PDF (4.8 Mt) - Seepia

seepia.org

PDF (4.8 Mt) - Seepia

Seepia 5 Torstai 14.2.2002toisia uudistuksia, joista keskeisimpiäolivat maaorjien vapauttaminenja zemstvojen eli paikallistenhallitusten perustaminen. Siltikaikki eivät olleet tyytyväisiä, esimerkiksiPuolan kansa ja tsaarinuudistuksia vastustavat aristokraatit.Epäonnistuneen salamurhayrityksenjälkeen tsaari päätti,että aristokraatit olivat oikeassa jakansan liiallinen vapaus oli vaarallista,joten hän vajosi takaisin autokratiaan.Tämä ei ollenkaan tyydyttänytihmisiä, ja Pietarissa jaKiovassa muodostui monta vallankumouksellistaterroristiliikettä.Yksi näistä oli Nihilistit, joka nimittiitseään ”Kansan tahdoksi”. Hetuomitsivat tsaarin kuolemaanvuonna 1879, koska hän ei kutsunutkoolle perustuslaillista kokousta.13. maaliskuuta 1881 liikevihdoinkin onnistui. Monen täpäränpelastuksen jälkeen tsaari kuolipuolalaisen opiskelijan heittämäänpommiin. Tsaari oli sinä samanaaamuna hyväksynyt suunnitelmiarajoitetusta perustuslainuudistuksesta, mutta kaikki eivätsitä tienneet. Nämä suunnitelmathylättiin tsaarin kuoleman jälkeen.Tsaari Aleksanteri II:n pojanpoikaNikolai II (1868-1918,tsaarina 1894-1917) oli viimeinenVenäjän tsaari. Hänen hallituskautenaantsaarin perinteinenasema venäläisten ”pienenä isänä”ja puolijumalana horjui vakavastija luhistui lopulta täysin vuoden1917 vallankumouksen johdosta.Tsaari Nikolai ja hänen perheensämestattiin bolshevikkienkäskystä 16. heinäkuuta 1918.Tähän johti Venäjän kansanvähitellen katoava kunnioitustsaaria kohtaan. Viimeinen veripisaraoli kaadettu kansan katkeraanmaljaan vuonna 1905 vallankumouksenaikana, jolloin sotilaatolivat haavoittaneet ja surmanneetmonia rauhallisen mielenosoituksenosanottajia. Kansaoli maailmansodan alkuun vuonna1914 mennessä myös katkeroitunutsiitä, että Nikolain saksalainen(eli vihollinen) vaimo Aleksandraoli suuresti siperialaisen talonpoikaismystikonGregori Rasputininvaikutuksen alaisena. Rasputinneuvoi Aleksandraa ja rohkaisihänen taipumuksiaan uskoaenemmän mystisiin viesteihin kuinrationaalisiin tietoihin. Tämä ei ollutvarsinkaan sodan aikana kovinsuosittu tapa toimia. Aleksandraneuvoi miestään edelleen Rasputininohjeiden mukaisesti, ja useinNikolai toimikin niiden perusteella.Rasputin oli saavuttanutkorkean asemansa hovissa siitäsyystä että hänellä oli parantavavaikutus kruununperilliseen, Nikolainainoaan poikaan Alekseihin,joka sairasti vakavasti hemofiliaaeli verenvuototautia. Tämän takiatsaari ja hänen vaimonsa olivathyvin kiintyneitä Rasputiniin ja uskoivathänellä olevan pyhiä voimiaja kykyä ennustaa. Yksi esimerkkihänen ennustuksistaan olise, että jos hänet surmattaisiin,puolen vuoden sisällä tsaarin asemaolisi kaatunut ja Venäjä sekasorrossa.Rasputin käytti suhdettaankeisariin julkeasti hyväkseen sijoittamallakorkeisiin asemiin ystäviänsä,kuten Aleksandr Protopopovin(sisäministeriöön). YmpäriPietaria kulki huhu, jonka mukaanProtopopov sairasti kuppaa ja olimelkein hullu. Rasputinilla oli kyseenalaistenneuvojen antamisenlisäksi muitakin tapoja, jotka herättivätpahennusta kansan keskuudessa– hän oli irstas, juoppoja järjesti orgioita, joihin kerrottiinjopa tsaarinnan osallistuneen.Rasputinin turmeltuneisuus heikensivaarallisesti tsaarin mainetta,mutta tsaari ja hänen vaimonsakieltäytyivät uskomasta hänestäpahaa poikansa tähden. Lopultatilanne oli niin vakava, että Rasputinsalamurhattiin.Rasputinin salamurhaajateivät yllättäen olleetkaan ärtyneitätalonpoikia tai kommunistisia juonittelijoita,vaan korkeassa asemassaolleita aristokraatteja ja politiikkoja.Ruhtinas Feliks Jusupov,oikeistolainen poliitikko VladimirPurishkevitsh ja arkkiherttuaDmitri Pavlovitsh päättivät vuoden1916 lopussa että Rasputinpiti eliminoida, koska hän aiheuttiliikaa vahinkoa tsaarille ja hänenperheelleen. Monen epäonnistuneenmyrkyttämisyrityksen jälkeenaatelismiehet ampuivat hänetpimeänä yönä 17. joulukuuta 1)ja heittivät hänen ruumiinsa Nevajokeen.Tsaari ja Aleksandra olivatmurtuneita. Kolme kuukauttamyöhemmin tsaari Nikolai luopuikruunustaan. Hänet ja hänen perheensäteloitettiin valoisana yönäSiperiassa 16. heinäkuuta 1917.Keisareiden aika oli Venäjällä ohi,ja Rasputinin ennustukset olivattoteutuneet.Tsaarin kuolemaa seurasikaksi vuotta sisällissotaa ja sisäistäepäjärjestystä Venäjällä. Lopultabolshevikit (siinä vaiheessa VenäjänKommunistinen puolue) olivatvalta-asemassa. Heitä johti VladimirIljitsh Lenin (1870-1924) jahänen oikea kätensä, aiemminmenshevikki mutta sittemminbolshevikki, Leon Trotski(1879-1940), jonka oikea nimi oliLev Bronstein.Trotskista oli tullut marxistija vallankumouksellinen1890-luvulla, minkäjohdosta hänetoli karkotettuVenäjältä. Tämäoli ensimmäinenTrotskin monistakarkotuksista.Hänellä olitaito olla ainaeri mieltä sillähetkellä Venäjällävallassaolevan kanssa.Tällainen taitooli luonnollisestivaarallinen totalitarismin aikakaudellaja johti lopulta hänen salamurhaansaStalinin määräyksestä.Leninin kuoleman jälkeenTrotski tuntui itsestään selvältäseuraajalta. Hänen tulinen temperamenttinsaoli kuitenkin tuonut1) Venäjällä oli tuolloin käytössä ns. juliaaninenkalenteri. Nykyisen ns. gregoriaanisenkalenterin mukaan Rasputininmurha tapahtui 30. joulukuuta.15

More magazines by this user
Similar magazines