Esse 03/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 03/2012 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.esse ❘ Espoon seurakuntasanomat ❘ Perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ Tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ Leppävaara ❘ Olari ❘ Tapiola ❘ Kauniainen19.1.2012 ❘ esse3Lapset on meille annettuKysyin lapseltani, mikä on elämässä tärkeää.Nukkuminen ja syöminen, tokaisi väsynyt janälkäinen tytär.Kasvurauha tarkoittaa sitä, että puitteetovat kunnossa. Ei ole krooninen nälkä tai väsymysja ympärillä on aikuisia, jotka pitävät huoltalapsesta. On sopivasti kavereita. Saa olla jaihmetellä oman ikänsä mukaisesti. Kun nämäperusasiat ovat hoidossa, lapsi voi käyttää voimansakasvamiseen ja oppimiseen, elämään.Kasvurauhan turvaaminen on kirkon juurijulkaistun kasvatusstrategian yksi tähtäin.Elämä ei mene aina niin kuin Strömsössä. Espoolaisperheidenkinkeittiöissä mietitään iltaisin,miksi lasta kiusataan, miksi nuori eristäytyytai häipyy omille teilleen. Sosiaalisiin ongelmiinvoi olla vaikea puuttua, vaikka haluaolisi.Tärkeää on seistä lapsensa tai nuorensa tukena,olla läsnä, kantaa kuormaa. On tärkeäämyös osata hakea apua, kun omat keinot eivätriitä.Sitten on niitä keittiöitä, joissa aikuista einäy, tai joissa ei ole voimavaroja miettiä lapsenetua tai kantaa vastuuta edes perustarpeidentyydyttämisestä. Ilman tukiverkostoja lapsi onmaailmassa yksin. Ikävä arvio on, että Suomessaolisi tällä hetkellä noin 50 000 syrjäytynyttänuorta, siis kokonainen ikäluokka.Kati PirttimaaEspoonlahden seurakuntaneuvostonjäsen ja kirkkovaltuutettu,Kotiseurakunta-ryhmäkati.pirttimaa@evl.fiSarjassa kirjoittavat seurakuntienluottamushenkilöt.”Lasten ja nuorten asiaei ole perheidenyksityisasia, vaanmeidän kaikkienyhteinen asia.”Millaiseen messuun?Isoäiti vei minut lapsena joulukirkkoonEspoon tuomiokirkkoon. Muistankynttilät ja ihmispaljouden, juhlavantunnelman, en juuri muuta.Nuorena pyöräilin sunnuntaiaamuisinViherlaaksosta jumalanpalvelukseen.Päädyin aika usein lukemaanraamatuntekstiä tai esirukousta,tuolloin avustaja nykäistiin penkistähetki ennen tilaisuuden alkamista.Siitä se lähti, tie messuun.19.1.2012Tänä vuonna Espoon seurakunnat vahvistavattaisteluaan nuorten syrjäytymistä vastaan.Maija Virtasen ansiokas valtuustoaloite polkaisikäyntiin kolmevuotisen hankkeen, jossamuun muassa koulutetaan nuorille tukihenkilöitä.Siis luodaan juuri niitä tukiverkkoja, jotkapitävät elämän raiteillaan.Syksyllä alkava toiminta tarjoaa paitsi apua,myös mahdollisuuden auttaa. Lasten ja nuortenasia ei ole perheiden yksityisasia, vaan meidänkaikkien yhteinen asia. Yhteiskuntana, kirkkonaja kristittyinä meillä on velvollisuus kantaahuolta heikoimmista.Seurakunnat tekevät jatkuvasti työtä lasten,nuorten ja perheiden hyväksi. Veronmaksajavoi tässä kohtaa iloita: Työ on ammattimaista,henkilöstö koulutettua ja sitoutunutta. Yhteistyökaupungin ja muiden toimijoiden kanssaon tiivistä.Kun lapsi on levännyt, ja vatsa on täynnä, myösmuille elämänalueille on tilaa. Kirkossa kasvurauhaanlisätään fyysisen, sosiaalisen ja henkisentuen lisäksi myös lapsen oikeus pyhään.Lapsella on oikeus hengelliseen elämään, pyhänulottuvuuteen. Myös tässä seurakunnatvoivat olla perheiden tukena ja kumppaneina.Lapset on meille annettu. Heistä on pidettävähuolta kaikin tavoin.Urpu Sarlinurpu.sarlin@evl.fiMyöhempinä vuosina jumalanpalveluksestatuli työ, innostava, kiinnostavaja joskus raskaskin. Vuodetkanttorina ovat näyttäneet toisenpuolen: suunnittelemisen, valmistautumisenja toteuttamisen.Upeita hetkiä ovat olleet musiikillisestirikkaat messut, kantaattimessutja juhlamessut. Raskaampiaovat olleet messut tsunamin jamuiden katastrofien jälkeen.Huippukokemuksia muualla ovatolleet vierailut Lontoon WestminsterAbbey’n messuissa, joissa poikakuorolaulaa upeasti ja urkuri soittaabriljantisti, tavallisenakin sunnuntaina.So whatUutisten mukaan uusi Yle-veroon johtanut kirkosta eroamisiinja ainakin huhutaan, että kallistunutdieselpolttoaine myös johtaisieroamisiin. Hyvässä muistissaon vielä television niin sanottuhomoilta, joka johti suoranaiseenjoukkoeroamiseenkirkosta.Tuntuu, että syy kuin syy kelpaaperusteluksi kirkosta eroamiselle.Juuri tässä mielestäni on kirkon kannalta suuri syy huoleen.Kun syyt eroamiselle voivat olla mitkä tahansa, kertoo sesiitä, että jäsenyys ei todellakaan ole kovin tärkeä. Se ei merkitsepaljoakaan, jos yleensä yhtään mitään.Jäsenyyden vahvistaminen on siis syystä keskeinen teemakirkon kaikilla tasoilla; kirkolliskokouksessa, kirkkohallituksessa,seurakuntayhtymissä, seurakunnissa.Muun muassa tätä taustaa vasten tuntuu hyvin oudolta, suorastaanjärkyttävältä, kun Helsingin seurakuntayhtymänviestintäjohtaja ja seurakuntayhtymän julkaiseman Kirkkoja kaupunki -lehden päätoimittaja viittaa kintaalla herätysliikkeilleja niiden uskollisuudelle kirkolle.Hänen mielestään kysymyksessä on pieni ja marginaalinenporukka, jonka pysyminen tai eroaminen kirkossa eimerkitse juuri mitään.Herätysliikkeiden mahdollista irtaantumista kirkostavoi merkitykseltään kuitata tokaisemalla ”so what”. Viestintäjohtajaesitti ajatuksensa Radio Dein keskusteluohjelmassa.Jos tällaiset ajatukset todella edustavat maan suurimmanseurakuntayhtymän yleistä suhtautumista jäsenryhmiin,jotka tutkimusten mukaan ovat kirkon aktiivisimmat, uskollisimmatja sitoutuneimmat, on vaikea nähdä miltä pohjaltahalutaan käytännössä vahvistaa jäsenyyden merkitystä.Tuskinpa kukaan voi edes kuvitella, että se parhaiten tapahtuisimitätöimällä nyt jäsenyyttä arvostavien ja kirkontyötä aktiivisesti tukevien ihmisten ja järjestöjen panostustaja merkitystä.Vai voiko?Stig KankkonenKirjoittaja on Espoon kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,kirkolliskokousedustaja ja kaupunginvaltuutettu.stig@kankkonen.net5Viime aikoina olen miettinyt, millaiseenmessuun kaikkein mieluitenosallistuisin. Toisinaan sitä kaipaajuhlaa ja rikasta musiikkia, toisinaanistuisi mieluummin pylvään takana,osallistuisi lyhyeen viikkomessuun.Aina en välittäisi kuunnellapitkää saarnaa, mutta ehtoollisellekyllä haluaisin. Toisinaan tarvitseeräväkämpää otetta. Silloin tie viePop-messuun tai Tuomasmessuun.Messu on paikka, jossa JumalanSana ja ehtoollisen sakramenttiovat läsnä. Näiden aarteiden ääreentoivoisi kaikkien löytävän. Messussaon tilaa kuunnella itseään jaJumalaa, miettiä sitä kuka olen,mistä tulen ja minne menen.Kirkossamme on menossa jumalanpalveluselämänkehittämishankeTiellä – På väg. Siinä on mukana lukuisiaseurakuntia eri puolilta Suomea.Espoosta mukana on Espoonlahdenseurakunta.Hankkeen tavoitteena on uusienjumalanpalveluskäytäntöjen kartoittaminenja kehittäminen. Monessaseurakunnassa keskitytään yhteisöllisyyteenja osallisuuteen sekäpyritään saamaan mukaan entistäenemmän seurakuntalaisia ja työntekijöitä.Etsitään läsnäoloa, vuorovaikutustaja Pyhän kohtaamista.Millaista messua sinä kaipaat? Millaiseenjumalanpalvelukseen kutsuisitystäväsi, sukulaiset ja naapurit?Millaista messua haluaisit ollatoteuttamassa ja tekemässä? Vastauksiavoi lähettää osoitteeseenkati.pirttimaa@evl.fi.Uskon ja toivon uudistaja"Martti Lutherin käynnistämällä uskonpuhdistuksella on ollut suuri vaikutus protestanttisten maiden kulttuuriin, politiikkaan ja talouteen",arvioi Luther-tutkija, Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto.Protestanttisten kirkkokuntienisän Martti Lutherinajatukset uskon perusluonteestaja ihmisen pahuudestapätevät tämänkinpäivän maailmassa.Tänä vuonna niistä voikeskustella Tapiolan kirkonLuther-illoissa.Teksti Laura KimariKuva Jukka GranströmVuonna 2017 vietetäänSuomen itsenäistymisen100-vuotisjuhlaa.Samana vuonna on uskonpuhdistuksen– tai neutraalimminreformaation – alkamisen500-vuotisjuhlavuosi.Juhlavuosien osuminenpäällekkäin on historiallinensattuma, mutta suomalaisuudellaja saksalaisen,vuonna 1483 syntyneen augustiinolaismunkkiMarttiLutherin käynnistämälläreformaatiolla on paljon yhteistä.”Luther palasi kristillisenuskon alkulähteille”, sanooTapiolan seurakunnan kappalainen,Luther-tutkija JussiKoivisto. ”Hän ajatteli, ettäainoa keinoa saada synnitanteeksi on uskoa, että ihminenpelastuu yksin Jumalanarmosta.”Kun Luther vuonna 1517naulasi katolisen kirkon uudistamistavaativat teesinsäWittenbergin kirkon oveen,hänen tarkoituksena ei olluthajottaa kristillistä kirkkoasaatika mullistaa eurooppalaistakulttuuria. Näin kuitenkintapahtui.”Reformaatiolla on ollutsuuri merkitys kansallisvaltioidenja -kielten synnyssä.Lisäksi se on vaikuttanut erityisestiprotestanttisten maidenkulttuuriin, politiikkaanja talouteen”, Koivisto sanoo.Lähimmäisestä tulipyhimystä tärkeämpiLutherin ja hänen seuraajiensaraamatunkäännösprojektitkansankielille ja niistäalkunsa saanut kansan sivistystasonnousuovat ehkätunnetuin reformaationseuraus. Luterilaisuudenvaikutuksistaesimerkiksitalouteen japohjoismaisenhyvinvointivaltionsyntyynon puhuttu vähemmän.”Katolisessa kulttuurissapalvottiin pyhäinjäännöksiä,kuten Jeesuksen ristin osiksiväitettyjä puukappaleita,”En ole toistaiseksilöytänyt ketään,jonka teksteissäolisi samanlaistahengellistä syvyyttä.”ja varakkaammat hankkivatniitä itselleen suurilla summilla”,Koivisto kertoo.”Luther hylkäsi pyhäinjäännöstenja ylenmääräisenpyhimysten palvonnan. Hänenmielestään ihminen tuliautuaaksi pikemminkin hoitamallaarkisen työnsä hyvinja auttamalla pulassa olevialähimmäisiä.”Yhteisöllisenvastuunarvostus nousi,ja kun rahaaei mennytpyhäinjäännöstenostamiseen,sitävoitiin käyttäämuuhun taloudelliseentoimintaan.Protestanttisissa maissareformaation juhlavuodenvalmistelut ovat jo käynnissä.Esimerkiksi Helsinginyliopistossa järjestetään elokuussaLuther-tutkimuksenmaailmankonferenssi.Espoossa Lutherin ajatuksiinvoivat kuitenkin tutustuamyös tavalliset ihmiset:Tapiolan kirkossa käynnistyvät25. tammikuuta alkaenLuther-illat, joissa kansainvälisestikinmerkittävätLuther-tutkijat kertovat Lutherinopetuksista eri näkökulmista.Martti Luther oli yliopistonprofessori, joka tunnettiintemperamenttisena jarääväsuisenakin miehenä.Menneet sukupolvet ovatkritisoineet häntä etenkinkielteisestä suhtautumisestajuutalaisia kohtaan.Ihmismielen ja RaamatunLuther joka tapauksessatunsi erinomaisesti.”En ole toistaiseksi löytänytketään, jonka teksteissäolisi samanlaista hengellistäsyvyyttä”, toteaa Lutherinkirjoituksia pahuuden ongelmannäkökulmasta tutkinutKoivisto.Hyviä ajatuksiapahasta maailmastaKoiviston mukaan Lutherinnäkemykset ihmisestä ja uskostaovat tämän päivän väkivaltaisessamaailmassa yhtäajankohtaisia kuin kirjoitusajankohtanaan.”Luther ajattelee maailmanolevan lähtökohtaisestilangennut ja siksi perusolemukseltaanpaha. Langenneessamaailmassa myöskäänihminen ei voi perimmiltäänitse päättää, onkohän hyvä vai paha.”Koiviston mukaan Lutherinkäsitys pahuudesta onnykytieteen valossa kiinnostava.”Psykologis-sosiologisissakokeissa on todettu, ettäryhmäpaineella on suurivaikutus ihmiseen. Useimmattavalliset ihmiset ovatvalmiita käyttäytymään hirviömäisestitoisia kohtaan,kun siihen rohkaistaan tietyllätavalla.”Lutherin mukaan vainsyntisyytensä myöntävä jaPyhän Hengen johdattamaihminen voi tehdä aidostihyviä tekoja.”Pahanakin ihminen onkuitenkin Jumalan luomus,jolle Jumala tahtoo perimmiltäänpelkkää hyvää.”Koivisto sanoo, että Lutherosaa myös lohduttaa lukijaansa.”Luther neuvoo, että ilonpäivänä Kristukseen kannattaasuhtautua esimerkkinä,ja surun päivänä hänetsaa ymmärtää syntisen lohduttajana.”Koiviston mukaan Lutherinkieli on helppolukuistaja ilmaisultaan voimakasta.Hän suosittelee aloittamaanLutherin teksteihin tutustumisen1520 kirjoitetustaKristityn vapaudesta -teoksesta.150 000 uuttakummisuhdettavuosittainVuonna 2010 evankelis-luterilaisessakirkossa kastettiin46 000 lasta. Samallasyntyi yli 150 000 uuttakummisuhdetta, kun uudetkummit sitoutuvat toimimaanvapaaehtoisena kristillisinäkasvattajina.”Huikea määrä ihmisiäsitoutuu vuosittain kastettavankummiksi. Kummiuskoetaan yleensä hyvinmyönteiseksi asiaksi. Kummi-termion otettu käyttöönmonissa muissakinyhteyksissä esimerkiksi hyväntekeväisyydessä.Kristilliselläkummiudella on perinteetjo 100-luvulta”, toteaaMikko Mäkelä Kirkkohallituksesta.Espoo Leppävaaran seurakunnassavietetään vuonna2012 Kasteen vuotta.Teemavuonna iloitaan kasteestaja syvennetään ymmärrystäsiitä.Kirkkohallitus ja LastenKeskus ovat julkaisseet kirjanKummin kaa, joka sisältääeri-ikäisen kummilastenja kummien kirjoituksiakummiudesta.Kirkkohuomataanuutisissa jaotsikoissa hyvinKirkon tiedotuskeskus teettianalyysin Suomen evankelis-luterilaisenkirkonmediajulkisuuden määrästäja laadusta kahden kuukaudenseurantajaksolta syys–lokakuulta 2011.Analyysi osoitti, ettäkirkkoa koskevilla uutisillaon 35-prosenttinen huomioarvomediassa. Noin jokakolmas mediaa seuraavaoli havainnut uutisoinninkirkosta.”Lukua voi pitää erittäinkorkeana, sillä normaalistiorganisaatioiden vastaavahuomioarvo liikkuu15–25 prosentin välillä”, sanooanalyytikko TuomasLahti analyysin tehneestäM-Brainista.Huomioarvo mitattiinsiitä, miten paljon artikkelikokonaisuudessaan käsittelikirkkoa koskevaa aihetta.Kirkko oli yleensä artikkelinpääroolissa, ja keskeisimmätuutisesiintyjät olivatkirkon omia asiantuntijoitaja esimerkiksi piispoja.Maakuntalehdet hallitsevatkirkon mediajulkisuuttayhdessä verkkolehtienkanssa.Seurantajaksolla yksittäisistämedioista enitenkirkollisista aiheista uutisoivatYLE.fi -verkkosivusto,Savon Sanomat, TurunSanomat ja näiden verkkolehdet.


6 esse ❘ 19.1.2012 19.1.2012 ❘ esse 7Valmiina myytävä SATO SenioriKoti ®HUONEISTOESIMERKIT2h+kk, 55 m 2mh. alk. 136 384 €, vh. alk. 357 500 €2h+kk, 53,5 m 2mh. alk. 140 690 €, vh. alk. 355 775 €2h+kk, 42,5 m 2mh. alk. 177 640 €, vh. alk. 348 500 €VApAAT ASunnOT2h+kk, 39 m 22h+kk, 39,5 m 22h+kk, 51,5 m 2vuokra 880 €/kkvuokra 890 €/kkvuokra 1 034 €/kkSATO Vuokraus ja myyntiTapiolaKaupinkalliontie 5, 02100 EspooErinomaisella paikalla Tapiolan keskustassasijaitsevat senioreille tarkoitetut uudetomistusasunnot sopivat moneen makuun. Sisustuksessaon käytetty kolmea erilaista värimaailmaa;kodikasta tammea, tyylikkääntummanharmaata ja valoisaa keltaista ja valkoista.Asunnoissa on seniorivarusteltu kylpyhuoneja osassa myös inva-mitoitetut keittiökalusteet.Kaikissa asunnoissa on parkettilattiat,kaakeloitu kylpyhuone, lasitettu parveke ja automaattinensammutusjärjestelmä.Yhtiövastikkeeseen sisältyvät Helsingin DiakonissalaitoksenHoiva Oy:n hoitajan vastaanotto1 krt/kk sekä senioriryhmätoimintaa talonviihtyisissä yhteistiloissa 2 krt/kk. Lisäksimahdollisuus tilata erillispalveluja Hoiva Oy:ltä.SOvI aIKa ESITTElyllE:Katja Grönroos, puh. 0201 34 4361Merja Tallberg, puh. 0201 34 4312Pirkko Toiviainen, puh 0201 34 4311Vuokrattava SATO SenioriKoti ®Kaikkea maan ja taivaan väliltä.LIIKUNTALOMALLELIIKUNTALOMAT +50-vuotiailleKroatiassa Bracin saarella14.-21.5., 8 pv1090€ alk/hlö/H2Sis. mm. lennot, lauttamatkat, hotellimajoitus2hh, kattava liikuntaohjelmaViron Laulasmaalla27.-30.9., 4 pv229€ alk/hlö/H2Tarkat matkaohjelmat ja lisätiedot:matkapojat.fi/teemamatkatPitäjänmäkiKyläkirkontie 13, 00370 Helsinki2011 valmistuneet senioreille tarkoitetut vuokra-asunnotsijaitsevat kauniilla paikalla lähelläKotikallion palvelukeskusta. Läheiseltäjunaseisakkeelta pääsee sujuvasti Helsinginkeskustaan tai Leppävaaraan monipuolistenpalveluiden äärelle. Asunnot sopivat myös liikuntaesteisille,keittokomeroissa ja kylpyhuoneissaon inva-mitoitetut kalusteet.Vuokriin sisältyy vesimaksu. Vuokravakuus 250 €.Kun vuokrasopimus tehdään vähintään vuodeksi,vakuutta ei peritä. Asukas solmii palvelusopimuksenHelsingin Diakonissalaitoksen HoivaOy:n kanssa. Sopimuksen hinta on 40 €/kk/hlöja siihen sisältyy: hoitajan vastaanotto 1 krt/vko,senioriryhmätoiminta, turvapuhelinvalmius, ensimmäinenpalveluohjauskerta. Lisäksi mahdollisuustilata erillispalveluja Hoiva Oy:ltä.SOvI aIKa ESITTElyllE:Pirkko Toiviainen, puh 0201 34 4311Elielinaukio 2 F, 00100 HelsinkiRISTEILYLLENAINEN KOKONAISUUTENA-risteily Raili Hulkkosen seurassapäiväristeily Tallinnaan 26.4.29€ alk/hlöNainen kokonaisuutena-risteilyllä käsitellään naisen olemustameikistä ja hiuksista aina silmälaseihin. PaluumatkallaRaili Hulkkonen esittelee ja suositteleesopivia kosmetiikkatuotteita merimyymälässäaamupäivän luentojen perusteella.sato.fiLeikin asia.Tilaa:www.kotimaa-yhtiot.fi/tilauksetQueen of Spades -oopperaLähdöt 12.4., 26.4.87€ hlö/H2Manon-balettimatkaLähdöt 3.3., 17.3., 30.3.89€ hlö/H2Puhelujen hinnat: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh+7 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh+17 snt/min. Ulkomaan puhelut hinnaston mukaisesti.Kuninkaankalliossa on nytuusi koti yli sadalle asunnottomalleEspoossa on noin 600 asunnotonta.Lippajärvellä sijaitsevasta uudestaKuninkaankallion asumispalvelukeskuksestareilu sata pitkäaikaisasunnotontaon nyt saanutuuden kodin.Helsingin Diakonissalaitoksellaon kolme kohdetta, joista kaksi sijaitseeHelsingissä ja yksi Espoossa.Helsingin kohteista ensimmäinen,125 asunnon Auroratalo, otettiinkäyttöön 2010. Espoon Lippajärvelläsijaitseva Kuninkaankallionasumispalveluyksikkö avasi ovensa9. tammikuuta. Kuninkaankalliossaon 108 asuntoa.Espoon kaupunki ostaa Kuninkaankalliostapalveluja espoolaisillepitkäaikaisasunnottomille. Espoossalähtökohtana on niinsanottuasunto ensin -periaate: asuntoon kuntoutumisen edellytys. Asu-TEEMAMATKALLE TALLINNAANMaija Poppanen -musikaalimatkaLähtö 17.3.95€ hlö/H2Coppelia-balettimatkaLähtö 5.5.95€ hlö/H2www.askellehti.fiMustalaisruhtinatar-operettimatka My Fair Lady -operettimatkaLähdöt 22.2., 9.3., 20.4.Lähtö 30.5.95€ hlö/H295€ hlö/H2Hinnat sis. 1 yön hotellimajoituksen 2hh aamiaisineen, laivamatkat ja tapahtumalipun.minen perustuu vuokrasuhteeseenja asukkaalle tarjotaan tukea, hoitoaja valvontaa tarpeen mukaan.Osa Kuninkaankallion asukkaistakykenee melko itsenäisestihuolehtimaan asioistaan, osa tarvitseeympärivuorokautista hoitoaja huolenpitoa.Helsingin Diakonissalaitos korostaayhteisöllisyyttä ja ympäristöyhteistyötä.Asumispalveluja järjestettäessätehdään tiivistä yhteistyötälähiympäristön asukkaiden,yritysten ja kaupunginosayhdistystenkanssa.Espoon kaupunki on sitoutunutvaltakunnalliseen pitkäaikaisasunnottomuudenvähentämisohjelmaanja tekee yhteistyötä HelsinginDiakonissalaitoksen kanssa tavoitteidensaavuttamiseksi.Nyt lehtipisteessä.Voit tilata Askelen myös kotiisiTilauspalvelu 020 754 2333 tilauspalvelut@kotimaa.fiRosalinde-balettimatkaLähtö 24.5.99€ hlö/H2Glenn Miller Orchestra -konserttiLähtö 23.2.105€ hlö/H2Carrrmen-tanssiesitysLähtö 5.4.105€ hlö/H2Kampin kappeli valmistuu keväälläNarinkkatorin kupeeseenHelsingin Narinkkatorille kohoavanKampin kappelin rakennustyötovat edistyneet seinien ulko- jasisäverhoiluvaiheeseen.Kappelille on valittu toiminnanjohtajaksiKirkkopalveluidentapahtumapäällikkö, teologianmaisteri, pastori ja nuorisotyönohjaajaTarja Jalli. Kampin kappelinavajaisia vietetään 31. toukokuuta.Hiljentymisen ja kohtaamisenpaikan toiminta on yhteistyötäHelsingin seurakuntien ja kaupunginsosiaaliviraston kesken.Seurakunnat palkkaavat kappeliintoiminnanjohtajan lisäksi kuusityöntekijää: papin, nuoriso- ja diakoniatyöntekijänsekä kolme suntiota.Sosiaalivirastosta Kamppiintulee neljä sosiaalityöntekijää.Kampin kappeli edustaa uuttaluovaa puuarkkitehtuuria ja sentoiminta uudenlaista palveludesignia.Kappeli on osa Helsingin 2012designpääkaupunki -ohjelmaa.Kappelitilan ulkoseinien materiaalinaon suomalainen kuusi, sisäseinättehdään tervalepästä. Kappelitilaanmahtuu istumaan noin70 henkilöä. Varsinaisen kappelitilanlisäksi rakennuksessa on pienetaula- ja vastaanottotilat työntekijöille.Kappelin rakennusvaiheeseenpääsee tutustumaan jo ennen avajaisiapääarkkitehti Mikko Summasenopastamana.Kierroksille mahtuu ennakkoilmoittautumistenperusteellaKeräysluvat: Manner-Suomi 2020/2010/3168, voimassa 2011–2012, myönnetty 15.11.2010, Poliisihallitus.Ahvenanmaa 1107 K12, voimassa 2012, myönnetty 14.9.2011, Ahvenanmaan maakuntahallitus.Kerätyt varat käytetään vuosien 2012–2013 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.Metsänhoitaja Anni Takko toimii kummityössäsekä tiedottajana ja agronomi Heikki Takkoneuvonantajana maataloushankkeissa Nepalissa.”Haluamme vaikuttaa ja toimiaihmisoikeuksien toteutumiseksi”,Anni ja Heikki selittävät innokkaasti.Helsingin Narikkatorille rakennetaan Kampin kappeli, joka edustaa uutta luovaapuuarkkitehtuuria.20 henkilöä kerrallaan.Kierroksia järjestetään lauantaina4. helmikuuta kello 12, 14 ja16. Kierroksille pitää ilmoittautuaennakkoon 2. helmikuuta mennessäosoitteeseen: ysk.kasvatus@evl.fitai p. (09) 2340 2502.Kuva: Jarmo KulonenUskon ABC-illatTervetuloa pohtimaanuskon ydinkohtia joka toinenpe alk. 20.1. klo 18.Poutapolku 3A, Tapiola.Tied. 0500 952474 taisanastasuunta.net.Hoivalla ja kuntoutuksellatukea toimintakykyysi!Tarjoamme monipuolisia kotihoiva-, kuntoutus- jaasumispalveluita pääkaupunkiseudulla. Tilaaammattitaitoinen hoitaja tai fysioterapeuttiomaan kotiisi arkielämän ja itsenäisen selviytymisentueksi, tai tule jakamaan kanssammevirikkeiden rikastuttamaa arkea HoivakotiHarmoniassa.Soita ja kysy lisää!Debora Kotihoito Debora Fysio Hoivakoti Harmonia(09) 4559 0096 (09) 863 1122 (09) 7518 0200Debora Oy, Kaupintie 10, 00440 Helsinki, www.debora.fiTULE MUKAAN AUTTAMAANKirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia2010 – 2012.Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöttarjoaa teemaa tukevia tuotteita,palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu–sinetin alla.Tutustu ja tutki tuotteetwww.pyhapuhuu.fiILMOITUSMARKKINOINTI020 754 2000/vaihdeIlmoitusaineistot:ilmoitusmyynti@kotimaa.fiwww.kotimaa-yhtiot.fi/mediaopasUudet lähetystyöntekijättarvitsevat tukeasiSuomen Lähetysseura kouluttaaja lähettää vuosittain lähetystyöntekijöitäulkomaantyöhön.Tule mukaan tukemaanheitä sekä lahjoituksinettä rukouksin.Tutustu sekä nyt lähteviinettä jo ulkomaantyössä oleviintyöntekijöihimme➤ www.mission.fi/ystavarengas➤ tai soita 09 1297 355niin kerromme lisää.❞Auttaminen on tekoja. Suuria ja pieniä.Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30Puhelut 8,21 snt/puh + 2snt/min matkapuhelimesta + 14,9 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä varattaessa, muutoin 10€. Hinnatovat alk-hintoja /hlö. Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä. Hinnat sis. mahdolliset polttoainelisät. KUVI4808/04/MjMvU SMAL 109395


8 esse ❘ 19.1.2012 19.1.2012 ❘ esse 9tavataan esse.tavataan@kotimaa.fiTapahtumatiedot lähetetään osoitteeseenesse.tavataan@kotimaa.fi viimeistään lehden ilmestymistäedeltävän viikon maanantaina. Toimitusei takaa, että kaikki lähetetyttiedot julkaistaan. Tapahtumatiedotovat myös netissä osoitteessawww.espoolaiset.fi.• Kirkoissa soiSu 22.1. klo 18 Tapiolan kirkossa(Kirkkopolku 6) on Virsilauluilta.Su 22.1. klo 19 Soukan kappelissa(Soukankuja 3) on konserttiMusiikin siivin sellolla ja pianolla.Lukas Stasevskij, sello ja MaijaWeitz, piano. Ohjelma 5 e.• MusiikkiaTo 19.1. klo 17, 18 ja 19 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) on Espoon musiikkiopistonNuoret virtuoosit -pianonprofiilikonsertit.Pe 20.1. klo 19 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) on Tapiola Sinfoniettankonsertti. Ralf Gothóni, pianistijohtaja.Liput 20/15/10 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Pe 20.1. klo 19.30 KulttuurikeskuksenLouhisalissa (Kulttuuriaukio2) Café Louhessa esiintyvätyhtyeet Nordic ja Pelios. Liput18/12 e (+ palvelumaksu) Lippupisteestä,www.lippu.fi.Su 22.1. klo 15 Sellosalin (Soittoniekanaukio1 A) konsertissaesitetään musiikkia Mozartiltaja Brahmsilta.Liput 12/6 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä,www.lippu.fi.Su 22.1. klo16 KauniaistenUudessaPaviljongissa(Läntinenkoulupolku3) onLiedin juhlaa-konsertti. MiaHuhta, sopraano jaIlkka Paananen, piano.Liput 15/10 e (+ palvelumaksu)Lippupalvelusta,www.lippupalvelu.fi tai ovelta.Ke 25.1. klo 19 KulttuurikeskuksenTapiolasalissa (Kulttuuriaukio2) on Kaartin Soittokunnankonsertti Muistojen poluilta. SolisteinaArja Koriseva ja HannuLehtonen. Liput 25 e.• ElokuviaKirja-ale!18.1.–4.2.20129,– 90(norm. 21,69)Sally Ann Wright, Honor AyresLastenkamarin rukouskirja3,– 90(norm. 15,00)Tuomas AkvinolainenUsko ja rukousTutustu laajaan ale-kirjavalikoimaan Kotimaakaupassa.Su 22.1. klo 15 Karatalossa (Kotkatie4) esitetään dokumenttielokuvaTuntematon emäntä unohdetunkotirintaman sotakokemuksista.Näytöksen jälkeen ohjaajaElina Kivihalme kertoo elokuvantekemisestä.Torstaina 19.1. ja perjantaina 20.1.Sellosalissa Earth Voice -konserteissaesiintyy useiden muusikoiden lisäksitanssitaitelija Helena Romppanen.• LapsillePe 20.1. klo 12 Sellon kirjastonlavalla (Leppävaarankatu 9) esitetäänkuvaelma Omituisia otuksiaEspoossa. Suositellaan yli 5-vuotiaille.3,– 90(norm. 13,00)Charles M. ShultzTenavien teologiaa9,– 90(norm. 25,90)KAIKKEA MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ.La 21.1. klo 11–12.15 ja 12.45–14Taidetalo Pikku-Aurorassa (Järvenperäntie1–3) on perheilleNon-stop sirkuspaja, jossa voi tutustuaakrobatiaan ja jongleeraukseen.Ma 23.1. klo 18Sellon kirjastonAkseli-salissa(Leppävaarankatu9)kokoontuuSanataideryhmänuorille.Ilm.sanataide.sellonkirjasto@gmail.com.• NäyttelytSu 22.1. asti HelinäRautavaaran museossa Weegeellä(Ahertajantie 5) on esilläpienoisnäyttely Têt nguyên dányhdestä vietnamilaisten tärkeimmästäjuhlasta. Liput museoalueelle8/10 e, alle 18-v. ja yli 70-v.vapaa pääsy. Avoinna ti, to, ja peklo 11–18, ke klo 11–20 ja la–su klo11–17.Ti 24.1. asti Karatalossa (Kotkatie4) on esillä Kara-Kameroidenvalokuvanäyttely. Avoinna maklo 11–17 ja ti–pe klo 9–17.Tiina Koskimies, Maarit KnuuttilaPappilan puutarhassaKasveja ja kulttuurihistoriaaAurinko kustannus12,– 90(norm. 27,90)Santtu PerkiöOman elämänsä tähtiLahjaksi nuorelleHIETALAHDENRANTA 13, Helsinki | ma-pe 9–17 | p. 020 754 2350 | www.kotimaakauppa.fi• TeatteriaTo 19.1. klo 19 RevontulihallinKahvila Sakarissa (Revontulentie8) esitetään työpaikan ihmissuhteistakertova komedia Sainksmä? Liput 27/23/15 e (+ palvelumaksu)Lippupisteestä, www.lippu.fi.Su 22.1. klo 15 ja ma 23.1. klo 19Kulttuurikeskuksen Louhisalissa(Kulttuuriaukio 2) on KristiinaElstelän 50-vuotistaiteilijajuhlaesitysKrissen mylly. Liput27/23/15 e (+ palvelumaksu) Lippupisteestä,www.lippu.fi.• MuutaSu 22.1. klo 11–15 Villa Elfvikissä(Elfvikintie 4) Suoramyyntisunnuntaissaon mahdollisuusostaa suoraan viljelijältä herkullisialuomutuotteita.Ma 23.1. klo 14–19 Sellosalinlämpiössä (Soittoniekanaukio 1 A)voi luovuttaa verta. Ota mukaanvirallinen henkilötodistus.Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, elleipääsymaksua mainita. Seurakuntientapahtumat ovat sivuilla12–15.9,– 90(norm. 18,90)Kirjojarajoitettumäärä –tilaa heti!Pia Perkiö, Minna L. ImmonenKun ilo läikkyySanoja onnestaErityislasten oikeutus olemassaoloonAnna Rukko kertoo, että syöpädiagnoosinmyötä hänsiirtyi 11-vuotiaana erityislastenjoukkoon. ”Kuka tai millainenon erityislapsi?”, hän kysyy javastaa itse: ”Yleisimmin erityislapseksimääritellään lapsi, jokatarvitsee erityistä tukea ja hoivaa,ts. vammaiset ja pitkäaikaissairaatlapset.Anna kirjoitti aiheesta etiikanminitutkielman. ”Vammaisiaei haluta näkyville”, hän kirjoittaatutkielmansa johdannossa. ”Eikukaan erityislapsista itse osaansavalitse ja jokainen erityislapsiperheluopuisi mielellään kaikista vaatimuksistaanja toiveistaan yhteiskuntaakohtaan, jos heidän lapsensavain kokisi ’ihmeparanemisen’.”Anna Rukon kirjoitus alla tiivistettynä.Lastaan ei voivalitaSuomessa sikiöseulonta on aloitettuvuosikymmeniä sitten; tarkoituson karsia vielä syntymättömienlasten joukosta poikkeavat yksilötpois. Seulontoihin osallistuminenon meillä onneksi vapaaehtoista jaharva odottava äiti ajattelee ultraäänikuvaukseenmennessään tätäpuolta asiasta.Perheemme ystäväpiirissä onlapsia, joilla on liikuntavamma,Turnerin syndrooma, vakava sydänvika.Kaikki he ovat syntyneetvanhemmilleen yllätyksinä eikävammoista ole ollut tietoa odotusaikana.Olisivatko he saaneet syntyä,jos vanhempansa olisivat saaneettiedon riittävän ajoissa? Moniraskaus keskeytetään, koska vanhemmatovat epätietoisia ja huolissaanomasta jaksamisestaan.Yhteiskunnan tulisikin ottaa vanhempienjaksaminen aivan ensisijaisentärkeäksi, jotta tämä ei muodostuisisyyksi olla ottamatta vastaanerityistä lasta.Yhteiskuntamme kertoo jatkuvastisäästöistä ja leikkauksista.Vammainen ihminen maksaa eikähänestä ehkä koskaan tule tuottavaayhteiskunnan jäsentä. Jokainentuntemamme lapsi on kuitenkinvanhempiensa aarre ja maailmantärkein henkilö, eikä häntä voihinnoitella. Lastaan ei voi valita eikähän synny takuulappu kaulassa.Tervekin lapsi voi sairastua taivammautua myöhemmin.Yhteiskunta sallii vanhempienpäättävän erityislapsen syntymästäitsenäisesti. Tilanne, jossavanhemmat joutuvat päätöksiääntekemään, ei aina kuitenkaan oleavoin ja puolueeton. Verneri.netsivustonkeskustelupalstalla eräsvanhempi kertoo, kuinka synnytyslääkäriantoi kommenttinsa tokaisemalla,että ”pois vaan ja uuttatilalle, te olette nuoria vielä”. Samallakeskustelufoorumilla monetäidit puhuvat päätöksen teon mahdottomuudestaja jopa painostuksestakeskeytykseen.Eikö lääkäreiden pitäisi arvostaaja ylläpitää elämää ja rohkaistavanhempia kohtaamaan oma syntyvälapsensa sellaisena kuin häneton tarkoitettu?Sikiöseulonnan etiikkaa tutkineenTurun yliopiston professoriVeikko Launiksen mukaan tärkeääon, että ketään ei syyllistetä seulontojenperusteella tehdyistä päätöksistä.”Minun mielestä päätös hankkialapsi, jolla on todettu kehitysvamma,on yhtä hyvä päätös määrätyissäoloissa ja määrättyjen sairauksienkohdalla kuin päätös keskeyttääraskaus esimerkiksi omanjaksamisen pelossa, lapsen elämänlaadunpelossa tai sen pelossa, ettäyhteiskunta suhtautuu kovin epätoivottavallatavalla tulevaan lapseen.”Erityislapsen syntymä ei ole itsestäänselvää, mutta myös erityislastenjoukossa on eriarvoisia yksilöitä.Osalle lapsista lääkärit ovatmääränneet mm. elvytyskiellon.En tiedä, missä raja kulkee, ja kukasen on asettanut, mutta ystäväpiirissämmeon näitäkin lapsia.Pelkkä tieto elvytyskiellosta aiheuttaasuurta tuskaa vanhemmille.Samoin tuntuu, että kehitysvammaistenkohdalla hoitovirheitä sattuuenemmän kuin tavallisten lastenkohdalla. Viime kesänä luimmelehdistä, kuinka julkisuudestatutun äidin poika kuoli kivuliaasti,koska erityislapsen oireita ei otetturiittävän vakavasti ja hoitoa viivytettiin.KristillinenetiikkaElina Manninen/RodeoVuorisaarnassaan (Matt. 7:12) Jeesustoteaa: ”Kaikki, minkä tahdotteihmisten tekevän teille, tehkääte heille.” ja toisaalla Matteuksenevankeliumissa (Matt. 25:31-46):’Totisesti minä sanon teille: kaikki,mitä olette tehneet yhdelle näistäminun vähimmistä veljistäni,sen te olette tehneet minulle’.Raamatun mukaan Jumala antaaelämän ja vain hänellä on oikeuspäättää se. Kristillisen opetuksenmukaan Jumala on luonutihmisen omaksi kuvakseen ja sitenjokainen ihminen ja hänen elämänsäon pyhää ja arvokasta. Kristillinenetiikka perustuu myös ihmistenväliseen tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin.Vanhan Testamentin Mooseksenkirjoissa asiaa lähestytään toisinja asetetaan ihmiset eriarvoiseenasemaan ominaisuuksiensaperusteella. Jos vammaisella eiole mahdollisuutta päästä alttarille,niin onko hänellä mahdollisuuspäästä taivaaseen?”Lastaan eivoi valita,eikä hän synnytakuulappukaulassa.”Uuden testamentin puolella(Joh.15:14) Jeesus parantaa rammanmiehen, mutta ohjeistaa samaamiestä olemaan tekemättäenempää syntiä, ettei kävisi vielähuonommin. Vammautumisenkatsotaan siis olevan rangaistussynninteosta.Voidaan ajatella, että jokainenelämä, on se sitten kuinka erityistätahansa, on arvokasta ja se onmuotoutunut sellaiseksi kuin onJumalan tahdosta, eikä siihen saisipuuttua eikä sitä päättää.Kristinusko mahdollistaayksilön omat valinnatOman kannan muodostaminenasiasta on vaikeaa ennen kuin päätöstilanteeseenitse joutuu. Olenonnellinen, että ystäväperheidenlapset ovat saaneet syntyä ja heitäon hoidettu. Yhtä paljon surullinenolen niiden lasten puolesta, joilletätä mahdollisuutta ei ole suotu taiheidän elämänsä on jäänyt lyhyeksi.Voimme ajatella, että on Jumalantahto ja kristillisen etiikan mukaistaauttaa, joten lääkärit saavatauttaa pieniäkin keskosia ja kuolemanvaarassaolevia potilaita pysymäänhengissä. Raha ei saa olla esteerityislapsen syntymiselle, vaanyhteiskunnan pitäisi paremmintaata olosuhteet perheille elää erityislastenkanssa.Nykytekniikan kehittyminenantaa ihmiselle mahdollisuuksiapuuttua ja tehdä päätöksiä eettisestiarveluttavissa asioissa. Vanhempienon saatava rauhassa tarkastellatilannetta ja tehdä päätöksensäilman painostusta. Kristinusko onajassa elävä uskonto ja elämäntapa,ja se mahdollistaa yksilön omat valinnattuomitsematta päätöksen tekijää.Ei ole siis tämän asian kanssasuurta ristiriitaa kristillisen etiikanja yhteiskuntamme moraalin kesken.Anna Rukko(uskontotunnille kirjoitettu essee)toimittanut Hannele Koskinen


12 esse ❘ 19.1.2012 19.1.2012 ❘ esse 1319.1.201219.1.201219.1.201219.1.2012TapiolanseurakuntaTAPIOLAPyhäpäivä TapiolassaPyhän Henrikin päivän messu to19.1. klo 19 Tapiolan kirkossa.Piispa Henrik oli uskon opettajaja marttyyri. Ossi Tervonen, ArtoVallivirta.Messu ”Vastaanotolla” su 22.1.klo 10 Tapiolan kirkossa. LiturgiSeppo Holm, saarna Ossi Tervonen,kanttoreina Liisa Malkamäkija Hanna Varis, Tapiolan seurakunnankamarikuoro, kvartettiTapiolan kamarikuorosta. Pyhäkoulumessun aikana. Kirkkokahvit.Otaniemen kappelissa messusu 22.1. klo 11. Saarna ja liturgiaMaija Saario, musiikki KatjaKangas. Kirkkokahvit.Nallekirkko lapsille su 22.1. kello15 Mankkaan seurakuntakodilla(Mankkaantie 2–4 B). Tuooma nallesi kirkkoon. MukanaErika Kallio ja Sanna-Kaisa Ojala.Kirkkohetken jälkeen mehutarjoilu.Virsilauluilta su 22.1. klo 18 Tapiolankirkossa. Kanttori LiisaMalkamäki veisuuttaa.ViikkomessuVastaanotollaArkiaamun pysähtyminen yhteisenrukouksen ja ehtoollispöydänäärellä Tapiolan kirkossa ke25.1. klo 8. Liturgi Seppo Holm,kanttori Sanna-Kaisa Ojala.PäivärukoushetkiTapiolan kirkossa ma–pe klo 12.Luther-illat alkavatVuosi 2012 on Luther-vuosi. Elokuussajärjestetään Luther-tutkimuksenmaailmankonferenssiHelsingissä. Tapiolan kirkollaKirkko ja kirkkoherranvirasto,Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virastoavoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fiwww.tapiolanseurakunta.fiMessu Tapiolan kirkossa su 22.1. klo 10TAPIOLALue lisää yllä.Luther-iltojen sarjaalkaa ke 25.1. klo 18 Lutheraiheistenyleisöluentojen sarja.Kappalainen Miikka Anttilan aiheenaon ”Musiikki hengellisyydenlähteenä ja innoittajana”. Ke1.2. klo 18 TL, kappalainen JussiKoivisto puhuu aiheesta ”Kuinkapahuus kiemurteli maailmaan?”Seuraavat illat 14.3. ja 9.5. Sarjankoko ohjelma: www.tapiolanseurakunta..Kiitos mummopaketeista!Sydämelliset kiitokset kaikille”mummopaketteja” lahjoittaneille.Lahjat toimitettiin ennen jouluasaajilleen Pärnun Eliisabetinystävyysseurakuntaamme.LelukirppisTule myymään omia leluja, kirjojatai urheiluvälineitä. Pöydänvuokra on 10 € (koko n. 120 x70 cm). Pöydän voit varata 040755 6797 ma–pe klo 9–11. Joset tule nyt myymään, tule tekemäänlöytöjä. Kirpputorin tuottokäytetään Pärnun seurakunnanlapsi- ja nuorisotyön tukemiseen.Kirppiksen yhteydessä kirkolla onmyös keittolounas, aikuiset 7 €,alle 12-vuotiaat 3 €.IkämiespiiriVarttuneiden herrojen oma piirikokoontuu Tapiolan kirkolla jokato klo 14. Mukana kirkkoherraAntti Rusama.KohtaamispaikkaKaipaatko keskusteluseuraa kahvikupinääressä? KohtaamispaikkaTapiolan kirkolla joka to klo13–14.30. Yhteyshenkilö diakoniTimo Lounio 050 438 0199.KeskiviikkokerhoKe 25.1. klo 13. Vanhus- ja lähimmäispalvelunliiton puheenjohtajaVappu Taipale puhuu aiheesta”Vanhat ovat voimavara– ikäännytään iloisesti!” Mukanamyös pastori Katja Hero. Kahvitjo klo 12.30.Keskiviikkokerhonkolmen kirkon kierrosTo 9.2. tutustumme oppaan johdollauusiin Viikin ja Mikaelin kirkkoonsekä Helsingin maamerkkiinKallion kirkkoon. Vietämmepäivärukoushetken Kallion kirkossa,minkä jälkeen Maire Varhelavie meidät yhteiselle aterialle.Lähtö Tapiolan uimahallinparkkipaikalta klo 9.30. Paluusamaan paikkaan viimeistäänklo 15. Retken hinta 20 €. Mukanapastori Katja Hero. Sitovatilmoittautumiset 1.2. mennessäkirkkoherranvirastoon p. 80504000.Laulamaan!Tapiolan seurakunnan kuorot etsivätuusia jäseniä. Ota yhteyskanttoreihin (suluissa harjoitusaika):Tapiolan kirkon kuoro, HannuJurmu 040 533 9353 (ti klo18.30)Tapiolan seurakunnan kamarikuoro,Liisa Malkamäki 040 5694445 (to klo 18)Lapsikuoro, Sanna-Kaisa Ojala040 513 0845 (ma klo 18).Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.. Kuorot harjoittelevatTapiolan kirkolla ja esiintyvätmm. messuissa. Muista myösKuoro kaikille joka ti klo 13.30–14.45. Ennakkoilmoittautumistaei tarvita.Tammikuuntaidenäyttely ”Ranta”Yksitoista harrastajataiteilijaaEspoon työväenopistosta tuonäytteille Kreikan-matkan maalaussatoaan10.–29.1. Näyttelyynvoi tutustua Tapiolan kirkonaulassa ma–pe klo 8–21 ja la–suklo 8–18.Diakonia – tukeaelämäänOletko vaikeassa elämäntilanteessa?Diakoniatyöntekijäänvoit ottaa yhteyttä, kun tarvitsettoisen ihmisen tukea. Varaakeskusteluaika numerosta 80504433 tai käymällä diakoniatoimistossaTapiolan kirkolla.NuoretPaheksuva kirahvi -nuorteniltaovelalla ohjelmalla su 22.1. klo16–18 Tapiolan kirkon isossanuorisotilassa. Muuta ajankohtaista:www.paheksuvakirahvi. .Vapaaehtoistyöhön?Kiinnostaako lähimmäisen auttaminen?Espoon seurakuntien yhteinenLähimmäispalvelun peruskurssiOlarin kappelissa maaliskuussa.Katso tarkemmat tiedotYhteiset tapahtumat -palstalta.Nuoret aikuisetOtaniemiJämeräntaival 8Messu su 22.1. klo 11,Maija Saario, saarna ja liturgia,Katja Kangas, musiikki.OlarinseurakuntaMessuSu 22.1. klo 10 Olarin kirkko.Liturgia ja saarna Jarmo Jussila,avustajana Eva Kanerva, kanttorinaMikko Niinikoski. Maksutonkirkkokuljetus Olarin kirkkoon invataksilla.Kuljetuksen tilaus viimeistäänmessua edeltävänäperjantaina klo 12 kirkon vahtimestareiltap. 8050 7751.Su 22.1. klo 12 Matinkappeli.Liturgia ja saarna Jussi Koski,kanttorina Mikko Niinikoski.Su 22.1. klo 14 Hiljaisuudenkappeli, Kauppakeskus Iso Omena.Liturgia ja saarna Juha Virta,kanttorina Sanna Franssila.To 19.1. klo 18 Olarin kappeliiltamessu. Liturgia ja saarnaJussi Koski, kanttorina SannaFranssila.To 26.1. klo 18 Olarin kappeliiltamessu. Liturgia Antti Kruus,kanttorina Sanna Franssila.Kirkkokahvit – kohtaamispaikkasinulleJokaisen messun jälkeen seurakuntatarjoaa Reilun kaupankahvia sekä mahdollisuuden jutellaseurakunnan työntekijöidenja toisten messukävijöiden kanssa.Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.PyhäkouluPyhäkoulu Olarin kirkolla päiväkerhontiloissa kerhosiivessä su22.1. klo 10–10.30. MusiikkipyhäkouluMatinkappelilla su 22.1.klo 12–12.30.Papin Puhelinma–pe 9–21, 040 547 1857.Voit varata keskusteluajan tästänumerosta. Keskusteluaika pyritäänjärjestämään mahdollisimmanpian.Osallistu pienryhmäänLukupiiri kokoontuu MatinkappelinOlohuoneessa to 19.1. klo 18.Illassa käsiteltävinä kirjoina ovatJuhani Ahon Papin tytär ja Papinrouva. Voit tulla mukaan, vaikkaet olisi kirjoja lukenutkaan.Miesten piiri kokoontuu Olarinkirkolla pe 20.1. klo 12.30 PaavoPinomaan johdolla.Hiljaisen rukouksen tunti Haukikappelillake 25.1. klo 12.Raamattupiirit kokoontuvatHaukikappelilla pe 20.1. klo 18,Hiljaisuuden kappelissa perjantaina20.1. klo 12.30, Matinkappelillama 23.1. klo 19 ja Matinkappelillatiistaina 24.1. klo12.30.RaamattuluentosarjaOL ARITule pohtimaan ja kokemaan Jumalanarmoa yhdessä toistenkanssa. RaamattuluentosarjaElämää suurempi armo tiistaisin24.1., 31.1. ja 7.2. klo 18 alkaen.Haukikappelilla. 24.1. aiheenaon ”Kaksi velallista – Kunrakkaus muuttaa ihmisen” (Luukas7:36–50). Luennon alustaapastori, Uudenmaan aluejohtajaIlkka Rytilahti Suomen Raamattuopistolta.Kahvitarjoilu. Luentosarjanjärjestävät Olarin seurakunta,Suomen Raamattuopisto,Agricola-opintokeskus.Sana Soi -iltaOlarin kappelilla ke 25.1. klo 19.Mukana ovat Suomen Raamattuopistoltaevankelista Anne Pohtamo-Hietanenja rovasti Pauli Tuohioja.Olarin seurakunnasta paikallaon pastori Inari Vapaakallio.Iltaa rytmittävät Jumalan Sana,puheet, musiikki ja rukous. Lisäksiillan aikana on mahdollisuuskeskusteluun ja paikalla on kirjojenja äänitteiden myyntipöytä.Laulukoulu Sulo- jasoraäänetMatinkappelilla, Liisankuja 3, keklo 18: 18.1., 25.1., 1.2., 8.2.,15.2. Tiedustelut kanttori SannaFranssila 040 547 1859, sanna.franssila@evl. .OslaKirkkoherranvirasto palvelee osoitteessaOlarinluoma 4, 02200 Espoo ma–pe klo 8–15p. 8050 7000, faksi 420 8160.etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fiMessuunSu 22.1. klo 10 Olarin kirkkoSu 22.1. klo 12 MatinkappeliSu 22.1. klo 14 HiljaisuudenTo 19.1. ja 26.1. klo 18 Olarinkappeli iltamessuOlarin seniorilaulajat aloittaa to19.1. klo 11 Olarin kirkolla. LisätietojaMikko Niinikoski p. 80507758.Ystäväksi yksinäiselle,kaveriksi mummolle?Espoon seurakuntien yhteinenLähimmäispalvelun peruskurssijärjestetään kolmepäiväisenä la3.3. klo 10–15, ke 7.3. klo 17–19.30 ja ke 14.3. klo 17–19.30Olarin kappelissa, Kuunkehrä 4.Kurssille voit tulla tutustumaanlähimmäispalveluun ja pohtimaanomia ajatuksia aiheesta.Kurssimaksu 10 €. Tiedustelut jailmoittautumiset 10.2. mennessäKatja Karvinen 040 773 8715 taikatja.karvinen@evl. .Sinustako tukihenkilö?Etsimme täysi-ikäisiä tukihenkilöitätuen tarpeessa oleville10–14-vuotiaille lapsille ja nuorille.Tukihenkilö tapaa tuettavaasäännöllisesti, tekee yhdessä tavallisiaasioita, tarjoaa turvallistaja välittävää aikuisen seuraa.Osa tapaamisista yhteisiä muidentukiparien kanssa. Seuraavakoulutus 5.2. klo 14–17 Leppävaarassa.Sitoutuminen vuodeksikerrallaan. Haastattelut soveltuvuudenvarmistamiseksi. Kiinnostuitko?Ota yhteyttä ja kysy lisää26.1 mennessä Piia Kanniainen-Anttila040 5591736 tai SariVikström-Kivioja 050 438 0185tai etunimi.sukunimi@evl. . Löydättehtävän myös osoitteestaww.espoonvapaaehtoisverkosto. .Tule mukaanYhteisvastuukeräykseenListakerääjille järjestetään infotilaisuudet,jossa jaetaan keräyslistojaja muuta tarvittavaa aineistoa.Samalla sovitaan keräysalueista:Su 5.2. klo 10 Messunjälkeen Olarin kirkolla (Olarinluoma4). Su 5.2. klo 18 Matinmessunjälkeen Matinkappelilla(Liisankuja 3). To 9.2. klo 18messun jälkeen Olarin kappelilla(Kuunkehrä 4). Keräys alkaa virallisestisu 5.2. Kynttilänpäivänkansainvälisellä messulla. Listakeräyspäättyy pe 20.4.Osallistu keräystalkoisiin, ole mukanaauttamassa. Kerää vaikkaoma taloyhtiösi tai kotisi lähialue.Kotimaisena erityiskohteena onTakuu-Säätiön käynnistämä pienluottohanke.Sen tavoitteena onylivelkaantumisen ennaltaehkäisy.Yhteisvastuun kansainvälisendiakonian kohde on Ugandassatoteutettava pienrahoitustoiminta.Kirkon Ulkomaanapu toimiiUgandassa yhteistyössä LuterilaisenMaailmanliiton kanssa. 10% tuloksesta menee Olarin seurakunnanalueella asuvien ylivelkaantuneidentukemiseen.Listakeräyksen yhdyshenkilöt:Haukilahti: Annikki Penttinen050 357 3558. Niittykumpu: EevaWilkus 855 7367, 040 5082710. Olari ja Matinkylä: Olli Forsström803 1729, 040 760 3302.Nuoret: Antti Malinen 041 5398778.Etelä-EspoonkirkkovaellusSu 22.1. klo 16–20 Etelä-Espoonkirkkovaellus (reitti n. 3 km): aloitustilaisuusja lähtörukous, Tapiolanort. kko (Kaupinkalliontie6), ortodoksinen rukouspalvelusklo 16. Vaellus Espoon Helluntaikirkolle(Luomanportti 8), jossaosallistuminen portugalilaiseeniltaan, rukoushetki. SiirtyminenOlarin ev.lut. kirkolle, (Olarinluoma4), n. klo 18 vesper(kat.) ja päätöstilaisuus. Keskusteluaiheesta: Evankeliointi erikirkkojen näkökulmasta. Alustuksia,iltatee.EspoonlahdenseurakuntaMessutMessu su 22.1. klo 10 Espoonlahdenkirkossa, saarna ja liturgiaJouni Turtiainen, avustavapappi Olli-Pekka Ylisuutari, kanttoriHelena Yli-Jaskari, urkuri EljaPuukko. Toripiiri kutsuu kirkkokahveille.Messu su 22.1. klo 17 Soukankappelissa, saarna ja liturgia Olli-PekkaYlisuutari, kanttori TimoLonka.Tuomasmessu su 29.1. klo 17Soukan kappelissa, saarna ja liturgiaAnne Blomqvist, musiikkigospelryhmä Nardus. Mahdollisuusyksityiseen rippiin ennenmessua klo 16 alkaen. IltateePyhän HenrikinmuistopäiväRukoushetki to 19.1. klo 8.50 jaraamattuluento klo 18 Espoonlahdenkirkossa.ToToTavataan taas TorstaiTorilla. Toritursuaa tavaraa, tule tonkimaanja tinkimään. Kirppis on avoinna19.1.–24.5. torstaisin klo 14–17os. Kastevuorenkuja 4 C. Kevääneka lauantaitempaus 28.1.klo 10–14. Jos ovella on lappuOPEN–AUKI, astu rohkeasti sisään.Tuotto Petroskoin invalidilapsilleja -nuorille. Tied. Eila-RiittaKämppi 050 593 1412.Raamattualuihin ja ytimiinAatamin aikaisia juttuja tähänpäivään tuo kirkkoherra JouniTurtiainen Espoonlahden kirkolla.To 19.1. klo 18 aiheena Kannattaajuhlia. (3 Moos 16–27).Keskustelua jatketaan iltateenäärellä.Laiva on lastattu…Laituri-iltaan kutsutaan kaikki itsensänuoreksi aikuiseksi tuntevat.Tule pohtimaan uskoon, kristillisyyteenja elämään liittyviäteemoja kerran kuussa Iivisniemenseurakuntakodille, ostarille,os. Iivisniemenkatu 3. Tarjolla onkeskustelua, musiikkia ja rukoustaruumiin ravintoa unohtamatta.Su 22.1. klo 18 kirkkoherra JouniTurtiainen alustaa aiheesta”Nuori aikuinen seurakunnassa”(Jer. 1:7–9).Musiikin siivin sellollaja pianollaKonsertti su 22.1. klo 19 Soukankappelissa: Lukas Stasevskij,sello ja Maija Weitz, piano,säveltäjäniminä mm. Schubertja Schumann. Vapaa pääsy, ohjelma5 €.PosliininmaalausryhmäMa klo 12–15 Soukan kappelissa.Ryhmä kokoontuu viikoittain,yhteyshenkilö Päivi Sievinen 050594 1115.Piirit pyörivät…Äiti Teresa -piirissä autetaanESPOONL AHTILue lisää alla.Intian köyhiä valmistamalla villalangoistatilkkupeittoja ja rikkinäisistälakanoista sidetarpeitati 24.1. klo 18 Espoonlahden kirkolla.Puhtaita lakanoita ja lankojaotetaan vastaan. Tied. TeijaMoilanen 040 728 7478.Soukan lähetyspiiri ke 25.1. klo11.45 Soukan kappelilla.Raamattu-lähetyspiiri ke 25.1.klo 12.30 Iivisniemen seurakuntakodissa.KaskimiehetTule Kaskimiesten iltaan ke 25.1.klo 19.15 Kaskikappeliin, Kaskipiha3. VTT:n erikoistutkija JuhaniLaurikko esitelmöi bioautoistaja niihin liittyvistä aiheista kutenE10, RE85 ja erilaiset biodieselit.Tarjolla pientä iltapalaa. Tied.Jussi Sehm 050 309 0577.Gospelryhmä Nardusmusisoi rytmikkäästi laulaen jasoittaen keskiviikkoisin klo 18Espoonlahden kirkolla. Ryhmä onmukana Tuomasmessuissa sekäSanan ja rukouksen illoissa. Tulemukaan kuoroon tai bändiinylistämään, rukoilemaan ja iloitsemaan.Ole arkienkeliTule Espoonlahden kirkolle ke25.1. klo 18.30 kuulemaan Yhteisvastuusta.Tänä vuonna keräysvaroinmyönnetään pienluottojakotimaassa taloudellisissavaikeuksissa oleville ja Ugandassatoimeentulon rakentamiseksi.Kerääjät siunataan su 5.2. klo 10messussa. Tied. 0400 936 621tai britta.blomberg@gmail.com.Sinkkuilta”Jeesus auttaa hädässä” – seuraavanpyhän saarnatekstiä pohditaanyhdessä pastori AnneBlomqvistin kanssa la 28.1. klo18 Espoonlahden kirkolla.Bibliodraamaryhmäkokoontuu la 4.2. ja 3.3. klo10–16 Kaskikappelissa. Aiheet:”Laupias Samarialainen” ja ” Betesdanlammikon ihme”. OhjaajinaAnne Blomqvist, Helena Hukkaja Vappu Nieminen. Ruokamaksu5 €. Ilm. ma 23.1. mennessävappu.nieminen1@saunalahti.tai 040 834 4816.Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu 8, 02320 Espoo.Virasto avoinna ma–pe klo 8–15, p. 8050 6000.Toimitus- ja tilavaraukset ma–pe klo 9–15 p. 8050 6627etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoonlahdenseurakunta.fiKaskimiestenbioautoiltake 25.1. klo 19.15 KaskikappeliVieraana VTT:n erikoistutkija Juhani LaurikkoTässäkö tämäelämä on?Tule Alfa-kurssille pohtimaankristinuskon perusasioita. Alfatalkavat kirkolla ma 6.2. klo18.30 ja ti 7.2. klo 10. Ryhmäkokoontuu kerran viikossa, 11kertaa. Kurssi koostuu yhteisistäaterioista, alustuksista ja keskusteluistaryhmissä sekä yhdestäviikonlopusta. Kurssi onilmainen, ruokailusta vapaaehtoinenmaksu. Tied. ja ilm. 27.1.mennessä inkeri.oinonen@evl.tai 050 583 6883.ESPOONL AHTIKevättärppejäTaaperokirkkoTenorissimo-konserttiLaskiaismyyjäisetKevätmyyjäisetOnnenpäiväLue lisää vieressä.Sururyhmä läheisensämenettäneillealkaa 15.2. Kokoonnumme keskiviikkoisinSoukan kappelilla,Soukankuja 3, kello 18–19.30.Tapaamisia on seitsemän kertaa,joka toinen viikko. Ryhmääohjaavat pastori Auli Tamminen050 374 4826 ja diakonissa PirjoHagmark 040 547 1848. Ilm.ja tied. ohjaajille.Lähimmäispalvelunperuskurssijärjestetään kolmepäiväisenä la3.3., ke 7.3. ja ke 14.3. Olarinkappelissa, Kuunkehrä 4. Kurssillevoit tulla tutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaanomia ajatuksia aiheesta. Kurssimaksu10 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset10.2. mennessä040 773 8715 tai katja.karvinen@evl..LeirielämääTalvileiri kutsuu esi–2-luokkalaisia10.–12.2. Velskolaan ulkoilemaan,pelaamaan, hiljentymäänja syömään hyvää ruokaa montakertaa päivässä – kaikki tämäsisältyy hintaan 30 €. Lisätiedotwww.sodesode. tai stella.bjorkholm@evl..Talvihuba = talviloman parasleiri. Espoonlahden ja Leppävaaranseurakuntien yhteinen leiri7.–8.-luokkalaisille Hollolan Siikaniemessä20.–24.2. Ohjelmassalaskettelua, ratsastusta taimuuta talvihubaa sekä rentoayhdessäoloa. Leirin hinta 80 €, lisäksihubailun maksut sekä mahdollisetvarustevuokrat. Lisätiedotwww.sodesode. tai stella.bjorkholm@evl. .KevättärppejäTaaperokirkko su 12.2. klo 16Espoonlahden kirkossa.Laskiaismyyjäiset la 18.2. klo11–14 Soukan kappelissa.Kansainvälisen naistenpäivänilta to 8.3. klo 18 Espoonlahdenkirkossa.Psalmiretriitti-konsertti su11.3. klo 19 Soukan kappelissa.Rakkauden ilta la 17.3. klo 16Soukan kappelissa.Hääiltapäivä su 18.3. klo 13 Espoonlahdenkirkossa.Vauvakirkko su 25.3. klo 16 Espoonlahdenkirkossa.Onnenpäivä la 24.3. klo 10–14Soukan kappelilla.Kevätmyyjäiset la 31.3. klo 11–14 Espoonlahden kirkolla.Ein Deutsches Requiem su 1.4.klo 19 Espoonlahden kirkossa.Praise Night – ylistyksen ilta ke18.4. klo 18.30 Espoonlahdenkirkossa.Kevätkirppis la 21.4. klo 10–13Espoonlahden kirkolla.Tenorissimo-konsertti su 22.4.klo 19 Espoonlahden kirkossa.Musiikkikertomus Zooppera ti24.4. klo 18 Espoonlahden kirkossa.Soden 10-vuotisjuhla la 28.4.klo 13–23 Sodessa.Toivelauluilta ke 2.5. klo 18.30Espoonlahden kirkossa.Pirkko Jalovaaran rukousilta ke16.5. klo 18.30 Espoonlahdenkirkossa.Nuoretwww.sodesode., Sode – Soukanostarilla.KauniaistenseurakuntaKauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen.Kirkkoherranvirasto avoinna ma–pe klo 9–14, to klo 9–16 (sulj. klo 11.30–12) p. 512 3710. etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fiMessuSu 22.1. klo 10 kirkossa, saarnaAnna-Kaisa Tuomi, liturgia MauriVihko ja kanttorina Teija Palolahti.Espoonlahden srk:n kirkkokuoroavustaa, joht. Timo Lonka.Kirkkokahvit.InternationalFamily ClubSundays between 4pm–6pm atSebastos.Vartin hartaus jamaanantaikahvilaMa 23.1. klo 12.45 hartaus ja klo13–15 kahvila Sebastoksessa.Hyvän tuulenystäväkerhoTi 24.1. klo 13 yläsalissa. ”YstävyysseurakuntammeVirossa”,Mauri Vihko.Yhteiset tapahtumatDiakonian retkipäivä to 2.2Hilan leirikeskuksessa kaikillevirkistystä kaipaaville. Mahdollisuussaunoa, ulkoilla, hiljentyäja osallistua yhteiseen ohjelmaan.Hinta 10 € sis. kuljetuksenja ruoan. IlmoittautumisetEspoon tuomiokirkkoseurakuntaan20.1 mennessä p. 80503503, etusijalla ensikertalaiset.Bussiaikataulu: klo 8.30Hotelli Glo, Leppävaarankatu1; 8.45 Tapiola, Stockmanninpysäkki Merituulentiellä; 8.55Olarin kirkko, Olarinluoma 4;9.05 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu8; 9.20 Espoon keskus,Vieraskuja 1. Kotiinlähtön. klo 15.OL ARIke 25.1. klo 19Olarin kappelievankelista AnnePohtamo-HietanenPunainen lankaKe 25.1. klo 14.30 mielenterveyskuntoutujienryhmä keskiviikkoisinSebastoksessa.EkumeeninenrukouspiiriKe 25.1. klo 18.30 alatakkahuoneessa.Keskustelevat naisetkirkollaTo 26.1. klo 14–15.30 alatakkahuoneessa.Aiheena ”Toivo”, mukanaAnna-Kaisa Tuomi.Perhekerhotalkavat helmikuussa.Sinkkuilta. ”Jeesus auttaahädässä” – seuraavan pyhänsaarnatekstiä pohditaan yhdessäpastori Anne Blomqvistinkanssa la 28.1. klo 18 Espoonlahdenkirkolla.NäkövammaisetHyvä mieli – iloa elämään-vertaisryhmä pääkaupunkiseudunnäkövammaisille 8krt. keskiviikkoisin alkaen 1.2.klo 13–15 Myyrmäen kirkossa,Uomatie 1, Vantaa. Ryhmässäetsitään hyvää mieltä elämäänkeskustellen, rentouen, liikkuenym. Ohjaajina diakonissatTerhi Suonsivu ja Tarja Huttunen,jolle voi ilmoittautua 23.1.mennessä 040 734 7715 tai8050 2340.rovastiPauli TuohiojaIltaa rytmittävät Jumalan Sana, puheet, musiikki ja rukous.Illan aikana mahdollisuus keskusteluun. Paikalla on kirjojen jaäänitteiden myyntipöytä. Järjestää Olarin seurakunta jaSuomen Raamattuopisto


14 esse ❘ 19.1.2012 19.1.2012 ❘ esse 1519.1.201219.1.201219.1.2012EspoontuomiokirkkoseurakuntaEspoon tuomiokirkkoKirkkopuisto 5Messu su 22.1. klo 10, "Eivätterveet tarvitse parantajaa, vaansairaat". Liturgia ja saarna TuijaFilppula, avustava pastori RaigoLiiman, urkuri Eeva Jurmu, kanttoriAnna-Liisa Haunio. Messuunkutsutaan erityisesti itsensä eritavoin sairaiksi tuntevia ja uskoltaanheikkoja.Messu su 29.1. klo 10. PiispaMikko Heikan lähtösaarna.Espoon tuomiokirkonseurakuntataloKirkkoranta 2Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.Pyhäkoulu su 22.1. klo 12.Eläkeläiskerho to 26.1 klo 13.Asiaa liikunnasta ja sen merkityksestäihmisen kunnon ylläpitämiselleja terveydelle, Hanna Björkmanja Esa Yletyinen.Naiskuoro Lukkarit harjoitus to26.1. klo 18.30. Tied. Marja-LiisaTalja 040 546 5192.TUOMIOKIRKKOAuroran kappeliHeiniemenpolku 1”Kuusi vuoropuhelua Raamatusta”-keskustelusarja alkaa to19.1. klo 19 Teologisessa opintopiirissä.Lähtökohtana: ”Liberaalejaemme ole, konservatiiveiksiemme tule, olkaamme siis…” Illanaiheena ”Ainakin kaksi luomiskertomusta”,professori Antti Laato.Sarjan vakiokeskustelijana opetusneuvosKalevi Virtanen. Kahvitarjoiluklo 18.30. Lue ennakkoteksti:www.espoontuomiokirkkoseurakunta..Viherin veikkojen venytys- ja tasapainojumppatorstaisin klo 11.Kappelilounas torstaisin klo 12.Alkuhartaus, aterian hinta 4 €.Pappi paikalla to klo 12–13.Pyhäkoulu su 22.1. klo 12.Raamattu-rukouspiiri ti 24.1. klo18.30.Rukouspiiri ke 25.1. klo 18.Ompeluseurat to 26.1. klo 17.Auroran lapsikuoron harjoitustorstaisin klo 15.30–16.30. Tied.kanttori Lea Waaraniemi 040 8319099.Perhekerho: perjantaisin klo 10–11.30 ja maanantaisin klo 10–11.30.Vauvaperhekerho ke 25.1. klo10–11.30 Tallipojan kerhotilassa,Tallipojankuja.Ikonipiireistä tiedustelut ohjaajaTarja Rae 040 531 1050.Nuoret: perjantaisin Lujiksenraamis klo 18–19, Lujakalliokahvilaklo 19–23. Isoskoulutus ti24.1. klo 17.30–19 ja ke 25.1. klo17.30–19.Nuorten Lujis-messu pe 27.1. klo20.30. Liturgi Heikki Marjanen.Cafe Aurora ja Yhteisvastuupuotiavoinna ma–pe klo 10–14.Myynnissä tuotteita Yhteisvastuukeräyksenhyväksi.Lue lisää toiminnastamme www.espoontuomiokirkkoseurakunta. > Seurakunta-alueet > Aurora.Kalajärven kappeliRuskaniitty 3Iltamessu su 22.1. klo 16. ”Uskoakovai ei?” Liturgia ja saarna KirsiMuurimäki, kanttori Lea Waaraniemi,avustamassa seurakunnanvapaaehtoisia. Ennen messua jätetytesirukoukset huomioidaanmessussa. Lapsille pyhäkoulu.Kirkkokahvit.Ylistys- ja Rukousilta perjantaisinklo 19.Eläkeläisten kerho to 26.1. klo10.30.Perhekerho ma 23.1. ja ke 25.1.klo 10–11.30.Nähdään messussasunnuntaina 22.1.klo 10 Espoon tuomiokirkkoklo 12 Suvelan kappeliklo 12 Viherlaakson kappeliklo 14 Rinnekappeli, jumalanpalvelusklo 16 Kalajärven kappeliVauvaperhekerho perjantaisinklo 9–11.30.Diakoniapalvelun ajanvarausPäivi Pakkanen 040 531 1042.Kauklahden kappeliKauppamäki 1Puuhapaja lähetyksen hyväksipe 20.1. klo 9.30–12.30. Tied.Merja Lehtisalo 050 438 0176.Pyhäkoulu su 22.1. klo 12.Eläkeläisten keittoruokailu ti24.1. klo 11–12.30. Hinta 3€.Raamattualustus Isä meidän-rukouksen pyyntörukouksesta ti24.1. klo 18.30, Marja-Liisa Nokelainen.Lapsikuoro Kielot torstaisin klo15–16. Tied. Sheldon Ylioja 040590 0730.Vauvaperhekerho ma 23.1. klo13–15.Perhekerho ti 24.1. klo 10–11.30.Meidän Viro – Holger ja MariliisSiigartin -yhteisnäyttely ma–ke22.2. asti klo 10–19 tai sop. mukaan050 438 0187.Kappelipalloilijoiden lentopalloatiistaisin klo 17–18.30 Mikkelänkoululla, Lanttikatu 7.Jmies-ilta to 26.1. klo 19. Vainmiehille. ”Mies ja vallankäyttö”,TT Eero Junkkaala. Mukana HannuKiili, Martti Kinnunen, Ari Kunnamoja Jmies-soitinryhmä. Kahvitarjoiluklo 18.Laaksolahden kappeliYlänkötie 16Perhekerho perjantaisin klo 10–11.30.Pyhäkoulu su 22.1. klo 12, vanhakappeli.Eläkeläiskerho ma 23.1. klo 13,pastori Mari Mathlin.Avoin Kahvila ti 24.1 klo 9–11vanhan talon Peräkammarissa.Avoinna joka tiistaina.Korot-keskusteluryhmä ti 24.1klo 9.30–11 vanhan talon Peräkammarissa.Juttuseuraa kaipaavienkohtaamispaikka kahvikupposenäärellä.NestoriAsemakuja 2Nuoret perjantaisin: Luja KallioRaamis klo 18–19 ja Luja Kallio-kahvila klo 19–23. Isoskoulutusti 24.1. klo 17.30–19.Kanerva-kerho paluumuuttajilleto 19.1. klo 13–15, Liilia Reelo.NiipperiYläjuoksun kerhotilaPyhäkoulu su 22.1. klo 12.Nupurin kappeliBrobackantie 1–3Eläkeläiskerho to 19.1 klo 10.30,Hannu Mäenpää.Keskiviikon kohtaamispaikka ke25.1. Retki Päivälehden museoon(Ludviginkatu 2–4, Helsinki) kimppakyydeintai julkisilla. Opastettukierros alkaa klo 13. Perusnäyttelyja Juhani Aho, lentävä lehtimies.Perhekerho ke 25.1. klo 10–11.30.RinnekappeliRinnekodintie 6Jumalanpalvelus su 22.1. klo 14.Suvelan kappeliKirstinpiha 3Messu su 22.1. klo 12. Liturgia jasaarna Marja Malvaranta, kanttoriEeva Jurmu. Kirkkokahvit. Messunaikana pyhäkoulu.Eläkeläiskerho to 19.1. klo 13.Raamattupiiri to 19.1. klo 12Keski-Espoon asukas- ja nuorisotilaSentterissä (Kirstintie 11).Ohjaaja Pentti Laukkanen. OmaRaamattu mukaan.Khmerinkielinen pyhäkoulu jatanssiryhmä su 22.1. klo 14–16.Urdunkielinen pyhäkoulu su 22.1.klo 14–16.Diakoniaruokailu ti 24.1. klo12.15–13.15. Hinta 2 €.Torstaipiiri to 26.1. klo 15–16.Vertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujille.Tied. Maarit vanSanten 050 438 0189.Monikulttuurinen perhekerho”Aurinkoinen” torstaisin klo 10–11.30.Vauvaperhekerho ”Suvelan suloiset”ti 24.1. klo 13.30–15.Suvelan lapsikuoro torstaisin klo16–17. Tied. kanttori Eeva Jurmu040 548 0466, eeva.jurmu@evl. .Lauluryhmä maanantaisin klo18.30. Lauletaan tuttuja, Gospeltyyppisiälauluja omaksi ja toistenkiniloksi. Ryhmää ohjaa musiikinyo Tuomo Sorri 044 0882082. Tule rohkeasti mukaan."Inkerinsuomalaisten elämäämeillä ja maailmalla" su 29.1.klo 14. Tule kokemaan yhteyttävaikeista oloista Suomeen muuttaneidenihmisten kanssa.Tea & Fellowship Sat Jan 28 at3 pm. A group for anyone whowants to speak English, make internationalfriends and learn moreabout the Christian faith. Formore information contact PastorMari Mathlin, mari.mathlin@evl. ,t. 050 438 0182.TUOMIOKIRKKOKirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fiKuusivuoropuheluaRaamatustaTuomarilan asemaTuomarilantie 4Perhekerho ”Pörriäinen” perjantaisinklo 10–11.30.Venäjänkielinen shakkikerhotorstaisin klo 16, alk. 19.1.Teräskukat ti 24.1. klo 13. Virikkeellineneläkeläiskerho. Tied.Maarit van Santen 050 4380189.Raamattupiiri to 26.1. klo 18.Raamatun ensi kertaa avaavilleja kokeneemmille lukijoille. Lähdetääntutustumismatkalle Raamatunihmeelliseen maailmaan jalöydetään siitä uusia ulottuvuuksia.Lisätiedot Anu Ristimäki 040542 5182.Pyhäkoulu su 29.1. klo 11.Viherlaakson kappeliViherkalliontie 2Messu su 22.1. klo 12. ”Jeesusherättää uskon” Saarna ja liturgiaMari Mathlin, kanttori Anna-Liisa Haunio.Kappelilounas ti 24.1. klo 12–13.Kaikille avoin. Hinta 4 €. Alkuhartaus,Mari Mathlin.Rukouspiiri ke 25.1. klo 18.30.Perhekerho torstaisin klo 10–11.30.Kuusi vuoropuheluaRaamatustaAuroran kappelin teologisen opintopiirinuusi keskustelusarja ”Liberaalejaemme ole, konservatiiveiksiemme tule, olkaamme siis… Kuusi vuoropuhelua Raamatusta”alkaa to 19.1. klo 19. Illanaihe: ”Ainakin kaksi luomiskertomusta”,professori Antti Laato.Vuoropuhelusarjan vakiokeskustelijanaopetusneuvos Kalevi Virtanen.Kahvitarjoilu klo 18.30.Lue ennakkoteksti: www.espoontuomiokirkkoseurakunta..Uusi keskustelusarja Raamatusta alkaa19.1. klo 19 Auroran kappelissaVieraana professori Antti Laato:”Ainakin kaksi luomiskertomusta”Keskustelukumppanina opetusneuvos Kalevi Virtanen.TUOMIOKIRKKOLue lisää yllä.KappelipalloilijatKevätkauden lentopalloillat tiistaisinklo 17–18.30 Mikkelän koululla,Lanttikatu 7.Alakoululaistenkerhoissavielä tilaa. Suvelan kappeli: Venäjänkielinenkerho ma 17–18.30;Kokkikerho 4–7 lk ma klo 17–19,1–3 lk ti klo 17–19 ja 1–3 lk ke klo17–19; Askartelukerho 2–6 lk toklo 17–18; Tyttökerho 2–5 lk toklo 17–18. Kauklahden kappeli:Kokkikerho 4–6 lk ma klo 17–19.Tuomarilan asema: Kokkikerho1–2 lk ma klo 17–19 ja ti klo17.30–19.30, 3–4 lk ke 17–19.Nestori: Warhammerkerho 4–7 lkma 16.30–18; Puuha- ja kuvataidekerho2–5 lk ke klo 17.30–19;Askartelu ja käsityökerho 3–7 lkto 17–18; Peli ja pienoismallikerho3–7 lk to klo 17–18. Lisätiedotja ilmoittautumiset www.lujakallio..Raamattuvuosi 2012Millä kielellä haluat lukea Raamattua?Espoon tuomiokirkkoseurakuntahaluaa helpottaa Raamattujensaatavuutta erikielisille espoolaisille.Omalla äidinkielellä painettuRaamattu voi olla myös tervetullutlahja, jonka kuka tahansa voi ostaaesimerkiksi naapurissa asuvalletai muuten tutuksi tulleellemaahanmuuttajalle. Seurakuntammekirkkoherranvirastossa(Kirkkokatu 10, ma–pe klo 8–15)voi tutustua tarjolla oleviin erikielisiinRaamattuihin, joita voi ostaaedullisesti kirkkoherranvirastosta.Raamattuja myydään vain yksittäin,ei jälleenmyyntiin.Kaksi hyväntekeväisyyskonserttiaElämästä Musiikkia, MusiikistaElämää -hyväntekeväisyyskonserttipe 27.1. klo 19 Espoon tuomiokirkossaEtiopian äitien ja perheidensekä Nepalin vammaistenlasten hyväksi.Hyväntekeväisyyskonsertti su29.1. klo 15 Kauklahden kappelissaystävyysseurakunta Kosenhyväksi.Diakonian retkipäiväto 2.2 Hilan leirikeskuksessa kaikillevirkistystä kaipaaville. Tarkemmattiedot Yhteiset tapahtumat-palstalla.ÄitilomanenVirkistystä ja lepoa kaipaaville äideille4.–5.2. Hilassa. Ulkoilua, liikuntaa,hiljentymistä. Leirillä käsitelläänmyös aihetta "Keskeneräinen?!".Leirin hinta 40 €, omatliinavaatteet. Tiedustelut ja ilmoittautuminenOuti Wenell p. 80503584 tai outi.wenell@evl. .Solmuja parisuhteessa-kurssivaikeassa tilanteessa oleville pareille,jotka haluavat pysähtyä tarkastelemaansuhdettaan. Kurssiei ole pariterapiaa ryhmässä,vaan tavoitteena on antaa rakenne,jolla parit voivat itse ohjatustikäsitellä omaa kriisiään ja edetäratkaisuprosessissa ohjaajientuella. Kokoontumiset 4 iltana ja2 lauantaina 27.2.–14.5. OhjaajatOuti Wenell ja Elina Huttunen.Kurssin hinta 100 €/pari sis. kurssimateriaalinsekä iltakahvit jalauantaina lounaan. Tiedustelut jailmoittautumiset 1.2. alkaen ElinaHuttunen p. 8050 3518.Sururyhmäläheisensä menettäneille keväänajan Kauklahden kappelissa(Kauppamäki 1) keskiviikkoisin8.2 alkaen (15.2., 7.3., 21.3.,4.4., 18.4. ja 2.5.). Ohjaajina diakoniPauliina Alanko ja pastoriPirkko Nurminen. Ilmoittautumiset29.1. mennessä Pirkko Nurminen040 567 4420.Lähimmäispalvelunperuskurssikolmepäiväisenä la 3.3., ke 7.3.ja 14.3. Olarin kappelissa, Kuunkehrä4. Tule tutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaan omiaajatuksia aiheesta. Kurssimaksu10 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset10.2. mennessä Katja Karvinen040 773 8715, katja.karvinen@evl..UnelmakammariKirpputori ja kahvila – kaikenkansan kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu8. Avoinna ma10–13 ja to 10–18.Peittopajassa ma klo 13–15 kudotaanÄiti Teresa -peittoja Intiaan.Tied. 040 513 0862.Päivystävä pappiarkisin klo 9–18 p. 8050 3501.Perheillepuhelinpäivystysti klo 10–12. Keskusteluapuaajanvarauksella perheen, parisuhteenja vanhemmuuden kysymyksissä,p. 8050 3583 ja8050 3584.Diakonian ajanvarausEspoon keskus 040 513 0862ja 040 736 9315Suvela 040 531 1037 ja 050438 0189Kalajärven alue 040 531 1042Auroran alue 040 763 6599Kauklahti 050 438 0176Laaksolahti 040 547 1861Viherlaakso 040 572 5344.Ajankohtaisimmattapahtumatiedotwww.espoontuomiokirkkoseurakunta> Kalenteri tai Ajankohtaista-sivu.FacebookEspoon tuomiokirkkoseurakuntaFacebookissa. Käy katsomassa.InternationalTea & Fellowship Sat Jan28 at 3 pm at Suvela Chapel(Kirstinpiha 3), Mari Mathlin.A group for anyone whowants to speak English, makeinternational friends andlearn more about the Christianfaith. For more informationcontact Pastor MariMathlin, mari.mathlin@evl. ,t. 050 438 0182.Venäjänkielinen raamattupiiriperjantaisin klo 18 Leppävaarankirkon Olotilassa.Venäläinen ilta joka kuukaudenviimeinen pe klo18 Leppävaaran kirkon rippikoulusalissaja takkahuoneessa.Tied. Eveliina tai Vadim Roznovski050 372 3628.LeppävaaranseurakuntaLEPPÄVAARAKehonrukouksenpäiväKokonaisvaltaistarukousta liikeilmaisun jameditaation keinoinToimipisteetLeppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu2, Perkkaan kappeliUpseerinkatu 5, KarakappeliKarakalliontie 12, Uuttu Lintukulma2, KilonRisti Vanharaide1, Lasten kappeli Arkki Leppävaarankatu7 B 3. krs, Leppäsiipi,kirkkoherranvirasto Alberganesplanadi1.Messut ja hartaudetHiljainen aamurukous pe 20.1.klo 7.45–8.45 Kilonristissä.Messu ja kirkkokahvit ”Herättäjänkirkkopyhä” su 22.1. klo10 Leppävaaran kirkossa. LiturgiOlli Nuosmaa, avustava pappiTiina Palmu ja kanttori PauliinaHyry. Messussa saarnaa Herättäjäyhdistyksenaluesihteeri SamuliKorkalainen. Mukana Veisuuveljet-kuoro.Messu su 22.1. klo 12 Perkkaankappelissa. Pappi Kirsti Koskelaja kanttori Pauliina Hyry.Pyhäkoulu su 22.1. klo 10 Leppävaarankirkon Pikkuparkissa.Pyhäkouluun ovat tervetulleitakaikki 3–10-vuotiaat lapset.Arkin aamumessu ke 25.1. klo8–8.30 Lasten kappeli Arkissa.Arkin Pajala 21.1. klo 10–13 Lasten kappeliArkissa. Arkin Pajassa aiheenaseurakunta. Askartelemmekierrätysmateriaalista kirkkoja.Hartaus klo 11.30. Kahvijamehutarjoilu.YksinhuoltajienOlohuoneto 19.1. klo 17.30–19 Leppävaarankirkon Olotilassa. Tarjollapientä suolaista iltapalaa, lastenhoitojärjestetty. Lopussa lyhythartaus. Tule kevään ensimmäiseentapaamiseen.Ekumeeninen rukousvaellusLeppä- jaLintuvaarassala 21.1. klo 15–20. Alkuhartausklo 15 Leppävaaran kirkossa.Kirpputori Olotilajoka tiistai ja torstai klo 11–14Leppävaaran kirkon Olotilassa.Vuoden ensimmäisessä Essessävirheellinen viikonpäivä.RaamattumietiskelyLectio Divinake 25.1. klo 10–12 Karakappelissa.Tule ja hiljenny kokonaisvaltaisestiRaamatun sanojamietiskellen ja tunnustellen.Aiheena tulevan sunnuntain raamatuntekstit.MusaryhmäTule soittelemaan mielisoitintasiyhdessä toisten harrastelijoidenkanssa ke 25.1. klo 18Perkkaan kappelissa. Ryhmä kokoontuujoka toinen keskiviikko.Tied. Juha-Pekka Rissanen 040531 1055.Naisten keskenaloittaa kevätkauden ke 25.1.klo 18 Uutussa. Ryhmässä pohditaanelämää naisten keskenja ammennetaan evästä Raamatusta.Tied. Eija Ala-Venna 045675 5321.Vainojen uhrienmuistopäivän tilaisuuspe 27.1. klo 18 Kilonristissä. Aiheenaholokausti ”Shoah” ihmistenja ihmisyyden näkökulmasta.Runo- ja puheosuudesta vastaavatAuli ja Jaakob Happonen.Kaihoisaa juutalaista musiikkiaesittävät Ulla ja Pete Ronkainen.KauneimmatkastevirretTule tunnelmoimaan yhteislaulutilaisuuteenkauneimpien kastevirsienäärelle su 29.1. klo 18Leppävaaran kirkossa.Kehon rukouksen päiväKokonaisvaltaista rukousta liikeilmaisunja meditaation keinoinla 11.2. klo 10–17 Karakappelissa.Riitta Vainio. Hinta 25 €.Ilmoittautuminen 27.1. mennessäMerja Alanne, merja.alanne@evl. , 050 347 2548. Päivä toteutetaan,mikäli ilmoittautuneitaon vähintään 10 henkilöä. Klo17 kaikille avoin iltaehtoollinen,jossa mukana kehon rukousta jahiljaista laulua.Leiritla 11.2. klo 10–17KarakappelissaKirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo,avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000, faksi 8050 5590.Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575.Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.etunimi.sukunimi@evl.fi www. leppavaaranseurakunta.fiLEPPÄVAARATalvihuba on talviloman parasleiri. Leppävaaran ja Espoonlahdenperinteikäs 7.–8.-luokkalaistenleiri järjestetään 20.–24.2. jotoisen kerran. Leiri on ensisijaisesti7.–8.-luokkalaisille, muttajos leirillä on tilaa, ovat myös kerhonohjaajattervetulleita.Ohjelmassa tiistaina ja torstainavalintasi mukaan laskettelua,ratsastusta tai muuta talvihubaaMessilässä. Muina päivinätouhuamme leirikeskuksessayhdessä ja erikseen ja teemmereissun Lahteen.Leirin hinta 80 € kattaa matkat,majoituksen, ruokailut poislukienreissupäivien päiväjuomiasekä seurakunnan ryhmätapaturmavakuutuksen.Lisäksi halutessasihissiliput sekä mahdollisetvarustevuokrat tai ratsastuksenhinta. Ilmoittautumisetwww.lenu. . Lisätiedot maria.andersson@evl.tai 050 4327504.Naisten yö. Uutta näkökulmaa,tuoreita ideoita, liikunnan riemuasekä kehon ja mielen hoitoala–su 25.–26.2. Velskolankartanossa. Yön aiheena ”Elämällekiitos – saan siltä paljon”.Tule pysähtymään aiheen äärelleyhdessä muiden naistenkanssa. Yön hinta 25 €. Kuljetustarvittaessa. Mukana Ulla-MaijaMannisenmäki ja vapaaehtoistyönohjaaja Heli Siltakorpi. Lisätiedotja ilmoittautuminen viim.27.1. mennessä Helille, 040 5376876 tai heli.siltakorpi@evl. .Uudet ryhmät: Vieläehtii ilmoittautua!Vasemman käden maalarit la21.1. klo 12–17 KilonRistissä.Ryhmässä työskennellään vartavasten väärällä kädellä. Maalaustaitojaei tarvita, vaan kukinvoi rohkeasti antaa tilaa luovuudelle.Ryhmän toimintatavoitteenaon maalaamisen kauttaantaa erilaisille tunteille ja ajatuksilleilmaisu. Maalauspäivätovat 21.1., 11.2., 17.3., 14.4.Ohjaajana Raija Järvimäki. Hinta15 €/ kerta, sis. materiaalit jaLue lisää yllä.Herättäjän kirkkopyhänmessu ja kahvitsu 22.1. klo 10Leppävaaran kirkossaSaarna Herättäjäyhdistyksenaluesihteeri Samuli Korkalainen.Mukana Veisuuveljet-kuoro.LEPPÄVAARAvälineet. Ilmoittautuminen viim.viikkoa ennen haluamaasi viikonloppuaInkeri Juvelalle, 040531 1059 tai inkeri.juvela@evl. . Vapaita paikkoja voi tiedustellamyöhemminkin.Alfa-kurssi. Tässäkö tämä elämäon? Tule Alfa-kurssille pohtimaankristinuskon perusasioita.Kokoonnumme Leppävaaran kirkollemaanantaisin 30.1.–16.4.klo 18–20.15. Alfa-kurssi koostuuyhteisistä aterioista, alustuksistaja keskusteluista ryhmissäsekä yhdestä viikonlopustaseurakunnan leirikeskuksessa.Kurssi on muuten ilmainen, muttaruokailusta kerätään vapaaehtoinenmaksu. Myös viikonlopustakerätään pieni maksu.Tiedustelut ja ilmoittautumisetti 24.1. mennessä Rauni Virtanen,040 523 3380, Markku Kojo,040 747 1494 tai alfa.leppavaaranseurakunta@gmail.com.Aikuisrippikoulu. Onko rippikoulujäänyt käymättä? Haluatkoliittyä kirkkoon? Kevään aikuisrippikoulualkaa to 9.2. klo 18Leppäsiivessä, 2. kerros, Alberganesplanadi1. Lisätiedot ja ilmoittautumisetleppavaaranseurakunta@evl..Lähimmäispalvelun peruskurssijärjestetään kolmepäiväisenäla 3.3., ke 7.3. ja ke 14.3. Olarinkappelissa, Kuunkehrä 4. Kurssillevoit tulla tutustumaan lähimmäispalveluunja pohtimaanomia ajatuksia aiheesta. Kurssimaksu10€. Tiedustelut ja ilmoittautumiset10.2. mennessä KatjaKarvinen p. 040 773 8715 taikatja.karvinen@evl. .DiakoniaDiakonian palveluaika on ohjausta,neuvontaa ja ajanvaraustavarten ma klo 10–12 Alberganesplanadi1, p. 8050 5539 ja8050 5525. Muuna aikana ajanvarauksetpuhelimitse suoraandiakoniatyöntekijöiltä.Tässäkö tämä elämä on?Tule Alfa-kurssille pohtimaan kristinuskonperusasioita. Alfa-kurssi koostuu yhteisistäaterioista, alustuksista ja keskusteluista ryhmissäsekä yhdestä viikonlopusta. Kurssi on ilmainen,ruokailusta vapaaehtoinen maksu, myösviikonlopusta pieni maksu.Leppävaaran kirkolla ma 30.1.–16.4. klo 18–20.15GrankullasvenskaKansliet, Kavallvägen 3,öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,stängt 11.30–12, tfn 512 3722.fornamn.efternamn@evl.fiwww.grankullasvenskaforsamling.fiHögmässaSö 22.1 kl 12 i Grankulla kyrka,Carola Tonberg-Skogström, HeliPeitsalo. Aulakaffe.SöndagsskolaSö 22.1 kl 12 i övre brasrummet.UngdomskvällMåndagar kl 16-18 i Klubb 97.Start 23.1.DamkörenTisdagar kl 18 i kyrkan. Start24.1.BibelkvällTo 26.1 kl 18.30 i Sebastos.19.1.2012EsbosvenskaPastorskansli, Kyrkogatan 10, 02770Esbo, må–fre kl. 8–15, tfn 8050 3000,040 586 0056, fax 8050 3265.Esbo domkyrka, Kyrkparken 5www.esbosvenskaforsamling.fiHögmässor sö 22.1:Esbo domkyrka kl. 12.15. Olarskyrka, svenska sidan, kl. 10.30.Kaffe 9.30–12.Karabacka kapell kl. 10. Kyrkkaffe.Köklax kapell kl. 16. Kyrkkaffe.Kvällsmässa:Södrik kapell, 24.1 kl. 18.Ny samtalsgrupp medtemat Herrens bönPrästgården, Prästgårdsgr. 1 to26.1 kl. 18–19.30.Espoossa


16 esse ❘ 19.1.2012 19.1.2012 ❘ esse 1716 esse ❘ 18.8.2011Kohti NepaliaAgronomi Heikki Takko ja metsänhoitajaAnni Takko siunataanlähetystyöhön Lähetyskirkossa19. tammikuuta. Sen jälkeenhe suuntaavat Nepaliin.Kristillisestä vakaumuksestanouseva oikeudenmukaisuus onTakkojen elämänohje.Nepalissa Anni Takon tehtäviinkuuluu kummityö ja tiedottaminen.Kummilasten elinolojenparantaminen liittyvät suoraanoikeudenmukaisuuteen jaköyhyyden poistamiseen.”Lähetysseura työskenteleeköyhimpien ja huonoimmissaolosuhteissa elävien ihmistenhyväksi. Esimerkiksi kummiprojekteihinLähetysseura etsii kaikkeinkurjimmissa oloissa eläviälapsia kuten vammaisia.””Haluamme toimia ihmisoikeuksienpuolesta ja toteutumiseksi”,Anni Takko sanoo.”Tähän meidät velvoittaa jokristillinen vakaumuskin, mikätoisaalta antaa myös rehellisetlähtökohdat työn tekemiselle.”Heikki Takkotoimii neuvonantajanamaatalouteenliittyvissä kehitysyhteistyöprojekteissa.”Ekologiset arvotovat lähellä sydäntämme,ja siksituntuu hyvältä, ettäsaan työskennelläniiden eteen.”Paula LaajalahtiAnni ja Heikki Takkoovat lähdössä lähetystyöhönNepaliin.Suomen Lähetysseura kouluttaa uusia lähetystyöntekijöitäSuomen Lähetysseura kouluttaajatkuvasti uusia lähetystyöntekijöitäulkomaantyöhön. Tammikuussa2012 lähtee seitsemän uuttatyöntekijää Aasiaan ja Afrikkaan.Seurakuntien ja yksityisten tuki onedelleen tärkeä.Yhteistyökirkot ja muut kumppanitlähettävät Lähetysseuralletyöntekijäpyyntöjä. Niiden mukaanvalitaan tulevat ulkomaantyöntekijätkirkon kansainvälisentyön koulutukseen, joka kestää yhdeksänkuukautta. Koulutuksenaikana ulkomaanosasto valmisteleetyöntekijän siirtymisen ulkomaantyöhön.Työntekijät menevätpaikallisen yhteistyökumppaninpalvelukseen.”Lähetysseura on haluttukumppani. Saamme jatkuvasti yhteistyöpyyntöjäeri puolilta maailmaa”,ulkomaantyön johtaja RolfSteffansson toteaa.”Toiminnassamme korostammetyötä köyhien ja syrjäytettyjenihmisryhmien parissa. Jeesus sanoi,että hänen tehtävänään oli hyvienuutisten tuominen köyhille.Hänen toimintansa merkitsi ihmisillesekä hengellistä muutosta ettäulkoisten elinehtojen muuttumista.Haluamme nähdä tämän toteutuvanmeidän työmme kautta.”Toiminnan perustana on ihmisoikeusperustainentyö, jossamukana olevat oppivat tuntemaanoikeutensa ja toimimaan niiden toteutumiseksi.”Kuulemme yhteistyökumppaneiltammejatkuvasti, mitenyhdessä tekemämme julistus- japalvelutyö saa aikaan yhteiskunnallistakehitystä. Teologisesti sanomme,että Jumalan valtakuntaon tullut lähelle näitä ihmisiä.”Kumppanuus on sitä, ettätehdään töitä yhdessäLähetysseuran työntekijät toimivat18 maassa mm. yliopistojen ja raamattukoulujenopettajina, raamatunkäännös-ja seurakuntatyössäsekä kristillisen kasvatuksen parissa.Heitä toimii myös kehitysyhteistyöhankkeissasekä vammaistenja syrjittyjen parissa.Suomen Lähetysseura on tehnytlähetystyöntekijöiden työtätukevia nimikkosopimuksia seurakuntienkanssa vuodesta 1962.Tähän asti ne ovat kattaneet kulutulkomailla. Nyt seurakuntienkiristynyt taloustilanne vaikuttaamyös nimikkosopimuksiin.”Olemme joutuneet tekemäänyhdelle lähetystyöntekijälle entistäuseampia nimikkosopimuksia”,kertoo Lähetysseuran seurakuntakannatusyksikönpäällikkö MattiHuotari.Lähetysseuran ulkomaantyöntekijöidenmäärä on vähentynytvuosien mittaan, koska moni yhteistyökumppanion saanut paikallisentyöntekijän suomalaisentyöntekijän tilalle.Suomalaisia työntekijöitä tarvitaankuitenkin edelleen, ja RolfSteffanssonin mukaan näin toteutuvayhteistyökumppanuus avaamaailmanlaajoja näkymiä.”Kumppanuus on monien yhteistyökirkkojemmemielestä sitä,että teemme työtä yhdessä. Lähetystyöntekijänrooliin kuuluumyös, että hän muistuttaa paikallistayhteisöä siitä, että he kuuluvatmaailmanlaajuiseen liikkeeseen.Vaikeissa oloissa eläville tämävoi merkitä uskomattomia toivonnäkymiä.”Myös yksityishenkilöt voivatantaa tukensa ystävärenkaan kautta.Yksityistukija saa lähetystyöntekijännimikkokirjeen neljästivuodessa sekä kaksi Lähetyssanomiennumeroa.• Radio-ohjelmaaYLE Radio 1TORSTAI 19.1.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Viestintäpääll. SimoRepo, Espoo. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Khra Marko Marttila,Valkeala.PERJANTAI 20.1.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Past. Antti Siukonen,Espoo. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.Mitä jos satuolisi lunta?Dokumenttielokuvassa sukelletaansuomalaisten ja libanonilaistenlasten mieliin sadutusmenetelmänavulla. Elokuvaesittelee kahden maan lastensielunelämää heidän kertomiensatarinoiden kautta.TV1 su 22.1. klo 19.00.18.50 Iltahartaus. Teol. yo Juha Takala,Helsinki.LAUANTAI 21.1.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Arkkimandriitta AndreasLarikka, Ortodoksinen kirkko,Kajaani. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.00 Ehtookelloina Harjavallan kirkonkellot.18.01 Iltahartaus. Kantt. Lauri-Kalle Kallunki,Oulu.SUNNUNTAI 22.1.10.00 Jumalanpalvelus Pirkkalan kirkosta.Saarnaajana khra Olli-PekkaSilfverhuth.11.00 Horisontti. Ohjelma uskonnoista jaelämänkatsomuksista.18.00 Ekumeenisen rukousviikon jumalanpalvelusLoviisan kirkosta.Saarnaajana metropoliitta Ambrosius.MAANANTAI 23.1.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Hiippakuntasiht.Kaisa Rauma, Turku. Uusinta klo7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä. Kuuntelijoiden toivomaahengellistä musiikkia.18.50 Iltahartaus. Martti Nissinen lukeeLaulujen laulua.TIISTAI 24.1.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Toimitussiht. TommiSarlin, Siuntio. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Kapt. Toni Penttinen,Pelastusarmeija, Helsinki.KESKIVIIKKO 25.1.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Kappalainen ElinaKaunisto, Pori. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Past. Vadim Rozhnovskiy,Espoo.TORSTAI 26.1.06.05 Hartaita säveliä.06.15 Aamuhartaus. Past. Kai Sadinmaa,Helsinki. Uusinta klo 7.50.07.45 Hartaita säveliä.18.30 Hartaita säveliä.18.50 Iltahartaus. Khra Marko Marttila,Valkeala.Järviemme helmet:SaimaaMökkisaunan lauteilla huoletkirpoavat kehosta kuin hikipisarat.Ihminen puhdistuu sisältäja ulkoa, viimeiset synninrippeethuuhtoutuvat Saimaan sineen.Petteri Saarion uusi dokumenttisarjajärviemme helmistä.TV2 pe 20.1. klo 19.30.Valon ja rakkauden sormusSeportaasi-sarjassa Barbro Björkfelt on seurannut vuoden päivät ystävänsäNina Lindforsin selviytymistä avioerosta. Tuloksena on kokoelmavinkkejä siitä, miten kriisin jälkeen pääsee jaloilleen.FST5 to 19.1. klo 21.00.• TV-ohjelmaaYLE TV1LAUANTAI 21.1.11.05 Pisara. Laulajatar ja musiikkiopistonrehtori Pirkko Talola. ”Tekstistänousevat Jeesuksen sanat: Äläpelkää.” (Luuk. 8: 41-54) Uusinta23.1. klo 14.55.KESKIVIIKKO 25.1.19.00 Historiaa: Juutalaislasten pelastajat.Natsit surmasivat 1,5 miljoonaajuutalaislasta, ja epätoivoisetvanhemmat koettivat kaikin keinoinpiilottaa lapsiaan. Eva Kuperpääsi kolmivuotiaana piiloon nunnaluostariinja tapaa nyt 62 vuodenpäästä pelastajansa.Muut kanavatTV7:n ohjelmatiedot: www.tv7.fi > Viikonohjelmat.Radio Dein ohjelmatiedot: www.radiodei.fi > Ohjelmat.Hartaat säveletKuuntelijoiden toiveita lähetetään YleRadio 1:ssä maanantaisin kello 18.30–18.50. Toiveita voi lähettää osoitteeseenHartaat sävelet, PL 14, 00024 Yleisradiotai s-posti: yle.radio1@yle.fi, aiheena Hartaatsävelet. Ohjelman toimittaa Kirkontiedotuskeskus. Palveluja tarjotaan Hautauspalveluja Sekalaisia SeuratTip Top Siivoussiivousta jo vuodesta 1995- kaikki kodin siivoukset- ikkunanpesut- viikkosiivoukset- muuttosiivoukset- remonttisiivouksetkodinhoidon veroväh. 45%www.tiptopsiivous.fi(09) 4369 6335tiptop@live.fi”Amme kuin jalokivi” Kph-kalusteidenpinnoitustyöt 20 v. kokemuksella,5 v. takuu. Myös seinälaatat. Hintaesim.amme 425,-. Huom! Verovähennyskelpoinen.Ilmainen arviointi ja tarjous:046 619 6456 tai www.ammehuolto.comSohvat, tuolit verhoillaan.P. 0400 503 179.Verhoomo LeppänenMuutot • Muuttolaatikot• Kuljetukset • Kalustekasauksetwww.sb-palvelut.fi p. 044 336 7633KOTISIIVOUKSET, ikkunanpesut,tekstiilihuonekalujen pesut 25e/h+alv.www.kaijaclean.fi p. 045 888 2636ErikoishammasteknikkoTimo Ylitolonen040 8260623Soukankuja 8 A 9 HammashoitoaMITOIN KUIN MITOINUUSI ILME KEITTIÖÖN- ovet, tasot, rungot- vetimet, saranatILMAINEN TARJOUS- jaMITTAUSPALVELUSoita: Erkki 0500 503357Mikko 0409 311466ergadesign.fiUUSI VUOSI - UUSI KUOSINyt on hyvä aika tehdä kotiin pintaremonttia.Puuttuuko luotettava remonttimies? Meiltäsaat ilmaisen arvioinnin jälkeen aikataulu- jahinta-arvion, joka pitää!Soita Petrille 050 566 0569. www.hilpi.fiSovitaan mitä tehdään. Tehdään mitä on sovittu.K O T I S I I V O U S PTilitoimistotyöt sopimusveloituksellaIsossa-Omenassawww.infotilit.fiKOTISIIVOUKSET, muuttosiivoukset,23,58e/h+alv. (Kotital.väh.).www.loistopalvelut.fi p. 045 888 2583MUUTOT JA KULJETUKSET1-2 miestä ja iso pakettiauto.Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.REMONTIT SOPUHINTAANMyös kodin pienet kunnostustyöt.Kotitalousvähennys. p. 050 594 0360www.kotimaa-yhtiot.fiTäyden palvelun toimistoforum puh. 010 76 66620hakaniemi puh. 010 76 66500töölö puh. 010 76 66530malmi puh. 010 76 66630itäkeskus puh. 010 76 66590leppävaara puh. 010 76 66610tapiola puh. 010 76 66570tikkurila puh. 010 76 66560myyrmäki puh. 010 76 66600kerava puh. 010 76 66550hyvinkää puh. 010 76 66580(0,0828 €/puh + 0,1199 €/min)www.hok-elannonhautauspalvelu.fiwww.perunkirjoitustoimisto.fiPÄIVYSTYS 24 h: 050 347 1555 OstetaanKäteisellä Kuolinpesät,muuttojäämistöt tyhjennyksineen,tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,posliini- ja lasiesineet, taulut, työkalutym. koti-irtaimet. Noudetaan sopimuksenmukaan. puh. 040 764 1348Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,maljakoita, Arabian astioita, huonek.,kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjentyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.Elegantik Oy, p. 040 756 5964.POSTIMERKKEJÄ, kortteja, rahoja,etikettejä, kunniamerkkejä ym.Arviointipalvelu. P. 792 851.Käpylän Merkki Oy, Pohjolank. 1.Ilmoitusmarkkinointi 020 754 2000/vaihdeilmoitusmyynti@kotimaa.fiLUOVA LIIKE JA ITSETUNTEMUS28.1. klo 10-29.1. klo 16www.riittavainio.nettied. 040 595 7757 ESPOOLUOVA KASVU RY Vuokrata halutaanwww.kotimaa-yhtiot.fi/mediaopas TerveydenhoitoaPERHETERAPIAA, PARITERAPIAAJA VANHEMPAINOHJAUSTASoile Hakalehto, Perheterapeutti (ET), sosiaalikasvattaja050 3637934, soile.hakalehto@gmail.comvastaanotto Eteläinen Hesperiankatu, Helsinkimahdollisuus kotikäynteihin Paikkoja avoinnaEtsimme Etsimme lisää lisää kotityötaitoisia lastenhoidonammattilaisia Etsimme lisää joukkoomme. kotityötaitoisia Työ Työ on on tuntityötä lastenhoidonoman oman ammattilaisia elämäntilanteen joukkoomme. mukaan. mukaan. Yhteydenotot:Työ on tuntityötätoimitusjohtaja oman elämäntilanteen Mona Mona Jonsson Jonsson mukaan. 020 020 799 Yhteydenotot:799 5651. 5651.toimitusjohtaja Mona Jonsson 020 799 5651.Väestöliiton Kotisisar Oy OyVäestöliiton Kotisisar Oywww.kotisisar.fiwww.kotisisar.fiHERÄNNÄISSEURATSu 22.1. klo 10 Kirkkopyhä Leppävaarankirkossa, Veräjäkallionkatu 2.Saarnaa Samuli Korkalainen, mukanaVeisuuveljet. Klo 10 Kirkkopyhä Kallionkirkossa, Itäinen papinkatu 2, Hki.Saarnaa Heikki Sippola. Kirkkokahvitja seurat Kappelisalissa. Klo 10 KirkkopyhäPohjan kirkossa, Vanha Turuntie79, Raasepori. Klo 13 VeisuutJakomäen kirkolla, Jakomäenpolku 7,Hki. Klo 16 Kaisa Röngän alustus”Herättäjä-Yhdistys 100 v. - Kaipaakokirkko körttejä?” Seuratuvalla, Salomonkatu17 D, Hki.Ke 25.1. klo 19 Körttikodilla,Ratakatu 1a A, 3. krs, Hki.www.esse.fiEspoon seurakuntasanomatToimitusKirkkokatu 1, 02770 EspooPL 200, 02771 Espoop. 020 754 2000, faksi (09) 8050 2285esse.toimitus@kotimaa.fiMenovinkitesse.tavataan@kotimaa.fiLukijapostiesse.lukijoilta@kotimaa.fiToimituspäällikköHannele Koskinen, p. 040 350 5434hannele.koskinen@kotimaa.fiToimitussihteeriPaula Huhtala, p. 020 754 2325paula.huhtala@kotimaa.fiToimittajatUlla Lötjönen, p. 020 754 2243ulla.lotjonen@kotimaa.fiElina Raunio, p. 020 754 2346elina.raunio@kotimaa.fiPäätoimittajaUrpu Sarlin, p. (09) 8050 2520urpu.sarlin@evl.fiEspoon seurakuntayhtymäPalsta kuvaa Espoon seurakuntien historiaa.Osoite- ja tilausasiatPuhelin (09) 8050 2327essetilaukset.espoo@evl.fiOsoitemuutokset päivittyvätväestötietojärjestelmästä.Lehti jaetaan koteihin perheenvanhimman seurakunnan jäsenennimellä.Taitto ja kuvankäsittelyKustannus-Osakeyhtiö KotimaaIlmoitusmarkkinointiSari Havia p. 020 754 2284Seija Kosunen, p. 020 754 2270Jaana Mehtälä, p. 020 754 2309Myynti- ja markkinointipäällikkö:Minna Zilliacus, p. 020 754 2361SelkäviikotJoulun pyhät olivat takanapäin.Oli alkanut talven selkäviikkojenarki ja kova työnteko. 1870-luvunlopussa kaikki Espoon pappilan,Gumbölen ja Suvelan tilojenrengit olivat matkanneetNuuksion metsiinpuunhakkuusen.Tarvittiin polttojarakennuspuutaseuraavaa vuottavarten.Miehet sahasivat suuriatukkipuita nurin, karsivatniistä oksat ja nostivatrungot härkävankkureihin.Härät höristelivätkorviaan ja lähtivätvetämään painaviakuormia kotitiloille.Suurettukit pinottiinpihoillekuivumaan jaodottamaanIlmoitustrafiikki /-valmistusKotimaa-yhtiöt / Tuula HurriPl 279, 00181 Helsinkip. 020 754 2275, faksi 020 754 2343ilmoitusmyynti@kotimaa.fiIlmoitusvaraukset ja -aineistotviimeistään julkaisupäivää edeltävänviikon keskiviikkona klo 16 mennessä.Ilmoitushinnat1,80 e / pmm + alv 23 %.Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /pmm + alv 23 %.sahaamista.Puiden oksat, joita sanottiinrangoiksi, kuormattiin ja vietiintaloihin polttopuiksi. Kaikkeinpienimmät havut vietiin navettoihineläinten karsinoihinOletko kuullutpuhuttavan selkäviikoista?JulkaisijaEspoon seurakuntayhtymäviestinta.espoo@evl.fip. (09) 8050 2327ToimitusneuvostoAnssi Siukosaari (Leppävaara) pj.anssi.siukosaari@pp.inet.fiErkki Berg (Tapiola).Marita Helki (Espoonlahti).Antti Kujanpää(Tuomiokirkkoseurakunta).Kirsi Rostamo (Olari).Mauri Vihko (Kauniainen).Juha Vähäsarja(Tuomiokirkkoseurakunta).Urpu Sarlin, julkaisija.Mikko Hormio, kustantaja.lattian pehmusteeksi.Pappilan vasikatja lampaatolivat tyytyväisiäsaadessaan karsinaansatuoreita havuja.Kyllä siellä kelpasi karitsoidenköllötellä pehmoisellahavupatjalla.Havupatja houkuttelipaikalle myös pappilan navettakissan,joka hiippasi illanhämärtyessä lammaskarsinaanja asettui sinne karitsoidenviereen nukkumaan.Teksti ja piirrosTarja RaeKustantajaKustannus-OsakeyhtiöKotimaaViestintäpalvelut,johtaja Mikko Hormiop. 020 754 2000ISSN 1455-2310KirjapainoSanomapaino OyVantaa 2012Painos 81 300 kpl41. vuosikertaJakeluItella Posti Oy


20 esse ❘ 19.1.2012Jukka Jokinen, Jukkis, on tuttu yli viidelle sadalle rippikoululaiselle Olarissa. ”Kirkkohihhuliksi” koulussa nimitelty nuori on edelleen aktiivinen seurakuntalainen ja pian myös sekä diplomi-insinööri että teologianmaisteri.Asenne vie Jukkista elämässä eteenpäinSe mikä tehdään, tehdään kunnolla.Kotoa peritty periaate näkyy26-vuotiaan Jukka ”Jukkis”Jokisen elämäntavassa. Kahtavaativaa tutkintoa samanaikaisestiopiskeleva nuori ihmettelee,miksi häneltä usein kysytään,onko hänen vuorokaudessaan25 tuntia.Teksti Elina RaunioKuva Jani LaukkanenYhdeksän vuotta sitten JukkaJokinen kirjoitti Esseen nuorisokolumneja.Lukiolaisenelämän täytti koulun lisäksi aktiivinenseurakuntatoiminta. Jokinenvietti paljon aikaa nuorisotiloissa,ohjasi eka- ja tokaluokkalaistensählykerhoja ja oli isosena kaikkiaanseitsemällä rippileirillä.”Aina elokuussa rippileirien jälkeentaivastelin, miten lapsellinenolinkaan edellisenä kesänä ollut, jamiten nyt pärjäsin jo paremmin”,Jokinen muistelee.”Taisin olla aika ankea tyyppi.Olisinpa silloin tajunnut, että toisenihmisen mielipiteitä on mahdotonmuuttaa; olisin ainakin jättänytjatkuvan jäkättämiseni tupakanpoltosta.”Opiskelussarima korkeallaJokinen valitsi lukiossa pitkän matematiikantietäen, että se avaa paremminovia jatko-opiskeluun.”Olen tässä mielessä samanlainenkuin isäni; haastetta pitää olla,itseään ei pidä päästää helpolla.”Ennen armeijan alkamista Jokinenpääsi opiskelemaan tuotantotalouttaTeknilliseen korkeakouluun;kunnolla tekemisen periaatevei hänet armeijassa reserviupseerikouluun.”Minulla ei vaan luonne antanutmyöten ottaa armeijaakaanhelpoimman mukaan”, reservinvänrikki sanoo.Teknillisten opintojen jo alettuaJokinen pääsi myös Helsingin yliopistonteologiseen tiedekuntaan.Diplomi-insinöörin paperit hänelläon tarkoitus saada tänä vuonna,teologian maisterin tutkinto häämöttäämuutaman vuoden päässä.Jokisen määrätietoisessa asenteessakeskeistä on edetä yksi tavoitekerrallaan. Hän kertoo useinjoutuvansa vastaamaan kysymykseen,miten ajan saa riittämäänopiskeluun ja harrastuksiin.”Itse en pidä sitä ongelmallisena.Päätän vain etukäteen, mitäasioita minäkin päivänä on tehtävä”,Jokinen sanoo.Perhe ja ystävätovat tärkeitä tukijoitaJukka Jokinen viittaa monessa yhteydessäperheeseensä.”Olen kiitollinen vanhemmilleni.Jos saan lapsia, toivon että pystynitse olemaan edes viidesosanverran yhtä hyvä isä lapsilleni kuinvanhempani ovat olleet minulle.”Jokinen kiittää vanhempiaan,jotka ovat jaksaneet touhuta hänenja kahden nuoremman veljen kanssa.”Minuun on aina myös luotettu;mitään ei ole valmiina tuputettuvaan olen saanut itse etsiä tieni.Minulla on maailman paras perheja ystävät”.Seurakunnallisen elämän Jokinenaloitti jo pikkupoikana päiväkerhossa.”Todella sympaattinenpäiväkerhotäti Gretel vaikuttipaljon siihen, että viihdyn seurakunnassa.Päiväkerhossa sain ensimmäisenkosketukseni kristinuskoon.Myös isäni vanhempien luonavietetyt joulut evankeliumeineenja virsineen antoivat uskonnostamyönteisen kuvan”.Jokinen tunnetaan sekä opiskelukaveri-että seurakuntapiireissäinnokkaana sählyn pelaajana jaavuliaana autokuskina. Hän on ainaollut valmis viemään kyytiä tarvitsevatkoteihinsa,ja pyyteetön apu onmyös huomattu:”Kun ensimmäinenautoni tulitiensä päähän jaoli pakko romuttaa,ystäväni järjestivätsille eräänlaisenmuistotilaisuuden.Olen vieläkin häkeltynyt siitä,että he olivat myös keränneet uuttaautoa varten huikean 1600 euronkolehdin”.”Minulla onmaailman parasperhe ja ystävät.”Yksi tavoiteylitse muidenTeologian opintojensa aikana Jokinenon ollut jälleen kesäisin rippileireillä,nyt opettajan ominaisuudessa.”Olen ollut yli viidensadannuoren isosena, isäntänä ja teologinarippileireillä. Luonteva ajatusolisi ryhtyä nuorisopapiksi. Jotkutystäväni ovat jopa ilmoittaneet, ettäaikovat mennä naimisiin vastasitten, kun minut on vihitty papiksi”,hän sanoo.Jukka Jokinen kertoo olleensa6-vuotiaana vakuuttunut unelmatyöpaikastaroskakuskina. ”Ehkäminulla on kykyjä toisenlaiseentyöhön, ja minusta olisi väärin ollakäyttämättä Jumalanantamialahjoja. Teknillisenkorkeakoulunjohtamisopit ja aikanaanteologinkoulutus yhdistyisivätesimerkiksikirkkohallituksentyötehtävissä. Enkuitenkaan usko, että haluan tehdämitään yksinäistä työtä”, hänpohtii.Yhdeksän vuotta sitten JukkaJokinen oli innokas isonen, nyt ahkeraopiskelija. Kysymykseen, missähän haluaa olla yhdeksän vuodenkuluttua, tulee nopea ja varmavastaus. ”Toivottavasti olen isä.”

More magazines by this user
Similar magazines