Leca harkkorakenteet - Taloon.com

taloon.info

Leca harkkorakenteet - Taloon.com

4 ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN5 6 85. Asenna anturan alle tuleva tasaus-Asenna anturan alle tuleva tasaussorakerros. Anturan tullessa suoraanvettä läpäisemättömän maakerroksen päälle anturaan tulee asentaa riittävästiputkia sisäpuolisen veden ohjaamiseksi salaojiin.Asennasorakerros.salaojaputket huomioiden ainakinAnturanseuraavat rakentamismääräystentullessa suoraanvaatimukset: Salaojaputken korkeimmankin kohdan tulee olla joka kohdassa viereisenseinäanturan alapintaa alempana. Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen tulee olla putken alla ja sivuilla vähintään 0,1 m ja päällävähintään 0,2 m.vettä läpäisemättömän maakerroksenpäälle tulee anturaan 5 asentaa riittävästiputkia sisäpuolisen veden ohjaamiseksisalaojiin.Asenna salaojaputket huomioidenainakin seuraavat rakentamismääräystenvaatimukset:- Salaojaputken yläpinnan tulee ollajoka kohdassa viereisen seinäanturanalapintaa alempana.- Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksentulee olla putken alla jasivuilla vähintään 0,1 m ja päällä vähintään0,2 m.6. Mittaa Mittaa ja merkitse anturan ja nurkkapisteet merkitse linjapukkeja ja linjalankaa anturan apuna käyttäen. nurkkapisteetlinjapukkeja ja linjalankaaapuna käyttäen.67. Rakenna betonianturan muotti linjalankojaapuna käyttäen. Asenna tarvittavatteräkset anturaan ja huolehdi,että ne pysyvät valun aikana suunnitellussaasemassaan.Kiinnitä huomiota anturan yläpinnankorkeusasemaan ensimmäisenharkkokerroksen muuraustyön helpottamiseksi.8. Tarkista ristimitat. Merkitse perus­muu­rinnurkkapisteet betoni­anturaanlin­ja­puk­keja ja -lankoja apuna käyttäen.Purettua­si betonianturan muotinkiinnitä muurausjohteet perusmuurinmuurausta varten. 7 Merkitse pystyssäoleviin muurausjohteisiin harkkomuurauskerrostenkorkeusetenemä(200 mm). Mikäli anturan yläpinnassaon pienoista korkeuseroa, aloita mittauskorkeimmasta kohdasta.Tarkista ristimitat. Merkitse perusmuurin nurkkapisteet betonianturaan linjapukkeja ja -lankoja apunakäyttäen.Vinkki: Nosta harkkolavat ja tarvittavat laastit anturan sisäpuolelle.Purettuasi betonianturan muotin kiinnitä linjalaudat perusmuurin muurausta varten. Merkitse pystyssäoleviin linjalautoihin harkkomuurauskerrosten korkeusetenemä (200 mm). Mikäli anturan yläpinnassa onpienoista korkeuseroa, aloita mittaus korkeimmasta kohdasta.VINKKI: Tarkistettuasi ristimitat nosta harkkolavatja tarvittavat laastit anturan sisäpuolelle.9 1. 10 119. Mikäli rakennat tasaiselle ja hyvinkantavalle perusmaalle, voit käyttääanturaharkkoja betonianturan sijasta.Mikäli rakennat tasaiselle ja hyvin kantavalle perusmaalle, voit käyttää anturaharkkoja Asenna anturaharkkojen yläpinnan kouruun kaksi ø10 mm harjaterästankoa ja täytä kourubetonianturan sijasta. Lado soratäytön päälle. TarkastaKulmissa käytetään kulmaharkkoja, joiden raudoitusuriin teräkset sopivat harkkoa työstämättä.Lado anturaharkot tiivistetyn sora-betonilla (K30-2) tai Vetonit weber.vetonit Sementtilaasti S30:lla. S 30 Sementti-anturaharkkojen sijainti linjalangalla ja hierrä tai kopauta kumivasaralla harkot tiiviistiMikäli haluat muurauksen etenevän puolenkiven vaakalimityksellä, tulee sinun leikata työmaallaalustaa vasten.Harkkomuuraus lähtee ja etenee anturaharkkojen päältä aivan kuten betonianturan päältäkin. vakiosovituskappale (oranssi), jonka pituus on 170 mm (RUH-380 muuraus) tai 210 mm (RUH-340muuraus). Muissa leveyksissä noin puolen kiven limitys toteutuu ilman vakiosovituskappaletta.täytön päälle. Tarkasta anturaharkkojensijainti linjalangalla ja hierrä taikopauta kumivasaralla harkot tiiviistialustaa vasten. 810. Asenna anturaharkkojen yläpinnankouruun kolme ø 8 mm harjaterästankoaja täytä kouru betonilla C25/30laastilla.Harkkomuuraus lähtee jaetenee anturaharkkojen päältä aivankuten betonianturan päältäkin.911. Kulmissa käytetään kulmaharkkoja,joiden raudoitusuriin teräksetsopivat harkkoa työstämättä.VINKKI: Ensimmäinen laastisauma voi ollanormaalia (5 mm) paksumpi.Huomioi tämä laastimenekissä!105

More magazines by this user
Similar magazines