rajapinta työpajaraportti - Kehittämiskeskus Oy Häme

kehittamiskeskus.fi

rajapinta työpajaraportti - Kehittämiskeskus Oy Häme

Rajapintaan -työpajahyvinvointialan, luovien alojenja matkailualan toimijoilleHämeenlinnan seutuAluekeskusohjelma hyvinvointiverkostoAluekeskusohjelman kulttuuriverkostoMaaseutupolitiikan kulttuuriteemaryhmä2009


TAUSTAATerveyden ja kulttuurin välisiä yhteyksiä on tutkittu paljon viime vuosikymmeninä ja on voitutodistaa, että kulttuurilla on terveyttä edistävä vaikutus. Kulttuurin ja taiteen hyödyntäminenhoitotyössä on nopeuttanut paranemista sairaaloissa ja pienentänyt lääkekuluja hoitolaitoksissa.Taide ja kulttuuritoiminnan edistäminen hoito- ja palvelukodeissa parantaa niissä asuvien ihmistenelämänlaatua sekä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksilla onmerkitystä koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja hyvään elämään.Tulevaisuuden uudet innovaatiot perustuvat monialaiseen yhteistyöhön. Monialaiset alueelliset,työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkostot ovat tarpeen: innovaatiot syntyvät uusillaihmisten, ideoiden, tietojen ja taitojen yhdistelmillä.Aluekeskusohjelman hyvinvointi- ja kulttuuriverkosto sekä Maaseutupolitiikan kulttuuriteemaryhmäjärjestävät vuonna 2009 yhteistyössä luovien alojen, hyvinvointialan, matkailualan ja liikunta-alanyrityksille ja toimijoille alueellisia työpajoja. Työpajojen tavoitteena on verkottaa eri alojen toimijoitayhteen sekä tiivistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, koota tietoa tämänhetkisistähyvistä käytännöistä sekä ideoida uusia tuotteita ja palveluita eri toimijoiden keskenasiakasnäkökulmasta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi ja visioida tulevaisuutta. Lisäksityöpajojen avulla kerätään tietoa kulttuuri ja hyvinvointipalveluista kehittämisen tueksi kansallisellatasolla: kunkin työpajan tulokset raportoidaan alueiden käyttöön ja kaikista pajoista koostetaankansallinen yhteenveto. Kulttuurin, hyvinvoinnin, matkailun ja liikunnan välisestä yhteydestä onnousemassa ilmiö, joka luo myös businessmahdollisuuksia ja uusia palvelukonsepteja.Työpaja Hämeenlinnan seudun toimijoille toteutettiin yhteistyössä Kehittämiskeskus Oy Hämeen jaSosiaalikehitys Oy:n kanssa.Työpajan rakenne on seuraava:• Kesto 3,5 -4 h• Avauspuheenvuoro• Alueellinen case• Tutustuminen kahvin lomassa• Työpajaosuus: visiointi, nykytilan kartoitus, asiakaslähtöinen tuote tai palvelu• Tulosten yhteenveto• Alueen edustajan loppupuheenvuoro: miten tästä eteenpäin


1. TEHTÄVÄTyöpajatyöskentelyn ensimmäisessä vaiheessa visioitiin tulevaisuutta seuraavan tehtävän avulla:Hullut ideat esiin: Vuoden 2012 Euroopan neuvoston myöntää palkinnon Euroopan onnellisinkaupunki/alue. Kilpailun voitti Hämeenlinnan seutu. Kriteerinä palkinnolle oli mm. kulttuuri-,hyvinvointi- ja matkailualan yhdistäminen.Tehtävänannossa ryhmät kirjoittivat paperille konkreettisen tuotteet, miksi palkinto on saatu. Pajanosallistujat jaettiin viiteen ryhmään.Ryhmä 1MOTTO: Hämeenlinna, ihmisen kokoinen kaupunki!1. Kaikille halukkaille taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoilla on tarjottu kohtuuhintaiset työtilat.2. Alueella toimii vapaaehtoisuuteen perustuva Kulttuuriluotsi-toiminta. Jokaisella yrityksellä,yhtiöllä, yhdistyksellä jne. on oma Kulttuuriluotsinsa. Kulttuuriluotsi on alueen asukas, jokatoimiessaan Kulttuuriluotsina pääsee itse vapaasti osallistumaan kaikkiin kulttuuritilaisuuksiin ja -palveluihin, esim. elokuvateattereihin, museoihin ja gallerioihin. Kulttuuriluotsi tuntee laaja-alaisestialueen kulttuurista tarjontaa ja esittelee sitä muille viemällä heitä näiden palvelujen piiriin.Kulttuuriluotsin voi tilata netistä osoitteesta www.kulttuuriluotsi.fi.3. Kaunis, autoton ja elävä kaupunkikeskusta. Keskustassa on esillä runsaasti monenlaistaympäristötaidetta. Alueella on tarjolla paljon eri alojen toreja, esim. musiikki- ja kuvataidetorit.Ryhmä 2MOTTO: Kulttuuri elämään!1. Taideaineet perusopetuksen pohjana. Taideaineet ja -alat ovat osana perusopetuksessakaikissa aineissa, esimerkiksi matematiikka opiskellaan taideaineiden avulla.2. Jo olemassa olevien taide- ja kulttuuri-instituutioiden toimintaa on vahvistettu merkittävästi.Verkatehtaan lisäksi esim. Aulankoa on kehitetty.3. Paikalliset osaajat on nostettu esille ja heidän tuotteensa on brändätty hyvin.4. Luovien alojen tuottajat on koottu yhteiseksi organisaatioksi. Asiakkaat voivat helposti poimiarekisteristä haluamansa palveluntarjoajan.5. Alueella on otettu käyttöön lyhennetty työaika ja tämä on poistanut työttömyyttä tehokkaasti jalisännyt muuttoa alueelle.Ryhmä 3MOTTO: KULTA-Häme, kulttuuria ja taidetta1. Moottoritien päälle on rakennettu kate, jonka päälle sijoittuu esteetön kaupunginosa.2. Alueella on käytössä kulttuuri/liikuntaseteli. Esim. virkavuosien perusteella kappalemäärälisääntyy.3. Alueella on listattu kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden tarjoajat rekisteriin, josta yksityiset,yritykset ja yhdistykset voivat tilata haluamansa tuottajan ja toiminnan.4. Alueelle on Sibeliuksen innoittamana luotu FIN-landia. Tämän brändin avulla kaikki kulttuuri- jahyvinvointipalvelut on verkostoitu ja nivottu yhteen helpoksi palvelumalliksi.Ryhmä 4MOTTO: Ole oma itsesi ja tule sellaiseksi joka olet aina toivonut olevasi!1. Alue on tunnettu suvaitsevasta asenneilmastostaan, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja sitäkautta onnellinen ihminen.2. Alueella kiertää kulttuuriauto. Kulttuuriautossa on tarjolla monenlaista taide- ja kulttuuritoimintaa.Asiakas voi halutessaan osallistua ohjattuun toimintaa tai ostaa materiaalia kotiinsa.3. Säilytysohjelma esikoululaisille. Ohjelmassa lapsia ohjataan ja opetetaan taiteen avullatutustumaan omaan itseensä ja lisäämään itsetuntemusta.4. Aikuisille palautusohjelma, jossa heitä opetetaan palaamaan lapsuuden luovuuden lähteille.3. Eläkeikä on muutettu elämysiäksi ja ihmiset ovat oppineet näkemään ikäihmiset voimavarana.Myös ikäihmiset ovat huomanneet oman ympäristönsä ovena elämyksiin. Alueella on vallalla uusi


elämänkaariajattelu, jonka avulla työelämän jälkeinen elämä on nähty arvokkaana ja antoisanaaikana, ja kaikki ihmiset ovat luoneet rikastavan suhteen elinympäristöönsä.4. Verkkoon on luotu virtuaalialusta, jossa alueen yrittäjät voivat testata ja kehitellä ideoitaan jahankkeitaan ennen todellista yrittäjyyden aloittamista.Ryhmä 5MOTTO: Kulttuuria kehdosta hautaan!1. Kaikki hämeenlinnalaiset ovat tehneet oman taideteoksensa.2. Jokainen asukas on voinut vapaasti valita haluamansa harrastuksen, esim. vaikka ei olekaanmusikaalinen, voi silti harrastaa musiikkia.3. Koulujen tilat on otettu hyötykäyttöön sijoittamalla niihin musiikkiopistojen toimintaa.4. Kaikki alueen ikäihmiset pääsevät teatteriin tai muihin kulttuuritapahtumiin.2. TEHTÄVÄRyhmien tehtävänä oli miettiä, millaisia toimivia palveluita alueella on ja miten niitä voisi kehittää.Kukin ryhmä valitsi esille tulleista yhden ja kehitti sen toimintaa. Tavoitteena oli uusi, konkreettinen,toteutettavissa oleva palvelu tai tuote asiakaslähtöisesti. Tuotteen pitää sisältää vähintään yksikulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistelmä. Tuotteessa tulee myös määritellä asiakas/kohderyhmä,tuotekuvaus, markkinointi, vaikutukset hyvinvointiin ja tuottajat. Osallistujat jaettiin viiteen ryhmäänja kukin ryhmä laati yhden palvelun.Ryhmä 1Luodaan vauraille seniori-ikäisille tarkoitettu elämysikäisten elämyspuisto, jossa asiakkaille tarjollamahdollisuus luontokokemukseen ja siihen liittyviin palveluihin.Torille iPhone-taulu kosketusnäytöllä: näyttö kertoo palveluiden sijainnin. Paikalliset yrittäjätmaksavat näkyvyydestään näillä sivuilla. Kartta voidaan muuntaa virtuaalipeliksi, jossa voi esim.matkustaa viikinkien kulkemia reittejä. Palvelun käyttäjä toimii myös markkinoijana jasisällöntuottajana kertoessaan omia kokemuksiaan ko. palvelusta. Palvelun tuottavat kuntayhdessä alueen yksityisyrittäjien kanssa.Ryhmä 2Alueella on nyt jo upea rantareitti. Elävöitetään osa rantareitistä yhdistämällä toiminnallisuus,kulttuuri ja historia. Reitin varrelle tulee vapaassa käytössä olevia puhujapönttöjä jaympäristötaidetta. Tehdään tapahtumatori, jossa on tarjolla paikallisia tuotteita ja palveluita. Vedenpäälle rakennetaan sauna- ja ravintolapalveluita. Asiakkaalla esim. mahdollisuus taiteillapaperikynttilälyhty ja lähettää se veteen ja näin ollen osallistua yöllisen taideteoksen tekemiseen.Kulttuurisesta yhteistoiminnasta tehdään Hämeen matkailullinen vetonaula, joka matkailijoidenlisäksi houkuttaa alueen omia asukkaita toimintaan. Laaja Vanajavesi-hanke on juuri alkamassa.Mukaan toimintaan isot yritykset, kuten esim. VR. Markkinoinnin hoitaa Hämeen Matkailu Oy.Ryhmä 3Interaktiiviset kulttuuriristeilyt Vanajalla. Risteilyjä järjestetään esim. terveys-teemaan liittyen:terveysluento, intialainen päähieronta, hyvää ruokaa ja juomaa. Taide-teemassa oppaana onpaikallinen taiteilija, kamariorkesteri soittaa Sibeliusta, veneestä noustaan laiturille maalaamansävelistä taulu. Lisäksi esim. abi-, kädentaito-, nuoriso- ja horror-teemaiset risteilyt.Ympärivuotinen palvelu. Asiakkaina ovat yksityiset, ryhmät, konferenssivieraat ja matkailijat.Palvelun tuottavat paikallinen yrittäjäverkosto yhteistyössä kunnan kanssa.Ryhmä 4Partiopaikka aikuisille. Yleinen, kaikille vapaa matalan kynnyksen paikka, jossa asiakas voi kokeillaja kokea eri materiaaleja ja harrastusmahdollisuuksia. Toiminnan yhteydessä on tarjollatyöpajatyöskentelyä, esim. metallityöpaja. Aikuisilla on mahdollisuus opetella peruskansalaistaitoja.Tee se itse -illat, joissa on mahdollisuus saada ohjausta tai työskentelyohjeet kotiin vietäväksipientä maksua vastaan. Kun vanhemmat vievät lapsia harrastuksiin, voivat he odotellessaanosallistua partiopaikan toimintaan.


Ryhmä 5Ryhmä pohti yleisesti sitä, miten hyvinvointi ja kulttuuri voidaan yhdistää onnistuneesti. Ryhmäpohti kulttuuri- ja taidetoiminnan laajentamista. Esille tuli Lainaamo-idea, jossa on tarjollamonenlaista taide- ja kulttuuritoimintaa sekä palveluita, tuotteita ja taiteilijoita. Verkatehdas on jotoimintaympäristönä olemassa ja kaikki siihen liittyvä potentiaali on valjastettava käyttöön.Lainaamon yhteyteen liitetään myös hyvinvointipalveluita. Markkinointi tapahtuu Hämeenlinnankaupungin sivuilla.Huomioita työpajastaTyöpajan yhteydessä oli Hämeen luovien alojen toimialaryhmän käynnistämistilaisuus.Hyvinvoinnin, kulttuurin ja luovien alojen yhteistä tekemistä viriteltiin työpajassa useiden käytännönesimerkkien avulla ja niiden yhteinen voima havaittiin monella eri tavalla työryhmissä. Osallistujatihmettelivätkin, miten useita realistisia palveluita ja tuotteita ei ole aikaisemmin huomattu toteuttaa.Pajojen annista löytynee jatkossa paljon yhdessä toteutettavia ideoita.Esteettömyys ja kaikille avoimien tapahtumien järjestäminen olivat työryhmissä toistuvia teemoja.Hämeenlinnan seudulla on jo nyt paljon kulttuuritoimintaa, mutta sen organisoimiseen tulisikiinnittää huomiota enemmän. Yhden luukun periaate ja koordinoitu rekisteri olisivat hyvä apu.Hämeenlinnan sijainti, historia ja sen tuomat mahdollisuudet kannattaa ottaa hyötykäyttöön entistätehokkaammin. Myös lähellä oleva luonto hyvinvoinnin lähteenä on seudun valttikortti.Tarkoituksena on jalostaa jo esitettyjä tai tulevia ideoita jatkossakin. Seuraavasta foorumistatiedotetaan Kehittämiskeskus Oy Hämeen sivuilla (www.kehittämiskeskus.fi).OsallistujalistaAalto JuhaUnderground GraphicsAnttila MikaSosiaalikehitys OyAnttila TainaArkkitehtitoimisto Kaipainen OyBoncamper EarlEloranta AnneHoitokoti Tuuliviiri OyHellgren Tommi OpiferumHerranen MiaBonus RatioHirvonen HeliSuomen YrittäjäopistoHonkanen JarmoHonkanen Vesa Nordea Pankki Suomi OyjHotta MinnaJelisejeff KikkaKalliokoski Anna-Kaarina Kalliokoski DesignKanervisto Anastasia Kehittämiskeskus Oy HämeKemppainen AnttiKuitunen Anneli Kulta-hankeKujanpää IrinaDesign by KujaLaakkonen Helena Kulttuuriosuuskunta KideLaakso AnneHamkLaurila IreneOmaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ryLeinonen AleksiLeinonen AnuMankonen Jenni Kehittämiskeskus Oy HämeMaula Eeva-Maija Kultahanke, VoimatilaMertsalmi Susanna HamkMyllymaa OutiHämeen liittoMäkinen LeoSuperviinuriNieminen Janne Verkatehdas


Nordlund HannaNousiainen TimoNyqvist KirsiPaavilainen JaanaPietilä TimoPohjaslahti PirjoRaehalme OutiRantamaa PaulaRatava-Laine ArjaReinikka JyriRämö SariRäsänen AriRättö MinnaRöhr MarkoSaarinen AnuSaarinen EijaSaha TainaSaivo TiinaSoikkeli IraSoramäki MikaSuhonen PirjoSuomalainen KeijoSäkkinen SannaTaulu SirpaValjus MarjaVesen AnnaVienamo EsaViertonen SimoVilenius Pirjo-LiisaVäliharju TimoVättö LeenaYrjö-Koskinen HanneleTeknologiakeskus Innopark OyHämeen liittoFenix ohjelmapalvelut OySovitaMainostoimisto PrecisKultahankeHuoneistohotelli Villa Aino OyHamkFenix ohjelmapalvelut OyHamkKehittämiskeskus Oy HämeIlveskotiMRP Matila Production OySosiaalikehitys OyIlveskotiSuomen YrittäjäopistoHamkHoitokoti Tuuliviiri OyHamkIVANAhelsinkiHamkKiipulan ammattiopistoArs-Häme ryHämeen taidetoimikunta Art Hub hankeTaidekeskus KettukiPysäkkiMediamaisteriLeenan KotipalveluFredrika Wetterhoff-säätiö

More magazines by this user
Similar magazines