Asiakirjojen käsittely

arkisto.fi

Asiakirjojen käsittely

Asiakirja-aineiston käsittelyIstván Kecskeméti 17.3.2010YksikönjohtajaArkistotekninen yksikköp. 09-22 852 337


PAPYRUSRaaka-aineena papyruskaisla (reed) (Cyperuspapyrus), egyptin sanasta pa-peraa (faaraon oma) paperisanan alkuperä. Papyrukselle kirjoitettuteksti nimellä biblion, monikossa (pluralis) biblia.Käyttö 3000 eaa –900 luvulle


PERGAMENTTIPERGAMENTTI valmistetaaneläinten nahasta, Pergamoninkaupunki 100 eaa. Mekaanisestikestävämpi kuin papyrus. Lampaan,vuohen ja vasikan vuodan sisäosaraaka-aineena. Kaksipuoleinen toisinkuin papyrus. Tärkeimmät asiakirjatkirjoitettiin pergamentille.Käyttö 100 eaa - 1400-luvulle, Englannissamyöhemminkin


Birgerin suojeluskirje Karjalannaisille 1316


Paperi”Paperi on arkki- tai rullamuodossa oleva tuote, joka koostuuluonnon ja/tai tekokuiduista ja jossa lisäksi voi olla pigmenttejä,liima-, täyte-, väri- ym. aineita. Se valmistetaan huopauttamallakuidut vesiseoksestaan siiviläkudoksen eli viiran päälletasapaksuksi kerrokseksi, joka puristetaan, kuivataan ja useinmyös kiillotetaan. Paperi voi olla impregnoitu, päällystetty taimuulla tavoin joko valmistuksen aikana tai sen jälkeen käsitelty ”.”Paperi on kasvikuituja sisältävästä vesilietteestä suodattamalla,huopauttamalla, puristamalla ja kuivaamalla valmistettu ohutlevymäinen tuote”.


Paperin valmistustaidon1667 Tomasbölesaapuminen


Tomasböle 1667-1713


Tomasböle 1667-1713


Suomalaiset käsipaperimyllytTomasböle 1667-1713 (9-11)Järvenoja 1774-1820 (4)Tampere 1785-1860 (15)Tervakoski 1818-1905 (15)Möllby 1820-1854 (3)Juvankoski 1822-1902 (19)Jungsund 1831-1876 (2)Långfors 1842-1873 (4)Granfors 1844-1850 (7)Vianto-Taipale 1847-1857Haga 1848-1856 (1)Terttilä 1850-1874 (10)Talisola 1851-1864 (?)


VoudintilitVoudintilit ovatKansallisarkiston vanhinyhtenäinen asiakirjasarja,alkaen 1530-luvulta.


KuntokartoitusmenetelmäSATUNNAISOTANTA: Aineisto valitaan tilastollisensatunnaisotannan pohjalta. Kokoelmista vain noin 1% valitaan.VAURIOIDEN ARVIOINTI VISUAALISESTI:Vauriokriteerit (6 vauriotyyppiä, 3 vaurioastetta), kuvitettuvaurioatlasKEMIALLISET MITTAUKSET JA ANALYYSIT:Paperin säilyvyys, mutta myös tyypitys (mitä säilytämme)RISKIANALYYSI ARKISTONMUODOSTAJAKOHTAISESTI:Aineiston käyttö, sijoittelu ja suojausRISKIANALYYSI MAKASIINIKOHTAISESTI:Turvallisuus, siisteys, ilmastoTIETOKANTA: Tulokset ilmaistaan tietokannassa, josta saadaanhakujen avulla monipuolista tilastointia.


Rautagallusmuste


Paperin vaurioituminen


Hapan paperi


Tutkijapalvelu


Tutkijatilat


VAROVAINEN KÄSITTELYArkistolaitoksen tutkijatiloihin tilattavat aineistot -asiakirjat, kartat ja piirrokset - ovat ainutkertaisia jakorvaamattoman arvokkaita. Ne ovat myös helpostivaurioituvia. Siksi niiden käsittely edellyttää suurtahuolellisuutta. Käsittelyohjeiden noudattaminen varmistaaarvokkaan asiakirjallisen kulttuuriperintöaineistonsäilymisen myös tulevien sukupolvien käyttöön.Kuntokartoituksen mkaan hauras, hapan paperi jarautagallusmusteen haurastuttama paperi ovat yleisimmätongelmat. Homeongelmia voi olla vesivahinkojakohdanneissa aineistoissa.


KäsittelyPuhtaat kädet ja varovainenaineiston käsittely.Ei ruokia ja juomiatutkijasaliin.Työrauha, ei äänekästäkeskustelua, ei puhelimenkäyttöä.Kookkaat laukut lukittaviinkaappeihin.


KäsittelyVuotta 1810 vanhempien asiakirjojen, valokuvakokoelmiensekä yksiköiden määrittelemien erikoiskokoelmienkäsittelyssä edellytetään päivystäjiltä saatavien puhtaidenpuuvillakäsineiden käyttöä.Suurikokoisten karttojen tutkimiseen on varattu pöytiä.Karttarullien avaamisessa on noudatettava erityistävarovaisuutta ja käytettävä huovalla päällystettyjä tukia.Sidosten käsittelyä varten on tutkijatiloissa erillisiä kirjatukia,joiden käyttöä edellytetään paksujen yhteydessä.Aineiston vienti pois tutkijatiloista on kielletty.


Mikrofilmien käsittelyMikrofilmirullia ja mikrokorttikansioita saa noutaalukulaitteelle yhden kerrallaan. Noudetun rullanpaikka säilytyslaatikossa merkitään lukulaitteeltalöytyvällä puukiekolla. Käytön jälkeen rulla tuleeaina kelata takaisin alkuun. Kun lukulaitteellenoudetaan irrallisina kortistolaatikoissa säilytettäviämikrokortteja, niiden paikka merkitään lainalapulla.Korttien järjestystä ei saa muuttaa.


Kookkaat kartat ja piirrokset


Kopiointi ja käyttökiellotAsiakirjoista voi tilata kopioita (mikäli aineiston kunto sensallii). Osa kopioinnista toteutetaan digitoimalla jatulostamalla. Värillistä aineistoa, kuten karttoja ja piirroksiamyös digitoidaan tilauksesta, jolloin asiakas saa laadukkaankuvatiedoston levykkeellä.Hyvin huonokuntoinen aineisto pyritään mikrokuvaamaanja/tai digitoimaan. Tämän jälkeen aineisto asetetaankäyttökieltoon. Käyttökiellossa olevan aineistoninformaatiosisältöön tutustutaan mikrofilmiltä tai digitaalistentiedostojen ollessa kyseessä digitaaliarkiston kautta.


Arkistotekninen yksikköKonservointiLaaja paperiaineistojen kuntokartoitus 2008-2009Konservoinnin dokumentointi tietokantaanHometutkimuksetSuojamateriaalitutkimusSäilytysolosuhteista huolehtiminen; arkistotilaohjeArkistokelpoisuusmääräysDigitointi1.000.000 6.12.2007, 2.000.000 3.11.2009, 5.000.000 2010Digitoinnin laatukriteeritOPM erillisrahoituksella laaja digitointihankeMikrofilmausOsana digitointiprosessiaMikrofilmauksen laatukriteeritDigitoinnin ja mikrofilmauksen suhde säilytyksessäOhjeiden ja normien laatiminen, konsultointi, koulutus


István Kecskeméti, FTYksikönjohtaja, konservointi, digitointi jamikrofilmausKansallisarkistoArkistotekninen yksikköPL 258, 00171 Helsinkip. 09-22 852 337p. 050-5675887istvan.kecskemeti@narc.fi

More magazines by this user
Similar magazines