OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

videonet.fi

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

TAMPEREEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO• Toimii tilaaja-tuottajamallin mukaisesti• Toiminta perustuu tilaajan ja tuottajan väliseenpalvelusopimukseen• Kotihoidon asiakasohjaus: tilaajan toimintaa• Tuotanto toteuttaa palvelusopimuksessa sovittuja asioita34.4.2013 Leila Mäkinen


YKSINÄISYYS, VIHA, RISTIRIITA• Asiakkaista 28 % ilmaisi tai viittasi olevansa yksinäisiä (633)• Masennusepäily ja yksinäiseksi itsensä kokeminenoli 172 asiakkaalla (n. 8 %)• Ristiriitaa tai vihaa ystävien tai perheen suhteen ilmaisi 11 %(244)64.4.2013 Leila Mäkinen


OMAISTEN TILANNE• Hoitaja(t) eivät kykene jatkamaanhoitotoimintaansa n. 1,5 %• Tyytymätön saamaansa tukeen n. 1 %• Eniten hoitoon osallistuvalla on rasituksen, vihan,masennuksen tunteita n. 5,5 %84.4.2013 Leila Mäkinen


OMAINEN KOTIHOIDON PALVELUPROSESSISSA:TUOTANTO• Asiakkailla on omahoitaja, joka ei useinkaan ole mukanahoitoneuvottelussa, vaan tieto siellä sovitusta tulee KAS:nkautta. Tietoa hukkuu ja omainen saattaa pudota kärryiltä.• RAI -arviointien aloittaminen ja tekeminen saattaa viivästyä• Kartoituskäynneille otetaan omainen mukaan• Tuotanto ottaa yhteyttä KAS:lle asiakkaan tilanteenmuutoksista ja yhteydenotto sieltä omaisiin tilanteenselvittämiseksi• Omahoitaja kotihoidosta on mukana kotona tapahtuvissahoitoneuvotteluissa• Omaisia tavataan kotikäynneillä104.4.2013 Leila Mäkinen


YHTEISTYÖ OMAISTEN KANSSA• Omaiset haluavat asiantuntijan näkökulmaa kotonaselviytymiseen – miltä meistä näyttää• Omaisten mielipidettä kysytään• Omaisen ehkä vaikea hahmottaa, milloin soitetaan tuotantoonja milloin asiakasohjaukseen, saattaa soittaa ”vääräänpaikkaan”114.4.2013 Leila Mäkinen


UHRAUTUVAT OMAISET• Kiinnitettävä huomiota heihin ja keskusteltava miten voisivat”löysätä” jaksaakseen paremmin• Kotihoidon roolia ja vastuuta tuotava esiin124.4.2013 Leila Mäkinen


OMAINEN JA ASIAKKAAN LAITROSHOITO /PITKÄAIKAISHOITO• Kun kotona ei enää pärjätä, omaisen ja asiakkaan kanssatehdään arvio tilanteesta• Monesti omaiset haluavat asiakkaan aiemminpitkäaikaispaikalle kuin kotihoito• On omaisia, jotka ”jyräävät yli” eli haluavat väkisin asiakkaanlaitoshoitoon tai hoitopaikkaan tai hyödyntävät suhteitaanHUOM. Tasa-arvo!134.4.2013 Leila Mäkinen


”TOP 10”• KAS:lla on ”TOP 10” asiakkaita, joiden tilanne on erityisessäseurannassa laitoshoitoon joutumisen uhan vuoksi• Näiden asiakkaiden omaisiin ollaan aktiivisemmin yhteydessäkuin muihin omaisiin• Kartoitetaan ja päivitetään omaisten resurssit ja osallistuminenkotona pärjäämisen rajoilla olevien asiakkaiden hoidossa• Pohditaan yhdessä sitä, vieläkö uskalletaan jatkaa kotihoitoaja millä keinoin se onnistuu144.4.2013 Leila Mäkinen


KESKEISTÄ• Omainen tietää kehen otetaan milloinkin yhteyttä ja kuka hoitaamitäkin asiaa• Tehdään omainen tietoiseksi järjestelmästä, jos ei hän ennestäänsiitä tiedä riittävästi• Asiakkaan turvallisuuden tunne lisääntyy, kun hän tietää omaisenolevan mukana asioissa• Omainen on monesti asiakkaan puolesta puhuja ja muisti• Työntekijät ovat asiantuntijoita, omainen ei sitä välttämättä ole• Harva omainen ymmärtää esim. hoitotyöstä ja hoitomenetelmistämitään saatikka osallistuu hoitotyöhön. Puhutaan siksi niin, ettäomainenkin ymmärtää154.4.2013 Leila Mäkinen


KESKEISTÄ• Omainen ohjataan oikeaan paikkaan, jos omassa systeemissäei tarvittavaa palvelua ole esim. päihde- ja mielenterveystyö• Tuodaan esiin myös negatiiviset asiat• Yhden luukun periaate myös omaisille pitäisi olla. Onko näin?• Omaisiin tulisi luoda luottamukselliset, yhdenvertaiset jaavoimet suhteet• Omaisen omaa halua hoitoon osallistumiseen tulee kuulla• Eri näkemyksiä ja kulttuureita tulisi ymmärtää• Tasa-arvoinen ja –vertainen suhde omaisiin• Aktiiviset omaiset osaavat ottaa yhteyttä tarpeen mukaan164.4.2013 Leila Mäkinen


KESKEISTÄ• Ollaan kiitollisia siitä, että omainen on mukana kotihoidossa jatukena hoitajalla erityisesti niissä tilanteissa, kun asiakas eienää itse pysty ratkaisemaan asioitaan tai / ja kun hoidon tarveon runsasta• Omaisen rooli on tärkeä sekä hoidettavalle että kotihoidontyöntekijälle• Sama kieli keskeistä: kaikki tietävät mitä on sovittu, mitätehdään, miksi tehdään eli kaikki osapuolet ovat samallaviivalla• Omaisten rooli on merkittävä ja vahva kotihoidossa, omainentuntee asiakkaan historian ja mieltymykset174.4.2013 Leila Mäkinen


RAI JA OMAISET• Omaiset ja läheiset mahdollisimman paljon mukana arvioinnintekemisessä• KAS avaa RAI -arvion avulla omaiselle perusteita palveluidenmäärän lisäämiselle / vähentämiselle• RAI -arvion avulla voidaan perustella muutoksia184.4.2013 Leila Mäkinen


TUNNEJos omaiset ovat mukana asiakkaan asioissa tuodenesiin oman näkökulmansa, on se helpottavaa.194.4.2013 Leila Mäkinen


Kiitos!

More magazines by this user
Similar magazines