Nro 2/2012 - 5.5.2012 (pdf) - Kouvola

kouvola.fi

Nro 2/2012 - 5.5.2012 (pdf) - Kouvola

MessuterveisetOma mökki messut 27.-31.3.2012OmaMökki-messuilla Helsingissä maaliskuun lopussa Kouvolaoli esillä uudella ilmeellä, joka ihastutti messukävijöitä.Kouvola toki tunnetaan, mutta on asioita, joita ei vielä osatayhdistää uuteen Kouvolaan. Ihmetystä herättivät 450 järveämmeja vetovoimakohteemme Mustila, Repovesi , Tykkimäkija Verla kiinnostivat.TULOSSA:Runsas kulttuurikesä 2012Kaupungin monet tapahtumat tarjoavat paljon nähtävää jakoettavaa – ainutlaatuisia elämyksiä. Viikingit kohtaavatVerlassa, Kuusaan Puistojuhla herää henkiin, opastetut kävelykierroksetKouvolassa jatkuvat ja bussillakin pääsee tapahtumiin.Kolmatta Kouvola-päivää 8.5. ja Taiteiden Yötä24.8.unohtamatta.Kouvola-tuotteetKouvola-päivänä 8.5.myydään uusia Kouvola-tuotteita kirjastoissaja sen jälkeen kaupungin yhteispalvelupisteissä, Matkailutoimistossaja Poikilon museokaupassa Kouvola-talolla.Tutustu ja ihastu.PääkirjoitusAnne Käki, yhteyspäällikköMEIDÄN KOUVOLA.IHMEEN HIENO KAUPUNKI.Luet parhaillaan uudistunutta Kouvolan kaupungin tiedotuslehteä. Senoudattaa maaliskuun alussa julkaistun uuden Kouvola-brändin visuaalistailmettä, josta on jo saatu vähän maistiaisia. Värikäs ja moni-ilmeinenvisuaalinen ilmiasu tekee viestinnästämme jatkossa hyvin erottuvaa.Uuden näköinen Kouvola-tiedotuslehti on sisällöltään tuttu. Tiedotuslehtitukee ja täydentää kaupungin muuta ulkoista viestintää. Se välittäätietoa kaupungin palveluista, taustoittaa tapahtumia ja kokoaa ajankohtaisiaasioita. Lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja lehteä voi lukeamyös selattavana versiona Kouvolan kaupungin verkkosivuilla. Tämäjulkaisu postitetaan myös kaikille uuden Kouvolan ulkopuolella asuvallevapaa-ajanasukkaallemme jo kolmatta kertaa.Rohkeasti uudistettu kaupungin ilme on saanut pääosin positiivista jainnostunutta palautetta. Puhelin on soinut ja sähköposti täyttynyt ihmeenhienoista ideoista ja ehdotuksista tuoda Kouvola-brändiä esille.Tuntuu hyvältä kun kaupunkilaiset ovat ottaneet ilmeen vastaan myönteisestija lähteneet mukaan tekemään työtä meidän yhteisen Kouvolanmielikuvan kirkastamiseksi.ei ole enää entisensä. Meitä mainelähettiläitä on nyt niin paljon että olisiupeaa, jos hyvä kello kaupungista kuuluisi kauas, ystävien, tuttavien taisukulaisten välityksellä. Pistetään sana kiertämään siitä kaikesta mistäme saamme iloita ja nauttia arjessamme joka päivä.Tässä lehdessä ja liitteenä olevassa Tapahtumakalenterissa on kerrottuuseista kesän tapahtumista. Tänä kesänä on aika tutustua Repovedenkansallispuistoon ja ennätyskukintaan Mustila Arboretumissa , vieraillaVerlassa tai viedä lapset Katujunalla Tykkimäen huvipuistoon. Maaseutukintulee kaupunkiin elokuussa uuden Meidän Maaseutu -festifvaalinvoimin, lajissaan ensimmäiseen Suomessa.Iloitaan ja hurvitellaan – nautitaan kesästä Kouvolassa.”Luonnostaan tuntematon ” - Ihmeen hieno kaupunkimme sisältää paljonmoni-ilmeisyyttä ja erityislaatuisia piirteitä ja faktoja, joita on aikaryhtyä nostamaan esille ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. UudessaKouvolassa on paljon hyvää, joka odottaa edelleen kertojaansa. KouvolaKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 3 .


Ihmeen hieno kaupunkiKouvolan kaupungin uusi visuaalinenilme lanseerattiin maaliskuunalussa. Rohkeasti uudistetunKouvola-ilmeen vastaanotto onollut ensimmäisten kuukausien aikanailoista, myönteistä ja erittäininnostunutta.Värikkään ja moni-ilmeisen visuaalisen ilmeenja selkeän viestinnällisen otteen avullaon tarkoitus lisätä kaupungin vetovoimaisuuttaja tuoda kaupunkiamme esiin uusista ihmetystäaiheuttavista näkökulmista. Tärkeimpänätulevien vuosien tavoitteena on pyrkiämuuttamaan Kouvola- mielikuvaa eri kohderyhmissämarkkinoinnin, sisäisen ja ulkoisenviestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnankautta – yhdessä.Ytimessä uudelleenajatteleva kaupunkiUusi Kouvola ei olisi syntynyt, mikäli ei olisioltu valmiita ajattelemaan uudelleen.Uudelleen ajattelu on ollut ja tulee olemaanse voimavara, jonka kautta voimme olla sekäedelläkävijä että selvitä edelleen kasvun paikoista.Olemme muutoksen rohkeita kohtaajia.Tällainen uudelleen ajattelu on määriteltymyös brändimme ytimeen. Kouvolan brändityöntavoitteena on lisätä ja terävöittää kaupunginvetovoimaisuutta uusille asukkaille,yrittäjille ja matkailijoille ja tukea kaupunkianäin kohti sen strategisia tavoitteita. Nyt vaaditaansen mukaista markkinointia ja viestintää.Tavoitteena on herättää kaupunkilaisetnäkemään kotikaupunkinsa uusin silmin.Brändin persoonallisuusKouvola-brändin persoonallisuudessa korostuukymenlaaksolaisuus – aidot ja välittömätpersoonat, sitkeät arjen puurtajat, vastoinkäymisistähuumoria ammentavat ajattelijatja vaatimattomuus, joka on vailla vertaansa.Persoona tuo esiin kouvolaisuuden yhteisenäylpeydenaiheenamme.Mielikuvat uusiksiKeskeinen haaste uudella Kouvolalla on senvanha maine. Tavoitteena on nostaa esiinKouvolan ihmeen hienoja vetovoimatekijöitäja muuttaa osin yksipuolista mielikuvaa vanhastaKouvolasta moni-ilmeisen uuden Kouvolanmukaiseksi. Uusi kaupunki on täynnäerityislaatuisia piirteitä niin luonnon, ilonkuin asenteenkin saralla. Nyt on aika nostaaesiin uuden Kouvolan sisälle piilotettuja faktojaesille ja linkittää ne ymmärryksen tasollaosaksi mielikuvia. Tavoitemielikuvina on säilytetty”kolmea koota” – kiehtova, kodikas jakehittyvä.Uusi viesti - Ihmeen hienokaupunkiVaikka rakennemuutos on kohdellut Kouvolaakovasti, niin monessa asiassa Kouvola onjo muita edellä. Uudistumisesta viestii myösuusi brändi, jota lähdetään yhteisin voiminrakentamaan. Brändin uudistuksella tuetaanvoimakkaasti kaupungin yhdistymistä entistäeheämmäksi kokonaisuudeksi, jossa niinasukkaat, yrittäjät kuin matkailijat viihtyvät.Uudessa Kouvolassa on paljon hyvää, jokaedelleen odottaa kertojaansa. Kouvola ansaitseeja voi lunastaa nykyistä paremman imagonja maineen ja voi nostaa itsensä esille ihmeenhienona kaupunkina. Viesti ei ole slogan tyyppinenhokema, vaan näkökulma tarkastellaKouvolan monitahoista hienoutta.Uusi ilme - Mitä ihmettä?Kouvolan markkinoinnissa keskeistä ettämarkkinointi itsessään aiheuttaa aina ihmetystä.Uutta ilmettä on Kouvolan kaupunginja Kouvola Innovation Oy:n kanssa ollut tekemässäkaakkois-suomalainen bränditoimistoNitro ID ja kouvolalaislähtöinen graafinentaiteilija Kustaa Saksi. Amsterdamissa asuva jamm. Nikelle, Issey Miyakelle ja The New YorkTimesille työskennellyt Saksi on suunnitellutvärikkään Kouvola-kuvituksen, joka kertookokonaisen tarinan kaupungista lukuisine yksityiskohtineen.Uudessa ilmeessä keskeistäroolia näyttelee Ihmettelijä-hahmo, joka silmäileekaupunkia uusista, ihmetystä aiheuttavistanäkökulmista. Ihmettelijällä on kolmepersoonallista ystävähahmoa valpas eränkävijäHerra Puu, eloisa ” Neiti” Luomu ja ahkeraliikemies Toivo eli Topi, joita nähdään myösseikkailemassa kaupungin mainonnassa jamarkkinoinnissa.Alusta yhteisille teoilleUlkoisen vetovoiman lisäämisen rinnalla tavoitteenaon myös seuturakkauden herättäminen.Kaupungin rajojen sisällä tulee myösharjoittaa uudelleen ajattelua, jotta oivallamme,mitä kaikkea uusi Kouvola voi asukkailleentarjota jo nyt ja tulevaisuudessa. Näidentavoitteiden saavuttamiseksi on käynnistettyvaiheittainen useamman vuoden markkinointikokonaisuus.Osaksi kaupungin viestintästrategiaa2011 on laadittu yhteismarkkinointimalli,johon mukaan lähteviä tahojakartoitetaan kaupunginjohtajan ohjauksessa.Yhteismarkkinointimallin luomiseksi haastateltiinelinkeinoelämän, yhteisöjen ja henkilöstönedustajia.Jokainen kouvolalainen asukas, yritys ja yhteisöovat tärkeitä kotiseutunsa markkinoinnissa,kouvolalaisuuden sanansaattajana. Kutsummesinut talkoisiin: uskalla katsoa kotikaupunkiasiuudesta vinkkelistä, innostua ja olla ylpeäKouvolasta.Tämän vuoden aikana kaupungin viestintä tuomarkkinoille tyylikkäitä Kouvola-tuotteita,joita voi käydä ostamassa eri yhteispalvelupisteistäja matkailutoimistosta kaupungintalolta.viestinta@kouvola.fiLisätietoa Kouvola-brändistäwww.kouvola.fi/ihmeenhienoAnne Käki, yhteyspäällikköanne.kaki@kouvola.fiLÄHETÄ IHMEEN HIENOTUOTEIDEA!Info. 4 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Tiesitkö?Kouvolan Putkiradiomuseoon avoinna vuoden ympäri• tiistaisin klo 12-15• sunnuntaisin klo 12-15Tervetuloa!20 vuotta putkiradion lumoaKouvolan Putkiradiomuseo tuotuulahduksen menneiltä ajoilta,jolloin putkiradio oli tärkeinviestinvälittäjä niin rintamalla kuinkotona.Kouvolan Putkiradiomuseon tarina alkoivarsinaisesti vuonna 1991, jolloin KouvolanPutkiradiomuseosäätiö perusti Kaunisnurmellasijaitsevaan veturinkuljettajan taloonputkiradiomuseon. Museo avautui kävijöilleseuraavana vuonna, 1992. Kaupungin radioinnostuson kuitenkin vanhempaa perua; kouvolalainenVesa Harsi keräsi vanhoja radioitajo vuodesta 1967 lähtien kotitaloonsa perustamaansaKouvolan Radiomuseoon. Harsinkokoelma karttui vuosien varrella runsaasti,ja tuhatpäinen kokoelma valtasi lopulta läheskoko talon. 20-vuotisjuhlan alla KouvolanPutkiradiomuseossa tilanne alkaa olla samankaltainen,kun 2500 radion kokoelma täyttääjo kaikki käytettävissä olevat tilat.- Tällä hetkellä emme voi ottaa enää vastaanuusia radioita, kaikki tilat ovat yksinkertaisestitäynnä. Meillä on paljon tavaraa, joka eivarsinaisesti liity putkiradioihin, joten pyrimmeantamaan niitä muualle nähtäväksi jottasaamme itse tilaa lisää putkiradioille, KouvolanPutkiradiosäätiön hallituksen puheenjohtajaKari Taskinen kertoo.Kouvolan Putkiradiomuseon alakerrassa toimiimiljöömuseo, jossa on esillä kunkin aikakaudenasumus putkiradiokauden alustaloppuun, 20-luvulta 60-luvulle. Putkiradiooli yleinen viestinvälittäjä niin sotilaskäytössä,työelämässä kuin kotonakin ennen televisioidentuloa. Putkiradioissa tyyli ja tekniikan kehitysnäkyy siinä missä muussakin elämisessä.Massiiviset putkiradiot olivat parhaimmillaanupeita käsityötaidonnäytteitä, joista oltiinvalmiita maksamaan. Putkiradion viimeisinävuosikymmeninä kompakti koko ja kannettavuusolivat myyntivaltteja – hyvin samaantapaan kuin tänäkin päivänä.Miljöömuseon lisäksi Kouvolan Putkiradiomuseosisältää teknisen museon ja sotilasradiomuseon.Tekninen museo sisältää suurimmanosan Putkiradiomuseon radiolaitteista,noin 2000 putkiradiota. Tekninen museo onavoinna alan harrastajille, ja Putkiradiomuseonopas seuraa mukana. Sotilasradiomuseoodottaa vielä sopivan osaajan löytymistä joukkoihin.- Aina ei löydy sopivia harrastajia tai vanhantekniikan osaajia. Radio kun ei ole enää niin”in” kun tietotekniikka tuli kuvioihin. Radioamatöörejätäällä on, mutta ei niinkään enäävanhan tekniikan taitajia, jotka osaisivat näitäputkiradioita korjata.Museon tilaloista löytyy myös vaihtuviennäyttelyiden tila sekä Kouvolan radioamatööriasema,jossa säätiö järjestää vuosittain radioamatöörikurssin.IsovanhemmattutustumiskäynneilleUusia radioharrastajia tarvitaan myös museonpyörittämiseen, museon perustamisen aikaanKouvolan putkiradiosäätiön hallituksenpuheenjohtaja Kari Taskinen toivoo ettäinnostus radioihin saataisiin herätettyäuusissa sukupolvissa.aloittaneet museonpitäjät kun alkavat olla joiäkkäitä.- Kouvolan oppaat käyvät kyllä ryhmineen,se yhteistyö on toiminut hyvin. Mutta tarvitaanlisää uutta verta omien joukkoihin.Ehkä innostus radioihin saadaan herätettyäuusissa sukupolvissa, järjestämämme radiotoiminnankurssien tai museokäynnin kautta.Isovanhemmat voisivat tulla lastenlastensakanssa tutustumaan, heillä kun on varmastikokemusta putkiradioista ja elämästä sotienjälkeen, ainakin omien vanhempiensa kautta.Kouvolan Putkiradiomuseo on avoinna ympärivuoden tiistaisin ja sunnuntaisin klo 12.00– 15.00 sekä sovittaessa muinakin aikoina.Myös torstain aukioloa pyritään järjestämään,jos resurssit antavat myöten. 20-vuotispäiväänsämuseo juhlistaa hillitysti toukokuussakutsujuhlalla Kouvola-talolla. Kesän tapahtumiinlukeutuu lisäksi Perinneradiopäivä 4.6.KOUVOLAN PUTKIRADIOMUSEOPajaraitti 1, 45100 Kouvolamuseo@putkiradiomuseo.fiwww.putkiradiomuseo.fiInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 5 .


Teksti: Anne KoivistoPalveluohjaajat ikäihmisten tukenaValtakunnallisena tavoitteena ontukea ikäihmisten hyvinvointia jakotona asumista toimintakyvynheikentyessä.Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminenon kaupungin vanhuspalveluiden yksi keskeinentavoite. Väestön ikääntyminen lisää tarvettatukea kotona asumista mahdollisimmanpitkään, joka on usein myös ikäihmisen omatoive.Kouvolassa ikäihmisten varhaisen tuen palveluihinkuuluvat palvelutarpeen arviointikäynnittukevat ikäihmisten kotona selviytymistä.Palveluohjaajilla on merkittävä rooli edellämainitun tavoitteen saavuttamisessa. Palveluohjaajiaon kolme, yksi jokaisella alueella;keskisellä, eteläisellä ja pohjoisella alueella.Palvelutarpeen arvioinnilla selvitetään kotonaasuvan, ei palvelujen piiriin kuuluvanikäihmisen toimintakyky, jonka perusteellaarvioidaan tarvittavan avun ja tuen tarve. 75vuotta täyttäneellä tai vaikeavammaisella,joka saa Kelan korkeinta hoitotukea, on oikeuspalvelutarpeen arviointiin viimeistäänseitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.Muiden ikäryhmien osalta arviointikäyntitehdään mahdollisimman pian. Kiireellisissätapauksissa arviointi suoritetaan välittömästi.Mikäli ikäihminen, omainen tai muu tahotoivoo arviointia myöhemmäksi ajankohdaksi,toimitaan luonnollisesti ikäihmisen toiveidenmukaisesti. Palvelu on ikäihmiselle maksuton.Arviointikäynnin jälkeen kotona asumista tuetaantarvittaessa julkisilla, yksityisillä tai kolmannensektorin palveluilla.Arviointi on vuorovaikutuksellinen tilanne,jossa asiakkaan elämäntilanne, voimavarat jatarpeet ovat keskiössä. Kartoituskäynti tehdäänensisijaisesti kotikäyntinä ja ikäihmisenhalutessa läsnä voi olla läheinen. Käynnilläannetaan aina Senioriopas ja tarpeen mukaanmuita esitteitä.Palvelupyyntö voi tulla kuntalaiselta itseltään,omaiselta tai muulta taholta.Anne Koivistopalveluohjaaja, Keskinen aluevanhuspalvelut@kouvola.fiInfoTiesitkö?Palvelutarpeen arvioinnintoteuttajia ovat:Palveluohjaajakun kyseessä on tilanne, jossa tuetaanikäihmisen omien voimavarojen käyttöäja toimintakykyä kotona. Toimintakykyävoidaan tukea erilaisilla julkisilla, yksityisillätai kolmannen sektorin palveluillaSosiaalityöntekijäikäihmisen kohdalla jolla asioinnin tarveon tullut esiin kriisityön kautta ja on kyseesimerkiksi päihteistä, perhe- ja lähisuhdeväkivallastatai monesta yhtäaikaisestaongelmastaKotihoidonohjaajakun jo palvelutarpeen arviointia pyydettäessätiedetään ikäihmisen tarvitsevankotihoidon palvelujaTukipalveluohjaajakun jo palvelutarpeen arviointia pyydettäessätiedetään ikäihmisen tarvitsevantukipalveluja esimerkiksi ateriapalveluaOmaishoidon palveluohjaajakun tiedetään, että kyseessä on mahdollinenomaishoidontuen asiakas. 6 .Teksti: Asta SaarioVastaanottotyötä lääkärihoitajatyöparimallillaVäestövastuujärjestelmän kokeilu alkoi Suomessavuonna 1988. Kouvolan-Valkealanterveyskuntayhtymässä se otettiin käyttöönvuonna 1992, Jaalassa vuonna 1995 ja Keltakankaallavuonna 1998. Väestövastuujärjestelmässäon omalääkärinä toimivalle lääkärillemääritetty henkilökohtainen vastuuväestö.Kouvolassa väestövastuujärjestelmä on osoittautunutosittain toimimattomaksi. Lääkäripulastajohtuen jäivät henkilöt, joiden alueeltapuuttui lääkäri, käytännössä ilman nimettyäomalääkäriä ja siten heillä oli terveysasemallaasioidessaan aina eri lääkäri. Lääkärit kokivatväestövastuujärjestelmän erittäin kuormittavaksisilloin, kun terveysaseman lääkärimiehitysei ole ollut täysi.Kouvolan kaupungin avovastaanottojen toimintatapaaon ollut välttämätöntä yhtenäistääuuden Kouvolan kaupungin perustamisen yhteydessävuonna 2009. Kouvolan kaupunginterveysasemien vastaanottojen toimintatapojenyhtenäistämiseksi perustettiin keväällä2009 kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänäoli suunnitella ja valmistella yhtenäinen mallivastaanottotoiminnan toteuttamiseksi turvatenpaljon palveluja käyttäville kuntalaisilleomalääkärimahdollisuus hyödyntäen aluevastuumalliaja listautumista. Yhtenäistä uuttaKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012mallia on sovellettu 1.3.2010 alkaen kaikillaKouvolan oman tuotannon terveysasemilla.Uudessa toimintamallissa korostuvat palvelujärjestelmänasiakaslähtöisyyden lisäksituottavuuden ja tehokkuuden kehittäminentoimintojen päällekkäisyyksien ja katveidensijaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että työn- javastuunjaoissa on tavoitteena päästä tärkeitähoito- ja palveluprosesseja tukeviin ratkaisuihin.Uudessa mallissa vastaanottotyötä tekevänlääkärin työaika on yhtenäisesti 37 h/ viikko.Hoitajat on koulutettu tekemään aikaisempaaenemmän itsenäistä vastaanottotyötä ja muidenammattiryhmien konsultaatioita. Listautuminenlääkäreille käynnistyi vähitellen niin,että alkuvaiheessa noudatettiin vielä vanhojaalue- ja hoitosuhdejakoja. Terveysasemilla onmuodostettu neljän-viiden lääkärin ja neljänviidenhoitajan tiimejä, jotka vastaavat alueensaväestön terveystarpeisiin. Näin on tarkoitusturvata vastaanottojen toimivuus vuosilomistaym. muista syistä johtuvista poissaoloista.Listautumismenettelyllä tasataan enemmänterveyspalveluja käyttävien asiakkaiden jakautumistalääkärien ja hoitajien tiimille. Tarkoituksenaon, että listautumismallissa avainasemassaon hoidon tarpeen arvion tehnythoitaja, joka määrittää kuuluuko potilas listautuvaanvai yhteisvastuullisesti hoidettavaanväestöön. Tarkoituksena on turvata paljonpalveluja käyttäville kuntalaisille omalääkärimahdollisuushyödyntäen aluevastuumallia jalistautumista.Asta SaarioTerveydenhuollon palvelujohtajaasta.saario@kouvola.fiListautumismenettelyTasaa lääkäripalveluita enemmän käyttävienasiakkaiden jakautumista tiimeille.Listautujat• Kaikki pitkäaikaissairaat sitä mukaan,kun hakeutuvat lääkärin hoitoon• Paljon terveyspalveluja käyttävätasiakkaat• Listautumattomat potilaat hoidetaanyhteisvastuullisesti oman tiimin sisälläListautuneita on maksimissaan 500/lääkäri.Koko hoidettavan väestön koko onnoin 1700–2000/lääkäri.Mallissa erityishuomion kohteena ovatkotisairaanhoidon potilaat, jotka aluksilistautuvat. Hoitovastuun siirtyessä Kotijavanhuspalveluiden tiimin lääkäreille,listautumisen tarpeen oletetaan vähenevän.Info


Päiväkotien ruuhka-aikaKouvolan päiväkodeissa käy tulevanavuonna vilske. Tulokkaitaolisi enemmän kuin tilat antavatmyöten.Kouvolassa varhaiskasvatukseen osallistuuselvästi aiempaa enemmän lapsia, yli 60 % 1-6-vuotiaista. Perhepäivähoitajien määrän jatkuvastilaskiessa paine kasvaa päiväkoteihinpäin.- Perhepäivähoitaja on valitettavasti kokoajanvähenevä ammattikunta. Nykyiset hoitajatikääntyvät ja jäävät eläkkeelle, eikä uusia hoitajiasaada tilalle samaan tahtiin. Nykyisestä102 perhepäivähoitajasta kymmenkunta onjäämässä pois. Sen kyllä ymmärtää, perhepäivähoitajantyössä kun jaetaan oma koti jahoitajan työ edellyttää muulta perheeltä sitoutumista.Harmi silti, tarvitsisimme kipeästiuusia hoitajia varsinkin keskusta-alueille, varhaiskasvatuspäällikköHelena Kuusisto kertoo.Vuosi 2012–2013 kuluu varhaiskasvatuksessasilti pääpiirteittäin nykyisiä tiloja hyödyntäen.Myllykoskelle uusi päiväkotiKouvolan varhaiskasvatustoimen eteläiselläalueella, Myllykoskella koetaan tulevan vuodensuurin muutos, kun Keltakankaan kouluntiloissa toimiva Myllykosken päiväkodin, Viialanpäiväkodin tilapäisparakin, Saviniemenja Myllykosken ryhmäperhepäiväkotien tiloistaluovutaan, kun Myllykosken uusi päiväkotivalmistuu tammikuun loppuun mennessä.- Tulossa on iso muutos, mutta tiedotammevanhempia siirrosta, ja keskustelu on tervetulluttamyös. Vuorohoito järjestetään jatkossamyös uudessa päiväkodissa.Eteläisellä alueella Anjalan ja Inkeroistenpäiväkodeissa on vielä muutamia paikkoja vapaana,sen sijaan Elimäellä Peippolan päiväkodissasen sijaan on jo täyttä.Pohjoisella alueella on niin ikään tunkua; Valkealanpäiväkotipaikat ovat täynnä, ja esimerkiksiJokelan päiväkotiin oli esiopetukseenilmoittautuneita noin 40, mutta paikkoja vain20. Valkealassa perhepäivähoidosta löytyy vielämuutama vapaa paikka. Pohjoisella alueellanähdään myös tilamuutoksia: Ruusulaaksonpäiväkoti muuttaa Valkealan sairaalan tiloistaNiinirannan toimintakeskuksen tiloihin.Tilojen sopimattomuus vaivaavat muutamiapäivähoitopaikkoja. Uudet tilat ovat hakusessaainakin Upseerin päiväkodin Alokkaidenryhmälle päiväkodille ja Hiivurin päiväkodinylipaikkojen takia Korialla.- Päivähoitoneliöitä pitäisi yksinkertaisestiolla enemmän, ja asianmukaisia tiloja.Asunnot eivät sovellu päivähoitoon, koskapäivähoitotiloilta edellytetään riittävän neliömääränlisäksi tarpeeksi vessoja ja hyvääilmanvaihtoa. Vuoden vaihteessa on odotettavissataas seuraava päivähoitopaikkabuumi ,jolloin tarvitaan 50-100 paikkaakaa.Ainakin joitain helpotuksia on luvassa; Valkealaanaloitetaan ensi vuonna uuden päiväkodinsuunnittelu.Keskisellä alueelta päivähoitopaikkoja puuttuuperäti 23. Hyvää lisätilaa voisi mahdollisestisaada Kiehuvan koululta, mutta etäisyysei välttämättä sovi kaikille.- Kiehuvan koulu sopisi loistavasti luonto- jaympäristökasvatukseen sekä liikuntaan.Tilan puutteessa on selvää, että kaikki eivätsaa haluamaansa päivähoitopaikkaa. Kouvolatekee silti kaikkensa, että esimerkiksi sisaruksetpääsisivät samaan paikkaan. Kaikestahuolimatta kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä;aikamoisia palapelin kokoamistaitoja vaativavarhaiskasvatus sai hyvät tulokset viimeisimmässäasiakastyytyväisyysmittauksessa.Vuorohoito lisääntyyKouvolassa päivähoitoon mietitään erilaisiatoimintamalleja, joilla lapsilähtöisempi hoitoja kasvatus voitaisiin toteuttaa. Yli kolmevuotiaslapsi kaipaa jo vertaisryhmää: tilaa kokeiluun,tutkimiseen ja leikkimiseen ikäistensäkanssa.Nykypäivän työnteko ja palvelualojen kasvaminennäkyy myös varhaiskasvatuksen yksiköissä;kun kaupat ovat auki kellon ympäri,myös hoitopaikoille on tarvetta iltaisin javiikonloppuisin. Niinpä vuorohoidon tarve onyhä kasvussa.Lapsiperheitä palvelevat myös Kouvolan perhepuistotRekolassa, Puutarhurinkadulla jaKuovin perhepuisto Lohitiellä.- Perhepuistoihin ovat kesäasukkaatkin tervetulleita.Lapsen mukana voi tulla vaikkapaisovanhempi mukaan yhteiseen leikkiin jamuuhun mukavaan toimintaan.Helena KuusistovarhaiskasvatuspäällikköPuh. 020 615 7224helena.kuusisto@kouvola.fiwww.kouvola.fi/varhaiskasvatusInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 7 .


Tiesitkö?Kouvola on maastopyöräilynSM-kisakaupunki.MAASTOPYÖRÄILYN(XCO) SM-KILPAILUTMielakan Rinnekeskussu 22.7. klo 10Kilpasarjat: tytöt/pojat 10-18-vuotiaat,miehet/naiset, miesveteraanit 30-50-vuotiaat. Harrastesarja (ei lisenssipakkoa,viivalle pääsee kunhan on kypärä päässäja jonkinlainen maastopyörä).Matkat 3-35 km.Luontokohteet kuntoonTiedustelut Teemu Hämäläinen,puh. 044 361 6668, teme535@luukku.comja Pauli Uitto puh. 050 402 3238,pauli_uitto@hotmail.comInfoKouvolan upeat kulttuuri- ja luontoreititpääsevät oikeuksiinsa kunnostushankkeenmyötä.Kinnon luotsaaman Pohjois-Kymen kulttuuri-ja luontokohteiden kunnostamisprojekti eliKULU kääntää kaupunkilaisten katseet kohtihienoja maisemiamme. Meillä on valtavastinähtävää ja koettavaa ympäristössämme,mutta kaikkia nähtävyyksiä vuodet eivät olekohdelleet helläkätisesti. KULUn tavoitteenaon kunnostaa ajan hampaan kourissa kärsineetreitit ja lisätä yleistä viihtyvyyttä kohteissa.Työ on laaja ja käsittää kunnostustoimia niinVäliväylän rantautumiskohteissa ja Mouhu-Orilammen, Olhavan ja Saarijärven vaellusreiteilläkuin täysin uusia pyöräilyreittejä sekäeläinten tarkkailupisteitä.– Lähes kahden vuoden työ saadaan päätökseentoukokuussa, jolloin asukkaat pääsevätnauttimaan entistä ehommista reiteistä jauusista tuttavuuksista. Projektin tuotoksenasyntyi myös Kouvolan uusi ulkoilu- ja retkeilykartta,joka on myynnissä mm. Kouvolanmatkailuinfossa, projektipäällikkö Jukka Kinnunenkertoo.Lisää viihtyisyyttäKouvolassa on parhaillaan työn alla Kymijoenrantaosayleiskaava, jossa määritellään kokoKymijoen pääpiirteittäinen käyttö ja sitenmyös alueet, jotka jätetään virkistyskäyttöön.Jukka KinnunenprojektipäällikköPuh. 020 615 6669jukka.kinnunen@kinno.fiToteutuva rantaosayleiskaava määrittää tulevienvuosien virkistyskäyttömahdollisuudetranta-alueilla.Kannuskoskelta Kuusaanlammelle kulkevaVäliväylä on suosittu melontareitti. Väliväylänrantautumispaikoilla on parannettu retkeilijöidenviihtyisyyttä ja kulkua monin tavoin.Reitillä kulkemista on selkiytetty vanhojaopasteita kunnostamalla ja uusia lisäämällä.Rantautumiskohteiden tulipaikat korvattiinympäristöystävällisemmillä ja turvallisemmillatulipaikoilla, joissa puu palaa tehokkaammin.Kohteissa olevien seitsemän taukorakenteidenkapasiteettia nostettiin suurimmissakahteenkymmeneen henkilöön ja pienimmissäkinkymmeneen. Yöpyminen uusissa taukotiloissaon myös mahdollista Vanhat wc:tkorvattiin kompostoivilla.– Kaikkien Väliväylän patojen ohitukset uusittiinja niiden yleistä turvallisuutta parannettiinmm. uusilla opasteilla. Tirvalla jaMyllynkoskella otettiin maanteitse tapahtuvaanohitukseen avuksi kanoottikärryt, jonkaavulla kanootin siirto sujuu hyvin yksinkinliikkuvalla.Pyöräilijöiden KouvolaMaastopyöräily on kovassa nosteessa niin meilläkuin muualla Euroopassa, ei vähiten suomalaistenmaastopyöräammattilaisten innoittamana.Mäntyharjulta Repovedelle kulkevallaValkealan ulkoilureitillä on monta maastopyöräilyynsopivaa reittiosuutta.– Olemme asentaneet reitille uudet karttataulutsekä uusia opasteita. Puskia on myösraivattu näkyvyyden ja kulkemisen parantamiseksi.Kouvolan maastopyöräilyreitistö onensi vuonna käyttövalmis - toivotamme maas-topyöräilijät meiltä ja muualta tervetulleiksi.Pyöräily on siinä mielessä palkitsevampaa,että siinä näkee enemmän ja pääsee pidemmällekuin vaeltamalla.Tavoitteena on palvella jatkossa pyöräilijöitäentistä laajemmalla tarjonnalla sekä useammallapolkupyörävuokrauskohteella.Luontoa lähelläLuonnonvaraisten eläinten seuraaminen onvarsinkin ulkomaisten retkeilijöiden mieleen.KULU-projektissa pilotoitiin Anttilan kyläänuusin eläinten tarkkailupiste.– Anttilan kylä on otollinen paikka eläintenseuraamiseen, sillä alueella on suuri hirvipopulaatio.Anttilan kylä on otollinen paikkaeläinten seuraamiseen, sillä alueella on suurihirvipopulaatio. Tarkkailupaikan lähellä näkeemyös syksyisin ja keväisin muuttolintuja.Eläimet saadaan esille jatkuvan riistaruokinnanavulla. Tarkkailupisteen käyttöä rajoitetaaneläinten oman rauhan takaamiseksi;pisteet toimivat vain erikseen tilattavana ohjelmapalveluna,jolloin opas tulee tarkkailupisteellemukaan. Myös käyttöohjeistuksessaollaan tarkkoja.– Pilotointivaiheen jälkeen katsotaan, mitenmallia voidaan muualla hyödyntää. Keräämmehyviä käytänteitä ja malleja uusien paikkojenavaamiseksi.– Kouvolalla on rahkeet maan hienoimpaanluonto- ja kulttuurimatkailuun, meidän täytyyvain osata tuotteistaa palvelumme. Lähialueellaon 11 miljoonan asukkaan potentiaalinenmatkailijakunta, siinä riittää kävijöitäkyllä kaikille Kouvolan kohteille ja palveluille.. 8 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Maaseutu tuleekaupunkiinMaaseutu on alusta lähtien ollutuutta Kouvolaa yhdistävä tekijä;värikäs ja elävä osa monipuolistakaupunkia, mutta joka monestijää taajamissa asuville tuntemattomaksi.Meidän maaseutu-festivaali tuo maaseudun Kouvolankeskustaan reilulla tekemisenmeiningillä, pilke silmäkulmassa.Nykypäivänä asutus keskittyy yhä enemmänkeskustoihin, joissa palvelut ovat lähelläja etäisyydet lyhyitä. Maaseutu ja sen perinteetjäävät mielissä kauas taakse, ”sinne jonnekin”.Ei siis ole ihme, jos joku ei ole koskaan nähnytoikeaa lehmää. Tietoisuuden katoaminenon sääli - elävä maaseutu on tärkeää monenkunnan selviytymiselle, niin myös Kouvolalle.Tartutaan siis härkää sarvista; tuodaan maaseutukaupunkiin esittäytymään!Kouvolassa 25.–26.8. järjestettävä MeidänMaaseutu -festivaali on Suomen ensimmäinenlajissaan. Tapahtumaa rakentaa KymenlaaksonMessut yhteistyössä Kouvolan Raviradan jaKouvolan kaupungin kanssa.– Idea maaseutuaiheisesta tapahtumasta onitänyt meillä pikkuhiljaa jo ihan uuden Kouvolanperustamisesta saakka, mutta varsinaisestitapahtumaa lähdettiin miettimään vuonna2009. Ruotsista löytyi kokemusta maaseututapahtumanjärjestämisestä, siellähän På Landet-festivaalit ovat olleet valtaisan suosittuja.Kävimme paikan päällä ottamassa oppia, jatänä vuonna opittua testataan omassa Kouvolanfestivaalissa, messupäällikkö Heli Vartiainenkertoo.Poniraveista HerraHeinämäkeenFestivaali rakennetaan niitä kaupunkilaisiaajatellen, joille maaseutu ei ole entuudestaantuttu. Tapahtumassa nähdään neljä eri teemaa:työ ja vapaa-aika maalla, eläimet, ruokasekä perinteet. Kouvolan ravirata toimiikinareenana koko maaseudun kirjolle: eläimille,koneille, itse tehdyille herkuille ja taidonnäytteillesekä järjestetylle ohjelmalle. Ohjelmatarjontaon mietitty erityisesti lapsiperheillesopivaksi, mukana on ainakin Herra Heinämäenlato-orkesteri sekä Kari Vepsän hevosenkäsittelyopastustaja musiikkia. Festivaalisaa lisämakua myös Kouvolan raviradalla ensimmäistäkertaa kisattavista ponikuninkuusraveistasekä valtakunnallisesta varsanäyttelystä.Tapahtumalle tavoitellaan jopa 15 000kävijää.– Ravirata on ihanteellinen paikka tällaiselletapahtumalle; ympärillä on 17 hehtaaria maa-ta, valmiit wc:t, ravintolat, äänentoisto ja katokset.Sijaintikin on ihan loistava, tänne onhelppo tulla.Tapahtuma toimii samalla maaseudun yrittäjienja toimijoiden, mm. kyläyhdistysten esittäytymismahdollisuutena.– Festivaali on otettu innolla vastaan maaseuduntoimijoissa, ja toivotamme kaikki – niintoimijat kuin vieraat – tervetulleiksi mukaan.Tämä on meidän kaikkien yhteinen ponnistus,jolla tuodaan Kouvolan oma maaseutuosaaminenesille. Näytetään, mihin me pystytään, jatehdään tästä elämys, jossa on huumoriakinmukana, sekä rutkasti tekemisen meininkiä!Sarianna Matikainen, messupäällikköPuh. 040 538 4449info@kymenlaaksonmessut.fiwww.kymenlaaksonmessut.fi/maaseutuInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 9 .


Teksti: Asta SaarioTeksti: Asta SaarioINR-omahoitomalliINR-potilaiden eli antikoagulanttihoitoasaavien potilaiden omahoitomalli otettiinKouvolassa käyttöön 15.3.2012 INR-potilaidenhoito on määrältään merkittävä terveysasemientyöllistäjä; arvion mukaan noin 30 %kaikista laboratoriokäynneistä ja 10 % kokoterveysaseman työstä.Hoitoprosessia kehittämällä voidaan kuitenkinsaada aikaan merkittäviä säästöjä. INRitsesäätelymenetelmällävoidaan hoitoa saavistapotilaista noin 30 % siirtää automatisoituunomahoitoon, mikä tarkoittaa noin 5 %:n säästöäterveysaseman työajasta. Muiden kuinitsesäätelyyn soveltuvien potilaiden kohdallaHattu-kehitysneuvolaHattu-kehitysneuvola on toiminut Kouvolassavuodesta 2010. Vuonna 2010 uusiaasiakkaita oli 116, joista 10 lasta lähettettiinerikoissairaanhoitoon lastenneurologisiin jatkotutkimuksiin.Hattu-kehitysneuvolaan tulleetlähetteet ovat tulleet terveydenhoitajan,päivähoidon, erikoissairaanhoidon, fysioterapeutintai toimintaterapeutin sekä perheneuvolanlähettäminä. Hattu-kehitys-neuvolatarjoaa palveluita pääsääntöisesti 2-6 -vuotiaille,mutta vuodesta 2011 alkaen toimintaaon laajennettu niin, että myös kouluikäistenADHD-potilaiden lääkehoidon jatkoseurannaton voitu toteuttaa kehitysneuvolassa.Hattu-kehitysneuvolan tehtävien lähetteidensyynä ovat useimmiten käyttäytymiseen liittyvätongelmat (ylivilkkaus, vaikeudet sosi-tavoitteena on kehittää hoitoprosessia turvallisenviestintäverkoston avulla.Kouvolassa on noin 2440 INR-potilasta, joista1890 (77 %) on terveysasemien asiakkaita ja550 (23 %) kotihoidon asiakkaita. INR-omahoitomallinkehittämisprojektin päätyttyäelokuussa 2011 noin 63 % potilaista oli siirtynytuuteen toimintamalliin, vuoden 2011lopussa uuteen toimintamalliin oli siirtynytjo 75 % terveysasemien asiakkaista. Terveysasemittainuuteen toimintamalliin siirtyneidenmäärä vaihtelee 29–95 %:n välillä.Omahoitomallin käyttöönoton myötä henkilöstöresurssejaon pystytty vapauttamaanaalisissa ja emotionaalisissa tilanteissa sekätarkkaavaisuuden ylläpitoon liittyvät asiat)sekä erilaiset kielellisen kehityksen haasteetja kehitykselliset haasteet, jotka tulevat esiinneuvolan määräaikaistarkastuksissa LENEtestistönperusteella. Myös motoriset ongelmat,niin hieno- kuin karkeamotoriikan ongelmatovat asioita, joiden takia lähettämiseenHattu-kehitysneuvolaan on päädytty.INR-hoitoprosessista muihin tehtäviin, muunmuassa hoitajien itsenäiseen vastaanottotyöhönja puhelimessa tapahtuvaan hoidon tarpeenarviointiin. INR-potilaiden hoitoprosession yhtenäistetty eri terveysasemilla. Samallaparannettiin hoidon laatua päivittämällä antikoagulanttihoidonohje ja toteuttamalla antikoagulanttihoidonkoulutus henkilöstölle.INR-omahoitomallin laatua mitataan asiakaskyselyllävuoden 2012 aikana. Samanaikaisestitoteutetaan myös henkilöstölle suunnattuarviointikysely.Asta SaarioTerveydenhuollon palvelujohtajaasta.saario@kouvola.fiHattu-kehitysneuvolan toiminta nojautuuvahvasti uuden asetuksen (Asetus neuvolatoiminnasta,koulu- ja opiskeluterveydenhuollostasekä lasten ja nuorten ehkäisevästäsuun terveydenhuollosta 2008:37) asettamiinvaatimuksiin. Toiminnan tavoitteena on tarjotaennalta ehkäisevää tukea sekä tunnistaaerityisen tuen tarve ja järjestää tukea mahdollisimmanvarhaisessa vaiheessa. Kun apuatarjotaan ajoissa, on hoitovaste parempi, sekäkustannuksiltaan edullisempaa ja vähemmänvoimavaroja sitovaa.Hattu-kehitysneuvolan moniammatillinentiimi on motivoitunut suunnittelemaan jatoteuttamaan toimintaansa lapsiperheidenpalvelujen parantamiseksi. Palaute Hattu-kehitysneuvolantoiminnasta on ollut positiivistaja palvelulle on ollut selvä tarve.Asta SaarioTerveydenhuollon palvelujohtajaasta.saario@kouvola.fiInfoInfo. 10 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Kouvolan kaupungin talousTeksti: Marja HuovinenVuosi 2011 muistettaneen taloudenepävarmuudesta ja heittelyistä.Kaupungin tilinpäätös jatalouden ja toiminnan ennakointionnistui tätä taustaa vastaan kohtuullisesti.Tilinpäätöskatsaus 2011Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen mukainentulos oli 1,7 M€ alijäämäinen. Taseeseen jäiaikaisempien vuosien alijäämiä 1,6 M€, joillavoi kattaa myöhempien vuosien alijäämiä.Mainittu ylijäämä kuluu jo kulumassa olevanavuonna, jos tilinpäätös toteutuu alijäämäisentalousarvion mukaisena.Väestön lasku n. 500 henkilöä oli vuonna2011 suurempaa kuin 10 aikaisempana vuonna.Kuntaliitos ei siis ole synnyttänyt uusiatyöpaikkoja, koska väestön kokonaisvähennysnäyttää vain kiihtyvän. Työttömyysaste onmyös maan keskiarvoa suurempaa. Väestönväheneminen ja vanheneminen aiheuttaa kaupungilletodella ison haasteen talouden ja palvelujenyhteensovittamisessa.Kouvolan kaupunki on kolmen ensimmäisenvuoden aikana tehnyt monia uudistuksia, jotkatavoittelevat tuottavuuden kasvua ja palvelujenturvaamista asukkaille. Niistä saatavat taloudellisethyödyt eivät vielä näy vuoden 2011tilinpäätöksessä. Toimintamenot (542,8 M€)kasvoivat 6 % ja nettomenot kasvoivat toimintatuottojeneli pääasiassa asiakkaalta perittävienmaksujen vähentämisen jälkeen 5,5 %.Kokonaistaloudesta voidaan todeta taloudenheikentyneen, koska vuosikate ei riittänytsuunnitelmien mukaisten poistojen kattamiseen.Kaupungin vuosikate oli 204 e/as, kunvaltakunnallinen keskiarvo oli 390 e/as.Kokonaisverotulot kasvoivat 6,8 % sisältäenkunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikönja kiinteistöveroprosenttien korotukset.Ilman kunnallisveroprosentin korotusta 20%:iin, kunnallisveron kasvu olisi ollut 0,6 %.Verovähennysten jälkeen todellinen kunnallisveroprosenttion 15,09 %. Kunnallisverotulonkuukausitilityksiin kohdistui viime vuonnaaikaisempaa suuremmat oikaisut, yhteensä29 M€. Tilitysjärjestelmästä johtuen verotulojenalkuvuoden kehitys lupaa kohtuullista kehitystäja oikaisujen jälkeen todellinen tilannepaljastui loppuvuodesta.Valtionosuuksia kaupunki sai 150 M€, ja siinäkasvua oli 2,4 %. Kuluvasta vuodesta alkaenvaltio toteuttaa yhteensä 3,4 miljardin euronvaltionosuusleikkaukset. Valtionosuudetedustavat kaikista tuotoista 27 %. Leikkauksiakertynee noin 2 kunnallisveroprosentin verranvuosina 2012-2015.Investointimenoja kertyi yhteensä 37,3 M€,johon saatiin investointituottoja yhteensä 4,3M€. Rahoitettavaksi jäi 33 M€. Kaupunkiotti uutta velkaa 30 M€ ja maksoi lainojen lyhennyksiä21,7 M€. Lainakanta on yhteensä131,75 M€ eli 1505 e/as. Lainakanta on maankeskiarvon alapuolella. Kestävää kehitystä ajatellenlainakanta saisi kasvaa verotulojen kehityksenkanssa samansuuntaisesti, jotta lainojenlyhennykset pystytään hoitamaan eikä neaiheuttaisi lisävelkaantumista.Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvinhaasteellinen. Se edellyttää suuria muutoksiatoimintatavoissa ja tuottavuudessa, jonkajohdosta valmisteilla olevat palveluverkkomuutoksetja muut leikkaukset ovat välttämättömiä,jotta kaupungin talous ei ajaudukriisikunnalle ominaiseen alijäämien kasvuunja kohtuuttomaan velkaantumiseen. Syksylläon tulossa uudistuksia kuntalakiin, ja sitäkautta taloussäännöksiin. Mm. poisto-ohjelmanuudistamiseksi on kirjanpitolautakunnantoimesta annettu uusi suositus, joka aiheuttaapoistoaikojen tarkentamisen todelliseen taloudelliseenkäyttöikään. Se aiheuttaa poistomäärienmerkittävää kasvua ja lisää haasteitatalouden tasapainokehitykselle.Marja HuovinenTaloussuunnittelupäällikkömarja.huovinen@kouvola.fiInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 11 .


Tiesitkö?Pentsojan ryhmäpuutarhaTontin koko 300–350 m 2Mökin koko 24–34 m 2Perustamiskustannukset vuonna 2012:• Yhdistyksen rakentamisrahasto:tyyppipiirustukset ja rakennustapaohjeet 500 €• Sähköliittymä ja osuusyhteisalueen sähköistyksestä1650 €• Kunnallistekniikka;vesi, viemäröinti, tiestö2200 €• Mökki(varustetasosta riippuen) 35000 - 60000 €+ vuotuiset kustannukset:tontin vuokra kaupungille,yhdistyksen jäsen- ja toimintamaksut– Pentsojasta ei ole aiemmin juuri tiedotettu,nyt on tarkoitus ottaa aktiivisempi ote markkinointiin,tonttiasiamies Kari Kylliäinen sanoo.Pieni pala paratiisiaPentsojan ryhmäpuutarha myy myös itse itseään;yhdistys juhlistaa vuosittain kansainvälistäsiirtolapuutarhapäivää heinäkuun viimeisenälauantaina avaamalla alueen vierailijoille.Mökkipalstat ovat yleensä yksityistä aluetta,joihin pääsee vain mökkiläisen luvalla. Alueenkujilla voi silti kulkea vapaasti.Yhdessä kaunistaSiirtolapuutarha eli ryhmäpuutarhaon jokaisen sormet mullassaviihtyvän kaupunkilaisen unelma;punainen tupa ja oma perunamaalähellä keskustan palveluitahoukuttelevat myös KouvolanPentsojassa.1990-luvulla perustettu Pentsojan ryhmäpuutarhasijaitsee Kouvolassa Kymijoen, Pentsojanpuronvarsilehdon ja Kymenlaaksontienvälisellä peltoaukealla. Pentsojan ryhmäpuutarhakoostuu 30 pientontin alueesta. Kullekinpientontille on tehty valmiiksi kunnallistekniikkaja tyyppipiirustuksen pieniä mökkejävarten. Viljely- ja virkistyskäyttöön tarkoitetutnoin kolmen sadan neliön tontit vuokraa Kouvolankaupunki. Nykyiset vuokrasopimuksetulottuvat vuoteen 2028 saakka. Tonteille rakennettavilleparin-kolmenkymmenen neliönmökeille on laadittu tyyppipiirustukset ja rakennustapaohjeet,joita myy Pentsojan ryhmäpuutarhayhdistysry. Palstan ostaja rakennuttaamökin piirustusten mukaan tai rakentaaitse, jos taitoja riittää. Yhdistys avustaa ostajaakäytännön toimissa, kuten rakennuttajan etsimisessä.Raikkaan väriset pikkumökit ja rehevät puutarhatovat hyvien kulkuyhteyksien päässäkeskustasta, kuljitpa sitten omalla autolla,bussilla, pyöräillen tai jopa kävellen. Tärkeimmätpalvelut – kauppa, kirjasto, postipalvelutja jopa uimahalli kuntosaleineen – sijaitsevatlähellä.Ryhmäpuutarha tunnetuksiKauneudestaan huolimatta Pentsoja on jäänytaika tuntemattomaksi kouvolalaistenkeskuudessa. Siksi ryhmäpuutarhaa ryhdytäänmarkkinoimaan entistä enemmän, paitsikouvolalaisille, myös ulkopaikkakuntalaisille.Viimeisimpänä markkinointikanavana toimivatOmaKoti-messut Helsingissä maaliskuunlopussa. Jaossa oli myös ryhmäpuutarhan omaesite.Ryhmäpuutarhaan mukaan tulo edellyttääPentsojan ryhmäpuutarhayhdistykseen liittymistä.Yhdistyksellä on Kouvolan kanssahoitosopimus, joka edellyttää alueen siistinäpitämistä. Yhdistys pitää kesäkaudella jokatoinen tiistai talkoot yhteisalueiden hoitamiseksi;jokaisella mökkiläisellä on velvoite tehdä15 tuntia talkootyötä yhdistyksessä kesänaikana. Työn vastapainoksi löytyy toki yhteistähupiakin:– Pidämme alueella yhteisiä juhannusjuhlia, jajärjestämme matkoja myös toisiin siirtolapuutarhoihin,Pentsojan ryhmäpuutarhayhdistyksenpuheenjohtaja Kauko Räty kertoo.Kouvola-päivänä 8.5. järjestääntutustumiskierros ryhmäpuutarhallaklo 18 alkaen osoitteessa Reivinronni 1,kokoontuminen pääportilla.PENTSOJAN RYHMÄPUUTARHA-YHDISTYS RYKauko Räty, puheenjohtajaPuh. 040 723 6844Info. 12 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Mustila Arboretum juhliiennätyskukinnolla110-vuotias Mustila Arboretumpuhkeaa kesään upean runsaallaalppiruusu- ja atsaleakukinnolla.Vuosittaisten uusien istutustenlisäksi luvassa on muutakin uuttakävijöiden ihmeteltäväksi.Tuhannet atsaleat ja alppiruusut loistavatMustilassa sateenkaaren värein.Suomen vanhin ja laajin arboretum eli puulajipuistoMustila arboretum on jo 110 vuodenajan ollut tärkeä osa elimäkeläisyyttä. Mustilassakoeviljellään koti- ja ulkomaisten puulajienkestäviä alkuperäistaimia arboretumintutkimusmetsikössä sekä metsäpuutarhassa.Mustilan puistometsässä kasvaa tällä hetkelläyli sata havupuulajia, parisataa lehtipuulajiasekä satoja erilaisia pensaita ja perennoja.Mustila arboretumin tavaramerkeiksi ovatmuodostuneet eksoottisen havupuumetsikönlisäksi sadat alppiruusut ja atsaleat, joidenmäärä kasvaa uusien istutusten myötä jopa sadoillavuosittain. Yksittäisten pensaiden lukumäärälähentelee jo 5000:a pensasta.Ei siis ihme, että Mustila arboretum on yksiKouvolan suosituimmista kohteista ulkopaikkakuntalaistenja ulkomaalaisten keskuudessa;arboretumissa vierailee vuosittain yli 30 000kävijää, koko Mustilassa jopa 100 000. Kouvolalaistenkeskuudessa innostusta voisi siltiolla enemmänkin:– Toivoisimme että Mustilan ainutlaatuisuusymmärrettäisiin paremmin myös Kouvolansisällä. Tänne voi tulla kesällä vaikkailtakävelylle tai perheen kanssa päiväretkelle.Näkemistä kyllä riittää, täältä kun löytyyarboretumin lisäksi myös viinitila, taimitarhat,taidekahvila Piika ja Renki, tuottajatori,Alppiruusu ja Moision kartano. Tavoitteenammeon tehdä Mustilasta ”meidän arboretum”– koko Kouvolan yhteinen eksoottinenpuutarha, toiminnanjohtaja Jukka Reinikainenkertoo.Mustilan kausikortti onkin oiva tapa tutustuaarboretumiin vaikka koko kasvukauden ajan– samalla eri vuodenajat esittäytyvät hiemanerilaisessa miljöössä meille kouvolalaisillekin.Opastusta myös sähköisestiMustila arboretumin palvelee jatkossa entistämonipuolisemmin EU-projektin mahdollistamana.Lajiston esittelyyn on tarkoitus luodauusi ääniopastusjärjestelmä, joka opastaaainakin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.Samalla saadaan lisämateriaalia myös Mustilaarboretumin nettisivuille, joita on tarkoitusuudistaa samalla. Myös painettu sana säilyyhyödyllisenä; Mustila varustautuu uusin opastauluinja nimikyltein, mutta tietysti hyvällämaulla – kasvusto on edelleen pääosassa. Kulkureittejäon parannettu helpottamaan pyörätuolillaliikkuvien vierailua.Tallinvintille on projektin myötä rakennettuuudet näyttelytilat, joihin on kerätty esineistöäja tarinoita arboretumin ja kartanon historiasta.Näyttelyssä Mustilaan voi tutustuaentistä tarkemmin.Mustila arboretum juhlii kesäkauden avajaisiaan19.5. Kesän ja syksyn mittaan on luvassamyös useita erilaisia teemaretkiä.MUSTILA ARBORETUMpuh. (05) 377 6678arboretum@mustila.fiwww.mustila.fiInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 13 .


Jännittävä kulttuurikesä 2012. 14 .Verlan Aika:Viikingit VinlandissaVerlan tehdasmuseo 4.-5.8.2012Verlan Aika on keskiaikatapahtumaja järjestetään tänä vuonnaneljännen kerran.Verlan näyttämökenttä muuttuu Vinlandiksi.Jo aiemmilta vuosilta tutut Pohjoisten kansojenedustajat viikingit ovat päättäneet purjehtiatodella kauas. Eletään vuotta 1.000 ja Viikingitsaapuvat nykyisen New Foundlandiin,Vinlandiin. Viikingit purjehtivat Atlantin yli500 vuotta ennen Kolumbusta ja perustivatsinne siirtokunnan. Amerikan alkuperäiskansatolivat varmasti ihmeissään näistä uusistatulokkaista. Intiaanikansojen elämään meitätutustuttavat elävä intiaanikylä sekä intiaaniasiantuntijatFM Simo Hankaniemi ja FTRiku Hämäläinen.Huhdasjärven viikinkiaikaisetlöydöt innoittavat aina uusiinHelena Jetsu, kulttuurituottajaPuh. 020 615 7420helena.jetsu@kouvola.fiKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012Infotarinoihin ja niinpä tänä vuonna viikinkimmeseikkailevat Sotka-laivansa kanssa. Draamassaesiintyy mm. Aulis Forsell, Esko Olenius,Faravidin Sudet ja Sotka-laiva miehistöineen.Verlan näyttämökentältä avautuva maisemaKampojärvelle luo autenttisen tuntuisentunnelman.Uutuutena saamme seurata kivikauden kyläntai pienen leirin elämää. Muinaistekniikkaartesaanitelävät normaalia arkielämää niinkuinkivikaudella elettiin.Verlan ruukkikylän ihanien puotien ja myymälöidenlisäksi Verlaan saapuu keskiaikakauppiaitaympäri Suomea ja ulkomailta.Keskiaikatori raikaa kun hollantilainen keskiaikamusiikkiryhmäSlag Ende Stoot jasaksalainen Sandsacks viihdyttävät toriväkeä.Torilla nähdään myös keskiaikasirkusta.Iltapäivä huipentuu kemiöläisen Rohan Tallienshow:hun Pyhän Antoniuksen tulet, jokaon sekoitus ripaus historiaa, totta ja tarua;keskiaikaiset hevosturnajaiset tämän päivänyleisölle.Verlan linnan muurit huokuvat keskiaikaistatunnelmaa. Monen Verlan Aika -kävijänsanoin: ”Uskomatonta! Aivankuin olisi ulkomailla,tämmöistä ei ole missään Suomessa.”OHJELMA:Keskiaikatoriklo 10 Museo, näyttelyt, keskiaikatori jaruukkikylän puodit avautuvat.klo 11 Slag ende Stoot, Keskiaikamusiikkiaklo 12 The Sandsacks, Keskiaikamusiikkiaklo 14 Slag ende Stootklo 15-17 The Sandsacks, IrlantilaistakansanmusiikkiaLuentotila Kiillottamoklo 15.45 Lyhytelokuva Verlankalliomaalauksesta.La 4.8. FM Simo Hankaniemi:Viikingit Vinlandissa.Su 5.8 FT Riku Hämäläinen:Pohjoisten kansojen karhurituaalitRantanäyttämöklo 10 Kivikauden kyläMuinaistekniikka-artesaanitklo 13 Viikingit Vinlandissa draamaViikinkilaiva Sotkan saapuminenFaravidin susien taistelunäytösIntiaanien ja viikinkien elämääklo 17-18 Ritariturnajaiset, Rohan TalliLiput 10 €/aikuinen, 5 €/lapsi.Museokierroksille on aluelipulla vapaa pääsy.


Elovalkeat:Kouvo la ArctopolisTirvalla 18.8.2012Kouvo la Arctopolis on osa Elovalkeat-tapahtumasarjaa,joka onKymenlaakson vanhin kulttuuritapahtuma,se on järjestetty yhtäjaksoisestivuodesta 1973.Elovalkeiden peruselementit tuli, vesi ja yhteisöllisyyson ajatuksena yhdistää uudella tavallaKouvo la Arctopolis -tapahtumassa. Tapahtumassayhdistellään elävää ja nauhoitettuamusiikkia, tanssia, performansseja ja tuli- javaloefektejä vedessä. Tirvalla on ollut pitkäsoihtuiltamien perinne, mutta viime vuosinase on valitettavasti hiipunut. Tämä olisi hienoaaloittaa uudelleen myyttisen valontuojakarhunmyötä.TAPIO, UKKO, OTTO JA MUUTKARHUKSI NIMETYT VELOITUK-SETTA TAPAHTUMAAN!Tuli- ja valoefektejä käytetään tukemaan tarinaa,tai siten että ne nostavat esille uuden tarinankarhusta. Musiikilla, kuvalla, valoilla jaäänillä pyritään luomaan Tirvan hämärtyvääniltaan mystinen draama tuhansien vuosien takaa,mutta uustulkintaisesti.Wimmen konsertin jälkeen nähdään isollascreenillä kouvolalainen filmi myyttisestäkarhusta erämaassa. Tanssiesityksessä metsänkuningas luovuttaa vanhan saalistuspaikkansaihmisille ja tanssii heidän kanssaan. Tanssidraamankarhumiehenä nähdään kouvolalainentanssija Janne Outinen. Karhuaiheisetrunot lukee livvinkielellä (yksi maailman harvinaisemmistakatoavista kielistä, jota me suomalaisetymmärrämme) Santtu Karhu.Kouvo la Arctopolis -tapahtumalla halutaanherättää nykyihminen ajattelemaan luontoakirkkona, jossa hongat humisevat ja sinitaivaskaareutuu holvina kaiken yläpuolella. Metsäkoetaan kodiksi, esteettisen elämyksen lähteeksi,paikaksi, jossa Pyhä asuu. Pyhän tunteesiitä, että siellä tuntuu aina olevan sunnuntai.Karhun myyttiKarhun myytti on ollut Suomessa suosittu,edelleen karhu on myyttinen eläin. Siitä puhutaan,sitä pelätään mutta harva on nähnytsen. Metsän myyttinen karhu on nykyisintähtitaivaan kaukainen valokuvio ja lapsuudensatujen yksinkertainen hahmo.Kouvola-nimi perustuu ikivanhaan karhukulttiin,jossa oli kiellettyä puhua karhustaomalla nimellään, joten käytettiin korvaavianimiä, kuten Kouvo. Kouvolan on kiireestiotettava kaikki kunnia nimestään.Karhu voisi olla myös suvun eräänlainen toteemieläin.– Ehkäpä karhu/kouvo on kokoKouvolan kaupungin myyttinen suojeluseläin.Ovatko vahvat kouvolalaiset vahvan karhunjälkeläisiä? Karhua voi kuvata myös vauraudenedustajaksi, omaisuudeksi, joka saatiinsaaliiksi. Kouvolalle karhu olisi voinut ollarikkautta jauhava sampo – aivan kuin paperitehtaatovat olleet.OHJELMA:Tirvan tanssilavan ulkonäyttämö• Janne Outinen:Karhun lepytys -tanssidraama• Wimme Saari, Tapani Rinne,Matti Wallenius, Ulla Pirttijärvi• Santtu Karhu: Kalevalaiset karhurunotSanttu Karhu: Mezän tyris -runo livviksi(Petrus Bång 1600-luku, Gabriel Arctopolitanus1728, Gabriel Tuderus 1673)• Juha Jetsu: Mezän tyrisHD-screenillä• Valo ja tuliteosAalto YliopistoTaiteen ja suunnittelun korkeakouluTaiteen taitosYmpäristötaiteen maisteriohjelmaKurssin opettajana taiteenmaisteriKaisa SalmiLiput 10 € - Vapaa pääsy kaikille niille, joidenetu tai sukunimi tarkoittaa Karhua: Tapio,Otso, Kouvo, Kouvonen, Vilja, Konttinen jne.Juontajana FT Riku Hämäläinen, Helsinginyliopiston uskontotieteen laitos. Tapahtumantuottaa Kouvolan kaupunki,kulttuuripalvelut.Helena Jetsu, kulttuurituottajaPuh. 020 615 7420helena.jetsu@kouvola.fiInfoKymijokipäiväKymijoen rannoilla 4.8.2012Kymijokipäivää on juhlittu Kymijoen rannoillaelokuun ensimmäisenä lauantaina jo10 vuotta. Kymijokipäivä tarjoaa elämyksiä,virkistäytymistä, kaunista luontoa, rakennetunluonnon ohella vapaina kuohuvia koskiaja erämaatunnelmaa. Lapsille Kymijoki onjännittävä ja monipuolinen seikkailukohde.Kymijoen varrelta löytyy historiaa ja tarinoitamonen sukupolven ajalta.Tänä kesänä Korialla nautitaan Kymisuninveneretkistä Korian sillalle. Veneretken jälkeenmaistuu kahvi rannassa olevassa laavussa.Anjalassa Rantapukin kievarimuseossa on tapahtumaakoko perheelle: luvassa on ainakintaikuri ja sirkustemppuja.Jaana Vuorio-Palmumaa,kulttuurituottajaPuh. 020 615 8591jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fiInfoInkJazzAnkkapurhan teollisuusmuseo 23.8.InkJazz on nautittava kattaus, joka sekä kunnioittaajazzin perinteitä että tuo esiin solistiensaomaa raikasta ja persoonallista tulkintaa. Tapahtumantaiteellisena johtajana toimii jazzmuusikkoJari Perkiömäki, saksofoni ja vierailevana solistinaNina Mya, laulu. Liput 20 €.Lisätietoa:Jaana Vuorio-Palmumaa, kulttuurituottajaPuh. 020 615 8591jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fiKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 15 .


PihapoljennotKouvola-talon pihalla tiistaisinKoululaisten kesätoimintaKouvola-talossaKouvola-talon pihanäyttämö avautuu kesälläkoko Kouvolan olohuoneeksi. Luvassaon monenlaista herkkua kulttuurinnälkäisille:musiikkia nuorille ja varttuneemmille,näytelmiä, puheita, kehitysvammaisten omamusiikkiryhmä. Piha tarjoaa oivat puitteettapahtuman pitämiseen; istumatilaa riittää jawc sekä kahvila ovat käytettävissä. Upeastamiljööstä puhumattakaan!Pihasoitto 22.5. – 15.8. joka tiistai klo 18-19Kouvola-talon pihanäyttämöllä. Vapaa pääsy– tervetuloa hyväntuuliseen kesäillan kulttuurituokioon.Lisätietoa www.kouvola.fisekä lehtien menopalstat.Anne Eriksson, kulttuuritoimenjohtajaPuh. 020 615 8492anne.eriksson@kouvola.fiTaiteiden yö 24.8.InfoTänä syksynä Taiteiden yö kulkee teemalla”Ihmeen hieno kaupunki” Kouvolan uudenbrändin mukaisesti. Tapahtuma järjestetäänyhteistyössä Kouvolan Ydinkeskusta ry:nkanssa.Taiteiden yössä herkutellaan Manskilla,Kouvola-talolla on luvassa ohjelmaa kokoperheelle, mm. promenadikonsertti, kirjailijavierailijoitapääkirjastossa sekä uutuutenaPuiston valloitus! Illan kruunaavat upeat avajaiset.Taiteiden yöhön pääsee tänä vuonna joaiemmin; yleisön pyynnöstä tapahtuma alkaajo klo 13.Mitä Sinä haluaisit nähdä Taiteiden yössä?Lähetä ideasi meille! Tervetuloa myös ”esiripuntaakse” - talkoolaiseksitapahtumaa järjestämään.Anne Eriksson, kulttuuritoimenjohtajaPuh. 020 615 8492anne.eriksson@kouvola.fiInfoTy ylipajaTyylipajassa tutustutaan muotiin ja tyyliinsekä tehdään tyylikokeiluja Kouvolan muotiliikkeidenasiantuntijoiden opastuksella.Tervetuloa catwalkille! Maksuton, ei tarvikemaksua.12-14 -vuotiaille. Ohjaajina KaislaHärkönen ja Julia Horppu.15.6. ja 18.6. klo 14-15.30LeijapajaSuosittu leijapaja on täällä taas! Tehdään jakoristellaan oma leija kesäloman riemuihin.Viime vuonna aloittaneen, valtavan suosionsaaneen pajan vetäjänä toimii Hessu Westerlund.Maksuton, ei tarvikemaksua. Kaikenikäisillekoululaisille.6.6. klo 9-12KankaanpainantaViileimmät kuosit syntyvät itse suunnitellen japainaen! Painettu kangas sopii moneen käyttöön:kirjanmerkkeihin, penaaleihin, laukkuihin,vaatteisiin… Voit tuoda mukanasi myösoman kankaan. Maksuton, ei tarvikemaksua.Ohjaajana Henna-Riikka Soininen.11.-12.6. klo 10-12: 7-9 -vuotiaille,klo 12.30-14.30: 10-12 -vuotiaille.SarjakuvaverstasPajassa perehdytään sarjakuvien maailmaan jasarjakuvaan ilmaisukeinona. Aiheena Saukkosenperhe; mitä seikkailuja heitä sarjakuvissaodottaakaan! Kaksi ryhmää: 7-9 –vuotiaatja 10-12 –vuotiaat. Maksuton, ei tarvikemaksua.Ohjaajana Henna Sakkara.18.-20.6. klo 10-12: 7-9 -vuotiaille,klo 12.30-14.30:10-12 -vuotiaille.Ilmoittautumiset 25.5. mennessä:Anne-Mari Häkkinen,puh. 020 615 4032Lisätietoja: Anne Eriksson,kulttuuritoimenjohtajaPuh. 020 615 8492anne.eriksson@kouvola.fiInfoPääkirjastossa myös lastenluku- ja askartelupiiri Irja Ahtovirranvetämänä. 4.6., 6.6. ja 11.6. klo 10.8-10 -vuotiaille. Lisätietoja:Anne Eriksson, puh. 020 615 8492ArtpurhaJouni Salonen & Simo RipattiArtpurhan uniikki näyttelytila pukeutuutänä vuonna kahden kutsunäytteilleasettelijantaideteoksiin.Taidegraafi kko Jouni Salonen on valittuKouvolan kuvataiteilijaksi kaudeksi 2011-2013. Salosen hienostuneen ja pikkutarkantyön teemana ja innoittamana ontänä vuonna Kymijoki.Kuvanveistäjä Simo Ripatin installaatiotottavat Artpurhan haastavat tilat hienostihaltuun.Taidenautontojen lomassa maistuu kahviArtpurhan kesäkahvilassa. Salosen ja Ripatinnäyttelyt Artpurhassa 14.6.-19.8.Lisätietoa:Jaana Vuorio-Palmumaa, kulttuurituottajaPuh. 020 615 8591jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fiJaakonpuisto soiJaakonpuistossa torstaisinJaakonpuistossa Kouvolan keskustassa soi perinteiseentapaan torstaisin klo 18-19. Puhallinkonsertitaloitetaan 31.5. ja viimeinen konserttipäiväon 16.8.Musiikista vastaavat paikallisetpuhallinorkesterit.Anne Eriksson, kulttuuritoimenjohtajaPuh. 020 615 8492anne.eriksson@kouvola.fiInfo. 16 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Museot viimeisen kerranavoinna – vapaa pääsyKouvolan kaupunginvaltuusto päätti 13.2.Kouvolan kaupungin museoverkosta. Päätöksenmukaisesti vain Suomen Puotimuseo jaElimäen kotiseutumuseo jatkavat toimintaansakunnes kaupunginmuseon vaihtuvien näyttelyidentila avautuu Kouvola-talossa.Toimintansa lopettavat museot pidetääntänä kesänä vielä kerran auki yleisölle:InfoKannuja museossaKesällä 2012 Valkealassa sijaitsevanSuomen Puotimuseonvaltaavat Arabian maitokannut.Elimäen kotiseutumuseossa pääseetuulimyllyyn tutustumaan senaidossa ympäristössä.Esillä on 400 kannun yksityiskokoelmastakauneimmat. Arabian astiat – erityisesti maitokannut- ovat keräilijöiden suosikkikohde.Maitokannuja valmistettiin Arabian tehtaallatoiminnan alkuajoista asti 1870-luvulta lähtien.1900-luvulle tultaessa malleja oli jo yli 50.Arvioidaan, että Arabian valmistamia kannujasaattaisi olla yli 2000 erilaista. Vaihteluatuovat kannujen muoto, koristekuviot, kokoja materiaalit. Monen keräilijän kokoelmaon saanut alkunsa mummolta peritystä maitokannusta.Tuulimylly on ollut kuvioaiheenayksi suosituimmista.SUOMEN PUOTIMUSEOVanhatie 22, ValkealaELIMÄEN KOTISEUTUMUSEOAlppiruusuntie 98, ElimäkiAvoinna 1.6-31.8ke-pe 11-18, la-su 11-16Liput 3/2 €alle 18-vuotiaat vapaa pääsyKesänäyttelyn lisäksi Puotimuseo tarjoaa elämyksiäja katsottavaa kaikenikäisille. Muistatkoajan, jolloin kauppias otti karamellitkauniista peltipurkista ja kääräisi ne paperitötteröön?Muistatko sikurin, paperikankaantai verokahvin? Puodiksi entisöidyssä, idyllisessämuseossa on esillä 1800-luvun lopullaeläneen valkealalaisen kauppiaan Jaakko Pokinautenttista kauppakalustoa ja suomalaistakauppaesineistöä. Museon alakerrassa voitehdä aikamatkan 1800-luvun lopun puodista1960-luvulle. Yläkerrassa on 1800-luvun lopunporvariskodin sali kutsuvieraineen.Tuulimylly HöyhensaarellaElimäen kotiseutumuseo on ulkomuseo, jonkaseitsemän rakennusta on siirretty museoalueelleeri puolilta Elimäkeä. Museoalueella onvanha talonpoikaistupa, luhtiaitta, pikkuaitta,savusauna, sepän paja, kauppamakasiini ja riihirakennushevoskiertoineen. Ulkomuseoalueenerikoisuus on tuulimylly, joka on alkujaankuulunut Mustilan kartanoon ja on sijainnutnykyisellä paikallaan ”Höyhensaarella” jo yli40 vuotta.Tuparakennus on peräisin Elimäen Joensuunkylästä. Tupa on rakennettu 1840-luvulla. Seon tyypillinen maalaistalon päärakennus siihenkuuluvine irtaimistoineen.Apteekkimuseoti 8.5 klo 12-19Rautatieläiskotimuseoti 8.5. klo 12-19Työväenasuntomuseoto 31.5 klo 12-18Palomuseoto 31.5 klo 12-18Valkealan kotiseutumuseoke 6.6. klo 11-19Elimäen koulumuseosu 10.6. klo 11-16Puolakan talomuseoto 14.6 klo 11-18Sippolan kotiseutumuseope 29.6 klo 12-18www.kouvola.fi/museotAnu Pentik ja Suku Park5.5.-2.9.2012Keramiikkataiteilijat Anu Pentik ja Suku Parkovat kollegoita vuosien takaa. Anu Pentiktunnetaan keraamikkona, ja hänen taidettaanesiteltiin ensimmäisen kerran laajassanäyttelyssä Retretissä vuonna 2006. Viimeistenvuosien kuluessa Anu Pentikin taiteellinentuotanto on korostunut ja puhjennut kukkaan.Hänen tuotannossaan näkyvät Intian, Kiinanja Indonesian aistikkaat värit ja herkullinenmuotokieli. Kädenjälki on herkkää ja puhuttelevaa.Taiteilijuus nousee esiin uudella jayllättävällä tavalla.Suku Park, Lappiin asettunut eteläkorealainenon puolestaan omaksunut vaikutteensa SuomenLapin luonnosta. Park tuli Posiolle ensimmäisenkerran vuonna 1985 ja toimi tuolloinPentikin taiteilijana. Parkin aikana Pentikilläalettiin valmistaa taideposliinia ja hänenuniikkiteoksistaan valmistui Pentik Novus -sarja.Kansainvälisen uran luotuaan Park palasiperheineen pysyvästi Posiolle. Parkin muodotovat graafi sia ja värit hienostuneita. Park onpitänyt ja tuomaroinut useita näyttelyitä. Hänon IAC:n (International Academy of Ceramic)jäsen ja hänen teoksiaan on useissa kuuluisissakokoelmissa.Pentikin ja Parkin taiteellista tuotantoa esitelläänensimmäisen kerran yhdessä taidemuseonäyttelyssä.Taiteilijatapaaminen Poikilossa 4.7.2012Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 17 .


Kuva: Lassi KujalaRepovesi virkistää. 18 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Helmikuussa Vuoden Retkikohteeksivalittu Repoveden kansallispuistoon ainutlaatuinensekoitus jylhiä maisemia, luontoa,historiaa ja elämyksiä.Vuonna 2003 perustettu Repoveden kansallispuistooli suosittu retkeilykohde jo ennenkansallispuiston titteliä, eikä ihme; sen jylhiinmetsiin, kirkasvetisiin järviin, päätähuimaaviinkalliojyrkänteisiin ja monimuotoiseenluontoon on helppo ihastua ympäri vuoden.Kansallispuistoksi julistamisen jälkeen puistonkävijämäärä moninkertaistui, ja samallavoimistuivat vaatimukset alueen palveluidenkehittämisestä.Repoveden puistonhoitaja-suunnittelija AarnoTervonen on pitkän linjan Metsähallituslainen.Tervonen hakeutui Repovedelle 17vuoden työrupeaman jälkeen Lieksasta, janykyistä Repoveden-hoitotyötäkin on riittänytjo lähes 8 vuotta. Repovedelle tullessaanTervonen näki upeat puitteet ja kehitysmahdollisuudet,jotka vuosien suunnittelun ja kehityksenmyötä ovat nyt muuttuneet todellisiksipalveluiksi.– Repovedessä oli sopivasti haastetta, kun painepuiston kehittämiseen oli kova suuren kävijämääränsekä kansallispuisto-tittelin myötä.Repovedellä ensimmäiseksi päätavoitteeksiotin selkeän retkeilyreitistön, joka on turvallinen,hyvin opastettu ja kestää kulutusta.ELY-keskuksen hankkeiden mahdollistamanaluotiin Repoveden tarpeellisimmat kehitystoimenpiteet,kuten retkeilypalvelurakenneverkostonrakentaminen. Nyt Repovedelle onhelppo tulla upeasta luonnosta nauttimaan,Tervonen kertoo.Tulijoita todellakin riittää: viime vuonna kävijälaskuritraksuttivat noin 80.000 käyntiä.Ulkomaisvieraista erityisesti venäläismatkailijoidenmäärä näyttää olevan huimassa kasvussa– se tuo omat haasteensa tarvittavieninfomateriaalien luomiseen.Retkeilijät reiteilläRetkeilijän viihtyminen on luonnonsuojelunohella Repoveden tärkeimpiä tavoitteita.Siksi retkeilyreittien elämyksellisyyteen onkiinnitetty entistä enemmän huomiota. Alkuperäisetreitit on harkiten korvattu uusilla,arat alueet kierretty mutta kuitenkin elämyksellisyyttähakien. Reiteistä uusin, muutamassatunnissa kuljettava Ketunlenkki, on luotunykyajan kiireistä kaupunkilaista huomioiden.Yleistä viihtyvyyttä ja turvallisuutta on parannettumm. uusin opastein, tulisijat uusimalla,muuttamalla käymälät kompostoiviksija mahdollistamalla helppo yöpyminen varauskodissa.Ekologisuus ja huollon helppouson myös tärkeää.– Reittien esteettömyys on myös otettu huomioonsiellä, missä se on mahdollista. Repovedelläjärjestetään kesän aikana useita toimintapäiviäliikkumisrajoitteisille, esimerkiksiErityisnuorten päivä 25.8. Olemme saaneetvaltavan hyvää palautetta niistä, ja haluammekehittää toimintaa ja aineistoa niin, että kaikkikävijät saisivat enemmän elämäänsä sisältöäja terveyttä luonnosta. Luonto on parantavavoima, ja Repovedellä on hyvä käydä virkistäytymässäkiireen keskellä.Repoveden palveluvarustuksen huoltoa rahoitetaanjatkossa suosituiksi osoittautuneidenvarauskotien tuloilla. Kodat tarjoavat mukavatpuitteet peruskävijän rentoutumiseenretkeilyn lomassa sekä oman rauhallisen tilanesimerkiksi ryhmälle.– Meidän täytyy olla ylpeitä erityisestä kansallispuistostamme.Nyt kun puiston peruskuviotovat valmiina, niin toivomme palautettakävijöiltä, palautteen avulla voimme kehittäätoimintaamme eteenpäin.Repoveden kansallispuistoAarno Tervonen,puistonhoitaja, suunnittelijaaarno.tervonen@metsa.fiPuh. 0400 172 445Palaute ja lisätietoa: www.luontoon.fiVarauskodat:www.repovedenkansallispuisto.fiInfoOhjelmaa, kiitos!Repovesi antaa hyvät puitteet myös matkailuyritystenohjelma- ja muille palveluille.Repoveden kansallispuistoa ylläpitävälläMetsähallituksella on yhteistyösopimus useidenpaikallisten matkailuyritysten kanssa:MYRSKYTUULIOhjelmapalvelut ja muut matkailupalvelut,kokous-ja saunatilatwww.myrskytuuli.netORILAMMEN MAJA JA LOMAKESKUSMajoitus- ja ruokailupalvelut, venevuokraus,vesibussiristeilyt. www.orilampi.comELÄMYKSEN TAIKAOpastetut retket ja seikkailuohjelmapalvelut.www.elamyksentaika.fiHILLOSENSALMEN ASEMAKahvila, kanoottivuokraus, Repovesi-infowww.hillosensalmenasema.comKIRJOKIVEN KARTANOMajoitusta, sauna, retki- ja ruokailupalveluja.www.kirjokivenkartano.fiKUUTIN KOLOKajakki-, kanootti- ja soutuvenevuokraus,mökkivuokraus, venetaksit, kirkko- ja viikinkivenesoudut.www.kuutinkolo.comKYMISUNOhjelmapalvelut, luontoretket, ruokailut yrityksilleja ryhmille maalla ja vesillä.www.kymisun.comREPOJOTOSTeemalliset opastetut retket, teemallisetkokous- ja tapahtumapäivät.www.repojotos.fiRETKEILYKESKUS TERVARUMPUMajoituspalvelut, Korpikahvila, melontapalvelutpuistossa. Opastetut patikointi-,melonta-, kalastus-, marjastus-, hiihto- jateemaretket.www.tervarumpu.fiRETKIPALVELU ILANDERPatikka-, kirkkovene- ja melontaretket,maastoruokailu. www.retkipalvelu.comSEIKKAILUVIIKARIKöysitoimintatuotteet, maastoruokailut,välinevuokraus, vesitaksit, opastetut retket,seikkailuohjelmapalvelut.www.seikkailuviikari.fiKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 19 .


Liikkumisen iloa kesälläkinKouvolan kesä täyttyy liikunnanilosta ja kokemisen riemusta.Kouvolan monipuolinen liikuntakesä starttaa21.5. Kaikille avoimet kesäliikuntaryhmätjatkavat tuttuun tapaan; luvassa on ainakinvesiliikuntaa, kuntosaliharjoittelua, lattareita,lihaskuntojumppaa, zumbaa…– Liikuntaryhmiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon,eli niihin ovat kaikki tervetulleita,palvelupäällikkö Tarja Alamattila kertoo.Liikunnan riemua parhaimmillaan edustaahulvaton karaokevesijumppa, jossa jumppaatahdittaa jumppaan osallistujien laulu. Laulujensanat heijastetaan valkokankaalle, josta neon helppo lukea jumpan ohessa.– Karaokevesijumpassa nauru raikaa ja vitsiäväännetään. Viime vuonna karaokevesijumppaosoittautui todella suosituksi, toivottavastitänä vuonna saadaan yhtä suuret joukot mukaan,miehiäkin!Kesäkuussa pidetään Urheilupuistossa kokoperheen Pool Party, jossa perheet ottavattoisistaan mittaa leikkimielisissä kisoissa japeleissä. Musiikista vastaa oma DJ. Huononsään sattuessa meno jatkuu sisätiloissa.– Kesällä panostamme erityisesti lapsiin. Lapsillelöytyy omia kesäliikuntakerhoja eri puoliltaKouvolaa, niissä liikutaan leikin kautta.Kouvolan kylillä pidetään uusi Sporttikiertuelapsille; meiltä tulee ohjaaja kylien kouluihintai yleisurheilukentille, joissa yhdessä kokeillaaneri liikuntamuotoja.Tarja Alamattila, palvelupäällikköpuh. 0206157483tarja.alamattila@kouvola.fiwww.kouvola.fi/liikuntapalvelutInfo. 20 .LASTEN KESÄLIIKUNTAKESÄLIIKUNTAKERHOT 4.-15.6.Hinta / lapsi / kerho 5 €ValkealaValkealan urheilukeskus:4-6 v. ma-pe klo 9-107-12v. ma-pe klo 10-11.30Ilmoittautumiset 21.5. alkaen ohjaajille:Johanna Immonen ja Eila Vanhalap. 02061 57551 ja 02061 57625JaalaPalloiluhallin ympäristöma-pe klo 13-14.30Tarkoitettu 7-12v. lapsilleIlmoittautumiset 21.5. alkaen ohjaajille:Johanna Immonen p. 02061 57551 jaEila Vanhala p. 02061 57625ElimäkiElimäen keskustan pallokenttäma-pe klo 9.30-11Ratulan pallokenttä ma-pe klo 12-13.30Löytyn pallokenttä ma-pe klo 14-15.30Tarkoitettu 7-12 v. lapsille, ohjaajana SannaSaarinen-Tokko p. 02061 58248,Ilmoittautuminen paikan päällä.KuusankoskiKuusankosken urheilupuisto:ma-pe klo 12-13.30Tarkoitettu 7-12v. lapsilleIlmoittautumiset 21.5. alkaen ohjaajille:Sami Lampila p. 02061 57081 jaJani Höijer p. 02061 54234InkeroinenInkeroisten yhteiskoulun piha:ma-pe klo 13-14.30Tarkoitettu 7-12v. lapsille, ilmoittautumiset21.5. alkaen ohjaajalle:Jarmo Larimo p. 02061 56067.UUTTA! LASTEN SPORTTIKIERTUEliikuttaa kesäkuussa Selänpäässä, Korialla,Utissa, Tuohikotissa, Kaipiaisissa jaMyllykoskella. Katso esite www.kouvola.fi/liikuntapalvelut tai soita p. 02061 58436Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012KESÄUIMAKOULUTLiikuntapalvelut järjestää kesäuimakoulujalapsille. Tiedustelut:liikuntapalvelut p. 02061 57483 taiuimaopettaja p. 02061 54126POOL PARTYKesän avaustapahtuma koko perheelle!Urheilupuiston uimahallin ulkoalue 9.6.klo 11-14. Uimahallimaksu.KESÄN LAJIKOKEILUTKARAOKEVESIJUMPPAHaanojan Haalin uimahalli ti 5.6. klo 9Uimahallimaksu. Ei ennakkoilmoittautumista.RULLALUISTELUN ALKEETKuusankosken urheilutalo ma 11.6. klo 9-9.45Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.FRISBEEGOLFKouvolan jäähallin edusta ke 23.5. ja ti 29.5.klo 14 • Koivusaari, Myllykoski ke 23.5. ja ke30.5. klo 12-13. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.KAHVAKUULAOPASTUSKouvolan ammattikoulun sali, ma 21.5.klo 16.30. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumisia.TUOLITSUMPAKouvolatalon tanssisali ke 23.5 ja ke 8.8.klo 11.30. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumisia.SUUNNISTUSKuusankosken urheilutalo ke 20.6. klo 9Maksuton, ei ennakkoilmoittautumisia.JOOGAKuusankosken urheilutalon painisali ma 11.6. jama 13.8. klo 9-9.45. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumisia.UKK-KÄVELYTESTI 2 kmUrheilukeskus, Valkeala ma 28.5. ja 15.8. klo17, ennakkoilmoittautuminen p. 02061 57551Kuusankosken urheilutalo ma 4.6. klo 9.00,ennakkoilmoittautuminen p. 02061 54234Kouvolan keskuskenttä pe 25.5. klo 10,ennakkoilmoittautuminen p. 02061 58436Mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä.Hinta 6 €.VESIJUOKSUOPASTUSKuusankosken uimahalli ma 21.5. ja ma 30.7.klo 9-9.45 • Inkeroisten uimahalli ke 1.8. ja ke8.8. klo 13-13.45. Uimahallimaksu,ei ennakkoilmoittautumista.KUNTOSALI-/ ULKOKUNTOSALIOPASTUSUlkokuntosali Kouvolan jäähallin vieressäma 11.6. klo 14.30 • Kuusankoski ma 28.5. jama 6.8. klo 9-9.45. Kuntosalimaksu (ei ulkokuntosalille),ei ennakkoilmoittautumista.SAUVAKÄVELYOPASTUSKuusankosken urheilutalo ma 18.6. klo 9-9.45Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.LIIKUNTANEUVONTAJaala, S-Market ti 22.5. klo 13-15Valkeala, S-Market to 24.5 klo 9-10.30Kouvolan tori to 31.5. klo 9-10.30Kuusankosken tori pe 1.6. klo 11-13Voit myös mittauttaa rasvaprosenttisi maksutta.YLEISURHEILUKILPAILUTMIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLEKuusankosken urheilukenttä ke 29.8. klo 9-15Ilmoittautuminen 22.8. mennessä p. 02061 54234.Lisätietoja lajiopastuksista ja -kokeiluistasaat liikunnanohjaajiltamme:Kouvolan keskusta p. 02061 56374Kuusankoski p. 02061 54234Valkeala p. 02061 57551Jaala p. 02061 57625Inkeroinen/Myllykoski p. 02061 56067AIKUISTEN KESÄLIIKUNTAAjalla 21.5.-21.6. ja 30.7.-19.8. Ei ennakkoilmoittautumista,katso kaupunginosakohtaisetohjelmat www.kouvola.fi/liikuntapalveluttai kysy ohjaajiltamme:Kouvolan keskusta p. 02061 56374,02061 58436, 02061 58248Kuusankoski p. 02061 54234, 0206154235, 02061 57081Valkeala p. 02061 57551, 02061 57625Jaala p. 02061 57625, 02061 57551Inkeroinen/Myllykoski/Elimäki/Koriap. 02061 56067Kausimaksu kesältä on 8 € + kuntosali- taiuimahallimaksut.


Kääpälän koulun 5. ja 6. luokan oppilaatEetu Kananen, Kalle Korpi, Matias Konka,Markus Savvakas, Sampo Kankfelt sekäSanteri Purhonen löysivöt kirjastoautoValkealasta mieluista luettavaa.Kirjastoautot tutuiksiKuva & teksti: Minna RajalaKirjastoauto palveleepaikallisestiKylissä kirjastoauto on paitsi korvaamatonaineistopankki, myösyhteisöllisyyden ylläpitäjä.Kouvolan kirjastoautot Regina ja Valkealatulivat tutuiksi entistä useammalle, kun niidenreviiriä laajennettiin kattamaan alkukeväästälakkautettujen Kääpälän, Pilkanmaan ja Utinkirjastojen alueet. Uusia kirjastopysäkkienpaikkoja ideoitiin yhdessä kylätoimikuntienkanssa:- Koulut ovat yleensä keskeisiä ja vilkkaitapaikkoja, mutta mukaan haluttiin muitakinpysäkeitä ja huomioida esimerkiksi vuorotyöläisiä,jotka eivät päiväsaikaan pääse paikalle.Ideoita ja toiveita saimme varsinkin kylätoimikunnilta,kirjastotoimen apulaisjohtaja ReijaPiilola kertoo.Korvaaviksi uusiksi pysäkeiksi valittiin KääpälässäKääpälän koulu ja Kääpälän kauppa, PilkanmaallaPilkanmaan koulu ja Tarmo Kipparilähikauppa sekä Utissa Utin koulu. Uusillepysäkeille ajetaan viikoittain niin aamupäiväkuiniltavuoroja.- Kaikki valitut uudet pysäkit ovat kylien keskeisiäpaikkoja, joihin on helppo tulla ja joissaväkeä riittää. Koulupysäkeillä tietysti koululaisetovat kirjastoautojen suurin käyttäjäryhmä,mutta se ei tarkoita etteivätkö muut olisitervetulleita.Uudet reitit ovat testikäytössä ensi vuoteen,jolloin kerätään käyttäjien kokemuksia ja parannusehdotuksiakylätoimikuntien kautta.Parempaa palveluaKirjastoauto tarjoaa kylille paikallisempaa,parempaa kirjastopalvelua; auton vaihdettavatmoduulit mahdollistavat kunkin pysäkin mukaanräätälöidyn aineistovalikoiman. Esimerkiksikoulupysäkeillä on erityisesti päiväkoti- jakouluikäisille lapsille tarkoitettua materiaalia,ja ajovuoron vaihtuessa vaihtuu valikoimakin.Kirjastoautoissa aineiston saatavuus on myöskirjastoa parempi; kirjat ja muu aineisto ei lähdeniin sanotusti pitkin kyliä, vaan palautuupian taas seuraavalle lainaajalle.- Kirjastoauton kuljettajat ovat oppineet tuntemaanasiakkaansa ja vuoronsa hyvin, he tietävätmillaista asiakaskuntaa milläkin vuorollaodottaa ja tietävät varustaa auton siten. Käyjopa niin, että jos vakioasiakas ei olekaan pysäkillävastassa, kuski soittaa ja varmistaa, ettäkaikki on hyvin.Kirjastoauto Valkealan kuljettaja Kari Lahtinenon alallaan jo konkari; kirjastoauton ratissapalvelusvuosia on kertynyt peräti 36. Uusienpysäkkien myötä luvassa on uudenkin oppimista.Kääpälän koululle Lahtinen on pysähtynytnyt toista kertaa uusien pysäkkien voimaantulonjälkeen. Koulupysäkille auton vaihtomoduuleihinon valittu koululaisille tarkoitettujahelppolukuisia kirjoja.- Uusilla pysäkeillä on riittänyt hyvin kävijöitä,ainoastaan Tarmo Kippari lähikaupassaPilkanmaalla ei ollut vielä ketään autoa odottamassa.Vuoden mittaan nähdään millaiseksipysäkit muodostuvat, Lahtinen sanoo.Kirjastoautot toimivat myös kyläyhteisöllisyydenvälittäjinä; pysäkit ovat vakiintuneetkyläläisten kokoontumispaikoiksi, joissa vaihdetaankuulumisia ennen kirjastoauton tuloaja jäädään jutustelemaan sen jälkeenkin. Kirjastoissasamaa ei näe – kukin kulkee niissäomalla ajallaan kun yhteistä kokoontumisaikaaei ole.- Nyt kaikki tutustumaan kirjastoauton palveluihin,ja antakaa ehdotuksia myös uusiksipysäkeiksi, Piilola kehottaa.Kirjastoauto Valkeala• Lainoja 35 230• Kävijöitä 10 786• 6 päiväkotipysäkkiä, 8 koulupysäkkiä,5 oppilaitos- tai palvelulaitospysäkkiä,43 iltapysäkkiä• 25-30 pysäkkiä/viikko• Ajokilometrejä n. 15 000 kmKirjastoauto Regina• Lainoja 39 453• Kävijöitä 20 491• 6 päiväkotipysäkkiä, 12 koulupysäkkiä,9 oppilaitos- tai palvelulaitospysäkkiä,65 iltapysäkkiä• 52-65 pysäkkiä/viikko• Ajokilometrejä n. 30 000 kmKatso pysäkkien sijainnit: www.kyyti.fiReija Piilola,kirjastotoimen apulaisjohtajaPuh. 020 615 7262reija.piilola@kouvola.fiwww.kyyti.fiTiesitkö?Asiakkailla mahdollisuusvaikuttaa kirjastoautojenreitteihinPilkanmaan kirjasto ja Utin kirjasto lakkautettiin31.3.2012 ja Kääpälän kirjasto13.4.2012. Näiden alueiden kirjastopalveluton korvattu kirjastoautopysäkeillä.Tarkat pysäkkitiedot löytyvät osoitteestawww.kyyti.fi ja kaikissa kirjastoissajaettavista aikatauluista.Syksyllä kirjastoauto Regina ja Valkealaaloittavat liikennöinnin uusituilla reiteillä.Nyt kouvolalaisilla, vapaa-ajanasukkailla,kouluilla ja esim. päiväkodeilla on mahdollisuusvaikuttaa kirjastoautojen tuleviinreitteihin.Pysäkkitoiveita voi jättää 18.5. saakkakirjastopisteisiin lomakkeella tai kertomallahenkilökunnalle. Otamme toiveita vastaanmyös osoitteessa www.kyyti.fi pysäkkitoivelomakkeellasekä sähköpostitse reija.piilola@kouvola.fi . Lisätietoja kirjastoautopalveluistaantaa kirjastotoimen apulaisjohtajaReija Piilola puh. 020 615 7262.InfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 21 .


Uusi, selkeämpi ajanvarausKouvolan terveysasemienpuhelinpalvelu-uudistus onsaatu päätökseen. Uudella mallillaja takaisinsoittopalvelullaajanvaraus puhelimitse käyentistä jouhevammin.Kouvolan terveysasemien puhelinpalveluuudistettiin Kuusankoskella joulukuussa2011. Nyt myös muut Kouvolan terveysasematon saatu uudistuksen piiriin. Tavoitettavuuttaja asioinnin sujuvuutta parantaa entisestäänuusi takaisinsoittopalvelu.Ajoita oikeinAjanvarausta tehdessä soitto kannattaa ajoittaaoikein, jolloin yleensä säästyy pahimmiltaruuhkilta. Aamut ovat puhelinpalvelussa kiireisimpiä,siksi henkilöstö toivookin puheluidenajoittamista myöhempään, mikäli asiallaei ole niin kiire.– Kaikki ajanvaraukseen liittyvät puhelut toivommesaavamme aamupäivän aikana, klo8-12. Kiireellisimmille antaisimme soittoaikaaensin, klo 8-9, ja sen jälkeen vuosikontrollitklo 9-12. Iltapäivästä soittoaikaa riittääei-kiireisille asioille, kuten laboratoriotulostenkyselyille. Akuutissa hädässä on soitettavasuoraan hätänumeroon 112, mikäli puhelimitseei heti pääse läpi, avoterveydenhuollonylihoitaja Marja-Terttu Nuorivuori kertoo.Jos puhelinlinjat ovat terveysasemalle soitettaessavarattuja, kuuluu ensin jonotusmusiikkiaja sitten viesti: ”Olette soittaneet [terveysasema]terveysasemalle. Kaikki hoitajamme ovatvarattuja. Arvioitu jonotusaika on [terveysasemanjonotusaika] minuuttia. Pyydämmeodottamaan - teitä palvellaan hetken kuluttua.Jonotuksesta menee normaali puhelumaksuoman puhelinliittymäsopimuksen mukaisesti.”Viestin jälkeen kuuluu jonotusmusiikkia 20sekuntia ja sen jälkeen toinen viesti, mikälipuheluun ei vielä ole vastattu: ”Kaikki hoitajammeovat edelleen varattuja. Pyydämmeodottamaan - Teitä palvellaan hetken kuluttua.”Jos toisen viestin jälkeen ei vielä tärpännyt,kuuluu kolmas ja viimeinen viesti:”Kaikki hoitajamme ovat edelleen varattuja.Jos haluatte, voimme soittaa teille takaisin,kun vapaudumme. Valitkaa numero 1, mikälihaluatte jättää soittopyynnön. Muussa tapauksessajääkää odottamaan sulkematta puhelinta.”Takaisinsoittopalvelu ottaa asiakkaasta kopin,kun on painettu 1-näppäintä; terveysasemalleei tarvitse soittaa takaisin vaan terveysasemaottaa yhteyttä asiakkaaseen. Asiakkaan numerorekisteröityy puhelinpalvelujärjestelmäänautomaattisesti. Takaisinsoitot tehdäänaikajärjestyksessä.Takaisinsoittopalvelu päättyy klo 12, muttasen jälkeen on mainiosti aikaa ei-kiireellisillesoitoille.– Kehitysideat ovat tervetulleita. Suunnitteillaon puhelinpalvelun ruuhkaa vähentäviätoimia, kuten vuosikontrolliaikojen postitselähettämistä.Marja-Terttu Nuorivuori,avoterveydenhuollon ylihoitaja vs.marja-terttu.nuorivuori@kouvola.fiInfoMutkat suoriksiKouvolan mielenterveys- ja päihdetyötäkehitetään entistä jouhevammaksi.Toissa vuonna alkanut Kouvolan yhteispäivystys-ja kriisikeskushanke on laaja, yhteinenponnistus mielenterveys- ja päihdehoidon palveluidenselkiyttämiseksi ja kehittämiseksi.Hankkeen pohjalta aloitettiin viime vuonnaselviämisyksikkökokeilu yhteistyössä A-klinikankanssa, sekä on kehitetty mielenterveys-ja päihdeasiakkaiden päivystykselliseenkäyntiin liittyen jatkohoitoa. Mielenterveysjapäihdeasiakkaiden asumisyksiköihin onotettu käyttöön tapaturmien seurantaohjelma,jonka avulla kartoitetaan tapaturma- ja vahinkotilanteita.Ohjelmasta saadun tiedon avullapyritään puuttumaan havaittuihin ongelmakohtiin.Lisäksi koulutetaan henkilökuntaakriisityöhön ja varhaiseen ongelmatilanteisiinpuuttumiseen. Kuluvan vuoden haasteita onvielä sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminenPohjois-Kymen sairaalaan.– Selviämisyksikkö toimii A-klinikan tiloissaja vuoden pilottikokeilun jälkeen toiminta vakinaistettiin.Selviämisyksikkö mahdollistaasen, että sinne voi tulla itse tai läheisen saattamana,tai poliisi ja muut viranomaistoimijatvoivat tuoda asiakkaan sinne suoraan. Ei siisheitetä enää putkaan sinne kuulumattomia.Samalla toimintoja on nopeutettu, esimerkiksikatkaisuhoitoon pääsee selviämisyksiköstäsuoraan ilman lähetteitä. Viime vuonna aloitettupilotti sai loistavaa palautetta, ja tänävuonna hyvä yhteistyömme A-klinikan kanssajatkuu, projektipäällikkö Heidi Uitto kertoo.Mielenterveys- ja päihdepotilaiden kuntoutumistaja arjessa pärjäämistä edistetääntukemalla heidän kotona asumistaan ja päivystyksestäpalautumista. Kotona asuvien asiakkaidentueksi on palkattu tuetun asumisentiimiin oma koordinaattori ja ohjaaja. Kehittämistyönmyötä on syntynyt ja joulukuussakäynnistynyt Omaisten ja Läheisten Lähistupa-ryhmä,joka vastaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujienomaisten vertaistuen tarpeeseen.Ryhmä kokoontuu säännöllisesti Tuetunasumisen tiimin tiloissa Tapiola-talossa.Kehitteillä oleva sosiaali- ja kriisipäivystyshelpottaisi asioita suuresti; tavoitteena on saadakaikki akuuttiasiat yhden numeron taakse,ilman turhaa pompottelua.– Keskivertoihmisellä on korkea kynnys soittaayleiseen hätänumeroon, jos ei ole varsinaistafyysistä vikaa. Uudesta päivystysnumerostasaa avun helpommin; avuntarpeen arvioinninjälkeen saa akuuttihoitoa ja sen jälkeen jatkotukea.Kriisityön osalta uutta päivystysmallialuodaan yhteistyössä Kouvolan mielenterveysseuranVuoroveto-kehittämishankkeen kanssa.– Monesti mielenterveys- ja päihdeongelmatkulkevat käsi kädessä. Henkilöstöä koulutetaanhuomaamaan ongelmat ajoissa, jotta pystymmeauttamaan mahdollisimman varhaisessavaiheessa. Tarvitsemme tiivistä yhteistyötä eritahojen kesken, jotta asiat saadaan rullaamaansujuvasti joka saralla.Yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke on osaMielan avain -Etelä-Suomen mielenterveysjapäihdepalvelujen kehittämishanketta.Heidi Uitto, projektipäällikköpuh. 020 615 6746heidi.uitto@kouvola.fiInfo. 22 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Hanki nyt!Tulevaisuus matkailussaMatkailusta ollaan muovaamassaKouvolan seudun menestystekijääja työpaikkojen rakentajaa.Tulevina vuosina Kouvolan ja Iitinmatkailua kehitetään askel askeleeltamatkailun Master Planintahdissa.Kouvolan seudun matkailun Master Plan onpitkän aikavälin matkailun kehittämissuunnitelma,joka tähyää vuosikymmenten taakse;millainen on Kouvolan ja Iitin matkailu vuonna2020? Millaisia vetovoimatekijöitä meilläon? Miksi matkailijat tulevat tänne? Pilviähipovien haaveiden rakentelusta ei ole kyse,vaan tarkasta liiketoimintalähtöisestä toimintasuunnitelmasta,jolla Kouvolan seudunmatkailu kasvaa menestyväksi työpaikkojen japalveluiden rakentajaksi – mielikuvan rakentamisestanyt puhumattakaan. Suunnitelmanluomisessa Kouvola Innovation Oy:n yhteistyökumppaninatoimii FCG eli Finnish ConsultingGroup Oy, jolla on aiempaa kokemustamatkailusuunnittelusta. Master Planin ensimmäiselläetapilla raapaistaan Kouvolan seudunmatkailumaailmaa pintaa syvemmältä ja kartoitetaannykytilanne suunnitelman pohjaksi.– Kyselimme maaliskuussa seudun matkailuyritystenja -toimijoiden sekä mm. nuoriso- jakulttuuritoimijoiden mielipiteitä ja kokemuksiaKouvolan matkailusta sähköisen kyselynavulla; tarkasti valittujen väittämien, vapaansanan sekä anonyymin vastausmahdollisuudenavulla toivoimme saavamme mahdollisimmanrehellisiä ja avoimia näkemyksiä esille.Erikseen pidettiin vielä puhelinhaastattelutreilulle 20 taholle, projektikoordinaattori PiaHiltunen kertoo.jonka pohjalta valitaan myöhemmin MasterPlanin keskeiset teemat. Kutakin teemaa ryhtyyoma työryhmä ideoimaan eteenpäin 15.-16.5. järjestettävissä työpajoissa. Työryhmientuotokset nivotaan yhteen kevään ja kesänaikana. Kouvolan uusi brändi, Ihmeen hienokaupunki, myös osaltaan innostaa matkailunkehittämiseen.– FCG toteuttaa saatujen pohjatietojen pohjaltakolme vaihtoehtoista matkailun kehittämissuunnitelmaa,joista sitten valitsemmesen, jolle löydämme yhteisen tahtotilan ja jokatoisi selkeästi lisää elinvoimaisuutta seudunmatkailutoimialalle. Master Plan on kuitenkinpitkän aikavälin suunnitelma, joka määräämatkailun askeleet seuraavaksi pariksi kymmeneksivuodeksi, toki suunnitelman avullane askeleet on helppo ottaa. Yksi tavoite onesimerkiksi yhteisen varausjärjestelmän luominen,josta löytyisi kaikki seudun matkailupalvelut,vaikkapa lumikenkien vuokraaminen,Hiltunen sanoo.– Master Plan on mittava kokonaisuussuunnitelma,jolta monet odottavat paljon. Erityisestimeidän täytyy saada yritykset mukaankehitystyöhön, vain siten voimme onnistua.Meillä on potentiaalia suuriinkin matkailijamääriin,täytyy vaan uskaltaa tähdätä ylöspäinja tehdä yhdessä. Haetaan ja luodaan syyttulla Kouvolaan ja viihtyä täällä. Kun tässäonnistutaan, saadaan seudulle lisää palveluitaja työpaikkoja, ja samalla kasvaa Kouvolanseudun tunnettuus, kehittämispäällikkö ReijoVaurula kiteyttää.FCG toteuttaa suunnitelman syksyn aikana,minkä jälkeen tehdään tarvittavat laskelmat jamaankäytön suunnitelmat. Varsinainen suunnitelmantoteutusvaihe starttaa vuoden 2013alusta.OMAKOTITALOONTAI KESÄMÖKILLEKOUVOLANISÄNNÄNVIIRIIsännänviiri on omakoti- taikesämökki-ihmisen mukava jajokaiseen arkipäivään sopivatapa liputtaa.ISÄNNÄNVIIRIN TIEDOT• Ulkonäöltään ja väreiltään Kouvolanvaakunan mukainen.• Vaakunan värit viittaavatKymenlaakson maakuntaväreihin• Aaltokuvio viittaa Kymijoen kaupunki-teemaan ja kuusipuolainen sideruusukekuuden kunnan liittoon sekä liljatpuolien päissä Kymenlaakson maakuntakukkaaniirikseenVäri musta, valkoinen, keltainenKoko 45 x 450 cm, 8-10 m salkoonMateriaali 100 % polyesterHinta 49 €/kpl (sis. alv 23 %)InfoKyselystä ja haastatteluista saadut vastauksetkoottiin 17.4. järjestettyyn Visioseminaariin,Pia Hiltunen, projektikoordinaattoripuh. 020 615 5501pia.hiltunen@kinno.fiMaster Plan rahoitus: Kaakkois-SuomenELY-keskus/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma,Kouvolan kaupunki jaIitin kunta.MyyntipaikatKouvolan kaupungin yhteispalvelupisteet,Prisma ja K-RautaTiedustelut/Tilauksetpuh. 020 615 8329 tai 020 615 8576,s-posti yhteispalvelut@kouvola.fiKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 23 .


Kouvolan parhaat palatOpastetutkävelykierroksetKansallispuistopäiväRepovedelläInfoOpastetut kävelykierrokset järjestetään 5.6.–26.7. Lähtöjä on tiistaisin ja torstaisin klo 14.Kierros kestää tunnin – verkkainen tahti sopiimyös senioreille tai liikuntarajoitteisille. Kierroksilleei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.Kierrosten hinta 4 €/aikuinen, alle 12-vuotiaatmaksutta.Keskustan helmetKävelykierros lähtee Kouvolan kaupungintalolta,Torikatu 10, tiistaisin klo 14. TutustutaanKouvolan nähtävyyksiin sekä mm. puistoihin.Kiskojen kolkkeessa KaunisnurmellaKävelykierros lähtee Kouvola-talolta, Varuskuntakatu11, torstaisin klo 14. Kierroksellatutustutaan Kaunisnurmen upeaan museokortteliin.TIEDUSTELUTKouvolan Matkailupuh. 020 615 5295matkailu@kinno.fiwww.visitkouvola.fiKansallispuistopäivänä 25.5. Repovesi täyttyyohjelmallisista elämyksistä. Ensin kuljetaankiskoilla Hillosensalmelle; IC71-juna lähteeKouvolasta klo 9.52, paluu HillosensalmeltaP706-junalla klo 16.45.Matkat Repovedelle järjestääOrilammen Maja:Vesibussilähdöt Orilammelta klo 10.15, Hillosensalmenasemalta klo 10.30. PysähdyspaikatKarhulahti, Kuutinkanava, Mustalammenlaituri, Lapinsalmi. Haku Orilammelta klo14, Lapinsalmella n. klo 14.45, Mustalammellan. klo 15, Kuutinlahdella n. klo 15.05.Paluumatkalla ei pysähdytä KarhulahdessaHinta 10 €/suunta. Orilammella tarjolla lounasja majoitustilaa.Vesibussin ennakkovaraukset sekä ruokailu/majoitusvaraukset puh. 05 389 881 taiinfo@orilampi.com.Matkan voi tehdä myös Myrskytuulenvenetaksilla www.myrskytuuli.net taiTervarummun venetaksillawww.tervarumpu.fiRepovedellä seudun matkailuyrityksettarjoavat parastaanKouvolan Latu järjestää ohjatun patikkaretkenLajukosken kodalle. Nokipannukahvia,mehua, suolapalaa ja nuotiomakkaraa. Hinta1 €/hlö. Patikkaretken pituus n. 6 km.Repojotos tarjoaa Ketunlenkin varrella, Kapiavedennuotiopaikalla klo 9-16 retkeilijöillenokipannukahvia/mehua pullan kera hintaan2 €/hlö. Mahdollisuus tutustua melontaan!www.repojotos.fiOlhavalla pääsee tutustumaan köysilaskeutumiseenMyrskytuulen opastuksella klo 12–17.Hinta 20 €/hlö. Kuutin kanavalla lisäksi tarjollahernerokkaa ja muurinpohjalettuja.Tervarumpu järjestää koko viikonlopun 25.-27.5. ajan ohjelmaa yhteistyössä Seikkailuvii-Karin ja Kirjokiven kartanon kanssa: pop-up-henkinen Erämaa-ravintola, kanootti- jakajakkivuokrausta ja –koulutusta, venetaksipäivystys.Ravintolan pöytävaraukset ja lisätietoa:www.tervarumpu.fiLauantaina 26.5. bussikuljetus Repovedellelähtö klo 9 Kouvolan linja-autoasemalta. Paluuklo 15. Hinta 10 €/hlö. Ilmoittautumiset21.5. mennessä Matti Ilander,puh. 0400 252 814.LISÄTIETOA YRITYSTEN PALVELUISTAwww.luontoon.fiInfo. 24 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Teksti: Pia HiltunenKuva: Finlanders/Harri HinkkaKulttuurimaistiaisia Pietarista23.-27.5. järjestettävä Suomalaisvenäläinenrakennusfoorumi tuoKouvolaan pietarilaisen kulttuurikattauksen.Venäläiset matkailijat ovat meille tuttu näkymiltei jokapäiväisessä elämässämme täälläKouvolan seudulla. Viipuri ja Pietari ovat varsinlähellä, mutta silti kulttuurisesti kaukanameistä. Miten hyvin oikeastaan tunnemmenaapurivaltion lähialueiden kulttuuritarjontaa?Inspiraatiota tarkempaan tutustumiseenantaa varmasti keväällä 23.–27.5. Kouvolassapidettävän suomalais-venäläisen rakennusalanfoorumin myötä kaupunkiin saapuva pietarilainenkulttuurikattaus.Rakennusfoorumin aikana Kouvolassa järjestetäänuseita konsertteja, luento sekä monipuolinentaidenäyttely. Taidenäyttelynpienimuotoiset avajaiset järjestetään 23.5.rakennusfoorumin yhteydessä ja varsinainenlaajempi näyttely on esillä Kuusankoskitalongalleriassa kesäkuun 2012 ajan. Näyttelykoostuu venäläisestä jalokivi-, tekstiili- sekämaalaustaiteesta ja maalauksissa kuvataanKuusaan puistojuhla herää henkiinElo- syyskuun viikonvaihteeseenon tuotettu pitkät perinteetomaava Kuusaan puistojuhla.Tapahtuman historian alkuvuosina sen järjestelyistäja ideoinnista vastasi Kuusankoskenpuutarhayhdistys. Myöhemmin tapahtumakasvoi ja mukaan tuli myös muita toimijoita,mm. Kuusankosken kaupunki ja UPM. Tämänkinvuoden tapahtumaa on ollut ideoimassasamoja yhteistyötahoja kuin aiemmin.Ympäristön koristeluun halutaan panostaa jaSuomea ja suomalaisia venäläisten taiteilijoidensilmin.Konserteista ensimmäinen järjestetään Kouvolankaupungintalolla keskiviikkoiltana 23.5.klo 19.00 alkaen. Illan aluksi sotilashistorioitsijaPekka Silvast luennoin aiheenaan ”MannerheimPietarissa” ja kertoo samalla myöstaustaa luennon jälkeen esitettävälle MannerheimCantatalle.Konserttisarjaa jatkavat seuraavana iltanavenäläistaiteilijat, jotka esittävät venäläistenja länsieurooppalaisten säveltäjien musiikkiapianotaiteilija Natalia Gorbenkon vanavedessä.Erillisenä osana konserttia kuullaanlisäksi klassista balalaikkaa ja pianoa yhdessä.Perjantaina on puolestaan venäläisen jazzmusiikinvuoro ja silloin musisointia kuullaanhiukan rennommissa tunnelmissa HotelliVaakunan iltaravintolassa.mm. Harjun oppimiskeskuksen floristiikanopiskelijat tuovat opinnäytetöitään kaikkieniloksi.Viikonlopun tapahtumat aloittaa nuortenohjelma Hotelli Sommelon rannassa perjantai-iltana.Tarjolla on paljon erilaista tekemistäja toimintaa, mutta varmasti mm.Jare&WilleGalle saa liikkeelle paljon nuoriaja aikuisia.Lauantaina 1.9. valitaan kukkaistyttö ja päivälläon paljon ohjelmaa lapsiperheille. SatuSopanen & Tuttiorkesteri konsertoi, ja alueeltavoi bongata Villi-Rillin. Kymijoen rantaanrakennettuun luontopolkuun kannattaa kaikkientutustua. Kirjailija ja puutarhakirjailijaMari Mörö on Kuusankosken kirjaston vieraana.Kuusankoski-seuran kotiseutukävelyesittelee keskustan rakennusten historiaa jataustoja. Esittelykierros päättyy Kuusankoskitalolleja tämän jälkeen voi seurata paneeliakaupunkikeskusten ilmeestä.Finlanders tahdittaa lauantainaSommelossa tanssin pyörteisiin.Tule mukaan!ke 23.5. Taidenöyttelyn avajaiset,Rakennusfoorumike 23.5. Konsertti, Kouvolan kaupungintaloto 24.5. Konsertti, Kouvolan kaupungintalope 25.5. Jazz-musiikkia, Hotelli Vaakunala 26.5. Kirkollista musiikkia,Pyhän Ristin ortodoksikirkkola 26.5. Gaala-konsertti,Kouvolan kaupungintaloKirkollista musiikkia Venäjältä voi kuulla lauantainapäiväsaikaan 26.5. Kasarminmäelläsijaitsevassa Pyhän Ristin ortodoksikirkossaja illalla kaupungintalon juhlasalissa pidetäänGaala-konsertti, jossa esiintyjinä on kaikkiaan21 taiteilijaa Pietarista.Kulttuuritapahtumien järjestelyistä vastaaKouvola Innovation Oy ja Kouvolan kaupunkiyhdessä rakennusfoorumia järjestävientahojen kanssa. Kaikki tilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia,joihin lippuja saa ostaa ennentilaisuuksien alkua konserttipaikoilta tai etukäteenkaupungintalon matkailuinfosta. Toivottakaammesiis ”Pietarin kevät” tervetulleeksikaupunkiimme ja nauttikaamme siitätäysin siemauksin.Kulttuuritapahtuman tarkempi ohjelmajulkaistaan lähempänä kyseistä ajankohtaakaupungin ja matkailun nettisivuillasekä sanomalehdessä.www.visitkouvola.fiLauantaina UPM:n yksiköt tuottavat näyttelyjäKuusankoskitalon aulaan ja sunnuntaina2.9. avautuu Kuusankosken puutarhayhdistyksennäyttely ”Tehtaan varjosta puutarhakaupungiksi”.Lauantaina on tarjolla paljon musiikkia. Tapahtumassaovat mukana ainakin KuusankoskenHarmonikan soittajat, KuusankoskenPuhallinorkesteri ja rautalankamusiikkia soittaaillalla The Secrets. Lauantai-ilta huipentuujoen tuliteoksen sytyttämiseen ja tansseihinHotelli Sommelossa Finlandersin säestämänä.Sunnuntaina vietetään Mäkikylän palvelukeskuksessaomaisten ja läheisten kukkaisjuhlaa.Satubaletti Pikkuballerinat esiintyvätja vasta valittu kukkaistyttö on tuomassa iloaasukkaille jakamalla heille kukkia. Kuusaanpuistojuhla päättyy Jorma Kääriäisen ja RikuNiemi Orchestran konserttiin Kuusaasalissa.Viikonvaihteessa on tarjolla monipuolista ohjelmaaupeassa Kymijoen rantamaisemassa,aivan Kuusankosken keskustassa.Aija Matero, kulttuuritalojen johtajapuh. 020 615 8308InfoInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 25 .


Bussiliikenteen kesäaikataulut 4.6. alkaenKesäajan vuorotarjontaanuseita parannuksiaKoulujen kesäloman alkaessa 4.6. vaihdetaanmyös linja-autoliikenteessä kesäaikatauluihin.Kesäajan aikataulut tulevat jakoon muun muassalinja-autoihin, Matkahuoltoon, kaupunginyhteispalvelupisteisiin sekä kirjastoihin.Ajantasaiset aikataulutiedot ovat aina saatavillamyös Internetissä.Kesäajan liikenteeseen on luvassa useita parannuksia.Uutuutena on esimerkiksi työmatkayhteysJaalasta aamukahdeksaksi Kuusankoskelleja Kouvolaan, myös paluuyhteys klo16 jälkeen on järjestetty. Kouvola-Elimäki-välille on luvassa lisää vuoroja, esimerkiksiyhteys aamuyhdeksäksi Elimäeltä Kouvolaan.Uusia vuoroja on luvassa myös reiteille Kouvola-Inkeroinen-Anjalasekä Kouvola-Kuusankoski.Kesäajan lauantailiikenne paraneeväleillä Kouvola-Elimäki, Kouvola-Utti-Kaipiainensekä Kouvola-Kuusankoski.Bussilla kesän kohteisiinTärkeimmät matkakohteet Kouvolassa ovatkesällä bussiyhteyksien päässä. KouvolanMatkakeskukselta pääsee linja-autolla esimerkiksiTykkimäelle, Verlaan, Mustilaan ja Repovedenkansallispuiston laitamille. Aikataulutkohteisiin löytyvät kesän aikatauluvihkostasekä Internetistä.Joukkoliikenne mukanaKouvola-päivässä 8.5.Kouvolan bussiliikenne on jälleen mukanaKouvola-päivässä tiistaina 8.5. TuolloinKouvolan sisäisen bussimatkan hinta on 2€matkan pituudesta riippumatta. Tempauksellahaetaan joukkoliikenteelle näkyvyyttäja ennen kaikkea kannustetaan uusia käyttäjiäkokeilemaan bussia esimerkiksi työmatkaliikenteessä.Kouvola-päivän toivotaan vauhdittavan myöskaupunkilipun myyntiä. Hankkimalla 40€hintaisen kaupunkilipun, voi matkustaa 30päivän aikana rajattoman määrän Kouvolansisäisiä bussimatkoja. Hankkimalla kaupunkilipunja käyttämällä joukkoliikennettä esimerkiksikakkosauton hankkimisen sijaan,säästää kotitalous helposti useita tuhansia eurojavuodessa.KATSO KESÄN AIKATAULUT: www.kouvola.fi/joukkoliikenneParistotempausKouvolan torilla Suomi puhtaaksi -päivänä 10.5.Paristoista, akuista ja muistavaarallisista jätteistä tarjotaantietoa ja neuvontaa 10. toukokuuta.Silloin KymenlaaksonJäte Oy, Kouvolan kaupunkija paristojen tuottajayhteisöRECSER Oy järjestävät yhdessäSuomi Puhtaaksi ‐päivänneuvontapisteen Kouvolan torille.Tapahtuman tavoitteena onantaa tietoa käytettyjen paristojenja akkujen säilytyksestä,hävittämisestä ja keräyksestä.Käytettyjä paristoja ja pieniäakkuja otetaan vastaan neuvontapisteessätapahtumapäivänäklo 9‐13. Paikalla on KymenlaaksonJäte Oy:n jäteasemanhoitajaopastamassa paristojenja muiden vaarallisten jätteidenkeräykseen ja asianmukaiseensäilytykseen liittyvissä asioissa.Tarvittaessa hän neuvoo myösmuissa jätteiden lajitteluun liittyvissäkysymyksissä.Vaarallisen jätteen aiempi nimioli ongelmajäte. Vaarallinenjäte ‐nimike kuvaa paremminjätteen vaaraominaisuutta, jokavoi olla esimerkiksi aineen myrkyllisyystai herkkä syttyvyys.Vaarallisia jätteitä ei saa laittaaloppujätteen sekaan. Vaarallisetjätteet, kuten energiansäästölamput,akut, maalit, liuottimetja lääkkeet, on aina toimitettavaniille tarkoitettuun keräykseen.Kotitalouksien vaaralliset jätteetotetaan maksutta vastaanjäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä.Lääkejätteitä voi puolestaanpalauttaa apteekkeihinja paristot kauppojen paristokeräyksiin.Pentti AirioSakari ViinikainenEtulinjassa itään ja länteenKouvolan seudun sotilashistoria 1400-luvulta2000-luvulleKymijoki on halki vuosisatojen ollutidän ja lännen raja. Sen rannoillaovat kohdanneet kulttuurit,uskonnot ja taloudelliset edut.Siksi se joutui yhä uudelleen myöstaistelutantereeksi.Kouvolan seudusta muodostuisotilaallisesti merkittävä alue jo1400-luvulla, sillä sen halki kulkitoinen Suomen pääteistä, YlinenViipurintie. Haminaan johtavantien risteys nykyisen KymenLukon kohdalla ja myöhemminrautateiden risteys lisäsivät alueenpainoarvoa sotilaskartoilla...Pohjoiskymenlaaksolaisestasotilashistoriasta kertova teosEtulinjassa itään ja länteenmyytiin loppuun kuluvan vuodentammikuun aikana. Kirjahanilmestyi 11.11.2011. Teostapainettiin tuolloin 2000 kpl.Nyt Kouvolan kaupunki onteettänyt teoksesta 1000 kappaleenlisäpainoksen.Pentti Airion ja Sakari Viinikaisenkirjoittamaa tietokirjaaon nyt taas myynnissäkirjakaupoissa Kouvolassa jaKuusankoskella sekä Kouvolatalollamuseokauppa Poikilossa.. 26 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


KOUVOLAN TERVEYSKESKUSPOHJOIS-KYMEN SAIRAALAKESÄN 2012 TOIMINTALÄÄKÄREIDEN VASTAANOTOT KESÄLLÄ 2012Auki olevilla terveysasemillahoidetaan vain akuuttivastaanottoaajalla 25.6.-5.8. Ensisijaisestiyhteys omaan terveysasemaan,jossa tehdään hoidontarpeen arvioja annetaan tarvittaessa akuuttiaikaajanvarauksella. Vuosikontrollitja reseptien uusimiset hyvissä ajoinennen kesäajan toimintaa.HUOM. Terveysasemien laboratoriopalvelutsuljettuna aseman sulunaikana.Elimäen terveysasemaavoinnaKiviaidantie 1, Elimäkima-to klo 8-16, pe klo 8-15Ajanvaraus lääkäreiden jaaluehoitajien vastaanotoillema-pe klo 8-12,puh. 020 615 1003Jaalan terveysasemasuljettu 2.-29.7.Yhteydenotto Kuusankoskenterveysasemalle.Keltakankaan terveysasemaavoinnaSairaalankaari 15 A, Keltakangasma-to klo 8-16, pe klo 8-15Ajanvaraus lääkäreiden jaaluehoitajien vastaanotoillema-pe klo 8 - 12,puh. 020 615 1001Kirjastojen kesäaukioloajatKOUVOLAN PÄÄKIRJASTOma–pe 10–19la suljettuKUUSANKOSKEN KIRJASTOma–pe 10–19la suljettu 25.8. saakkaLehtilukusaliavoinna sunnuntaisin 11–147.–8.6. kirjasto kiinnilamppujen vaihdon takiala 1.9. kirjasto auki 9–15osana KuusankoskenpuistojuhlaaHAANOJAN, INKEROISTEN,KORIAN, MYLLYKOSKEN JAVALKEALAN KIRJASTOTma–to 12–18, pe 9–15la suljettula 12.5. Myllykosken kirjastoavoinna klo 9-15Myllykoski World Expo MMXII –päivän tapahtumia kirjastossaKorian terveysasemasuljettu 2.-29.7.Yhteydenotto ElimäenterveysasemalleKouvolan terveysasema avoinnatoiminta supistettua 25.6.-31.7.Marjoniementie 10, Kouvolama-to klo 8-16, pe klo 8-15Ajanvaraus lääkäreiden ja omahoitajienvastaanotoillema-pe klo 8-12,puh. 020 615 1000Kuusankosken terveysasemaavoinnaKymenlaaksonkatu 3, Kuusankoskima-to klo 8-16, pe klo 8-15Ajanvaraus lääkäreiden ja hoitajienhoitajienvastaanotoille ma-peklo 8-12, puh. 020 615 1004Voikkaan terveysasemasuljettu 14.5.-12.8.Yhteydenotto KuusankoskenterveysasemalleValkealan terveysasemasuljettu 9.-22.7.Yhteydenotto Keltakankaanterveysasemalle.PÄIVYSTYSPäivystys toimii Pohjois-Kymen sairaalassaVirka-aikana ensin yhteys omalleterveysasemalle. Hätätilanteessasoita 112.ELIMÄEN JA JAALAN KIRJASTOTma-ke 12-18, to-pe 9–15la suljettula 1.9. Elimäen kirjastoavoinna klo 9-15osana Pestoomarkkinoiden viettoaLEHDOKIN KIRJASTOma-ke 13-19to-pe 9-15VOIKKAAN KIRJASTOma, ti ja to 12-18ke ja pe 9-15POIKKEUKSIA AUKIOLOAIKOIHINke 16.5.kaikki kirjastot ovat kiinnihenkilökunnan koulutuksen takiato 21.6.juhannuksen aaton aattonakaikki kirjastot auki 9–15pe 22.6.juhannusaattona kaikkikirjastot kiinniPäivystysSairaalankuja 3 C, Sairaalamäkipuh. 020 615 1601YöpäivystysVälitöntä ja kiireellistä hoitoatarvitseville potilaille klo 22-8Pohjois-Kymen sairaala/ensiapupuh. 020 615 1601. Keltakankaanterveysaseman asiakkaat (ent. Anjalankoskenalue) myös Kotkan keskussairaalapuh. (05) 220 5000.NEUVOLATLehtomäen ja Utin neuvolasuljettu 25.6.-29.7.Tornionmäen neuvola palvelee.Tuohikotin ja Vuohijärvenneuvola suljettu 25.6.-29.7.Valkealan ta:n neuvola palvelee.Kuusankosken ta:n, Jaalan ta:nja Voikkaan ta:n neuvolasuljettu 2.7.-5.8.Mäyränkorven neuvola palvelee.Elimäen neuvolasuljettu 25.6.-5.8.Korian neuvola palvelee.Inkeroisten neuvolasuljettu 2.-29.7.Myllykosken neuvola palvelee.Ehkäisyneuvolasuljettu 25.6.-29.7.(Kouvola, Inkeroinen, Myllykoski,Kuusankoski ja Valkeala)MUISTIPOLIKLINIKKAsuljettu 2.-22.7.TERVEYDEN EDISTÄMISENYKSIKKÖsuljettu 2.-29.7.KokouksetKaupunginhallituksen ja -valtuustonkokoukset kevätkaudella 2012:Kaupunginvaltuustomaanantaisin klo 18.007.5.201211.6.2012KUNTOUTUSPALVELUTKesän ajan avoinna olevilla kuntoutuspalvelujentoimipisteillä supistettutoiminta. Tarvittaessa voihakeutua avoinna oleviin toimipisteisiin.Elimäen ta:n kuntoutus suljettu28.5.-3.6. sekä 25.6.-29.7. Jaalanta:n kuntoutus suljettu 18.6.-29.7.sekä 13.-19.8. Valkealan ta:n kuntoutussuljettu 9.-22.7. Lääkinnällisenkuntoutuksen toimisto suljettu23.-29.7.SUUN TERVEYDENHUOLTOSuun terveydenhuollossa on toimintaakoko kesän.Terveyskeskuksen hammashoitolatAjanvaraus puh. 020 615 1008.Arkisin klo 8-11 ajanvaraukset särkypäivystykseenja saman päivänaikojen peruutukset, klo 11-15 muutajanvaraukset ja tiedustelut.TERVEYSKESKUSSAIRAALATerveyskeskussairaala Kouvolassatoimii normaalisti koko kesän.POHJOIS-KYMEN SAIRAALAKeuhkopoliklinikka suljettu 2.-29.7.Kipupoliklinikka suljettu 2.-29.7.Korva-, nenä- ja kurkkutautienpoliklinikka suljettu 2.7.-5.8.Lastenpoliklinikka suljettu 25.6.-1.7.Naistentautien poliklinikkasuljettu 9.7.-5.8.Reumapoliklinikkasuljettu 25.6.-20.7.Osasto 4 suljettu 11.6.-8.7.Osasto 6 suljettu 9.7.-5.8.Kaupunginhallitusmaanantaisin klo 16.0014.5.2012 4.6.201228.5.2012 18.6.2012Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaanKouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/päätöksenteko.Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia.Muuttuneita osoitteitaPerheoikeudellisten asioiden yksikkö sekä nuorisoneuvolaovat muuttaneet uusiin tiloihin:Perheoikeudellistenasioiden yksikköHallituskatu 7 B, 3. krs45100 KouvolaNuorisoneuvolaKuusaantie 145130 KouvolaKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 27 .


Kouvolalaisille avoin ideointiareena on Keskustavisionoma Facebook-sivu, jossa keskusteluon vapaata ja toivottua. Viesti kulkeemyös Kouvolan nettisivuilta löytyvän palauteboksinkautta. Mielipiteitä ja ideoita kerättiinkaupunkilaisilta lisäksi jo aiemmin, viimekesäkuussa sekä kuluvan vuoden tammikuussapidetyissä Keskustaseminaareissa.Näkemyksiä ideakilpailustaKouvolan Keskustavisio saa lisäpuhtia myösideakilpailusta. Ideakilpailu on Suomen Arkkitehtiliitonkilpailusääntöjen mukaan toteutettavakutsukilpailu arkkitehtuurin ammattilaistyöryhmille.Kilpailuun valittavat 4-5työryhmää suunnittelevat kehitys- ja uudistustyötManskin alueella sekä siihen rajautuvienkortteleiden Kouvolan rautatieaseman jaKankaan koulun välisellä alueella. Kilpailunensisijaisena tavoitteena on valitun alueenkaupallisen elinvoiman kehittäminen.- Kilpailutehtävä on aika laaja; siinä ideoidaanmm. alueen nykyisiä elinkeinopoliittisiamahdollisuuksia, uusia reittejä ja viihtyvyydenparantamista, mahdollisia uudisrakennuksiasekä arvokkaan Kankaan koulun uusiokäyttöä.Tässä luodaan visio siis koko keskustanydinalueelle. Edellinen visiohan on vuodelta1990.Kilpailuaikaa on toukokuusta elokuun puoliväliin,ja kilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa.Keskustaa kehystävän, Kymijokea mukailevanKehän ideointityöt alkavat kesän aikana.Yhdessä visioidenKouvolalaiset pääsevät entistämonipuolisemmin mukaan keskustanvisiointiin. Kevään kyselyssäkaupunkilaisten visiot astuvatkartalle.Keskustavisio on viime vuonna aloitettuhanke kehittämiseksi niin yksilöllisenä kuinelämyksellisenä shoppailun, vapaa-ajanvietonja asumisen alueena. Hankeessa tehdään visioitamyös ydinkeskustan lähiympäristöjen– Kuusankosken ja Korian taajamien sekä Kymijokeamukailevan Kehän – kehittämiseksi.Hankealueella asuu yli puolet kaupungin asukkaista,joten kehitystoimet koskettavat monia.Siksi visioinnista halutaan mahdollisimmanvuorovaikutteista.- Tällä hetkellä ollaan tavoitteiden määrittelyvaiheessa,jossa toivotaan mahdollisimmanaktiivista palautetta kouvolalaisilta. Olemmeluoneet karttapohjaisen kyselysovelluksenPehmoGIS-palvelulla, jolla kaikki voivat asettaavisionsa niin sanotusti kartalle. Kyselyssäkysytään mm. missä vastaaja haluaisi asua jamikä paikka on Kouvolan helmi. Lisäksi voiantaa avoimia ehdotuksia ja kommentteja.Kaikki vastaukset näkyvät kartalla. Olemmejo saaneet hyvin vastauksia ja loistavia ideoita,mutta lisääkin toki toivotaan, projektipäällikköHannu Tylli kertoo.Keskustavision rakentamista varten on koottumyös työpajoja eri teemoilla: asuminen, yrityksetja palvelut, urheilu ja kulttuuri sekä rakennettuympäristö ja luonto. Työpajat tekevätrunsaasti yhteistyötä eri tahojen kanssa, jottasyntyy mahdollisimman hyvä näkemys kustakinteemasta.- Kehän suunnitteluun tarvitaan paljon alkuselvityksiä,koska tietoa tullaan tarvitsemaanvaltavasti. Kesällä tietoa ryhtyy keräämäänmaisema-arkkitehtiopiskelija, millä päästäänalkuun.Kilpailun, kyselyiden ja materiaalin keräämisenjälkeen tavoitteena on saada kevääksi 2013visio kustakin alueesta. Sen jälkeen alkavatkäytännön työt: kaavoitus, rakentaminen…Tämä on alku uudelle, entistä elävämmällekeskustalle.OSALLISTU KYSELYYN!www.kouvola.fi taiwww.pehmogis.fi/kouvolaKyselyyn voi vastata 15.5. mennessä.Vastaukset kerätään ja analysoidaansyksyyn mennessä.Hannu Tylli,projektipäällikkö, kaavoitusarkkitehtipuh. 020 615 8570hannu.tylli@kouvola.fiwww.kouvola.fi/keskustavisiowww.facebook.com/kouvolankeskustavisioInfo. 28 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Positiivisia kokemuksiaKouvolastaPositiivisia tarinoita ja kokemuksia Kouvolastaetsittiin maaliskuussa Kinnon järjestämälläkyselyllä. Voittajaksi valittiin MinnaRaskisen tarina kohtaamisesta pienen,mutta yritteliään mehumyyjän kanssa:Jonkin aikaa sitten pyöräilin Palomäenkatuapitkin toiselle puolelle kaupunkiatapaamiseen. Viereisen asuinalueen kadullaistui lippalakkipäinen pikkupoika pienenmyyntitiskin takana. Kyltissä luki ”mehu20c”. Kun lähestyin, hän huikkasi: ”Ostaisittekomehua?”Minua alkoi hymyilyttää, mutta olin niinhämmentynyt tästä odottamattomastanäystä ja tarjouksesta, että pystyin sanomaanvain ”Kiitos, ehkä paluumatkalla!” jajatkoin matkaani. Samalla alkoi jo kaduttaaetten tukenut pientä yrittäjää - hänhän oliniin kohteliaskin!PE 17.8. KOUVOLA KLO 18.00RYKMENTINPUISTO, KASARMINMÄKIRAKUUNASOITTOKUNTAJA KARJALAN SOTILASSOITTOKUNTASOLISTINA EMMA SALOKOSKIILMAVOIMIEN BIG BANDSOLISTINA JARKKO AHOLAPUOLUSTUSVOIMIENVARUSMIESSOITTOKUNNANSHOW BANDPaluumatkalla pieni mehunmyyjä oli poissa.Kinno kiittää kaikkia positiivisen kokemuksensajakaneita!InfoMatkalle ystävyyskaupunkiinMülheimiinMatka järjestetään syyskuussaystävyyskaupunkisuhteiden40-vuotismerkkivuoden kunniaksi.Ystävyyskaupunkisopimusentisen Kuusankosken jaMülheim an der Ruhrin kanssasolmittiin jo vuonna 1972.Mülheim an der Ruhr sijaitseeRuhr-joen varrella lähellä Esseniäja Düsseldorfia Ruhrin alueenkaakkoisosassa. Asukkaitakaupungissa on noin 170 000.Matkan hinta on905 euroaHinta sisältää: matka- ja majoituskulut,yhden lämpimänaterian/pv sekä lentokenttäkuljetuksetperillä. Mülheiminystävyyskaupunkiyhdistys (För-LISÄTIEDOT JAILMOITTAUTUMISET:Niina Heikkilä, tiedottajaKouvolan kaupunki/Viestintäpuh. 020 615 7062niina.heikkila@kouvola.fiderwerein Mülheimer Städtepartnerschaften)järjestää jakustantaa matkaohjelman jaretket Mülheimissa ja sen ympäristössä.Majoitus hotelli Handelshofissaja lennot Lufthansalta. Matkajärjestelyistävastaa KouvolanMatkatoimisto Oy yhdessäKouvolan kaupungin viestinnänkanssa. Matkalle osallistuumyös jäseniä Kouvolan Suomi-Saksa Yhdistyksestä sekä KouvolanSanomien edustaja.Ilmoittautumiset 30.6.2012mennessä. Paikkoja on rajoitetustija ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.TERVETULOA MUKAANMATKALLE!www.muelheim-ruhr.dewww.staedtepartner-mh.deMATTOLAITURIN KUTSUHankaa, huuhdo, hankaa, huuhdo! Kesän koittaessa kaivetaan mäntysuovat,harjat ja koko talven kunnon pesua vartoneet matot esille. Kouvolassamaton saa puhtaaksi joko matonpesupaikalla tai perinteisellämattolaiturilla. Pesupaikat avataan toukokuun puolivälissä, kun yöpakkasethellittävät ja suljetaan taas syksyllä säiden kylmetessä. Pesupaikatovat avoinna klo 6.00–22-00 (veden tulo katkaistaan yöksi).Matonpesu sujuu ruuhkassakin jouhevammin yhteisillä pelisäännöillä:älä varaa useaa allasta, älä jätä mattoja altaaseen likoamaan tai orrellekuivumaan. Vaaleita mattoja mankeloidessa kannattaa käyttää suojakangastamaton suojaamiseksi väriltä. Muista luontoystävälliset pesuaineet,kohteliaisuus ja hyvä mieli!MATONPESUPAIKAT• Elimäen kirkonkylä• Jaala• Kuusankoski, Kaaritie• Kuusankoski, Puistotie• Kouvola• Koria, Kymenkuja• Kääpälä• Myllykoski• InkeroinenMatonpesupaikat:kartta.kouvola.fi• Selänpää• Tirva• Tuohikotti• Utti• Jokela• Valkeala• Vuohijärvi• Pilkanmaa,LohikatuMATTOLAITURIT• Voikkaa, Virtakivi• Voikkaan silta,eteläinen laituri• Voikkaan silta,pohjoinen laituriVikailmoitukset virka-aikana:puh. 020 615 7260InfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 29 .


Uusin ideoinjättiputkia poistamaanInfoMyrkyllisen ja haitallisen jättiputkenvoittokulku Suomen luonnossapyritään katkaisemaan koko kansanvoimin seuraavan kahdenkymmenenvuoden kuluessa. Kouvolaon tänä vuonna mukana talkoissauudella tehotiimillä.Puutarhoista karanneet vieraslajit ovat vakavauhka Suomen alkuperäiskasvustolle ja -luonnolle;kilpailukykyiset, nopeasti lisääntyvättai pitkäikäiset lajit syrjäyttävät levitessäänSuomen alkuperäislajeja ja siten vähentävätluonnon monimuotoisuutta. Jättiputki on yksihaitallisimmiksi luokitelluista vieraslajeistanopean ja tehokkaan leviämisensä, pitkäikäisensiemenpankkinsa sekä myrkyllisen kasvinesteensävuoksi. Suomessa esiintyy kolmeajättiputkilajia: kaukasianjättiputki, persianjättiputkija armenianjättiputki.Uusia otteitaJenni Ojala, ympäristötarkastajaPuh. 020 615 7923jenni.ojala@kouvola.fiwww.kouvola.fi/palauteSuomi asetti viime vuonna kansallisessa vieraslajistrategiassaantavoitteekseen hävittää jättiputkimaasta kokonaan 10–20 vuoden kuluessa.Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kuitenkinhyvää yhteistyötä ja myös kuntalaisten osallistumista,jotta kaikki jättiputken esiintymisalueetsaadaan kartoitettua. Kouvola otti hetipallon vastaan – viime kesänä järjestettiin pienimuotoisetjättiputken hävitystalkoot. Tänävuonna etsitään tehokkainta torjuntamuotoa;kaupunki kokoaa muutaman hengen torjuntatiimin,joka kokeilee eri torjuntamenetelmiäKouvolan jättiputkialueilla.– Jättiputken hävittäminen kokonaan on haasteellistaniiden suurten elinvoimaisten juurienja jopa 10 vuotta kestävän siemenpankinvuoksi. Haluamme kokeilla eri torjuntamuotoja,jotta löydetään se kaikkein tehokkainhävitystapa. Koottu jättiputkien torjuntatiimimuodostuu Kouvolan ammattiopiston luontojaympäristöalan opiskelijoista, jotka kiertävättoukokuusta elokuun puoliväliin kaupunginomistamilla alueilla, joilla on havaittu jättiputkia.Tiimi kokeilee hävittämiseen kolmeaeri menetelmää: torjunta-ainetta ja niittämistä,mekaanista hävittämistä eli pääjuuren katkaisemistasekä niittämisen jälkeen muovillapeittämistä. Saatujen tulosten ja tiimin raportinpohjalta voidaan sitten nähdä, mikä on tehokkainkeino jättiputkien hävittämiseen, jahyödyntää tietoa tulevina vuosina, ympäristötarkastajaJenni Ojala kertoo.Kaikki mukaanjättiputkibongaukseenTorjuntatiimin lisäksi tarvitaan runsaastikuntalaisten apua niin jättiputkiesiintymienkartoittamisessa kuin hävittämisessäkin. Kouvolankaupunki kannustaa tänä kesänä mm.kylä- ja asukasyhdistyksiä oma-aloitteisuuteentarjoamalla torjunta-ainetta veloituksetta jättiputkienhävittämiseen:– Kun löytyy jättiputkialue, meille voi lähettääsiitä ilmoituksen ja hakemuksen torjuntaaineenostoon. Kun esiintymä on tarkistettuoikeaksi, toimitamme ostoluvan jolla voi hakeatorjunta-ainetta Agrimarketista. Lisäksiannetaan toimintaohjeistus. Ennen torjunnanaloittamista on varmistuttava, ettei hävitetäSuomen luontoon kuuluvia putkilajeja kutenidänukonputkea tai väinönputkea.Kuntalaisilta kaivataan eniten lisäsilmäpareja,apua jättiputkialueiden kartoittamiseen.– Kaikki jättiputkihavainnot kannattaa ilmoittaa.Ilmoituksen voi jättää netissä kaupunginpalautepalvelussa tai itselleni vaikka sähköpostitse.Kaikki apu on tervetullutta. Tallennammeesiintymät paikkatietojärjestelmään, jonkaavulla torjuntatyöt jatkossa kohdistetaan.Yhteisiä jättiputkitalkoita on tarkoitus järjestääensi vuonna kun esiintymisalueet on kartoitet-Tiesitkö?Monta tapaa jättiputken torjumiseen:1. Mekaaninen torjunta: pääjuuri katkaistaanpistolapiolla. Pienille esiintymille.2. Kitkeminen: nuorten taimien ylöskaivaminen.3. Kukinnon katkaiseminen ja polttaminen.Tehdään elokuussa ennen siementenkypsymistä.4. Kasvuston peittäminen mustalla, valoaläpäisemättömällä muovilla. Pienialaisilleesiintymille.5. Torjunta-aine laajoille esiintymille.Mihin poistetut jättiputket?• Varren ja lehdet voi kompostoida• Varret voi kuivattaa ja jauhaa• Kukinnot ja juuret poltetaanKysy torjunta-ohjeita!Muista suojautuminen!tu. Tänä vuonna keskitytään niin ikään haitalliseenjättipalsamiin; 14.6. ja 12.7. poistetaanjättipalsamia Pentsojan puronvarsilehdossayhteistyössä Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin,ELY-keskuksen, Metsähallituksen jaKerkon kanssa.– Viime vuonna oli mukavasti kuntalaisiamukana talkoissa, toivottavasti keräämme tänäkinvuonna paljon innokkaita mukaan. Jokainenvoi omalta osaltaan auttaa jättiputkienhävittämisessä, ainakin ilmoittamalla esiintymistä.. 30 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Koko Kouvola kartallaKouvolan karttapalvelu on kätevätyökalu, jolla kaupungin palvelutja mahdollisuudet löytyvät kädenkäänteessä. Palvelu toimii myösmuistilistana vaikkapa omillemarjastuspaikoille.Tiesitkö, että Kouvolan kaupungin karttaaineistotovat katsottavissa ja hyödynnettävissäTekla-karttapalvelujärjestelmässä netissä?Monipuolinen palvelu sisältää eri karttamateriaalejakohdetietoineen, mm. opas- ja maastokarttaasekä ilmakuvaa. Kartta onkin vilkkaassakäytössä – sillä on kuukausittain noin10 000 käyttäjää!Palvelussa oleviin karttoihin on merkitty valtavastikohdetietoa Kouvolan palveluista jatoiminnasta, esim. koulut, terveysasemat, matonpesupaikatja nähtävyydet. Käyttäjällä onmahdollisuus hyödyntää karttaa myös omiinmuistiinpanoihin ja paikkamerkkeihin. Kohteistaon suora linkitys Kouvolan nettisivuillaoleviin kohteen lisätietoihin, kuten aukioloaikoihinja yhteystietoihin.Kartta-aineistoa ylläpitää Kouvolan tekniikka-ja ympäristöpalvelut, joka päivittää aineistoasäännöllisesti, kohdetietoja jopa viikoittain.Karttapalvelua kehitetään parhaillaanselkeämmäksi; uudessa käyttöliittymässä esimerkiksipalvelut tuodaan paremmin esille.Tiesitkö?NÄIN KÄYTÄT KARTTAPALVELUAKouvolan karttapalvelun opaskartta-näkymä,näkyviin valittumyös vasemmasta valikosta äänestysalueet.Ilmakuvanäkymä karttapalvelussa.Valittavissa vuoden 2004 ja 2008ilmakuva.Asemakaavanäkymä Valkealan jaJaalan alueelta karttapalvelussa.KarttanäkymätValitse hakuun sopiva karttanäkymä ikkunanyläosasta:• Opaskartta: paikannimet, rakennukset,äänestysalueet ja postipiirit• Ilmakuva: alueilta, jotka on ilmakuvattu.Vaihtoehdot 2004 ja 2008• Asemakaava: ajantasa-asemakaava,ilmakuvat, asemakaavamääritykset, vireilläolevat asemakaavat ja ranta-asemakaavat• Maastokartta: pinnanmuodot, maastotiedot,tonttien rajatKohteiden haku• Hakukentässä hakusanalla (nimi, osoite,kohde…)• Tarkennettu haku-kohdassa hakuluokkienperusteella (taksit, peruskoulut,kirjastot…)Omien kohteiden tallennusKarttapalvelu sopii myös omien karttatietojentallennukseen: merkitse parhaat marjastuspaikattai kävelyreitit myöhempää käyttöävarten. Omien kohteiden tallennus vaatiirekisteröitymisen Teklan karttajärjestelmään.Rekisteröityminen on maksutonta.Maastokarttanäkymä Anjalankoskenalueelta karttapalvelussa.Kaikkien karttojen yksityiskohdatja tarkemmat tiedot tulevat esillelähemmäs zomatessa.Katso lisää:kartta.kouvola.fiKOUVOLAN KARTTAPALVELU:kartta.kouvola.fiKARTTAPALVELUN PALAUTTEET:Hanna Markkola, paikkatietoinsinööriPuh. 020 615 7608hanna.markkola@kouvola.fiInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 31 .


Kokemusta rikkaampi. 32 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


Tiesitkö?KYMENLAAKSONAMMATTIKORKEAKOULUTKI-osaamiskeskittymäKymiDesign & BusinessKymiDesign & Business toimii linkkinäkoulutusalansa opiskelijoiden jatyöelämän välillä ja tuottaa syntyneenyhteistyön kautta ratkaisuja yritystenbisnes-, muotoilu-, viestintä-, tutkimusjatuotekehitystarpeisiin.Yritysyhteistyötä toteutetaan projekteissa,jotka ovat osa opiskelijoidenopintoja ja oppimisprosessia. Tavoitteenaon projektien kokonaishallinta,erikoisosaaminen, joustavat toimintatavatja innovatiiviset työmenetelmät.Suomeen tulee kansainvälistenopiskelijoiden mukana valtavamäärä osaamista, joka hyödyttäisiyrityksiäkin. Monesti potentiaalimenee kuitenkin hukkaan oikeidenkontaktien tai kielitaidonpuutteen vuoksi. KyAMK on ottanutaktiivisen roolin opiskelijoidenja yritysten yhteen saattamiseksi.Kun Ariful Islam saapui Bangladeshistä Suomeenensimmäistä kertaa vuonna 2009, vastassaoli aikamoinen kulttuurishokki; ilmastooli viileä, ihmisiä paljon vähemmän ja opiskelutäysin erilaista verrattuna Bangladeshinteoriaa painottavaan, kilpailuhenkiseen opiskeluun.Erilaisuus oli kuitenkin tervetullutta– suomalaisen opiskelun käytännönläheisyysoli se vipu, joka käänsi Arifulin katseen kohtiSuomea alun perin. Nyt Ariful on toisen vuodenopiskelija Kymenlaakson ammattikorkeakoulunkansainvälisen markkinoinnin linjalla.– Opiskelin markkinointia Bangladeshissäkaksi vuotta, mutta petyin saamiimme käytännöntietojen vähäiseen määrään. Opiskeluperustui pitkälti materiaalin ulkoa opetteluun,ja kilpailu oli todella kovaa. Sitten Helsingissäasuva sukulaiseni suositteli minulle opiskeluaSuomessa. En tiennyt aluksi mitään Suomesta,mutta oli oikea päätös tulla, täällä oikeastiopin tekemään työtä enkä vain referoimaankirjoja, Ariful sanoo.Kontakteja rakentamassaKahden vuoden jälkeen Ariful on jo kotiutunuthyvin. Viileästä ilmastosta löytyi nopeastipaljon hyviä ystäviä, ja avoin, aktiivinen asennetoi osa-aikatyötä ravintola Amarillosta.Opiskelusta on jäljellä enää opinnäytetyö jaopintoihin kuuluva kahden kuukauden työharjoittelu,jonka Ariful suorittaa Kymi Design& Business -osaamiskeskittymässä.– Harjoittelutyön aihe on lähellä sydäntä: ulkomaistenopiskelijoiden harjoittelu yrityksissä.Toteutan kyselyn suomalaisille yrityksille,ja kerron, mitä mahdollisuuksia opiskelija voityöharjoittelulla tai opinnäytetyöllä yritykselletuoda. Toivottavasti saan paljon tietoakasaan analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi japaljon kontakteja kerättyä. On mukavaa saadahieman vastuuta, Ariful kertoo.Ariful toivoo löytävänsä harjoittelun jälkeenkontakteistaan sopivan yrityksen opinnäytetyönsuorittamiseen. Kauempana tulevaisuudentoiveissa siintää työpaikka Suomessamarkkinoinnin ja asiakaspalvelun parissa.– Viihdyn täällä, ja olisi hienoa päästä yritykseentöihin näyttämään osaamiseni. Viidenvuoden kuluttua voisin olla jo markkinointijohtaja,jos kaikki menee hyvin, Ariful vinkkaa.Kansainvälisyys on rikkausArifulin työharjoittelun valvojana toimivayritysyhteistyösuunnittelija Heta Vilén kertoo,että ulkomaiselle opiskelijalle työharjoittelupaikansaaminen voi olla hankalaa, kunkulttuuri, tavat ja työskentelyolosuhteet ovaterilaiset kotimaahan verrattuna. Myös kielitaitovoi tulla esteeksi, mikäli yritys edellyttääkommunikointia suomeksi. Monesti opiskelijoillaon kuitenkin paljon annettavaa; joillakinvoi olla takanaan yksi tai useampia tutkintojatai kokemusta alalta, joka hyödyttäisi yritystä.– Yritykset ovat pääsääntöisesti olleet positiivisiatyöharjoitteluajatusta kohtaan, muttajotenkin harjoittelijan ottaminen silti tuntuujännittävän monia. Sen vuoksi olemme nytluoneet mallin, jossa yritykseen menee samanaikaisestisekä suomalainen että ulkomainenharjoittelija. Näin suomalainen harjoittelijavoi tarvittaessa toimia välikätenä kommunikoinnissa,pehmentää eri kulttuurien ja tapojenvälistä kuilua. Yrityksiltä saadut palautteetovat olleet rohkaisevia, ja malli on tarkoitusottaa käyttöön keväällä 2013, Vilén kertoo.Työharjoittelu on niin suomalaisille kuinkansainvälisille opiskelijoille tilaisuus myydäosaamistaan, ja monesti se ensimmäinen kontaktityöelämään. Parhaimmassa tapauksessatyöharjoittelu synnyttää työpaikan.– Työharjoittelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä,ja Kouvolassa on tarvetta kielitaitoisilleosaajille. Mahdollisia työharjoittelutehtäviälöytyy vaikka millä mitalla, esimerkiksi kaupanalalta. Osaajia riittää; tällä hetkellä Kouvolassaon parisataa ulkomaista opiskelijaa30 eri maasta: Venäjältä, Vietnamista, Bangladeshistä,Kiinasta, Ghanasta, Euroopanmaista, Australiasta, Yhdysvalloista… Kansainvälisetopiskelijat ovat rikkautemme, jokakannattaa hyödyntää, Vilén summaa.Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala,koordinoiva tutkimusjohtajapuh. 044 702 8333Heta Vilén, yritysyhteistyösuunnittelijapuh. 044 702 8973etunimi.sukunimi@kyamk.fiwww.kyamk.fi/kymidesign&businessInfoKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 33 .


”Matkaliput olkaa hyvä!”Aikuistenlippu 4 €, lastenlippu 2 €Katujuna vie ostoksilleja TykkimäkeenTuuttuut! Kesällä Kouvolan nähtävyyksiin, Tykkimäelleja ostoksille kuljetaan näyttävästi katujunalla.Juhannuksesta viikolle 32 saakka Kouvolassa kiertää iloinen katujunakapteeni Kari Väisäsen johdolla. Katujuna tutustuttaa niin kaupunkilaisetkuin matkailijat Kouvolan keskustan tärkeimpiin nähtävyyksiinsekä Tykkimäen huvipuistoon. Ostosmatkailijakaan ei ole unohdettu.Katujuna on Kinnon Energiativoli-hankkeen organisoima pilotti, jollatestataan katujuna-palvelun toimivuutta Kouvolassa. Tykkimäestäenergiapuistoa puuhaavan hankkeen mukaisesti katujuna kulkee ympäristöäsäästäen.– Jos matkustajia riittää, katujuna nähdään Kouvolassa tulevinakinvuosina, projektipäällikkö Urpo Huuskonen kertoo.Valitse reittisiOpastusnauhoittein varustettu katujuna ajaa Kouvolassa useita reittejä:kauppakierros jatkuu keskustasta aina Citymarketille ja Prismaan,kaupunkikierros näyttää keskustan tärkeimmät nähtävyydet jaTykkimäki-reitti vie keskustasta huvipuistoon. Katujuna ajaa reiteilläjoka päivä, poikkeuksena viikot 30 ja 31, jolloin ajoaika on torstaistasunnuntaihin. Junan kolmeen vaunuun mahtuu yhteensä noin 30matkustajaa.Katujuna koristautuu Kouvolan uuden brändin mukaisella ulkoasullasekä Kouvola-aiheisin mainoksin. Tervetuloa mukaan ihmettelemäänKouvolaa!Hyppää kyytiin!Katujuna liikennöi 25.6. - 22.7. jonka jälkeen to-su 5.8.asti päivittäin klo 9.00–20.00. Katujunan vauhti onn. 20 km/h. Liput aikuisilta 4 € ja lapset 3-12 v.2 €. Maksu käteisellä.Lisätietoa www.kouvola.fi/katujunaKATUJUNAN REITITKauppakierroslähdöt klo 9 sekä 15.30MatkakeskusKaupunkikierroslähdöt klo 10 sekä 14.30MatkakeskusTykkimäki-kierroslähdöt klo 11.30, 12.40,16.45, 18 ja 19.20MatkakeskusPYSÄKIT• Matkakeskus• Hotelli Cumulus• Hotelli Vaakuna• Tykkimäenhuvipuisto• Kouvolan teatterinedusta• Kankaan koulu• Citymarket piha• Prisma piha• Kouvola-taloKEKSI KOUVOLAN KATUJUNALLE KIVA NIMI!Nimikilpailun voittaja saa ilmaiset matkat katujunassakoko kesäksi ja Tykkimäki-rannekkeen. Lisäksi kaikkienkilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan kahden rannekkeenpaketti Tykkimäkeen. Kilpailu kestää 27.5. saakka.Lisätietoa www.kouvola.fi/katujunaUrpo Huuskonen, projektipäällikköPuh. 020 615 7713urpo.huuskonen@kinno.fiwww.kouvola.fi/katujunaInfo. 34 .Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012


KOUVOLA-PÄIVÄTAPAHTUMATTIISTAINA 8.5.2012Kouvola-päivää vietetään teemalla IHMEEN HIENO KOUVOLA.Tänä vuonna otetaan huomioon erityisesti ikäihmiset.Tervetuloa kokemaan ja näkemään!Tutustumisretket hoiva-asumiseen *)Opastetut bussikierrokset *)Historian havinaa KasarminmäelläHansan tapahtumatoriKirjastoissa tapahtuuLasten taidenäyttelyLiikuntatapahtumatLuontoretki Heisanharjulle *)KulttuuritapahtumatNuorisotapahtumaPentsojan ryhmäpuutarhan esittelyApteekkimuseo ja RautatieläiskotimuseoKatso tarkemmattapahtumatiedotnetistä.*) EnnakkoilmoittautumisetKaikkitapahtumatovat maksuttomia!www.kouvola.fi/kouvolapaivaKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012 . 35 .


Tykkää KouvolankaupungistaFacebookissa:www.facebook.com/kouvolankaupunki. 36 .YhteystiedotKOUVOLAN KAUPUNKITorikatu 10 (PL 85)45100 Kouvolavaihde 020 61511info@kouvola.fiwww.kouvola.fiKOUVOLAN MATKAILUKaupungintalo 1. krs, A-porrasTorikatu 10, 45100 KouvolaMatkailuneuvonta ja asiakaspalvelu:puh. 020 615 5295Avoinna: ma-pe klo 8 - 16kesällä ma-pe klo 8 - 18, la 11 - 15matkailu@kinno.fiwww.visitkouvola.fiKouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2012www.kouvola.fiwww.visitkouvola.fi/tapahtumatYhteispalvelupisteetElimäen yhteispalvelupisteVanhamaantie 1747200 Elimäkipuh. 020 615 4823(Suljettu: 25.6.-29.7.)Jaalan yhteispalvelupisteSalparinteentie 1 A47710 Jaalapuh. 020 615 4603(Suljettu: 25.6.-29.7.)Keltakankaan yhteispalvelupisteKeltakankaantie 846860 Keltakangaspuh. 020 615 7737Kouvolan yhteispalvelupisteTorikatu 10, A-ovi45100 Kouvolapuh. 020 615 8329Kuusankosken yhteispalvelupisteValtakatu 3345700 Kuusankoskipuh. 020 615 4229 ja020 615 4000Valkealan yhteispalvelupisteKustaa III tie 1045370 Valkealapuh. 020 615 3833(Suljettu: 2.-29.7.)

More magazines by this user
Similar magazines