TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 Kemian tekniikan osasto - Kemistikilta

kemistikilta.fi

TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 Kemian tekniikan osasto - Kemistikilta

TENTTIJÄRJESTYS 2008­2009 päivitys 28.11.2008Kemian tekniikan osasto1. TENTTIJAKSO to 28.8.­la 6.9.2008Päivä pvm Koodi Kurssi klo t / vk salit valvojato 28.8.2008 Mat­1.x2x Matematiikan peruskurssit 2 9­13 T ABC päärakto 28.8.2008 KE­100.2300 Polymeeriteknologia I 9­12 T Ke1 kem­100to 28.8.2008 KE­100.9300 Polymeeriteknologia; MAK, KON 9­12 T Ke1to 28.8.2008 KE­100.9310 Polymeeriteknologia; PUU 9­12 T sum 20 Ke1to 28.8.2008 KE­100.3100 Polymeeriteknologia IIA 9­12 T 5 Ke1to 28.8.2008 KE­100.3300 Polymeeriteknologia IIB 9­12 T 5 Ke1to 28.8.2008 KE­30.1600 Mikrobiologia I 13­17 T 5 Ke1 Kem­30to 28.8.2008 KE­30.2120 Biokemia ja mikrobiologia I 13­17 T


ke 29.10.2008 Tfy­3.xxxx Fysiikka IA ja IIA 9­12 T ABCDEFGHJKLNM päärakke 29.10.2008 KE­30.4100 Teollinen mikrobiologia 9­13 T 15 Ke1,Ke2 kem­30ke 29.10.2008 KE­30.3100 Mikrobiologia III 9­13 T 30 Ke1,Ke2ke 29.10.2008 KE­30.2120 Biokemia ja mikrobiologia I 9­13 T 70 Ke1,Ke2to 30.10.2008 KE­4.3100 Orgaaninen kemia IV 9­12 T 25 Ke1,Ke2to 30.10.2008 KE­4.4100 Orgaaninen rakenneanalytiikka 9­13 T 25 Ke1,Ke2to 30.10.2008 Mat­1.1x2x Matematiikan peruskurssit 2 15­19 T M päärakpe 31.10.2008 KE­100.4100 Polymeerikomposiitit 8­11 T 10 Ke1, Ke2 kem­70pe 31.10.2008 KE­35.4810 Näytteen esikäsittely 8­11 T 5 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 KE­35.5110 Kemiallinen instrumentointi ja elektroanalyyttiset menetelmät 8­11 T 15 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 KE­35.9210 Analyyttisen kemian laboratoriotyöt; PUU 8­11 T 40 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 KE­70.3100 Bioprosessitekniikka II 8­12 T 10 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 Kem­70.430 Elintarvike­ ja bioteollisuuden prosessisuunnittelu 8­12 T 10 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 KE­70.4100 Elintarvike­ ja bioteollisuuden prosessisuunnittelu 8­12 T 10 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 KE­90.5100 Process Monitoring 8­12 T 15 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 KE­40.4110 Katalyyttisten reaktioiden kinetiikka 13­18 T 10 Ke1, Ke2 kem­40pe 31.10.2008 KE­40.1800 Ideaalireaktorit 13­18 T 15 Ke1, Ke2pe 31.10.2008 KE­40.6020 Scale­up of Chemical Processes 13­17 T 5 Ke1, Ke2II OPETUSJAKSO ma 3.11.­ pe 12.12.2008to 6.11.2008 KE­100.3100 Polymeeriteknologia IIA 13­16 T D422 Kemiallala 8.11.2008ma 17.11.2008 Mat­1.1x1x Matematiikan peruskurssit 1 16­19 vk2 ABCDEFGHJKLNM, päärak K213, K215, K216la 22.11.2008ti 9.12. KE­35.1210 Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 10­12 T Ke1, Ke23. TENTTIJAKSO la 13.12. ­ma 22.12.2008HUOMAA muuttuneet ajat Mikrobiologia II, Tesu I yms.la 13.12.2008ma 15.12.2008 KE­35.9200 Yleinen ja epäorgaaninen kemia; P, MT 16­19 vk2 ABCD kem­35ma 15.12.2008 KE­35.9220 Kemian perusteet; R 16­19 vk2 yht 400 ABCDma 15.12.2008 KE­35.1200 Epäorgaaninen kemia I 16­19 vk2 ABCDma 15.12.2008 KE­35.2100 Epäorgaaninen kemia II 16­19 T 30 ABCDma 15.12.2008 KE­30.2110 Mikrobiologia II 8­12 T 50 Ke2,Ke3,Ke4 kem­30 jama 15.12.2008 KE­40.1600 Johdatus prosesseihin 8­11 T 5 Ke1, Ke2 kem­40ma 15.12.2008 KE­40.4140 Ympäristökatalyysi 8­13 T 20 Ke1, Ke2ma 15.12.2008 KE­42.4100 Mekaaninen prosessitekniikka 8­13 T 20? Ke1, Ke2ma 15.12.2008 KE­42.6500 Kemian laitetekniikan ympäristöopintojakso 8­12 T 10? Ke1, Ke2ma 15.12.2008 KE­90.2110 Prosessiteollisuuden mittaukset 8­12 T 60 Ke1, Ke2ma 15.12.2008 KE­90.4110 Information Technology in Process Automation 8­12 T 15 Ke1, Ke2ma 15.12.2008 KE­35.4340 Laboratorioiden laatujärjestelmät 13­16 T 15 Ke1, Ke2 kem­35ma 15.12.2008 KE­35.9210 Analyyttisen kemian laboratoriotyöt (P) 13­16 T 40 Ke1, Ke2ma 15.12.2008 Kem­35.231 Kemiallinen instrumentointi ja elektroanalyyttiset menetelmät 13­16 T 10 Ke1, Ke2ma 15.12.2008 KE­107.3100 Process simulation 9­12 T ? mikroluokka Kem­107ti 16.12.2008 Mat­1.1x1x Matematiikan peruskurssit 1 9­12 vk3 ABCDEFGHJKLNM, päärak K213, K215, K216ti 16.12.2008 Mat­1.1x3x Matematiikan peruskurssit 3 13­16/17 vk3 ABCDEFGHJKLNM, päärak K215, K216ti 16.12.2008 KE­100.2300 Polymeeriteknologia I 17­20 T AB kem­100ti 16.12.2008 KE­100.9300 Polymeeriteknologia; MT, K 17­20 T ABti 16.12.2008 KE­100.9310 Polymeeriteknologia; P 17­20 T sum 110 ABti 16.12.2008 KE­100.3300 Polymeeriteknologia IIB 17­20 T 10 ABMikrobiologia II ­ siirretty 15.12. T 50 Ke1, Ke2ti 16.12.2008 KE­30.2100 Biokemia I 8­12 T


ma 22.12.20084. TENTTIJAKSO ke 7.1.­la 17.1.2009ke 7.1.2009 KE­107.4300 Process Design I 13­16 T 10? Ke1, Ke2 kem­42ke 7.1.2009 KE­31.2100 Fysikaalinen kemia II 13­17 T 20 Ke1, Ke2ke 7.1.2009 KE­30.1600 Mikrobiologia I 13­17 T 5 Ke1, Ke2ke 7.1.2009 KE­30.4110 Mikrobiologiset tuotantotekniikat 13­17 T


ke 11.3.2009 Kem­70.460 Proteiinimuokkaus 13­18 T 2 Ke1, Ke2ke 11.3.2009 KE­70.2500 Bioprosessitekniikka I 13­18 T 50 Ke1, Ke2ke 11.3.2009 Kem­70.400 Bioprosessitekniikka I 13­18 T 2 Ke1, Ke2ke 11.3.2009 Kem­70.550 Bioprosessit 13­18 T 2 Ke1, Ke2ke 11.3.2009 Kem­70.552 Metabolian muokkaus ja mallinnus 13­18 T 3 Ke1, Ke2ke 11.3.2009 KE­70.4300 Metabolian muokkaus ja mallinnus 13­18 T 3 Ke1, Ke2ke 11.3.2009 KE­35.1700 Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 12­15 T 40 Ke1, Ke2to 12.3.2009 KE­35.1500 Analyyttinen kemia 12­15 T 140 BC kem­35to 12.3.2009 KE­35.4320 Ympäristökemian analyyttiset menetelmät 12­15 T 5 BCto 12.3.2009 KE­90.3100 Process modelling and simulation 9­13 T 20 Ke1, Ke2 kem­90to 12.3.2009 KE­35.2500 Epäorgaaninen kemia III 9­12 T 25 Ke1, Ke2to 12.3.2009 KE­35.9600 Epäorgaanisen instrumentaalianalyysin perusteet; MT, 9­12 R ja muut Tosastot55 Ke1, Ke2pe 13.3.2009 KE­90.4510 Control applications in process industry 9­13 T 20 mikroluokka Kem­90la 14.3.2009IV OPETUSJAKSO ke 15.3.­ti 5.5.2009ke 18.3.2008 Mat­1.1x2x Matematiikan peruskurssit 2 16­19 vk2 ABCDEFGHJKLNM päärakla 28.3.2009la 25.4.2009PÄÄSIÄISLOMA to 9.4.­ke 15.4.20096. TENTTIJAKSO ke 6.5.­ la 16.5.2009ke 6.5.2009 Mat­1.1x2x Matematiikan peruskurssi 16­19 vk3 ABCDEFGHJKLNM päärakke 6.5.2009 Kem­4.350 Moderni synteettinen orgaaninen kemia 8­12 T 20 Ke1, Ke2 kem­4ke 6.5.2009 KE­4.1100 Orgaaninen kemia I 8­11 T 20 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­4.2100 Orgaaninen kemia II 8­11 T 10 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­4.2500 Orgaaninen kemia III 8­11 T 30 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­30.4100 Teollinen mikrobiologia 8­12 T 5 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­70.2500 Bioprosessitekniikka I 8­12 T 20 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­70.3100 Bioprosessitekniikka II 8­12 T 3 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 Kem­70.415 Bioprosessitekniikka II 8­12 T 2 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­35.9600 Epäorgaanisen instrumentaalianalyysin perusteet; MT, 13­16 R ja muut Tosastot35 Ke1, Ke2 kem­70ke 6.5.2009 KE­35.4330 Analyyttisen kemian jatkokurssi 13­16 T 5 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­35.4340 Laboratorioiden laatujärjestelmät 13­16 T 15 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­35.5110 Kemiallinen instrumentointi ja elektroanalyyttiset menetelmät 13­16 T 5 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­70.3600 Bioprosessitekniikka III 13­17 T 10 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 KE­70.4500 Proteiinimuokkaus 13­17 T 3 Ke1, Ke2ke 6.5.2009 Kem­70.460 Proteiinimuokkaus 13­17 T 2 Ke1, Ke2to 7.5.2009 KE­30.2100 Biokemia I 8­12 T 30 Ke1, Ke2 kem­30:to 7.5.2009 KE­30.2500 Biokemia II 8­12 T 40 Ke1, Ke2 8­12to 7.5.2009 KE­30.3110 Biokemia III 8­12 T 30 Ke1, Ke2 Kem­42:to 7.5.2009 KE­30.2120 Biokemia ja mikrobiologia I 8­12 T 70 Ke1, Ke2 12­13to 7.5.2009 KE­30.4500 Käymisprosessit 8­12 T 15 Ke1, Ke2to 7.5.2009 KE­42.6500 Kemian laitetekniikan ympäristöopintojakso 8­12 T 5? Ke1, Ke2to 7.5.2009 KE­42.4100 Mekaaninen prosessitekniikka 8­13 T 10? Ke1, Ke2to 7.5.2009 KE­90.3100 Process Modelling and Simulation 8­10 T 10 mikroluokka kem­90to 7.5.2009 KE­90.2100 Prosessiautomaation perusteet 13­17 T 30 Ke1, Ke2 kem­90to 7.5.2009 KE­90.2500 Basics in production planning control 13­17 T 40 Ke1, Ke2to 7.5.2009 KE­90.3100 Process Modelling and Simulation 13­17 T 10 Ke1, Ke2pe 8.5.2009 KE­100.2300 Polymeeriteknologia I 8­11 T Ke1, Ke2 kem­100pe 8.5.2009 KE­100.9300 Polymeeriteknologia; MT, K 8­11 T Ke1, Ke2pe 8.5.2009 KE­100.9310 Polymeeriteknologia; P 8­11 T sum 20 Ke1, Ke2pe 8.5.2009 KE­100.3100 Polymeeriteknologia IIA 8­11 T 5 Ke1, Ke2pe 8.5.2009 KE­35.1700 Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 13­16 T 50 Ke1, Ke2 kem­35pe 8.5.2009 KE­35.4810 Näytteen esikäsittely 13­16 T 10 Ke1, Ke2pe 8.5.2009 KE­35.2500 Epäorgaaninen kemia III 13­16 T 15 Ke1, Ke2la 9.5.2009ma 11.5.2009 KE­42.1700 Kemian laitetekniikka I 9­17 T 150 DE kem­42ma 11.5.2009 KE­42.3100 Kemian laitetekniikka IIA 9­17 T DEma 11.5.2009 KE­42.3110 Kemian laitetekniikka IIB 9­17 T DEma 11.5.2009 KE­42.3100/3110 Kemian laitetekniikka IIA+IIB 9­17 T DEma 11.5.2009 KE­42.4500 Kemian laitetekniikka III 9­17 T DEma 11.5.2009 KE­35.9700 Kemian perusteet; K, TU 13­16 vk2 220 AB kem­35ma 11.5.2009 Mat­1.1x1x Matematiikan peruskurssit 1 16­20 T AB päärakma 11.5.2009 Mat­1.1x3x Matematiikan peruskurssit 3 16­20 T AB päärakti 12.5.2009 KE­100.3310 Polymeeriteknologia IIB 8­11 T 5 Ke1, Ke2 kem­31:ti 12.5.2009 KE­100.3700 Polymerointitekniikka 8­11 T 20 Ke1, Ke2 8­12ti 12.5.2009 KE­100.4100 Polymeerikomposiitit 8­11 T 5 Ke1, Ke2 kem­107:ti 12.5.2009 KE­31.2100 Fysikaalinen kemia II 8­12 T 10 Ke1, Ke2 12­13ti 12.5.2009 KE­31.4550 Farmasian fysikaalinen kemia 8­12 T 10 Ke1, Ke2ti 12.5.2009 KE­31.3130 Polyelektrolyytit 8­12 T


pe 15.5.2009 KE­30.2110 Mikrobiologia II 8­12 T 15 Ke1, Ke2 kem­30pe 15.5.2009 KE­30.3100 Mikrobiologia III 8­12 T

More magazines by this user
Similar magazines