13.07.2015 Views

Asiakkailta tarvittavat tiedot - Fingrid

Asiakkailta tarvittavat tiedot - Fingrid

Asiakkailta tarvittavat tiedot - Fingrid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Asiakkailta</strong> <strong>tarvittavat</strong> <strong>tiedot</strong>Hankkeen vaihe1 Liitettävyys2 Suunnittelu3 Rakentaminen jakäyttöönotto<strong>Asiakkailta</strong> <strong>tarvittavat</strong> <strong>tiedot</strong>1.1 Liittymisvaihtoehtojen tarkastelu ja valinta1.1.1 Asiakkaan yhteys<strong>tiedot</strong>1.1.2 Liitynnän perus<strong>tiedot</strong> ja alustava sijainti1.1.3 Muuntajan ja haarajohdon <strong>tiedot</strong>1.2 Liittymistapa ja -paikka1.2.1 Tarkat sijainti<strong>tiedot</strong>1.2.2 Taustaverkon <strong>tiedot</strong> (<strong>Fingrid</strong>iltä asiakkaalle)2.1 Sijoitus- ja leikkauspiirustukset2.2 Aluekartta2.3 Pääkaavio2.4 Energiamittauksen toteutus2.5 Maadoitukset2.6 Sijaintikoordinaatit2.7 Haarajohdon <strong>tiedot</strong>2.8 Relesuojaus- ja viestiyhteys<strong>tiedot</strong>3.1 Aikataulu3.2 Loppudokumentit ja sähköiset arvotToimitettuEdellä esitetyn listauksen yksityiskohtaisempi erittely seuraavilla sivuilla1/4


1 Liitettävyys1.1 Liittymisvaihtoehtojen tarkastelu ja valinta1.1.1 Asiakkaan yhteys<strong>tiedot</strong>Yhtiön nimi ja yhteys<strong>tiedot</strong>Yhteyshenkilön nimi ja yhteys<strong>tiedot</strong>1.1.2 Liitynnän perus<strong>tiedot</strong> ja sijaintiEhdotus liittymistavaksiSähkön tuotannon ja/tai kulutuksen tehotTuotantoKulutusMVAMVAArvioitu käyttöönottopäivämääräOnko merkittäviä moottorikäyttöjä?Mahdollinen voimalaitostyyppiLiitynnän nimi ja lyhenneLiitynnän alustava sijainti kartalla(tiedoston nimi)Onko varasyöttöyhteydet hoidettu?On1.1.3 Muuntajan ja haarajohdon <strong>tiedot</strong>Muuntajan nimellistehoHaarajohtoPituus (km)1.2 Liittymistapa ja -paikka1.2.1 Tarkat sijainti<strong>tiedot</strong>JohdinlajiPylvästyyppi1.2.2 Kantaverkon tausta<strong>tiedot</strong> (<strong>Fingrid</strong>iltä asiakkaalle)1.2.3 LisätietojaLiittymispisteen tarkka sijainti kartallaHaarajohdon tarkka sijainti kartallaOhjeet liitynnän etäisyydelle voimajohdon pylväästäOhjeet kytkinlaitosrakenteiden etäisyyksille voimajohdostaMaadoitusjännitteet ja tieto mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistäTaustaverkon arvotLiittyjä on sopinut <strong>Fingrid</strong>in kanssa(esim. portaali, T-pylväs)(tiedoston nimi)(tiedoston nimi)EnergiamittauksistaSovittuRelesuojauksesta javiestiyhteyksistäSovittuLiittymissopimuksestaAllekirjoitettuPäivämäärä2/4


2 SuunnitteluVapaat tekstikentät (esim. dokumentin nimi, viimeisimmän version numero tai päivämäärä)2.1 Liitynnän sijoitus- ja leikkauspiirustuksetEtäisyysmitat kantaverkon voimajohtoon ja sen lähimpään pylvääseen tulee näkyä (samaan tapaan kuin <strong>Fingrid</strong>inesimerkkikuvissa on esitetty)<strong>Fingrid</strong>in voimajohdon johtoalueelle rakennettavien laitteiden ja rakenteiden korkeudet tulee sitoa sen lähimmänvoimajohtopylvään betoniperustuksen yläpinnan tasoon2.2 AluekarttaKartassa tulee esittää:Alajännitepuolen yhteydetOmakäyttömuuntajan sijaintiViestiyhteydetTiet ja parkkipaikatMuut vastaavat rakenteet2.3 Energiamittauksen toteutus2.4 Maadoitukset2.5 SijaintikoordinaatitSeuraavat <strong>tiedot</strong> tulee esittää:Mittamuuntajien tekniset <strong>tiedot</strong>Mittamuuntajien kuormituslaskelmatMittauspiirikaaviot ja mittaustaulun johdotuskuvatSähköaseman maadoitussuunnitelmaMaadoitusjärjestelmän rakenne (yleensä haarajohdon maadoitukset yhdistetään kantaverkon voimajohdonpylväsmaadoituksiin)Koordinaatit on toimitettava sähköisenä aineistona esimerkiksi excel-taulukossa ETRS-TM35FIN-projektiossa(vuoden 2013 loppuun asti on mahdollista käyttää myös kartastokoordinaattijärjestelmää (KKJ))Sähköaseman sijaintikoordinaatitLiittymispisteen sijaintikoordinaatit2.6 Haarajohdon <strong>tiedot</strong>Pylväsluettelo ja pylväskuvatVirta- ja ukkosjohtimet (materiaali, poikkipinta-ala, osajohtimetPylväiden sijaintikoordinaatitVaihejärjestyskaavio2.7 Relesuojaus- ja viestiyhteys<strong>tiedot</strong>Viestiyhteystarpeet ja toteutustapaRelesuojausratkaisutAlustavat/suunnitellut relesuojauksen pääasetteluarvot3/4


3 Rakentaminen ja käyttöönotto3.1 Aikataulu3.1.1 Tarkka käyttöönottopäivämäärä3.2 Loppudokumentit ja lopulliset sähköiset arvot3.2.1 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ToimitettuRakentava organisaatio teettää käyttöönottotarkastuksen ja lähettää tarkastuspöytäkirjan <strong>Fingrid</strong>ille3.2.2 Vastaavat dokumentit kuin suunnitteluvaiheessa, joihin on korjattu rakentamisvaiheenaikaiset muutoksetViimeistään 2 kuukauden kuluttua käyttöönotosta3.2.3 Maadoitusresistanssien mittauspöytäkirjaHeti mittausten jälkeen, viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotostaToimitettuToimitettu3.2.4 Haarajohdon ja muuntajan sähköiset arvot (jos mitattu)3.2.5 Maakaapeleiden mitatut sähköiset arvotToimitettuEi mitataToimitettuEi maakaapeleita3.2.6 Suojareleiden käyttöönotetut pääasetteluarvot ja käyttöönottokoestusten pöytäkirjatToimitettuLomakkeen voi tallentaa ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen liitynnat@fingrid.fi4/4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!