Lataa esityksen kalvot

videonet.fi

Lataa esityksen kalvot

• Yhdistää luovan ajattelun jaorganisaatiokyvyn.• Visualisoi ja konkretisoi abstraktinpalveluprosessin, johon sidosryhmienedustajat voivat ottaa kantaa.• Koordinoi palvelumuotoiluprosessin erivaiheet.


Käyttäjäkokemus


• Tuotteen tai palvelun käyttämiseen taikuluttamiseen liittyväkokonaisvaltainen elämys, joka kattaatuotteen käyttöliittymän jakäytettävyyden ohella kirjon muitaelämyksiä ja tunteita, joita saattaaesiintyä pitkänkin ajan kuluessa.


Viretorin kehittäminen:yhteiskehittely asiakkaiden kanssaKuva: Elisa Heikkilä


• Muotoiluajattelu mahdollistaa uusienhaluttavien, toteutettavien jakäyttökelpoisten palvelujen sekäsuunnitteluratkaisujen kehittämisen.Muotoiluajattelu hyödyntää luoviatyöskentelytapoja, joiden avulla tuotetaankokonaan uusia ratkaisujasuunnitteluongelmiin. Keskeistämuotoiluajattelussa on ihmiskeskeisyys jakäyttäjätiedon hyödyntäminen.


Hitaus –projekti: Käyttäjäkokemuksen mallintaminen LouhosareenallaKuva: Katja Sorvali


• Palvelumuotoilu on aina myösliiketoiminnan suunnittelua.


Viretori: yhteiskehittelyn pohjalta konseptointiKuva: Emmi Hakala


Hyöty?


• Palvelun erilaistaminen• Tuottavuuden parantaminen: sisäistenprosessien tehostaminen ja käytettävyys• Ymmärrys asiakkaiden tarpeista• Uusien liiketoimintamahdollisuuksienlöytäminen: asiakkaiden latenttien tarpeidenymmärtäminen antaa mahdollisuudenradikaaleihin konsepteihin• Asiakaskokemuksen parantaminen:asiakastyytyväisyys, suosittelun jauskollisuuden kasvattaminen• Nopeuttaa palvelujen kehittämistä• Visuaalisuus ja konkretisointi edesauttaakommunikointia


Kunnonpaikka: ”Lasten itsetunnon kuntokoulu” liiketoiminnan kehitystäyhteiskehittelyn pohjaltaKuva: Niina Talaslahti


Palvelumuotoilun tehtävät


1) Palveluiden kehittäminen: olemassa olevatpalvelut tai niiden osat (sähköinenpalvelukanava, puhelinpalvelu jne.)2) Uusien palveluiden kaupallinenkehittäminen3) Palvelustrategian luominen: toimintaajatuksenmukaisen ymmärrettävänpalvelukokonaisuuden


Iskelmäniityt: Palvelupolun visualisointiKuva: Elina Piukkula


Palvelumuotoilun prosessi


ASIAKASYMMÄRRYSUutta tuottava muotoiluntutkimus jamuotoiluetnografia(yhteiskehittely)MALLINNUS (koemallit)Arvioiva muotoiluntutkimus(yhteiskehittely)PALVELUNKONSEPTOINTIVisualisoinninmenetelmät


Uutta tuottavat menetelmät• Luodaan ihmiskeskeistä oivaltamista, uusiaideoita ja mahdollisuuksia, uusia malleja jahaasteita, mahdollisia uusia palveluita.(yhteiskehittely)• Menetelminä: kontekstikartoitus, roolipelit,muotoiluluotaimet.


Lukiolaisten osallistaminen korkeakoulun viestintäpalvelujen suunnitteluun: havainnointi, shadowingKuva Emmi Hakala


Lukiolaisten osallistaminen korkeakoulun viestintäpalvelujen suunnitteluunKuva Emmi Hakala


Käyttäjälähtöinen aulatila CumulusAnette Hiltunen


Käyttäjälähtöinen aulatila CumulusAnette Hiltunen


Touchpoint:Tyypillinen terveyspalvelujen käyttäjäKuva: Reetta Kerola ja Anette Hiltunen


Palvelun konseptointi• Visualisoinnin menetelminä: kuvataulu(storyboard), animaatioi ja konkreettisetprototyypit.


Hudle Oy: KuopiokanavaOlli Happonen


Hudle Oy: KuopiokanavaOlli Happonen


Mallinnus (koemallit)• Arvioiva muotoilun tutkimus (yhteiskehittely)• Menetelmät, joilla saadaan käyttäjät mukaanluovaan ja kriittiseen ajatteluun.Menetelminä: luonnokset, mallit, videot,koemallit (prototyypit). Jatkuvanprosessioppimisen toimintatapa, jonkavälityksellä määritetään, mitä, miten, jakenelle uusi palvelu on suunnattu.


Lasten itsetunnon kuntokouluKuva Niina Talaslahti


Viretori: Service FellowKuva: Reetta Kerola


Hitaus –projekti: Louhosareenalla prototypointiaKuva: Katja Sorvali


Palvelumuotoilun työkalut


• Palvelupolku• Palvelun kosketuspisteet