Työuran uurtaja® - Työterveyslaitos

ttl.fi

Työuran uurtaja® - Työterveyslaitos

Koulutuksen tavoitteet• Osallistujat tutustuvat Työuran uurtaja ® -ryhmämenetelmäntaustoihin ja tavoitteisiin.• Osallistujat perehtyvät menetelmän keskeisiin sisältöihin,ohjelman kulkuun ja ohjaustekniikoihin.• Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat toimia sertifioituinaTyöuran uurtaja -ryhmämenetelmän ohjaajina.Koulutuksen työskentelytavat• Työuran uurtaja ® -ryhmämenetelmän käytännön harjoitukset• Ryhmä- ja parikeskustelut• Oman oppimisen arviointi• Ryhmän työskentelytapojen havainnointi• ryhmäohjausharjoitteluLisätietojaTommy Larvi,kehittämiskonsulttipuh. 030 474 2437email: tommy.larvi@ttl.fiTyöuran uurtaja ® -ryhmämenetelmänohjaajien sertifiointikoulutusAnna Vanhala, kehittämiskonsulttiTyöyhteisöt ja -organisaatiotpuh. 030 474 2673email: anna.vanhala@ttl.fiTyöterveyslaitosTopeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinkipuh. 030 4741, www.ttl.fi


Työuran uurtaja ® -ryhmämenetelmä on Työterveyslaitoksessa kehitettyhenkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon yhteinen työkalu. Menetelmä onsuunniteltu tukemaan työntekijöiden ja esimiesten työn hallintaa,hyvinvointia ja työelämän muutoksiin valmistautuneisuutta.Työuran uurtaja ® -ryhmämenetelmän ohjaajakoulutus on tarkoitettutyöterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon työntekijöille, jotka ovatkiinnostuneita ohjaamaan Työuran uurtaja ® -ryhmiä ja kehittämäänomia ryhmäohjaustaitojaan. Koulutus vaatii osallistujilta aktiivistaosallistumista sekä sitoutumista sen tavoitteisiin. Ohjaajakouluttajinatoimivat Työterveyslaitoksen ryhmätoiminnan ja työyhteisöpalveluidenasiantuntijat.Koulutuksen suorittaneet saavat henkilökohtaisen ohjaajasertifikaatin,joka on voimassa kolme vuotta. Ohjaajasertifikaatin voi uusiahakemuksen kautta.Koulutuksen rakenneVälitehtäväLähijaksojen välillä opiskelijat suorittavat välitehtävän. Välitehtävänäosallistujat toteuttavat ohjaajaparein Työuran uurtaja ® -ryhmämenetelmänharjoituksia mahdollisuuksien mukaan omassa kohdeorganisaatiossaan japitävät ohjauksesta oppimispäiväkirjaa.Koulutuksen hintaTyöuran uurtaja ® -ryhmämenetelmän ohjaajien sertifiointikoulutuksiajäljestetään kaikille avoimina koulutustilaisuuksina sekä tilauskoulutuksina.Koulutus avoimissa koulutustilaisuuksissa maksaa 950 €/ osallistuja +ALV. Hinta sisältää koulutusmateriaalin. Avoimet koulutustilaisuudetjärjestetään Helsingissä.Tilauskoulutukset (10–20 henkilöä) voidaan toteuttaa tilaajan toivomassapaikassa. Tilauskoulutuksen hinta on 9500€/ koulutustilaisuus + ALV +mahdolliset lisäkustannukset.EnnakkotehtäväKoulutukseen sisältyy ryhmäohjaukseen liittyvä ennakkotehtävä, jokatoimitetaan koulutukseen ilmoittautumisen jälkeen.LähijaksotKoulutus sisältää kaksi lähijaksoa, jotka toteutetaan Työterveyslaitoksenkoulutuskeskuksessa Helsingissä – ellei muuta sovita.Ensimmäisen kaksipäiväisen lähijakson aikana osallistujat tutustuvatTyöuran uurtaja ® -ryhmämenetelmän sisältöön, työskentelytapoihin,vaikuttavuustuloksiin ja ohjaajatoimintaan. Toisen yksipäiväisen lähijaksonaikana osallistujat arvioivat omaa ohjaajatyötään ja suunnittelevatmenetelmän käytännöntoteutusta. Toinen lähijakso toteutetaan noinkahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä lähijaksosta.Tulevia Työuran uurtaja ® koulutuksiaHelsinki1. Jakso 3.-4.2.20112. Jakso 8.6.2011lisätietoja:http://www.ttl.fi/fi/koulutus/koulutuskalenteri/sivut/default.aspx.

More magazines by this user
Similar magazines