21: 27.5.2010 - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

21: 27.5.2010 - Espoon seurakuntasanomat

4 esse ❘ 27.5.2010 Uutiset esse.toimitus@kotimaa.fiLUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi27.5.2010 ❘ esse 5LyhyestiSeurakunnatsäästivät hallitustiEspoon seurakuntien taloussäilyi viime vuonna tasapainossa,vaikka verotulot vähenivätkin.Toimintakuluja pienennettiinhallitusti.Yksityisten maksamat kirkollisverotsäilyivät suunnilleenennallaan, mutta yhteisöverontuotto väheni neljänneksenedellisvuodesta.Espoon seurakuntayhtymänverotulot olivat 47 miljoonaa.Seurakuntien jäsenetmaksoivat kirkollisverona40,6 miljoonaa ja valtion maksamaosuus yhteisöveron tuotostaoli 6,5 miljoonaa. Toimintakulutolivat 44 miljoonaa.Espoon seurakuntien palveluksessaoli vuoden vaihteessa645 henkilöä. Seurakunnissatyöntekijöitä oli483. Pappeja oli 77, nuorisonohjaajia42, kanttoreita 26,diakonian viranhaltijoita 41,lastenohjaajia 122, hallintohenkilöstöä52 ja hautaustoimentyöntekijöitä 28.EsseNaapuripäiväEspoossaensimmäistäkertaaEspoon ensimmäistä naapuripäiväävietetään perjantaina28.5. Maailmalla sitä on vietettyjo 10 vuotta.Tarkoitus on viettää aikaanaapureiden kanssa pihajuhlienmerkeissä. Myös järjestettyäohjelmaa löytyy Espoosta,Leena Laitinen kaupunginkulttuuripalveluistakertoo.”Kerro naapureillesi juhlastaja alkakaa suunnitellasitä yhdessä. Jokainen voikantaa kortensa kekoon nyyttikesteihin.Opit tuntemaannaapureitasi lähemmin, parannatyhteishenkeä ja vietätmukavan päivän”, Laitinen toteaa.Paikka voi olla piha tai aula,sauna- tai kerhohuone,oma asunto, kadun reunus,parkkipaikka tai lähipuisto.Järjestettyjä tapahtumiaon muun muassa Pappilanmäenjärjestökadulla, Keski-Espoon asukaspuistossa,nuorisotila Sentterissä sekäKivenlahden nuorisotilassa jaSoukanpohjan kartanossa.Kaupungille voi lähettää videoita,kuvia ja kertomuksiajuhlista osoitteena info.kulttuuripalvelut@espoo.fi.Parhaatotokset ja tarinat julkaistaankaupungin verkkosivuilla.Lisätietoja saa Espoonkulttuuripalveluista.Sakari SarkimaaJukka GranströmPäihdeongelmaisten äitien hoito vaarassa tyssätä• Ensi- ja turvakotien liitossasekä sen seitsemässäpäihdeongelmien hoitoonerikoistuneessa ensikodissaja avopalveluyksikössä eletäänpelonsekaisia aikoja.Toiminta uhkaa halvaantuaRaha-automaattiyhdistyksen(RAY) rahoituksen päättyessävuoden 2010 loppuunmennessä.Syy rahahanan sulkeutumiseenlöytyy RAY:n entisestäänterävöittämästä linjauksesta.Sen mukaan ensi-ja turvakodeissa tehtävätyö on luonteeltaan sellaista,mikä kuuluu kuntien omaanperustehtävään. Alkurahoituksenjälkeen hyvin alkaneetprojektit tulee siirtäävaltion ja kuntien itsensä rahoitettaviksi.Valtion kaavailema rahoitusjärjestelyon kuitenkinkylmää vettä Ensi- ja turvakotienliiton niskaan. SuunnitelmissaSosiaali- ja terveysministeriötoki varaakehysbudjettiin päihdeäitienkuntoutukseen tarvittavatnoin kolme miljoonaa euroa.”Rahat kuitenkin jaettaisiinyleisenä valtionosuutenakunnille, jolloin sitä ei korvamerkitäpäihdeäitien kuntoutukseen.Pelkkä ohjeistuskohdentaa se heille ei turvaanyt tehtävän työn tulevaisuutta”,toteaa espoolaisenEnsikoti Helmiinan ja AvopalveluyksikköEsmiinanjohtaja Jaana Tuomi-Karen.”Jo nyt on saatu näyttöäsiitä, kuinka lama-aikana äitienja vauvojen on ollut vaikeasaada maksusitoumuksiapienissä, taloudellisestitiukoilla olevissa kunnissa”,hän toteaa.Ensikotien perustehtäväon varmistaa turvalliset olosuhteetvauvalle sekä tukeatämän äitiä päihteettömyydessäja vanhemmuuteenkasvamisessa. Ensikotienyhteydessä toimivissa avopalveluyksiköissäpyritäänpuolestaan turvaamaan riittävänpitkä ja tiivis jatkohoitokotiutuville äideille ja tukemaanheitä itsenäisen elämänaloittamisessa.Avohoitoa tarjotaan myösniille päihdeongelmista kärsivillevauvaperheille, jotkaeivät tarvitse ensikotihoitoa.Tuomi-Karenin mukaan onsääli, jos kaavailtu rahoitusmallipääsee romuttamaanpitkään kehitetyn ja tuloksellisenvaltakunnallisenkuntoutusjärjestelmän. Senrakentamiseen on käytetty30 miljoonaa euroa RAY:nmyöntämiä varoja pelkästäänviimeisen viisivuotisenPidä kiinni -projektin aikana.Myös Espoon Helmiinaja Esmiina syntyivät tämänhankkeen helmoihin.Tulokset ovat olleet palkitsevia.Keskimäärin kaksikolmasosaa ensikodeissa jakolme neljäsosaa ensikotienavopalveluyksiköissä olevistaäideistä kuntoutuu niinhyvin, että lapsen huostaanottoaei tarvita. Se on myöskunnalle suuri taloudellinensäästö.”On aina voitto, kun alkuun• Olarin kirkon peruskorjauksenaloittaminen viivästyyvähintään marraskuullerakennusluvasta tehtyjenoikaisuvaatimusten vuoksi.Korjauksesta on jätetty neljäoikaisupyyntöä, joista kaksion kirkon luottamushenkilöltäja kaksi vammaisjärjestöiltä.Remontin oli tarkoitusalkaa 10. toukokuuta.Oikaisuvaateet koskevatmuun muassa jätekatoksensijaintia, inva-WC-tiloja sekäsuunnitelmien esteettömyyttä.Asian uudelleen käsittelynvuoksi hanke viivästyy,mistä aiheutuu merkittäviälisäkustannuksia. Espoonseurakuntayhtymänrakennuspäällikön TapaniLehdon mukaan jo nyt tiedetäänylimääräisten kulujennousevan yli 100 000 euroon.Kuluja aiheutuu muunmuassa korvaavien vuokratilojenkäytön pitkittymisestäsekä Olarin kirkon ylläpidostaja vartioinnista ennenkorjauksen alkua. Lisäksiriskinä on, etteivät projektillevaratut rahat riitä, sillähanke joudutaan kilpailuttamaanuudelleen. Rakennuskustannuksetovat pääkaupunkiseudullanousseetselvästi alkuvuoden aikana,mikä osaltaan nostaa peruskorjauksenkustannuksia.heikosti hoitoon motivoitunut,kenties vuosia huumekierteessäollut äiti pääseeelämäänsä kiinni sen toivonkautta, jonka lapsi antaa.Konkreettisimmat kiitoksetsaamme vuosittaisillaäitienpäiväkahveilla, jossatoipuneet äidit kiittelevät, ettäilman Helmiinaa he eivätolisi tässä.”Pientä toivonpoikastakinon uudestaan ilmassa.”Neuvottelut valtion jaRaha-automaattiyhdistyksenedustajien kanssa onaloitettu uudestaan ja parhaillaanmietitään, voisikotämä sittenkin olla sen kaltaistatoimintaa, jolle valtiovoi kohdentaa kiinteän rahoituksen.”Olarin kirkon peruskorjaus lykkääntyy yhä• Nöykkiössä asuva Tommi Oinonenharkitsee ehdokkaaksi ryhtymistäensi syksyn seurakuntavaaleissa.Hän kävi hakemassa vaalitietouttaviime viikolla Tapiolan kirkolla,jossa pidettiin info- ja rekrytointitilaisuusnuorille aikuisille.”Se yllätti, että puolueet ovatnäin vahvasti mukana seurakuntavaaleissa”,kommentoi Oinonen tilaisuudenjälkeen.Espoossa kokoomus, vihreät,sosialidemokraatit sekä keskustakeräävät listoille väkeä parhaillaan.Näiden lisäksi syntyy vaalilistoja,jotka eivät käytä puoluepoliittisiatunnuksia.Yksi sellainen on Kotiseurakunta– sinua varten -ryhmä, joka vaikuttaaEspoonlahdessa. TuomasKidron esitteli sen tavoitteita Oinoselle.Myös Kidron tähtää seurakunnanluottamushenkilöksi marraskuunseurakuntavaaleissa.Olarin lukiossa opiskeleva Oinonenkertoo saaneensa kipinän vaaleihinnyt, kun voi 18-vuotiaanaasettua ehdolle.”Olen seurakunnan nuorten kuvioissamukana rippikouluisosenaja kerhonohjaajana. Seurakunnantyöntekijät kertoivat, että luottamushenkilönäpääsee vaikuttamaanseurakunnan toimintaan.Siitä kiinnostus lähti liikkeelle.”Oinonen ei ole vielä valinnutvaalilistaa, ja aikoo ottaa lisää selväälistoista ja niiden tavoitteista.”Puoluepoliittista kantaa minulleei vielä ole”, hän toteaa.www.espoonseurakunnat.fi/vaalitVuonna 1981 rakennettu Olarinkirkko on tullut siihen ikään, ettärakennusta on aika peruskorjata.Rakennusluvasta tehtyjenoikaisuvaatimusten vuoksi remonttikuitenkin viivästyy vähintäänmarraskuulle.Ulla LötjönenAnita JärvisaloViivästyksen vuoksi muunmuassa kirkon irtaimistohankinnoistavoidaan joutuakarsimaan kustannuksia.Uhkana on, että projektivoi pahimmillaan lykkääntyäjopa useita vuosia. SeurakuntayhtymänkiinteistötoimenjohtajaSari Turunenei osaa sanoa varmasti, mikähankkeen tulevaisuus on.Tilanteen etenemisestä saadaanlisäselvyyttä 14. kesäkuutayhteisen kirkkoneuvostonkäsittelyn jälkeen.Olarin kirkolla järjestetäänpaljon julkisia tilaisuuksia,minkä vuoksi tilojenon Espoon kaupunginrakennuslautakunnan mukaantäytettävä laajasti rakentamiselleasetettavat vaatimukset.Lautakunnan mukaanoikaisuvaateet ovat aiheellisiaja perusteltuja.KiinteistötoimenjohtajaTurunen on asiasta eri mieltä.”Rakennusta, joka on tehtyvanhojen määräysten mukaan,ei peruskorjauksellapystytä saamaan täysin esteettömäksi.””Olemme tehneet mielestämmehyvin onnistuneitakompromisseja”, rakennuspäällikköLehto jatkaa.Seurakuntayhtymässä projektinviivästymisestä ollaanpahoillaan.”Kyllä harmittaa. Haluaisin,että juna menisi eteenpäin”,Turunen tiivistää.Luottamustehtäviin rekrytoidaan myös nuoriaMaija KiveläMarkku MattilaTommi Oinonen (vas) otti selvää siitä, mitä luottamustehtävä tuo tullessaan. Tuomas Kidron(oik) vastasi Oinosen kysymyksiin.MielipideHyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 2000 merkkiäpitkiä mielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, 02771 Espoo. esse.lukijoilta@kotimaa.fi.Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu.Opiskelijat vastustavat Diak Etelän keskittämistäyhteen yksikköönViime viikkoina Diakoniaammattikorkeakoulunhenkilöstöäja opiskelijoita onpuhututtanut Diak Eteläntoimipaikkojen tulevaisuus.Opetusministeriö onesittänyt Diakin ylläpitäjähallituksellekirkon nuorisotyönohjaajienja diakoniennuorten koulutuksenkeskittämistä yhteen yksikköönpääkaupunkiseudulla.Rakennemuutos olisikirkon työntekijöiden koulutuksenkannalta merkittävä,sillä Kauniaisten, Helsinginja Järvenpään yksiköistävalmistuu valtaosaevankelis-luterilaisen kirkonnuorisotyönohjaajistaja diakoniatyöntekijöistä(Verkkoesse sekä Esse 20ESPOONL AHTIja 17).Ehdotus rakennemuutoksestaon herättänyt vilkastakeskustelua laajemminkin.Moni on allekirjoittanutpäätöstä vastustavanadressin, jossa vaaditaanrakenneuudistustenuudelleenharkitsemista.Facebookiin perustetussaryhmässä opiskelijat ja asiastakiinnostuneet keskustelevataiheesta aktiivisesti.Haastattelimme Kauniaistenja Järvenpään toimipaikkojenopiskelijoita rakennemuutokseenliittyen.Opiskelijoilta kysyttiinhaastatteluissa Kauniaistentoimipaikan säilyttämistätukevia ominaispiirteitä.Kehuja saivat yhteisöllisyys,PoolPartytESPOONL AHTIIsostodistusten & diplomien jako,keväistä ruokaa, Ollin läksiäiset.SoukankevätsarjaSoden altaillake 2.6. klo 17HENCCA&BIGBANDsu 30.5. klo 19 Soukan kappeliKirkkokuoronPetroskoin-matkanlähtökonserttiVapaa pääsy, ohjelma 5 €.hyvä työskentelyilmapiirisekä hyvät verkostoitumismahdollisuudet,jotka ovattyypillisiä pienen toimipaikanvahvuuksia.Raamattuopiston pitkätperinteet, opetuksen korkealaatuisuussekä uudet jatoimivat tilat nousivat haastatteluistaesiin. Hengellisellekasvulle ja kirkollisenammatti-identiteetin muodostumiselleKauniaistentoimipaikka on haastateltujenmukaan ihanteellinenympäristö.Järvenpään haastatteluistanousi esiin huoli opiskelijaryhmiensuurenemisestaja sen myötä opetuksenlaadun huononemisestasekä lähiopetuksen vähene-TUOMIOKIRKKO• TOINEN RUUTUKirkkomusiikin konserttiK o v a n p ä i v ä n i l t aThe Hillman HunterEspoon tuomiokirkon seurakuntatalossaatalossasaperjantaina 28.5.2010 2010 klo 19Vapaa pääsy - Tervetuloa!LEPPÄVAARAKirkkoranta 2, 02770 EspooILTASOITTO”Kevätvirsiä viidakko kaikaa”su 30.5. klo 18Leppävaaran kirkossaVapaaLeppävaaran Kirkon Kamarikuoro,johtaa Kullervo Latvanen.pääsy.OTANIEMENO P P I L A I T O S T Y Ötaneli.kylatasku@kotimaa.fimisestä.Opiskelijat arvioivat, ettäkirkon alan töihin valmistuvienmäärä vähenisirakennemuutoksen vuoksi.Myös riittävän tilojen löytyminenaskarrutti.Kaikki vastanneet Järvenpäänopiskelijat vastustivatmuutosta, ja eräänvastaajan mielestä rakennemuutostaei ole missään perusteltujärkevästi.Katariina Lemmetti, KatriHurri-Piikkilä, Sini Rautjokija Veera VärteläDiak Etelän opiskelijatOTA-MESSUsunnuntaisin klo 1830.5. Salatun elämänäärelläLaulamme uusia Simojoen ja Laaksosenlauluja Uusista messulaulukirjoista. Kirkkokahvit.TAPIOLAKAPPELIJämeräntaival 8 02150 ESPOOMusiikkia puolenpäivän aikaan-sarja ALKAATi 1.6. klo 12–12.30 Tapiolan kirkko.Kajsa Dahlbäck, sopraano; Pauliina Fred, huilu;Anna-Maaria Oramo, cenbalo ja Heidi Peltoniemi, sello.Ti 8.6. klo 12–12.30 Tapiolan kirkko.Tapiolan seurakunnan kamarikuoro.Konserttiin vapaa pääsy.www.tapiolanseurakunta.fi


6 esse ❘ 27.5.2010 27.5.2010 ❘ esse 7Sinun asuntovälittäjäsiEspoossaKiinteistönvälitystä monessa sukupolvessa.Me RE/MAX Avaintilojen Paavolaiset toteutamme Espoolaisille uudenkodin unelmaa. Sovi kanssamme sinulle sopiva aika niin tulemmeantamaan luotettavan arvion kodistasi ja kertomaan millaisenmyyntisuunnitelman voimme toteuttaa.Välityspalvelumme sisältää Victor Ek muuton.RE/MAX Avaintilat, Portti 2, 02270 Espoo www.avaintilat.fi välityspalkkiomme 4,88 % sis. alv velattomasta hinnasta tai sop. mukaanRAAMATTUKONFERENSSIPyhän kosketus29.6.-3.7.2010 Vivamossa, LohjallaTervetuloa kesän keidasviikkoon yksin tai koko perheen kanssa. PaneudummeRaamatun sanaan, joka antaa suunnan ja kestävän perustan elämälle.Vivamon kaunis luonto antaa vapaa-ajalle monenlaisia virkistymismahdollisuuksia.Aamupäivän raamattuluennot:Vapaus Kristuksessa - Galatalaiskirje, Hannu PäivänsaloPyhän kosketus palvonnassa ja palvelussa, Ulla KuismaIltapäivän kanava:Seurakuntaa rakentamassa, Tiina ja Mika KilkkiIltaohjelmissa tutustumme toisiimme, laulamme, viivymme Isän edessäja annamme Pyhän koskettaa. Vivamon Raamattukylä tarjoaa to-päivänä alle10-vuotiaille lapsille mm. Nooan Arkki ja Betania -musiikkinäytelmät. Huom!Aikuisten Raamattukylän tapahtumiin osallistuminen ei sisälly konferenssimaksuun.10-14-vuotiaille elämyksellinen Varkkarileiri. Ohjelmassamm. seikkailua luonnossa, kädentaitoja ja raamatunopetusta.Lastenhoito järjestetään perheen pienimmille.Konferenssin emäntinä: Marja Mäkelä, Pirjo SalminenMusiikki- ja lastenohjelma: Virpi Nyman, Leena NikulaKonferenssimaksu koko ajalta:100 € (puoliso, opiskelijat, eläkeläisetja työttömät 50 €)Päivän hinta: 30 €Varkkarileirin osallistumismaksu:60 €.Ilmoittautumiset: 0207 681 760 tai vivamo@sana.fiTiedustelut: 0207 681 633/KokkonenEVKO/Kansan RaamattuseuraMustikka onhyväksi massulle,mielelle ja näkökyvylle!RAITANIEMEN MUSTIKKAJAUHEantaa puuroon ripoteltuna terveellisenja virkistävän alun uudelle päivälle.Mustikan on todettu helpottavan stressiä jahermostuneisuutta, lieventävänvatsavaivoja sekä olevan hyväksi näölle.Mustikkajauhe säilyy hyvin ja erittäin riittoisaa:1 teelusikallinen jauhetta vastaaYHTÄ DESILITRAA tuoreita marjoja.Mustikkajauhe sisältää jauhettunamyös siemenet, jolloin elimistöpystyy hyödyntämääntämän kaikkein terveellisimmänosan marjasta.Tuoreeks, terveeks.www.ruohonjuuri.fiVarkkarileirin täysihoito: 76 €(telttamajoitus)Lasten maksut – Tiedustele!Täysihoito koko ajalta aikuiset:235-299 €. Myös teltta- ja asuntovaunupaikkoja.Ruohonjuuripalvelee myösItäkeskuksessa!Tervetuloa!Tällä kupongilla 27.-31.5.2010Raitaniemi: Mustikkajauhe, 100 g/pss (9,85)8,5085,-/ kg (98,50)KAMPPI: Salomonkatu 5, 00100 Helsinki. Puh. 09-445 465ITÄKESKUS: Itäkeskuksen kauppakeskusPalvelemme ilomielin: arkisin 10-21, LA: 10-18, SU: 12-16www.evko.fiAluepappi Mari Mathlin (vas) jututtaa Terhi Lindmania Unelmien seurakunta -projektista. Vaunuissa Verna Lindman kuuntelee.Tule tekemäänunelmista tottaViherlaakso-päivillä aurinko pilkistääja väkeä liikkuu kojultatoiselle Tänä vuonna haussa onmyös ideoita ja työvoimaa seurakunnankehittämiseen.Teksti ja kuva Jouni LiimatainenViherlaakso-päivät on jokakeväinentoritapahtuma, missä alueenasukkaat tapaavat toisiaan kotikutoisenohjelman ja myyntikojujenympäröimänä.”Todella mukava nähdä seurakuntajalkautuneena täällä muuntapahtumatarjonnan keskellä”,iloitsee viherlaaksolainen TerttuNurmi. Hän on Viherlaaksolaisetry:n sihteeri ja Viherlaakso-päivienorganisaattori.Nurmi pyörähtää Espoon tuomiokirkkoseurakunnaninformaatiokojulla,missä viininpunaiseenliiviin pukeutuneet seurakunnantyöntekijät ja vapaaehtoiset jututtavattoritapahtumaan osallistuvia.”Kieltämättä tämä on suuriurakka, ja kaikki on taas vuodeksiohi kolmessa tunnissa. Hyvän talkooporukanja asukkaiden positii-Uusi osoite, uusi palvelutarjonta:* Secondhand * Outlet*Alusvaatteet*Ihonhoitokosmetiikka* Kynnet * Ripset* HierojaAsemakuja 2EspoonkeskusPuh. 050-590 3547www.pikkupariisi.comMa-Pe 10-17 ja La 11-14visen palautteen ansiosta tätä kyllätekee mielellään. Joskaan vapaaehtoisiaei ole koskaan liikaa.”Miten rakentaisitunelmien seurakuntaa?Vapaaehtoisteemalla seurakuntakinon mukana Unelmien seurakunta-osastollaan.Vapaaehtoistyötekijä KatriMetso ojentaa minulle kysymyskaavakkeen,mistä nousee esiinkaksi kysymystä: Millaisena näetunelmiesi seurakunnan? Olisitkovalmis osallistumaan tällaisenseurakunnan rakentamiseen?Huh huh. Paljonko on vastausaikaa?”No vastausaikaa on 1.9. saakka”,naurahtaa kappalainen AnttiPohjolan-Pirhonen.”Tuolloin nimittäin pidetäänViherlaakson ja Laaksolahden alueenyhteinen keskustelutilaisuus.Siinä seurakuntatyön kehittämisestäkiinnostuksensa ilmaisseetkutsutaan ohjelmalliseen keskustelutilaisuuteen.”Nuotiolauluja taimopokerhojaSeurakunta rekrytoi vapaaehtoisiatoimintaansa, mutta taustalla onlaajempi visio.”Haluamme luoda mallia, missäseurakuntalaiset kutsutaan mukaanyhdessä seurakunnan työntekijöidenkanssa rakentamaan omaaseurakuntaansa”, Pohjolan-Pirhonenselvittää.Mielenkiintoinen näkökanta.Perinteisesti tulee kai pohtineeksi,että seurakunta on se, joka tuottaaja tarjoaa palveluita ja minä oleneräänlainen palvelunsaaja.Mutta tällä ajattelumallilla minäolen itse asiassa seurakunta. Jaminulla on jopa oikeus olla tekemässäseurakunnasta näköiseni.Mutta mitä ihmettä minä itsekeksisin vastata kysymyksiin?Joku 1970-luvun riparihenkinennuotiolaulutapahtuma voisiolla aika kiva…Tai hei – saisinkohanjoitain kavereita mukaan mopokerhoon.Aika paljon näkee nimittäinmoponuorisoa täällä Viherlaaksossa.No pitää miettiä, onhan tässäaikaa…”Todella mukava nähdäseurakunta jalkautuneenatäällä muuntapahtumatarjonnankeskellä.”Ideoita kerätäänkoko kesäUnelmien seurakunta -projektikäynnistyi keväällä Laaksolahdessapidetyillä Simaa ja sirkushuveja-tapahtumassa. Keväänja kesän aikana infotilaisuuksiajatketaan alueella järjestettävientapahtumien yhteydessä.Viherlaakson ja Laaksolahdenkappeleilla on lisäksi kyselylomakkeita,joihin voi jättääyhteystietonsa 1.9. järjestettäväntilaisuuden kutsua varten.Lomakkeeseen voi jättää myösnimettömän terveisensä seurakunnalle.Myös netissä voi vastata.Lisätietoja: www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkko/viherlaaksolahtiKesäyön taikaa TapiolassaUrkuyö ja aaria -festivaali viettää25. juhlavuottaan Tapiolankirkossa upealla ohjelmalla.Teksti Simo HäkliKesäyö kirkkomaalla, linnun laululehdossa, puhutteleva ja rauhoittavakeskiaikainen kirkko. Ja tietenkinennen kaikkea musiikki. Tällaisestaideasta lähti Urkuyö ja aaria-festivaali liikkeelle.Se ei olisi kasvanut laadukkaidenkonserttien koko kesän kestäväksisarjaksi ilman perustajansaurkutaiteilija Matti Vainion uutteraatyötä. Työn tulos on ollut kestävä:festivaali viettää tänä kesänä 25.juhlavuottaan.”Tällainen festivaalihan vaatiipaljon taloudellista vakautta, jolleVainio aikanaan loi pohjan”, kertoofestivaalin taiteellinen johtajaKari Tikka. Hän on tyytyväinennykyiseen tilanteeseen, jossa tukijoinaovat niin Espoon seurakuntayhtymäja Espoon tuomiokirkkoseurakuntakuin Espoon kaupunkikin.”Suuri kiitos tuesta nimenomaanEspoon kaupunginjohtajaMarketta Kokkoselle”, Tikka kiittelee.Konserttikirkon vaihtotuo uudet puitteetTämä kesä on poikkeuksellinenfestivaalin historiassa. Festivaalijärjestetään Tapiolan kirkossa,koska Espoon tuomiokirkossa onmeneillään peruskorjaus.”Minun mielestäni Espoon keskiaikainentuomiokirkko miljöineen,seinämaalauksineen ja krusifikseineenon todella puhuttelevapaikka”, Kari Tikka sanoo.Viidettä vuotta taiteellisena johtajanatoimiva Tikka kertoo odottavansakiinnostuneena, kuinkaväliaikainen muutto Tapiolaan vaikuttaafestivaaliin.Toinen poikkeus perinteestä onkokeilu konserttien aikaistamisestatunnilla. Palaaminen kotiin yömyöhäänjulkisilla kulkuvälineilläon ollut joillekin konserttivieraillevaikeaa, joten festivaalin hallituspäätti kokeilla tänä kesänä kello 21alkavia konsertteja.Ohjelmassaklassisen koko kirjoKari Tikka on pyrkinyt kokoamaankonsertteihin yhdistelmänmonenlaista musiikkia.”Esiintyjäkokoonpanot vaihtelevatyhdestä laulajasta isoihinmessuihin ja oratorioihin. Olenyrittänyt pitää esiintyjät suurimmiltaosin suomalaisina. Haluaisintarjota työtä suomalaisille taiteilijoille,joilla työmahdollisuuksia eiole liikaa tarjolla.””Kirkossa esitettävän musiikinon minun mielestäni oltava sellaista,joka päättää päivän rauhoittavasti”,Kari Tikka luonnehtii.Monipuolisen ohjelman urkuri,pianisti ja laulaja -konserteissakuullaan maamme huippuja, kutenSoile Isokoskea, Monica Groopia,Tommi Hakalaa, Jaakko Ryhästäja monia muita.Solistien lisäksi esillä ovat myöskuorot: Dominante, Tapiolan kuoroja Tokion filharmoninen kuoro.Vanhaa musiikkia edustaa Suomalainenbarokkiorkesteri, entiseltänimeltään Kuudennen kerroksenorkesteri.”Olen aina tahtonut mukaanmyös barokkimusiikkia periodisoittimillaesitettynä”, Kari Tikkatoteaa.Jännittävänä erikoisuutena voipitää saksofonisti Jukka Perkon jaAholansaari Sinfonietan Kaanaanmaa-konserttia.Lapsille on luvassamukava torstai-ilta, kun GabrielSuovanen, Ilkka Paananen ja KaleviKiviniemi musisoivat ilmaisessakonsertissa 19.8. jo klo 18 alkaen.Lisätietoja www.urkuyofestival.fi.Konserttisarja käynnistyy 3.6. klo 21.Monica Groop esiintyy 10.6. konsertissaRomantiikan lähteillä.


10 esse ❘ 27.5.2010 27.5.2010 ❘ esse 11Muuttuva maailma muokkaa nimimuotiaOskari Elias Honkanen, 1, nauttii kesästä. Anniina Hukari ja Tuomas Honkanen Tapiolasta ristivät esikoisensa Oskariksi isän edesmenneen vaarin mukaan. Toiseksi nimeksi haluttiin myös hieman vanhempi nimi.Tarinoita nimien takaa:Onerva Aurora (s. 2003)”Ennen kuin olin edes miestänitavannut, olin jo päättänyt,että haluaisin tyttäreni nimeksiOnerva. Isäni vanhin sisko, jokakuoli 16-vuotiaana, oli nimeltäänOnerva. Ajattelin, että Onervaolisi kaunis nimi, jolla olisi myöshistoriaa.Onerva-nimi tarkoittaa viljanensimmäistä kasvustoa, joka tuleepintaan leikkaamisen jälkeen.Onnekseni myös mies hyväksyinimen. Hän valitsi tyttäremmetoiseksi nimeksi aamuruskoa tarkoittavanAuroran.”Teemu Juhani (s. 2008)”Etsimme sopivaa pojan nimeäkalenterista, ja löysimme sieltäTeemu-nimen. Kun kuopuksemmevielä syntyi niin nopeasti, päätimmeantaa nimen ” the Finnishflashin”, Teemu Selänteen mukaan.Kaikki luulivatkin, että Salamatulee pojan toiseksi nimeksi.Halusimme kuitenkin valita toisennimen suvusta, ja Juhani tuleekinomalta isältäni. Isosiskollaon myös samantyyppinen viisikirjaiminennimi, joten sisarustennimet sopivat hyvin yhteen.”Julius Valdemar (s. 2004)”Poikamme toisen nimen saipäättää mieheni. Hän oli jo nuorenaihaillut mumminsa siskonmiestä Waldemaria, koska tämäoli lääkäri. Julius taas on lastemmevaarin toinen nimi. Olemmehuomanneet, että suku on pitänyttärkeänä sitä, että olemme valinneetvanhoja nimiä uudestaankäyttöön.”Lotta Elina (s. 2006)”Minulle on luettu Astrid Lindgreninsatukirjoja pikkutytöstäasti. Olen aina tykännyt niistä, jajo paljon ennen lapsia olen ostellutitselleni lastenkirjoja.Lotta-nimeä olin ajatellut tyttärellenijo ennen tämän syntymää.Lotta on sellainen pienivauhtityttö Lindgrenin kirjassaOsaa Lottakin ajaa. Samanlainenvähän tuittupäinen on meidänkinLottamme. Toinen nimi Elina tuleemieheni mummilta.”Elea Katariina (s. 2007)”Kuopuksemme nimi päätettiinviime hetkellä, pappi odotti vieressäjo paperi kädessään. Miehenisotädin nimi oli Eugenia, ja häntäkutsuttiin Elenaksi. Pidimmetätä kuitenkin liian venäläisenä.Niinpä mieheni keksi Elean, jokaon lyhennetty muoto Eleanoorasta.Elea ei ollut virallinen nimi,eikä sitä oltu annettu vielä kenelläkääntoiselle suomalaislapselle.Olimme miettineet myös Leia-nimeäTähtien sodasta, mutta ikävienmielleyhtymien takia luovuimmenimestä. Tyttäremme toinennimi Katariina tulee omasta nimestäni.”Näin nimivalitaanSuomalaisten tärkeimmätnimenantoperusteet:1. Nimi suvusta.2. Muulla tavoin ilmaistu sukutaiperheyhteys.3. Muut henkilöesikuvat.4. Nimen kauneus, mieltymysnimeen.5. Nimen käyttöön liittyvät näkökohdat(ongelmattomuus).6. Nimeen sisältyvän ilmauksenmerkitys.7. Syntymä- tai kastepäivä.8. Muut syyt.Etunimissä kuvastuvat ajan aatteelliset virtaukset. Lasten nimetmuovautuvat yhä yksilöllisemmiksi. Tänä vuonna nimipäiväluetteloonon lisätty nelisenkymmentä uutta nimeä. Vanhat nimet pitävät siltipintansa.Teksti Katriina KodisojaKuva Jukka GranströmRistiäisvieraat vielä hämmästyy,kun nimeksi lapselle ei kelvannutsittenkään se Pikku Myy. Siitä tulikinLaura Jenna Ellinoora AlexandraCamilla Jurvanen, lienee useampietunimi turva sen, pienen ihmisen.Näin etunimiä yhdisteleeLeevi and the Leavings vanhassahittikappaleessaan.Nimen valitseminen lapselleonkin yleensä paitsi hauska, myösvaativa ja tärkeä tehtävä. Nimi liittyyvahvasti ihmisen identiteettiin,ja useimmat meistä kantavat vanhemmiltaansaamaansa nimeä kokoelämän ajan. Siksi lapsen nimeäkannattaa harkita huolellisesti.”Nimen ja identiteetin suhdettaon tutkittu aika vähän. Nimen jahenkilön suhde on hienovarainenasia. Siihen vaikuttavat monet eritekijät, osin tiedostamattomatkin.Myös muut tekevät usein päätelmiähenkilöistä pelkästään heidän nimensäperusteella. Tämä on huomattuesimerkiksi työnhakutilanteissa”,pohtii nimistöntutkimuksendosentti Minna Saarelma Helsinginyliopistosta.Miten nimivalitaanKoska lapselle halutaan antaa mahdollisimmanonnistunut nimi, senvalinnassa näkyy monesti nimenantajienarvomaailma. Tietystivanhemmat myös toivovat, etteilapsi joutuisi nimensä takia pilkatuksi.Nimen tulisi olla kaunis,käyttökelpoinen ja sen olisi kestettäväaikaa ja ikää.Vanhemmat lukevat usein nimikirjojenselityksiä tarkkaan.Kannattaisiko tytölle antaa nimeksiviisasta merkitsevä Sofia vaihurskasta ilmaiseva Piia? Tai pojalleiloista merkitsevä Ilari vai vakavaatarkoittava Severi?Toiset euroajan vanhemmathaluavat antaa nimen, joka toimiimyös maailmalla, kuten vaikkapaLaura tai Anton. Monissa kahdenkulttuurin perheissä etsitään molempienvanhempien kotimaahansopivia nimiä.Kannattaa myös miettiä, kuinkanimiyhdistelmät sopivat toisiinsa– ja kuinka ne sopivat sukunimeen.Ehdokkaita haetaan paitsisuvun piiristä myös verkkosivuilta.Joskus oman ja vanhempienajan nimet koetaan mahdottomiksi,koska niihin voi liittyä vahvojamielikuvia samannimisistä henkilöistä.Isovanhempien ja heidän vanhempiensanimet koetaan taas paljontuoreemmiksi ja erikoisemmiksi.Siksi 2000-luvulla muotinimiksiovat nousseet sellaiset vanhemmanpolven nimet kuin Aino,Emma, Onni ja Väinö.Joillakin perheillä saattaa ollanimisysteemejä. Kaikille lapsillehalutaan esimerkiksi samalla kirjaimellatai äänneyhdistelmällä alkavatnimet tai toisiinsa sisällöllisestiliittyvät nimet, kuten Inari,Saana ja Salla.NimimuotikansainvälistyyErikoisten nimien antamista voidaanpitää 2000-luvun trendinäSuomessa. Nykyään lähes kymmenenprosenttia lapsista saa etunimen,jollaista ei ole kenelläkäänmuulla samana vuonna syntyneellätytöllä tai pojalla.Usein tällaiset nimet pohjautuvattavallisiin suomen kielen sanoihin,varsinkin erilaisiin luontoonliittyviin ilmauksiin, kuten kasveihin,mausteisiin, sääilmiöihin taieläimiin (Seetri, Kaneli, Usva).”Monet erikoiset nimet on sepitettyitse. Harvinaisissa nimissä onmyös eri kulttuureiden kansainvälistänimistöä”, kertoo Saarelma.Nimimuodit syntyvät aivan samallatavalla kuin muutkin trendit.Joku keksii ensin idean, ja josse tuntuu muistakin tuoreelta taihyvältä, se leviää vähitellen. Harvinaisinapidetyt nimet saattavatkinyleistyä samoihin aikoihin eripuolilla maata niin, että nimestätulee lopulta varsin yleinen.”Uusia etunimiä saadaan nykyäänpaljon elokuvista, tv-sarjoistatai musiikin maailmasta.Samat trendit vaikuttavat monissaeri maissa. Tämä näkyy esimerkiksisiinä, että sellaiset nimet kuinAlexandra, Emma, Julia, Daniel,Lucas ja Max ovat nousseet suosioon2000-luvulla useissa Euroopanmaissa”, jatkaa Saarelma.Tämän vuodenuudet nimetSuomalaisen almanakan nimipäiväluetteloonpääsyyn vaadittiin aiemmintuhatkunta nimenkantajaa.Nyt nimeä harkitaan, jos se on annettuensimmäiseksi etunimeksiyli 500 lapselle.Tänä vuonna nimipäivälistaanon lisätty 39 uutta ja suosittua nimeä.Osa nimistä on uusia, osa palaatakaisin tauon jälkeen. Omannimipäivänsä ovat saaneet muunmuassa uusvanhat Frans, Fanni,Hilda ja Luukas. Uusia suomalaisianimiä edustavat muun muassaLumi ja Kaisla.Laki sääteleenimenantoaSuomessa nimenantoa säädetäänKurkistus historiaanKristinusko toi Suomeen ensimmäisenvuosituhannen loppupuolellakristilliset nimet. Samallaperinteiset suomalaisnimet,kuten Ihalempi, Hyvätoivo,Viljapäivä, Mielikkä, Laulaja,Himottu tai Tursas hävisivätkäytöstä lähes kokonaan.Uskonpuhdistuksen jälkeenmonet Vanhan testamentin heprealaisetnimet tulivat suosituiksi(Benjamin, Elias, Eeva, Hanna).Raamatun nimistä onkinvuosisatojen varrella tullut keskeinenosa suomalaista etunimistöä.Taustaltaan kreikan- tai latinankielisetRaamatun nimet saivatusein kansan suussa kotoisammannimiasun (Andreas >Antti, Johannes > Jussi, Pietarilailla. Etunimiä saa olla enintäänkolme. Nimen tulisi vastata muodoltaanja kirjoitustavaltaan kotimaistanimikäytäntöä.Ulkomaisia nimiä hyväksytäänkuitenkin paljon jo senkin vuoksi,että monissa perheissä jompikumpivanhemmista on taustaltaan ulkomaalainen.Leevi and the Leavingseiltäevättiin laulussa nimi Pikku Myy,mutta miten usein vanhempien nimiehdotuksiinjoudutaan puuttumaan?”Olisimme halunneet antaa pojallemmenimeksi Ukko. Kastepappikehotti kuitenkin miettimään,olisiko nimi liian suuri kannettavaksipienelle pojalle. Niinpä päädyimmeaivan toiseen nimeen”,kertaa kokemuksiaan espoolainenneljävuotiaan pojan äiti.Tytöt: Pojat:1. Aino 1. Veeti2. Venla 2. Eetu3. Emma 3. Onni4. Ella 4. Aleksi5. Sofia 5. Leevi6. Aada 6. Elias7. Sara 7. Lauri8. Iida 8. Joona9. Anni 9. Matias10. Helmi 10. Leo> Pekka, Elisabet > Liisa).Maamme yleisimmät miesten-ja naistennimet 1900-luvulla,Juhani ja Maria, edustavatkinmolemmat raamatullisia nimiä.Myös 2000-luvulla monet Raamatunnimet, kuten Saara, Joonaja Leevi, ovat olleet suosittuja.Toinen suuri murros etunimistössätapahtui 1800-luvunpuolivälin jälkeen. Harvinaistenja vierasperäisten nimien tilallehaluttiin suomalaisempia vaihtoehtoja.Muutos liittyi kansalliseenheräämiseen ja kansallisuusaatteeseen.Uusia nimiä luotiin suomenkielen pohjalta, niitä käännettiinmuista kielistä sekä löydettiinvasta ilmestyneestä Kalevalastaja muusta kansanrunoudesta.Espoonlahden seurakunnankappalainen Hannele Salmi kertoo,että hänen ei ole kertaakaantarvinnut puuttua nimen sisältöön20-vuotisen uransa aikana.”Kastekodeissa käydään sillointällöin keskusteluja siitä, ovatkovanhemmat varmoja, ettei lapsijoudu esimerkiksi kiusatuksi nimensätakia. Nykyään annetaanpaljon kansainvälisiä nimiä, muttaulkomaalaisen sukunimen kanssanäistäkään ei tarvitse keskustella.””Vanhemmat eivät tieten tahtoenlaita lapselleen omituista taipoikkeavaa nimeä, vaan haluavathyvää lapselleen”, Salmi sanoo.Lähteitä: Saarelma, Minna: Nimi lapselle.Minerva, 2007. Kiviniemi, Eero: Suomalaistenetunimet. SKS, 2006.Suosituimmat suomenkielistenlasten ensimmäiset etunimetvuonna 2009.


12 esse ❘ 27.5.2010 27.5.2010 ❘ esse 1327.5.201027.5.201027.5.201027.5.2010TapiolanseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15p. 8050 4000. Toimitus- jatilavaraukset klo 9–15 p. 8050 4429etunimi.sukunimi@evl.fi www.tapiolanseurakunta.fiOlarinseurakuntaKirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaKuunkehrä 6, 02210 Espooma–pe klo 8–15 p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiEspoonlahdenseurakuntaKirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu8, 02320 Espoo. Virasto avoinna ma–pe klo8–15, p. 8050 6000 päivystävä pappi (toimitusvaraukset)ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fiwww.espoonlahdenseurakunta.fiKauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14 ja to klo 9–16,p. 512 3710. etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiPyhäpäivä TapiolassaMessu su 30.5. klo 10 Tapiolankirkko, piispa Heikka avustajineentoimittaa pappis- ja diakonivihkimyksen,kanttorit HannuJurmu ja Liisa Malkamäki. Mukanaseurakunnan Vaskiyhtye jaKirkonkuoro. Pyhäkoulu.Suvivirsi-iltakirkko klo 18. Laulammesuvivirren. Antti Rusama,Suvivirren puhe, Liisa Malkamäki, aamu urut. Juhla-CDmyytävänä, hinta 20 €.To 27.5. klo 8 kirkossa. Aamuhetkeenja aamukahville kutsutaanerityisesti espoolaisia yrittäjiäSuvivirren aamukesäkauden kynnyksellä. MukanaTo 27.5. kirkkoherra klo 8 kirkossa. Antti Rusama Aamuhetkeenja Kaisa-Leena aamukahville Harjunmaa- kutsutaanjakanttoriHannikainen.erityisesti espoolaisia yrittäjiäkesäkauden kynnyksellä. Mukanakirkkoherra Antti Rusama jaMusiikkia kanttori Kaisa-Leena puolenpäivän Harjunmaa-Hannikainen.aikaan -konserttisarjaalkaaJuhla-CD myynnissäTi 1.6. klo 12–12.30 Tapiolankirkko. Laulu kuuluu Kajsa Dahlbäck, kirkkotiellä sopraano;on nyt Pauliina myynnissä Fred, Tapiolan huilu; kirkol-Anna--levyMaaria la, hinta Oramo, 20 €, josta cenbalo 5 € ja Yhteisvastuukeräykseen.sello.HeidiPeltoniemi,Ti 8.6. klo 12–12.30 Tapiolankirkko. Tapiolan seurakunnan kamarikuoro.Musiikkia puolenpäivänaikaan -konserttisarjaalkaaTi 1.6. klo 12–12.30 Tapiolankirkko. TAPIOLA Kajsa Dahlbäck, sopraano;Pauliina Fred, huilu; Anna-Maaria Oramo, cenbalo ja HeidiPeltoniemi, sello.TAPIOLAUrkuyö ja aariaTapiolan kirkossaTAPIOLAUrkuyö ja aariaTapiolan kirkossaAvauskonsertti: Haydnin Luominento 3.6. klo 21. Tapiola Sinfonietta;Dominante, Kaisa Ranta,sopraano; Jussi Myllys, teno-Ti 8.6. klo 12–12.30 Tapiolankirkko. Tapiolan seurakunnan kamarikuoro.ri; Tuomas Pursio, bassobaritoni.Johtaa Kari Tikka. Liput 15–27 €Lippupiste ja ovelta tuntia ennenkonsertin alkua.Otaniemen kappeliKolminaisuuden päivän Otamessusu 30.5. klo18 salatun Elämänäärellä. Laulamme uusia Simojoenja Laaksosen lauluja UusistaTAPIOLATaneli Laasonen Taneli Laasonenmessulaulukirjoista. Pastori TarjaMikkola, Otaniemen musiikki kappeli Lari Kettunen.Kirkkokahvit.Kolminaisuuden päivän Otamessusu 30.5. on auki klo 18 1.6.–31.8. salatun ma– Elä-Kappelipe män klo äärellä. 12–17, Laulamme jolloin paikalla uusia Simojoenopas. ja Laaksosen lauluja Uu-onmyösRistin sista messulaulukirjoista. killan opiskelijoiden Pastori kesä–elokuunTarja Mikkola, teeillat musiikki pidetään Lari Kettunen.Kirkkokahvit. Otaniemen kap-keskiviikkoisinpelissa Kappeli klo on 18.30 auki 1.6.–31.8. alkaen, ei ma– kuitenkaanpe klo 12–17, joka viikko. jolloin Ohjelmasta paikalla onvoi myös kysyä opas. sähköpostilla: tiedottaja@ristinkilta.Ristin killan opiskelijoiden .kesä–elokuunteeillat pidetäänkeskiviikkoisin Otaniemen kappelissaklo 18.30 alkaen, ei kuitenkaanjoka viikko. Ohjelmastavoi kysyä sähköpostilla: tiedottaja@ristinkilta..Musiikkia puolenpäivän aikaanAvauskonsertti: Haydnin Luominento 3.6. klo 21. Tapiola Sinfonietta;Dominante, Kaisa Ranta,sopraano; Jussi Myllys, tenori;Tuomas Pursio, bassobaritoni.Johtaa Kari Tikka. Liput 15–27 €-sarja ALKAATi 1.6. klo 12Tapiolan kirkossaKonserttiin vapaa pääsy.www.tapiolanseurakunta.fiKonserttiin vapaa pääsy.Israel-rukouspiiriTo 27.5. klo 12.45 Tapiolan kirkko,mukana Hannele Lehtinen.Rukoilemme yhdessä Israelinpuolesta ja keskustelemme Raamatunäärellä.KesäperhekerhoTAPIOLAKesäperhekerhoLue lisää yllä.Kesäistä yhdessäoloa, lintubongausta,askartelua, retkiäma 31.5. klo 9.30–11.30 alkaenosoitteessa Hakamäki 1 kerhotila.Lisätietoja ja ilmoittautumisetmaire.hellas@evl. .Matkalle Viroon26.–29.8. Luoteis- ja Länsi-Viroon.Matkalla tutustutaan alueenluontoon ja kaupunkeihinpaikallisen oppaan johdolla, osallistutaanPärnun Elisabetin kirkonurkujen vihkimiseen ja käydäänManilaidin saarella Riianlahdella.Hintaan 390 € sisältyymatkat, majoitukset kahdenhengen huoneessa ja ateriat Vironpuolella. Tapiolasta matkanjohtajina ovat Miia Martinsuo,Erkki Korhonen ja Viron puolellaMeeli Hanso. Ilmoittautumiset viimeistään2.7. klo 9–15 p. 80504000. Tiedustelut Miia Martinsuo040 513 0846. Voi jättääsoittopyynnön.JuhannusjuhlaMessuMessusu 30.5. klo 10 Tapiolan kirkossaLippupiste ja ovelta tuntia ennenkonsertin alkua.Musiikkia puolenpäivän aikaan-sarja ALKAATi 1.6. klo 12Tapiolan kirkossawww.tapiolanseurakunta.fiIsrael-rukouspiiriTo 27.5. klo 12.45 Tapiolan kirkko,mukana Hannele Lehtinen.Rukoilemme yhdessä Israelinpuolesta ja keskustelemme Raamatunäärellä.KesäperhekerhoLue lisää alla.Kesäperhekerhosu 30.5. klo 10 Tapiolan kirkossaLue lisää yllä.Lue lisää alla.Kesäistä yhdessäoloa, lintubongausta,askartelua, retkiäma 31.5. klo 9.30–11.30 alkaenosoitteessa Hakamäki 1 kerhotila.Lisätietoja ja ilmoittautumisetmaire.hellas@evl. .Vanhemman väen juhannusjuhlaHilassa pe 25.6. Juhlapäivällisenjälkeen vietetään juhannusjuhlahartauksineen ja lopuksikokoonnutaan kokolle.Bussikuljetus Hilaan Tapiola Gardeninedestä lähtee klo 17 japalaa samaan paikkaan klo 22mennessä. Hinta 30 €, omallaautolla tuleville 25 €. Juhlaan ilmoittaudutaanostamalla etukäteenlippu, joita myydään Tapiolanseurakunnan kirkkoherranvirastossa11.6. saakka sekä kirkkokahveilla23. ja 30.5. LisätietojaSeppo Holm p. 8050 4442.Valaise varjot tiemmeHerättäjäjuhlamatka Kiuruvedelle9.–11.7. Hinta 150 € sisältäämajoituksen liinavaatteineen jakaksi aamiaista ja kuljetukset.Retkelle voi varata pelkän bussimatkan80 € (edestakainen matka)tai 50 € (yksi suunta). IlmoittautuminenMarita Haiko p. 80504422 tai marita.haiko@evl. taiwww.tapiolanseurakunta. / tapahtumakalenteri/herättäjäjuhlaretki1.6. mennessä.TelttailemaanHilavitkutin leirilleTyttöjen ja poikien kesäleiri Hilassa6.–9.8. Hinta 30 €. Ilmoittaudu23.6. mennessä osoitteessawww.sodesode. tai soittamallaStellalle numeroon 040596 1686.MessuTo 27.5. klo 18 Olarin kappeli,iltamessu ja alueen kevätjuhla,liturgia ja saarna Markus Asunta,avustaa Jarmo Jussila, kanttorinaOlli Pyylampi. Ennen messua onmahdollisuus ripittäytyä messunpapille klo 17–17.45 kappelin rippihuoneessa.Su 30.5. klo 12 Matinkappeli, liturgiaja saarna Mia Wrang, avustaaKimmo Ansamaa, kanttorinaSari Rautio.Rukous- jahartaushetkiäPuolituntinen evankeliumin äärelläIso Omenan Hiljaisuudenkappelissa to 27.5. klo 18. JärjestääOlarin seurakunta ja SuomenRaamattuopiston Etelä-Espoontoimintaryhmä.Saareen saunomaanSauna lämpiää Stora Blindsundissa,Matinkylän edustalla, keskiviikkoisin1.9. saakka.Parillisilla viikoilla saunavuoromiehille klo 17–18.30. ja naisilleklo 18.30–20. Parittomilla viikoillanaisten vuoro. Soutuvene noutaasaunojat Nuottaniemen venesatamanitäreunan pienemmästälaiturista avoimina iltoina klo 17ja klo 18, naisten saunailtoinaklo 18. Saarimaksu 3 €, omatvälineet, laudeliinat ja eväät mukaan.Makkaranpaistomahdollisuus.Järjestää: SeKaVa (=seurakunnat,kaupunki, vapaat järjestöt).Lisätietoja 0440 688 068.Elonpiiri, yhteisöllisenelämän puolestaTekn.lis. Marja Kallio esitteleeasukaslähtöistä asumishankettaEspoossa pe 28.5. klo 13 Haukikappelissa,Ukkohauentie 1.Naisten saunailtaHvittorpin leirikeskuksessa ti 8.6.Kyyditys kimppakyydein. Lähtöklo 17.30 Matinkappelilta. Saunaklo 18–19.30. Iltapala 19.15–OL ARI21 Kabinetissa. Ilmoittautumisetja tiedustelut Helena Paimela050 360 1452.Iltamessu ja kevätjuhlaMusiikkiopisto Avonian oppilaatesiintyvät Olarin kappelilla 27.5.klo 18, mukana Markus Asunta,Olli Pyylampi. Messun jälkeenkakkukahvit ja keväisiä yhteislauluja.MinikirppisMatinkappelin Minikirppis maklo 12–15. Kuun ensimmäisenämaanantaina kaikki vaatteet1 €/pussi. Tarjous ei koske muitatuotteita. Kirppikseltä löytyymuovipussit. Tule tekemään löytöjä.OL ARIJuhannus JuhlaTiina KivirasiOL ARILisää ylläpe 25.6. klo 18–22 VelskolassaPerheidenkesätapahtumatTervetuloa viettämään yhdessäaikaa askarrellen, leikkien, laulaenja pelaten niin ulkona kuinsisällä 8.6., 9.6., 10.6. ja 11.6.klo 9.30–12.30 Matinkappelilla,Liisankuja 3. Ohjelmassa päivittäinmyös yhteinen leikkihetki jahartaus sekä tarjolla lounasta.Tilaisuus on maksuton. TiedustelutPaula Bruce-Haatainen 040503 7622.Haukikappeli,Ukkohauentie 1Kesätoimintaa: Hiljaisen rukouksentunti ke 2.6. klo 12–13.Messuun!To 27.5. klo 18 Olarin kappeli,iltamessu ja alueen kevätjuhlaSu 30.5. klo 12 MatinkappeliLisää vieressäPerheidenkesätapahtumat8.6., 9.6., 10.6. ja 11.6.klo 9.30–12.30MatinkappelillaDiakoniatyöntekijä tavattavissaHaukikappelissa ti klo 9–10 1. ja8.6. tai ajanvaraus p. 8050 7760.15.6 alkaen ajanvaraus keskitetystiMatinkylässä p. 803 4826.Päivän Sana, meditatiivinen rukoushetkiklo 12 ti (ei 25.5.)Kesäkahvila ti 1.6. alkaen klo12.30–14.Olarin seurakunnanjuhannusjuhlape 25.6. klo 18–22 Velskolassa,Vääräjärventie 2, 02980 Espoo.Ohjelmassa: klo 18 lipunnosto,18.15. iltapala, 19.30. Kauneimmatkesälaulut, haitarimusiikkiaja Sana juhannukseksi. 20.30.Rannassa lauluja ja makkaranpaistoajuhannuskokon äärellä,22 kotiinlähtö. Lapsiparkki klo19.45.–20.30. Juhlissa mukana:Johanna Koivisto, Marja Jauhiainen,Sanna Franssila, Ulla Rantala,muusikot Elina ja Anna Leskelä,lastenohjaajat Liisa Kolehmainenja Marja-Leena Asikainensekä runsas joukko seurakunnanvapaaehtoisia.Bussit: Bussi 1: Klo 16.30.Haukilahden taksiasema –16.45. Olarin kirkko – 16.55.Matinkyläntie, Siwan puoleinenpysäkki – 17.10. KuunkehräOlarin kappelin edessä– Velskola.Bussi 2: 16.45. Olarin kirkko– 16.55. Matinkyläntie Siwanpuoleinen pysäkki – 17.10.Kuunkehrä Olarin kappelinedessä – Velskola. Paluumatkallelähtö klo 22., samaa reittiä.Hinnat: bussi aikuiset 5€, lapset 3–14-v 2 €, alle 3-vilmaiseksi. Iltapala: aikuiset5 €, lapset 3 €, alle 3-v ilmaiseksi.Makkara 1 €, mehu 1 €.Ilmoittautuminen viimeistäänpe 4.6. Olarin kirkkoherranvirastoonp. 8050 7000 (ma–pe 8–15). Ilmoitathan myösmahd. ruoka-aineallergioista.Ilmoittautuminen välttämätönmyös omalla autolla tuleville.Esbo Svenskan kirkolla,Olarinluoma 4Päivän Sana, meditatiivinenrukoushetki klo 12 to 27.5.Eläkeläiskerho to klo 12.30–14, jatkamme kesäkerhona10.6. asti joka viikko ja senjälkeen 1–2 viikon välein. TiedustelutAino Kotajärvi p. 8845952 tai 050 594 5294.ESPOONL AHTIParas tapaaloittaapäivä!rukoushetkijoka arkiaamuklo 8.50EspoonlahdenkirkossaMessutMessu su 30.5. klo 10 Espoonlahdenkirkossa, saarna ja liturgiaMerja Telsavaara, avustavapappi Hannele Salmi, kanttori HelenaYli-Jaskari, urkuri Elja Puukko.Kirkkokahvit.Messu su 30.5. klo 17 Soukankappelissa, saarna ja liturgiaHannele Salmi, kanttori HelenaYli-Jaskari.Nuorten messu ke 2.6. klo 17Soukan ostarilla, Soden altailla,liturgi Jukka Lehti, saarna nuortennäytelmäryhmä Spotti.ESPOONL AHTIJokainenOsaaLentääKirkon ja Soukankappelin aukioloajatEspoonlahden kirkko on avoinna7.6.–15.8. ma 8–17, ti 8–15,ke ja to 8–21, pe 8–15, la 9–17,su 9–18. Juhannusaattona kirkkoon suljettu ja juhannuspäivänäavoinna 8–13.Soukan kappeli on avoinna 31.5.–28.6. ja elokuussa ma-pe 8–15,la 10–15 ja su 12–19. Heinäkuussakappeli on avoinna su 15–19,arkisin ja lauantaisin suljettu.Paras tapa aloittaapäiväTule hetkeksi hiljentymään Raamatun,rukouksen ja virren äärelle.Rukoushetki Espoonlahdenkirkossa joka arkipäivä klo 8.50.Kipi kapi kirppikselleKansainvälisen diakonian kirpputorimmeon avoinna enää parikertaa ennen kesätaukoa. Tulepenkomaan torstaitorillemme27.5. ja 3.6. klo 14–18 os. Kastevuorenkuja3 (talon päädyn pohjakerros,oma sisäänkäynti). Tuotollatuetaan Petroskoin erityislapsiperheitä.LähtöjuhlatFredrick Ngumbuken valmistujais-ja lähtöjuhlia vietetään la29.5. klo 17 Espoonlahden kirkonseurakuntasalissa. Kaikki Fredunystävät ja tutut, tulkaa saattelemaannimikkostipendiaattimmeturvallisesti takaisin kotimatkalleTansaniaan ja opettajaksi Tumani-yliopistoon.Soukan kevätsarjaKirkkokuoron Petroskoin-matkanlähtökonsertti Soukan kappelissasu 30.5. klo 19. Ohjelmakoostuu perinteisestä kirkkokuoro-ohjelmistosta,mukanamyös kansanlauluja ja gospeliasekä kolme venäjänkielistä laulua.Konsertin johtaa Timo Lonka.Kuoro esiintyy Ruskealan jaPetroskoin luterilaisissa kirkoissakesäkuussa. Vapaa pääsy, ohjelma5 €.KesäkahvilatKati ForsmaninmaalauksiaEspoonlahdenkirkon aulassa 4.6.saakka.kutsuvat 1.–23.6. klo 10–13 tiistaisin,keskiviikkoisin ja torstaisinEspoonlahden kirkon päiväkerhotilassasekä Iivisniemen seurakuntakodilla.Tule viettämään aikaakahvin ja seurustelun parissa.Luvassa laulua ja leikkihetkiäperheen pienimmille. Pieni hartaushetkiklo 11.30.Ikäihmisten kesäkerhoHartaus, kahvit ja jutusteluapäivän teemasta Espoonlahdenkirkon seurakuntasalissa ke 2.6.–23.6. klo 12. Lisätietoja diakoniatyöntekijäAuli Tammiselta 041534 1706.ESPOONL AHTIjuhannusjuhlaikäihmistenkesäkerhoRaamattupiiriKesäillan raamattupiiri keskiviikkoisinklo 18.30–20 koko kesänajan Espoonlahden kirkon pikkusalissa.Piirissä käsitellään seuraavansunnuntain tekstejä, mukanaseurakunnan pastori, ke2.6. Hannele Salmi, ke 9.6. JukkaLehti.JuhannusjuhlaTule viettämään juhannusaattoape 25.6. klo 18–22 Hvittorpinleirikeskukseen, os. Hvittorpintie245, 02430 Masala. Tervetulosanatja iltapala klo 18, lipunnostoja kesäistä ohjelmaa klo 19. Pienillelapsille tarjolla lapsiparkkiohjelman aikana klo 19–20.30.Juhlassa mukana pastori LeenaSantaharju, kanttori HelenaYli-Jaskari ja diakoniatyöntekijätPirjo Hagmark ja Pauliina Alanko.Bussit kiertävät seuraavasti:Bussi 1: lähtö klo 17 Mäntykappeli(Mäntytie 27), 17.10 Latokaski(Siwan puoleinen pysäkki),17.15 Ruukintien pysäkki ennensiltaa, 17.20 Espoonlahden kirkonparkkipaikka (Kipparinkatu8), 17.30 Kivenlahdenkatu (tunnelinjälkeinen pysäkki), 17.35Tillinmäen pysäkki. Bussi 2: lähtöklo 17 Iivisniemenkatu 1 (kääntöpaikka),17.10 Soukan kappelinparkkipaikka (Soukankuja 3),17.20 Espoonlahden kirkon parkkipaikka.Paluulähtö klo 22 Hvittorpistasamaa reittiä, pysähdystarvittaessa pysäkeillä. Hinnat:bussimatkat meno-paluu 5 €/aikuiset,2 € 3–14-v, alle 3-v ilmaiseksi.Maksu kerätään bussissa,varaathan tasarahan. Juhlassamyydään iltapalaa ja grillimakkaroita.Ilmoittautuminen 11.6.mennessä mieluiten lomakkeellanetin kautta (www.espoonlahdenseurakunta.) tai arkisin klo10–12 p. 809 4494. Ilmoittautuminenon välttämätön myös omallaautolla tuleville.LeirielämääEspoonlahden kesäleirit Hilassa:1–3-luokkalaisille 19.–21.6.ja 4–6-luokkalaisille 22.–24.6. Ilmoittaudu31.5. menn. osoitteessawww.sodesode. tai Stellallenumeroon 040 596 1686.Hilavitkuttimen 10. juhlaleirilläHilassa 6.–9.8. on vielä tilaatelttapaikoilla. Hilavitkutin on Espoonlahden,Tapiolan, Leppävaaranja Kauniaisten seurakuntienNo onkos tullutkesä?kesäkahvilatkesäleirit koululaisillekesäillanraamattupiiriyhteinen tyttöjen ja poikien kesäleiri.Hinta 30 €. Ilmoittaudu 23.6.menn. osoitteessa www.sodesode.tai Stellalle numeroon 040596 1686.N u oretKesän aloittaa Soden PoolPartytke 2.6. klo 17–21. Isoskoulutuksenpäätös, keväistä purtavaa,standup:ia, Hencca & Bigbandsekä Open Stage: jos haluatlavalle esiintymään, ota yhteyttäHeidiin 040 728 6646.Nuorisotoimisto Sode Soukanostarilla, Soukantie 14, www.sodesode..Nuorten aikuisten toiminta osoitteessawww.cafekismus. .MessuSu 30.5. klo 10 kirkossa, saarnaPanu Pihkala, liturgi Anna-Kaisa Tuomi, kanttorina JussiSalonen. Kirkkokahvit.KesäkahvitKe 9.6. klo 13 kirkon sisäpihalla(sateella sisällä). ”Auttamisenrakenteet ja asenteet”, diakoniSinikka Salomaa. KesäkahvitK AUNIAINENLue lisää yllä.EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15,tfn 8050 3000, 040 586 0056,fax 8050 3265. Esbo domkyrka,Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor Sö 30.5.Esbo domkyrkas församlingsgårdkl. 12 högmässa, von Martens,Kronlund.Olars kyrka kl. 10.30 högm. m.kon rmation av kvällsskriftskolan,Lindqvist, Heli Hagmark.Karabacka kapell kl. 10 högmässa,Sandell, Kronlund. Kyrkkaffe.Vårjippopå Tunabergs servicehus, Framnäsängen4, to 27.5 kl. 14.30–17.30. Musik, försäljning, lotterim.m.juhannukseen asti joka viikko,heinäkuussa joka toinen viikkoja vielä elokuussa kahtena peräkkäisenäkeskiviikkona.KiitosKiitos kaikille, jotka muistittekirkkoherra Mauri Vihkoa tämäntäyttäessä 50 vuotta 18.4.Merkkipäiväkeräys SLS:n kauttaTansaniaan tuotti 3858 €.KesäkahvitTAPIOLATule tapaamaan tuttujaja uusia kasvojaKauniaisten kirkon pihallaalk. ke 9.6. klo 13URKUYÖ JA AARIATa p i o l a n k i r k o s s a 2010Avauskonsertti: Haydnin Luominento 3.6. klo 21Liput 15–27 € Lippupiste ja ovelta tuntia ennen konsertin alkua.GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiHögmässaSö 30.5 kl 12 i Grankulla kyrka,Lars-Henrik Höglund, ReidarTollander. Aulakaffe.


18 esse ❘ 27.5.2010 ELÄMÄNKAARIikkunapaikka esse.toimitus@kotimaa.fi27.5.2010 ❘ esse 19Lehtikirkko30.5.2010ELÄMÄNKAARIJukka GranströmPyhänKolminaisuuden päiväPyhän aihe onSalattu Jumala.Alttarilla onvalkoinen liina ja kuusi alttarikynttilääPyhän tekstit ovatPsalmi 95:1–2, 6–7Jesajan kirja 6:1–8 (9–10)Kirje roomalaisille 11:33–36Johanneksen evankeliumi 3:1–15RukousPyhä, salattu Jumala.Sinä olet kaiken alku, ylläpitäjä japäämäärä.Me kiitämme ja ylistämme sinualuomisesta, lunastuksesta ja pyhityksestä.Inhimillinen ymmärryksemme eipystykoskaan tutkimaan viisauttasi,eivätkä mitkään sanamme riitäkuvaamaan olemustasi.Kuitenkin sinä olet itse tullutyhdeksi meistäja asut meissä.Älä anna tämän ihmeensammua sydämistämme.Kuule meitä Poikasi JeesuksenKristuksen,meidän Herramme tähden.Inkeri Juvela aloittaa Lehtikirkon kirjoittajana Essessä.Kohti PyhääSe nousee toisinaan yllättäen illanistujaistensuosituimmaksi puheenaiheeksi. Sitä kyselläänuudelleen ja uudelleen lapsuudesta vanhuuteensaakka. Millainen on Jumala ja onko hän ylipäätäänolemassa?Uusia uskontoja, uusia teitä avautuu kokoajan etsijän kulkea. Ihminen ei kai koskaanpääse eroon kyselemisestä ja etsimisestä. SalattuJumala - sitä Hän on. Kuitenkin haluammesaada jostakin kiinni. Ottaa selkoa ja löytää.Ihmisen kaipaus on pyhää. Sunnuntain evankeliumissakohtaavat Jeesus ja eräs kaipaaja. Pimeysantoi Nikodemokselle oman tilan, jossahän sai ajatella ja kysellä vapaasti. Hänelle olitärkeä saada puhua henkilökohtaisesti Jeesuksenkanssa.Tämä kohtaaminen on vaikuttava. Nikodemokseenon helppo samastua. Illalla yksin pimeässä moni miettii kaiken tarkoitusta.Pimeydessä voi näyttää oman epävarmuutensa ja ahdistuksensa. Voirukoilla, esittää rauhassa kysymyksensä jonnekin ylös ja jäädä odottamaan.Illan pimeydellä on myös toinen vaikutus. Huolet ja murheet kasvavat suhteettomansuuriksi, eikä pohtija näe ratkaisuja ongelmiinsa. Siihen nähden Jeesusei päästänyt Nikodemosta helpolla. Hän puhui kyselijälle arvoituksellisesti.”Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalanvaltakuntaa.”Ne olivat vaikeita sanoja käsittää ja niihin oli hankala tarttua. Sanat olivatkuin vierasta kieltä, joka tarvitsee kääntäjän. Jäikö Nikodemos yksin liian vaikeidenvastausten kanssa?Kenties ei. Jeesuksen suorat sanat voi kuulla myös lohdutuksena ja kannustuksena.Hän sanoo: ”Älä kummeksu sitä mitä sanoin sinulle...”Jumala pysyy uskonnon asiantuntijoillekin salattuna. Usko tulee ylhäältä, lahjana.Miten lähellä kyselijää on vastaus. Siinä Hän on ihmisen kanssa etsijäntiellä.Kirjoitus pohjautuu viereiseen ensi sunnuntain evankeliumitekstiin.Inkeri JuvelaKirjoittaja on Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori.Hän asuu Leppävaarassa.Jukka GranströmSuurten asioiden äärelläLeppävaaran seurakuntapastoriInkeri Juvelan mielestä antoisintapapin työssä on ihmisten kohtaaminen.”On etuoikeutettua tehdä työtäsuurten asioiden, kuten ihmisensyntymän ja kuoleman, äärellä. Neovat elämän käännekohtia. Myösrippikoulu ja avioliittoon vihkiminenovat merkittäviä etappeja.”Antoisaa työssä ovat myös hengellisetasiat, kysymys Jumalasta,ihmisestä ja pelastuksesta. Pappinahän toivoo voivansa välittää ihmiselleainakin yhden ajatuksen,joka jää mieleen ja josta ehkä lähteekasvamaan jotakin uutta.Leppävaaran seurakuntaan Juvelatuli teologina vuonna 1989 viransijaiseksilapsityöhön. Hän halusimennä elämässään eteenpäinja ryhtyä papiksi. Hän löysi papinpaikan Raumalta, jossa hänet vihittiinpapiksi. Hän palasi Leppävaaraanja sai seurakunnasta pianseurakuntapastorin paikan.Seurakuntapastorin normaalientehtävien lisäksi Juvelan työkenttäänkuuluvat tällä hetkelläinternet-hartaudet. Hänen ääntäänvoi kuunnella seurakunnansivuilla osoitteessa www.sydanaania.fi/hartaus.Jeesus ja NikodemosFariseusten joukossa oli Nikodemosniminenmies, juutalaisten neuvostonjäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksenluo ja sanoi: ”Rabbi, me tiedämme,että sinä olet Jumalan lähettämäopettaja. Ei kukaan pysty tekemäänsellaisia tunnustekoja kuin sinä, elleiJumala ole hänen kanssaan.”Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti,totisesti: jos ihminen ei synny uudesti,ylhäältä, hän ei pääse näkemäänJumalan valtakuntaa.”Nikodemos kysyi: ”Miten jokuvoisi vanhana syntyä? Miten jokuvoisi mennä takaisin äitinsä kohtuunja syntyä toisen kerran?”Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti:jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä,hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.Mikä on syntynyt lihasta,on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä,on henkeä. Älä kummeksu sitä, ettäsanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyäuudesti.’ Tuuli puhaltaa missä tahtoo.Sinä kuulet sen huminan, muttaet tiedä, mistä se tulee ja minne semenee. Samoin on jokaisen Hengestäsyntyneen laita.””Miten tämä kaikki on mahdollista?”Nikodemos kysyi.Jeesus vastasi:”Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärräsitä? Totisesti, totisesti: me puhummemitä tiedämme ja todistammesiitä mitä olemme nähneet, muttate ette ota vastaan meidän todistustamme.Jos te ette usko, kun puhunteille tämän maailman asioista,kuinka voisitte uskoa, kun puhuntaivaallisista! Kukaan ei ole noussuttaivaaseen, paitsi hän, joka on taivaastatänne tullut: Ihmisen Poika.Niin kuin Mooses autiomaassanosti käärmeen korkealle, niin onmyös Ihmisen Poika korotettava, jottajokainen, joka uskoo häneen, saisiiankaikkisen elämän.”Evankeliumi Johanneksenmukaan 3:1–15Pappi viesuruviestin omaisilleViime syksystä lähtien Juvela ontoiminut myös henkisen huollonpäivystäjänä Espoossa. Päivystysvuoronaikana voi tulla yhteydenottopoliisilta tai sosiaaliviranomaisilta.Päivystäjä lähtee useinviemään suruviestiä omaisille jajää tarvittaessa tukemaan heitä.”Kuoleman kohdattua olenpaikalla pappina ja ihmisenä. Suruviestintuloon ei voi aina valmistautua,välillä se voi tulla läheisillehyvinkin yllättäen. Päivystystilanteissatoimin aina vaistojenivarassa ja tilanteen mukaan.””Tällä hetkellä minua kiehtookuolemaan liittyvä kirjallisuus.Kirjoista on hyötyä itselleni jasaan niistä tukea myös työhöni.”Mäkkylässä asuva Inkeri Juvelasanoo olevansa tuurilukija. Kuolemakirjojenlisäksi elämäkerratkiinnostavat, samoin matkakertomukset.”Tällä hetkellä pidän kirjoista,joissa kirjoittaja puhuu itsestäänja omasta elämästään. Ihmistenomakohtaiset kokemukset auttavatminua ymmärtämään itseäni.”Vastapainona kirjojen lukemiselleJuvelan vapaa-aikaan vauhtiatuovat ranskanbulldogit Sirkka jaOnerva.Paula HuhtalaESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTAKastettu: Olivia Matleena Ahonen, Rasmus Kalervo Ahvenainen, Topias LeoPatrik Etelätalo, Minttu Matilda Jyrkänne, Tessa Kiia Eveliina Koukkumäki,Ilona Lilja Julie Lintunen, Aamu Vuokko Loviisa Liuhto, Monica Aamu AnneliMattila, Alissa Emilia Inkeri Mäntyjärvi, Ronja Alexandra Nissinen, VeetiEemil Antero Ovaska, Miio Veikko Valdemar Palola, Pihla Pauliina Peura,Eemi Oscari Raiskio, Irina Rots, Otto Vihtori Rots, Pauliina Anna So aSahlstein, Vappu Estrid Sauramaa, Vilma Frida Söderman, Venla RiikkaTaskila, Elias Sami August Tikkanen, Sasu Kristian Väisänen.Avioliittoon aikovat: Sini-Maria Lepistö ja Johannes Valtteri Hietala, SallaSisko Kaarina Jokinen ja Jouni Henrik Leinonen, Petra Marianne Väistö jaToni Petteri Piipponen, Hanna-Mari Heikura ja Kai Markus Kieränen, EveliinaAnna-Liisa Pirjala ja Timo Mikael Hämäläinen.Hautaan siunattu: Tyyne Maria Lemmetär Kainu 100 v, Toini Koskinen 88 v,Aino Iida Kaija Malvela 71 v, Marko Eero Oskari Rantanen 33 v.ESPOONLAHDEN SEURAKUNTAKastettu: Akseli Konsta Elias Finnilä, Iida Matilda Maksimainen, Sisu EemilOlavi Meriluoto, Jesper Lars Theodor Nilsson, Joél Topias Van Puhakka, LenniLeo Sakari Rapeli, Sanelma Vilma Matilda Rihto, Nino Matias Solinas, JuliusElis Tasajärvi.Avioliittoon aikovat: Heli Kaarina Hokkinen ja Ari Petri Tapani Korhola, KirsiMarianne Nygren ja Esa Olavi Siira.Hautaan siunattu: Eila Montonen 67 v, Kari Olavi Aho 52 v.KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTAKastettu: Manu Valtteri Kulla.Hautaan siunattu: Martti Sakari Siivonen 86 v, Katri Dooris ElisabethWillamo 89 v.LEPPÄVAARAN SEURAKUNTAKastettu: Otso Erkki Juhani Piirainen, Otso Ilmari Matinpoika Rintamäki,Armi Sylvia Toijonen, Joona Valtteri Ekbom, Julia Aleksandra Ekbom, SuloVäinö Ensio Teräväinen, Lauri Ilmari Airola, Aarni Erik Matias Lilja.Avioliittoon aikovat: Mikko Henrik Tapani Heikkinen ja Piia PauliinaKorhonen, Henri Erik Kinnunen ja Milja Marjaana Jokinen, Jarmo JuhaniNiiranen ja Tiina Maria Alanärä.Hautaan siunattu: Reijo Jaakko Tiensuu 79 v, Olga Esteri Nissinen 73 v,Raimo Taneli Tavi 73 v, Aimo Emil Arokko 70 v.OLARIN SEURAKUNTAKastettu: Julia Laura Amanda Kerosuo, Eemil Aapo Oliver Kippilä, JuliusCarl Micael Nordman, Julia Sara Talvikki Sundström, Oskari Aleksi Tukiainen,Leevi Benjamin von Bell, Vanessa Isabella Wuorenjuuri.Avioliittoon aikovat: Annukka Kristiina Ahonen ja Joonas Veli-Allan Krogerus,Henna Liisa Asikainen ja Juho Erkki Junka, Peppi Wilhelmina Wirtanen ja ErikAndreas Puhakka.Hautaan siunattu: Keijo Jaakko Kylänpää 92 v, Emil Unto Rautiainen 91 v,Sirkka Marketta Hammar 68 v, Jyrki Leppävirta 66 v, Pauli Juhani Kyrklund60 v, Juha Petteri Riikonen 43 v.TAPIOLAN SEURAKUNTAKastettu: Matilda Ida Alina Antila, Nora Emilia Reunanen, Elsa Maria LinneaTuomaala, Anna So a Ahokas, Silja Henna Maria Keinänen, Fanny Katri So aVaro, Eetu Viljami Kangas, Thomas Artjom Kinnunen.Avioliittoon aikovat: Sini Marit Susanna Uuttu ja Pasi Antero Hiedanpää,Linda Marjut Blå eld ja Jaakko Ilmari Havola, Pia Maaria Kristina Wistrandja Mika Tapio Alvesalo, Paula Marjaana Spoof ja Mikko Tuomas Piirainen.Hautaan siunattu: Sylvi Marjatta Mattila 91 v, Raija Inkeri Vornamo 80 v,Harry Mikael Kivijärvi 78 v, Annaliisa Hjelt 73 v.ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGKastettu: Mikaela Ulrika Wester, Bianca Linnea Elisabeth Vanamo.Hautaan siunattu: Kaj-Werner Weurlander 75 v, Ruth Ingeborg Åkerlund87 v, Bjarne Olof Lindahl 89 v.RukousPyhä Jumala,tänään kumarrumme palvomaan sinua,olemassaolomme syvin salaisuus.Mutta arkipäivän huolet ja pelotahdistavat meitä,meitä painaa koko elämään kohdistuva uhka.Auta meitä arkeen lähtiessämmeluottamaan sinuun, Isä,kulkemaan sinun askelissasi, Poika,ja elämällämme ylistämään sinua,puolustajamme Pyhä Henki.Onni, missä olet?Juhlat ovat alkamassa. Vien ruusuja vastavalmistuneelle.Naapurin Onnilla on nyt takanaan vuo sienpitkäjänteinen uurastus ja kädessään lääkärin tutkintopaperit.Opiskeluaika on ohi, hymy herkässä ja elämä edessä.Pienestä pojanviikarista on vuosien mittaan kasvanutsalskea mies.Sankaria onnitellessani en voi olla muistelemattaentisiä aikoja – olenhan tuntenut hänet vauvasta asti.Kerran kolmevuotiaana hän oli piiloutunut takapihanmetsikköön, ja äiti kiiruhti hädissään etsimääneksynyttä. Poika löytyi lopulta ison kiven takaa onnettomana,häpeissäänkin – haava polvessa.Äiti puhalsi pipiin ja kantoi helpottuneena lapsensakotiin. Poika tuli iloiseksi uudesta laastarista.Hymyilen ja ojennan kukkani Onnille hieman haikeana.Tästä lähtien hän osaisi varmasti itse hoitaaomat haavansa.Katselen mietteliäänä Onnin olemusta, kun hänvastaanottaa ovensuussa kutsuvieraita. Kunpa hänenonnellisuutensa säilyisi, huokaan, vaikka hyvin tiedän,ettei se voi olla ikuista.Onni tulee, vaihtelee, viipyy tovin ja menee sitten.Ihmiset tavoittelevat, jopa jahtaavat onnea, muttakuitenkin se tuntuu pakenevan tai lipeävän otteesta.Kaikki haluaisivat olla onnellisia, mutta onko pysyväonnen tila edes mahdollinen?”Jos joka päivä kysyy itseltään olenko onnellinen,tulee tietämättään karkottaneeksi onnen luotaan”, lukiovessani teini-ikäisenä.Mahtaisikohan onnen saavuttaa helpommin, josei sitä alkuunkaan yrittäisi tavoitella? Eläisi ja kelluisivain hetkessä, ottaisi vastaan olemisen onnellisuuden.Parasta olisi, jos voisi olla onnellinen arjessa. Silloinonni olisikin piiloutunut aivan tavalliseen päiväänja sen löytäisi kuin sattumalta. Se putkahtaisiesille silloin, kun ei sitä edes odottaisi kokevansa, yllättäisihetken häivähdyksessä. Onni voisi olla vaikkapasekasorron sietokykyä tai tyytyväisyyttä tavanomaiseen.Se voisi lymytä myös läheisten läsnäolossaja ystävän hymyssä.Minulla oli tapana joskus laulaa pikku-Onnille.Pidin häntä sylissä, kun hyräilimme yhdessä: ”Onnenion olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan.Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänenteoistaan.”Uskon ja toivon, että hän vielä muistaa sen.Helena Nurmihelenan2@saunalahti.fiHyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästäja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteenaEsse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo , s-posti: esse.toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksenpituus on 2300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaanmieluiten omalla nimellä.

More magazines by this user
Similar magazines