja 17:6 – Herran todistusMormonin KirjastaKahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vanhin Bruce R.McConkie on sanonut:”Juhlallisimpia valoja,mitä ihmiselle on koskaanannettu, on tämäHerran sana JosephSmithistä ja MormoninKirjasta: ’Ja hän [JosephSmith] on kääntänytkirjan, sen osan siitä,jonka minä käskinhänen kääntää, ja niintotta kuin teidän Herranneja Jumalanne elää,se on tosi’ (LK 17:6).Tämä on Jumalan todistusMormonin Kirjasta.Jumala takaa siinä oman jumaluutensa kautta, että kirja ontosi. Ellei kirja ole tosi, Jumala lakkaa olemasta Jumala. Ihmisetja jumalat eivät voi käyttää sitovampaa tai voimallisempaakieltä.” (”Pappeuden oppi”, Valkeus, lokakuu 1982, s. 66.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 17.AHeidän todistuksensa ja sinuntodistuksesi1. Tee vihkoosi seuraavanlainen kaavio:Kolme silminnäkijääMitä heidän täytyitehdä saadakseen haluamansatodistuksen?(Ks. LK 17:1–2.)Mitä Herra sanoi, että heidäntäytyi tehdä saatuaantuon erityisen todistuksen?(Ks. jakeet 3, 5–6.)MinäMitä minun täytyy tehdävahvistaakseni todistustaniMormonin Kirjasta jamuista hengellisistä totuuksista?Mitä Herra olettaa minuntekevän sen jälkeen kunolen saanut todistuksen?Miten Herra perusteli tuontodistuksen antamistaheille? (Ks. jakeet 4, 8–9.)Mitä lupauksia Herraantoi heille heidän todistuksensamerkityksestä?(Ks. jakeet 7–9.)Miksi Herra haluaa, ettäminulla on todistus Hänenevankeliumistaan ja kirkostaan?Miten Herran lupauksetkolmelle silminnäkijällesoveltuvat minun todistukseenievankeliumista?2. Vastaa kolmea silminnäkijää koskeviin kysymyksiin senperusteella, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 17.3. Vastaa muihin kysymyksiin soveltamalla pyhien kirjoitustenkohtia itseesi. Haluat myös ehkä käyttää Pyhien kirjoitustenopasta löytääksesi muita pyhien kirjoitusten kohtia,jotka auttavat sinua vastaamaan kysymyksiin.Opin ja LiittojenKirja 18Apostolien työ ja sielujen arvoOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 18 oleva ilmoitus saatiinsamoihin aikoihin, jolloin Pietari, Jaakob ja Johannesantoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Melkisedekinpappeuden. Oli tarkoituksenmukaista, että kolmeHerran Jeesuksen Kristuksen apostolia asetti heidät apostoleiksija Hänen nimensä erityisiksi todistajiksi sekäpitämään hallussaan palvelustehtävän avaimia (ks. LK27:12–13). Vaikka ensimmäistä kahdentoista apostolinkoorumia ei kutsuttaisi vielä kuuteen vuoteen, Herra antoiluvussa 18 armotaloutemmeapostoleita ja kahdentoistaapostolin koorumin jäseniäkoskevia neuvoja. Kun luettämän ilmoituksen, mieti,millä tavoin jokainen lukemasioppi ja periaate opettaasinulle lisää apostolien roolistaja yleensä Melkisedekinpappeudesta.28


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 18Nousta (jae 20) – Kiistellä,riidellä, vastustaaVakaasti (jae 21) – VakavastiVastuullinen ikä (jae 42) –Olla vastuussa omistateoistaanOpin ja Liittojen Kirja 18:20 – ”Perkeleen kirkko””Perkeleen kirkko” ei viittaa mihinkään erityiseen kirkkoonvaan kaikkiin ihmisiin, ryhmiin, järjestöihin tai filosofioihin,jotka toimivat Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ja Jumalan lastenpelastusta vastaan. Totuutta ja hyvyyttä voidaan varmastilöytää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen KristuksenKirkon ulkopuolelta, mutta evankeliumin täyteys, joka onainoastaan palautetussa kirkossa, on välttämätön taivaallisenIsämme kaikille lapsilleen haluamaan pelastukseen. Kutenpresidentti Joseph Fielding Smith on sanonut kohdasta LK18:20, ”meidän täytyy ymmärtää, että tämä on ohje meille taistellapahaa vastaan, sitä, mikä vastustaa vanhurskautta jatotuutta” (Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 83).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A ja joko tehtävä B tai C tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 18.APyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 18:10, 15–16Liikemaailmassa hyödykkeen arvo määritellään hinnalla, jonkajoku on halukas maksamaan siitä. Henkilö saattaisi sanoa, ettätietty esine on määrätyn rahasumman arvoinen, mutta se ontotta vain, jos toinen henkilö on halukas maksamaan siitä niinpaljon.1. Tutki kohtaa LK 18:10–13 ja kirjoita, millainen hinta meidänsieluistamme maksettiin ja kuka maksoi tuon hinnan.2. Mikä sana kuvaa sitä, mitä Herra tuntee niitä kohtaan, jotkatekevät parannuksen? Mitä se kertoo Hänestä sinulle?3. Kohdassa LK 18:14 Joseph Smithiä, Oliver Cowderya jaDavid Whitmeriä (ja meitä!) käsketään ”huutamaan parannusta”kansalle. Sen perusteella, mitä opit jakeista 10–13,mitä voisit sanoa lähimmäisillesi auttaaksesi heitä saamaanhalun parannuksentekoon?4. Lue Al. 34:14–17. Mikä on toinen hyvä syy parannuksentekoon?5. Lue Al. 37:9. Millä tavalla ihmiset voivat itse tulla tietämään,että nämä asiat ovat todet?BEtsi avainsanojaKohdassa LK 18:9 Herra puhui Oliver Cowderylle ja DavidWhitmerille ”käskien”.1. Tutki jakeita 9–21 ja tee vihkoosi luettelo siitä, mitä heidänkäskettiin tehdä. Etsi seuraavia avainsanoja auttamaanjokaisen käskyn tunnistamista: kaikki ihmiset, muistaa,huutaa, anoa, nousta, ottaa ja puhua.2. Valitse kolme näistä käskyistä ja kirjoita, kuinka ne voivatsoveltua myös sinuun.COletko koskaan kuullut Kristuksenääntä?Pyhät kirjoitukset todistavat siitä, että jos me emme kuule jatottele Herran ääntä, me emme voi pelastua (ks. Al. 5:38–39;LK 1:14).1. Tutki kohtaa LK 18:34–36 ja kerro, kuinka sinä voit ”kuulla”Herran äänen päivittäin.2. Kuinka se voi auttaa sinua tuntemaan nimen, jolla sinuakutsutaan viimeisenä päivänä, kuten jakeissa 24–25 kuvataan?29


Opin ja LiittojenKirja 19Käsky Martin HarrisilleKun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 19, mieti sitä, kuinkatämä ilmoitus olisi saattanut vaikuttaa Martin Harrisiinja auttaa häntä ymmärtämään, kuinka hänen henkilökohtaisetongelmansa sopivat laajempaan suunnitelmaan.Mikä on suurin uhraus, jota Herra tällä hetkellä pyytääsinulta? Pidä se mielessäsi lukiessasi tätä ilmoitusta jamieti sitä, kuinka Herran Martin Harrisille opettamatperiaatteet soveltuvat siihen, mitä Hän pyytää sinulta nyt– tai tulevaisuudessa.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenSaadakseen palmyralaisen kirjanpainajan Egbert B. Grandininsuostumaan painamaan 5 000 kappaletta MormoninKirjaa Martin Harris lupasi maksaa painokustannukset.Hän pystyi tekemään tämän, koska hänellä oli maatila,jonka arvo ylitti painajan veloittamat 3 000 dollaria. Kuitenkinennen painotyön päättymistä ”joukko ihmisiäjärjesti kokouksen ja päätti olla ostamatta kirjaa sen ilmestyttyäpainosta. Kun Grandin huolestui, Joseph palasiPalmyraan vakuuttamaan hänelle, että painokustannuksetmaksettaisiin. Martin Harris, joka pelkäsi menettävänsämaatilansa, mikäli Mormonin Kirja ei menisi kaupaksi,kääntyi profeetan puoleen ja pyysi ohjeita. IlmoituksessaMartin Harrisia käskettiin olemaan himoitsematta omaaomaisuuttaan ja sen sijaan antamaan sitä auliisti MormoninKirjan painokustannusten maksamiseen (ks. LK19:26). Huhtikuussa 1831 Martin Harrisin maatilastamyytiin julkisella huutokaupalla 151 eekkeriä [61 ha] maksuksiherra Grandinille. Tämä uhraus teki MormoninKirjan painamisen mahdolliseksi.” (Kirkon historia aikojentäyttyessä, s. 65.)Opin ja Liittojen Kirja 19Alfa ja Omega (jae 1) –Kreikan aakkosten ensimmäinenja viimeinen kirjain(Jeesuksen Kristuksen nimi,kuvaa Hänen luonnettaankaiken ylläpitäjänä)Alistaa (jae 2) – SaattaamääräysvaltaanLyödä (jae 15) – RangaistaHerjaamatta herjaajia(jae 30) – Olematta loukkaamattaniitä, jotka loukkaavatOpinkohdat (jae 31) –Erilaiset uskonnollisetkäsityksetYlenkatsoa (jae 33) –Suhtautua väheksyenNiihin liittyvä katoavainen(jae 38) – Kaikki siihenkuuluva maallinenOpin ja Liittojen Kirja 19:4, 16–17 – Tehdä parannusvai kärsiä?Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Dallin H. Oakson sanonut viitaten kohtiin Al. 42:16 ja LK 19:16–17:”Tarkoittavatko nämä pyhien kirjoitusten kohdat sitä, ettähenkilön, joka tekee parannuksen, ei tarvitse lainkaan kärsiä,koska Vapahtaja on kantanut rangaistuksen kokonaisuudessaan?Merkitys ei voi olla se, sillä se olisi ristiriidassa Vapahtajanmuiden opetusten kanssa.Se tarkoittaa sitä, että henkilön, joka tekee parannuksen, ei tarvitsekärsiä tuon synnin takia ”niin kuin” Vapahtaja kärsi.Synnintekijät, jotka tekevät parannusta, kokevat jonkin verrankärsimystä, mutta parannuksentekonsa ja sovituksen vuoksihe eivät joudu tuntemaan Vapahtajan tuon synnin vuoksi kärsimäniankaikkisen tuskan ’läpitunkevuutta’ koko laajuudessaan.”(Sins, Crimes, and Atonement [puhe koululaitoksen opettajille,7. helmikuuta 1992], s. 5.)Opin ja Liittojen Kirja 19:6–12 – Loputon jaiankaikkinen rangaistusHerra ilmoitti, että ilmaukset ”loputon rangaistus” ja ”iankaikkinenrangaistus” viittaavat rangaistuksen laatuun pikemminkuin rangaistuksen pituuteen. Loputon rangaistus ja iankaikkinenrangaistus ovat Jumalan rangaistuksia (ks. LK 19:11–12).30


Profeetta Joseph Smith opetti, että ”niin kauan kuin ihminen eiota vaarin käskyistä, hänen on jäätävä osattomaksi pelastuksesta.– –Jeesuksen Kristuksen sovitustyö tapahtui – – kaikkien ihmistenedestä paholaisen voittamiseksi – –. Kaikki kärsivät siihen asti,kunnes ovat kuuliaisia itse Kristukselle.” (Profeetta Joseph Smithinopetuksia, s. 353.) Niinpä rangaistus päättyy lopulta kaikkienmuiden paitsi kadotuksen poikien osalta, jotka kieltäytyvätikuisesti olemasta kuuliaisia Kristukselle (ks. LK 76:33–44).Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin James E. Talmageon kuitenkin sanonut, että ”pelastuminen helvetistäei ole pääsy taivaaseen” (The Vitality of Mormonism, s. 256).Kun loputon tai iankaikkinen rangaistus – Jumalan rangaistus– on päättynyt niiden osalta, jotka sen saavat, he saavatpaikkansa kirkkauden valtakunnissa. Opit lisää näistä rangaistuksistaopiskellessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 76.Opin ja Liittojen Kirja 19:15–19 – JeesuksenKristuksen kärsimysVapahtajan todistus kärsimyksestäänkokoihmiskunnan puolestakohdassa LK 19:15–19auttaa meitä ymmärtämäänsen henkilökohtaisemmallatasolla. VanhinJoseph Fielding Smithsanoi ollessaan kahdentoistaapostolin kooruminjäsen: ”Luulenpa, ettäajattelemme usein, että[Vapahtajan] kärsimysoli suurin silloin, kunHänet naulattiin ristiinkäsistään ja jaloistaan ja jätettiin kärsimään, kunnes Hän kuoli.Niin piinallista kuin sellainen tuska onkin, se ei ollut suurintatuskaa, mitä Hänen oli kestettävä, sillä jollakin tapaa, jota enpysty käsittämään mutta jonka hyväksyn uskon varassa jajoka teidän on hyväksyttävä uskon varassa, Hän kantoi kokomaailman syntien kuorman [Getsemanessa]. Minun on kyllinvaikeata kantaa omat syntini. – – Hänen oli kuitenkin kannettavakoko maailman synnit.” (Julkaisussa Conference Report,lokakuu 1947, s. 147–148.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 19.A”Opi minusta”Vapahtaja kutsui meitä oppimaan Hänestä, jotta meillä olisirauha (LK 19:23; ks. myös Matt. 11:29). Kirjoita vihkoosi luettelosiitä, mitä opit Jeesuksesta Kristuksesta Opin ja LiittojenKirjan luvusta 19. Etsi sanoja ja ilmauksia, jotka kuvailevatHäntä, ja huomaa se, mitä Hän sanoi ja teki, ja miksi. Tarkastelemyös, mitä opit siitä tavasta, jolla Hän opettaa meitä ja ontekemisissä meidän kanssamme.Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 19:16–191. Valitse kolme sanaa, jotka ovat mielestäsi tärkeitä kohdassaLK 19:16–19, sekä selitä, miksi valitsit kunkin sanan.2. Sen perusteella, mitä opit sekä kohdasta LK 19:16–19 ettäkohdista 1. Ne. 19:9; 2. Ne. 9:21–22; Moosia 3:7–9 ja 3. Ne.27:14–15, selitä, mitä Jeesus kärsi ja miksi Hän kärsi sen.3. Kirjoita vihkoosi joitakin ajatuksia ja tunteita, joita sinullaoli tutkiessasi ja miettiessäsi kohtaa LK 19:16–19 ja muitatässä tehtävässä olleita pyhien kirjoitusten kohtia.CBEtsi käskyt ja lohdutusMartin Harris meni Joseph Smithin luokse saadakseenopastusta, ja profeetta sai tämän ilmoituksen häntä varten(ks. tämän aineiston johdantoa lukuun LK 19).1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Anna toiselle nimeksi ”Käskyt”ja toiselle ”Lohdutus”.2. Tarkastele Opin ja Liittojen Kirjan lukua 19 ja etsi käskytja lohdutuksen sanat. Tee niistä luettelot niille kuuluviinsarakkeisiin.3. Valitse käsky ja lohdutuksen ilmaus, jotka tekivät sinuunvaikutuksen, ja kerro, miksi ne vaikuttivat sinuun.Opin ja LiittojenKirja 20Kirkon perustuslakiKun Isä ja Poika ilmestyivät profeetta Joseph Smithillevuonna 1820, hänen käskettiin olla liittymättä yhteenkäänkirkkoon ja hänelle annettiin ”lupaus siitä, että evankeliumintäyteys tehtäisiin tiettäväksi [hänelle] jonakin tulevanaaikana” (History of the Church, osa 4, sivu 536).Evankeliumin täyteyttä alettiin tehdä tiettäväksi sitämukaa kuin hän sai ja käänsi Mormonin Kirjan, sai Aaroninja Melkisedekin pappeuden valtuuden ja avaimet jakun hänelle annettiin muita Jumalan valtakuntaa viimeisinäpäivinä koskevia ohjeita.31


Opin ja Liittojen Kirjan lukua 20 kutsuttiin alun perin”Kristuksen kirkon sopimuksiksi ja liitoiksi” ja sitä käytettiinkirkon muodostamisen ja hallinnon käsikirjana.Sitä luettiin kokonaisuudessaan usein kirkon kokouksissayhdessä luvun 22 kanssa. Siihen viitataan toisinaan”kirkon perustuslakina”.Mestarimme, Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivää.” (”VahvistakaaSiionin vaarnoja”, Valkeus, lokakuu 1973, s. 423.)Opin ja Liittojen Kirja 20:9 – Mormonin Kirjasisältää ”evankeliumin täyteyden”Presidentti Ezra Taft Benson opetti, että kun Herra sanoiMormonin Kirjan sisältävän evankeliumin täyteyden, ”se eitarkoita, että se sisältää jokaisen opetuksen ja kaikki opit,mitä koskaan on ilmoitettu. Mutta se tarkoittaa, että MormoninKirjasta löytyy niiden oppien täyteys, joita me tarvitsemmepelastuaksemme. Ja niitä opetetaan selkeästi ja yksinkertaisesti,niin että lapsikin voi oppia tien pelastukseen jakorotukseen.” (”Mormonin Kirja – uskontomme lakikivi”,Valkeus, tammikuu 1987, s. 4.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 20Aistillinen (jae 20) – Välittääpääasiassa ruumiillisistaaistimuksista ja nautinnoistaVanhurskauttaminen (jae 30)– Syyttömäksi julistaminenArmo (jakeet 30–32) –Jumalan voimaPyhitys (jae 31) –Tahrattomaksi ja pyhäksitulemisen kehitysSärjetyt sydämet (jae 37) –Nöyrät, taakse jääneistäsynneistä murhetta tuntevatsydämet (yhdentekevää,kuka on tehnyt ne)Murtuneet mielet (jae 37) –Halukkuus totella JumalaaMaailma tuomitaan sen mukaan, miten se ottaa vastaan pyhät kirjoituksetja ne, jotka todistavat niiden totuudesta (ks. LK 20:8–15).Opin ja Liittojen Kirja 20:27–28 – Isä, Poika ja PyhäHenki ovat ”yksi Jumala”Isä Jumala, Hänen poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovatkolme erillistä henkilöä. Kun pyhät kirjoitukset opettavat,että he ovat yksi Jumala, ne viittaavat jumaluuden jäsenten yhtenäisyyteen.He voivat puhua toistensa puolesta ja todistaatoisistaan, koska he ovat yhtä päämäärässä ja opissa.Opin ja Liittojen Kirja 20:1 – Miksi kuudeshuhtikuuta?Herra antoi kuudennen huhtikuuta1830 kirkkonsa muodolliseksiperustamispäiväksi. PresidenttiHarold B. Lee puhui tämän päivänmerkityksestä: ”Huhtikuun 6.päivä 1973 on erityisen tärkeäpäivä, sillä silloin emme ainoastaanvietä Myöhempien AikojenPyhien Jeesuksen KristuksenKirkon tässä armotaloudessaperustamisen vuosipäivää, vaanmyös Vapahtajan, Herramme jaOpin ja Liittojen Kirja 20:38–60 – Entä kirkon virat,joita ei mainita tässä kohdassa?Presidentti Joseph Fielding Smith opetti, että Opin ja LiittojenKirjan luvussa 20 Herra ilmoitti ainoastaan sen, mikä olivälttämätöntä ”kirkon hallitsemiseksi silloin kun se järjestettiin”(Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 95).Myöhemmissä ilmoituksissa opimme lisää tässä ilmoituksessamainituista viroista muiden ohella, joita lisättiin sitä mukaakuin kirkko kasvoi. Herra on jatkanut ja jatkaa edelleen kirkkonsavirkojen lisäämistä ja kehittämistä tyydyttääkseen senkasvavan jäsenmäärän tarpeet (ks. 9. uskonkappale).32


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kolme seuraavista tehtävistä (A–F) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 20.AMormonin Kirjan tärkeysEi liene yllättävää, että Mormonin Kirjan tärkeyttä käsitelläänOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 20 – ”kirkon perustuslaissa”.Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Poistakaa MormoninKirja ja ilmoitukset. Missä on silloin uskontomme? Meillä eiole sitä.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 70.)1. Kirjoita luettelo siitä, mitä opit kohdasta LK 20:8–16Mormonin Kirjasta?2. Tee jakeiden 17–36 perusteella luettelo opeista, jotka”me tiedämme” Mormonin Kirjan ansiosta. Valitse yksiaiheista ja selitä, miksi se on sinulle tärkeä.BOikean opin tärkeysKahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Boyd K.Packeron sanonut, että ”oikein ymmärrettynä oikea oppi voi muuttaaasenteita ja käyttäytymistä” (”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu1987, s. 13). LK 20:17–36 esittää palautetun kirkon perusoppeja.Valitse kaksi oppia ja selitä, millä tavoin ja miksiniillä voisi olla voimakas vaikutus hyvään ihmisten elämässä,jos he vain ymmärtäisivät ne.CKastepuhuttelu1. Kirjoita kohtaan LK 20:37 perustuen kysymyksiä, jotka saatettaisiinesittää kasteelle haluavalle. Muista, että uusillakäännynnäisillä on yleensä vain vähän kirkkoon tai pyhiinkirjoituksiin liittyvää kokemusta, joten kirjoita kysymyksetniin, että henkilö ymmärtäisi, mistä puhut.2. Lue Moosia 18:8–10 ja Moro. 6:1–6 ja kirjoita lisää sopiviakysymyksiä.DTee kaavio1. LK 20:38–60 esittää pääpiirteittäin useiden kirkon virkojenja tehtävien velvollisuudet. Tee vihkoosi seuraavanlainenkaavio ja täydennä se näistä jakeista saamillasi tiedoilla.2. Mitä oivalluksia sait siitä, mitä kirjoitit kaavioon?EVirka tai kutsumusTee tietokilpailukysymyksetTehtävät ja velvollisuudetLK 20:61–84 opettaa kirkon jäsenten velvollisuuksista jatehtävistä.1. Kirjoita 7–10 tietokilpailukysymystä näissä jakeissa opetetuistatärkeistä periaatteista. Kirjoita kunkin kysymyksenjälkeen vastaus ja jae, mistä se löytyy.2. (Vapaaehtoinen) Tee jäljennös tietokilpailustasi ilman vastauksiaja anna se perheenjäsenellesi tai jollekin luokkasioppilaalle. Valmistaudu selittämään kysymykset, joihinvastataan virheellisesti.FOpeta se lapsilleKuvittele, että sinua on pyydetty opettamaan lyhyesti sakramentistaseurakuntasi Alkeisyhdistyksen lapsille. Kirjoita,mitä opettaisit heille auttaaksesi heitä ymmärtämään paremminsakramenttirukoukset, jotka ovat kohdassa LK 20:77, 79.Kirjoita myös, kuinka he voisivat tehdä sakramentista merkityksellisemmänkokemuksen. Jos on tarkoituksenmukaista,kerro heille osana todistustasi merkittävästä kokemuksesta,joka sinulla on ollut sakramenttiin liittyen. Näytettyäsi oppiaihettasivanhemmillesi ja opettajallesi ja saatuasi heidänneuvojaan haluat ehkä tarjoutua esittämään tämän oppiaiheenAlkeisyhdistyksessä.Opin ja LiittojenKirja 21Kiitos, Luojamme, profeetastaProfeetta Joseph Smithin saaman kirkon perustamispäivääkoskeneen ilmoituksen (ks. LK 20 johdanto ja jae 1) mukaisestikaikki asiasta kiinnostuneet kokoontuivat Whitmerienkotiin 6. huhtikuuta 1830. Tuohon aikaan osavaltion lakivaati vähintään kolmen mutta ei enemmän kuin yhdeksänhenkilön osallistuvan uuden uskonnollisen yhteisön perustamiseen.Kuusi osallisena ollutta miestä, vaikka moniamuitakin ihmisiä oli läsnä, olivat Joseph Smith nuorempi,Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, PeterWhitmer nuorempi ja David Whitmer.Opin ja Liittojen Kirjan 21.luvun johdannossa on lyhytyhteenveto siitä, mitä kokouksessatapahtui. Profeettasai kokouksen aikana Opinja Liittojen Kirjan luvussa21 olevan ilmoituksen.Laulamme yhdessä tunnetussakirkon laulussa: ”Kiitos,Luojamme, profeetasta”(MAP-lauluja, 10). Miksime olemme kiitollisia? Luku 21 antaa meille joitakinsuurenmoisia kiitollisuuden syitä yhdessä tärkeiden ohjeidenkanssa.33


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 21Näkijä (jae 1) – Sellainen, joka pystyy tietämään menneitä,nykyisiä ja tulevia (ks. Moosia 8:13–17; KH Moos. 6:35–36)Opin ja Liittojen Kirja 21:5–6 – Siunauksiaprofeetan seuraamisestaPresidentti Harold B. Lee on sanonut:”Meillä on vielä kovia kokemuksia edessämme, ennen kuinHerra on sanonut viimeisen sanansa kirkosta ja maailmastatässä armotaloudessa, joka on viimeinen ja joka valmistaa tietäHerran tulemiselle. Evankeliumi palautettiin valmistamaanihmisiä vastaanottamaan Hänet. Saatanan valta lisääntyy;näemme siitä todisteita joka puolella.” (”Rohkea todistuksessaJeesuksesta”, Valkeus, lokakuu 1982, s. 119.)”Ainoa turva, joka meillä on tämän kirkon jäseninä, on tehdätarkalleen sitä, mitä Herra sanoi kirkolle sinä päivänä, jonakirkko perustettiin. Meidän on opittava ottamaan vaarin niistäsanoista ja käskyistä, joita Herra antaa profeettansa kautta – –.Te ette ehkä tule pitämään siitä, mitä kirkon johtajat sanovat.Se saattaa olla vastoin poliittis[ta vakaumustanne]. Se saattaaolla vastoin yhteiskunnallisia näkemyksiänne. Se saattaa jossainmäärin vaikuttaa seuraelämäänne – –.” (Kirkon presidenttienopetuksia: Harold B. Lee, s. 84.)Pyhien kirjoitusten tutkiminen”– – Meidän turvallisuutemme riippuusiitä, seuraammeko vai emmeniitä, jotka Herra on asettanut johtamaankirkkoaan. Hän tietää, kenenHän haluaa johtavan kirkkoa, eikäHän erehdy – –.Suunnatkaamme katseemme kirkonpresidenttiin” (julkaisussa ConferenceReport, lokakuu 1970, s. 152–153).Tee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 21.AKuvaile profeetan roolejaKuvittele, että olet kokoamassa sanomalehtiartikkelia profeettaJoseph Smithistä. Julkaisija on pyytänyt kuvaustaJoseph Smithin rooleista kirkossa. Käytä otsikkoina viittä Herrankohdassa LK 21:1 mainitsemaa nimeä ja kerro, mitä kukintarkoittaa ja millä tavoin profeetta täytti roolin. Voit käyttääapunasi Pyhien kirjoitusten opasta joidenkin termien määrittelyssä.Näitä samoja nimiä käytetään nykyisin elävästä profeetasta.BMiksi seurata profeettaa?Vastaa seuraaviin kysymyksiin sen perusteella, miten Herraneuvoi kirkkoa kohdassa LK 21:4–9.1. Mitkä profeetan sanat meidän käsketään ottaa vastaan?(Ks. jakeet 4–5.)2. Kirjoita vähintään kolme paikkaa, josta voit saada elävänprofeetan sanat.3. Miksi sinun mielestäsi profeetan seuraaminen vaatii joskus”kärsivällisyyttä ja uskoa” (jae 5)?4. Kerro esimerkki ajasta, jolloin sinä tai joku, jonka tunnet taijosta olet lukenut, seurasi profeetan opetuksia ja sai jonkinjakeessa 6 mainituista siunauksista.Jotkut uskovat, että ainoastaankastetoimituksen suorittaminenon tarpeellista kasteessa, jottase on Jumalan hyväksymä.Herra vaatii kuitenkin, että kasteensuorittaa ”henkilö, jokaon Jumalan kutsuma ja jolla onJeesukselta Kristukselta valtuuskastaa” (LK 20:73). LukiessasiOpin ja Liittojen Kirjan lukua 22 mieti, miksi Herrahyväksyy vain niiden suorittamat kasteet, joille Hän onantanut pappeuden valtuuden.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 22:2 – Mooseksen laki jakuolleet teotMooseksen laki on toimitusten ja jumalanpalvelusmenojenjärjestelmä, joka ilmoitettiin Israelin lapsille profeetta Mooseksenkautta (ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Mooseksen laki”, s. 117).Tämä vanha liitto (ks. LK 22:1) lopetettiin Jeesuksen Kristuksensovituksen myötä (ks. 3. Ne. 15:3–9).Asianmukainen kaste saa aikaan Jumalan ja yksilön välisenuuden ja iankaikkisen liiton (ks. LK 22:1; ks. myös LK 20:37).Ilman valtuutta suoritettu kaste on ”kuollut teko”, koskaliittoa ei tehdä.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 22.AOpin ja LiittojenKirja 22Valtuus on välttämätön kasteensuorittamiseksiSelitä oppiKuvittele, että sinulla on ystävä, joka on kiinnostunut tulemaankirkon jäseneksi mutta ei ymmärrä, miksi on välttämätöntämennä kasteelle uudelleen, koska hänet on jo kastettu toisessakirkossa. Käytä apunasi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjanluvusta 22 (ks. myös LK 20:37, 72–74), ja kirjoita, mitä sellaista34


voisit sanoa, mikä auttaisi ystävääsi ymmärtämään, miksiHerra edellyttää, että hänet kastaa henkilö, jolla on palautetunpappeuden valtuus.Opin ja LiittojenKirja 23”Etkä ole tuomion alainen”voisi edistyä. Mieleeni tulee erityisesti yksi mies, jolla oli harvinainenmäärä itseluottamusta ja yleistä kyvykkyyttä. Hän vihjasiuseaan kertaan profeetta Josephille, että jos hän jättäisi valtakunnan,se ei enää edistyisi. Puhun Oliver Cowderysta. Hänhylkäsi sen, mutta se jatkoi kasvamistaan, pääsi voitolle kaikistavastustajistaan ja auttoi turvallisesti eteenpäin niitä, jotkapysyivät uskollisina.’ (Julkaisussa Journal of Discourses, osa 11,s. 252.)” (”Profeetallinen ääni”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 5.)Kymmenen vuotta kirkosta lähtemisensä jälkeen OliverCowdery palasi takaisin, ja hänet kastettiin uudelleen, muttahän oli menettänyt siunaukset, jotka hän olisi saanut, josolisi pysynyt uskollisena (ks. ”Opin ja Liittojen Kirjassaesiintyviä ihmisiä ja termejä”, s. 240).Opin ja Liittojen Kirja 23:6 – Mitä ristin ottaminentarkoittaa?Herra on sanonut, että ”ihmiselle ristinsä ottaminen on kaikenjumalattomuuden ja kaiken maailmallisen himon kieltäminenitseltään ja minun käskyjeni pitäminen” (JSR, Matt. 16:26).Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel SmithJoseph SmithvanhempiJoseph KnightvanhempiTässä kirkon historian varhaisessa vaiheessa viisi veljeämeni profeetta Joseph Smithin luokse saadakseen henkilökohtaisenilmoituksen siitä, mitä heidän pitäisi tehdä.Vaikka kullekin annetuissa neuvoissa on yhtäläisyyksiä,kiinnitä tarkasti huomiota joihinkin tärkeisiin eroavuuksiin.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 23:1 – ”Oliver, – – kavahdaylpeyttä”Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, sanoi luettuaan Herran varoituksenOliver Cowderylle kohdassa LK 23:1:”Oliver oli hyvin älykäs ja nautti suuria hengellisiä siunauksia.Kuitenkin ajan mittaan hän unohti Herran varoituksenja ylpeys sai sijaa hänen sydämessään. Brigham Young sanoimyöhemmin tästä ylpeydestä:’Olen nähnyt miehiä, jotka kuuluivat tähän valtakuntaan jajotka tosiaan ajattelivat, että elleivät he ole siinä mukana, se eiPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 23.AVertaa opetuksiaTarkastele Opin ja Liittojen Kirjan lukua 23 ja vastaa seuraaviinkysymyksiin:1. Ketä varoitettiin ylpeydestä? Mitä sellaista sinä opit osiosta”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, mikä osoittaa, ettäneuvo oli tarpeen?2. Mikä ero oli Oliver Cowderyn ja Hyrum Smithin sydämentilalla?3. Niistä viidestä miehestä, joille ilmoitus oli osoitettu, vainJoseph Knight vanhempi ei ollut vielä mennyt kasteelle.Mitä sellaista Herra sanoi hänelle, mitä Hän ei sanonutmuille? Mitä Herra sanoi muille, mutta ei Joseph Knightille?4. Mikä on työmiehelle kuuluva palkka (jae 7)? (Ks. LK 4:2–4.)Opin ja LiittojenKirja 24Kirkon johtajien velvollisuudetHeinäkuussa 1830 kirkossa oli ainoastaan kolme seurakuntaa:Manchester, Fayette ja Colesville. Profeetta JosephSmithin vihamiehet pidättivät hänet Colesvillessä vääriensyytösten nojalla. Hänet todettiin syyttömäksi, muttavaino aiheutti edelleen häiriötä kirkon johtajille. Kun luet35


Opin ja Liittojen Kirjan lukua 24, tutki, mitä Herra sanoi,että Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn pitäisi tehdäkirkon jäsenten hyväksi ja mitä kirkon jäsenten johtajiensahyväksi.OntariojärviManchesterPENNSYLVANIAPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 24Vetäytyminen osittain syrjään(luvun johdanto) –Pysyminen poissa paikoista,joissa ilmeni vainoaAjallinen (jae 3) –AineellinenPasunan äänellä (jae 12) –Rohkeasti, selvästiFayetteColesvilleSusquehannajokiNEW YORKHarmonyLyödä (jae 16) – RangaistaHaastaa sinut oikeuteen(jae 17) – Syyttää sinuaaiheettomasti rikoksistaOpin ja Liittojen Kirja 24:3, 9 – ”Pidä virkasikunniassa”Presidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, on sanonut: ”Mitä kutsumuksen kunniassapitäminen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että vahvistaa sitäpitäen sitä arvokkaana ja tärkeänä, että tekee siitä kunnioitettavanja kiitettävän kaikkien ihmisten silmissä, että laajentaa javahvistaa sitä niin, että antaa taivaan valon loistaa sen kauttamuiden ihmisten nähtäväksi. Kuinka sitten voi pitää kutsumuksensakunniassa? Yksinkertaisesti tekemällä sitä palvelutyötä,joka siihen kuuluu. Vanhin pitää asetetun vanhimmankutsumuksensa kunniassa oppimalla, mitkä hänen velvollisuutensavanhimpana ovat, ja tekemällä sen mukaan. Mikäkoskee vanhinta, koskee myös diakonia, opettajaa, pappia,piispaa ja jokaista, jolla on pappeuden virka.” (”Pappeudenvoima”, Liahona, tammikuu 2000, s. 60.)POpin ja Liittojen Kirja 24:15 – ”Puhdistamalla tomujaloistanne”Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin James E. Talmageon opettanut: ”Seremoniallista tomun pudistamistajaloista todistukseksi toista vastaan juutalaiset pitivät yhteydenlakkaamisen vertauskuvana ja kaiken vastuun kieltämisenämahdollisista seurauksista. Tekstissä lainaamiemmeHerran apostoleilleen antamien ohjeiden perusteella siitä tulisyytös- ja todistustoimitus. Nykyisessä armotaloudessa Herraon samoin käskenyt valtuutettuja palvelijoitaan todistamaanniitä vastaan, jotka tahallisesti ja pahansuovasti vastustavatvaltuudella esitettyä totuutta (ks. LK 24:15; 60:15; 75:20; 84:92;99:4). Vastuu todistamisesta Herran edessä tätä syyttäväävertauskuvaa käyttäen on niin suuri, että sitä saa käyttää vainharvinaisissa ja äärimmäisissä tilanteissa, Herran Hengenohjauksen mukaisesti.” (Jeesus Kristus, s. 241.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 24.AProfeetan velvollisuudet1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Nimeä toinen sanalla ”profeetta”ja toinen ”jäsenet”. Kirjoita oikean otsikon alleluettelo profeetan ja jäsenten velvollisuuksista sen perusteella,mitä opit kohdasta LK 24:5–9.2. Selitä profeetta-sanaa koskevan luettelon lopussa, mitä profeettatekee nykyisin toteuttaakseen nämä velvollisuudet.Selitä jäsenet-sanaa koskevan luettelon lopussa, mitä sinäteet toteuttaaksesi omat velvollisuutesi.BTee yhteenveto Herran neuvoistaTee yhteenveto kohdassa LK 24 olevista Herran neuvoista:1. Joseph Smithille (ks. jakeet 1–9).2. Oliver Cowderylle (ks. jakeet 10–12).3. Voimallisista teoista (ks. jakeet 13–14).Opin ja LiittojenKirja 25Emma Smith – valittu nainenProfeetta Joseph Smith oli ollut naimisissa Emman kanssakolmen vuoden ajan, kun hän sai Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 25 olevan ilmoituksen. Nämä kolme vuotta1827–1830 olivat olleet täynnä kireitä ja vaikeita hetkiä.36


Liz Lemon SwindleEmma oli kuitenkin seissytmiehensä rinnalla ja tukenuthäntä uskollisesti. Osatästä ilmoituksesta täyttyi12 vuotta myöhemmin,kun Emma kutsuttiin Apuyhdistyksenjohtajaksi 17.maaliskuuta 1842. (Ks.History of the Church,osa 4, s. 552–553.)Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut yleisessä naistenkokouksessa: ”Tietääkseni tämä on ainoa nimenomaannaiselle annettu ilmoitus, ja sen päätteeksi Herra sanoi:’Tämä on minun ääneni kaikille’ (LK 25:16). Sen tähdenHerran tässä tilanteessa antamat ohjeet soveltuvat meihinjokaiseen.” (Ks. ”Jos olet uskollinen”, Valkeus, maaliskuu1992, s. 7.)Kolme kuukautta kirkon perustamisen jälkeen Herra antoiEmma Smithille kutsun ”laatia – – kokoelman hengellisiälauluja, – – joka on minulle otollinen” (LK 25:11). Hänenlaatimansa laulukirja julkaistiin vuonna 1835. Kutenmyöhempien aikojen pyhien laulukirjat siitä lähtien, siihensisältyi joitakin myöhempien aikojen pyhien kirjoittamia jajoitakin muiden kirkkojen käyttämiä lauluja.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 25:7 – Mitä tarkoittaa,että Emma oli asetettu?Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Sanaa ’asettaa’käytettiin kirkon alkuaikoina sekä merkityksessä asettaa ettäerottaa tehtävään. Miehiä, joilla oli pappeus, ’asetettiin’ johtamaanseurakuntia ja suorittamaan määrättyjä tehtäviä. Myössisaria ’asetettiin’, kun heidät kutsuttiin erityiseen tehtävään.Myöhemmin asettaminen ja tehtävään erottaminen alkoivatmerkitä eri asiaa. Miehiä asetetaan pappeuden virkoihin jaerotetaan johtamaan vaarnoja, seurakuntia, lähetyskenttiäja apujärjestöjä. Sisaria erotetaan – ei aseteta – apujärjestöjenjohtajiksi, lähetystyöhön jne. Se, että Emma asetettiin selittämäänkirjoituksia, ei tarkoita, että hänelle olisi suotu pappeusvaan että hänet erotettiin tähän kutsumukseen, joka sai täyttymyksensäkirkon Apuyhdistyksessä.” (Church History andModern Revelation, osa 1, s. 126.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 25.AKäskyjä ja lupauksia1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Kirjoita yhden nimeksi”Käskyjä tai tehtäviä” ja toisen ”Siunauksia tai lupauksia”.Tutki kohtaa LK 25 ja tee sarakkeisiin luettelo siitä, mitäHerra sanoi Emma Smithille.2. Valitse yksi käsky ja yksi siunaus, jotka voisivat koskeamyös sinua, ja kirjoita, kuinka sinä voit pitää tuon käskyn,ja miksi haluaisit siunauksen.BPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 25:12Lue LK 25:12 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Mitä ajattelet Herran tarkoittaneen laululla, ”joka tuleesydämestä”?2. Kuinka vanhurskas musiikki on kuin rukous?3. Minkälaisesta musiikista Herra ei sinun mielestäsi iloitse?4. Lue seuraava lausunto ja kirjoita, mitä sinä voit tehdähenkilökohtaisessa elämässäsi ympäröidäksesi itsesisopivalla musiikilla.”Musiikki voi lähentää teitä taivaalliseen Isäänne. Sen avullavoidaan kasvattaa, ylentää, innoittaa ja luoda yhteenkuuluvuutta.Musiikkia voidaan käyttää kuitenkin myös pahoihintarkoituksiin. Musiikki voi tempollaan, rytmillään,voimakkuudellaan ja sanoillaan turruttaa hengellistä herkkyyttänne.Teillä ei ole varaa täyttää mieltänne kelvottomallamusiikilla. Musiikilla on tärkeä ja voimakas sijaelämässä. Teidän pitää miettiä kuuntelutapojanne harkitenja rukoillen. Teidän pitäisi olla halukkaita hillitsemäänkuuntelutapojanne ja karttaa sellaista musiikkia, joka onhengellisesti vahingollista. Älkää kuunnelko musiikkia,joka sisältää evankeliumin periaatteiden vastaisia ajatuksia.Älkää kuunnelko musiikkia, joka edistää saatanan palvontaatai muuta jumalattomuutta, joka houkuttelee siveettömyyteen,jossa käytetään rumaa ja loukkaavaa kieltä taijoka karkottaa Hengen. Käyttäkää huolellista harkintaaja kypsyyttä valitessanne kuuntelemanne musiikin ja senvoimakkuustason.” (Nuorten voimaksi [lehtinen], s. 12.)37


Opin ja LiittojenKirja 26Yhteisen suostumuksen lakiOletko ajatellut, mitä merkitsee, kun kohotat kätesi kirkossatukeaksesi jotakuta hänen tehtävässään seurakunnassasi?Onko se samaa kuin äänestäminen? Hämmästyttäisikösinua tietää, että lupaat tehdä jotakin?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 26Työn tekeminen mailla (jae 1) – MaanviljelyOpin ja Liittojen Kirja 26:2 – Mitä yhteinensuostumus tarkoittaa?Herra julisti aikaisemmassa ilmoituksessa: ”Ketään ei tuleasettaa mihinkään tämän kirkon virkaan siellä, missä on senasianmukaisesti järjestetty seurakunta, ilman tuon seurakunnanäänestystä” (LK 20:65). Periaate, jonka mukaan kaikkiasettamiset ja tehtävät vaativat kirkon jäsenten hyväksymisen,on tullut tunnetuksi yhteisen suostumuksen lakina (ks. LK26:2). Puhuessaan yhteisestä suostumuksesta vanhin Mark E.Petersen, joka oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen,selitti: ”Tämä pyyhkii pois kaikenlaiset kulttien harjoittajat,väärät opettajat ja kaikkinaiset väärät johtajat ja saattaa Herrankansan näkemään, että kirkossa on vain yksi selvä, ohjaavaääni, ja se on profeetan, näkijän ja ilmoituksensaajan ääni,miehen, joka on asianmukaisesti valittu ilmoituksen kautta jaon kansan äänestyksellä hyväksytty kirkon yleiskonferenssissa.”(”Kansa sanokoon ’Amen’”, Valkeus, marraskuu 1974,s. 468.)Kahdentoista apostolin koorumin jäsen,vanhin Jeffrey R. Holland on puhunutsiitä, kuinka tärkeä hyväksymisäänestyson kirkon johtajille: ”Erityisesti haluankiittää teitä siitä, että olette antaneettukenne johtajillenne, tunsivatpa heitsensä kuinka rajoittuneiksi tahansa.Tänä aamuna te yksimielisesti tarjouduittekannattamaan – tai kirjaimellisestipitämään pystyssä – valtakunnan johtavia virkamiehiä,niitä, joilla on avaimet ja vastuu työstä ja joista yksikään eiole tavoitellut virkaansa tai tuntenut olevansa tehtävänsä mittainen.Ja vielä sittenkin, kun Jeffrey Hollandin nimi esitetäänviimeisenä ja vähäisimpänä viimeksi asetetuista, teidänkätenne kohoaa rakastavasti suoraan kulmaan. Ja te sanotteveli Hollandille hänen kyyneltensä ja unettomien öittensä läpi:’Nojaa meihin. Nojaa meihin täällä Omahassa ja Ontariossaja Osakassa, missä me emme ole milloinkaan edes nähneetsinua ja missä me tuskin tiedämme, kuka sinä olet. Mutta sinäolet yksi kirkon johtajista, minkä vuoksi sinä et ole meille vierasetkä muukalainen vaan pyhien kansalainen ja Jumalanperhettä. Meidän perheessämme rukoillaan sinun puolestasi,ja sinulla on oleva paikka sydämessämme. Meidän voimammeon oleva sinun voimanasi. Meidän uskomme on rakentavasinun uskoasi. Sinun työsi on oleva meidän työtämme.”(”Palautuksen ihmeitä”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 30.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 26.ASiunauksia ja velvollisuuksiaSelitä Opin ja Liittojen Kirjan luvun 26 ja osion ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen” perusteella, millä tavoin yhteisensuostumuksen laki on siunaukseksi sinulle. Selitä myös, mikävastuusi on, kun kohotat kätesi hyväksymisäänestyksessä.Opin ja LiittojenKirja 27Sakramentti myöhempinä aikoinaMiksi me käytämme sakramentissavettä viinin sijaan, vaikkaniin tehtiin muinoin ja palautetunkirkon alkuaikoina? Tiesitkö,että Jeesuksen Kristuksen toisentulemisen aikaan pidetään erityinensakramenttikokous? Keitäsiellä on? Etsi vastauksia näihinkysymyksiin, kun luet Opinja Liittojen Kirjan lukua 27.38


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 27Väkevä juoma (jae 3) –Alkoholia sisältävät juomatVyöttäkää kupeenne (jae 15) –Tämä tarkoittaa kirjaimellisestiviitan laskostamistavyön alle, jotta viitta ei haittaajuoksemista. Se on vertauskuvavalmiina olemisesta.Opin ja Liittojen Kirja 27:5 – Mikä on Efraiminsauvan kirja, jonka avaimet Moronilla on?Herra kertoi profeettaHesekielille kahdesta kirjasta.Yksi oli aikakirjaJuudalle ja häneen liittyneilleisraelilaisille. Sitähän nimitti Juudan sauvaksi(ks. Hes. 37:16, 19).Toinen, Efraimin sauva,oli aikakirja Joosefille jahäneen liittyneille Israelinheimoille (ks. jae 16).Juutalaiset ovat Juudan jaJuudan valtakunnan muiden heimojen jälkeläisiä (ks. Pyhienkirjoitusten opas, ”Juutalaiset”, s. 76), ja heidän aikakirjansaon Raamatussa. Lehi ja hänen perheensä olivat Egyptiin myydynJoosefin jälkeläisiä, ja hänen jälkeläistensä ja heihin liittyneidenaikakirja on Mormonin Kirja. Moroni oli MormoninKirjan kansan viimeinen profeetta ja aikakirjanpitäjä, ja hänhautasi levyt Kumorankukkulaan (ks. KH J. S. Hist. 33–34).Aadam-ondi-Ahmanin laakso3. Lue myös LK 116:1 ja kirjoita, missä tämä kokous pidetään.4. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja merkitsene rinnakkaisviitteiksi kohdalle LK 27:5–14: Dan. 7:9–14;Matt. 26:29; LK 107:53–57; 116:1.CTarkasta sota-asusiTarkastele kohtaa LK 27:15–18 ja tee seuraavat tehtävät:1. Kirjoita vihkoosi kaksi esimerkkiä siitä, kuinka kuuliaisuusjollekin erityiselle käskylle (kuten viisauden sanalle tairukoukselle) on kuin yllä olisi sota-asu.2. Kuinka se, että ylläsi olisi näissä jakeissa kuvaillun kaltainensota-asu, auttaisi sinua olemaan kelvollinen osallistumaansuureen sakramenttikokoukseen, jota kuvailtiinjakeissa 5–14?3. Piirrä jakeita 15–18 havainnollistava kuva, jonka voit asettaanäytteille huoneeseesi. Huolehdi siitä, että nimeätkaikki sota-asun osat.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 27.AMikä on tärkeää?1. Tutki kohtaa LK 27:1–4 ja tee luettelo siitä, mikä on tärkeääja mikä ei ole tärkeää, kun nautimme sakramentin.2. Kuinka sinun tulisi valmistautua nauttiaksesi sakramentinasianmukaisesti joka viikko?BTee luetteloLK 27:5–14 kuvailee suurta sakramenttikokousta, joka pidetäänjuuri ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.1. Etsi kohta LK 27:5–14 ja luettele kaikki ne, jotka osallistuvatkokoukseen. Kuka jakeen 11 mukaan on Mikael?2. Mikä jae osoittaa, että monet muutkin, myös sinä, jos oletuskollinen, ovat paikalla?39


Opin ja LiittojenKirja 28Vain profeetta saa ilmoituksiakirkkoa vartenKirkon varhaisina aikoina jäsenet eivät ymmärtäneet sitä,että Herra kutsuu ainoastaan yhden henkilön, joka saailmoituksia johtaakseen koko kirkkoa. Mekaikki voimme saada henkilökohtaistailmoitusta itseämme ja erityisiävelvollisuuksiamme varten, muttavain profeetta ja kirkon presidenttion Herran äänitorvi maailmalle.Hiram Page oli Oliver Cowderynja Whitmerien lanko. Hän oli solminutavioliiton Catherine Whitmerinkanssa, joka oli Peter jr, Christian,John, Jacob ja David WhitmerinOliver Cowderysisar. Myös Oliver Cowdery oli naimisissayhden heidän sisarensa, Elizabeth Ann Whitmerin,kanssa. Hiram Page oli myös yksi Mormonin Kirjan kahdeksastasilminnäkijästä. Hän oli saanut kiven, jonkakautta hän uskoi saavansa ilmoituksia Jumalalta. Kun luetOpin ja Liittojen Kirjan lukua 28, huomaa, kenelle tämäilmoitus annettiin ja miksi. Huomaa myös profeetta JosephSmithin kutsumuksen ja Oliver Cowderyn kutsumuksenvälinen ero.Opin ja Liittojen Kirjan luku 28 sisältää myös OliverCowderyn lähetystyökutsun Amerikan intiaanien luo jailmoittaa, että Siion ”tulee olemaan laamanilaistenrajoilla” (jae 9).Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 28Laamanilaisten rajat (jae 9) –Yhdysvaltojen ja Intiaanialueenvälinen raja (ks. Kirkonhistorian kartta 5 Pyhienkirjoitusten oppaassa)Yhteinen suostumus (jae 13)– Yhteinen hyväksyminen(ks. kohdan LK 26:2 osio”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”, s. 38)Opin ja Liittojen Kirja 28:1–3 – Kenellä on oikeussaada ilmoitusta kirkkoa varten?Vuoden 1913 julistuksessa, jonka nimenä oli ”Varoituksenääni”, ensimmäinen presidenttikunta – Joseph F. Smith,Anthon H. Lund ja Charles W. Penrose – selitti:”Hiram Pagen ajoista asti (LK 28) kirkon jäsenille on eri ajankohtinailmestynyt eksyttäviä henkiä. Joskus nämä ovat tulleetsellaisten miesten ja naisten luokse, joista rikkomuksen tähdenon tullut pääpetturin helppoja saaliita. Toisinaan vääräthenget johtavat harhaan ihmisiä, jotka ylvästelevät sillä, ettänoudattavat ehdottomasti kirkon sääntöjä ja toimituksia jamenoja. Näiden henkien vaikutus jäljittelee siinä määrin jumalallisestalähteestä peräisin olevaa henkeä, että jopa näiden,jotka mielestään ovat ’valittuja’, on vaikea huomata olennaistaeroa. Itse Saatanakin on tekeytynyt näennäisesti ’valonenkeliksi’.Silloin kun näyt, unet, kielillä puhumiset, profetoimiset, vaikutelmattai mikä tahansa epätavallinen lahja tai innoitusvälittävät jotakin, mikä ei ole sopusoinnussa kirkon hyväksyttyjenilmoitusten kanssa tai ovat tehtäväänsä nimitettyjenkirkon auktoriteettien päätösten vastaisia, myöhempien aikojenpyhät voivat tietää, että se ei ole Jumalasta, vaikka setuntuisi kuinka uskottavalta. Heidän pitäisi myös ymmärtää,että ohjeet kirkon johtamiseksi tulevat ilmoituksena kirkonjohtajan kautta. Kaikilla uskollisilla kirkon jäsenillä on oikeussaada Pyhän Hengen innoitusta itseään, perhettään ja niitävarten, joita heidät on nimitetty ja asetettu johtamaan. Muttamitään sellaista, mikä ei ole sopusoinnussa sen kanssa,mikä tulee Jumalalta kirkon johtajan kautta, ei pidä vastaanottaavirallisena tai luotettavana.” (Kirkon presidenttien opetuksia:Joseph F. Smith, s. 116–117.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 28.AKuka saa ilmoitusta kirkkoa varten?Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 28 johdanto sekä jakeet 1–7ja 11–13. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:1. Mistä ongelmasta profeetta Joseph Smith ”kysyi vakavasti”Herralta?2. Minkä vastauksen Herra antoi hänelle? (Ks. jakeet 1–7.)3. Millä tavalla kirkkoa koskevat ilmoitukset hyväksytäännykyisin? (Ks. jakeet 11–13; ks. myös LK 26:2.)4. Kuka saa nykyisin ilmoitusta koko kirkkoa varten?Opin ja LiittojenKirja 29Lupauksia ”valituille”viimeisinä päivinäHarvat aiheet vangitsevat huomiomme nopeammin kuinprofetiat viimeisistä päivistä. Me elämme viimeisinäpäivinä (ks. LK 1:4). Kun tiedämme tämän, meidän pitäisiolla erittäin kiinnostuneita siitä, mitä Herra on ilmoitta-40


nut meidän ajastamme. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjanlukua 29, ota selvää siitä, mitä Herra sanoi tapahtuvanennen toista tulemista, sen aikana sekä sen jälkeen, ja mitäsinä voit tehdä valmistautuaksesi näitä tapahtumia varten.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 29Sovittaa (jae 1) – MaksaahintaPuolustaja (jae 5) – Henkilö,joka ajaa toisen asiaaAjallinen (jakeet 31–32,34–35) – Aineellinen taitilapäinenLihallinen – – aistillinen(jae 35) – MaailmallinenHengellisesti kuollut (jae 41)– Karkotus Jumalan luotaLunastus, lunastaa, lunastettu(jakeet 42, 44, 46) –Pelastus, vapauttaminenvankeudestaOpin ja Liittojen Kirja 29:7 – Ketkä ovat valittuja?Profeetta Joseph Smith opetti, että ”valitut tarkoitti tiettyyntyöhön valittuna olemista” (History of the Church, osa 4, s. 552).”Yleisesti ottaen valitut ovat niitä sekä kirkossa että sen ulkopuolella,jotka rakastavat Herraa ja tekevät koko sydämestäänkaiken voitavansa elääkseen lähellä Hänen henkensä ohjausta.Presidentti George Q. Cannon [joka oli neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa] on sanonut: ’Koko ihmiskuntaon valittu tulemaan pelastetuksi. Yksikään ei ole luste, elleiväthänen käytöstapansa tee hänestä sellaista.’ ([Gospel Truth],osa 1, s. 140.) Kirkon ulkopuoliset valitut ovat ’lampaita’, jotkakuulevat Mestaripaimenen äänen, tottelevat sitä ja jotkaotetaan jäseniksi kirkkoon (Moosia 26:21–28). Nämä ovat nevalitut, jotka lähetyssaarnaajat on kehotettu kokoamaan(LK 29:7)”. (Hoyt W. Brewster jr, Doctrine and Covenants Encyclopedia,s. 148.)johti, kapinoida mieluummin kuin loukkasi heidän valinnanvapauttaan.Meidän kuolevainen koetusaikamme onjärjestetty suojelemaan valinnanvapauttamme.Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolin kooruminjäsen, on selittänyt, mikä on välttämätöntä, jotta valinnanvapausvoi olla olemassa: ”Neljän huomattavan periaatteentäytyy olla voimassa, jos on määrä olla valinnanvapautta:1. täytyy olla lakeja, Kaikkivaltiaan voiman säätämiä, joita voidaannoudattaa tai olla noudattamatta; 2. täytyy olla vastakohtia– hyvää ja pahaa, hyveellisyyttä ja paheellisuutta, oikeaaja väärää – toisin sanoen on oltava vastakohtaisuutta, yksivoima vetämässä yhteen suuntaan ja toinen vetämässä toiseen;3. niillä, joiden on määrä nauttia valinnanvapaudesta, on oltavatieto hyvästä ja pahasta, toisin sanoen heidän täytyy tunnistaaero vastakohtien välillä; ja 4. on vallittava esteetön vapausvalita.” (Mormon Doctrine, 2. laitos, s. 26.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 29.ATee yhteenveto opistaValitse neljä seuraavista kysymyksistä ja vastaa niihin senperusteella, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 29:1. Ketkä Herra kokoaa? Kuinka heidät kootaan?(Ks. jakeet 1–8.)2. Mitä tapahtuu toisessa tulemisessa?(Ks. jakeet 9–13.)3. Mitä tapahtuu ennen toistatulemista? (Ks. jakeet14–21.)4. Mitä tapahtuu tuhannenvuoden lopussa?(Ks. jakeet 22–30.)5. Mitä nämä jakeet opettavat Saatanasta ja valinnanvapaudesta?(Ks. jakeet 35–40.)6. Mitä nämä jakeet opettavat lankeemuksesta ja lunastuksesta?(Ks. jakeet 40–50.)Opin ja LiittojenKirja 30David, Peter ja John Whitmer –”Älä siis pelkää”Opin ja Liittojen Kirja 29:35–39 – Mikä onvalinnanvapaus? Miksi se on niin pyhä?Valinnanvapaus on vapaus valita ja toimia, ja LK 29:35–39valaisee, kuinka tärkeä ja pyhä tämä vapaus on taivaalliselleIsällemme. Hän salli kolmasosan lapsistaan, joita paholainenMillaista sinun mielestäsi olisi olla lähetystyössä jasaarnata evankeliumia vieraille ihmisille? Ehkä olet jo saanutkokea evankeliumin jakamisen jonkun uskoommekuulumattoman kanssa. Tunsitko itsesi hermostuneeksivai olitko jopa hieman peloissasi? Opin ja Liittojen41


Kirjan luvussa 30 Whitmerin veljekset kutsuttiin julistamaanevankeliumia. Ota selvää, mitä Herra sanoi kullekinheistä pelosta.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 30Olkoon sinulla ahdistus kaikissa hänen ahdistuksissaan(jae 6) – Pysy hänen vierellään ja ota osaa kaikkiin hänenkoetuksiinsaOpin ja Liittojen Kirja 30:1–2 – ”Ne, joita en olekäskenyt, ovat sinua vietelleet”David Whitmer oli yhdessä muun perheensä kanssa antanutHiram Pagen saamien väärien ilmoitusten pettää itsensä(ks. LK 28).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 30.AMiten tämä saattaisi soveltua sinuun?LK 30 sisältää Herran profeetta Joseph Smithin kautta antamatneuvot David Whitmerille (25-vuotias), Peter Whitmer nuoremmalle(21-vuotias) ja John Whitmerille (28-vuotias). Tutkitätä lukua ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Mitä Herra sanoi Whitmereille pelosta?2. Lue jakeet 1–2 ikään kuin Herra puhuisi sinulle. Mitäsinä haluaisit tehdä pitääksesi huolen siitä, ettet tee näitävirheitä?Opin ja LiittojenKirja 31Thomas B. Marsh – lupauksiaja varoituksiaOpin ja Liittojen Kirjan luku 31 saatiin samoihin aikoihinkuin luku 30 (ks. LK 30 johdanto). Herran neuvot ThomasB. Marshille kuvaavat sitä, kuinka hyvin Hän tunteelapsensa. Kun luet lupauksista ja varoituksista, joitaThomas Marshille annettiin, pidä mielessäsi, että hänestäoli tuleva kahdentoista apostolin koorumin ensimmäinenpresidentti, kun koorumi muodostettiin. Myöhemminhän ei tukenut ja hyväksynyt profeetta Joseph Smithiä jajätti lopulta kirkon vihoissaan ongelman vuoksi,joka aiheutui siitä, ettei hän nuhdellut vaimoaan.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 31Opin ja Liittojen Kirja 31:4–5 – Vainio, ”joka joon valjennut poltettavaksi”Herra käyttää usein elonkorjuunvertauskuvallisuuttapuhuessaan lähetystyöstä(ks. Joh. 4:35–36;LK 4:4). Kun vilja, kutenvehnä, on tuleentunut,tähkäpäät muuttuvat vaaleiksi,mikä osoittaa, ettäne ovat valmiita korjattaviksi.Tuohon aikaan viljanvarret leikattiin sirpilläja sidottiin yhteen kimpuiksi, joita kutsuttiin lyhteiksi. Senjälkeen kun vilja oli leikattu, pelto poltettiin usein jäljelle jääneidenoljenkorsiksi kutsuttujen varsien poistamiseksi.Tämä kaikki on kielikuvaa lähetyssaarnaajien työstä. He korjaavatsatona ihmisiä, jotka ovat halukkaita kuulemaanevankeliumia ja olemaan tottelevaisia säästyäkseen polttamiselta,joka puhdistaa maan Vapahtajan toisessa tulemisessa.Marilee B. CampbellLyhteitä kuormaksi (jae 5) –Kuormana kimppu viljaa(menestys lähetystyössä)Herjata (jae 9) – HaukkuahalveksuenOpin ja Liittojen Kirja 31:9–13 – Neuvojenseuraamattomuuden hinta tai kuinka hyvinJumala tuntee lapsensaThomas B. Marsh oli yksi varhaisten palautuksen aikojenkyvykkäimmistä johtajista. Hän palveli useita kertoja lähetystyössä,hänet kutsuttiin apostoliksi, kun kahdentoistaapostolin koorumi perustettiin ensi kerran vuonna 1835,ja hänestä tuli sen ensimmäinen presidentti. Mutta sitten perheessäsyntyi ongelma, ja hänen laiminlyöntinsä seurataHerran neuvoja olla kärsivällinen, olla herjaamatta, hallitahuonettaan sävyisästi, rukoilla alati ja olla uskollinen loppuunasti (jakeet 9, 12–13) johtivat hänen luopumukseensa. VanhinGeorge A. Smith, joka kutsuttiin kahdentoista apostolinkoorumin jäseneksi vuonna 1839, kuvaili, mitä tapahtui, kunpresidentti Marsh asui Far Westissä Missourissa:”Thomas B.Marshin, kahdentoista apostolin silloisen johtajan,vaimo ja sisar Harris päättivät yhdistää lehmiensä maidontuotannonvoidakseen valmistaa vähän suurempia juustoja kuinhe tavallisesti pystyivät valmistamaan. Varmistaakseen, ettätämä tapahtuisi oikeudenmukaisesti, he sopivat, etteivät pitäisikermamaitoa [maidon rasvaisin osa] itsellään, vaan että maitoja kerma pidettäisiin yhdessä. Tosiaan vähäpätöisiä asioita,kaksi naista, jotka vaihtavat maitoa tehdäkseen siitä juustoa.Ilmeisesti rouva Harris piti sopimuksen ja vei rouva Marshillekoko maidon, mutta rouva Marsh halusi tehdä erikoisenhyvää juustoa ja säästi puoli litraa kermamaitoa jokaisesta lehmästäja lähetti rouva Harrisille laihempaa maitoa.42


Lopulta paljastui, että rouva Marsh oli säästänyt kermamaitoa,ja kysymys annettiin kotiopettajien ratkaistavaksi. He alkoivattutkia asiaa, ja osoitettiin, että rouva Marsh oli säästänytkermamaitoa ja tehnyt siten vääryyttä rouva Harrisia kohtaanmäärän suhteen.Marshit vetosivat piispaan, ja tavanmukainen piispanoikeuskokoontui. Presidentti Marsh ei pitänyt piispanoikeudenpäätöstä oikeana, koska se päätti, että kermamaidon säästäminenoli väärin ja että nainen oli rikkonut lupauksensa.Marsh vetosi välittömästi korkeaan neuvostoon, joka tutkiasian kärsivällisesti. Vakuutan teille, että he olivat vakavissaan.Marsh oli äärimmäisen innokas puolustamaan vaimoaan,koska oli kahdentoista apostolin koorumin presidenttija huomattava mies Israelissa, ja tekikin niin epätoivoisesti,mutta lopulta korkea neuvosto vahvisti piispan päätöksen.Tähän tyytymättömänä Marsh vetosi kirkon ensimmäiseenpresidenttikuntaan, ja Josephin ja hänen neuvonantajiensa oliannettava päätöksensä asiasta, ja he hyväksyivät korkeanneuvoston päätöksen.Tämä pieni tapaus nosti melkoisen myrskyn, ja Thomas B.Marsh julisti puolustavansa vaimoaan, vaikka hänen täytyisimennä helvettiin sen takia.Silloinen kahdentoista apostolin johtaja, mies, jonka olisi pitänytennen muita puolustaa oikeutta ja kannattaa perheensäjäsenen tekemän vääryyden hyvittämistä, otti tällaisen kannan.Ja mitä sitten tapahtui? Hän meni viranomaisten puheille javannoi, että mormonit suhtautuivat vihamielisesti Missourinosavaltioon.Tuo valaehtoinen todistus sai Missourin osavaltion hallituksenantamaan tuhoisan määräyksen, joka karkotti 15 000 pyhääkodeistaan ja asuinsijoiltaan, jolloin muutamia tuhansia heistäpaleltui kuoliaaksi tämän asiantilan johdosta.” (JulkaisussaJournal of Discourses, osa 3, s. 283–284, ks. myös ”Pienillä teoillaon suuret seuraukset”, Valkeus, lokakuu 1984, s. 159–161.)Presidentti Gordon B.Hinckley toisti tämän kertomuksen yleiskonferenssissaja sanoi sitten: ”Mies, jonka olisi pitänytselvittää tämä vähäpätöinen kiista, pikemminkin lietsoi sitä javaivasi kirkon virkailijoita aina ensimmäiseen presidenttikuntaanasti ja sananmukaisesti meni helvettiin sen takia. Hänmenetti asemansa kirkossa. Hän menetti todistuksensa evankeliumista.Yhdeksäntoista vuoden ajan hän vaelsi köyhyydessä,pimeydessä ja katkeruudessa, koki sairautta ja yksinäisyyttä.Hän vanheni ennen aikojaan. Lopulta, kutentuhlaajapoika Vapahtajan vertauksessa (ks. Luuk. 15:11–32),hän tajusi tyhmyytensä ja palasi monien tuskien kauttatähän laaksoon ja pyysi Brigham Youngia antamaan hänelleanteeksi ja sallimaan hänen kastamisensa uudelleen. Hänoli ollut kahdentoista neuvoston ensimmäinen johtaja, Kirtlandinaikoina ja Far Westin alkuaikoina rakastettu ja kunnioitettu.Nyt hän pyysi vain, että hänet asetettaisiin diakoniksija että hän pääsisi ovimieheksi Herran huoneeseen.” (”Pienilläteoilla on suuret seuraukset”, Valkeus, lokakuu 1984, s. 161.)Tultuaan takaisin kirkkoon veli Marsh puhui luopumuksestaan:”Olen usein halunnut tietää, millä tavoin luopumukseni alkoi,ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että minun on täytynytmenettää Herran Henki sydämestäni.Seuraava kysymys on: ’Miten ja milloin kadotit Hengen?’Tulin kateelliseksi profeetalle, jolloin arvostelukykyni petti,sivuutin kaiken, mikä oli oikeaa, ja käytin kaiken aikani etsienpahaa. Ja sitten, kun paholainen alkoi johtaa minua, lihallisenmielen oli helppo kapinoida, mitä suuttumus, kateus ja vihaovat. Pystyin tuntemaan sen sisälläni; tunsin suuttumustaja vihaa ja sen, että Herran Henki oli mennyt pois, kuten pyhätkirjoitukset sanovat, minut oli sokaistu ja luulin näkeväniroskan veli Josephin silmässä, mutta se oli vain rikka, ja omasilmäni oli hirren täyttämä.” (Julkaisussa Journal of Discourses,osa 5, s. 206–207.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 31.AValmista puheLuonnostele puhe, jonka voisit esittää sakramenttikokouksessa,Herran neuvojen seuraamisesta sen perusteella,mitä opit kohdasta LK 31 ja osiosta ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”.BOpeta oppiaihe perheillassaOpeta perheillassa oppiaihe opetuksista, jotka me voimmeoppia luvusta 31 ja Thomas B. Marshin elämästä, senperusteella, mitä opit kohdasta LK 31 ja osiosta ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”.43


Opin ja LiittojenKirja 32Lähetysmatka laamanilaistenkeskuuteenEnsimmäinen maininta Opin ja Liittojen Kirjassa lähetyssaarnaajienlähettämisestä laamanilaisten keskuuteen onHerran kutsu Oliver Cowderylle (ks. LK 28:8). Samassakuussa, syyskuussa 1830, Peter Whitmer nuorempi kutsuttiinlähtemään Oliverin kanssa (ks. LK 30:5). Seuraavassakuussa Parley P. Pratt ja Ziba Peterson kutsuttiin liittymäänheidän seuraansa. Tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjanlukua 32 kiinnitä huomiota siihen, mitä Herra lupasi näillelähetyssaarnaajille. Kun opiskelet osiota”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”, opit, kuinka Hänen lupauksensa täyttyi.vuonna 1835 perustetun kahdentoista apostolin kooruminensimmäisistä jäsenistä. Hän kirjoitti monia saarnoja ja lauluja,joita kirkko julkaisi, ja oli ensimmäisiä Suolajärven laaksoonsaapuneita pioneereja. Salamurhaaja tappoi hänet vuonna1857, kun hän palveli lähetystyössä Arkansasissa.Opin ja Liittojen Kirja 32:2–3 – Mitä tapahtuilähetysmatkalla laamanilaisten keskuuteen?Tämä pieni lähetyssaarnaajien joukko matkasi noin 2 400 kilometriä,josta suuren osan jalan, talven 1830–1831 aikana.He opettivat evankeliumia Amerikan intiaaniheimoille NewYorkissa, Ohiossa ja toisella puolella Missouria Intiaaniterritorioonasti. Missouri oli siihen aikaan Yhdysvaltojen länsirajalla,Intiaaniterritorio oli Missourista länteen. He saavuttivatsuurinta menestystä kuitenkin Ohiossa Kirtlandia ympäröivälläseudulla. He löysivät sieltä joukon ihmisiä, jotka pyrkivättakaisin Uuden testamentin kristillisyyteen. Vain kolmenviikon kuluessa lähetyssaarnaajat kastoivat 127 ihmistä,mikä lähes kaksinkertaisti kirkon jäsenmäärän. (Ks. Kirkonhistoria aikojen täyttyessä, s. 79–88.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 32Puolustaja (jae 3) – Puolustaja, joka ajaa heidän asiaansaOpin ja Liittojen Kirja 32:1 – Kukaoli Parley P. Pratt?Parley P. Prattista tuli kirkon jäsenvuonna 1830 New Yorkissa vain kuukauttaennen tämän ilmoituksensaamista. Hän hoiti monia kirkon palvelutehtäviä(ks. LK 32 johdanto,1–2; 49:1–3; 50:37; 52:26; 97:3–5; 103 johdanto,30, 37; 124:127–129) ja oli yksiPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 32.AKuinka ”oppia minusta”?Kirjoita, mikä yhteys sinun mielestäsi on sillä, että on ”hiljainenja nöyrä sydämeltään” (LK 32:1), ja kyvyllämme oppiahengellisiä asioita (ks. myös LK 136:32–33).MississippijokiNew YorkFAYETTEIowaKIRTLANDPennsylvaniaIllinoisIndianaOhioINTIAANI-TERRITORIO(Laamanilaistenrajat)INDEPENDENCEMissouriOhiojokiKentuckyLähetyssaarnaajien matka laamanilaisten keskuuteen44


B”Minä olen itse lähtevä heidän kanssaanja oleva heidän keskellänsä”Kirjoita ajasta, jolloin Herra teki sinulle tai jollekulle tuntemallesisen, mitä Hän lupasi tehdä lähetyssaarnaajillekohdassa LK 32:3.Opin ja LiittojenKirja 33Valmistautuminen JeesuksenKristuksen toiseen tulemiseenEvankeliumin palauttamisen päätarkoitus on tuoda Jumalanlapsia pois luopumuksesta ja maailmallisuudesta javalmistaa heitä Jeesuksen Kristuksen toista tulemista varten(ks. LK 1:12–17). Opin ja Liittojen Kirjan luvussa33 Herra kutsui kaksi miestä lähetystyöpalvelukseen viemäänsanomaa maailmaan. Kun opiskelet tätä ilmoitusta,kiinnitä huomiota siihen, mitä meidän täytyy tehdä valmistautuaksemme.Etsi myös siunauksia, joita on luvattuniille, jotka auttavat varoittamaan maailmaa.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 33.AKuvita jaeHerra käytti tässä ilmoituksessa monia kielikuvia. Valitse yksiLK 33:3, 6–9, 13, 17 mainituista kielikuvista ja piirrä kuva,joka valaisee sitä, mitä Herra opetti. Älä käytä kuvituksessasiainoastaan jakeen kirjaimellista vaan todellista merkitystä.Varusta kuvasi selityksellä, joka kertoo, mitä piirsit ja miksi.BSovella ilmoitusta1. Selitä, mitä Herra sinun mielestäsi tarkoitti kuvauksellaanmaailmasta kohdassa LK 33:3, 7.2. Miten tuo kuvaus eroaa tavasta, jolla Herra kuvaili maailmaajakeissa 2 ja 4?Opin ja LiittojenKirja 34Orson Pratt – ”Korota äänesi”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 33Tuomitsija (jae 1) – Sellainen,joka tietääNurja (jae 2) – ItsepäisestisyntinenPappien juonet (jae 4) –Saarnaaminen ylistyksen jahenkilökohtaisen hyödynsaamiseksi (ks. 2. Ne. 26:29)Lyhteitä kuormaksi (jae 9) –Kuormana kimppu viljaa(menestys lähetystyössä)Opin ja Liittojen Kirja 33:17 – ”Lamppunnekunnossa ja palavina”Lamput, öljy ja Ylkä, jotka mainitaankohdassa LK 33:17, viittaavatVapahtajan vertaukseen kymmenestämorsiusneidosta (ks. Matt.25:1–13). Herra opetti tässä vertauksessa,että ne, jotka eivät ole valmistautuneet(heidän lamppunsaovat sammuneet) Vapahtajan (Yljän)tuloon, jätetään ulkopuolelle.Orson Prattista tuli yksi myöhempienaikojen suurista apostoleista. Panemerkille, mitä Opin ja LiittojenKirjan luvussa 34 hänelle kerrottiinHerrasta ja hänestä itsestään.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 34Kiero ja nurja (jae 6) –TurmeltunutÄläkä säästä (jae 10) –Älä pidätteleMuinainen heprealainen torvi tai pasuna, jota kutsuttiin šofariksi,valmistettiin pässin sarvesta.45


Opin ja Liittojen Kirja 34:1 – Orson PrattOrson Pratt kastettiin 19-vuotissyntymäpäivänään 19. syyskuuta1830 sen jälkeen kun hän oli kuullut evankeliuminsanomasta vanhemmalta veljeltään Parley P. Prattilta. Heidätmolemmat kutsuttiin apostoleiksi, kun kahdentoista apostolinkoorumi perustettiin vuonna 1835. Orson Pratt palveliveljensä tavoin monesti kirkon lähetystyössä (ks. LK 34 johdanto,1–10; 52:26; 75:14; 103:40; 124:127–129; 136:13). Hänkirjoitti myös monia uskonnollisia ja tieteellisiä kirjoja ja oliensimmäinen Suolajärven laaksoon saapunut pioneeri.Hän palveli apostolina yli 45 vuoden ajan, kuolemaansasaakka vuonna 1881.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 34.AVertaa kahta jaettaLue ja vertaa kohtia Joh. 3:16 ja LK 34:3. Kirjoita kappale, jossakuvailet sitä, mitä opit näistä jakeista Isästä ja Pojasta.BMitä me opimme Jeesuksen Kristuksentoisesta tulemisesta?1. Lue Mark. 13:32–37 ja kirjoita,mitä Jeesus sanoi siitä,milloin ja miten toinen tuleminentapahtuisi.2. Tutki kohtaa LK 34:6–12 jaselitä, mitä lisäoivalluksiase antaa meille toisesta tulemisesta.Pidä huolta siitä,että huomaat ja selität sanatlähellä, ennen ja pian.Opin ja LiittojenKirja 35Sidney Rigdon – edelläkävijäPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 35Mielettömyys ja iljetykset(jae 7) – Järjettömyys jasyntisyysSuojus (jae 14) – Suoja(pieni pyöreä kilpi,jota käytettiin tavallisestikäsivarressa)Vyöttää heidän kupeensa(jae 14) – Auttaa heitäolemaan valmiinaSaattaa häpeään (jae 25) –Sekoittaa toisten kansojenkanssa niin että heitä eitunnistaOpin ja Liittojen Kirja 35:2 – Mitä tarkoittaa”tulla Jumalan pojiksi”?Me kaikki olemme taivaallisen Isämme henkilapsia (ks. Ap. t.17:29; Hepr. 12:9). Jotta voisimme asua Hänen luonaan jälleen,meidän kaikkien täytyy kuitenkin syntyä uudesti hengellisestiJeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (ks. Moosia 5:7–8).Opin ja Liittojen Kirja 35:3 – Palvelijani SidneySidney Rigdon oli ollut pappi Kirtlandissa Ohiossa. Hän liittyikirkkoon vuonna 1830 luettuaan rukoillenMormonin Kirjan. Hän toimi profeettaJoseph Smithin sihteerinä ja neuvonantajanaensimmäisessä presidenttikunnassavuosina 1833–1844(ks. LK 35 johdanto, 3–6; 58:50;57–58; 71:1; 76 johdanto, 11–15;90:6, 21; 93:44, 51; 102:3; 124:126).Joseph Smithin kuoleman jälkeenSidney Rigdon yritti ottaa määräysvallankirkossa kahdeltatoistaapostolilta, ja hänet erotettiin kirkostasyyskuussa 1844.Opin ja Liittojen Kirja 35:11 – ”Babylonin hävitykset”Babylon on vertauskuvana maailman pahuudesta, jokaon saanut aikaan syntiä ja kurjuutta kaikkien kansojen keskuudessa.Kaikki tämä pahuus puhdistetaan JeesuksenKristuksen toisessa tulemisessa.Opin ja Liittojen Kirja 35:13 – Mitä kansojenpuiminen tarkoittaa?Joseph Smithin päivinä puiminen tarkoitti jyvien erottamistaakanoista. Vanhan testamentin aikoina vilja levitettiin kovallealustalle härkien poljettavaksi (ks. 5. Moos. 25:4) tai puitiinkepillä (ks. Ruut 2:17). Herra käytti kielikuvaa kohdassa LK35:13 kuvatakseen, kuinka lähetyssaarnaajat erottavat vanhurskaatsyntisistä Jumalan sanan voimalla.Opin ja Liittojen Kirjan luku 35, Joseph Smithille jaSidney Rigdonille annettu ilmoitus, todistaa, että Herratuntee lapsensa henkilökohtaisesti. Pane merkille, mitäHerra sanoi Sidney Rigdonille hänen menneisyydestäänja tulevaisuudestaan. Kun tutkit tätä ilmoitusta, mieti,miten Herra on valmistanut sinua palvelemaan valtakunnassaan.46


Opin ja Liittojen Kirja 35:20–21 – Joseph SmithinraamatunkäännösMonia tärkeitä Raamatun osia oli kadonnut tai niitä olimuutettu (ks. 1. Ne. 13:24–29), ja Herra käski profeetta JosephSmithin tehdä monia korjauksia siihen (ks. LK 35:20; 41:7;45:60–61; 73:3–4; 93:53). Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 35Herra käski Sidney Rigdonin toimia profeetan kirjurina tämänsanellessa muutokset (ks. jae 20). Tämä raamatunkäännös onnimeltään Joseph Smithin raamatunkäännös. Käännöksenlyhenne on JSR. Joitakin Joseph Smithin raamatunkäännöksessäolevia muutoksia on Pyhien kirjoitusten oppaan kohdassa”Valittuja kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä”.Kun Joseph Smith työskenteli raamatunkäännöksen parissa,Herra antoi hänelle ilmoituksia, jotka selittivät moniaasioita (ks. LK 76; 77; 86; 91; 93; 113; 132; ks. myös KH Moos.;KH J. S. Matt.).Opin ja LiittojenKirja 36Edward Partridge – yksi Herransuurista miehistäUskotko, että Herra todella tietää, kuka sinä olet? Häntietää, ja tämä ilmoitus on yksi esimerkki siitä, kuinkahyvin Hän tuntee lapsensa. Kun tutkit Opin ja LiittojenKirjan lukua 36, yritä kuvitella itsesi Edward Partridgentilalle. Mitä luulet, että Herra sanoisi sinulle?Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 35.ASelitä oppi1. Merkitse kukin kohdan LK 35:2 sanoista yhdeksi ja yhtä.2. Selitä, mitä yhdeksi, yhtä tarkoittaa tässä jakeessa ja mitäse opettaa meille taivaallisen Isän ja Hänen poikansaJeesuksen Kristuksen sekä meidän välillämme vallitsevastasuhteesta (ks. myös Joh. 17).BTunnista suurempi työTarkastele Herran neuvoja Sidney Rigdonille kohdassa LK35:3–6. Selitä, miten se, mitä Sidney Rigdon kutsuttiin tekemään,oli suurempaa kuin se, mitä hän oli tehnyt aiemmin(ks. myös kohdan LK 35:3 osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).CSelitä, kuinka se toimiiKohdassa LK 35:20 Herra selitti, että pyhät kirjoitukset oliannettu ”omien valittujeni pelastukseksi”. Jakeessa 21 Hänkertoi, mitä pyhät kirjoitukset tekevät auttaakseen pelastamaanmeidät. Selitä käyttämällä seuraavia rinnakkaisviitteitäja omia ajatuksiasi, millä tavoin pyhät kirjoitukset auttavatmeitä:1. Kuulemaan Herran äänen (ks. myös LK 18:34–36).2. Näkemään Hänet (ks. myös Matt. 5:8).3. Kestämään toisen tulemisen (ks. myös KH J. S. Matt. 1:37).4. Tulemaan puhdistetuiksi (ks. myös Moro. 7:48).Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 36Nurja sukupolvi (jae 6) – Kapinallisia ja vaikeasti johdatettaviaihmisiäOpin ja Liittojen Kirja 36:1 – Edward PartridgeEdward Partridge kuuli palautetusta evankeliumista ensi kerranlokakuun 1830 paikkeilla, kun laamanilaisten keskuuteenlähetetyt lähetyssaarnaajat pysähtyivät KirtlandissaOhiossa matkallaan Missouriin(ks. LK 28:8; 32:2–3). Hän liittyi kirkkoonkuitenkin vasta useiden kuukausienkuluttua. Lucy MackSmith, profeetan äiti, kirjoitti seuraavaaEdward Partridgen päätöksestämennä kasteelle: ”Samanvuoden [1830] joulukuussa Josephpiti kokouksen talossamme. Hänensaarnatessaan Sidney Rigdon jaEdward Partridge tulivat sisään jaistuutuivat kuulijoiden joukkoon. KunJoseph oli päättänyt saarnansa, hän antoikaikille, joilla oli jotakin sanottavaa, puheenvuoron. Tällöinherra Partridge nousi ja lausui, että hän oli käynyt Manchesterissäsaadakseen lisää tietoja opista, jota saarnasimme, muttakun hän ei löytänyt meitä, hän oli kysellyt naapureiltammemeidän luonteestamme, jonka nämä olivat sanoneet olleennuhteeton siihen asti, kun Joseph oli saanut meidät [heidät]petetyiksi Mormonin Kirjalla. Hän sanoi myös kävelleensämeidän tilallamme ja nähneensä hyvän järjestyksen ja ahkeruuden,jota se ilmensi. Ja nähtyään, mitä me olimme uhranneetuskomme vuoksi, ja kuultuaan, että meidän rehellisyyttämmeei epäilty muissa asioissa kuin uskonnossamme, hänuskoi meidän todistukseemme ja oli valmis kastettavaksi, ’jos’,hän sanoi, ’veli Joseph kastaa minut’.” (History of Joseph Smith,s. 191–192.) Joseph Smith kastoi hänet 11. joulukuuta 1830.47


Edward Partridgesta tuli myöhemmin kirkon ensimmäinenpiispa (ks. LK 35 johdanto; 36 johdanto, 1–7; 41:9–11; 42:10;50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10;64:17; 124:19) ja hän kärsi paljon vainoa Missourissa. Hän kuoli47-vuotiaana vuonna 1840 Nauvoossa Illinoisissa kirkonuskollisena jäsenenä.Opin ja Liittojen Kirja 36:2 – ”Minä olen panevakäteni sinun päällesi”Vanhin Harold B. Lee sanoi kohdasta LK 36:2 kahdentoistaapostolin koorumin jäsenenä ollessaan: ”Herra sanoo tässä,että kun joku Hänen valtuutetuista palvelijoistaan paneekätensä valtuudella jonkun siunattavan päälle, se on samakuin jos Hän itse panisi kätensä hänen päällensä heidänkanssaan tuon toimituksen suorittamiseksi. Näin alammeymmärtää, kuinka Hän ilmentää voimaansa ihmisten keskuudessapalvelijoidensa kautta, joille Hän on suonut valtuudenavaimet.” (”Be Secure in the Gospel of Jesus Christ”,Brigham Young University Speeches of the Year, 11. helmikuuta1958, s. 6.)Opin ja Liittojen Kirja 36:6 – ”Tulkaa pois tulesta,inhoten lihan tahraamaa ihokastakin”Tautien leviämisen estämiseksi Vanhan testamentin aikoinaHerra määräsi niistä kärsiviä läpikäymään puhdistautumismenot,joihin kuului kaikkien saastuneiden vaatteidenpolttaminen (ks. 3. Moos. 13:47–59). Kohdassa LK 36:6 Herravertailee sairaudesta ja synnistä puhdistautumista (ks.myös Juud. 23; Al. 5:57).Ollessaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vanhinSpencer W. Kimball selitti syntiin johtavien olosuhteidenmuuttamisen välttämättömyyttä: ”Hylätessään synnin ihminenei vain toivo parempia olosuhteita. Hänen on luotava ne.Hänen on ehkä tarpeen mennä niin pitkälle, että hän vihaatahraantuneita vaatteitaan ja inhoaa syntiä. Hänen ei tule ollavarma ainoastaan siitä, että hän on hylännyt synnin, vaanmyös siitä, että hän on muuttanut syntiä ympäröivät olosuhteet.Hänen tulisi välttää niitä paikkoja ja tilanteita ja olosuhteita,joissa synti tapahtui, sillä näistä se saattaa helposti lähteäuudelleen alkuun. Hänen on jätettävä ihmiset, joiden kanssasynti tuli tehdyksi. Hänen ei tarvitse vihata siihen sekaantuneitaihmisiä mutta hänen täytyy välttää heitä ja kaikkea, mikäliittyy tuohon syntiin. (Anteeksiantamuksen ihme, s. 160.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 36.AKirjoita päiväkirjaanKirjoita vihkoosi päiväkirjamerkintä, joka kuvailee sitä, miltäsinusta olisi saattanut tuntua, jos olisit ollut Edward Partridgeja Herra olisi kertonut sinulle sen, mikä on Opin ja LiittojenKirjan luvussa 36.BSelitä oppimasiLuettuasi kohdan LK 36:2 ja jakeeseen liittyvän osion ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen” selitä, mitä opit pappeuden saamisesta.Opin ja LiittojenKirja 37–38Kokoontukaa Ohioon ja paetkaavihollisianneMenestys, jota Ohion Kirtlandissa pysähtyneet lähetyssaarnaajatkokivat matkallaan Missouriin saarnaamaanevankeliumia laamanilaisille (ks. LK 32:1–3), lisäsi valtaisastikirkon jäsenmäärää. He kastoivat 127 ihmistä vainkolmen viikon aikana, mikä lähes kaksinkertaisti kahdeksankuukautta aikaisemmin perustetun kirkon jäsenmäärän.Ilmapiirin ollessa hyväntahtoinen Kirtlandissavaino lisääntyi edelleen New Yorkissa. Kun luet Opin jaLiittojen Kirjan lukuja 37–38, etsi käskyjä ja ohjeita, joitaHerra antoi kirkolle auttaakseen ratkaisemaan ongelman.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenAMHERSTSANDUSKYOhioCINCINNATIOpin ja Liittojen Kirja 38Serafi (jae 1) – EnkeliBUFFALOFAYETTEFAIRPORTKIRTLAND PennsylvaniaSidney Rigdonin ja monienmuiden kääntymysNew YorkJoka ei tee mitään eroaheidän välillään (jae 26) –Ei suosi yhtä toistenkustannuksellaOpin ja Liittojen Kirja 38:12 – ”Korjata maakootakseen lusteet”Tämä jae viittaa Vapahtajanvertaukseen vehnästä ja rikkaviljasta(ks. Matt. 13:24–30,36–43; ks. myös LK 86:1–7).Opin ja Liittojen Kirja38:30 – ”Jos olettevalmiit, te ette pelkää”Presidentti Spencer W. Kimballon opettanut: ”Ihmisentulisi tutkia, mietiskellä,48


opiskella pyhiä kirjoituksia sekä rakentaa todistustaan, niinettä hän olisi valmis opettamaan ja valmentamaan. Herraon sanonut: ’Jos te olette valmiit, te ette pelkää.’ Ja toivommeon, että lapsuudesta saakka kaikkien varttumisvuosien aikanaapujärjestöissä, uskontoseminaareissa ja -instituuteissa, perheilloissa,sakramenttikokouksissa ynnä muualla annetutopetukset auttavat jokaista nuorta valmistautumaan niin, ettäpelko häviää.” (”Neuvo nuorelle miehelle: nyt on valmistautumisenaika”, Valkeus, tammikuu 1974, s. 7.)Opin ja Liittojen Kirja 38:32 – ”Minä olen antavateille lakini”Tämä lupaus täyttyi, kun profeetta Joseph sai Opin ja LiittojenKirjan luvussa 42 olevan ilmoituksen Kirtlandissa Ohiossa.Opin ja Liittojen Kirja 38:32 – ”Päällenne puetaanvoima korkeudesta”Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on opettanut: ”Tässä armotaloudessa, jo tammikuussa1831, sen jälkeen kun vanhimmat olivat saaneetPyhän Hengen lahjan, Herra alkoi ilmoittaa heille, että hänelläoli varattuna temppelipyhitys uskollisia varten (LK [38:32];43:16), ’siunaus, jollaista ihmislasten keskuudessa ei tunneta’(LK 39:15). Kesäkuussa 1833 Hän sanoi: ’Minä annoin teillekäskyn rakentaa huoneen, jossa huoneessa minä aion suodavoiman korkeudesta niille, jotka olen valinnut; sillä tämä onIsän lupaus teille; sen tähden minä käsken teidän pysyä paikallannesamoin kuin käskin apostoleitani Jerusalemissa.’(LK 95:8–9; 105:11–12, 18, 33).” (Doctrinal New Testament Commentary,osa 1, s. 859.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukuja 37–38.AVertaa näitä ilmoituksia omaanelämääsi1. Mitä Herra käski kirkkoa tekemään New Yorkin seudullaolleiden vihollisten tähden?2. Nykyisin kirkon jäsenet saattavat kohdata erilaisia vihollisia,mutta Herra neuvoo yhä, kuinka selviytyä vihollisistamme.Tee luettelo joistakin neuvoista, joita Herra on antanutmeidän aikanamme auttaakseen meitä selviytymäänkohtaamistamme vaaroista.BNeuvo ystävääKuvittele, että sinulla on läheinen ystävä, joka teki vääriä päätöksiäja kärsi vaivaa ja murhetta. Kirjoita ystävällesi pienikirje käyttäen hyväksesi sitä, mitä luit kohdasta LK 38:1–12, jaesitä siinä niin monia jakeista löytämiäsi syitä kuin voit sille,miksi hänen pitäisi seurata Herraa ja noudattaa Hänen neuvojaanennemmin kuin kuunnella maailmaa.CSiionin piirteitä ja edellytyksiäKohdassa LK 38:18–42 Herra opetti profeetta JosephilleSiionista eli lupauksen maasta, jonka pyhät saisivat rakentaa,jos he olisivat uskollisia.1. Tee vihkoosi kaksi saraketta. Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseenluettelo siitä, millainen maa olisi näiden jakeidenopetusten mukaan. Tee toiseen luettelo siitä, millaisiapyhien täytyisi olla ansaitakseen tällaisen lupauksen maan.2. Kirjoita kappale, jossa selität, miten lupauksen maa eroaisimaasta, jossa me nyt elämme, ja mikä lupauksen maassaelämisessä olisi sinulle mieluisinta.Minkä tähden sinun mielestäsi on niin vaikeaa muuttaatapaa tai käytäntöä, johon olet tottunut? Onko tuon tavanmuistikuvilla taipumusta tehdä muutoksesta helpompivai vaikeampi? James Covill oli tuollaisessa tilanteessa.Hän oli ollut baptistipappina neljänkymmenen vuodenajan, kun hän meni profeetta Joseph Smithin luo saadakseenilmoituksen. Kiinnitä huomiota niihin lupauksiinja varoituksiin, jotka Herra antoi hänelle Opin ja LiittojenKirjan luvussa 39. Pane sitten Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 40 merkille, mitä hän valitsi ja mitkä olivat seuraukset.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 39Olen pidättävä käteni tuomiosta(jakeet 16, 18) – PidättäärangaistuksetVesoa (jae 17) – Karsia jakunnostaaOpin ja Liittojen Kirja 40Kohta (jae 2) – HetiOpin ja LiittojenKirja 39–40James Covill – saatuja jahylättyjä lupauksiaHoosianna (jae 19) – Tuleehepreankielisestä sanasta,joka tarkoittaa ”Pelasta nyt,me rukoilemme”49


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A ja tehtävä B tai C tutkiessasi Opin ja LiittojenKirjan lukuja 39–40.AMurheellinen sydämen muutosBKirjoita ”Työpaikkoja avoinna” -ilmoitusLK 39:10–24 esittää joitakin merkityksellisiä lähetyssaarnaajienvelvollisuuksia. Ajattele, millaisia sanomalehden”Työpaikkoja avoinna” -ilmoitukset ovat. Kirjoita, millainenlähetyssaarnaajan on oltava ja mitä hänen on tehtävä käyttäenhyväksesi näiden jakeiden tietoja. Aloita ilmoituksesi: ”Halutaanpalvelukseen: kokoaikaisia lähetyssaarnaajia”.OnOliCKirjoita kertomusLue kohta LK 40:1–3, joka kertoo, miksi James Covill ei seurannutHerran ohjeita. Kirjoita sitten lyhyt kuviteltu kertomusnykyajan henkilöstä, jolla on samat heikkoudet kuin JamesCovillilla, mutta joka kykenee voittamaan ne, tottelemaanHerraa ja palvelemaan lähetystyössä.Piirrä vihkoosi kaksi sydäntä ja kirjoita toiseen ”on” ja toiseen”oli”.1. Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 39 johdanto sekä jakeet7–13. Kirjoita ensimmäiseen sydämeen, mitä Herra sanoiJames Covillin sydämestä ja mitä hänet kutsuttiin tekemäänsen tähden.2. Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 40 johdanto sekä jakeet1–3. Kirjoita toiseen sydämeen, millä tavoin Jamesinsydän oli muuttunut ja miksi. Selitä myös, mitä Herra sanoitapahtuvaksi hänelle tuon muutoksen tähden.3. Vertaa sitä, mitä James Covillille tapahtui, Herran esittämäänvertaukseen kohdassa Mark. 4:3–9, 14–20. Mikäkuvailluista maaperistä muistuttaa eniten James Covillinsydäntä?50


Kirkko Ohiossa ja Missourissa”Vuodet, jolloin mormonien toiminta keskittyi pääasiassaOhioon ja Missouriin, olivat [kirkon] historiassa tärkeimmät jatraagisimmat. Tänä aikana kirkon hallinnon perusorganisaatioluotiin, Joseph Smith ilmoitti monia perustavia ja merkittäviäoppeja, työ eteni ulkomaille ensimmäisen kerran, ja samaanaikaan tämän kehityksen kanssa kirkko joutui ankaran vainonkohteeksi, jolloin monet menettivät henkensä ja kaikki pyhätkärsivät suunnattomasti.Historiallisesti merkittäviä tapahtumia sattui molemmissapaikoissa samanaikaisesti, mutta yhteydenpito näiden kahdenryhmän välillä oli rajoittunutta vaikeiden kulkuyhteyksienvuoksi, vaikka kirkon virkailijat matkustivatkin paikasta toiseen,kun tarve vaati.” (Totuuden palautus, s. 38).Opin ja LiittojenKirja 41Millainen on tosi opetuslapsi?Profeetta Joseph Smith muutti perheineen Ohioon tammi –helmikuun vaihteessa 1831. Heidän saapumiseensamennessä kirkon jäsenmäärä alueella oli kasvanut noinkolmeen sataan. Monet uusista käännynnäisistä olivatkuuluneet ”opetuslapsina” tunnettuun uskonnolliseenyhteisöön. Koska evankeliumi oli heille vielä niin uusi, hetoivat mukanaan sellaista, mitä profeetta kutsui vieraiksiaatteiksi ja vääriksi hengiksi (ks. LK 41 johdanto). Useidenkuukausien ajan, vielä kirkkoon liityttyäänkin, nämäkäännynnäiset jatkoivat ”yhteisen omaisuuden” harjoittamistaeli kaiken omaisuuden pitämistä yhteisenä. Muttaheidän keskuudessaan nousi epäsopua siitä, kuinka tätäjärjestelmää pitäisi toteuttaa. John Whitmer kirjoitti tätäkoskien: ”Kaikki oli yhteistä opetuslapsille, ja he menivätkohti tuhoa nopeasti, mitä tulee ajallisiin asioihin, silläpyhien kirjoitusten lukemisen perusteella he katsoivat, ettäse, mikä kuului yhdelle veljelle, kuului kaikille veljille.Sen tähden he ottivat toistensa vaatteita ja muuta omaisuuttaja käyttivät niitä ilman lupaa, mikä aiheutti sekaannustaja pettymyksiä, sillä he eivät ymmärtäneet pyhiäkirjoituksia.” (Lainattu julkaisussa ”Church History”,Journal of History, tammikuu 1908, s. 50.)Jotkut näistä varhaisista käännynnäisistä eivät olleet selvillätavasta, jolla Henki vaikuttaa uskollisiin. Joidenkinsellaisten käytös, jotka väittivät näkevänsä näkyjä, vaivasiohiolaista alkuaikojen käännynnäistä John Corrillia:”He käyttäytyivät kummallisesti jäljitellen joskus käytök-sessään intiaaneja, joskus juosten pelloilla ja noustenkannon nokkaan saarnaamaan, aivan kuin he olisivat kuulijakunnanympäröimänä – koko ajan niin näkyjensävallassa, etteivät ilmeisestikään tienneet mitään siitä, mitäheidän ympärillään tapahtui” (lainattu julkaisussaKirkon historia aikojen täyttyessä, s. 92).Mitä todellisuudessa vaaditaan siltä,joka haluaa olla Jeesuksen Kristuksenopetuslapsi? Kun tutkit Opinja Liittojen Kirjan lukua 41, huomaa,mitä Herra sanoi siitä,kuka on ja kuka ei ole Hänenopetuslapsensa. Sen perusteella,mitä Herra sanoi Edward Partridgestä,luuletko sinä, ettähäntä voitiin luonnehtia todelliseksiopetuslapseksi? Voitaisiinkosinua?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 41Tunnustaa (jae 1) – Vakuuttaauskovansa mutta tosiasiassaei uskonutOpetuslapsi (jae 5) – Kuuliainenja uskollinen seuraajaSovelias (jakeet 6–7) – Oikea,sopivaPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 41.AMiksi sinun pitäisi haluta ollaopetuslapsi?Aivan kuten profeetta Joseph Smithin aikana, tämän päivänmaailmassakin on monia eri käsityksiä siitä, mikä JeesuksenKristuksen tosi opetuslapsi on.1. Sen perusteella, mitä luit kohdasta LK 41:1–6, esitälyhyesti, mitä Jeesus sanoi todellisesta opetuslapsesta.(Ks. myös LK 6:32; 41:5; 52:40.)2. Sen perusteella, mitä opit näistä jakeista, miksi haluaisit,että sinua kutsuttaisiin opetuslapseksi?BLiiketoimensa (jae 9) –Liiketoimintansa hatuntekijänäVilppi (jae 11) – Epärehellisyys,petollisuusKuinka se onnistuu nykyisin?Edward PartridgeEdward Partridge kutsuttiin kirkon ensimmäiseksi piispaksi(ks. LK 41:9–12). Siitä lähtien tuhannet uskolliset miehetovat ottaneet vastaan kutsun palvella piispana. Haastattele51


nykyistä tai entistä piispaasi tai seurakunnanjohtajaasi ja kysyhäneltä, mitä seuraavat ilmaukset merkitsevät hänelle:”Minä olen kutsunut”, ”kirkon suostumus”, ”asettaa piispaksi”ja ”hänen sydämensä on puhdas”. Kirjoita hänen vastauksensavihkoosi.Opin ja LiittojenKirja 42Herran laki kirkolleenHerra käski kirkon jäseniä muuttamaan Ohioon ja kertoiheille, että Hän antaisi heille siellä lakinsa (ks. LK 38:32).Opin ja Liittojen Kirjan luku 42 annettiin tämän lupauksentäyttämiseksi. Osana tätä ilmoitusta on pyhityksenlaki. Mitä sinä tiedät tästä laista? Päteekö se vielä nykyisin?Kun tutkit tätä lukua, ajattele sitä, kuinka erilainenmaailma olisi, jos jokainen eläisi siinä annettujen käskyjenmukaan. Mieti huolellisesti, mitä käskyjä sinun pitäisinoudattaa uutterammin valmistautuessasi JeesuksenKristuksen toiseen tulemiseen.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 42Rikkoa (jae 10) – Ollatottelematta käskyjäOpinkappale (jae 13) –Opetukset, ohjeetLiittyä (jae 22) – Ollauskollinen ja vilpitönHuoneenhaltija (jae 32) –Luotettu palvelija, jollaon vastuu isäntänsä omaisuudestaSalaiset liitot (jae 64) –Syntiset ihmiset, jotkasopivat yhdessä salaisestitekevänsä pahaaSoimata (jae 68) – Torua,arvostellaHaureus (jae 74) –SukupuolisyntiOjentaa (jae 90) – NuhdellaNuhdella (jakeet 91–92) –ToruaOpin ja Liittojen Kirja 42:12 – Mikä onevankeliumin täyteys?Presidentti Joseph Fielding Smithselitti, mitä tarkoitetaan Herransanoilla, että Mormonin Kirja sisältääevankeliumin täyteyden: ”Jotkutihmiset ovat ihmetelleet tätä, koskaMormonin Kirjaan ei ole merkittymuistiin mitään koskien iankaikkistaavioliittoa ja kastetta kuolleiden puolesta.Huolellinen lukeminen osoittaa,että Herra ei sano sen sisältävänkaikkia periaatteita täyteydessään vaan täyteyden, joka onvälttämätön Hänen kirkkonsa ja evankeliuminsa perustaksi – –.Älkäämme unohtako, ettei kaste kuolleiden puolesta oleuusi oppi vaan pelkästään sen periaatteen käyttöönotto, jokaopettaa kastetta kuolleiden puolesta. Mitä iankaikkisiin liittoihintulee, niitä opetetaan kaikissa pyhissä kirjoituksissa. Kaikkiperusperiaatteet, joiden mukaan kirkko on perustettu ja joidenmukaan ihmisiä saatetaan parannukseen, ovat selvästi MormoninKirjassa. Lisäksi sanan ’täyteys’ merkitys, kuten pyhätkirjoitukset sitä käyttävät, on ’yltäkylläisyys’ tai riittävyysaiottuja tarkoituksia varten. Vaikka meille on ilmoitettu kaikkiavaimet ja valtuudet ja periaatteet, jotka ovat välttämättömiäihmisten saattamiseksi takaisin Jumalan luo korotukseen,niin jos he noudattavat niitä, on yhä monia totuuden periaatteita,jotka tullaan vielä ilmoittamaan, mutta jotka on pidätettymeiltä uskomme ja kuuliaisuutemme vähäisyyden vuoksi.(Ks. 3. Ne. 26:8–9.)” (Church History and Modern Revelation, osa1, s. 76–77.)Opin ja Liittojen Kirja 42:18 – Murha,anteeksiantamaton synti”Toiseksi vakavin synti on murhan tekeminen, toisin sanoenviattoman veren vuodattaminen harkitusti. Herra on sanonuttätä syntiä koskien: ’Älä tapa; ja se, joka tappaa, ei saaanteeksi tässä maailmassa eikä tulevassa’ (LK 42:18). Tätentämä on anteeksiantamaton synti, mikä tarkoittaa, että JeesusKristus ei voi maksaa (tai ’sovittaa’ tai ’antaa anteeksi’)rikotun lain vaatimaa rangaistusta. Tämä synti on kuitenkinanteeksiannettava, toisin sanoen, synnintekijä voi lopultasuorittaa itse täyden korvauksen ja saada anteeksiannon.Nähtävästi syy siihen, että tämä synti on anteeksiantamaton,johtuu siitä, että anteeksianto perustuu parannukseen,eikä murhaaja voi täysin tehdä parannusta synnistään, sillähän ei voi korvata riistämäänsä elämää.” (Daniel H. Ludlow,A Companion to Your Study of the Book of Mormon, s. 222.)Opin ja Liittojen Kirja 42:30–39 – Pyhityksen lakiJonkin ’pyhittäminen’ tarkoittaa sen omistamista erityiseentarkoitukseen. Pyhityksen laki opettaa, että kaikki kuuluuHerralle ja että kaikki, minkä Hän on antanut meille, pitäisikäyttää Hänen maan päällä olevan valtakuntansa rakentamisenauttamiseen (ks. LK 104:11–18). Kirkon varhaisinaaikoina jäsenet, jotka päättivät elää tämän lain mukaan, antoivateli pyhittivät rahansa ja omaisuutensa piispalle ja saivatvastineeksi huoneenhallituksen (rahaa, omaisuutta ja muutavastuuta). Siitä, minkä he saivat piispalta, tuli heidän omaaomaisuuttaan, ja jäsenet käyttivät saamaansa huolehtiakseenomista toiveistaan ja tarpeistaan. Mitä tahansa he tuottivatkin,mikä oli enemmän kuin se, minkä he tarvitsivat, palautettiinpiispalle köyhiä ja puutteenalaisia varten (ks. LK 42:30–39;51:2–9). Pyhityksen laki annettiin auttamaan jäseniä voittamaanitsekkyytensä ja valmistamaan heitä asumaan selestisessävaltakunnassa. (Ks. myös KH Moos. 7:16–19.)Jotkut kirkon jäsenet yrittivät elää jonkin aikaa pyhityksen lainmukaan yhteisössä, jonka nimi oli ”Yhdistynyt veljeskunta”,mutta he eivät pystyneet täysin elämään tämän lain mukaan52


(ks. LK 105:1–5, 9–13). Nykyisin kymmenykset, paastouhrit,kirkon huolto-ohjelma, kirkon tehtävät sekä kotiopetus- jakotikäyntityö auttavat meitä valmistautumaan elämään pyhityksenlain mukaan (ks. LK 119 johdanto). Presidentti SpencerW. Kimball on opettanut: ”Pyhitys merkitsee sitä, että ihminenantaa ajastaan, kyvyistään ja varoistaan niiden hyväksi, jotkaovat puutteessa – joko hengellisesti tai ajallisesti – sekä Herranvaltakunnan rakentamiseen. Huoltotyössä jäsenet pääsevätosallisiksi pyhityksestä, kun he tekevät työtä tuotantoprojekteissa,lahjoittavat tarvikkeita Deseret Industries -organisaationkäyttöön, käyttävät ammattitaitoaan toisten hyväksi, antavatrunsaan paastouhrin ja ottavat osaa seurakunnan ja kooruminpalvelutavoitteisiin. He pyhittävät aikansa koti- ja kotikäyntiopetukseen.Me pyhitymme, kun me annamme itsestämme.”(”Huoltotyö: evankeliumia käytännössä”, Valkeus, huhtikuu1978, s. 123.)Opin ja Liittojen Kirja 42:46 – Kuinka kuolema voiolla ”suloinen”?Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Meidän tulisimuistaa, että toisella puolella on suuri suvun jälleennäkeminenja paljon iloa. Jäähyväiset ja meidän eromme on heidänjälleennäkemisensä ja kotiinpaluunsa. Kuten kuuluu, itkemmekuolleita, sillä Herra on käskenyt meitä niin (ks. LK 42:45).Mutta saamme myös suurenmoista lohdutusta Puolustajankautta siitä, että ne, jotka kuolevat Herrassa, ’eivät maistakuolemaa, sillä se on oleva heille suloinen’ (LK 42:46). (TheTeachings of Ezra Taft Benson, s. 33.)Vanhurskaille kuolema on murheellinenmutta ei pelottava.”Rakasta vaimoasi kaikesta sydämestäsija liity häneen äläkäkehenkään muuhun” (LK 42:22).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät B ja C ja joko tehtävä A tai D tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 42.AIlmoituksen saamisen malliKohdassa LK 42:1–3 Herra lupasi kirkkonsa vanhimmille,että jos he tekisivät tiettyjä asioita, he saisivat tavoittelemansailmoituksen (joka oli luku 42).1. Tutki jakeita 1–3 ja tee lista Herran antamista vaatimuksistatämän ilmoituksen saamiseksi.2. Kuinka tämä saattaisi auttaa sinua saamaan Herranilmoitusta perheessäsi?BValitse yksi tärkeä ajatusLK 42 sisältää monia opastuksen kohtia pyhille. Tarkastelekutakin seuraavista kuudesta jakeiden ryhmästä. Valitse yksiohje ja selitä, millä tavoin se on tärkeä jäsenille nykyään:1. Jakeet 11–172. Jakeet 18–293. Jakeet 30–394. Jakeet 40–525. Jakeet 61–696. Jakeet 74–93CMillainen Siion tulee sinun mielestäsiolemaan?Kohdassa LK 42:9, 16–55 Herra selitti, millaista elämää Hänenkansansa elää Uudessa Jerusalemissa. Tee yksi seuraavistatehtävistä jakeiden lukemisen ja osion ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen” perusteella:1. Selitä, millä tavoin elämä olisi mielestäsi erilaista, jos eläisitkuvatun kaltaisessa yhteiskunnassa. Esitä ainakin seitsemänesimerkkiä siitä, miten elämä olisi erilaista, ja merkitsekunkin esimerkin viereen jakeen numero.2. Kirjoita kertomus, kuten päiväkirjamerkintä, joka kuvaileeyhtä elämäsi päivää ikään kuin asuisit Uudessa Jerusalemissa.Sisällytä kertomukseesi, millaista elämä olisi kotona,yhteiskunnassa ja koulussa, ja merkitse kunkin käyttämäsijakeen numero.Voimme antaa apua puutteenalaisillerunsaan paastouhrin kautta.Kirkon vanhimmat on kutsuttu voitelemaanja siunaamaan sairaita.DTäytä kaavioHerra käyttää sanaa anoa kolmesti kohdassa LK 42:61–68.Piirrä vihkoosi seuraavanlainen kaavio ja tutki jakeita ja täytäkaavio.Opin ja LiittojenKirja 42Jae 61Mitä anoa?Miksi on tärkeäätietää tämä?Jae 62Jae 6853


Opin ja LiittojenKirja 43Tapoja, joilla Herra puhuu meille– – kirkon yksityiset jäsenet voivat saada ilmoitusta omiatehtäviään, vastuualueitaan ja perheitään varten. He eivät voisaada hengellistä ohjausta niitä varten, jotka ovat johtoasemassaheidän yläpuolellaan.– – ne, jotka väittävät saavansa suoraa ilmoitusta Jumalaltakirkkoa varten ohi vakiinnutetun pappeuden järjestyksen jakanavien, ovat harhaan johdettuja. Tämä pätee myös niihin,jotka seuraavat heitä.” (”Profeetallinen ääni”, Valkeus, heinäkuu1996, s. 6.)Kirkko oli alle vuoden ikäinen, kun profeetta Joseph Smithsai Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 43 olevan ilmoituksen.Monet jäsenet eivät ymmärtäneet ilmoitusten saamisenmenetelmää eivätkä järjestystä. Herra oli aiemmin opettanutilmoituksesta (ks. LK 21; 28; 42), mutta näitä ilmoituksiaei ollut vielä julkaistu eikä niitä ollut yleisesti saatavilla.Niinpä tehtiin virheitä, jotka aiheuttivat sillointällöin sekaannusta ja jopa harhakäsityksiä. Esimerkiksijuuri ennen tämän ilmoituksen antamista eräs nainenKirtlandissa Ohiossa väitti olevansa naisprofeetta ja yrittisaada monia kirkon jäseniä seuraamaan opetuksiaan janiin kutsuttuja profetioitaan.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 43, kiinnitä huomiotasiihen, mitä Herra sanoi ilmoituksen antamistavastakirkolle ja jokaisen jäsenen velvollisuuksista. Pane merkillemyös se, mitä Herra sanoi tavoista, joilla Hän profeettojenlisäksi puhuu maailmalle, ja syyt, miksi Hän haluaa meidänkuulevan sanomansa.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 43Tulla portista sisälle (jae 7) –Mennä kasteelle ja seuratamuita Herran käskyjäPyhitetty, pyhittää (jakeet 9,11, 16) – Tehdä tahrattomaksija pyhäksiSitoutua (jae 9) – Tehdä liittoPukea (jae 16) – Siunata,antaa lahjaNukkuvat kansat (jae 18) –Ne monet, jotka ovat kuolleetVyöttäkää kupeenne (jae 19)– ValmistautukaaKiivauteni viha (jae 26) –SuuttumukseniTuhatvuotinen valtakunta(jae 30) – Tuhannen vuodenajanjakso, jona Kristushallitsee maan päälläMuuttaa (jae 32) – Kuolla janousta ylösJuhlavuus (jae 34) – PyhätasiatOpin ja Liittojen Kirja 43:2–5 – Vain kirkonpresidentti saa ilmoitusta koko kirkkoa vartenPresidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, on selittänyt ilmoituksen periaatteestakirkossa:”Kirkon presidentti johtaa kirkkoa ja hän saa jatkuvaa ilmoitustakirkkoa varten eikä hän tule milloinkaan johtamaanpyhiä harhaan.Ilmoitus kirkkoa varten tulee aina niiden kautta, jotka Jumala on kutsunutjohtamaan kirkkoaan.Opin ja Liittojen Kirja 43:31 – Saatana sidotaantuhatvuotisen valtakunnan ajaksiPresidentti George Q. Cannon, joka oli neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, on opettanut: ”Puhumme Saatanansitomisesta. Saatana sidotaan Jumalan voimalla, muttahänet sidotaan myös Jumalan kansan päättäväisyydelläolla kuuntelematta häntä, olla antautumatta hänen hallittavakseen.”(Gospel Truth: Discourses and Writings of President GeorgeQ. Cannon, osa 1, s. 86.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 43.AMitä sinä sanoisit?Kuvittele, että olet tavannut miehen, joka sanoo lukeneensaMormonin Kirjan ja uskovansa, että se on totta. Hän sanoomyös, että hänellä on ollut joitakin erityisiä hengellisiäkokemuksia ja että hän on saanut tärkeitä ilmoituksia, jotkakoko kirkon on tarpeen tietää. Kirjoita vihkoosi ainakinkolme kohdassa LK 43:1–7 olevaa periaatetta, jotka voisivatsuojella sinua petetyksi tulemiselta tällaisessa tilanteessa.Mitä sanoisit tälle henkilölle?BKuinka pitää tehokkaita kirkonkokouksia?1. Kohdassa LK 43:8–10 Herra opetti, mitä pitäisi tapahtuaollessamme koolla kirkon kokouksissa ja luokissa. Teeluettelo siitä, mitä Hän neuvoi meitä tekemään.2. Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut sakramenttikokoustentarkoituksesta: ”Jos te laulatte ja rukoilette ja nautittesakramentin kelvollisina, te voitte istua seuraavantunnin kunnioittavasti, mietiskellen ja saada siitä kaikenhyödyn, vaikka puhuja olisi kehno. Teidän vastuullanne54


on omalla myötävaikutuksellanne tehdä kokouksestaantoisa.” (The Teachings of Spencer W. Kimball, s. 514–515.)Kirjoita presidentti Kimballin neuvn perusteella kolmeasiaa, jotka voisit tehdä useammin varmistaaksesi, että se,mitä Herra sanoi kohdassa LK 43:8–10, tapahtuu sinullekirkon kokouksissa, joihin osallistut.CMonia tapoja puhua1. Tutki kohtaa LK 43:17–25 ja tee luettelo tavoista, joilla Herrasanoi puhuvansa maan ihmisille. Sanat kuulua, kutsua, kehottaaja ääni auttavat sinua huomaamaan nämä erilaiset tavat.2. Miksi sinun mielestäsi Herra käyttää niin monia tapojapuhuakseen ihmisille? Mitä muita tapoja voisit lisätä listaanomien tai toisten kokemusten pohjalta?DTee luettelo kallisarvoisista opetuksistaAjattele Herran neuvoa ”vaalikaa tätä sydämessänne”(LK 43:34) ja kirjoita Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 43 kolmeopetusta, jotka haluaisit muistaa. Perustele, miksi valitsit kunkinopetuksen. Kerro niistä perheenjäsenellesi tai ystävällesi.Opin ja LiittojenKirja 44Konferenssien tarkoitusPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 44Kahle (jae 5) – Suunnitelma tai juoniOpin ja Liittojen Kirja 44:2–5 – KonferenssiensiunauksetVanhin Howard W. Hunter sanoi kahdentoista apostolin kooruminjäsenenä ollessaan: ”Konferenssiaika on hengellisenelpymisen aikaa; se lisää tietoa ja lujittaa todistusta siitä, ettäJumala elää ja siunaa uskollisia. Se on aikaa, jolloin käsitysJeesuksesta Kristuksesta elävän Jumalan Poikana painuu niidensydämeen, jotka ovat päättäneet palvella Häntä ja pitääHänen käskynsä. Konferenssi on aikaa, jolloin johtajammeantavat elämäämme Hengen innoittamaa ohjausta; se on aikaa,joka koskettaa ihmisten sielua ja saa heidät tekemään päätöksenolla parempia aviomiehiä ja vaimoja, isiä ja äitejä, kuuliaisempiapoikia ja tyttäriä, parempia ystäviä ja lähimmäisiä.”(”Konferenssiaika”, Valkeus, huhtikuu 1982, s. 21.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 44.AKonferenssin voima1. Mitä Herra lupasi kohdan LK 44:1–5 mukaan, jos vanhimmattottelisivat uskollisesti Hänen käskyään kokoontuakonferenssiin? Kuinka nuo lupaukset voisivat täyttyänykyisissä konferensseissamme?2. Kirjoita tapahtumasta, jolloin sinua siunattiin tai tunsithengellistä kasvua sen kautta, mitä seurakunta-, vaarnataiyleiskonferenssissa sanottiin tai tehtiin. Tai kirjoita lyhytselostus jostakin äskettäisessä seurakunta-, vaarnataiyleiskonferenssissa annetusta tärkeästä sanomasta.Opin ja LiittojenKirja 45Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminenKuvittele, että olet kirkossa ja että vaarnakonferenssiilmoitetaan pidettäväksi kahden viikon kuluttua. Ystäväkääntyy puoleesi ja sanoo: ”Minusta on kurjaa olla ilmannormaaleja kirkon kokouksia vaarnakonferenssin takia.Miksi vaarnakonferensseja oikein pidetään?” Millaisenselityksen antaisit? Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 44Herra käski kirkkoa kokoontumaan konferenssiin. Sensyy ja Hänen lupaamansa siunaukset pitävät paikkansavielä nykyisissä seurakunta-, vaarna-, piiri-, lähetyssaarnaaja-ja yleiskonferensseissamme.Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Jeesuksen Kristuksentoista tulemista? Presidentti Joseph Fielding Smith onsanonut: ”Me odotamme tuota aikaa. Me toivomme sitä;me rukoilemme sitä. Vanhurskaat tulevat iloitsemaan,kun Hän tulee, koska silloin maan päälle tulee rauha [ja]ihmisille vanhurskaus.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 18.)Opin ja Liittojen Kirjan luku 45 paljastaa monia asioitatoisesta tulemisesta. Profeetta Joseph Smith sanoi,että tämä ilmoitus toi iloa pyhille aikana, jolloin kirkostapuhuttiin ja kirjoitettiin monia vääriä asioita, ja jolloin55


jäseniä vainottiin (ks. LK 45 johdanto). Kun luet tätäilmoitusta, mieti, kuinka sen sanat voisivat tuoda iloa vainonaikana. Kuinka se voisi tuoda iloa sinulle koettelemuksenaikana tai toisten levittäessä juoruja sinusta taiuskonnostasi?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 45Omaksua (johdanto) – OttaavastaanKaikki niiden joukot (jae 1)– Jokaisen siellä olevanPuolustaja (jae 3) – Henkilö,joka ajaa sinun asiaasiLunastus (jakeet 17, 46) –PelastusPalauttaminen (jae 17) –Tuominen takaisin yhteen,kokoaminenJäännös (jakeet 24, 43) –Pieni osaLaittomuus pääsee valtaan(jae 27) – On paljon syntiäSukupolvi (jakeet 30–31) –AjanjaksoVitsaus (jae 31) – Suuri tuhotai kärsimysTämä paikka (jae 43) –Jerusalem (missä Jeesus olipitäessään tämän saarnanensi kerran)Tämä vuori (jae 48) –Öljymäki, josta on näköalaJerusalemiinHalveksija (jae 50) –Henkilö, joka väheksyypyhiä asioitaPakanakansat (jae 54) – Ne,jotka eivät kuunnelleet evankeliumiaeivätkä KristustaOpin ja Liittojen Kirja 45:22–23 –”Maailman loppu”Kohdan KH J. S. Matt. 4 mukaan maailman lopulla viitataanjumalattomien tuhoon.Opin ja Liittojen Kirja 45:23–26 – Mistä historianaikakausista tässä profetiassa puhutaan?Ymmärrämme sen, mitä Jeesus Kristus opetti kohdassa LK45:16–59 selvemmin, kun olemme tietoisia Jeesuksen muinaistenopetuslasten esittämästä kahdesta kysymyksestä. Ensimmäiseksi,he halusivat tietää ajan, jolloin Jerusalemin temppelihajotettaisiin. Toiseksi, he halusivat tietää Jeesuksen toisestatulemisesta, jolloin jumalattomat tuhottaisiin ja Kristus hallitsisikuninkaiden Kuninkaana (ks. Matt. 24:3; KH J. S. Matt. 4).Hänen opetuslapsensa luulivat, että nämä kaksi tapahtumaasattuisivat saman ajanjakson aikana, mutta Jeesus opetti heille,että ne tapahtuisivat eri aikoina. Kohdassa LK 45:18–21Vapahtaja opetti yleisesti temppelin hajottamisesta. Jakeissa22–24 Hän selitti näiden kahden kysymyksen välisen yhteyden.Jakeet 25–53 käsittelevät viimeisten päivien ja toisentulemisen profetioita, ja jakeet 54–59 ovat tuhatvuotisesta valtakunnastaeli tuhannen vuoden ajasta, jolloin Kristus hallitseemaan päällä.Opin ja Liittojen Kirja 45:25–31 – ”Pakanain ajat”Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut:”Herra on nimittänyt nämä ajat, joita me elämme, pakanainajoiksi. Pakanakansat ovat niin kutsuttuja kristittyjä kansoja –Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Euroopan kansakunnat, joistame olemme lähtöisin. ’Pakanain ajat’ viittaa ajanjaksoon,joka ulottuu evankeliumin palautuksesta maailmaan (1830)aina siihen asti, kun evankeliumia saarnataan jälleen juutalaisille– sen jälkeen kun pakanat ovat hylänneet sen. Herraselitti sen näin:’Ja kun pakanain ajat ovat tulleet, valkeus puhkeaa esiin niidenkeskellä, jotka istuvat pimeydessä, ja se on oleva minunevankeliumini täyteys;mutta he eivät ota sitä vastaan, sillä he eivät tajua valkeutta, ja hekääntävät sydämensä pois minusta ihmiskäskyjen tähden.Ja sen sukupolven aikana pakanain ajat täyttyvät’(LK 45:28–30, kursivointi lisätty).Me tiedämme näiden merkkien täyttymisen myötä, milloinpakanain ajat lähestyvät:’Ja sinä päivänä kuullaan sotien melskettä ja sanomia sodistaja koko maa on levottomuuden vallassa, ja ihmisten sydämetmenehtyvät, ja he sanovat, että Kristus viivyttää tulemustaanmaan loppuun saakka.Ja ihmisten rakkaus kylmenee, ja laittomuus pääsee valtaan’(LK 45:26–27).’Ja vielä, tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamankaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sittentulee loppu eli jumalattomain tuho’ (KH J. S. Matt. 31).Emmekö me ole todistamassa näiden merkkien täyttymistätänä päivänä? Evankeliumia levitetään kaikkien kansojen keskuuteen,jotka sallivat lähetyssaarnaajiemme pääsyn maihinsa.Kirkko menestyy ja kasvaa. Ja kuitenkin saatana, tuokaikkien ihmisten suuri vihollinen, levottomana siitä, ettähänen aikansa on lyhyt – ja se on – yrittää tuhota heikentymättömälläkiihkolla kaiken sen, mitä me pidämme kalliina.”(”Prepare Yourself for the Great Day of the Lord”, New Era,toukokuu 1982, s. 47.)56


Opin ja Liittojen Kirja 45:32 – Pyhät paikatVapahtaja sanoi, etteivätHänen opetuslapsensakokisi kaikkia viimeistenpäivien kauhistaviatuomioita, jos he seisoisivatpyhissä paikoissa.Mitä nämä pyhät paikatovat? Presidentti EzraTaft Benson on opettanut: ”Pyhät miehet ja naiset seisovatpyhissä paikoissa, ja näihin pyhiin paikkoihin kuuluvat temppelimme,seurakuntakeskuksemme, kotimme ja Siionin vaarnat”(Come unto Christ, s. 115).Herra ilmoitti lisää näistä pyhistä paikoista kohdassaLK 45:64–71, missä Hän opetti pyhien kokoontumisesta jaSiionin perustamisesta.Opin ja Liittojen Kirja 45:60–61 – KäänsiköJoseph Smith Uuden testamentin?LK 45:60–61 viittaa Joseph Smithin raamatunkäännökseenkuningas Jaakon Raamatusta. (Saadaksesi lisätietoja ks.kohdan LK 35:20–21 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”(s. 47); Pyhien kirjoitusten opas, ”Joseph Smithin raamatunkäännös”,s. 70.)Opin ja Liittojen Kirja 45:68 – Mikä Siion on?Katso tietoja Siionista kohdasta ”Opin ja Liittojen Kirjassaesiintyviä ihmisiä ja termejä” (s. 239).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kolme seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 45.AMiksi sinun pitäisi kuunnella?1. Etsi ja merkitse kohdassa LK 45:1–15 olevat sanat jailmaukset, jotka kutsuvat meitä kuuntelemaan Herraa.Kuinka monta kertaa sinua kutsuttiin kuuntelemaanHäntä?2. Kirjoita, mitä sellaista nämä jakeet opettavat JeesuksestaKristuksesta, mikä antaa meille hyviä syitä kuunnellaHäntä.3. Valitse yksi kirjoittamasi syy ja selitä, miksi se on tärkeäsinulle.4. Milloin sinun mielestäsi on vaikeinta kuunnella Herraa?Kuinka kirjoittamasi auttaa sinua kuuntelemaan Häntäparemmin elämässäsi?2. Miksi luulet Herran antaneen meille nämä tiedot?3. Selitä ainakin kaksi eri tapaa, joilla tässä ilmoituksessaoleva tieto voi olla tärkeää sinun elämässäsi.CJäsentele sanomaJeesus sanoi, että Hänen opetuslapsensa tulivat murheellisiksisen takia, mitä Hän sanoi heille (ks. LK 45:34).1. Tarkastele kohtaa LK 45:26–34 ja kirjoita, minkä Jeesussanoo saattaneen huolestuttaa tai aiheuttaa heissä levottomuutta.2. Tarkastele jakeita 35–44. Mitä sellaista Jeesus sanoi, mikäantaisi Hänen opetuslapsilleen hyviä syitä olla murehtimatta(ks. jae 35) Hänen profetoimistaan tapahtumista huolimatta?DOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 45 profetoituja tapahtumiaJeesuksenapostolien aikaPakanainaikaToisentulemisen aika”Suuret asiat odottavat teitä”Tuhatvuotisenvaltakunnan aikaKuvittele, että piispasi tai seurakunnanjohtajasi on pyytänytsinua pitämään puheen viimeisistä päivistä ja Jeesuksen Kristuksentoisesta tulemisesta. Hän sanoo, että monet ihmisetkeskittyvät viimeisten päivien kielteisiin puoliin, ja haluaasinun painottavan myönteisiä tapahtumia, joista vanhurskaatvoivat iloita ennakolta. Hän haluaa sinun myös tähdentävänsitä, mitä me voimme tehdä ollaksemme valmiit kohtaamaanVapahtajan riemuiten, kun Hän tulee. Kirjoita lista Opin jaLiittojen Kirjan luvussa 45 olevista ajatuksista, jotka haluaisitsisällyttää puheeseen. Merkitse muistiin jakeet, joista kukinajatuksista löytyy.BJärjestä ja sovella tietoja1. Piirrä vihkoosi seuraava kaavio, jossa on sarake jokaisellepääajanjaksolle, josta Vapahtaja puhui kohdassa LK45:16–59. Kirjoita jokaiseen sarakkeeseen, mitä Hän sanoitapahtuvaksi ajanjakson aikana.ESuojelus jumalattomuuden keskellä1. Kuinka Herran opetuslapset välttävät kohdan LK 45:32mukaan viimeisten päivien jumalattomuuden?2. Mitä lisätietoja Herra antoi jakeissa 62–71?3. Mitä muuta voit lisätä sen perusteella, mitä Herra sanoikohdassa LK 115:5–6?4. Kirjoita, millä tavoin kirkko on ollut sinulle rauhan, turvanja suojan paikka.57


Opin ja LiittojenKirja 46Hengen lahjatKuten olet jo oppinut, palautetun kirkon varhaistenvuosien jäsenet olivat innostuneita ja sitoutuneita, muttamyös kokemattomia Herran menettelytapojen suhteen.He tarvitsivat ohjausta siinä, miten Herra halusi asioitahoidettavan kirkossaan. Opin ja Liittojen Kirjan luku 46saatiin vastauksena kysymyksiin ja hämmennykseenkokousten johtamisesta ja uskoville luvattujen Pyhän Hengeneri lahjojen ymmärtämisestä. Tässä ilmoituksessaon näiden lahjojen antamistapa, esimerkkejä eri lahjoistaja niiden käyttöä koskevia ohjeita.Opin ja Liittojen Kirja 46:11–29 – Onko tämätäydellinen luettelo hengellisistä lahjoista?Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on maininnut, että ”hengelliset lahjat ovatmäärältään loputtomat ja moninaisuudeltaan äärettömät.Ilmoitetussa sanassa annetut ovat pelkästään esimerkkejäjumalallisen armon rajattomasta vuodatuksesta, jota armollinenJumala antaa niille, jotka rakastavat ja palvelevatHäntä.” (A New Witness for the Articles of Faith, s. 371.) Opinja Liittojen Kirjan luvun 46 lisäksi hengellisten lahjojen luetteloitalöydetään kohdista 1. Kor. 12 ja Moro. 10.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 46Rikkonut (jae 4) –Tehnyt syntiäSovittaa rikkomuksensa(jae 4) – Tehdä parannusVakavasti, vakaasti(jakeet 5–6, 8) – Vilpittömästi,erittäin huolellisesti jatarkkaavaisestiAlttiisti (jae 7) – RunsaastiVietellä (jae 7) – JohtaaharhaanKuluttaaksensa sen himoissansa(jae 9) – Tehdä seitsekkäistä syistäArvostella (jakeet 23, 27) –Pystyä erottamaan jakäsittää eroja, tuomitaOpin ja Liittojen Kirja 46:11 – Jokaiselle onannettu lahjaVanhin Marvin J. Ashton, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on sanonut:”Minusta yksi elämän suurista murhenäytelmistä on se, ettäihmisellä ei omasta mielestään ole mitään lahjoja eikä kykyjä.Kun me kyllästyneinä ja masentuneina antaudumme syvimpäänepätoivoon vähättelevän itsearviointimme tähden, se onmurheellinen päivä meille ja murheellinen päivä Jumalan silmissä.Jos päättelemme olevamme lahjattomia, kun arvioimmeitseämme pituuden, älykkyyden, keskiarvon, rikkauden, vallan,aseman tai ulkomuodon perusteella, se on epäoikeudenmukaistaja jopa kohtuutonta. – –Jumala on antanut meille jokaiselle yhden tai useamman erityisenlahjan. – – Meidän jokaisen tulee etsiä ja kehittää niitälahjoja, jotka Jumala on meille antanut. Meidän täytyy muistaa,että meidät jokainen on luotu Jumalan kuvaksi ja ettäjokainen ihminen on tärkeä. Jokaisella ihmisellä on merkitystäJumalalle ja lähimmäisilleen.” (”Lahjat ovat moninaiset”,Valkeus, tammikuu 1988, s. 17.)Vanhin Marvin J. Ashton laati luettelon muutamista lahjoista,joista ei usein puhuta: ”Pyytämisen lahja, kuuntelemisenlahja, lahja kuulla ja käyttää hiljaista ääntä, itkemisen taidonlahja, riidan välttämisen lahja, sopuisuuden lahja, lahja välttäätyhjää hokemista, lahja etsiä vanhurskautta, lahja olla tuomitsematta,lahja etsiä opastusta Jumalalta, opetuslapseudenlahja, muista välittämisen lahja, tutkistelun lahja, rukoilemisenlahja, voimallisen todistamisen lahja ja Pyhän Hengen vastaanottamisenlahja” (”Lahjat ovat moninaiset”, Valkeus, tammikuu1988, s. 17).Opin ja Liittojen Kirja 46:15 – ”Erilaisia virkoja””Erilaisia virkoja” viittaa pappeusjohtajien johtotehtäviinkirkossa.Opin ja Liittojen Kirja 46:16 – ”Moninaisiavoimavaikutuksia””Tuntea moninaisia voimavaikutuksia” tarkoittaa sitä, ettäpystyy erottamaan, onko hengellinen ilmoitus Herrasta vai ei(ks. myös KH J. S. Matt. 22).Opin ja Liittojen Kirja 46:24–25 – Kielten lahja jakielten selittämisen lahjaNämä lahjat ilmenevät kirkossa useimmiten lähetystyössä,kun lähetyssaarnaajat oppivat vieraita kieliä, ja tutkijat kykenevätymmärtämään heille opetetun evankeliumin ja saamaan58


todistuksen. Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Kielilläpuhumisen lahja annettiin siitä syystä, että voitaisiin saarnataniiden keskuudessa, joiden kieltä ei ymmärretä, kuten helluntaipäivänäjne. , eikä ole tarpeen, että kirkon jäsenille nimenomaanopetetaan kieliä, sillä jokainen, jolla on Pyhä Henki,voi omalla kielellään yhtä hyvin kuin toisellakin puhua siitä,mikä on Jumalan, sillä usko ei tule merkeistä, vaan Jumalansanan kuulemisesta” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 146).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 46.AEtsi Herran vastaus1. Lue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 46 johdanto. Mistä asioistaHerra halusi antaa neuvoja tässä ilmoituksessa?2. Mitkä olivat Herran neuvot näistä asioista jakeiden1–8 mukaan?3. Mitä lisätietoa saamme siitä, mitä Herra opetti kohdassa 3.Ne. 18:28–32?BUusien jäsenten auttaminenymmärtämäänKirjoita kolme asiaa, jotka sinun mielestäsi kirkon uusienjäsenten olisi tärkeää ymmärtää Hengen lahjoista niin kuin neon selitetty Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 46. Mainitse jaetai jakeet, joista löysit kunkin ajatuksen, ja selitä lyhyesti, miksivalitsit ne.opettamisen ja todistuksen rakentumisen tärkeä lähde ainaAadamin ajoista lähtien (ks. KH Moos. 6:5–6, 45–46; 1.Ne. 3:19–20; Moosia 1:2–5). Kun luet Opin ja LiittojenKirjan lukua 47, John Whitmerin kutsua palvella kirkonhistorioitsijana, mieti, kuinka se saattaisi soveltua sinuunkirjoittaessasi tärkeitä historiatietoja.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 47Työ (johdanto) – Kutsumustai toimiPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 47.AMitä kirjoittaa?Säännönmukainen (jae 1) –Jatkuvasti ylläpidetty,täsmällinen1. Kuinka John Whitmer tietäisi Opin ja Liittojen Kirjan luvun47 mukaan, mitä kirjoittaa historiaan?2. Millä tavoin sinua on siunattu sen vuoksi, että joku pitihistoriallista aikakirjaa?3. Millä tavoin sinun kirjoittamasi aikakirja saattaisi ollasiunauksena muille?CLahjojen tavoittelu1. Kirjoita kohdan LK 46:8–12 perusteella, mitä Herra haluaameidän ymmärtävän Hengen lahjoista.2. Tarkastele jakeissa 13–27 olevia sekä vanhin Ashtonin mainitsemiaHengen lahjoja jakeiden 11–29 osiossa ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”. Kirjoita kahdesta lahjasta, jotkasinä haluaisit. Selitä, miksi haluaisit ne – pidä mielessäsi se,mitä Herra sanoi jakeissa 8–12.Opin ja LiittojenKirja 47Kutsu historioitsijaksiPresidentti Spencer W. Kimball on kehottanut: ”Hankkikaa muistikirja, – –päiväkirja, joka kestää koko ajan, ja ehkäpä enkelit lainaavat sitä iankaikkisuudessa.Aloittakaa tänään ja kirjoittakaa siihen teoistanne syvimmät ajatuksenne,onnistumisenne ja pettymyksenne, kanssakäymisenne ja voittonne, vaikutelmanneja todistuksenne.” (”Ehkäpä enkelit lainaavat sitä”, Valkeus,kesäkuu 1977, s. 25.)Kirkon perustamisesta lähtien Herra on käskenyt pitämäänaikakirjaa ja historiaa (ks. LK 21:1). Pyhät kirjoituksetopettavat, että meidät tuomitaan niiden kirjojen jamuistiinpanojen perusteella, joita on pidetty (ks. Ilm.20:12; LK 128:7). Tarkat historiat ovat olleet evankeliumin59


Kirkon jäsenet jatkoivat kokoontumistaan KirtlandiinOhioon vastauksena joulukuussa 1830 annettuun ilmoitukseen(ks. LK 37; ks. myös LK 38). Johtajat tiesivätkuitenkin, ettei Kirtland ollut Siionin paikka. Toisaalta heeivät vielä tienneet, missä Siion olisi. Kuinka pitkäänjäsenten pitäisi suunnitella viipyvänsä Kirtlandissa? Olisivatkohe siellä lyhyen aikaa ennen muuttoaan Siioniin?Opin ja Liittojen Kirjan luku 48 saatiin vastauksenaprofeetta Joseph Smithin näitä asioita koskeviin kysymyksiin.Tämä ilmoitus on yksi pyhien kirjoitusten monistaesimerkeistä, joka osoittaa, että Herra antaa neuvoja ajallisissaasioissa ja että ajallisilla asioilla on usein vaikutustahengellisiin asioihin.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 48Asuinpaikkanne (jae 1) –KotinneOpin ja Liittojen Kirja 48:6 – Kokoaminen tapahtuuensimmäisen presidenttikunnan johdollaMeidän ei tarvitse olla epätietoisia pyhien kokoamisesta taiSiionin rakentamisesta myöhempinä aikoina. PresidenttiHarold B. Lee on sanonut: ”Herra on selvästikin pannut vastuunkokoamistyön johtamisesta kirkon johtajien käsiin,joille Hän ilmoittaa tahtonsa, missä ja milloin sellaisia kokoamisiatapahtuukin tulevaisuudessa. – – [Kirkon jäsenten]ei pidä olla levottomia, ennen kuin heille annetaan ne ohjeet,jotka Herra on ilmoittanut asianmukaiselle auktoriteetille.”(Ye Are the Light of the World, s. 167.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 48.AOpin ja LiittojenKirja 48Maan ostaminen KirtlandistaEtsi vastauksetIdästä tulleet veljet (jae 2) –New Yorkista ja PennsylvaniastaOhioon tulevat kirkonjäsenetLue Opin ja Liittojen Kirjan luvun 48 johdanto sekä jakeet 1–6ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Mitä sellaista Herra sanoi, joka osoitti, ettei pyhienlopullinen kokoamispaikka olisi Ohion Kirtland?2. Mitä Herra käski pyhien tehdä?3. Mihin he käyttäisivät rahansa?4. Mitä Herran mukaan pyhät voisivat päättää itse tai ”niinkuin he katsovat sopivaksi” (jae 3)? (Ks. myös LK 58:26–29;62:4–5.)Mitä sinä sanoisit, jos joku sanoisi sinulle: ”Sillä, mihinuskot, ei tosiasiassa ole merkitystä. Vain se on tärkeää,että elät hyvää elämää.”? Onko uskomuksillamme vaikutustaelämäntapaamme? Jos uskomukset vaihtuisivat,millä tavoin ne vaikuttaisivat käytökseemme? Millä tavoinymmärrys iankaikkisesta totuudesta on tehnyt sinunelämäntapasi toisenlaiseksi?Kuten voit lukea Opin ja Liittojen Kirjan luvun 49 johdannosta,kveekarien shakers-lahko oli uskonnollinen ryhmä,jolla oli monia jäseniä lähellä Kirtlandia Ohiossa. Johdantokuvaa myös sitä, kuinka jotkin heidän uskomuksistaanerosivat palautetun evankeliumin opeista. Kun luet HerranOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 49 tähdentämiäoppeja, mieti sitä, kuinka kunkin totuuden tunteminen voivaikuttaa siihen, kuinka me elämme.Alkuaikojen shakers-kokousOpin ja LiittojenKirja 49Sanoma kveekarienshakers-lahkollePyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 49Puhua heidän kanssaan(jae 4) – Selittää totuuttatavalla, jonka he ymmärtävätKukkia, kukoistaa(jakeet 24–25) – Olla siunattu,menestyäSelustanvartija (jae 27) –Suojelus takaapäin60


Opin ja Liittojen Kirja 49:8 – Keitä ovat”pyhät miehet”?Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut, että ”pyhätmiehet”, joista puhutaan kohdassa LK 49:8, ”ovat muutettujaolentoja kuten Ilmestyskirjan Johannes ja kolme nefiläistä,jotka eivät kuulu tähän sukupolveen mutta ovat kuitenkinmaan päällä lihassa ja suorittavat erityistä palvelusta JeesuksenKristuksen tulemiseen asti” (Church History and ModernRevelation, osa 1, s. 209).Opin ja Liittojen Kirja 49:24–25 – Profetioita,joiden voimme nähdä täyttyvänShakersit uskoivat, että toinen tuleminen oli jo tapahtunut.LK 49:24–25 puhuu kahdesta profetiasta, joiden täytyy täyttyävielä ennen toista tulemista. Aikana, jona tämä ilmoitus annettiin,kummankaan profetian täyttymisestä oli tuskin mitäänosoitusta. Omana aikanamme olemme kuitenkin nähneet Siioninkukoistavan Yhdysvaltojen länsiosan kukkuloilla javuorilla, ja miljoonat laamanilaiset liittyvät kirkkoon ja kukoistavat.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 49.AKorjaa erheellinen oppi1. Jaa vihkosi sivu kahteen sarakkeeseen. Kirjoita ensimmäiseensarakkeeseen shakersien käsitykset, jotka on selitettyOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 49. Kirjoita toiseen sarakkeeseen,mitä sellaista Opin ja Liittojen Kirjan luku 49 opettaa,mikä korjaa kunkin ensimmäisessä sarakkeessa olevanshakersien käsityksen.2. Etsi Raamatusta yhteen shakersien käsitykseen liittyväpyhien kirjoitusten kohta, joka oikaisee virheellisen opin.Kirjoita se rinnakkaisviitteeksi toiseen sarakkeeseen kirjoittamasiselityksen viereen.3. Mikä vaikutus mielestäsi on sillä, että ymmärtää tässä ilmoituksessaselitetyt oikeat opit? Toisin sanoen, miksi sillä,mihin uskoo, on merkitystä? Käytä vastauksessasi esimerkkiäopista, jonka Herra selitti Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 49, ja selitä, millä tavoin se voisi vaikuttaa tapaan,jolla elät nyt ja iankaikkisuudessa.Opin ja LiittojenKirja 50Hengen vaikutuksen ymmärtäminenKirkon palauttamisen aikaan joidenkin kristittyjen kirkkojenkeskuudessa oli yleinen käsitys, että Hengen lahjataiheuttivat ihmisessä ruumiillisia reaktioita. Esimerkiksiihmiset, jotka olivat käsityksensä mukaan Hengen täyttä-61miä uskonnollisissa kokouksissa, puhuivat ääneen tuntemattomillakielillä, liukuivat maassa, saivat kohtauksia,kokivat jonkinlaisia ”näkyjä” ollessaan tainnoksissa jne.Vaikka uudet kirkon jäsenet saivat todistuksen palautetustaevankeliumista, he eivät aina heti jättäneet vanhojatapojaan tai perinteitään. Niinpä tätä outoa käyttäytymistäilmeni toisinaan äskettäin perustetun kirkon kokouksissa.Nämä oudot käytöstavat vaivasivat Parley P. Prattia, jostatuli myöhemmin yksi kahdentoista apostolin kooruminensimmäisistä jäsenistä, ja hän pyysi neuvoa profeettaJoseph Smithiltä. Herra antoi profeetalle vastauksenaOpin ja Liittojen Kirjan lukuna 50 olevan ilmoituksen.Saatana yrittää edelleen pettää ja sokaista kokemattomiatai kypsymättömiä pyhiä Hengen taitavilla jäljitelmillä.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 50, etsi neuvoja,jotka auttaisivat sinua välttämään petetyksi joutumista.Etsi myös totuuksia, jotka kertovat Hengen toimintatavoista,jotta voisit saada sen vaikutuksen ja siunauksetrunsaammin osaksesi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 50Iljetykset (jae 4) – Vastenmielinenja jumalaton käytösUlkokullatut (jakeet 6–8) –Ihmiset, jotka teeskentelevätolevansa vanhurskaita muttaeivät ole; tekopyhäVastustaja (jae 7) – SaatanaHerjaava tuomio (jae 33) –Loukkaava tai ylimielinentuomitseminenKehotus (jae 37) –Tukeminen ja opastusOpin ja Liittojen Kirja 50:24 – Edistyminenvalkeudessa kohti täydellisyyttäProfeetta Joseph Smith onsanonut: ”Me uskomme, ettäJumala on antanut ihmisellemielen, joka kykenee vastaanottamaanopetusta, sekäkykyjä, joita voidaan kehittääsiinä määrin, kuin ihminenahkeroi ja ottaa vaarin siitävalkeudesta, jolla hänenymmärrystään taivaasta valaistaan.Uskomme myös, että mitä lähemmäksi täydellisyyttäihminen pääsee, sitä selkeämpi on hänen näköalansa ja sitäsuurempi hänen ilonsa, kunnes hän on voittanut pahan elämässäänja kadottanut kaiken halun tehdä syntiä ja muinaistenpyhien tavoin saavuttaa sellaisen uskon määrän, ettähänet vaatetetaan Luojansa voimalla ja kirkkaudella ja temmataanylös asumaan Hänen tykönään. Mutta olemme sitämieltä, että tämä on tila, johon kukaan ihminen ei ole koskaanpäässyt hetkessä. (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 50.)Opin ja Liittojen Kirja 50:30–34 – HenkienerottaminenTässä ilmoituksessa Herra kehotti kirkon jäseniä rukoilemaantietääkseen, onko jokin näennäisesti hengellinen tapahtuma,


toiminta, opetus tai henkilö Jumalasta. Jos henkilö on rehellinenja vilpitön, hän saa vastauksen Pyhän Hengen voimankautta. Muita tutkimiasi pyhien kirjoitusten kohtia, jotka auttavatsinua tunnistamaan Pyhän Hengen vahvistavan vaikutuksen,ovat LK 6:22–24; 8:2–3 ja 9:7–9. Lisäksi Opin ja LiittojenKirjan luku 46 opettaa, että erottamisen hengellinenlahja annetaan piispoille ja muille kirkon johtajille, joilla onpappeuden avaimet. Heidän neuvonsa voivat auttaa meitävälttymään petetyksi joutumiselta.Presidentti George Q. Cannon, joka oli neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, on sanonut: ”Yksi evankeliuminlahja, jonka Herra on luvannut niille, jotka tekevätliiton Hänen kanssaan, on henkien erottamisen lahja – lahja,jota monet eivät juuri ajattele ja jota he luultavasti rukoilevatharvoin. Kuitenkin se on suunnattoman arvokas lahja,josta jokaisen myöhempien aikojen pyhän pitäisi saada nauttia.– – Yhdenkään myöhempien aikojen pyhän ei pitäisiolla vailla tätä lahjaa, koska maailmassa on niin suuri henkienmoninaisuus, joka yrittää pettää ja johtaa harhaan.” (GospelTruth, osa 1, s. 198.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä B ja kaksi muuta tehtävää (A, C tai D) tutkiessasiOpin ja Liittojen Kirjan lukua 50.ATunnista seurauksetLue LK 50:1–9 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Mitä tapahtui johtajaneuvoston mentyä Herran eteensuuressa sydämen ykseydessä?2. Mikä on uskossa vahvana pysymisen siunaus?3. Mitkä ovat tekopyhyyden seuraukset?BOpettajan ja oppilaan rooliKohdassa LK 50:10–22 Herra selitti, että sekä niillä, jotkasaarnaavat evankeliumia, että niillä, jotka kuulevat saarnaamisen,on velvollisuuksia, jos on määrä tapahtua hengellistäoppimista.1. Kirjoita näiden jakeiden perusteella luettelo niiden velvollisuuksista,jotka opettavat evankeliumia.2. Kirjoita luettelo niiden velvollisuuksista, joiden on määräottaa vastaan opetus.3. Mitä Herra sanoi, että tapahtuisi, jos he molemmat täyttäisivätvelvollisuutensa?4. Millä tavoin näissä jakeissa oleva selitys saattaisi auttaasinua välttämään niiden pettämäksi joutumista, jotka opettavatvääriä oppeja tai toimivat tavoilla, joita Herra eihyväksy?5. Kuinka voisit soveltaa tätä Herran neuvoa johonkin nykyiseenluokkaasi kirkossa?CSelitä vertauskuvallisuus1. Mihin Herra vertasi hengellistä tietoa kohdassaLK 50:23–25?2. Miksi tämä on niin hyvä vertauskuva? Kerro esimerkkisiitä, kuinka tämä vertauskuva toimii jokapäiväisessäelämässämme, ja vertaa sitä hengelliseen elämäämme.DOpi lisää Herrasta1. Mitä opit Herrasta sen perusteella, mitä Hän sanoi kohdassaLK 50:40–46? (Kun vastaat tähän kysymykseen, pidämielessäsi tämän ilmoituksen tarkoitus.)2. Valitse näistä jakeista yksi ilmaus tai jae, joka erityisestivaikutti sinuun tai kosketti sinua. Kirjoita siitä, miksi se tekisinuun vaikutuksen.Opin ja LiittojenKirja 51Lisää ohjeita pyhityksen laistaOpin ja Liittojen Kirjan kohdassa 48:2 Herra käskiOhiossa olevia kirkon jäseniä antamaan osan maaomaisuudestaanniiden pyhien käyttöön, jotka kokoontuivatsinne Yhdysvaltojen itäosista. Ryhmä pyhiä saapui ColesvillestäNew Yorkista vähän ennen Opin ja Liittojen Kirjanlukuna 51 olevaa ilmoitusta. He olivat ThompsonissaOhiossa (lähellä Kirtlandia), missä Leman Copleyllä (jokaesiteltiin Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 49) oli yli 283hehtaaria maata, jonka hän antoi kokoontuvien pyhien62


käyttöön. Aikaisemmat ilmoitukset (LK 41–42) olivat asettaneetpiispan vastuuseen auttaa kirkon jäseniä ajallisissatarpeissa. Piispa Edward Partridge pyysi profeetta JosephSmithiltä ohjeita siitä, miten hänen tulisi toimia virassaanja auttaa Colesvillen pyhiä asettumaan asumaan Thompsoniin.Profeetta esitti piispa Partridgen kysymykset Herralle,ja Herran lisäohjeet pyhityksen lakiin ovat luvussa51. (Tämä laki ilmoitettiin kohdassa LK 42:30–55.)Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 51, mieti, mitäsinä teet auttaaksesi seudullasi asuvia puutteenalaisia.Millä tavoin tässä ilmoituksessa olevat periaatteet auttavatsinua ymmärtämään paremmin, mitä sinun pitäisitehdä?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 51Osa (jakeet 3–5) – Maan,omaisuuden yms. määrä,joka tarvitaan elämiseenLuovutettu hänelle (jae 5) –Rekisteröity lailliseen asiakirjaanhänen omaisuudekseenHuoneenhaltija (jae 19) –Henkilö, joka huolehtii jostakinja on vastuussa siitäOpin ja Liittojen Kirja 51:5 – ”Hän ei saapitää lahjaa”LK 51:3–5 selittää, että kun ihmiset elävät pyhityksen lainmukaisesti, he antavat eli pyhittävät kaiken kirkolle. Piispaantaa heille sitten sen, mitä he tarvitsevat ja haluavat ”olojensa– – mukaisesti” (jae 3). Sen lisäksi piispa antaa heilleluovutuskirjan, mikä merkitsee, että he omistavat kaiken,minkä saavat piispalta. Silloin kun henkilön kirkolle antamamäärä on suurempi kuin se, minkä hän tarvitsee vastikkeeksi,ylijäämä laitetaan piispan varastohuoneeseen käytettäväksipuutteenalaisista huolehtimiseen. Tämä on ”lahja”, jostajakeessa 5 puhutaan. Tämä ilmoitus tuo julki, että jos henkilöjättää kirkon, hän saa pitää hänelle luovutetun omaisuuden,mutta sitä, mikä on pantu varastohuoneeseen, ei palauteta.Opin ja Liittojen Kirja 51:10–11 – Pyhitettyjenrahojen antaminen muulle seurakunnalle”Muu seurakunta” tarkoittaa toista kirkon seurakuntaa. Tässäkohdassa annettu neuvo tarkoittaa, että ”mikään muu seurakuntaei voinut vaatia itselleen Colesvillen seurakunnan omaisuutta”(Doctrine and Covenants Commentary, s. 299). Piispojakehotetaan auttamaan köyhiä riippumatta siitä, mihin seurakuntaannämä kuuluvat.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 51.AMitä se merkitsee?Mitä kohdan LK 51:3 mukaan merkitsee, että jokainen saapyhityksen lain mukaan tasapuolisen osan?BMillä tavalla se tehdään tänä päivänä?1. Kysy joltakin kirkon johtajalta, millä tavalla piispa huolehtiitänä päivänä kirkon puutteenalaisista. Kirjoita oppimasivihkoosi.2. Selitä, miten sinä voit auttaa köyhiä samaan tapaan kuinOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 51 on ilmaistu. Kirjoitamyös, mikä ”varastohuone” on tämän päivän kirkossa, jamitä sinä voit antaa siihen.Opin ja LiittojenKirja 52Siion, Uusi Jerusalem ilmoitetaanLahjat, jotka me annamme ajastamme, työstämme ja varoistamme, auttavattäyttämään piispan varastohuoneen, jotta köyhiä ja puutteenalaisia voidaanauttaa.63Lähetystyökutsun saaminen on jännittävää tulevalle lähetyssaarnaajallesekä hänen perheelleen ja ystävilleen.Hieman 3.–6. kesäkuuta 1831 pidetyn kirkon konferenssinjälkeen Herra nimesi yli 30 miestä matkustamaan Missouriin,heidän joukossaan profeetta Joseph Smith. Heidänoli määrä matkustaa erikseen ja saarnata matkan varrella.


Herra antoi heille erityisen lupauksen, että kun he pääsisivätMissouriin, Hän ilmoittaisi heille heidän perintömaansa(ks. LK 52:5), jonka he ymmärsivät tarkoittavanmyöhempien aikojen Siionin eli Uuden Jerusalemin kaupunginpaikkaa. Voitko kuvitella, kuinka jännittävää onsaada tällainen lähetystyökutsu?Kuten lähetyssaarnaajat nykyään,Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 52 kutsutut lähetyssaarnaajattarvitsivat ohjeita janeuvoja, jotka auttaisivat heitämenestymään. Herra antoiheille ”esikuvan” (jae 14), kuinkaolla otollinen vanhurskaudensaarnaaja.Herran neuvot eivät auta meitä ainoastaan pyrkiessämmeolemaan otollisia Hänelle, vaan myös välttäessämme joutumastapetetyiksi niiden taholta, jotka eivät edusta Häntätotuudenmukaisesti.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 52Pyhittää (jae 2) – VihkiäJaakobin jäännös (jae 2) –Pieni osa Israelin huonettaPerilliset (jae 2) – Henkilöitä,joilla on laillinen oikeus periämaaSeuloa häntä niin kuinakanoita (jae 12) – Ilmausliittyy jyvien erottamiseenakanoista, mutta tässätapauksessa se tarkoittaa”raivata hänet tieltään” tai”olla valtaa häneen”Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 52.AEsikuvaSärjetty (jakeet 15–16) –Katuva ja nöyräEpäjumalanpalvelus (jae 39)– Jonkin arvostaminenJumalaa enemmänKohdassa LK 52:14–19 Herra antoi ”esikuvan” eksytyksenvälttämiseksi.1. Tarkastele jakeita ja tee luettelo ”Hänelle otollisten” tai”Jumalasta olevien” ominaisuuksista.2. Tee luettelo siunauksista, jotka nämä ominaisuudet saavuttavaihminen saa.Opin ja LiittojenKirja 53Sidney Gilbertin kutsumusJokaiselle taivaallisen Isämme lapselle on annettu ainutlaatuinenyhdistelmä lahjoja ja kykyjä. Kun henkilökehittää kykyjään ja lahjojaan auttaakseen toisia, kaikkihyötyvät. Apostoli Paavali vertasi lahjojen ja kykyjenmoninaisuutta ihmisruumiin eri osiin (ks. 1. Kor. 12).Esimerkiksi, jos jokainen olisi pää, kuka suorittaisi käsientyön? Tai jos jokainen olisi käsi, kuka hoitaisi ajattelemisen?Mitä lahjoja ja kykyjä sinulla on? Millä tavoin sinä voitkäyttää niitä hyödyttääksesi lähimmäisiäsi ja rakentaaksesiJumalan valtakuntaa? Opin ja Liittojen Kirjan luku 53 onesimerkki siitä, kuinka Herra kutsui miehen tekemääntyötä Hänen valtakunnassaan tämän lahjojen ja kykyjenmukaisesti.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 53:4 – ”Tämän kirkonedusmies”Sidney Gilbert oli Newel K. Whitneyn yhtiökumppani kauppaliikkeessäKirtlandissa Ohiossa. Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 53 Herra kutsui hänet kirkon edusmieheksi eli hoitamaankirkon liiketoimia. ”Sidney Gilbert oli taitava liikemies.– – Herra aikoi koota pyhänsä uuteen paikkaan, Missouriin,ja he tarvitsivat Sidney Gilbertin kaltaisia miehiä huolehtimaanliiketoimistaan. Kaupalliset kyvyt, kun ne on pyhitettyihmiskunnan palveluun, ovat aivan yhtä hyviä ja tarpeellisiakuin niin kutsutut hengelliset lahjat. Vain silloin, kun niitäkäytetään palvelemaan itsekkäitä ja ahneita päämääriä, niistätulee ansa ja kirous. Herran palveluksessa ne ovat siunaus.Edusmiehenä hän pystyi auttamaan kirkon vahvistamisessa.”(Doctrine and Covenants Commentary, s. 313.)BNeuvoja lähetyssaarnaajilleOpin ja Liittojen Kirjan lukuna 52 oleva ilmoitus osoitettiinerityisesti niille miehille, jotka Herra kutsui lähetystyöhön.Kirjoita ainakin kolmesta sellaisesta asiasta, jotka Herra sanoiheille ja joista nykyajan lähetyssaarnaajat voisivat ottaa oppia.64


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 53.AKäytä kykyjäsi auttamaan valtakunnanrakentamista1. Herra kutsui Sidney Gilbertin kirkon liikemieheksi, muttamitä Hänen mukaansa Sidneyn täytyi tehdä ollakseenoikeutettu tähän kutsumukseen?2. Mitä eroa neuvon noudattaminen saisi sinun mielestäsiaikaan tavassa, jolla hän hoiti liikeasioita?3. Ajattele kykyä, joka sinulla on. Kuinka sinä voisit käyttääkykyäsi Herran valtakunnan siunaukseksi?Opin ja LiittojenKirja 54Liittoja ja niiden seurauksiaPyrkiminen Herran tahdon tekemiseen voi olla pettymyksiätuottavaa ja haastavaa, kun muiden tottelemattomuusja jumalattomuus tekevät sen vaikeaksi. Yksinkertainenesimerkki tästä voisi olla osallistua kirkon luokkaan ja pyrkiäoppimaan ja tuntemaan Pyhä Henki, mutta muidenasenne ja toiminta luokassa tekevät vaikeaksi toiveidenmukaisen kokemuksen saamisen. Opin ja Liittojen Kirjanluku 54 käsittelee tilannetta, jossa ryhmä jäseniä pyrkiipitämään Herran käskyt, mutta muiden tottelemattomatteot estävät heitä.Tämän oppilaan aineiston johdannossaOpin ja Liittojen Kirjanlukuun 51 luet pyhien ryhmästäColesvillestä New Yorkista,joka asettui asumaan ThompsoniinOhioon Leman Copleynmaatilalle. Palattuaan lähetystyöstäkveekarien Shakers-lahkonluota (ks. LK 49) veli Copley rikkoiaiemmin tekemänsä sopimuksenpyhittää maansa ja kieltäytyi sallimastaColesvillen pyhien asettua”hänen” mailleen. Uskollisetkirkon jäsenet – varsinkin seurakunnanjohtajaNewel Knight – etsivät tässä tilanteessaHerran opastusta profeetta Joseph Smithin kautta. Vastaukseksisaatiin Opin ja Liittojen Kirjassa olevat luvut 54ja 56.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 54Pysy lujana (jae 2) – Oleuskollinen, palvele jatkuvastiMurtunut (jae 3) –Syntejä katuva ja halukastottelemaanPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 54.ANäe asia oikeassa näkökulmassaTarkastele Opin ja Liittojen Kirjan luvun 54 historiallista taustaa(ks. johdantoa ja tämän oppilaan aineiston johdantoa).Pane merkille, millä tavalla Herra esitteli itsensä jakeessa 1.1. Minkä viestin Herra sinun mielestäsi antoi Leman Copleylleja Colesvillen pyhille tavalla, jolla Hän esitteli itsensä?2. Kuinka tämä näkökulma saattaisi vaikuttaa sanoihisi, ajatuksiisija tekoihisi nykyään?BLiittojen tärkeysTyhjä (jae 4) – Ei enäävoimassa tai sitovaMitä Opin ja Liittojen Kirjan luku 54 opettaa liitoista? Tarkasteleilmoituksen historiallista taustaa, kun kirjoitat vastaustasi.Opin ja LiittojenKirja 55W. W. Phelps kutsutaan työhönPresidentti Ezra Taft Benson on opettanut, että ”miehet janaiset, jotka luovuttavat elämänsä Jumalalle, huomaavat,että Hän pystyy saamaan heidän elämästään irti paljonenemmän kuin he itse saisivat. Hän syventää heidän ilonsa,avartaa heidän näkemyksensä, kirkastaa heidän ymmärryksensä,vahvistaa heidän lihaksensa, kohottaa heidänmielialaansa, moninkertaistaa heidän siunauksensa, lisääheidän mahdollisuuksiaan, lohduttaa heidän sieluaan,antaa heille ystäviä ja vuodattaa heille rauhan.” (”JeesusKristus – lahjat ja odotukset”, Valkeus, joulukuu 1987,s. 4.) Olivatpa lahjasi ja kykysi mitkä tahansa, ne ovatparemmat, kun niitä käytetään Herran avulla ja Hänenpalveluksessaan.Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 55 oleva ilmoitus osoitettiinWilliam W. Phelpsille. Kun luet sen, pane merkille,mitä Herra kutsui hänet tekemään ja kuinka Hän aikoikäyttää veli Phelpsin kykyjä.65


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 55Murtunut (jae 3) – Syntejä katuva ja halukas parannukseenOpin ja Liittojen Kirja 55:1 – Kuka W. W. Phelps oli?William Wines Phelps oli menestyvä painaja, opettaja ja poliitikkoNew Yorkissa. Hän ”tutustui kirkkoon ensi kerran ostaessaanMormonin Kirjan – –. Hän ’valvoi koko yön verratenMormonin Kirjaa Raamattuun’. Seuraavanaaamuna William huudahti: ’Minäaion liittyä tähän kirkkoon, olenvakuuttunut siitä, että se on tosi.’”(Susan Easton Black, Who’s Who inthe Doctrine and Covenants, s. 223.)W. W. PhelpsVeli Phelps lausui myöhemminseuraavan todistuksen MormoninKirjasta:”Se on hyvä kirja, eikä yksikään rehellinenhenkilö voi lukea sitä tuntemattakiitollisuutta Jumalaa kohtaan sen sisältämästätiedosta. – –Joka kerta kun olen mietiskellyt Mormonin Kirjaa ja ajatellutedessä olevaa kirkkautta, joka tulee sen ja Jumalan palvelijoidenkautta, mieleni on täyttynyt toivolla, valolla, ilollaja tyydytyksellä. Mikä suurenmoinen kirja! Mikä ihana aarre!(”Letter No. 10”, Messenger and Advocate, syyskuu 1835, s. 177.)W. W. Phelps toimi kirkon kirjanpainajana (ks. LK 57:11). KeskenKäskyjen kirjan painamista Missourissa vuonna 1833väkivaltainen joukko hyökkäsi hänen kodissaan sijaitsevaankirjapainoon ja tuhosi sen. Myöhemmin hän auttoi painamaanvuoden 1835 Opin ja Liittojen Kirjan laitoksen. Hän kirjoittimonia kirkon lauluja. Yksi niistä oli ”Nyt liekkinä loistaviHenki Herran”, joka laulettiin Kirtlandin temppelin vihkiäisissä.Hän luopui kirkosta vuonna 1839, ja hänestä tuliprofeetta Joseph Smithin katkera vihamies. Vuonna 1840 hänteki parannuksen ja tuli takaisin kirkkoon. Hän kuoli vuonna1872 Utahissa 80-vuotiaana.Opin ja Liittojen Kirja 55:4 – Nuorten opettaminenon otollista HerrallePresidentti Gordon B. Hinckley on opettanut: ”Haluan sanoanuorille: ’Hankkikaa kaikki koulutus, jonka voitte. Kehittäkäämielen ja käden taitoja. Koulutus on mahdollisuuksien avain.Herra on asettanut teidän päällenne kirkon jäseninä velvollisuudenopiskella ja oppia hengellisiä asioita, mutta myös ajallisiaasioita. Hankkikaa nuorina ollessanne kaikki koulutus,jonka voitte, vaikka se vaatisi suuria uhrauksia. Te tulette siunaamaanlastenne elämää. Te tulette siunaamaan kirkkoa,koska te tuotatte kunniaa tälle työlle.” (Teachings of Gordon B.Hinckley, s. 172.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 55.AKuinka asiat sujuivat?1. Tarkastele presidentti Ezra Taft Bensonin lainausta tämänoppilaan aineiston Opin ja Liittojen Kirjan luvun 55 johdannosta.Mihin ilmaukseen kohdassa LK 55:1 sinun mielestäsiWilliam W. Phelpsin olisi ollut tärkeä kiinnittää huomiotasaadakseen presidentti Bensonin lupaamat siunaukset?2. Saatat ihmetellä, seurasiko veli Phelps tässä ilmoituksessaannettuja neuvoja. Jos saatavillasi on kirkon laulukirja,etsi William W. Phelpsin kirjoittamien laulujen nimet (mm.”Nyt liekkinä loistavi Henki Herran”, ”On Vapahtaja Israelin”,”Kunnia miehelle” ja ”Oi Isämme, Sä Luoja”). Vaikkahän eksyi kirkosta joksikin aikaa, laulujen kirjoittaminenon yksi esimerkki siitä, kuinka hän käytti kykyjään Jumalanvaltakunnan rakentamiseksi. Kirjoita siitä, kuinka jokinhänen lauluistaan teki sinuun vaikutuksen sitä lukiessasitai on ollut innoituksena sinulle aiemmin.Opin ja LiittojenKirja 56Nuhteita niille,jotka eivät ole nöyriäOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 56 jatkuvat neuvot henkilöille,jotka olivat osallisina kiistassa ThompsonissaOhiossa (ks. LK 51 ja 54 johdannot samoin kuin tässäoppilaan oppaassa olevat johdannot). Herran tässä ilmoituksessaantamia ohjeita voidaan kuitenkin soveltaamoniin tilanteisiin – menneisiin, nykyisiin ja tuleviin.66


Kun luet sen, etsi sellaisia toimintamalleja, joita Herrapiti itselleen vastenmielisinä, mitä Hän sanoi sellaistentoimien seurauksista ja mitä Hän sanoi meidän voivan tehdätorjuaksemme tällaiset synnit tai tehdäksemme niistäparannuksen.ylpeitä tai kapinallisia. Hän neuvoi heitä myös siinä, mitäheidän pitäisi tehdä torjuakseen ylpeyden ja kapinallisuudentai tehdäkseen niistä parannuksen. Tee vihkoosi seuraavanlainenkaavio. Täytä tyhjät kohdat sen mukaan, mitäHerra sanoi jakeissa 1–15. Mainitse jae, josta löysit kunkinluetteloimasi kohdan.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 56Kiivaus (jae 1) – VanhurskassuuttumusJäytää (jae 16) – Saastuttaa,turmellaEsimerkkejäylpeydestä jakapinoinnistaSeurauksiaylpeydestä jakapinoinnistaRatkaisuja ylpeydenja kapinoinnintorjumiseksi taiparannuksentekemiseksi niistäOpin ja Liittojen Kirja 56:2 – Kuinka ihminen voiottaa ristinsä?Kohdassa JSR Matt. 16:26 me opimme: ”Ja nyt ihmiselle ristinsäottaminen on kaiken jumalattomuuden ja kaikenmaailmallisen himon kieltäminen itseltään ja minun käskyjenipitäminen.”Opin ja Liittojen Kirja 56:8 – ParannuksentekoylpeydestäPresidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Ylpeyden vastalääkeon nöyryys – – sävyisyys ja alistuvaisuus – –. Se onsärjetty sydän ja murtunut mieli.” (”Kavahtakaa ylpeyttä”,Valkeus, heinäkuu 1989, s. 5.) Presidentti Benson jatkoi sanoen,että me voimme päättää itse olla nöyriä:• Arvostamalla (kunnioittamalla) muita niin kuinitseämme.• Seuraamalla kirkkomme johtajien neuvoja.• Antamalla anteeksi niille, jotka ovat loukanneet meitä.• Palvelemalla epäitsekkäästi.• Menemällä lähetystyöhön ja kertomalla evankeliumista.• Menemällä usein temppeliin.• Tunnustamalla ja hylkäämällä syntimme ja syntymälläJumalasta.• Asettamalla [Jumala] ensimmäiselle sijalle elämässämme.Opin ja Liittojen Kirja 56:8 – Mikä oli Ezra Thayrelleaiemmin annettu käsky?Profeetta Joseph Smith oli neuvonut Ezra Thayrea aiemminhänen pyhittämänsä omaisuuden suhteen. Ezra Thayre eiilmeisesti ollut enää varma siitä, että antaisi osan maistaanmuille. Hänen itsekkyytensä esti häntä palvelemasta lähetystyössäja auttamasta Siionin maan pyhittämisessä.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 56.AKapinointi: seurauksia japarannuskeinoja1. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 56 Herra puhui eräidenkirkon jäsenten ylpeistä ja kapinallisista toimista. Hän antoimyös neuvoja siitä, mitä tapahtuisi niille, jotka olivat2. Kirjoita siitä, mitä aiot tehdä tässä tehtävässä oppimasipohjalta. Selitä, miksi aiot tehdä sen.BRikas vai köyhä?1. Minkä rikkaiden ominaispiirteen Herra tuomitsee kohdanLK 56:16 mukaan? Mikä on seuraus?2. Mitä köyhien ominaispiirteitä Herra tuomitsee jakeen 17mukaan? Mitä lupauksia Herra antoi jakeissa 18–20 köyhille,jotka ovat nöyriä ja uskollisia?3. Täydennä seuraavat lauseet sen perusteella, mitä opitnäistä jakeista:a. ”Minä en haluaisi olla rikas, jos – –.”b. ”Minä en panisi pahakseni, vaikka olisin köyhä, jos – –.”Opin ja LiittojenKirja 57Siionin keskuspaikka ilmoitetaanProfeetta Joseph Smith on sanonut: ”Siionin rakentaminenon asia, josta Jumalan kansa on kaikkina aikoina ollutkiinnostunut; se on aihe, jota profeetat, papit ja kuninkaatovat käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksenvallassa he ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja taivaallisen,riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laulaneetja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme– –.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 230.)67


Ollessaan kääntämässä Mormonin Kirjaa profeetta JosephSmith sai tietää, että myöhempien aikojen Uusi Jerusalemeli Siionin kaupunki sijaitsisi Amerikan mantereella(ks. Et. 13:5–8). Mormonin Kirja lupaa myös suuria siunauksianiille, jotka pyrkivät perustamaan Siionin viimeisinäpäivinä (ks. 1. Ne. 13:37). Ennen kirkon perustamistahenkilöitä, jotka menivät profeetan luo ja halusivattietää, kuinka he voisivat auttaa työssä, kehotettiinlujittamaan Siionin asiaa (ks. LK 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).Kirkon perustamisen jälkeen Siion pysyi tärkeänä aiheena.Hiram Page sai kirkon jäsenten keskuudessa aikaan kiistaaja hämmennystä väittämällä, että hän oli saanutilmoituksen Siionin sijainnista (ks. LK 28). Herra nuhtelikuitenkin veli Pagea ja sanoi, että Siionin kaupunki oli”laamanilaisten rajoilla” (LK 28:9).Profeetta Joseph Smith saitietää lisää Siionista, kunhän työskenteli innoitetunraamatunkäännöksenparissa. Herra ilmoittihänelle kokonaisen luvunpuuttuvaa tekstiä EnsimmäisestäMooseksenkirjasta, joka kertoi profeettaEenokista, jokaperusti Siionin kaupunginvedenpaisumusta edeltävänä aikana (ks. KH Moos.6–7). Pian sen jälkeen Herra ilmoitti profeetalle ”lain”, jokaoli ilmoitus koskien hengellisiä ja ajallisia lakeja, joitakirkon jäsenten tuli noudattaa voidakseen perustaa Siionin(ks. LK 42). Samassa ilmoituksessa Herra lupasi profeetalle,että hän ilmoittaisi Siionin tarkan sijaintipaikan.Vuoden 1831 kesäkuussa Herra kutsui useita lähetyssaarnaajaryhmiämatkustamaan Missouriin, joka sijaitsiYhdysvaltojen ja intiaanien (tai laamanilaisten) territorionrajalla. Hän lupasi, että heidän saavuttuaan Hänilmoittaisi Siionin sijainnin (ks. LK 52). Osa ryhmästä,joka matkasi profeetta Joseph Smithin kanssa, saapuiperille 17. heinäkuuta 1831. Muut lähetyssaarnaajat saapuivatpian sen jälkeen. Profeetan tarkastellessa maataja tilannetta hänen kysymyksensä ja pyyntönsä Herrallejohtivat Opin ja Liittojen Kirjan lukuna 57 olevaanilmoitukseen.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 57:3–4 – Keskuspaikanostaminen”Independencen kaupunki sijaitsee yhdessä Missourin viehättävimmistäja terveellisimmistä osista. – – Se on vanha kaupunki.Se perustettiin vuonna 1827, mutta vuonna 1831 se olipelkkä kylä. Nyt se on Kansas Cityn esikaupunki.” (Smithja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 331.)Opin ja Liittojen Kirja 57:4 – ”Juutalaisten japakanain välinen raja”Missourin osavaltion länsiraja oli osa järjestetynYhdysvaltojenrajaa aikana, jolloin lukuna 57 oleva ilmoitus annettiin. Missourinlänsipuoliset maat olivat Intiaaniterritoriota. Intiaaneja(eli laamanilaisia) kutsutaan tässä ”juutalaisiksi”, koska heovat Israelin huoneen suoria jälkeläisiä. Ilmaus ”pakana” viittaaMissourin valkoihoisiin uudisasukkaisiin (ks. LK 19:27).Mormonin Kirjan mittapuiden mukaan Amerikkaa pidetäänpakanakansana. (Ks. kartat 5–6 kolmoissidoksen lopussa.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 57.AMitä keskustassa pitäisi olla?1. Kirjoita Opin ja Liittojen Kirjan luvun 57 johdannossamainitut kolme kysymystä, joita profeetta Joseph Smithtiedusteli Herralta.2. Tarkastele jakeita 1–5 ja selitä, mihin kysymykseen profeettasai vastauksen. Kirjoita, mikä vastaus oli.3. Mitä me voimme oppia tämän perusteella siitä, mikä on tarpeellistaja tärkeää Siionin lujittamisessa ja rakentamisessameidän aikanamme?68


BKuinka hoitaa liikeasioita?On olemassa tiettyjä ajallisia (maallisia tai materialistisia)asioita, joista on huolehdittava, jotta Siion voidaan perustaa.Niinpä suuri osa Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 57 käsitteleemonia ajallisia tehtäviä, joita miehille annettiin avuksi Siioninperustuksen laskemista varten. Annetut neuvot saattavatkuitenkin soveltua kehen tahansa, joka hoitaisi liiketoimiaHerran hyväksymällä tavalla. Lue ohjeet, jotka Herra antoiSidney Gilbertille (jakeet 6, 8–10), piispa Edward Partridgelle(jae 7), William W. Phelpsille (jakeet 11–12) ja Oliver Cowderylle(jae 13). Kirjoita vihkoosi näistä neuvoista ainakin neljätärkeää periaatetta siitä, kuinka hoitaa liikeasioita, ja selitä,millä tavalla me voisimme soveltaa näitä periaatteita nykyisin.Jos sinä olisit ollut kirkon jäsen Missourissa, kun Herrailmoitti, että se oli myöhempien aikojen Siionin ja UudenJerusalemin sijaintipaikka, mitä muuta olisit saattanuthaluta tietää Herralta? Kirkon jäsenet yrittivät saada tuohonaikaan innokkaasti neuvoja profeetta Joseph Smithinkautta, ja Herra antoi Opin ja Liittojen Kirjan lukuina 57ja 58 olevat ilmoitukset, joissa oli erityisiä neuvoja vastailmoitetusta Siionin maasta.© 1998 Glen S. HopkinsonOpin ja LiittojenKirja 58Herran tahto Siionin suhteenMitä sinä teet auttaaksesi ”Siionin asian” alulle saattamisessa(LK 6:6; 11:6; 12:6) nykyään? Kun luet Opinja Liittojen Kirjan lukua 58, ajattele sitä, kuinka sinä voisitsoveltaa käytäntöön Herran neuvoja.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 58Ahdistukset (jakeet 2–4) –Koetukset ja vaikeudetJumalan perintömaankaupunki (jae 13) – Jumalanvalitun kansan paikkaOttaa vaarin (jae 15) –Kiinnittää huomiota,olla varuillaanJumalan perintömaat (jae 17)– Jumalan valittu maaEdusmies (jakeet 49, 51, 55) –Henkilö, joka on valtuutettutoimimaan muiden puolestaOpin ja Liittojen Kirja 58:8–11 – ”Pidot rasvasta,puhtaasta viinistä”Pitojen kielikuvat, joihin kohdassa LK 58:8–11 viitataan, ovatkaikkein hienoimman ruoan ja juoman vertauskuvia. Muinaisetprofeetat vertasivat aikakausia, jolloin evankeliumin täyteyttäei olisi, nälkään (ks. Aam. 8:11). Evankeliumin palautustuo tullessaan pidot, jotka voivat tyydyttää kaiken hengellisennälän. Sen lisäksi yksi palautuksen suurenmoisia päämääriäon valmistaa ihmisiä ”Herran aterialle”, joka nautitaan ”Karitsanhäissä” (ks. LK 58:11) eli Jeesuksen Kristuksen toisessatulemisessa.Opin ja Liittojen Kirja 58:26–29 – ”Ei ole soveliasta,että minä käsken kaikessa – –. Ihmisten pitäisitehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta”Vanhin Ezra Taft Benson opetti kahdentoista apostolin kooruminjäsenenä ollessaan: ”Toisinaan Herra odottaa toiveikkaasti,että Hänen lapsensa toimisivat oma-aloitteisesti, ja kunhe eivät toimi, he menettävät suuremman palkinnon, ja Herrajoko jättää koko asian sikseen ja antaa heidän kärsiä seurauksistatai Hänen täytyy selittää asia kädestä pitäen. Pelkään,että mitä enemmän Hänen täytyy selittää, sitä pienempimeidän palkkamme yleensä on.” (Julkaisussa ConferenceReport, huhtikuu 1965, s. 122.)Todellinen esimerkki tämän kohdassa LK 58:26–29 olevanneuvon noudattamisesta on seitsemänkymmenen kooruminjäsenen vanhin Vaughn J. Featherstonen kertomassa kokemuksessa:”Kun olin suunnilleen kymmenen taiyhdentoista ikäinen, paljon sukulaisia tulivierailulle. Heitä oli 35 tai 40. Äiti olikutsunut heidät kaikki päivälliselle. Päivällisenjälkeen kaikki menivät toiseenhuoneeseen ja istuutuivat rupattelemaan.Kaikkialla oli kasoittain likaisia astioitaja pöytähopeita. Ruokaa ei ollut korjattupois, ja ruoanvalmistuksesta oli jäänytlikaisia patoja ja pannuja.69


Muistan ajatelleeni, että myöhemmin kaikki lähtisivät ja äitinitehtävänä olisi kaiken siivoaminen. Mieleeni juolahti ajatus.Aloin siivota. Tämä tapahtui ennen sähköisten astianpesukoneidenaikaa. Äiti oli aina ollut hyvin siisti ihminen ja hänopetti meidät pesemään ja kuivaamaan astiat oikein. Ryhdyintähän valtavaan työhön. Viimein, noin kolme tuntia myöhemmin,olin saanut viimeisen vadin kuivatuksi. Olin korjannutkaiken ruoan pois, pessyt kaikki astiat, pesualtaat sekä lattian.Keittiö oli tahraton.En koskaan unohda äidin ilmettä myöhemmin tuona iltana,kun kaikki vieraat olivat lähteneet ja hän tuli keittiöön siivoamaan.Minä olin märkä rinnasta polviin asti. Äidin ilmeennäkeminen oli kaiken näkemäni vaivan arvoista. Se oli sekoitusmielenliikutusta, helpotusta ja ylpeyttä. Päätin silloin, ettäyrittäisin saada tuon ilmeen hänen kasvoilleen yhä uudelleenja uudelleen.” (”We Love Those We Serve”, New Era, maaliskuu1988, s. 19.)Opin ja Liittojen Kirja 58:43 – Syntiemme tunnustaminenja hylkääminenOllessaan kahdentoista apostolinkoorumin jäsen vanhin SpencerW. Kimball opetti: ”Kukaan eivoi milloinkaan saada anteeksimitään rikkomusta, ennen kuinhän tekee parannuksen, eikäihminen ole tehnyt parannusta,ennen kuin hän on paljastanutsielunsa ja myöntänyt aikeensa jaheikkoutensa verukkeitta ja puolusteluitta.Hänen täytyy myöntääitselleen, että hän on tehnytvakavaa syntiä. Kun hän on tunnustanutsen itselleen puolustelematta laisinkaan rikkomusta,vähättelemättä sen vakavuutta tai aliarvioimatta sen painavuuttaja myöntää, että se on juuri niin suuri kuin se todellisuudessaon, silloin hän on valmis aloittamaan parannuksentekonsa.”(”Love Versus Lust”, Brigham Young UniversitySpeeches of the Year, 5. tammikuuta 1965, s. 10.)Kun syntimme lisäksi loukkaavat ja vahingoittavat muita,meidän pitäisi tunnustaa ne ja pyrkiä saamaan näiden henkilöidenanteeksianto. Tietyt synnit, kuten siveyden lain rikkominen,ruumiillinen tai sukupuolinen hyväksikäyttö sekämuut synnit, jotka vaikuttaisivat jäsenyyteemme kirkossa,täytyy tunnustaa asianmukaiselle kirkon johtajalle. Piispa taiseurakunnanjohtaja voi sen jälkeen määrittää henkilön asemankirkossa ja auttaa häntä parannuksenteossa. Jos olet epätietoinensiitä, pitäisikö synti tunnustaa kirkon johtajalle,keskustele asiasta piispasi tai seurakunnanjohtajasi kanssa.Opin ja Liittojen Kirja 58:57 – Siionin maan jatemppelitontin pyhittäminen ja vihkiminenSidney Rigdon vihkiyleisesti temppelitontin,joka sijaitsee Missourinmaassa, profeettaJoseph Smith vihki varsinaisentemppelin paikan3. elokuuta 1831.Läsnä olivat Sidney Rigdon,Edward Partridge,W. W. Phelps, OliverCowdery, Martin Harrisja Joseph Coe. Profeettakirjoitti, että ”tapahtumaoli juhlallinen javaikuttava” (History ofthe Church, osa 1, s. 199).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä B ja tehtävä A tai C tutkiessasi Opin ja LiittojenKirjan lukua 58.ATarkastele lähemminOn varmaankin ollut suurenmoinen kokemus olla Missourissaaikana, jona Herra ilmoitti sen olevan Siionin kaupungin jatemppelin sijaintipaikka. Pyhien seuraava tehtävä oli tietenkintehdä työtä Siionin rakentamiseksi. He eivät kuitenkaan nähneettuon tavoitteen täyttymistä, mutta Herra ei ollut luvannutheille, että he näkisivät Siionin täydellisesti perustettunaomana aikanaan. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja käytä hyväksesisitä, mitä luit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 58.1. Milloin Siion kruunattaisiin kirkkaudella?(Ks. jakeet 1–5, 44–46, 56.)2. Miksi Herra lähetti ensimmäisen ryhmän Siioniin?(Ks. jakeet 6–13, 44–46.)3. Miten Siion rakennettaisiin? (Ks. jakeet 8–13, 44–46, 50–56.)4. Miten tämä ilmoitus auttaa vastaamaan kahteen ensimmäiseenkysymykseen, joista Joseph Smith rukoili, kutenOpin ja Liittojen Kirjan luvun 57 johdanto osoittaa?BPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 58:26–27Luettuasi esimerkin kohdan LK 58:26–27 osiosta ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen” kirjoita kahdesta näkemästäsiesimerkistä, kuinka ihmiset toteuttavat tätä Herran neuvoa.Jos et keksi yhtään esimerkkiä, kirjoita siitä, kuinka henkilösinun mielestäsi voisi elää tuon neuvon mukaan.CPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 58:42–43Kirjoita kaksi tärkeää parannuksen periaatetta, jotka Herraopetti kohdassa LK 58:42–43.70


Opin ja LiittojenKirja 59Käskyjä Siionille jaSiionin vaarnoilleMiksi jotkut ihmiset tuntevat käskyjen olevan taakka, kunne toisista ovat siunaus? Mikä on Herran käskyjen tarkoitus?Miten sinun elämäsi olisi erilainen ilman niitä? Mitätapahtuisi, jos kokonainen yhteisö pitäisi Jumalan käskyt?Haluaisitko asua siellä? Millä tavoin se eroaisi yhteiskunnasta,jossa nyt elät? Kun luet Opin ja Liittojen Kirjanlukua 59, ajattele sitä, kuinka kuuliaisuus tämän ilmoituksenlaeille ja käskyille auttaisi meitä toteuttamaan Siionin.Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Jumala on antanutihmissuvulle tiettyjä lakeja, jotka, jos niitä noudatetaan,riittävät valmistamaan sitä [Hänen taivaalliseen lepoonsa]pääsemiseen. Päättelemme, että tämä siis oli Jumalan tarkoituksenaHänen antaessaan meille lakinsa; ellei näinolisi, niin miksi tai mitä tarkoitusta varten ne annettiin?Jos koko ihmissuku voisi yhtä hyvin olla niitä ilman kuinsaada ne, niin mitä tarkoitusta tai päämäärää vartenniitä lainkaan annettiin?” (Profeetta Joseph Smithinopetuksia, s. 54.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 59Murtunut (jae 8) – Katuva jaopinhaluinenSakramenttiuhrit (jae 9) –Uskonnollinen toiminta,jolla me osoitammesitoumuksemme HerralleOmistaaksesi hartautesi(jae 10) – Osoittaaksesirakkautesi ja sitoumuksesiUhrilahjat (jae 12) –Jumalalle annetut uhritOpin ja Liittojen Kirja 59:1–2 – Polly KnightinkuolemaOpin ja Liittojen Kirjan luku 59 saatiin profeetta Joseph Smithinollessa toista sunnuntaita Missourissa. Ennen tämän ilmoituksensaamista profeetta osallistui Polly Knightin hautajaisiin,ja jakeet 1–2 näyttävät olevan suora viittaus tapahtumaan.”Polly Knightin terveys oli hänen poikansa Newelin kertomanmukaan ollut horjuva jo jonkin aikaa. Hän oli hyvin sairasmatkalla Kirtlandista Missouriin. ’Kuitenkaan’, hänenpoikansa sanoo, ’hän ei suostunut keskeyttämään matkaansa.Hänen ainoa tai suurin toiveensa oli astua jalallaan Siioninmaan kamaralle ja tulla haudatuksi siihen maahan. Meninmaihin ostamaan lautaa tehdäkseni arkun siltä varalta, ettähän kuolisi ennen saapumistamme määränpäähämme –niin nopeasti hän huononi. Mutta Herra antoi Hänelle hänensydämensä halajamisen mukaan, ja hän sai elää niin kauan,että pääsi tuohon maahan.’” (Julkaisussa History of the Church,osa 1, s. 199, huomautus.)Joseph Smith kirjoitti: ”Seitsemäntenä päivänä olin sisarPolly Knightin, Joseph Knight vanhemman vaimon, hautajaisissa.Tämä oli ensimmäinen kuolemantapaus kirkon piirissäsiinä maassa, ja voin sanoa, että kelvollinen jäsen nukkuuJeesuksessa ylösnousemukseen asti.” (History of the Church,osa 1, s. 199.)Opin ja Liittojen Kirja 59:6 – ”Äläkä tee mitäänsen kaltaista”Profeetat ovat eri aikoina käyttäneet ilmaisua ”äläkä teemitään sen kaltaista” viittamaan varastamiseen, aviorikokseen,aborttiin ja tappamiseen. Presidentti Spencer W. Kimballopetti, että kaikki epärehellisyyden muodot ovat varastamista(ks. Valkeus, huhtikuu 1977, s. 5). Presidentti Ezra Taft Bensonopetti, että rohkeat, kiihottavat hyväilyt, haureus, homoseksuaalisuusja kaikki muut moraalittomuuden muodot ovatverrattavissa aviorikokseen (ks. ”Neuvoja pyhille”, Valkeus,lokakuu 1984, s. 13). Vanhin Boyd K. Packer opetti, että”lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyseessä insestin tairaiskauksen jumalaton rikos tai pätevät lääketieteen asiantuntijatvakuuttavat, että äidin elämä on vaakalaudalla taiettei vakavasti vammainen sikiö jää henkiin”, abortti on tappamista.(”Liitot”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 78.)Opin ja Liittojen Kirja 59:8 – ”Särjetty sydän jamurtunut mieli”Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on selittänyt: ”Särkynyt sydän ja murtunutmieli tarkoittavat, että on syvästi murtunut synnin tähden,että on nöyrä ja läpikotaisin katuva, että on päässyt vilpittömäänja päättäväiseen parannuksentekoon” (Mormon Doctrine,s. 161).Opin ja Liittojen Kirja 59:15 – ”Ette paljollanaurulla”Vanhin Joseph Fielding Smith opetti kahdentoista apostolinkoorumin jäsenenä ollessaan: ”Minä uskon, että on välttämätöntä,että pyhillä on huvia, mutta sen täytyy olla oikeanlaista.En usko Herran tarkoittavan ja toivovan, että meidänpitäisi olla happamen näköisiä ja näyttää hurskasteleviltaja tekopyhiltä. Minä luulen, että Hän odottaa meidän olevaniloisia ja hyväntuulisia, mutta Hän ei odota meidän huvittelevanriehakkaasti ja sopimattomasti eikä tavoittelevan turhiaja typeriä asioita, jotka huvittavat ja viihdyttävät maailmaa.”(Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1916, s. 70.)71


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 59.AKirjoita ja kuvaile siunaukset1. Kirjoita luettelo siunauksista, jotka Herra lupasi vanhurskaillekohdassa LK 59:1–4, 23.2. Mieti, mitä ”heidän tekonsa seuraavat heitä” (jae 2) tarkoittaa.Lue myös Al. 41:3–6, 10, 13–15 ja selitä, kuinka sevoisi olla hyvä tai huono asia.3. Millä tavoin ”monet käskyt” (ks. jae 4) voivat olla meillesiunaukseksi?BLaadi taulut meidän aikaamme vartenPiirrä vihkoosi kaksi seuraavanlaista taulua. Etsi kohdassaLK 59:5–13 olevat ilmaisut ”tee” ja ”älä tee” ja kirjoita ne käskyinätauluihin. Lisää tauluihin se, mitä Herra sanoi jakeissa18–21. Haluat ehkä panna nämä ”taulut” paikkaan, jossa voitnähdä ne päivittäin.CPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 59:9–10Opin ja Liittojen Kirjan kohdassa 58:26–27 Herra sanoi, ettämeidän ei pitäisi odottaa käskyä joka tilanteessa. Herra opettaameille opit ja periaatteet ja olettaa meidän yrittävän sitten”innokkaasti” olla tosia näille periaatteille. LK 59:9–10 esittääpääpiirteittäin sapatin pyhittämisen perusopin ja tärkeimmätperiaatteet, muttei opeta tarkasti, mitä meidän pitäisi tehdäja mitä ei.1. Kirjoita kohdasta LK 59:9–10 luettelo tärkeistä opeistaja periaatteista, joita meidän pitäisi noudattaa pyhittääksemmelepopäivän.2. Lisää luetteloosi se, mitä jakeissa 11–16 opetetaan.3. Kirjoita yksi asia, jota aiot alkaa tehdä enemmän, jayksi asia, jota aiot alkaa tehdä vähemmän (tai lopettaakokonaan) pyhittääksesi lepopäivän täydellisemmin.Opin ja LiittojenKirja 60”Älä tuhlaa aikaasi”Vuoden 1831 kesäkuussa Herra kutsui monia lähetyssaarnaajiamatkustamaan Kirtlandista Ohiosta Missouriin jasaarnaamaan sanaa matkalla (ks. LK 52:9) sekä pitämäänsiellä kirkon seuraavan konferenssin (ks. jakeet 1–2).Presidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut: ”Elokuun8. päivänä 1831, – – vanhimmat tiedustelivat, mitäheidän pitäisi tehdä. – – Jotkut heistä saivat nuhteita,sillä Herra ei ollut heihin mielistynyt, koska he eivät olleetseuranneet annettuja neuvoja matkalla Ohiosta. Heitäoli käsketty saarnaamaan evankeliumia matkan varrella jatodistamaan ihmisten keskuudessa, mutta kaikki eivätihmispelosta olleet noudattaneet käskyä. On totta, etteivätkaikki ole luontaisia lähetyssaarnaajia ja että jotkutkavahtavat velvollisuutta kohottaa äänensä julistaakseenevankeliumia, mutta se on kuitenkin velvollisuus, jonkame olemme velkaa langenneelle maailmalle. Vanhimpiaoli käsketty alusta asti palvelemaan Herraa kaikesta sydämestään,väkevyydestään, mielestään ja voimastaan,sillä vainio oli valjennut ja valmis leikattavaksi. Tehtävänlaiminlyöjille oli säädetty rangaistus, eivätkä he saisiseistä nuhteettomina viimeisenä päivänä. Evankeliuminsaarnaaminen oli heille keino välttyä hävitykseltä,niin että he saisivat pelastuksen sielulleen. On ollut monialähetettyjä, joilla on ollut ihmispelkoa, mutta Herraon luvannut tukea heitä heidän työssään, jos he luottavatHäneen.” (Church History and Modern Revelation,osa 1, s. 220.)Monet Opin ja Liittojen Kirjan luvun 60 ohjeista soveltuvatyhtä lailla meihin nykyaikana kuin kirkon varhaisiinvanhimpiin. Meitä on siunattu riittävällä määrälläaikaa ja kykyjä tehtäväämme varten maan päällä. Osakoetustamme on nähdä, käytämmekö me aikaamme jakykyjämme tehokkaasti. Kun tutkit tätä ilmoitusta, ajattelesitä, miten Herran sanat soveltuvat myös sinuun.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 60Alus (jae 5) – Laiva tai muu vesikulkuneuvo72


Opin ja Liittojen Kirja 60:8, 13–14 – ”Jumalattomienkeskuudessa””Jumalattomien keskuudessa” (ks. myös LK 61:30, 32–33;62:5; 68:1) tarkoittaa ihmisiä, jotka tekevät väärin enemmänJumalan teiden tietämättömyydestä kuin pahoista aikeista(ks. LK 123:12).Opin ja Liittojen Kirja 60:15 – ”Puhdista tomujaloistasi”Katso kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”(s. 36).COle esimerkkinäKohdassa LK 60:12–17 Herra puhui niille, jotka halusivatkokoontua Siioniin Jacksonin piirikunnassa Missourissa.Täydennä seuraavat lauseet näistä jakeista lukemasiperusteella osoittaaksesi, kuinka Herran neuvot pätevätnykyisin:1. Me vältämme vihaa ja riitaisuutta, kun me – –.2. Me tuhlaamme aikaamme, kun me – –.3. Me kaivamme talenttimme maahan, kun me – –.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee yksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 60.ATee tunnuskuvaToisinaan kuvia käytetään ajatusten esittämiseen, kuten liikennemerkeissä.Tarkastele seuraavia kohdassa LK 60:2–4 oleviaajatuksia ja piirrä tunnuskuva, jota voitaisiin käyttää esittämäänkutakin. Kirjoita jokaisen tunnuskuvan viereen, kuinkase esittää Herran näissä jakeissa opettamaa ajatusta.1. Avatkaa suunne (jae 2)2. Älkää kätkekö talenttianne (jae 2)3. Älkää pelätkö ihmisiä (jae 2)4. ”Vihani on syttynyt” (jae 2)5. Olkaa uskollisempia (jae 3)6. ”Minä olen valmistava jalokiveni” (jae 4)© 1997 Al RoundsOpin ja LiittojenKirja 61Vaaroja vesilläBMietiskele oppiaKohdassa LK 60:1–4 Herra ilmaisi vihansa niitä kohtaan, jotkaeivät kerro evankeliumista, koska he pelkäävät sitä, mitämuut saattavat sanoa. Mitä sellaista Herra sanoi jakeissa 3–4itsestään ja viimeisistä päivistä, minkä pitäisi antaa meillelisää rohkeutta kertoa evankeliumista muille? (Tarkastele myöskohtaa Room. 1:16–18.)Profeetta Joseph Smith kirjoitti: ”Lähdin Independencenlaivarannasta 9. päivänä [elokuuta 1831] yhdessä kymmenenvanhimman kanssa kohti Kirtlandia. Lähdimmemyötävirtaan kanooteilla ja pääsimme ensimmäisenä päivänäaina Fort Osageen asti, jossa söimme illalliseksierinomaista villikalkkunaa. Mitään erityisen tärkeää eitapahtunut ennen kuin kolmantena päivänä, jolloin ilmenimonia läntisille vesille niin tavallisia vaaroja; ja kunolimme leiriytyneet joen rannalle McIlwaine’s Bendissä,veli Phelps näki avoimessa näyssä, päivänvalossa,tuhoojan mitä hirvittävimmässä voimassaan kulkevanvesien päällä. Toiset kuulivat metelin mutta eivät nähneetnäkyä.” (History of the Church, osa 1, s. 202–203.)Seuraavana aamuna, 12. elokuuta, profeetta sai Opin jaLiittojen Kirjan lukuna 61 olevan ilmoituksen. Kun luettämän ilmoituksen, etsi ainakin kaksi syytä, miksi Herra eihalunnut koko joukon matkustavan ”kiirehtien vesitse”(jae 3). Mieti sitä, kuinka tämä ilmoitus soveltuu lähetystyöhönmeidän päivinämme.73


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 61Alfa ja Omega (jae 1) – Kreikanaakkosten ensimmäinenja viimeinen kirjain (kuvaaHerran voimaa kaikessa)Soveliasta (jae 9) – OntarpeenLihavuus (jae 17) –Yltäkylläisyys, ylijäämäKanava (jakeet 23–24) –Ohion kanavaOpin ja Liittojen Kirja 61:20–22 – ”Minä, Herra,vihastuin teihin eilen”b. Miksi Herra salli lähetyssaarnaajien matkustaa vesitse?2. Tutkistele jakeita 6–16 ja selitä, kuinka Herra sanoi heidänvoivan olla turvassa vesillä. Mitä sinä opit näistä jakeistaJumalan voimasta verrattuna paholaisen voimaan?BKuinka olla tahraton?Tarkastele kohtaa LK 61:33–39 ja tee luettelo syistä ottaa vastaankutsu palvella lähetystyössä. Valitse syy, joka tekee sinuunvaikutuksen, ja selitä, miksi se olisi hyvä syy palvella Herraa.Opin ja LiittojenKirja 62Teidän todistuksenne onkirjoitettu muistiin taivaassa”Kolmen joella vietetyn päivän aikana veljien kesken olisyntynyt erimielisyyttä ja kaunaa, niin että selitykset ja sovinnontekokävivät välttämättömiksi. Oli myös havaittu, ettämatkanteko kanootilla jokea pitkin oli hidasta, ja siksi niiden,joiden oli määrä ostaa painokone, eli Sidney Gilbertin ja WilliamW. Phelpsin, sekä profeetan, Sidney Rigdonin ja OliverCowderyn, joita oli käsketty kiirehtimään paluutaan Kirtlandiin,piti välttämättä keksiä jokin melontaa joutuisampi matkantekotapa.Pääosa illasta McIlwaine’s Bendissä käytettiinnäihin asioihin. Veljet tekivät sovinnon keskenään, ja kiireisimmätlähtivät seuraavana aamuna maitse St. Louisiin muidenjatkaessa matkaa jokea pitkin.” (A Comprehensive History ofthe Church, osa 1, s. 262–263.)Opin ja Liittojen Kirja 61:30–31 – Miksi Herra olivihastunut Ohion Cincinnatin asukkaisiin?Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Tämän ilmoituksensaamisen aikaan Cincinnati oli pelkkä kylä, muttamonien muiden läntisten kaupunkien kuten Independencentavoin sinne kerääntyi monia sellaisia ihmisiä, jotka olivat joutuneetpakenemaan suuremmista kaupungeista lainrikkomustenvuoksi. Kaikissa senaikaisissa rajaseutukaupungeissavallitsi perin laaja jumalattomuus. Täytettyään tehtävänsäCincinnatissa nämä kaksi veljeä jatkoivat paluumatkaansaKirtlandiin.” (Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 225.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 61.AJumalan voiman ymmärtäminen1. Lue LK 61:1–5 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:a. Mitä tilaisuuksia lähetyssaarnaajilta jäi saamatta heidänmatkustaessaan vesitse?Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 61, joka saatiin leiripaikassaMcIlwaine’s Bendissä, profeetta Joseph Smithiä,Sidney Rigdonia ja Oliver Cowderya ”käskettiin matkustamaannopeasti maitse Kirtlandiin, kun taas muitaneuvottiin jatkamaan matkaa kanooteilla.Jakautumista seuranneena päivänä 13. elokuuta Josephtapasi useita vanhimpia, jotka olivat matkalla Independenceen.Pidettiin kokous, joka oli tulvillaan iloa [ja lukuna62 oleva ilmoitus saatiin]. Tämän jälkeen vanhimmat erosivattoisistaan profeetan ja hänen kahden toverinsa jatkaessamatkaansa ja muiden edetessä kohti Siionin maata.Profeetta, Sidney ja Oliver saapuivat Kirtlandiin 27. elokuuta1831. Vaiheikkaan poissaolonsa aikana he olivatnauttineet suuressa määrin innoituksen hengestä ja olivattodistaneet monia Jumalan voiman ilmentymiä. Heidänuskonsa oli vahvistunut, ja Kaikkivaltiaan tarkoitukset olitehty selvemmiksi heidän ymmärrykselleen. He olivat saaneetmyös suuremman tietämyksen Saatanan yrityksestäkätkeä valo ihmiskunnan silmiltä.” (Life of Joseph Smiththe Prophet, s. 123–124.)Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjanlukua 62, ota selvää, miksi todistuksesilausuminen muille on niinsuurenmoinen asia. Saatat hämmästyä,kun saat tietää, kukakuuntelee näitä todistuksia, ja sitävaikutusta, joka todistuksesi lausumisellaon elämääsi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 62Puolustaja (jae 1) – Henkilö, joka ajaa jonkin asiaa74


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 62.AKerro mielipiteesiKohdassa LK 62:3 Herra puhui evankeliumista todistamisentärkeydestä. Kirjoita vihkoosi uudelleen jae omin sanoinja kerro mielipiteesi, miksi tällaisia asioita tapahtuu, kun kerrommetodistuksestamme muille.B”Se on minulle yhdentekevää”Aiemmissa Opin ja Liittojen Kirjan luvuissa Herra käyttiilmaisua ”se on minulle yhdentekevää” (ks. LK 60:5; 61:22;62:5). Lue kohta LK 62:5–8 ja selitä, mitä luulet Herran tarkoittaneen,kun Hän sanoi näin, ja mitä Hän odottaa meidäntekevän silloin, kun Hän ei anna yksityiskohtaisia ohjeita.Opin ja LiittojenKirja 63Valmistautuminen Siionia vartenOpin ja Liittojen Kirjan luvun 63 johdanto kertoo pyhiensuuresta kiinnostuksesta Siionin rakentamiseen. Herraselitti tässä ilmoituksessa monia asioita siitä, miten Siionperustettaisiin ja ketkä olisivat kelvollisia menemäänsinne. Kun tutkit tätä lukua, mieti, mistä sinä pitäisit enitenSiionissa asumisessa. Mitä sellaista jotkut varhaisistapyhistä tekivät, minkä Herra tuomitsi?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 63Erottaa (jae 41) – TietääOpin ja Liittojen Kirja 63:20–21 – ”Kirkastamisenpäivä”Kun Jeesus vei apostolinsa Pietarin,Jaakobin ja Johanneksenylös Kirkastusvuorelle (ks. Matt.17:1–3), heille näytettiin, millaiseksimaa tulee Kristuksen toisentulemisen jälkeen. Opin jaLiittojen Kirja 63:21 osoittaa,ettemme me ole vielä saaneettäydellistä kertomusta kaikesta,minkä he näkivät. Vanhin BruceR. McConkie, joka oli kahdentoistaapostolin koorumin jäsen,on selittänyt:75”Pietari puhui virvoituksen ajasta, joka tulisi Herran myötäKristuksen toisessa tulemisessa (ks. Ap. t. 3:19–21). Hänensanoillaan on sama merkitys kuin kymmenennessä uskonkappaleessaolevilla, jotka ilmaisevat, että ’maa on tuleva uudistetuksija saava paratiisillisen kirkkautensa’ (kursivointi lisätty).Tämä tapahtuma on ’uudestisyntyminen”, joka toteutuu, ’kunIhmisen Poika – – istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle’(Matt. 19:28). Se on myös ’kirkastamisen päivä – – jolloin maatullaan kirkastamaan’ (LK 63:20–21, kursivointi lisätty).Tämä maa luotiin uuteen eli paratiisilliseen tilaan; sitten,Aadamin rikkomuksen tähden, se joutui nykyiseen telestiseentilaansa. Herramme toisessa tulemisessa se on tuleva uudistetuksi,uudestisyntyneeksi, virvoitetuksi, kirkastetuksi, tulevajälleen uudeksi maaksi, paratiisilliseksi maaksi. Sen tuhatvuotinentila tulee olemaan paluu sen alkuperäiseen kauneuden jakirkkauden tilaan, joka oli ennen lankeemusta.” (Mormon Doctrine,s. 795–796, kursivoinnit alkuperäisessä julkaisussa).Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että ”kaikkitämä on tapahtuva aikojen täyttymisen armotaloudessa, jossame elämme. Kun tämä on saatettu päätökseen, tämä maatulee jälleen näyttämään samalta kuin alussa. Meret ajetaantakaisin pohjoiseen, saaret yhdistyvät mannermaahan jamaat saatetaan yhteen, kuten ne olivat ennen kuin maa jaettiin.(LK 133:22–24.)” (Church History and Modern Revelation, osa 1,s. 231.)Tämä ”kirkastamisen päivä” on erilainen kuin aika, jolloin”on oleva uusi taivas ja uusi maa”. Presidentti Joseph FieldingSmith on selittänyt, että tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen”maa tulee kuolemaan, nousemaan ylös ja saamaan kirkkautensaasuinsijana vanhurskaille eli niille, jotka kuuluvat selestiseenvaltakuntaan, ja vain he tulevat asumaan sen päällä”(Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 251).Opin ja Liittojen Kirja 63:25–27 – ”Minä, Herra,annan keisarille, mikä keisarin on”Luemme kohdasta Luuk. 20:19–26 siitä, kuinka ylipapit ja lainopettajatyrittivät virittää Jeesukselle ansan kysymälläHäneltä, oliko juutalaisten laillista maksaaveroa Rooman keisarille. He tiesivät,että jos Hän vastaisi myöntävästi,juutalaiset eivät hyväksyisi Häntä,koska he inhosivat roomalaisia, jotkaolivat valloittaneet heidät. Jos Jeesusvastaisi kieltävästi, he voisivat tehdäHänestä ilmoituksen roomalaisille, jotka pidättäisivät Hänetmaanpetoksesta Rooman lakia vastaan. Jeesus näytti heillekolikon, johon oli painettu keisarin kuva, ja sanoi: ”Antakaasiis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalallekuuluu” (jae 25).Herra käytti tätä kertomusta opettaakseen pyhille, jotka elivätprofeetta Joseph Smithin aikana, että vaikka koko maa onHerran, pyhien täytyy silti ostaa maat, joihin Herra on käskenytheitä rakentamaan Siionin kaupungin Missourissa.Opin ja Liittojen Kirja 63:34 – ”Pyhätkin tulevatvaivoin säästymään”Puhuessaan Vapahtajan toisesta tulemisesta profeetta JosephSmith opetti ”– – sen käsityksen olevan väärä, että pyhät välttyisivätkaikilta tuomioilta samalla kun jumalattomat kärsivät,


sillä kaikki liha joutuu kärsimään ja ’vanhurskaat vaivoinsäästyvät’. Monet pyhistä kuitenkin säästyvät, sillä vanhurskason elävä uskosta, mutta monet vanhurskaista joutuvatsairauden, ruton jne. uhriksi lihan heikkouden tähden japelastuvat kuitenkin Jumalan valtakuntaan. On siis jumalatonperiaate väittää, että ne ja ne ovat rikkoneet, koska heitä onkohdannut sairaus tai kuolema, sillä kaikki liha on kuolemanalaista, ja Vapahtaja on sanonut: ’Älkää tuomitko, ettei teitätuomittaisi.’” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 160–161.)Opin ja Liittojen Kirja 63:50 – Mikä on ihmisen ikä?Herran lupauksesta nefiläisille opetuslapsille käy ilmi, ettäihmisen ikä nykyisessä kuolevaisessa tilassamme on 72 vuotta(ks. 3. Ne. 28:1–3). Näin ei kuitenkaan tule olemaan tuhatvuotisenvaltakunnan aikana.”Puhuessaan tästä aikakaudesta profeetta Jesaja julisti: ’Eivätvastasyntyneet siellä enää kuole, ei yksikään, ei kuole vanhus,ennen kuin on elänyt päivänsä täyteen. Joka kuolee satavuotiaana,kuolee nuorena – –’ (Jes. 65:20, kursivointi lisätty).Presidentti Joseph Fielding Smith lausui ajatuksensa tästätilasta sanoen: ’Maan päällä olevat ihmiset ovat yhä kuolevaisia,mutta heidät muutetaan niin että heillä on valta sairauksiin,tauteihin ja kuolemaan. Kuolema on miltei karkotettumaan päältä, sillä ihmiset tulevat elämään, kunnes he ovat saavuttaneetpuun iän tai ovat sata vuotta vanhoja (ks. [LK] 63:50–51),ja kuolevat sitten saavutettuaan ihmisen iän, mutta tämä kuolematulee silmänräpäyksessä, ja kuolevaisuus antaa tietä kuolemattomuudelleyhtäkkiä. Ei tule olemaan hautoja, ja vanhurskaattemmataan loistavaan ylösnousemukseen.’([ChurchHistory and Modern Revelation], osa 1, s. 461, kursivointilisätty.)” (Brewster, Doctrine and Covenants Encyclopedia,s.10.)Opin ja Liittojen Kirja 63:61–64 – ”Ottakoot kaikkivaarin siitä, kuinka he päästävät minun nimenihuuliltaan”Vanhin James E. Talmage, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on opettanut:”Jumalan nimen turhaan lausuminen – – on tuon nimenkäyttämistä ajattelemattomasti, tyhjänpäiväisesti, ilman merkitystä,mitä tarkoitukseen tulee – –.Lyhyesti sanottuna:1. Me voimme lausua Jumalan nimen turhaan käyttämälläalhaista kieltä.2. Me lausumme sen turhaan, kun me vannomme väärinemmekä ole uskollisia valoillemme ja lupauksillemme.3. Me lausumme sen turhaan pilkaten Jumalaa, kun me rohkenemmepuhua Hänen nimessään ilman valtuutta.4. Ja me lausumme Hänen nimensä turhaan aina, kun meteemme tahallamme jotakin sellaista, mikä poikkeaa Hänenkäskyistään, koska olemme ottaneet Hänen nimensäpäällemme” (julkaisussa Conference Report, lokakuu 1931,s. 50, 53).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–F) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 63.AVaroitusmerkkejä ja sananlaskuHerra lausui joitakin vakavia varoituksen sanoja kapinallisille,jotka tavoittelevat merkkejä ja ihmeitä ennen kuin uskovat.1. Tutki kohtaa LK 63:1–12 ja selitä, millaisia ”merkkejä” jumalattomatsaavat.2. Käytä hyväksesi sitä, mitä opit jakeista 5–12, ja esitä,mitä sinä kirjoittaisit moniin merkkeihin varoittaaksesiniitä, joihin Herra on tyytymätön.3. Kirjoita sananlasku tai helposti muistettava sanonta,joka ilmaisee Herran varoituksen niille, jotka tavoittelevatmerkkiä.BTunnista seurauksetKaikella, mitä teemme, on seuraukset – niin hyvillä teoillammekuin synneillämmekin.1. Tee vihkoosi neljä saraketta ja nimeä ne seuraavasti:”Synnit”, ”Synnin vaikutukset”, ”Synnin vaihtoehdot” ja”Vaihtoehtojen vaikutukset”.2. Lue kohta LK 63:13–19 ja kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseenluettelo mainituista synneistä; kirjoita toiseen sarakkeeseenluettelo jokaisen synnin vaikutuksista.3. Lue jakeet 20–21 ja täydennä sopiviin sarakkeisiin tiedotsynnin tekemisen vaihtoehdosta ja sen vaikutuksista.4. Miksi luulet joidenkin ihmisten valitsevan synnin mieluumminkuin kuuliaisuuden? Miksi kuuliaisuus on parempivalinta?CAvain tietoonLue LK 63:22–23 ja Al. 12:9–11. Tee yhteenveto siitä, minkämeille kerrotaan olevan avain valtakunnan ”salaisuuksien”käsittämiseen. Miksi luulet Herran vaativan sitä?DOletko sinä levoton vai lohdutettu?Tarkastele Herran opetuksia viimeisistä päivistä kohdassaLK 63:32–37.1. Valitse yksi toista tulemista käsittelevä profetia, joka saattaisiaiheuttaa joillekin ihmisille levottomuutta, ja selitä,miksi näin on.2. Valitse toinen profetia, joka saattaisi antaa joillekin ihmisillelohtua, ja selitä, miksi näin on.3. Mietiskele, miltä sinusta tuntuu elää viimeisinä päivinä,ja kirjoita kappale, jossa kuvailet, miten sinä voit valmistautuakohtaamaan toisen tulemisen uskossa pelon sijaan(katso tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”).EMillainen tuhatvuotinen valtakuntatulee olemaan?Kirjoita sen perusteella, mitä olet lukenut kohdasta LK 63:47–54,kuvaus siitä, millaista elämä tulee olemaan Siionissa tuhatvuotisenvaltakunnan aikana. Pidä huolta siitä, että seuraavatavainasemassa olevat käsitteet sisältyvät kuvaukseesi: perintöosa,kuolema, ihmisen ikä, muuttaminen silmänräpäyksessä ja76


erottaminen (katso tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”).Tuhatvuotisen valtakunnan aikana ei ole meidän tuntemaamme kuolemaa.FKerro nykyajan esimerkkejäKun me puhumme Herran nimen turhaan lausumisesta, ajattelemmeuseimmiten kiroilemista. Opin ja Liittojen Kirja63:60–64 selittää, että on muitakin tapoja tehdä tätä syntiä.Tutki näitä jakeita ja kohdan LK 63:61–64 osiota ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen” ja kirjoita useita nykyajan esimerkkejäsiitä, kuinka me voimme välttää Herran nimenturhaan lausumista.Opin ja LiittojenKirja 64AnteeksiantoOpin ja Liittojen Kirja 64 – Muutto Hiramiin OhioonProfeetta Joseph Smithille ja hänen perheelleen esitetty kutsumuuttaa John Johnsonin luo (tunnetaan kirkossa isä Johnsonina)oli vastaus Herran Josephille ja Sidney Rigdonille antamaankäskyyn etsiä itselleen koti, jossa jatkaa työtään (ks. LK63:65). Johnsonit olivat liittyneet kirkkoon ainutlaatuisenkokemuksen seurauksena, joka heillä oli profeetta Josephinkanssa:”Pian profeetan Ohioonsaapumisen jälkeen 53-vuotias isä Johnson,hänen vaimonsa Elsa jametodistisaarnaaja EzraBooth matkustivat Kirtlandiintutkiakseen mormonismia.Samalla kunhe keskustelivat uudenJohn Johnsonin koti Hiramissä Ohiossauskonnon opinkappaleista,Elsa [Alice] parannettiin pitkällisestä reumatismista.Historialliset tiedot kertovat yksityiskohtia ihmeparantamisesta:’Keskustelun aikana puhe kääntyi yliluonnollisiin lahjoihin,sellaisiin, joita annettiin apostolien päivinä. Joku sanoi:”Tässä on rouva Johnson, jonka käsi on rampautunut. OnkoJumala antanut kenellekään nykyisin maan päällä olevallevoimaa parantaa hänet?” Hetken kuluttua, kun keskustelu olikääntynyt toiseen aiheeseen, Smith nousi, käveli huoneenpoikki, otti rouva Johnsonia kädestä ja sanoi mitä juhlavimmallaja vaikuttavimmalla tavalla: ”Nainen, Herran JeesuksenKristuksen nimessä minä käsken sinua parantumaan.” Hetisen jälkeen hän lähti huoneesta.’ Elsa parantui oitis ja seuraavanapäivänä hän pesi pyykkiä ’vaikeuksitta ja tuntemattakipua’. [Ks. alaviite, History of the Church, osa 1, s. 215–216.]Parantaminen johti välittömästi isä ja äiti Johnsonin kääntymykseenja kasteeseen, jonka profeetta suoritti.” (Black, Who’sWho in the Doctrine and Covenants, s. 152.)Kun Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 64 oleva ilmoitussaatiin, profeetta Joseph Smith valmistautui muuttamaanperheensä kanssa Hiramiin Ohioon noin 50 km kaakkoonKirtlandista. Uudet käännynnäiset John ja Alice Johnsonolivat kutsuneet heidät asumaan luokseen, jotta profeetallaolisi rauhallinen paikka jatkaa Raamatun käännöstyötä.Ilmoituksen ensimmäinen osa käsittelee sellaista, mitä jotkutsaattavat pitää vaikeimpana kaikista käskyistä – velvollisuutta,joka meillä on antaa anteeksi niille, jotka ovattehneet meille pahaa tai loukanneet meitä. Pane merkillepelottava totuus, jonka Herra ilmoitti niille, jotkaeivät suostu antamaan anteeksi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 64Babylon (jae 24) – Maailmantai maailmallisuudenvertauskuvaAsia (jae 29) – Kutsumus,tehtäväKitkeä pois (jae 36) – PoistaaViiri (jae 42) – Lippu taijuliste; kohde, henkilötai aate, joka kokoaa ihmiset77”Minä, Herra, annan anteeksi kenelle minä tahdon, mutta teiltä vaaditaan,että te annatte anteeksi kaikille ihmisille” (LK 64:10).


Opin ja Liittojen Kirja 64:7 – Mitä tarkoittaa tehdäsyntiä ”kuolemaksi”?Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on selittänyt: ”Ne, jotka kääntyvät pois evankeliuminvalkeudesta ja totuudesta, jotka antautuvat saatanalle,jotka ryhtyvät edistämään, tukemaan ja ylläpitämäänhänen asiaansa ja jotka tällä tavoin tulevat hänen lapsikseen –tekevät siten syntiä kuolemaksi. Heille ei ole parannusta,anteeksiantoa eikä mitään toivoa minkäänlaisesta pelastuksesta.Saatanan lapsina he ovat kadotuksen poikia.” (MormonDoctrine, s. 737.)Opin ja Liittojen Kirja 64:21 – Frederick G. WilliamsFrederick G. Williams liittyi kirkkoon lokakuussa1830 Kirtlandissa Ohiossa. Piankasteensa jälkeen hän palveli uskollisestilähetystyössä. Vuonna 1832Herra kutsui veli Williamsin profeettaJoseph Smithin neuvonantajaksiensimmäisessä presidenttikunnassa.Profeetta luotti häneen,ja hän oli uskollinen johtaja kirkossa.Vuonna 1837 hänen totuudelleomistautumisensa horjui.Hänet vapautettiin tehtävästään ja hänmenetti jäsenyytensä kirkossa. Hänetkastettiin uudelleen vuonna 1838, ja hänpysyi uskollisena kuolemaansa saakka vuonna 1842. (Ks. Black,Who’s Who in the Doctrine and Covenants, s. 346–348.)Opin ja Liittojen Kirja 64:23 – Mihin kymmenyksilläviitataan tässä jakeessa?Kymmenysten laki annettiin vasta lähes seitsemän vuotta Opinja Liittojen Kirjan lukuna 64 olevan ilmoituksen saamisenjälkeen (ks. LK 119). Kymmenyksillä, kuten sanaa käytetäänjakeessa 23, ei tarkoitettu vain yhtä kymmenesosaa vaankaikkia vapaaehtoisia uhreja tai lahjoituksia kirkon varoihin(ks. LK 119 johdanto).Opin ja Liittojen Kirja 64:21 – Miksi Herra halusi”säilyttää vahvan otteen Kirtlandin maahan viidenvuoden ajan”?Presidentti Joseph FieldingSmith on opettanut:”Tämän armotaloudenensimmäinen temppelirakennettiin juuri tuohonmaahan. Tuossa temppelissäoli määrä ilmoittaapalautuksen tärkeitä avaimia.Näyttää ilmeiseltä,että jos kaikki ihmiset olisivatsilloin muuttaneet SiioniinMissouriin, kansammeviholliset olisivat voineettehdä tyhjäksi temppelinrakentamisen – –. Muinaisten profeettojen hallussa olleidenpappeuden avainten palauttaminen oli välttämätöntä kirkonedistymiselle. Herra sääti, että Kirtlandiin tuli pystyttää Hänennimelleen huone, jonne Hän voisi tulla ja jonne Hän voisilähettää sanansaattajiaan valtuuden avaimineen. Sellaisentemppelin rakentaminen vei aikaa – –. Ilmoitus, jossa Herrakäski pyhiä pitämään lujan otteen Kirtlandin maahan, annettiin11. syyskuuta 1831. Herran huone pyhitettiin maaliskuussa1836, ja nämä pyhät avaimet annettiin seuraavassa huhtikuussa.”(Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 237.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 64.APyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 64:9–11Meistä jokainen on tehnyt syntiä ja meidän on tarpeen tavoitellaanteeksiantoa. Kohdassa LK 64:7–11 Herra selvitti,kenelle Hän antaa anteeksi.1. Kirjoita vihkoosi lause ”Minä, Herra, annan synnitanteeksi niille, jotka – –”. Etsi jakeista 7–11 sanat tunnustaa,anoa, kuolema ja antaa anteeksi ja kirjoita Herran esittämätneljä ehtoa anteeksiannon saamiseksi.2. Joidenkin mielestä neljäs ehto (ks. jakeet 8–10) on hyvinvaikea. Selitä, miksi sinä olet samaa tai eri mieltä.3. Kahdentoista apostolin koorumin jäsen vanhin Boyd K.Packer on sanonut: ”Anteeksianto on voimallinen hengellinenlääke. Anteeksianto niille, jotka ovat loukanneetsinua, on parantavaa balsamia.” (”Gileadin balsami”, Valkeus,tammikuu 1988, s. 15.) Käytä hyväksesi vanhinPackerin lausuntoa ja selitä, miksi sinun mielestäsi kieltäytyminenanteeksiannosta on ”suurempi synti” (LK 64:9).BPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 64:23Kohdassa LK 64:23 Herra ilmaisi, että täysien kymmenystenmaksaminen on suoja palamiselta puhdistuksessa, joka seuraaHänen toista tulemistaan.1. Vertaa jakeita 23 ja 24 ja selitä, miten täysien kymmenystenmaksaminen varjelee joutumasta niiden joukkoon,jotka ovat ylpeitä ja ”tekevät sitä, mikä jumalatonta on”.2. Miksi sinun mielestäsi on todennäköisempää, että henkilö,joka maksaa täydet kymmenykset, yrittäisi pitää myösmuut käskyt?3. Pyydä vanhempaasi tai pappeusjohtajaa esittämään joitakintäysien kymmenysten maksajien yleisiä ominaispiirteitä.Mitä se kertoo sinulle täysien kymmenysten maksamisenarvosta ja tärkeydestä?”Se, joka maksaa kymmenyksensä, ei ole palava hänen tulemuksessaan”(LK 64:23).78


CKirjoita kannustava kirjeKuvittele, että sinulla on ystävä, joka suunnittelee palvelevansalähetystyössä, mutta hän on huolissaan siitä, ettei hänelläole kykyä menestyä. Käytä hyväksesi sitä, mitä Herra sanoikohdassa LK 64:29–33, ja kirjoita ystävällesi kannustavakirje. Selitä, mitä sellaista Herra sanoi, jonka pitäisi rohkaistahäntä. Selitä, mitä ”menestys” on näiden jakeiden mukaanja miksi hän voi saavuttaa menestystä.DKäytä lauseessa avainsanojaOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 64 Herra antoi lisää tietoa siitä,millainen Siion tulee olemaan. Tutki jakeita 37–43 ja etsi sanattuomita, kirkkaus, viiri ja vapista. Käytä sitten kutakin sanaa lauseessa,joka selittää, kuinka sana kuvailee Siionia.Herra Jeesus Kristus. Sen läsnäolo on todellinen. Sen kohtaloon varma. Tämä on se valtakunta, josta profeetta Daniel puhui– kivilohkare niin sanoakseni, joka irtautuisi vuoresta ilmanihmiskättä ja vierisi ja täyttäisi maan. (Ks. Dan. 2:34–35.)Kukaan kuolevainen ei luonut tätä valtakuntaa. Se tuli ilmoituksenkautta sen jumalalliselta johtajalta. Ja se on 1800-luvunalkuhetkistään lähtien levinnyt kuin vierivä lumipallo, jokakasvattaa kokoaan.” (”Pillars of Truth”, Ensign, tammikuu1984, s. 4.)Opin ja LiittojenKirja 65Jumalan valtakunta maan päällävalmistaa tietä taivaan valtakunnalleUudessa testamentissa Herra opetti opetuslapsiaan rukoilemaan,jotta Jumalan valtakunta tulisi (ks. Matt. 6:10).Mikä ja missä Jumalan valtakunta on? Onko Jumalan valtakuntasama kuin taivaan valtakunta?Opin ja LiittojenKirjan luku 65, jonka profeetta Joseph Smith sanoi olevanhänelle ilmoituksen kautta annettu rukous, antaa tärkeitävastauksia näihin kysymyksiin.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 65Jumalan valtakunnan avaimet (jae 2) – Kirkkoa johtavapappeuden valtuusOpin ja Liittojen Kirja 65:2 – Mikä on ”vuorestairtautunut – ei ihmiskäden voimasta – kivilohkare”?Kielikuva kivilohkareesta, joka vierisi ja täyttäisi koko maan,tulee Vanhan testamentin profetiasta Jumalan valtakunnanpalautuksesta myöhempinä aikoina (ks. Dan. 2:28–45).Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi tästä palautuksestapuhuessaan:”Me olemme maailman suurimman valtakunnan kansalaisia –valtakunnan, jota ei johdeta ihmisviisaudella vaan jota johtaa”Evankeliumi vierii – – maan ääriin saakka, niin kuin vuoresta irtautunut –ei ihmiskäden voimasta – kivilohkare” (LK 65:2).Opin ja Liittojen Kirja 65:5–6 – Mikä ero on Jumalanvaltakunnalla ja taivaan valtakunnalla?Vanhin James E. Talmage, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on selittänyt:”Ilmausta ’Jumalan valtakunta’ käytetään samassa merkityksessäkuin termiä ’Kristuksen kirkko’, mutta Herra teki selväksi,että Hän on käyttänyt termiä ’taivaan valtakunta’ joskuseri merkityksessä. Vuonna 1832 puhuessaan kirkon vanhim1mille Hän kiinnitti huomiota ouuri tähän seikkaan näissäsanoissa [ks. LK 65:1–6].Sellainen oli rukous, sellainen on rukous, jota tämän kansankäskettiin rukoilla, ei lausumaan pelkästään sanoin, ei pelkästäänsanomaan, vaan rukoilemaan – että Jumalan valtakuntavoi vieriä eteenpäin maan päällä valmistaen sitä taivaan valtakunnantulemiseen. Tuota toivetta Herran rukouksessa:’Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myösmaan päällä niin kuin taivaassa’ ei ole poistettu. Me rukoilemme,että taivaan valtakunta tulisi, ja pyrimme valmistamaanmaata sen tulemiseen. Maan päälle jo perustettuJumalan valtakunta – – ei yritä kukistaa mitään olemassaolevaa hallitusmuotoa, se ei väitä valvovansa asioita, jotka liittyvätmaan hallituksiin, muutoin kuin opettamalla oikeitaperiaatteita ja yrittämällä saada ihmiset elämään oikean hallinnonperiaatteiden mukaan, ennen kuin taivaan valtakuntatulee ja se perustetaan maan päälle Kuningas päämiehenään.Mutta kun Hän tulee, Hän hallitsee, sillä se on Hänen oikeutensa.”(Ks. julkaisu Conference Report, huhtikuu 1916,s. 128–129.)79


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 65.AYhdistä lause jakeeseenYhdistä lause Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 65 ilmaisuun,joka kuvaa parhaiten sen merkitystä.1. îTehkää po lut hänelletasaisiksi” (jae 1)2. ”Jumalan valtakunnanavaimet” (jae 2)3. ”Vuoresta irtautunut –kivilohkare” (jae 2)4. ”Karitsan ateria” (jae 3)5. ”Puettuna kunniansakirkkauteen” (jae 5)a. Pappeuden valtuusb. Uskollisten kokoaminenvastaanottamaanKristustac. Levittäen voimakastavalkeutta ja voimaad. Palautettu kirkkomyöhempinä aikoinae. Valmistaa tietä; laittaakaikki valmiiksiPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 66.ALöydä esimerkkiOpin ja Liittojen Kirjan luku 66 sisältää kannustavia lupauksiaWilliam E. McLellinille samoin kuin nuhteen ja varoituksensanoja.1. Kirjoita vihkoosi tästä ilmoituksesta esimerkki lupauksestaja esimerkki nuhteesta. Kirjoita jakeiden numerot, joista löysitne.2. Millä tavoin tämä ilmoitus on samanlainen kuin patriarkallinensiunaus, jonka voimme saada nykyisin?3. Lue MK Jaak. 4:7 ja Et. 12:27 yhdessä kohdan LK 66:3kanssa. Miksi näiden jakeiden perusteella Herra kertoi veliMcLellinille sellaista, mikä ”ei ollut otollista” hänenelämässään, kun hän meni Herran eteen saamaan neuvoja?(Voit kirjoittaa kohdat MK Jaak. 4:7 ja Et. 12:27 rinnakkaisviitteiksimarginaaliin kohdan LK 66:3 viereen.)BTee yhteenveto rukouksestaTee yhteenveto siitä, mitä Joseph Smith rukoili tapahtuvaksikohdassa LK 65:4–6, ja selitä sitten, mitä sinä voit tehdä auttaaksesinäissä tapahtumissa.Opin ja LiittojenKirja 66William E. McLellin –”Sinä olet puhdas, mutta et kokonaan”William E. McLellin (kirjoitetaan joskus M’Lellin) pyysiprofeetta Joseph Smithiltä ilmoitusta, joka auttaisi häntäelämään paremmin evankeliumin mukaan. Kun tutkitOpin ja Liittojen Kirjan lukua 66, ajattele sitä, miltä tämäilmoitus olisi saattanut tuntua veli McLellinistä. Mitkäosat ovat lohduttavia ja rohkaisevia? Mitkä osat olisivatsaattaneet olla hankalia?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 66 – William E. McLellinWilliam McLellin asui Parisissa Illinoisissa kuullessaanpalautetun evankeliumin sanoman Harvey Whitlockilta jaDavid Whitmeriltä. Hän sulki 30–40 oppilaan koulunsa jalähti Independenceen Missouriin. Hyrum Smith kastoi hänet20. elokuuta 1831. Hänet erotettiin kirkosta vuonna 1838luopumuksen vuoksi.Jos me tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, Hän auttaa meitätekemään parannuksen (ks. LK 66:3).Opin ja LiittojenKirja 67Haaste kirjoittaa pyhä kirjoitusErityiskonferenssin aikana Hiramissa Ohiossa profeettaJoseph Smith esitti, että hänen Herralta saamansa ilmoituksetjulkaistaisiin kirjana. Konferenssin aikana Herra80


antoi hyväksymisensä ilmoitusten julkaisemiseen antamallailmoituksen, joka on nykyisin Opin ja LiittojenKirjan luku 1, jota Herra kutsui esipuheekseen käskyjensäkirjaan (ks. LK 1:6). Se on hänen johdantonsa ja todistuksensailmoituksista.Oliver Cowdery luki luvun 1 ilmoituksen konferenssiinkokoontuneille, minkä jälkeen useat veljet nousivatylös todistamaan ilmoituksen totuudesta ja ilmaisivattukensa ehdotetulle kirjan painamiselle. Muutamatilmaisivat mielipiteensä siitä, että ilmoituksen kieliasuatulisi parantaa. Tämän huolen seurauksena Josephsai ilmoituksen, joka on nykyisin Opin ja Liittojen Kirjanluku 67, jossa Herra haastoi ne, jotka löysivät puutteitailmoituksista, kirjoittamaan mitä tahansa samanveroistakuin heidän mielestään profeetan saama vähäisinilmoitus oli (ks. LK 67:6–8).William E. McLellin, joka oliopettaja, ajatteli kykenevänsäkirjoittamaan parempia ilmoituksiakuin Herran profeettaJoseph Smithille antamatilmoitukset olivat. Hän yritti,mutta myönsi itse epäonnistuneensaja todisti myöhemmin,että hän tiesi ilmoitustenolevan Jumalasta.Profeetta Joseph Smith kirjoitti:”Kun edellinen [LK 67] olisaatu, William E. M’Lellin[McLellin], omasta mielestäänmiehistä viisain, joka oli saanutenemmän oppia kuin ymmärrystä,yritti kirjoittaa käskyn,joka olisi vähäisimmän Herranantaman käskyn veroinen,mutta epäonnistui. Herrannimessä kirjoittaminen olipelottava tehtävä. Vanhimmatja kaikki läsnä olevat, jotkanäkivät tämän turhan yrityksen,jossa ihminen yritti jäljitelläJeesuksen Kristuksenkieltä, vahvistuivat uskossaanevankeliumin täyteyteen ja käskyjen sekä Herran minunkauttani kirkolle antamien ilmoitusten todenperäisyyteen;ja vanhimmat ilmaisivat halunsa todistaa niiden totuudellisuudestakoko maailmalle.” (History of the Church,osa 1, s. 226.)Ymmärryksemme rajoittuneisuuden tähden saatamme toisinaantuntea houkutusta kyseenalaistaa johtajiamme.Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 67, kiinnitä erityistähuomiota Herran opetuksiin siitä, miksi meilläpitäisi olla uskoa Hänen valittuihin johtajiinsa.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 67Riisua pois (jae 10) – Vapautua,poistaaLihallinen (jakeet 10, 12) –Maailmallinen, kuolevainenOpin ja Liittojen Kirja 67:10–12 – Jumalan näkemisenetuoikeusIlmaus ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt” kohdissa Joh.1:18 ja 1. Joh. 4:12 on aiheuttanut jonkin verran sekaannusta,koska me tiedämme, että profeetat, kuten Mooses, ovat nähneetJumalan ”kasvoista kasvoihin” (2. Moos. 33:11; ks. myös Jes.6:5; KH J. S. Hist. 17). Kohdassa LK 67:11 Herra selvensi, ettävoidakseen olla Jumalan läheisyydessä kuolevaisen ihmisentäytyy olla ”Jumalan Hengessä eläväksi tehty”, eli tullamuutetuksi tavalla, joka sallii tuon henkilön kestää Hänenkirkkautensa. Mooses kuvaili sitä kirkastettuna olemiseksi(ks. KH Moos. 1:11). (Ks. JST, John 1:19; JST, 1 John 4:12.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 67.AMitä nämä ilmoitukset merkitsevätsinulle?Opin ja Liittojen Kirjan luku 1 saatiin vähän ennen lukua 67.Nämä molemmat ilmoitukset käsittelevät kirjan muodossa ehdotettuajulkaisua ilmoituksista, jotka profeetta Joseph Smithsai Herralta (ks. edellä olevaa johdantoa LK:n lukuun 67).1. Tutki kohtia LK 1:17–24 ja 67:4–9 ja tee yhteenveto siitä,mitä Herra sanoi Joseph Smithin saamista ilmoituksista.2. Kuinka nämä ilmoitukset auttavat meitä ymmärtämääntavan, jolla ilmoitukset kirjoitetaan?3. Kirjoita kappale, jossa kerrot, mitä ajattelet niistä ilmoituksista,joita olet toistaiseksi tutkinut tämän vuoden aikana.Kerro ainakin yhdestä kohdasta, joka on koskettanutsydäntäsi ja muuttanut elämääsi.BEsitä menetelmäToisinaan me emme saa siunauksia, jotka Herra haluaisiantaa meille, koska me emme ole valmiita kyseisiä siunauksiavarten. Esitä menetelmä sen perusteella, mitä Herra sanoikohdassa LK 67:1–3, 10–14 siitä, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemmeHänen lupaamansa siunaukset.Opin ja LiittojenKirja 68Pyhät kirjoitukset,Jumalan voima ja vanhemmatMiten ”pyhä kirjoitus” voidaan määritellä? Mikä onlähetystyön päämäärä, ja mikä voima lähetyssaarnaajillaon? Kuka voidaan kutsua piispaksi ja mitä tekemistäsillä on Aaronin suoranaisen jälkeläisen kanssa? Mitkäovat vanhempien perusvelvollisuudet? Mihin pyhienkeskuudessa oleviin ongelmiin Herra sanoi, ettei ollut81


”mielistynyt”? Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua68, etsi huolellisesti vastauksia näihin kysymyksiin.Vanhempien tulee opettaa lapsiaan rukoilemaan ja vaeltamaanvilpittömästi Herran edessä.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 68Suoranaisia jälkeläisiä (jakeet 15–16, 18–20) – SuoraanpolveutuviaOpin ja Liittojen Kirja 68:1 – Profetia Orson Hydelle”Tämän jakeen profetia täyttyi kirjaimellisesti. Orson Hydejulisti evankeliumia ’kansasta kansaan ja maasta maahan’.Vuonna 1832 hän ja Samuel H. Smith kulkivat New Yorkin,Massachusettsin, Mainen ja Rhode Islandin osavaltioissa –3 200 kilometriä – jalkaisin. Vuonna 1835 hänet asetettiin apostoliksi,ja vuonna 1837 hän lähti lähetystyöhön Englantiin.Vuonna 1840 hänet lähetettiin lähetysmatkalle Jerusalemiin.Hän ylitti valtameren, matkusti Englantiin ja Saksaan, käviKonstantinopolissa, Kairossa ja Aleksandriassa ja saapuilopulta Pyhään kaupunkiin. Lokakuun 24. päivänä 1841hän nousi Öljymäelle ja piti rukouksen, jossa hän pyhittiPalestiinan juutalaisten kokoamista varten.” (Smith jaSjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 409.)Opin ja Liittojen Kirja 68:4 – Mikä on pyhäkirjoitus?Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut:”Kun joku veljistä seisoo tänä päivänä kuulijakunnan edessä,ja Herran innoitus on hänen päällänsä, hän puhuu sitä, mitäHerra haluaisi hänen puhuvan. Se on aivan yhtä paljon pyhääkirjoitusta kuin mikään, mitä löydätte kirjoitettuna näistäaikakirjoista, ja kuitenkin me sanomme näitä kirkon ohjekir-joiksi. Me olemme luonnollisesti riippuvaisia niiden veljienjohdatuksesta, jotka ovat oikeutettuja saamaan innoitusta.Kirkossa on kerrallaan vain yksi mies, jolla on oikeus antaailmoituksia kirkkoa varten, ja hän on kirkon presidentti. Muttase ei estä ketään muuta tämän kirkon jäsentä puhumastaHerran sanaa, kuten tässä ilmoituksessa, luvussa 68, sanotaan;mutta ilmoitus, joka annetaan kuten nämä tässä kirjassaolevat ilmoitukset, kirkolle, tulee kirkon johtavan virkamiehenkautta; kuitenkin se Herran sana, jota muut palvelijat puhuvatyleiskonferensseissa ja vaarnakonferensseissa ja missä hesitten puhuvatkin sitä, mitä Herra on pannut heidän suuhunsa,on aivan yhtä hyvin Herran sanaa kuin muissa armotalouksissaeläneiden muiden profeettojen kirjoitukset ja sanat.”(Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 181.)”Se, minkä he puhuvatPyhän Hengen johtamina,on oleva pyhä kirjoitus”(LK 68:4).Mistä me voimme tietää, että kirkonjohtajien puhumat sanat ovatPyhän Hengen innoittamia? PresidenttiJ. Reuben Clark jr, jokaoli ensimmäisen presidenttikunnanjäsen, on sanonut:”Olen ajatellut jonkin verran tätäkysymystä, ja vastaus siihen,sikäli kuin minä osaan sanoa, on:Me voimme tietää, milloin puhujatovat Pyhän Hengen johtamiavain siinä tapauksessa, että me itseolemme Pyhän Hengen johtamia.Tavallaan tämä siirtää kokonaan meille vastuun sen tietämisestä,milloin he puhuvat siten.” (When Are the Writings orSermons of Church Leaders Entitled to the Claim of Scripture?,puhe seminaari- ja instituuttiopettajille 7. heinäkuuta 1954,s. 7.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 68.ASelitä se lapselleKuvittele, että opetat luokkaa Alkeisyhdistyksessä ja haluatauttaa 10-vuotiaita lapsia ymmärtämään kohdassa LK 68:4olevan Herran määritelmän pyhästä kirjoituksesta. Kirjoita,mitä sanoisit heille auttaaksesi heitä ymmärtämään tämäntärkeän käsitteen. (Käytä tarpeen mukaan apuna osion”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” tietoja, mutta selitäasia omin sanoin.)BTee luettelo1. Lue neljäs uskonkappale. Kirjoita sitten vihkoosi ”evankeliuminensimmäiset periaatteet ja toimitukset”, jotka Herrakäski vanhempien opettaa lapsilleen kohdassa LK 68:25–28.2. LK 68:29–33 sisältää lisää periaatteita kirkon jäsenille.Tee luettelo niistä ja selitä, miksi sinun mielestäsi jakeessa31 kuvailtu ”jumalattomuus” ei miellyttäisi Herraa.82


Opin ja LiittojenKirja 69–70Jumalan ilmoitukset –pyhä huoneenhaltijantehtäväProfeetta JosephSmithille ja muilleveljille annettiinhuoneenhaltijantehtäväksiilmoitustenja muun kirkon aineistonjulkaiseminen.Marraskuun 1.–2. päivä 1831pidetyn konferenssin aikana päätettiinlähettää kokoelma ilmoituksiaMissouriin, missä ne julkaistaisiinKäskyjen kirjana W. W. Phelpsinperustamassa kirjapainossa. Opinja Liittojen Kirjan luvussa 69 olevailmoitus saatiin selvittämään, kuinkailmoitukset ja pyhitetyt kirkonvarat oli määrä kuljettaa Missouriin.Kun luet tämän ilmoituksen,pane merkille, miksi Herra ei halunnutOliver Cowderyn menevänyksin. Huomaa myös John Whitmerinsaama uusi ymmärrys siitä,mitä Herra odotti häneltä.Pyhityksen lain periaatteiden alaisina eläville jäsenilleannetaan huoneenhaltijantehtävä keinona ansaita elantoja palvella yhteisöä. Heidän huoneenhallituksensa voisisisältää esimerkiksi maata maanviljelijälle, kaupan liikemiehelletai kirjapainon painajalle. Opin ja Liittojen Kirjanluku 70 on ilmoitus joillekin kirkon veljille annetustaerityisestä huoneenhaltijantehtävästä. Kun tutkit tätäilmoitusta, ota selvää, mitä sellaista Herra sanoi, mikävoisi auttaa sinua olemaan uskollisempi sinulle annetuissatehtävissä ja velvollisuuksissa.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 69Hajallaan (jae 5) – Muuallakuin SiionissaOpin ja Liittojen Kirja 70Ajallinen (jakeet 11–12) –Aineellinen, maallinenAsuinsija (jae 6) – Pääpaikka,keskuspaikkaNurkumatta (jae 14) –Olematta vastahakoinen jaharmistunutOpin ja Liittojen Kirja 70:5–8 – ”Heidän ei tuleluovuttaa sitä kirkolle”Veljien asettaminen ”ilmoitusten ja käskyjen huoneenhaltijoiksi”(LK 70:3) tarkoitti, että näiden kirjojen painamisen jalevittämisen oli määrä olla heidän työnsä. Heidän oli määräsaada hyötyä ”niiden tuomasta edusta [tuloista]” (jae 5) auttamaantoimeentulon hankkimisessa itselleen ja perheilleenaivan kuten maanviljelijä tai kauppias tekisi. Voittoa kirkonaineiston myymisestä ei ollut määrä antaa suoraan kirkolle,sillä ”se, joka on valittu palvelemaan hengellisissä tehtävissä,on palkkansa ansainnut” (jae 12). Kaikki tulot, jotka he saivatyli tarpeidensa, niin kuin piispan kirjanpidossa oli määritelty,oli määrä antaa Herran varastohuoneeseen köyhistähuolehtimiseksi (ks. jae 7).Opin ja Liittojen Kirja 70:14 – Mitä tarkoittaa ollatasa-arvoinen ajallisissa asioissa?Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Me opimmetästä [LK 70] ja muista ilmoituksista, että kaikkia, jotkamenivät tai suunnittelivat menevänsä Siioniin, yhdisti pyhityksenlaki, jonka avulla Siion oli määrä rakentaa. Heitäoli myös käsketty olemaan tasa-arvoisia ajallisissa asioissa jaolemaan solmimatta liittoja vastahakoisesti. Tasa-arvoisuusei tarkoittanut, että kaikki olisivat saaneet yhtä paljon ruokaavaan että jokainen saisi tarpeittensa mukaan. Esimerkiksimies sai ruokaa perheensä koon, ei työnsä luonteen mukaan.(Church History and Modern Revelation, osa 1, s. 268–269.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukuja 69–70.AMinkä arvoisia pyhät kirjoitukset ovat?Kirkon konferenssissa, jossa päätettiin julkaista Herran profeettaJoseph Smithille antamat ilmoitukset, ”konferenssiäänesti pitävänsä ilmoituksia kirkolle koko maailmanrikkauksien arvoisina” (History of the Church, osa 1, s. 235).1. Valitse Opin ja Liittojen Kirjan luvuissa 69–70 opetetuistatotuuksista jokin, joka on mielestäsi erityisen arvokas kirkolle,ja kirjoita se vihkoosi.2. Valitse ja kirjoita toinen totuus, jonka olet oppinut mistätahansa Opin ja Liittojen Kirjasta ja joka on erityisen merkityksellinensinulle henkilökohtaisesti, ja selitä, miksi.BMiten se toimii?Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 70 on esimerkki siitä, mitenpyhityksen laki toimi.1. Kirjoita tässä ilmoituksessa mainittujen kuuden miehennimet ja selitä, mikä heidän huoneenhallituksensa oli(ks. jakeet 1–5 ja kohdan LK 70:5–8 osio ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”).2. Mitä Herra käski heitä tekemään huoneenhallituksestaansaamillaan tuloilla? (Ks. jakeet 6–12.)83


CSelitä, mitä tasa-arvoisuus tarkoittaaKuvittele, että sinulla on ystävä, joka sanoo luettuaan kohdanLK 70:14–18: ”En oikein tiedä, haluaisinko elää Siionissa,missä jokaisella on täsmälleen samat asiat. Mitä jos minä enpidä siitä, mistä kaikki muut pitävät?” Kirjoita vastausystävällesi käyttäen hyväksesi sitä, mitä opit kohdista LK 51:3;70:14–16 ja osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.Muista oikaista väärinkäsitys siitä, mitä tasa-arvoisuus ajallisissaasioissa tarkoittaa, ja liitä mukaan kappale, jossa selitäthyödyt, jotka sinun mielestäsi Siionissa asumisessa on.Church, osa 1, s. 217). Booth ei ollut ensimmäinen luopio,mutta hän oli ensimmäinen kirkon jäsen, joka julkaisi mormonejavastustavia kirjoituksia.Ezra Boothin kiihotustoiminta oli yltynyt niin vakavaksi, ettäjoulukuun ensimmäisenä päivänä Herra kutsui JosephSmithin ja Sidney Rigdonin käännöstyöstä julistamaan evankeliumiamaailmalle voimallisesti ja todistamalla. ”Joskuson viisasta jättää jumalattomien hyökkäykset vaille huomiota.Toisinaan niihin on välttämätöntä vastata pelottomasti jataitavasti.” (Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,s. 423.)Opin ja LiittojenKirja 71”Jokainen ase, joka valmistetaan teidänvarallenne, on oleva tehoton”On tärkeää, että ihmiset,jotka eivät ole kirkon jäseniä,voivat saada helposti oikeaatietoa kirkosta. Kun niinmonet levittävät vääriä käsityksiäja valheita, parastamainontaa kirkon totuudelleovat jäsenet, jotka valaisevatpalautetun evankeliumintotuuksia. Kun tutkit Opinja Liittojen Kirjan lukua 71,pane merkille, mitä Herrapyysi profeetta Joseph Smithiä tekemään väärien käsitystensuhteen, joita leviteltiin sanomalehdissä hänen aikanaan.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 71Saattaa häpeään (jae 7) – Hiljentää, voittaa, saattaa ymmälleOpin ja Liittojen Kirja 71:1–8 – Milloin meidänpitäisi saattaa vihollisemme häpeään?Ezra Booth, entinen metodistipappi, joka liittyi kirkkoon nähtyäänparanemisen, luopui ja kirjoitti yhdeksän kirjettä kirkkoavastaan. Kirjeet, jotka julkaistiin Ohio Star -lehdessäRavennassa Ohion osavaltiossa, olivat ylen kriittisiä, ja profeettaJoseph Smith kirjoitti, että ”väritettyine valheineen jaturhanpäiväisine laskelmineen kukistaa Herran työ ne paljastivathänen [Boothin] heikkoutensa, jumalattomuutensaja mielettömyytensä ja jättivät hänet hänen oman häpeänsämuistomerkiksi maailman ihmeteltäväksi” (History of thePyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 71.AEtsi yksityiskohtia1. Mitä Joseph Smithiä ja Sidney Rigdonia käskettiin tekemäänOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 71? Miksi? (Ks. jakeet1–8, luvun johdanto ja osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.)2. Kuinka he tietäisivät, mitä sanoa? (Ks. jae 1.)3. Mitä sellaista olet pannut merkille kirkon historiassa JosephSmithin ajasta nykyaikaan, mikä valaisee Herran jakeissa9–11 antamien lupausten paikkansapitävyyttä?Opin ja LiittojenKirja 72Lisää huoneenhallituksesta japiispan velvollisuuksistaHerra kutsui Edward Partridgen kirkon ensimmäiseksipiispaksi helmikuussa 1831 (ks. LK 41:9). Piispa Partridgeseurasi profeetta Joseph Smithiä Independenceen Missouriin,missä hän palveli Siionin piispana. Sitten Herrakutsui Newel K. Whitneyn palvelemaan piispana KirtlandissaOhiossa (ks. LK 72:7–8). Vuoden loppuun mennessäpiispa Partridgen vaimo Lydia oli tuonut heidänlapsensa Ohiosta ja matkustanut Independenceen ollakseenmiehensä luona.Nykyisin vastuumme palvella kirkossa ei ole huoneenhallituksiasamassa mielessä kuin velvollisuudet, jotka meilleannettaisiin pyhityksen lain alaisuudessa. Me voimmekuitenkin oppia tärkeitä opetuksia uskollisesta palvelustaHerran näille pyhille antamista neuvoista heidän huoneenhallituksistaan.Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjanlukua 72, kiinnitä huomiota siihen, mitä Herran mukaanihmisen täytyy tehdä ollakseen kelvollinen palvelija.84


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenBPiispan velvollisuudetOpin ja Liittojen Kirja 72Millä (jae 13) – Rahaa taikykyjäTodistus (jae 17) – KirjallinensuositusTekee jokaisen hyväksyttäväksi(jae 17) – On osoitusheidän kelvollisuudestaanHyväksyä hänet ja hänenselontekonsa (jae 19) –Selostus hänen käytöksestäänja siitä, mistä hän onvastuussaKirjallisuus (jae 20) – KirkonjulkaisutoimintaNewel K. Whitney,kirkon toinen piispaOpin ja Liittojen Kirja 72:1–8 – Piispanvelvollisuudet kirkon alkuaikoinaPiispa Edward Partridge kutsuttiinkirkon ensimmäiseksi piispaksi.Myöhemmin, kun muitakin kutsuttiin,hänestä tuli nykyisten nimitystenmukaan johtava piispa. Newel K.Whitney oli siten tosiasiassa piispaPartridgen alainen. PresidenttiJoseph Fielding Smith on selittänyt:”Kirtlandin piispan tuli antaaraportti huoneenhallituksista piispalleSiioniin, missä pysyvät asiakirjatsäilytettäisiin. Tämän velvollisuudenvuoksi Newel K. Whitneykutsuttiin piispaksi. Hänen oli määrä pitää Herran varastohuonettaKirtlandissa ja ottaa vastaan varoja viinitarhan tässäosassa ja vanhinten selonteot sen mukaan, kuin häntä oli käsketty.Hänen tuli huolehtia heidän tarpeistaan, ja heidän tulimaksaa siitä, mitä saivat, jos heillä oli millä maksaa. Saadutvarat oli määrä pyhittää kirkon hyväksi, köyhille ja puutteenalaisille.Jos joku ei pystynyt maksamaan, häneltä piti hankkiaselonteko, joka jätettiin Siionin piispalle, jonka oli määrä maksaavelka siitä, mitä Herra antaisi hänen käsiinsä.” (ChurchHistory and Modern Revelation, osa 1, s. 270.)Vaikka me emme nykyisin elä pyhityksen lain alaisina, monetpiispan velvollisuudet ovat samoja kuin ne, jotka esitetäänkohdassa LK 72:5–13.1. Keskustele jakeista piispasi tai seurakunnanjohtajasi taihänen neuvonantajansa kanssa ja kirjoita vihkoosi nepiispan nykyiset velvollisuudet, jotka ovat samat kuin mainitut.Selitä, mitä piispa tekee suorittaakseen nämä velvollisuudet.2. Miten sinä voisit auttaa, jotta piispan tehtävä olisihelpompi?Opin ja LiittojenKirja 73Joseph Smithin raamatunkäännöksensaaminen valmiiksiPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 72.ASelitä, kuinka se toimiiVaikka termi huoneenhallitus soveltuu ainoastaan pyhityksenlain alaisuudessa saatuihin velvollisuuksiin, tilivelvollisuudenperiaatetta voidaan soveltaa nykyisiin velvollisuuksiimmekirkossa. Selitä seuraavista kirkon tehtävistä, missä ja milloinhenkilö voi antaa tilinteon tehtäviensä täyttämisestä, ja kenelletilinteko voidaan antaa (ks. LK 72:2–5):1. Ruusutyttöjen luokan johtaja2. Pappi Aaronin pappeudessa3. Kotiopettaja4. Kymmenysten maksajaSuurimman osan joulukuuta 1831 Joseph Smith ja SidneyRigdon saarnasivat Kirtlandin ympäristössä Ohiossavähentääkseen luopioiden valheellisten kertomustenaiheuttamaa vahinkoa (ks. LK 71 johdanto). Kutsumusoli vaatinut heitä panemaan syrjään innoitetun Raamatunkäännöstyön. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 73Herra opasti Joseph Smithiä keskittymään taas käännöstyöhönSidney Rigdonin kanssa, joka toimi kirjurina.Joseph Smithin kuningas Jaakon raamatunkäännöksen esilehti. ProfeettaJoseph Smithiä käskettiin tekemään valmiiksi innoitettu Raamatun tarkistus.85


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 73Kehottaa (jae 1) – Opettaa jarohkaistaPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 73.AVyöttäkää kupeenne (jae 6) –Olkaa valmiitJoseph Smithin raamatunkäännöksentärkeysYksi ensimmäisistä tehtävistä, jonka Herra antoi profeettaJoseph Smithille, oli Mormonin Kirjan kääntäminen. Käännöstyönaikana profeetta esitti monia kysymyksiä, joihinHerra vastasi. Monista näistä ilmoituksista tuli Opin ja LiittojenKirjan lukuja (ks. esimerkkejä LK 3; 5–6, 8–10).1. Mihin Herra käski profeettaa ja Sidney Rigdonia palaamaankohdassa LK 73:3?2. Lue Opin ja Liittojen Kirjan lukujen 76–77, 86 ja 91 johdannot.Selitä, mitä tekemistä näillä ilmoituksilla on JosephSmithin raamatunkäännöksen kanssa, ja esitä lyhyt yhteenvetoniiden opetuksista.Opin ja LiittojenKirja 74Profeetan kysymysOpin ja Liittojen Kirjan luku 74 on esimerkki siitä, mitenJoseph Smithin raamatunkäännös on myötävaikuttanutevankeliumin täyteyden palautukseen ja ymmärrykseemmetärkeistä evankeliumin periaatteista. ProfeettaJoseph Smithin mietiskellessä Raamatun sanoja syntyiusein kysymyksiä. Hänellä ja kirjurina toimineella SidneyRigdonilla oli tapana esittää nämä kysymykset Herralle,mikä avasi tien ilmoitukselle. Kun luet tämän ilmoituksen,mieti, kuinka suuri siunaus onkaan, että meillä on nykyajanilmoituksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään muinaisiapyhiä kirjoituksia.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 74Pyhitetty (jae 1) – Tehty puhtaaksija pyhäksi, vapaaksisynnistäYmpärileikkauksen laki(jae 2) – Mooseksen lainvaatima uskonnollinen tapaAlainen (jae 3) – VelvollinentottelemaanOpin ja Liittojen Kirja 74:1 – Mitä tehdä,kun puoliso ei usko?Apostoli Paavalin aikaan jotkut kirkon jäsenet Korintissa”olivat ilmeisesti sitä mieltä, että kun mies tai vaimo oli kääntynyt,hänen pitäisi hylätä puoliso, joka ei ollut kääntynyt,epäpuhtaana ja saastuttavana. Ei lainkaan! Paavali sanoo itseasiassa, että yhden puolison kääntymys on tuonut perheeseenpyhittävän vaikutuksen [ks. 1. Kor. 7:12–14]”. (Smith jaSjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 432.)Opin ja Liittojen Kirja 74:1–7 – ”Mooseksen lakipoistettaisiin heidän keskuudestaan”Apostoli Paavali piti tärkeänä sitä, että kirkon naimattomienjäsenten pitäisi solmia avioliitto kirkon piirissä ja siten välttääongelmia, jotka seuraavat, kun aviomiehellä ja -vaimolla eiole samoja uskonkäsityksiä. Hän halusi erityisesti kumota jatkuvanMooseksen lain noudattamisen.”Luvun keskeinen ajatus löytyy ensimmäisestä ja viimeisestäjakeesta [LK 74:1, 7], ja se voidaan ilmaista näin: Pienet lapset,jotka on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta,ovat pyhiä.Tästä väitteestä seuraa kaksi johtopäätöstä. Ensimmäiseksi,tässä ilmoituksessa tuodaan julki tyhjentävästi, että pienet lapseteivät tarvitse Mooseksen uskon kannattajien opettamaaympärileikkausta tullakseen pyhitetyiksi. Toinen on yhtä laillatärkeä. Pienet lapset ovat pyhiä, sillä heidät on pyhitettyJeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.” (Smith ja Sjodahl,Doctrine and Covenants Commentary, s. 432.)Opin ja Liittojen Kirja 74:5 – Avioliiton solmimisentärkeys samaa uskoa tunnustavan henkilön kanssaVanhin Spencer W. Kimball kirjoittikahdentoista apostolin kooruminjäsenenä ollessaan: ”Aivanilmeisesti oikeanlaatuinen avioliittoalkaa oikeanlaisesta seurustelusta.Yleensä avioliitto solmitaanhenkilön kanssa, joka kuuluuasianomaisen tuttavapiiriin, jonkakanssa hän käy koulua, jonkakanssa hän käy kirkossa, jonkakanssa hänellä on yhteisiä rientoja. Siksi tämä varoitus [ks. 5.Moos. 7:3–4; 2. Kor. 6:14] on mitä painokkain. Älkää ottakositä riskiä, että seurustelette kirkkoon kuulumattomien kanssatai jäsenten kanssa, jotka ovat oppimattomia ja joilta puuttuuusko. Tyttö voi sanoa: ’Voi, en minä aio mennä naimisiin tämänhenkilön kanssa. Menen hänen kanssaan ulos vain huvinvuoksi.’ Mutta hänellä ei ole varaa riskiin, että hän rakastuisi86


johonkuhun, joka ei ehkä koskaan ota vastaan evankeliumia.Pitää paikkansa, että pieni prosentti henkilöistä, jotka ovatmenneet naimisiin kirkon jäsenten kanssa, on tämän jälkeenlopulta kastettu. Muutamat hyvät naiset ja muutamat hyvätmiehet ovat liittyneet kirkkoon solmittuaan ’seka-avioliiton’ja ovat pysyneet uskollisina ja aktiivisina. Olemme ylpeitäheistä ja kiitollisia heistä. He ovat siunattu vähemmistömme.Monet muut, jotka eivät ole liittyneet kirkkoon, ovat silti olleetystävällisiä ja huomaavaisia sekä yhteistoimintahaluisia jasallineet kirkkoon kuuluvan puolisonsa rukoilla ja palvellaJumalaa kirkon kaavan mukaisesti. Mutta suurin osa ei ole liittynytkirkkoon ja – – ristiriita, pettymys ja avioero ovat olleettunnusomaisia suurelle joukolle näistä avioliitoista.” (Anteeksiantamuksenihme, s. 226–227.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 74.ATee yhteenveto pääkohdistaLK 74 auttaa ymmärtämään kohtaa 1. Kor. 7:12–14 ja vastaakolmeen tärkeään kysymykseen. Kirjoita vihkoosi kukin seuraavistakysymyksistä ja tee yhteenveto tämän ilmoituksenantamasta vastauksesta kuhunkin kohtaan (käytä apunasi tarpeenmukaan osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).1. Jos vain toinen aviokumppaneista on kääntynyt evankeliumiin,mitä hänen pitäisi tehdä epäuskoisen aviopuolisonsuhteen?2. Mitä neuvoja Herra on antanut siitä, kenen kanssa meidänpitäisi solmia avioliitto?3. Mitä Herra opetti pienistä lapsista?Opin ja LiittojenKirja 75LähetystyökutsujaOpin ja Liittojen Kirjan luku 75 saatiin konferenssissa,joka pidettiin Amherstissä Ohiossa 80 km Kirtlandistalänteen. Tärkeä tapahtuma tässä konferenssissa oli JosephSmithin hyväksyminen ylipappeuden presidentiksi. Tämäoli ensi askeleita kirkon ensimmäisen presidenttikunnanjärjestämisessä. Tässä ilmoituksessa toteutuu myösHerran kaksi viikkoa aikaisemmin veljille antama lupaus”konferenssin äänestämällä tekemä päätös ilmoittaa kullekinhänen lähetystehtävänsä” (LK 73:2). Tuohon aikaannaimisissa olevat miehet saivat lähetystyökutsuja ja jättivätvaimonsa ja perheensä kotiin palvellessaan lähetys-työssä. Mitä käytännön neuvoja tämä ilmoitus antoi näillemiehille ja heidän perheilleen? Mitä velvollisuuksia muillakirkon jäsenillä oli perhettä kohtaan, jonka isä ja aviomiesoli lähetystyössä?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 75Tulette saamaan hartioillenne paljon lyhteitä kuormaksi(jae 5) – Vertauskuvallinen ilmaus suurenmoisesta menestyksestälähetystyössäHerra vertasi lähetystyötä lyhteiden keräämiseen elonkorjuussa.Opin ja Liittojen Kirja 75:18–20 – Mitä merkitseetomun puhdistaminen jaloista?Ks. kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,s. 36.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 75.AMietiskele lupauksia1. Tutki kohtaa LK 75:5, 1–11, 13, 16 ja kirjoita, mitä Herrakäski ja mitä Hän lupasi niille, jotka olivat lähdössä lähetystyöhön.2. Valitse yksi lupaus ja kirjoita pari kolme lausetta siitä,miksi se teki sinuun vaikutuksen.3. Vanhin Spencer W. Kimball sanoi kahdentoista apostolinkoorumin jäsenenä ollessaan: ”Lähetystyö ei ole mikääntoissijainen asia – se ei ole kirkon vaihtoehtoinen ohjelma.Lähetystyö ei ole myöskään vapaasti valittavissa yhtäänenempää kuin kymmenykset, yhtään enempää kuin sakramenttikokous,yhtään enempää kuin viisauden sana.Meillä on tietenkin vapaa tahtomme, ja Herra on antanutmeille valinnanvaraa. Me voimme tehdä niin kuin meitämiellyttää. Me voimme mennä lähetystyöhön tai pysyäkotona. Mutta jokainen normaali nuori mies on yhtä velvoitettumenemään lähetystyöhön kuin maksamaan kymmenyksensä,osallistumaan kokouksiinsa, pyhittämäänlepopäivän ja pitämään elämänsä nuhteettomana ja puhtaana.(Circles of Exaltation, puhe seminaari- ja instituuttiopettajille,28. kesäkuuta 1968, s. 3.)Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut, etteivätnuoret naiset ole samalla tavalla velvollisia palvelemaanlähetystyössä kuin nuoret miehet:© 1994 Janath R. Cannon, valokuvaaja,ja E. Dale LeBaron87


”Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista neuvostosanovat yksimielisesti nuorille sisarillemme, ettei heillä olemitään velvollisuutta mennä lähetystyöhön. Toivon, ettävoin sanoa sanottavani niin, ettei se loukkaa ketään. Nuortennaisten ei pidä ajatella, että heillä on nuoriin miehiinverrattavissa oleva velvollisuus. Joillakuilla heistä on suurihalu lähteä. Siinä tapauksessa heidän pitäisi keskustellapiispansa ja vanhempiensa kanssa. Jos he välttämättä haluavatpalvella, piispa kyllä tietää, mitä tehdä.Sanon, mitä on sanottu ennenkin, että lähetystyö on ensisijaisestipappeudenhaltijoiden velvollisuus. Niin ollennuorten miestemme täytyy kantaa suurin kuorma. Se onheidän tehtävänsä ja velvollisuutensa.” (”Ajatuksiatemppeleistä, käännynnäisten kirkossa pysymisestä jalähetystyöstä”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 57.)Mitä nuorten miesten pitäisi tehdä valmistautuakseen olemaanhyviä lähetyssaarnaajia? Mitä nuoret naiset voivattehdä auttaakseen nuoria miehiä olemaan valmiita palvelemaan?Joseph istui tukevasti ja tyynesti kaiken aikaa keskellä suurenmoistakirkkautta, mutta Sidney istui hervottomana jakalpeana, velttona kuin rätti, minkä nähdessään Josephhuomautti hymyillen: ’Sidney ei ole siihen yhtä tottunutkuin minä.’” (”Recollections of the Prophet Joseph Smith”,The Juvenile Instructor, 15. toukokuuta 1892,s. 303–304.)Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 76, kiinnitähuomiota siihen, mitä sellaista Joseph ja Sidney olivat lukemassa,mikä sai aikaan näyn. Kuinka näky alkoi ja missäjärjestyksessä he näkivät kirkkauden valtakunnat?Kuvittele, millaista olisi ollut olla huoneessa näyn aikanaja olla vähäisellä tavalla osallisena tästä suurenmoisestatapahtumasta.Opin ja LiittojenKirja 76Näky kirkkauden asteistaOpin ja Liittojen Kirjan luku 76 saatiin profeetta JosephSmithin ja Sidney Rigdonin työskennellessä innoitetunraamatunkäännöksen (JSR) parissa. Veli Philo Dibble, jokaoli paikalla, kun ilmoitus saatiin, kirjoitti:”Näky, joka on kirjoitettu Opin ja Liittojen Kirjaan, annettiin’isä-Johnsonin’ talossa [Hiramissa] Ohiossa, ja sinäaikana, kun Joseph ja Sidney olivat Hengessä ja näkivättaivaat avoinna, huoneessa oli muitakin ihmisiä, ehkä kaksitoista,joiden joukossa minäkin olin osan aikaa – luultavastikaksi kolmasosaa ajasta. Näin kirkkauden ja tunsinvoiman, mutta en nähnyt näkyä. – –Joseph sanoi aika ajoin: ’Mitä näenkään?’ kuten sanotaan,kun ikkunasta ulos katsoessaan näkee jotakin sellaista,mitä kaikki huoneessa olevat eivät näe. Sitten hän kertoi,mitä oli nähnyt tai mitä hän katseli. Silloin Sidneyvastasi: ’Minä näen saman.’ Välistä Sidney sanoi: ’Mitänäenkään?’ ja toisti, mitä oli nähnyt tai näki, ja Josephvastasi: ’Minä näen saman.’Tällaista keskustelua käytiin lyhyin välein näyn loppuunasti, eikä kukaan muu sanonut sanaakaan koko aikana.Kukaan muu kuin Joseph ja Sidney ei äännähtänyt eikäliikahtanutkaan, ja minusta näytti, etteivät he kokosinä aikana, jonka olin siellä, liikauttaneet niveltäkääneivätkä raajaakaan, ja luulisin, että olin siellä yli tunnin,ja näyn loppuun asti.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 76Ääriä (jae 2) – Ulottuvuus,suuruus, kokoKadotus (jae 26) – Saatanannimi; turmioKadotuksen pojat (jae 32) –Saatanan seuraajat, jotkasaavat kärsiä hänen kanssaankoko iankaikkisuudenVihan astiat (jae 33) –Täytetyt vihalla tai raivollaLunastaa (jae 38) – Päästää,vapauttaa, pelastaaHerraus (jakeet 91, 95, 111,114, 119) – Valta, hallintaOpin ja Liittojen Kirja 76 – Ilmoituksen rakenneOpin ja Liittojen Kirjan luku 76 antaa vastauksia joihinkinkaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, joita ihmiskunta onmilloinkaan esittänyt. Sen sisältö voidaan ryhmitellä seuraavasti:• Lupauksia uskollisille (ks. jakeet 1–10)• Näkyyn johtaneet olosuhteet (ks. jakeet 11–18)• Jumalan Pojan kirkkaus (ks. jakeet 19–24)• Lusiferin lankeemus (ks. jakeet 25–29)88


• Kadotuksen poikien kärsimykset (ks. jakeet 30–38, 43–49)• Ne, jotka perivät selestisen kirkkauden(ks. jakeet 50–70, 92–96)• Ne, jotka perivät terrestrisen kirkkauden(ks. jakeet 71–80, 87, 91, 97)• Ne, jotka perivät telestisen kirkkauden(ks. jakeet 81–90, 98–112)• Kuinka ihminen voi ymmärtää tämän ilmoituksen(ks. jakeet 114–119)Opin ja Liittojen Kirja 76:22–24 – TodistajientärkeysOn tärkeää huomata, ettei profeetta Joseph Smith ollut ainoa,joka sai tämän näyn. Ei vain Sidney Rigdon ollut koko näynsilminnäkijä, vaan huoneessa oli muita miehiä, jotka todistivattunteneensa voiman, vaikka he eivät nähneet näkyä. Ainakun Herra ilmoittaa uuden opin kansalleen, Hän lähettääuseampia kuin yhden todistajan. Presidentti Joseph FieldingSmith selitti, että tämä periaate tunnetaan ”todistajien jumalallisenalakina”:”Pyhissä kirjoituksissa on täsmällisesti määritelty laki,joka koskee todistamista ja todistajien määräämistä. Herra onaina noudattanut tätä lakia suodessaan uusia ilmoituksiaihmisille.Tämä laki on kautta aikojen ollut muuttumaton ja ehdoton. Josmeillä olisi täydelliset aikakirjat kaikilta ajoilta, me havaitsisimme,että aina kun Herra on aloittanut jonkin armotalouden,on ollut useampi kuin yksi todistaja Hänestä todistamassa.Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavali sanoi: ’Jokainenasia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla’[2. Kor. 13:1]” (Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 195).Opin ja Liittojen Kirja 76:29 – Taistelu ihmiskunnansieluistaSota, jossa me kaikki olemme osallisina tässä elämässä – valonja pimeyden, hyvän ja pahan välinen taistelu – ei alkanutmaan päällä. Ennen kuin tämä maailma luotiin meille, ”taivaassasyttyi sota” (Ilm. 12:7). Saatana lyötiin ja ”syöstiinmaan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit” (jae 9). Sota eikuitenkaan loppunut siellä, sillä täällä maan päällä saatanayrittää erityisesti tuhota ne, jotka ”ovat uskollisia Jumalan käskyilleja Jeesuksen todistukselle” (jae 17).Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin M. RussellBallard, on sanonut:89”Kirkon jäsenet ovat etulinjassa taistelussaihmisten sieluista. Lähetyssaarnaajatovat taistelukentällä taistellentotuuden miekalla viedäkseen JeesuksenKristuksen evankeliumin palauttamisenloistavaa sanomaa maan kansoille.Mikään sota ei koskaan ole ollut riskitön.Viimeisten aikojen profetiat saavatminut uskomaan, että taistelu ihmistensieluista muuttuu yhä kiivaammaksi ja riskit suuremmiksilähestyessämme Herran toista tulemista.Itsemme ja perheemme valmistaminen tulevien vuosien haasteitavarten vaatii meitä korvaamaan pelon uskolla. Meidänon kyettävä voittamaan pelko meitä vastustavaa ja uhkaavaavihollista kohtaan. Herra on sanonut: ’Älä pelkää, sinäpiskuinen lauma; tee hyvää; maailma ja helvetti liittyköötsinua vastaan, sillä jos olet rakennettu minun kalliolleni,ne eivät voi sinua voittaa’ (LK 6:34).” (”Velvollisuudet, palkinnotja riskit”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 32.)Opin ja Liittojen Kirja 76:31–35 – Keitä ovatkadotuksen pojat?Puhuessaan niistä, jotka tekevät anteeksiantamattoman synninja siten tulevat kadotuksen pojiksi, profeetta Joseph Smithsanoi: ”Kaikki synnit tullaan antamaan anteeksi lukuun ottamattasyntiä Pyhää Henkeä vastaan, sillä Jeesus on pelastavakaikki paitsi kadotuksen pojat. Mitä ihmisen on tehtäväsyyllistyäkseen anteeksiantamattomaan syntiin? Hänen täytyysaada Pyhä Henki, taivaitten täytyy avautua hänelle, jahänen täytyy tuntea Jumala ja sen jälkeen tehdä syntiä Häntävastaan. Kun ihminen on tehnyt syntiä Pyhää Henkeä vastaan,hänellä ei ole parannuksen mahdollisuutta. Hänen onsanottava, että aurinko ei paista, vaikka hän näkee sen; hänenon kiellettävä Jeesus Kristus sen jälkeen, kun taivaat ovatavautuneet hänelle, ja kiellettävä pelastussuunnitelma, vaikkahänen silmänsä ovat avoinna sen totuudelle. Ja siitä hetkestälähtien hänestä tulee vihollinen.” (Profeetta Joseph Smithinopetuksia, s. 353–354.)Opin ja Liittojen Kirja 76:37–38 – Mikä on toinenkuolema?Presidentti Joseph Fielding Smith opetti, että synti PyhääHenkeä vastaan, anteeksiantamaton synti, ”on syntiä kuolemaksi,sillä se saa aikaan hengellisen karkotuksen – toisenkuoleman – jolla niiltä, jotka tulevat siitä osallisiksi, kielletäänoikeus olla Jumalan kasvojen edessä, ja heidät jätetään paholaisenja hänen enkeliensä joukkoon koko iankaikkisuudeksi”(Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 56).Opin ja Liittojen Kirja 76:54 – Mikä on Esikoisenseurakunta?Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut: ”Jokainenhenkilö, joka kastetaan kirkon jäseneksi, on velvollinen pitämäänHerran käskyt. Hän on liiton alainen, sillä kaste on’uusi ja iankaikkinen liitto’ (LK 22:1). Kun hän on osoittautunutkelvolliseksi oltuaan uskollinen kaikessa, mitä häneltäon vaadittu, silloin hänen etuoikeutenaan on saada muita liittojaja ottaa päälleen muita velvoitteita, jotka tekevät hänestäperillisen, ja hänestä tulee Esikoisen seurakunnan jäsen.’Nämä ovat ne, joiden haltuun Isä on antanut kaiken.’ Hänsaa Isän täyteydestä ja kirkkaudesta. Kannattaako tätä tavoitella?Sitä ei voida saavuttaa ponnistuksitta.” (JulkaisussaConference Report, huhtikuu 1969, s. 122–123.)Opin ja Liittojen Kirja 76:84 – ”Nämä ovat ne,jotka on heitetty hamaan tuonelaan”Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, selitti, miten helvetti ja telestinen valtakuntaliittyvät toisiinsa:”Sitä osaa henkimaailmasta, jota asuttavat jumalattomat henget,jotka odottavat ylösnousemuksensa päivää, sanotaanhelvetiksi. Kuolemansa ja ylösnousemuksensa väliseksi ajaksinämä jumalattomien sielut karkotetaan ulkoisimpaan pimeyteen,tuonelan synkkään kuiluun, odottavien jumalatto-


mien henkien haadekseen, helvettiin. Siellä he kärsivät tuomittujenvaivaa; siellä he vääntelehtivät iankaikkisen tulenkostossa; siellä on itkua ja valitusta ja hammasten kiristystä;siellä Jumalan vihan tulen kiivaus vuodatetaan jumalattomienpäälle. (Al. 40:11–14; LK 76:103–106.) – –Ylösnousemuksensa jälkeen suuri enemmistö niistä, jotka ovatkärsineet helvetissä, pääsee telestiseen valtakuntaan; loput,kadotuksen poikina kirotut, tuomitaan kärsimään loputontavaivaa perkeleen ja hänen enkeliensä kanssa. – –Ketkä joutuvat helvettiin? Tähän kysymykseen on pyhissäkirjoituksissa yltäkyllin vastauksia. Koska telestiseen valtakuntaanmenevät kulkevat määränsä päähän helvetinsyvyyksien kautta ja seurauksena kuuliaisuudesta telestistälakia kohtaan, niin siitä seuraa, että kaikki ne, jotka elävätjonkin telestisen lain mukaan, joutuvat helvettiin.” (MormonDoctrine, s. 349–350.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A ja kolme muuta tehtävää (B–G) tutkiessasi Opinja Liittojen Kirjan lukua 76.ARakenteen ymmärtäminen1. Käytä apunasi kohdan LK 76 osiota ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen” (”Ilmoituksen rakenne”) ja tee merkintöjäpyhiin kirjoituksiisi osoittamaan jakeita, jotka liittyvätkuhunkin siellä mainittuun ryhmään. Valitse mikä tahansapyhien kirjoitusten merkitsemistapa.2. Tee vihkoosi kolme saraketta ja anna niille nimet ”Selestinenvaltakunta”, ”Terrestrinen valtakunta” ja ”Telestinenvaltakunta”. Tutki kohtaa LK 76:30–112 ja kirjoita niidenominaisuuksia, jotka tulevat olemaan näissä kirkkaudenvaltakunnissa.BKuvita näkyPiirrä vihkoosi kuvat kahdesta Opin ja Liittojen Kirjan luvun76 osasta, jotka tekivät sinuun vaikutuksen. Kirjoita molemmistakuvista lyhyt selitys ja kerro, mikä näissä ilmoituksenosissa teki sinuun vaikutuksen.CKirjoita kirje1. Etsi kohta LK 76:1–10 ja kirjoita lauseet, jotka kuvaavat sitä,mitä Jumala tekee saattaakseen ”kunniaan ne, jotkapalvelevat minua vanhurskaudessa ja totuudessa loppuunasti” (jae 5).2. Kuvittele, että sinulla on ystävä tai perheenjäsen, jonka mielestäon liian vaikeaa olla vanhurskas ja joka ihmettelee,onko se edes vaivan arvoista. Käytä laatimaasi luetteloa jakirjoita kirje selittääksesi, mitä Jumala on luvannut vanhurskaille.Kerro, mitkä lupaukset merkitsevät sinulle paljon,ja selitä miksi.DPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 76:22–241. Tutki kohtaan LK 76:20–24 kirjoitettua todistusta. Kirjoita,mitä nämä jakeet opettavat meille Vapahtajasta.2. Pohdiskele sitä, miltä profeetta Joseph Smithistä ja SidneyRigdonista olisi saattanut tuntua tämän näyn jälkeen,jossa he näkivät Vapahtajan? Kirjoita omaan päiväkirjaasitodistuksesi Jeesuksesta Kristuksesta ja siitä, mitä tiedätHänestä.EKirjoita koekysymyksetKirjoita ainakin yksi merkityksellinen koekysymys jokaisestakohdan LK 76 osion ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”(”Ilmoituksen rakenne”) ryhmästä. Kirjoita vastaus kuhunkinkysymykseen ja selitä, miksi sinun mielestäsi on tärkeää tietäävastaus kysymykseen.FKäytä Pyhien kirjoitusten opasta1. Etsi sana Lusifer Pyhien kirjoitusten oppaasta (s. 109) ja kirjoitavihkoosi, mitä se tarkoittaa.2. Käytä hyväksesi tätä määritelmää ja kohdassa LK 76:25–29olevia tietoja ja kirjoita, mitä tiedät Lusiferin kuolevaisuuttaedeltävästä elämästä ja siitä, mitä hänelle tapahtui.3. Miksi sinun mielestäsi hän on erityisen määrätietoinensotimaan ”Jumalan pyhiä vastaan”? (Jae 29; ks. tarvittaessaavuksi myös kohdan LK 76:29 osio ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”.)GSelestisen valtakunnan vaatimukset japalkinnot1. Kirjoita kohdan LK 76:50–53 perusteella, mitä vaaditaanniiltä, jotka haluavat päästä selestiseen kirkkauteen.90


2. Miksi sinun mielestäsi meitä vaaditaan voittamaan uskonavulla (ks. jae 53)? Mikseivät kova työ, päättäväisyys ja tahdonvoimayksin riitä? (Ks. myös LK 76:69; 2. Ne. 31:19–21;Moro. 6:4.)3. Sen perusteella, mitä LK 76:50–70, 92–96 opettaa niistä, jotkamenevät selestiseen valtakuntaan, kirjoita ainakin kaksisiunausta, jotka ovat merkityksellisiä sinulle, ja selitä, miksihaluaisit saada nämä siunaukset.Opin ja LiittojenKirja 77Johanneksen ilmestykseenliittyviä kysymyksiäApostoli Johannes näki seitsemälläsinetillä sinetöidyn kirjan.Profeetta Joseph Smith julisti kerran: ”Johanneksen ilmestyson yksi selkeimpiä kirjoja, mitä Jumala milloinkaan onantanut kirjoittaa”(Profeetta JosephSmithin opetuksia,s. 288.) Monien kirkonjäsenten mielestä apostoliJohanneksen kirjaon hiukan vaikeampi,ja kristitty maailma onkiistellyt vuosisatojen ajan sen merkityksestä. Opin jaLiittojen Kirjan luku 77 antaa Johanneksen ilmestyksenymmärtämiseen joitakin avaimia, jotka voivat avata senmeille ja auttaa meitä ymmärtämään sitä samalla tavallakuin Joseph Smith. Katso myös Johanneksen ilmestystäymmärtääksesi taustan luvussa 77 oleville Herran vastauksille.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 77Ajallinen (jakeet 2, 6) –Aineelliseen maailmaanja maanpäällisen elämäänkuuluvaAutuus (jae 3) – OnnellisuusTalous (jae 6) – TehokasjohtaminenElias (jae 9) – Jumalansanansaattajan nimitysOpin ja Liittojen Kirja 77:2–3 – Mitä me tiedämmeJohanneksen näkemistä olennoista?Johannes näki kirkastettuja elämän muotoja, jotka ovat tärkeäosa taivaallisen Isän luomistöitä, vaikkakin meille tuntemattomia.Profeetta Joseph Smith sanoi näistä luomuksista: ”Oletan,että Johannes näki siellä tuhansia erimuotoisia olentoja, jotkaovat säästyneet kymmenentuhatta kertaa kymmenestätuhannestatämänkaltaisesta maasta – outoja eläimiä, joista meillä eiole minkäänlaista käsitystä; kaikki ne voitiin nähdä taivaassa.Suurena salaisuutena oli näyttää Johannekselle, mitä taivaassaoli.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 289.) Toisella kertaahän sanoi: ”Neljä olentoa olivat neljä kaikkein uljainta eläintä,jotka olivat täyttäneet luomisensa tarkoituksen ja jotka olipelastettu muista maailmoista, koska ne olivat täydellisiä: neolivat kuin enkeleitä taivaassaan. Meille ei ole kerrottu, mistäne tulivat, enkä minä tiedä, mutta Johannes näki ja kuuli niidenkiittävän ja ylistävän Jumalaa.” (History of the Church,osa 5, s. 343–344.) Epäilemättä tämä ilmoitus avaa silmämmemaailmankaikkeudelle, joka on paljon monimutkaisempi jasuurempi kuin usein kuvittelemme.Opin ja Liittojen Kirja 77:15 – Mitä me tiedämmekahdesta todistajasta?Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on opettanut: ”Nämä kaksi tulevat olemaantuon nöyrän miehen, Joseph Smithin, seuraajia, jonka kauttataivaan Herra palautti iankaikkisen evankeliumin täyteydentässä viimeisessä armon armotaloudessa. Epäilemättä hetulevat olemaan kahdentoista apostolin koorumin tai kirkonensimmäisen presidenttikunnan jäseniä.” (Doctrinal NewTestament Commentary, osa 3, s. 509.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 77.AKäytä Pyhien kirjoitusten opastaKohdan LK 77:1 alaviitteissä on viittaus Pyhien kirjoitustenoppaan kohtaan ”Maa: Maan lopullinen tila”. Etsi tämä hakusanaPyhien kirjoitusten oppaasta (s. 110) ja lue useita viitekohtiaoppiaksesi lisää aiheesta. Kirjoita kolme löytämääsi ajatusta,jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin, mitä maapallolletapahtuu tulevaisuudessa.BKirja, jossa on seitsemän sinettiä1. Mitä me opimme kohdasta LK 77:6–7 kirjasta, joka oli”seitsemällä sinetillä suljettu” ja sineteistä, jotka Johannesnäki kohdassa Ilm. 5:1?2. Kuinka lohdullista sinusta on tietää, että Jumala tiesi alustaalkaen, mitä tälle maalle tulisi tapahtumaan?CSelitä termi1. LK 77:9–11 sisältää Herran vastauksia Joseph Smithin kysymyksiinuskollisista, joiden otsaan oli painettu sinetti.Lue myös Ilm. 7:1–4 ja 14:1 ja selitä, mitä sinun mielestäsitämä sinetin painaminen ilmaisee näistä ihmisistä?2. Luuletko, että näin tapahtuu ihmisille nykyisin, vai onko sejotakin, joka tapahtuu tulevaisuudessa?91


Opin ja LiittojenKirja 78Tarve perustaa piispan varastohuoneLuuletko taivaallisen Isän tarkoituksena olleen, että joillakinihmisillä olisi paljon enemmän kuin he tarvitsevattoisten ponnistellessa pysyäkseen elossa? Opin ja LiittojenKirjan luvussa 78 Herra selitti suunnitelmansa huolehtiakseenkaikista lapsistaan. Kiinnitä huomiota Herranantamiin lupauksiin niille, jotka käyttävät maallisia siunauksiaanHänen tarkoittamallaan tavalla.saada tarpeidensa mukaan, ja siten yhdenvertaisuus voidaansäilyttää. Kun ihmisten sydämissä ei ole itsekkyyttä, tämätavoiteltu päämäärä voidaan saavuttaa, mutta se on tuomittuepäonnistumaan siellä, missä kateutta ja itsekkyyttä ei ole kitkettysielusta. On välttämätöntä, että me kykenemme pitämäänyhdenvertaisuuden selestisen lain.” (Church History andModern Revelation, osa 1, s. 307.)Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Jotkut ovat päätelleetvirheellisesti, että Yhdistynyt veljeskunta on sekä yhteistalouttaettä kommunismia teoriassa ja käytännössä, koskailmoitukset puhuvat yhdenvertaisuudesta. YhdenvertaisuusYhdistyneessä veljeskunnassa ei ole taloudellista ja sosiaalistayhdenvertaistamista, mitä jotkut nykyisin puolustavat.Yhdenvertaisuus Herran kuvailemana on ’tasapuolisesti jokaisellehänen perheensä mukaisesti ja hänen olojensa ja puutteidensaja tarpeidensa mukaisesti’ (LK 51:3).” (”A Vision anda Hope for the Youth of Zion”, julkaisussa 1977 DevotionalSpeeches of the Year, s. 74.)Opin ja Liittojen Kirja 78:11–12 – Mitä tarkoittaa”saatanan rusikoitavaksi”?Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on opettanut: ”Jättäminen Saatanan rusikoitavaksitarkoittaa antamista hänen käsiinsä. Se on hänen huostaansajättämistä täysin vailla pappeuden, vanhurskaudenja jumalisuuden suojelevaa voimaa, niin että Lusifer voivapaasti kiusata, vainota ja ahdistaa sellaista ihmistä täysinesteettä. Kun esteitä ei ole, Saatanan iskut ja kiroukset sekätässä että tulevassa maailmassa tuottavat sanoin kuvaamatontahätää, jonka vertauskuvana on palava tuli ja tulikivi.Kirotut kärsivät siten helvetissä.” (Mormon Doctrine, s. 108.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 78Poika Ahman (jae 20) – Jumalan Poika (Ahman merkitsee”Jumala” Aadamin kielellä)Opin ja Liittojen Kirja 78:3 – Varastohuone kansaniköyhiä vartenKun Herra antoi kirkolle lakinsa helmikuussa 1831, Hän käskijäseniä muistamaan köyhiä ja pyhittämään omaisuudestansaheidän elatuksekseen (ks. LK 42:30). Se, mikä annettiin köyhienelatukseksi, oli määrä laskea ”minun kirkkoni piispan jahänen neuvonantajiensa – – eteen” (jae 31). Se, mikä jäi ylipiispan huolehdittua välttämättömistä tarpeista, oli määrä säilyttää”varastohuoneessani annettavaksi köyhille ja puutteenalaisille”(jae 34). Maaliskuussa 1832 oli tullut aika perustaaluvattu varastohuone.Opin ja Liittojen Kirja 78:5–7 – Mitä tarkoittaa ollayhdenvertainen?Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Herra ei tarkoitayhdenvertaisuudella sitä, että jokaisen pitäisi saadasama palkka suorittamastaan työstä, vaan että jokaisen pitäisiPyhien kirjoitusten tutkiminenTee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 78.ATee haastattelu1. Tutki kohtia LK 42:30–34 ja 78:1–4. Kirjoita, kuinka varastohuonettakäytettiin pyhityksen lain alaisuudessa.2. Pyydä Apuyhdistyksen johtajaa tai pappeusjohtajaa selittämään,kuinka piispan varastohuone toimii nykyisin eritavalla kymmenysten lain alaisuudessa. Kirjoita yhteenvetooppimastasi.BKuvittele, mikä olisi erilaista1. Selitä kohdasta LK 78 lukemasi perusteella, mitä Herra tarkoittisanoessaan, että meidän pitäisi olla ”yhdenvertaisiamaallisissa” (jae 6; ks. myös kohdan LK 78:5–7 osio ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”).92


2. Mikä naapuristossasi, koulussasi ja yhteiskunnassa olisiparemmin, jos kaikki olisivat yhdenvertaisia tällä tavoin?CSelitä syyKohdassa LK 78:14 Herra sanoi, että kirkon pitäisi olla riippumatonmuusta maailmasta.1. Mitä ohjeita Herra antoi kirkolle tässä ilmoituksessa auttaakseensitä pysymään riippumattomana?2. Mitä muuta sellaista näet kirkon tekevän ja opettavan, mikäauttaisi meitä olemaan omavaraisempia?DMitä sinä sanoisit?Kuvittele, että sinulla on ystävä, joka on opettajien kooruminjohtaja ja joka on masentunut, koska hän ei näytä saavan joitakinkooruminsa jäseniä kiinnostumaan toiminnoista. He tulevatkirkkoon, mutta eivät halua osallistua Nuorten Miestenviikkotoimintaan. Käytä kohtaa LK 78:17–18 auttaaksesi ystävääsikäsittämään, mitä sinun mielestäsi Herra haluaisi hänenymmärtävän.Opin ja LiittojenKirja 79–80LähetystyökutsujaAjattele, kuinka suurenmoista olisi saada profeetan allekirjoittamalähetystyökutsu. Kuvittele, miltä niistä veljistätuntui, jotka saivat lähestystyökutsunsa Opin ja LiittojenKirjan luvuissa 79–80. Kun nämä miehet ottivat vastaanlähetystyökutsunsa, mitä sellaisia haasteita he saattoivatkohdata, mitä lähetyssaarnaajat eivät kohtaa nykyisin?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 79Maan itäosat (jae 1) –Yhdysvaltojen itäosaPuolustaja (jae 2) –Pyhä HenkiOpin ja Liittojen Kirja 80:4 – Ette voi opettaa sitä,mitä ette tiedäVanhin Orson Pratt, joka oli kahdentoista apostolin kooruminjäsen, teki seuraavan huomion lähetystyöstä: ”Olen lähtenyttästä paikasta monen ryhmän kanssa lähetystyöhön – – ja olennähnyt heidän valittavan ja murehtivan ja olen kuullut heidänkertovan tunteistaan toinen toistaan kohtaan sanoen: ’Voi,kunpa olisin käyttänyt sen ajan, joka on kulunut kaikkeenmielettömään, niin että olisin vaalinut iankaikkisen elämänperiaatteita, tutkinut pyhiä kirjoituksia, perehtynyt paremminkirkon oppeihin, tutustunut periaatteisiin, jotka on ilmoitettutaivaasta meidän opastukseksemme! Silloin olisin ollut valmisseisomaan tämän maan asukkaiden edessä ja ylentämäänheidän mieltään periaatteillamme.’” (Julkaisussa Journal of Discourses,osa 7, s. 76.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukuja79–80.ALähetystyön siunaukset1. Miten Herra kuvaili evankeliumia Jared Carterille kohdassaLK 79:1?2. Jos on ihmisiä, jotka eivät tunne samoin evankeliumiakohtaan, mitä heidän pitäisi sinun mielestäsi tehdä?3. Mitä lupauksia Herra antoi veli Carterille, jos hän palvelisiuskollisesti? Kuinka sinä voisit nyt saada nuo lupaukset?BKruunata lyhteillä (jae 3) –Siunata käännynnäisilläValmistautuminen lähetystyöhön1. Mitä Stephen Burnettin ja Eden Smithin käskettiin opettaalähetystyössä ollessaan Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 80?2. Mitä jokaisen lähetyssaarnaajan täytyy tehdä ennen kuinhän voi täyttää tämän käskyn Herran tarkoittamallatavalla?93


Opin ja LiittojenKirja 81Herran neuvoja ensimmäisellepresidenttikunnalleHerra ei ilmoittanut kirkkonsa täydellistä organisaatiotaprofeetalle yhdellä kertaa. Organisaatio kasvoi kirkon kasvunmyötä. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 81 Herraantoi Joseph Smithille lisää neuvoja ylipappeuden presidenttikunnasta,josta tulisi myöhemmin ensimmäinen presidenttikunta.Kiinnitä huomiota siihen, mitä Herra tekiantaakseen Joseph Smithille apua kirkon johtamisessa.Kuvittele, miltä Frederick G. Williamsista olisi saattanuttuntua, kun hän sai tämän kutsumuksen Herralta. Huomaa,että ilmoitus oli alun perin tarkoitettu Jesse Gauselle,mutta hän ei pysynyt uskollisena.Frederick G. Williams kutsuttiin profeetta Joseph Smithinneuvonantajaksi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 81Alfa ja Omega (jae 7) – Nämä ovat kreikan aakkostenensimmäinen ja viimeinen kirjain ja Jeesuksen Kristuksennimitys. Nimitys kuvaa sitä, että Jeesus on ”Alku ja Loppu,Ensimmäinen ja Viimeinen”.Opin ja Liittojen Kirja 81:2 – Ensimmäinenpresidenttikunta pitää aina hallussaan valtakunnanavaimiaPresidentti Joseph Fielding Smith selitti yleisessä pappeuskokouksessasitä tosiasiaa, että valtakunnan avaimet kuuluvataina ensimmäiselle presidenttikunnalle:”Nämä avaimet [Jumalan valtakunnanavaimet maan päällä]ovat oikeus johtaa; ne ovatvoima ja valtuus hallita ja ohjatakaikkia Jumalan asioita maanpäällä. Niillä, joilla on nämäavaimet, on voima hallita ja valvoatapaa, jolla kaikki muutvoivat palvella pappeudessa.Meillä kaikilla voi olla pappeus,mutta voimme käyttää sitä vainsaamamme valtuuden mukaisestija siten kuin sitä johtavat ne, joilla on avaimet.Tämän pappeuden ja nämä avaimet antoivat Joseph Smithilleja Oliver Cowderylle Pietari, Jaakob ja Johannes sekä Moosesja Elia ja muut muinaiset profeetat. Ne on annettu jokaisellemiehelle, joka on erotettu kahdentoista neuvoston jäseneksi.Mutta koska ne merkitsevät valtaa johtaa, niitä voi täydessälaajuudessaan käyttää vain virkaiältään vanhin Jumalanapostoli, joka on kirkon presidentti.Saanenko nyt sanoa – hyvin selvästi ja painokkaasti – ettämeillä on pyhä pappeus ja että Jumalan valtakunnan avaimetovat täällä. Ne ovat ainoastaan Myöhempien Aikojen PyhienJeesuksen Kristuksen Kirkossa.Joseph Smithille antamassaan ilmoituksessa Herra sanoi, ettänämä avaimet ’kuuluvat ylipappeuden presidenttikunnalle’(LK 81:2). – –Niin, veljet, minun mielestäni on olemassa eräs asia, jonkapitäisi olla erikoisen selvänä mielessämme. Sen enempääkirkon presidentti kuin ensimmäinen presidenttikunta taiensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista yhdistynytääni eivät koskaan johda pyhiä harhaan eivätkä lähetämaailmalle neuvoja, jotka olisivat Herran mielen vastaisia.Joku yksityinen henkilö saattaa erehtyä tai hänellä saattaa ollamielipiteitä tai hän voi antaa neuvoja, jotka eivät ole Herrantarkoitusperien mukaisia. Mutta ensimmäisen presidenttikunnanääni ja valtakunnan avaimia hallussaan pitävien miestenyhdistynyt ääni johtaa aina pyhiä ja maailmaa niille poluille,joilla Herra haluaa niiden olevan. – –Todistan, että jos luotamme ensimmäiseen presidenttikuntaanja seuraamme sen ohjeita ja neuvoja, ei mikään mahti maanpäällä voi pysäyttää tai muuttaa etenemistämme kirkkona, jayksityisinä jäseninä me saamme rauhan tässä elämässä japerimme iankaikkisen kirkkauden tulevassa maailmassa.”(”Iankaikkiset avaimet ja oikeus johtaa”, Valkeus, maaliskuu1973, s. 108.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 81.ATee tarkistuslistaTutki Opin ja Liittojen Kirjan lukua 81 ja tee luettelo siitä, mitäHerra pyysi Frederick G. Williamsia tekemään. Laita rastiniiden kohtien viereen, jotka soveltuvat mielestäsi ainoastaanensimmäiseen presidenttikuntaan, ja ympäröi ne, jotka soveltuvatmielestäsi jokaiseen kirkon jäseneen.94


Opin ja LiittojenKirja 82Siionin perustamiseenliittyviä ohjeitaMe uskomme, että ennen Jeesuksen Kristuksen toistatulemista Siionin kaupunki perustetaan IndependenceenMissouriin. Mikä osa sinulla on tässä suurenmoisessatapahtumassa ja kuinka sinä voit valmistautua olemaanmukana? Millä tavoin meidän on tarpeen kehittyä jamuuttua? Herran neuvot kirkon varhaisille johtajille ovatyhtä tärkeitä meille kuin heille, koska meidänkin täytyykuunnella tarkkaavaisesti ja totella ollaksemme osa Siioninperustamista.kansa on kaikkina aikoina ollut kiinnostunut; se on aihe,jota profeetat, papit ja kuninkaat ovat käsitelleet erityisen mielellään.Iloisen odotuksen vallassa he ovat odottaneet aikaa,jota me elämme, ja taivaallisen, riemullisen odotuksen sytyttäminähe ovat laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästämeidän ajastamme – –. Me olemme se otollinen kansa, jonkaJumala on valinnut tuomaan esiin myöhempien aikojenkirkkauden. Meidän osaksemme on annettu nähdä tämä kirkkausja osallistua sen edistämiseen.” (Profeetta Joseph Smithinopetuksia, s. 230.)Opin ja Liittojen Kirja 82:22 – ”Tehkää itsellenneystäviä väärällä mammonalla”Presidentti Joseph Fielding Smith on selittänyt: ”Herrankäsky, että pyhien pitäisi tehdä itselleen ystäviä väärällä mammonalla,vaikuttaa kovalta puheelta, kun sitä ei ymmärretäoikein. Ystävien tekeminen väärällä mammonalla ei tarkoita,että veljien olisi pitänyt osallistua maailman ihmisten synteihin,ottaa heidät helmaansa, mennä naimisiin heidän kanssaanja laskeutua muutoin heidän tasolleen. Heidän oli määräelää niin, että he saisivat rauhan vihollistensa kanssa. Heidänoli määrä kohdella heitä ystävällisesti, olla heille ystävällisiäniin pitkälle kuin oikeat ja hyveelliset periaatteet sallivat,mutta olla milloinkaan kiroilematta tai juomatta tai mellastamattaheidän kanssaan. Jos he kykenisivät vähentämäänepäluuloja ja osoittamaan halukkuutta tehdä kauppaa heidänkanssaan ja olemaan ystävällisiä, se saattaisi osaltaan auttaaheitä kääntymään pois katkeruudestaan. Tuomio oli määräjättää Herralle.” (Church History and Modern Revelation, osa 1,s. 323.)Herra käytti kielikuvaa teltasta ja teltan vaarnoista kuvatakseen sitä, kuinkakirkon etäällä olevat seurakunnat (vaarnat) tukevat Siionia ja auttavat sitäkasvamaan.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 82Sitoa (jae 15) – Sitoutua, ottaapäälleen velvoitusSaatanan rusikoitavaksi(jae 21) – Saatanan piinattavaksi(ks. myös kohdanLK 78:11–12 osio ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”)Opin ja Liittojen Kirja 82:14 – ”Siionin tuleekasvaa”Sana Siion esiintyy yli 200 kertaa Raamatussa ja MormoninKirjassa ja lähes yhtä monta kertaa Opin ja Liittojen Kirjassa.Se on hyvin tärkeä viimeisiin aikoihin liittyvä periaate.Profeetta Joseph Smith oli hyvin innokas menemään IndependenceenMissouriin ja pyhittämään sen Siionin maaksi. Hänsanoi Siionista: ”Siionin rakentaminen on asia, josta JumalanPyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 82.APyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 82:31. Lue 1. Ne. 3:7 ja LK 82:3. Selitä, mitä nämä kaksi pyhienkirjoitusten kohtaa opettavat kuuliaisena olemisesta.Muista ottaa mukaan ajatuksia molemmista pyhien kirjoitustenkohdista.2. Kirjoita iskulause tai suunnittele juliste, josta käy ilminäiden kahden pyhien kirjoitusten kohdan pääajatukset.BPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 82:101. Lue Et. 3:12 ja selitä, kuinka me tiedämme, että taivaallinenIsä pitää aina antamansa lupaukset.2. Tutki kohtaa LK 82:10 ja selitä, mitä Jumala lupasi siinä.Kirjoita se ”jos – niin” -väittämänä.3. Kirjoita ”jos – niin” -väittämä käskystä pyhittää lepopäivä,jota tutkit kohdassa LK 59:12–20.4. Kirjoita ”jos – niin” -väittämä jostakin valitsemastasikäskystä.95


CEtsi syy ja seurausOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 82 Herra antoi profeettaJoseph Smithille lisää neuvoja Siionin rakentamisesta.1. Tee vihkoosi seuraava kaavio ja nimeä se mallin mukaisesti.ja kirkko on velvoitettu huolehtimaan hänestä ja siitä, ettähänellä on samat mahdollisuudet kuin kirkon muillakin lapsilla.Tämä on suuri vastuu.” (Julkaisussa Conference Report,lokakuu 1899, s. 39.)Toivottu tulosNämä käskytPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 83.Sen tähden2. Kirjoita kohtaan ”Toivottu tulos”, mitä Herra halusitapahtuvaksi Siionissa (ks. LK 82:14).3. Etsi ja merkitse jakeessa 15 olevat sanat sen tähden.4. Tutki jakeita 15–19 ja kirjoita kohtaan ”Nämä käskyt”Herran pyhille antamat käskyt toivottujen tulosten saamiseksi.5. Selitä, miksi sinun mielestäsi se, mitä Herra halusi tapahtuvaksi,ei tapahtuisi ilman kuuliaisuutta käskyille.AKirjoita uutisartikkeliKuvittele olevasi pienen paikallislehden toimittaja, jonka tehtävänäon kirjoittaa perheestä, jonka isä sai surmansa onnettomuudessa.Kun haastattelet leskeä ja kysyt, miten hän aikooselviytyä ilman miehensä tuloja ja tukea, hän selittää olevansamyöhempien aikojen pyhä. Sen perusteella, mitä olet lukenutOpin ja Liittojen Kirjan luvusta 83, kirjoita artikkeli siitä, mitäleski saattaisi kertoa kirkon antamasta avusta hänelle ja hänenlapsilleen tänä vaikeana aikana. (Pyydä tarvittaessa apua vanhemmiltasitai joltakulta kirkon johtajalta.)Opin ja LiittojenKirja 84Ilmoitus pappeudestaOpin ja LiittojenKirja 83Vastuu naisista ja lapsistaPyhien kirjoitusten ymmärtäminenÄidin on vaikea kasvattaalapsiaan yksin. Herraselitti Opin ja LiittojenKirjan luvussa 83, kuinkakirkon oli määrä auttaapyhityksen lain alaisuudessa.Periaate on paljoltisama nykyisin.Opin ja Liittojen Kirja 83:6 – ”Leskistä ja orvoistahuolehdittakoon”Presidentti Joseph F. Smith on sanonut: ”On tarkoitettu, ettäleskistä pidetään huolta, kun se on tarpeen, ja että isättömiä jaorpoja elätetään kirkon varoilla, että heidät vaatetetaan ja ruokitaan,että heillä on mahdollisuus opiskella niin kuin muillalapsilla, joilla on vanhemmat heistä huolehtimassa. Kunlapsi on isätön ja äiditön, kirkosta tulee tuon lapsen vanhempi,Mitä sinä tiedät Jumalan pappeudesta? Mikä sen tarkoituson? Kuinka se on vaikuttanut sinun elämääsi? Miksise on tärkeä koko maailmalle? Mikä on pappeuden valaja liitto, ja mikä merkitys sillä on niille, jotka ottavat senvastaan? Opin ja Liittojen Kirjan luku 84 antaa syvällistäymmärrystä pappeudesta ja siitä, kuinka sen haltijatjohtavat kirkkoa ja siunaavat elämäämme – ja koko maailmaa.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 84Suurempi pappeus (jae 19) –Melkisedekin pappeusVähäisempi pappeus (jae 26)– Aaronin pappeusLihallinen (jae 27) –Ajallinen, fyysisiin asioihinliittyvä (tähän elämäänkuuluva)Vala (jae 39) – Muodollinenvakuutus tai lupausVitsaus (jae 58) – Rangaistus,kärsimysOn ollut synnytystuskissa jaon synnyttänyt voimansa(jae 101) – Tämä viittaasynnytystuskiin ja synnyttämiseen.Se on vertauskuvamaan vaivoista ennenJeesuksen Kristuksen toistatulemista, jota seuraa tuhatvuotisenvaltakunnan”syntymä”.Maalliset toimet (jae 113) –Liiketoimet, joilla ei ole tekemistäkirkon kanssa96


Opin ja Liittojen Kirja 84:2 – ”Hänen pyhiensäkokoamiseksi”Kohdassa LK 84:2 oleva sana kokoaminen ei viittaa evankeliumintäyteyden tuomiseen maan päälle myöhempinäaikoina. Se viittaa Jumalan lasten tuomiseen takaisin Hänenvaltakuntaansa maan päällä – Myöhempien Aikojen PyhienJeesuksen Kristuksen Kirkkoon – ja sen jälkeen takaisinHänen luokseen nauttimaan iankaikkisesta elämästä. Tämäkokoaminen iankaikkiseen elämään tehdään mahdolliseksiJeesuksen Kristuksen sovituksen voiman kautta, jokailmenee pappeuden toimituksissa ja voimassa. Näitä käsitelläänOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 84.Me elimmeHänenluonaan.JumalanlapsetHänen lastensa kokoaminenJumalan luonaLait ja toimituksetMaailmaMe elämmeHänen luonaan.Me olemme kutenHän. Me saammekaiken, mitäHänellä on.SovitusOpin ja Liittojen Kirja 84:4–5 – Mikä temppeli?Mikä sukupolvi?Kohdassa LK 84:4–5 Herra sanoi, että Uuden Jerusalemin kaupunkiin(Jacksonin piirikunnassa Missourissa) rakennettaisiinerityinen temppeli. Hän sanoi myös, että temppeli pystytettäisiin”tämän sukupolven aikana” ja että Hänen kirkkautensalepäisi sen päällä erityisellä tavalla.Profeetta Joseph Smith pyhittitämän temppelin paikan(ks. LK 57 ja kohdan LK 58:57osio ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”), mutta pyhäteivät pystyneet rakentamaantemppeliä siihen aikaan. Opin jaLiittojen Kirjan luku 84 vahvistaakuitenkin uudelleen lupauksentemppelin rakentamisesta tämän armotalouden aikana.”Tämä sukupolvi” (ks. LK 84:4–5) viittaa tähän armotalouteen,viimeiseen armotalouteen ennen Jeesuksen Kristuksen toistatulemista.Opin ja Liittojen Kirja 84:6 – KeskeytettyajatusKohdassa LK 84:6 Herra alkoi puhua Mooseksen pojista UuteenJerusalemiin rakennettavan temppelin yhteydessä. Alkulau-seensa jälkeen – ”ja Mooseksen pojat” – Hän keskeytti ajatuksenpuhuakseen pappeudesta, joka oli Mooseksella ja Israelinlapsilla. Ajatus, jonka Hän aloitti jakeessa 6 ja joka koskeeMooseksen poikia ja Uudessa Jerusalemissa olevaa temppeliä,jatkuu jakeessa 31.Opin ja Liittojen Kirja 84:33 – Pappeuden kutsumustenkunniassa pitäminenPresidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Pappeuskutsumuksemmekunniassa pitäminen merkitsee sen arvon ja tärkeydenvahvistamista, sen lujittamista ja muiden saamista arvostamaanja kunnioittamaan virkaa sen haltijan hyveellisyyden javanhurskauden tähden” (Teachings of Ezra Taft Benson, s. 453).Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Neal A. Maxwellon opettanut, että ”kutsumuksen kunniassa pitäminen tarkoittaa,että uskon silmin näkee laajoja mahdollisuuksia pappeudenpalvelustehtävissä perheessä, seurakunnassa, ystävienja muiden keskuudessa” (”I Will Arise and Go to My Father”,Ensign, syyskuu 1993, s. 66).Opin ja Liittojen Kirja 84:54–58 – Mormonin Kirjaja tuomioVuoden 1986 huhtikuun yleiskonferenssinavauspuheessa presidentti Ezra TaftBenson todisti:”Herra on sanonut Opin ja LiittojenKirjan luvussa 84, että ellemme me lueMormonin Kirjaa ja noudata sen opetuksia,koko kirkko on tuomion alainen.[Hän lainasi kohtaa LK 84:56–57.]Sen lisäksi, että meidän täytyy puhua enemmän MormoninKirjasta, meidän täytyy myös tehdä enemmän sen perusteella.Miksi? Herra vastaa: [Hän lainasi kohtaa LK 84:58.]Me olemme tunteneet tuon tuomion ja vitsauksen!– – Mormonin Kirja ei ole ollut eikä vieläkään ole keskeiselläsijalla henkilökohtaisessa tutkimisessamme, perheen opettamisessa,puheissa ja lähetystyössä. Tästä meidän täytyy tehdäparannus.” (”Astian puhdistaminen sisältä”, Valkeus, lokakuu1986, s. 3–4.)Myöhemmin samassa yleiskonferenssissa presidentti Bensonpainotti jälleen Mormonin Kirjan käyttämisen tärkeyttä:”Herra innoitti palvelijansa Lorenzo Snown vahvistamaanuudelleen kymmenysten periaatteen kirkonlunastamiseksi taloudellisesta orjuudesta.– –Nyt meidän aikanamme Herra on ilmoittanut,että meidän tulee jälleen vahvistaaMormonin Kirjan asemaa, jotta kirkko jakaikki Siionin lapset pääsisivät tuomion javitsauksen alta. (Ks. LK 84:54–58.) – – tämäsanoma täytyy viedä kirkon jäsenille kaikkiallemaailmaan.– – Siunaan teitä niin, että ymmärrätte paremmin MormoninKirjaa. Lupaan teille, että jos me joka päivä siemaisemmekulauksen sen sivuilta ja noudatamme sen ohjeita, niin tästähetkestä alkaen Jumala vuodattaa jokaisen Siionin lapsen ja97


kirkon jäsenen päälle siunauksia, joita emme ole tähän saakkatunteneet. Ja me rukoilemme Jumalaa, että hän nostaisi poispäältämme tuomion ja vitsauksen. Tästä todistan vakavasti.”(”Pyhä tehtävä”, Valkeus, lokakuu 1986, s. 80.)Opin ja Liittojen Kirja 84:77–90 – Ohjeita jalupauksia lähetyssaarnaajilleKahdentoista apostolin koorumin jäsenenä vanhin Bruce R.McConkie on opettanut: ”Niitä, jotka on kutsuttu menemäänmaailmaan julistamaan evankeliumia ilman rahakukkaroataikka laukkua, koskee erityinen sääntö. Lähetystyönsä aikanaheillä ei tule olla huolia liikeasioista tai ajallisista toimista.Heidän tulee olla vapaita velvoitteiden taakasta, joka aina seuraaniitä, jotka huolehtivat ajallisista liiketoimista. Heidänkoko huomionsa ja kaikki heidän voimansa ja kykynsä tuleekeskittää palveluksen työhön, ja heillä on Isän lupaus, ettäHän huolehtii heidän päivittäisistä tarpeistaan.” (DoctrinalNew Testament Commentary, s. 243.)Opin ja Liittojen Kirja 84:92 – ”Peskääjalkanne”Ks. kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä C ja kolme muuta tehtävää (A–B, D–F)tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 84.AMelkisedekin pappeudesta oppiminenTee vihkoosi alla olevan mukainen kaavio. Kirjoita ensimmäiseensarakkeeseen, mitä opit Melkisedekin pappeudestakohdasta LK 84:14–25. Kirjoita toiseen sarakkeeseen kysymyksiä,jotka tulevat mieleesi miettiessäsi sitä, mitä opit näistäjakeista. Keskustele kysymyksistäsi vanhempasi, seminaariopettajasitai jonkun kirkon johtajan kanssa ja kirjoita sitten, mitäsellaista opit, mikä auttoi sinua ymmärtämään paremmin kohtaaLK 84:14–25 ja Melkisedekin pappeutta.Mitä opin kohdastaLK 84:14–25BMelkisedekin pappeusKysymyksiäniTärkeitä ajatuksia AaroninpappeudestaMitä opinkeskusteltuani siitämuiden kanssaLue huolellisesti kohdasta LK 84:26–30, mitä siinä sanotaanAaronin pappeudesta. Valitse näistä jakeista neljä sanaatai ajatusta, jotka ovat sinun mielestäsi tärkeitä Aaronin pappeudenroolin, tehtävän tai toiminnan ymmärtämisessä.Kirjoita vihkoosi nämä sanat ja ajatukset sekä lyhyt selostusniiden tärkeydestä. Kuinka esimerkiksi näiden ajatustenlisääntynyt huomiointi auttaisi jotakuta, jolla on tällä hetkelläAaronin pappeus?CPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 84:33–39Kohdasta LK 84:33–48 puhutaan yleensä ”pappeuden valanaja liittona”. Vala on muodollinen vakuutus tai lupaus, jokaon takeena jonkun antamasta sanasta. Liitto on pyhä sopimuskahden osapuolen välillä. ”Pappeuden vala ja liitto” ontakeena luvatuista siunauksista, jotka tulevat niiden osaksi,jotka täyttävät Herran näissä jakeissa hahmottelemat ehdot.Toisin sanoen Jumala tekee valan ja liiton, niin että kaikkinämä siunaukset tulevat osaksemme, jos me täytämme omanosamme sopimuksesta. Tässä tapauksessa edellytyksetsiunausten saamiseksi liittyvät pappeuteen ja sen toimituksiin.1. Sen perusteella, mitä luit kohdasta LK 84:33–34, tee pienikaavio tai graafinen esitys, joka esittää sitä, mitä Herraedellyttää pappeudenhaltijoilta, sekä niitä siunauksia, jotkaHän lupaa heille.2. Lue presidentti Bensonin ja vanhin Maxwellin lausunnotkohdan LK 84:33 osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.Lue sitten seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat jaselitä, mitä ne opettavat kutsumuksen kunniassa pitämisestä:Matt. 20:26; MK Jaak. 19; Hel. 10:4; Moro. 9:6; LK42:12–14; 58:27–28; 107:99–100. (Haluat ehkä kirjoittaa joitakinrinnakkaisviitteitä kohdan LK 84:33 viereen pyhiinkirjoituksiisi.)3. Tee toinen kaavio tai graafinen esitys, joka kuvaa kohdassaLK 84:35–38 olevia ajatuksia siitä, mitä Herra pyytää jalupaa.DValkeus ja pimeysAjattele sitä, kuinka vaikeaa on päästä paikasta toiseen pilkkopimeässäilman minkäänlaista valoa. Mieti myös sitä, kuinkavaikeaa on erottaa värejä hämärässä. Jos me haluamme tehdähyviä päätöksiä tämän elämän aikana ja palata taivaallisenIsän luokse, me tarvitsemme elämäämme hengellisen valonkirkkauden.1. Mitä LK 84:43–47 opettaa hengellisestä valosta?2. Mitä LK 50:24 ja 93:28 opettavat sinulle siitä, kuinka mevoimme lisätä tämän valon kirkkautta elämässämme?3. Mikä kohdan LK 84:49–57 mukaan aiheuttaa meille suurempaapimeyttä?4. Kuvittele, että sinua pyydetään opettamaan kohdassaLK 84:43–57 olevia periaatteita ja ajatuksia. Mitä esimerkkiäomasta elämästäsi käyttäisit havainnollistaaksesi yhtä taiuseampaa ajatusta?EKannustusta lähetyssaarnaajilleValitse kohdasta LK 84:60–102 neljä kohtaa, joita voisit käyttäälähetyssaarnaajaryhmän kannustamiseen. Selitä, mitä sanoisitkustakin pyhien kirjoitusten kohdasta ja miksi valitsit sen.FAnna valmennustaKäytä hyväksesi sitä, mitä opit kohdasta LK 84:107–111, jakirjoita, mitä saatettaisiin opettaa valmennettaessa uutta opettajienkoorumin jäsentä.98


Opin ja LiittojenKirja 85Toimiminen omalla vaiHerran tavallaKun meille annetaan tehtävä kirkossa, meille annetaanusein myös vastuu ratkaista, kuinka suorittaa kyseinentehtävä (ks. LK 58:26–29). Joskus meitä kuitenkinpyydetään suorittamaan tehtävä ja meille annetaanerityisohjeita sen tekemiseksi. Kuinka tärkeää näiden ohjeidennoudattaminen on?Profeetta Joseph Smith oli saanut tietää, ettei piispaEdward Partridge antanut Missourissa oleville pyhillenäiden perintöosaa (maata ja muuta elämiseen tarvittavaavarallisuutta) Herran edellyttämällä tavalla. Hänteki sen omalla tavallaan. Piispa Partridge ei ollut ainoa,joka oli erehtynyt. Jotkut pyhistä kokoontuivat Missouriin,mutta eivät halunneet elää pyhityksen lain mukaan,minkä Herra sanoi olevan vaatimuksena niille, jotkakokoontuivat tuolloin Siioniin. Opin ja Liittojen Kirjanluku 85 on osa kirjettä, jonka profeetta Joseph kirjoittiMissourissa olevalle William W. Phelpsille asioiden oikaisemiseksi.Kun luet, älä mieti ainoastaan sitä, mitä sanotaan,vaan sävyä, jolla se sanotaan. Sävy kertoo meillepaljon siitä, mitä mieltä Herra on niistä, jotka haluavattehdä asiat omalla tavallaan silloin, kun Hän on jo antanutselvät ja yksityiskohtaiset neuvot siitä, mitä Hänhaluaa tehtäväksi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 85Perintöosa (jakeet 1–3, 7, 11)– Pyhityksen lain alaisuudessayksilölle sopimuksenmukaan luovutettu omaisuusLuopiot (jae 2) – Ne, jotkajättävät kirkon, kieltävättodistuksensa evankeliumistaja vastustavat veljiäLävistää (jae 6) – Tunkeutuu,vaikuttaa syvästiValtikka (jae 7) – Sauva taikeppi, joka kuvaa valtaa(tässä tapauksessa se on vertauskuvallinen)Opin ja Liittojen Kirja 85:5, 7, 11 – Väkevä javoimallinenKohdassa LK 85:7 mainitaan, että jos piispa Partridge ei tekisiparannusta eikä toimisi Herran tavalla, Herra lähettäisi”väkevän ja voimallisen” suorittamaan velvollisuudet, jotkatämän olisi pitänyt suorittaa. Piispa Partridge teki parannuksen,ja niinpä ”väkevän ja voimallisen” kutsumiselle hänensijaansa ei ollut tarvetta.Opin ja Liittojen Kirja 85:7 – Jumalan lain kirjaPresidentti Joseph F. Smith on sanonut, että Jumalan lain kirja”viittaa suoraan kymmenysten lakiin. – –Jotkut ihmiset eivät ehkä välitäpaljoakaan siitä, onko heidännimensä merkitty muistiin vai ei,mutta tämä johtuu seuraustentietämättömyydestä. Jos heidännimeään ei ole kirjoitettu ylös – –, he jäävät vaille Jumalan huoneentoimituksia.” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu1899, s. 42.) Kymmenysselvitykseen osallistuminen on yksitapa, jolla nimesi tulee kirjoitetuksi kymmenysaikakirjoihin.Opin ja Liittojen Kirja 85:8 – Mitä Jumalan arkintukeminen merkitsee?Arkki, johon ilmaus ”tukea arkkia” viittaa, oli liitonarkku, jotapidettiin Israelin ilmestysmajan eli temppelin kaikkeinpyhimmässä.Arkussa oli istuin, ja se kuvasi Jumalan asuinpaikkaaisraelilaisten keskuudessa. Kohdassa 2. Sam. 6:6–7 (myös 1. Aik.13:9–12) on kertomus Ussa-nimisestä miehestä, joka kulki liitonarkkuakuljettavien vaunujen vierellä. Vaunut heilahtivat, jaarkku alkoi luisua. Ussa tarttui arkkuun tukeakseen sitä, ja hänetlyötiin kuoliaaksi. Ilmauksella arkun tukemisesta on alettu viitataniihin, joilta puuttuu uskoa Herraan ja Hänen palvelijoihinsaja jotka sen sijaan toimivat oman viisautensa mukaan.Opin ja Liittojen Kirja 85:9 – Mikä muistokirja on?Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on selittänyt:”Aadam piti kirjoitettua selontekoa uskollisista jälkeläisistään.Hän merkitsi siihen muistiin heidän uskonsa ja tekonsa, heidänvanhurskautensa ja omistautumisensa, heidän ilmoituksensaja näkynsä sekä heidän uskollisuutensa ilmoitetulle pelastussuunnitelmalle.Ilmaistakseen kelvollisten esivanhempiemmekunnioittamisen ja suurenmoisten heille ilmoitettujen totuuksienkuuntelemisen tärkeyden Aadam nimitti muistiinpanonsamuistokirjaksi. Se valmistettiin ’sen mallin mukaan, jonka Jumalansormi on kirjoittanut’. (KH Moos. 6:4–6, 46.)Pyhät ovat kaikkina aikoina pitäneet samanlaisia aikakirjoja.(Mal. 3:16–17; 3. Ne. 24:15–16). Monet nykyisistä pyhistäkirjoituksistamme ovat tulleet meille, koska profeetat, jotkaseurasivat Aadamin mallia muistokirjan pitämisestä, kirjoittivatne ensin. Kirkko pitää nykyisin samanlaisia aikakirjoja(LK 85) ja kehottaa jäseniä pitämään omia henkilökohtaisia japerheen muistokirjoja.” (Mormon Doctrine, s. 100.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 85.AMitä eroa sillä on?1. Mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 85 kirkon aikakirjojentärkeydestä? (Ks. myös kohdan LK 85:7 osio”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” ja Herran jakeessa 12antama pyhien kirjoitusten viite.)2. Kuinka se, mitä opit tästä ilmoituksesta, saattaisi vaikuttaatapaan, jolla suoritat tehtäväsi kirkossa sihteerinä tai kirjurina?99


BAnna esimerkki1. Kun olet lukenut Opin ja Liittojen Kirjan luvun 85 sekä kohdanLK 85:8 osion ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,kirjoita lyhyt esimerkki siitä, kuinka sinun ikäistäsi henkilöäsaatettaisiin houkutella ”tukemaan arkkua” meidän aikanamme.2. Sen perusteella, mitä olet oppinut luettuasi Opin ja LiittojenKirjan luvusta 85 ja Vanhasta testamentista arkun tukemisenkäsitteestä, mitä neuvoja antaisit jollekulle, joka näyttääolevan ”arkuntukija”?Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 86.ASelitä vertaus1. Lue Matt. 13:24–30, 36–43. Mitä lisäymmärrystä saammeOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 86 olevaan vertaukseenvehnästä ja rikkaviljasta?2. Onko tämä vertaus sinun mielestäsi enemmän vaivähemmän käyttökelpoinen meidän päivinämme kuinse oli Uuden testamentin aikoina? Miksi?Opin ja LiittojenKirja 86Vertaus vehnästä ja rikkaviljastaBSovella sanoma käytäntöön1. Kirjoita sellaisesta kokemuksesta, joka sinulla on olluttai joka voisi olla kenellä tahansa nuorella ja johon voitaisiinsoveltaa vehnän ja rikkaviljan vertauksen merkitystä?2. Kuinka kohdassa LK 86:8–11 oleva sanoma liittyy vertaukseenvehnästä ja rikkaviljasta?Miksi Herra sallii hyvän ja pahanolla yhdessä? Mitä tapahtuisi,jos Hän ottaisi kaiken pahan poismaailmasta? Opin ja LiittojenKirjan luvussa 86 Herra selittivertauksensa vehnästä ja rikkaviljasta(ks. Matt. 13:24–30, 36–43)ja auttoi ymmärtämään näitä kysymyksiä.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 86Vertaus (jae 1) – Lyhytkertomus, jossa on opetusLuste (jakeet 3, 6–7) –Rikkaruohott, rikkaviljaOpin ja LiittojenKirja 87Profetia sodastaOpin ja Liittojen Kirjan luku 87 sisältää profetian Amerikansisällissodasta, joka alkoi vuonna 1860. Profetianyksityiskohdat ovat merkittäviä, kun otat huomioon sen,että se kirjattiin muistiin lähes 30 vuotta ennen sodansyttymistä. Ilmoitus ulottuu kuitenkin sisällissotaa kauemmasja puhuu sodasta kaikkialla maailmassa. Se sisältäälevottomuutta herättävän mutta tärkeän sanoman myöhempienaikojen ihmisille.Opin ja Liittojen Kirja 86:5 – Enkelit valmiinaleikkaamaanPresidentti Wilford Woodruff sanoi puhuessaan ryhmälletemppelityöntekijöitä vuonna 1894: ”Jumala on pidättänyttuhon enkeleitä monen vuoden ajan, etteivät he repisivehnää rikkaviljan mukana. Mutta haluan nyt sanoa teille, ettänuo enkelit ovat lähteneet taivaan porteista ja ovat nyttämän kansakunnan yllä ja odottavat maan yllä tuomioidenvuodattamista. Ja tästä päivästä lähtien niitä vuodatetaan.Levottomuudet ja ongelmat lisääntyvät maan päällä, ja näilläasioilla on merkitystä. Muistakaa tämä ja pohtikaa näitä asioita.Jos teette velvollisuutenne ja minä teen oman velvollisuuteni,meillä on suoja, ja me kestämme ahdistuksen rauhassaja turvassa.” (Julkaisussa Young Women’s Journal, ”The TempleWorkers’ Excursion”, elokuu 1894, s. 512–513.)100


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 87Kiivastus (jae 6) – Viha,suuttumusSäädetty hävitys (jae 6) –Jumalan määräämä täydenrangaistuksen määräOpin ja Liittojen Kirja 87:1 – Etelä-CarolinankapinaVuonna 1832 Etelä-Carolinan osavaltio Yhdysvalloissa kieltäytyimaksamasta tiettyä veroa Euroopasta tulevista tavaroista.Yhdysvaltojen presidentti Andrew Jackson vastasi kutsumallapohjoisvaltioiden joukot lopettamaan Etelä-Carolinan kapinan.Osavaltio perääntyi, ja sota vältettiin. Profeetta JosephSmith pysyi kuitenkin profetiansa takana (ks. LK 130:12–13.)Noin 28 vuoden kuluttua siitä, kun Joseph Smith esitti tämänprofetian ensi kerran, Etelä-Carolina kapinoi jälleen Yhdysvaltojavastaan. Tässä myöhemmässä tilanteessa kapinaan liittyimuita yhdysvaltojen eteläisiä osavaltioita, ja tuloksena olisisällissota – aivan kuten oli profetoitu.Opin ja Liittojen Kirja 87:3 – Etelävaltiot, Iso-Britanniaja maailmansotaLK 87:3 viittaa muuhunkin kuin Amerikan sisällissotaan. Etelävaltiotkääntyivät Ison-Britannian ja muiden kansakuntienpuoleen saadakseen apua Amerikan sisällissodan aikana.Sitten Iso-Britannia ja nuo muut kansakunnat kääntyivät tässäjakeessa profetoidun mukaisesti muiden kansojen puoleensaadakseen apua omia vihollisiaan vastaan – niin kuin kahdenmaailmansodan tapauksessa, mikä kosketti jollakin tavallakoko maailmaa.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 87.AAnna esimerkkejäKirjoita vihkoosi esimerkit ainakin kahden Opin ja LiittojenKirjan luvussa 87 olevan profetian täyttymisestä.BEsitä puoltava mielipiteesiHerra Sebaot (jae 7) –joukkojen Herra; sebaot onheprean sana, joka tarkoittaa”joukkoja” tai kaikkiaihmisiä, ja se viittaa useinsiihen tosiasiaan, ettäHerra on kaikkivoipa Luoja(ks. myös LK 95:7)Mikä sinun mielestäsi on Opin ja Liittojen Kirjan luvun 87 tärkeinsanoma tämän päivän ihmisille? Miksi?Opin ja LiittojenKirja 88Öljypuun lehti: rauhan sanomaElämä voi toisinaan olla hyvin vaikeaa, kun joudummemelkein musertavilta tuntuvien ongelmien ja päätösteneteen. Tällaisina aikoina taivaallinen Isämme kutsuumeitä usein tarkastelemaan koettelemuksiamme iankaikkisestanäkökulmasta. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa88 oleva ilmoitus tarjoaa tällaisen näkökulman. Se auttaameitä suuntaamaan ajatuksemme arjen tuolle puolentaivaallisen Isän suuren onnensuunnitelman loistavientotuuksien ytimeen. Tässä ilmoituksessa on paljon sellaista,mikä haastaa sinut syvälliseen mietiskelyyn. Käytäsen tutkimista tilaisuutena sovittaa elämän vaikeudetiankaikkiseen yhteyteen. Opin ja Liittojen Kirjan luvun87 vakavan sanoman jälkeen tämän on täytynyt tulla mieluisanalohdutuksena varhaisille pyhille. Niin voi ollasinunkin kohdallasi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 88Almut (jae 2) – Uhrilahjat,pyynnötSe (jakeet 18–20, 26) – MaaSovelias (jae 24) – Vaatimuksettäyttävä, tarkoituksenmukaisestikelvollinentai valmistautunutVanhurskauttaa (jae 39) –Julistaa oikeaksi tai syyttömäksiSitoa laki talteen ja lukitatodistuksen sinetillä (jae 84)– Vertauskuvallinen tapailmaista, että jokaisella tuleeolemaan tilaisuus kuullaevankeliumi, joten he eivätvoi puolustella tekojaanKauhistuksen hävitys(jae 85) – Tuho, joka tuleeniiden osaksi, jotka jatkavatelämistä Jumalalle vastenmielisillätavoillaKiivastus (jae 88) – Pahoistateoista johtuvat tuomiot taiseurauksetKauhistukset (jae 94) –Synnit; Jumalaa loukkaavatajatukset ja teotLuste (jae 94) – Rikkaruoho(ks. LK 86); rikkaviljaAivoitukset (jae 109) – Halut,aikomuksetTurha puhe (jae 121) – Puhe,jolla on vain vähän tai eilainkaan arvoa, tai joka halveksiipyhiä asioitaSide (jae 125) – Liitto, lupausPyhäkkö (jae 137) –Pyhä paikka101


Opin ja Liittojen Kirja 88:3 – Toinen PuolustajaProfeetta Joseph Smith on opettanut:”Puhutaan kahdesta Puolustajasta.Toinen on PyhäHenki, joka annettiin helluntaipäivänäja jonkakaikki pyhät saavat uskon,parannuksen ja kasteen jälkeen.– –Sen jälkeen kun jossakussaon herännyt usko Kristukseenja kun hän on tehnytparannuksen synneistäänja hänet on kastettu syntienanteeksisaamiseksija hän on saanut Pyhän Hengen (kätten päällepanon kautta),joka on ensimmäinen Puolustaja, niin hän nöyrtyköön edelleenJumalan edessä isoten ja janoten vanhurskautta ja eläenjokaisesta Jumalan sanasta, niin Herra on pian sanova hänelle:Poikani, sinut korotetaan. Kun Herra on perin pohjin koetellutihmisen ja havainnut, että tämä on päättänyt kaiken uhallapalvella Häntä, niin ihminen saa huomata, että hänen kutsumisensaja valitsemisensa on tehty lujaksi, ja silloin hänen etuoikeutenaanon saada vastaanottaa toinen Puolustaja – –.Mikä sitten on tämä toinen Puolustaja? Se ei ole enempääeikä vähempää kuin Herra Jeesus Kristus itse; ja tässä on kokoasian ydin: Kun joku saa tämän viimeisen Puolustajan, niinJeesus Kristus käy henkilökohtaisesti hänen luonaan tai näyttäytyyhänelle aika ajoin.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,s. 147–148.)Opin ja Liittojen Kirja 88:6–13 – Kristuksen valkeusKs. Pyhien kirjoitusten opas, hakusana ”Valo, Kristuksen valo”(s. 199) ja Moro. 7:16, 18–19.Opin ja Liittojen Kirja 88:74–86 – Kirkon vanhintentäytyy olla puhtaitaHerra tähdentääuseammin kuin kerranOpin ja Liittojen Kirjanluvussa 88 sitä, ettäniiden, jotka lähtevätjulistamaan evankeliumia,täytyy olla puhtaita.Niiden, jotkaodottivat kutsua sanaajulistamaan, oli määrävalmistautua opiskelemallakansoja ja kulttuureitayhtä hyvinkuin evankeliumin oppeja (ks. jakeet 77–80), mutta heidän olimyös määrä puhdistaa kätensä ja jalkansa (ks. jae 74) sekävälttää kietoutumasta syntiin (ks. jae 86). Presidentti BrighamYoung on kehottanut: ”Jos vanhimmat eivät voi lähteä puhtainkäsin ja puhtain sydämin, heidän on parasta pysyä täällä.Älkää lähtekö ajatellen, että kunhan saavutte Missourijoelle,Mississippille, Ohiovirralle tai Atlantille, niin siellä te puhdistaudutte,vaan lähtekää täältä puhtain käsin ja puhtain sydäminja olkaa puhtaat kiireestä kantapäähän ja eläkää sellaisinajoka hetki. Lähtekää tähän tapaan, ja tähän tapaan työskennelkääja palatkaa takaisin puhtaina kuin pala puhtaanvalkoista paperia. Tämä on oikea tapa lähteä, ja ellette niin tee,teidän sydäntänne särkee.” (Kirkon presidenttien opetuksia:Brigham Young, s. 245.)Vanhin L. Aldin Porter seitsemänkymmenen koorumista onantanut lisäselitystä: ”Pappeusjohtajat, olkaamme tarkkojasiinä, että emme salli nuorten lähetyssaarnaajien lähteä lähetyskentälle,jos heillä on selvittämättömiä rikkomuksia. Se onkuin lähtisi taisteluun kirjaimellisesti ilman kypärää, miekkaatai kilpeä. Muistakaamme, että vaatii aikaa saada voima, jollavoi vastustaa kiusauksen tulia. Samoin myös sen suloisen lohdunsaamiseen, joka aina tulee täydellisen parannuksen tehneensydämeen, kuluu aikaa. Antakaa heille tarpeeksi aikaa.”(”Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi”, Valkeus, heinäkuu 1992,s. 44.)Opin ja Liittojen Kirja 88:127 – Profeettain kouluOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 88 annetun neuvon mukaisestiprofeettain koulu järjestettiin varhain vuonna 1833. Tämänkoulun tarkoituksena oli valmistaa miehiä, joilla oli pappeus,saarnaamaan evankeliumia, huolehtimaan kirkon asioista jaantamaan apua yhteiskunnassa. Myöhemmin, kun Kirtlandintemppeli oli rakennettu, tätä koulua pidettiin temppelissä.Profeettain koulu jatkui pienin keskeytyksin varhaisiin pioneeriaikoihinsaakka Utahin territoriossa. Nämä ensimmäisetkoulut loivat koulutuksen perinteen – sekä hengellisen ettäajallisen – joka johti akatemioiden, yliopistojen sekä seminaarienja uskontoinstituuttien perustamiseen. On selvää, ettäHerra haluaa kansansa olevan hyvän koulutuksen saanutta.Opin ja Liittojen Kirja 88:138–141 – ”Jalkojenpesemistoimitus”Vähän ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus pesi apostoliensajalat täyttääkseen juutalaisen lain tavan ja asettaakseen sen toimitukseksi(ks. JSR Joh. 13:10). LK 88:138–141 viittaa tämäntoimituksen palauttamiseen niille kirkon johtajille, jotka ottivatosaa profeettain kouluun. Kun pyhät rakensivat Kirtlandintemppeliä, profeetta Joseph Smith sanoi, että jalkojenpesemistoimitusoli määrä tehdä temppelissä (ks. History of the Church,osa 2, s. 307–310). Tämän toimituksen oli määrä olla osa laajempaatemppelissä saatavaa toimitusten ryhmää, joka varustaameidät voimalla, jotta voimme tehdä työn, johon meidät onkutsuttu tämän elämän aikana – aivan kuten tämä ensimmäinentoimituksen suorittaminen auttoi valmistamaan kirkonvarhaisia jäseniä heidän tehtäviinsä.102


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee viisi seuraavista tehtävistä (A–H) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 88.AMillaisia ajatuksesi ovat?LK 88:6–13 kehottaa meitä ajattelemaan Jeesusta Kristusta jaHänen merkitystään kaikelle elävälle. Lue tämä pyhien kirjoitustenkohta ja kirjoita joitakin ajatuksiasi Vapahtajasta jaHänen vaikutuksestaan päivittäiseen elämääsi – sekä näkyviäettä yleensä huomaamattomiksi jääviä vaikutuksia. Kirjoitamyös joitakin ajatuksia tavoista, joilla tämä pyhien kirjoitustenkohta tulee vaikuttamaan jokapäiväiseen elämääsi tulevaisuudessa.Mikä olisi toisin, jos useammat ihmiset voisivat tunteaja muistaa tämän pyhien kirjoitusten kohdan opetukset?BSelitä oppiKäytä hyväksesi sitä, mitä opit kohdasta LK 88:17–39, ja annaniin kattava selvitys kuin voit jollekulle, joka haluaa tietää,miksei Jumala yksinkertaisesti salli kaikkien olevan selestisessävaltakunnassa.CTekoja ja niiden seurauksia1. Kohdassa LK 88:62–69 Herra puhui tavoista, joiden avullavoisimme tulla Hänen tykönsä. Hän sanoi, että meidänpitäisi tehdä ainakin kahdeksan asiaa. Jokaista näitä kahdeksaaasiaa seuraa luvattu siunaus, jonka saamme, josteemme sen, mitä Hän neuvoi meitä tekemään. Tee vihkoosikaksi saraketta ja nimeä ne sanoilla ”jos” ja ”sitten”. Kirjoita”jos”-sarakkeeseen, mitä Herra neuvoi meitä tekemään.Kirjoita ”sitten”-sarakkeeseen kunkin teon seuraus.2. Valitse kaksi asiaa, joita Herra neuvoi meitä tekemään, jakirjoita, mitä me voimme tehdä noudattaaksemme Hänenneuvojaan.DSuunnitelma lähetystyöhönvalmistautumiseksi1. Tarkastele kohtaa LK 88:70–86 ja kirjoita, mitä sellaistaHerra ilmoitti kirkon johtajille Joseph Smithin aikana, mikävalmistaisi heitä opettamaan evankeliumia maailmalle.2. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa, että on puhtaat kädet japuhdas sydän?3. Mitkä jakeiden 81–86 opetusten mukaan ovat syyt, miksikirkon johtajien ja jäsenten täytyy varoittaa kaikkia ihmisiä?(Ks. myös Hes. 33:1–9.)ESuunnittele kouluKuvittele, että sinua pyydettäisiin aloittamaan uusi koulunuorille myöhempien aikojen pyhille heidän valmistamisekseenelämää varten, mutta erityisesti työhön, joka Herrallaolisi heille. Sen pohjalta, mitä luit kohdasta LK 88:77–80, mitäaineita panisit oppilaat opiskelemaan tässä koulussa?FLaadi luettelo tapahtumistaLaadi luettelo kohdassa LK 88:87–116 olevista tapahtumista,jotka tulevat ilmaantumaan. Tunnista kukin tapahtuma kol-men pääajanjakson perusteella: ennen Vapahtajan toistatulemista, Hänen toisen tulemisensa aikana ja tuhatvuotisenvaltakunnan lopussa.GSovella pyhiä kirjoituksiaVaikka LK 88:119 viittaakin temppeliin, se on myös malli kotejammevarten, joiden on myös määrä olla pyhiä paikkoja.Selitä lyhyesti, mitä perhe voisi sinun mielestäsi tehdä soveltaakseenkutakin periaatetta, josta Herra puhui tässä jakeessa,jos he haluaisivat kotinsa olevan ”Jumalan huone” tai toisinsanoen paikka, jossa Hänen henkensä voisi asua ja olla vahvistavanaja suojelevana vaikutuksena kaikille siellä asuville.HPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 88:123–1241. Tee luettelo siitä, mitä Herra pyytää meiltä kohdassaLK 88:123–124 kirjoittamalla Hänen neuvonsa kahteen luetteloon:”Tehtäviä asioita” ja ”Asioita, joita ei tule tehdä”.2. Valitse kaksi käskyä listaltasi ja selitä, miksi Herra sinunmielestäsi haluaisi meidän pitävän ne. Esitä esimerkkejäomien kokemustesi tai pyhien kirjoitusten avulla.Opin ja LiittojenKirja 89Viisauden sanaVuonna 1833 profeetta Joseph Smith asui perheensä kanssaNewel K. Whitneyn kaupassa Kirtlandissa Ohiossa.Eräässä Whitneyn kaupan yläkerran huoneessa profeettaperusti ensimmäisen profeettain koulun (kuten LK:nluvussa 88 käskettiin). Vaikka presidentti Brigham Youngei ollutkaan siihen aikaan toimineen profeettain koulunjäsen, hän puhui noista opetuksen saamisen kokoontumisistaja siitä, kuinka Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 89oleva ilmoitus saatiin: ”Kokoontuessaan tähän huoneeseenaamiaisen jälkeen he sytyttivät heti ensimmäiseksi piippunsaja puhuivat poltellessaan valtakunnan asioistaja syljeskelivät kaikkialle huoneeseen, ja heti, kun he ottivatpiipun suustaan, he panivat sinne suuren tupakkamällin.Usein kävi niin, että kun profeetta astui huoneeseenopettamaan, hän joutui keskelle savupilveä. Tämä ja hänenvaimonsa valitukset siitä, että hän joutui siivoamaan niinsaastaista lattiaa, panivat profeetan ajattelemaan asiaa,ja hän pyysi Herralta ilmoitusta vanhinten tupakankäytöstä.”(Julkaisussa Journal of Discourses, osa 12,s. 158.) Viisauden sanana tunnettu ilmoitus oli seurausprofeetan kysymykseen.103


Huomaa, että kohdassa LK 89:3 Herra sanoi tämän ilmoituksenolevan periaate, ”johon liittyy lupaus”. Kun luettämän luvun, kiinnitä erityistä huomiota Herran lupauksiin.Vaikka meillä on nykyisin paljon lääketieteellistänäyttöä, joka tukee viisauden sanassa annettuja neuvoja,siitä oli tuskin lainkaan tietoa aikana, jona ilmoitus annettiin.Huomaa kuitenkin etenkin hengelliset siunaukset,jotka luvataan. Tiede ei edes yritä näyttää toteen Herranlupaamia hengellisiä siunauksia, mutta miljoonat ihmisetvoivat todistaa siitä, että ne ovat totta. Tämä ilmoituson lisäosoitus profeetta Joseph Smithin profeetallisestakutsumuksesta.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 89Vehkeilevät ihmiset (jae 4) –Ihmiset, jotka sopivat keskenääntekevänsä jotakinpahaa tai laitontaVäkevät juomat (jakeet 5, 7)– AlkoholijuomatYrtti (jakeet 8, 10–11) – KasviKuumat juomat (jae 9) –Kahvi ja tee (ks. kohdanLK 89:9 osio ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”)Ymmärryksellä (jae 11) –Hillitysti, ei ylenmäärinNapa (jae 18) – SisäelintenvertauskuvaYdin (jae 18) – Luun sisinosa, jossa on ravintoaineita(kuvaa elinvoimaisuutta javahvuutta)Opin ja Liittojen Kirja 89:2 – ”Ei käskynä taikkapakkona”Presidentti Joseph F. Smith on selittänyt: ”Syy siihen, ettäviisauden sanaa ei annettu ’käskynä taikka pakkona’, oliepäilemättä tuona aikana ainakin se, että jos se olisi annettukäskynä, se olisi saattanut jokaisen, joka oli tullut näidenvahingollisten aineiden orjaksi, tuomion alaiseksi. Herra oliarmollinen ja antoi heille mahdollisuuden voittaa vaikeutensa,ennen kuin Hän saattoi heidät lain alaisuuteen. Myöhemminpresidentti Brigham Young ilmoitti – –, että viisauden sana onHerran ilmoitus ja käsky.” (Julkaisussa Conference Report,lokakuu 1913, s. 14.) Viisauden sanan noudattaminen on myösyksi vaatimus temppelisuosituksen saamiseksi.Opin ja Liittojen Kirja 89:9 – Mitä ”kuumat juomat”tarkoittavat?Presidentti Hyrum Smith, profeettaJoseph Smithin veli, kirkon patriarkkaja presidentin apulainen, onopettanut: ”Ja vielä, ’kuumat juomateivät ole ruumista eivätkä vatsaavarten’. Monet ihmettelevät, mitätämä voi tarkoittaa; tarkoittaako seteetä ja kahvia vai ei? Sanon, ettäse tarkoittaa teetä ja kahvia.” (”TheWord of Wisdom”, Times and Seasons, 1. kesäkuuta 1842, s. 800.)Opin ja Liittojen Kirja 89:19 – Viisauden jasalattujen tiedon aarteiden löytäminenKahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti,vanhin Boyd K. Packer on opettanut:”Ruumiinne on mielenne välikappale. Tunteissanne henkenneja ruumiinne ovat lähimpänä ykseyttä. Se, mitä opitte hengellisesti,riippuu jossakin määrin siitä, kuinka kohtelette ruumistanne.Sen vuoksi viisauden sana on niin tärkeä.Riippuvuutta aiheuttavat aineet, jotka tuossa ilmoituksessakielletään – tee, kahvi, alkoholi ja tupakka – ehkäiseväthengellisen ilmoituksen hienovaraisia tunteita, aivan kutenmuutkin huumeet tekevät.Älkää ylenkatsoko viisauden sanaa, sillä se voi maksaa teille’suuria tiedon aarteita, vieläpä salattuja aarteita’ [LK 89:19],joita on luvattu niille, jotka pitävät sen. Hyvä terveys on lisäsiunaus.”(”Henkilökohtainen ilmoitus – lahja, koe ja lupaus”,Valkeus, tammikuu 1995, s. 59–60.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 89.ASelitä ajatusKohdassa LK 89:3 Herra sanoi, että viisauden sana on ”sovellettuheikkojen kyvyn mukaan, kaikista pyhistä heikoimpienkin”.Selitä, kuinka sinun mielestäsi viisauden sanan noudattaminenvoi auttaa ihmistä tulemaan vahvaksi kaikillaelämän osa-alueilla – fyysisellä, henkisellä, tunneperäisellä,sosiaalisella ja hengellisellä.BOle todistajana1. Kohdassa LK 89:4 Herra selitti yhden syyn viisauden sananantamiseen. Kirjoita, mitä tämä jae tarkoittaa.2. Etsi todiste, joka tukee tätä viisauden sanan tarkoitusta.Huomaa esimerkiksi tienvarsimainoksissa, aikakaus- jasanomalehdissä tai televisiossa olevat mainokset. Kuvailevihkoosi yhtä tai kahta niistä. Mikä niiden olennaisinajatus tuntuu olevan? Mitä ne eivät kerro? Millä tavoin netäyttävät jakeessa 4 olevan profetian?3. Esitä lyhyet vastaukset seuraaviin kysymyksiin:a. Miksi jotkut ihmiset haluavat rohkaista sinua käyttämäänviisauden sanan kieltämiä aineita?b. Miksi sinun pitäisi noudattaa viisauden sanaa?104


CTee luetteloOpin ja LiittojenKirja 90Valtakunnan avaimet1. Herra kuvaili kohdassa LK 89:5–17 useita vahingollisiaaineita ja terveellisiä ruokia. Tee vihkoosi kaksi luetteloa –anna yhden nimeksi ”Vahingollisia aineita” ja toisen”Terveellisiä ruokia”. Kirjoita jokaisen merkinnän jälkeenlyhyesti, mitä Herra sanoi sen käytöstä.2. Herra ei merkinnyt viisauden sanaan kaikkea, mitä meidänpitäisi tai ei pitäisi syödä tai juoda. Meidän odotetaankäyttävän tervettä järkeä, kirkon paikallisten ja ylimpienjohtajien neuvoja sekä Pyhän Hengen ohjausta. PresidenttiBoyd K. Packer on sanonut:”Jäsenet kirjoittelevat ja kysyvät, onko tämä tai tuo vastoinviisauden sanaa. On tunnettua, että tee, kahvi, alkoholija tupakka ovat vastoin sitä. Viisauden sanaa ei ole esitettysen yksityiskohtaisemmin. Sen sijaan me opetamme periaatettayhdessä luvattujen siunausten kanssa. On olemassamonia tapaa muodostavia ja riippuvuutta aiheuttaviaaineita, joita voidaan juoda tai pureskella tai hengittää taiantaa ruiskeena ja jotka vaurioittavat niin ruumista kuinhenkeäkin, mutta joita ei mainita ilmoituksessa.Kaikkea vahingollista ei mainita erikseen. Esimerkiksiarsenikki on varmasti pahasta, mutta ei ole tapaa muodostavaa!Herra on sanonut, että se, jota täytyy käskeä kaikessa,’on laiska eikä ymmärtäväinen palvelija’ (LK 58:26).”(”Viisauden sana – periaate ja lupauksia”, Valkeus, heinäkuu1996, s. 17.)Tarkastele presidentti Packerin sanoja ja kirkon johtajienmuita neuvoja viisauden sanasta ja lisää luetteloosi muutamiamuita asioita, joita tehdä ja jättää tekemättä.DPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 89:18–211. Tee luettelo kohdassa LK 89:18–21 olevista siunauksista,jotka Herra lupasi niille, jotka noudattavat viisauden sanaa.2. Jos puhuisit nuorten ryhmälle viisauden sanasta, mitä esimerkkejäantaisit kustakin siunauksesta?Presidentti Joseph Fielding Smith opetti, että Jumalan valtakunnanavaimet maan päällä ”ovat oikeus johtaa;ne ovat voima ja valtuus hallita ja ohjata kaikkia Jumalanasioita maan päällä. Niillä, joilla on nämä avaimet, onvoima hallita ja valvoa tapaa, jolla kaikki muut voivat palvellapappeudessa. (”Iankaikkiset avaimet ja oikeus johtaa”,Valkeus, maaliskuu 1973, s. 108.) Kun tutkit Opinja Liittojen Kirjan lukua 90, kiinnitä huomiota siihen,mitä Herra sanoi profeetta Joseph Smithille näistä pappeudenavaimista.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 90Pakanakansat (jae 10) – Ne,joilla ei ole tietoa evankeliumistatai todellisesta JumalastaPaula (jae 17) – Kätketty ansaTaistella (jae 36) – Keskustella,väitellä105


Opin ja Liittojen Kirja 90:3 – Valtakunnan avaimiaei milloinkaan oteta pois profeetta JosephiltaKohdassa LK 90:3 Herra ilmaisi, että profeetta Joseph Smithpitäisi hallussaan valtakunnan avaimia tässä armotaloudessajopa kuolemansa jälkeen. Presidentti George Q. Cannon, jokaoli neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, sanoipresidentti Brigham Youngin opettaneen, että profeetta JosephSmith ”johti tätä armotaloutta, että Joseph pitää hallussaanavaimia, että vaikka Joseph oli mennyt verhon toiselle puolelle,hän [Joseph Smith] johti tätä armotaloutta ja että hänellä itsellään[Brigham Youngilla] oli avaimet, jotka olivat hänen avaimiaanvähäisemmät. Presidentti Cannon jatkoi sanoen presidenttiTaylorin opettaneen ”samaa oppia, ettekä te koskaantule kuulemaan mitään muuta oppia yhdeltäkään uskolliseltaapostolilta tai Jumalan palvelijalta, joka ymmärtää pyhänpappeuden järjestyksen”. (Gospel Truth, osa 1, s. 255.)Opin ja Liittojen Kirja 90:6 – Neuvonantajatensimmäisessä presidenttikunnassa ”luetaanvertaisiksesi”Ensimmäinen presidenttikunta on kirkon ylin koorumi ja johtaakaikkia kirkon asioita. Neuvonantajat ensimmäisessäpresidenttikunnassa voivat tehdä kaikkea, mitä presidentti voitehdä, ikään kuin hän itse tekisi sen. He työskentelevät kuitenkinpresidentin ohjauksen alaisuudessa ja toimivathänen johdollaan ja suostumuksellaan. Kuten profeetta JosephSmith todisti: ”Kaksitoista eivät ole kenenkään muun kuinensimmäisen presidenttikunnan alaisia – –. Ja kun minua[kirkon presidenttiä] ei ole, ei kahdentoista yläpuolella oleensimmäistä presidenttikuntaa.” (Profeetta Joseph Smithinopetuksia, s. 104.) Toisin sanoen, kun kirkon presidentti kuolee,neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa eivät enääjohda kirkkoa.Opin ja Liittojen Kirja 90:13 – Profeettain kirjoitustenkääntäminenLK 90:13 viittaa profeetta Joseph Smithin kuningas JaakonRaamatun innoitettuun raamatunkäännökseen (JosephSmithin raamatunkäännös), jonka parissa hän työskenteli.Opin ja Liittojen Kirja 90:28–31 – Vienna JaquesHerra kehotti sisar Vienna Jaquesia lähtemään Siionin maahanja saamaan perintöosansa. Hän sanoi myös, että sisarJaquesille pitäisi antaa rahaa muuttokustannusten peittämiseksi.Hän tarvitsi rahan, koska hän oli pyhittänyt kaikenomaisuutensa kirkolle pian kasteensa jälkeen. Tämän ilmoituksenjälkeen sisar Jaques lähti Jacksonin piirikuntaanMissouriin ja sai maata, mutta vainot pakottivat hänet lähtemäänja muuttamaan Pohjois-Missouriin. Hän oli tosi jauskollinen jäsen, joka palveli monin hiljaisin tavoin. Hän ajoiomat vankkurinsa 60-vuotiaana tasankojen halki Suolajärvenlaaksoon. Hän kuoli 96-vuotiaana. Hänen muistokirjoitukseensakirjoitettiin, että ”hän oli uskollinen liitoilleen japiti evankeliumin palautusta mittaamattoman kalliin aarteenarvoisena.” (”In Memoriam: Vienna Jaques”, Woman’s Exponent,1. maaliskuuta 1884, s. 152.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 90.AValtakunnan avaimet1. Mitkä avaimet profeetta Joseph Smithille annettiin kohdanLK 90:1–6 mukaan?2. Kuka muu sai tämän valtuuden?3. Mainitse nimeltä miehet, joilla on nykyisin hallussaan nämäavaimet maan päällä.4. Esitä yhdellä lauseella jakeessa 5 opetettu tärkeä totuus.BCKirjoita omin sanoinTehtäviä ja velvollisuuksia1. Kirjoita, mitä LK 90:4–5 merkitseesinulle.2. Kirjoita ajasta, joka olisi voinut ollavaikea aika mutta jolloin tunsititsesi vahvaksi, koska et pitänytJumalan ilmoituksen sanoja vähäpätöisenäasiana. Jos et keksitällaista aikaa, pyydä perheenjäsentä,kirkon johtajaa tai ystävääsikertomaan sinulle kokemus, jokahänellä on ollut. Tee vihkoosiyhteenveto siitä.1. Mitkä ovat kohdan LK 90:13–18 mukaan ensimmäisenpresidenttikunnan tehtävät ja velvollisuudet?2. Mitkä näistä tehtävistä ja velvollisuuksista saattaisivatsoveltua myös Nuorten Naisten luokan johtajalle taiAaronin pappeuden koorumin johtajalle? Selitä kunkinsoveltumattoman tehtävän ja velvollisuuden yhteydessäsyy soveltumattomuuteen.Opin ja LiittojenKirja 91Apokryfiset kirjoituksetJoissakin Raamatuissa on kirjoja, joita sanotaan apokryfisiksikirjoiksi. Sana ’apokryfinen’ tarkoittaa kätkettyä.Yleisesti ajatellaan, että näitä kirjoja kutsutaan apokryfisiksikirjoiksi, koska ei tiedetä, ovatko ne tosia ja oikeitapyhiä kirjoituksia. Kun profeetta Joseph Smith teki raamatunkäännöstään,hän halusi tietää, pitäisikö hänen kääntääja sisällyttää siihen apokryfiset kirjoitukset. Opin jaLiittojen Kirjan luku 91 on Herran vastaus. Se antaa hyö-106


dyllisiä tietoja, jos haluat lukea apokryfiset kirjoitukset,ja neuvot saattavat soveltua myös muihin hyviin sinua kiinnostaviinkirjoihin.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 91 – Apokryfiset kirjoituksetApokryfiset kirjat ovat Vanhan testamentin ajoilta oleva heprealaistenkirjoitusten kokoelma. Ne eivät sisältyneet tuon ajanhepreankielisiin pyhiin kirjoituksiin mutta kuuluivat kreikankielisiinpyhiin kirjoituksiin Vapahtajan kuolevaisen palvelutehtävänaikana. Jo siihen aikaan oli kuitenkin monia epäilyksiäniiden kirjoittajista ja siitä, olivatko ne innoitettuja kirjoituksia.Apokryfisissä kirjoituksissa olevat kirjat voivat auttaameitä ymmärtämään juutalaisten historiaa Vanhan testamentinlopun ja Uuden testamentin alun välisenä aikana.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 91.AVastaa ystävälleKuvittele, että puhut ystävän kanssa uskonnosta ja näytäthänelle Raamattuasi. Ystäväsi sanoo, että Raamatustasipuuttuu jotakin, ja kysyy, miksei siinä ole apokryfisiä kirjoja.Käytä hyväksesi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjanluvusta 91, ja vastaa ystäväsi kysymykseen.BVertaile1. Mitä Herra ilmoitti Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 91 siitä,kuinka apokryfisistä kirjoituksista voidaan löytää totuus?2. Kuinka tämä neuvo saattaisi soveltua muihin kuin pyhiinkirjoituksiin liittyviin kirjoihin kuten koulukirjoihin?Opin ja LiittojenKirja 92Ole toimiva jäsenJotkut Opin ja Liittojen Kirjassa olevat ilmoitukset saattavattuntua hyvin henkilökohtaisilta tai käytännöllisiltäjonakin erityisenä ajanjaksona kirkon historiassa. Me saatammeajatella, etteivät nuo ilmoitukset päde meihinnykyaikana, mutta tavallisesti niissä opetetaan periaatteita,joita voidaan soveltaa eri tavoin monina eri aikoina.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan luvun 92 – hyvin lyhyenja selvän ilmoituksen – ajattele nykyajan sovellutuksia.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 92Toimiva (jae 2) – Aktiivinen, sitoutunutOpin ja Liittojen Kirja 92:1 – Yhdistynyt veljeskuntaOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 92 oleva ilmaus ”yhdistynytveljeskunta” viittaa ryhmään miehiä, jotka Herra kutsuitekemään työtä yhdessä kirkon velkaongelmien ratkaisemiseksi(ks. LK 82:11–19). Nämä miehet tekivät liiton elääpyhityksen lain mukaan ja tehdä kaiken voitavansa kerätäkseentarvittavan rahan kirkon vapautumiseksi velasta.Ryhmää kutsuttiin joissakin sen kokouksissa pidetyissä pöytäkirjoissamyös ”yhdistyneeksi yritykseksi”. Vaikkeiväthe olleet täysin menestyksellisiä, Herran tälle ryhmälle antamatohjeet, joita löytyy Opin ja Liittojen Kirjan useista eriluvuista, auttavat meitä ymmärtämään paremmin pyhityksenlakia ja niitä siunauksia, joita sitä noudattavat saavat. Opinja Liittojen Kirjan luvussa 92 Herra käski, että Frederick G.Williams, joka oli äskettäin kutsuttu profeetta Joseph Smithinneuvonantajaksi (ks. LK 90:6), oli otettava tämän veljeskunnanjäseneksi.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 92.AKirjoita esimerkkiSeuraavassa on joitakin mahdollisuuksiapalvella kirkossa. Kirjoitakustakin esimerkki, mitä henkilö,joka on kutsuttu tehtävään, voisi tehdäollakseen ”toimiva jäsen”, kuten Herraneuvoi kohdassa LK 92:2.1. Alkeisyhdistyksen 7-vuotiaiden luokan opettaja2. Kotiopettajan nuorempi toveri3. Mehiläisten luokan johtaja4. Seurakunnan nuorten palvelukomitean jäsen5. Iäkkään pariskunnan naapuriOpin ja LiittojenKirja 93Valkeus ja totuusProfeetta Joseph Smith ei antanut taustatietoja Opin jaLiittojen Kirjan luvussa 93 olevasta ilmoituksesta, sillätuona päivänä, ennen ilmoituksen muistiinmerkitsemistään,hän kirjoitti yksinkertaisesti: ”Sain seuraavaa” (Historyof the Church, osa 1, s. 343). Jae 19 antaa meille107


kuitenkin käsityksen sen tarkoituksesta. Tästä ilmoituksestame voimme oppia lisää siitä, kuinka palvella Jumalaaja ketä me palvelemme.Opin ja Liittojen Kirja 93:6–18 – JohanneksentodistusJohanneksen todistus, johon Opin ja Liittojen Kirjan luvussa93 viitataan, on Johannes Kastajan pitämä aikakirja. JohannesKastajan todistus täyteydessään on määrä ilmoittaa vielä,mutta se tulee esiin tulevaisuudessa. Tätä todistusta ei pidäsekoittaa Johannes Ilmoituksensaajan, apostolin, kirjoituksiin,jotka ovat Uudessa testamentissa. (Ks. Neal A. Maxwell, ”NotMy Will, But Thine”, s. 44.)Opin ja Liittojen Kirja 93:11–17 – ”Eikä hän saanuttäyteydestä aluksi”Presidentti Lorenzo Snow on opettanut: ”Kun Jeesus makasiseimessä avuttomana lapsena, Hän ei tiennyt olevansa JumalanPoika eikä sitä, että Hän oli muinoin luonut maan. – – Hänvarttui aikuiseksi, ja Hänen edistymisensä aikana Hänelleilmoitettiin, kuka Hän oli ja miksi Hän oli maailmassa. Kirkkausja voima, joka Hänellä oli ennen kuin Hän tuli maailmaan,tehtiin Hänelle tiettäväksi.” (Julkaisussa ConferenceReport, huhtikuu 1901, s. 3.)Saatat kysyä: ”Mitä ’jumalanpalvelus’ tarkoittaa?” Setarkoittaa kunnioittamista ja arvostamista, osallistumistamuodolliseen uskonnolliseen toimintaan ja toimimistatavoilla, jotka auttavat meitä tulemaan hurskaammiksi.Me tiedämme, että yritämme palvella taivaallista Isää jaJeesusta Kristusta, mutta kuten vanhin James E. Talmage,joka oli kahdentoista apostolin koorumin jäsen, kirjoitti,niin ”ihmisen kyky palvella riippuu siitä käsityksestä,mikä hänellä on kunnioituksensa kohteen arvosta. Ihmisenkyky palvella on siis hänen Jumala-käsityksensä mitta.”(Uskonkappaleet, 1985, s. 437–438.) Niinpä kun luetOpin ja Liittojen Kirjan lukua 93, kiinnitä huomiota siihen,mitä se opettaa taivaallisesta Isästä ja JeesuksestaKristuksesta ja mitä sinä voit tehdä tullaksesi enemmänHeidän kaltaisekseen. Ajattele tätä lukua syvällisesti, silläsiinä on totuuksia, jotka ovat kyllin yksinkertaisia lastenymmärrettäviksi ja kyllin voimallisia oppineimpien ja hengellisimpienihmisten älyn herättämiseksi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 93Maja (jakeet 4, 35) – AsuinpaikkaArmo (jakeet 11–13, 20) –Jumalan voima ja valta, jokasallii meidän päästä iankaikkiseenelämään ja korotukseenSyntyneet minun kauttani(jae 22) – Tulleet Kristuksenpojiksi ja tyttäriksi kasteenja Hengestä uudestisyntymisenkauttaElementti (jae 33) – Aineellisenmaterian perusosaOpin ja Liittojen Kirja 93:12–13, 19–20 – ”Armoaarmon päälle”Armo tarkoittaa lujuuden ja voiman saamista Jumalalta. LK93:12 opettaa, että Jeesus Kristus sai ”armoa armon päälle”.Varttuessaan Hän sai apua ja hengellisiä lahjoja Isältään. Jae 13opettaa, että Jeesus ”sai yhä armoa armon päälle, kunnes hänsai täyteyden”. Hän edistyi Isältään saamansa avun, lujuudenja voiman avulla tasolta toiselle, kunnes Hän sai tuon täyteyden.Kun me pysymme uskollisina ja kuuliaisina käskyille,mekin saamme ”armoa armon päälle” (jae 20) ja saamme ajallamme”hänen täyteydestään” (jae 19).Opin ja Liittojen Kirja 93:21–23, 25, 29, 38 –”Alussa”Iankaikkisuudella ei ole alkua eikä loppua, ja me olemme iankaikkisiaolentoja. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 93 olevailmaus ”alussa” tai ”alusta asti” tarkoittaa aikaa, jolloin tähänkuolevaiseen kokemukseen liittyvät asiat olivat aluillaan.Tuossa alussa meidän taivaallinen Isämme esitti suuren onnensuunnitelmansa, joka antaa meille mahdollisuuden tullaHänen kaltaisikseen.Opin ja Liittojen Kirja 93:40–50 – Kasvattakaa”lapsenne valkeudessa ja totuudessa”Kohdassa LK 93:36–39 Herra opetti, mitä valkeus ja totuusovat ja kuinka ne voidaan kadottaa tai ottaa pois. Ja jakeessa40 Hän käski vanhempia ”kasvattamaan lapsenne valkeudessaja totuudessa”. Vanhin Marion G. Romney, joka oli kahdentoistaapostolin koorumin jäsen ja myöhemmin neuvonantajaensimmäisessä presidenttikunnassa, varoitti, että ”vanhempienepäonnistuminen lastensa opettamisessa ei vaikutaainoastaan heihin ja heidän lapsiinsa vaan kokonaisiin kulttuureihin.Tällainen epäonnistuminen edisti osaltaan jumalattomuutta,jonka seurauksena tuli vedenpaisumus; se edisti osaltaan muinaisenIsraelin kukistumista ja Mormonin Kirjan kansojentuhoa.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1969,s. 108–109.)108


Presidentti Harold B. Lee sanoipuhuessaan kirkon pappeudenhaltijoille:”Nuorisomme on vaarassa.Pitäkää kotinne siteet lujina, veljet.Muistakaa – kuten me kaikki olemmeyrittäneet sanoa, ja kuten olen toistanutmonesti – –, että ’suurin työ, mitäte veljet koskaan tulette isinä tekemään,tapahtuu oman kotinne seiniensisäpuolella’. Älkää laiminlyökö vaimoanne,lapsianne. Varatkaa aikaaperheiltaan. Kootkaa lapsenne ympärillenne. Opettakaa heitä,opastakaa heitä ja suojelkaa heitä. Emme ole koskaan ennentarvinneet yhtä paljon kodin voimaa ja yhteistuntoa. Jos toimimmenäin, tämä kirkko kasvaa jättiläisaskelin, ja sen voimaja vaikutus kaikkialla maailmalla lisääntyvät voimakkaasti.”(”Seuratkaa kirkon johtajia”, Valkeus, joulukuu 1973,s. 512–513.)Presidentti Gordon B. Hinckley on kehottanut: ”Vanhemmat,valvokaa perheenne turvallisuutta. Kasvattakaa lapsenne valkeudessaja totuudessa, kuten Herra on käskenyt. Antakaaheille paljon rakkautta mutta älkää hemmotelko heitä pilalle.Kertokaa heille todistuksestanne. Lukekaa pyhiä kirjoituksiayhdessä. Opastakaa ja suojelkaa heitä. Teillä ei ole suurempaasiunausta tai suurempaa vastuuta kuin ne, jotka Herra onantanut teidän huostaanne. Rukoilkaa yhdessä. Perherukoukselle,jossa kaikki polvistuvat yhdessä Herran eteen, ei ole korviketta.”(”Kiitos Herralle Hänen siunauksistaan”, Liahona,heinäkuu 1999, s. 105.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 93.AMitä opit?Kohdassa LK 93:19 Herra sanoi antaneensa meille ”nämä sanat[jakeet 1–18], jotta te ymmärtäisitte ja tietäisitte, miten teidänon kumartaen rukoiltava, ja tietäisitte, mitä teidän on kumartaenrukoiltava” (kursivointi lisätty), jotta me voisimmelopulta saada Isän täyteyden, mikä on korotus (ks. LK 132:6,19–20). Haluat ehkä tarkastella uudelleen tämän oppilaanaineiston Opin ja Liittojen Kirjan luvun 93 johdannossa olevaalyhyttä pohdintaa jumalanpalveluksesta.1. Tee vihkoosi kaksi saraketta ja nimeä ne ”Miten palvellaJumalaa” ja ”Ketä me palvelemme”. Kirjoita sopivaansarakkeeseen, mitä opit kohdasta LK 93:1–18. Selitä, mitäkukin totuus opettaa sinulle siitä, miten palvella Jumalaatai ketä me palvelemme.2. Mitä aiot tehdä eri tavalla oppimasi perusteella?BKuinka tärkeää se on?Joskus yksinkertaisimmat totuudet ovat kaikkein tärkeimpiäja voimallisimpia. Tutki kohtia LK 93:20, 26–28, 36–39 jakirjoita, mitä ne opettavat käskyjen pitämisen tärkeydestä.C”Minä olen käskenyt teitä”1. Tee yhteenveto Herran ensimmäisen presidenttikunnankolmelle jäsenelle ja Kirtlandin Ohion piispalle kohdassaLK 93:40–50 antamista neuvoista.2. Miksi Herran oli tärkeää antaa näille kirkon johtajilleheidän perheisiinsä liittyviä neuvoja?3. Kirjoita kolme asiaa, jotka aiot tehdä, kun olet äiti tai isä,kasvattaaksesi perheesi yhdenmukaisesti Herran näissäjakeissa antamien neuvojen kanssa (ks. myös kohdanLK 93:40–50 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).Kirkko rakentaa tällä hetkellä ympäri maailman moniarakennuksia, kuten seurakunta- ja vaarnakeskuksia, temppeleitäja seminaari- ja instituuttirakennuksia. KunOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 94 oleva ilmoitus annettiin,pyhät eivät olleet kuitenkaan rakentaneet yhtäänrakennusta. Herra oli käskenyt rakentaa rakennuksen –Kirtlandin temppelin – mutta jäsenet eivät olleet vieläaloittaneet rakennustyötä. Tässä ilmoituksessa Herra käskikirkkoa rakentamaan kaksi muuta rakennusta. Kun luettämän ilmoituksen, mieti sitä, mitä Herran käsky rakentaanämä kaksi rakennusta ja temppeli opettaa siitä, mikä onvälttämätöntä Jumalan työn perustukseksi.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 94.AOpin ja LiittojenKirja 94Ohjeita kirkon rakennuskomitealleRakentaminen ja tärkeysjärjestysKirjoita, mitkä kolme ensimmäistä rakennusta Herrakäski kirkkoa rakentamaan tämän armotalouden aikana(ks. LK 94:1, 3, 10), ja selitä kunkin tarkoitus.109


BSovella periaatettaPappeusjohtajat, jotka kirkon johtajat ovat valtuuttaneet, vihkivätrukouksin kaikki kirkon rakennukset. Lue LK 94:8–9,12 oppiaksesi, mitä Herra odotti vihityiltä rakennuksilta.Selitä, kuinka tämä soveltuu kirkkorakennuksiimme nykyisin.JohnJohnsoninkotiJohn JohnsoninmajataloJoseph Smithvanhemman kotiKirtlandin varhaisia maamerkkejäNewelK. WhitneynkotiHautaus-maa-KirjapainoMetodistikirkkoOpin ja LiittojenKirja 95Rakentakaa minulle huone!ChagrinjokiWhitneynkauppaOrsonHyden parkitsimoJoseph SmithinkauppaliikeJoseph Smithnuoremman kotiTemppeliSidneyRigdonin kotiPankkiHyrumSmithin kotiMiksi jotkut ihmiset toisinaan viivyttelevät Herran antamientehtävien suorittamisessa? Lähes kuusi kuukautta olikulunut siitä, kun Herra oli antanut käskyjä temppelinrakentamisesta Kirtlandiin, eikä rakennustyötä ollut aloitettu.Opin ja Liittojen Kirjan luku 95 auttaa meitäymmärtämään, miltä Herrasta tuntuu, kun me viivyttelemmesen tekemisessä, mitä Hän pyytää. Opimme myöställaisen omalta puoleltamme johtuvan toimettomuudenseurauksista ja siitä, kuinka Herra nuhtelee meitä jaauttaa meitä tekemään parannuksen.Toivottavasti me kaikki olemme kuten profeetta JosephSmith ja muut, jotka olivat hänen kanssaan, kun tämäilmoitus annettiin. Presidentti Brigham Young sanoimyöhemmin: ”Ilman ilmoitusta Joseph ei pystynyt tietämäänyhtään enempää kuin kukaan muukaan siitä,mitä haluttiin, ja ilman käskyä kirkko oli liian vähälukuinen,liian heikko uskossa ja liian köyhä taloudellisestiyrittämään sellaista valtavaa hanketta. Mutta ilmoituksenkannustamana pelkkä kourallinen miehiä, jotka elivättyhjästä, hivenellä maissipuuroa ja maitoa, ja maidonpuuttuessa usein suolaa tai sitten ei; suurenmoinen profeettaJoseph, joka kaivoi kiviä omin käsin louhoksesta;ja siihen aikaan kirkossa olleet muutamat ihmiset, jotkaseurasivat hänen esimerkkiään kuuliaisuudessa jaahkeruudessa missä hyvänsä, missä heitä tarvittiinkin;työläiset, jotka asettelivat kiviä seinillä pidellen toisessakädessä miekkaa suojellakseen itseään väkivaltaiseltajoukolta ja käsitellen toisella kädellä muurauslastaa,Kirtlandin temppeli – toinen Herran huone, josta meilläon muistiinmerkittyä tietoa maan päällä, saatiin niinvalmiiksi, että se voitiin vihkiä”. (Discourses of BrighamYoung, s. 415.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 95:4 – Kumma tekoniIlmaus ”kumma tekoni” tulee kohdasta Jes. 28:21, jossa Herrasanoi, että Hän nuhtelisi ihmisiä, jotka eivät uskoneet, että heidänoli tarpeen tehdä parannusta. Meidän päivinämme palautetunevankeliumin sanomaa julistetaan monille, jotka uskovat,että heillä on jo totuus. Tässä tilanteessa olevat ihmisetsaattavat pitää ponnistuksiamme kummina. Sen lisäksi evankeliuminpalautus ja totisen kirkon perustaminen maan päälleon kumma tapahtuma ihmisille, jotka pitävät uskomista ilmoitukseen,taivaallisiin ilmestymisiin ja muihin hengellisiin asioihinjärjettömyytenä.Opin ja Liittojen Kirja 95:14 – Herra näyttisuunnitelman kolmelle henkilölleEnsimmäisen presidenttikunnan jäsenet olivat ne kolme,joille Herra näytti Kirtlandin temppelin rakennussuunnitelman.Temppelin arkkitehti Truman O. Angell kertoi:”Frederick G. Williams, yksi presidentti Smithin neuvonantajista,tuli temppeliin, kun seuraava vuoropuhelu tapahtuiläsnäollessani:Kirvesmies Rolph sanoi: ’Tohtori, mitä mieltä olette huoneesta?’[Frederick G. Williams] vastasi: ’Se näyttää minusta tarkalleenmallin mukaiselta.’ Sitten hän kertoi seuraavaa: ’Joseph saiitselleen Herran sanan ottaa kaksi neuvonantajaansa, Williamsinja Rigdonin, ja mennä Herran eteen, ja Hän näyttäisi heillerakennettavan huoneen suunnitelman eli mallin. Laskeuduimmepolvillemme, käännyimme Herran puoleen, ja rakennusilmestyi katseluetäisyydelle: minä olin ensimmäinen,110


joka huomasi sen. Sitten me kaikki katselimme sitä yhdessä.Sen jälkeen, kun olimme tutkineet ulkopuolta tarkasti, rakennusnäytti tulevan aivan yllemme, ja tämän salin rakennenäytti olevan yhtäpitävä sen kanssa, minkä näin siellä pienimpiäyksityiskohtia myöten.” (Julkaisussa Marvin E. Smith,”The Builder”, Improvement Era, lokakuu 1942, s. 630.)3. Mitä Herra sanoi jakeissa 13–14 siitä, kuinka pyhät voisivattehdä parannuksen välinpitämättömyydestään temppelinrakentamisessa?CPiirrä kuva tai kaavioTarkastele periaatetta, jonka Herra opetti kohdassa LK 95:12(ks. myös 2. Ne. 7:10–11). Piirrä kuva tai kaavio, joka voisi esittäätätä periaatetta.DNimeä piirustuksesiTee vihkoosi yksinkertainen, alla olevan kaltainen piirustusKirtlandin temppelistä. Käytä hyväksesi sitä, mitä luit kohdastaLK 95:13–17, ja nimeä temppelin osat ja kirjoita kunkinkerroksen tai huoneen tarkoitus.© 1996 Garth ObornKirtlandin temppeliOpin ja Liittojen Kirja 95:16–17 – Kirtlandin temppelintarkoituksetKirtlandin temppelin päätarkoituksena oli olla paikka, missäHerra voisi palauttaa pappeuden avaimet, jotka olivat välttämättömätsen työn toimittamiseksi, mitä temppeleissä tehdäännykyisin (ks. LK 110). Se toimi myös kokouspaikkana jakouluna.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 95.Opin ja LiittojenKirja 96Maan jakaminen Kirtlandissa321AMiksi Herra nuhtelee meitä?Emme useinkaan pidä siitä, että meitä nuhdellaan tai kuritetaan.Toisinaan me otamme nuhteet vastaan nöyrästi, muttausein olemme taipuvaisia loukkaantumaan tai jopa vihastumaan.Miksi Herra nuhtelee meitä kohdan LK 95:1–2mukaan?BMikä Herrasta on vastenmielistä?1. Etsi kohdasta LK 95:3, 6, 10 ilmaus ”ylen raskaan synnin”.Kirjoita ne kolme syntiä, jotka kirkon jäsenet tekivät ja jotkaolivat vastenmielisiä Herralle.2. Mitkä olivat jakeiden 4–8 ja 11–12 mukaan näiden syntienseuraukset?Rakentaakseen temppelin ja edistääkseen muilla tavoinHerran työtä Kirtlandissa Ohiossa kirkko osti yli 40 hehtaariamaata Peter French -nimiseltä mieheltä (ks. kaavioosiossa ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”). Kauppaankuului rakennus, joka toimi majatalona ja hotellina(talo, joka mainitaan kohdassa LK 96:9). Kirkon johtajateivät päässeet sopuun siitä, kuinka maa tuli jakaa jokaisenetujen mukaisesti, ja niin profeetta Joseph Smith kysyiasiaa Herralta. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan luvun96, pane merkille, minkä Herra sanoi olevan tärkeääHänen työlleen, kun Hän antoi neuvoja tässä ajallisessaasiassa.111


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 96Veljeskunta (jakeet 4, 8) –Yhdistynyt veljeskunta(ks. kohdan LK 92:1 osio”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”, s. 107Voittaa (jae 5) – Nöyryyttää,pehmittää tai tehdä opetettavissaolevaksiRasitukset (jae 9) – VelatOpin ja Liittojen Kirja 96 – Frenchin maatilaIsaacMorleynmaatilaPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 96.AMitä ja miksiKohdassa LK 96:1 Herra sanoi, että hän näki hyväksi lujittaaKirtlandin vaarnaa.1. Mikä sinun mielestäsi lujittaisi Kirtlandin vaarnaa Opin jaLiittojen Kirjan luvussa 96 olevien Herran neuvojen perusteella?2. Kirjoita, miksi sinun mielestäsi kukin merkitsemäsi ehdotuslujittaisi vaarnaa.PeterFrenchinmaatilaKirjapainoWhitneynkauppaTemppeliChagrinjokiBPyhien kirjoitusten arvo1. Mikä vaikutus kohdan LK 96:5 mukaan Herran sanalla voiolla ihmisiin?2. Käytä Pyhien kirjoitusten opasta ja etsi kaksi muuta tärkeäävaikutusta, jotka pyhillä kirjoituksilla voi olla ihmisiin.Kirjoita vihkoosi vaikutukset ja pyhien kirjoitusten viitteet.Haluat ehkä kirjoittaa viitteet kohdan LK 96:5 viereenpyhiin kirjoituksiisi.Frederick G.WilliamsinmaatilaOpin ja Liittojen Kirja 96:2 – Newel K. Whitneyhuolehtimaan maastaNewel K. Whitney oli piispa Kirtlandissa Ohiossa. Kutenaiemmin oli ilmoitettu (ks. LK 42; 51; 72), piispa oli vastuussakirkon ajallisista asioista. Niin muodoin hänelle annettiin vastuumaasta, jolle temppeli oli määrä rakentaa. Tämä on tärkeämuistutus meille myös nykyisin – pyhät kirjoitukset, profeettojenopetukset ja kirkon käsikirjat sisältävät usein tapojaratkaista kirkon johtamisessa kohtaamiamme ongelmia.Opin ja Liittojen Kirja 96:6–9 – John JohnsonJohn Johnson asui Hiramissa Ohiossa tavatessaan profeettaJoseph Smithin ensi kerran ja liittyessään kirkkoon. ProfeettaJoseph ja hänen perheensä asuivat Johnsonien luona jonkinaikaa. Ilmoitus, joka on Opin ja Liittojen Kirjan luku 76, saatiinJohnsonien kodissa. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 96 Herraantoi veli Johnsonille tehtävän huolehtia Peter Frenchin hotellistaja perustaa kirkon kirjapainotoiminta sinne. Kun Yhdistynytveljeskunta lakkautettiin, hotelli annettiin veli Johnsonille,ja se tunnettiin ”Johnsonin majatalona”.Opin ja LiittojenKirja 97Temppelit ja SiionKuten olet oppinut Opin ja Liittojen Kirjan opiskelussasi,yksi evankeliumin palautuksen tarkoituksista myöhempinäaikoina on perustaa Siion – puhdassydämiset, jotkaon valmistettu kohtaamaan Jumalansa ja asumaan Hänenluonaan. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 97 Herra kertoilisää Siionista ja erityisesti siitä, mikä auttaisi Siionia,jotta se ”menestyy ja levittäytyy ja on oleva kunniatatäynnä” (jae 18). Tarkastele huolellisesti sitä, mitä Herraopetti tässä ilmoituksessa, sillä se pätee myös meihinnykyisin, kun me yritämme rakentaa ja perustaa Siionia.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 97Pysyä minussa (jae 3) – Ollaedelleen kuuliainen minulleHuone (jakeet 10, 12, 15) –TemppeliVitsaus (jae 23) – RangaistusJohnsonin majatalo112


Opin ja Liittojen Kirja 97:3–6 – Siionin kouluParley P. Pratt toimi Missourissa olleen koulun johtajana. Sitäkutsuttiin vanhinten kouluksi, ja se käsitti noin 60 oppilasta,jotka kokoontuivat ulkosalla kerran viikossa. Tässä koulussailmoitettiin ja opetettiin monta suurta ja ihmeellistä asiaa.Opin ja Liittojen Kirja 97:21 – ”Siion: PUHDASSYDÄMISET”Presidentti Spencer W. Kimball on selittänyt: ”Siionin muodostavatpuhdassydämiset – ne, jotka on pyhitetty ja joidenvaatteet on valkaistu Karitsan veressä (ks. Al. 13:11). Nämäovat niitä, jotka pukeutuvat rakkauteen kuin viittaan ja palvelevatmuita puhtaasta sydämestään.” (”Huoltotyömme hedelmät”,Valkeus, huhtikuu 1979, s. 150.)Opin ja LiittojenKirja 98Vastaus vainoonPyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 97.AKirjoita selitysKohdassa LK 97:2 Herra sanoi, että Hän tekee laupeudennöyrille. Vihje siitä, mitä nöyryys merkitsee, löytyy jakeen 1lopusta. Käytä hyväksesi opiskelun apuneuvoja, joita onmyöhempien aikojen pyhien julkaisemissa pyhien kirjoitustenpainoksissa, ja etsi lisää nöyryyttä käsitteleviä pyhien kirjoitustenkohtia. Kirjoita sitten, mitä nöyryys tarkoittaa, ja esitäainakin kaksi syytä, miksi haluaisit, että sinua sanottaisiinnöyräksi ihmiseksi.BHerralle otollisiaKuvittele, että ystäväsi sanoisi sinulle: ”Minä tiedän, ettäkirkko on tosi, ja haluan tehdä sitä, mikä on oikein. Mistätiedän, onko elämäntapani otollinen Herralle?” Vastaakysymykseen selittämällä kohta LK 97:8–9. Kirjoita vihkoosi,mitä sanoisit.CKirjoita kysymyksiäKohdassa LK 97:10–19 Herra selitti useita tärkeitä periaatteita,jotka liittyivät temppelin rakentamiseen Siionissa (Missourissa).Kirjoita temppeleistä ainakin neljä kysymystä, joihin voidaanvastata näissä jakeissa opetettujen periaatteiden avulla.Nämä periaatteet soveltuvat temppelien rakentamiseen yhtähyvin meidän aikanamme.DTemppelisuosituksen perustelutLue LK 97:15–17 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Miksi kaikki eivät saa mennä temppeliin ja osallistua toimituksiin?2. Miksi meidän pitäisi olla rehellisiä siinä, olemmeko kelvollisiamenemään temppeliin?Heinäkuun 20. päivänä vuonna 1833 kirkkoa vastustanutväkijoukko hyökkäsi kirkon kirjapainoon, joka oli myösW. W. Phelpsin koti. He tuhosivat painokoneen ja suurimmanosan lähes valmiiksi saaduista Käskyjen kirjoista,heittivät huonekalut kadulle ja hajottivat suuren osanrakennuksesta. Sitten he ottivat kiinni piispa EdwardPartridgen ja veli Charles Allenin ja vaativat näitä kahtamiestä kieltämään todistuksensa Mormonin Kirjasta tailähtemään pakolla piirikunnasta. He kieltäytyivät, ja väkivaltainenjoukko kieritteli heidät tervassa ja höyhenissä.Kolme päivää myöhemmin joukkio palasi ja tuhosi kirkonjäsenten koteja ja liikeyrityksiä. Jotkut kirkon johtajistatarjoutuivat väkijoukon tapettaviksi, jos se lupaisi jättäämuut pyhät rauhaan, mutta tästä tarjouksesta kieltäydyttiin.Sen sijaan he pakottivat kirkon johtajat allekirjoittamaansopimuksen Jacksonin piirikunnasta Missouristalähtemiseksi tammikuuhun mennessä. Oliver Cowderylähetettiin Ohioon antamaan profeetta Joseph Smithilletietoa näistä tapahtumista. Ennen kuin veli Cowderypääsi perille, profeetta oli saanut Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 98 olevan ilmoituksen ja lähetti sen takaisinMissourissa oleville pyhille.Kuvittele, miltä näistä kirkon jäsenistä mahtoi tuntua.Ehkäpä sinulla on ollut kokemuksia, jotka auttavat sinuaymmärtämään. Sellaisissa tilanteissa saattaisimme kysyä:Miksi joskus tapahtuu pahoja asioita, kun yritämme113


tehdä sitä, mitä Herra on pyytänyt? Mitä meidän pitäisisilloin tehdä? Mitä voimme oppia näinä aikoina? Jos jokuloukkaa meitä, onko oikein hakea tilaisuutta kostaa? Kunluet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 98, muista, että sensanat ovat Herran Jeesuksen Kristuksen sanoja. Se opettaa,kuinka Hän haluaa meidän vastaavan vainoon. Äläyritä ainoastaan ymmärtää, mitä tämä ilmoitus merkitsiMissourissa oleville pyhille, vaan mieti, kuinka se soveltuusinulle nykyisin.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 98Oikeutettu (jae 5) – Hyväksyttävä, sellainen, jota pystytäänpuolustamaan laillisenaOpin ja Liittojen Kirja 98:16 – ”Hyljätkää – sota jajulistakaa rauhaa”Ensimmäinen presidenttikunta sanoi toisen maailmansodanaikana antamassaan lausunnossa lainattuaan kohdan LK 98:16ensimmäistä osaa:”Kirkko on ja sen täytyy olla sotaa vastaan. Kirkko itse ei voikäydä sotaa, ellei Herra anna uusia käskyjä. Se ei voi pitääsotaa vanhurskaana keinona kansainvälisten kiistojen ratkaisemiseksi;ne pitäisi ja ne voitaisiin ratkaista – kansojen ollessayhtä mieltä – rauhanomaisin neuvotteluin ja järjestelyin.Mutta kirkon jäsenet ovat kansalaisia tai alamaisia riippumattomissavaltioissa, joihin kirkolla ei ole valtaa. Herra itseon käskenyt meitä kannattamaan ’sellaista lakia, joka onmaan perustuslain mukainen’. [He lainaavat kohtaa LK 98:4–7.]Vaikka tämä ilmoitettu sana liittyi muodoltaan erityisestiAmerikan maahan, ilmoitetut periaatteet soveltuvat siitähuolimatta maailmanlaajuisesti, ja ne on osoitettu erityisesti’teille’ (Joseph Smith) ’ja teidän veljillenne kirkossani’. Sen tähden,milloin perustuslain mukainen laki, näistä periaatteistariippuvainen, kutsuu kirkon miehiä minkä tahansa maan asevoimienpalvelukseen, jolle he ovat alamaisia, heidän suurinkansalaisvelvollisuutensa on ottaa kutsu vastaan.” (JulkaisussaConference Report, huhtikuu 1942, s. 94.)Opin ja Liittojen Kirja 98:23 – ”Kannatte senkärsivällisesti”Piispa Edward Partridge oli esimerkkinä neuvoista, jotkaHerra antoi Opin ja Liittojen Kirjan luvun 98 jälkimmäisessäpuoliskossa. Kertoessaan siitä ajasta Jacksonin piirikunnassaMissourissa, jolloin väkivaltainen joukko kieritteli hänettervassa ja höyhenissä, piispa Partridge kirjoitti: ”Kestinpahoinpitelyni niin alistuneesti ja nöyrästi, että se näytti ihmetyttävänväkijoukkoa, joka salli minun poistua hiljaisuudenvallitessa monen näyttäessä hyvin vakavalta, ja uskon, ettäolin herättänyt heissä myötätuntoa. Ja minä itse olin niintäynnä Jumalan Henkeä ja rakkautta, ettei minussa ollut minkäänlaistavihaa vainoojiani eikä ketään muutakaan kohtaan.”(Julkaisussa History of the Church, osa 1, s. 391.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 98.AEi helppoaOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 98 olevia Herran neuvoja Missourissaoleville vainotuille pyhille ei varmaankaan koettuyksinkertaisena tai miellyttävänä vastauksena tilanteeseen.1. Ajattele vainottujen ja kodeistaan ajettujen Missourinpyhien tilannetta. Mitkä kohdassa LK 98:1–3 olevista neuvoistasaattoivat sinun mielestäsi olla pyhille vaikeita?2. Kirjoita ajasta, jolloin kohtasit tai näit jonkun toisen kohtaavanpaljon koettelemuksia pelotta, lohdutettuna, iloitenaina ja kiittäen tai huomaten myöhemmin, että koettelemuksetolivat hyväksi.BAnna neuvojaKuvittele, että kirkon uusi käännynnäinen kysyy sinultakirkon kantaa tulevissa vaaleissa. Mitä näkemyksiä selittäisittälle henkilölle käyttäen oppaanasi kohtaa LK 98:4–10?Kirjoita ainakin kolme ajatusta ja merkitse kutakin ajatustatukevat jakeiden numerot näkyviin.CKäskyjä ja lupauksia1. Tee vihkoosi kaksi saraketta ja nimeä ne sanoilla ”Käskyjä”ja ”Lupauksia”. Kirjoita sopivaan sarakkeeseen kukinkohdasta LK 98:11–18 löytyvä käsky ja lupaus.2. Jos sinä olisit elänyt Missourissa aikana, jona tämä ilmoitusannettiin, mitkä näistä käskyistä ja lupauksista olisivattehneet sinuun suurimman vaikutuksen? Miksi?Opin ja LiittojenKirja 99Lähetystyökutsu John MurdockilleJohn Murdock (1792–1871) ja hänen perheensäliittyivät kirkkoon, kun ensimmäisetlähetyssaarnaajat kulkivatKirtlandin läpi Ohiossa vuoden1830 syksyllä. Toukokuun 1. päivänä1831, kun he asuivat Orangenkaupunkikunnassa, hänenvaimonsa Julia kuoli synnyttäessäänkaksoset. Edellisenä päivänä,30. huhtikuuta, 24 kilometrinpäässä Kirtlandissa myös EmmaSmith oli synnyttänyt kaksoset – joistamolemmat kuolivat. Koska veli Murdock ei114


pystynyt huolehtimaan kunnolla äidittömistä lapsistaan,hän salli profeetta Josephin ja Emma Smithin adoptoidakaksosensa Julian ja Josephin. Joseph-vauva kuoli myöhemminsairastumisen ja paleltumisen johdosta yönä, jonaprofeetta Joseph kieriteltiin tervassa ja höyhenissä HiramissaOhiossa.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 99, ajattele niitäuhrauksia, joita Herra pyysi veli Murdockilta. Mitäuhrauksia lähetyssaarnaajilta vaaditaan nykyisin? Millätavoin ne muistuttavat niitä, joita Herra edellytti veliMurdockilta? Millä tavoin ne ovat erilaisia?John Murdock palveli lähetystyössä ja otti läpi kokoelämänsä vastaan monia muita kutsumuksia. Hän kuoliuskollisena Herralle ja kirkolle.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 99:4 – Puhdista jalkasiKs. kohdan LK 24:15 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”(s. 36).Opin ja Liittojen Kirja 99:6 – Pidä huolta lapsistasiennen lähtöä”Vuonna 1832 [John Murdock] lähetti kolme vanhinta lastaansekä hieman varoja heidän elatuksekseen piispa Partridgenluo Missouriin. Joseph [Smith] piti Julian, jonka kaksoisveli(Joseph) kuoli Hiramin vainoissa maaliskuussa 1832. Veli Murdockmyi omaisuutensa ja lähetti jonkin verran siitä saamaansarahaa piispa Partridgelle Missouriin lastensa elatukseksi,ja hän antoi hiukan myös veli Josephille. Näin hän olivalmis saarnaamaan evankeliumia.” (Andrew Jenson, LatterdaySaint Biographical Encyclopedia, osa 2, s. 363.)Presidentti Ezra Taft Benson kertoi siitä, kun hänen isänsäGeorge T. Benson, jolla oli vaimo ja seitsemän lasta, sai lähetystyökutsun:”Kokoonnuimme vanhan sohvan ympärille olohuoneeseen,ja isä kertoi meille lähetystyökutsustaan. Sitten äiti sanoi:’Olemme ylpeitä siitä tiedosta, että isää pidetään kelvollisenalähtemään lähetystyöhön. Me itkemme hieman, koska semerkitsee kahden vuoden eroa.’ – –Meidän päivinämme kirkko ei pyydä miehiä jättämään vaimoaanja lapsiaan ja palvelemaan lähetystyössä. Me voimmekuitenkin kannustaa ja tukea isovanhempia, kun he ottavat vastaanlähetystyökutsuja ja jättävät suvun taakseen palvellakseenHerraa. Tekemällä niin me voimme saada samat siunaukset,joista kirkon jäsenet nauttivat aikaisempien sukupolvien aikana.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai tehtävät B ja C tutkiessasi Opin ja LiittojenKirjan lukua 99.ATee haastatteluEsitä lähetyssaarnaajalle tai kotiin palanneelle lähetyssaarnaajallekysymyksiä siitä, millaista on julistaa Jumalan sanaaPyhän Hengen voimalla, kuten kohdassa LK 99:2 mainitaan.Kirjoita vastaukset muistiin. Tämän avulla voit ymmärtääjaetta 2 syvällisesti.BKäytä muita pyhien kirjoitusten kohtiaselventämään oppiaKohdassa LK 99:3 Herra sanoi, että meidän pitäisi ottaa vastaanHänen palvelijansa ”niin kuin lapsi”. Lue Moosia 3:19ja selitä, miten tämä pyhien kirjoitusten kohta selventää, mitäsen tekeminen tarkoittaa.CSovella se nykyaikaan1. Herra pyysi John Murdockia jättämään perheensä ja palvelemaanlähetystyössä. Mitä uhrauksia lähetyssaarnaajatnykyisin tekevät palvellakseen?2. Miksi veli Murdock teki nämä uhraukset ja miksi lähetyssaarnaajatnykyään tekevät niitä?Opin ja LiittojenKirja 100Neuvoja lähetystyöstäprofeetta Joseph Smithille jaSidney RigdonilleJoskus lähetyssaarnaajan on vaikea jättää kotia, perhettäja ystäviä. Profeetta Joseph Smith ja Sidney Rigdon eiväteronneet muista lähetyssaarnaajista. Mitä Herra sanoiheille (ja meille) Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 100?Ja niin isä lähti lähetystyöhön. Vaikken silloin täysin ymmärtänytkäänisäni omistautumisen syvyyttä, minä ymmärrän nytparemmin, että hänen halukkuutensa ottaa tämä kutsu vastaantodisti hänen vahvasta uskostaan.” (”Mestarin jumalallisetominaisuudet”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 37.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 100Hedelmällinen (jae 3) –TuottavaYlevyys (jae 7) – Arvokkuus,vakavuus115


Opin ja Liittojen Kirja 100:3 – ”Ovi avataan hedelmälliseentyöhön”Yksi seuraus profeetta Joseph Smithin ja Sidney Rigdoninlyhyestä lähetystyöstä oli se, että ”Josephin käynti antoi siellätehtävälle työlle merkittävän kipinän” (Kirkon historia aikojentäyttyessä, s. 117.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 100.Kirjoita kirjeMitä kirjoittaisit rohkaistaksesi lähetystyössä palvelevaa ystävää,joka kirjoitti sinulle siitä, kuinka kovasti hän ikävöikotiin? Mitä opetuksia kohdasta LK 100:1–8, 12–17 voisit käyttääkirjeessäsi? Selitä lyhyesti jokaisesta käyttämästäsi opetuksesta,miten ja miksi käyttäisit sitä.Kuvaile eroavuuksiaKohdassa LK 100:9–11 Herra esitti pääpiirteittäin profeettaJoseph Smithin ja Sidney Rigdonin tehtävien ja velvollisuuksienväliset erot. Kuvaile vihkoosi näitä eroavuuksia.BYU:n taidemuseon luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.ABOpin ja LiittojenKirja 101Vastaus vaikeuksiinJacksonin piirikunnassa MissourissaMissourissa olevat pyhät alkoivat saada osakseen paljonvainoa kesällä vuonna 1833. Sen seurauksena kirkonjäsenet suostuivat lähtemään Jacksonin piirikunnasta tammikuuhun1834 mennessä. Kuitenkin vuoden 1833 lokajamarraskuussa vaino yltyi jälleen ankaraksi. Kiihtyneetväkijoukot kerääntyivät ja pieksivät joitakin pyhiä, tuhosivattaloja, huonekaluja, satoa ja eläimiä sekä pakottivatsadat myöhempien aikojen pyhät jättämään kotinsa juuritalven tullen. Suurin osa kirkon jäsenistä ylitti MissourijoenClayn piirikuntaan ja rakensi väliaikaisen katon116päänsä päälle. Profeetta Joseph Smith kirjoitti: ”Näky olisanoin kuvaamaton ja olisi pehmittänyt keiden tahansamaan päällä asuvien ihmisten sydämet paitsi sokeiden sortajienja ennakkoluuloisten ja tietämättömien kiihkoilijoiden.”(History of the Church, osa 1, s. 437.)Miksi Herra salli, että pyhät karkotettiin kodeistaan?Miksi ihmeessä ihmiset Missourissa käyttäytyivät niinväkivaltaisesti pyhiä kohtaan? Miten Siionin kävisi?Kuusi päivää ennen Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 101olevan ilmoituksen saamista profeetta Joseph Smith kirjoitti:”On kaksi seikkaa, joista olen tietämätön, eikä Herrahalua näyttää niitä minulle, kenties oman viisaan tarkoituksensatähden – tarkoitan joissakin suhteissa – ja neovat nämä: Miksi Jumala on sallinut niin suuren onnettomuudenkohdata Siionia ja mikä on tämän suuren ahdistuksensuurena perussyynä. Ja vielä, millä tavoin Hänpalauttaa Siionin takaisin sen perintöosuudelle iankaikkisenilon laulut sen pään päällä? Nämä kaksi seikkaa, veljet,on osittain salattu minulta, niin ettei niitä selvästinäytetä minulle, mutta eräitä sellaisia seikkoja on selvästiilmaistu, jotka ovat aiheuttaneet Kaikkivaltiaan tyytymättömyyden.”(Profeetta Joseph Smithin opetuksia,s. 36.)Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 101, huomaailmoitus, jonka Herra antoi profeetalle näistä kahdestaasiasta, joista tämä tunsi olevansa tietämätön: miksiJumala salli kirkon jäsenten kärsivän niin ankaria vainojaja kuinka Hän auttaisi heitä saamaan takaisinSiionin hallinnan. Koska jokainen meistä kohtaa pettymystäja masennusta, kun elämä ei aina suju sillä tavallakuin ajattelimme tai toivoimme, tämä ilmoitus sisältäähyödyllistä opastusta jokaiselle. Herran vastauksetprofeetta Joseph Smithin kysymyksiin opettavat meillelisäksi enemmän Hänen työstään myöhempinä aikoinaja Hänen toisesta tulemisestaan.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 101Maja (jae 23) – HerranasuinpaikkaKatoavainen (jae 24) –Epätäydellinen, kuolevainenVihollisuus (jae 26) –Vihamielisyys, vihaAlentaa (jae 42) – TehdänöyräksiLunastus (jakeet 43, 76) –Palautus, pelastusRahanvaihtajat (jae 49) –Henkilöt, jotka tekevätsijoituksiaKoota aittoihin (jae 65) –Viedä turvaan varastotiloihinLuste (jakeet 65–66) – Viljapellossaolevat rikkaruohot;rikkaviljaPerustuslaki (jae 77) – Yleistenmääräysten tai sääntöjenkokoelma, YhdysvaltojenperustuslakiHuoneenhaltija (jae 90) –Henkilö, joka on saanutjotakin tehtäväkseen ja onvastuussa siitäPysyä vaatimuksessa(jae 99) – Pitää hallussaomistusoikeus


Opin ja Liittojen Kirja 101 johdanto – Missä pyhätolivat vuoden 1833 joulukuussa?Pyhät selviävättalven ClaynpiirikunnassaClaynpiirikuntaLibertyCaldwellinpiirikuntaRaynpiirikuntaMissourijokiIndependence Heinäkuu 1833: vainot alkavat;väkivalta lisääntyy marraskuuhunastiJacksonin piirikuntaVan Bureninpiirikunta”Maa oli ohuelti kuuranpeittämä, ja pystyinseuraamaan helpostiheidän verta valuvista,poltetun preerian sängenrikki repimistä jaloistaantulevia jälkiä.”– Lyman Wight (julkaisussaHistory of the Church, osa 1, s.438–439)Marraskuu 1833: pyhät pakenevatMissourijoen yliOpin ja Liittojen Kirja 101:21–22 – Siionin vaarnatHerran valtakuntaa maan päällä on joskus verrattu telttaan,jota vaarnat pitävät pystyssä (ks. esim. Jes. 54:2; Moro. 10:31).Kirkko kuten teltta suo turvaa ja suojaa, ja sen vaarnat –pyhien ryhmät, jotka ovat kerääntyneet opettamaan ja tukemaantoisiaan – pitävät sen tukevasti paikallaan (ks. LK45:66–67; 82:14). Se leviää ja ulottuu yli maan.”Eräs maailmankuulu kemisti kertoi minulle, että suola eimenetä makua vanhetessaan. Se käy mauttomaksi muihinaineisiin sekoittumisen ja saastumisen kautta. Samalla tavoinpappeuden voima ei vähene iän myötä; sekin menetetäänsekoittumisen ja saastumisen kautta.Kun nuorukainen tai vanhempi mies saastuttaa ajatuksensapornografisella kirjallisuudella, hän käy mauttomaksi.Kun pappeudenhaltija sekoittaa puheisiinsa valheita tai kiroilua,hän menettää makunsa.Kun joku meistä kulkee lauman mukana ja sekaantuu moraalittomiintekoihin tai ryhtyy käyttämään huumeita, tupakkaa,alkoholia ja muita vahingollisia aineita, hän menettäämakunsa.” (”Maan suola: ihmiskunnalle mauksi ja ihmistenpelastajiksi”, Valkeus, lokakuu 1980, s. 78.)Opin ja Liittojen Kirja 101:81–90 – Vertaus naisestaja väärästä tuomaristaSaatuaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 101 kirkon johtajatpyysivät apua paikallisilta tuomareilta. Valitettavasti monettuomareista olivat väkivaltaisen joukon jäseniä, jotka olivatalun pitäen ajaneet pyhät kodeistaan. He menivät seuraavaksiMissourin kuvernöörin Dunklinin luo ja pyysivät häntä korjaamaanasiat. Kuvernööri ehdotti, että kirkon johtajat kirjoittaisivatselontekoja vääryyksistä, joita he uskoivat tapahtuneen.He tekivät näin ja palasivat kuvernöörin luo. Hän ei tehnytsilloin mitään auttaakseen heitä. Viisi vuotta myöhemminpyhät ajettiin Missourin osavaltiosta, ja he vetosivat Yhdysvaltojenpresidenttiin Martin Van Bureniin. Profeetta JosephSmith itse ajoi heidän asiaansa hänen edessään. Profeetta merkitsimuistiin: ”Vierailuni aikana minulla oli tapaaminen presidenttiMartin Van Burenin kanssa, joka kohteli minua erittäinjulkeasti, ja kuunneltuaan sanottavamme erittäin vastahakoisestihän sanoi: ’Hyvät herrat, asianne on oikea, mutta en voitehdä mitään puolestanne’ ja ’jos pidän teidän puoltanne, menetänMissourin äänet’.” (History of the Church, osa 4, s. 80.)Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 101 Herra ilmaisi, ettei kaikkiakirkon jäseniä kerättäisi Jacksonin piirikuntaan Missouriin,koska tilaa ei olisi kyllin. Sen sijaan jäsenten oli määrä kokoontuaSiionin vaarnoihin. Nämä vaarnat ovat myös ”pyhiä paikkoja”,joissa kirkon jäsenet saavat samat siunaukset kuin ne,jotka asuvat Siionin keskuspaikassa (ks. myös LK 115:5–6).Opin ja Liittojen Kirja 101:30 – ”Puun ikä”Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että tuhatvuotisenvaltakunnan aikana ”ei ole oleva kuolemaa, ennen kuinihmiset ovat vanhoja. Lapset eivät kuole, vaan elävät, kunnessaavuttavat puun iän. Jesaja sanoo sen olevan sata vuotta[ks. Jes. 65:20–22].” (Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 90.)Opin ja Liittojen Kirja 101:39–40 – Suola menettäämakunsaVanhin Carlos E. Asay, joka oli seitsemänkymmenen johtokunnanjäsen, kertoi pappeudenhaltijoille:Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee neljä seuraavista tehtävistä (A–G) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 101.ATäydennä lauseetKäytä apunasi sitä, mitä opit kohdasta LK 101:1–9, ja täydennäseuraavat lauseet:1. Herra salli pyhien vainon Missourissa, koska . . .2. Missourin pyhien erehdyksistä huolimatta Herra aikoo . . .3. Kuten profeetta Aabrahamin, kirkon jäsenten täytyy olla . . .4. Jos kirkon jäsenet eivät kestä kuritusta, he eivät voi . . .5. Missourin pyhät olivat syyllisiä . . .6. Missourin pyhät olivat hitaat kuuntelemaan Jumalaa,joten Hän oli . . .7. Kun elämä on helppoa, jotkut kirkon jäsenet eivät kuunteleHerraa, mutta kun elämä on vaikeaa . . .8. Missourin pyhien heikkouksista huolimatta Herra . . .117


BJeesuksen Kristuksen toinen tuleminenOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 101 Herra vahvisti, että Siionperustettaisiin vielä, että hyvä voittaisi lopulta pahan ja ettäHän tulisi takaisin maan päälle ja hallitsisi vanhurskaudentuhatvuotista valtakautta. Kirjoita Kristuksen toisesta tulemisestaja tuhatvuotisesta valtakunnasta viisi kysymystä, joihinvoidaan vastata kohdan LK 101:23–35 perusteella. Kirjoitajokaisen kysymyksen jälkeen vastaus ja jae, josta se löytyy.CSelitä vertauskuvaKohdassa LK 101:39–40 Herra vertasi kansaansa suolaan.Ajattele eri tapoja, joilla suolaa käytetään, ja kirjoita kahdestatavasta, joilla kirkon jäsenten tulisi olla kuten suola (ks.myös kohdan LK 101:39–40 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”).DKirjoita nykyaikainen vertaus1. Tutkittuasi kohdassa LK 101:43–62 olevaa vertausta jalosukuisestamiehestä ja öljypuista kirjoita nykyaikainenvertaus, jossa on samanlainen sanoma. Sisällytä tulkintaasiseuraavien vertauksen osien nykyaikaistetut muunnokset:Ihmisiä1. Jalosukuinenmies2. Palvelijat3. Vartijat4. VihollinenPaikkoja1. Viinitarha2. Öljypuut3. Torni4. AitaTapahtumia1. Palvelijoita käskettiinistuttamaan kaksitoistapuuta2. Vartijoita käskettiinvahtimaan vaaraa3. He istuttivat öljypuut4. He ihmettelivät, miksirauhan aikanatarvittiin vartijaa5. He tulivat laiskoiksi jatottelemattomiksi6. Vihollinen tuhosiviinitarhan7. Jalosukuinenmies oli vihainenpalvelijoilleen8. Viinitarha korjattiinentiselleen9. Vihollisten linnoitusrevittiin maahan2. Sovella vertausta jalosukuisesta miehestä ja öljypuistakäytäntöön vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:a. Millä tavoin ikäisesi kirkon jäsenet voisivat olla kuinvertauksen palvelijat?b. Keitä vartijat voisivat kuvata?c. Mitä torni voisi kuvata?EMitä nyt?Kirkon jäsenet eivät olleet olleet kuuliaisia, niin että Herraolisi voinut siunata heitä heidän vihollisiaan vastaan, jotenheidän täytyi kärsiä vainoa. Mitä heidän oli määrä tehdä?LK 101:63–101 antaa neuvoja pyhille, jotka oli karkotettu Siionistaja kodeistaan. Esitä lyhyesti Herran neuvot luettelona,joka olisi voitu panna kiertokirjeenä jäsenille.FYhdysvaltojen perustuslakiKirjoita kolme väittämää Yhdysvaltojen perustuslaista senpohjalta, mitä Herra sanoi kohdassa LK 101:77–80.GVastaa alkuperäisiin kysymyksiinTämän oppilaan oppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 101johdannossa lainataan profeetta Joseph Smithin sanoja,jotka auttavat meitä ymmärtämään, mitä hän halusi saadatietää Herralta ennen kuin tämä ilmoitus annettiin. Teeyhteenveto Herran vastauksista niihin kahteen seikkaan,joista profeetta koki olevansa tietämätön.Opin ja LiittojenKirja 102Korkeat neuvostot ja kirkkokuriVaikka profeetta Joseph Smith sai tarvittavat kirkon hallinnonpappeuden avaimet Pietarilta, Jaakobilta ja Johannekseltaennen kirkon perustamista (ks. LK 27:12–13),Herra ilmoitti yhä lisää siitä, kuinka kirkon pitäisi ollajärjestetty ja kuinka sitä tulisi johtaa jäsenmääränlisääntyessä. Esimerkiksi vuonna 1830 kirkon ylimmätjohtajat koostuivat kirkon ensimmäisestä vanhimmasta jatoisesta vanhimmasta (Joseph Smith ja Oliver Cowdery).Vuonna 1832 muodostettiin ylipappeuden presidenttikunta(ks. LK 81), ja tästä presidenttikunnasta tuli vuonna1833 myös kirkon ensimmäinen presidenttikunta. KunOpin ja Liittojen Kirjan luku 102 annettiin, kirkon jäseniäoli noin 3 000 – vastaa nykyään vaarnan kokoa. Herraantoi siis uusia ilmoituksia kasvavan kirkkonsa johtamiseksikäskemällä profeetta Joseph Smithiä järjestämäänensimmäisen korkean neuvoston.Kirkon ensimmäistä korkeaa neuvostoa johti ensimmäinenpresidenttikunta, ja se käsitteli koko kirkkoa koskevia asioita.Kun muita vaarnoja järjestettiin, Herra antoi kuitenkinilmoituksen kirkon johtavasta korkeasta neuvostosta(ks. LK 107:33) – joka oli kahdentoista apostolin koorumi –käsittelemään koko kirkkoa koskevia asioita. Kussakinvaarnassa oli pysyvä korkea neuvosto (ks. LK 107:36), jokakäsitteli ainoastaan siihen vaarnaan kuuluvia asioita.118


Nykyisin kirkon kutakin vaarnaajohtavat vaarnanjohtaja ja kaksineuvonantajaa, ja vaarnan korkeaneuvosto auttaa heitä heidän tehtävissään– Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 102 annetun mallin mukaisesti.Presidentti Stephen L. Richards,joka palveli elinaikanaan kahdentoistaapostolin koorumissa ja neuvonantajanaensimmäisessä presidenttikunnassa, on sanonut: ”Kirkonjohtamisen nerous on johtaminen neuvostojen kautta”(”Voimaa neuvonpidosta”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 73).Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 102Heittää numeroilla arpaa(jae 12) – Osoittaa numerosattumaltaPuolueettomasti (jae 20) –OikeudenmukaisestiEdellä oleva (jae 24) –Aiemmin kirjoitettuVedota (jakeet 27, 31, 33) –Pyytää uutta käsittelyäOpin ja Liittojen Kirja 102:2, 12–33 – ”Ratkaisemaanvaikeita riitakysymyksiä”Sen lisäksi, että korkea neuvosto auttaa huolehtimaan kirkonohjelmista, se auttaa vaarnan johtokuntaa kirkon kurinpidollisissakysymyksissä – seuraten Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 102 annettua mallia. Lisäohjeita on annettu Kirkkokäsikirjassa.Kirkon kurinpitoneuvosto pidetään, kun jäsensyyllistyy vakavaan evankeliumin periaatteiden rikkomiseen,kuten haureuteen, aviorikokseen, homoseksuaalisiin tekoihin,aborttiin, rikollisiin tekoihin, luopumukseen tai puolisontai lasten hyväksikäyttöön. Joitakin kurinpitoneuvostojapidetään seurakuntatasolla, kun taas vakavammat tapauksetkäsitellään vaarna- tai piiritasolla. Nämä kirkon neuvostotpyrkivät saamaan synnintekijän parannukseen JeesuksenKristuksen sovituksen kautta samalla kun ne pyrkivät varjelemaankirkon loukkaamattomuutta ja suojelemaan sen jäseniä.Opin ja LiittojenKirja 103Lunastetaanko Siion?Jacksonin piirikunnassa Missourissa asuneet pyhät joutuivatkokemaan vuonna 1833 paljon vainoa. Vuonna1834 Missourissa olleet kirkon jäsenet lähettivät Parley P.Prattin ja Lyman Wightin Kirtlandiin Ohioon pyytämäänohjausta tilanteeseensa profeetta Joseph Smithiltä.Opin ja Liittojen Kirjan luku 103 annettiin sen jälkeen,kun nämä kaksi miestä tulivat perille ja antoivat profeetalleselonteon.Vaikka Herra oli selittänyt Opin ja Liittojen Kirjan luvussa101 joitakin syitä sille, että pyhien vihollisten oli sallittuajaa heidät Siionista, kirkon johtajilla ja jäsenillä oliyhä kysymyksiä. Jotkut heistä halusivat erityisesti tietää,voisivatko he toteuttaa Herran kohdassa LK 101:55–60antaman lupauksen siitä, että jonkin ajan kuluttua ”kaikkiminun [Hänen] taloni väki” menisi ja lunastaisi Siionin.Opin ja Liittojen Kirjan luvun 103 viimeinen osa tuli vastauksenatähän kysymykseen, ja Herra valtuutti profeetanjärjestämään sen, mikä tuli tunnetuksi Siionin leirinä– 207 miehen ryhmän, jota täydensi 11 naista ja 11 lasta,jotka kulkivat profeetta Joseph Smithin johdolla ja jotkaolivat halukkaita taistelemaan ja antamaan elämänsä Siioninlunastamiseksi.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävät A ja B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 102.AVarmistusjärjestelmäLK 102:9–11 puhuu kirkon presidentistä. Se voi viitata myösvaarnanjohtajaan. Mitä näiden jakeiden mukaan tapahtuu,jos presidentti ei kykene olemaan läsnä tai osallistumaan neuvostoon?BMitä tapahtuu?Esitä lyhyesti kohdan LK 102:13–29 pohjalta, mitä vaarnankurinpitoneuvostossa tapahtuu.Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 103, kiinnitäerityistä huomiota siihen, mitä Herra sanoi ilmoituksenaikaisemmassa osassa, ja silloin käy selväksi, ettei Siionialunastettaisi sotajoukon voimalla. Siion menetettiinsynnin tähden, ja se täytyy lunastaa vanhurskaudella.Vaikka tämä ilmoitus antoi varhaisille pyhille neuvoja heidänaikaansa ja olosuhteitaan varten, sen sisältämilläperiaatteilla on merkitystä myös meille. Meidän täytyypalauttaa vielä Siion ja valmistaa itsemme kansana suorittamaannykyisten profeettojemme johdolla kaikki se,mikä kuuluu Siioniin.119


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 103Kärsinyt (jae 3) – Sallinutheidän tehdä tämänAlistaa (jae 7) – Valloittaa,voittaaAhdistus (jakeet 12–13) –Koettelemukset, vastoinkäymisetOpin ja Liittojen Kirja 103:15–16 – Herra onherättävä Mooseksen kaltaisen miehen lunastamaanSiioninOpin ja Liittojen Kirja opettaa, että kirkon presidentti onMooseksen kaltainen mies (ks. LK 28:2; 107:91).Opin ja Liittojen Kirja 103:20 – Herran kasvottulevat käymään niiden edellä ja kanssa, jotkalunastavat SiioninOn tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että Herran kasvot ovatvain niiden kanssa, jotka ovat kelvollisia siihen (ks. LK 100:13).Tämä ilmoitus käy siis toteen niiden parissa, jotka ovat valmistautuneethengellisesti tällaiseen etuoikeuteen.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 103.AOjennettu käsivarsi(jae 17) – Vertauskuvallinenilmaus, joka viittaa Jumalanaktiiviseen osallistumiseenkäyttäen voimaansa (jotaHänen käsivartensa esittää)aktiivisesti kansansa hyväksiMitä tapahtui? Mitä tulee tapahtumaan?Kohdassa LK 103:1–14 Herra puhui sekä pyhien vihollistensynneistä että itse pyhien synneistä. Vastaa seuraaviin kysymyksiinsen perusteella, mitä näihin jakeisiin on kirjoitettu:1. Mitä pyhien viholliset tekivät? Miksi Herra salli sen?2. Mitä pyhien vihollisille tulee tapahtumaan?3. Mitä Herra lupasi pyhille, jos he pitäisivät käskyt?4. Mitä Herra varoitti, että tulisi tapahtumaan, jos he eivätpitäisi käskyjä?DTee värväysjulisteOpin ja Liittojen Kirjan luvun 103 saamisen jälkeen kirkonjohtajat aloittivat värväyksen Siionin leiriä varten. Tarkastelesitä, mitä kohdassa LK 103:22–36 ja edellä Opin ja LiittojenKirjan luvun 103 johdannossa sanotaan Siionin leiristä, jakuvittele, että olisit Siionin leirin värväyskomiteassa KirtlandissaOhiossa. Suunnittele vihkoosi juliste, joka kutsuu ihmisiäliittymään tähän erikoiseen sotajoukkoon.Opin ja LiittojenKirja 104”Minun omalla tavallani”Vuonna 1832, kaksi vuotta ennen kuin Herra antoiOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 104 olevan ilmoituksen,Hän järjesti kirkon johtajat Ohiossa ja Missourissa”Yhdistyneeksi veljeskunnaksi” (ks. LK 82:11–12). Yhdistynytveljeskunta ei ollut sama kuin pyhityksen laki. Seoli yksi tapa laittaa pyhityksen laki käytäntöön.Taloudelliset vaikeudet Kirtlandissa Ohiossa ja vainotMissourissa tekivät enenevässä määrin vaikeaksi jatkaaYhdistyneen veljeskunnan toimintaa sellaisessa muodossakuin se oli alun perin järjestetty. Kirkon johtajienharkitessa, mitä tehdä, Herra antoi Opin ja LiittojenKirjan luvun 104. Tässä ilmoituksessa Hän selosti joitakinpyhityksen lain tärkeitä periaatteita ja järjestiuudelleen Yhdistyneen veljeskunnan vastaamaan kirkonnoina aikoina kohtaamia haasteita. Tähän sisältyi Missourinja Ohion johtajien erottaminen omiin veljeskuntiineli järjestöihin. Kirkon johtajat, jotka olivat osallisinatässä ensimmäisessä Yhdistyneessä veljeskunnassa, oppivatpaljon kokemuksestaan ja olivat valmiita soveltamaanpyhityksen lakia uusin tavoin.BYhdisteleLK 35:24 on kohdan LK 103:7 rinnakkaisviite ja LK 58:4 onkohdan LK 103:12 rinnakkaisviite. Lue nämä rinnakkaisviitteetja selitä merkitys, jonka ne antavat Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 103 oleville jakeille.CVertaileKohdassa LK 103:15–21 Herra vertasi kirkon presidenttiäMoosekseen (ks. myös LK 28:2; 107:91). Kirjoita tapoja,joilla kirkon presidentti johtaa Jumalan kansaa ”niin kuinMooses”.Kirkko ei järjestä tällä hetkellä yhdistyneitä veljeskuntiakuten noina varhaisina aikoina. Nykyisin me vastaammekirkon taloudellisiin tarpeisiin maksamalla kymmenyksetja muut uhrit, mukaan lukien paastouhrit. Me autammemuita jäsenten suomin humanitaarisin ponnistuksin ja120


varoin. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 103 opetetut periaatteetsoveltuvat meidän aikaamme, kun me maksammekymmenyksemme ja uhrimme Herran omalla tavalla(ks. LK 104:16).konferenssissa 6. huhtikuuta 1932, julkaisussa Relief SocietyMagazine, toukokuu 1932, s. 302; ks. myös Joe J. Christensen,”Ahneus, itsekkyys ja kohtuuttomuus”, Liahona, heinäkuu1999, s. 11.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 104Katoamaton (jae 2) –MuuttumatonRusikoiminen (jakeet 9–10) –Kärsimykset, vainoHuoneenhaltija (jakeet 13,56–57, 74, 77, 86) – Henkilö,joka on vastuussa jostakinHuoneenhallitus (jakeet11–12, 20, 22, 24, 30, 32, 37,40–41, 44, 54, 63, 68, 72–73, 75)– Se, mistä huoneenhaltija onvastuussaTilivelvollinen (jae 13) – Vastuussasiitä, mitä tapahtuuKätten työ (jae 14) –LuominenNahkuritehdas (jae 20) –Paikka eläinten vuotientyöstämiseksi nahaksiKiinnittää (jae 85) – Antaavakuudeksi lainan takaisinmaksustaOpin ja Liittojen Kirja 104:13–18, 55–56 – Kaikkikuuluu HerralleOllessaan kahdentoista apostolin koorumin jäsen vanhinSpencer W. Kimball kertoi seuraavan kertomuksen, joka kuvaasitä, kuinka me joskus unohdamme, että kaikki, mitä meilläon, tulee Herralta ja kuuluu Hänelle:”Eräänä päivänä muuan ystäväni pyysi minua mukaansamaatilalleen. Hän avasi uuden autonsa oven, asettui ohjauspyöräntaakse ja sanoi: ’Mitä pidät uudesta autostani?’Ajoimme ylellisessä, ilmastoidussa, mukavassa autossa maaseudunhalki tyylikkääseen maisemaan sijoitettuun taloon,ja hän sanoi melkoista ylpeyttä tuntien: ’Tämä on minunkotini.’ – –Heilauttaen kättään suuressa kaaressa hän kerskui: ’Kaikkitämä on minun tuolta puurykelmästä järvelle, jyrkänteelleja tilan rakennuksille – ja kaikki, mitä on niiden välissä. Ja niitylläkäyskentelevä karjalauma – sekin on minun.’ – –Siitä on jo monta vuotta. Myöhemmin näin ystäväni kuolleenaylellisten huonekalujensa keskellä palatsimaisessa kodissaan.– – Puhuin hänen hautajaisissaan ja kuljin hautajaissaatossasuurelta maapalstalta, jonka hän oli ottanut haltuunsa, hänenhaudalleen, pikkuruiselle, pitkänomaiselle maatilkulle, pitkänmiehen mittaiselle ja vankkarakenteisen levyiselle.Näin hiljattain saman maatilan, joka lainehti keltaisena viljasta,vihreänä sinimailasesta, valkoisena puuvillasta, piittaamattailmeisesti vähääkään hänestä, joka oli pitänyt sitäomanaan.” (Faith Precedes the Miracle, s. 281–284.)Opin ja Liittojen Kirja 104:78–83 – Maksakaakaikki velkannePresidentti Heber J. Grant on sanonut: ”Jos mikään niinvarojen mukaan eläminen tuo rauhaa ja tyytyväisyyden tunnettaihmissydämeen ja perheeseen. Jos mikään niin velkaisuusja kyvyttömyys velvoitteiden täyttämiseen tuo onnettomuutta,kurjuutta ja masennusta.” (Puhe ApuyhdistyksenPyhien kirjoitusten tutkiminenTee kolme seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 104.AValitse avainsanojaKohdassa LK 104:1–10 Herra antoi ankaran varoituksen niille,jotka rikkovat liittonsa. Valitse näistä jakeista viisi sanaa, jotkaovat sinun mielestäsi tärkeitä tässä Herran opetuksessa. Kirjoitakukin sana vihkoosi ja selitä, miksi se on sinun mielestäsitärkeä.BHerran tapa, osa 1Monet ihmiset kärsivät mm. ruoan, suojan ja terveydenhoidonpuutteesta. Ja näiden ongelmien ratkaisemiseksi on moniaajatuksia. Kohdassa LK 104:11–18 Herra sanoi, että Hänellä olitapa ratkaista nämä ongelmat.1. Lue nämä jakeet huolellisesti ja kirjoita vihkoosi seuraavatluettelot:a. Totuudet, joiden Herra sanoi olevan tärkeitä ymmärtääpuutteessa olevien huolehtimiseksi.b. Asenteet, jotka saisivat aikaan merkityksellisen muutoksenajankohtaisissa ongelmissa, jos useammat meistäomaksuisivat ne.c. Toimenpiteet, jotka ratkaisisivat ongelmat.2. Kirjoita ainakin kolme tapaa, joilla kirkko antaa meille mahdollisuuksiatehdä sitä, mitä Herra neuvoi näissä jakeissa.CTäydennä kaavioVaikka Herra järjesti uudelleen alkuperäisen Yhdistyneen veljeskunnan,Hän ei muuttanut pyhityksen ja huoneenhaltijantehtäväniankaikkisia periaatteita. Kohdassa LK 104:19–46Herra antoi useille veljille tarkkoja ohjeita heidän huoneenhallituksestaan.Tee vihkoosi seuraavanlainen kaavioja täydennä se sen perusteella, mitä luit Opin ja LiittojenKirjan luvusta 104.Opin ja LiittojenKirja 104 Henkilö Ohjeet LupausJakeet 20–23Jakeet 24–26Jae 27Jakeet 28–33Jakeet 34–38Jakeet 39–42Jakeet 43–46121


DHerran tapa, osa 2Kun ihmiset velkaantuvat, he etsivät joskus helppoa, nopeaatai ihmeellistä tapaa päästä tuosta orjuudesta. He saattavattuntea myös masennusta huomatessaan, että suurten velkojenmaksaminen on vaikeaa ja saattaa vaatia vuosikausia. KohdassaLK 104:78–83 Herra antoi Hänen tapansa velasta pääsemiseksi– ei välttämättä helppoa tai nopeaa tapaa, muttavarman tavan. Kirjoita vihkoosi Herran neuvot velasta pääsemiseksija se, kuinka me voimme soveltaa niitä nykyisin.Opin ja LiittojenKirja 105Siionin leiriSiion tullaan lunastamaan. Herra kertoi siinä Siionin leirinjäsenille myös, että Hän oli hyväksynyt heidän kärsimyksensäja siunaisi heitä sen ansiosta, mitä he olivathalukkaita tekemään. Kun kahdentoista apostolin koorumija seitsemänkymmenen ensimmäinen koorumi järjestettiinvuotta myöhemmin, suurin osa heistä oli miehiä, jotkaolivat marssineet Siionin leirissä, osoittaneet uskollisuutensaja viettäneet marssin aikana huomattavan pitkänajan profeetta Joseph Smithiltä oppien ja häntä tarkkaillen.Olisitko sinä tarjoutunut kävelemään 1 600 kilometriä?Toisinaan me opimme eniten silloin, kun me tarjoudummeauttamaan vaikeissa tehtävissä. Herra tarvitsi erityisiämiehiä johtamaan kirkkoa. Siionin leiri tarjosi uskollisimmilletilaisuuden tulla koetelluiksi päättäväisyydessäänauttaa työssä. Mitkä kokemukset valmistavat tulevaisuudenjohtajia tänä päivänä?Kohdassa LK 103:22–35 Herra antoi käskyjä Siionin leirinjärjestämisestä. Se oli joukko, jonka oli määrä marssiaMissouriin ja auttaa kodeistaan ajettuja pyhiä (ks. tämänoppilaan oppaan LK:n luvun 103 johdanto, s. 117).Missourin kuvernööri Dunklin oli luvannut kirkon johtajille,että hänen osavaltionsa nostoväki auttaisi palauttamaanpyhille heidän kotinsa, omaisuutensa ja liikeyrityksensä.Hän esitti myös, että pyhät saattaisivat tarvitaomaa nostoväkeä auttamaan heidän oikeuksiensa suojelemisessaheidän palattuaan Jacksonin piirikuntaan.Siionin leirin oli määrä olla tämä nostoväki.Pyhien vihamiesten painostuksen vuoksi kuvernöörimuutti kuitenkin mielensä osavaltion nostoväen käytöstäpyhien auttamiseksi. Siihen mennessä kun hän oli tehnyttämän päätöksen, Siionin leiri oli jo matkalla kohtiMissouria. Saavuttuaan Missouriin Parley P. Pratt, Siioninleirin jäsen ja myöhemmin yksi tämän armotaloudenensimmäisistä apostoleista, muisteli: ”Meillä oli tapaaminenkuvernöörin kanssa, joka auliisti myönsi vaatimuksenoikeudenmukaisuuden, mutta ilmaisi meille avoimesti,ettei uskaltanut yrittää lakien täytäntöönpanoa tässäsuhteessa pelosta, että se aiheuttaisi koko maahan sisällissodanja verenvuodatuksen. Hän kehotti meitä hylkäämään[luopumaan] oikeutemme rauhan takia ja myymäänmaamme, joilta meidät oli karkotettu.” (Autobiographyof Parley P. Pratt, s. 94.)Siionin leirillä mukana olleet olivat kärsineet nälkää, janoa,kehnoa säätä, sairauksia ja suojan puutetta lähes 1 600kilometrin marssillaan. Heidän oli vaikea ajatella luovuttavansasellaisen vaivan ja kärsimyksen jälkeen. ProfeettaJoseph Smith pyysi Herralta neuvoa, joka tuli Opin jaLiittojen Kirjan luvun 105 ilmoituksessa. Herra antoitässä ilmoituksessa lisätietoa siitä, miksi Siionia ei lunastettaisisiihen aikaan ja mitä täytyy tapahtua ennen kuinPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 105Endowment (jakeet 12, 18, 33) – Hengellisen lahjan antaminenOpin ja Liittojen Kirja 105 johdanto – Lyhyt Siioninleirin historiaHerran annettua ohjeet värvätä miehiä Siionin leiriin(ks. LK 103) kirkon johtajat eivät hukanneet aikaa valmisteluihin.Monet Kirtlandissa Ohiossa tarjoutuivat vapaaehtoisiksisellaiseen, mikä vaikutti hyvin vaaralliselta kutsulta –väkivallantekijät olivat kohdelleen pyhiä Missourissaraa’asti ja uhanneet tehdä niin vastakin. Heber C. Kimball,joka kutsuttaisiin yhdeksi tämän armotalouden ensimmäisistäapostoleista, ilmaisi monien tunteet tuohon aikaan: ”Lähdimmematkaan 5. toukokuuta (1834), ja aamuni oli todellasynkkä. Lähdin vaimoni, lasteni ja ystävieni luota tietämättä,näkisinkö heitä enää lihassa, koska viholliset uhkailivatminua ja veljiä sekä tuossa maassa että Missourissa sillä, ettähe tuhoaisivat meidät ja hävittäisivät meidät maasta.” (JulkaisussaOrson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, s. 40.) Ne,jotka jäivät Kirtlandiin, suostuivat auttamaan niitä perheitä,joista mies oli astunut vapaaehtoisena palvelukseen.Tämä ”Israelin sotajoukko” (LK 105:26) aloitti marssinsa toukokuunalussa. Heihin liittyi matkan varrella uusia miehiäOhiosta, Michiganista ja Illinoisista. He noudattivat sotilasrutiiniaheräten neljältä aamulla ja marssien peräti 56 kilometriäpäivässä. He suorittivat myös sulkeisharjoituksia, muttauseimmista armeijoista poiketen he varasivat aikaa myösrukoukselle, laululle ja evankeliumin tutkimiselle.Valitettavasti jotkut miehet valittivat kärsimyksistään tai johtajiensapäätöksistä. Erään kerran eripura oli niin voimakasta,että profeetta Joseph Smith varoitti heitä, että ennen kuinhe lähtisivät leiristä seuraavana päivänä, he näkisivät merkkejäHerran suuttumuksesta heitä kohtaan. Seuraavana päivänälähes kaikki leirin hevoset olivat sairaita tai rampoja. Sitten122


IllinoisMichiganjärviMichiganIndianaOhio-EriejärviKirtlandClevelandLibertyIowaMissouriFishingj okiMississ ippijokiIllin oisjokiSpringfieldJacksonvilleIndianapolisSpringfieldDaytonRichmondIndependenceJefferson CityM i s s o u r i j o k iOhiojokiprofeetta sanoi heille, että jos he nöyrtyisivät, tekisivät parannuksenja tulisivat yhtenäiseksi ryhmäksi, eläimet parantuisivatvälittömästi. Keskipäivään mennessä kaikki eläimet olivattoipuneet lukuun ottamatta erään katkeroituneen ja muidenyllyttämiseen pyrkivän miehen hevosta.Suurimmalle osalle Siionin leirin miehiä heidän läheinen toveruutensaJumalan profeetan kanssa oli heidän kestämänsävaivan arvoista. Vuosia myöhemmin vanhin Wilford Woodruff,joka oli silloin kahdentoista apostolin koorumin jäsen, todisti:”Me saimme kokemuksen, jota emme olisi voineet saada milläänmuulla tavalla. Meillä oli etuoikeus katsella profeetankasvoja ja meillä oli etuoikeus matkustaa hänen kanssaan1 600 kilometriä ja nähdä Jumalan Hengen vaikutus hänessä jaJeesuksen Kristuksen ilmoitukset hänelle ja noiden ilmoitustentoteutuminen.” (Julkaisussa Journal of Discourses, osa 13,s. 158.)Presidentti Brigham Young sanoi puhuessaan kokemuksestaanSiionin leirillä: ”Kun palasin Kirtlandiin tuon tehtävänjälkeen, eräs veli sanoi minulle: ’Veli Brigham, mitä te olettesaaneet tästä matkasta?’ Minä vastasin: ’Juuri sen, mitätavoittelimme; mutta minä en vaihtaisi sen aikana saamaanitietoa edes koko Geaugan piirikuntaan [piirikunta, jossahän asui], sillä omaisuutta ja rikkauden ehtymättömiä lähteitäei voida verrata tiedon arvoon.” (Julkaisussa Journal of Discourses,osa 2, s. 10.)Kun Siionin leiri saapui Missouriin, sen viholliset olivat valmistautuneetkohtaamaan sen. Leiriydyttäessä Fishingjoelle(missä Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 105 oleva ilmoitus saatiin)leiriin ratsasti ryhmä missourilaisia. Profeetta JosephSmith kirjoitti: ”Viisi aseistettua miestä ratsasti leiriin kiroillenja vannoen, että me ’näkisimme helvetin ennen aamua’. Hesanoivat meille, että 60 miestä oli tulossa Richmondista Raynpiirikunnasta ja vielä 70 Clayn piirikunnasta liittyäkseenJacksonin piirikunnan väkivallantekijöihin, jotka olivat vannoneettuhoavansa meidät täydellisesti.” (History of the Church,osa 2, s. 102–103.) Profeetta kuitenkin lohdutti Siionin leirinjäseniä ja lupasi, että Herra suojelisi heitä. Pian valtava myrskyalkoi raivota. Samalla kun monet Siionin leirissä olleet löysivätsuojan vanhasta lähellä olleesta baptistikirkosta, myrskypilasi väkivallantekijöiden suunnitelmat. He luopuivat yrityksistääntaistella ’mormoniarmeijaa’ vastaan.Jotkut olivat pettyneitä Herran Opin ja Liittojen Kirjan luvussa105 olevaan ilmoitukseen olla taistelematta, ja he napisivatprofeettaa ja Herraa vastaan. Sen seurauksena leiriin levisikoleraepidemia. Neljätoista henkilöä kuoli, heidän joukossaanmuutamia, jotka olivat pysyneet uskollisina. Joskus myösvanhurskaat kärsivät, kun heidän joukossaan on jumalattomia.Profeetta Joseph Smith lupasi, että jos kapinalliset nöyrtyisivätja tekisivät parannuksen, vitsaus lakkaisi. Hänensanansa toteutuivat.Siionin leiri ei ehkä saavuttanut sitä, mitä jotkut sen jäsenistäajattelivat, mutta kuten Herra sanoi kohdassa LK 105:19,se toimi heidän uskonsa koetuksena. Jotkut eivät suoriutuneetkokeesta ja jättivät kirkon, kun taas uskollisia kokemusvahvisti. Yhdeksän tämän armotalouden ensimmäisistä kahdestatoistaapostolista oli Siionin leirin jäseniä seitsemänseitsemänkymmenen presidentin ja muiden 63:n seitsemänkymmenenensimmäisen koorumin jäsenen ohella. Näyttääsiltä, että Herra käytti tätä kokemusta osoittamaan, kukaoli uskollinen ja kehen Hän voisi luottaa (ks. myös LK 105:35).Fishingjoki123


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 105.AKirjoita luettelo1. Kohdassa LK 105:1–6 Herra arvosteli kansansa rikkomuksiatarkoittaen ”kirkkoa enkä yksityisiä jäseniä”, mikäesti heitä näkemästä Siionin perustamista tuona aikana.Tutki näitä jakeita ja kirjoita luettelo siitä, mitä ihmiseteivät Herran sanojen mukaan tehneet. Selitä, mitä mesinun mielestäsi teemme kirkkona nykyisin vahvistaaksemmerunsaammin Siionin asiaa.2. Jakeissa 9–12 ja 31 Herra selitti enemmän siitä, mitä kirkonjäsenet tarvitsivat saattaakseen alulle Siionia. Sen sijaan,että se olisi ollut jotakin, mitä he tekivät väärin, se oli jotakin,mitä he eivät olleet vielä tehneet. Selitä, mitä kirkonoli tarpeen tehdä.3. Selitä näistä jakeista oppimasi perusteella, mitä sinä teettai mitä sinun pitäisi mielestäsi tehdä auttaaksesi vahvistamaanSiionia.3. Nuori naimaton jäsen – äskettäin kirkkoon liittynyt käännynnäinen– joka on hieman lannistunut joidenkin leirinjäsenten käytöstapojen vuoksi marssin aikana ja ihmettelee,pitäisikö hänen pysyä tässä uudessa kirkossa.DMitä tehdä ja mitä olla tekemättä1. Kirjoita kaksi luetteloa kohdasta LK 105:23–40 lukemasiperusteella. Kirjoita ensimmäiseen, mitä Herra käski”lähiseuduilla” (Missourissa) asuvia pyhiä tekemään. Kirjoitatoiseen, mitä Herra käski heitä olemaan tekemättä.2. Valitse luettelon kohta ja selitä, kuinka se yhä nykyisinsoveltuu kirkkoon.Opin ja LiittojenKirja 106”Niin kuin varas yöllä”BKerro esimerkkiKerro esimerkki siitä, kuinka kohdassa LK 105:6 opetettu periaateon vaikuttanut sinun tai jonkun muun elämään.CMitä sinä sanoisit heille?Kuvittele, että sinulla olisi tilaisuus puhua kolmen seuraavanSiionin leirin jäsenen kanssa. (Haluat ehkä tarkastella uudelleenSiionin leirin lyhyttä historiaa osiossa ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”.) Mieti ensin, mitä kukin heistä olisisaattanut sanoa profeetta Joseph Smithin kerrottua heille,mitä Herra sanoi kohdassa LK 105:17–19. Kirjoita sitten, mitäsinä sanoisit kullekin heistä.Värvätessään miehiä ja hankkiessaan rahaa Siionin leiriävarten vuoden 1834 alkupuolella profeetta Joseph Smithkävi useissa kirkon seurakunnissa. Hän asui tänä aikanaFreedomissa New Yorkissa Oliver Cowderyn vanhimmanveljen Warrenin luona, joka oli liittynyt kirkkoon vuonna1831. Myöhemmin, kesken kuukautta, jota profeettakuvasi erittäin kiireiseksi (ks. History of the Church, osa2, s. 170), hän sai Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 106olevan ilmoituksen, joka on osoitettu Warren Cowderylle.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 106, ajattele saamiasitehtäviä ja sitä, kuinka Herran sanat Warrenilletämän kutsumuksesta saattavat soveltua myös sinuunomissa kutsumuksissasi.Siionin leiri1. Keski-ikäinen isä, joka tuntee tulleensa johtajiensa pettämäksija kävelleensä turhaan 1 600 kilometriä.2. Iäkäs jäsen, jonka mielestä kokemus oli hankala, muttajoka oli aina halukas tekemään sen, mitä häneltä pyydettiin,ja on kiitollinen kokemuksesta.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 106Vyöttää kupeet (jae 5) –ValmistautuaValtikka (jae 6) – Hallintovallanvertauskuvana olevakeppi tai sauvaTurhuus (jae 7) – Halusaada asioita, joilla ei oleiankaikkista arvoa124


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 106.AKutsu palvella1. Mitä Herra kutsui Warren Cowderyn tekemään Opin jaLiittojen Kirjan luvussa 106?2. Miksi kutsumus oli Herran mukaan tärkeä?3. Kirjoita luettelo siitä, mitä sellaista ilmoituksessa sanottiin,mitä veli Cowdery saattoi pitää lohduttavana ja rohkaisevana.Valitse kaksi kohtaa luettelostasi ja selitä, miten nesinun mielestäsi saattoivat auttaa häntä.BSovella se itseesiEsitä kaksi tapaa, joilla Opin ja Liittojen Kirjan luku 106 voisoveltua sinuun ja kirkossa saamiisi kutsumuksiin.CHuomaa eroavuudetKohdassa LK 106:4–5 Herra puhui kahdesta erilaisesta ihmisryhmästäja toisesta tulemisestaan. Mitkä nämä kaksi ryhmääovat? Mikä ero niiden välillä on toisessa tulemisessa?Opin ja LiittojenKirja 107Ilmoitus pappeudestaMitä sinä tiedät pappeudesta? Mitkä esimerkiksi ovatAaronin pappeuden voimat ja valtuudet verrattuna Melkisedekinpappeuteen? Mitkä ovat kummankin pappeudenvirat ja miten ne on järjestetty? Miksi pappeus on välttämätön?Löydät vastauksia moniin kysymyksiin pappeudesta Opinja Liittojen Kirjan luvusta 107. Tämä ilmoitus annettiinkahdentoista apostolin koorumille pian sen jälkeen, kun seoli kutsuttu vuonna 1835. (Luettelo tämän armotaloudenensimmäisistä apostoleista löytyy Opin ja Liittojen Kirjanalusta kohdasta ”Kahdentoista apostolin todistus Opin jaLiittojen Kirjan totuudesta”.) Nämä miehet olivat men-neet profeetta Joseph Smithin luokse tavoitellen suurempaaymmärrystä kutsumuksestaan johtaa kirkon pappeuttaja Herran työtä maan päällä. Tämä ilmoitus on monintavoin samanlainen kuin tämän armotalouden pappeudenkäsikirja.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 107Järjestys (jakeet 3, 9–10, 29,40–41, 71, 73, 76) – Jumalanpappeuden valtuuden organisaatioPalvella (jakeet 8, 12) –Ohjata ja johtaaAvaimet (jakeet 15–16, 18, 20,35, 70, 76) – Oikeus johtaa jaopastaaVälimies (jae 19) – Henkilö,joka yrittää saattaa rauhanomaiseeneloon kaksi yksittäistähenkilöä tai ryhmää,joilla on eroavuuksiaMatkustava korkeaneuvosto (jae 38) – Kahdentoistaapostolin koorumiEvankelistat (jae 39) –PatriarkatYlienkeli (jae 54) – KorkeaarvoisinenkeliVakaa (jae 84) – Vakava,arvokasOpin ja Liittojen Kirja 107:1, 6 – LeeviläinenpappeusMooseksen aikana Melkisedekin pappeus otettiin pois israelilaisiltaja pelkästään vähäisempi (tai Aaronin) pappeus pysyiheidän keskellään (ks. LK 84:23–26). Tämä pappeus annettiinainoastaan Leevin heimoon kuuluville miehille – siten se tulitunnetuksi myös leeviläisenä pappeutena. Kuten LK 107:1ilmaisee, leeviläisen pappeuden oikeudet ja valtuudet ovat osaAaronin pappeutta.Opin ja Liittojen Kirja 107:2 – Suuri ylimmäinenpappi MelkisedekVoit lukea lisää Melkisedekistäkohdista JSR 1. Moos. 14:25–40(Pyhien kirjoitusten oppaanosassa ”Valittuja kohtiaJoseph Smithin raamatunkäännöksestä”);Al. 13:14–19;LK 84:6–14 ja Pyhien kirjoitustenopas, ”Melkisedek”, s. 114.Opin ja Liittojen Kirja 107:5 – Pappeus on suurempikuin mikään sen viroistaVanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on opettanut:”Pappeus on suurempi kuin mikään sen viroista. Mikään virka eilisää yhtään voimaa, arvokkuutta eikä valtuutta pappeuteen.Kaikki virat saavat oikeutensa, erikoisoikeutensa, avunsa ja voimansapappeudesta. Tätä periaatetta voidaan kuvata ympyränsegmenteillä. Pappeus on ympyrä. Ympyrän segmentit125


ovat pappeuden kutsumuksia eli virkoja. Jokaisella, joka palveleejossakin ympyrän segmentissä, täytyy olla kokoympyrän voima. Kenelläkään ei voi olla pappeuden virkaa,ellei hänellä ensiksi ole pappeutta.Niinpä pappeus suodaan kelvollisille yksilöille, ja sitten heidätasetetaan pappeuden virkoihin, ja siksi kaikkien pappeuden jakirkon virkojen ilmoitetaan nimenomaan olevan lisäyksiä pappeuteeneli ne ovat peräisin pappeudesta, täydentävät sitä jaovat merkitykseltään vähäisempiä kuin pappeus. – –Edelleen Melkisedekin pappeuden sisällä ei edistytä virastatoiseen. Jokaisella vanhimmalla on yhtä paljon pappeuttakuin apostolilla tai kirkon presidentillä, vaikka näihin jälkimmäisiinvirkoihin kuuluu suurempia johtamistehtäviä valtakunnassa.”(Mormon Doctrine, s. 595–596.)Opin ja Liittojen Kirja 107:15–17, 68–73 –”Aaronin suoranainen jälkeläinen”Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Kirkossa onmuutamia miehiä, joita patriarkat ovat siunanneet ja julistaneetLeevin jälkeläisiksi, mutta he eivät ole vaatineet itselleenpiispan virkaa, sillä tätä tilannetta koskeva ilmoitus puhuuAaronin, ei Leevin, kirjaimellisista jälkeläisistä. On ilmeisestisuuri joukko miehiä, jotka ovat Leevin mutta eivät Aaroninjälkeläisiä.” (Pelastuksen oppeja, osa 3, s. 87.)Opin ja Liittojen Kirja 107:23–38 – Koorumityhdenvertaisia valtuudessaKohdassa LK 107:24 Herra opetti, että kirkon presidentinkuollessa kahdentoista apostolin koorumi on ensimmäisenpresidenttikunnan ”vertainen valtuudessa ja voimassa”.Näin on, koska he ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajiaja pitävät hallussaan Jumalan valtakunnan avaimiamaan päällä. Kuten jakeessa 33 opetetaan, kaksitoista apostoliatyöskentelevät kuitenkin ensimmäisen presidenttikunnan”johdon alaisina”.Seitsenkymmenet ovat kahdentoista vertaiset valtuudessa(ks. LK 107:26). Huomaa, etteivät pyhät kirjoitukset opeta niidenolevan kahdentoista apostolin vertaiset voimassa, koskaseitsenkymmenet eivät pidä hallussaan Jumalan valtakunnanavaimia maan päällä. He ovat kuitenkin kirkon johtavia auktoriteettejakuten kaksitoista apostolia ja ensimmäinen presidenttikunta.Sellaisina he ovat ”kahdentoista – – ohjauksenalaisina” (jae 34) työskennellessään yhdenvertaisia valtuudessakirkossa (siitä nimitys johtava auktoriteetti). Tässä asemassahe voivat auttaa rakentamaan kirkkoa ja ohjaamaankaikkia kirkon asioita kaikkialla maailmassa (jae 34).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee viisi seuraavista tehtävistä (A–H) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 107.AHanki lisää ymmärrystä1. Miksi kohdan LK 107:1–4 mukaan korkeampaa pappeuttakutsutaan Melkisedekin pappeudeksi?2. Lue Melkisedekille kohdan LK 107:2 osiossa ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen” annetut rinnakkaisviitteet.Kirjoita vihkoosi, mitä sellaista opit Melkisedekistä, mikäosoittaa, että on kunnia pitää hallussa hänen mukaansanimettyä pappeutta.BLaadi tietokilpailuKäytä hyväksesi kohdasta LK 107:1–20 oppimaasi ja kirjoitakahdeksan kysymystä sisältävä tietokilpailu, joka punnitseetietoja Aaronin pappeudesta ja Melkisedekin pappeudesta.Kirjoita kunkin kysymyksen jälkeen vastaus ja jae, josta selöytyy.CTee kaavioMuodosta kokonaisuus siitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjanluvusta 107 pappeuden viroista ja koorumeista. Tee vihkoosiseuraavanlainen kaavio ja kirjoita siihen, mitä opit annetuistajakeista:Kirkon presidentti(ks. LK 107:8–9, 65–67, 82,91–92)Kahdentoista apostolin koorumi(ks. jakeet 23–24,27–28, 30–31, 33, 35, 38–39, 58)Ylipapit(ks. jakeet 10, 12, 17)Piispat (ks. jakeet 13–17,68–76, 87–88)Opettajat(ks. jakeet 10, 62–63, 86)DSelitä tärkeysMiten kohdan LK 107:27 mukaan päätökset tehdään kirkonjohtavissa koorumeissa? Miksi sinun mielestäsi meidän ontärkeää ymmärtää tämä periaate?EJos olisit ollut sielläEnsimmäinen presidenttikunta(ks. jakeet 21–22,27, 33, 78–79)Seitsemänkymmentä(ks. jakeet 25–28, 30–31, 34,38, 93–98)Vanhimmat(ks. jakeet 10–12, 60, 89–90)Papit(ks. jakeet 10, 61, 87–88)Diakonit(ks. jakeet 10, 62–63, 85)Kohdassa LK 107:41–57 Herra kertoi Aadamista ja tämänperheestä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Mikä Aadamin rooli patriarkkana oli?2. Kuinka tämä on verrattavissa patriarkan rooliin nykyään?126


FAnna esimerkkejäLK 107:85 esittää diakonien koorumin johtajan velvollisuudet.Anna esimerkki siitä, mitä diakonien koorumin johtaja voisitehdä kullakin jakeessa mainitulla neljällä päävastuualueella –johtaa, neuvotella, opettaa ja rakentaa – suorittaakseen tuonvelvollisuuden.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 108Lupaukset (jae 3) – Liitot jalupauksetOikeus (jakeet 4, 6) – Valtuusja etuoikeusGSinun kokemuksesiLK 107:91–92 kuvaa kirkon presidentin roolia. Kirjoitakokemuksesta, joka sinulla on ollut käsittäessäsi jonkin näissäjakeissa esitetyn ajatuksen paikkansapitävyyden.HJokaisen velvollisuusKirjoita vihkoosi yhteenveto kohdasta LK 107:99–100 jatähdennä sitä, minkä Herra sanoi olevan jokaisen velvollisuus,sekä Hänen varoitustaan.Opin ja LiittojenKirja 108”Vahvista siis veljiäsi”Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 108.ASelitäKirjoita vihkoosi seuraavat lauseet ja selitä, mitä kukin tarkoittaaja kuinka voisit soveltaa niitä elämääsi:1. ”Sielusi olkoon – – rauhassa” (LK 108:2; ks. myös jae 1)2. ”Äläkä enää vastusta minun ääntäni” (jae 2)3. ”Ole tästedes tarkempi lupaustesi täyttämisessä” (jae 3)4. ”Odota kärsivällisesti” (jae 4)5. ”Sinut muistetaan” (jae 4)BAseta tavoiteKohdassa LK 108:7 Herra kehotti Lyman Shermania vahvistamaanmuita neljällä tavalla. Kirjoita vihkoosi nämä neljätapaa. Kirjoita kustakin tarkoin määrätty henkilökohtainentavoite muiden vahvistamiseksi ja kerro, mitä aiot tehdä jakuinka teet sen.Opin ja LiittojenKirja 109Kirtlandin temppelin vihkiminenOpin ja Liittojen Kirja 107:99–100 kehottaa pappeudenhaltijoitaoppimaan aktiivisesti velvollisuutensa. LymanSherman oli esimerkkinä tämän neuvon noudattamisesta.Hän oli Siionin leirin jäsen, yksi tämän armotaloudenensimmäisistä miehistä, joka kutsuttiin yhdeksi seitsemästäseitsemänkymmenen presidentistä ja kutsuttiin, muttaei koskaan asetettu (ennenaikaisen kuolemansa vuoksi),kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi. Koska hänelläoli halu palvella Herraa, veli Sherman meni profeettaJoseph Smithin luokse ja pyrki oppimaan velvollisuutensa.Opin ja Liittojen Kirjassa oleva ilmoitus 108 oli Herranvastaus.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 108, ajattele sitä,miten Herran neuvot veli Shermanille soveltuvat jokaiseen,joka yrittää palvella Herraa. Olisiko sinusta mukavaa,jos sinulle sanottaisiin se, mitä veli Shermanillesanottiin?Oletko osallistunut temppelin vihkimistilaisuuteen? Mitäluulet, että temppelin vihkimisrukouksessa sanottaisiin?Opin ja Liittojen Kirjan luku 109 on profeetta JosephSmithin tämän armotaloudenensimmäisentemppelin – Kirtlandintemppelin – vihkimistilaisuudessapitämärukous. Hän kirjoittirukouksen innoituksenhengen kautta ennenvihkimistä ja luki sen vihkimistilaisuuksissa.Tämä loi mallin, jota onseurattu siitä lähtien. Kaikki temppelien vihkimisrukouksetvalmistetaan innoituksen kautta, ja veljet, jotkaon nimetty suorittamaan vihkiminen, lukevat ne.127


Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 109 oleva rukous olimyös näiden rukousten kieliasun mallina.Kirtlandin temppeli oli merkittävä kirkon ja maailmanhistoriassa. Herra ilmoitti siellä profeetta Joseph Smithilleja Oliver Cowderylle pappeuden avaimet koko ihmiskunnanpelastukseksi – avaimet, jotka mahdollistaisivat pelastavattoimitukset eläville ja kuolleille.Kirtlandin temppelin vihkimiseen liittyi ihmeellisiä hengellisiäilmestyksiä. Jotkut läsnä olleet näkivät apostolitPietarin ja Johanneksen, ja monet näkivät muita enkeleitä.Profeetta Joseph Smith kirjoitti muistiin, että vihkimispäiväniltana temppelissä pidetyssä kokouksessa ”veli GeorgeA. Smith nousi ja alkoi profetoida, jolloin kuulimmekuin mahtavan tuulen pauhinan, joka täytti temppelin,ja koko seurakunta nousi samanaikaisesti kuin näkymättömänvoiman nostamana; monet alkoivat puhua kielilläja profetoida; toiset saivat kirkkauden näkyjä; jaminä näin, että temppeli oli täynnä enkeleitä, minkä julistinseurakunnalle. Naapuristosta ihmiset kerääntyivätjuosten yhteen (kuultuaan merkillisen äänen temppelinsisältä ja nähtyään kirkkaan valon, ikään kuin tulipatsaantemppelin yllä) ja olivat ymmällään siitä, mitä olitekeillä.” (James E. Talmage, Herran huone, 1975, s. 103.)Osana temppelin vihkimistä kuoro lauloi ”Nyt liekkinäloistavi Henki Herran” (MAP-lauluja, 2), jonka W. W.Phelps oli kirjoittanut tilaisuutta varten. Tämä lauluon edelleen osa temppelien vihkimistä.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan luvun 109, kiinnitä huomiotatärkeisiin oppeihin temppeleistä ja myöhemmistäajoista.BRukoileminen muiden puolesta1. Kirjoita luettelo yksittäisistä henkilöistä ja ryhmistä, joidenpuolesta Joseph Smith rukoili kohdassa LK 109:47–72.2. Hämmästyttikö sinua, että profeetta rukoili jokaisen kirjoittamasihenkilön puolesta? Selitä.3. Valitse listaltasi kaksi henkilöä tai ryhmää, joiden puolestatunnet tarvetta rukoilla. Selitä, miksi sinun mielestäsi ontärkeää rukoilla heidän puolestaan.CKerro esimerkkiKerro esimerkki siitä, kuinka jokin kohdassa LK 109:54–67oleva asia on toteutunut sen jälkeen, kun profeetta JosephSmith piti tämän rukouksen. Esimerkkisi voi osoittaa, kuinkajokin hänen pyyntönsä on toteutunut osittain.DSelitä se heille1. Mitä sanoisit kirkkoon kuulumattomille ystävillesi,jotka kysyvät, miksi he eivät voi mennä sisälle vihittyyntemppeliin?2. Mitkä Opin ja Liittojen Kirjan luvun 109 jakeet voisivatauttaa sinua vastaamaan heidän kysymykseensä?Opin ja LiittojenKirja 110Herran ilmestyminen jaavainten palauttaminen KirtlandintemppelissäPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 109Kynnys (jae 13) – Sisäänkäynti,oviPanettelu (jae 30) – Syytökset,valheetVoitelu (jae 35) – Kutsuminen,asettaminenPyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 109.ALukita laki sinetillä (jakeet38, 46) – Todistaa totuudestaNurja (jae 41) – TottelematonHoivaava (jae 69) – Auttava,kannustavaSerafit (jae 79) – EnkelitTemppelistä tulevat siunauksetKohdassa LK 109:11 profeetta rukoili pyhille Herran lupaamiasiunauksia. Selitä kustakin seuraavista jakeista tai jakeidenryhmistä, mitä siunauksia profeetta rukoili koko kirkonhyväksi: LK 109:12, 13, 14–15, 21, 22–23, 25–30, 35, 38. Nämäovat vain joitakin niistä siunauksista, jotka ovat yhteydessätemppelipalvelukseen.Profeetta Joseph Smith sanoivihkimisrukouksessaan,että pyhät olivat rakentaneetKirtlandin temppelin,jotta Herralla olisi paikka,jossa hän voi ”ilmoittaaitsensä kansalleen”(LK 109:5). Opin ja LiittojenKirjan luku 110 osoittaatoivomuksen toteutumisen;Herra ilmestyi jasanoi, että Hän otti temppelinvastaan. Kolme muuta taivaallista sanansaattajaailmestyi pian Vapahtajan jälkeen. He palauttivattärkeitä pappeuden avaimia profeetta Joseph Smithille jaOliver Cowderylle.128


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 110Pyhä pöytä (johdanto) –SakramenttipöytäVerhot (johdanto) – Väliverhot(temppelissä oli verhot,jotka voitiin laskea katostajakamaan temppeli huoneisiinluokkien tai erillistenkokousten pitoa varten)Opin ja Liittojen Kirja 110:2 – Temppelin korokkeetOheinen piirros kuvaa Kirtlandin temppelin sisäosia.Huomaa, että Vapahtaja ilmestyi profeetta Joseph Smithilleja Oliver Cowderylle puhujankorokkeen päällä temppelinlänsipäässä. Piirros esittää korokkeet ja niiden ainutlaatuisenrakenteen. Ne olivat kirkon johtavien virkamiesten istuinpaikat.He istuivat siellä erityiskokouksissa, mm. temppelinvihkimisessä.Kunkin suurenkokoushuoneenkorokkeetPienetkokoushuoneetPeite (jae 1) – Päällys,sellainen, joka pitää jotakinkätkössäEndowment (jae 9) –Hengellinen lahjaArmotalous (jakeet 12, 16) –Ajanjakso, jolloin ihmiskunnallaon evankeliumiKellotorniPortaatLänsipäästä tehtypiirros, jossaon nähtävissäkorokkeet,sakramenttipöytäja ikkunatOpin ja Liittojen Kirja 110:11 – Mooses ja IsraelinkokoaminenAjasta aikaan Herra on hajottanut tai siirtänyt Israelin huoneenjäseniä pois Pyhästä maasta ympäri maailmaa. Assyrialaisetveivät vuonna 721 eKr. orjuuteen kymmenen heimoa,jotka elivät suurimmaksi osaksi Israelin pohjoisessa valtakunnassa.Juudan ja Benjaminin heimot Juudan eteläisessävaltakunnassa muiden heimojen siellä olevan jäännöksenohella vietiin orjuuteen Babyloniin Lehin aikana, ja roomalaisethajottivat heidät uudelleen Jeesuksen Kristuksenylösnousemuksen jälkeen. Vanhin Bruce R. McConkie, jokaoli kahdentoista apostolin koorumin jäsen, selitti, että Israelhajotettiin, ”koska israelilaiset hylkäsivät evankeliumin,häpäisivät pappeuden, luopuivat kirkosta ja jättivät valtakunnan.– – Israel hajotettiin luopumuksen vuoksi. Herra hajottiheidät vihassaan heidän jumalattomuutensa ja kapinointinsatähden kaikkien maan kansakuntien pakanoiden keskuuteen.(A New Witness for the Articles of Faith, s. 515.)Vapahtajan ilmestymisen jälkeen profeetta Joseph Smithille jaOliver Cowderylle ilmestyi Kirtlandin temppelissä Vanhantestamentin profeetta Mooses. Hän palautti Israelin, myöskymmenen kadonneen heimon, kokoamisen avaimet palautetunevankeliumin siunausten saamiseksi. Presidentti SpencerW. Kimball on opettanut, että ”Israelin kokoaminen käsittäätosi kirkkoon liittymisen ja – – totisen Jumalan tuntemukseentulemisen” (Teachings of Spencer W. Kimball, s. 439).Opin ja Liittojen Kirja 110:12 – Kuka Elias oli? Mitäavaimia hän toi?”Elias” on nimitys sanansaattajalle, joka valmistaa tietä(ks. Pyhien kirjoitusten opas, ”Elias”, s. 23). Ei ole selvää, kukaOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 110 ollut Elias oli.Eliaan tuomat avaimet koskevat Herran Aabrahamillelupaamia siunauksia, jotka voidaan saada täysin ainoastaantemppelitoimitusten kautta. Siten hän ”antoi Aabrahaminevankeliumiarmotalouden” (LK 110:12).Opin ja Liittojen Kirja 110:13–15 – Elian tuleminenVanhan testamentin viimeiset jakeet ilmaisevat Herranlupauksen lähettää Elia palauttamaan perheitä sitova voima(ks. Mal. 4:5–6; ks. myös 3. Ne. 25; LK 2). Sen lisäksi Herrasanoi, että jos tätä ei tapahtuisi, sillä olisi vakavat vaikutuksetjokaiseen. Muistaen tämän lupauksen osana pääsiäisjuhlaansamonet juutalaiset varaavat pöydästä paikan Elialle jatiettynä juhlan osana avaavat ovensa, jotta Elia voi palataja astua sisään. On mielenkiintoista, että 3. huhtikuuta 1836,jolloin Elia ilmestyi Kirtlandin temppelissä, oli pääsiäisaikaa.Profeetta Joseph Smith opetti, että Elian palauttamat avaimettekevät pyhille mahdolliseksi tulla pelastajiksi Siionin vuorella:”Mutta miten heistä tulee pelastajia Siionin vuorella?Rakentamalla temppeleitään, pystyttämällä kastealtaitaanja astumalla esiin ja saamalla kaikki toimitukset, kasteet, konfirmaatiot,pesut, voitelut, toimitukset ja sinetöimisvoimatpäänsä päälle kaikkien kuolleiden esivanhempiensa hyväksija heidän lunastamisekseen, jotta he voisivat tulla esiinensimmäisessä ylösnousemuksessa ja tulla heidän kanssaankorotetuiksi kirkkauden valtaistuimille; ja tässä on ketju,joka sitoo isien sydämet lapsiin ja lapset isiin, mikä täyttääElian palvelustehtävän.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,s. 328–329.)Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: ”Tämän Elianantaman pappeuden voiman kautta aviomies ja vaimo voidaansinetöidä tai vihkiä avioliittoon iankaikkisuudeksi; lapsetvoidaan sinetöidä vanhempiinsa iankaikkisuudeksi;näin perheestä tehdään iankaikkinen, eikä kuolema erota senjäseniä toisistaan. Tämä on se suuri periaate, joka on säästävämaailman perinpohjaiselta tuholta.” (Pelastuksen oppeja,osa 2, s. 118.)129


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 110.ATee kaavioJärjestä Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 110 olevat neljä ilmestymistäseuraavanlaiseksi kaavioksi. Täydennä se luvustaoppimillasi asioilla.JakeetBTärkeitä sanoja ja ilmauksiaSelitä Vapahtajan ilmestyksestä kertovan kohdan LK 110:1–10kunkin seuraavan ilmauksen tärkeys:1. ”Peite otettiin pois meidän mielemme yltä” (jae 1)2. ”Minä olen teidän puolustajanne” (jae 4)3. ”Nostakaa siis päänne ja iloitkaa” (jae 5)4. ”Minä ilmoitan itseni kansalleni” (jae 7)5. ”Eikä saastuta tätä pyhää huonetta” (jae 8)6. ”Tuhansien sydämet tulevat suuresti iloitsemaan” (jae 9)CToteutuminenSelitä, kuinka kohdassa LK 110:9–10 oleva profetia on toteutunutmeidän aikanamme. Kerro myös, kuinka sen toteutuminenon siunannut sinun elämääsi.DKuka ilmestyi?Mitä hänsanoi ja teki?Ovien avaaminen mihin?Miksi se, mitä,hän sanoi ja teki,on tärkeää?Mooses, Elias ja Elia antoivat profeetta Joseph Smithille ja OliverCowderylle pappeuden avaimet. Ilmaus avaimet esittäävertauskuvallisesti ajatuksen siitä, että tuon valtuuden nojallatietyt siunaukset avataan tai paljastetaan. Mitä siunauksia jamahdollisuuksia kirkon ja maailman ulottuville tuli Kirtlandintemppelissä palautettujen avaimien seurauksena? (Ks. LK 110.)William Burgess meni Kirtlandiin Ohioon ja väitti tietävänsä,missä Salemissa Massachusettsissa oli saatavissasuuri summa rahaa. Koettaessaan ratkaista kirkon kohtaamattaloudelliset ongelmat, jotka olivat aiheutuneetMissourin vainoista ja Kirtlandin temppelin rakentamisesta,profeetta Joseph Smith ja muut tapasivat BurgessinSalemissa saadakseen haltuunsa kätketyn aarteen. Kunhe pääsivät sinne, Burgess ei tuntunut pystyvän muistamaan,missä aarre sijaitsi. (Ks. B. H. Roberts, A ComprehensiveHistory of the Church, osa 1, s. 411.) Tapa,jolla Herra suhtautui profeetan vilpittömiin mutta kentiestyperiin toiveisiin tuossa tilanteessa, voi opettaameille Hänen kanssakäymisistään meidän kanssamme.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 111Mielettömyys (jae 1) –Typerät teotOpin ja LiittojenKirja 111Aarre SalemissaTehdä tuttavuutta (jae 3) –Ystävystyä, luoda hyviäsuhteitaOpin ja Liittojen Kirja 111:2 – Mikä aarre Herrallaoli Salemissa kirkkoa varten?Herra kertoi profeetta JosephSmithille ja hänen kanssaanSalemiin Massachusettsiin menneillemiehille, että siellä olevaaarre olisi sielut, jotka he voisivattuoda Kristuksen tykö. Viisivuotta myöhemmin, vuonna 1841,Erastus Snow’lle (joka kutsuttiinmyöhemmin apostoliksi), annettiin jäljennös Opin ja LiittojenKirjan lukuna 111 olevasta ilmoituksesta ja hänet lähetettiinlähetystyöhön Salemiin. Hyrum Smith kertoi hänelle, ettäilmoituksen oli aika täyttyä. Veli Snow viipyi siellä yli vuodenja kastoi toistasataa käännynnäistä.130Opin ja Liittojen Kirja 111:9–10 – Kuinka Saleminvarhaisten asukkaiden ja perustajien tutkiminenon yhteydessä useampiin aarteisiin?Toinen Salemissa Massachusettsissa saatavissa oleva aarre oliEssexin piirikunnan asiakirjat, joista voitiin ahkeroida ”ottaaselvää tämän kaupungin varhaisemmista asukkaista ja perustajista”(LK 111:9). Monet kirkon varhaisten jäsenten esivanhemmistaolivat asuneet Salemissa – mukaan lukien profeettaJoseph Smithin ensimmäinen Amerikkaan tullut esi-isä.


Joseph Smith oli asunut nuorena poikana Salemissa lyhyenaikaa setänsä Jesse Smithin kanssa ollessaan toipumassa säärileikkauksesta.Hänen äitinsä Lucy Mack Smith kertoi, ettäleikkauksen jälkeen ”Joseph alkoi tervehtyä välittömästi ja jatkoiedelleen toipumista, kunnes tuli vahvaksi ja terveeksi.Kun hän oli kyllin toipunut voidakseen matkustaa, hän menisetänsä Jesse Smithin kanssa Salemiin kohentaakseen terveyttääntoivoen, että merituuli olisi hänelle hyväksi, eikä hänjoutunut pettymään.” (History of Joseph Smith, s. 58.)Näiden asiakirjojen omistamisen tärkeys tehtiin tiettäväksimyöhemmin, kun Herra ilmoitti kuolleiden puolesta suoritettavantyön opit.Opin ja Liittojen Kirjan luvun 112 ilmoituksen ThomasB. Marshille, kahdentoista apostolin koorumin johtajalle.Tässä ilmoituksessa Herra puhui jälleen ensimmäisen presidenttikunnanja kahdentoista apostolin kooruminavainten ja valtuuden tärkeydestä heidän johtaessaanHänen työtään tässä armotaloudessa.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 111.AMiltä luulet hänestä tuntuneen?Mitä profeetta Joseph Smith mahtoi ajatella itsestäänja Herrasta, kun hän mietti sitä, mitä Herra sanoi Opinja Liittojen Kirjan luvussa 111?BMitkä ovat opetukset?Kirjoita joistakin tärkeistä opetuksista, jotka voimme saadaOpin ja Liittojen Kirjan luvusta 111, sekä tapahtumista,jotka johtivat siihen ja tapahtumista sen jälkeen (ks. myöstämän oppilaan oppaan LK 111 johdanto ja osio ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”).CAnna esimerkki1. Anna esimerkki siitä, mitä Herra sinun mielestäsi käskipalvelijoitaan tekemään kohdan LK 111:11 ensimmäisessäosassa.2. Mitä se voisi merkitä sinulle?Opin ja LiittojenKirja 112Kahdentoista apostolin työHerra sanoi kohdassa LK 107:23, 33, 35, että kahdentoistaapostolin koorumin jäsenten oli määrä olla Hänen erityistodistajiaanja johtaa evankeliumin julistamista kaikkiallamaailmassa. Apostolit Heber C. Kimball ja OrsonHyde johtivat ensimmäistä lähetyssaarnaajaryhmää,joka lähti Pohjois-Amerikan mantereelta. He saapuivatEnglantiin vuoden 1837 heinäkuussa ja saarnasivatprestonilaisessa kirkossa ensimmäisenä sunnuntainaan,jolloin Herra myös antoi profeetta Joseph Smithin kauttaPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 112Almut (jae 1) – UhrilahjatAlentaa (jae 3) – NöyrtyäTee asuinpaikkasi tiettäväksiSiionissa (jae 6) –Asu SiionissaPyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–C) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 112.ATee luettelo heidän velvollisuuksistaanKirjoita LK:n luvun 112 perusteella luettelo (1) kahdentoistaapostolin koorumin ja (2) kahdentoista apostolin kooruminjohtajan velvollisuuksista. Kirjoita kunkin velvollisuudenoheen jae, josta löysit sen.BJos – –, niin – –Nuhde (jae 9) – KutsuparannukseenPanettelija (jae 9) – Henkilö,joka levittää muista valheitaHäpäistä (jae 26) – Puhuaepäkunnioittavasti Jumalastaja pyhistä asioistaKun Herra lupaa siunauksen,Hän selittää, mitä meidän täytyytehdä saadaksemme tuon siunauksen.Joskus se on helppohuomata, sillä Herra sanoonimenomaan: ”Jos te [teette mitätahansa, mikä on tärkeää siunauksensaamiseksi], niin [Hänesittää siunauksen, joka seuraa].”Toisissa tilanteissa meidänon tarpeen tarkastella pyhiä kirjoituksia huolellisemmin huomataksemme”jos – niin” -kaavan. Tutki kohtia LK 112:3, 10 ja21–22 ja kirjoita ne omin sanoin kolmeksi lauseeksi, jotkailmaisevat: ”Jos te – –, niin Hän – –.”131


CKuinka se soveltuu?1. Selitä, kuinka kohdassa LK 112:20 opetettu periaate voisisoveltua yleiskonferenssipuheisiin, kirkon lehdissä oleviinjohtavien auktoriteettien sanoihin, ensimmäisen presidenttikunnanja kahdentoista apostolin koorumin julistuksiinsekä lehtiseen Nuorten voimaksi.2. Tee yhteenveto siitä, mitä Herra sanoi kohdassaLK 112:24–26 myöhemmistä ajoista.3. Kuinka Herran jakeissa 24–26 olevat opetukset voisivatkoskea sitä, mitä Hän sanoi jakeessa 30?Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 113.AVastauksia ja kysymyksiä1. Kirjoita luettelo Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 113 olevistakysymyksistä ja esitä lyhyesti Herran vastaukset.2. Millä tavoin luulet Herran vastausten olleen tärkeitä profeettaJoseph Smithille ja kirkolle? (Haluat ehkä tutkiaJesajan kirjan lukuja 11 ja 52 miettiessäsi vastausta kysymykseen.)Opin ja LiittojenKirja 113Kysymyksiä pyhistä kirjoituksistaOpin ja Liittojen Kirjan luku 113 sisältää Herran vastauksetprofeetta Joseph Smithin muutamista Jesajan kirjanjakeista esittämiin kysymyksiin. Haluat ehkä tehdä muistiinpanojaoppimastasi Jesajan kirjan jakeiden viereenRaamattuusi.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 113:1–6 – Kanto, vesa jajuurivesaSeuraava piirros kuvaa Jesajan kirjan kielikuvia, joista profeettaJoseph Smith esitti kysymyksiä.Kanto (Kristus)Juurivesa (Iisain ja Joosefin jälkeläinen,jolle pappeus oikeutetusti kuuluu)Vesa (palvelijaKristuksen kädessä)BEtsi tärkeitä sanoja ja ilmauksiaKohdassa LK 113:7–10 olevat kysymykset ja vastaukset liittyvätIsraelin kokoamiseen myöhempinä aikoina. Seuraavassaon luettelo näissä jakeissa käsitellyistä ajatuksista. Kirjoitavihkoosi kukin ajatus ja jakeissa olevat sanat tai ilmaukset,jotka koskevat sitä.1. Lupa tehdä Jumalan työtä2. Israelin huoneen jäsenet3. Jumalattomuudesta aiheutuneet rajoitukset4. Asetettu ennalta kuolevaisuutta edeltäneessä elämässäOpin ja LiittojenKirja 114Ilmoitus David W. PattenilleOn jännittävä hetki, kun perheenjäsenavaa profeetalta tulleen lähetystyökutsun.Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 114 kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, vanhinDavid W. Patten, sai kutsun palvella.Valitettavasti vanhin Pattenei koskaan palvellut lähetystyössä.Kuusi kuukautta kutsunsaamisen jälkeen hänet surmattiinCrookedjoen taistelussa 25. lokakuuta1838. Aikaisemmin vanhin Patten oli”sanonut profeetalle, että hän oli pyytänyt Herralta, ettäsaisi kuolla marttyyrina, jolloin profeetta oli sangen liikuttuneenailmaissut äärimmäistä surua, ’sillä’, hän sanoihänelle [vanhin Pattenille], ’kun mies, jolla on sinunuskosi, pyytää jotakin Herralta, hän yleensä saa sen’.”(Lycurgus A. Wilson, Life of David W. Patten: TheFirst Apostolic Martyr, s. 67.)132


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 114Istuttaa (jae 2) – Sijoittaa,asettaaOpin ja Liittojen Kirja 114:2 – ”Muita on istutettavaheidän sijaansa”Aikana, jona tämä ilmoitus annettiin, monet kirkon jäsenetarvostelivat profeetta Joseph Smithiä ja olivat luopuneetkirkosta vainon tähden. Jotkut heistä olivat kirkon johtajia.Kohdassa LK 114:2 Herra sanoi, että nämä miehet korvattaisiintoisilla. Aika on näyttänyt, että ne, jotka luopuvat, eivätpysty estämään Jumalan työn etenemistä. Herra nimittäätoisia niiden tilalle, jotka eivät tee sitä, mitä heidät on kutsuttutekemään Jumalan valtakunnan levittämisessä. Jumalan työsaatetaan päätökseen!Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 114.ASelitä, mitä tehtiinKohdassa LK 114:1 Herra pyysi vanhin David W. Patteniaselvittämään kaikki asiansa. Selitä, mitä sinun mielestäsi sisältyisitämän pyynnön noudattamiseen. Mitä sellaista lähetyssaarnaajattekevät nykyisin ennen lähetystyötään, mikä onsamanlaista kuin se, mitä vanhin Pattenia pyydettiin tekemään?BMitä sinä sanoisit?Piispanvirka (jae 2) –Kutsumus, jossa on hallinnollinenvastuuKuvittele, että olet ystävä seurakuntasi 17-vuotiaan papinkanssa. Hän kertoi arvelevansa, ettei ota vastaan kutsuapalvella lähetystyössä. Käytä hyväksesi sitä, mitä opit Opinja Liittojen Kirjan luvusta 114 ja muualta, ja kirjoita, mitävoisit sanoa hänelle siitä, miksi hänen pitäisi harkita päätöstäänuudelleen.jossa olisi temppeli (LK 115:7), ja seuraavana keväänäkahdentoista apostolin koorumi pyhittäisi temppelitontinennen lähtöään lähetystyöhön Isoon-Britanniaan(LK 118:4). Far Westissä annettu ilmoitus määräsi myöskirkon virallisen nimen, Myöhempien Aikojen PyhienJeesuksen Kristuksen Kirkko (ks. LK 115:4), ja vakiinnuttikymmenysjärjestelmän, joka suo kirkolle edelleen taloudellistavakautta ja siunaa sen jäseniä (LK 119, 120).”(Julkaisussa Encyclopedia of Mormonism, toim. DanielH. Ludlow, osa 2, s. 926.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 115Pakopaikka (jae 6) – Suoja, turvapaikkaOpin ja Liittojen Kirja 115:1 – Ketkä olivat profeettaJoseph Smithin neuvonantajat?”Oliver Cowdery, Joseph Smith vanhempi, Hyrum Smithja John Smith hyväksyttiin 3. syyskuuta 1837 Kirtlandissapidetyssä konferenssissa apulaisneuvonantajiksi.Silloin kun Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 115 olevailmoitus saatiin (26. huhtikuuta 1838), apulaisneuvonantajinapalvelivat kuitenkin vain Joseph Smith vanhempi ja JohnSmith. Hyrum Smith oli tullut Frederick G. Williamsin paikalleensimmäiseen presidenttikuntaan, ja Oliver Cowdery olimenettänyt jäsenyytensä kirkossa.” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaankirja [Uskonto 324–325], s. 273.)Opin ja Liittojen Kirja 115:14 – Miksi Far WestiinMissouriin ei koskaan rakennettu temppeliä?”Siihen aikaan [huhtikuuussa 1838] Far Westissä oli noin 150taloa, niiden joukossa kauppoja, hotelleja ja hieno koulu.Kaupunki oli syntynyt kuin taikaiskusta keskelle kumpuilevaapreeriaa. – –Opin ja LiittojenKirja 115Temppeli Far WestissäPohjois-Missourissa olevat pyhät kylvivät ahkerastimaata ja rakensivat hirsitaloja koko [vuoden 1838] kesän,ja mahdollisuudet rauhaan näyttivät hyviltä. He toivoivatyhä lopullista sovintoa Jacksonin piirikunnan asukkaidenkanssa voidakseen palata keskuspaikkaansa,mutta sillä välin he aikoivat menestyä siellä, missä olivat.Far Westistä oli ilmoituksen kautta määrä tulla kaupunki,Far West MissouriTemppelin kulmakivet laskettiin 4. heinäkuuta 1838. – – Paljonmuuta ei tehtykään, sillä vainojen myrskyt puhkesivatkaikessa raivossaan, ja pyhät joutuivat pakenemaan tuostakinpaikasta.” (Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,s. 742.)133


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 115.ASelitä kukin sanaTarkastele jokaista sanaa kirkon koko nimessä, niin kuin se onannettu kohdassa LK 115:4. Kirjoita vihkoosi, miksi kukin sanaon tärkeä ja mitä ne kertovat maailmalle kirkosta.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 116Vanhaikäinen (jae 1) – Aadam, ensimmäinen ihminenBKirjoita kirjeKuvittele, että ystäväsi olisi ilmaissut huolta tulevaisuudestaja siitä, kuinka epävakaa ja pelottava maailmasta oli tulossa.Kirjoita vihkoosi kirje ystävällesi ja vastaa hänen huoliinsakäyttäen kohdasta LK 115:4–6 oppimaasi selittääksesi,mitä me voimme tehdä löytääksemme turvaa edessä olevinavaikeina aikoina.Opin ja LiittojenKirja 116Aadam-ondi-AhmanVanhan testamentin profeetta Daniel profetoi, että viimeisinäpäivinä Aadam johtaisi hengellistä kokousta, jossaVapahtaja ilmestyisi valmistauduttaessa Hänen toiseentulemiseensa (ks. Dan. 7:9–14). Opin ja Liittojen Kirjanluku 27 selittää, keitä kokouksessa on läsnä. Opin jaLiittojen Kirjan luvusta 116 opimme, missä kokous pidetään.Gr a n d j o kiFar WestClayLibertyDaviessAadam-ondi-AhmanGallatinIndependenceJacksonMissouriCaldwellHaunísMillM i s s o u r ijo k iOpin ja Liittojen Kirja 116:1 – Mitä ”Aadam-ondi-Ahman” merkitsee?Vanhin Bruce R. McConkie, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, on selittänyt: ”Ahman on yksi Aadamintuntemista Jumalan nimistä. Meille ei ole annettu ilmoitettua,kirjaimellista käännöstä Aadam-ondi-Ahmanille, puhtaastaAadamin kielestä – – muunnetulle nimelle. Niin suuressa määrinkuin voimme ymmärtää – ja tämä näkemys juontaa juurensavarhaisilta veljiltä, jotka olivat tekemisissä profeettaJoseph Smithin kanssa, joka oli ensimmäinen tässä armotaloudessanimeä käyttänyt – Aadam-ondi-Ahman tarkoittaa Jumalanpaikkaa tai maata, missä Aadam asui.” (Mormon Doctrine, s. 19–20.)Opin ja Liittojen Kirja 116:1 – ”Aadam on tulevakäymään kansansa luona”Vanhin Joseph Fielding Smith opetti kahdentoista apostolinkoorumin jäsenenä ollessaan: ”Tämä Aadamin lastenkokoontuminen, jossa tuhannet ja kymmenet tuhannet ovatkokoontuneet tuomiolle, tulee olemaan yksi suurimmistatapahtumista, jonka tämä rauhaton maa on koskaan kokenut.Tässä konferenssissa tai neuvostossa kaikki, joilla on ollutarmotalouden avaimet, antavat selonteon huoneenhallituksestaan.Aadam tekee samoin, ja sitten hän antaa kaiken valtuudentakaisin Kristukselle. Sitten Aadam konfirmoidaankutsumuksessaan jälkeläistensä ruhtinaana, ja hänet asetetaanvirallisesti ja kruunataan iankaikkisesti tähän johtotehtävään.Sitten Kristus vastaanotetaan kuninkaiden Kuninkaana jaherrojen Herrana. Me emme tiedä, kuinka kauan tämä kokouskestää tai kuinka monta kokousta tässä suuressa neuvostossakenties pidetään. Riittää, kun tiedämme, että siinä kokouksessaon koolla Jumalan pappeus tämän maan alusta asti ainasiihen hetkeen saakka, ja siinä annetaan selonteot, ja kaikki,joilla on ollut armotalous (lahjoja), ilmoittavat avaimensa japalvelutehtävänsä ja tekevät selkoa huoneenhaltijantehtävästäänvertauksen mukaan. He saavat tuomionsa, sillä tämäon vanhurskaiden kokoontuminen, niiden, joilla on ollut jajoilla on valtuuden avaimet Jumalan valtakunnassa tämänmaan päällä. Sen ei ole määrä olla jumalattomien tuomio. Kunkaikki on valmistettu ja jokainen avain ja voima pantu järjes-134


tykseen kunkin henkilön yksityiskohtaisen ja täydellisen huoneenhallitusselonteonavulla, Kristus ottaa vastaan nämäselonteot, ja Hänet asetetaan tämän maan lailliseksi hallitsijaksi.Hän ottaa paikkansa tässä suuressa neuvostossatuhansien pappeuden oikeudella kokoontuneiden yksimielisyydellä.Tämä edeltää suurta jumalattomien tuhon päivääja on valmistautumista tuhatvuotiseen valtakuntaan.” (TheProgress of Man, 3. laitos, s. 481–482; ks. myös Bruce R.McConkie, The Millennial Messiah: The Second Coming of theSon of Man, s. 578–588; ”Ihminen Aadam”, Valkeus, helmikuu1998, s. 21.)kuuta. Sen paremmin Marks, Whitney kuin Grangerkääneivät olleet tämän joukon mukana. [Oliver Granger oli jo FarWestissä Missourissa. Hän vei tämän ilmoituksen WilliamMarksille ja Newel K. Whitneylle Kirtlandiin Ohioon, ja häntäkäskettiin palaamaan joutuisasti Siionin maahan.] JosephSmithillä ei ollut tuolloin Far Westissä mitään keinoa tietää,ketkä olivat lähteneet ja ketkä eivät olleet lähteneet kohti Siionia,mutta Herra tiesi. Siksi Hän antoi tämän ilmoituksen,jossa Hän – – kutsuu William Marksin ja Newel K. WhitneynSiioniin ja neuvoo pyhiä Kirtlandissa olevan omaisuudenkäytössä.” (Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,s. 744.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 116.AKirjoita kuvausKirjoita Opin ja Liittojen Kirjan lukujen 27 ja 116 perusteellakuvaus siitä, mitä Aadam-ondi-Ahmanin kokouksessa voitaisiinnähdä ja kuulla. Käytä tarvittaessa avuksesi alaviitteitäja osiota ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.Opin ja LiittojenKirja 117”Ei ainoastaan nimellisesti,vaan myös itse teossa”Miltä sinusta tuntuisi, jos sinut muistettaisiin elämäsijälkeen? Mitä tarkoittaisi, jos sinun nimeäsi pidettäisiin”pyhässä muistossa”? Joidenkin veljien tässä ilmoituksessaoli tarpeen tehdä parannus, kun taas erästä kiitettiinvelvollisuutensa tekemisestä. Huomaa, mitä Herrasanoi kullekin näistä kirkon johtajista, ja ajattele, kuinkanuo neuvot saattaisivat soveltua sinuun.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 117Rahanvaihtajat (jae 16) – Ihmisiä tai liikeyrityksiä,jotka antavat rahaa lainaksi maksua vastaanOpin ja Liittojen Kirja 117:1–2 – Herra tiesi”Herra oli käskenyt pyhiä kokoontumaan Far Westiin jarakentamaan sen joutuisasti [ks. LK 115:17]. Joukko, jossa oli515 sielua ja jota sanottiin Kirtlandin leiriksi, lähti Kirtlandista6. heinäkuuta 1838 kohti Siionia. Vaikuttaa siltä, että 14.syyskuuta vain 260 oli jäljellä muiden hajaannuttua jokasuuntaan. Retkikunta saapui Aadam-ondi-Ahmaniin 4. loka-Lyman Wightin toinen mökki Aadam-ondi-Ahmanin laaksossaOpin ja Liittojen Kirja 117:8 – Olaha SinehantasangotPresidentti Joseph Fielding Smith on kirjoittanut: ”OlahaSinehan tasangot eli maa, missä Aadam asui, on osa Aadamondi-Ahmaniatai lähellä sitä” (Church History and ModernRevelation, osa 2, s. 97.)Opin ja Liittojen Kirja 117:8 – ”Mikä on vain pisara””Ne, jotka pyrkivät pitämään kiinni omaisuudestaan Kirtlandissa,kun Herra oli käskenyt heidän lähteä ja liittyä Siionissaoleviin pyhiin, menettelivät sangen mielettömästi.Kuinka merkityksetön onkaan kappale maata verrattuna siihen,mitä Herralla on annettavana kansalleen. Sitä paitsieikö Herra voi viisautensa mukaan auttaa niitä, jotka noudattavatHänen tahtoaan saadakseen maata tai mitä he tarvitsevatkin?(Ks. Mark. 10:28–30.)” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaankirja, s. 277.)Opin ja Liittojen Kirja 117:11 – Nikolaiittain joukkoSana nikolaiitat esiintyy kohdassa Ilm. 2:6, 15. Sen merkitys onepävarma, mutta jotkut uskovat nikolaiittain yrittäneentuoda varhaiseen kristilliseen kirkkoon epäjumalanpalvelusta.Vanhin Bruce R. McConkie on kirjoittanut, että nikolaiitat olivat”kirkon jäseniä, jotka yrittivät ylläpitää asemaansa kirkossasamalla, kun jatkoivat maailman tavan mukaista elämää. – –Olivatpa heidän tarkat tekonsa ja oppinsa mitä tahansa, nimitystäon alettu käyttää niistä, jotka haluavat pitää nimensäkirkon kirjoissa haluamatta omistautua evankeliumin asiallevakaalla sydämellä.” (Doctrinal New Testament Commentary,osa 3, s. 446.)135


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 117.Opin ja Liittojen Kirja 118:5 – Palasivatko apostolitFar Westiin?AMitä Herra lupaa?Kuvittele, että sinua pyydettäisiin jättämään kotisi – kutenpyhiä, joiden käskettiin lähteä New Yorkista Ohioon ja sittenOhiosta Missouriin. Sen perusteella, mitä Herra sanoi kohdassaLK 117:1–9, mikä helpottaisi sinun liikkeellelähtöäsi?BKirjoita esittely1. Kuvittele, että Oliver Granger aikoisi puhua seurakuntasinuorille ja että sinua olisi pyydetty esittelemään hänet.Käytä hyväksesi kohdassa LK 117:12–16 olevia tietoja jakirjoita hänestä lyhyt esittely.2. Lue jakeet 12–16 uudelleen panemalla oma nimesi OliverGrangerin nimen tilalle. Ajattele, millaista kehitystä elämässäsitäytyisi ehkä tapahtua, jotta nämä jakeet soveltuisivatsinuun. Haluat ehkä kirjoittaa ajatuksiasi omaan päiväkirjaasi.Jotkut kirkon jäsenet menettivät todistuksensa Kirtlandissavuosina 1837–1838 esiintyneiden ongelmien aikana.Tilanne oli niin vaikea, että neljä alkuperäisen kahdentoistaapostolin koorumin jäsentä (William E. McLellin,Luke Johnson, Lyman Johnson ja John Boynton) antautuivatluopumuksen tilaan, ja heidät erotettiin kirkosta.Tämä jätti kahdentoista apostolin koorumiin avoimia paikkoja,jotka täytyi täyttää. Osaatko kuvitella, kuinkavaikeaa joidenkin läheisimpien ystävien menettämisenon täytynyt olla profeetta Joseph Smithille? Meidän täytyyihailla niitä, jotka pysyivät uskollisina vainosta javaikeuksista huolimatta. Tunnistat joidenkin tuona aikanakoorumia täydentämään kutsuttujen uusien apostoliennimet – kahdesta heistä tuli myöhemmin kirkon presidentti.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 118Langeta (jae 1) – LuopuaOpin ja LiittojenKirja 118Uusia apostolejaOpin ja Liittojen Kirja 118:4 – Minne apostolien olimäärä mennä seuraavana keväänä?Suuret vedet, jotka mainitaan kohdassa LK 118:4, ovatAtlantin valtameri. Herra kutsui kaksitoista apostolia ylittämäänvaltameren ja viemään evankeliumin Englantiin.”Nähtävästi Missourin asukkaat tiesivät Herran käskystäkokoontua 26. huhtikuuta 1839, lähes vuotta myöhemmin,ja he päättivät estää kahdentoista työn ja pysäyttää mormonisminetenemisen. Ilmoituksen saamisen ja määräpäivänvälisenä aikana ’koko kirkko karkotettiin Missourin osavaltiosta,eikä miehen henkeä pidetty paljonkaan arvoisena,jos hänet tiedettiin tuossa osavaltiossa myöhempien aikojenpyhäksi, ja erityisesti se piti paikkansa kahteentoista apostoliinnähden. Kun ilmoituksessa määrätty temppelin kulmakivenlaskemisen aika koitti, kirkko oli jo Illinoisissa, koskase oli karkotettu Missourista kuvernöörin käskystä. Joseph jaHyrum Smith sekä Parley P. Pratt olivat kahleissa Missourissatodistuksensa vuoksi Jeesuksesta. Kun tämän työn suorittamisenajankohta lähestyi, heräsi kysymys: ’Mitä on tehtävä?’Ilmoituksessa kahtatoista apostolia käsketään olemaan FarWestissä 26. huhtikuuta laskemassa siellä temppelin kulmakiveä.Käsky oli täytettävä. Missourilaiset olivat vannoneetkaikkien iankaikkisuuden jumalien kautta, että vaikka kaikkimuut Joseph Smithin ilmoitukset täyttyisivät, tämä ei täyttyisi,sillä kun päivämäärä oli annettu, he julistivat, että se ei toteutuisi.Sikäli kuin tiedän, kirkossa vallitsi yleisesti sellainenkäsitys, että niissä olosuhteissa sen työn tekeminen oli mahdotontaja että halu täyttää käsky riittäisi.’ (Wilford Woodruff,julkaisussa Journal of Discourses, osa 13, s. 159.)Mutta apostolit eivät antaneetminkään estää heitätäyttämästä saamaansa käskyä:’Huhtikuun 25. päivänjälkeisenä yönä vuonna 1839pieni joukko apostoleitayhdessä muutaman uskollisenveljen, ylipapin, vanhimmanja papin kanssa saapuiFar Westiin. Pian keskiyönjälkeen, huhtikuun 26.päivän aamuna he kokoontuivatFar Westin temppelitontilleja pitivät siellä kokouksen.’ (Smith, Church Historyand Modern Revelation, s. 196–197.)Tilaisuutta johti Brigham Young. Kirjuri John Taylor kirjoitti:’Neuvosto siirtyi sitten Herran huoneen rakennuspaikalle,jolloin tehtiin seuraavaa: Laulettiin osa eräästä laulusta kahdentoistalähetystyölle.136


Vanhin Alpheus Cutler, rakennuksen työmestari, ehdotti sitten,että Herran huoneen kulmakivi laskettaisiin ilmoituksenmukaan, vierittämällä suuri kivi lähelle kaakkoiskulmaa.Niistä kahdestatoista olivat läsnä seuraavat: Brigham Young,Heber C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page ja John Taylor,jotka asettivat Wilford Woodruffin ja George A. Smithin – –täyttääkseen langenneiden paikat.’ (History of the Church, osa 3,s. 336–338.)Muutaman apostolin lausuttua rukouksia paikalla olevatlauloivat laulun ’Aadam-ondi-Ahman’, ja apostolit poistuivat”(Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 278–279).Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 118.AKirjoita luettelo syistäLue osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” yhdessä Opinja Liittojen Kirjan luvun 118 kanssa.1. Kirjoita luettelo syistä, joiden vuoksi apostolien olisi ollutvaikea tavata Far Westissä Missourissa. Kirjoita luettelosyistä, joiden vuoksi he menivätsinne.2. Sen perusteella, mitä Herra sanoi Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 118, mikä olisi saattanut auttaa heitä saamaan rohkeuttamennä?BSelitä, mitenHuomaa, millaisia tehokkaiden lähetyssaarnaajien ominaisuuksiaHerra esitti Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 118.Selitä, miten nämä ominaisuudet voivat johtaa menestykseenlähetystyössä.John Taylor kastettiin vuonna 1836. Hän pysyiuskollisena monissa vaikeuksissa. Hän oliprofeetta Joseph Smithin kanssa Carthagenvankilassa, kun profeetta kärsi marttyyrikuoleman.Hänestä tuli kirkon kolmas presidentti.John E. Page kastettiin vuonna 1833. Hänpalveli useita kertoja menestyksellisestilähetystyössä, mutta luopui myöhemmin,ja hänet erotettiin kirkosta vuonna 1846.Opin ja LiittojenKirja 119–120Kymmenysten lakiPresidentti Joseph Fielding Smith selitti, kuinka kymmenystenlaki otettiin käyttöön tässä armotaloudessa: ”Herraoli antanut kirkolle pyhityksen lain ja oli kutsunut jäseniä– – tekemään liiton, jota ei voitaisi rikkoa ja joka olisiiankaikkinen ja jonka mukaan heidän oli määrä pyhittääomaisuutensa ja saada huoneenhallituksensa, sillä tämä onselestisen valtakunnan laki. Monet tämän juhlallisenliiton tehneistä rikkoivat sen ja aiheuttivat siten itselleenja veljilleen ja sisarilleen ankaria rangaistuksia ja vainoa.Tämä selestinen laki jouduttiin sen vuoksi ottamaanpois joksikin aikaa eli Siionin lunastamiseen asti. Jouduttuaankärsimään ankarasti velkojensa vuoksi ja siksi,ettei heillä ollut varaa maksaa niitä, Joseph Smith jaOliver Cowdery lupasivat Herralle vakavassa rukouksessa29. marraskuuta 1834, että he antaisivat yhden kymmenesosankaikesta siitä, mitä Herra heille antaisi, uhriksiköyhien hyväksi. He rukoilivat myös, että heidän lapsensaja lastensa lapset heidän jälkeensä noudattaisivattätä lakia.” (Church History and Modern Revelation,osa 2, s. 90–91.) Heidän saamansa vastaus on Opin jaLiittojen Kirjan luvussa 119.Opin ja Liittojen Kirjan luku 120 auttaa selittämään,kuinka kirkon kymmenyksiä käsitellään. Kun tutkit näitäkahta ilmoitusta, ota selvää siitä, mitä täydet kymmenyksetovat ja kuinka meitä siunataan, kun maksammekymmenykset.Wilford Woodruff kastettiin vuonna 1833.Hän auttoi viemään evankeliumin Englantiinja kastoi yli 1 800 ihmistä kahdeksan kuukaudenaikana. Hänestä tuli kirkon neljäspresidentti.Willard Richards kastettiin vuonna 1836.Hän palveli lähetystyössä Englannissa saadessaankutsun apostoliksi. Hän oli profeettaJoseph Smithin kanssa Carthagen vankilassa,kun profeetta kärsi marttyyrikuoleman.Hän toimi myöhemmin presidentti BrighamYoungin neuvonantajana.Kymmenysvaroja käytetään Herran työhön maan päällä© Church News137


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 119Säädökset (jae 6) – Lait, käskytOpin ja Liittojen Kirja 119:1–3 ”Kansanikymmenysten alku”Ollessaan kahdentoista apostolin koorumin jäsen vanhinMarion G. Romney selitti, kuinka kymmenysten laki valmistaameitä elämään pyhityksen lain mukaan:”Yhdistyneen veljeskunnan perimmäiset periaatteet ovatpyhitys ja huoneenhallitukset ja sitten ylijäämän lahjoittaminenpiispan varastohuoneeseen. Kun kymmenysten lakipantiin alulle neljä vuotta Yhdistyneen veljeskunnan kokeilunlakkauttamisen jälkeen, Herra vaati ihmisiä jättämään kaikenliian omaisuutensa piispan haltuun (ks. LK 119:1). Senjälkeen heidän oli määrä maksaa kymmenesosa kaikista vuotuisistaansioistansa (LK 119:4). Tämä laki, joka on yhä voimassa,toteuttaa vähintään Yhdistyneen veljeskunnan verranhuoneenhallitusten periaatetta, sillä se jättää jokaisen henkilönkäsiin omistus- ja hallintaoikeuden omaisuuteen, josta hänsaa elannon itsensä ja perheensä tarpeisiin. Sen lisäksi, presidentti[J. Reuben] Clarkin sanoja uudelleen käyttääksemme:’– – jäännösten ja ylijäämien asemesta, joita kerättiin ja koottiinYhdistyneen veljeskunnan aikana, meillä on nykyisin paastouhrimme,huoltotyölahjoituksemme ja kymmenyksemme,jotka kaikki voidaan omistaa köyhistä huolehtimiseen yhtähyvin kuin kirkon toimintojen ja tehtävien laajentamiseen’”(julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1966, s. 100).Opin ja Liittojen Kirja 119:4 – Mikä on kymmenesosakaikista vuotuisista ansioista?Presidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa,on selittänyt: ”Kymmenysten laki on yksinkertainen:me maksamme kymmenennen osan vuotuisistahenkilökohtaisista ansioistamme [ks. LK 119:4]. Ensimmäinenpresidenttikunta on tulkinnut ansioiden tarkoittavan tuloja[ks. Kirkkokäsikirja, s. 134]. Mitä kymmenen prosenttia meidänhenkilökohtaisista tuloistamme merkitsee, on meidän ja Luojammevälinen asia. Ei ole olemassa kirjaimellisia sääntöjä.”(”Taivaan ikkunoiden avaaminen”, Liahona, tammikuu 1999,s. 67.)Opin ja Liittojen Kirja 119:6 – Täysien kymmenystenmaksamisen lupauksetKahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Dallin H. Oakson sanonut:”Jotkut ihmiset sanovat: ’Minulla ei ole varaa maksaa kymmenyksiä.’Ne, jotka uskovat Herran lupauksiin, sanovat:’Minulla ei ole varaa olla maksamatta kymmenyksiä.’ – –Kymmenykset on käsky, johon liittyy lupaus. Malakian sanat,jotka Vapahtaja vahvisti, lupaavat niille, jotka tuovat kymmenyksensävarastohuoneeseen, että Herra avaa ’taivaan akkunatja vuodattaa [heille] siunausta, niin ettei ole kylliksi tilaaoleva sen vastaanottamiseksi’. Herra lupaa karkottaa nuhtelullaansyöjän, ja Hän lupaa myös kymmenysten maksajille, että’kaikki kansat sanovat teitä siunatuiksi, sillä te tulette olemaanihana maa’. (Ks. 3. Ne. 24:10–12; ks. myös Mal. 3:10–12.) – –Kymmenysten maksaminen tuo myös yksittäiselle kymmenystenmaksajalle ainutlaatuisia siunauksia. Kymmenystenmaksaminen on todisteena siitä, että me hyväksymmeuhrauksen lain. Se myös valmistaa meitä pyhityksen lakiin jamuihin selestisen valtakunnan korkeampiin lakeihin. (”Kymmenykset”,Valkeus, heinäkuu 1994, s. 35.)Opin ja Liittojen Kirja 120:1 – ”Huolehtii neuvosto”Presidentti J. Reuben Clark, joka oli neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, selitti, kuinka kymmenyksiäkäytetään:”Ensimmäisen presidenttikunnan johdolla laaditaan talousarvio– –, joka käsittää kaikki ehdotetut kymmenysvarojenkäyttökohteet. Tämä talousarvio on niiden eri osastojen tarkanharkinnan tulos, jotka ovat vastuussa varojen käytöstä.Talousarvio esitetään sitten kymmenysten käyttöneuvostolle[nykyisin sitä kutsutaan kymmenysten käyttökomiteaksi],joka koostuu, kuten ilmoitus edellyttää, ensimmäisestä presidenttikunnasta,kahdentoista neuvostosta ja johtavasta piispakunnasta.Tämä neuvosto harkitsee esitettyä talousarviotaja keskustelee siitä hyväksyen ja hyljäten yksittäisiä menoeriä,kunnes lopullinen talousarvio on valmis.– – Mitään [kymmenyksistä] ei käytetä ilman tämän komiteanhyväksyntää ja valtuutusta.” (Julkaisussa Conference Report,lokakuu 1943, s. 12.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 119.AMiksi kymmenykset?1. Sen perusteella, mitä luit Opin ja Liittojen Kirjan luvuista119–120, osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” jamitä olet oppinut vanhemmiltasi, opettajiltasi ja kirkon johtajilta,kirjoita luettelo siitä, mihin kirkon kymmenyksiäkäytetään.2. Selitä, kuka päättää, miten kymmenyksiä käytetään.3. Tee toinen luettelo siunauksista, jotka ovat seurausta täysienkymmenysten maksamisesta.Opin ja LiittojenKirja 121”Monet ovat kutsutut,–-mutta harvat valitut”Oletko koskaan tuntenut masennusta? Oletko koskaanrukoillut apua vaikeassa tilanteessa? Missourin kuvernööriLilburn W. Boggs antoi 27. lokakuuta 1838 häpeällisenhävityskäskyn, josta osa kuului seuraavasti: ”Mormo-138


neja täytyy kohdella vihollisina ja heidät täytyy hävittäätai häätää osavaltiosta, mikäli yhteinen etu niin vaatii.”(Julkaisussa History of the Church, osa 3, s. 175.) Neljäpäivää myöhemmin profeetta Joseph Smith ja useita kirkonjohtajia kavallettiin missourilaisten käsiin Far WestissäMissourissa. Profeetta kirjoitti, että eversti Hinkle, kirkonjäsen ja johtava upseeri, jonka uskottiin puolustavanpyhiä, ”ilmoitti, että nostoväen upseerit halusivat keskustellaminun ja joidenkin muiden kanssa toivoen, että vaikeudetsaatettaisiin selvittää ilman tarvetta toteuttaahävittämiskäskyjä, jotka he olivat saaneet kuvernööriltä.Suostuin heti pyyntöön ja – – menin nostoväen leiriin.Mutta kuvitelkaa hämmästystäni, kun sen sijaan, ettämeitä olisi kohdeltu sillä kunnioituksella, jota kansalaisenon määrä osoittaa toiselle, meidät [profeetta ja hänenkumppaninsa] otettiin sotavangeiksi ja meitä kohdeltiinäärimmäisellä halveksunnalla. – – En pysty kertomaannäystä, jota siellä todistin. Yli tuhannen äänen kova huutoja karjunta, joka repi ilmaa ja voitiin kuulla kilometrienpäähän, ja hirvittävien ja herjaavien uhkausten ja kiroustentulva, joka yllemme langetettiin, olivat tarpeeksi kauhistuttamaanrohkeimmankin sydämen. Illalla meidän täytyimennä makuulle kylmään maahan ympärillämmevahva vartio, jota vain Jumalan voima esti riistämästähenkeämme. – –Nostoväki meni kaupunkiin ja estoitta ryösti talot ja kohtelihuonosti viattomia ja puolustuskyvyttömiä asukkaitaja jätti monet hätää kärsimään (History of the Church,osa 3, s. 188–191).Joseph Fielding Smith kirjoitti tästä sanomasta: ’Tämä onyksi suurimmista kirjeistä, mitä ihmiskäsi on milloinkaankirjoittanut. Itse asiassa se on syntynyt nöyrän innoituksentuloksena. Se on rukous ja profetia ja Herralta ilmoituksenatullut vastaus. Kukaan muu kuin jalo sielutäynnä Kristuksen rakkauden henkeä ei olisi voinut kirjoittaasellaista kirjettä. Kun ottaa huomioon [heidänkärsimyksensä], ei ole ihme, että profeetta huusi sielunsahädässä apua. Kuitenkin hänen vakavasta vetoomuksestaanhenkii suvaitsevaisuus ja rakkaus hänen lähimmäisiäänkohtaan.’ (Church History and Modern Revelation,osa 2, s. 176.)” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja[Uskonto 324–325], s. 295–296.)Iowan territorioMississippijokiOpin ja Liittojen Kirjanluvut 121–123 otettiinkirjeistä, jotka profeettaJoseph Smith saneli ollessaanLibertyn vankilassa.Ne sisällytettiin ensi kerranvuoden 1876 Opin ja LiittojenKirjan laitokseen.NauvooLibertyIllinoisIndependenceMissourijokiMissouriLibertyn vankilaUsean seuraavan viikon aikana profeetta Joseph Smithilleja hänen kumppaneilleen tehtiin väkivaltaa ja heitä pilkattiin,pakotettiin kulkemaan pitkiä matkoja kylmässä säässäja 1. joulukuuta 1838 heidät teljettiin Missourissa sijaitsevaanLibertyn vankilaan. Näitä miehiä ei ollut tuomittumistään rikoksesta. Siitä huolimatta heitä pidettiin montakuukautta vankilassa.Maaliskuun 20. ja 25. päivän välisenä aikana 1839 profeettaJoseph saneli pitkähkön sanoman, jonka kaikkivangit allekirjoittivat (itse asiassa kirjeitä oli kaksi, muttaprofeetta sanoi toista ensimmäisen jatkoksi). PresidenttiPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 121Maja (jakeet 1, 4) – Teltta taikatosHärmä (jae 11) – Huurre,jäätynyt kasteVoideltu (jae 16) – NimitettypalvelemaanVilpistellä (jae 42) – OllavilpilllinenSisin (jae 45) – Sydän(pyhissä kirjoituksissa sisintäkäytetään usein vertauskuvanaihmisen tunteidenkeskipisteestä)Valtikka (jae 46) – Sauva,valtuuden vertauskuva139


Opin ja Liittojen Kirja 121:3 – Mitä ”laitontasortoa”?Profeetta Joseph Smithin ja muiden kirkon johtajien ollessavangittuina Libertyssä Missourissa (ks. tämän oppilaanoppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 121 johdanto) ”yli 8000pyhää matkasi Missourista itään Illinoisiin paetakseen [kuvernööriLilburn W. Boggsin antamaa] hävityskäskyä. Pyhät joutuivatlähtemään talven kylmyydessä, ja vaikka kahdentoistakoorumin presidentti Brigham Young ohjasi heitä ja auttoiheitä kaikin mahdollisin tavoin, he kärsivät suunnattomasti.”(Perintömme: lyhyt katsaus Myöhempien Aikojen Pyhien JeesuksenKristuksen Kirkon historiaan, s. 51.)Puhuessaan Joseph Smithin vangitsemisesta ja muista hänenkärsimistään kauhistuttavista vääryyksistä presidenttiBrigham Young sanoi, että profeetta kehittyi enemmän kohtitäydellisyyttä 38 vuodessa niiden ankarien ahdistustenvuoksi, jotka hän kesti voittoisasti, kuin hän olisi voinut kehittyätuhannessa vuodessa ilman niitä” (ks. Journal of Discourses,osa 2, s. 7; ks. myös Opin ja Liittojen Kirjan, oppilaan kirja,s. 283–284).Opin ja Liittojen Kirja 121:34–36 – Kutsutut javalitutLainattuaan kohdan LK 121:34 ensimmäistä osaa presidenttiHarold B. Lee sanoi: ”Tästä selviää, että vaikka meillä täälläon vapaa tahtomme, on monia, jotka ennen maailman luomistaennalta-asetettiin korkeampaan asemaan, kuin mihin hetäällä ovat valmistautuneet. Vaikka he olisivat saattaneet ollaniiden jalojen ja suurien joukossa, joiden keskuudesta Isäjulisti valitsevansa johtomiehensä, he saattavat jäädä valitsemattatuohon tehtävään täällä kuolevaisuudessa.” (”Saammeitsekunnioitusta tietäessämme, keitä olemme”, Valkeus, kesäkuu1974, s. 248.)Opin ja Liittojen Kirja 121:38 – Mitä tarkoittaa”potkia tutkainta vastaan”?Tutkain on terävä keppi, jonka päässä on joskus rautapiikki,ja sitä käytetään karjan ajamisessa. Evankeliumissa ”potkiatutkainta vastaan” tarkoittaa oikeaan suuntaan kulkemaankannustavien Jumalan käskyjen tai hengellisten vaikutelmienvastustamista tai niitä vastaan kapinoimista.Opin ja Liittojen Kirja 121:7 – Vastoinkäymistenhyödyt”Kärsimyksestä voi olla hyötyäkin ihmisen elämässä, kutenvanhin James E. Faust sanoi [kahdentoista apostolin kooruminjäsenenä ollessaan]: ’Elämän mukanaan tuomassa tuskassa,hädässä ja sankarillisissa ponnisteluissa me käymme läpi kultasepäntulen, ja se, mikä elämässämme on merkityksetöntä javähäpätöistä, voi sulaa pois kuin kuona ja tehdä uskostammekirkkaan, vahingoittumattoman ja vahvan. Tällä tavoin voisielustamme heijastua Jumalan kuva. Se on osa niitä puhdistavialunnaita, joita joiltakuilta vaaditaan siitä, että he saavattulla tuntemaan Jumalan. Tuntuu siltä, että elämän kamppailuissakuuntelemme paremmin Herramme ja Paimenemmeheikkoja, jumalallisia kuiskauksia.’ (”Kultasepän tuli”, Valkeus,lokakuu 1979, s. 90.)Jotkut uskovat erheellisesti, että heidän ahdistuksensa ovatJumalan rangaistuksia, mutta koettelemusten lähde ja niidentarkoitukset ovat aivan eri asioita: ’Valitettavasti eräät suurimmatkoettelemuksemme ovat seurausta omasta mielettömyydestämmeja heikkoudestamme ja kohtaavat meitämeidän oman huolimattomuutemme tai rikkomuksemmetähden’ (”Kultasepän tuli”, s. 91). Vaikeudet voivat olla seuraustamyös sairastumiselle ja toimintahäiriöille alttiin kuolevaisenruumiin heikkoudesta ja rappeutumisesta. Koettelemuksiavoi aiheutua siitäkin, että jumalattomat käyttävät väärinvapaata tahtoaan. – –Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee kaksi seuraavista tehtävistä (A–D) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 121.ALohdutuksen sanoja profeetalle1. Kirjoita omin sanoin kysymykset, jotka profeetta JosephSmith esitti Herralle kohdassa LK 121:1–3.2. Mitä sellaista tapahtui, mikä saattaisi selittää, miksiprofeetta tunsi niin suurta surua pyhiä kohtaan? (Ks. tämänoppilaan oppaan Opin ja Liittojen Kirjan luvun 121johdanto ja osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, jostarvitset apua.)3. Kirjoita omin sanoin, mitä Herra sanoi jakeissa 7–10 lohduttaakseenprofeettaa.4. Miten se, mitä Herra sanoi jakeissa 7–10, saattaisi auttaasinua suhtautumaan paremmin koetuksiin ja vaikeuksiin,jotka sinun täytyy kohdata?140


BSelitä seurauksetToisinaan saattaa vaikuttaa siltä, ettei jumalattomia rangaistauskollisten vainoamisesta. Selitä kohdasta LK 121:11–25lukemasi perusteella, mitkä seuraukset tulevat niiden osaksi,jotka taistelevat Jumalaa ja hänen palvelijoitaan vastaan.Kiinnitä huomiota erityisesti siihen, kuinka voisit käyttää vastauksessasiseuraavia sanoja tai ilmauksia: sokaistakseen,”tulisi heidän itsensä päälle”, pyyhitään, erottamaan, halveksimaan,pappeus, myllynkivi.Opin ja LiittojenKirja 122”Älä siis pelkää sitä,mitä ihminen voi tehdä”Kenties olet joskus tuntenut, kuten useimmat toisinaantuntevat, ettei elämä ole oikeudenmukaista ja että oletjoutunut kärsimään enemmän kuin muut. Kun Opin jaLiittojen Kirjan luvut 121–123 kirjoitettiin, profeettaJoseph Smith ja hänen ystävänsä olivat olleet teljettyinäLibertyn vankilaan neljän kuukauden ajan ilman, ettäheitä olisi tuomittu syyllisiksi tai että edes oikeudenkäyntiäolisi pidetty. Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjanlukua 122, pane merkille, miksi Herra sallii vieläpä vanhurskaidenkinkärsiä.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenNiille, jotka vainoavat Herran palvelijoita, ”olisi ollut parempi, jos myllynkiviolisi ripustettu heidän kaulaansa ja heidät olisi upotettu meren syvyyteen”(LK 121:22).CNumeroi lupauksetKohdassa LK 121:26–33 Herra lupasi uskollisille siunauksia.Numeroi ne pyhiin kirjoituksiisi ja kirjoita yhdestä, joka ontärkeä sinulle.DPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 121:34–36LK 121:34–46 esittää, mitä pappeudenhaltijan täytyy tehdäpitääkseen pappeutensa kunniassa ja käyttääkseen sitätehokkaasti. Vastaa seuraaviin kysymyksiin tutkiessasi näitäjakeita:1. Miksi jotkut ovat ”valituita” ja toiset eivät?2. Mikä suhde pappeuden oikeuksilla ja taivaan voimilla on?3. Millä periaatteella taivaan voimia hallitaan?4. Mikä saisi pappeudenhaltijan menettämään pappeudenvoiman?5. Mitä menettelytapoja vanhurskaan pappeudenhaltijantäytyy käyttää vaikuttaakseen toisiin soveliaasti?6. Mitä siunauksia luvataan niille, jotka käyttävät pappeuttavanhurskaasti?Opin ja Liittojen Kirja 122:7 – Kuinka vastoinkäymisetja kärsimykset voivat olla hyväksemme?Presidentti Harold B. Lee on sanonut: ”Älkää pelätkö elämänkoettelemuksia ja vastoinkäymisiä. Toisinaan, kun käytteläpi ankarimpia koettelemuksia, olette lähempänä Jumalaakuin tiedättekään, sillä kuten itsensä Mestarin kokemuksetkiusattuna vuorella, Getsemanen puutarhassa ja Golgatan ristilläosoittavat, pyhät kirjoitukset kertovat: ’Hänen luokseentuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä’ (Matt. 4:11). Joskus niinvoi tapahtua teille koettelemuksissanne.” (The Teachings ofHarold B. Lee, toim. Clyde J. Williams, s. 192; ks. myös kohdanLK 121:7 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, s. 140).141


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 122.ALöydä apua koettelemuksissasi1. Kun ihmiset huolestuvat kohtaamistaan koettelemuksista javastoinkäymisistä, he usein kohottavat katseensa kohti taivaitaja kysyvät: ”Miksi minä?” Profeetta Joseph Smithinsuhtautuminen oli erilaista. Tarkastele kohtaa LK 121:2–3 jakirjoita luettelo kysymyksistä, joita hän kysyi ”miksi minä”-kysymyksen sijaan.2. Vaikka profeetta ei kysynyt, miksi hänen ja muun kirkontäytyi kärsiä sellaisia vaikeuksia, Herra esitti hänelle joitakinsyitä. Esitä lyhyesti kohdasta LK 122:5–9 se, mitä Herrakertoi profeetalle.3. Kirjoita siitä, mikä teki sinuun vaikutuksen Opin ja LiittojenKirjan luvussa 122 ja auttaa sinua kohtaamaan koettelemuksiaja vastoinkäymisiä elämässäsi.Opin ja LiittojenKirja 123Aikakirjojen pitämisen tärkeysPyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 123Pirullinen alhaisuuden sarja(jae 5) – Häijyjen valheidenkokoelmaKatalat ja murhaavatpetokset (jae 5) – Pahat jamurhanhimoiset teotPyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 123.AMitä sinun pitäisi tehdä?Peräsin (jae 16) – Laite,jolla laivaa ohjataan1. Jos olisit ollut kirkon jäsen vuonna 1839, mitä sinun olisioletettu tekevän täyttääksesi Herran kohdassa LK 123:1–5olevan käskyn?2. Sen perusteella, mitä opit jakeista 5–15, kirjoita, mitä sinunpitäisi tehdä kokoamillesi tiedoille.3. Mitä sellaisia aikakirjoja sinä voisit pitää nyt, jotka voisivatsiunata kirkon tulevia sukupolvia?Viimeisellä tuomiolla koko ihmiskunta tuomitaan ”senperusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensamukaan” (Ilm. 20:12). Kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjanlukua 123, katso, mitä voit oppia joistakin aikakirjoista,joita voidaan käyttää tuomiolla, ja siitä, miten näitä aikakirjojavoitaisiin käyttää myös ennen viimeistä tuomiota.142


Kirkko Nauvoossa IllinoisissaMissourin osavaltiossa ilmenneiden vainojen tähden pyhätmuuttivat noin 320 kilometriä koilliseen Mississippijoen yliIllinoisiin, missä olot olivat suotuisammat. Pyhät ostivatlopulta maata läheltä Commercen takapajuista kaupunkia.Maa oli käytännöllisesti katsoen soista erämaata, jossa oli vainjoitakin yksinkertaisia rakennuksia. Pyhät kuivattivat maanja pystyttivät taloja. Joseph Smith muutti perheineen pieneenhirsimajaan. Kaupungin nimi Commerce muutettiin Nauvooksihepreankielisen ’kaunista’ tarkoittavan sanan mukaan.Profeetta Joseph Smith merkitsi Nauvoossa muistiin useitaOpin ja Liittojen Kirjan lukuja (ks. LK 124–129, 132) mukaanlukien käsky rakentaa temppeli sinne (ks. LK 124:26–27).Ja juuri Nauvoossa vanhin John Taylor, joka oli silloin kahdentoistaapostolin koorumin jäsen, tallensi todistuksensa profeettaJoseph Smithin ja tämän veljen Hyrumin marttyyrikuolemista(ks. LK 135).Pyhät rakensivat Nauvoon temppelin, järjestivät Siionin seurakuntiaja vaarnoja, perustivat Apuyhdistyksen ja aloittivat toimituksetkuolleiden puolesta ennen kuin heidät ajettiin kodeistaanvuonna 1846. Tämän vainon takia he lähtivät seudulta jamatkasivat presidentti Brigham Youngin johdolla länteen.Opin ja LiittojenKirja 124Pyhiä rakennuksiaja pyhiä kutsumuksiaOpin ja Liittojen Kirja 124:2 – ”Se tullaan hiomaankauniiksi, kunnes sen kauneus on kuin palatsinkauneus”Herra käski pyhiä tekemään kirkon vaarnan Nauvoossa Illinoisissa”Siionin kulmakiveksi” ja yhtä kauniiksi kuin palatsi.Aina kun Herra on koonnut uskolliset pyhänsä yhteen,Hän on käskenyt heitä: ”Nouse, ole kirkas, että sinun valkeutesiolisi viirinä kansoille” (LK 115:5).Opin ja Liittojen Kirja 124:2–6 – Anna juhlallinenjulistus kaikille kansoille”Tätä Herran käskyä ei täytetty ennen kuin vuonna 1845.Usean henkilön piti auttaa asiakirjan laatimisessa, muttaolosuhteet näyttävät estäneen sen valmistumisen, ennen kuinkahdentoista neuvosto antoi sen mainittuna vuonna.”(Ks. History of the Church, osa 6, s. 80; osa 7, s. 320, 558; Opin jaLiittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 291.)Opin ja Liittojen Kirja 124:6 – Mikä ”laupeus”Siionille oli tullut?”Vuonna 1841, jolloin tämä ilmoitus annettiin, tässä kauniissakaupungissa oli noin 3000 asukasta. Illinoisin lainsäädäntäelinoli antanut sille perustamiskirjan, jonka mukaan Nauvoo saihyvin vapaamielisen hallinnon ja oikeuden perustaa kansalliskaartinsekä yliopiston. Temppeli oli rakenteilla. Hajallaanolleet pyhät kokoontuivat, ja Illinoisin siirtokunnat kasvoivatnopeasti. Lähetystyö Englannissa oli erittäin menestyksellistä.Sellaiset olivat yleiset olosuhteet, kun tämä ilmoitus annettiin.Kirkolla oli hetkinen levähdysaikaa, tyyntä myrskyn edellä.”(Smith ja Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s. 768.)Monet yksityiskohdat vaativat huomiota kirkon varhaisinaaikoina Nauvoossa Illinoisissa. Opin ja Liittojen Kirjanluku 124 sisältää ohjeita kahdesta tärkeästä rakennuksestaja useista yksittäisten henkilöiden kutsumuksista. Kuntutkit tätä ilmoitusta, pane merkille, mitä Herra opettitemppeleiden ja temppelitoimitusten tärkeydestä. Haluaisitko,että Herra antaisi sinulle käytännön ohjeita,jotka liittyvät suoraan kohtaamiisi haasteisiin? MitenHän tekee sen nykyisin?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 124Julistus (jae 2) – VirallinenilmoitusKoston päivä (jakeet 8, 10) –Jeesuksen Kristuksen toinentuleminenPakopaikat (jae 36) – Suoja,turvapaikkaMuistokirjat (jae 39) – Aikakirja,virallinen luetteloSäädökset (jae 39) – LaitIstutus, joka on olevakunniaksi (jae 61) – KirkonjohtajatUusi käännös (jae 89) –Joseph Smithin raamatunkäännösAlentaa (jae 114) – Nöyrtyä143Opin ja Liittojen Kirja 124:19, 130 – ”David Patteninminä olen ottanut tyköni”Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin David W.Pattenoli surmattu 25. lokakuuta 1838 Crookedjoen taistelussaMissourissa. Vanhin Heber C. Kimball, joka oli kahdentoistaapostolin koorumin jäsen, kävi vanhin Pattenin kuolinvuoteenäärellä. Vanhin Kimball kirjoitti:”Hänelle niin kallisarvoisista evankeliumin periaatteistapidettiin kunnioitettavasti kiinni elämän viime hetkillä,ja hänen lähtönsä hetkellä ne soivat hänelle sen tuen ja lohdutuksen,joka riisti kuolemalta sen tuskan ja pelon. Puhuessaanniistä, jotka olivat langenneet järkkymättömästä uskostaan,hän huudahti: ’Kunpa he olisivat minun asemassani!Sillä tunnen säilyttäneeni uskon, juosseeni perille. Minuaodottaa nyt seppele, jonka Herra, vanhurskas Tuomari, antaaminulle.’Puhuessaan rakkaalle vaimolleen, joka oli läsnä ja pitihuolta hänestä kuoleman hetkellä, hän sanoi: ’Mitä tahansateetkin, älä kiellä uskoa!’” (Julkaisussa ”History of BrighamYoung”, Millennial Star, 16. heinäkuuta 1864, s. 454–455).


Kopiointi ankarasti kiellettyOpin ja Liittojen Kirja 124:22–24, 56–83,119–121 – Nauvoo House”Profeetan mielestä Nauvoo House -hotellin rakentaminenoli lähes yhtä kiireellinen kuin temppelin rakentaminen.Hän näki sen keinona, jolla pyhät saattoivat pitää vierainaan’varakkaita, lujaluonteisia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä’ ja opettaaheille totuutta [History of the Church, osa 5, s. 328; ks. myösosa 5, s. 137]. Rakennuksen peruskivi laskettiin 2. lokakuuta1841, ja useita arvokkaita asiakirjoja kuten Mormonin Kirjanalkuperäinen käsikirjoitus talletettiin siihen. Kokouksissa veljiäkehotettiin jatkuvasti työskentelemään hotellin rakentamiseksi.Työ edistyi kuitenkin hitaasti, koska varoja ja työvoimaaoli vähän. Maaliskuussa 1844 Joseph Smith lykkäsi hotellinrakentamista tuonnemmaksi edistääkseen temppelin rakentamista.”(Kirkon historia aikojen täyttyessä, s. 243.)Opin ja Liittojen Kirja 124:25–36 – Kaste kuolleidenpuolestaProfeetta Joseph Smith opetti vuoden 1843 kesäkuussapitämässään puheessa temppeleiden ja temppelitoimitustentärkeydestä, joihin kuuluu kaste kuolleiden puolesta:”Taivaan neuvoston säädöksenä oli jo ennen maailman perustamista,että pappeuden periaatteet ja lait riippuisivatkaikkina maailman aikoina kansan kokoamisesta. Jeesus tekikaikkensa kansan kokoamiseksi, mutta se ei tahtonut tullakootuksi, ja sen tähden Hän vuodatti kirouksia sen päälle.Taivaassa ennen maailman perustamista säädettyjä ja pappeudennojalla suoritettavia toimituksia ihmisten pelastukseksiei voida muuttaa. Kaikkien on pelastuttava samojen periaatteidennojalla.Samaa tarkoitusta varten Jumala kokoaa kansansa viimeisinäpäivinä, jotta se rakentaisi Herralle huoneen ja valmistautuisisaamaan toimitukset ja endowmentit, pesut ja voitelut jne.Yksi Herran huoneen toimituksista on kaste kuolleiden puolesta.Jumala sääti ennen maailman perustamista, että toimitusoli suoritettava tätä tarkoitusta varten varatussa altaassa Herranhuoneessa.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 306–307.)Ensimmäinen nykyajan pyhissä kirjoituksissa oleva mainintakasteesta kuolleiden puolesta on kohdassa LK 124:29–36.Mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, jolloin sitä opetettiintämän armotalouden aikana. Profeetta Joseph Smith kirjoittilokakuussa 1840 päivätyssä kirjeessä kahdentoista apostolinkoorumille:”Oletan, että oppi ’kasteesta kuolleiden puolesta’ on jo ennentätä kantautunut korviinne, ja mielessänne on saattanut herätäjoitakin kysymyksiä siitä. En voi tässä kirjeessä suoda teillekaikkea tätä aihetta koskevaa tietoa, mitä kenties haluaisitte,mutta Raamatussa olevan tiedon lisäksi haluan sanoa, ettäkaste oli tosiaankin käytännössä muinaisissa seurakunnissa.Paavali pyrkii sen perusteella osoittamaan ylösnousemusopinoikeaksi ja sanoo: ’Mitä varten sitten jotkut antavat kastaaitsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä,miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta?’ [1. Kor. 15:29.]Mainitsin tämän opin ensimmäisen kerran julkisesti pitäessäniveli Seymour Brunsonin hautajaissaarnaa [15. elokuuta 1840],ja olen sen jälkeen antanut kirkolle yleisohjeita aiheesta. Pyhilläon oikeus tulla kastetuiksi niiden edesmenneiden sukulaistensapuolesta, jotka heidän uskoakseen olisivat ottaneet vastaanevankeliumin, jos olisivat saaneet etuoikeuden kuullasiitä, ja jotka ovat ottaneet evankeliumin vastaan henkitilassaniiden kautta, jotka on valtuutettu saarnaamaan heille heidänvankeudessa ollessaan.Sen laajemmin asiaa käsittelemättä näette epäilemättä tämänopin johdonmukaisuuden ja järkevyyden; ja se esittää Kristuksenevankeliumin luultavasti laajamittaisempana kuin jotkutovat kuvitelleetkaan.” (History of the Church, osa 4, s. 231.)”Ilmoituksessa selitetään, että kaste kuolleiden puolesta voidaansuorittaa ainoastaan Herran siihen määräämässä paikassa.Toimituksen suorittaminen temppelin ulkopuolella olisallittua vain erityisissä olosuhteissa, ja ennen Nauvoontemppelin valmistumista Herra salli toimituksen suorittamisenMississippijoessa. Lokakuussa 1841 profeetta ilmoitti,ettei kasteita kuolleiden puolesta enää suoritettaisi, ennenkuin temppelin kasteallas olisi valmis. Se valmistui marraskuussa,ja kasteiden suorittaminen aloitettiin uudestaankuukauden 21. päivänä (ks. LK 124:27–30).” (Opin ja LiittojenKirja, oppilaan kirja, s. 294.)Opin ja Liittojen Kirja 124:28 – Mikä tässä mainittupappeuden täyteys on?Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: ”Tämän lisäksion tullut vielä muita suuria siunauksia pyhän pappeudenavainten kautta, jotka Herra antoi kahdelletoista apostolillevaeltaessaan heidän kanssaan ja jotka niitä muinoin hallussaanpitäneet palauttivat tässä armotaloudessa, ja näitäsiunauksia ovat Herran huoneessa saatavat ainutlaatuiset jaihmeelliset toimitukset.144


Vain niissä toimituksissa toteutuu pappeuden täyteys(ks. LK 124:28). (”Riemuitkaa tästä suuresta temppelienrakentamisen ajasta”, Valkeus, huhtikuu 1986, s. 45.)Kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti,vanhin Boyd K. Packer, on selittänyt: ”Yksikään miesei saa pappeuden täyteyttä ilman vierellään olevaa naista.Sillä yksikään mies, sanoi profeetta, ei voi saada pappeudentäyteyttä Herran temppelin ulkopuolella [ks. LK 131:1–3].Ja nainen on hänen rinnallaan tuossa pyhässä paikassa. Hänsaa kaiken saman kuin mies. Mies ja nainen yksinään saavattemppelipyhitykseen liittyvät toimitukset. Mutta mies eivoi edetä korkeampiin toimituksiin – sinetöintitoimituksiin –ellei nainen ole hänen rinnallaan.” (”Apuyhdistys”, Valkeus,heinäkuu 1998, s. 82.)Opin ja Liittojen Kirja 124:87–91, 97–102 –William LawWilliam Law kutsuttiin profeetta Joseph Smithin toiseksi neuvonantajaksija hänelle luvattiin siunauksia ja lahjoja, joitaon luvattu vain harvoille. Hän ei kuitenkaan pysynyt uskollisena,ja 18. huhtikuuta 1844 hänet erotettiin kirkosta ”epäkristillisenkäytöksen vuoksi” (History of the Church, osa 6, s. 341).”Vaikka William Law oli Josephin neuvonantaja, hän osoittautuitämän katkerimmaksi viholliseksi ja pahantekijäksi – –;ja myöhemmin todistettiin, että hän oli vehkeillyt joidenkinmissourilaisten kanssa ottaakseen Joseph Smithin hengiltä. – –Vaikka murha oli hänen sydämessään, hänen käytöksensä olisilti yleensä kohteliasta ja sävyisää, ja hän oli suunnitelluthyvin petoksensa.” (Julkaisussa History of the Church, osa 7,s. 57.)täisiin tehdä. Kohdassa LK 124:49–54 Herra kuvaili tilannetta,jossa pyhät uskollisesti yrittivät, mutta eivät kyenneet suorittamaansitä, mitä Hän oli pyytänyt. Vertaa näitä kahta pyhienkirjoitusten kohtaa ja selitä niiden opettama kuuliaisuudenperiaate.DHyrum Smithin kutsumusLK 124:91–96 opettaa Hyrum Smithin kutsumuksesta.1. Tee luettelo Hyrum Smithin tehtävistä ja velvollisuuksista.2. Kenen tilalle hän tuli?ETunnista johtajatTutki kohtaa LK 124:124–144 ja tunnista, keiden hallussaseuraavat pappeuden virat olivat:1. Patriarkka2. Kirkon presidentti3. Neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa4. Kahdentoista apostolin koorumin presidentti5. Vaarnan korkean neuvoston jäsenet6. Ylipappien koorumin johtaja7. Vanhinten koorumin johtokunta8. Seitsemänkymmenen koorumin johtokunta9. PiispakuntaPyhien kirjoitusten tutkiminenTee viisi seuraavista tehtävistä (A–E) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukua 124.AEtsi temppelin tarkoitukset1. Kirjoita kohdasta LK 124:25–41 lukemasi perusteellaHerran antamat syyt temppelien rakentamiselle.2. Valitse kaksi syytä ja kerro, miksi nämä siunauksetovat tärkeitä sinulle. Kerro esimerkiksi, miksi temppelitoimituksetovat tärkeitä sinulle.Opin ja LiittojenKirja 125Sarahemla IowaBSelitä seurauksetOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 124 Herra kertoi profeettaJosephille, että vaikka on tärkeää rakentaa Herralle temppeli,niin pelkkä rakennus ei riitä.1. Ympäröi sana jos aina, kun se esiintyy kohdassaLK 124:42–48. Kirjoita sitten, mitä Herra sanoi tapahtuvaksikunkin jos-ilmauksen myötä.2. Esitä lyhyesti kahdella ”jos – niin” -lauseella, mitä opitnäistä jakeista. Kuvaile ensimmäisessä kuuliaisuuden siunauksiaja toisessa tottelemattomuuden seurauksia.CSelitä periaateKohdassa 1. Ne. 3:7 Nefi ilmaisi uskonsa siihen, että Herraauttaisi häntä suorittamaan mitä tahansa, mitä hänen käsket-145Miten iowalainen kaupunki sai Mormonin Kirjassa olevannimen Sarahemla? Missä se sijaitsee ja miksi Herra puhuisiellä asuville pyhille? ”Kaikki Missourista karkotetutpyhät eivät löytäneet turvaa Illinoisista. Osa asettui Mississippintoiselle rannalle Iowan puolelle. Tähän kehottavailmoitus [LK 125] tuli vastauksena kysymykseen, pitäisiköheidän jäädä Iowaan vai kokoontua Illinoisin puolelle. Yksiensimmäisistä, joka ehdotti, että pyhiä asettuisi Iowaan,oli tri Isaac Galland, mies, joka oli myynyt pyhille maan,


jolle Nauvoo rakennettiin. Vanhin Joseph Fielding Smithkirjoitti: ’Herra Galland ehdotti kirjeessään David W.Rogersille, että pyhiä asettuisi Iowaan, joka oli territorio,sillä hän ajatteli, että he olisivat paremmin väkivallaltasuojassa Yhdysvaltain hallitsemalla alueella kuin osavaltiossa,’jossa murhia, raiskauksia ja rosvousta ihannoidaan(!) kansankiihottajan ansioina ja jossa suurimmat roistotyltävät usein korkeimpiin virkoihin’. Hän kirjoitti myösIowan kuvernöörille Robert Lucasille, joka oli tuntenut’mormoneja’ Ohiossa ja joka puhui heistä hyvin suopeastikunnon kansalaisina.’” (Essentials in Church History,s. 220; Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 298.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 125Territorio (jae 1) – Yhdysvaltojen osa, joka ei ollut vieläosavaltioOpin ja Liittojen Kirja 125:3–4 – Sarahemla jaNashvilleJotkut Missourista paenneista pyhistä asettuivat asumaanMississippijoen länsipuolelle lähelle Iowassa olevia Montrosenja Nashvillen kyliä. Kirkko osti alueelta noin 8000 hehtaariamaata, ja Herra käski rakentamaan sinne Sarahemla-nimisenkaupungin. Kun pyhät saapuivat vuonna 1839, väkilukuIowassa olevassa Leen piirikunnassa, jossa nämä kaupungitsijaitsivat, oli 2839. Vuoteen 1846 mennessä väkiluku olipaisunut 12860:een. Kun pyhät lähtivät länteen vuonna 1846,nämä kaupungit hylättiin, eikä niitä enää ole olemassa.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 125.APiirrä karttaKäytä hyväksesi Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 125 oleviatietoja sekä kolmoissidoksen lopussa olevia karttoja ja piirrävihkoosi kartta, jossa näkyvät Jacksonin piirikunta Missouri,Nauvoo Illinois ja Montrose Iowa. Kuinka pitkä matkapyhillä oli Missourista Nauvoon ja Montrosen alueille?Opin ja LiittojenKirja 126Ilmoitus Brigham YoungilleMiltä sinusta tuntuisi palvella lähetystyössä joka kesäseuraavien kymmenen vuoden ajan? Vuoteen 1841mennessä Brigham Young oli tehnyt lähetystyötä vuodesta1832 saakka, jolloin hänet kastettiin. Kyseisiin palvelusvuosiinsisältyi yksi vuosi Isossa-Britanniassa. Kuntutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 126, kiinnitä huomiotaneuvoihin, jotka Herra antoi presidentti Youngille,silloiselle kahdentoista apostolin koorumin presidentille,tulevasta lähetystyöpalvelusta.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 126:1 – ”Ei enää vaadita”Vaikka Herra ei vaatinut Brigham Youngia lähtemään poisperheensä luota palvellakseen vielä lähetystyössä, tämä kävilyhytaikaisilla lähetysmatkoilla. Kun luopio John C. Bennettlevitti kirkosta valheita, presidentti Young, joka oli silloinkahdentoista apostolin koorumin presidentti, matkusti tapaamaanihmisiä ja korjaamaan valheet. Hän matkusti myöskootakseen varoja Nauvoon temppeliä varten ja tukeakseenprofeetta Joseph Smithin Yhdysvaltojen presidentinvaalienehdokkuutta.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 126.ASelitä ilmaus1. Kuinka Herra puhutteli Brigham Youngia kohdassaLK 126:1? Miksi luulet tästä ilmoituksesta oppimasi perusteellaHerran tunteneen häntä kohtaan niin?2. Mitä tämä opettaa sinulle kirkon kutsumustesi ja tehtäviesiuskollisesta suorittamisesta?Opin ja LiittojenKirja 127–128Ohjeita kasteesta kuolleiden puolestaOpin ja Liittojen Kirjan luvut 127 ja 128 kirjoitettiinprofeetta Joseph Smithille vaikeana aikana. Hänen vihollisensaolivat pakottaneet hänet piiloutumaan heidänarmottoman vainoamisensa välttämiseksi. Mutta tämäoli myös suurenmoisen hengellisen edistyksen aikaa.Profeetta oli kertonut pyhille, että ”aikojen täyttymisenarmotalous tuo valoon kaiken sen, mikä on ilmoitettukaikkien aikaisempien armotalouksien aikana, ja myös sellaista,mitä ei ole ennen ilmoitettu” (Profeetta JosephSmithin opetuksia, s. 191).Nämä luvut ovat profeetta Joseph Smithin kirjeitä kirkonjäsenille Nauvoossa Illinoisissa. Ne kirjoitettiin hänenkulkiessaan paikasta toiseen vältellessään vihamiehiään.146


Kansainvälinen Daughters of Utah Pioneers -järjestö Kopiointi ankarasti kiellettyHän antoi niissä lisäohjeita kasteesta kuolleiden puolesta,jonka profeetta mainitsi ensi kerran vuonna 1840 (ks.kohdan LK 124:25–36 osio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,s. 144. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukuja127 ja 128, kiinnitä huomiota siihen, miltä profeetastatuntui, kun hänen oli pakko piileskellä. Yritä myös kuvitella,millaista pyhistä on ollut saada syvempää ymmärrystäkuolleiden puolesta suoritettavien kasteiden opista.Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithin kautta opin siitä, että meidätvoidaan kastaa niiden puolesta, jotka ovat kuolleet.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 128Itse in propria persona(jae 8) – HenkilökohtaisestiSummum bonum (jae 11) –Korkein hyväEnsimmäinen ihminen(jae 14) – AadamPesijäin saippua (jae 24) –Vahva saippua, jota käytettiinvaatteiden valkaisuunOpin ja Liittojen Kirja 128:16–18 – Miksi meidätkastetaan kuolleiden puolesta?Kasteiden suorittaminen kuolleidenpuolesta mahdollistaa muidentemppelitoimitusten tekemisen heidänpuolestaan. Kaikki nämä toimituksetovat välttämättömiä pelastukselle.Presidentti Joseph FieldingSmith on opettanut:”Jos Elia ei olisi tullut, meidän on uskominen, että kaikki menneittenaikojen työ olisi ollut hyödytöntä, sillä Herra sanoi,että siinä tapauksessa koko maatäydelleen hävitettäisiin Hänentullessaan [ks. LK 2:1–3]. Niinollen hänen tehtävänsä oli maailmalleäärettömän tärkeä. Siinäei ole kysymys ainoastaan kasteestakuolleiden puolesta, vaanmyös vanhempien sinetöimisestätoisiinsa ja lasten sinetöimisestävanhempiinsa, niin ettätapahtuisi ’ehyt ja kokonainenja täydellinen yhtyminen ja niiden armotalouksien ja avaintenja voimien ja kirkkauksien yhteenliittäminen’ alusta aina aikojenloppuun saakka [LK 128:18].Jos tätä sinetöimisvaltaa ei olisi maan päällä, niin sekaannusvallitsisi ja epäjärjestys astuisi järjestyksen sijaan sinä päivänä,kun Herra tulee, ja näin ei tietenkään voisi olla, sillä Jumalanvaltakunnassa kaikkea hallitsee ja säätelee täydellinen laki.Miksi maa hävitettäisiin? Yksinkertaisesti siksi, että jos isienja lasten välillä ei ole yhdistävää sidettä – joka on työ kuolleidenpuolesta – niin me kaikki tulemme olemaan hylättyjä;koko Jumalan työ tulee raukeamaan tyhjiin ja täydelleen häviämään.Niin ei tietenkään tule olemaan.” (Pelastuksen oppeja,osa 2, s. 120–121.)Opin ja Liittojen Kirja 128:24 – Leevin pojat jaheidän uhrinsa Herralle”Historiassa Leevin pojat, mukaan luettuna Aaronin jaMooseksen pojat (ks. 2. Moos. 6:16, 18, 20) olivat Jumalanhuoneen hoitajia ja vastuussa sen pyhistä toimituksista(ks. 2. Moos. 25–28; 4. Moos. 8:24–26; 10:21). Nykyisin Leevinpojat ovat niitä, jotka Herra on kutsunut rakentamaanHänen kirkkoaan ja jotka ovat uskollisia, niin että he saavatnämä molemmat pappeudet, joista Herra on puhunut, jakun he pitävät kutsumuksensa kunniassa, heidät pyhitetäänheidän ruumiidensa uudistumiseksi (ks. LK 84:31–33). Heovat niitä, jotka ovat vastuussa ’valmistavasta evankeliumista’(LK 84:26–27) ja ’suuremmasta pappeudesta’ ja sen toimituksista(temppelityöstä), joissa ’jumalisuuden voima ilmenee’(LK 84:19–21). Mikäli Herran nykyiset palvelijat toimivatuskollisesti tässä pyhässä huoneenhallituksessaan, heistä tuleeMooseksen ja Aaronin poikia ja Aabrahamin lapsia ja kirkkoja valtakunta ja Jumalan valitut (LK 84:34).Kun vanhurskaat pyhät palvelevat Herraa näissä pyhissätoimituksissa, heistä tulee elävien ja kuolleiden pelastajia Siioninvuorella. Uhri, jonka he uhraavat palveluksellaan, onosa sitä uhria vanhurskaudessa, jonka Leevin pojat, Mooseksenja Aaronin pojat mukaan luettuina, esittävät Herralleennen Kristuksen tulemista.” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaankirja, s. 306.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee neljä seuraavista tehtävistä (A–F) tutkiessasi Opin jaLiittojen Kirjan lukuja 127–128.AKirjoita sanomalehtiartikkeliKuvittele olevasi lehtimies vuonna 1842 ja olleesi profeettaJoseph Smithin piilopaikassa haastattelemassa häntä. Käytäkohtaa LK 127:1–3 saadaksesi ajatuksia ja kirjoita lyhyt sanomalehtiartikkeliprofeetan tuntemuksista hänen ollessaanpiilossa.BTee luettelo velvollisuuksistaKirjoita kohdista LK 127:5–10 ja 128:1–5 oppimasi perusteella,mitkä sinun käsittääksesi ovat temppelin luettelonpitäjän velvollisuudet.CKirjoita vastausKuvittele, että sinulla on ystävä, joka ei ole kirkon jäsen muttaon kuullut temppeleistä ja kasteesta kuolleiden puolesta.147


Ystäväsi kysyy sinulta, mikä kaste kuolleiden puolesta on jamiksi niitä suoritetaan. Vastaa näihin kysymyksiin käyttäenavuksesi sitä, mitä opit Opin ja Liittojen Kirjan luvuista 127ja 128. Pidä huoli siitä, että käsittelet vastauksissasi valtuudentärkeyttä, sinetöintivoimaa ja yhdistäviä siteitä, iankaikkisiaperheitä ja Eliasta.DKirjoita luettelo ja vertaaTarkastele kohtaa LK 128:20–21 ja kirjoita luettelo JosephSmithin mainitsemista taivaallisista sanansaattajista.Selitä, miksi sinun mielestäsi oli tärkeää, että hän sai edelleenilmoitusta evankeliumin palautuksen aikana.ETee juliste1. Kun otat huomioon profeetta Joseph Smithin henkilökohtaisentilanteen tänä aikana (ks. LK 127:1–4), mikä siinä,mitä hän kirjoitti kohdassa LK 128:22, tekee sinuun vaikutuksen?2. Tee juliste, joka kuvaa profeetta Joseph Smithin kehotustatoimia ja hänen intoaan evankeliumia kohtaan.FVertaa jakeitaKohdassa LK 13:1 luit uhrista, jonka ”Leevin pojat” tekevätviimeisinä aikoina (ks. kohdan LK 13:1, s. 26 osio ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”). Vertaa sitä, mitä opit tästä kohdastaja kohdasta LK 128:24. Mikä profeetta Joseph Smithinmukaan on yksi tapa, jolla tämä profetoitu uhraus tullaansuorittamaan?Opin ja LiittojenKirja 129Kolme tärkeätä avaintaOletko koskaan halunnut tietää enkeleistä? Keitä he ovat?Miten me voimme tietää, onko ne lähetetty Jumalan luota?Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 129 profeetta JosephSmith vastasi näihin kysymyksiin ja antoi ”kolme tärkeätäavainta” (jae 9) eli tapaa tunnistaa taivaalliset sanansaattajat.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 129Täydellisiksi tulleet vanhurskaat(jae 3) – Henkilöt,jotka ovat saaneet anteeksija tulleet puhdistetuiksiJeesuksen Kristuksen sovituksenkauttaJärjestys (jae 7) – SäännötOpin ja Liittojen Kirja 129:1 – Mitä eroa on enkelilläja hengellä?Mihin tahansa Jumalan luota lähetettyyn sanansaattajaan voidaanviitata enkelinä, mutta Opin ja Liittojen Kirjan luvussa129 sana enkeli tarkoittaa ”ylösnousseita olentoja, joilla on ruumislihaa ja luuta” (jae 1). ”Henget ovat Jumalan lapsia, jotkaeivät vielä ole olleet kuolevaisuudessa ja joilla ei siksi ole ruumista;tai henget ovat niitä, joiden henki on erinnyt heidänruumiistaan kuolemassa” (Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja,s. 307).Aiemmissa kahdentoista apostolin koorumille Nauvoossaantamissaan ohjeissa profeetta Joseph Smith ”selitti enkelin japalvelevan hengen välisen eron; [enkelillä] on ylösnoussutja muutettu ruumis, ja henkensä kautta hän palvelee ruumiillistuneitahenkiä. [Palveleva henki] on ruumiista erinnythenki, joka käy ruumiista erinneiden henkien luona ja palveleeheitä. Jeesuksesta Kristuksesta tuli (Hänen ruumiinsamaatessa haudassa) palveleva henki vankeudessa oleville hengille,jotta Hän olisi voinut täyttää tärkeän osan palvelustehtäväänsä.Ilman sitä Hän ei olisi voinut täyttää työtään taipäästä lepoonsa. Ylösnousemuksensa jälkeen Hän ilmestyienkelinä [ylösnousseena olentona] opetuslapsilleen.” (ProfeettaJoseph Smithin opetuksia, s. 189; ks. myös 1. Piet. 3:18–20.)148


Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tutkiessasi Opin ja Liittojen Kirjan lukua 129.AMiten voit tietää?Kirjoita omin sanoin profeetta Joseph Smithille Opin ja LiittojenKirjan luvussa 129 ilmoitetut ”kolme tärkeätä avainta”.Kirjoita, miten voit tietää, onko kyseessä Jumalan luota lähetettyenkeli tai henki vai paholainen.Mitä kysymyksiä esittäisit profeetta Joseph Smithille, jossinulla olisi siihen tilaisuus? Opin ja Liittojen Kirjanluku 130 on kokoelma profeetan opillisia lausuntoja. Kunluet kunkin lausunnon, voit miettiä, kuinka paljon enemmäntästä aiheesta on vielä tiedettävää.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 130Yhteys (jae 2) – Ihmistenvälinen suhdeLahkolaiskäsitys (jae 3) –Muiden kirkkojen käsitysOpin ja LiittojenKirja 130Opillisia helmiäAjanmitta (jae 4) – KäsitysajastaPeruuttamattomasti säädetty(jae 20) – Tehty muuttumattomaksiBPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 130:18–19Jaa vihkosi sivu viivalla kahtia. Piirrä vasemmalle puolellehenkilö, jolla on ympärillään kaikkea, mitä hän pitää arvokkaanaja tärkeänä elämässä. Kirjoita tai piirrä oikealle puolelle,mitä tämä henkilö voi ottaa mukaan kuoltuaan. Kirjoita kohdanLK 130:18–19 perusteella kuvateksti tai iskulause, jokailmaisee, mitä sellaista meidän pitäisi hankkia tässä elämässä,millä on arvoa vielä seuraavassakin elämässä.CPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 130:20–21Kohdassa LK 130:20–21 profeetta Joseph Smith selitti, ettäkuuliaisuutemme ja saamiemme siunausten välillä on yhteys.Joihinkin käskyihin liittyy hyvin yksityiskohtaisia lupauksiakuten viisauden sanan noudattamiseen liittyvät lupaukset (ks.LK 89). Toisiin käskyihin liittyvät lupaukset ovat yleisluontoisempia(ks. esim. Joos. 1:8). Tee luettelo kolmesta muustakäskystä ja siunauksista, jotka kustakin on luvattu. Kirjoitamyös, ovatko lupaukset yksityiskohtaisia vai yleisempiä. Jostarvitset apua, keskustele tästä vanhempiesi tai jonkun kirkonjohtajan kanssa.DPyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 130:22–23Kohdassa LK 130:22–23 opetetut totuudet voivat tuntua pitkäaikaistenkirkon jäsenten mielestä luonnollisilta ja loogisilta.Tämä oppi on kuitenkin hyvin erilainen kuin useimpien muidenkirkkojen opit. Kirjoita kolme tapaa, joilla elämäsi – kutenajatuksesi, käytöksesi ja rukouksesi – ovat erilaisia, koskatiedät, millainen Jumala todellisuudessa on, ja selitä, miksinäin on.Opin ja Liittojen Kirja 130:8–10 – Mikä on ”uurim jatummim”?Ks. ”Uurim ja tummim”, Pyhien kirjoitusten opas, s. 193.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–D) kolme, kun tutkit Opin jaLiittojen Kirjan lukua 130.AKirjoita kysymyksetOpin ja Liittojen Kirjan luvussa 130 on lukuisia ohjeita ja vastauksiakysymyksiin. Kirjoita kahdeksan kysymystä asioista,jotka mielestäsi olisi tärkeää tietää, yksi kustakin seuraavastajaeryhmästä: 1–3, 4–7, 8–9, 10–11, 12–17, 18–19, 20–21, 22–23.Kirjoita myös kunkin kysymyksen perään vastaus.149


Opin ja LiittojenKirja 131–132”Uusi ja iankaikkinen avioliitto”Perheet voivat olla yhdessäikuisesti. Tämä yksinkertainentotuus on yksi suurimpiapalautuksen ilmoituksia. Tiedätkö,mitä odotetaan niiltä,jotka haluavat saavuttaa selestisenavioliiton ja saada iankaikkisenperheen? Tunnetkolupaukset, jotka on annettuniille, jotka pyrkivät saavuttamaanselestisen avioliiton? Voiko yksikään toinen siunausolla suurenmoisempi kuin lupaus siitä, että voit ollarakkaidesi kanssa selestisessä kirkkaudessa koko iankaikkisuuden?Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 131Hän ei voi enentyä (jae 4) – Hän ei voi edistyä eikä saadalapsia iankaikkisuuksissaOpin ja Liittojen Kirja 131:1 – Mitkä ovat selestisenvaltakunnan kolme astetta?”Herra ei ole ilmoittanut kirkolle, ketkä asuvat kahdessa selestisenvaltakunnan kolmesta asteesta. Kaikki keskustelu tästäaiheesta on siten arvailua. Selestisen valtakunnan korkeimmastaasteesta eli korotuksesta on sen sijaan ilmoitettu paljonkin,sillä Jumala haluaisi kaikkien lastensa asuvan siellä,mikäli he vain pitävät Hänen käskynsä. Opin ja Liittojen Kirjankohdassa 76:50–70 Herra esittää vaatimukset ja edellytyksetselestisen valtakunnan korkeimman asteen saavuttamiseksi.”(Opin ja Liittojen Kirja, oppilaan kirja, s. 311.)Opin ja Liittojen Kirja 131:1–4 – ”Uusi jaiankaikkinen avioliitto”Presidentti Harold B. Lee kertoi pappeudenhaltijoille: ”Muistakaa,veljet, että vain ne, jotka astuvat uuteen ja iankaikkiseenavioliittoon temppelissä ajaksi ja iankaikkisuudeksi, vainne saavat korotuksen selestisessä valtakunnassa. Näin Herrameille sanoo.” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1973,s. 120; tai Ensign, tammikuu 1974, s. 100.)Vanhin Russell M. Nelson, kahdentoista apostolin kooruminjäsen, selitti, että ”Herran huoneen korkeimmat toimituksetannetaan aviomiehelle ja vaimolle yhdessä ja samanarvoisesti– tai ei ollenkaan!Menneisyyteen katsoen näen, että elämäni tärkein päivä olipäivä, jolloin rakkaani Dantzel ja minut vihittiin pyhässä temppelissä.Ilman häntä en olisi voinut saada pappeuden korkeimpiaja kestävimpiä siunauksia. Ilman häntä en olisi suurenmoistenlastemme isä enkä rakkaiden lastenlastemmeisoisä.” (”Pyhä velvollisuutemme kunnioittaa naisia”, Liahona,heinäkuu 1999, s. 47.)Opin ja Liittojen Kirja 131:5 – ”Lujempiprofeetallinen sana””Lujempi profeetallinen sana” tarkoittaa kutsumuksen javalinnan varmaksi tekemistä. Puhuessaan pappeudensiunauksista vanhin Bruce R. McConkie, entinen kahdentoistaapostolin koorumin jäsen, sanoi:”Meillä on voima tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme varmaksi,niin että vielä kuolevaisuudessa ollessamme, voitettuamme maailmanja oltuamme todet ja uskolliset kaikessa, meidät sinetöidään iankaikkiseenelämään, ja me saamme ehdottoman lupauksen iankaikkisestaelämästä Hänen luonaan, jonka omia me olemme.Ilmoituksissamme sanotaan: ’Lujempi profeetallinen sana tarkoittaasitä, että ihminen ilmoituksen ja profetian kautta tietää,että hänet on sinetöity iankaikkiseen elämään pyhän pappeudenvaltuuden nojalla’ (LK 131:5).Erityisesti viimeisinä palvelustehtävänsä vuosina profeettaJoseph Smith vetosi hartaasti pyhiin, että he kiiruhtaisivateteenpäin vanhurskaudessa, kunnes ovat tehneet kutsumisensaja valitsemisensa varmaksi, kunnes ovat kuulleettaivaallisen äänen julistavan: ’Poikani, sinä tulet saamaankorotuksen’ (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 147).Hänestä itsestään tuli kaikkien sellaisten saavutusten esikuvatässä armotaloudessa, kun ääni taivaasta sanoi hänelle: ’Silläminä olen Herra, sinun Jumalasi, ja olen kanssasi maailmanloppuun asti ja kautta koko iankaikkisuuden; sillä totisestiminä sinetöin sinulle korotuksesi ja valmistan sinulle valtaistuimenIsäni valtakunnassa Aabrahamin, isäsi, kanssa’(LK 132:49).” (”Pappeuden kymmenen siunausta”, Valkeus,huhtikuu 1978, s. 52, kursivointi alkuperäisen mukainen.)Opin ja Liittojen Kirja 131:6 – Millainen tieto onpelastuksen kannalta välttämätöntä?Presidentti Joseph Fielding Smith selitti:”Profeetta sanoi, että ihminen ei voi pelastua tietämättömyydessä,mutta tietämättömyydessä mistä? Hän sanoi, että ihminenei voi pelastua tietämättömyydessä Jeesuksen Kristuksenevankeliumin pelastavista periaatteista. [Ks. Profeetta JosephSmithin opetuksia, s. 295, 322–323, 330–331.] Eivät monetkaansuurista ja mahtavista, niistä, jotka muokkaavat ja hallitsevatihmisten ajatuksia tänä päivänä, tule löytämään pelastustaJumalan valtakunnassa. Miksi? Koska he eivät ole löytäneettietä; he eivät vaella valkeudessa ja totuudessa. Heillä ehkäon tietoa, mutta heiltä puuttuu äly.Äly on valkeus ja totuus, ja meille on ilmoitettu, että se, jollaon äly eli valkeus ja totuus, hylkää pahan [ks. LK 93:36–37].Ihminen, jolla on äly, palvelee Jumalaa ja tekee parannuksensynneistään; hän pyrkii tuntemaan Jumalan tahdon ja seuraamaansitä.” (Pelastuksen oppeja, osa 1. s. 273.)150


Opin ja Liittojen Kirja 131:7–8 – ”Kaikki henkion ainetta”Profeetta Joseph Smith selitti: ”Jos seuraamme asiaa sen alkulähteilleja tutkimme sitä filosofiselta kannalta, niin havaitsemmesangen olennaisen eron ruumiin ja hengen välillä; ruumiinotaksutaan olevan järjestettyä ainetta, ja henkeä monetpitävät aineettomana, vailla aineellista olemusta. Jälkimmäisestämielipiteestä rohkenemme esittää eriävän käsityksen jasanoa, että henki on ainetta, että se on aineellinen, mutta se onpuhtaampaa, joustavampaa ja jalompaa ainetta kuin ruumis.Se oli olemassa ennen ruumista, se voi asustaa ruumiissa ja onoleva olemassa erillään ruumiista, kun ruumis maatuu maassa,ja ylösnousemuksessa se jälleen yhdistetään ruumiiseen.”(Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 206.)Opin ja Liittojen Kirja 132Korkeimmanpyhästi (jae 7) –Erittäin pyhästiSaatanan rusikointi (jae 26) –Kaikki ne tavat ja keinot,joita Saatana käyttäävanhurskauttamme vastaanOpin ja Liittojen Kirja 132:1 – Mitä ovat sivuvaimot?Vanhin Bruce R. McConkie määritteli sanan sivuvaimo selittäen:”Heitä pidettiin muinoin toissijaisina vaimoina elivaimoina, joilla ei ollut samaa asemaa silloin vallinneessa kastijärjestelmässäkuin niillä, joita ei pidetty sivuvaimoina. Tässäarmotaloudessa ei moniavioisuuden harjoittamisen yhteydessäollut sivuvaimoja, koska kastijärjestelmää, jossa toisiavaimoja näin kohdeltiin, ei ollut olemassa.” (Mormon Doctrine,s. 154–55.)Opin ja Liittojen Kirja 132:7 – ”Sinetöi lupauksenPyhä Henki”Vanhin James E. Faust, silloinen kahdentoista apostolinkoorumin jäsen, sanoi:”Haluan sanoa muutaman sanan Lupauksen Pyhästä Hengestä,joka on Pyhän Hengen sinetöivä ja vahvistava voima.Jonkin liiton tai toimituksen sinetöiminen Lupauksen PyhälläHengellä tarkoittaa sopimusta, jonka kautta siihen kuuluvatsiunaukset saadaan, mikäli noita siunauksia tavoittelevat ovattotisia ja uskollisia (ks. LK 76:50–54).Kun esimerkiksi avioliitto ajaksi ja iankaikkisuudeksi, evankeliuminkorkein toimitus, sinetöidään Lupauksen PyhälläHengellä, se voi kirjaimellisesti avata taivaan akkunat, niinettä suuria siunauksia virtaa noita siunauksia tavoittelevalleavioparille. Tällaisista avioliitoista tulee rikkaita, ehyitäja pyhiä. Vaikka kumpikin aviopuoliso säilyttää omanerillisen minuutensa, he voivat silti liitossaan olla kuin kaksiviiniköynnöstä, jotka ovat erottamattomasti kietoutuneetyhteen. Kumpikin ajattelee kumppaniaan ennen kuin itseään.Yksi Lupauksen Pyhän Hengen kautta saatava suuri siunauson se, että kaikki meidän liittomme, lupauksemme, valamme jatäyttämisemme, jotka otamme vastaan evankeliumin toimitustenja siunausten kautta, voivat olla paitsi vahvistettuja myössinetöityjä tuolla Lupauksen Pyhällä Hengellä. Jumalattomuusvoi kuitenkin murtaa tuon sinetöinnin. On erittäin tärkeäämuistaa, että jos ihminen yrittää saada sinetöimissiunauksenvilpillisesti, ’niin siunaus ei tule sinetöidyksi huolimatta toimi-tusta suorittavan henkilön rehellisyydestä ja valtuudesta’(Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, osa 2, s. 99).Se, että jokin liitto tai toimitus on Lupauksen Pyhän Hengensinetöimä, merkitsee sitä, että sopimus on sitova maan päälläja taivaassa.” (”Pyhän Hengen lahja – varma kompassi”,Valkeus, heinäkuu 1989, s. 28.)Opin ja Liittojen Kirja 132:15–16 – Miksi meidänpitäisi tavoitella iankaikkista avioliittoa?Vanhin Parley P. Pratt, joka oli ensimmäisiäkahdentoista apostolin koorumin jäseniätässä armotaloudessa, selitti, kuinkaymmärrys iankaikkisen avioliiton opistamuutti hänen elämänsä:”Siihen mennessä olin oppinut ajattelemaan,että läheisten kiintymys ja myötätuntokuuluvat vain tähän katoavaiseentilaan, ja ovat sellaisia, joista sydämenon opittava täysin irrottautumaan,jotta se sopisi taivaalliseen tilaansa.Joseph Smith opetti minua arvostamaan isän ja äidin, miehenja vaimon, veljen ja sisaren, pojan ja tyttären välistä kiintymystä.Häneltä opin, että rakas vaimoni voi kuulua minulle ajan jakoko iankaikkisuuden ja että se puhdas myötätunto ja kiintymys,joka teki meidät rakkaiksi toisillemme, oli peräisinjumalallisesta ikuisen rakkauden lähteestä. Häneltä opin, ettäme voimme säilyttää tämän kiintymyksen ja kasvaa ja kehittyäsiinä koko iankaikkisuuden; että loputtoman ykseytemmetuloksena olisi jälkeläisiä, jotka olisivat lukuisia kuin taivaantähdet tai merenrannan hiekkajyvät. – –Olin rakastanut ennenkin mutta en tiennyt, miksi. Mutta nytrakastin puhtaasti, valoisalla ylevällä tunteella, joka kohottisieluni tämän viheliäisen maailman ajallisista asioista ja avarsisen kuin mereksi.” (Autobiography of Parley P. Pratt, 1985,s. 259–60; ks. myös Ezra Taft Benson, ”Koska minä elän, niintekin saatte elää”, Valkeus, huhtikuu 1994, s. 6.)Puhuessaan maailman vaihtoehdoistaiankaikkiselleavioliitolle vanhin Gordon B.Hinckley, silloinen kahdentoistakoorumin jäsen, sanoi:”Haluan lopuksi kertoa teilletarinan. Se on keksitty, muttaperiaatteessa tosi. Voittekokuvitella kahta nuorta aikana, jolloin kuu on täysi, ruusut kukkivatja pyhä rakkaus on kypsynyt heidän välillään? Johnnysanoo Marylle: ’Mary, rakastan sinua. Haluan sinut vaimoksenija lastemme äidiksi. Mutta en halua sinua tai heitä ikuisiksiajoiksi. Vain joksikin aikaa, minkä jälkeen: hyvästi.’Ja katsoen läpi kyyneltensä poikaa kuun valossa tyttö sanoo:’Johny, olet ihmeellinen. Maailmassa ei ole ketään samanlaistakuin sinä. Rakastan sinua ja haluan sinut miehekseni jalastemme isäksi, mutta vain joksikin aikaa, minkä jälkeen: jäähyvästi.’Tuo kuulostaa hullulta, eikö totta? Ja eikö kuitenkin poikasano tytölle ja tyttö pojalle asiallisesti juuri tätä kosimisen het-151


kellä, jos heille on annettu mahdollisuus iankaikkiseen liittoon’uudessa ja iankaikkisessa avioliitossa’, mutta he sen sijaanpäättävät syrjäyttää sen valiten korvikkeen, joka kestää vainsiihen asti, kunnes kuolema saapuu.” (”Avioliitto, joka kestää”,Valkeus, marraskuu 1974, s. 478.)Opin ja Liittojen Kirja 132:26–39 – Takaakotemppeliavioliitto korotuksen?Puhuessaan kohdasta LK 132:26 presidentti Joseph FieldingSmith opetti:”Herra ei ole koskaan luvannut yhdellekään sielulle, ettähänet voitaisiin ottaa korotukseen ilman parannuksen henkeä.Vaikka parannusta ei mainita tässä kohdassa, sitä kuitenkinpakostakin edellytetään. Minusta on outoa, että kaikki tuntevatjakeen 26, mutta näyttää siltä, että he eivät ole koskaanlukeneet tai kuulleet kohtaa Matt. 12:31–32, missä Herra kertoomeille pääpiirteissään saman asian kuin jakeessa 26luvussa 132 LK:ssa. – –Herra itse sanoi: ’Ja se, joka ei vahvana pysy loppuun asti,myös hakataan pois ja heitetään tuleen, mistä ei enää voipalata, Isän oikeudenmukaisuuden tähden. Ja tämä on sesana, jonka hän on antanut ihmislapsille. Ja tämän takia häntoteuttaa sanat, jotka hän on antanut, eikä hän valehtele,vaan toteuttaa kaikki sanansa. Eikä mikään saastainen voipäästä hänen valtakuntaansa; sen tähden hänen lepoonsa pääsevätainoastaan ne, jotka ovat pesseet vaatteensa minunveressäni, uskonsa tähden, ja koska he ovat tehneet parannuksenkaikista synneistänsä ja ovat pysyneet uskollisina loppuunasti.’ [3. Ne. 27:17–19.]Niinpä meidän täytyy tehdä se johtopäätös, että ne, joistajakeessa 26 puhutaan, ovat niitä, jotka tehtyään syntiä ovattehneet täydellisen parannuksen ja ovat halukkaita maksamaansyntiensä hinnan, muuten korotuksen seuraukset eivätvoi seurata. Parannus on ehdottoman välttämätön anteeksiannolle,ja syntiä tehneen ihmisen täytyy puhdistua.” (Pelastuksenoppeja, osa 2, s. 96–97.)Kohdassa LK 132:27 Herra sanoi, että pilkkaa Pyhää Henkeävastaan ei anneta anteeksi.Opin ja Liittojen Kirja 132:27 – ”Pilkka PyhääHenkeä vastaan”Kuinka, ne, jotka tekevät pilkkaa Pyhää Henkeä vastaan, syyllistyvätmurhaan ja viattoman veren vuodattamiseen? PresidenttiJoseph Fielding Smith selitti, että ”kaikki, jotka syyllistyvättähän, synneistä suurimpaan, myyvät itsensä Luciferillekuten Kain. He oppivat vihaamaan totuutta iankaikkisellavihalla, ja he oppivat rakastamaan pahuutta. He saavuttavattilan, jossa he eivät halua eivätkä voi tehdä parannusta.Murhan henki täyttää heidän sydämensä, ja jos heillä olisivalta, he ristiinnaulitsisivat Herramme uudestaan, minkähe itse asiassa tekevät taistelemalla Hänen työtään vastaan jayrittämällä tuhota sen ja Hänen profeettansa.Ennen kuin ihminen voi vajota tähän sielun katkeruuteen,hänen täytyy ensin tuntea ja ymmärtää totuus niin selkeästi,että siinä ei ole mitään epäilystä. Sydämen muutos eitapahdu yhtäkkiä, vaan se johtuu jossakin muodossa tapahtuneestalankeemuksesta, joka jatkuvasti on kätkössä sielussailman parannusta, kunnes Pyhä Henki vetäytyy pois, ja sillointuo ihminen jää hengelliseen pimeyteen. Synti aiheuttaasyntiä; pimeys lisääntyy, kunnes rakkaus totuuteen muuttuuvihaksi, ja rakkauden Jumalaa kohtaan voittaa jumalatonhalu tuhota kaikki, mikä on oikeaa ja totta. Tällä tavoin Kristusjulki häpäistään ja jumalanpilkka nostetaan jalustalle.”(Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 56–57.)Opin ja Liittojen Kirja 132:58–66 – MoniavioisuusKuten Opin ja Liittojen Kirjan luvun 132 yhteenvedosta näkyy,jakeet 58–66 koskevat ”moniavioisuutta hallitsevia lakeja”.Herra antoi profeetta Joseph Smithin kautta moniavioisuudenharjoittamista koskevan käskyn kirkon alkuaikoina ja vuonna1890 Hän päätti sen harjoittamisen profeetta Wilford Woodruffinkautta (ks. Virallinen julistus n:o 1). Vanhin Bruce R.McConkie selitti:”Moniavioisuus ei ole välttämätöntä pelastukselle tai korotukselle.Nefiltä ja hänen kansaltaan kiellettiin valtuus ottaauseampia kuin yksi vaimo, ja silti he voivat saada jokaiseniankaikkisuuden siunauksen, jonka Herra on koskaan kenellekäänkansalle tarjonnut. Meidän aikanamme Herra tekiyhteenvedon ilmoittamalla koko korotuksen opin ja perustisen yhden miehen ja yhden naisen väliseen avioliittoon(LK 132:1–28). Sen jälkeen Hän lisäsi periaatteita, jotka liittyvätmoniavioisuuteen sillä nimenomaisella ehdolla, ettätällaiset avioliitot ovat voimassa vain silloin, jos kirkon presidenttiantaa niihin valtuuden. (LK 132:7, 29–66.)Kaikki, jotka kuvittelevat tai olettavat olevansa moniavoisia tänäaikana, jolloin se, jolla on avaimet, on poistanut valtuuden,jolla niitä suoritetaan, syyllistyvät törkeään jumalattomuuteen.”(Mormon Doctrine, s. 578–79, kursivointi alkuperäisenmukainen.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–F) viisi, kun tutkit Opin jaLiittojen Kirjan lukuja 131–132.Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 131:1–41. Lue LK 131:1–4 ja laadi kaavio, joka osoittaa, mitä Herrasanoi selestisestä kirkkaudesta. Kirjoita kaavioon näissäjakeissa esitetyt vaatimukset ja se, kuinka ne soveltuvatselestisen kirkkauden asteisiin.2. Mistähän syystä vain yksi selestisen kirkkauden osa onmainittu mutta muita ei? Mitä tämä kertoo teille selestisenavioliiton tärkeydestä? (Ks. ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,osiot LK 131:1 ja 131:1–4.)BAKirjoita kysymyksetKohdassa LK 131:5–8 on kooste tiedoista, joita profeettaJoseph Smith sai eri aiheista. Silmäile jakeet ja kirjoita yksikysymys jakeesta 5, yksi jakeesta 6 ja yksi jakeista 7–8.Muista myös kirjoittaa kutakin kysymystä koskeva vastaus.(Ks. tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitustenymmärtäminen”.)152


CLupauksia ja varoituksiaKun profeetta Joseph Smith sai ilmoituksen avioliiton iankaikkisestaluonteesta, Herra ilmoitti myös sitä koskevialupauksia ja varoituksen (ks. LK 132:1–6). Kirjoita vihkoosi joitakinnäistä Herran antamista lupauksista ja varoituksista.DKirjoita määritelmä1. Määrittele kohdan LK 132:7–14 perusteella, mikä on”Lupauksen Pyhä Henki”, ja selitä, miten se liittyy avioliittoonja kaikkiin kirkon toimituksiin (ks. tarvittaessaapua osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”.)2. Kuvaile, mitä avioparin on mielestäsi tehtävä, että ”lupauksenPyhä Henki” sinetöisi heidän avioliittonsa.EMikä on iankaikkinen avioliitto?Jotkut kirkon jäsenet uskovat erheellisesti, että temppeliavioliittotakaa iankaikkisen avioliiton ja iankaikkisen elämäntapahtuipa mitä muuta tahansa.1. Mitä muuta vaaditaan, että temppeliavioliitosta tulisiikuinen eli selestinen kuin se, että se solmitaan temppelissä?(Ks. LK 132:7, 26; ks. myös tarvittaessa apuaosiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, LK 132:7.)2. Millaiset olosuhteet kohdan LK 132:26–44 perusteella voivatsaada iankaikkista avioliittoa koskevat lupauksetperuuntumaan? (Ks. tarvittaessa apua osiosta ”Pyhienkirjoitusten ymmärtäminen”, LK 132:26–39.)FMiksi tavoitella iankaikkistaavioliittoa?Kertaa kohdat LK 131:1–4 ja 132:6–7, 15–20, 46–49; lue myösosio ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”, LK 132:15–16.1. Mikä merkitys on oppimasi perusteella Herran lupauksella,että avioliitto ja perhe voivat säilyä ikuisesti? Miksi tämälupaus on tärkeä sinulle ja tuleville lapsillesi?2. Miksi iankaikkista avioliittoa kannattaa tavoitella?(Tavoittelemiseen liittyy suunnittelemista, työntekoa,uhrauksia ja rukouksia.)3. Miten voit tällä hetkellä valmistautua iankaikkiseenavioliittoon?Opin ja LiittojenKirja 133Tien valmistaminenVapahtajan tulemiselleIlmoitus Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 133 saatiin paljonaikaisemmin kuin monet muut Opin ja Liittojen Kirjanaiempien lukujenilmoitukset.Marraskuun 1.päivänä 1831pidettiin kirkonkonferenssi,jossa päätettiinprofeetta JosephSmithin saamienilmoitusten julkaisemisesta.Tuossa konferenssissa Herra hyväksyipäätöksen julkaista ”Käskyjen Kirjaja antoi ilmoituksenatähän kirjaan ”esipuheen” – joka on nyt Opin ja LiittojenKirjan luku 1. Konferenssin päätteeksi kokouksessa olleetkäyttivät tilaisuutta hyväkseen ja esittivät profeetta JosephSmithille kysymyksiä myöhempien aikojen suurestatyöstä. Profeetta kääntyi heidän vuokseen Herran puoleenja sai ilmoituksen, joka on luvussa 133. Opin ja LiittojenKirjan ensimmäisessä painoksessa tätä ilmoitusta kutsuttiinLiitteeksi. Vanhin John A. Widtsoe, joka oli kahdentoistaapostolin koorumin jäsen, kirjoitti, että se oli sopivanimike, koska se ”täydensi johdantoa [eli esipuhetta –LK 1]. Nämä kaksi lukua yhdessä kertovat tiivistetystikirjan sisällön. – –Liite on jotakin, mitä kirjoittajan mielestä on lisättävä laajentamaansitä, mitä kirjassa on, tähdentämään sitä,tekemään sen vahvemmaksi tai selittämään sen sisältöähieman täydellisemmin.” (The Message of the Doctrineand Covenants, toim. G. Homer Durham, 1969, s. 17.)Toisin sanoen voimme saada paljon tietoa palautuksentarkoituksista lukemalla Opin ja Liittojen Kirjan lukuja 1 ja133. Kumpikin tähdentää omalla tavallaan sitä, mitä ontapahduttava ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.153


Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 133Paljastaa pyhän käsivartensa(jae 3) – OsoittaavoimansaHerran aseenkantajat (jae 5)– Herran työn tekijät (Vanhantestamentin aikoina ne, joillaoli pappeus, pitivät huoltapyhäkköteltasta ja kantoivatHerran huoneen astioita taipyhiä esineitä.)Neljältä ilmalta (jae 7) – JokasuunnastaNe, jotka ovat pohjoisissamaissa (jae 26) – Israelinhuoneen ”kadotetut sukukunnat”Puida (jae 59) – Erottaa(Tarkoittaa menetelmää, jossajyvät erotellaan akanoista,ja on tullut merkitsemäänsitä, kuinka Herran palvelijatkokoavat maan ”viljan”turvaan, kun taas jäljellejäävä”luste” poltetaan.)Opin ja Liittojen Kirja 133:5–14 – BabylonMuinaisina aikoina Babylon oli Babyloniaksi kutsutun alueenpääkaupunki. Se on ollut mahdollisesti maailman suurimpiakaupunkeja. Babylonin eri hallitsijat rakensivat sen esitelläkseenmaallista menestystään suuren jumalattomuuden ja epäjumalanpalveluksenaikana. Kun Israelin lapsista tuli maailmallisia,jumalattomia ja epäjumalanpalvojia, Herra antoibabylonialaisten ottaa monet israelilaiset orjiksi. Tämä on vertauskuvallinenopetus kaikille Israelin suvun jäsenille: Jos meyritämme tulla samanlaisiksi kuin maailma, se ottaa meidätorjikseen. Kaikista näistä syistä Babylon on tullut merkitsemäänmaailmallisuutta ja jumalattomuutta ja niiden seurauksia.Se on vastakohta Siionin kaupungille, joka edustaa rauhaaja vanhurskautta, jotka tulevat yhteydestä Herraan.Opin ja Liittojen Kirja 133:26–35 – Efraimin lapsilleannetut ”runsaammat siunaukset”Entisaikoina esikoispoika sai kaksinkertaisen osan isänsäperinnöstä. Ylimääräinen osa oli tarkoitus käyttää muidenpuutteessa olevien sukulaisten elättämiseen. Herra onsoveltanut tätä myös hengellisiin siunauksiin. Efraim oliJoosefin esikoispoika (joka oli puolestaan Jaakobin eli Israelinesikoispoika), ja Herra teki hänen jälkeläisistään esikoisperheenIsraelin suvussa (ks. 1. Moos. 48:13–20; 5. Moos. 33:13–17;1. Aikak. 5:1–2).Viimeisinä päivinä Efraimin jälkeläiset kootaan ensimmäisinä.Herra on antanut heille palautetun evankeliumin ”rikkaammatsiunaukset” (kuten palautetut totuudet, pappeudenvaltuuden ja avaimet, lisää pyhiä kirjoituksia ja temppelit),niin että he voivat auttaa koko muun Israelin huoneenpelastamisessa – jopa koko Jumalan perheen pelastamisessa.Nämä siunaukset ja velvollisuudet liittyvät liittoon, jonkaJumala teki Aabrahamin kanssa, ja ilmenevät siinä, mitä sanotaankohdassa LK 133:26–35.Nämä ”rikkaammat siunaukset” eivät tarkoita sitä, että Efraiminlapset olisivat parempia kuin muut ryhmät – kaikki,jotka saavat evankeliumin liitot ja pitävät ne, perivät selestisenkirkkauden. Vapahtajan tavoin he voivat käyttää tietoaan jaetuoikeuksiaan auttaakseen kaikkia Jumalan lapsia saamaansaman kirkkauden, jota he toivovat itselleen.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–F) kolme, kun tutkit Opin jaLiittojen Kirjan lukua 133.AMitä meidän tulee tehdä?Kohdassa 133:1–3 Herra käski kirkon jäsenten kuunnella, niinHän kertoisi heille, mitä heidän oli tehtävä valmistautuakseenHänen tulemiseensa. Sitten Hän kertoi heille jakeissa 4–14,miten heidän pitäisi tehdä se.1. Tee luettelo ainakin viidestä käskystä, jotka Herra antoijakeissa 4–14.2. Minkä käskyn Herra toisti näissä jakeissa kolmeen kertaan?(Voit merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.)3. Vanhin Stephen L. Richards, joka palveli kahdentoista apostolinkoorumissa, sanoi: ”Jotta olisi Siionissa – puhdassydäminen– on tultava ’ulos maailmasta’. Tämä ei välttämättätarkoita asuinpaikan muutosta; se tarkoittaa sydämen muutosta.Jotta tulisi ulos maailmasta, on hylättävä maailmanfilosofia, ja päästäkseen Siioniin on omaksuttava Siioninfilosofia.” (”Building Zion Today,” Improvement Era, huhtikuu1935, s. 231.)Miten voit nyt totella Herran käskyä lähteä Babylonista?Kun kuuntelet Hengen kuiskauksia, tiedät, mitä Herrahaluaa sinun tekevän.4. Herra tietää, miten vaikeaa joidenkin on lähteä Babylonista.Minkä tärkeän neuvon Herra antaa kohdassa LK 133:5,14–15 siitä, miten me voimme onnistua pääsemään Siioniin?(Kohdassa 1. Moos. 19:17–26 meille kerrotaan Lootistaja hänen perheestään, jotka pakenivat jumalattomastakaupungista, ja siitä, mitä tapahtuu, jos katsoo taakseen.Voit merkitä tästä rinnakkaisviitteen kohtaan LK 133:5.)BCHerran ilmestymiset toisen tulemisenyhteydessäAuta heitä ymmärtämäänJeesus Kristus ilmestyy useaankertaan ennen aikaa, jolloin”kaikki saavat sen nähdä”(Jes. 40:5). Kirjoita kohdastaLK 133:2–3, 17–25 oppimiesiasioiden perusteella luettelo keinoistaja paikoista, joissa Hänetkuullaan ja nähdään osana toistatulemista. (Ks. lisätietoja joistakintapahtumista, joihin viitataanOpin ja Liittojen Kirjan luvussa133, kohdista LK 45:48–53; 77:11;84:2.)Kirjoita Opin ja Liittojen Kirjan luvusta 133 oppimiesi asioidenperusteella, mitä Efraimin heimoon kuuluminen tarkoittaa (ks.myös tarvittaessa apua osiosta ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,LK 133:26–35).154


DJeesuksen Kristuksen toinen tuleminen1. Tee luettelo niistä Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseenliittyvistä totuuksista, jotka löytyvät kohdasta LK 133:44– 56.2. Kirjoita kahdesta näistä totuudesta ja selitä, miksi nekiinnostavat sinua.EVertaaJeesuksen Kristuksen toinen tuleminen on ihana vanhurskaillemutta kauhistuttava jumalattomille. On tärkeää lukea tarkoinpyhistä kirjoituksista toista tulemista koskevia asioita,niin ettemme sovella vanhurskaisiin sitä, mitä jumalattomistasanotaan (tai toisinpäin). Tee vihkoosi kaksi luetteloasiitä, mitä kohtaan LK 133:52–74 on kirjoitettu. Kirjoita ensimmäiseenluetteloon, mitä näissä jakeissa sanotaan tapahtuvanvanhurskaille Vapahtajan toisessa tulemisessa. Merkitsetoiseen listaan, mitä sanotaan tapahtuvan jumalattomille.FNeuvoja lähetyssaarnaajilleProfeetta Joseph Smith sai ilmoituksen, joka on Opin ja LiittojenKirjan luvussa 133, pyytäessään Herralta suurempaaymmärrystä evankeliumin saarnaamisesta ja Israelin kokoamisesta.Kirjoita vihkoosi tästä luvusta kaksi sellaista opetusta,jotka lähetyssaarnaajan on mielestäsi hyvä tietää, ja selitä,mistä syystä lähetyssaarnaajan pitäisi tietää kumpainenkinniistä.Opin ja LiittojenKirja 134Käsityksiä hallitusvallastaMaailmassa on moniaeri mielipiteitä siitä,kuinka olla hyvä kansalainen.Mitä Herra onsanonut tästä aiheesta?Onko olemassa mitäänilmoitettuja totuuksia,jotka voivat ohjata päätöksiämme?Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 134,mieti, mitä muutoksia tapahtuisi, jos kaikki kansat seuraisivattässä ilmoituksessa opetettuja periaatteita. Mietimyös omaa velvollisuuttasi näihin periaatteisiin nähden.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 134Loukkaamaton (jae 2) –Pyhä, rikkomatonTasavaltainen (jae 3) – Hallitusmuoto,jossa valta onannettu kansalle, joka valitseeedustajat laatimaan lakejaLuovuttamaton (jae 5) – Kiistämätön,sellainen, jota eivoi luovuttaa tai antaa kenellekääntoisellePyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A, kun tutkit Opin ja Liittojen Kirjan lukua 134.ASovella pyhiä kirjoituksiaEsivalta (jae 6) – Hallitsija,virkavaltaRiistää (jakeet 7, 9) – Viedä,ottaa poisPakottava hätä (jae 11) – Laitonmaahan tunkeutuminenTurmelus (jae 12) – Pahuus,jumalattomuus1. Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 134 on opinkohtia ja periaatteita,jotka sopivat moniin eri tilanteisiin. Mieti seuraaviakuviteltuja tilanteita ja selitä, mikä Opin ja Liittojen Kirjanluvussa 134 oleva opinkohta tai periaate sopii kuhunkinniistä:a. Nainen varasti rahaa työnantajaltaan. Hän katui tekoaanja tunnusti sen piispalle. Miten hän voisi korvata tekonsaja edistyä näin parannuksenteossaan?b. Mies erotettiin kirkosta. Hän oli hyvin vihainen ja kertoijoillekin toimittajille, että kirkolla ei ollut oikeutta viedähäneltä jäsenyyttä.c. Ryhmä nuoria ajatteli, että olisi hauskaa rikkoa ikkunoita.Olit tulossa kotiin ystäväsi kanssa, kun näitte heidät.Ystäväsi sanoi, ettei kannata välittää asiasta, koskase ei kuulu teille. Mitä sinun pitäisi tehdä?2. Keksi itse kaksi muuta tilannetta, jotka perustuvat johonkinOpin ja Liittojen Kirjan luvun 134 jakeeseen.Opin ja LiittojenKirja 135Totuuden marttyyritVaino oli tullut kuin toiseksi luonnoksi profeetta JosephSmithille (ks. LK 127:2). Vuoden 1820 ensimmäisestänäystä asti vastustaja kävi tämän suuren palautuksen profeetankimppuun. Ja vaikka profeetan viisi ensimmäistävuotta Nauvoossa olivatkin suurten ilmoitusten ja kirkonkasvun vuosia, ne olivat myös jatkuvan vainon vuosia.155


Vuosina 1843 ja 1844 profeettaopetti ja valmisti kahdentoistaapostolin koorumia johtamaankirkkoa. Hän tunsi innoituksenkautta, että hänen aikansaoli lyhyt. Tänä aikana muutamatkirkosta luopuneet eivätvoineet jättää kirkkoa rauhaan.Kesäkuun alussa 1844 jotkutaiemmat kirkon jäsenet ja työnviholliset julkaisivat sanomalehteänimeltä NauvooExpositor, joka julkaisi valheitaprofeetasta ja muista kirkonjohtajista. Tämä lisäsiöljyä tuleen, joka paloi jo tälläalueella kirkon vastustajien keskuudessa, jotka etsivät keinojakarkottaa pyhät Illinoisin länsiosista.Vastavetona Nauvoo Expositor -lehdelle profeetta JosephSmith – toimien tehtävässään Nauvoon kuvernöörinä –ja Nauvoon kaupunginvaltuusto määräsivät, ettäNauvoo Expositor -lehden paino on tuhottava ja kaikkilehden numerot poltettava. Omistajat veivät tilanteentuomarin päätettäväksi Nauvooseen ja saivat profeettaa jakaupunginvaltuustoa koskevan päätöksen. Nämä julistettiinsyyttömiksi kaikkiin vääryyksiin. Profeetan viholliseteivät tyytyneet päätökseen, koska tuomari oli kirkonjäsen. Niinpä profeetta ja muut alistuivat siihen, että heidätvietiin sellaisen tuomarin tuomittaviksi, joka ei ollut jäsen.Heidät vapautettiin jälleen.Tässä vaiheessa lähellä Warsaw’ta Illinoisia ilmestyvässälehdessä mormoneja kutsuttiin ”helvetin paholaisiksi”ja ehdotettiin, että ainoa keino ratkaista ongelma pysyvästioli ”ruudin ja luotien avulla” (ks. Kirkon historia aikojentäyttyessä, s. 275). Tänä ankarana ja vaarallisenaaikana profeetta Joseph Smith pyysi Illinoisin kuvernööriltäThomas Fordilta apua ja ymmärrystä. Siihen mennessäprofeetan viholliset olivat myös pyytäneet apua kuvernööriltämormoneja vastaan. Kuvernööri näytti päätyvänprofeetan vastustajien kannalle. Tästä syystä profeettapäätti, että he halusivat oikeastaan vain hänet ja hänenveljensä Hyrumin. Hän laati nopeasti suunnitelman lähteäkaupungista ja aloittaa tiedusteluretken pyhien muutollelänteen – muutolle, jonka hän ilmoituksen kauttatiesi lopulta tapahtuvan. Hän uskoi, että jos hän olisipoissa, vaino rauhoittuisi. Jotkut kirkon jäsenet olivat erimieltä profeetan suunnitelmasta ja sanoivat, että profeettajätti heidät kohtaamaan vainon yksin. Profeetta vastasi:”Jos elämälläni ei ole mitään arvoa ystävilleni, niin sillä eiole mitään minullekaan” (History of the Church, osa 6,s. 549), ja palasi Nauvooseen.© 1979 Harold I. Hopkinson Estate3Myöhemmin profeetta Joseph Smith, Hyrum Smith jaNauvoon kaupunginvaltuuston jäsenet vietiin Carthagenvankilaan vapaaehtoisina vankeina mellakoinnista syytettyinä.Kesäkuun 25. päivänä järjestettiin ”alustavakuulustelu rauhantuomari Robert F. Smithin edessä, jokaoli myös ’Carthagen Harmaiden’ kapteeni ja aktiivinenjäsen mormonienvastaisessa poliittisessa puolueessa.Kukin Nauvoon kaupunginvaltuuston jäsen vapautettiin500 dollarin takuita vastaan ja määrättiin tulemaan liittovaltiontuomioistuimen seuraavaan istuntoon. Senjälkeen suurin osa syytetyistä lähti kohti Nauvoota, muttaJoseph ja Hyrum jäivät keskustelemaan kuvernööriFordin kanssa. Samana iltana konstaapeli tuli tuomaantuomari Smithin allekirjoittamaa vangitsemismääräystä,jonka mukaan Joseph ja Hyrum pantaisiin vankilaan,kunnes heidät vietäisiin oikeuden eteen vastaamaan valtionpetossyytteeseen,josta olisi seurauksena kuolemanrangaistus.Joseph ja hänen asianajajansa väittivät, ettävangitsemismääräys oli laiton, koska syytös ei ollut tullutesille kuulustelussa. Heidän valituksensa esitettiinkuvernöörille, mutta tämä sanoi, ettei voinut estää siviiliviranomaistasuorittamasta tehtäväänsä.” (Kirkonhistoria aikojen täyttyessä, s. 278.) Kuvernööri lupasikuitenkin, että jos hän lähtisi Nauvooseen, hän ottaisi profeetanja Hyrum Smithin mukaansa.Torstaina, 27. kesäkuuta 1844, profeetta lähetti DanJonesin, joka oli vanhin John Taylorin ja Willard Richardsinlisäksi yöpynyt Carthagen vankilassa, kertomaankuvernööri Fordille kuulemistaan suunnitelmista hyökätävankilaan ja surmata Smithin veljekset. KuvernööriFord vakuutti kuitenkin Dan Jonesille, ettei profeetta ollutvaarassa. Veli Jones ei saanut palata vankilaan vaanhänen piti lähteä kohti Nauvoota. Kuvernööri Ford lähtimyös Nauvooseen – muttei ottanut profeettaa mukaansa.Sinä iltapäivänä profeettaJoseph Smithtunsi olonsa hyvinraskaaksi. Hän pyysiJohn Tayloria laulamaan”On tiellenimies murheiden”(ks. MAP-lauluja,16). Hyrum Smith156


pyysi vanhin Tayloria laulamaan sen uudelleen, muttaalakulo oli vallannut hänetkin ja hänestä tuntui, ettei hänkyennyt siihen, mutta hän lauloi sen kuitenkin uudelleen.Miesten oli sallittu olla vankilan yläkerran makuuhuoneessa,mutta vanginvartija tuli sisään ja ehdotti, että hesiirtyisivät selliin. Hän uskoi, että he olisivat paremmassaturvassa siellä. Profeetta Joseph Smith kysyi WillardRichardsilta, tulisiko hän mukaan, jos heidän pitäisisiirtyä selliin. Vanhin Richards sanoi profeetalle, että hänkuolisi profeetan asemesta, jos profeetta yritettäisiinsurmata. Profeetta sanoi: ”Mutta sinä et voi.” ”Minä voin”,veli Richards vastasi. (Ks. Roberts, ComprehensiveHistory of the Church, osa 2, s. 283.)Vanhin John Taylor kirjoitti: ”Istuin yhden vankilan etupuolellaolevan ikkunan ääressä, kun näin joukon kasvonsamaalanneita miehiä tulevan vankilan kulman takaakohti portaita. Muut veljet olivat nähneet saman, jakun menin ovelle, huomasin veli Hyrum Smithin ja triRichardsin jo nojaavan sitä vasten. He molemmatpainoivat ovea hartioillaan estääkseen sitä aukeamasta,sillä lukko ja salpa olivat suhteellisen hyödyttömät.”(Gospel Kingdom, s. 359.) Presidentti Joseph FieldingSmith kirjoitti: ”Vähän kello viiden jälkeen vankilanulko-ovelta kuului kahinaa, vartijoiden antautumishuuto,tuliaseiden laukauksia ja sitten seurasi raivostuneidenja vihaa täynnä olevien järjestäytymättömien armeijanjoukkojen hyökkäys vankilaan.” (Church History andModern Revelation, osa 2, s. 401.) Oven läpi tuli luoti,joka osui Hyrum Smithiä kasvoihin. Ulkoa tuli toinenluoti, joka osui häntä selkään, ja hän kaatui maahansanoen: ”Olen mennyttä miestä.” Profeetta lankesi maahan.”Voi rakas Hyrum-veli.” Hän sieppasi kuudestilaukeavanpistoolin ja yritti turhaan puolustautua. KunJohn Taylor yritti paeta ikkunasta, häntä ammuttiin.Hän haavoittui mutta säästyi kuolemalta, sillä yksi luodeistaosui kelloon, joka oli hänen liivintaskussaan ja näyttäänyt ikuisesti marttyyrikuoleman aikaa – 16 minuuttiaja 26 sekuntia yli kello viiden iltapäivällä torstaina, 27.kesäkuuta 1844.Carthagen vankilaProfeetta Joseph Smith oli myös menossa ikkunan luo.Matkalla häneen osui kaksi takaapäin ammuttua luotiaja yksi ulkoa iskien häneen edestä. Hän jäi hetkeksiikkunaan ja putosi siitä alla olevalle pihalle (ks. LK 135:1).Äkkiä ulkoa kuultiin huuto: ”Mormonit ovat tulossa!” Heeivät olleet, mutta ajatus pelästytti joukon nopeastiperääntymään. Kuullessaan, mitä oli tapahtunut, kuvernööriFord varmisti, että Carthagen kaupunkia suojeltiin.Pyhillä ei kuitenkaan ollut mitään kostosuunnitelmia.Heidän profeettansa oli kuollut, ja he olivat murheen murtamia.Varmistaakseen, ettei kostoa esiintyisi, veli WillardRichards puhuessaan julkisessa kokouksessa Nauvoossapyysi, ettei kansa maksaisi samalla mitalla. Marttyyreinakuolleiden profeettojen ruumiit palautettiin Nauvooseen28. kesäkuuta 1844. Tuhannet siellä asuvat jonottivatMansion Houseen päästäkseen katsomaan ruumiita ja surrakseenheidän menetystään.Apostoli John Taylorista tuntui tärkeältä kirjoittaa virallinenraportti tapahtumista todistuksena maailmalle – koskahän oli silminnäkijä. Kun luet Opin ja Liittojen Kirjanlukua 135, mieti, mikä vaikutus profeetta Joseph Smithinpalvelutyöllä on ollut sinun elämääsi ja miljoonien muidenmaailman ihmisten elämään.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 135Marttyyrikuolema (otsikko,jae 1) – Kuolema, joka tapahtuutotuudesta todistamisenvuoksiTurmelus (jae 6) – pahuus,turmiollisuusOpin ja Liittojen Kirja 135:5 – ”Heidän testamenttinsaon voimassa”Lucy Mack Smith, profeetan jaHyrum Smithin äiti, kirjoittipoikiensa kuoleman jälkeen:”Kun ruumiit oli pesty japuettu hautajaisvaatteisiin,me saimme nähdä ne. Olin jopitkän aikaa vahvistanutjokaista hermoa, koonnut kaikensieluni tarmon ja anonutHerraa vahvistamaan minua,mutta kun astuin huoneeseenja näin murhatut poikani pitkälläänsilmieni edessä ja kuulin perheeni nyyhkytykset javoihkinnan ja huudot ’Isä! Mieheni! Veljemme!’ heidän vaimojensa,lastensa, veljiensä ja sisartensa huulilta, se oli liikaa;vaivuin maahan ja huusin Herran puoleen sieluni tuskassa:’Jumalani, Jumalani, miksi olet hyljännyt tämän perheen?’Ääni vastasi: ’Olen ottanut heidät itselleni, niin että he saisivatlevon.’ – – Kuinka mieleeni palasikaan jokainen surun jaahdistuksen hetki, jonka olimme kokeneet yhdessä ja jossa heolivat osoittaneet viattomuutta ja myötätuntoa, joka täyttiheidän vilpittömät sydämensä. Kun katsoin heidän rauhalli-157


sia, hymyileviä kasvojaan, oli kuin olisin melkein kuullutheidän sanovan: ’Äiti, älä itke vuoksemme, me olemme voittaneetmaailman rakkaudella, me toimme heille evankeliumin,että heidän sielunsa pelastuisivat; he surmasivat meidät todistuksemmetähden ja siten kohottivat meidät valtansa ulottumattomiin;heidän ylivaltansa on hetkellinen, meidän oniankaikkinen voitto.’” (History of Joseph Smith, s. 324–25.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee seuraavat tehtävät (A–D), kun tutkit Opin ja LiittojenKirjan lukua 135.AValmistele uutisraporttiKuvittele, että olet television uutistoimittaja, joka seisoo Carthagenvankilan ulkopuolella profeetta Joseph Smithin jaHyrum Smithin kuoleman jälkeisenä päivänä. Sinulla on 45sekuntia aikaa antaa raportti. Käytä Opin ja Liittojen Kirjanlukua 135 ja tämän oppaan luvun 135 johdannossa oleviatietoja avuksesi, kun kirjoitat, mitä haluat sanoa käytettävissäsiolevana lyhyenä aikana.BLisää luetteloon1. Kohdan LK 135:3 ensimmäisessä lauseessa vanhin JohnTaylor esittää rohkean väitteen profeetta Joseph Smithinpalvelutyöstä. Selitä, miksi väite pitää paikkansa.2. Tee luettelo profeetta Joseph Smithin saavutuksista ihmiskunnanhyväksi jakeen 3 mukaan.CMitä ajattelet?Lähtiessään Carthageen Hyrum Smith luki profeetta Moroninsanat kohdasta Et. 12:36–38. Käytä tätä kohtaa ja kohtaaLK 135:4–5 ja kirjoita, miten ne soveltuvat profeetta JosephSmithin ja hänen veljensä Hyrumin tilanteeseen.DMiten hänen elämänsä on vaikuttanutsinuun?Mieti kaikkea, mitä olet oppinut profeetta Joseph Smithistä,ja kirjoita, miten hänen elämänsä on vaikuttanut sinuun.Opin ja LiittojenKirja 136Opin ja Liittojen Kirjan lukua 136 koskeva aineisto löytyykohdasta ”Kirkko siirtyy länteen” (s. 164).Opin ja LiittojenKirja 137Näky selestisestä valtakunnastaVuonna 1832 profeetta Joseph Smith sai sarjan näkyjä,joissa Jumala ilmoitti hänelle monia valtakuntia koskeviaasioita, joihin meidät määrätään kuolevaisuuden jälkeen,sekä viimeisestä tuomiosta (ks. LK 76). Näistä näyistä hänsai tietää, että selestisen valtakunnan perillisten täytyysaada todistus Jeesuksesta Kristuksesta, olla uskollisiatodistuksessaan, mennä kasteelle ja saada Pyhän Hengenlahja. Mutta entäpä ne, joilla ei ollut koskaan tilaisuuttaottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen todistusta, koska heilleei ollut koskaan opetettu Hänestä? Entäpä ne, joilla eikoskaan ollut tilaisuutta saada kastetta tai muita toimituksiavaltuutettujen Jumalan palvelijoiden käsissä? Ilmoitus,jonka profeetta Joseph Smith sai tammikuussa 1836,auttaa vastaamaan näihin kysymyksiin.Kun luet Opin ja Liittojen Kirjan lukua 137, huomaat, ettäprofeetta näki jotakin, mitä hän ihmetteli. Herra vastasitähän ihmettelyyn ja selvensi tärkeää oppia, joka liittyykaikkien Hänen lastensa pelastukseen. Se, mitä hän sai tietäätässä ilmoituksessa, auttoi myös profeettaa, kun hänsai tärkeitä pappeuden avaimia kolme kuukautta myöhemminKirtlandin temppelissä (ks. LK 110:11–16).Opin ja Liittojen Kirjan luvussa 137 oleva ilmoitus esitettiinkirkon hyväksyttäväksi huhtikuun 1976 yleiskonferenssissaja otettavaksi viralliseksi kirkon pyhäksi kirjoitukseksi.Se julkaistiin ensin osana Kallisarvoista Helmeä,ja myöhemmin vuoden 1981 painoksesta lähtien se liitettiinOpin ja Liittojen Kirjaan luvuksi 137. (Ks. julkaisuConference Report, huhtikuu 1976, s. 29; tai Ensign, toukokuu1976, s. 19; ks. myös ”Kallisarvoiseen Helmeenosaksi pyhiä kirjoituksia liitetyt näyt”, Valkeus, lokakuu1976, s. 114.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 137Vastuullinen ikä (jae 10) – Kahdeksan vuoden ikäOpin ja Liittojen Kirja 137:1 – ”Olinko ruumiissanivai en, en tiedä”Profeetta Joseph Smith opetti, että ”kaikki, mitä Jumala ikinäon äärettömässä viisaudessaan nähnyt soveliaaksi ja asianmukaiseksiilmoittaa meille meidän asuessamme kuolevaisuudessaja mikä koskee kuolevaisia ruumiitamme, on ilmoitettu– – abstraktisessa muodossa – – meidän hengellemme,158


aivan kuin meillä ei olisi ruumista lainkaan” (Profeetta JosephSmithin opetuksia, 351). Tällaisiin näkyihin liittyy hengellinenmuutos, joka saa yhteyden maallisiin asioihin tuntumaanhyvin kaukaiselta. Apostoli Paavali kuvaili samankaltaistakokemusta kohdassa 2. Kor. 12:2–4, ja muutkin profeetat ovathuomauttaneet näkyjen muutosta aiheuttaneista vaikutuksista(ks. KH Moos. 1:10–11).Halu merkitsee todellista ikävöintiä tai kaipuuta. Niinpä vanhurskaatkinhalut ovat paljon enemmän kuin pelkkiä mielitekojatai ohimeneviä tunteita. Tietenkin geenimme, olosuhteemmeja ympäristömme merkitsevät hyvin paljon ja muovaavatmeitä merkittävästi. On kuitenkin olemassa sisäinenvyöhyke, jota me hallitsemme suvereenisti, ellemme luovu senhallinnasta. Tällä vyöhykkeellä on meidän yksilöllisyytemmeja meidän henkilökohtaisen vastuullisuutemme ydin.Niinpä meistä tulee lopulta sellaisia ja me saamme iankaikkisuudessasitä, mitä me hellittämättä pitkään haluamme.”(”Sydämemme halajamisen mukaan”, Valkeus, tammikuu 1997,s. 20; ks. myös Al. 41:3–6.)Opin ja Liittojen Kirja 137:5 – ”Isäni ja äitini javeljeni Alvinin”Profeetta Joseph Smithistä on varmasti ollut mielenkiintoistanähdä isänsä, äitinsä ja vanhempi veljensä Alvin selestisessävaltakunnassa. Hänen isänsä, Joseph vanhempi, oli samassaKirtlandin temppelin yläkerran huoneessa, kun profeetta saitämän näyn; hänen äitinsä oli myös yhä elossa. Tämä ilmeisestitarkoitti sitä, että profeetta näki jotakin, mitä tapahtuisitulevaisuudessa.Kohdassa LK 137:6 sanotaan, että profeetta ihmetteli, kuinkahänen veljensä Alvin voi periä selestisen valtakunnan, koskaAlvin oli kuollut ennen kirkon palautusta. Alvin Smith kuolimarraskuussa 1823, pian sen jälkeen, kun enkeli Moroni olikäynyt profeetan luona, ja kauan ennen kuin valtuus pelastavientoimitusten antamiseen palautettiin. Eräässä tilanteessaprofeetta sanoi, että Alvin oli ”vanhin ja jaloin isäni perheessä.Hän oli yksi jaloimmista ihmisten pojista. – – Hänessä ei ollutvilppiä [petosta]. Hän eli tahrattomana lapsuudesta asti. – –Hän oli yksi vakavamielisimmistä miehistä, ja kun hän kuoli,Herran enkeli oli hänen luonaan hänen viimeisimpinä hetkinään.”(History of the Church, osa 5, s. 126–27.) Pappi, joka saarnasiAlvin Smithin hautajaisissa, sanoi, että hän oli joutunuthelvettiin, koska häntä ei ollut koskaan kastettu eikä hän ollutliittynyt kirkkoon (ks. ”Another Testimony: Statement of WilliamSmith, Concerning Joseph, the Prophet,” Deseret EveningNews, 20. tammikuuta 1894, s. 11).Opin ja Liittojen Kirja 137:9 – ”Heidän sydämensähalajamisen mukaan”Vanhin Neal A. Maxwell, kahdentoista apostolin kooruminjäsen, muistutti kirkon jäseniä totuudesta, joka antaa meillesekä vastuuta että lohtua:”[Halu] – – liittyy aivan suoraan meidän moraaliseen tahdonvapauteemmeja yksilöllisyyteemme. Meidän halummevaikuttavat suuresti siihen, niin syntyessään kuin ilmetessään,kuinka me käytämme moraalista valinnanvapauttamme.Haluista tulee siten todella määrääviä tekijöitä silloinkin, kunme – – emme todella halua halujemme seurauksia.159Opin ja Liittojen Kirja 137:10 – Pienet lapsetpelastuvat selestiseen valtakuntaanJotkut ovat ihmetelleet, tarvitsevatkopienet lapset, jotka kuolevatennen vastuullista ikää –kahdeksaa vuotta – temppelitoimitukset.Herra teki selväksi,että he eivät tarvitse kastetta(ks. Moro. 8:10–13). Ainoa temppelitoimitus,joka on suoritettavaheidän puolestaan, on heidän sinetöimisensä heidän vanhempiinsa,elleivät he ole syntyneet liiton alaisina.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit Opin jaLiittojen Kirjan lukua 137.Pyhien kirjoitusten hallinta – Opin jaLiittojen Kirja 137:7–101. Tee luettelo ihmisistä, jotka kohdan LK 137:7–10 mukaanperivät selestisen valtakunnan.2. Mitä meidän on tehtävä, niin että jakeissa 7–9 mainitutihmiset olisivat valmiita selestiseen valtakuntaan?3. Mitä nämä jakeet opettavat meille Jumalasta?4. Mitä nämä jakeet opettavat meille velvollisuuksistamme?BHyviä uutisia vai huonoja uutisia?1. Mitkä kaksi asiaa Herra ottaa kohdan LK 137:9 mukaanhuomioon, kun Hän tuomitsee meidät?2. Mieti jälkimmäistä Herran mainitsemaa asiaa. Esitä esimerkkitilanteesta, jossa tuo tuomitsemista koskeva tietovoisi olla hyvä uutinen jollekulle. Esitä myös esimerkkitilanteesta, jossa se voisi olla huono uutinen.CAMitä sanoisit?Kuvittele, että tunnet perheen, joka suree seitsenvuotiaanpoikansa tapaturmaista kuolemaa. Isä miettii, pitäisikö jonkunmennä temppelissä kasteelle hänen poikansa puolesta. Mitäsellaista sanoisit tälle isälle kohdasta LK 137:10 oppimiesi asioidenperusteella, mikä auttaisi häntä ymmärtämään, ettäkaste kuolleiden puolesta ei ole tarpeen pienten lasten kohdalla?(Ks. myös Moro. 8; ”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen”,LK 137:10.)


Kirkko siirtyy länteenLähdettyään keskellä talvea Nauvoosta ja päästyään uuvuttavanmatkan jälkeen Iowan puolelle pyhät aloittivat uudenluvun kirkon historiassa. Pyhien matka kauemmas länteen toimukanaan uudenlaiset olosuhteet ja ajanjakson juurtuauuteen kotiinsa Suolajärven laaksoon. ”He olivat miltei tuhannenmailin [1 600 km] päässä lähimmästä asutuksesta idässäpäin ja miltei kahdeksansadan mailin [1 300 km] päässäTyyneltämereltä. Ilmasto oli outo. He eivät olleet koskaan kasvattaneetsiellä viljaa. He eivät olleet rakentaneet minkäänlaistarakennusta.He olivat pakolaisia, jotka oli karkotettu Mississippin varrellaolevasta kauniista kaupungistaan tänne lännen erämaa-alueelle.Mutta heillä oli näky, joka oli peräisin pyhistä kirjoituksistaja ilmoituksen sanoista. ’Hän kohottaa merkkiviirin kansoille,hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteenJuudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta.’(Jes. 11:12.)” (”Uskoa joka askeleella – suuri pioneerivaellus”,ensimmäisen presidenttikunnan juontama videoesitys,Valkeus, heinäkuu 1997, s. 64.)Seuraavien viidenkymmenen vuoden ajan ”merkkiviiri kansoille”,jota johtivat profeetat Brigham Young, John Taylor jaWilford Woodruff, koki rauhan ja kasvun kausia sekä suurenvastustuksen ja koettelemuksen kausia. Lähetystyö laajeniMeksikoon, Amerikan länsiosiin, Polynesiaan ja Eurooppaan.Neljä temppeliä – St. George, Logan, Manti ja Salt Lake –rakennettiin ja pyhitettiin, niin että elävät ja kuolleet voivatsaada iankaikkisia toimituksia. Alkeisyhdistys järjestettiin.Mantereen halki kulkevan rautatien valmistuminen toi Utahinpyhille taloudellista kohennusta. Samalla aikaa vaino kirkkoaja joitakin sen jäseniä kohtaan alkoi uudelleen. Monien lähetyssaarnaajienkimppuun hyökättiin, ja jotkut heistä saivatsurmansa tänä aikana (ks. Perintömme, s. 97–98). Pyhät kokivatmyös sellaisten lakien hyväksymisen, jotka poistivat moniamoniavioisuutta harjoittavien oikeuksista ja lisäksi rajoittivatkirkon omaisuuden kuten temppeleiden omistusoikeutta.Vuonna 1890 Herra ilmoitti presidentti Wilford Woodruffille,että oli tullut aika lopettaa moniavioisuuden harjoittaminen.Huomaa: Tämän julkaisun Opin ja Liittojen Kirja ja kirkonhistoria, oppilaan opiskeluopas viimeiset seitsemän viikkoakeskittyvät kirkon historian tapahtumiin vuodesta1845 nykyaikaan sekä profeettojen opetuksiin aina BrighamYoungista Gordon B.Hinckleyyn. (Lisäksi käsitelläänOpin ja Liittojen Kirjan luvut 136 ja 138 sekä Virallisetjulistukset n:o 1 ja 2.) Lukutehtäväsi ovat katkelmiakirkon historiaa käsittelevästä julkaisusta Perintömme:lyhyt katsaus Myöhempien Aikojen Pyhien JeesuksenKristuksen Kirkon historiaan sekä valikoituja lainauksiakultakin profeetalta. Löydät nämä lukutehtävät oppilaanoppaastasi kunkin johdannon jälkeen. Kohta”Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen” korvautuu kohdalla”Lukutehtävän ymmärtäminen”. Se sisältää apuneuvojaja muita oivalluksia Perintömme -julkaisunlukutehtävistä. Myös ”Lukutehtävän tutkiminen” korvaaaiemman ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen” -kohdanja esittelee tehtävät, jotka sinun on tarkoitus suorittaa.SeuraantopresidenttikunnassaKirkon seuraavanpresidentin valintaKun profeetta Joseph Smith surmattiin, monet jäsenetmiettivät kirkon kohtaloa. Kuka seuraisi profeettaa kirkonjohtajana? Presidentti Spencer W. Kimball selitti: ”Kunensimmäinen seuraajan valitseminen tuli ajankohtaiseksi,palautettu kirkko oli vielä lapsenkengissään, vasta 14vuotta vanha. Vuosisatoihin ei ollut ollut profeettaa taiilmoitusta. Niinpä ei ollut ihme, että ihmiset olivat täynnäkysymyksiä, kun luodit Carthagessa päättivät hänen elämänsä,jonka ympärille kaikki nämä kallisarvoiset siunaukset– kirkko, ilmoitus, profeetat – näyttivät keskittyvän.Kun apostolit palasivat lähetysmatkoiltaan, hautasivatkuolleen profeettansa ja pohtivat tulevaisuutta, kaikkiepäilykset hälvenivät silloin, kun vanhin apostoli, jolla olihallussaan kaikki avaimet, astui esiin kuin Mooses janäytti tien.” (”Profeetan tarve”, Valkeus, lokakuu 1970,s. 300.)Seuraanto presidenttikunnassa1. ”Silloin kun profeetta Joseph ja Hyrum Smith murhattiinCarthagen vankilassa, monet kahdentoista koorumin jäsenistäsekä muista kirkon johtajista olivat lähetystyössä ja poissaNauvoosta. Kului useita päiviä, ennen kuin nämä miehet saivattietää Josephin ja Hyrumin kuolemasta. Kun BrighamYoung kuuli uutisen, hän tiesi, että pappeusjohtajuuden avaimetolivat yhä kirkossa, sillä nämä avaimet oli annettu kahdentoistakoorumille. Kaikki kirkon jäsenet eivät kuitenkaanymmärtäneet, kuka tulisi Joseph Smithin tilalle Herran profeetaksi,näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi.2. Ensimmäisen presidenttikunnan ensimmäinen neuvonantajaSidney Rigdon saapui Pittsburghista Pennsylvaniasta elokuun3. päivänä 1844. Jo vuotta aiemmin hän oli alkanut vastustaaprofeetta Joseph Smithin ohjeita ja vieraantua kirkosta.Hän kieltäytyi tapaamasta niitä kolmea apostolia, jotka joolivat Nauvoossa, ja puhui sen sijaan suurelle pyhien joukolle,joka oli kokoontunut sunnuntain jumalanpalvelukseen.Hän kertoi heille saamastaan näystä, jossa hän oli saanut tietää,ettei kukaan voisi astua Joseph Smithin tilalle. Hänen mielestäänkirkolle pitäisi nimittää suojelija, ja tämän suojelijanpitäisi olla Sidney Rigdon. Muutamat pyhät kannattivat häntä.160


3. Brigham Young, kahdentoista apostolin koorumin presidentti,palasi Nauvooseen vasta 6. elokuuta 1844. Hän julistihaluavansa vain tietää, ’mitä Jumala sanoo’ siitä, kenentulee johtaa kirkkoa [julkaisussa History of the Church, osa 7,s. 230]. Kahdentoista koorumi kutsui koolle kokouksen torstaiksi8. elokuuta 1844. Sidney Rigdon puhui aamukokouksessayli tunnin ajan. Hän voitti harvoja – jos ketään – kannalleen.4. Sen jälkeen Brigham Youngpuhui lyhyesti lohduttaenpyhiä. George Q. Cannon kertoi,että Brighamin puhuessa’ääni oli Josephin’ ja että’ihmisten silmissä näytti siltäkuin itse Joseph olisi seisonutheidän edessään’. William C.Staines todisti, että BrighamYoung puhui aivan profeettaJosephin äänellä. ’Luulinhänen olevan Joseph’, Staineskertoi, ’ ja niin luulivat tuhannetmuutkin, jotka kuulivathänen puhuvan.’ Myös Wilford Woodruff muisti tuon ihmeellisenhetken ja hän kirjoitti: ’Ellen olisi nähnyt häntä ominsilmin, ei kukaan olisi saanut minua vakuuttuneeksi siitä, etteipuhuja ollut Joseph Smith, ja kuka tahansa, joka tunsi nämäkaksi miestä, voi todistaa samalla tavoin.’ Tämä monenkokema ihme teki selväksi pyhille, että Herra oli valinnutBrigham Youngin Joseph Smithin seuraajaksi kirkon johtajana.5. Iltapäivän kokouksessa Brigham Young puhui jälleen todistaen,että profeetta Joseph oli asettanut apostolit pitämäänhallussaan Jumalan valtakunnan avaimia koko maailmassa.Hän profetoi, että ne, jotka eivät seuraisi kahtatoista apostolia,eivät menestyisi, ja että vain apostolit olisivat voitokkaitaJumalan valtakunnan rakentamisessa.6. Puheensa jälkeen presidentti Young pyysi Sidney Rigdoniapuhumaan, mutta tämä kieltäytyi. William W. Phelpsin jaParley P. Prattin puheiden jälkeen Brigham Young puhui jälleen.Hän puhui Nauvoon temppelin rakentamisesta valmiiksi,temppelipyhitysten saamisesta ennen lähtöä erämaahansekä pyhien kirjoitusten tärkeydestä. Hän puhui myössiitä rakkaudesta, jota hän tunsi Joseph Smithiä ja tämänperhettä kohtaan. Sen jälkeen pyhät osoittivat yksimielisestitukevansa kahtatoista apostolia kirkon johtajina.7. Vaikka jotkut yrittivätkin vaatiaitselleen oikeutta toimia kirkon presidenttinä,useimmille myöhempienaikojen pyhille seuraantokriisioli ohi. Vanhin apostoli ja kahdentoistaapostolin koorumin presidenttiBrigham Young oli se mies,jonka Jumala oli valinnut johtamaankansaansa, ja kansa oli yhdistynyttukemaan uutta johtajaansa.”(Perintömme, s. 66–67.)Lukutehtävän ymmärtäminenSeuraanto presidenttikunnassaNäkijä (kappale 1) – Henkilö,joka tietää menneistä,nykyisistä ja tulevista(ks. Moosia 8:–17)Suojelija (kappale 2) –Sellainen, joka vartioi,suojelee tai säilyttääLukutehtävän tutkiminenTee tehtävä A, kun tutkit kohtaa ”Seuraanto presidenttikunnassa”.Silloin ja nyt1. Kertaa kertomus Brigham Youngin valitsemisesta kirkonjohtajaksi. Kirjoita vihkoosi lyhyt päiväkirjamerkintä, aivankuin olisit ollut tilaisuudessa ja istunut eturivissä.2. Selitä, mikä merkitys sinulle on sillä, että tiedät tämänolevan todella Jeesuksen Kristuksen kirkko ja että juuriHän valitsee profeetan johtamaan kirkkoaan.© 1990 Glen S. HopkinsonATemppelipyhitys (kappale 6)– Temppelissä suoritettavattoimitukset ja liitotVaellus länteen(1845–1847)Mitä me voimmeoppia varhaisilta pioneereilta?Pyhät pakotettiin lähtemään Nauvoosta161


Presidentti Gordon B. Hinckley opetti: ”On hyvä katsoamenneisyyteen, jotta oppisi arvostamaan nykyisyyttäja saisi näkemystä tulevaisuuteen. On hyvä katsoa niidenhyveitä, jotka ovat eläneet ennen, ja saada voimaa kaikkeen,mikä edessä odottaa. On hyvä pohtia niiden työtä,jotka uurastivat niin uutterasti ja saivat niin vähän tässämaailmassa, mutta joiden unelmista ja varhaisista suunnitelmistaon hyvin vaalittuina tullut suuri sato, jonkahyötyjä me korjaamme.” (”The Faith of the Pioneers,”Ensign, heinäkuu 1984, s. 3.)Kertomus pyhien muutosta Illinoisista Ison Suolajärvenlaaksoon on yksi merkittävimpiä kertomuksia koko uskonnollisessahistoriassa. Presidentti Brigham Youngin johtamienyli 15 000 pyhän muutto Nauvoosta Suolajärvenlaaksoon on suurin massamuutto Yhdysvaltain historiassa.Se on kertomus vainosta, vaikeuksista ja kärsimyksestä.Mutta se on myös kertomus innoituksesta, ihmeistä,vapautuksesta ja rakkaudesta Jumalaa, maata ja lähimmäisiäkohtaan. Kun tutkit, mitä vuosina 1845–1847 tapahtui,kysy itseltäsi, mitä itse olisit tehnyt näissä tilanteissa.Valmistautumista Nauvoosta lähtöä varten1. ”Ainakin jo vuodesta 1834 lähtien kirkon johtajat olivatpuhuneet pyhien muuttamisesta länteen Kalliovuorille, missäpyhät voisivat elää rauhassa. Vuosien kuluessa johtajat keskustelivatpaikoista tarkemmin tutkimusmatkailijoiden kanssasekä tutkivat karttoja löytääkseen oikean paikan asutustavarten. Vuoden 1845 loppuun mennessä kirkon johtajilla olikaikkein ajanmukaisimmat saatavilla olevat tiedot lännestä.2. Vainon lisääntyessä Nauvoossa kävi selväksi, että pyhienolisi lähdettävä. Marraskuuhun 1845 mennessä Nauvoo olitäynnä valmisteluihin liittyvää hyörinää. Päälliköitä kutsuttiinjohtamaan jokaista sadan, viidenkymmenen ja kymmenenpyhän ryhmää näiden matkalla. Jokainen sadan hengen ryhmäperusti yhden tai useamman vankkuriverstaan. Vaunusepät,kirvesmiehet ja puusepät työskentelivät myöhään yöhön veistäenpuuta ja kooten vankkureita. Jäseniä lähetettiin itäänostamaan rautaa, ja sepät valmistivat matkalla tarvittavia välineitäsekä uuden Siionin asuttamisessa tarvittavia maanviljelytyökaluja.Perheet varastoivat ruokaa ja taloustavaroita sekätäyttivät säilytysastioita kuivatuilla hedelmillä, riisillä, jauhoillaja lääkkeillä. Työskennellessään yhdessä yhteiseksihyväksi pyhät saivat aikaan enemmän kuin mikä tuntui mahdolliseltaniin lyhyessä ajassa.” (Perintömme, s. 69.)Lukutehtävän ymmärtäminenValmistautumista Nauvoosta lähtöä vartenKalliovuoret (kappale 1) – Vuorijono Pohjois-Amerikan länsiosassa© 1996 Glen S. Hopkinsonmukaan osavaltion nostoväki aikoisi estää pyhiä lähtemästälänteen, kaksitoista apostolia ja muut kaupungin johtavat henkilötpitivät kiireellisen kokouksen helmikuun 2. päivänä1846. He olivat yhtä mieltä siitä, että oli välttämätöntä lähteälänteen heti, ja niin matka alkoi 4. helmikuuta. Brigham Younginjohtama ensimmäinen pyhien ryhmä aloitti innokkaana matkansa.Tämä innokkuus kohtasi kuitenkin kovan koetuksen,sillä pyhien oli kuljettava monia maileja, ennen kuin pysyvätleirit tarjosivat levähdystauon lopputalven sään ja poikkeuksellisensateisen kevään aiheuttamilta vaikeuksilta.4. Päästäkseen turvaan vainoojiltaan tuhansien pyhien oliensin ylitettävä leveä Mississippijoki Iowan territorion puolelle.Matkan vaarat alkoivat ilmetä jo varhaisessa vaiheessa,kun yksi härkä potkaisi reiän veneeseen sen ollessa viemässämonia pyhiä joen yli, ja vene upposi. Yksi muista pyhistänäki, miten onnettomat matkalaiset pitivät kiinni höyhenpatjoista,puunkappaleista, ’tukeista tai mistä tahansa muusta,mihin vain onnistuivat tarttumaan, ja heittelehtivät vedessäkylmyyden ja armottomien aaltojen armoilla. – – Jotkut kiipesivätvankkureiden katolle, sillä ne eivät uponneet kokonaan,ja olivat näin paremmassa turvassa, kun mukana olleidenlehmien ja härkien nähtiin uivan takaisin rannalle, mistä olivatlähteneetkin’. Vihdoin kaikki ihmiset saatiin kiskotuksi veneisiinja tuoduksi joen toiselle rannalle.5. Kaksi viikkoa ensimmäisten ylitysten jälkeen joki jäätyi joksikinaikaa. Vaikka jää olikin liukasta, se kuitenkin kestivankkureita ja vetojuhtia, ja siten joen ylitys helpottui. Muttakylmä sää aiheutti monia kärsimyksiä pyhien tarpoessalumessa. Leiripaikalla Sugar Creekissä joen toisella puolellapuhalsi jatkuva tuuli ja lunta kertyi lähes kahdeksan tuuman[n. 20 cm] paksuudelta. Sen jälkeen alkanut suojasää muuttimaan loskaiseksi. Kaikki tekijät luonnossa tuntuivat yhdistyvänmuodostaakseen kurjat olot 2 000 pyhälle, jotka olivatahtautuneet telttoihin, vankkureihin ja nopeasti kyhättyihinsuojiin odottaessaan käskyä lähteä eteenpäin.6. Matkan vaikein osuus oli tämä alkutaival Iowan halki.Hosea Stout muisteli: ’Me valmistauduimme yötä varten pystyttämälläväliaikaisen teltan vuodevaatteista. Siinä vaiheessavaimoni pystyi tuskin kohottautumaan istumaan japieni poikani oli erittäin kovassa kuumeessa eikä edeskäsittänyt, mitä hänen ympärillään tapahtui’. Myös monetmuut pyhät kärsivät suuresti.’” (Perintömme, s. 69–70.)Talvisen vaelluksen koettelemuksia3. ”Nauvoosta lähtö suunniteltiin alunperin tapahtuvaksi huhtikuussa1846. Mutta niiden uhkausten seurauksena, joiden162


Lukutehtävän ymmärtäminenTalvisen vaelluksen koettelemuksiaNostoväki (kappale 3) –SotilaatTarpoa (kappale 5) –Kävellä hitaasti ja suurinponnistuksinKyhätä (kappale 5) – Rakentaatai pystyttää nopeastiKaikki on parhain päin7. ”Näiden pyhien usko, rohkeus ja päättäväisyys auttoivatheitä kestämään kylmän ja nälän sekä rakkaiden kuoleman.William Clayton kutsuttiin yhteen ensimmäisistä Nauvoostalähteneistä ryhmistä, ja hän joutui jättämään vaimonsa Dianthantämän vanhempien luokse vain kuukautta ennen heidän ensimmäisenlapsensa syntymää. Raahautuminen mutaisilla teillä jaleiriytyminen kylmissä teltoissa koetteli hänen hermojaanhänen ollessa huolissaan Dianthan voinnista. Kaksi kuukauttamyöhemmin hän ei vieläkään tiennyt, oliko synnytys sujunuthyvin, mutta sitten vihdoin hän sai kuulla ilouutisen, että’komea, pulska poika’ oli syntynyt. Miltei heti saatuaan kuullauutisesta William istuutui kirjoittamaan laulun, jolla oli aivanerityinen merkitys hänelle itselleen mutta josta myös myöhemmintuli innoituksen ja kiitollisuuden hymni kirkon jäsentenmonille sukupolville. Tämä laulu oli ’Pelvotta käykää’, ja senkuuluisat säkeet ilmaisevat hänen uskonsa ja niiden tuhansienpyhien uskon, jotka lauloivat vastoinkäymistensä keskellä:’Kaikki on parhain päin!’ He, kuten heitä seuranneet jäsenet,löysivät ilon ja rauhan, jotka ovat palkintoja uhrauksista jakuuliaisuudesta Jumalan valtakunnassa.” (Perintömme, s. 71.)Winter Quarters8. ”Pyhiltä kesti 131 päivää taivaltaa 310 mailia [n. 500 km]Nauvoosta Länsi-Iowan siirtokuntien luo, missä heidän olimäärä viettää talvi 1846–1847 ja valmistautua matkaansavarten Kalliovuorille. Tämä kokemus opetti heille monia asioitamatkaamisesta, mikä auttaisi heitä kulkemaan tuhannenmailin [n. 1 600 km] matkan yli laajojen Amerikan tasankojennopeammin. Tähän matkan jälkimmäiseen osuuteen heiltämeni seuraavana vuonna suunnilleen 111 päivää.9. Pyhien siirtokuntia levittäytyi molemmin puolin Missourijokea.Suuri siirtokunta Winter Quarters (Talvileiri), oli joenlänsipuolella Nebraskassa. Leiriin majoittui pian noin 3 500kirkon jäsentä, jotka asuivat hirsimökeissä sekä pajuista jamullasta kyhätyissä maakuopissa. Lisäksi noin 2 500 pyhääasusti Missourijoen Iowan puolisella rannalla sijainneessaKanesvillessä tai sen ympäristössä. Elämä näissä siirtokunnissaoli lähes yhtä haasteellista, kuin mitä se oli ollut vaelluksenaikana. Kesällä he kärsivät malariakuumeesta. Kun talvisaapui eikä tuoretta ruokaa ollut enää saatavilla, he kärsivätkoleraepidemioista, keripukista, hammassärystä, hämäräsokeudestaja ankarasta ripulista. Sadat ihmiset kuolivat.10. Silti elämä jatkui. Naiset viettivät päivänsä siivoten, silittäen,pyykkiä pesten, täkkejä ommellen, kirjeitä kirjoittaen,valmistaen ruokaa niukoista ruoka-aineista sekä huolehtienperheistään, kuten kertoi Mary Richards, jonka mies Samueloli lähetystyössä Skotlannissa. Mary kirjoitti iloisesti kaikestapyhien toiminnasta Winter Quartersissa, kuten teologisistakeskusteluista, tansseista, kirkon kokouksista, juhlista sekärajaseutujen herätyskokouksista.Winter Quarters, NebraskaLukutehtävän ymmärtäminenKaikki on parhain päinKoetteli hänen hermojaan(kappale 7) – HuolestuttihäntäWilliam Clayton kirjoittisanat lauluun ”Pelvottakäykää”.Vastoinkäyminen (kappale 7)– Koettelemus tai onnettomuus11. Miehet työskentelivät yhdessä ja kokoontuivat usein keskustelemaanmatkasuunnitelmista sekä tulevasta pyhienuudisasutusalueen sijainnista. He tekivät säännöllisesti yhteistyötäkootessaan preerialla laiduntavat karjalaumat leirinlähettyville. He työskentelivät pelloilla, vartioivat siirtokunnanulkorajoja, rakensivat myllyn ja jauhoivat viljaa sekä valmistelivatvankkureita uutta taivallusta varten kärsien useinväsymyksestä ja sairauksista. Osa heidän työtään oli epäitsekästärakkaudentyötä heidän muokatessaan maata ja kylväessäänsiementä jäljessä seuraavien pyhien korjattavaksi.12. Lorenzo Youngin poika John kutsui Winter Quartersia ’mormonisminValley Forgeksi’ [Valley Forge oli monien ratkaisevientapahtumien tapahtumapaikka Amerikan sisällissodassa,suom. huom.]. Hän asui lähellä hautausmaata ja näki ’pieniäsurullisen näköisiä kulkueita, joita niin usein meni ovemmeohi’. Hän muisteli, ’miten köyhältä ja yksitoikkoiselta’ hänenperheensä ruokavalio näytti koostuen maissileivästä, suolapekonistaja vähäisestä määrästä maitoa. Hän kertoi, että puuroja pekoni alkoivat tuntua niin etovilta, että syöminen tuntuilähinnä lääkkeen ottamiselta ja että hänen oli vaikea niellä.Vain usko ja kirkon jäsenten pyhittäytyminen auttoivat heitäkestämään tämän koettelevan ajan.” (Perintömme, s. 71–72.)163


Lukutehtävän ymmärtäminenWinter QuartersMaakuoppa (kappale 9) –Vuoren kylkeen kaivettupajuilla ja mullalla päällystettyasuntoEpidemia (kappale 9) –Nopeasti leviävä tautiKeripukki (kappale 9) –Tauti, jonka aiheuttaaC-vitamiinin puuteTeologinen (kappale 10) –UskonnollinenHerätyskokous (kappale 10)– Kokous, jossa uskonnollineninnostus on hyvin voimakastaEtova (kappale 12) –Ällöttävä, kuvottavaMormonipataljoona13. ”Pyhien ollessa Iowassa Yhdysvaltain armeijan edustajatpyysivät kirkon johtajia kokoamaan miesjoukon palvelemaanMeksikon sodassa, joka oli alkanut toukokuussa 1846. Mormonipataljoonaksikutsuttujen miesten oli määrä marssiamaan eteläosan halki Kaliforniaan, ja palkan lisäksi he saisivatvaatteet ja muonan. Brigham Young kannusti miehiä osallistumaanja siten hankkimaan varoja, joiden turvin voitaisiinauttaa köyhiä kokoontumaan Nauvoosta sekä avustaa yksittäistensotilaiden perheitä. Yhteistyö hallituksen kanssa tässäponnistelussa osoittaisi myös kirkon jäsenten uskollisuudenmaataan kohtaan sekä antaisi heille oikeutetun syyn leiriytyäväliaikaisesti yleisillä ja intiaanien mailla. Lopulta 541 miestänoudatti johtajiensa kehotusta ja liittyi pataljoonaan. Heidänmukanaan seurasi 33 naista ja 42 lasta.14. Pataljoonan jäsenille sotaanlähdön koettelemukseen yhdistyisuru vaimojen ja lasten jättämisestä yksin tuona vaikeanaaikana. William Hyde kuvaili tuntemuksiaan näin:15. ’Ajatukset perheeni jättämisestä tänä kriittisenä aikanaovat sanoin kuvaamattomia. He olivat kaukana synnyinsijoiltaan,yksinäisellä preerialla ilman muuta asumusta kuinvankkurit, polttavan auringon paahteessa, ja joulukuun kylmättuulet saattaisivat vielä löytää heidät tuosta samastasynkästä ja lohduttomasta paikasta.16. Perheeseeni kuului vaimo ja kaksi pientä lasta, jotka jäivätiäkkään isän ja äidin sekä veljen luo. Useimmat pataljoonaankuuluneista jättivät perheensä. – – Jumala yksin tietäisi, milloinkohtaisimme heidät jälleen. Kuitenkaan emme tunteneethalua napista.’puutteesta, riittämättömästä levosta ja lääkintähuollosta sekänopeasta marssitahdista. He palvelivat huoltojoukkoina SanDiegossa, San Luis Reyssä ja Los Angelesissa. Vuoden mittaisenpestinsä jälkeen heidät vapautettiin, ja he pääsivät taasperheidensä luo. Heidän ponnistelunsa ja uskollisuutensaYhdysvaltain hallitusta kohtaan sai osakseen heitä johtavienkunnioituksen.18. Vapautumisensa jälkeen monet pataljoonan jäsenistä jäivätjoksikin aikaa töihin Kaliforniaan. Jotkut heistä kulkeutuivatpohjoiseen American River -joelle ja työskentelivät John Sutterinsahalla, kun sieltä löydettiin kultaa vuonna 1848 ja kuuluisaKalifornian kultakuume alkoi. Myöhempien aikojenpyhiin kuuluvat veljet eivät kuitenkaan jääneet Kaliforniaanhyötyäkseen tästä rikastumisen mahdollisuudesta. Heidänsydämensä oli veljiensä ja sisartensa luona, jotka ponnistelivatlänteen päin Amerikan tasankojen halki Kalliovuorille. Yksipataljoonan jäsenistä James S. Brown kertoi:19. ’Sen koommin en ole nähnyt sitä rikkauden lähdettä, enkäkadu sitä, sillä edessäni on aina ollut korkeampi tavoite kuinkullan hankkiminen. – – Jotkut saattavat luulla, että olimmesokeita omalle edullemme; mutta vielä yli 40 vuoden jälkeenkinme muistelemme sitä vailla katumusta, vaikka näimmekinmaaperässä omaisuuksia ja jäämiseen olisi ollut monia syitä.Ihmiset sanoivat: ”Täällä on kultaa peruskalliossa, kultaa kukkuloissa,kultaa puroissa, kultaa joka puolella, – – ja varsinpian voi hankkia kokonaisen omaisuuden.” Me ymmärsimmekyllä kaiken tuon. Velvollisuus kuitenkin kutsui, kunniammeoli kyseessä, olimme tehneet liiton toistemme kanssa, oli kysymysperiaatteesta; sillä meille Jumala ja Hänen valtakuntansaolivat ensimmäisellä sijalla. Meidän ystävämme ja sukulaisemmeolivat erämaassa, niin, tuntemattomalla autiolla seudulla,ja kuka tiesi heidän tilanteestaan? Emme me ainakaan.Niinpä velvollisuus tuli ennen huvia tai rikkautta, ja tämäyllykkeenämme me lähdimme matkaan.’ Nämä veljet tiesivätselkeästi, että Jumalan valtakunta oli paljon suuriarvoisempikuin mitkään aineelliset asiat tässä maailmassa, ja valitsivatsuuntansa sen mukaisesti.” (Perintömme, s. 72–74.)Lukutehtävän ymmärtäminenMormonipataljoonaPataljoona (alaotsikko) –Suuri joukko sotilaitaSynnyinsija (kappale 15) –Synnyinpaikka17. Pataljoona marssi 2 030 mailia [n. 3 200 km] lounaaseenKaliforniaan. Siinä mukana olleet kärsivät ruoan ja vedenBrooklynin pyhät20. ”Samaan aikaan kun useimmatpyhät matkasivat Kalliovuorillemaitse Nauvoosta, joukkopyhiä Yhdysvaltain itäosista matkustimeritietä pitkin. Helmikuun4. päivänä 1846 70 miestä, 68naista ja 100 lasta astui Brooklynlaivaanja purjehti New Yorkinsatamasta 17 000 mailin matkanKalifornian rannikolle. Heidän matkansa aikana syntyi kaksilasta, jotka saivat nimekseen Atlantic ja Pacific (Atlantti jaTyynimeri), ja 12 ihmistä kuoli.164


21. Tuo kuuden kuukauden pituinen matka oli hyvin vaikea.Matkustajat joutuivat matkustamaan ahtaasti tropiikin kuumuudessa,ja heidän käytettävissään oleva ruoka oli pilaantunuttaja vesi likaista. Kierrettyään Kap Hornin he pysähtyivätJuan Fernandezin saarelle lepäämään viiden päivän ajaksi.Caroline Augusta Perkins muisteli: ’Se, että saimme nähdä jatuntea maata jalkojemme alla jälleen kerran, oli niin suurihelpotus verrattuna elämään laivalla, että ajattelimme sitä kiitollisinaja iloisina.’ He peseytyivät ja pesivät vaatteensa raikkaassavedessä, keräsivät hedelmiä ja perunoita, pyydystivätkaloja ja ankeriaita ja kiertelivät ympäri saarta tutkien’Robinson Crusoen luolaa’.22. Heinäkuun 31. päivänä matka, jolle olivat tunnusomaisiaankarat myrskyt, vähenevät ruokavarat ja pitkät purjehduspäivät,päättyi heidän saapuessaan San Franciscoon. Jotkut jäivätsinne ja perustivat siirtokunnan nimeltään New Hope[Uusi toivo, suom. huom.], kun taas toiset matkasivat itäänvuorten yli liittyäkseen pyhien joukkoon Kalliovuortenalueella.” (Perintömme, s. 74–75.)Lukutehtävän ymmärtäminenBrooklynin pyhätTropiikki (kappale 21) – Alueet lähellä maapallon päiväntasaajaaKokoontuminen jatkuu23. ”Eri puolilta Amerikkaa ja monien kansakuntien keskuudestauskollisia käännynnäisiä lähti kodeistaan ja synnyinseuduiltaanliittyäkseen pyhien joukkoon ja aloittaakseen pitkänmatkansa Kalliovuorille. Matka taittui monenlaisin kulkuneuvoin,ratsain tai jalkaisin.24. Tammikuussa 1847 presidentti Brigham Young antoi innoitetunHerran sanan ja tahdon Israelin leiristä. (Ks. LK 136:1.)Siihen kirjoitukseen sisältyvät ohjeet muodostuivatkin pioneerienlänteen suuntautuvaa muuttoliikettä hallinneiksi säännöiksi.Komppanioita järjestettiin ja ne velvoitettiin huolehtimaanleskistä ja orvoista keskuudessaan. Suhteiden muihinihmisiin tuli olla vapaat kaikenlaisesta pahasta, himoitsemi-sesta sekä kiistoista. Ihmisten tuli olla iloisia ja osoittaa kiitollisuutensamusiikin, rukouksen ja tanssin välityksellä. PresidenttiYoungin kautta Herra sanoi pyhille: ’Menkää ja tehkää,niin kuin minä olen teitä käskenyt, älkääkä peljätkö vihollisianne.’(LK 136:17.)25. Ensimmäisen pioneerikomppanian valmistautuessa lähtemäänWinter Quartersista Parley P. Pratt palasi lähetystyöstäänEnglannista ja kertoi myös John Taylorin olevan tulossamukanaan lahja Englannin pyhiltä. Seuraavana päivänä veliTaylor saapui mukanaan kymmenysrahat, jotka Englanninjäsenet olivat lähettäneet hänen mukanaan auttamaan matkalaisia,mikä oli todistus heidän rakkaudestaan ja uskostaan.John Taylor toi myös tieteellisiä välineitä, jotka osoittautuivatarvokkaiksi kartoitettaessa pioneerien matkaa ja tutustuessaympäristöön. Huhtikuun 15. päivänä 1847 lähti matkaanensimmäinen komppania johtajanaan Brigham Young.Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana noin 62 000 pyhääseuraisi heitä preerioiden halki vankkureiden ja käsikärryjenavulla kokoontuakseen Siioniin.26. Näitä matkalaisia odottivat taipaleella niin ihanat näkymätkuin vaikeudetkin. Joseph Moenor muisteli, että hänen olitodella vaikea päästä Suolajärven laaksoon. Mutta matkanaikana hän kuitenkin näki sellaista, mitä hän ei ollut koskaanaiemmin nähnyt – valtavia biisonilaumoja ja suuria seetripuitavuorilla. Muut kertoivat nähneensä valtavia alueita auringonkukkiatäydessä kukkaloistossa.27. Pyhät saivat kokea myös uskoa kohottavia kokemuksia,jotka huojensivat heidän fyysistä kuormaansa. Pitkän matkustuspäivänja nuotion ääressä valmistetun aterian jälkeen miehetja naiset kokoontuivat ryhmiin keskustelemaan päiväntapahtumista. He puhuivat evankeliumin periaatteista, lauloivat,tanssivat ja rukoilivat yhdessä.28. Kuolema vieraili usein pyhien luona näiden matkatessahitaasti kohti länttä. Kesäkuun 23. päivänä 1850 Crandallinperheeseen kuului 15 jäsentä. Viikon loppuun mennessä seitsemänheistä oli kuollut pelättyyn koleraan. Muutamanseuraavan päivän aikana kuoli vielä viisi muuta. Ja viimeinkesäkuun 30. päivänä sisar Crandall kuoli synnytykseensamoin kuin hänen vastasyntynyt vauvansakin.29. Vaikka pyhät kärsivätkin paljon matkallaan Suolajärvenlaaksoon, heidän keskuudessaan vallitsi kuitenkin yhtenäi-IdahoWyomingSweetwaterjokiPohjoinenEtelä-DakotaMissourijok iMinnesotaIowaWisconsinSuolajärviPlatte -jokiNebraskaPlattejokiWinterQuartersCouncilBluffsIllinoisNauvooUtahColoradoKansasMissouri165


syyden, yhteistyön ja optimismin henki. Koska heitä sitoiyhteen usko ja omistautuminen Herralle, he löysivät iloa koettelemustensakinkeskellä.” (Perintömme, s. 75–76.)Tämä on oikea paikka30. ”Heinäkuun 21. päivänä 1847 Orson Pratt ja Erastus Snow,jotka kuuluivat ensimmäiseen pioneerikomppaniaan, kulkivatmatkalaisten edellä Suolajärven laaksoon. He näkivät niin korkeaaruohoa, että sen läpi piti kahlata, lupaavalta vaikuttavaaviljelysmaata, ja he näkivät myös useita puroja, jotka polveilivatlaakson halki. Kolme päivää myöhemmin presidentti BrighamYoung, joka sairasti vuoristokuumetta [lavantaudin kaltainenkuume, suom. huom.], kuljetettiin vankkureissaan laaksoonavautuvan kanjonin suulle. Katsoessaan edessään levittäytyväänäkymää presidentti Young lausui profeetallisen siunauksenheidän matkalleen: ’Tämä riittää. Tämä on oikeapaikka.’kuksia on rakennettu auttamaan matkailijoita heidän matkallaan.Suurin osa alueesta kuuluu kuitenkin valtiolle ja paikallisillekunnille tai yksityisille kansalaisille, eivätkä kaikkiheistä päästä vierailijoita alueelleen. Pioneerireittiä kulkevienon noudatettava paikallisia lakeja ja kunnioitettava maanomistajienoikeuksia.Lukutehtävän tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa”Vaellus länteen (1845–1847)”.AKirjoita itsesi kertomukseenKäytä lukemiasi tietoja ja kertomuksia ja kirjoita niiden perusteellalyhyt tarina elämästäsi, aivan kuin olisit ollut niidenpioneerien joukossa, jotka matkasivat Nauvoosta Suolajärvenlaaksoon. Voit jäsennellä tarinasi seuraavasti: lähtö Nauvoosta,kulku Iowan halki, elämä Winter Quartersissa,tasankojen ylitys ja saapuminen Ison Suolajärven laaksoon.Kirjoita kokemuksista, joita sinulla ja perheelläsi oli,tapaamistanne ihmisistä ja matkalla näkemistänne paikoista.© 1997 Glen S. HopkinsonBHelpompaa nyt kuin silloin?1. Tee luettelo kohdan ”Vaellus länteen (1845–1847)” lukutehtävässämainituista päivämääristä aikajärjestyksessä.Kirjoita kunkin päivämäärän viereen, mitä silloin tapahtui.2. Onko mielestäsi helpompaa elää evankeliumin mukaannyt kuin mitä se oli 1840-luvulla? Kirjoita lyhyt kappale,jossa perustelet mielipiteesi.”Tämä on oikea paikka.”31. Kun myöhemmin saapuneet pyhät tulivat vuorilta, myöshe katsoivat luvattua maataan! Tämä laakso lännestä paistavassaauringossa kimmeltävine suolajärvineen oli näkyjen japrofetioiden kohde, josta he ja tuhannet heidän jälkeensä olivatunelmoineet. Tämä oli heidän turvapaikkansa, jossa heistäkasvaisi voimallinen kansa Kalliovuorten keskellä.32. Useita vuosia myöhemmin englantilainen käännynnäinenJean Rio Griffiths Baker muisteli niitä tunteita, joita hänelläoli ollut hänen katsellessaan Salt Lake Cityä ensimmäisen kerran.’Kaupunki – – on jaettu nelikulmaisiin alueisiin taikortteleihin, kuten niitä täällä kutsutaan; jokainen kortteli on10 eekkerin [n. 4 ha] suuruinen ja jaettu 8 tonttiin, joissajokaisessa on yksi talo. Seisoin ja katselin, osaan tuskin eritellätunteitani, mutta luulen, että hallitsevimpina olivat ilo jakiitollisuus siitä suojaavasta huolenpidosta, jota minä ja omaiseniolimme saaneet kokea pitkän ja vaarallisen matkammeaikana.’” (Perintömme, s. 76–77.)CVertaa reittejä1. Piirrä vihkoosi yksinkertaistettu kartta Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Käytä lukutehtävässä annettuja tietoja japyhien kirjoitustesi liitteenä olevia karttoja ja piirrä karttaasiseuraavat summittaiset reitit: pyhien pääjoukonreitti, mormonipataljoonan reitti ja Brooklynin pyhien reitti.2. Minkä ryhmän mukana näistä kolmesta pyhien ryhmästäolisit halunnut matkustaa, jos olisit elänyt silloin? Perustelevastauksesi.Opin ja LiittojenKirja 136”Kaikki – – järjestyköötkomppanioiksi”Lukutehtävän ymmärtäminenVoiko mormonien pioneerireittiä kulkea nykyisin?Suurinta osaa mormonireitistä voidaan kulkea nykyisin, jakiinnostuneille matkailijoille on tarjolla oppaita ja karttoja.Osa alueista, joilla reitti kulkee, kuuluu kirkolle, ja vierailukes-Tammikuun 11. päivänä 1847, lähes vuosi Nauvoosta lähdönjälkeen, presidentti Brigham Young kirjoitti: ”Kerroinveljille nähneeni viime yönä unessa profeetta Josephin jakeskustelleeni hänen kanssaan. – – Keskustelimme166


vapaasti parhaasta tavasta järjestää siirtolaiskomppaniatjne.” (Manuscript History of Brigham Young,1846–1847, toim. Elden J. Watson, 1971, s. 501–502.)Kolme päivää myöhemmin presidentti Young kokoontuiyhdessä seitsemän kahdentoista apostolin koorumin jäsenenkanssa Heber C. Kimballin kotona Winter QuartersissaNebraskassa. He keskustelivat valmistautumisestamatkalle erämaahan. Sinä iltana presidentti BrighamYoung sai ”Herran sanan ja tahdon” ilmoituksen kautta,ja se ilmoitettiin pyhille.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 136Säädös (jae 2) – Lakiinliittyvä täydennysMielettömyys (jae 19) –TyperyysSananne rakennukseksi(jae 24) – Toisten opastukseksija kohotukseksiOpin ja Liittojen Kirja 136:34–36 – ”Kansa, joka onkarkottanut teidät pois”Yhdysvaltain sisällissodassa pohjoiset osavaltiot sotivat eteläisiäosavaltioita vastaan vuosina 1861–1865. Sotaa käytiin pääasiassaosavaltioiden oikeuksista ja orjuudesta (ks. LK 87:1–7;130:12–13). Tässä sodassa kuoli enemmän yhdysvaltalaisiakuin on kuollut kaikissa muissa sodissa yhteensä. Kun sota oliraivonnut jo yli vuoden, presidentti Brigham Young sanoi,että pyhien oli paljon parempi olla lännessä: ”Ellei meitä olisivainottu, olisimme nyt keskellä sotia ja verenvuodatusta,jotka autioittavat kansakuntaa, sen sijaan että olemme täällä,mukavasti omissa rauhallisissa asuinpaikoissamme näillä hiljaisilla,kaukaisilla vuorilla ja laaksoissa. – – YmmärränJumalan siunanneen meitä nykyisessä turvapaikassamme.Meitä on siunattu suuresti, suosittu suuresti ja vahvistettusuuresti, kun taas vihollisemme, jotka yrittivät tuhota meidät,pannaan nöyrtymään.” (Julkaisussa Journal of Discourses,osa 10 s. 38–39.)Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A ja joko tehtävä B tai C, kun tutkit Opin jaLiittojen Kirjan lukua 136.ATee luettelo perheen säännöistäKuvittele, että perheesi matkustaa pioneerien mukana. Teeluettelo kohdan LK 136:1–32 ohjeiden mukaan kymmenestäperheen säännöstä, joita suosittelisit perheellesi matkalle.Kirjoita kunkin säännön viereen, mistä jakeesta se löytyy.BLaadi kaavioKuritus (jae 31) – RangaistusMurtunut (jae 33) – KatuvaLue LK 136:3, 12–15 ja laadi kaavio, joka osoittaa, kuinkapyhien tuli järjestäytyä matkalle länteen.C”Kansa, joka on karkottanutteidät pois”Etsi kohdasta LK 136:33–42 ainakin viisi opetusta, jotkaosoittavat, miksi profeetta Joseph Smith surmattiin jamitä Amerikan Yhdysvalloissa tapahtuisi hänen kuolemansaja pyhien vainoamisen vuoksi, ja tee niistä luettelo.PresidenttiBrigham YoungTurvapaikan rakentaminenJumalan valtakunnalleKun pioneerit saapuivat alussa Suolajärven laaksoon, seoli suurimmaksi osaksi asuttamaton ja hyvin kaukainenja eristyksissä. Heidän itään jättämiinsä hyvin tuottaviinmaatiloihin verrattuna se oli käytännöllisesti katsoenerämaata. Sinne asettuminen vaatisi uskoa ja ponnistuksia,mutta pyhät uskoivat, että Jumalan avulla he onnistuisivat.Vuoden 1847 loppuun mennessä Suolajärvenlaaksoon oli saapunut yli kaksi tuhatta pyhää ja lähes kaksitoistatuhatta odotti lähtöä Winter Quartersissa Nebraskassaja muissa siirtokunnissa Iowassa. PresidenttiBrigham Youngin innoitetulla johdolla myöhempien aikojenpyhät jatkoivat kokoontumistaan Kalliovuorille,erämaan valloitusta, turvallisten siirtokuntien perustamistaja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin viemistärohkeasti monille kansoille maan päällä.HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1801–1877)1801 Syntyi 1. kesäkuuta Johnja Abigail Howe YoungilleWhitinghamissaVermontissa1824 23, meni naimisiinMiriam Worksinkanssa 8. lokakuuta;vaimo kuoli vuonna18321832 30, kastettiin 14. huhtikuutaoman myllynsälammikossa lähelläMendonia New Yorkissa1832–33 31–32, palveli lähetystyössä Kanadassa ja johtipienen käännynnäisryhmän Kirtlandiin Ohioon1834 32, meni naimisiin Mary Ann Angellin kanssa18. helmikuuta; vaimo kuoli vuonna 18821835 33, asetettiin 14. helmikuuta yhdeksi ensimmäisistäkahdentoista apostolin koorumin jäsenistä.Asettamisen suorittivat Mormonin Kirjan kolmesilminnäkijää – Oliver Cowdery, David Whitmerja Martin Harris.167


1839–41 38–40, palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa1840 38, hyväksyttiin kahdentoista apostolin kooruminpresidentiksi 14. huhtikuuta1844 43, johti kirkkoa kahdentoista apostolin kooruminpresidenttinä profeetta Joseph Smithin 27. kesäkuutatapahtuneen kuoleman jälkeen1846–47 44–46, johti muuttoa länteen Suolajärven laaksoonja palasi sitten Winter Quartersiin Nebraskaan1850–58 49–57, palveli Utahin ensimmäisenä kuvernöörinä1853 51, laski Suolajärven temppelin kulmakiven1877 76, kuoli 29. elokuuta Salt Lake Cityssä johdettuaankirkkoa yli kolmekymmentä vuottaHÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1844–1877)1846–47 Johti pyhät pois Nauvoosta Illinoisista1849 Pyhäkoulu perustettiin1850 Lähetti lähetyssaarnaajat Skandinaviaan,Ranskaan, Italiaan, Sveitsiin ja Havaijiin1851 Kirkon jäsenet perustivat 350 siirtokuntaa Yhdysvaltainlänsiosiin ja Kanadaan ja Meksikoon.Mormonin Kirja käännettiin ensimmäisenä tanskankielelle.1853 Suolajärven temppelin rakentaminen alkoi1867 Suolajärven tabernaakkeli valmistui; kirkonyleiskonferensseja alettiin pitää siellä1869 Järjestö nuorille naisille perustettiin1875 Järjestö nuorille miehille perustettiin1877 St. Georgen temppeli vihittiinPyhien juurtuminen Utahiin1. ”Johdettuaan menestyksellisesti ensimmäisen pyhien komppaniantasankojen yli Utahiin presidentti Brigham Young kohdistihuomionsa Jumalan valtakunnan perustamiseen tuossaerämaassa. Hänen näkemyksensä ja johtajuutensa ansiostasiitä, mikä kerran oli autio erämaa, kasvoi kukoistava sivilisaatioja turvapaikka pyhille. Hänen selkeä ohjauksensa auttoipyhiä näkemään uuden kotinsa mahdollisuudet ja johti heitäeteenpäin heidän tavoitteessaan rakentaa Jumalan valtakunta.taan: ’Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteenIsraelista pois ajetut.’(Jes.11:12.)3. Presidentti Youngin ensimmäinen julkinen toimenpide 28.heinäkuuta 1847 oli valita keskeinen tontti temppeliä vartenja panna miehet työhön laatimaan temppelin piirustuksia.Hän asetti kävelykeppinsä valitulle paikalle ja sanoi: ’Tähänme rakennamme temppelin Jumalallemme.’ Nämä sanat olivatvarmasti suurena lohdutuksena pyhille, jotka vain vähänaiemmin olivat joutuneet luopumaan temppelipalvelusta lähtiessäänNauvoosta.4. Elokuussa kirkon johtajat ja useimmat ensimmäiseen pioneerikomppaniaankuuluneet palasivat Winter Quartersiinvalmistaakseen perheensä tulemaan laaksoon seuraavanavuonna. Pian heidän saapumisensa jälkeen Brigham Youngja kahdentoista koorumi tunsivat innoitusta siitä, että oli koittanutaika järjestää uudelleen ensimmäinen presidenttikunta.Kahdentoista koorumin presidenttinä Brigham Young hyväksyttiinkirkon presidentiksi. Hän valitsi neuvonantajikseenHeber C. Kimballin ja Willard Richardsin, ja pyhät antoivatyksimielisesti tukensa johtajilleen.” (Perintömme, s. 81–82.)Heber C. Kimball Brigham Young Willard RichardsEnsimmäinen vuosi laaksossa5. ”Ennen kesän 1847 päättymistä saapui Suolajärven laaksoonvielä kaksi muuta pyhien komppaniaa, ja niin lähes 2 000jäsentä järjestettiin Suolajärven vaarnaksi. Myöhäisiä kylvöjätehtiin, mutta sato jäi vähäiseksi ja kevääseen mennessämonet kärsivät ruoan puutteesta. John R. Young, joka oli vieläpieni poika siihen aikaan, kirjoitti:6. ’Siihen mennessä, kun ruoho alkoi kasvaa, nälänhätä olikasvanut jo piinalliseksi. Usean kuukauden ajan meillä ei ollutleipää. Naudanliha, maito, jauhosavikat ja liljan juuret sekäohdakkeet muodostivat ruokavaliomme. Minä toimin karjapaimenena,ja vartioidessani karjaa minulla oli tapana syödäohdakkeen varsia, kunnes mahani oli yhtä täysi kuin lehmänkin.Viimein nälkä kasvoi niin huutavaksi, että isä otti vanhanlintujen nokkiman härän nahan alas oksalta, ja siitä tuli mitäherkullisinta keittoa.’ Uudisasukkaat tekivät auliisti yhteistyötäkeskenään ja jakoivat omastaan toisilleen, ja siten heidänonnistui selviytyä tästä vaikeasta ajasta.2. Kaksi päivää ensimmäisen komppanian saapumisen jälkeenBrigham Young ja useat kahdentoista koorumin jäsenet kiipesivätsille kaarevalle jyrkänteelle vuoren luona, jonka presidenttiYoung oli nähnyt näyssä ennen lähtöään Nauvoosta.He katsoivat edessään levittäytyvää laajaa laaksoa ja profetoivat,että kaikki maailman kansakunnat olisivat tervetulleitasinne ja että siellä pyhät saisivat nauttia hyvinvoinnista ja rauhasta.He antoivat kukkulalle nimen Ensign Peak [viirihuippu,suom. huom.] sen Jesajan kirjan kohdan mukaan, jossa luva-168


7. Kesäkuuhun 1848 mennessä uudisasukkaat olivat kylväneet5 000–6 000 eekkeriä, ja laakso alkoi näyttää vehreältä jatuottavalta. Mutta sitten pelloille laskeutui pyhien tyrmistykseksivaltaisia mustia heinäsirkkaparvia. Uudisasukkaattekivät kaikkensa. He kaivoivat ojia ja johdattivat purovettäheinäsirkkojen päälle. He nuijivat niitä kepeillä ja luudilla jayrittivät polttaa niitä, mutta kaikki heidän ponnistelunsaolivat hyödyttömiä. Heinäsirkkoja tulvi jatkuvasti lisää loputtominmäärin. Patriarkka ja Suolajärven vaarnan johtajaJohn Smith määräsi pidettäväksi paasto- ja rukouspäivän.Pian taivaalle ilmestyi suuria lokkiparvia ja ne laskeutuivatheinäsirkkojen joukkoon. Susan Noble Grant kertoi tästäkokemuksesta: ’Meidän hämmästykseksemme lokit näyttivätmiltei saaliinhimoisilta hotkiessaan ryömiviä ja hyppeleviäheinäsirkkoja.’ Pyhät katselivat täynnä iloa ja ihmetystä.He olivat pelastuneet.8. Pyhät työskentelivät täynnä intoa ja uskoa vaikeista olosuhteistaanhuolimatta, ja pian he alkoivat menestyä suuresti.Matkallaan Kaliforniaan eräs matkalainen kulki syyskuussa1849 Salt Lake Cityn ohi ja esitti kunnianosoituksenaanheille nämä sanat: ’En ole koskaan aiemmin ollut säntillisempien,hartaampien, uutterampien ja sivistyneempien ihmistenkeskuudessa kuin nämä ihmiset, ja on uskomatonta, mitenpaljon he ovat onnistuneet saamaan aikaan täällä erämaassaniin lyhyessä ajassa. Tässä 4 000–5 000 asukkaan kaupungissaen ole kertaakaan tavannut yhtään laiskuria tai sellaista, jokanäyttäisi tyhjäntoimittajalta. Heidän satonäkymänsä ovatlupaavia, ja kaikessa ympärillä näkyvässä huomaa uskon jatarmokkuuden, mitä ei voi verrata mihinkään toiseen kaupunkiin,jossa olen ollut.’” (Perintömme, s. 82–83.)Lukutehtävän ymmärtäminenEnsimmäinen vuosi laaksossaKasvanut piinalliseksi(kappale 6) – Tullut hyvinahdistavaksiTyrmistys (kappale 7) –Masennus, järkytys ja suruHartaampia, uutterampia jasivistyneempiä (kappale 8) –Vilpittömiä, ahkeria jakohteliaitaTutkimusmatkoja9. ”Myöhäiskesällä vuonna 1848 presidentti Brigham Youngteki jälleen matkan Winter Quartersista Suolajärven laaksoon.Saavuttuaan hän huomasi, että pyhien oli tarpeen saadaselville mitä luonnonvaroja heidän uudella asuinpaikallaanoli. Alueella asuvilta intiaaneilta saatiin paljon tietoa, muttalisäksi presidentti Young lähetti kirkon jäseniä tutkimaan,mitä lääkinnällisiä ominaisuuksia saatavilla olevilla kasveillaja muilla luonnonvaroilla oli.10. Presidentti Young lähetti muita tutkimusryhmiä etsimäänsopivia alueita siirtokuntien perustamista varten. Näillämatkoillaan jäsenet löysivät mineraaliesiintymiä, runsain määrinmetsää, vettä ja ruohoa kasvavaa maata sekä uudisasutukseensopivia alueita. Maakeinottelun välttämiseksi profeettavaroitti pyhiä lohkomasta heille määrättyä maa-aluettamyytäväksi muille. Maa oli kunkin huoneenhallitustehtävä,Käytetty BYU:n taidemuseon luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.ja sitä oli määrä hoitaa viisaasti ja ahkerasti, eikä sitä ollut tarkoitettutaloudellisen hyödyn saamiseen.11. Syksyllä 1849 perustettiin presidentti Youngin johdollaPysyvä maahanmuuttorahasto [Perpetual Emigration Fund].Rahaston tarkoituksena oli auttaa niitä köyhiä, joilla ei ollutriittäviä varoja matkustaa ja liittyä kirkon jäsenten pääjoukkoon.Suurin uhrauksin monet pyhät lahjoittivat rahastoonvaroja, ja niiden ansiosta tuhannet jäsenet saattoivat matkustaaSuolajärven laaksoon. Ja niin pian kuin apua saaneetpystyivät, heidän odotettiin maksavan takaisin rahastoonsaman rahasumman, kuin minkä he itse olivat avustuksenasaaneet. Näitä varoja käytettiin sitten taas muiden auttamiseen.Tällä yhteistyöponnistuksella pyhät siunasivat puutteessaolevia.” (Perintömme, s. 83–84.)Lukutehtävän ymmärtäminenTutkimusmatkojaMaakeinottelu (kappale 10)– Maan ostamista tarkoituksenamyydä se uudelleenhyvin suurella voitollaHuoneenhallitustehtävä(kappale 10) – Hoitaaomaisuutta toisen puolestaKäsikärrypioneerit12. ”1850-luvulla kirkon johtajat päättivät muodostaa käsikärrykomppanioitavähentääkseen kuluja, niin että rahallinenapu riittäisi mahdollisimman suurelle joukolle siirtolaisia.Tällä tavoin matkanneet pyhät lastasivat vain 100 paunaa[n. 45 kg] jauhoja sekä rajoitetun määrän muita ruokatarvikkeitaja omaisuuttaan käsikärryyn ja sitten vetivät kärryähalki tasankojen. Vuosien 1856 ja 1860 välisenä aikana Utahiinmatkasi kymmenen käsikärrykomppaniaa. Kahdeksan niistäsaapui onnellisesti Suolajärven laaksoon, mutta kaksi niistä,Martinin ja Willien käsikärrykomppaniat, joutui varhaisen talvenkouriin, ja monet mukana olleista pyhistä menehtyivät.13. Nellie Pucell, joka kuului toiseen näistä epäonnisistakomppanioista, täytti kymmenen vuotta matkan aikana tasangoilla.Hänen molemmat vanhempansa kuolivat matkanaikana. Ryhmän lähestyessä vuoria sää oli purevan kylmä,ruoka-annokset kuluneet loppuun ja pyhät olivat niin nälkäisiä,ettei heillä ollut voimia jatkaa matkaa. Nellie ja hänensisarensa lyyhistyivät maahan. Juuri kun he olivat luopumaisillaantoivosta, komppanian päällikkö tuli heidän luokseenvankkureilla. Hän nosti Nellien vankkureihin ja kehotti tämänvanhempaa sisarta Maggieä kävelemään vierellä ja pitämään169


kiinni vankkureista pysyäkseen pystyssä. Maggiellä oli onnea,koska liikkumaan pakottautuminen pelasti hänet paleltumilta.14. Kun he saapuivat Salt Lake Cityyn ja Nellien kengät jasukat, joita tämä oli käyttänyt matkan aikana tasangoilla,riisuttiin, iho kuoriutui niiden mukana, koska jalat olivatpaleltuneet. Tämän urhean tytön jalat jouduttiin kivuliaastiamputoimaan, ja lopun elämäänsä hän käveli polvillaan.Myöhemmin hän solmi avioliiton ja sai kuusi lasta. Hän huolehtikodistaan ja kasvatti hienon jälkeläisjoukon. Hänenpäättäväisyytensä tilanteestaan huolimatta ja se ystävällisyys,jota hänestä huolehtineet osoittivat, ovat esimerkkinä näidenvarhaisten kirkon jäsenten uskosta ja halukkuudesta tehdäuhrauksia. Heidän esimerkkinsä on uskon perintö kaikille heidänjälkeensä tulleille pyhille.15. Eräs mies, joka ylitti tasangot Martinin käsikärrykomppaniassa,asui Utahissa monia vuosia. Yhtenä päivänä hän olisellaisen ihmisryhmän keskuudessa, joka alkoi arvostella terävästikirkon johtajia siitä, että nämä olivat yleensä sallineetpyhien ylittää tasangot niin vähin tarvikkein ja ilman muutasuojaa kuin mitä käsikärrykomppania tarjosi. Tämä vanhamies kuunteli, kunnes ei enää kestänyt enempää.16. Hän nousi ja sanoi hyvin liikuttuneena: ’Minä olin mukanatuossa komppaniassa ja niin oli vaimonikin. – – Me kärsimmeenemmän kuin kukaan pystyy kuvittelemaankaan, jamonet paleltuivat kuoliaiksi ja kuolivat nälkään, mutta kuulittekokoskaan kenenkään siitä komppaniasta selviytyneenlausuvan yhtäkään arvostelun sanaa? – – [Me] selvisimme senvarman tiedon turvin, että Jumala elää, sillä me opimme tuntemaanHänet suurimpien koettelemustemme keskellä.17. Minä olen vetänyt käsikärryäni silloin, kun olin niin heikkoja uupunut sairaudesta ja ruoan puutteesta, että pystyin tuskinsiirtämään jalkaa toisen eteen. Olen katsonut eteenpäin, janähdessäni hiekkakummun tai kukkulanrinteen olen sanonut,että jaksan enää vain sinne saakka ja että siellä annan periksi,sillä en jaksa vetää kuormaa enää yhtään kauemmaksi. – –Olen kulkenut eteenpäin ja päästyäni tuolle hiekkakummulle,kärryt alkoivat työntää minua. Olen katsonut monta kertaataakseni nähdäkseni, kuka työnsi kärryjäni, mutta silmänieivät nähneet ketään. Tiesin silloin, että Jumalan enkelit olivatsiellä.18. Kaduinko, että olin päättänyt tulla käsikärryillä? En. Enkatunut silloin, enkä ole kertaakaan koko elämäni aikanakatunut sitä asiaa. Oli etuoikeus maksaa se hinta, jonka me maksoimmeoppiaksemme tuntemaan Jumalan, ja minä olen kiitollinensiitä, että minulla oli etuoikeus tulla Martinin käsikärrykomppaniassa.’19. Kirkon englanninkielisessä laulukirjassa on laulu, joka kertoovarhaisista kirkon jäsenistä, jotka ottivat rohkeastievankeliumin vastaan ja matkustivat kauas asumaan sivistyksenäärirajoilla:20. He, kansakunnan rakentajat,Raivaten tietä kulkiessaan;Askelmia tuleville sukupolvilleOlivat heidän päivittäiset tekonsa.Rakentaen uutta ja lujaa perustusta,Työntäen rajaseutua tuonnemmaksi,Ponnistellen eteenpäin, aina eteenpäin,Siunatut, kunnioitetut Pioneerit!21. Heidän esimerkkinsä opettaa meille, miten me voimmeosoittaa enemmän uskoa ja rohkeutta eläessämme omissamaissamme:22. Palvelutyö iäti tunnuslauseenaan;Rakkaus johtotähtenään;Rohkeus, heidän pettämätön majakkansa,Antoi valoaan lähelle ja kauas.Päivittäin jonkun kuormaa nostaen,Päivittäin jonkun sydäntä keventäen,Päivittäin jonkun toivoa kirkastaen,Siunatut, kunnioitetut Pioneerit![”They, the Builders of the Nation,”Hymns, 36]” (Perintömme, s. 77–78, 80.)Lukutehtävän ymmärtäminenKäsikärrypioneeritMenehtyivät (kappale 12) –KuolivatSivistyksen äärirajoilla(kappale 19) – Rajaseudunkaukaisimmissa siirtokunnissaLähetyssaarnaajat vastaavat kutsuun23. ”Arkisen aherruksen hyörinäntäyttäessä laakson presidentti Youngkäänsi huomionsa kirkon asioihinmuualla. Lokakuun 6. päivänä 1849pidetyssä yleiskonferenssissa hänantoi useille kahdentoista kooruminjäsenille sekä vastakutsutuille lähetyssaarnaajilletehtävän palvella lähetystyössäulkomailla. Nämä ottivatkutsun vastaan, vaikka se merkitsikinsitä, että lähtiessään heidän täytyisijättää perheensä, uudet kotinsa jamonet keskeneräiset tehtävänsä taakseen.Erastus Snow ja useat vanhimmatavasivat Skandinavian lähetystyölle,kun taas Lorenzo Snow jaJoseph Toronto matkustivat Italiaan.Addison ja Louisa Barnes Pratt palasi-170


vat Addisonin aikaisemmalle lähetystyöalueelle Seurasaarille.John Taylor kutsuttiin Ranskaan ja Saksaan. Samalla kun nämälähetyssaarnaajat matkasivat itään, he kulkivat niiden pyhienohi, jotka olivat matkalla kohti uutta Siionia Kalliovuorilla.24. Työssään lähetyssaarnaajat olivat todistamassa ihmeitä, jahe kastoivat monia ihmisiä kirkon piiriin. Kun Lorenzo Snow,josta myöhemmin tuli kirkon presidentti, oli saarnaamassaItaliassa, hän näki kolmevuotiaan pojan, joka oli kuolemaisillaan.Hän huomasi mahdollisuuden, joka hänellä oli sekäparantaa lapsi että avata ihmisten sydämet sillä alueella. Sinäiltana hän rukoili pitkään ja hartaasti Jumalan johdatusta, jaseuraavana päivänä hän ja hänen toverinsa paastosivat jarukoilivat pojan puolesta. Samana iltapäivänä he siunasivatpojan ja pyysivät hiljaisessa rukouksessa apua työhönsä. Poikanukkui rauhallisesti koko yön ja parantui ihmeenomaisesti.Sana tästä parantumisesta levisi halki Piedmontin laaksojenItaliassa. Ovet avautuivat lähetyssaarnaajille, ja ensimmäisetihmiset alueella menivät kasteelle.25. Elokuussa 1852 Salt Lake Cityssä pidetyssä erityiskonferenssissakutsuttiin 106 vanhinta lähetystyöhön eri maihinympäri maailmaa. Nämä lähetyssaarnaajat, kuten heidänjälkeensäkin kutsutut, saarnasivat evankeliumia Etelä-Amerikassa,Kiinassa, Intiassa, Espanjassa, Australiassa, Havaijinsaarillaja Tyynenmeren saarilla. Useimmilla näistä alueistalähetyssaarnaajilla oli aluksi vain vähän menestystä. He kylvivätkuitenkin siemeniä, jotka myöhempien lähetystyöponnistelujenaikana tuottivat satoa monien liittyessä kirkkoon.26. Vanhin Edward Stevenson kutsuttiin Gibraltarin lähetyskentälleEspanjaan. Tämä kutsu merkitsi hänelle paluutaomalle synnyinseudulleen, missä hän julisti rohkeasti palautettuaevankeliumia maanmiehilleen. Hänet pidätettiinsaarnaamisen vuoksi, ja hän joutui olemaan jonkin aikaa vankilassa,kunnes viranomaiset saivat tietää, että hän opettivartijoita ja oli jo miltei käännyttänyt yhden heistä. Vapauduttuaanhän kastoi kaksi ihmistä kirkon jäseniksi ja tammikuuhun1854 mennessä oli jo järjestetty 10 jäsenen seurakunta.Heinäkuussa seurakuntaan kuului jo 18 jäsentä, vaikka kuusijäsentä oli lähtenyt palvelemaan brittiläisen armeijan mukaanAasiaan. Seurakuntaan kuului yksi seitsenkymmen, yksi vanhin,yksi pappi ja yksi opettaja, ja siten seurakunnassa oli tarvittavatjohtajat, ja se saattoi jatkaa kasvamista.27. Paikalliset viranomaiset Ranskan Polynesiassa karkottivatlähetyssaarnaajat maasta vuonna 1852. Kääntyneet pyhätpitivät kuitenkin yllä kirkon toimintaa, kunnes vuonna 1892käännytystyötä voitiin taas jatkaa. Erityisen urheita olivatvanhimmat Tihoni ja Maihea, jotka kärsivät vangitsemisen jamuita koettelemuksia mieluummin kuin kielsivät uskonsa.Kumpikin yritti pitää pyhät aktiivisina ja uskollisina evankeliumissa.28. Niille, jotka liittyivät kirkkoon Yhdysvaltain ulkopuolella,tämä aika oli Siioniin kokoontumisen aikaa, mikä merkitsi,että heidän piti matkustaa laivalla Amerikkaan. Elizabeth jaCharles Wood purjehtivat vuonna 1860 Etelä-Afrikasta, missähe olivat työskennelleet muutaman vuoden ajan hankkiakseenrahaa matkaansa varten. Elizabeth toimi erään varakkaanmiehen taloudenhoitajana, ja hänen miehensä valmisti tiiliä,kunnes he olivat saaneet kokoon riittävät varat. Elizabeth kannettiinlaivaan vuoteessa vain vuorokausi sen jälkeen, kun hänoli synnyttänyt poikavauvan, ja hänelle annettiin kapteeninvuode, jotta hänen olonsa voitiin tehdä mukavammaksi.Hän oli matkan aikana hyvin sairas, ja kahdesti hän oli lähelläkuolemaa mutta hän selvisi, ja he asettuivat Fillmoreen Utahissa.29. Lähetyssaarnaajat kävivät hyvin rakkaiksi pyhille niissämaissa, joissa he palvelivat. Lähetystyönsä lähetessä loppuaanHavaijinsaarilla vuonna 1857 Joseph F. Smith sairastui hyvinkorkeaan kuumeeseen, mikä esti häntä työskentelemästä kolmenkuukauden ajan. Siunauksekseen hän pääsi uskollisenhavaijilaisen kirkon jäsenen Ma Mahuhiin hoidettavaksi.Tämä hoiti Josephia kuin omaa poikaansa, ja näiden kahdenvälille kehittyi vahva rakkauden side. Vuosia myöhemminkirkon presidenttinä Joseph F. Smith vieraili Honolulussa,ja heti sinne saavuttuaan hän näki, miten hänen luokseen talutettiinvanhaa sokeaa naista, jolla oli kädessään tuomisinaanmuutamia huolella valittuja banaaneita. Joseph F. Smith kuulinaisen kutsuvan: ’Iosepa, Iosepa’ (Joseph, Joseph). Välittömästihän juoksi naisen luo, syleili ja suuteli tätä monia kertoja,ja silittäen tämän päätä hän sanoi: ’Mama, Mama, minunrakas vanha Mamani.’” (Perintömme, s. 84–86.)Tehtäviä perustaa siirtokuntia30. ”Monia yhdyskuntia Utahissa ja Etelä-Idahossa sekä myöhemminosissa Arizonaa, Wyomingia, Nevadaa ja Kaliforniaaolivat perustamassa yksittäiset ihmiset ja perheet, jotkakutsuttiin näihin tehtäviin yleiskonferensseissa. PresidenttiBrigham Young johti näiden yhdyskuntien perustamista,joissa tuhannet uudet uudisasukkaat voisivat elää ja viljellätilojaan.= Deseretin rajat vuonna 1849• GenoaMuutamia niistä 350 siirtokunnasta,jotka perustettiin Brigham YounginpresidenttikaudellaSan Bernardino••Soda SpringsOgden•••Salt Lake CityProvoPrice•• Manti•RichfieldCedar CitySt. George•• • KanabLas Vegas••MoabSnowflake •• Mesa31. Brigham Youngin elinaikana asutettiin koko Suolajärvenlaakso ja monia sitä ympäröiviä alueita. Brigham Younginkuolemaan vuonna 1877 mennessä oli perustettu yli 350 siirtokuntaa,ja vuoteen 1900 mennessä siirtokuntia oli jo miltei 500.171


Varhaisen kirkon johtavan auktoriteetin Brigham HenryRobertsin mielestä mormoniasuttamisen menestyminen juonsijuurensa ’ihmisten kuuliaisuudesta johtajiaan kohtaan ja[heidän] epäitsekkäistä ja innokkaista henkilökohtaisistauhrauksistaan’ heidän täyttäessään presidentti Youngilta saamansakutsun. Tehtävän saaneet uudisasukkaat uhrasivataineelliset mukavuutensa, ystäviensä seuran ja joskus jopaoman henkensä seuratessaan Herran profeettaa.32. Yleiskonferenssin kokouksissa presidentti Young luki niidenveljien ja heidän perheidensä nimet, jotka kutsuttiinmuuttamaan syrjäisille alueille. Nämä uudisasukkaat tunsivatsaaneensa kutsun lähetystyöhön, ja he tiesivät, että heidänolisi määrä jäädä määrätylle alueelleen, kunnes heidät vapautettaisiin.He matkasivat uusille alueille omalla kustannuksellaanja vieden omat tarvikkeensa mukanaan. Heidänmenestymisensä riippui siitä, kuinka hyvin he käyttivät saatavillaolevat voimavarat. He tutkivat ja raivasivat peltoja,rakensivat myllyjä, kaivoivat kastelukanavia saadakseen vettäviljelmilleen, aitasivat laidunmaita karjalleen sekä rakensivatteitä. He kylvivät viljaa ja istuttivat puutarhoja, rakensivatkirkkoja ja kouluja sekä pyrkivät ylläpitämään ystävällisiäsuhteita intiaaneihin. He auttoivat toinen toisiaan sairauksienkohdatessa, samoin kuin syntymän tai kuoleman sekä häidenyhteydessä.33. Vuonna 1862 Charles Lowell Walker sai kutsun asettuaasumaan Etelä-Utahiin. Hän osallistui kutsun saaneille järjestettyynkokoukseen ja kirjoitti muistiin: ’Siellä opin periaatteen,jota en vähään aikaan unohda. Opin, että kuuliaisuus olisuuri periaate taivaassa ja maan päällä. Olen nyt työskennellyttäällä viimeiset seitsemän vuotta kokien hellettä ja kylmyyttä,nälkää ja epäsuotuisia olosuhteita, ja viimeinkin onnistunutsaamaan itselleni kodin sekä tontille hedelmäpuita, jotka juurialkavat tuottaa hedelmää ja näyttää kauniilta. Nyt minun täytyyjättää tämä kaikki ja mennä täyttämään taivaallisenIsäni tahto, Hänen joka hallitsee kaikkea niiden parhaaksi,jotka rakastavat ja pelkäävät Häntä. Rukoilen Jumalaa antamaanminulle voimia täyttää se, mitä minulta vaaditaanHänen hyväksymällään tavalla.’34. Myös kahdentoista apostolin koorumin jäsen Charles C.Rich sai asuttamiskutsun. Brigham Young kutsui hänet jamuutamia muita veljiä perheineen asettumaan Bear Lake-laaksoon, joka sijaitsi noin 150 mailia [n. 240 km] Salt LakeCityn pohjoispuolella. Laakso sijaitsi korkealla merenpinnastaja seudulla oli hyvin kylmät ja runsaslumiset talvet. Veli Richoli hiljattain palannut lähetystyöstä Euroopasta, eikä hän olluthalukas muuttamaan perheineen ja aloittamaan jälleen alustavaikeissa olosuhteissa. Hän otti kuitenkin kutsun vastaan jasaapui Bear Lake -laaksoon kesäkuussa 1864. Sitä seurannuttalvi oli epätavallisen ankara, ja kevääseen mennessä jotkutveljistä olivat päättäneet lähteä. Veli Rich ymmärsi, ettei hänenelämänsä tulisi olemaan helppoa seudun kylmässä ilmastossa,mutta kuitenkin hän sanoi:35. ’Vaikeuksia on ollut paljon. – – Myönnän sen – – ja ne meolemme kestäneet yhdessä. Mutta jos te haluatte lähteä jonnekinmuualle, se on teidän oikeutenne enkä halua sitä teiltäkieltää. – – Mutta minun on jäätävä tänne vaikka sitten yksin.Presidentti Young kutsui minut tänne, ja täällä pysyn, kunneshän vapauttaa minut ja antaa minun lähteä.’ Veli Rich jäi laaksoonperheineen, ja hänestä tuli kukoistavan yhteisön johtajausean seuraavan vuosikymmenen ajaksi. Tuhansien muidentavoin hän seurasi innokkaasti johtajiaan auttaakseen Herranvaltakunnan rakentamisessa.” (Perintömme, s. 86, 88–89.)Lukutehtävän ymmärtäminenTehtäviä perustaa siirtokuntiaYhdyskunta (kappale 31) – Kylä tai kaupunkiSuhteet intiaaneihin36. ”Uudisasukkaiden siirtyessä edemmäs rajaseuduille hejoutuivat usein tekemisiin intiaanien kanssa. Toisin kuin jotkutmuut lännen uudisasukkaat Brigham Young opetti pyhiäantamaan ruokaa alueen alkuperäisille asukkaille, veljilleen jasisarilleen, sekä yrittämään tuoda nämä kirkkoon. Käännytystyötäyritettiin tehdä Fort Lemhissä Salmon Riverin alueellaIdahon territoriossa sekä Elk Mountainin siirtokunnassaPohjois-Coloradossa Utahin territoriossa. Presidentti Youngpani myös alulle Apuyhdistyksiä, joiden jäsenet ompelivatvaatteita intiaaniveljilleen ja -sisarilleen sekä keräsivät rahaaauttaakseen heidän ruokkimisessaan.37. Kun Elizabeth Kane, joka oli pyhien suurenmoisen kirkkoonkuulumattoman ystävän Thomas L. Kanen vaimo, matkustiUtahin läpi, hän yöpyi erään rasittuneen mormoninaisenkodissa. Elizabeth ei erityisemmin arvostanut tätä naista,ennen kuin hän näki, miten tämä kohteli intiaaneja. Kun nainenkutsui vieraansa illalliselle, hän sanoi myös muutamansanan niille intiaaneille, jotka olivat odottamassa. Elizabethkysyi, mitä nainen oli sanonut intiaaneille, ja perheen poikakertoi hänelle: ’Nämä muukalaiset tulivat ensin, ja valmistamaniruoka riittää vain heille. Mutta teidän aterianne on juurivalmistumassa, ja kutsun teidät syömään heti kun ruoka onvalmista.’ Elizabeth ei ollut uskoa vaan kysyi, aikoiko nainentodella ruokkia intiaanit. Poika vastasi hänelle: ’Äiti tarjoaaheille ruoan, aivan samoin kuin teillekin, ja kutsuu heidätpöytäänsä aterioimaan.’ Nainen kutsui intiaanit pöytäänsä jatarjoili heille heidän syödessään.” (Perintömme, s. 89–90.)172


Lukutehtävän ymmärtäminenSuhteet intiaaneihinRajaseutu (kappale 36) – ErämaaPappeus- ja apujärjestöjen toiminnanjärjestäminen38. ”Viimeisinä vuosinaan presidentti Young selvensi javakiinnutti joitakin tärkeitä pappeuden tehtäviä. Hän ohjasikahtatoista apostolia pitämään konferensseja joka vaarnassa.Sen seurauksena perustettiin 7 uutta vaarnaa ja 140 uuttavaarnaseurakuntaa eri puolille Utahia. Vaarnan johtokuntien,korkeiden neuvostojen, piispakuntien ja koorumien johtokuntienvelvollisuudet määriteltiin tarkasti, ja satoja miehiäkutsuttiin näihin tehtäviin. Hän neuvoi kirkon jäseniäpanemaan elämänsä järjestykseen sekä maksamaan kymmenyksensäja paastouhrinsa sekä muita lahjoituksia.39. Vuonna 1867 profeetta nimitti George Q. Cannonin pyhäkoulunylijohtajaksi, ja muutaman vuoden kuluessa pyhäkouluvakiinnutti asemansa organisaatiossa. Vuonna 1869presidentti Young alkoi antaa tyttärilleen virallista opetustasäädyllisestä elämästä. Vuonna 1870 hän laajensi tämän opetuksenkoskemaan kaikkia nuoria naisia perustamallaKarsimisyhdistyksen (nimi viittaa liiallisuuksien karsimiseen).Tämä oli alku Nuorten Naisten järjestölle. Vuoden 1877heinäkuussa hän matkusti Ogdeniin Utahiin järjestääkseenensimmäisen vaarnan Apuyhdistyksen.” (Perintömme,s. 90–91.)Lukutehtävän ymmärtäminenPappeus- ja apujärjestöjen toiminnan järjestäminenApujärjestö (alaotsikko) – Pappeuden alaisuudessa toimivajärjestö kuten pyhäkoulu ja ApuyhdistysMikä vaikutus Kalifornian kultaryntäyksellä olipyhiin Suolajärven laaksossa?Kun Kaliforniasta löydettiinkultaa vuonna 1848, se oli siunaususkollisille mutta kiusaususkossaan heikoille. Kullanetsijöidentulva tuli tasankojenyli idästä ja kulki Suolajärvenlaakson kautta. Jotkut kirkonjäsenet, jotka eivät olleet tyytyväisiälaakson ankariin oloihin, lastasivat vankkurinsa javarustautuivat lähtemään. Presidentti Brigham Young antoineuvon: ”Jumala on määrännyt tämän paikan pyhiensäkokoamista varten, ja menestytte paremmin täällä kuin lähtemälläkultakaivoksille. – – Mitä tulee kultaan ja hopeaanja maan rikkaisiin mineraaleihin, mikään toinen maa ei oletämän kaltainen; mutta jättäkää ne rauhaan; antakaa muidenetsiä niitä, sillä me viljelemme maata.” (Julkaisussa Giantof the Lord, s. 132–33.) Jotkut lähtivät Kaliforniaan, muttauseimmat pysyivät uskollisina ja saivat sinä vuonna runsaansadon.Vuoden 1849 kuuluisa kultaryntäys oli suora siunaus Suolajärvenlaaksossa asuville pyhille. Kauppiaat, jotka kuljettivattavaroita Kaliforniaan, huomasivat Salt Lake Cityyn saavuttuaan,että laivoilla lähetetyt ruokatarvikkeet, vaatteet ja työkalutolivat jo saapuneet markkinoille, joten he myivät tavaransapyhille erittäin edulliseen hintaan. Ja kullankaivajat palkkasivatpyhiä korjaamaan vankkureitaan. Sen lisäksi Suolajärvenlaaksosta lähetettiin tyhjiä vankkureita hakemaan tavaroita,jotka matkalaiset olivat hylänneet tien oheen halutessaankeventää taakkaansa päästäkseen nopeammin kultakentille.Lukutehtävän tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–D) kolme, kun tutkit kohtaa”Presidentti Brigham Young”.AUusi kotiseutu1. Kuvittele, että johdat ihmisryhmää, joka on perustamassauutta kotiseutua. Kirjoita vihkoosi otsikon ”Minun järjestykseni”alle seuraavat tapahtumat siinä järjestyksessä kuintekisit ne:a. Maan jakaminen ihmisten keskenb. Paasto ja rukoukset erityisten ongelmien voittamiseksic. Viljan kylväminend. Ankara työntekoe. Temppelin paikan löytäminenf. Kirkon järjestämineng. Innoitetun suunnitelman laatiminen tulevaisuudenvaralle173


2. Kertaa kappaleet 1–11. Luetteloi sitten otsikon ”Pioneerienjärjestys” alle samat tapahtumat siinä järjestyksessä kuinpresidentti Brigham Young ja pyhät tekivät ne ensimmäisinäkuukausinaan Suolajärven laaksossa.3. Mikä teki sinuun vaikutuksen heidän tärkeysjärjestyksessään?4. Miten voit soveltaa tätä esimerkkiä siihen, millainentärkeysjärjestys sinulla on elämässäsi?PresidenttiBrigham YounginperintöMyöhempien aikojen MoosesBEtsi lauluun sopivia kertomuksia1. Lue huolella laulun ”He, kansakunnan rakentajat” sanatkappaleista 20 ja 22.2. Kirjoita vihkoosi seuraavat sanat ja lauseet. Etsi sitten kohdan”Presidentti Brigham Young” lukutehtävästä kertomus,joka on esimerkki kustakin sanasta tai lauseesta, ja kirjoitayhden lauseen pituinen yhteenveto kertomuksesta luettelosiviereen.a. Raivaten tietäb. Työntäen rajaseutua tuonnemmaksic. Ponnistellen eteenpäind. Palvelutyöe. Rakkausf. Rohkeusg. SiunatutCPiirrä kartta1. Piirrä vihkoosi yksinkertaistettu maailmankartta. Merkitsekarttaasi kaikki ne maat, joihin presidentti Brigham Younglähetti lähetyssaarnaajia (ks. kappaleet 23–29).2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:a. Missä näistä maista haluaisit mieluiten palvella lähetystyössä?Miksi?b. Miten luulet lähetystyön kaukaisessa maassa muuttaneennäihin maihin kutsutun lähetyssaarnaajan lastenelämää?c. Mikä on ollut vaikeinta, mitä Herra on pyytänyt sinuttekemään? Miten kokemuksesi auttoi sinua kasvamaan?DKirjoita tarinaPresidentti Brigham Young kutsui monia kirkon jäseniä asuttamaanalueita nykyisen Utahin ja sitä ympäröivien osavaltioidenalueella. Lue kappaleet 30–35 ja tee seuraavaa:1. Merkitse muistiin jokaisen henkilön nimi, joka kutsuttiinasuttamaan uutta yhdyskuntaa. Kirjoita nimen viereenluonteenpiirre, joka mielestäsi parhaiten kuvaa tämän henkilönkykyä selviytyä tästä haasteellisesta tehtävästä.2. Katso sivulla 169 olevaa kuvaa perheestä hirsimökinedessä. Kuvittele, että olisit tämän perheen jäsen, ja kirjoitalyhyt tarina, jossa kuvailet tunteitasi, kun presidenttiBrigham Young kutsui teidät asuttamaan tätä aluetta.Puhuessaan presidenttiBrigham Youngista presidenttiGeorge Q. Cannon,silloinen neuvonantajaensimmäisessä presidenttikunnassa,julisti: ”Kunalkaa lukea presidenttiYoungin saarnoja ja jostekee sen uskomatta, ettähän oli profeetta, niin luulen,että luettuaan ne onvarma siitä, että hän oli,koska hän puhui kuin profeettatälle kansalle sentulevaisuudesta, ja hänensanansa olivat täynnä jumalallista viisautta, ja hänvuodatti niitä jatkuvana virtana koko elämänsä ajan.”(Gospel Truth, osa 1, s. 328.)Presidentti Youngin kuolema ja perintö1. ”Johtajana presidentti Young oli käytännöllinen ja tarmokas.Hän vieraili kirkon siirtokunnissa opettaen ja kannustaenpyhiä. Ohjeillaan ja esimerkillään hän opetti jäseniä täyttämääntehtävänsä kirkossa.2. Arvioidessaan omaa elämäänsä presidentti Young kirjoittiseuraavan vastauksen newyorkilaisen sanomalehden päätoimittajalle:3. ’Tulokset 26 vuoden työstäni ovat lyhyesti sanottuna tämänosavaltion asuttaminen noin 100 000 myöhempien aikojenpyhällä, yli 200 kaupungin ja kylän perustaminen, joissa kansaammeasuu – – sekä koulujen, tuotantolaitosten, tehtaidenja muiden laitosten perustaminen, joiden tarkoituksenaon parantaa ja hyödyttää yhteisöjämme – –.4. Koko elämäni on omistettu Kaikkivaltiaan palvelukseen.’5. Syyskuussa 1876 presidenttiYoung lausui voimallisentodistuksensa Vapahtajasta:’Minä todistan, että Jeesus onKristus, maailman Vapahtajaja Lunastaja; minä olen seurannutHänen sanojaan jatoteuttanut Hänen lupauksensa,ja se tieto, joka minullaon Hänestä, on sellaista viisautta,jota tämä maailma eivoi antaa eikä ottaa pois.’174


6. Elokuussa 1877 presidentti Young sairastui vakavasti jakuoli lääkäreiden ponnisteluista huolimatta viikon kuluttua.Hän oli 76 vuoden ikäinen, ja hän oli johtanut kirkkoa 33vuoden ajan. Nykyään me muistamme hänet dynaamisenaprofeettana, joka johti nykypäivän Israelin sen luvattuunmaahan. Hänen saarnansa käsittelivät kaikkia päivittäisen elämänalueita tehden selväksi, että uskonto on osa jokapäiväistäelämäämme. Hänen ymmärtämyksensä rajaseutua kohtaanja hänen viisas ohjauksensa innoittivat hänen kansaansatoteuttamaan näennäisesti mahdottomia tehtäviä kun setaivaan siunausten avulla loi valtakunnan erämaahan.”(Perintömme, s. 90–91.)Lukutehtävän ymmärtäminenPresidentti Brigham Youngin kuolema ja perintöDynaaminen (kappale 6) – Tarmokas, voimakasBrigham Youngin opetuksia ja todistus7. Puhuessaan kohdasta Matt. 5:48 presidentti Young sanoi:”Me voimme muuttaa lauseenpartta ja sanoa: ’Olkaa siis niintäydelliset kuin kykenette’, sillä se on kaikki, mihin pystymme,vaikka onkin kirjoitettu: ’Olkaa siis täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen’. – – Kun metoimimme niin hyvin kuin osaamme, – – meidät vanhurskautetaanniin kuin taivaan enkelit, jotka ovat Jumalan valtaistuimenedessä.” (Discourses of Brigham Young, s. 89.)8. Lähes kolme vuotta profeetta Joseph Smithin kuoleman jälkeenBrigham Young näki hänet unessa tai näyssä. PresidenttiYoung kysyi profeetalta, oliko tällä sanoma kirkon jäsenille.”Joseph astui lähemmäs minua ja näyttäen hyvin vakavaltavaikkakin ystävälliseltä sanoi: ’Käske ihmisten olla nöyriä jauskollisia ja huolehtia siitä, että Herran Henki on heidän kanssaan,niin se johtaa heitä oikeaan. Olkaa varovaisia älkääkäkääntykö pois hiljaisesta äänestä; se opettaa teille, mitä teidänon tehtävä ja minne teidän on mentävä. – – He voivat erottaaHerran Hengen kaikista muista hengistä; se kuiskaa rauhaa jailoa heidän sieluilleen; se karkottaa pahansuopuuden, vihan,riidan ja kaiken pahan heidän sydämestään; eivätkä he haluaenää tehdä muuta kuin hyvää, tuoda esiin vanhurskautta ja175rakentaa Jumalan valtakuntaa.’” (Manuscript History ofBrigham Young, 1846–1847, toim. Elden J. Watson, 1971, s. 529.)9. ”Pahimpana pelkona, mikä minulla on tämän kansan suhteen,on se, että se rikastuu tässä maassa, unohtaa Jumalan jaHänen kansansa, lihoo ja potkaisee itsensä ulos kirkosta jamenee helvettiin. Tämä kansa kestää mielivaltaa, ryöstöä, köyhyyttäja kaikkinaista vainoa säilyttäen silti uskollisuutensa.Mutta suurimpana pelkonani on, ettei se kestä rikkautta.”(Lainattu julkaisussa Kimball, Anteeksiantamuksen ihme, s. 53.)10. ”Ei sillä ole mitään väliä, tunnetteko te tai minä haluarukoilla; kun on aika rukoilla, rukoilkaa. Ellei meistä tunnusiltä, meidän tulee rukoilla, kunnes haluamme rukoilla. – –Huomaatte, että ne, jotka odottavat, kunnes Henki kehottaaheitä rukoilemaan, eivät paljon rukoile täällä maan päällä.”(Brigham Youngin saarnoja, julkaisematon suomennos, luku 3.)11. ”Luetteko, veljeni ja sisareni, pyhiä kirjoituksia ikään kuinitse kirjoittaisitte niitä tuhannen, kaksituhatta tai viisituhattavuotta sitten? Luetteko niitä ikään kuin itse olisitte niitä kirjoittaneidenmiesten paikalla? Ellette tunne tällä tavoin, teidän etuoikeutenanneon tuntea siten, jotta Jumalan kirjoitetun sananhenki ja merkitys tulisi yhtä tutuksi kuin päivittäinen vaelluksenneja puheenne tai yhtä tutuksi kuin työmiehenne tai taloutenne.”(Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, s. 119.)12. ”Pelkään enemmän sitä, että tämä kansa luottaa niinkovasti johtajiinsa, etteivät ihmiset itse kysy Jumalalta, johtaakoHän heitä. Pelkään, että he tuudittautuvat sokeaanturvallisuuden tilaan jättäen iankaikkisen kohtalonsa johtajiensakäsiin osoittaen niin huoletonta luottamusta, että sejo sinänsä tekee tyhjäksi heidän pelastustaan koskevat Jumalanaivoitukset, ja samalla he heikentävät sitä vaikutusta,minkä he voisivat tarjota johtajilleen, jos he itse Jeesuksenilmoituksen kautta tietäisivät, että heitä johdetaan oikeaansuuntaan.” (Lainattu artikkelissa James E. Faust, ”Jatkuvailmoitus”, Valkeus, elokuu 1996, s. 8.)13. ”Miksi ihmiset luopuvat? Tehän tiedätte, että me olemmemainiolla Siionin purrella. Olemme keskellä valtamerta. Myrskyyllättää ja alus taistelee eteenpäin, kuten merimiehet sanovat.’Minä en aio jäädä tänne’, sanoo joku, ’en usko, että tämä onSiionin pursi.’ ’Mutta me olemme keskellä valtamerta.’ ’Ei silläväliä. En aio jäädä tänne.’ Hän riisuu takin ja hyppää yli laidan.Eikö hän huku? Hukkuu. Niin käy niiden, jotka jättävättämän kirkon. Tämä on mainio Siionin pursi. Pysykäämmesiinä.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, s. 83.)14. ”Mieleni tekee huutaa ’hallelujaa’ aina kun ajattelen, ettätunsin profeetta Joseph Smithin, jonka Herra kutsui ja asettija jolle Hän antoi avaimet ja valtuuden perustaa Jumalan valtakunnanmaan päälle ja pitää siitä huolta” (Kirkon presidenttienopetuksia: Brigham Young, s. 98).15. ”Kuka voi oikeutetusti sanoa mitään Joseph Smithiä vastaan?Tunsin hänet yhtä hyvin kuin kuka tahansa muu. Enusko, että hänen isänsä ja äitinsä tunsivat häntä yhtään paremminkuin minä. En usko, että maan päällä on ketään, jokatunsi hänet yhtään paremmin kuin minä, ja rohkenen sanoa,että Jeesusta Kristusta lukuun ottamatta sen parempaa ihmistäei tämän maan päällä ole elänyt eikä elä. Olen hänen todistajansa.”(Lainattu artikkelissa Gordon B. Hinckley, ”Jumalankädessä olevan välikappaleen pitenevä varjo”, Valkeus, heinäkuu1987, s. 50.)


16. ”Tehkööt presidentit, apostolit ja vanhimmat sen työn,mitä Herra on asettanut heidät tekemään ja noudattakootheille annettuja neuvoja, niin valtakunta jatkaa etenemistään,kasvamistaan voimassa, merkityksessä, mahtavuudessa javallassa, viisaudessa, älyssä ja kirkkaudessa, eikä kenenkääntarvitse olla huolissaan, sillä se on valtakunta, jonka Herrameidän Jumalamme on perustanut ja jota Hänen verraton viisautensaja voimansa on tukenut alusta lähtien tähän päiväänasti” (Discourses of Brigham Young, s. 149).CVertaa lausuntoja1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja tee sitten luetteloniiden viitteistä vihkoosi: Dan. 2:44–45; Matt. 5:48;2. Ne. 32:8–9; Al. 24:30; LK 11:12–14.2. Kertaa kappaleet 7–8, 10, 13 ja 16. Kirjoita sen kappaleennumero, joka parhaiten sopii kuhunkin pyhien kirjoitustenkohtaan, vihkosi luettelossa olevan viitteen viereen.Lukutehtävän ymmärtäminenBrigham Youngin opetuksia ja todistusPahansuopuus (kappale 8) –Halu nähdä muiden kärsivänLihoo (kappale 9) – Täyttyyylpeydestä jälkeläistensävuoksiSokea itsetyytyväisyys(kappale 12) – Harkitsematonusko siihen, että kaikki onhyvinLukutehtävän tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa”Brigham Youngin perintö”.AKysymyksiä Brigham YoungistaVastaa seuraaviin kysymyksiin kappaleista 1–6 löytyvien tietojensekä Brigham Youngin elämästä ja presidenttikaudestakertovan kaavion (s. 167–168) avulla:1. Kuinka vanha Brigham Youngoli ja kuinka kauan hän oliollut kirkon jäsenenä, kun hänetasetettiin apostoliksi?2. Mitä hän teki, kun profeettaJoseph Smith oli Libertyn vankilassa?(Ks. LK 121 otsikko.)3. Tee luettelo viidestä siunauksesta,jotka sinä tai perheesiolette saaneet Brigham Youngin presidenttikauden seurauksena.BOmin sanoinPiittaamaton luottamus(kappale 12) – Luottamusjohtajiin vain heidän asemansaperusteellaMahtavuus (kappale 16) –Koko1. Valitse kolme kappaletta kappaleista 7, 9 ja 13–16 ja kirjoitane omin sanoin.2. Kirjoita jokaisen kirjoittamasi kappaleen perään esimerkkikysymyksestä tai ongelmasta, johon tämä opetus voisiantaa vastauksen. Esimerkiksi opetus kappaleessa 10 voisiauttaa henkilöä, joka ei halua rukoilla.PresidenttiJohn TaylorVapauden puolustajaPyhät kohtasivat monia vaikeuksia välittömästi presidenttiBrigham Youngin kuolemaa seuranneina vuosikymmeninä.Monien poliittisten ja uskonnollisten uudistusryhmienrohkaisusta ja tuella Yhdysvaltain hallitus hyväksyilakeja, jotka kielsivät moniavioisuuden harjoittamisen.Nämä lait astuivat voimaan vuonna 1875, kun uudistusryhmätkäynnistivät ankaria tiedotuskampanjoita kirkkoavastaan. Hallituksen viranomaisten voimakkaasta vainostahuolimatta kirkko jatkoi kasvuaan ja laajentumistaanpresidentti John Taylorin kyvykkäällä johdolla.HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1808–1887)1808 Syntyi 1. marraskuutaMilnthorpessa EnglannissaJames ja Agnes Taylorinperheeseen1833 24, meni naimisiin LeonoraCannonin kanssa 28. tammikuuta;vaimo kuolivuonna 18681836 27, meni Leonoran kanssakasteelle 9. toukokuutaBlack Creekissä GeorgetownissaOntariossa Kanadassa1838 30, asetettiin apostoliksi 19. joulukuuta BrighamYoungin ja Heber C. Kimballin kätten alla1839–41 31–32, palveli lähetystyössä Englannissa1844 35, haavoittui vakavasti Carthagen vankilassa,kun profeetta Joseph Smith ja Hyrum Smithsurmattiin 27. kesäkuuta1846–47 37–38, palveli toisen kerran lähetystyössäEnglannissa1849–52 40–43, palveli lähetystyössä Ranskassa ja Saksassa;vastasi Mormonin Kirjan julkaisemisesta ranskaksija saksaksi1854–57 45–48, toimi Itäisten osavaltioiden lähetyskentänjohtajana176


1877 68, johti kirkkoa kahdentoista apostolinkoorumin johtajana presidentti BrighamYoungin kuoltua 29. elokuuta1880 71, hyväksyttiin kirkon presidentiksi10. lokakuuta neuvonantajinaan GeorgeQ. Cannon ja Joseph F. Smith1887 78, kuoli 25. heinäkuuta Kaysvillessä Utahissapalveltuaan lähes seitsemän vuotta kirkonpresidenttinäHÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1877–1887)1878 Alkeisyhdistys perustettiin1880 Kallisarvoinen Helmi hyväksyttiin pyhäksikirjoitukseksi1884 Vihki Loganin temppelin Utahissa1886–87 Lisää kirkon jäseniä lähetettiin asuttamaanMeksikoa ja KanadaaPresidentti John Taylorista1. ”Presidentti Brigham Youngin kuoleman jälkeen myöhempienaikojen pyhiä johti kolmen vuoden ajan kahdentoistaapostolin koorumi johtajanaan John Taylor. Lokakuun 10.päivänä 1880 John Taylor hyväksyttiin kirkon presidentiksi.Presidentti Taylor oli lahjakas kirjoittaja ja toimittaja, jokajulkaisi kirjan sovituksesta ja toimitti joitakin kirkon tärkeimpiäjulkaisuja, kuten lehdet Times and Seasons ja Mormon.Monissa tilanteissa hän osoitti rohkeutensa ja syvän omistautumisensapalautettua evankeliumia kohtaan, kuten mennessäänvapaaehtoisesti veljiensä kanssa Carthagen vankilaan,missä häntä ammuttiin neljä kertaa. Hänen henkilökohtainentunnuslauseensa ’Jumalan valtakunta tai ei mitään’ osoittihänen kuuliaisuutensa Jumalaa ja kirkkoa kohtaan.”(Perintömme, s. 93.)Lähetystyötä2. ”Presidentti Taylor oli päättänyt tehdä kaikkensa, jottaevankeliumi julistettaisiin kaikille maan äärille. Lokakuun1879 yleiskonferenssissa hän kutsui kirkon tuoreimman apostolinMoses Thatcherin aloittamaan käännytystyön MexicoCityssä Meksikossa. VanhinThatcher ja kaksi muuta lähetyssaarnaajaajärjestivät MexicoCityyn kirkon ensimmäisen seurakunnan13. marraskuuta 1879ja erottivat seurakunnanjohtajaksitohtori Plotino C. Rhodacanatyn.Tohtori Rhodacanaty olikääntynyt luettuaan MormoninKirjasta kertovan espanjankielisenlehtisen sekä pyydettyäänkirjeitse presidentti Tayloriltalisätietoja kirkosta.3. Kahdentoista jäsenen ja kolmen lähetyssaarnaajan ydinjoukonavulla alkoi palautettu evankeliumi hitaasti levitämeksikolaisten keskuuteen. Huhtikuun 6. päivänä 1881 vanhinThatcher, Feramorz Young sekä muuan veli Pais vaelsivat15 500 jalan [n. 4 700 m] korkeuteen Popacatepetl-vuorelle japitivät lyhyen pyhittämistilaisuuden. Vanhin Thatcher polvis-tui Herran eteen ja pyhitti Meksikon maan ja sen kansan, jottanämä kuulisivat Herran, heidän todellisen Paimenensa, äänen.4. Vanhin Thatcher palasi Salt Lake Cityyn ja suositteli, ettälisää lähetyssaarnaajia kutsuttaisiin palvelemaan Meksikossa.Pian useita nuoria miehiä, kuten tuleva ensimmäisen presidenttikunnanjäsen Anthony W. Ivins, työskenteli MexicoCityssä. Osana kirkon ponnisteluja Meksikon lähetyskentälläjulkaistiin vuonna 1886 espanjankielinen Mormonin Kirjanlaitos. Kertomus Milton Trejosta, joka auttoi Mormonin Kirjansekä muun kirkon kirjallisuuden kääntämisessä espanjan kielelle,osoittaa, kuinka Herra johtaa työtään.5. Milton Trejo syntyi Espanjassa ja kasvoi aikuiseksi liittymättämihinkään uskontokuntaan. Ollessaan asepalveluksessaFilippiineillä hän kuuli Kalliovuorilla asuvista mormoneistaja tunsi voimakasta halua käydä heidän luonaan. Myöhemminhän sairastui vakavasti, ja hänelle kerrottiin unessa, ettähänen tulee vierailla Utahissa. Toivuttuaan hän matkusti SaltLake Cityyn. Hän tapasi Brigham Youngin ja tutki evankeliumia.Hän vakuuttui siitä, että hän oli löytänyt totuuden, ja niinhänestä tuli kirkon jäsen. Hän palveli lähetystyössä Meksikossa,ja sinä aikana häntä valmistettiin sekä hengellisesti ettäälyllisesti suureen tehtävään huolehtia siitä, että espanjankielisetihmiset voisivat lukea Mormonin Kirjan omalla kielellään.6. Presidentti Taylor kutsui lähetyssaarnaajia viemään evankeliuminmyös Amerikan länsiosissa asuville intiaaneille. AmosWrightin työ oli erityisen hedelmällistä shoshone-heimonkeskuudessa, joka asui Wind Riverin reservaatissa Wyomingissa.Palveltuaan vain muutaman kuukauden ajan Wright olikastanut yli 300 intiaania mukaan lukien päällikkö Washakien.Myöhempien aikojen pyhien lähetyssaarnaajat veivät evankeliuminmyös Arizonassa ja New Mexicossa asuvien navajo-,pueblo- ja zuni-intiaanien keskuuteen. Wilford Woodruff tekivuoden ajan käännytystyötä hopi-, apašši- ja zuni-intiaanienkeskuudessa. Ammon M. Tenney avusti yli 100 zuni-intiaaninkastamisessa.7. Lähetyssaarnaajat jatkoivat evankeliumin saarnaamistamyös Englannissa ja Euroopassa. Vuonna 1883 Lehissä Utahissaasuva saksalaissyntyinen Thomas Biesinger sai kutsunpalvella Euroopan lähetyskentällä. Hänet ja Paul Hammerlähetettiin Prahaan T‰hekkoslovakiaan, joka siihen aikaankuului Itävalta-Unkarille. Laki kielsi lähetyssaarnaajia tekemästäkäännytystyötä, ja niinpä nämä lähetyssaarnaajataloittivat keskustelun tapaamiensa ihmisten kanssa tavanomaisistaaiheista. Näiden keskustelujen aiheet kääntyivät177


usein uskontoon. Kun vanhin Biesinger oli työskennellyttällä tavoin vain kuukauden ajan, hänet pidätettiin ja hän joutuiolemaan vankilassa kaksi kuukautta. Päästyään vapaaksihänsai siunauksen kastaa Antonín Justin, jonka syytös oli johtanuthänen pidättämiseensä. Veli Just oli ensimmäinen T‰ekkoslovakiassaasuva myöhempien aikojen pyhä.8. Evankeliumia saarnattiin myös Polynesiassa. Kaksi havaijilaista,vanhimmat Kimo Pelio ja Samuela Manoa, lähetettiinSamoaan vuonna 1862. He kastoivat noin 50 ihmistä, ja vanhinManoa jäi asumaan Samoasaarille käännyttämiensä jäsentenkeskuuteen seuraaviksi 25 vuodeksi. Vuonna 1887 Joseph H.Dean Salt Lake Citystä Utahista sai kutsun palvella lähetystyössäSamoassa. Vanhin Manoa ja tämän uskollinen vaimoavasivat kotinsa oven vanhin Deanille ja tämän vaimolle Florencelle,jotka olivat ensimmäiset heidän tapaamansa myöhempienaikojen pyhät Samoan ulkopuolelta yli kahteenkymmeneenvuoteen. Vanhin Dean kastoi pian 14 ihmistä kirkkoonja piti noin kuukautta myöhemmin ensimmäisen puheensasamoan kielellä. Näin alkoi lähetystyö tällä saarella uudelleen.9. Vuodesta 1866 alkaen Havaijin viranomaiset veivät spitaaliasairastavat ihmiset Kalaupapan niemimaalle Molokain saarelletarkoituksenaan estää taudin leviäminen. Vuonna 1873sinne karkotettiin myös myöhempien aikojen pyhät Jonathanja Kitty Napela. Vain Kittyllä oli spitaali, mutta Jonathan eihalunnut jättää sinne yksin vaimoaan, johon hänet oli sinetöitySuolajärven Endowment Housessa. Myöhemmin myösJonathan sairastui spitaaliin, ja kun eräs hänen hyvä ystävänsävieraili hänen luonaan yhdeksän vuoden kuluttua, häntäpystyi tuskin tunnistamaan. Jonkin aikaa Jonathan johti niemimaallaasuvia pyhiä, joita vuoteen 1900 mennessä oli jo yli200. Kirkon johtajat eivät unohtaneet näitä uskollisia jäseniä,jotka kärsivät tästä rappeuttavasta sairaudesta, ja vierailivatsäännöllisesti heidän seurakunnassaan huolehtimassa heidäntarpeistaan.” (Perintömme, s. 93–96.)Lukutehtävän ymmärtäminenLähetystyötäSpitaali (kappale 9) – VakavaihosairausKarkottaa (kappale 9) –Pakottaa lähtemään tailähettää poisRappeuttava (kappale 9) –RampauttavaJuhlakonferenssi10. ”Huhtikuun 6. päivänä 1880 kirkon jäsenet juhlivat kirkonperustamisen 50. vuosijuhlaa. He kutsuivat sitä riemuvuodeksi,kuten muinaiset israelilaiset olivat nimittäneet joka viidettäkymmenettävuotta. Presidentti Taylor antoi anteeksimonia lainoja, joita kirkko oli myöntänyt varattomille jäsenille.Sen lisäksi kirkko lahjoitti 300 lehmää ja 2 000 lammastajaettaviksi kirkon ’kelvollisille köyhille’. Kirkon Apuyhdistyksensisaret lahjoittivat miltei 35 000 vakallista vehnää puutteenalaisille.Presidentti Taylor kehotti myös yksittäisiä kirkonjäseniä antamaan henkilökohtaiset velat anteeksi erityisestiahdistetuille. ’Nyt on riemujuhlan aika!’ hän julisti. Myöhempienaikojen pyhien keskuudessa vallitsi voimakas anteeksiannonja ilon henki.11. Huhtikuun 1880 juhlayleiskonferenssinviimeinen päivä oli erittäinliikuttava. Konferenssin viimeisessäkokouksessa kahdestatoista apostolistayksitoista lausui todistuksensa.Orson Pratt, joka oli yksialkuperäisistä kahdentoista apostolinkoorumin jäsenistä, kertoiajasta, jolloin koko kirkko olikokoontunut Peter Whitmer vanhemmankodissa Fayettessa NewYorkin osavaltiossa. Hän muisteli myöhempienaikojen pyhien koettelemuksia, Orson Prattkokoontumisia, vainoa ja ahdistusta sekätunsi kiitollisuutta siitä, että hän yhä ’kuului tämän kansanjoukkoon’. Sitten hän lausui todistuksensa ’siitä suurenmoisestatyöstä, jota Herra meidän Jumalamme on tehnyt näidenviimeisten 50 vuoden aikana’. Vanhin Pratt eli vain muutamankuukauden ajan konferenssin jälkeen, ja hän tunsi kiitollisuuttasiitä, että oli kestänyt loppuun asti uskollisena myöhempienaikojen pyhänä.12. Kaksi vuotta ennen juhlakonferenssia presidentti JohnTaylor oli valtuuttanut perustettavaksi järjestön tarjoamaanuskonnollista opetusta lapsille. Ensimmäinen Alkeisyhdistysaloitti toimintansa Farmingtonissa Utahissa, noin 15 mailiapohjoiseen Salt Lake Citystä, ja 1880-luvun puoliväliinmennessä Alkeisyhdistys oli järjestetty jo miltei jokaiseenmyöhempien aikojen pyhien siirtokuntaan. Alkeisyhdistys onsittemmin kasvanut niin, että siihen kuuluu miljoonia eripuolilla maailmaa asuvia lapsia, joiden elämää Alkeisyhdistyssiunaa tarjoamalla evankeliumin opetusta, musiikkia ja toimintaaviikoittain.” (Perintömme, s. 96.)178


Lukutehtävän ymmärtäminenJuhlakonferenssiLiikuttava (kappale 11) – Voimakkaasti tunteita koskettavaVaino jatkuu13. ”Kun profeetta Joseph Smith työskenteli raamatunkäännöstyönparissa 1830-luvun alkupuolella, häntä askarrutti se,että Abrahamilla, Jaakobilla, Daavidilla ja muilla Vanhantestamentin johtajilla oli useampia kuin yksi vaimo. Profeettarukoili saadakseen ymmärrystä ja sai tietää, että tiettyinäaikoina tiettyjä tarkoituksia varten Jumala hyväksyi moniavioisuudenja kehotti siihen, kun sitä noudatettiin Jumalanantamien lakien mukaan. Joseph Smith sai myös tietää, ettäjoitakin myöhempien aikojen pyhiä valittaisiin pian pappeusjohtajienkautta ottamaan useampia kuin yksi vaimo. Jotkutmyöhempien aikojen pyhät harjoittivat moniavioisuuttaNauvoossa, mutta julkisesti tästä opista ja sen harjoittamisestailmoitettiin vasta elokuun 1852 yleiskonferenssissa Salt LakeCityssä. Siinä konferenssissa vanhin Orson Pratt ilmoittipresidentti Brigham Youngilta saamansa ohjeen mukaisesti,että oppi, jonka mukaan miehellä voi olla useampia kuinyksi vaimo, oli osa Herran aikaansaamaa kaiken kohdalleenasettamista (ks. Ap. t. 3:19–21).14. Monet Amerikan uskonnollisista ja poliittisista johtajistatulivat hyvin vihaisiksi saadessaan kuulla, että Utahissa asuvatmyöhempien aikojen pyhät suosivat sellaista avioliittojärjestelmää,jota he itse pitivät moraalittomana ja epäkristillisenä.Kirkkoa ja sen jäseniä vastaan aloitettiin laaja poliittinenkampanja. Yhdysvaltain kongressi sääti lakeja, jotka rajoittivatmyöhempien aikojen pyhien vapautta ja vahingoittivat kirkkoataloudellisesti. Viime kädessä nämä lait saivat aikaan sen,että viranomaiset pidättivät ja vangitsivat miehiä, joilla oliuseampia kuin yksi vaimo. Sen lisäksi heiltä riistettiin äänioikeus,kotirauha sekä muita kansalaisoikeuksia. Sadat uskollisetmyöhempien aikojen pyhiin kuuluvat miehet ja muutamatnaiset joutuivat kärsimään rangaistuksen Utahissa,Idahossa, Arizonassa, Nebraskassa, Michiganissa ja Etelä-Dakotassa sijaitsevissa vankiloissa.murhattiin raa’asti hänen työskennellessään lähellä RomeaGeorgiassa. Hänen toverinsa ja tuleva apostoli Rudger Clawsonvälttyi täpärästi kuolemalta. Uutinen vanhin Standingin murhastakosketti syvästi Salt Lake Cityn pyhiä, ja tuhannet ihmisetosallistuivat hänen hautajaistilaisuuteensa Suolajärventabernaakkelissa.16. Vanhimmat John Gibbs, William Berry, William Jones jaHenry Thompson matkustivat miltei läpi koko Tennesseenosavaltion yrittäen muuttaa ihmisten yleistä käsitystä kirkosta.Eräänä elokuisena sapatin aamuna vuonna 1884 he olivatlepäämässä James Condorin kodissa lähellä Cane Creekiä Tennesseenosavaltiossa. Vanhin Gibbsin tutkiessa pyhiä kirjoituksiapuhettaan varten mellakoiva väkijoukko ryntäsi metsänläpi ja aloitti ammuskelun. Vanhimmat Gibbs ja Berry saivatsurmansa. Vanhin Gibbsiä, joka oli ammatiltaan opettaja, jäivätsuremaan vaimo ja kolme lasta. Sisar Gibbs eli leskenä 43 vuodenajan, ja hän ryhtyi kätilöksi elättääkseen lapsensa. Hänkuoli uskollisena evankeliumille odottaen riemullista jälleennäkemistämiehensä kanssa. Murhien aikaan lähetysjohtajanapalvellut Brigham Henry Roberts vaaransi oman henkensämenemällä valepuvussa kaivamaan Gibbsin ja Berryn ruumiitylös. Hän vei ruumiit takaisin Utahiin, missä monet seurakunnatjärjestivät muistotilaisuuksia näiden kahden vanhimmankunniaksi.17. Muilla alueilla lähetyssaarnaajia piestiin verille, ja monillanäiden pieksemisten arvet säilyivät hautaan asti. Tänä aikanaei ollut helppoa olla kirkon jäsen.18. Monet kirkon johtajat kätkeytyivät, etteivät moniaviollisiamiehiä etsivät liittovaltion viranomaiset pidättäisi heitä. Perheetpelkäsivät näiden viranomaisten myöhäisiä tunkeutumisiakoteihinsa. Presidentti George Q. Cannon, Lorenzo Snow,Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds jamonet muut vietiin vankilaan, jossa he käyttivät aikansa kirjoittamallakirjoja, toimimalla opettajina sekä kirjoittamallakirjeitä perheilleen. Presidentti John Taylorin täytyi elää piilopaikassaKaysvillessä Utahissa, noin 20 mailia Salt Lake Citynpohjoispuolella, missä hän kuoli heinäkuun 25. päivänä 1887.Hän oli uskon ja rohkeuden mies, joka omisti elämänsä todistukselleenJeesuksesta Kristuksesta sekä Jumalan valtakunnanperustamiselle maan päälle.” (Perintömme, s. 97–98.)Lukutehtävän ymmärtäminenVaino jatkuuKampanja (kappale 14) – Toimenpiteetjonkin asian tukemiseksiKansalaisoikeudet(kappale 14) – Lainmukaisetvapaudet ja perustuslaillisetoikeudet15. Vaino lisääntyi myös niitä vastaan, jotka ottivat vastaankutsun saarnata evankeliumia erityisesti Yhdysvaltain eteläosissa.Esimerkiksi heinäkuussa 1878 vanhin Joseph StandingJohn Taylorin opetuksia ja todistus19. ”Rukoiletteko perheessänne? – – Ja kun rukoilette, tapahtuukose konemaisesti, vai kumarrutteko sävyisyydessä ja179


haluten vilpittömästi tavoitellaJumalan siunauksia itsellenneja huonekunnallenne? Niin meidäntulee tehdä ja vaalia kuuliaisuuttaja luottamusta Herraakohtaan, omistaa itsemmeHänelle ja pyytää Hänen siunauksiaan.”(Lainattu artikkelissaL. Tom Perry, ”Isämme,joka olet taivaassa”, Valkeus,huhtikuu 1984, s. 19.)20. ”Jos te ette pidä kunniassa kutsumustanne, Jumala pitääteitä vastuussa niistä, jotka olisitte voineet pelastaa, jos olisittetehneet velvollisuutenne” (lainattu artikkelissa Thomas S.Monson, ”Pelastamaan”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 57).21. ”Tulevaisuudessa on tapahtumia, eikä kovin kaukana edessäpäin,jotka vaativat kaiken uskomme, kaiken tarmomme,kaiken turvautumisemme, kaiken luottamuksemme Jumalaan,niin että kykenemme kestämään voimia, jotka saadaankääntymään meitä vastaan. – – Me emme voi luottaa omaanälyymme; me emme voi luottaa omaan vaurauteemme; – –meidän on turvattava yksin elävään Jumalaan, jotta Hän opastaisimeitä, ohjaisi meitä, johtaisi meitä, opettaisi meitä jaantaisi meille tietoa.” (Lainattu julkaisussa Joseph FieldingSmith, Essentials in Church History, 23. painos, 1969, s. 479.)22. ”Mikään ei saa asioita sujumaan niin hyvin Jumalanpyhien keskuudessa kuin se, että he elävät uskontonsamukaan ja pitävät Jumalan käskyt; ja kun he eivät tee näin,niin silloin asiat hankaloituvat ja vaikeutuvat ja menevätkaikella muulla tavoin paitsi oikein; mutta kun he elävätuskontonsa mukaan ja pitävät käskyt, ’rauhaa virtaa heillekuin tulviva puro ja vanhurskautta kuin merten aaltoja’”(Julkaisussa Journal of Discourses, osa 26, s. 71).23. ”Jos joku tahtoo tuoda rauhaa perheeseensä tai ystäviensäkeskuuteen, viljelköön hän sitä omassa rinnassaan; silläpuhdas rauha voidaan saada vain laillisen säännön mukaanja taivaan valtuuden kautta ja kuuliaisuudesta sen laeille”(The Gospel Kingdom: Selections from the Writings and Discoursesof John Taylor, toim. G. Homer Durham, 1943, s. 319).24. ”Kukaan ei voi puhua oikein, ellei hän puhu Kaikkivaltiaaninnoituksesta; eivätkä ihmiset voi kuulla oikein eivätkäymmärtää oikein, ellei heillä ole osa tuota samaa Henkeä”(Gospel Kingdom, s. 337–38).25. Huhtikuun 1885 kirjeessä,joka luettiin yleiskonferenssissa,ensimmäinenpresidenttikunta julisti: ”Metodistamme juhlallisestimyöhempien aikojen pyhilleja maailmalle, kuten olemmetehneet niin usein aiemminkin,että Jumala on perustanutSiioninsa ja Hänentyönsä vierii eteenpäin jaettä ne, jotka taistelevat sitävastaan, tuhoutuvat” (julkaisussaMessages of the FirstPresidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, toim.James R. Clark, 6 osaa, 1965–75, osa 3, s. 12).26. ”Olen hyvin halukas antamaan tämän todistuksen. TunnenHerran sanan kuin poltteena luissani, ja olen halukas käyttämääntilaisuuden julistaakseni teille siunauksia, joita tavoittelette,että voisitte riemuita kanssamme kaikesta siitä suurenmoisuudesta,minkä Jumala on ilmoittanut maailman pelastukseksiviimeisinä päivinä.” (Julkaisussa B. H. Roberts,The Life of John Taylor, 1963, s. 78.)Lukutehtävän ymmärtäminenJohn Taylorin opetuksia ja todistusViljellä (kappale 9) – KehittääMuutos ensimmäisen presidenttikunnanuudelleenjärjestämisessäPresidentti Brigham Youngin kuoltua kahdentoista apostolinkoorumi johti kirkkoa kooruminsa presidentin John Taylorinjohdolla. Ensimmäinen presidenttikunta järjestettiin uudelleenja hyväksyttiin sitten yleiskonferenssissa lokakuussa 1880.Presidentti Taylorin kuoltua kahdentoista apostolin koorumijohti jälleen kirkkoa Wilford Woodruffin ollessa kooruminpresidenttinä. Kaksi vuotta myöhemmin, huhtikuun 1889yleiskonferenssissa, ensimmäinen presidenttikunta järjestettiintaas uudelleen, ja Wilford Woodruff hyväksyttiin kirkon presidentiksi.Lähes kuusi vuotta ennen kuolemaansa presidentti Woodruffkeskusteli kahden kesken presidentti Lorenzo Snown kanssa,joka oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti.”Hyvin liikuttuneena ja voimallisesti”, presidentti Woodruffkertoi presidentti Snowlle, ”haluan esittää sinulle tärkeänpyynnön, jonka toivon sinun täyttävän. Käydessäni muutamakuukausi sitten St. Georgessa kävin lähellä kuolemaa. En itsetiedä elämäni mittaa enkä sitä, kuinka pian minut kutsutaanpois, ja kun kuolen, haluan sinun, veli Snow, viipymättä järjestävänensimmäisen presidenttikunnan.” Presidentti Woodruffhalusi hänen pitävän tätä ilmoituksena. (”Memorandum inthe Handwriting of President Lorenzo Snow”, Elders’ Journal,1. joulukuuta 1906, s. 110–11.)Presidentti Woodruffin kuoltua 2. syyskuuta 1898 ja presidenttiSnown kävellessä yhdellä temppelin käytävistä Vapahtajailmestyi hänelle. Hänelle sanottiin, että hänen oli määrä ollapresidentti Woodruffin seuraaja. Häntä neuvottiin ”toimimaan180


välittömästi ja järjestämään uudelleen kirkon ensimmäinenpresidenttikunta eikä odottamaan kuten oli tehty aiempienpresidenttien kuoleman jälkeen” (julkaisussa LeRoi C. Snow,”Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow,” Church News,2. huhtikuuta 1938, s. 8). Presidentti Woodruffin kuolemaaseuraavana päivänä apostolit kokoontuivat yhteen ja hyväksyivätLorenzo Snown kirkon presidentiksi. Siitä lähtienkirkon uusi presidentti on hyväksytty tehtäväänsä hyvinnopeasti aiemman presidentin kuoltua.b. Mikä oli John Taylorin asema kirkossa, kun Alkeisyhdistysperustettiin?c. Mitkä kaksi tärkeää tapahtumaa tapahtuivat lokakuun1880 yleiskonferenssissa?DSeuraa hänen esimerkkiäänKirjoita kappaleista 19–26 kustakin erikseen, miten yksittäinenkirkon jäsen voisi tänä aikana soveltaa presidenttiJohn Taylorin opetuksia ja neuvoja.Lukutehtävän tutkiminenTee tehtävä A tai B ja tehtävä C tai D, kun tutkit kohtaa”Presidentti John Taylor”.AKirjoita uutisraporttiAina 1860-luvulta 1900-luvulle asti poliittiset ja uskonnollisetryhmät Yhdysvalloissa vainosivat pyhiä ja yrittivät tuhotakirkon. Näistä koettelemuksista huolimatta lähetystyö jatemppelityö menivät eteenpäin. Kirjoita uutisraportti luvun”Presidentti John Taylor” tietojen perusteella siitä, mitenkirkko kasvoi hänen presidenttikaudellaan. Vastaa raportissasiseuraaviin kysymyksiin:1. Missä maailman maissa lähetyssaarnaajat saivat uuttamenestystä?2. Mitä tuona aikana tehtiin temppelityötä koskien?3. Kuinka monta kirkon jäsentä ennustat olevan neljänkymmenenvuoden kuluttua?4. Mistähän syystä ihmiset yrittävät pysäyttää Herran työnetenemisen?BSyitä riemuunSuorita seuraavat tehtävät kappaleista 10–11 oppimiesiasioiden perusteella:1. Selitä, miksi presidentti John Taylor kutsui vuotta 1880”riemuvuodeksi”.2. Tee luettelo siitä, miten kirkko muuttui 1830-luvulta1880-luvulle.3. Tee luettelo siitä, miten kirkon jäsenet osoittivat onnellisuuttaan.4. Esittele ainakin kaksi tapaa, joilla kirkko on kasvanut elinaikanasi,ja selitä, miksi sinä haluat riemuita evankeliumista.CJohn Taylorin elämä ja presidenttikausi1. Tutki kohtia LK 118:1, 6; 124:127–29; 135 johdanto, 1–2;138:53–56. Tee luettelo siitä, mitä saat tietää presidenttiTaylorista kunkin näiden kohdan perusteella.2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin presidentti Taylorin elämääja presidenttikautta koskevan kaavion (s. 176–177) sekäkappaleista 1, 12 ja 18 saamiesi tietojen perusteella:a. Kuinka vanha John Taylor oli mennessään kasteelle?Milloin hän haavoittui Carthagen vankilassa? Milloinpresidentti Brigham Young kuoli? Milloin John Taylorkuoli?PresidenttiWilford WoodruffVirallinen julistusKun presidentti Wilford Woodruff ilmoitti moniavioisuudenpäättymisestä, suurin osa hallituksen ristiretkestäkirkkoa vastaan lakkasi. Utahista tuli osavaltio, jolla olitäysi edustus Yhdysvaltain edustajainhuoneessa, ja Suolajärventemppeli tuli viimein valmiiksi ja vihittiin. Kielteisettiedotuskampanjat paikallisissa ja kansallisissa sanomalehdissajatkuivat kuitenkin edelleen. Niiden tarkoituksenaoli pilata kirkon ja sen jäsenten maine.HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1807–1898)1807 Syntyi 1. maaliskuutaAvonissa (nykyisessäFarmingtonissa)Connecticutissa Aphekja Beulah ThompsonWoodruffin perheeseen1833 26, kastettiin 31. joulukuutajäisessä purossa lähelläRichlandia New Yorkissa1834–36 27–29, palveli lähetystyössäYhdysvaltain eteläisissä osavaltioissa1837 30, meni naimisiin Phoebe Carterin kanssa13. huhtikuuta; vaimo kuoli 18851837–38 30–31, palveli lähetystyössä Yhdysvaltain itäisissäosavaltioissa ja Foxin saarilla1839 32, asetettiin apostoliksi Brigham Youngin käsienalla 26. huhtikuuta1839–41 32–34, palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa1843 36, palveli lähetystyössä Yhdysvaltain itäisissäosavaltioissa1844–46 36–39, palveli Euroopan lähetyskentän johtajana1847 40, tuli Ison Suolajärven laaksoon BrighamYoungin kanssa 24. heinäkuuta1887 80, johti kirkkoa kahdentoista apostolin kooruminpresidenttinä presidentti John Taylorin kuoltua25. heinäkuuta181


1889 82, hyväksyttiin kirkon presidentiksi 7. huhtikuuta;ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajinapysyivät George Q. Cannon ja Joseph F. Smith1898 91, kuoli 2. syyskuuta San Franciscossa Kaliforniassapalveltuaan yhdeksän vuotta kirkon presidenttinäHÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1887–1898)1888 Vihki Mantin temppelin Utahissa 17. toukokuuta1890 ”Manifesti” (Virallinen julistus n:o 1) annettiinkirkolle; alettiin pitää viikolla uskonnollistaopetusta antavia luokkia1893 Suolajärven temppeli vihittiin1894 Tähdensi sukututkimusta (perhehistoriatyötä)ja temppelityötä kuolleiden puolesta1896 Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai valittiinkirkon paastopäiväksiPresidentti Wilford Woodruffista1. ”Wilford Woodruff oli yksi kirkon kaikkein menestyksekkäimpiälähetyssaarnaajia, ja hänet tunnettiin myös hänenprofeetallisista näkemyksistään ja kuuliaisuudestaan kirkkoakohtaan. Hän piti huolellista aikakirjaa, joka tarjoaa paljontietoa kirkon varhaisesta historiasta. Hän toimi kahdentoistaapostolin koorumin presidenttinä John Taylorin kuollessa,ja lähes kaksi vuotta sen jälkeen hänet hyväksyttiin kirkonpresidentiksi.2. Wilford Woodruffin presidenttikaudellapoliittinenkampanja myöhempien aikojenpyhiä vastaan voimistui,mutta kirkko kulki eteenpäin.Käytössä olevia temppeleitäoli kolmessa Utahinkaupungissa – St. Georgessa,Loganissa ja Mantissa – jaSuolajärven temppeli oli valmistumassa. Nämä Herran huoneettekivät tuhansille pyhille mahdolliseksi saada oman temppelipyhityksensäja tehdä temppelityötä kuolleiden sukulaistensapuolesta. Koko elämänsä ajan presidentti Woodruff tunsikiinnostusta temppeli- ja sukututkimustyötä kohtaan. Monissatilaisuuksissa hän kehotti pyhiä tekemään sijaistyötä temppelissäesivanhempiensa puolesta.3. Seuraava tapaus kuvaa hyvin sen työn tärkeyttä, jota pyhättekivät kuolleiden puolesta. Toukokuussa 1884 piispa HenryBallard Loganin 2. vaarnasta kirjoitti kotonaan temppelisuosituksia.Henryn 9-vuotias tytär, joka oli juttelemassa ystäviensäkanssa jalkakäytävällä kotinsa lähellä, näki kahden vanhemmanmiehen lähestyvän. He kutsuivat häntä ja ojensivathänelle sanomalehden kehottaen häntä viemään se isälleen.4. Tyttö teki työtä käskettyä. Piispa Ballard näki, että tuoEnglannissa ilmestynyt sanomalehti Newbury Weekly Newssisälsi yli 60 hänen ja hänen isänsä tuttavan nimet sekä niihinliittyviä sukututkimustietoja. Tämä toukokuun 15. päivänä1884 ilmestynyt sanomalehti oli annettu hänelle vain kolmepäivää sen ilmestymisen jälkeen. Kauan ennen lentoteitsetapahtuvien kuljetusten aikaa, jolloin postin kulkeminen EnglannistaAmerikan länsiosiin vei useita viikkoja, tämä oli suoranainenihme.5. Seuraavana päivänä piispa Ballard vei sanomalehden temppeliinja kertoi temppelin esimies Marriner W. Merrillille,miten hän oli sen saanut. Presidentti Merrill sanoi: ’Veli Ballard,joku tuolla toisella puolella on innokas saamaan työn tehdyksipuolestaan, ja he tiesivät, että sinä huolehtisit siitä, jos vainsaisit tämän lehden käsiisi.’ Tätä sanomalehteä säilytetään kirkonhistoriakirjastossa [Church Historical Library] Salt LakeCityssä Utahissa.6. Vainosta huolimatta kirkon johtajat kannustivat edelleenihmisiä asuttamaan Amerikan länsiosien asuttamattomiaalueita. Vuodesta 1885 lähtien monet myöhempien aikojenpyhien perheet asettuivat Sonoraan ja Chihuahuaan Meksikoonperustaen kaupunkeja, kuten Colonia Juárez ja ColoniaDías. Myös muut alueet Meksikon pohjoisosissa saivat vastaanottaamaahan muuttavia kirkon jäseniä.7. Kirkon jäsenet näkivät myös pohjoispuolella sijaitsevanKanadan paikkana, jonne perustaa asutusta. Cache Valleynvaarnan johtajana toiminut Charles O. Card perusti myöhempienaikojen pyhien yhteisön Etelä-Albertaan vuonna1886. Vuoden 1888 alkupuolella jo yli 100 myöhempien aikojenpyhää asui Kanadan länsiosissa, ja lisää heitä tuli sinne1890-luvulla, ja he olivat rakentamassa kastelujärjestelmää jarautatietä. Monet kirkon johtajat ovat viettäneet nuoruutensaAlbertassa.” (Perintömme, s. 98–100.)Lukutehtävän ymmärtäminenPresidentti Wilford WoodruffistaTemppelipyhitys (kappale 2) – Temppelissä suoritettavattoimitukset ja liitotVirallinen julistus8. ”Vuosikymmenen 1880 lähetessä loppuaan Yhdysvaltainhallitus sääti lisää lakeja, jotka kielsivät moniavioisilta äänioikeudensekä oikeuden toimia valamiehinä ja lisäksi rajoittivatankarasti kirkon omistaman omaisuuden määrää. Myöhempienaikojen pyhien perheet kärsivät yhä useampien isien joutuessakätkeytymään viranomaisilta. Presidentti Woodruffanoi Herralta ohjausta. Syyskuun 23. päivänä 1890 profeetta182


kirjoitti innoituksen kautta virallisen julistuksen, asiakirjan,joka merkitsi moniavioisuuden päättymistä kirkon jäsentenkeskuudessa. Herra näytti presidentti Woodruffille näyssä,että ellei moniavioisuuden harjoittamista lopeteta, Yhdysvaltainhallitus ottaisi temppelit haltuunsa ja siten lopettaisielävien ja kuolleiden puolesta suoritettavan työn.9. Syyskuun 24. päivänä 1890 ensimmäinen presidenttikuntaja kahdentoista apostolin koorumi hyväksyivät virallisen julistuksen.Pyhät hyväksyivät sen lokakuun 1890 yleiskonferenssissa.Nykyään tämä asiakirja sisältyy Opin ja Liittojen KirjaanVirallisena julistuksena n:o 1.10. Virallisen julistuksen antamisenjälkeen liittovaltion viranomaisetarmahtivat myöhempienaikojen pyhiin kuuluvat miehet,jotka oli tuomittu moniavioisuudenvastaisten lakien rikkomisesta,ja vaino loppui suureltaosin. Mutta kuten presidenttiWoodruff selitti: ’Olisin antanutkaikkien temppeleiden joutuapois hallustamme; olisin mennytitse vankilaan ja antanut jokaisen muun miehen mennä sinne,ellei taivaan Jumala olisi käskenyt minua tekemään sitä,minkä tein, ja kun se hetki koitti, jolloin minua käskettiin tekemäänse, asia oli minulle täysin selvä. Menin Herran eteenja kirjoitin sen, mitä Herra käski minun kirjoittaa.’ (Minun valtakuntanion vierivä eteenpäin, 1979, s. 104.) Moniavioisuudenvirallisen lopettamisen sai aikaan Jumala eikä Yhdysvaltainkongressi.” (Perintömme, s. 100–101.)Lukutehtävän ymmärtäminenVirallinen julistusVirallinen julistus (kappale 8) – lausunto moniavioisuuttakoskevasta menettelytavasta12. Huhtikuun 1894 yleiskonferenssissa presidentti Woodruffkertoi saaneensa sukututkimustyötä koskevan ilmoituksen.Hän julisti, että Jumala halusi myöhempien aikojen pyhien’jäljittävän sukuaan niin pitkälle kuin vain kykenevät, sekätulevan sinetöidyiksi isiinsä ja äiteihinsä. Sinetöikää lapsetvanhempiinsa ja jatkakaa tätä ketjua niin pitkälle kuin vainvoitte. – – Tämä on Herran tahto kansalleen’, hän sanoi, ’ jaluulen, että kun alatte pohtia asiaa, huomaatte sen olevantotta.’ Myöhempien aikojen pyhiä kannustetaan yhä etsimäänaikakirjoja omista kuolleista esivanhemmistaan sekä suorittamaantemppelitoimituksia näiden puolesta.13. Vuosien 1885 ja 1900 välisenä aikana monet kirkon jäsenetpalvelivat sukututkimuslähetystyössä. Heidät kutsuttiin SaltLake Cityyn saamaan joltakulta johtavalta auktoriteetiltasiunaus lähetystyötään varten. He saivat myös lähetyssaarnaajakortinja nimityskirjeen. He vierailivat sukulaisten luona,kirjoittivat nimiä muistiin hautakivistä sekä tutkivat kirkonkirjojaja perheraamattuja palaten sitten koteihinsa mukanaanarvokasta tietoa, jonka avulla temppelityötä voitiin tehdä.Monet lähetyssaarnaajat kertoivat hengellisistä kokemuksista,jotka antoivat heille lujan luottamuksen siihen, että Herra oliheidän kanssaan ja ohjasi heidät usein tarvittavan tietolähteentai sukulaisen luo.” (Perintömme, s. 101–102.)Suolajärven temppelin pyhittäminen14. ”Presidentti Wilford Woodruff omisti suuren osan elämäänsätemppelityöhön. Hän oli St. Georgen temppelin ensimmäinenesimies, ja hän pyhitti Mantin temppelin. Nyt, kunoli kulunut 40 vuotta Suolajärven temppelin peruskiven laskemisesta,presidentti Woodruff odotti suurin toivein tämänmerkittävän temppelin vihkimistä. Vihkimistilaisuudet pidettiinhuhtikuun 6. päivän ja toukokuun 18. päivän välisenäaikana vuonna 1893, ja tilaisuuksiin osallistui 75 000 ihmistä.Sukututkimusseura11. ”Kauan ennen kuin myöhempien aikojen pyhät perustivatsukututkimusseuran, kirkon jäsenet keräsivät aikakirjoista tietojakuolleiden esivanhempiensa elämästä. Wilford Woodruff,Orson Pratt ja Heber J. Grantovat niiden joukossa, jotkaetsivät tuhansien esivanhempiensanimet ja suorittivattemppelitoimituksetheidän puolestaan. Vuonna1894 ensimmäinen presidenttikuntamääräsi järjestettäväksisukututkimusseuranensimmäisenä johtajanaanvanhin Franklin D.Richards. Myös sukututkimuskirjastoperustettiin ja seuran edustajia matkustieri puolille maailmaa etsimään niiden ihmisten nimiä, joidenpuolesta temppelitoimitukset voitaisiin suorittaa. Tämä seurajohti kirkon sukututkimusosaston perustamiseen.18315. Varsinaisen vihkimistoimituksen jälkeen huhtikuun 6. päivänäpresidentti Woodruff kirjoitti päiväkirjaansa: ’Jumalanhenki ja voima lepäsivät päällämme. Profetian ja ilmoituksenhenki oli yllämme, ja ihmisten sydämet pehmitettiin, ja meilleilmaistiin monia asioita.’ Jotkut myöhempien aikojen pyhätnäkivät enkeleitä, kun taas toiset näkivät aikaisempia kirkonpresidenttejä.16. Presidentti Woodruffin viettäessä 90. syntymäpäiväänsätuhannet pyhäkoululapset täyttivät temppeliaukion tabernaakkelinkokoontuessaan hänen kunniakseen. Tilaisuus kos-


ketti häntä syvästi ja puhuessaan hyvin liikuttuneena tällenuorelle yleisölleen hän kertoi, että ollessaan 10-vuotias hänkävi protestanttisessa pyhäkoulussa ja luki siellä apostoleistaja profeetoista. Palattuaan kotiin hän rukoili saavansa elääniin kauan, että näkisi apostoleita ja profeettoja jälleen kerranmaan päällä. Nyt hän seisoi niiden miesten keskuudessa,jotka olivat sekä apostoleita että profeettoja. Hänen rukoukseensaoli vastattu moninkertaisesti.17. Vuotta myöhemmin syyskuun 2. päivänä 1898 presidenttiWoodruff kuoli ollessaan vierailulla San Franciscossa.”(Perintömme, s. 102.)Wilford Woodruffin opetuksia ja todistus18. ”Haluamme myöhempien aikojen pyhien tästä lähtien jäljittävänsukuaan niin pitkälle kuin voivat sekä sinetöivänitsensä isiinsä ja äiteihinsä. Sinetöikää lapset vanhempiinsa jajatkakaa sitä niin pitkälle kuin pääsette.” (Lainattu artikkelissaRussell M. Nelson, ”Uusi sadon korjuun aika”, Valkeus,heinäkuu 1998, s. 38.)19. ”Haluan kehottaa ja neuvoa teitä, nuoret ystäväni, kuuntelemaanJumalan ääntä ja tottelemaan sitä nuoruudessannekuten Samuel, että olisitte suuria, hyviä ja hyödyllisiä ja Herralle,vanhemmillenne ja kaikille hyville ihmisille rakkaita.Totelkaa vanhempianne ja kunnioittakaa heitä, sillä niin tekemälläsaatte ne suuret siunaukset, jotka Jumala on teilleluvannut. – –20. – – Laskette nyt perustusta nuoruutenne kukoistuksessaja kauneudessa ja päivienne aamussa astuaksenne elämännäyttämölle esittämään huomattavaa osaa keskellä tärkeintäarmotaloutta ja sukupolvea, jossa ihminen on koskaan elänyt.Ja voin sanoa totuudessa ja varmasti, että tulevan elämännetulos, vaikutus, joka teillä on ihmisten keskuudessa, ja lopultaiankaikkinen päämääränne ajassa ja iankaikkisuudessa riippuusuuressa määrin siitä perustasta, jonka laskette nuoruutennepäivinä.” (Discourses of Wilford Woodruff, s. 265–66.)21. ”Maan päällä ja maan asukkaiden keskuudessa on kaksivaltaa – Jumalan voima ja perkeleen voima. Historiammekuluessa meillä on ollut joitakin hyvin merkillisiä kokemuksia.Kun Jumalalla on ollut kansa maan päällä, minä aikanatahansa, Lusifer, aamuruskon poika ja miljoonat langenneethenget, jotka on karkotettu taivaasta, ovat sotineet Jumalaavastaan, Kristusta vastaan, Jumalan työtä vastaan ja Jumalankansaa vastaan. Eivätkä he ole ajastaan jäljessä siinä meidänaikanamme ja meidän sukupolvessamme. Aina kun Herra onryhtynyt johonkin työhön, nuo vallat ovat toimineet senkukistamiseksi.” (Lainattu artikkelissa Gordon B. Hinckley,”Sota, jonka voitamme”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 35.)22. ”Elämme nyt yhtä tärkeimmistä sukupolvista, jona ihminenon koskaan maan päällä elänyt, ja meidän tulisi kirjoittaakertomus näistä tärkeistä tapahtumista, jotka tapahtuvatsilmiemme edessä profetioiden ja Jumalan ilmoitusten täyttyessä”(Wilford Woodruff’s Journal, 1833–1898 Typescript, toim.Scott G. Kenney, 9 osaa, 1983–1985, osa 4, s. 444, oikeinkirjoitusnykyaikaistettu).23. ”Pankaa luottamuksenne Jumalaan ja luottakaa Hänenlupauksiinsa eläen siinä valkeudessa ja tiedossa, joka teillä on,niin kaikki on oleva teillä hyvin, elittepä tai kuolitte” (Discoursesof Wilford Woodruff, s. 260).24. ”Olen aina pitänyt Vapahtajamme– joka laskeutuikaiken alapuolelle kohotakseenkaiken yläpuolelle –elämää esimerkkinä Hänenseuraajilleen. – – Siinä kaikessaon jotakin, mikävaikuttaa surulliselta; muttaoli ilmeisesti välttämätöntä,että Vapahtaja laskeutuikaiken alapuolelle, niin ettäHän voisi kohota kaikenyläpuolelle.” (Discourses ofWilford Woodruff, s. 4.)25. ”Minua on siunattu toisinaan tietyillä lahjoilla ja armolla,tietyillä ilmoituksilla ja enkelten palveluksella; mutta enole mistään niistä löytänyt koskaan mitään sellaista, mistä olisinriippuvaisempi kuin Pyhän Hengen hiljaisesta äänestä”(Discourses of Wilford Woodruff, s. 45).Lukutehtävän ymmärtäminenWilford Woodruffin opetuksia ja todistusArmo (kappale 25) – Jumalansiunaukset, etuoikeudetRiippuvuus (kappale 25) –Usko tai luottamus johonkin,välttämättömyysMuita merkittäviä tapahtumia Wilford WoodruffinelämässäVuonna 1838 Herra kutsui Wilford Woodruffin kahdentoistaapostolin koorumin jäseneksi ja niin hänet kuin muitakinkahdentoista koorumin jäseniä lähtemään lähetystyöhön Iso-Britanniaan (ks. LK 118 johdanto, 3–4, 6). Vanhin Woodrufflähti ”suurten vetten” yli Isoon-Britanniaan ja auttoi tuomaantuhansia ihmisiä kirkkoon. Vuonna 1840, viidessä kuukaudessa,yli 1 800 ihmistä Herefordshiren alueella Englannissakastettiin vanhin Woodruffin ja hänen tovereidensa ponnistustenansiosta. Tähän joukkoon kuului melkein 600 hengenryhmä, joka oli kokoontunut yhteen ja rukoillut, että löytäisitotuuden. Vanhin Woodruff kirjoitti: ”Koko tämän Herefordshirenlähetyskentän historia osoittaa, miten tärkeää on kuunnellaJumalan Hengen hiljaista ääntä ja Pyhän Hengen ilmoituksia.Nämä ihmiset rukoilivat valkeutta ja totuutta, ja Herralähetti minut heidän luokseen.” (Julkaisussa Matthias F. Cowley,Wilford Woodruff, Fourth President of The Church of Jesus Christof Latter-day Saints: History of His Life and Labors As Recorded inHis Daily Journals, 1964, s. 120.)184


Vuonna 1856 vanhin Woodruff kutsuttiin kirkon historioitsijaksi,ja kirkolla on melkein 7 000 sivua hänen henkilökohtaisiapäiväkirjojaan, jotka sisältävät monia opetuksia ja tapahtumiaJoseph Smithin elämästä. Hänestä tuntui, että kirkonhistorian kirjoittaminen oli yksi hänen kutsumuksistaan: ”Sielunvihollinenon yrittänyt riistää henkeni syntymästäni tähänpäivään asti paljon useammin kuin muiden ihmisten hengen.Tuntuu siltä, että olen hänen leimattu uhrinsa. Siihen on käsittääkseniolemassa vain yksi selitys: vihollinen tiesi, että josliittyisin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen KristuksenKirkkoon, ryhtyisin kirjoittamaan kirkon historiaa ja merkitsemäänmuistiin profeettojen, apostolien ja vanhinten tekoja jaopetuksia.” (Julkaisussa Cowley, Wilford Woodruff, s. 477.)Kun vanhin Woodruff palveli St. Georgen temppelin esimiehenä,hänen luonaan kävi monien sellaisten miesten henkiä,jotka olivat olleet perustamassa Yhdysvaltoja. He pyysivät,että temppelityö tehtäisiin heidän puolestaan. Vanhin Woodruffauttoi temppelityön tekemisessä näiden miesten ja muidenhistorian henkilöiden puolesta, joiden joukossa oli KristofferKolumbus ja monia uskonnollisia johtajia, jotka olivatkuolleet ennen evankeliumin palauttamista. (Ks. Journal ofDiscourses, osa 19, s. 229.)BTutki presidentti Woodruffin elämää1. Tutki kohdat 118:1, 6; 124:127–29; 136:13; 138:53 ja Virallinenjulistus n:o 1. Tee luettelo siitä, mitä opit kunkin kohdanperusteella Wilford Woodruffista.2. Tutki kappaleet 1–7, 11–17 sekä hänen elämäänsä ja presidenttikauttaankoskevaa kaaviota (s. 181). Tee luettelosiitä, mistä hänet mielestäsi pitäisi muistaa, ja selitä lyhyesti,miksi meidän pitäisi muistaa kukin näistä kohdista.CPresidentti Woodruffin opetuksiaPresidentti Wilford Woodruff opetti: ”Jos sinä teet sinun velvollisuutesija minä teen minun velvollisuuteni, meitä suojellaan,ja me selviämme ahdistuksista rauhaan ja turvaan”(artikkelissa ”A Remarkable Statement,” Improvement Era,lokakuu 1914, s. 1165). Tutki kappaleet 18–25 ja menettele seuraavasti:1. Tee luettelo siitä, mitä velvollisuuksia kirkon jäsenilläpresidentti Woodruffin mukaan on.2. Valitse listassasi olevista velvollisuuksista kolme ja kirjoitalyhyesti, kuinka voisit suoriutua kustakin niistä paremmin.Virallinenjulistus n:o 1Herra lakkauttaamoniavioisuuden harjoittamisenMuistellessaan elämäänsä presidentti Wilford Woodruff kirjoitti:”Elämäni on täynnä tapahtumia, jotka osoittavatminulle varmasti Jumalan suoran asioihin puuttumisen, jauskon lujasti Jumalan ohjanneen minun jokaista askeltani.Minut on 27 erityisessä tilanteessa pelastettu vaaroilta, jotkauhkasivat viedä henkeni.” (Julkaisussa Cowley, WilfordWoodruff, s. VI.)Lukutehtävän tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit kohtaa”Presidentti Wilford Woodruff”.ASelitä se ystävälleKirkko lakkautti moniavioisuuden harjoittamisen yli satavuotta sitten. Jotkut ihmiset ymmärtävät kuitenkin edelleenkinväärin tämän opin ja esittävät siitä vieläkin kysymyksiä.Tutki kappaleita 8–10 ja kirjoita, mitä sanoisit ystävälle,joka pyytää sinua selittämään moniavioisuutta. Ota mukaanjoitakin yksityiskohtia kirkon historiasta sekä kerro ajatuksiasinykyajan profeettojen merkityksestä.Kirkko alkoi harjoittaa moniavioisuutta pian sen jälkeen,kun Herra ilmoitti sen profeetta Joseph Smithille(ks. LK 132:1–6). Ankaran vainon tähden ja Yhdysvaltainhallituksen hyväksyttyä moniavioisuutta vastustavialakeja presidentti Wilford Woodruff kysyi Herralta, mitäkirkon pitäisi tehdä. Myöhemmin hän sanoi:”Herra osoitti minullenäyn ja ilmoituksenkautta täsmälleen, mitätapahtuisi, ellemme lopettaisitätä käytäntöä. – –– – Olisin antanut kaikkientemppeleiden joutuapois hallustamme; olisinmennyt itse vankilaanja antanut jokaisen muunmiehen mennä sinne,ellei taivaan Jumala olisi käskenyt minua tekemään sitä,minkä tein, ja kun se hetki koitti, jolloin minua käskettiintekemään se, asia oli minulle täysin selvä. MeninHerran eteen ja kirjoitin sen, mitä Herra käski minunkirjoittaa.” (”Excerpts from Three Addresses by PresidentWilford Woodruff Regarding the Manifesto”,185


Doctrine and Covenants.) Hänen saamansa ilmoitusesitettiin kirkon jäsenille, jotka hyväksyivät sen. Sitä kutsuttiin”Manifestiksi” ja nyt se on nimeltään ”Virallinenjulistus n:o 1”. Se on Opin ja Liittojen Kirjassa luvun 138jälkeen.Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenVirallinen julistus n:o 1Lehtitiedote (kappale 1) –UutisraporttiTerritorio (kappale 2) –Utahin alue, ennen kuin siitätuli osavaltioEndowment House (kappale3) – Temppeliaukiolla ollutrakennus, jota käytettiintemppelitoimituksiin ennenkuin Suolajärven temppelioli valmisVirallinen julistus n:o 1 – Suoritettiinkomoniavioisuuteen vihkimisiä virallisen julistuksenantamisen jälkeen?Muutamat kirkon jäsenet jatkoivat moniavioisuuden harjoittamistaYhdysvaltain rajojen ulkopuolella. He ajattelivat,että uusia moniavioisuuteen vihkimiä voitiin yhä suorittaa, josvihkiminen tapahtuisi Yhdysvaltain ulkopuolella. Tammikuun8. päivänä 1900 presidentti Lorenzo Snow lausui, ”ettävirallinen julistus ulottuu kaikkialle, ja että kirkko on ehdottomastihylännyt moniavioisuuden harjoittamisen sekä moniavioisuuteenvihkimisen tässä [Utahin] osavaltiossa ja jokaisessamuussa osavaltiossa, ja että yhdelläkään jäsenellä tai virkailijallaei siten ole mitään valtuutta suorittaa moniavioisuuteenvihkimisiä tai olla sellaisessa suhteessa.” (”Slanders AreRefuted by First Presidency,” Millennial Star, 4. toukokuuta1911, s. 275.)Muutamat kieltäytyivät noudattamasta Herran käskyä. Huhtikuussa1904 presidentti Joseph F. Smith antoi virallisen lausunnonyleiskonferenssissa: ”Ilmoitan täten, että kaikki [moniavioiset]avioliitot ovat kiellettyjä, ja jos kuka tahansa kirkonvirkailija tai jäsen ottaa tehtäväkseen toimittaa sellaisen avioliittoonvihkimisen tai solmii sellaisen avioliiton, hänen katsotaanrikkoneen kirkkoa vastaan, hänen suhteensa menetelläänkirkon ohjeiden ja sääntöjen mukaan ja hänet erotetaan kirkosta”(Evankeliumin oppi, s. 268). Sen jälkeen jokainen kirkonpresidentti on toistanut tämän ohjeen, jolla moniavioisuudenharjoittaminen kielletään.Pyhien kirjoitusten tutkiminenTee tehtävä A tai B, kun tutkit Virallista julistusta n:o 1.AOpeta oppiaiheKuvittele, että pidät oppiaiheen Virallisesta julistuksestan:o 1. Kirjoita, mitä opettaisit presidentti Wilford Woodruffinilmoituksesta, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Mitä Herra ilmoitti presidentti Woodruffille moniavioisuudesta?2. Miten silloisen ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajan,presidentti Lorenzo Snown sanoma auttoi pyhiähyväksymään tämän ilmoituksen?3. Miksi on tärkeää, että kirkon jäsenet seuraavat elävää profeettaa?BAnna selitysTutki kohta LK 124:49–50 ja selitä lyhyesti, kuinka tätä pyhienkirjoitusten kohtaa voidaan soveltaa moniavioisuuden harjoittamiseenpresidentti Wilford Woodruffin aikana.186


Laajentumisen aikakausiVuodesta 1898 vuoteen 1951 laajentuvaa kirkkoa johti neljäpresidenttiä – Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber J. Grant jaGeorge Albert Smith. ”Nämä presidentit olivat todistamassasiirtymistä hevoskärryjen ajasta [lähes] avaruusrakettien aikakauteen.Kaksi maailmansotaa ja maailmanlaajuinen lamakausiolivat haasteena myös pyhille. Tänä aikana rakennettiin[neljä] temppeliä. Vuonna 1901 jäseniä oli arviolta 300 000 javaarnoja 50.” (Perintömme,, s. 105.) Vuoteen 1951 mennessä kirkossaoli yli 1 111 000 jäsentä ja 180 vaarnaa ympäri maailman.PresidenttiLorenzo SnowIlmoitus kymmenyksistäPresidentti Wilford Woodruff kuoli vuonna 1898, ja profeetanviitta laskeutui presidentti Lorenzo Snow’n kokeneilleharteille. Hän oli silloin 85-vuotias. Yksikään aiempikirkon presidentti ei ollut ottanut virkaa vastaan niin iäkkäänä.Myöhempien aikojen pyhät kohtasivat uudenvuosisadan hyvin toiveikkaina ja optimistisina. Lähetystyöja temppelityö edistyivät edelleen, ja kirkon suuret taloudellisetvelat kyettiin maksamaan.HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1814–1901)1814 Syntyi 3. huhtikuuta Oliverja Rosetta LeonoraPettibone Snow’n perheeseenMantuassa, Ohiossa1836 22, kastettiin 19.kesäkuuta Chagrinjoessa,joka virtaa Kirtlandinläpi Ohiossa1837 23, palveli lähetystyössäOhiossa1838–39 24–25, palveli lähetystyössä Missourissa,Illinoisissa, Kentuckyssa ja Ohiossa1840–43 26–29, palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa1845 31, meni naimisiin Charlotte Merrill Squiresin,Mary Adelaine Goddardin, Sarah AnnPrichardin ja Harriet Amelia Squiresin kanssa 17.tammikuuta1849 34, asetettiin apostoliksi Heber C. Kimballinkätten alla 12. helmikuuta1849–52 35–38, palveli lähetystyössä Italiassa,Englannissa, Sveitsissä ja Maltalla1864 50, palveli lyhyen ajan lähetystyössäSandwichsaarilla (nyk. Havaiji)1873–77 59–63, palveli presidentti Brigham Younginneuvonantajana1885 71, palveli lähetystyössä intiaanien keskuudessaYhdysvaltain luoteisosassa1898 84, hyväksyttiin kirkon presidentiksi 13.syyskuuta presidentti Wilford Woodruffinkuoltua 2. syyskuuta; ensimmäisenpresidenttikunnan neuvonantajiksi jäivätedelleenkin presidentit George Q. Cannonja Joseph F. Smith1901 87, kuoli 10. lokakuuta Salt Lake Cityssäpalveltuaan kolme vuotta kirkon presidenttinäHÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1898–1901)1898 Jeesus Kristus ilmestyi hänelle Suolajärventemppelissä ja käski hänen järjestää viipymättäuudelleen ensimmäinen presidenttikunta;ensimmäiset kokoaikaiset sisarlähetyssaarnaajatkutsuttiin1899 Sai ilmoituksen opettaa kymmenysten laintärkeyttä1901 Uusia lähetyskenttiä avattiin Meksikoon, Japaniin,Uuteen-Seelantiin ja SaksaanPresidentti Lorenzo Snow ja kymmenykset1. ”Presidentti Woodruffin kuoleman jälkeen kirkon presidentiksituli kahdentoista koorumin presidentti Lorenzo Snow.Hän oli viisas ja rakastava johtaja, jota oli valmisteltu huolellatätä vastuullista tehtävää varten. Hän oli tuntenut jokaisensiihenastisen myöhempien aikojen profeetan, ja nämä olivatopettaneet häntä. Marraskuussa 1900 hän kertoi tabernaakkeliinkokoontuneille pyhille, että hän oli vieraillut usein profeettaJoseph Smithin ja tämän perheen luona, aterioinutheidän pöydässään ja keskustellut profeetan kanssa kahdenkesken. Hän tiesi, että Joseph oli Jumalan profeetta, silläHerra oli näyttänyt hänelle tämän totuuden ’mitä selvimminja täydellisimmin’.2. Lorenzo Snow’n presidenttikauden aikana kirkko kohtasisuuria taloudellisia vaikeuksia, jotka aiheutuivat liittovaltionhallinnon säätämistä moniavioisuuden vastaisista laeista.Presidentti Snow mietiskeli ja rukoili johdatusta siitä, mitenkirkko voisi vapautua orjuuttavasta velastaan. Huhtikuun187


1899 yleiskonferenssin jälkeen hän tunsi innoitusta mennäkäymään St. Georgessa Utahissa. Puhuessaan kokouksessa hänvaikeni hetkeksi ja jatkoi sitten julistamalla saaneensa ilmoituksen.Kirkon jäsenet olivat laiminlyöneet kymmenysten lainnoudattamisen, ja Herra oli kertonut hänelle, että jos kirkonjäsenet maksaisivat täydet kymmenyksensä uskollisemmin,heidän päälleen vuodatettaisiin runsain mitoin siunauksia.3. Profeetta saarnasi kymmenystenmaksamisen tärkeydestäseurakunnille kaikkiallaUtahissa. Pyhät noudattivathänen neuvoaan ja maksoivatsinä vuonna kymmenyksiäkaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä vuotena. Vuoteen 1907mennessä kirkko oli saanut riittävästi varoja maksaakseen kaikillevelkojilleen ja vapautuakseen täysin veloistaan.4. Tapaamisessaan Nuorten Naisten Valistuskerhon ylimmänjohtokunnan kanssa vuonna 1898 presidentti George Q.Cannon ilmoitti, että ensimmäinen presidenttikunta oli tehnytpäätöksen kutsua ’joitakin meidän viisaista ja järkevistä naisistammelähetyskentälle’. Ennen tätä muutamat sisaret olivatlähteneet aviopuolisoidensa kanssa lähetystyöhön, muttatämä oli ensimmäinen kerta, kun kirkko oli virallisesti kutsunutja erottanut sisaria lähetyssaarnaajiksi ja Herran JeesuksenKristuksen edustajiksi. Vaikka sisarilla ei olekaan velvollisuuttapalvella lähetystyössä, tuhannet ovat kuitenkin käyttäneettätä etuoikeutta ja palvelleet Herraa uskollisesti kokoaikaisinalähetyssaarnaajina viimeksi kuluneiden vuosikymmenienaikana.5. Presidentti Lorenzo Snow johti kirkon 20. vuosisadalle.Uuden vuosisadan koittaessa kirkolla oli 43 vaarnaa, 20lähetyskenttää ja 967 vaarna- ja lähetysseurakuntaa. Jäseniäoli 283 765, joista suurin osa asui Kalliovuorten alueellaYhdysvalloissa. Neljä temppeliä oli toiminnassa, ja kirkon julkaisutJuvenile Instructor, Improvement Era ja Young Women’sJournal julkaisivat kirkkoa koskevia artikkeleita kirkon jäseniävarten. Kiersi huhuja, joiden mukaan ainakin yksi uusi lähetyskenttäsaatettaisiin avata, ja myöhempien aikojen pyhätpystyivät tuskin kuvittelemaan, mitä seuraava vuosisata toisitullessaan. He suhtautuivat kuitenkin luottavaisina siihen,että kirkon kohtaloa koskevat profetiat täyttyisivät.” (Perintömme,s. 103–104.)Lukutehtävän ymmärtäminenPresidentti Lorenzo Snow ja kymmenyksetOrjuuttava (kappale 2) –Raskas, painostavaNuorten Naisten Valistuskerho(kappale 4) – KirkonNuorten Naisten järjestönaikaisempi nimiH. G. Sherwoodin talossa; hän oli yrittänyt selittää Vapahtajammevertausta, jossa isäntä palkkasi työmiehiä palvelukseensaja lähetti heitä eri aikoihin päivästä työskentelemäänviinitarhassaan.7. Kuunnellessani tarkkaavaisesti hänen selitystään HerranHenki tuli voimallisena päälleni – ymmärrykseni silmätavattiin, ja minä näin yhtä selvästi kuin auringon keskipäivälläihmeekseni ja hämmästyksekseni Jumalan ja ihmisentien. Sepitin seuraavan säeparin, joka sisältää ilmoituksensellaisena kuin se minulle näytettiin. – –8. Sellainen kuin ihminen on nyt, Jumala on ollut. Sellaiseksikuin Jumala on nyt, ihminen voi tulla.9. Tunsin, että tämä oli pyhää yhteydenpitoa.” (JulkaisussaEliza R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow, 1884,s. 46.)10. ”Te sisaret olette olettaakseni lukeneet runon, jonka sisareniEliza R. Snow Smith kirjoitti vuosia sitten ja jota lauletaannyt usein kokouksissamme [ks. ”Taivaan Isä”, MAP-lauluja,184]. Se kertoo meille, ettei meillä ole vain Isää ’korkeudessakirkkauden’, vaan että ’siell on Äitikin’; ja teistä sisaristatulee yhtä suurenmoisia kuin Äidistänne, jos olette uskollisia.”(Julkaisussa LeRoi C. Snow, ”Devotion to a Divine Inspiration”,Improvement Era, kesäkuu 1919, s. 658.)11. Ennen kuin Wilford Woodruff sai ilmoituksen, joka lakkauttimoniavioisuuden harjoittamisen (ks. Virallinen julistusn:o 1), monet kirkon jäsenet päättivät lakata maksamasta kymmenyksiä,koska oli hyväksytty lakeja, jotka veivät kirkoltarahaa ja omaisuutta. Tässä tilanteessa kirkko joutui vakaviinvelkoihin. Toukokuun 8. päivänä 1899, pian kirkon presidentiksitultuaan, presidentti Lorenzo Snow puhui vaarnakonferenssissaSt. Georgessa Utahissa. Puhuessaan hän piti tauon,sillä hän sai ilmoituksen Herralta. Sitten hän sanoi, että hänymmärsi nyt aivan toisella tavoin kuin koskaan aikaisemmin,kuinka kymmenysten lakia oli laiminlyöty. Hän sanoi: ”Herransana teille ei ole mikään uusi; se on yksinkertaisesti tämä:NYT ON TULLUT AIKA, JOLLOIN JOKAISEN PYHÄN,JOKA LASKEE VALMISTAUTUVANSA TULEVAISUUTTAVARTEN JA PITÄVÄNSÄ JALKANSA LUJALLA PERUS-TALLA, TULEE TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN JAMAKSAA TÄYDET KYMMENYKSET. TÄMÄ ON HERRANSANA TEILLE, JA SE ON HERRAN SANA JOKAISELLESIIRTOKUNNALLE KOKO SIIONIN MAASSA.” (”Discourseby President Lorenzo Snow,” Millennial Star, 24. elokuuta 1899,s. 533; ks. myös Minun valtakuntani on vierivä eteenpäin, s. 123.)Lorenzo Snow’n opetuksia ja todistus6. Presidentti Lorenzo Snow kirjoitti ”tilanteesta, joka sattuivain vähän [ennen lähetystyötä Englannissa vuonna 1840] –joka on piirtynyt muistiini niin, ettei se koskaan sieltä häviä,niin epätavallinen ilmestys oli. Tuohon aikaan olin vanhin12. Noin kaksi viikkoa kasteensa jälkeen Lorenzo Snow menilehtoon rukoilemaan suurempaa todistusta. Hän kirjoitti:”Tuskin olin avannut suuni yrittäessäni rukoilla, kun kuulin188


äänen aivan pääni yläpuolelta, kuin silkkisten viittojenkahinaa, ja samalla Jumalan Henki laskeutui päälleni, kietoensisäänsä koko olemukseni, täyttäen minut päälaestani ainajalkapohjiini asti, ja oi minun iloani ja onneani! – – [Silloin saintäydellisen tiedon] siitä, että Jumala elää, että Jeesus Kristuson Jumalan Poika, ja että pyhä pappeus ja evankeliumin täyteyson palautettu.” (Lainattu artikkelissa Arthur R. Bassett,”Lorenzo Snow – nuoren miehen päätöksiä”, Valkeus, toukokuu1993, s. 28–29.)13. Presidentti Snow’n tyttärentytär Allie Young Pond kertoiseuraavan tapahtuman:14. ”Eräänä iltana, kun olin käymässä isoisä Snow’n luonahänen huoneessaan Suolajärven temppelissä, jäin hänenluokseen, kunnes ovimiehet olivat menneet eivätkä yövahditolleet vielä tulleet, joten isoisä sanoi, että hän veisi minutpääovelle ja päästäisi minut sitä kautta ulos. Hän otti avainnipunlaatikostaan. Kun olimme lähteneet hänen huoneestaanja olimme vielä suuressa selestiseen huoneeseen vievässä käytävässä,kävelin monta askelta isoisän edellä, kun hän pysähtyija sanoi: ’Odota hetki, Allie. Haluan kertoa sinulle jotakin.Juuri tässä Herra Jeesus Kristus ilmestyi minulle presidenttiWoodruffin kuoleman aikoihin. Hän käski minun järjestäävälittömästi uudelleen kirkon ensimmäisen presidenttikunnaneikä odottamaan kuten aiempien presidenttien kuolemanjälkeen oli tehty, ja että minun oli määrä seurata presidenttiWoodruffia presidenttinä.’15. Sitten isoisä astui askeleen lähemmäs ja ojensi vasemmankätensä ja sanoi: ’Hän seisoi juuri tässä, noin metrin verranlattian yläpuolella. Näytti siltä kuin Hän olisi seissyt laatalla,joka oli puhdasta kultaa.’16. Isoisä kertoi minulle, miten loistava persoona Vapahtajaoli, ja kuvaili Hänen käsiään, jalkojaan, kasvonpiirteitään jakauniita valkeita viittoja, jotka kaikki olivat niin kirkkaanvalkeita ja säteileviä, että isoisä saattoi tuskin katsella Häntä.17. Sitten hän astui vieläaskeleen lähemmäs ja laskioikean kätensä pääni päälleja sanoi: ’Tyttärentyttäreni,haluan sinun muistavan,että tämä on isoisäsi todistus,että hän kertoi sinulle ominhuulin, että hän todella näkiVapahtajan täällä temppelissäja puhui Hänen kanssaankasvoista kasvoihin.’”(Julkaisussa LeRoi C. Snow,”An Experience of MyFather’s,” Improvement Era,Sept. 1933, s. 677; ks. myös Suolajärven temppelin käytäväAlkeisyhdistys 3, 1996, s. 32.)Lukutehtävän ymmärtäminenLorenzo Snow’n opetuksia ja todistusSäepari (kappale 7) – Kaksi riviä, jotka muodostavatsäeparinKopiointi ankarasti kielletty.Lukutehtävän tutkiminenTee tehtävä A tai B, kun tutkit kohtaa ”Presidentti LorenzoSnow”.AValmistautuminen lähetystyöhön1. Lue kohta LK 4:1–7 ja tee luettelo viidestä kohdassa mainitustaominaisuudesta, jotka ovat mielestäsi tärkeitä menestyvällelähetyssaarnaajalle.2. Valitse presidentti LorenzoSnow’n elämästä viisi kertomusta,tapahtumaa taiopetusta, jotka mielestäsiosoittavat, että hänelläoli näitä ominaisuuksia.3. Valitse yksi näistä ominaisuuksista,jota haluaisit kehittäätäydellisemmin elämässäsi, jaselitä, miksi se on tärkeäsinulle ja miten voit paremminvalmistautua tällä alueella.BAnna lyhyt selitysVanhin Dallin H. Oaks, kahdentoista apostolin koorumin jäsen,sanoi: ”Jotkut ihmiset sanovat: ’Minulla ei ole varaa maksaakymmenyksiä.’ Ne, jotka uskovat Herran lupauksiin, sanovat:’Minulla ei ole varaa olla maksamatta kymmenyksiä.’” (”Kymmenykset”,Valkeus, heinäkuu 1994, s. 35.)1. Tutki kohta Mal. 3:8–12 ja tee luettelo siinä luvatuista siunauksistaniille, jotka maksavat täydet kymmenykset.2. Kuvaile lukutehtävän ”Lorenzo Snow’n opetuksia ja todistus”(kappaleet 6–17) perusteella siunauksia, jotka ovatmielestäsi tulleet kirkolle niiden uskollisten pyhien vuoksi,jotka elävät kymmenysten lain mukaan.3. Mitä siunauksia itse olet saanut ja saat, kun maksat täydetkymmenykset?PresidenttiJoseph F. SmithEvankeliumin opin opettaja”Presidentti Joseph F. Smith palveli 52 vuotta kirkon johtavanaauktoriteettina – kahdentoista koorumin jäsenenä,neljän kirkon presidentin neuvonantajana ja 17 vuottakirkon presidenttinä. Hän opetti Jeesuksen Kristuksenpalautettua evankeliumia kaunopuheisesti, lämpimästi javakaumuksellisesti, kehottaen ihmisiä ’elämään sopusoinnussataivaallisen Isämme suunnitelmien kanssa’.Hänen palvelutyölleen oli tunnusomaista hänen voimalli-189


nen todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta: ’Olen saanutHengen todistuksen sydämeeni, ja todistan Jumalan,enkelien ja ihmisten edessä – – että tiedän, että Lunastajanielää.’” (Kirkon presidenttien opetuksia: JosephF. Smith, 1999, s. V.)HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1838–1918)1838 Syntyi 13. marraskuutaFar Westissä MissourissaHyrum (profeetta JosephSmithin veli) ja MaryFielding Smithin perheeseen1844 5, hänen isänsä surmattiinCarthagen vankilassaCarthagessa Illinoisissa1848 9, ajoi härkävankkurinWinter Quartersista IowastaSuolajärven laaksoon(noin 1 600 kilometrin matka)1852 13, kastettiin 21. toukokuuta City Creekissä SaltLake Cityssä; hänen äitinsä kuoli 21. syyskuuta1854–57 15–19, palveli lähetystyössä Havaijissa1860–63 21–24, palveli lähetystyössä Englannissa1866 27, meni naimisiin Julina Lambsonin kanssa 5. toukokuuta.Asetettiin apostoliksi ja erotettiin neuvonantajaksiensimmäisessä presidenttikunnassa 1.heinäkuuta presidentti Brigham Youngin käsienalla. Palveli presidenttien Brigham Young, JohnTaylor (1880), Wilford Woodruff (1889) ja LorenzoSnow (1898) neuvonantajana1874–75 35–36, palveli Euroopan lähetyskentän johtajana1877 38, palveli jälleen Euroopan lähetyskentänjohtajana1901 62, hyväksyttiin kirkon presidentiksi1918 80, kuoli 19. marraskuuta Salt Lake CityssäHÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1901–1918)1902 Kirkko julkaisi ensimmäisen kirkon lehden lapsille(The Children’s Friend)1907 Kirkko vapautui veloistaan1911 Kirkko alkoi käyttää Amerikan partiopoikaohjelmaaNuorten Miesten järjestössä1912 Seminaari aloitettiin1914 Ensimmäinen naisille tarkoitettu kirkon lehtijulkaistiin1915 Perheillat aloitettiin1918 Sai näyn kuolleiden lunastamisesta (ks. LK 138)Presidentti Joseph F. Smithin elämä1. ”Joseph F. Smith syntyi vuonna 1838, Missourin vainon käydessäkuumimmillaan, pienessä mökissä lähellä temppelialuettaFar Westissä. Josephin syntyessä hänen isänsä HyrumSmith oli vangittuna Richmondissa Missourissa, ja hänenäitinsä Mary Fielding Smith joutui yksin huolehtimaan lapsistaan.2. Missourista nuori Joseph muutti perheensä kanssa NauvooseenIllinoisiin, jossa tapahtui sellaista, mikä syöpyi lähtemättömästihänen mieleensä – hänen isänsä ja setänsä murhaaminenCarthagen vankilassa. Joseph ei koskaan unohtanutsitä, kun hän näki isänsä viimeisen kerran – ratsastaessaankohti Carthagea Josephin isä pysähtyi, nosti poikansasyliinsä, antoi tälle suukon ja laski tämän jälleen maahan.Eikä Joseph myöskään koskaan unohtanut sitä kauhun hetkeänaapurin tullessa yöllä koputtamaan heidän ikkunaansa kertomaanhänen äidilleen, että Hyrum oli surmattu. Eikä hänenmuistoistaan koskaan häipynyt sekään, kun hän näki isänsäja setänsä arkuissaan Mansion Housessa Nauvoossa.3. Nuoresta Joseph-pojasta tuli mies miltei yhdessä yössä.Kun Mary Fielding Smith perheineen liittyi Nauvoosta lähtevienjoukkoon, hänen 7-vuotias poikansa Joseph toimi yhdenheidän vankkurinsa kuljettajana. Joseph oli äitinsä kuollessa13-vuotias ja jäi täysin orvoksi. Ennen kuin hän täytti 16vuotta, hän lähti lähetystyöhön Sandwichsaarille (joita nykyäänkutsutaan Havaijinsaariksi). Kolmen kuukauden kuluttuasiitä, kun hän oli saapunut Honoluluun, hän puhui saarenkieltä sujuvasti. Tämän hengellisenlahjan hän sai kahdentoistakoorumin jäsenten vanhin ParleyP. Prattin ja vanhin OrsonHyden kautta näiden erottaessahänet tehtäväänsä. Ollessaan21-vuotias hän lähti toisen kerranlähetystyöhön, tällä kertaakolmeksi vuodeksi Brittein saarille.4. Joseph oli vain 27-vuotias,kun presidentti Brigham Youngtunsi innoitusta asettaa hänetapostoliksi. Myöhempinä vuosinaJoseph palveli neljän kirkonpresidentin neuvonantajana.190


Kun Lorenzo Snow kuoli lokakuussa 1901, Joseph F. Smithistätuli kirkon kuudes presidentti. Hänet tunnettiin hyvin hänenkyvystään selittää ja puolustaa evankeliumin totuuksia. Hänensaarnansa ja kirjoituksensa koottiin kirjaksi, jonka nimi onEvankeliumin oppi ja josta on tullut yksi kirkon tärkeitä opillisiakirjoja.8. Kuusi viikkoa ennen kuolemaansa presidentti Smith saitärkeän ilmoituksen kuolleitten lunastuksesta. Hän näkinäyssä Vapahtajan palvelutyön henkimaailmassa ja sai tietää,että uskollisilla pyhillä on mahdollisuus jatkaa evankeliuminopettamista henkimaailmassa. Tämä ilmoitus sisällytettiinKallisarvoiseen Helmeen vuonna 1976, ja vuonna 1979 sesiirrettiin Opin ja Liittojen Kirjaan lukuna 138.” (Perintömme,s. 105–107.)Lukutehtävän ymmärtäminenPresidentti Joseph F. Smithin elämäLunastus (kappale 8) – Pelastus5. 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kirkko kulkieteenpäin usealla tärkeällä tavalla. Korostaessaan jatkuvastikymmenysten maksamisen tärkeyttä ja pyhien noudattaessauskollisesti tätä käskyä kirkko pystyi vapautumaan kaikistaveloistaan. Sen seurauksena alkoi hyvinvoinnin aikakausi jakirkko pystyi rakentamaan temppeleitä, kappeleita ja vierailukeskuksiasekä hankkimaan haltuunsa kirkon historian kannaltamerkittäviä paikkoja. Kirkko rakensi myös Salt LakeCityyn hallintorakennuksen, joka toimii edelleenkin kirkonpäämajana.6. Presidentti Smith ymmärsi, että temppeleitä tarvitaan jokapuolella maailmaa. Bernissä Sveitsissä pidetyssä konferenssissavuonna 1906 hän ojensi kätensä ja julisti: ’Aika on koittava,jolloin tässä maassa on oleva monissa eri paikoissa temppeleitä,joihin te voitte mennä ja lunastaa kuolleenne.’ Milteipuoli vuosisataa myöhemmin sen kaupungin esikaupunkialueella,jossa presidentti Smith oli lausunut profetiansa, vihittiinkäyttöön Sveitsin temppeli, joka oli ensimmäinen myöhempienaikojen temppeli Euroopassa. Vuonna 1913 presidenttiSmith pyhitti maan temppeliä varten Cardstonissa AlbertassaKanadassa, ja vuonna 1915 hän pyhitti maan temppeliä vartenHavaijinsaarilla.7. 1900-luvun alusta lähtienkirkon johtajat kehottivat pyhiäjäämään omiin maihinsa mieluumminkuin kokoontumaanUtahiin. Vuonna 1911 JosephSmith ja hänen neuvonantajansaensimmäisessä presidenttikunnassaantoivat tämänlausunnon: ’On toivottavaa,että jäsenemme jäävät omaansynnyinmaahansa ja muodostavatpysyviä seurakuntiavoidakseen olla apuna käännytystyössä.’Joseph F. Smithin opetuksia ja todistus9. ”Kirkon presidenttinä ollessaan [presidentti Joseph F. Smith]pyrki selvittämään Isän ja Pojan minuutta ja tehtäviä, varsinkinsiksi, että joissakin pyhien kirjoitusten kohdissa JeesustaKristusta sanotaan Isäksi. Yrittäessään auttaa pyhiä paremminymmärtämään tiettyjä Isää ja Poikaa koskevia pyhien kirjoitustenkohtia ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoistakoorumi julkaisivat 30. kesäkuuta1916 opillisen selonteonotsikolla ’The Father and theSon’ (Isä ja Poika). Tämä julistusvahvisti ykseyttä IsänJumalan ja Hänen Poikansa JeesuksenKristuksen välillä jaselvitti kummankin erilaistatehtävää pelastussuunnitelmassa.Siinä selitettiin myössitä, kuinka nimitys Isä tarkoittaapyhissä kirjoituksissa sekä taivaallista Isäämme että JeesustaKristusta.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith,s. 353.) Tässä opillisessa selvityksessä esitettiin kolme tapaa,joilla nimitys Isä soveltuu Jeesukseen Kristukseen. Hän ontaivaan ja maan Isä, Hän on Isä niille, jotka pysyvät Hänenevankeliumissaan, ja Hän on Isä Jumalan Hänelle antamanvaltuuden nojalla.10. ”[Yksi] pyhien kirjoitusten merkitys ’Isälle’ on Luoja. – –11. – – Jeesus Kristus, jonka tunnemme myös Jehovana, oliluomistyössä Isä Elohimin työn toimeenpanija. – – JeesustaKristusta kutsutaan Luojana johdonmukaisesti taivaan jamaan Isäksi – –, ja koska kaikki Hänen luomansa on luonteeltaaniankaikkista, on aivan oikein kutsua Häntä taivaan jamaan iankaikkiseksi Isäksi. ’ – –12. [Toinen] merkitys, jossa Jeesusta Kristusta pidetään ’Isänä’,viittaa Hänen suhteeseensa niihin, jotka vastaanottavatHänen evankeliuminsa ja joista siten tulee iankaikkisen elämänperillisiä. – –191


13. Se, että ihmisistä voi kuuliaisuuden kautta evankeliumilletulla Jumalan lapsia, sekä Jeesuksen Kristuksen lapsiaettä Hänen kauttaan Hänen isänsä lapsia, on ilmaistumonissa tämän armotalouden aikana annetuissa ilmoituksissa[ks. LK 11:28–30; 34:1–3; 35:1–2; 39:1–4; 45:7–8]. – –14. Syntymällä uudesti – vedestä ja Hengestä – ihmiset voivattulla Jeesuksen Kristuksen lapsiksi. – –15. [Vielä yksi] syy, miten nimitys ’Isä’ sopii Jeesukseen Kristukseenon se, että kaikissa tekemisissään ihmislasten kanssaPoika Jeesus on edustanut ja edustaa yhä Isäänsä Elohimiävoimassa ja valtuudessa. Tämä pitää paikkansa Kristuksestaaikaisemmassa, kuolevaisuutta edeltävässä, ruumiillistumattomassaolemassaolossaan, jossa Hänet tunnettiin Jehovana,samoin Hänen ruumiillisessa tilassaan lihassa ja Hänentyössään ruumiittomana henkenä kuolleitten valtakunnassasekä sen jälkeen ylösnousseessa tilassaan [ks. Joh. 5:43; 10:25,30; 14:28; 17:11, 22; 3. Ne. 20:35; 28:10; LK 50:43]. Niinpä Isäantoi nimensä Pojalle, ja Jeesus Kristus puhui ja teki työtäänIsän nimessä ja nimen kautta, ja mitä tulee voimaan, valtuuteenja jumaluuteen, Hänen sanansa ja tekonsa olivat ja ovatIsän sanoja ja tekoja.” (Kirkon presidenttien opetuksia: JosephF. Smith, s. 358–360.)16. Vuonna 1909 presidentti Joseph F. Smith ja hänen neuvonantajansaensimmäisessä presidenttikunnassa antoivat lausunnon,jossa vastattiin kyselyihin Myöhempien Aikojen PyhienJeesuksen Kristuksen Kirkon ”ihmisen alkuperää” koskevastakäsityksestä. – –17. ” – – Tiedustelkaamme nyt: Millainen siis oli ihmisen hengenja ruumiin muoto heti luomisen tapahduttua? Yleisellätasolla vastaus löytyy Hänen omasta tekstistään: ’Jumala loiihmisen kuvakseen’. – – Jos siis me voimme olla varmoja henkienIsän muodosta, ’kaikkien elollisten henkien Jumalasta’,voimme myös saada selville, millainen ensimmäinen ihminenoli muodoltaan.18. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on Isänsä persoonan ’olemuksenkuva’ (Hepr. 1:3). Hän vaelsi maan päällä ihmisenä,täydellisenä ihmisenä, ja sanoi vastauksena kysymykseen,joka Hänelle esitettiin: ’Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän’(Joh. 14:9). Tämän yksin pitäisi ratkaista ongelma jokaisensyvällisen, kunnioittavan mielen tyydytykseksi. Johtopäätöson ehdoton: jos Jumalan Poika on Isänsä persoonan olemuksenkuva (eli samanlainen), niin Hänen Isänsä on ihmisenmuotoinen; sillä se oli Jumalan Pojan muoto, ei vain Hänenkuolevaisen elämänsä aikana vaan ennen Hänen syntymistäänkuolevaisuuteen ja Hänen ylösnousemuksensa jälkeen. – –Jos siis Jumala teki ihmisen – ensimmäisen ihmisen – omaksikuvakseen ja kaltaisekseen, Hänen on täytynyt tehdä hänetKristuksen kaltaiseksi ja niin edelleen aina Kristuksen ajan janykyajan ihmisten kaltaisiksi. – –19. Aadam, suurin kantaisämme, ’ensimmäinen ihminen’, oliKristuksen tavoin aikaisemmin olemassa ollut henki, jaKristuksen tavoin hän otti itselleen sopivan ruumiin, ihmisenruumiin, ja niin hänestä tuli ’elävä sielu’. Aikaisemmanolemassaolon oppi – joka on ilmoitettu hyvin selkeästi etenkinmyöhempinä aikoina, valaisee ihanan selkeästi muutoinniin salaperäistä ongelmaa ihmisen alkuperästä. Se osoittaa,että ihminen henkenä oli taivaallisten vanhempien lapseksisyntynyt ja varttui kypsyyteen Isän iankaikkisilla asuinsijoillaennen tuloaan maan päälle ajalliseen ruumiiseen läpikäydäkseenkuolevaisuuden kokemuksen. Tämän opin mukaankaikki ihmiset olivat olemassa henkinä ennen kuin yksikäänihminen oli olemassa lihassa, ja että kaikki, jotka ovat asuneetmaan päällä Aadamin ajoista lähtien, ovat saaneet ruumiinja tulleet sieluiksi samalla tavoin.20. Jotkut uskovat, ettei Aadam ollut ensimmäinen ihminentämän maan päällä, ja että ensimmäinen olento oli eläinkunnanalemman järjestyksen kehittynyt muoto. Nämä ovatkuitenkin ihmisten teorioita. Herran sana julistaa, että Aadamoli ’ensimmäinen kaikista ihmisistä’ (KH Moos. 1:34), ja siksimeidän velvollisuutemme on tunnustaa hänet ihmissukummeensimmäiseksi ihmiseksi. – –21. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoperustaa uskonsa muinaisiin ja nykyisiin jumalallisiin ilmoituksiinja julistaa, että ihminen on jumaluuden suora jakirjaimellinen jälkeläinen. Jumala itse on korotettu ihminen,täydellinen, ylin ja korkein. – – Hän loi nuijapään ja apinan,leijonan ja elefantin; mutta Hän ei tehnyt niitä omaksikuvakseen eikä suonut niille Jumalan kaltaista järkeä ja älyä.”(”The Origin of Man,” Improvement Era, marraskuu 1909, s. 75,77–78, 80–81.)22. ”[Profeetta] Joseph Smith opetti oppia, jonka mukaan pienilapsi, joka kätketään maan poveen, tulee ylösnousemuksessaesiin lapsena, ja osoittaen erään kuolleen lapsen äitiä hänsanoi hänelle, että hänellä olisi ilo, nautinto ja mielihyväkasvattaa tätä lasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, kunnestämä varttuisi henkensä täyteen mittaan. Kuolleistanousemisenjälkeen tapahtuu ennalleenpalautus, ja sen jälkeen tapahtuukasvua ja kehitystä. Rakastan tätä totuutta. Se synnyttää sielussanisuunnatonta onnea, iloa ja kiitollisuutta. Kiitos olkoonHerran, että Hän on ilmoittanut meille nämä periaatteet.”(Kirkon profeettojen opetuksia – Joseph F. Smith, s. 132.)192


23. Vuonna 1915 presidentti Joseph F. Smith ja hänen neuvonantajansaensimmäisessä presidenttikunnassa lähettivätkirjeen ”vaarnanjohtajille, piispoille ja vanhemmille Siionissa”.24. ”Me neuvomme ja kehotamme hartaasti aloittamaankaikkialla kirkossa ’perheillan’, jolloin isät ja äidit voivat kootapoikansa ja tyttärensä lähelleen kodissa ja opettaa heilleHerran sanaa. – –25. Jos pyhät noudattavat tätä neuvoa, me lupaamme, että siitäkoituu suuria siunauksia. Rakkaus kodissa ja kuuliaisuus vanhempiakohtaan lisääntyy. Usko Israelin nuorten sydämessävahvistuu, ja he saavat voimaa vastustaa heitä ympäröiviähuonoja vaikutuksia ja kiusauksia.” (Kirkon presidenttien opetuksia:Joseph F. Smith, s. 348.)26. ”Ihmisestä, joka viettää nuoruutensa jumalattomuudessa jasynnissä ja kääntyy sitten myöhempinä vuosinaan vanhurskauteen,puuttuu aina jotakin. Tietenkin Herra arvostaa hänenparannustaan, ja on paljon parempi, että ihminen kääntyy poispahasta myöhään kuin että hän pysyy synnissä koko ikänsä,mutta tosiasia on selkeä, että paras osa hänen elämäänsä ja voimaansaon kulunut hukkaan, ja jäljelle jää vain surkea javajavainen palvelu tarjottavaksi Herralle. Kun ihminen tekeeparannuksen nuoruuden mielettömyyksistä ja synneistävasta myöhemmällä iällä, siihen sisältyy aina katumusta jakatkeruutta, mutta Herran palvelemisesta varhaisen miehuudenelinvoimaisina päivinä saa lohdutusta ja rikkaita palkintoja.”(”A Lesson for the Boys”, Improvement Era, helmikuu1906, s. 338.)27. Presidentti Joseph F. Smith merkitsi muistiin unen, jonkahän näki nuorena miehenä lähetystyössä:28. ”Näin unen, että olin matkalla, ja minusta tuntui, ettäminun olisi pidettävä kiirettä. – – Lopulta tulin ihmeellisenpalatsin luo. – – Kun kuljin sitä kohti niin nopeasti kuinpystyin, huomasin kilven, jossa luki ’kylpyhuone’. Käännyinnopeasti sivuun ja menin kylpyhuoneeseen ja pesin itsenipuhtaaksi. Avasin pienen nyytin, ja siinä oli puhdas valkoinengarment, jollaista en ollut nähnyt pitkään aikaan. – – Puin senylleni. Sitten riensin eteenpäin ja tulin jonkinlaiselle suurelleaukolle ja ovelle. Koputin ovelle, ja se avautui, ja ovella seisoiprofeetta Joseph Smith. Hän katsoi minua hieman moittivastija lausui ensi sanoikseen: ’Joseph, sinä olet myöhässä.’Keräsin kuitenkin rohkeuteni ja sanoin:29. ’Niin, mutta minä olen puhdas – – minä olen puhdas!’30. Hän tarttui käteeni ja veti minut sisään ja sulki sittensuuren oven.” (Gospel Doctrine, s. 542; ks. myös Kirkon presidenttienopetuksia: Joseph F. Smith, s. 95–96.)31. Ollessaan eräänä päivänä palaamassa ensimmäisestä lähetystyöstäänJoseph F. Smith ”oli edennyt vain kappaleenmatkaa vähäisessä vankkurijonossa ja pystyttänyt leirin, kunpaikalle ratsasti joukko mormoneja vastustavia kovanaamojakiroillen ja vannoen ja uhaten tappaa jokaisen mormonin,joka sattuisi heidän tielleen. Joseph F. Smithin tehtävänäoli tavata nämä kovanaamat ensimmäisenä. – – Hän olipienen matkan päässä leiristä keräämässä puita, kun nämämiehet ratsastivat paikalle. Hän kertoi, että nähdessäänheidät hänen ensimmäinen ajatuksensa oli menetellä kutenmuutamat hänen matkakumppaninsa, jotka olivat varovaisinamenneet puronrannan pensaikkoon piiloon. Sitten hänenmieleensä tuli ajatus: ’Miksi minun pitäisi pelätä heitä?’ Tämäajatus mielessään hän marssi syli täynnä puita leirinuotionääreen. Kun hän oli laskemassa puita maahan, yksi roistoista,revolveri yhä kädessään, osoitti nuorta vanhinta ja kirotenkuin vain juopunut roikale voi, julisti, että oli hänen velvollisuutensahävittää jokainen mormoni, jonka hän tapaisi, jativasi Joseph F. Smithiltä: ’Oletko sinä mormoni?’32. Hetkeäkään epäröimättäja katsoen suoraan roistoasilmiin Joseph F. Smith vastasirohkeasti: ’Kyllä, herraseni;täysiverinen, pesunkestäväsellainen.’33. Vastaus annettiin niin rohkeastija pelottomasti, ettäse riisui täysin aseista riitaisanmiehen ja hämmästyksessääntämä tarttui lähetyssaarnaajaakädestä ja sanoi:34. ’Vai niin, sinähän olet – –paras mies, mitä olen koskaantavannut! Paiskataanpas kättä,nuori mies. Olen iloinen nähdessänimiehen, joka ei pelkäävakaumuksensa vuoksi.’35. Joseph F. sanoi myöhempinä vuosinaan, että hän odottitäysin tämän miehen ampuvan hänet, mutta hän ei voinutkäyttäytyä toisin, vaikka näyttikin siltä, että hän pian kuolisi.Tämä mies, ilmeisesti joukon johtaja, ratsasti sitten poismuiden seuratessa häntä, eikä mormoniseuruetta hätyyteltyenää enempää.” (Life of Joseph F. Smith, toim. Joseph FieldingSmith, 2. painos, 1969, s. 188–89; ks. myös Kirkon presidenttienopetuksia: Joseph F. Smith, s. 104.)36. ”Me uskomme vanhurskauteen. Me uskomme kaikkeentotuuteen, koskipa se mitä aihetta tahansa. Yksikään lahkotai uskonnollinen yhdyskunta maailmassa ei pidä hallussaanainoatakaan totuuden periaatetta, jota emme hyväksy taijonka hylkäämme. Olemme halukkaat ottamaan vastaan kaikentotuuden, tulipa se mistä lähteestä tahansa, sillä totuuspysyy, totuus kestää. Yhdenkään ihmisen usko, yhdenkäänihmisen uskonto, yksikään uskonnollinen järjestö koko maailmassaei voi koskaan nousta totuuden yläpuolelle. Totuudenon oltava uskonnon perustana, muuten se on turhaa eikä täytätarkoitustaan. Minä sanon, että totuus on – – suuren Herrantyön perustana, pohjana ja huippuna ja että se on täysintotuuden läpitunkema. Jumala on siinä mukana; se on Hänentyötään eikä ihmisen, ja se tulee onnistumaan, mitä tahansavastustusta se kohdanneekin.” (Evankeliumin oppi, 1980, s. 7.)37. ”Minä tiedän, että Lunastajani elää. Tunnen sen olemuksenijokaisella säikeellä. Olen yhtä vakuuttunut siitä kuinomasta olemassaolostani. En voi olla varmempi omasta olemassaolostanikuin siitä, että Lunastajani elää ja että Jumalani,Vapahtajani Isä, elää. Tunnen sen sielussani, olen vakuuttunutsiitä koko olemuksellani.” (Evankeliumin oppi, s. 65.)193


Lukutehtävän ymmärtäminenJoseph F. Smithin opetuksia ja todistusVarttui kypsyyteen(kappale 19) – KasvoiaikuiseksiJumalan kirjaimellinenjälkeläinen (kappale 21) –Jumalan suora jälkeläinenGarment (kappale 28) – VaateLukutehtävän tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–D) kaksi, kun tutkit kohtaa”Presidentti Joseph F. Smith”.AKertaus presidentti Smithin elämästäTutki presidentti Joseph F. Smithin elämää ja presidenttikauttaja tee luettelo siitä, miten vanha hän oli seuraavien tapahtumiensattuessa:1. Hänen isänsä Hyrum Smith oli Libertyn vankilassa(ks. myös LK 121 johdanto).2. Hänen isänsä ja setänsä, profeetta Joseph Smith,surmattiin (ks. myös LK 135:1).3. Hän ajoi vankkurin Suolajärven laaksoon.4. Presidentti Heber C. Kimball kastoi hänet5. Hänen äitinsä kuoli.6. Hän lähti ensimmäisen kerran lähetystyöhön.7. Hänet asetettiin apostoliksi.8. Hän meni naimisiin ensimmäisen kerran.9. Kirkko hyväksyi Virallisen julistuksen n:o 1.10. Hän sai näyn, joka on merkitty Opin ja LiittojenKirjan lukuun 138.11. Hän kuoli.BEtsi esimerkkejäPresidentti Joseph F. Smith kirjoitti: ”Voidakseen olla myöhempienaikojen pyhä on uhrattava maailmalliset tarkoitusperätja nautinnot. Se edellyttää uskollisuutta, luonteenlujuutta,totuudenrakkautta, periaatteellisuutta ja harrasta haluanähdä totuuden etenevän voittoisana.” (Kirkon presidenttienopetuksia: Joseph F. Smith, s. V.) Anna hänen elämästään kolmeesimerkkiä, jotka osoittavat, että hän oli totinen myöhempienaikojen pyhä.CTee luetteloTee presidentti Joseph F. Smithin elämää ja presidenttikauttakäsittelevän kaavion (s. 190) perusteella luettelo siitä, milloinseminaari perustettiin, milloin kirkko otti käyttöön partiopoika-ohjelmanja milloin perheillat aloitettiin. Kirjoita siitä,kuinka kukin näistä voi auttaa perheitä ja yksilöitä vastustamaantai välttämään maailman kiusauksia nykyaikana.DKirkon ensimmäinen vapaa-ajalla toimiva seminaariluokkapidettiin Graniten seminaarissa Salt Lake Cityssä.Pohdi hänen opetuksiaanKertaa presidentti Joseph F. Smithin opetukset kappaleista9–37 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Kumpi puhui Emma Smithille kohdassa LK 25:1 – taivaallinenIsä vai Jeesus Kristus?2. Mitä Jumalalta peräisin olevia eroja on ihmisen ja kaikkienmuiden eläinmuotojen välillä?3. Ovatko pienet lapset ylösnousemuksensa hetkellä pieniälapsia vai aikuisia?4. Mitä siunauksia on luvattu perheillan pitämisestä?5. Miksi nuoruusvuodet ovat tärkeä osa elämääsi ja miten nevoivat kulua hukkaan?Opin ja LiittojenKirja 138Näky kuolleitten lunastuksesta”Presidentti Joseph F. Smith sai suurenmoisen näyn vanhurskaidentoimista henkimaailmassa. Lokakuun 3.päivänä 1918, kun presidentti Smith pohdiskeli JeesuksenKristuksen sovitusta, hän avasi Raamatun ja lukiEnsimmäisen Pietarin kirjeen kolmannesta luvusta jakeet18–20 ja neljännestä luvusta jakeen kuusi, joissa puhutaansiitä, että Vapahtaja saarnasi vankeudessa olevillehengille. Hänen näitä asioitamietiskellessään Herran Henkilepäsi hänen päällään ja hännäki näyssä ’kuolleiden joukot’,jotka olivat kokoontuneet henkimaailmaan.Hän näki, mitenVapahtaja ilmestyi heidänkeskelleen ja saarnasi evankeliumiavanhurskaille. Hänellenäytettiin, että Herra oli antanuttoisille tehtäväksi jatkaa194


tätä saarnaamistyötä ja että kuluvan armotalouden uskollisetvanhimmat saarnaisivat myös kuolleille lähdettyäänkuolevaisuudesta. Siten kaikki kuolleet lunastettaisiin.Presidentti Smith esitti tämän ’näyn kuolleiden lunastuksesta’ensimmäiselle presidenttikunnalle ja kahdentoistakoorumille, jotka hyväksyivät sen yksimielisesti ilmoitukseksi.Vuonna 1976 tämä ilmoitus lisättiin virallisestikirkon ohjekirjoihin, ja pian sen jälkeen siitä tuli Opinja Liittojen Kirjan luku 138.” (Kirkon historia aikojentäyttyessä, s. 493.)Pyhien kirjoitusten ymmärtäminenOpin ja Liittojen Kirja 138Lunastus (jae 2) – PelastusAlkuseurakunta (jae 5) –Jeesuksen ajan kirkon seurakuntaNukkuva tomumaja (jae 17)– Kuollut fyysinen ruumisPyhien kirjoitusten tutkiminenTee seuraavista tehtävistä (A–C) kaksi, kun tutkit Opin jaLiittojen Kirjan lukua 138.AKirjoita kirjeKuvittele, että on lokakuu 1918 ja kirjoitat ystävällesi selittäentapahtumia, jotka liittyvät presidentti Joseph F. Smithinnäkyyn. Kirjoita, mitä presidentti Smith oli tekemässä ennennäkyä ja sen aikana, lyhyt yhteenveto näystä sekä mitä kohdatLK 138:1–6, 11, 28–29 opettavat valmistautumisesta ilmoituksensaamiseen Jumalalta ja sen vastaanottamiseen.BMitä presidentti Smith sai tietää?Vastaa seuraaviin kysymyksiin sen perusteella, mitä opit Opinja Liittojen Kirjan luvusta 138:1. Mitä kohdat 1. Piet. 3:18–20 ja 4:6 (ks. LK 138:7–10) opettavatJeesuksen Kristuksen olinpaikasta Hänen kuolemansa jaylösnousemuksensa välisenä aikana?2. Mitä lisätietoa kohta LK 138:11–22 antaa niistä, joiden luonaVapahtaja kävi, ja niistä, joiden luona Hän ei käynyt?3. Mitä presidentti Smith halusi tietää Jeesuksen käynnistähenkimaailmassa? Minkä vastauksen hän sai?(Ks. jakeet 25– 37.)4. Mitä presidentti Smith sai tietää temppeleiden merkityksestä?(Ks. jakeet 50–60.)CSaastuttaa itsensä (jae 20) –Valita synnillinen elämäSijaiskaste (jae 33) – Kaste,jonka joku elossa olevaon tehnyt kuolleen henkilönpuolestaSuunnaton vanhurskaiden seurakunta1. Tee kohdan LK138:38–52 perusteella luettelo siitä,keitä kaikkia kuolleita henkilöitä presidentti Smith näkihenkimaailmassa. Selitä, mitä heille tapahtui.2. Tee jakeiden 53–56 perusteella luettelo kirkon historianhenkilöistä, jotka presidentti Smith näki henkimaailmassa,ja kirjoita, mitä presidentti Smith ”pani merkille” heistä.3. Tee luettelo viidestä muusta henkilöstä, joiden uskot olleen”suunnattomassa seurakunnassa” (ks. jakeet 39, 49).4. Tee luettelo sanoista tai lauseista, jotka kuvaavat jakeissa38–56 mainittuja henkilöitä, ja siitä, miten voisit ollaenemmän heidän kaltaisensa.PresidenttiHeber J. GrantPäättäväinen Herran palvelemisessaPresidentti James E. Faust, neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, sanoi: ”Heber J. Grant oli kirkon presidenteistäensimmäinen, joka minulla oli etuoikeustavata. Hän oli todellinen suurmies. Me ihailimme häntä,sillä hänen suuri päättäväisyytensä itsekurin suhteenoli osa hänen suurta voimaansa.” Sitten presidentti Faustselitti, kuinka Heber J. Grant ei osannut nuorempanaheittää baseballia, kirjoittaa kaunista käsialaa eikä laulaanuotin mukaan. ”Harjoiteltuaan koko elämänsä ajanHeber J. Grant edistyi jonkin verran laulutaidossa, muttaei kenties niin paljon kuin baseballissa ja kaunokirjoituksessa,jotka hän oppi hallitsemaan mestarillisesti. PresidenttiGrantilla oli lempisitaatti Ralph Waldo Emersonilta,jota noudattaen hän eli: ’Se, mitä hellittämättä teemme,käy helpommaksi, ei siksi, että se olisi muuttunut, vaansiksi, että voimamme ovat lisääntyneet.’” (”Itsekurinvoima”, Liahona, heinäkuu 2000, s. 54, 55.) Päättäväi-195


syys suoriutua paremmin oli siunauksena presidenttiGrantille koko hänen elämänsä ajan.Vanhin John Longden, joka oli kahdentoista apostolinkoorumin apulainen, kertoi kokemuksesta, jonka hänelle olikertonut vanhin Clifford E. Young, myös kahdentoistakoorumin apulainen: ”Kolme tai neljä viikkoa ennen [presidenttiGrantin] kuolemaa veli Young kävi hänen luonaantapaamassa häntä. Presidentti Grant lausui tämänrukouksen: ’Oi Jumala, siunaa minua niin, että en menetätodistustani ja [että voisin] pysyä uskollisena loppuunasti.’” (Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1958, s. 70.)HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1856–1945)1856 Syntyi Salt Lake Cityssä 22.marraskuuta Jedediah MorganGrant ja Rachel RidgewayIvans Grantin perheeseen.Hänen isänsä, joka oli presidenttiBrigham Youngin neuvonantaja,kuoli yhdeksän päiväämyöhemmin.1872 16, suoritti lukion ja ryhtyityöskentelemään pankkialallaja liike-elämän palveluksessa1877 20, meni naimisiin Lucy Stringhamin kanssa 1.marraskuuta; vaimo kuoli vuonna 18931880 23, kutsuttiin vaarnanjohtajaksi1882 25, asetettiin apostoliksi presidentti GeorgeQ. Cannonin kätten alla, joka oli neuvonantajaensimmäisessä presidenttikunnassa1883–84 26–27, palveli lähetystyössä Amerikan intiaanienkeskuudessa1901–1906 43–48, palveli Japanin ensimmäisenlähetyskentän johtajana, sitten Brittein saartenja Euroopan lähetyskenttien johtajana1916 60, tuli kahdentoista apostolin kooruminpresidentiksi1918 62, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidenttiJoseph F. Smithin kuoltua1945 88, kuoli 14. toukokuuta Salt Lake CityssäHÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1918–1945)1919, 1923, 1927 Vihki temppelit Havaijissa, Albertassa jaArizonassa1921 Järjesti ensimmäiset kirkon ohjelmat nuorilleaikuisille1924 Ensimmäinen yleiskonferenssin radiolähetys1925 Ensimmäinen lähetyskenttä järjestettiinEtelä-Amerikassa1926 Uskontoinstituuttiohjelma aloitettiin1930 Kirkko juhli sadatta vuosipäiväänsä(jäseniä oli noin 670 000)1936 Järjesti kirkon huoltotyöohjelman1941–44 Pani alulle ohjelmat, joilla autettiin asevoimissapalvelevia kirkon jäseniä toisen maailmansodanaikanaPresidentti Heber J. Grantin elämä1. ”Hieman ennen kuolemaansa marraskuussa 1918 presidenttiJoseph F. Smith tarttui kädestä Heber J. Grantia, jokaoli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti,ja sanoi: ’Herra siunatkoon sinua, poikani, Herra siunatkoonsinua, sinulla on hyvin vastuullinen tehtävä. Muista aina,että tämä on Herran työtä, eikä ihmisen. Ja Herra on suurempikuin ainoakaan ihminen. Hän tietää, kenen hän haluaa johtavankirkkoaan, eikä Hän koskaan erehdy.’ Heber J. Grantistatuli kirkon seitsemäs presidentti 62-vuotiaana palveltuaanapostolina vuodesta 1882 lähtien.2. Nuorena miehenä ja läpi koko elämänsä Heber oli epätavallisenpäättäväinen tavoitteidensa saavuttamisessa. Koskahän oli leskiäitinsä kasvattama ainoa lapsi, hän eli tietyllätavalla suojassa muiden ikäistensä poikien puuhilta. Pyrkiessäänbaseball-joukkueeseen häntä kiusattiin hänen kömpelyydestäänja taidon puutteestaan, eikä häntä hyväksytty joukkueeseen.Heber ei kuitenkaan lannistunut vaan harjoitteliuseita tunteja sinnikkäästi pallon heittämistä, ja lopulta hänpääsi erääseen toiseen joukkueeseen, joka voitti useita paikallisiamestaruuksia.3. Ollessaan nuori poika Heber halusi tulla kirjanpitäjäksisaatuaan tietää, että kirjanpitäjänä voi ansaita paljon enemmänkuin hänen silloisessa työssään kengänkiillottajana.Siihen aikaan kirjanpitäjältä vaadittiin hyvää käsialaa, muttahänen käsialansa oli niin surkeaa, että pari hänen ystävistäänoli sanonut sen muistuttavan harakanvarpaita. Tälläkäänkertaa hän ei masentunut vaan harjoitteli tuntikausia käsialaansa.Myöhemmin hän tuli tunnetuksi kauniista käsialastaan,ja lopulta hän opetti kaunokirjoitusta yliopistossa jahäntä pyydettiin usein kirjoittamaan puhtaaksi tärkeitä asiakirjoja.Hän oli erinomainen esimerkki monille ihmisille,jotka näkivät hänen päättäväisyytensä tehdä parhaansa palvellessaanHerraa ja lähimmäisiään.4. Presidentti Grant oli viisas ja menestyvä liikemies, ja nämätaidot auttoivat häntä johtamaan kirkkoa maailmanlaajuisentaloudellisen laman aikana ja sen yli, sekä opastamaan kirkonjäseniä selviytymään laman aiheuttamista henkilökohtaisistaongelmista. Hän uskoi lujasti omavaraisuuteen ja siihen, ettätuli turvautua Herraan ja omaan ahkeraan työhön eikä valtiontukeen. Hän siunasi monia puutteenalaisia ansaitsemillaanrahoilla.196


5. 1930-luvulla monien muiden maailman ihmisten tavoinmyös pyhät kamppailivat työttömyyden ja köyhyydenkourissa suuren lamakauden aikana. Vuonna 1936 presidenttiGrant perusti Herralta saamansa ilmoituksen mukaisestikirkon huoltotyöohjelman avustamaan puutteenalaisia sekäauttamaan kaikkia jäseniä tulemaan omavaraisiksi. Ensimmäinenpresidenttikunta sanoi tästä ohjelmasta: ’Meidän ensisijainentarkoituksemme, sikäli kuin se olisi mahdollista,oli perustaa ohjelma, jonka toimiessa päästäisiin eroon joutilaisuudenkirouksesta sekä sosiaaliapuun liittyvistä epäkohdistaja kansamme keskuudessa alettaisiin taas arvostaariippumattomuutta, ahkeruutta, säästäväisyyttä ja itsekunnioitusta.Kirkon tavoite on auttaa ihmisiä auttamaan itseitseään. Työ on kohotettava jälleen vallitsevaksi periaatteeksikirkkomme jäsenten elämässä.’6. Presidentti J. Reuben Clark jr, joka palveli 28 vuoden ajanneuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa, painottiseuraavaa: ’Huoltotyösuunnitelman todellinen pitkänaikavälin tavoite on kasvattaa kirkon jäsenten luonnetta,niin antajien kuin saajienkin, sekä pelastaa se, mikä on kallisarvoistasyvällä heidän sisimmässään, ja saattaa hengenpiilevä rikkaus kukoistamaan ja tuottamaan hedelmää.’7. Vuonna 1936 perustettiin kirkon huoltokomitea valvomaanhuoltotyöponnisteluja kirkossa. Pioneer’in vaarnan johtajaHarold B. Lee nimitettiin komitean toiminnanjohtajaksi. Myöhemminkehitettiin Deseret Industries -kauppoja auttamaantyöttömiä sekä vammaisia, ja maatiloja ja tuotantolaitoksiaperustettiin auttamaan puutteenalaisia. Nykyäänkin huoltotyöohjelmaon siunauksena tuhansille ihmisille auttaensekä puutteenalaisia kirkon jäseniä että muita köyhissä oloissaeläviä ihmisiä eri puolilla maailmaa.kohti omaa kirkkoaan, kun hän sattui näkemään tuhkatynnyrissäkannettoman kirjan. Hän otti kirjan käteensä, kääntelisen sivuja, ja ensimmäistä kertaa elämässään hän näki nimetNefi, Moosia, Alma ja Moroni. Hän tunsi innoitusta lukeakirja, vaikkei hän tiennytkään sen nimeä tai alkuperää, ja hänpäätti myös kysyä rukouksessa, onko se totta. Hän kertoi,että näin tehdessään ’ilon tunne, kuten löytäessä jotakin kallisarvoistaja ainutlaatuista, lohdutti sieluani, ja täytyin sellaisestailosta, jota on mahdotonta kuvailla ihmiskielellä’. Hänalkoi opettaa kirjan periaatteita kirkkonsa jäsenille. Hänenkirkkonsa johtajat nuhtelivat häntä siitä ja jopa käskivät häntäpolttamaan kirjan, mistä hän kieltäytyi.9. Myöhemmin Vincenzo palasi Italiaan, ja siellä hän saivuonna 1930 tietää, että kirjan oli julkaissut MyöhempienAikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Hän kirjoittikirkolle Utahiin kirjeen, ja se vietiin edelleen presidenttiGrantille. Presidentti Grant lähetti hänelle italiankielisenMormonin Kirjan ja antoi Vincenzon nimen Euroopanlähetyskentän johtajalle. Sota-ajan mukanaan tuomat vaikeudetsaivat kuitenkin aikaan sen, ettei Vincenzoa voitukastaa vielä moneen vuoteen, mutta vihdoin tammikuun18. päivänä 1951 hänestä tuli kirkon jäsen, ja hän olisiten myös ensimmäinen, joka kastettiin Sisilian saarella.Viisi vuotta myöhemmin hän sai temppelipyhityksensäSveitsin temppelissä.10. Toukokuun 6. päivänä1922 presidentti Grant vihkikirkon ensimmäisen radioaseman.Kaksi vuottamyöhemmin radioasemaalkoi lähettää yleiskonferenssinkokouksia tarjotensiten yhä useammille kirkonjäsenille mahdollisuudenkuulla johtavien auktoriteettiensanoman. Hieman senjälkeen heinäkuussa 1929 tabernaakkelikuoro lähetti ensimmäisenohjelmansa Music and the Spoken Word. Tämä viikoittainlähetettävä ohjelma koostui innoittavasta musiikista jaluetuista ajatuksista, ja sitä on lähetetty näihin aikoihin saakkaja lähetetään edelleenkin joka viikko.11. Presidentti Grant kuoli toukokuun 14. päivänä 1945. Hänen27 vuotta kestänyt palvelukautensa kirkon presidenttinäon ollut toiseksi pisin vain Brigham Youngin palveltua kauemmin.”(Perintömme, s. 107–110.)Lukutehtävän ymmärtäminen8. Lähetystyön jatkaessa kiihtyvää kasvuvauhtiaan presidenttiGrantilla oli merkittävä osuus eräässä varsin epätavallisessakääntymyskokemuksessa. Italialainen pappi Vincenzo diFrancesca oli kävelemässä pitkin katua New York CityssäPresidentti Heber J. Grantin elämäSuuri lamakausi (kappale 5)– Äärimmäisen köyhyydenaika koko läntisessä maailmassaOmavarainen (kappale 5) –Kyvykäs huolehtimaan itseitsestäänJoutilaisuus (kappale 5) –LaiskuusSosiaaliapu (kappale 5) –Valtiolta tai kunnalta saatavavastikkeeton raha tai palvelu197


Heber J. Grantin opetuksia ja todistus12. Vuonna 1925 presidentti Heber J. Grantja hänen neuvonantajansa ensimmäisessäpresidenttikunnassa julkaisivatseuraavan uhkapeliä koskevan lausunnon:”Kirkko on vastustanutja vastustaa kantaansa muuttamattauhkapeliä sen kaikissa muodoissa.Se vastustaa kaikkeaonnenpeliä, kaikkia ammatteja janiin sanottuja liiketoimia, jotka ottavatjoltakulta hänen omistamaansarahaa antamatta siitä sen arvoista vastinetta.Kirkko vastustaa kaikkia toimia, joidenpyrkimyksenä on kannustaa uhkarohkean keinottelunhenkeä, erityisesti sellaisia, jotka ovat omiaan alentamaan taiheikentämään sitä korkeata siveellistä tasoa, jota kirkon jäsenetja yhdyskuntamme kokonaisuutena ovat aina ylläpitäneet.”(Lainattu artikkelissa Dallin H. Oaks, ”Uhkapeliin liittyväpaha”, Valkeus, elokuu 1973, s. 318.)13. Toisen maailmansodan aikana monet eri maiden kirkonjäsenet joutuivat lähtemään sotaan, joskus jopa taistelemaantoisiaan vastaan. Lausunnossa, joka luettiin huhtikuun1942 yleiskonferenssissa, presidentti Heber J. Grant jahänen neuvonantajansa ensimmäisessä presidenttikunnassasanoivat:14. ”Kristuksen evankeliumi on rakkauden ja rauhan, kärsivällisyydenja pitkämielisyyden, sävyisyyden ja anteeksiannon,ystävällisyyden ja hyvien tekojen, lähimmäisenrakkauden javeljellisen rakkauden evankeliumi. – –15. Vihalla ei ole mitään sijaa vanhurskaiden sielussa. – –16. – – Viha on syntyisin Saatanasta; rakkaus on Jumalan jälkeläinen.Meidän on ajettava viha sydämestämme, jokaisenmeistä, eikä päästettävä sitä enää koskaan sinne takaisin. – –17. Sata vuotta kirkkoa on ohjattu seuraavin periaattein:[He lainasivat kohtaa LK 134:1–6, 8.]18. Kuuliaisina näille periaatteille kirkon jäsenet ovat ainatunteneet velvollisuudekseen nousta puolustamaan maataan,kun kutsu sotaan on kuulunut. – –19. – – Nykyisessä sodassa on kuollut vanhurskaita kirkonmiehiä molemmissa leireissä, jotkut hyvin sankarillisesti omanmaansa tähden. Kaikessa tässä kansamme on palvellutuskollisesti maata, jonka kansalaisia tai alaisia he ovat, niidenperiaatteiden mukaisesti, jotka olemme jo lausuneet. – –20. – – Kun – – perustuslaki ja kuuliaisuus – – [kohdassaLK 98:4–7 opetetuille] periaatteille kutsuu kirkon miehetminkä tahansa maan asepalvelukseen, jolle he ovat alamaisia,heidän tärkein siviilivelvollisuutensa edellyttää, ettähe vastaavat tähän kutsuun. Jos he noudattaessaan tätä kutsuaja totellessaan niitä, jotka ovat heidän johtajiaan, joutuvatriistämään hengen niiltä, joita vastaan he taistelevat, se ei teeheistä murhaajia. – –21. Koko maailma on keskellä sotaa, joka näyttää pahemmaltakuin koskaan. Kirkko käsittää koko maailman. Sen uskollisiajäseniä on molemmissa leireissä. Nämä ovat sotaakäyvien valtojenviattomia välikappaleita. Kummallakin puolella heuskovat taistelevansa kodin, isänmaan ja vapauden puolesta.Kummallakin puolella veljemme rukoilevat voittoa samaltaJumalalta, samassa nimessä. Kumpikin puoli ei voi olla täysinoikeassa; ehkäpä kumpikaan ei ole rikkeetön. Jumala onhyväksi katsomanaan aikana ja omassa yliherruudessaanantava oikeuden toteutua ja oikaiseva ristiriidat. – –22. Nuorille miehillemme, jotka astuvat palvelukseen, palvelivatpahe ketä tai missä hyvänsä, me sanomme: eläkääpuhtaina, pitäkää Herran käskyt, rukoilkaa Häntä jatkuvastipitämään teidät totuudessa ja vanhurskaudessa, eläkäärukouksenne mukaan ja mitä teille sitten tapahtuukin, Herraon kanssanne eikä teille tapahdu mitään, mikä ei olisi Jumalankunniaksi ja kirkkaudeksi ja teidän pelastukseksenneja korotukseksenne.” (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu1942, s. 90–91, 93–96.)23. ”Jätän teille todistukseni, että Jumala elää, että Jeesus onKristus, että Joseph Smith oli ja on Jumalan profeetta. – –Kuinka minä tiedän tämän? Tiedän sen yhtä hyvin kuin tiedän,että seison edessänne tänä iltana. Tiedän kuumuuden,tiedän kylmyyden; tiedän ilon ja tiedän surun; ja sanon teille,että murheen hetkellä, ahdistuksen hetkellä, kuoleman hetkelläJumala on kuullut minun rukoukseni ja vastannut niihinja tiedän, että Hän elää. Tästä todistan teille.” (”FarewellAddress of Apostle Heber J. Grant”, Improvement Era, heinäkuu1901, s. 691.)Lukutehtävän tutkiminenTee tehtävät A ja B, kun tutkit kohtaa ”Presidentti Heber J.Grant”.AAseta kaksi tavoitetta1. Tutki kappaleet 1–11 ja tee luettelo viidestä presidenttiHeber J. Grantin saavutuksesta, jotka ovat mielestäsitärkeitä.2. Kirjoita lyhyesti, kuinka hän mielestäsi kykeni suoriutumaannäistä tehtävistä, ja mitä vaikeita haasteita hänen olivoitettava, että hän pystyi selviytymään niistä.3. Kirjoita kaksi tavoitetta, jotka itse haluaisit saavuttaa,ja kuvaile vaikeuksia, jotka luulet olevan tielläsi, kun pyritsaavuttamaan ne. Selitä, mitä aiot tehdä saavuttaaksesitavoitteesi, ja kuinka pitkään luulet vievän, ennen kuin oletsaavuttanut ne.198


BOpastusta tärkeiden päätöstentekemiseenLue seuraavat tilanteet ja mieti sitten, mikä presidentti HeberJ. Grantin opetus tai todistus sopii parhaiten kuhunkintilanteeseen. Selitä myös lyhyesti, mitä kunkin tilanteen henkilönpitäisi mielestäsi tehdä ja miksi.1. Olivian paras ystävä kuoli äskettäin auto-onnettomuudessa.Hän on järkyttynyt ja miettii, onko Jumala sittenkääntodella olemassa.2. Jaakko aikoo ostaa arvan, jolla on mahdollisuus voittaamiljoona euroa. Hänellä olisi käyttöä rahoille.3. Seppo on sotilas armeijassa, joka käy sotaa. Hän on huolissaansiitä, että hän joutuu mahdollisesti surmaamaanvihollispuolen sotilaita.4. Marian on vaikea löytää työpaikkaa. Hän päättää, että onhelpompaa ilmoittautua työttömyyskortistoon ja saada jokakuukausi työttömyyskorvausta. Silloin ei tarvitse tehdätöitä.PresidenttiGeorge Albert SmithJalo palvelijaPresidentti Thomas S. Monson, neuvonantaja ensimmäisessäpresidenttikunnassa, esitti seuraavan kertomuksenpresidentti George Albert Smithistä: ”Junius Burt SaltLake Citystä, joka työskenteli pitkään kadunrakennusosastolla,kertoi koskettavan ja innoittavan kokemuksen. Hänkertoi, että eräänä kylmänä talviaamuna hän oli mukanakatuja puhdistavassa ryhmässä, joka poisti suuria jääkimpaleitakatujen viemäreistä. Vakinaista ryhmää oli auttamassaväliaikaisia työntekijöitä, jotka kipeästi tarvitsivattyötä. Eräällä tällaisella työntekijällä oli yllään vain ohutvillapaita, ja hän kärsi kylmyydestä. Hoikka mies, jolla olihyvin hoidettu parta, pysähtyi ryhmän luona ja kysyityöntekijältä: ’Tällaisena aamuna teillä pitäisi olla enemmänyllänne kuin tuo villapaita. Missä takkinne on?’Mies vastasi, että hän ei omistanut takkia. Silloin häntäpuhutellut mies otti yltään oman takkinsa, ojensi sen miehelleja sanoi: ’Saatte tämän takin. Se on paksua villaaja pitää teidät lämpimänä. Minä olen työssä tuossa vastapäätä.’Tämä tapahtui South Temple -kadulla. Laupiassamarialainen, joka käveli kirkon hallintorakennukseen päivittäiseentyöhönsä ilman takkiaan oli MyöhempienAikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidenttiGeorge Albert Smith. Hänen antelias ja epäitsekästekonsa kertoi hellästä sydämestä. Hän oli todellakin veljensävartija.” (”Veljeni vartija”, Valkeus, heinäkuu 1990,s. 42–43.)HÄNEN ELÄMÄNSÄ (1870–1951)1870 Syntyi 4. huhtikuuta JohnHenry Smithin ja SarahFarr Smithin perheeseenSalt Lake Cityssä1891 21, palveli lähetystyössäeteläisessä Utahissa1892 22, meni naimisiin LucyEmily Woodruffin kanssa;vaimo kuoli vuonna 19371892–94 22–24, palveli lähetystyössäYhdysvaltain kaakkoisosissa,vaimo Lucy oli hänenmukanaan lähetystyössä1903 33, asetettiin apostoliksi presidenttiJoseph F. Smithin kätten alla1919–21 49–51, palveli Euroopan lähetyskentän johtajana1921 51, kutsuttiin johtamaan kirkon nuortenmiesten ohjelmaa1943 73, tuli kahdentoista apostolin kooruminpresidentiksi1945 75, hyväksyttiin kirkon presidentiksi presidenttiHeber J. Grantin kuoltua1951 81, kuoli syntymäpäivänään 4. huhtikuutaSalt Lake CityssäHÄNEN PRESIDENTTIKAUTENSA (1945–1951)1945 Alkoi lähettää lähetyssaarnaajia moniin sellaisiinosiin maailmaa, joihin kirkko ei ollut päässyt toisenmaailmansodan aikana; vihki Idaho Fallsintemppelin Idahossa1946 Alkoi lähettää ruokaa ja muita tarvikkeitaEuroopan pyhille, jotka kärsivät hätää toisenmaailmansodan jälkeen1950 Aamuseminaarit aloitettiinPresidentti George Albert Smithin elämä1. ”Heber J. Grantia seurasi kirkon presidenttinä GeorgeAlbert Smith. Presidentti Smith, jonka oma elämä oli esimerkkinäevankeliumin mukaisen elämän tuomasta onnesta,todisti: ’Jokainen mainitsemisen arvoinen onni ja ilo on ollutseurausta Jumalan käskyjen pitämisestä sekä Hänen ohjeidensaja neuvojensa noudattamisesta.’2. Jumalan käskyjen ja kirkon johtajien neuvojen noudattaminenoli ollut vanhurskauden kaavana presidentti Smithinperheessä sukupolvien ajan. George Albert sai nimensä isänsäisän George A. Smithin mukaan, joka oli profeetta Josephinserkku ja toimi presidentti Brigham Youngin neuvonantajana.George Albertin isä John Henry Smith palveli ensimmäisessäpresidenttikunnassa Joseph F. Smithin ollessa kirkon presi-199


denttinä. George Albert Smith kutsuttiin kahdentoista apostolinkoorumiin 33-vuotiaana. John Henry ja George Albertpalvelivat kahdentoista koorumissa yhdessä vuodesta 1903vuoteen 1910. Tuo on ollut ainoa kerta tässä armotaloudessa,jolloin isä ja poika ovat yhtä aikaa palvelleet kahdentoistakoorumissa.Presidentti George Albert Smith, Yhdysvaltain presidentti Harry S. Trumanja Herbert Maw, Utahin kuvernööri3. George Albert Smithin 42 vuotta kahdentoista koorumissaolivat täynnä ja