Leca harkkorakenteet - Taloon.com

taloon.info

Leca harkkorakenteet - Taloon.com

1818. Poista laastipurseet ajoittainennen laastin jäykistymistä.1. 19VINKKI: Hio samalla laasti­saumat esim.styrox- tai uretaani­palalla, mikä helpottaajatkossa pinnoitustyön suorittamista.19. Voit katkaista harkon kovametalliteräiselläsahalla, tarkoitukseen tehdylläsähkö­sahalla tai isoteräisellä kulmahiomakoneella.Isolle työmaalle kannattaavuokrata koneellinen harkkosaha.Voit katkaista harkon kovametalliteräisellä sahalla, tarkoitukseen tehdyllä sähkösahalla taiisoteräisellä kulmahiomakoneella. Isolle työmaalle kannattaa vuokrata koneellinen harkkosaha.19Poista laastipurseet välittömästi, ja tee puhtaaksimuurattavien seinien saumaus muuraustyönyhteydessä. Vinkki: Hio päivän päätteeksi laastisaumat esim. styrox- tai uretaanipalalla, mikä helpottaajatkossa pinnoitustyön suorittamista.5 PERUSTUKSEN 18 PINTAKÄSITTELYT JA ERISTYKSET20 1.21 1.22 1.20. Tee anturan yläpintaan, sokkeliliittymäänviiste esim. weber.vetonit­S 30 Sementtilaastilla. Pinnoita matala-21. Kellarillisen rakennuksen perusmuurinmaan alle jäävä osa on ainaeristettävä kosteudelta. Olosuhteissa,joissa perusmuuriin ei kohdistu suoranaistavedenpainetta, voidaan käyttääepäjatkuvia vedeneristeitä, kutenperusmuurilevyjä. Vaativimmissa kosteusolosuhteissakäytetään jatkuviavedeneristeitä, esim. bitumieristeitä.21Vie vedeneristys aina niin alas, etteivesi jää anturan päälle, vaan valuusalaojiin. Pinnoita myös vedeneristeentaakse jäävä seinä 137 Oikaisulaastilla,tai 410 Ohutrappauslaastilla.­Rakenteen toiminnan varmistamiseksiasenna mahdollinen lisälämmöneristysvedeneristeen ulkopuolelle.perustuksissa harkkopinta weber.vetonit­137 Oikaisulaastilla tai 410 Ohut­rappaus­laastillasekä maan päälle että allejäävältä osaltaan. Pinnoituksella saavutetaanriittävä ilmatiiviys ja suljetaanharkon pintahuokoset.Saat maanpinnan yläpuoliset osattyylikkäiksi esim. weber.vetonit rouhepinnoituksella,SokkeliPinnoitteella tai ­SokkeliMaalilla.Eristä tarvittaessa maanpinnan alapuolisetosat kosteudelta perusmuurilevyllätai bitumilla.Voit käyttää lämmöneristeenä EPS/XPS-levyjä ja Weberin ladottavia Geosäkkejä.Geosäkki on suodatinkan-Kellarillisen rakennuksen perusmuurin maan alle jäävä osa on aina eristettävä kosteudelta. Olosuhteissa, joissaTee anturan yläpintaan, sokkeliliittymään viiste esim. Vetonit Sementtilaastilla S30.perusmuuriin ei kohdistu suoranaista vedenpainetta, voidaan käyttää epäjatkuvia vedeneristeitä, kutenPinnoita matalaperustuksissa harkkopinta Serpo 137 Sokkeli- japerusmuurilevyjä. Vaativimmissa kosteusolosuhteissa käytetään jatkuvia vedeneristeitä, esim. bitumieristeitä. Eristä tiili- ja puurakenteet harkkopinnasta esimerkiksi bitumihuopakaistaleen avulla.oikaisulaastilla tai Serpo 410 Ohutrappauslaastilla sekä maan päälle että alle jäävältä osaltaan.kaasta Huolehdi tehty lisäksi sauman säkki, ilmatiiviydestä. jonka sisällä onPinnoituksella saavutetaan riittävä ilmatiiviys ja suljetaan harkon pintahuokoset.Vie vedeneristys aina niin alas, ettei vesi jää anturan päälle, vaan valuu salaojiin.Kiinnitä puurakenteisen seinän alajuoksu harkkoon tarkoitukseen soveltuvillaSaat maanpinnan yläpuoliset osat tyylikkäiksi esim. Vetonit-rouhepinnoituksella, maxitPinnoita myös vedeneristeen taakse jäävä seinä Serpo 137 Sokkeli- ja oikaisulaastilla, tai Serpo 410Sokkelipinnoitteella tai maalilla.Leca® kevytbetoniruuveilla soraa. Geosäkit tai tulpallisilla kiinnikkeillä. muodostavatOhutrappauslaastilla. Rakenteen toiminnan varmistamiseksi asenna mahdollinen lisälämmöneristys vedeneristeenEristä tarvittaessa maanpinnan alapuoliset osat kosteudelta esim. maxitin Superflex 10 bitumieristeelläulkopuolelle.samalla pystysuuntaisen salaojakerroksen.Muussa tapauksessa perus-tai perusmuurilevyllä.Voit käyttää lämmöneristeenä EPS-levyjä ja maxitin ladottavia Geosäkkejä. Geosäkki on suodatinkankaasta tehtysäkki, jonka sisällä on Leca-soraa. Geosäkit muodostavat samalla pystysuuntaisen salaojakerroksen.20Muussa tapauksessa perusmuurin ulkopuoliset salaojituskerrokset (min. 200 mm) asennetaan täyttöjenyhteydessä.muurin ulkopuoliset salaojituskerrokset(min. 200 mm) asennetaan täyttö-22jen yhteydessä.22. Eristä tiili- ja puuraketeet harkkopinnastaesimerkiksi bitumihuopakaistaleenavulla. Huolehdi lisäksi saumanilma­tiiviydestä. Kiinnitä puurakenteisenseinän alajuoksu harkkoon tarkoitukseensoveltuvilla kevytbetoniruuveillatai tulpallisilla kiinnikkeillä.7

More magazines by this user
Similar magazines