PDF (4.8 Mt) - Seepia

seepia.org

PDF (4.8 Mt) - Seepia

Seepia 5 Torstai 14.2.2002saattavat aiheuttaa vaaratilanteita pienemmillelentokoneille.Eräs pyörteistä aiheutuva ilmiö onns. indusoitu vastus. Kärkien kautta vuotavanpaineen ansiosta äärellisen pitkän siivenhyötysuhde ei ole 100%. Osa energiastakarkaa kärkipyörteiden mukana indusoitunavastuksena. Siipeen kohdistuvat vastusvoimatvoidaan laskea kaavalla:1 2F = C A ρ v(4)DDmissä C D on nostovoimakerrointa vastaavakokeellisesti määritettävä vastuskerroin.SakkausToinen hyvin merkittävä ilmiö onsakkaus. Sakkausta esiintyy, kun kohtauskulmaakasvatetaan niin paljon, että takimmainenpatopiste ei enää pysy jättöreunalla.Tällöin ilmavirtaus siiven takaosassa irtoaasiiven pinnasta ja muuttuu turbulentiksi,jolloin siipi ei enää käännä virtausta2eikä siis tuota nostovoimaa. Tämä lentotilaon ymmärrettävästi turmiollinen, ja sen ilmenemistäpyritäänkin minimoimaan. Eräskeino on sakkausvaroitin, joka on yksinkertainenmerkinantolaite. Mikäli paine siivenetureunassa laskee liiaksi, mikä tapahtuukohtauskulman kasvaessa ja etumaisen patopisteensiirtyessä alaspäin, alkaa ilma virratajonkinlaisen äänentuottolaitteen eli pillintai painemittarin läpi, jolloin pilotti saatiedon uhkaavasta vaarasta. Tämä tapahtuuennen sakkausta, jolloin asennon korjaaminenon vielä mahdollista. Tällöin kohtauskulmaatulee pienentää.Sakkaus tapahtuu usein pienillälentonopeuksilla, jolloin vaaditaan suurtakohtauskulmaa. Tämä on tilanne laskeuduttaessa,jolloin nostovoiman katoaminenolisi suorastaan letaalia. Siiven nostovoimanlisäämiseksi käytetäänkin poikkeuksettalaippoja eli laskusiivekkeitä, jotka kasvattavatsiiven nostovoimakerrointa lisäämälläprofiilin kaarevuutta. On kuitenkinhuomattava, että sakkaus ei riipu suoraanilmanopeudesta, vaan välillisesti kohtauskulmankautta. Hyvin suurellakin ilmanopeudellaon mahdollista kasvattaakohtauskulmaa liiaksi, jolloin tapahtuu ns.G-sakkaus. Monilla delta- eli kolmiosiipisillälentokoneilla, kuten Concorde-yliäänimatkustajakoneellatai Draken-suihkuhävittäjällä,esiintyy myös ilmiö nimeltä supersakkaus.Tällöin koneen ohjainpinnat,jotka sijaitsevat siiven takaosassa, sakkaavat,eikä korjaaminen enää onnistu.KirjallisuuttaJari Varje[1] Wuori, Paul A.; Virtausmekaniikan perusteet.Otatieto, Espoo 1990.[2] Denker, John S.; Momentum and Energy Near aWing. http://www.monmouth.com/~jsd/fly/vortex/[3] Haapanen, Erkki; Aerodynamiikka. SuomenIlmailuliitto r.y., Lahti 1972.[4] NASA; FoilSim II 1.4 beta.http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/foil2.htmlNASA© Jari VarjeKuva 2: Ilmavirtaus siiven ympärillä erikohtauskulmilla.a) kohtauskulma nolla, ei nostetta. A =etumainen patopiste, B = takimainen patopiste.b) kohtauskulmaa kasvatettu, muttamassattoman ideaalinesteen virtaus (ei kitkaaeikä inertiaa), = kohtauskulma.c) kohtauskulmaa kasvatettu, ilmaan kohdistuuvoima alas, siipeen voima ylös.Kuva 3: Tuulitunneli-insinööri työssään.21

More magazines by this user
Similar magazines