Maalausmenetelmat puujulkisivuille - Tikkurila

tikkurila.fi

Maalausmenetelmat puujulkisivuille - Tikkurila

Maalausmenetelmätpuujulkisivuille– tuotteet ja palvelut ammattilaisillePintakäsittelyllä parannetaan puupinnan kestävyyttä ja vaikutetaan ulkonäköönsekä sovitetaan rakennus ympäristöönsä. Pintakäsittelyaine suojaapuuta vähentäen auringonvalon, kosteuden sekä sienten vaikutuksia. Puupintaankohdistuva rasitus riippuu muun muassa rakennuksen sijainnista jailmansuunnista. Rannikkoseudulla ja aukeilla paikoilla rasitukset ovat erityisensuuria. Etelä- ja länsiseiniin kohdistuva rasitus on moninkertainen pohjoisseiniinverrattuna.Tämän päivän suuntauksen mukaan puun pintakäsittely tehdään entistä valmiimmaksivalvotuissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa teollisesti.2


SisällysluetteloPintakäsittely pidentää puun käyttöikää s. 4–5Puun pintakäsittelyssä on huomioitava rakenne, maalattava puualusta sekä olosuhteet.ProHouse - uuden ajan pintakäsittelykonsepti s. 6–7ProHouse on uudentyyppinen maalausmenetelmä, jonka perustana on teollinen pintamaali.Perinteiset teolliset maalausjärjestelmät s. 8–9Teolliseen pohjamaalaukseen perustuvat maalausmenetelmät.Työmaamaalausmenetelmät käsittelemättömille pinnoille s. 10–12Käsittelemättömien puupintojen pintakäsittelymenetelmät.Pesukäsittelyt ja huoltomaalaus s. 13–15Puujulkisivujen pesu, huoltomaalaus ja niihin soveltuvat tuotteet.Tikkurilan tuotteet puujulkisivuille s. 16–17Palvelut ammattilaisille s. 18–19Tikkurilan Profe-kokonaisuus.Lisätietojawww.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteetwww.tikkurila.fi/ammattilaiset/menetelmatwww.tikkurila.fi/teollinen_maalaus/puuteollisuus/tikkurila_prohousem.tikkurila.fi3


Pintakäsittely pidentääpuun käyttöikääPintakäsittely suojaa puupintoja sitä pidempään, mitä laadukkaampaapuutavaraa käytetään ja mitä paremmin rakenteet suunnitellaan.Puupintojen kestävyyteen voidaan vaikuttaa rakenteellisellapuunsuojauksella, kuten tekemällä riittävän leveät räystäät (>600 mm), riittävän korkea sokkeli (> 300 mm), viistoon sahatutjatkokset ja lautojen alapäihin ns. tippanokat. Vesi tunkeutuupuuhun runsaimmin katkaisupintojen kautta, siksi lautojenpäätypintojen käsittely kaksi kertaa käytetyllä pintamaalilla ontärkeää.Teollisesti tehtävät maalauskäsittelyt suoritetaan kontrolloiduissaolosuhteissa. Tällöin kosteus ja sienet eivät pääse vaikuttamaanpuupintaan kriittisellä maalaushetkellä. Siksi pitkälleteollisesti maalatulla puutavaralla on parhaat edellytykset saavuttaamahdollisimman pitkä huoltomaalausväli.Oikein tehdyt vesipellitykset ja pintaverhouksen takana olevatuuletusrako pitävät rakenteen kuivana. Puutavara on myössuojattava rakennuspaikalla varastoitaessa kosteudelta ja auringonpaisteelta,kuitenkin niin, että ilma pääsee kiertämään.Maalaushetkellä puun kosteuspitoisuuden on oltava enintään18 %. Käsiteltävän pinnan, ilman ja puun lämpötilan on oltavavähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80% –myöspintakäsittelyaineen kuivumisen ajan. Käsittelemätön puutavaratulee käsitellä pohjusteella niin nopeasti kuin mahdollista,etteivät home- ja sinistäjäsienet lähde kasvamaan puun pinnalla.Pohja- ja pintamaalaus tulee tehdä myös mahdollisimmanaikaisessa vaiheessa, jotta pitkä huoltomaalausväli saavutetaan.Puu alkaa nukkaantua pinnastaan jo parissa kuukaudessa säärasituksessa.Mitä pidempään pinta on maalaamatta, sitä suuremmaksikasvaa riski, että maalin tartunnassa tulee ongelmia.Jotta puupinnalle saadaan riittävä suoja, tarvitaan oikea maalikalvojenkokonaispaksuus (vähintään 80 µm) ja riittävä pigmenttimääräkäytetyssä maalituotteessa. Perinteinen teollinenpohjamaalaus on usein niin ohut, että se vaatii kahden kerranmaalauksen työmaalla.TIKKURILAN MENETELMÄTSUUNNITTELUN APUVÄLINEIKSITikkurilan tuotteet on koottu helppokäyttöisiksi menetelmiksi,joiden avulla oikean käsittely-yhdistelmän löytäminen kohteeseenon helppoa.Menetelmähakukoneen avulla voit etsiä juuri käsillä olevaanprojektiin soveltuvan menetelmän. Löydät menetelmäkortitosoitteesta http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/menetelmat/puupinnoille_ulkonaTuotekohtaiset työohjeet löytyvät tuoteselosteista.http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteetwww.tikkurila.fi/ammattilaiset/menetelmat/5


ProHouse - uuden ajanpintakäsittelykonseptiTikkurila ProHouse on uuden ajan pintakäsittelykonsepti, jossa ulkoverhouspaneelitja -laudat käsitellään pintamaalilla kahteen kertaanvalvotuissa olosuhteissa maalauslinjalla, ja työmaalla maalattavaksijää vain yksi pintamaalauskerta.Luotettavan ProHouse-laadun lähtökohtana ovat korkealuokkaisetUltra-tuotteet, joissa on käytetty maalialan viimeisintävesiohenteista ja akrylaattipohjaista maaliteknologiaa. Parasmahdollinen suoja säärasituksia vastaan saadaan, kun paneeliton pintamaalattu konseptin mukaisesti sertifioiduilla menetelmilläja materiaaleilla.ProHouse-pintakäsittely helpottaa myös talvirakentamista. Kunpintamaalaus tehdään kahteen kertaan jo tehtaalla hallitusti jatasaisen lämpimissä olosuhteissa varmistetaan ulkoverhouspaneeleilleja laudoille paras laatu ja pitkäaikainen säänkestävyys.Työmaalla jää käsiteltäväksi vain yksi pintamaalauskerta, jokaProHouse-menetelmästä riippuen voidaan suorittaa viimeistäänvuoden kuluttua asennuksesta. ProHouse-menetelmällä maalatuntalon julkisivu täyttää jo rakennusvaiheessa pintakäsittelylleasetetut esteettiset ulkonäkövaatimukset ja laatukriteerit.ProHouse-konseptissa käytetyllä Ultra Pro -pintamaalilla on erittäinhyvä tartunta sekä höylätylle että hienosahatulle kuusi- jamäntypuulle. Erityisen pieni vedenläpäisykerroin ehkäisee puunVedenläpäisy EN 927-5g/m 28007507006506005505004504003503002502001501005002 x Ultra Pro 1 x Ultra Pro2 x VO2 x VO 1 x alkydiemulsio käsittelemätön-ulkomaali A -ulkomaali B pohjamaalipuu*) 250 g/m 2 on EN-927-2 raja-arvo pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan vedenläpäisylle.kosteuselämistä sekä heikentää pintahomeiden kasvuolosuhteitahyvän kosteussuojan ansiosta. Kaikilla teknisillä arvoilla mitattunaUltra Pro asettaa uuden standardin puupintojen maaleille.TIKKURILA PROHOUSE – ON TAKUU JOPA YLI15 VUODEN HUOLTOMAALAUSVÄLISTÄProHouse ulkoverhouslautaProHouse -menetelmän mukaisessa maalausprosessissavalvotaan mm. seuraavia asioita:• Valmistusohjeet• Tuotantotilat ja laitteistot• Puun laatu, laudan merkintä• Maalaus, maalit, kuivaus• Kuivakalvonpaksuus• Jätteen käsittelyProHouse-menetelmän mukaisesti maalatulle kohteelle voidaansaavuttaa 15 vuoden huoltomaalausväli.ProHouse 15-menetelmälle myönnettävä huoltomaalausvälitakuuedellyttää rekisteröitymistä takuun piiriin internetsivuillammewww.tikkurila.fi/prohouse. Kun huoltomaalauksen aika koittaa,on ProHouse-menetelmällä maalattu pinta kestävin alustaTikkurilan akrylaattimaaleille.6


ProHouse 15Teollinen pintamaalausmenetelmäProHouse 10Teollinen pintamaalausmenetelmäProHouse 10 FTeollinen pintamaalausmenetelmä2 x Ultra ProTeollinen maalausKokonaiskalvonpaksuus 80-100 µm1 x Ultra ProTeollinen maalausKokonaiskalvonpaksuus 40-50 µm2 x Ultra ProTeollinen maalausKokonaiskalvonpaksuus 80-100 µm1 x Ultra-sarjan talomaaliValmiiksimaalaus työmaalla1 x Ultra-sarjan talomaaliValmiiksimaalaus työmaalla1 x Ultra MattKatkaistujen pintojen maalaus työmaallaMaalausmenetelmiin saatavissa myös pohjustekäsittely. Katso lisätietoja sivulta 8.ProHouse 15Käsittelyllä voidaan saavuttaa jopa yli 15 vuoden huoltomaalausväli.Helpottaa rakentamista, sillä valmiiksimaalaus työmaallavoidaan suorittaa vuoden sisällä asennuksesta.ProHouse 10Vaaleissa sävyissä sekä sahatulla ulkoverhouspaneelilla ja -laudallayhden kerran Ultra Pro -käsittely ei visuaalisesti täytä mielikuvaapintamaalin peittokyvystä. Teknisesti pinta on suojattu välitöntäsäärasitusta vastaan. Valmiiksimaalaus tulee suorittaa hetiasennuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 3 kk asennuksesta.ProHouse 10 FMaalausyhdistelmä soveltuu erityisesti talotehtaille, kun paneelitasennetaan piilokiinnityksellä tai vastaavalla tekniikalla. Menetelmänmukaisesti tehtaalla kahteen kertaan pintamaalattu paneelion asennusvalmis.ProHouse 10 ja 10 F -käsittelyjen arvioitu huoltomaalausväli on10 vuotta.VALMIIKSIMAALAUS TYÖMAALLAProHouse-pintakäsittelymenetelmällä maalatun ulkoverhouslaudanvalmiiksimaalaus työmaalla suoritetaan Ultra-tuoteperheenpintamaaleilla. Valittavana on himmeä Ultra Matt, puolihimmeäUltra Classic tai kiiltävä Ultra Lux.7


LISÄSUOJAA POHJUSTEELLATeollinen maalaus suoritetaan kontrolloiduissa olosuhteissa, jotenhome- ja sinistäjäsienet eivät pääse vaikuttamaan käsittelemättömänpuun pinnalla kuten työmaalla, kun puu on pitkiäkin aikoja säärasituksessaennen pintakäsittelyä. Toisinaan kuitenkin lisäsuoja on paikallaan.ProHouse-käsittelyihin sekä muihin linjamaalausmenetelmiin on mahdollistalisätä pohjustuskäsittely. Pohjuste (esim. Pinja Color Oil) levitetäänkäsittelemättömälle puupinnalle ennen pohjamaalia.– vähentää koko maalipinnan likaantumista.– tunkeutuu puuhun hidastaen kosteuden imeytymistä ja sitenhomekasvuston leviämistä käsitellyllä pinnalla.– erityisesti kohteisiin, joihin kohdistuu rankka säärasitus tai suuriilmankosteus (vesistöjen läheisyydessä tai tonteilla, joissa onpaljon kasvillisuutta)8


Perinteiset teollisetmaalausjärjestelmätTikkurilalla on ProHouse-konseptin lisäksiperinteisempi teollinen maalausjärjestelmäpuujulkisivuille mm. talotehtaille sekä maalauslinjoille,joilla kuivauskapasiteetti onrajoitettu. Nämä käsittelyt mahdollistavatmyös laudan ympärimaalauksen yhdelläkäsittelykerralla.Laadukkaiden Ultra-pintamaalien ulkonäkö, väri ja kiilto kestävätkovassakin säärasituksessa.Valmiiksimaalaus on myös lisääntynyt kuultavien seinäpintojenosalta. Siksi Tikkurila on tuonut markkinoille Pinja Colorinkuultaville ulkovuorille, jolla voidaan käsitellä ikkunat, ulkoovet,seinät jne.Vinha-menetelmä Pika-Teho -menetelmä Pinja Color -kuullotemenetelmäPinja Universal primer*taiPinja Pro Primerteollinen pohjamaalausPinja Topteollinen maalaustaiVinhatyömaamaalausVinhatyömaamaalausPinja Universal primer*taiPinja Pro Primerteollinen pohjamaalausPinja Proteollinen maalaustaiPika-TehotyömaamaalausPika-TehotyömaamaalausPinja Colorteollinen kuullotekäsittelyPinja Color**teollinen kuullotekäsittelytaiValtti Akvacolorkuullotekäsittely työmaallaValtti Akvacolorkuullotekäsittely työmaalla* Nopeasti kuivuva teollinen pohjamaali, soveltuu myös höylätylle lautapinnalle. Voidaan ohentaa vedellä jopa 1:1** Teollisesti kahteen kertaan Pinja Colorilla käsitelty puutavara on sellaisenaan säänkestävää ja voidaan asentaasuoraan piilokiinnitykselläMaalausmenetelmiin saatavissa myös pohjustekäsittely. Katso lisätietoja sivulta 8.9


Käsittelemättömänpuupinnan maalaustyömaallaTänä päivänä käytetään enimmäkseen vähintäänkin teollisesti pohjamaalattuaulkoverhouspaneelia. Käsittelemätöntä puutavaraa käytetäänuseimmiten täydentävissä rakenteissa. Parhaan kestävyyden saamiseksikäsittelemätön puupinta suositellaan käsiteltäväksi kolmen kerranmaalausyhdistelmällä.1 KÄSITTELEMÄTÖN LAUTAPOHJUSTE (Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase)Pohjustusteen tehtävä on suojata puuta ennen pintakäsittelyä.Myöhemmin pohjuste suojaa alustaa pintakäsittelyn osana.Pohjuste estää veden imeytymistä puuhun ja hidastaa näin puunkosteuselämistä ja halkeilua sekä heikentää sienten kasvuolosuhteita.Pohjusteen tehokkuuteen vaikuttavat sideaineen määrä jakäytetyt tehoaineet. Pohjustus tulisi suorittaa puun ollessa vieläirtotavarana, mahdollisimman pian sahauksen ja höyläyksenjälkeen. Pohjustustetta suositellaan ulkona oleville puupuhtaillekäsittelemättömille puupinnoille. Lietemaalien, esim. punamultamaalin,ja puuöljyjen alle ei suositella pohjustetta.POHJAMAALAUS (Ultra Primer tai Öljypohja)kaksi maalauskertaa työmaalla, jotta saavutetaan pitkä huoltoväli.Ensimmäinen kerta kannattaa tehdä pohjamaalilla (Ultra Primertai Öljypohja), koska pohjamaalien edut saadaan näin myösteollisesti pohjamaalattuun lautaan.PINTAMAALAUS (Ultra-tuotteet, Pika-Teho, Vinha taiTeho Öljymaali)Pintamaaliksi voidaan valita akrylaattimaali, öljymaali tai peittäväsuoja. Pintamaali antaa maalausyhdistelmälle oikean värin jakiillon sekä suojaa kosteudelta ja säärasitukselta.KUULLOTEKÄSITTELYT (Valtti Color, Valtti Akvacolor,Valtti Color Extra, Valtti Arctic)Pohjamaalilla on monia erityisominaisuuksia, joita pintamaalillaei ole. Ne tasaavat alustan imevyyttä ja sisältävät useinenemmän kuiva-ainetta kuin pintamaalit, ja siksi myös niidentäyttävyys ja peittävyys on hyvä. Pohjamaalien läpilyöntienestokyky on myös pintamaaleja parempi. Lisäksi ne ovat useinedullisempia kuin pintamaalit, mikä alentaa koko maalausyhdistelmänhintaa. Mikäli mahdollista, pohjamaali kannattaa sävyttääpintamaalinväriseksi. Pohjamaalilla ei voi korvata pohjatöitä jaesikäsittelyjä, esim. puhdistusta. Pohjamaalattuun pintaan riittääyksi kerros pintamaalia.Teollisesti pohja- ja pintamaalattua lautaa käytetään nykyäänpaljon puujulkisivuissa ja aidoissa. Tämän menetelmän etuinaovat oikeat maalausolosuhteet ja nopeutuva maalausprosessi.Teollisesti levitetty pohjamaalikerros on usein ohut ja vaatiikinKuultokäsiteltävät pinnat pohjustetaan kuten maalattavatkin.Pintakäsittely tehdään kuullotteella tiukasti sivellen. Erityisestihöyläpinnoille tuote levitetään hyvin ohuesti.PUNAMULTAMAALIT (Aito Punamultamaali ja ÖljypohjainenPunamaali)Punamulta- ja punamaalit muodostavat säärasituksessa kuluvan,jauhoisen pinnan. Tuotteet levitetään suoraan käsittelemättömälle,karkealle puupinnalle tai aikaisemmin samantyyppisellämaalilla käsitellylle pinnalle. Höyläpinnalle tai muun tyyppisenmaalin päälle punamulta- ja punamaalit eivät sovellu. Pohjusteitaei käytetä.10


Käsittely-yhdistelmät lautapinnoilleAkrylaattimaalimenetelmätÖljymaalimenetelmätPeittävä suojaLiuoteohenteisetkuullotemenetelmätVesiohenteisetkuullotemenetelmätPunamultamenetelmätValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti PohjustetaiValtti AkvabaseUltra PrimertaiÖljypohjaÖljypohja Vinha Valtti ColortaiValtti Color ExtraValtti AkvacolortaiValtti ArcticAito PunamultamaalitaiÖljypohjainenPunamaaliUltra Matt,Ultra Classic taiUltra LuxPika-TehoTeho Öljymaali Vinha Valtti ColortaiValtti Color ExtraValtti AkvacolortaiValtti ArcticAito PunamultamaalitaiÖljypohjainenPunamaali2 HIRSIPINNATUseimmiten hirsivalmistajat pohjustavat hirret teollisesti. Tällöinpinnat voidaan käsitellä suoraan värillisellä kuullotteella tai Vinhalla.Hirsipintojen käsittelytValtti ColorkuullotemenetelmäValttiAkvacolorkuullotemenetelmäValtti ArctickuullotemenetelmäVinhamenetelmäValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti PohjustetaiValtti AkvabaseValtti Colorx 2Valtti Akvacolorx 2Valtti Arcticx 2Vinhax 1–211


3 MUUT RAKENNUKSEN PUUOSATIKKUNAT JA OVETKAITEET, AIDAT JA PYLVÄÄTUlko-ovissa ja erityisesti ikkunoissa on tärkeää, että maali onriittävän kestävä eikä liimaa puitetta karmiin kiinni kuumallakaankelillä. Unica Akva on vesiohenteinen akrylaattimaali, jolla ulkoovistaja ikkunoista voidaan maalata sekä sisä- että ulkopuolisetosat..Pihan puiset rakenteet voidaan käsitellä samoilla tuotteilla kuinjulkisivutkin. Aidoille on kehitetty myös oma erityistuotteensa,Aitamaali Valkea. Tuote on valmiiksi sävytetty vesiohenteinenakrylaattimaali, sävyltään taitettu valkoinen. Tuotteen sisältämättehoaineet edesauttavat maalipinnan puhtaanapysymistä.Ovien ja ikkunoiden ulkopuolisiin osiin sopii myös Teho Ikkunamaali.Ulospäin näkyvät osat voidaan huoltomaalata myös Vinhalla.Sisäpuolisiin osiin sopii myös Maalarin Valkolakka tai HelmiKalustemaali.Kuullotekäsittelyistä ulkopintoihin sopii parhaiten Valtti ColorExtra, joka muodostaa suojaavan lakkamaisen pinnan. Sisäosatvoidaan käsitellä Kiva Kalustelakalla.KYLMÄT RAKENNUKSETPihapiirin kylmien, umpinaisten oleskelutilojen (leikkimökit,huvimajat) sisäpinnat suositellaan käsiteltäväksi sisätuotteilla.Seinäpinnoille sopivat Luja Pintamaalit, Supi Saunasuoja taiPaneeli-Ässä Hirsisuoja. Lattiapinnat voidaan käsitellä Betolux taiBetolux Akva -maaleilla tai Unica Super -lakalla. Öljykäsittelyynsopii Supi Lattiaöljy.Tiikkiovet käsitellään perinteisesti puuöljyllä, tähän sopivat sävytetytValtti puuöljyt.TERASSIT JA ULKOKALUSTEETTerassien puiset lattiapinnat suositellaan käsiteltäväksi puuhunimeytyvillä tuotteilla, koska kalvoa muodostavat maalit ja lakatalkavat hilseillä nopeasti. Valtti Puuöljyt sopivat tarkoitukseen.Öljykäsittelyn lisäksi ulkokalusteita voi myös maalata. Sopiviatuotteita ovat Unica Ulkokalustemaali, Miranol sekä vesiohenteinenUnica Akva.4 JULKISIVUVANERITPuupintaiset tai maalauspohjakalvolla pinnoitetut vanerit voidaanmaalata esimerkiksi akrylaattimaaleilla. Levyjen reunat onkuitenkin suojattava tiiviillä maalilla, jotta ehkäistään reunojenaukeaminen ja liuskoittuminen säärasituksessa. Vanerin reunojensuojaamiseen sopii Akvi RMS.12


Pesukäsittelyt jahuoltomaalausPUUJULKISIVUJEN PESUPelkkään maalipinnan hoitoon voidaan käyttää TikkurilanHuoltopesua, tämä käsittely ei vaadi pinnan uudelleenmaalausta.Huoltopesulla poistetaan maalipinnoille kertynyt lika, pölyja alkava pintahome. Huoltopesu ehkäisee pintojen homehtumista,koska likakerros toimii kasvualustana homeelle jalevälle.Mikäli huoltomaalattavassa pinnassa on home- tai leväkasvustoa,on se käsiteltävä Homeenpoistolla, jotta uuden maalikerroksenalle ei jää eläviä itiöitä.KäyttökohteetSeossuhdepesuaine:vesiVaatiihuoltomaalauksenHuoltopesuHomeenpoistoYleispuhdistusaine maalattujen ja maalaamattomienpintojen säännölliseen puhdistukseensisä- ja ulkotiloissa.Homeenpoistoon maalatuilta ja maalaamattomiltapuu-, rappaus-, ja betonipinnoiltaennen uudis- ja huoltomaalausta,sekä betonitiili- ja kuitusementtikatoiltaennen huoltomaalausta.1:10 riippuen likaisuudesta ei1:3 kylläTehopesuMaalattujen ja käsittelemättömien pintojen,esim. puisten terassien, aitojen, seinien,pihakalusteiden ja ritilöiden pesuunja ehostukseen sekä muovipintojen puhdistukseen.Palauttaa puupintojen alkuperäistäväriä.0,5 litran purkki 5 litraan vettä,1 litran purkki 10 litraan vettäkyllä13


HUOLTOMAALAUSVÄLIMaalausRYL 2012 mukaiset huoltovälit ovat puuöljyille (terassipinnoilla)alle 2 vuotta, kuullotteille 2…5 vuotta, peittäville suojille5…10 vuotta ja peittäville maaleille maalausyhdistelmästäriippuen 10…20 vuotta.Puisille julkisivuille tehdyille käsittely-yhdistelmille on Maalaus-RYL 2012:ssa määritelty rasitusluokka 13 (Ankara ilmastorasitusulkona). Useimmiten huoltovälit kuitenkin ylittävät nämä viitearvot.MAALITYYPIN TUNNISTAMINEN JAHUOLTOMAALAUSAvoimet terassipinnat ja värittömät käsittelyt 1…2 vuottaMaalausRYL 2012 -ohjeistuksen mukaan huoltomaalaus on ajankohtainen,kun maalipinnan vaurioitumisaste on 3 tai yli työnosaluvun1031.7 mukaan.Maalityypin tunnistaminen on tärkeää, sillä huoltomaalaus suositellaanyleensä tehtäväksi samalla maalityypillä kuin edellinenmaalaus. Akrylaattimaalipinta on yleensä nahkea. Vanha öljymaalion liituava ja himmeä. Vanhoille öljymaaleille ominaistaruutumaista tai puun syihin nähden poikittaista halkeilua ei akrylaattimaaleillaesiinny, vaan maalipinta halkeilee yleensä puunsyiden suuntaan. Akrylaattimaalikalvo on joustava, kun taas öljymaalikalvoon yleensä kova ja hauras.Väkevä alkoholi (etanoli) pehmittää ja liuottaa akrylaattimaalia,kun taas lipeä pehmittää ja kellastuttaa öljymaalia.Sävytetyt kuullotepinnat 2…5 vuottaPunamulta- ja punamaalit tunnistaa jauhoisesta pinnasta, josta eilöydy varsinaista kiinteää kalvoa.Ennen huoltomaalausta pinnat pestään liasta. Mikäli pinnoillaon home- tai leväkasvustoa, pesuaineena käytetään Homeenpoistoa.Irtoava ja heikosti alustassa kiinni oleva maalipinta sekäharmaantunut pintapuu poistetaanHirsipinnoilla tulee välttää useita päällekkäisiä maalikerroksia.Huoltokäsittelyn yhteydessä vanhoja kerroksia tulee poistaa taiohentaa.Peittävät maalipinnat 10…20 vuotta14


SOVELTUVAT HUOLTOMAALITAlla olevasta taulukosta löydät soveltuvat maalituotteet eri maalityypeille.HuoltomaaliLautapinnat:Lautapinnat:Lautapinnat:Lauta- jahirsipinnat:Lauta- jahirsipinnat:Lautapinnat:Sahalauta tai karkeavanha hirsi:VanhamaalityyppiAkrylaattimaaliAlkydiöljymaaliPellavaöljymaaliVesiohenteinenpeittäväsuojaKalvoa muodostamatonkuulloteKalvonmuodostavakuullotePuna multataipuna maalitUltra Matt,Ultra Classic,Ultra LuxPika-TehoTehoÖljymaaliLinPellavaöljymaaliVinhaValtti Color,ValttiAkvacolor,Valtti ArcticValtti ColorExtra*** – – *** – – -** *** ** ** – – –** ** *** ** – – –** – – *** – – –** ** ** ** *** ** –** ** ** **1)** *** –– – – – – – ***Aito Punamultamaali,ÖljypohjainenPunamaali– ei sovellu ** soveltuu *** soveltuu erinomaisesti1)kalvo hiottava ennen käsittelyä15


Tikkurilan tuotteet puujulkisivTuote MTR * Tyyppi Käyttöalue Ohenne Työtapa Kiiltoryhmä VäritTuotteet teolliseen maalaamiseenUltra Pro 461 polyakrylaattimaaliulkoseinät vesi teoll. levitys himmeä mm. Puutalot-värikarttaPinja UniversalPrimerPinja ProPrimer231 alkydipohjamaali231 alkydipohjamaaliulkoseinät vesi teoll. levitys himmeä mm. Puutalot-värikarttaulkoseinät vesi teoll.levitys himmeä mm. Puutalot-värikarttaPinja Top 463 peittävä suoja ulkoseinät vesi teoll.levitys puolihimmeä mm. Puutalot-värikarttaPinja Pro 461 akrylaattimaali ulkoseinät vesi teoll.levitys himmeä mm. Puutalot-värikarttaPinja Color 481 kuullote ulkoseinät,ovet, aidatvesi teoll.levitys eimääriteltävissäValtti-värikarttaTuotteet työmaalaukseenPuujulkisivumaalitUltra Matt 461 polyakrylaattimaaliUltra Classic 461 polyakrylaattimaaliUltra Lux 461 polyakrylaattimaaliPika-Teho 461 öljypitoinenakrylaattimaaliulkoseinät vesi sively,ruiskutusulkoseinät vesi sively,ruiskutusulkoseinät vesi sively,ruiskutusulkoseinät vesi sively,ruiskutushimmeäpuolihimmeäkiiltävähimmeämm. Puutalot-värikarttamm. Puutalot-värikarttamm. Puutalot-värikarttamm. Puutalot-värikarttaVinha 463 peittävä suoja ulkoseinät vesi sively puolihimmeä mm. Puutalot- ja Vinha-värikarttaTehoÖljymaaliTehoIkkunamaaliUnica Akva 449 / 466 /322 / 321Lin PellavaöljymaaliAito Punamultamaali471 alkydiöljymaali ulkoseinät Lakkabensiini1050475 alkydiöljymaali ikkunat, ovet Lakkabensiini1050472 pellavaöljymaalisively puolikiiltävä mm. Puutalot-värikarttasively puolikiiltävä mm. Puutalot-värikarttaakrylaattimaali ikkunat, ovet vesi sively puolikiiltävä mm. Puutalot-värikarttaulkoseinät,ikkunatLakkabensiini1050sively puolikiiltävä mm. Vanhanajan värit-värikarttaulkoseinät vesi sively täyshimmeä Punainen465 /91 keitetty punamultamaaliÖljypohjainenPunamaali464 punamaali ulkoseinät vesi sively täyshimmeä Punainen*Maalaustuoteryhmä MaalausRYL 2012:n tuoteluokituksen mukaan16


uilleTuote MTR * Tyyppi Käyttöalue Ohenne Työtapa Kiiltoryhmä VäritPohjamaalit ja pohjusteet puulleValttiPohjusteValttiAkvabase142 pohjustuspuunsuoja131 pohjustuspuunsuojaUltra Primer 231 akrylaattipohja-javälimaaliKuullotteetpuupinnatpuupintojenpohjustusakrylaattipohja-javälimaaliÖljypohja 233 alkydiöljypohjamaalialkydiöljypohjamaaliLakkabensiini1050sively, upotuseimääriteltävissävesi sively, upotus eimääriteltävissävesiLakkabensiini1050sively,ruiskutussively,ruiskutushimmeähimmeäväritönväritönmm. Puutalot-värikarttamm. Puutalot-värikarttaValtti Color 491 kuullote ulkoseinät,ovet, aidatLakkabensiini1050sively,ruiskutus,upotuseimääriteltävissäValtti-värikarttaValttiAkvaolor481 kuullote ulkoseinät,ovet, aidatvesisively,ruiskutus,upotuseimääriteltävissäValtti-värikarttaValtti ColorExtra492 / 495 kiiltäväkuullotelautaseinät,ikkunat, ovet,ulkokalusteetLakkabensiini1050sively,ruiskutus,kiiltäväValtti-värikarttaValtti Artic 481 helmiäiskuulloteulkoseinät,ovet, aidatvesisively,ruiskutus,eimääriteltävissäArctic-värikarttaPuuöljytValtti Puuöljy 741 puuöljyulkokäyttöönulkokalusteet,terassitLakkabensiini1050sively,sienilevityseimääriteltävissäValtti-värikarttaValtti PuuöljyAkva721 puuöljyulkokäyttöönulkokalusteet,terassitvesisively,sienilevityseimääriteltävissäValtti-värikarttaValttiKaluste- jaterassiöljy741 sävytettypuuöljyulkokäyttöönulkokalusteet,terassitLakkabensiini1050sively,sienilevityseimääriteltävissäruskea,kelonharmaa,mustaValttiNon-Slip721 karhea öljyulkokäyttöönpuiset portaat,kulkuväylätvesi sively eimääriteltävissäValtti-värikarttaPesuaineetHuoltopesu 012 / 016 emäksinenyleispuhdistusainemaalattujenpintojenpesuunvesisieni, harja,ruiskutus– –Homeenpoisto012 / 014 hypokloriittiliuoshomeen poistoonennenmaalaustavesisieni, harja,ruiskutus– –Tehopesu 012 pesuaine homeen ja lianpoistoon puupinnoiltaennenmaalaustavesiharjaus, sively,telaus– –*Maalaustuoteryhmä MaalausRYL 2012:n tuoteluokituksen mukaan17


Palvelut ammattilaisilleTikkurilan Profe on Tikkurila Oyj:n ammattikunta-asiakkaillesuunnattu palvelukokonaisuus. Tikkurilan Profe -kokonaisuuskoostuu eri segmenteille suunnitelluista palveluista siten, ettäkunkin segmentin erikoistarpeet on huomioitu. Profe-ammattilaispalvelutkoostuvat seuraavista palvelukokonaisuuksista:TEKNINEN PALVELUTikkurilan Tekninen palvelu toimii asiakkaidemme tukena kaikessatuotteisiin, maalaamisen teknisiin ratkaisuihin, väreihin taimuuhun pintakäsittelyyn liittyvissä asioissa. Tekninen palvelukoostuu Tikkurilan ammattikuntamyynnin palvelusta sekä ProfeHelpdesk:stä, joka koostuu sähköisestä 24/7 -palvelusta sekäammattilaisille suunnatusta puhelinpalvelusta, joka on avoinnaarkisin klo 8.00–19.00.PROFE-OPISTOProfe-opistosta löydät ammattikunnalle suunnatut pintakäsittelyalan koulutuksemme. Profe-opiston koulutukset on suunnattukoko ammattikunnalle; suunnittelijoille, rakennuttajille,isännöitsijöille sekä urakoitsijoille. Koulutukset on suunniteltusiten, että kukin kohderyhmä löytää koulutustarjonnasta omalletoimialueelleen parhaiten sopivan näkökulman pintakäsittelyyn.TUKIMATERIAALITAmmattilaisten suunnittelu- ja myyntityön tueksi Tikkurila tarjoaalaajan tukimateriaalipaketin. Tikkurilan laajat värikartta- japintanäytemateriaalit sekä erityisesti ammattikäyttöön suunnitellutvärityökalut ovat asiakkaidemme käytössä.VÄRI- JA SÄVYPALVELUTTikkurila on värien ja sävytysteknologian hyödyntämisen edelläkävijä.Tikkurilan väri- ja sävytyspalveluita hyödyntämällä asiakkaammesaavat Tikkurilan tuotteisiin haluamansa värin ja juurioikean sävyn. Samalla asiakkaamme voivat luottaa myös siihen,että valittu sävy soveltuu teknisesti käyttökohteeseen ja kestääaikaa siinä missä kohteeseen valittu oikea tuotekin.TIKKURILAN HAKUPALVELUTTekijäpankki - Remonttia, Urakkaa - Täältä tekijät on Tikkurilanmaksuton hakupalvelu, jossa kuluttaja ja urakoitsija kohtaavat.Palvelun avulla kuluttaja voi hakea tarvitsemalleen maalaus- jaremonttityölle urakoitsijaa. Lisäksi uudistunut Tekijäpankki ohjaakuluttajaa esimerkkiremonttien avulla tarkempiin tarjouspyyntöihin,jolloin säästetään sekä kuluttajan että urakoitsijan aikaaja vaivaa.Profe-haku on ammattilaisille suunnattu b-to-b-ammattiurakoitsijahaku.Profe-haun avulla rakennuttajat, rakennusliikkeet,isännöitsijät ja suunnittelijat löytävät tarvitsemansa kontaktinpintakäsittelyalan erikoisosaajiin.Suunnittelijapankki on Tikkurilan maksuton hakupalvelu. Palvelunavulla kuluttaja voi hakea sisustusuunnittelijaa haluamaltaanalueelta. Suunnittelijapankki on osa Tikkurilan Maalilinja palvelee-palvelukokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi Maalilinja-puhelinpalvelusekä ideoita, opastusta, suunnittelua, opetusohjelmiasekä Tekijäpankki.PROFE-VAIKUTTAJATProfe-Vaikuttajat on ammattikunnan eri ammattiryhmistä koostuvavirtuaalinen verkosto, joka kommentoi ja sparraa Tikkurilaakehittämään tuotteitaan ja palveluitaan yhä paremmiksi.PALVELUT TEOLLISUUDELLETikkurila tarjoaa teollisuusasiakkailleen asiantuntijapalveluita,joilla varmistetaan, että maalaukset ja pinnoitukset kestävät jaettä tuotanto toimii tehokkaasti. Asiantuntijamme voivat osallistuahankkeiden ja tuotteiden valmistusprosessin valvontaan terästyönlaatuasteiden tarkastuksesta aina valmiin pintakäsittelyn tuotteenlaadunvarmistusmittauksiin pintakäsittelylaitoksessa sekä käyttöönottotarkastuksiinkohteessa.Tikkurila palveluksessasiTekninen palvelu 09-8577 3720 ark. 8–19sähköpostitse ammattilaiset@tikkurila.comwww.tikkurila.fi/ammattilaiset/palvelut/19


Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa, puhelin (09) 857 71, faksi (09) 8577 6902www.tikkurila.fi/ammattilaiset

More magazines by this user
Similar magazines