Uusi, muhkea 12-sivuinen! - Kehittämiskeskus Oy Häme

kehittamiskeskus.fi

Uusi, muhkea 12-sivuinen! - Kehittämiskeskus Oy Häme

6Teknologiakeskus Innopark Oy:nuudisrakentaminen Visamäessäetenee sovitussa aikataulussa.Uudisrakennuksien vuokraus onsujunut täysin suunnitelmien jaaikataulun mukaan, joten huhtikuussakummankin rakennuksenvalmistuttua alueella on täysi menopäällä ja puolentuhatta ihmistätöissä.Uudisrakentaminen eteneesovitussa aikataulussaRakennusryppään ensimmäinenrakennus valmistuu vuodenvaihteessa.Toimitilajohtaja Esko Salonenennustaa, että talon käyttöönotto tuleeolemaan melkoinen prosessi, kunsinne tammikuun alussa muuttaa 250ihmistä. Esimerkiksi pelkkä kulkutunnisteidenvalmistaminen väelle on“jonkinmoinen” toimenpide, sillä eriihmisille on taattu pääsy eri osiin taloa.Salonen uskoo varsinaisen rakennustyönolevan valmista joulukuun alkaessa.Sitten on vuorossa rakennuksenkäyttöönottovaihe ja laitteistojentestaus.Vuokratiloiltaan noin 5 000 neliönrakennus on jo täyteen varattu. VattenfallVerkko Oy on varannut kolmeensimmäistä sekä kellarikerroksen,VM Data Oy kerroksen neljä ja YIT-Tolonen Oy kerroksen viisi.Huhtikuun puolivälissä valmistuvaantoiseen rakennukseen tulee kokokohteen ravintolanpitäjäksi SodexhoOy, Martela Häme 10 Oy ja muitakäyttäjiä, joiden nimiä ei tässä vaiheessavoida tuoda julkisuuteen.Tähän rakennukseen tulee tiloja ennenmuuta toimintaansa aloittavien tai jotoimivien pk-yritysten käyttöön.Sinällään pohjaratkaisuiltaan identtisetrakennukset ovat kahden kerroksenosalta yhteydessä toisiinsalasisella yhdyskäytävällä. Lisäksikulkuyhteys on vuodenvaihteessaInnoparkin rakennusten viereen valmistuvastaHämeen ammattikorkeakoulunuudisrakennuksesta. Rakennuksetja niiden tilat on suunniteltumahdollisimman muuntojoustaviksisiten, että se mahdollistaa suurenmäärän eri tilavariaatioita ja vastaanäin myös tulevaisuudessa erikokoistenyritysten tilatarpeita.Innoparkin uusiinrakennuksiinensimmäisetasiakasyrityksetmuuttavat vuodenvaihteessajatalot ovatsaaneet positiivisenvastaanotonasiakaskunnassa.Väliaikainen kulkureittiRakennusaikana käynti ensimmäiseksivalmistuvaan rakennukseenkulkee vanhalta kolmostieltä Visamäentienkautta Niityntaustantielle,josta tehdään tontille väliaikainenajoyhteys. Luvassa on, että lopullinenajoreitti Vankanlähteen kautta valmistuukevään aikana. Talojen osoite onVankanlähde 7.Alueen pihatyöt valmistuvat huhtikuunpuoliväliin mennessä. Uudisrakennustenalueelle tulee yli 250 autopaikkaa.Lisäksi liikennöitsijät ovatluvanneet, että bussien ajovuorojatihennetään töiden alkamis- ja päättymisaikaan.Melkoinen keskittymäInnparkissa on aikanaan melkoinenkeskittymä, kun myös loppujenalueelle suunniteltujen kolmen rakennuksenrakentamiseen päästään.Niiden valmistumisen myötä Innoparkissatyöskentelee joskus 1 200-1 500henkilöä.Esko Salonen sanoo, että talojarakennetaan markkinatilanteen jakysynnän mukaan. Jokaista rakentamisprosessiaedeltää tietysti ainaensin Innoparkin omistajien tekemärakentamispäätös.

More magazines by this user
Similar magazines