MM440_käyttöesimerkki 04_jarrukatkojan aktivointi - Siemens

siemens.fi

MM440_käyttöesimerkki 04_jarrukatkojan aktivointi - Siemens

s Micromaster 440Käyttöesimerkki 4MM440-taajuusmuuttajan jarrukatkojan aktivointiTaajuusmuuttajan jarrukatkoja voidaan aktivoida sen jälkeen, kun ulkoinen jarruvastus on kytkettyliittimien B+/DC+ ja B- väliin. Kytkennät tehdään aina jännitteettömässä tilassa. Vastuksen tyyppi jaohmi-määrä on aina tarkistettava. Liian pieni ohmi-määrä ylikuormittaa (tuhoaa) jarrukatkojan.MM440-taajuusmuuttajassa on välipiirijännitesäädin, jonka tehtävänä on estää turhien ylijännite- taialijännitelaukaisujen esiintymistä sovelluksissa, joissa on suuri huimamassa ja taajuusmuuttajassa eiole jarruvastusta. Tämän takia on tärkeää, että välipiirijännitesäädin kytketään pois päältä, kunjarrukatkoja otetaan käyttöön.• Tämän esimerkin asetukset edellyttävät, että taajuusmuuttajan ja moottorin tehot sopivat toisiinsa sekä että pikakäyttöönottoon suoritettu pikakäyttöohjeen sivun 12 mukaisesti.Parametrointi voidaan suorittaa BOP- tai AOP-paneelin avulla sekä PC:nkautta (Starter tai Drive Monitor). Sovelluksen toimivuuden edellytys on ammattitaitoinen suunnittelu ja parametrointi.Siemens ei vastaa suunnittelussa ja/tai parametroinnissa tapahtuneiden virheiden aiheuttamista vahingoista. Tämä käyttöesimerkkion vapaasti käytettävissä ja muutettavissa käyttäjän vastuulla.1/3AC 200V - 240V3AC 380V - 480VPEToimitusrajaUlkoinenjarruvastusTehtaallaasennettu lenkkiRL, N, (L1, L2) PEtaiL1, L2, L3DC/R+B+/DC+B-DC-ACDC- +JogFnOhjauspaneeli (lisälaite)PKotelokokoA - FADA10V+ 10V 2AIN1+ 3AIN1- 4AIN2+ 10DI AIN2- 11DIN1 5DIN2 6DIN3 7DIN4 8DIN5 16DIN6 17Eristetty +24V 9(100 mA)0V 28Eristetty‡ 4,7 kW10 VTaajuusohjeKäyntiin eteenSuunnanvaihtoKuittausKiinteä taajuus 4Kiinteä taajuus 5Kiinteä taajuus 6UlkoisenjarrukatkojanliitäntäpisteD/L+C/L-KotelokokoFX ja GXCPUDAPTCA 14PTCB 15AOUT1+ 12AOUT1- 13MoottorinTermistori taiKTY-anturiMaks 500 W mALähtötaajuus+Ei käytetäON ON60 HzDAAOUT2+ 26AOUT2- 27Maks 500 W mALähtötaajuus50 HzDIP-kytkinI/O – kortin allaCOM 20NO 19NC 18Rele 1COM 22DCNO 21Rele 230 V DC / 5A (resistiivinen)250 V AC / 2A (induktiivinen)ACAIN1 AIN20-20 mACOM 25NO 24NC 23Rele 30-10 VDIP-kytkinI/O - kortillaRS485P+ 29N- 30PEU, V, WM3~Sovellukset_MM440 Sivu 1 / 2 2005-08-17/BAA&D Käytöt


s Micromaster 440Käyttöesimerkki 4MM440-taajuusmuuttajan jarrukatkojan aktivointiParametri Indeksi Arvo Parmetritoiminta Valittu toiminta003 1 Parametrointilukko (oikeus) Normaali0700 0 2 Ohjauspaikan valinta Riviliittimet (digitaalitulot)0701 0 1 Digitaalitulon 1 toiminta Käyntiin eteen0702 0 12 Digitaalitulon 2 toiminta Suunanvaihto0703 0 9 Digitaalitulon 3 toiminta Kuittaus0704 0 15 Digitaalitulon 4 toiminta Kiinteä taajuus 4 (P1004)0705 0 15 Digitaalitulon 5 toiminta Kiinteä taajuus 5 (P1005)0706 0 15 Digitaalitulon 6 toiminta Kiinteä taajuus 6 (P1006)0731 0 52.3 Lähtöreleen 1 toiminta Häiriö0732 0 52.7 Lähtöreleen 2 toiminta Varoitus0733 0 0 Lähtöreleen 3 toiminta Vapaasti ohjelmoitava0771 0 21 Analogilähdön 1 toiminta Lähtötaajuus0771 1 21 Analogilähdön 2 toiminta Lähtötaajuus1000 0 2 Taajuusohjeen valinta Analogitulo 11080 0 0 Minimitaajuus 0 Hz1082 0 50 Maksimitaajuus 50 Hz ( skaalaus P2000 = 50 Hz)1120 0 10 Kiihdytysaika 10 s1121 0 10 Jarrutusaika 10 s0601 0 0 Moottorin lämpötilan valvonta Ei aktivoitu1237 - 1 Jarrukatkojan aktivointi Aktivoitu (5% ED, jarrutusaika 12 s)1240 0 0 Välipiirijännitesäätäjän aktivointi Arvo 0 = toiminta estettySovellukset_MM440 Sivu 2 / 2 2005-08-17/BAA&D Käytöt

More magazines by this user
Similar magazines