Yrittäjän työterveyshuolto - Opas työterveyshuollon ... - Syty2000

ttl.fi
  • No tags were found...

Yrittäjän työterveyshuolto - Opas työterveyshuollon ... - Syty2000

YRITTÄJÄN TYÖ JA TERVEYSOHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEIDEN KÄYTTÖÖN• Tämä lomakkeisto on suunniteltu yhdessä yrittäjien kanssa yrittäjien omaan käyttöön ja sentäyttämiseen kuluu vain muutama minuutti.• Tarkoitus on, että pysähdyt hetkeksi miettimään ja arvioimaan työolosuhteitasi ja omaatyöhyvinvointiasi.• Vastaa joka kysymykseen ”kyllä” tai ”en osaa sanoa” tai ”ei”• Täytettyäsi lomakkeen voit miettiä antamiasi vastauksia ja sitä, mihin toimenpiteisiin sinuntulisi ryhtyä.• Työterveyshuollostasi saat tukea miten ja missä järjestyksessa sinun kannattaisi alkaaparantaa nykytilannettasi.• Tietoja eri työhyvinvoinnin osa-alueista löydät internetistä mm. seuraavilta sivustoilta:Työ· Psyykkinen ja fyysinen kuormitushttp://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus/vointi/· Työympäristöhttp://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus/olosuhteet/· Tapaturmariskithttp://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus/vaarat/· Maalit, liuotinaineet, kemialliset aineethttp://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Aihesivut/Kemikaaliturvallisuus/· Työn terveysvaarat ja tapaturmariskit.http://www.tyoturva.fi/tyoturvallisuus/hallinta/Terveys· Psyykkinen vointihttp://www.tukiasema.net/teemat/ongelmat.asp· Sydän ja verenkiertohttp://www.sydanliitto.fi/kaikki sydamesta/fi_FI/yleissivu/· Hengitysoireethttp://www.hengitysliitto.fi/terveysinfo/· Elintavathttp://www.pienipaatospaivassa.net/ela.phpYRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO | 11


Pvm _______________Nimi ________________________________ Syntymäaika _____________YRITTÄJÄN TYÖ JA TERVEYS1. YRITTÄJÄN TYÖVoinko itse vaikuttaa omiin työtapoihini ja omaan työympäristööni?kylläenosaasanoaeiARVIOI SEURAAVIA TYÖYMPÄRISTÖSI PIIRTEITÄ:PSYYKKINEN JA FYYSINEN KUORMITUSTyössäni esiintyy haitallisessa määrin seuraavia psyykkisiä kuormitustekijöitä:• kiire ja kireä aikataulu• työn suuri vastuullisuus• yksintyöskentely, eristäytyneisyys• työn pakkotahtisuus• väkivallan tai muun rikollisuuden uhkaTyössäni esiintyy haitallisessa määrin seuraavia fyysisiä kuormitustekijöitä:• raskasta ruumiillista työtä• samanlaisena toistuvia työliikkeitä• seisomista paikallaan• käsin kantamista, nostamista, kannattelua• kumaria, kiertyneitä tai hankalia työasentoja• jatkuvaa liikkumista tai kävelyä paikasta toiseen• näyttöpäätetyötäTYÖYMPÄRISTÖ JA TAPATURMARISKITTyö- ja työskentelytilani ovat hyvätTyövälineeni ovat hyvätTyöpaikkani järjestys ja siisteys ovat hyvätValaistus on työssäni riittäväKäytän tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimiaTyössäni esiintyy seuraavia terveyteeni vaikuttavia tekijöitä:• melua• kuumuutta, kylmyyttä, vetoa, kosteutta, kuivuutta• pölyjä• kaasuja, käryjä, hitsaushuuruja• maaleja, liuottimia, muita kemiallisia aineitaTunnen työni terveysvaarat ja tapaturmariskitNoudatan turvallisia työtapojaOlen huolehtinut ensiapuvalmiudesta työssäniOlen arvioinut ja kehittänyt työolosuhteitani ja toimintatapojani työssäYritykselläni on sopimus työterveyshuollon palvelun tuottajan kanssaTyöterveyshuoltoni on arvioinut työni terveyshaittoja12 | YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO


Yrittäjän työterveyshuollonpalvelusopimusSopijaosapuoletAsiakasYrittäjä/Yritys/Tmi _________________________________________________________Osoite __________________________________________________________________Puhelin _________________________________________________________________Palvelun tuottajaTerveyskeskus / Lääkärikeskus ________________________________________________Osoite __________________________________________________________________Puhelin _________________________________________________________________Yrittäjän työterveyshuollosta vastaavat henkilötTyöterveyslääkäri __________________________________________________________Työterveyshoitaja __________________________________________________________Sopimukset piiriin kuuluvat henkilö/henkilötTyöterveyshuollon yleiset järjestelytSopimus sisältää työterveyshuollon toimenpiteet liitteenä olevan työterveyshuollontoimintasuunnitelman mukaisina. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tarkistetaanvuosittain tai kun olosuhteet olennaisesti muuttuvat.Yleiset sopimusasiat on sovittu erillisellä liitteellä mm.Palveluiden hinnoitteluVuosimaksu ja siihen sisältyvä palveluMaksuehdotSopimuksen tarkistaminenSopimuksen voimassaoloaikaIrtisanomisaikaSopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolellePaikka ja aika __________________________________________________________________Asiakas____________________________________Palvelun tuottaja___________________________________________________________________________nimenselvennys_______________________________________nimenselvennys16 | YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO


Yrittäjän työterveyshuollontoimintasuunnitelmaAsiakasYrittäjä/Yritys/Tmi _________________________________________________________Osoite __________________________________________________________________Puhelin _________________________________________________________________Palvelun tuottajaTerveyskeskus / Lääkärikeskus ________________________________________________Osoite __________________________________________________________________Puhelin _________________________________________________________________Yrittäjän työterveyshuollosta vastaavat henkilötTyöterveyslääkäri __________________________________________________________Työterveyshoitaja __________________________________________________________Työterveyshuollon yleiset tavoitteetYrittäjän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen työolosuhteita, työ- ja elintapoja parantamalla sekäsairauksia ennaltaehkäisemällä.Yrittäjän sairauksien yleislääkäritasoinen hoito tarvittavine laboratoriotutkimuksineen ja erikoislääkärinkonsultaatioineen.Työstä johtuvat työterveyshuollon toimintatarpeetTyöolosuhteiden selvityskyselyhaastatteluhoitajan tekemä työpaikkakäyntilääkärin tekemä työpaikkakäyntiMikäli yrittäjän työolosuhteet antavat aiheen, ryhdytään tarkempiin selvityksiin työperäisten riskienarvioimiseksi ja tehdään esim. työhygieenisiä mittauksia työpaikalla.Työterveyshuolto auttaa yrittäjää huomioimaan työn terveydelliset vaikutukset, kun työtä kehitetään taiuutta työtä suunnitellaan.Työterveyshuolto neuvoo yrittäjää parantamaan ja ylläpitämään työpaikan ensiapuvalmiutta.YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO | 17


Terveydentilan tukeminen ja edistäminenTerveydentilan selvityskyselyhaastatteluhoitajan tekemä terveystarkastuslääkärin tekemä terveystarkastusLaboratorio- ja muita tutkimuksia (esim. altistumistutkimukset) tehdään, mikäli yrittäjän terveydentila ja/tai työolosuhteissa tapahtuva mahdollinen altistuminen antavat siihen aihetta.SairaanhoitoTyöterveyshuolto tarjoaa yrittäjälle yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tarpeellisineerikoislääkärikonsultaatioineen sekä laboratorio- ja röntgentutkimuksineen.Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kuntoutusMikäli yrittäjän terveydentila antaa aiheen, ryhdytään tarvittaviin terveyttä tukeviin ja edistäviintoimenpiteisiin. Yrittäjä ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen.Yrittäjän terveydentilan ja työolosuhteiden seurantaTyöterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuolto ottaa aktiivisestiyhteyttä yrittäjään ____________ välein ja selvittää hänen hyvinvointiaan ja työolosuhdekuormitustaan.Seurantatapoina voivat ollakyselyhaastatteluterveystarkastustyöpaikkakäyntiMikäli yrittäjän terveydessä, työssä tai työolosuhteissa on tapahtunut / tapahtuu muutoksia,suunnitelmaa voidaan tarkistaa sovittua aikaisemmin ja tehdä siihen uutta tarvetta vastaavat muutokset.Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolellePaikka ja aika __________________________________________________________________Asiakas____________________________________Palvelun tuottaja___________________________________________________________________________nimenselvennys_______________________________________nimenselvennys18 | YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO


Yrittäjän työterveyshuoltoOpas työterveyshuollon toteuttamiseksiTyö on monelle yrittäjälle keskeinen elämän sisältö. Yrittäjänoma terveys ja siitä huolehtiminen jää usein yritystoiminnanvarjoon. Lähes kaksi kolmasosaa yrittäjistätarvitsee erilaisia työtä, toimintakykyä ja terveyttä edistäviätoimia. Yrittäjät kiinnittävät huomiota terveydellisiinongelmiinsa yleensä vasta, kun tilanne on edennytvakavaksi ja uhkaa yritystoimintaa.Yrittäjän työterveyshuolto-oppaan tarkoituksena on kertoayrittäjälle työterveyshuollon sisällöstä ja sen hyödyistäsekä antaa käytännön ehdotuksia, kuinka yrittäjä itsevoi arvioida työtään ja terveyttään. Oppaassa on myösmalli siitä, kuinka yrittäjä voi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.

More magazines by this user
Similar magazines