PDF (4.8 Mt) - Seepia

seepia.org

PDF (4.8 Mt) - Seepia

Suomenkielisen virsimusiikinhistoria on lyhyt: ensimmäinensuomenkielinen virsikirja ilmestyiTukholmassa 1580-luvulla. Se sisälsikuitenkin pelkästään virsiensanoja, eikä sen seuraajissakaanollut nuotteja. Sen sijaan käsinkirjoitetutnuottikokoelmat olivat tavallisia.Sellaisia on säilynyt muunmuassa Kangasalan, Ilmajoen,Loimaan ja Vöyrin kirkonarkistoissa.Suomalaisen koraalikirjanpuutteessa tyydyttiin käyttämäänruotsalaisia nuottikokoelmia. Vanhimmattunnetut suomenkielisetpainetut virret sävelmineen sisältyivätCarolus Pictoriuksen Riiassa1622 julkaisemaan vihkoseen”IV. Suloista ja lohdullista kijtos jarucous weisu”. Halvemmista painotuotteistakuten arkkiveisuistavain harvat sisälsivät kalliita jahankalasti painettavia nuotteja.Myös kirkkokäsikirjoissa nuotit olivatharvinaisia. Niissä oli yleensäainoastaan tyhjä nuottiviivasto,jolle papin piti itse kopioida nuotitseurakunnan käytännön mukaan.Ruotsissa käynnistyi KaarleXI:n hallitusajalla määrätietoinenyhtenäistämispolitiikka, joka ulottuimyös kirkollisiin kirjoihin.Yksittäisten kirkonmiesten vuosisadanmittaan julkaisemat lukuisatkatekismukset ja toisistaan poikkeavatvirsikokoelmat muodostuivatriesaksi yhdenmukaisuutta tavoitelleellepapistolle. Yhtenäistämistyökantoi kuitenkin hedelmää.Lyhyessä ajassa ilmestyivät Karoliininenkirkkolaki 1686 (ruots.1687 suom. 1688), arkkipiispaOlaus Svebiliuksen katekismus(ruots. 1689 suom. 1746), kirkkokäsikirja(ruots. 1693 suom.1694), virsikirja (ruots. 1695suom. 1701) ja koraalikirja (ruots.1697 suom. 1702). Myös virallisenraamatunkäännöksen kieli tarkistettiin(suom. 1685 ruots.1703).Työ uuden virsikirjan valmistelemiseksikäynnistettiinvuonna 1691. KuninkaallinenMajesteetti antoi uudistustehtävänSkaran piispalle Jesper Swedbergille,joka oli tunnetun mystikon,Emanuel Swedenborgin isä. Puhdasoppisuuttavarjellut papisto havaitsiSwedbergin virsikirjaehdotuksessauseita opillisesti arveluttaviapiirteitä. Painos määrättiintakavarikoitavaksi. Swedberginvirsikirjaa muistuttava ThenSwenska PsalmBooken painettiinvuonna 1695. Se myös vakiintuimyöhemmin Ruotsin kirkon viralliseksivirsikirjaksi. Samaan aikaanalettiin kaavailla myös uutta suomenkielistävirsikirjaa. Työ aloitettiinvuonna 1692 Turun ja Viipurintuomiokapitulien sekä Narvankonsistorin 1) valvonnassa. Gezeliussai kirjapainolleen yksinoikeudenvirsikirjan painamiseen 1700.Vastaavaa ruotsalaista virsikirjaahuomattavasti muistuttava suomalainenvirsikirja painettiinTurussa vuonna 1701. Nimen”Vanha virsikirja” saanut kirja olivirallisesti käytössä aina vuoteen1886 asti. ”Vanhaa virsikirjaa”käytettiin vielä tämänkin jälkeenyleisesti varsinkin herätysliikkeidenkeskuudessa. Kuvaavaa on,että herännäisyyden oman laulu-1) Tuomiokapitulia vastaava kirkon hallinnollinenelin saksalaistyyppisessä kirkonhallintajärjestelmässä.22

More magazines by this user
Similar magazines