Espoolaiset pitävät yhtä! Designin ja teollisuuden ... - Rakentaja.fi

rakentaja.fi

Espoolaiset pitävät yhtä! Designin ja teollisuuden ... - Rakentaja.fi

1/2007 TeamEspoolaisetpitävät yhtä!Designinja teollisuudenpuristuksissaKaupankäynninkumppanuusTeam Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


PÄÄKIRJOITUSYhteispeli on avain menestykseenCrawford Finlandin toimitusjohtaja Ilpo Relanderkorostaa yhteispelin merkitystä toimintojen kehittämisessä.Kuva: Timo LehtoTeamTeam Crawford on kaksi kertaa vuodessailmestyvä Crawford Finland Oy:n asiakaslehti.Kädessäsi on vuoden 2007 ensimmäinen numero— toivotamme antoisia hetkiä lehden parissa.Team Crawford 1/2007Julkaisija: Crawford Finland OyNimismiehenpelto 6, FI–02770 EspooPuh. (09) 887 351, Fax. (09) 803 7393,internet: www.crawforddoor.fiToimitus: PMX Oy, Crawford Finland OyUlkoasu ja taitto: Timo Lehto/PMX Oy, www.pmx.fiVuosi 2006 oli meille merkittävää kasvun aikaa; joukkueemme kasvoi20 jäsenellä, joista puolet tuli ostettuamme Pohjois-Suomalaisen huoltoyhtiönMNC:n ja toinen puoli rekrytoinnin kautta. MNC on kasvanutkuluneen vuoden aikana yhteen Crawfordin kanssa erinomaisesti janäin saavutimme kaikki yritysostolle asetetut tavoitteet. Monet uusistacrawfordilaisista ovat ovialan “junioreja”, joiden kouliintuminen alan ammatilaisiksion alkaneen vuoden suuri haasteemme.Merkittävin viime vuoden panostuksistamme oli valmennuksellinen; iso osa meistäkävi läpi monivaiheisen valmennuksen, jossa yhdessä mietimme keinoja toimintammekehittämiseksi ja sitä kautta paremman asiakaspalvelun aikaansaamiseksi. Löysimmeyhdessä lukuisia kehityshankkeita asioiden eteenpäinviemiseksi, mutta yksi nousi ylitsemuiden. Avain kaikkeen kehitykseen on siinä, miten hyvin onnistumme yhteispelissä.Kaikki ne hyvät asiat ja ajatukset, jotka piirsimme viime vuonna fläppitauluille pitääsaada käytännön teoiksi asiakkaidemme hyväksi alkaneen vuoden aikana.Jos on nykyajan yritystoiminta joukkuepeliä, niin sitä on myös kuningas jalkapallo.Tämän lajin parissa saimme nauttia viime vuonna harvinaista menestyksen herkkua;Suomi johtaa syksyn jälkeen omaa EM-karsintalohkoaan. Myös espoolainen jalkapalloelää voimakasta nousukautta; FC Honka nousi viime kaudeksi ylimmälle sarjatasolleja taisteli viimeisille kierroksille saakka mitaleista. Menestyksen takana ovat samat asiatkuin yrityselämässä. Seuran johdon ja valmentajan pitää luoda puitteet menestykselle,mutta varsinaiset voitot saavutetaan pelikentällä joukkueen voimin.Crawford onkin liittynyt FC Hongan tukijoukkoihin ja uskomme voimakkaastijoukkueen menestyvän hyvin myös tulevalla kaudella. Haluamme jakaa yhdessä mukaviahetkiä kentän laidalla niin asiakkaidemme kuin oman henkilöstömmekin kesken.Erityisellä mielenkiinnolla seuraamme oman kummipelaajamme Tapio Heikkilän,joka on yksi maamme lupaavimpia junioreita, kehistystä kesän aikana.Mukavia lukuhetkiä kevättä ja kesää odotellessa,Ilpo RelanderToimitusjohtaja2 Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


Heikki HonkalaAJANKOHTAISTASaammeko esitelläCrawford Finland Oy!Sanoimme Crawford Doorille hyvästit ja toivotimmeCrawford Finlandin tervetulleeksi yrityksemme arkipäivään!1/2007 SISÄLTÖs. 2 Pääkirjoituss. 3 Ajankohtaistas. 4 Designin ja teollisuudenpuristuksissas. 6 Lyhyestis. 7 Kaupankäynnin kumppanuuss. 8 Pasaati Kotkan keskustassas. 10 Espoo pitää yhtä!s. 12 Schenker Turun satamassas. 13 Uutta: Ohjauskeskuss. 14 TiimiäCrawford päätti luopua nimensä door-päätteestä ja sujautti tilalle firman kansallisuuttatukevan Finlandin. Nimimuutoksen taustalla vaikuttaa Crawfordin haluyhtenäistää ja vahvistaa kansainvälisesti tunnettua brändiä. Lisäksi toiminnanlaajentuminen ovista kokonaisvaltaiseksi palveluntuottajaksi, mukaan lukienkuormaustilajärjestelmät, johti luontevasti Door-liitteen tiputtamiseen.Yrityksen toimintaan nimimuutos ei vaikuta, lähinnä kyse on konsernin näkökulmastayhtenäisen nimimuodon löytämisestä. Selkeän ja yhtenäisen nimenavulla myös asikkaiden kohtaaminen on helpompaa. Vaihdos astui voimaanviime vuoden marraskuussa.– Crawford on kansainvälinen brändi, jonka voima perustuu yhtenäiselleilmeelle. Haluamme kuitenkin korostaa myös paikallisuutta ja sen merkitystäasiakassuhteissa. Meidät tunnetaan pitkälti muutenkin pelkkänä Crawfordina,joten tuskin nimimuutos tuottaa asiakkaille päänvaivaa, Crawford FinlandOy:n Marja Nars kertoo.Nimimuutokseen kiteytyy myös Crawfordin tulevan vuoden tavoite toteuttaayhtenäistä ja jatkuvaa viestintää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.Hyvä yritys ja hyvä brändi kiteytyvät avoimuuteen ja selkeyteen. Tämän vuoksitavoitat meidät kaikki Crawfordilta nyt samanlaisen sähköpostiosoitteen takaa!Tavoitat crawfordilaiset seuraavista osoitteista:Crawford Finland OyNimismiehenpelto 6,02770 Espooetunimi.sukunimi@crawfordsolutions.comKannen kuvassa kummipoika Tapio HeikkiläFC Hongasta. Kuva: Heikki HonkalaTeam Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti3


Timo LehtoDesigninja teollisuuden puristuksissa Teksti: Ida Hakola / PMXEräs Crawfordin pitkäaikaisistayhteistyökumppaneistaon arkkitehti Riku Aramo.Muun muassa logistiikkaratkaisujasuunnitteleva Aramopuhuu käytännöllisten hallitilojenlisäksi kauniiden julkisivujenpuolesta — myös teollistenrakennusten kohdalla.– Kuormaustilat tulevat yleensä rakennustenvarjopuolelle. Usein käy kuitenkinniin, että esimerkiksi lastaus joudutaansuorittamaan kadun puolelta, jolloinlogistiikkaratkaisut tulevat kaikkiennähtäville. Tällöin myös kuormaustilojentulisi istua värimaailmaltaan ja muunkinsuunnitellun osalta ympäristöön. Näideneri maailmojen yhdistäminen on välillähaasteellista, alun perin Turusta kotoisinoleva arkkitehti tuumaa.Aramo ajautui logistiikkasuunnittelunpariin lähes vahingossa. Työskennellessäänarkkitehtitoimistossa vuonna 1992miehen ensitöiksi siunaantui Tampereenpostikeskuksen suunnittelu.– Silloin syntyi logistinen posti-malli,jota on hyödynnetty muidenkin asiakkaidenkohdalla. Työhön oltiin tyytyväisiä,ja uudet asiakkaat pyysivät Tampereenkeskuksen suunnitellutta arkkitehtiä tekemäänlisää vastaavanlaisia projekteja.Siinä sitten mentiin virran mukana. JaArkkitehti RistoAramo korostaatyöergonomian jatyöturvallisuudenmerkitystä tämänpäivän logistisessasuunnittelussa.Kuva: Timo Lehto.4 Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


SUUNNITTELUJo suunnittelun alkuvaiheessa Crawfordin avainasiakaspäällikköMatti Miettinen käy arkkitehti Riku Aramon kanssaläpi uudisrakennuskohteen oviratkaisuja.Posti Oyj:n logistiikkakeskus Vantaalla edustaa Aramonsuunnittelemaa arkkitehtuuria, jossa esteettisyyden lisäksion hyödynnetty tehokkaasti materiaalien ja värien tuomaahyotyä logistiikassa.Heikki Honkalahyvä niin, missään vaiheessa logistisellepuolelle ajautuminen ei ole harmittanut.Esteettisyydenja toimivuuden välimaastossaMiten voidaan yhdistää käytännöllisyys jaesteettinen design logistiikkaa suunniteltaessa?Voiko teollinen, käytännön nimeenkumartava rakennus olla hyvännäköinen— ja tarvitseeko sen edes olla sitä?– Rakennussuunnittelu riippuu ainalähtökohdista ja käyttötarpeista. Hyvänsuunnittelun lopputulos on kombinaatioulkonäköä ja toimivuutta.Arkkitehti toimii kompromissien täyttämässätyöympäristössä. Logistiikkaasuunniteltaessa pitää ottaa huomioon paitsiennalta määrätyt turvallisuusmerkinnättiettyine ulkoasuineen, myös asiakkaanhalu panostaa ulkoasun viimeistelyyn.Intressien yhteensovitus voi tuottaa aikaajoin päänvaivaa.Rakennus on osa yrityksen imagoa.Yhteneväisen kokonaisuuden suunnitteluja toteutus voi olla parhaimmillaan jopamerkittävä kilpailuvaltti.– Usein on perusteltua satsata rakennusmateriaaleihinmyös niissä paikoissa,mihin ei pääse ulkopuolisia ihmisiä. Asiakkaallepitää vain osata perustella tarpeeksihyvin, mihin valinnat perustuvat.Trendeinä tehokkuus jatoimivat työolotEri aihepiireihin keskittyviä trendejä tuleeja menee myös logistiikan saralla. Aramonmukaan sisäisen logistiikan parantamiseentullaan kiinnittämään vastaisuudessa entistäenemmän huomiota. Työergonomiaja työturvallisuus ovat avainsanoja tämänpäivän logistisessa suunnittelussa.– Tyytyväinen työntekijä tekee parempaatyötä kuin tyytymätön. Yrityksethakevat suunnittelusta yhä enemmäntyöntekijöitä helpottavia ratkaisuja. Toinenselkeästi havaittavissa oleva trendion tehokkuuden maksimointi. Toimivienratkaisujen avulla pitää saada kaikki tilantarjoama hyöty irti.Aramon mukaan haastavinta arkkitehdintyössä on asettautuminen asiakkaannäkökulmaan. Kristallipallosta pitäisi näkyäpaitsi se, millainen ratkaisu olisi toimivin,myös se, millaisia ennakko-odotuksiaasiakkaalla on lopputulosta kohtaan.– Samalla täytyy pitää mielessä, mitätapahtuu kahden vuoden päästä ja mitenrakennukset sijoitetaan tontille mahdollistenlaajennusten ja lisärakennustenvaralle. Suunnittelijan pitää aina nähdäpidemmälle, Aramo summaa.Arkkitehdin unelmaMieluisimmaksi suunnittelemakseenkohteeksi Aramo mainitsee Voutilanpostin. Vantaan Tikkurilantien varrellasijaitseva valtaisa postin lajittelukeskuskattaa tällä hetkellä jo 75.000 neliömetrinalan. Projekti on ollut pitkä ja laajentunutjatkuvasti. Tämän vuoden loppuun mennessävalmistuu jälleen 17.000 neliömetriälisää.– Taidokkaan suunnittelun erottaamuun muassa siitä, että kun yksi vaihe ontehty, niin seuraavan vaiheen vaatimat taloteknisetja muut liittymät ovat koko ajansuunnittelussa mukana. Logistisilla projekteillaon tapana kasvaa, ja laajennustenteko on huomattavasti mielekkäämpäämikäli mahdolliset kasvusuunnitelmat onotettu huomioon etukäteen.Arkkitehdin unelmaa maalaillessaanAramo puhuu vapaista käsistä. Unelmaratkaisutvaatisivat joustavuutta niin tilankuin rahallistenkin satsausten suhteen.– Logistiikan saralla olisi ideaalia, etteitarvitsisi tehdä kompromisseja tilan ja näkyvyydensuhteen. Vain silloin nähtäisiinoikeasti se, mihin hyvällä suunnittelullavoidaan päästä.Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti5


LYHYESTITekstit:Timo Harjuniemi / PMXOulussa arvostetaanpalveluaOulussa pääkonttoriaan pitävä Kymppi-EristysOy tekee voittopuolisesti erilaisia prosessiteollisuudenputkisto- ja laite-eristyksiä tukenaan 20vuoden vankka kokemus alalta. Kymppi-EristysOy:n toimikenttä on kuitenkin kunnioitusta herättävänlaaja: työnkuva kattaa niin asbestipurutkuin monenlaiset eristysurakoiden neuvonta- jasuunnittelupalvelut.Yksi monipuolisen yrityksen yhteistyökumppaneista onCrawford Finland Oy. Kymppi-Eristys Oy:n työkohteissa onkäytössä kaikkiaan 80 Crawfordin ovea, ja toimitusjohtajaJohanna Koskelainen Kymppi-Eristyksestä äityy kehumaanyhteistyösuhdetta varsin vuolaasti. ”Tuotteet ovat hyviä, jahuoltosopimuspalvelu on toiminut hyvin: laitteiden rikkouduttuaapu on tullut nopeasti”, hän kertoo.Crawfordin valintaa yhteistyökumppaniksi puolsivatKoskelaisen mukaan nimenomaan huollolliset sekä palveluunja luotettavuuteen liittyvät aspektit. ”Crawford on luotettavabrändi, tiedämme tuotteet laadukkaiksi. Tuotteen hankinnassatärkeää ei ole vain ostohinta, vaan tuotteen elinkaari. Siksi huollonmerkitys korostuu”, Koskelainen tähdentää.Janne KoskelainenKolmikantaaitäsuomalaisittain”Pyrimme mahdollistamaan sen, että asiakas voi keskittyäydinbisnekseensä. Tähän tarvitsemme tueksemme kumppaneita,niin valtakunnalliselta kuin paikalliseltakin tasolta. Tällaisenkolmikantamenettelyn myötä asiakkaalle kertyy säästöjä ja mesekä yhteistyökumppanimme pääsemme taseissamme plussanpuolelle”, kertoo Osmo Kinnunen, ISS Palveluiden Itä-Suomenpalvelujohtaja.Yksi monenlaisia kiinteistö- ja toimitilapalveluja tarjoavanISS Palvelut -yrityksen yhteistyökumppaneista on CrawfordFinland Oy. Miksi Crawford Finland Oy on kelpuutettu osaksiISS Palveluiden kolmikantastrategiaa? ”Crawford on ammattitaitoinenja kokenut toimija”, vastaa Kinnunen. ”Crawfordreagoi kiitettävästi poikkeuksiin, joita toiminnassa väistämättätulee vastaan”, hän kiittelee.Toiminnassaan ISS Palvelut lähestyy Kinnusen mukaanasioita ennen muuta asiakkaan kannalta. Vaikka yrityksentoiminta nojaa osaamisen hajauttamiseen Crawfordin kaltaisillekumppaneille ja laajoihin yhteistyöverkostoihin, asiakkaanasema on Kinnusen mukaan helppo ja yksinkertainen. ”Asiakassaa meiltä vain yhden laskun”, hän kiteyttää. ”Näin säästämmekaikkien resursseja.”6 Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


STRATEGIATTeksti: Ida Hakola / PMX, kuvat: Suomen Ilmakuva OyKaupankäynnin kumppanuusGlobaalissa, kansalliset rajatylittävässä taloudessa kilpailukiristyy jatkuvasti lähes alallakuin alalla. Alati liikkeessäolevat markkinat heittäväthaasteensa myös nosto-ovitoimialansuuntaan. Miten toimiakaikkein tehokkaimmin tiukoillakansainvälisillä markkinoilla?Vastaus ei piileskelearmottomassa hintakilpailussa,vaan myyjän ja asiakkaanentistä tiiviimmässä yhteistyössä.Crawfordin jaLentoasemakiinteistöt Oyj:ntapaus on hyvä esimerkkitällaisesta kumppanuudesta.Maailma kutistuu jatkuvasti.Alati jättiharppauksia ottavanviestintäteknologian ja entistäedullisempien rahtikustannuksien ansiostamyös kansainvälinen talous supistuuja yhdistyy. Tuotannon ketjuttaminen jahajauttaminen ovat talouden moderniaarkea. Käyttäkäämme tuttua esimerkkiä:kännykkä suunnitellaan Suomessa, osakapulan komponenteista valmistetaan halvempientyövoimakustannusten maissa,ja koko komeus kasataan jossain tyystintoisaalla. Markkinat ovat tätä nykyä hämmästyttävännotkeat.Nykyiset markkinat asettavat uudenlaisiahaasteita kaikille toimialoille. Kunjokainen toimii samalla, maailmanlaajuisellahiekkalaatikolla, yleinen kilpailutilannekiristyy entisestään. Kovan kilpailuntuoksinassa hintaerot kutistuvat pieniksi.Näin ollen kaupankäynnin muut elementitnousevat uusien markkinaolosuhteidenmyötä arvoonsa. Myyjän on erotuttavajollakin tavoin kilpailijoistaan ja tarjottavaasiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempaaja omistautuvampaa palvelua. Tiivistäen:bisneksentekijöiden on kyettävä osapuoltentarpeet huomioivaan toimintaan.Nopea reagointi tärkeää”Alamme suurin haaste on kova kilpailuvuokralaisista”, tiivistää Juha Kekkonen.Kekkonen toimii kiinteistöpäällikkönäLentoasemakiinteistöt Oyj:ssä. Lentoasemakiinteistöton kiinteistösijoitusyhtiö,joka vuokraa muun muassa terminaali- jakiinteistötilaa yrityksille Helsinki–Vantaanlentokentältä. ”Yhtiö on pieni, joten oikeidenyhteistyökumppanien löytäminen onhyvin tärkeää”, Kekkonen toteaa.Hänen lisäkseen kolme henkilöä työllistävänorganisaation pienestä koostahuolimatta Kekkonen uskoo Lentoasemakiinteistöjenselviytyvän tiukan kilpailunpuristuksessa. Yhtiö pyrkiikin kehittämäänpalvelujaan jatkuvasti. ”Olemme saaneetmuun muassa laitosmiehen, joka keskit-Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti7


Lentoasemakiinteistöjen ja Crawfordin yhteistyö on sujunutmainiosti Lentoasemakiinteistöt Oyj:n kiinteistöpäällikköJuha Kekkosen mukaan.tyy yksinomaan meidän kiinteistöjemmehuoltamiseen”, Kekkonen mainitsee Lentoasemakiinteistöjenselviytymiskonstejakysyttäessä.Kekkonen ei juuri aikaile yhteistyökumppanientärkeimpiä ominaisuuksiapohtiessaan. ”Ympärivuorokautinenvikapäivystys on ehdottoman tärkeää.Lentorahtia kun kulkee ympäri vuorokauden.Ylipäätään lyhyet vasteajat ovat elintärkeitä”,Kekkonen kertoo ja muistuttaa,että aina voi sattua jotain yllättävää.Nostetta yhteistyöstäLentoasemakiinteistöjen ja Crawfordinyhteistyö on sujunut Kekkosen mukaanmainiosti. Crawford onkin vastannutpaitsi ovien toimittamisesta Lentoasemakiinteistöillemyös muunlaisista palveluista— muun muassa ovien lakisääteistenviranomaistarkastusten järjestämisestä.Juha Kekkosen kokemukset tällaisestakokonaisvaltaisesta yhteistyöstä ovatpositiivisia: ”Näin saamme puolellemmeCrawfordin massaedun.”Kiihkeästä kilpailutilanteesta huolimattaKekkonen tähyilee tulevaan positiivisinmielin. Lentoasemakiinteistöjeneräänlaisena kannustimena toimii viimevuotinenasiakastyytyväisyyskysely. ”Se eimennyt ihan niin hyvin kuin toivoimme”,hän kertoo tervettä itsekritiikkiä äänessään.Kekkonen kuitenkin uskoo tilanteenparanevan tänä vuonna. Onnea matkaan,siis!KauppakeskuskunnioittiKotkan keskustaaKotkalaiset saivat marraskuussauuden ostoskeitaan, kunkauppakeskus Pasaati avattiinkaupungin keskustaan. Kauppakeskuksenrakennusurakkaoli kuitenkin haasteellinen,sillä kotkalaiset halusivat pitääkiinni kaupunkinsa persoonallisestaulkonäöstä. Myös Crawfordillaoli näppinsä urakassa— yritys toimitti putiikkikeskittymäänmuun muassa nosto-oviaja rullakaltereita.Teksti: Ida Hakola / PMXKauppakeskusrakentaminen eläätällä hetkellä kukoistuskauttaan.Vuosien rakennusurakanjälkeen Kampin uusi, valtaisa ostoskeskusavasi ovensa yleisölle Helsingissä.Lempäälä sai puolestaan Ideaparkin,varsinaisen kauppakaupungin. Vuotuisistameripäivistään ja vahvasta koripalloperinteestätunnetun Kotkankaanei tarvinnut jäädä buumin ulkopuolelle,sillä marraskuussa kaupungin keskustaanavattiin Pasaati — korttelin kokoinenkauppakeskus, joka majoittaatällä haavaa yli 70 erilaista yrittäjääja palveluntarjoajaa. Uuden kauppakeskuksenuskotaan piristävän Kotkanja sen lähiseutujen muodostamaa noin90 000 hengen talousaluetta.8 Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


Timo VesterinenPROJEKTITOsaksi luonnollista maisemaaPasaatin rakennustyöt olivat kaikessalaajuudessaan harvinaislaatuinen projekti.Urakan piiriin kuului yhteensä 27 erillistätalotekniikkasopimusta. Enimmillään projektinparissa työskenteli samanaikaisestilähes 300 henkeä. Valmistuttuaan Pasaatilunasti paikkansa Kaakkois-Suomen suurimpanakauppakeskuksena.Urakka oli paitsi iso myös erityisenvaativa. Ymmärrettävästi kotkalaiset halusivatsäilyttää keskustansa perinteisenilmeen, eikä kauppakeskuksesta näin ollenhaluttu liian erillistä ja silmiinpistävääkokonaisuutta perinteisen työläiskaupunginytimeen. Pasaati oli siis sulautettavaluontevaksi osaksi tuttua keskustaa.Tehtävässä onnistuttiin kiitettävästi.Kauppakeskuksen julkisivu koostuu 80-prosenttisesti vanhasta katumaisemasta.Näin palvelutasoltaan huippumoderninostosparatiisin kuori ei näyttäydykotkalaiselle kaduntallaajalle räikeänä,vaan perinteitä kunnioittavana. Ja aivankuten Kampissa konsanaan, päädyttiinmyös Pasaatin yhteyteen rakentamaanasuinhuoneistoja. Ostoskeskuksen A-osanseitsenkerroksisen tornitaloon valmistuikaikkiaan 22 huoneistoa.Kauppakeskus Pasaatiin Kotkassa Crawford toimitti yli 50rullakalteria. Kalterit ovat tulevaisuudessa yhä näkyvämpi osamuun muassa kauppakeskusten julkisivuissa.Pasaati-hankkeessa yhdistetiin vanhaa ja uutta. Siksi se olityypillistä saneerausta vaativampi.Kaltereita keskustaanMyös Crawford Finland Oy pääsee osaksiPasaatin ostospyhätön historiaa. ”Crawfordtoimitti kauppakeskukseen noin seitsemänkymmentäovea: 53 rullakalteria, jalisäksi nosto-, taitto- sekä pikarullaovia”,summaa myyntiedustaja Janne KaplasCrawfordilta.Crawford vastasi kauppakeskuksenliikkeiden rullakaltereista yhdessä alihankkijansa,kokemäkeläisen KokemaOy:n kanssa. Kun Pasaatin liikkeet illallasuljetaan, laskeutuvat rullakalteritsuojaamaan liiketiloja ja karkottamaanhämäräveikkoja.Janne Kaplas näkee Pasaati-hankkeessamerkillepantavia piirteitä. ”Urakassayhdistettiin uutta ja vanhaa, joten sikäli seoli tyypillistä saneerausta vaativampi.”Kauppakeskuksia rakennetaan tällähaavaa tiuhaan tahtiin. Nykykehityspiristää eri alojen urakoitsijoiden tilannettatuntuvasti. Sakari Palmu KokemaOy:stä kokee alati lisääntyvän ostoskeskusrakentamisennäkyvän myös hänentoimialallaan. ”Tälläkin hetkellä meilläon Pasaatin kaltaisia projekteja vireillä.Työskentelemme jälleen Crawfordin kanssaTampereen kauppakeskus Hermanninrakennusprojektissa. Lisäksi meillä on yksisuuri urakka Joensuussa”, valottaa PalmuKokema Oy:n työtilannetta.Riemunaiheita on siis muillakin kuinkotkalaisilla, joilla on käytössään uutuuttaankiiltelevä Pasaati.Tämänhetkisen tilanteen valossa turvassaovat nimittäin Pasaatin liikkeidenlisäksi myös oviurakoitsijat. Töitä tuntuuriittävän.Timo VesterinenTeam Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti9


Pekka SalonenYHTEISTYÖEspoolaiset pitävät yhtä!FC Honka oli viime lokakuussapäättyneen jalkapalloilunpääsarjakauden ehdottomiavalopilkkuja. Honganjuuret ovat syvällä Espoossa— samoin kuin Crawford Finlandin.Näin ollen on varsinluontevaa, että nämä toimijatovat lyöttäytyneet yhteen.Teksti: Timo Harjuniemi / PMXVaikka Honka jyräsi viime kaudeksivakuuttavasti maamme korkeimmallesarjatasolle, tulokkaan välitön menestyskausituli monelle melkoisena yllätyksenä:harva jaksoi uskoa rungoltaan nuorenespoolaisryhmän ahdistelevan mahtiseurojaHJK:ta ja Tampere Unitedia kaudenpäätöskierroksille asti. Honka kuitenkinnäpäytti epäilijöitä. Sijoittumalla sarjassaneljänneksi ja houkuttelemalla Tapiolanurheilupuistoon keskimäärin 4255 katsojaaottelua kohden (toiseksi eniten hetiHJK:n jälkeen) joukkue raivasi tiensä lähesjokaisen jalkapallonystävän huulille.Junioritoimintaaja kotiseuturakkautta”FC Honka toi monella tapaa paljon uuttaja positiivista espoolaiseen ja suomalaiseenjalkapalloon. Crawford pohjimmiltaanespoolaisena yrityksenä haluaa olla tukemassatätä toimintaa ja jakaa positiivisiaelämyksiä henkilöstölle”, perustelee yhtiöntoimitusjohtaja Ilpo Relander päätöstäryhtyä yhteistyöhän Hongan kanssa.Relander korostaa lisäksi yhteneväistenarvopohjien merkitystä: ”Espoolaisuudenlisäksi nuorisotyö junioritoiminnan kauttaja yhteiskuntavastuun kantaminen ovatnäistä arvoista tärkeimmät.”Melko hajanaisena ja keskustattomanaalueena pidetyn Espoon merkitys tihkuuläpi myös FC Hongan karismaattisentoimitusjohtajan Jouko Harjunpään vuolaastapuheesta. Harjunpää uskookin,että tapiolalaisryhmä toimi eräänlaisenaespoolaisia — ja eritoten espoolaisnuoria— yhdistävänä siteenä. ”Hongan kauttaespoolaiset nuoret alkavat kokea olevansaespoolaisia”, muotoilee Harjunpää Honganarvokkaan oloisen roolin.10 Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


YHTEISTYÖRakkaudesta jalkapalloonKun Jouko Harjunpää ilmoitti ennenviime kauden alkua näkevänsä Hongantulevaisuudessa rahakkaat eurokentät jatäpötäyden 15.000 katsojan stadionin,monia nauratti. ”Onpa hassua! Suomessajoku moisesta haaveilee!” huudahdeltiinhuvittuneesti.Yhteisen espoolaismentaliteetin ohellaHarjunpää haluaa kuitenkin rohkeastirakentaa ihmisille elämyksiä. ”Seuraavankauden selkeä tavoite on olla ykkönenkatsojamäärissä”, hän muotoilee kunnianhimoiseentyyliinsä, kuulostaen siltipikemmin itsevarmalta ja innostuneeltakuin pöyhkeältä. Suomessa, jossa jalkapalloon joutunut kehittymään suositumpienlajien (kuten jääkiekon) varjossa, JoukoHarjunpää raikas pioneerihenki vaikuttaakaikessa poikkeuksellisuudessaan ihastuttavalta.Hän uskoo selvästi asiaansa.Harjunpää puhuukin lähes romanttisinäänenpainoin Hongasta ja jalkapallo-otteluistaosana kulttuuria sekä areenana,Pekka Salonenjolla ihmiset ja yritykset voivat kohdatatoisensa.Urheilullisia tavoitteita Harjunpää eisuojateilleen tule asettamaan. ”Niidenmäärittely on joukkueen heiniä”, häntyytyy toteamaan. Hän korostaa kestävänFC Hongan toimitusjohtaja Jouko Harjunpää haluaa rakentaaihmisille elämyksiä.taloudellisen tilanteen merkitystä urheilullisenmenestyksen pohjana. ”Tavoitteenammeon valaa taloudellinen pohjammebetoniin”, hän linjaa.Kummipelaaja yhteistyönsymbolinaHeikki Honkala”Hän on 16-vuotias Hongan kasvatti, joka pelaa tällä hetkelläU-18-maajoukkueessa eli vuotta vanhemmissa kuin hänen ikäisensäyleensä. Lehkosuon Bana (eli Mika) uskoo hänen murtautuvan pianHongan edustusmiehistön vakikokoonpanoon”. Näin kuvailee JoukoHarjunpää Tapio Heikkilää, joka on valittu Crawford Finland Oy:nkummipelaajaksi Hongan nuorten pelaajien laajasta ringistä. Heikkiläsolmi tammikuussa kaksivuotisen sopimuksen Hongan kanssa ja onaiemmin urallaan pelannut Hongan akatemiassa sekä A-junioreissa.”Espoolaisena nuorukaisena hän on Crawfordin kannalta absoluuttinenvalinta”, Harjunpää miettii. Tätä mieltä on myös Ilpo Relander,joka näkee valinnan korostavan Crawfordin ja Hongan yhteisiä arvoja:espoolaisuutta sekä nuorisotyön tukemista ja arvostamista. Toivottavastikiistattoman lahjakas Tapio Heikkilä tulee riemastuttamaantulevaisuudessa Crawfordin lisäksi suomalaista jalkapalloyleisöä.Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti11


PROJEKTITKuva: Juhani KeppoTulevaisuuden tuuliaTurun SatamassaTeksti: Ida Hakola / PMXSchenker Cargo Oy:n rakennuttamajakeluterminaalin javaraston kombinaatio on kouluesimerkkilogistiikan hioutumisestahuippuunsa.Maaliskuussa korkattava SchenkerCargo Oy:n jättivarastoon suurin Turun Sataman alueellekerralla rakennettu varastorakennus.Sama rakennus pitää sisällään jakeluterminaalinsekä varaston.Tässä vaiheessa projektia rakennuslevittäytyy 22 000 neliömetrin pinta-alalleja tulevaisuudessa mahdollista laajennustatapahtuu vielä 10 000 neliömetrin verran.Uusia ratkaisuja ja vanhojayhteistyökumppaneitaSatamauudistus tuo mukanaan uusia,Turun Satamassa ennen kokeilemattomiaratkaisuja, kun varasto- ja terminaalitoiminnotyhdistyvät yhdeksi suureksikokonaisuudeksi.Schenker pystyy jatkossa yhdistämäänulkomaan ja kotimaan liikenteen samankaton alle. Uudistusten myötä eri tuotteitavoidaan heti purkuvaiheessa yhdistelläsekä jatkojalostaa tarpeen mukaan.Schenker on crawfordilaisille ennestääntuttu yhteistyökumppani. TurunSatama –projektiin Crawford on tuonuttietotaitoa omalta saraltaan. Uudessa jakeluvarastossaon 29 firman toimittamaakuormaustilaa sekä seitsemän isoa ovearautatielaiturille.– Olemme rakentaneet terminaaliverkostoammeCrawfordin tuotteilla, jotkaovat eittämättä erittäin laadukkaita. Lisäksihuolto toimii moitteettomasti ympäriSuomen, Schenker Cargon kiinteistöjohtajaPekka Vahtera summaa yhteistyönhedelmiä.Uudistuksista väyläkustannussäästöihinTurun projekti on kouluesimerkki siitä,kuinka pitkän tähtäimen projektit tuottavatkustannussäästöjä. Uudistuksenmyötä eurooppalainen raideleveys ulottuusatamasta aina varastolle saakka.– Aiemmin lasti jouduttiin purkamaansatamassa junavaunuista autoihin ja sieltäeteenpäin varastoon. Nyt lasti saadaansuoraan perille. Näin ollen yksi työvaihejää pois ja samalla säästyy kuluja sekäaikaa, Vahtera kertoo.Jättivaraston kautta liikutetaan jatkossatavaraa kaikilla kuljetusteillä: niinmaalla, merellä kuin ilmassa. Jakelukeskuson Suomessa ainoa laatuaan, missäänmuualla ei pystytä hyödyntämään samanaikaisestikaikkia kuljetusreittejä.– Uudistuksen pohjaideana on mahdollistaaliikenne kaikkiin ilmansuuntiin.Lisäksi tärkeä etu on, ettei tuotteita tarvitseenää viedä yrityksen omaan varastoon,vaan yhdistäminen voidaan tehdä varastointitoiminnanyhteydessä. Varastollatuotteet kootaan yhdeksi lähetykseksi,jonka jälkeen ne toimitetaan asiakkaalle,Vahtera kuvaa tehokkuuden toteutumistakäytännössä.Schenker Cargo Oy:n jättivarasto on suurin Turun satamaalueellekerralla rakennettu varastorakennus. Saman katonalla yhdistyvät varasto- ja terminaalitoiminnot.Kuva: Juhani Keppo12 Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


Tekstit: Johanna Keronen / Crawford Finland OyUUTTACrawford onuudistanutoviensa ohjauskeskuksetCrawfordin nosto- ja taitto-ovien ECS930A –ohjauskeskukset on korvattuuudella ECS 940A –mallilla. Uudistuksenmyötä mahdollisten vikojen ja häiriöidenennakointi helpottui huomattavasti.Uudessa ECS 940A –ohjauskeskuksessaon vakiovarusteena avauskertalaskuri. Avauskertalaskuriantaa tietoa oven käyttökerroista,ja sen perusteella osataan ennakoidahuollon tarve, sekä tarvittavat osien vaihdot.Yllättävistä vioista tai osien kulumisestaaiheutuvat käyttökatkot voidaan tällätavoineliminoida lähes kokonaan.Tuore malli osaa myös itse viestiä huollontarpeesta. Huoltotarpeen merkkivalosyttyy, kun ennalta ohjelmoitu käyttökertojenmäärä täyttyy, tai kun oveen tulee jokuvika.Uusi ohjauskeskusECS 940A,CDM9-moottorille:• Virhekoodinäyttö• Avauskertalaskuri• HuoltomerkkivaloECS 940A –ohjauskeskuksessa on myösvirhekoodinäyttö, joka helpottaa vian etsintää.Kun asiakas kertoo huoltoa tilatessaanlaitteen ilmoittaman virhekoodin, voidaantarvittavat osat tilata heti, ja huoltomies pystyykorjaaman vian jo ensikäynnillä. Joissaintapauksissa asiakasta voidaan jopa opastaakorjaamaan pikkuviat itse.Crawford 855 –pikarullaovissa on joaiemmin ollut käytössä ECS 940A –ohjauskeskus,ja niistä saadut kokemukset ovatolleet erittäin positiivisia.Uusi yhteistyökumppaniJo noin vuoden ajan Crawford FinlandOy on tehnyt yhteistyötä kokemäkeläisenrullaovivalmistajan, Kokema Oy:n kanssa.Kokeman Rullari-rullaovet istuvat hyvintäydentämään Crawfordin tuotevalikoimaa.Koska Crawfordin tavoitteena on tarjotaasiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua, onensiarvoisen tärkeää, että valikoimasta löytyytuotteita kaikenlaisiin ovitarpeisiin.Vuonna 2005 Crawford ryhtyi tuomaanmaahan sakasaisvalmisteisia rullaovia ja-kaltereita, jotka ovat parhaimmillaan isoissaoviaukoissa esim. varastohalleissa ja pysäköintitaloissa.Kokema Oy:n rullaovet soveltuvatparhaiten pienempiin oviaukkoihin ja ovatrakenteeltaan näppäriä esim. kauppakeskustenliiketiloissa murtosuojana ja tilanjakajana,pysäköintihalleissa yöajan murtosuojana jne.Kokema Oy on vuonna 1977 perustettuyritys, joka valmistaa korkealuokkaisiaturvakaltereita, sälerullaovia ja rulo-oviaalumiiniprofi ilista ja polykarbonaatista.Rullari-tuotenimellä toimitettavat ovet ovatVTT:n testaamia ja Suomen VakuutusyhtiöidenKeskusliiton hyväksymiä ja luokittelemiamurtosuojia. Kokeman valmistamiaensiluokkaisia tuotteita löytyy mm. Karibianloistoristeilijöistä, useista luksusluokan hotelleista,suurista kauppakeskuksista, monistamyymälöistä, kylpylöistä ja huoltoasemilta.Crawford tarjoaa Kokeman tuotteitalähinnä isoihin projektikohteisiin, jolloin asiakkaalleon helpompaa, kun hän saa kaikkitarvitsemansa ovet samalta toimittajaltayhdellä tarjouspyynnöllä ja yhdellä sopimuksella.Hyviä esimerkkejä tällaisista kohteistaovat viimevuonna toteutetut rakennuskohteetKotkan Pasaati Kotkassa sekä KauppakeskusHermanni Tampereella.Crawford myös huoltaa Kokeman rullaoviaja –kaltereita.Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti13


TIIMIÄTeksti: Ida Hakola / PMXToimistotytöstä kuoriutuu iltaisin hevosnainenCrawfordilla laskuttajana kolmisen vuottatyöskennellyt Martina ei viihdy sisätiloissatyöpäivän ulkopuolella. Kirkkonummellahevostilalla asusteleva neito kuluttaa iltansatallilla ratsastellen sekä hevosia ja koiriahoidellen.Olen ratsastanut ihan pienestä asti, taisinaloittaa harrastuksen 6-vuotiaana. Olin alussaratsastuskoulussa, kunnes 8-vuotiaana saimmeperheeseen ensimmäisen oman hevosen,Martina muistelee.Hevosharrastus on tätä nykyä suuri osa24-vuotiaan kirkkonummelaisen elämää. Tätänykyä kotitallilla asustelee jo yksitoista turvallavarustettua kaveria. Kipinä harrastukseensyntyi kotona.– Katselin aina kun äiti ratsasti ja halusinkokeilla lajia itsekin.Hevosten lisäksi Martina viihtyy koirienparissa. Jotta tila ei jäisi liian tyhjilleen hevoslaumanvoimin, tuovat kuusi koiraa lisäätoimintaa hevostilan arkeen.– Pienten koirien kanssa on tullut harrastettuamyös agilityä. Se on todella antoisaa jahauskaa.Elämäntapa — ei vain harrastusMartina kuvaa hevosten kanssa puuhasteluaenemmän elämäntavaksi kuin harrastukseksi.Myös ratsastuskilpailut ovat tulleet tutuiksi.– Kilpailuissa on lähinnä hauskaa, muttakai jännitys on niissä se tärkein juttu. Olentosin kilpaillut lähinnä kouluratsastellen seurataialuetasolla. Suuria tuloksia ei kuitenkaanole tullut, hevosten taso ei ole tarpeeksikorkea.Työpäivinään Martina istuu pitkältipäätteen edessä syöttäen koneelle arvokkaitatietoja sekä puhuen asiakkaiden kanssapuhelimessa. Löytääkö laskuttaja mitäänyhteneväisyyksiä työn ja harrastuksen väliltä?– Ei niissä niinkään yhteistä ole. Lähinnähevoset tuovat hyvää vastapainoa työlle. Toimistossavietetyn päivän jälkeen on todellarentouttavaa päästä ulos puuhastelemaaniltaisin.”Yritän vähentää”24-vuotias nainen aikoo siirtää hevoshulluusgeenittulevaisuudessa myös jälkipolville.Ainakaan tällä hetkellä Martina ei voisikuvitella elävänsä ilman hevosia — joku rooliniille täytyy löytyä.– Tuntuu aika vaikealta edes ajatella, ettäluopuisin hevosista. Olen kyllä yrittänyt vähänvähentää koko hommaa, tuntuu ettei aikaajää juurikaan muuhun.Jos hevosharrastaminen jäisi vähemmälle,Martina viettäisi enemmän aikaa kavereidensakanssa.– Sosiaalinen elämä on jäänyt ajan puuttuessasivummalle. Yritän kyllä tässä vaiheessaoikeasti vähän vähentää, Martina vakuuttaa.Team14 Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti


NIMITYKSIÄVahvistuksia CrawfordinorganisaatioonTalousosastolle uudeksi palkanlaskijaksiolemme 23.10.2006 valinneet tradenomiPirkko Leskisen.Mika Jauhiainen aloitti huoltoasentajanaArto Karhun ryhmässä pääkaupunkiseudulla22.1.2007.Timo Pesari aloitti huoltoasentajana19.2.2007 Lappeenranta–Imatran talousalueellaArto Karhun ryhmässä.BBA-tradenomi Jussi Räisänen onaloittanut 13.2.2007 Espoon toimistonmyyntitiimissä.DOORisValintojaKahvi tippumaan ja seuraavaa pähkinää pohtimaan.Timo LehtoHallinto ja myynti:Crawford Finland OyNimismiehenpelto 6, FI-02770 ESPOOPuh. (09) 887 351, Fax (09) 803 7393Internet: www.crawforddoor.fiSähköpostit:etunimi.sukunimi@crawfordsolutions.comHUOLTO / VIKAPALVELUPUH. 010 217 1600Service24hPähkinät tulevat ja menevät, ja vaikkei kyseessä olisikaan sormikoukku,erilaisia valintoja pitää tehdä jatkuvasti. Valinnat ovat kuin ovia joistakuljetaan, valiten yksiä ja samalla auttamatta sulkien toisia.*Tuskin todellisuus on näin kärjistynyt, mutta viileämpi syynäys on siltitarpeen. Kevään korvilla tehdään monenlaisia päätöksiä: yksi valitsee,ja toinen aloittaa. Yksi ovi sulkeutuu ja toinen aukeaa. Mistä sitä tietäävalinneensa oikein?*Jo ihan konkreettisessa mielessäkin sitä tulee usein mietittyä tarkkaanmitä ovia avaa, milloin ja kenelle. Tiettyjä ovia sitä ei avaisi äidilleenkään.Näihin lukeutuu vaikka siivoamattoman vaatekaapin ovi. Tositarkoituksellaliikuskeleva miettii varmasti kahdesti, ennen kuin avaa kotinsa ovenpotentiaaliselle mielitietylle — onko tämä se oikea? Oviin kiteytyy paljonarkista puurtamista ja elämän tähtihetkiä.*Valinnoista jotkut osuvat nappiin, jotkut menettelevät, toiset taas ovattorsoja syntyessään ja uppoavat välittömästi. Vääriltä valinnoilta tuskinvälttyy kukaan, mutta mahdollisuuksia osua oikeaan voi optimoidarohkeudella ja päättäväisyydellä. Oven takana odottaa tuttu tai tuntematon,yhtä kaikki tulevasta ei voi koskaan tietää. Siksi jokainen ovi kannattaakohdata ennakkoluulottomasti.*Team Crawford — Crawford Finland Oy:n asiakaslehti15


Teet hyvää työtä, Marjut. Kiitos siitä!Marjut on hiljainen, mutta korvaamaton.Suomalaisilla työpaikoilla marjuttejaon tuhansia, jokaisen tarina on yhtäarvokas. Varma pitää huolta, että Marjutintyöstä karttunut eläke hoidetaan hyvinja tehokkaasti. Meillä on suuri vastuu,siksi jokainen tarina on tärkeä. Lue lisääMarjutista ja hyvästä työstä osoitteessawww.hyväätyötä.fiMUKANA SUOMALAISESSA TYÖELÄMÄSSÄELÄKKEIDEN TURVAAJA

More magazines by this user
Similar magazines