vahterus news 1/2013

vahterus.com

vahterus news 1/2013

VAHTERUS NEWS 1/2013UUTUUS!s. 13LAAJA KÄYTTÖALUERATKAISIHÖYRYNKEHITTIMENHANKINNANs. 10


Hyvä yhteistyökumppaniVAHTERUS NEWS 1/2013JulkaisijaVahterus OyPäätoimittajaSari KesäläTaittoMainostoimisto TekokuuHaastattelutRaija Herrala, Kristiina Tolvanenja Elina AholaPainoEuraprintKannessaAri AittamäkiPori EnergiaVahterus OyPruukintie 7FI-23600 KalantiFINLANDPuh: 02 840 70sales@vahterus.comVahterus Americas, LLCPO Box 77264CharlotteNC 28271USAPuh: +1 704 846 5050sales.americas@vahterus.comVahterus Deutschland GmbHMagnolienweg 2663741 AschaffenburgGERMANYPuh: +49 6021 181 700webmaster@vahterus.deVahterus Heat ExchangersShanghai Co. LtdRoom 816, Enterprise SquareMei Yuan Road 228, Zha Bei District200070 ShanghaiCHINAPuh: +86 21 638 00848*113sales_china@vahterus.comVahterus (UK) Ltd12-14 Derby RoadMelbourneDerbyshire DE73 8FEUKPuh: +44 1332 863175vahterus.uk@vahterus.comLisää uutisia ja artikkeleita voi lukeaosoitteessa www.vahterus.comVAHTERUS & 2012Vuosi 2012 oli Vahterus Oy:n kahdeskymmenestoinen toimintavuosi. Maailmantalouden epävakaista olosuhteista huolimatta onnistuimme kasvattamaan liikevaihtommeennätyslukuihin. Poikkeuksena edellisiin vuosiin oli se, että suurin osaliikevaihdosta syntyi Vahteruksen perus PSHE -lämmönsiirtimistä. Suuria yksittäisiäisoja projekteja ei vuoden 2012 aikana toimitettu, vaikka onneksemme saimme niitätehtäväksi kuluvalle vuodelle.Vuoden tärkeimpiä kehittämisalueita vuonna 2012 oli tytäryhtiöidemme toiminnanvahvistaminen. Olemme huomanneet, että etenkin merkittävillä markkinaalueillayrityksen fyysinen läsnäolo antaa lisäuskottavuutta, unohtamatta tietystipaikallisen jakeluverkoston tarpeellisuutta.Tytäryhtiöiden osalta kehittämiskohteitamme ovat olleet erityisesti VahterusKiinan ja Yhdysvaltojen toiminnot. Näillä markkinoilla olemme edenneet reippainaskelin. Tämän vuoden alussa Kiinassa käynnistyi Vahteruksen ensimmäinenPSHE-lämmönsiirrinten kokoonpanotehdas ja saamiemme tietojen mukaantehdas on ensimmäinen suomalainen konepaja Kiinassa, jolla on paikalliset paineastiavalmistusluvat.Tämä antaa täysin oman painon ja arvon investointimmemerkittävyydelle.VAHTERUS & MAAILMANLÄMMÖNSIIRRIN-MARKKINATViime vuonna Global Industry Analysts Inc.:n julkaisemassa raportissa ’HeatExchangers – A Global Strategic Business’ arvioitiin lämmönsiirrinmarkkinoita janiiden tulevaisuutta. Tutkimuksen mukaan kokonaismarkkinat ovat kaiken kaikkiaanisot, 16 miljardia USD. Tulevaisuudessa näillä edelleen kasvavilla markkinoillasuurin kasvu ja tarve tulee tutkimuksen mukaan olemaan erityisesti hitsatuissalevylämmönsiirtimissä, joissa on hyvä lämmön ja tilan hyötysuhde sekä paineenkesto. Näissä sovelluksissa kasvuennuste lähivuosiksi on lähes 10%. Näillä sivuillakerromme lisää muutamista energiansäästön sovelluksista.Vahterukselle merkittävä tutkimuksen esittämä tilastotieto on myös se, ettäolemme maailman toiseksi suurin hitsattujen levylämmönsiirrinvalmistaja,markkinaosuutemme ollessa 15%! Tutkimuksen tiedot tukevat merkittävästi Vahteruksenvoimakasta kasvustrategiaa: Dynamo 100. Toteutuakseen kasvu edellyttäähyvää ja rakentavaa yhteistyötä kanssanne sekä jatkuvaa tuotteiden ja toimintojenkehittämistä kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.VAHTERUS & 2013Kuluvana vuonna uskomme kasvumme jatkuvan voimakkaana. Turvataksemmekasvun jatkuvuuden myös tulevaisuudessa, yhtenä kehittämistyön painopistealueenaon myyntiverkoston kehittäminen. Tätä työtä teemme yhteistyössä Finpronkanssa, joka on julkisyhteisö osana Työ- ja elinkeinoministeriötä. Finprolla on satojatyöntekijöitä ympäri maailmaa auttamassa suomalaisia yrityksiä etabloitumaanuusille kansainvälisille markkinoille.Markkinoinnissa panostamme myös Vahteruksen ilmeen uudistamiseen, mikänäkyy esimerkiksi tässä lehdessä sekä tuotteiden ulkoasussa. Kotisivumme tullaanmyös uudistamaan tulevan kesän aikana.Tuotannon osalta teemme parhaillaan töitä parantaaksemme edelleen toimitusvarmuuttaja lyhentääksemme läpimenoaikoja. Tämä vaatii myös tuotesuunnittelunkehittämistä. Uskon, että näissäkin asioissa menemme nopeasti eteenpäin.


VAHTERUS & KULTTUURIElämä on muutakin kuin lämmönsiirtoa ja työtä. Hyvät lukijat, kannustan teitäkuluttamaan kulttuuria sen monissa muodoissa. Uskon, että kulttuurista saammeuusia, myönteisiä, arvaamattomiakin virikkeitä työhön ja arkeen. Mielen virkistämiseksiitse muun muassa ”pimputtelen” pianoa. Myös liikunta on harrastuslistanikärjessä, sillä mielen lisäksi myös keho tarvitsee vaihtelua ja rasitusta. Näilläsanoilla toivotan teille energistä kevättä!Yhdessä eteenpäinMauri Kontu3


Vahterus&WorldMAAILMAN KULMILTAYhdysvallatTerveiset IIAR 2013 messuilta!Vahterus Americasin poikkeuksellisen menestyksekkäänensimmäisen toimintavuoden jälkeenmyös vuosi 2013 on lähtenyt käyntiin vahvasti.Tammikuun myynti ylitti koko vuoden 2012 ensimmäisenneljänneksen myynnin ja positiivinenkehitys jatkui helmi-ja maaliskuussa. Tärkeimpiämenestystekijöitä olivat vahva tulos öljy- ja kaasuteollisuudessa,johon vaikuttivat erityisesti yhteistyöMeksikonlahdella BP Thunder Horsen kanssa sekäPetrobrasin kanssa Brasiliassa.Lisäksi jatkuva kysyntä kylmätekniikan puolellaon taannut vahvan tuloksen Vahterus Americasille.Kylmätekniikan puolella Vahterus Americas on jovuosien ajan osallistunut IIAR (Industrial RefrigerationConference & Exhibition) –messuille. Maaliskuussa2013 IIAR järjestettiin Broadmoor Hotel &Resortissa Colorado Springsissa ja aiempien vuosientapaan myös tänä vuonna esittelimme messuillaVahteruksen uusimpia kehityksiä.Vahteruksen Jonathan Pascoe piti messun yhteydessäjärjestetyssä seminaarissa tuote-esittelynVahterus Combined Unit –siirtimestä, joka otettiinvastaan erittäin hyvin. Osallistumisemme IIARmessuille onkin jo näkynyt yhä kasvavalla kiinnostuksellaVahterusta kohtaan. Vahterusta edustiColoradossa Jonathan Pascoe, Elizabeth CorcoranVahteruksen Yhdysvaltojen toimistolta sekä SuomestaTanja Välimäki ja Mauri Kontu.Amerikassa vuoden 2013 odotetaan ylittävänodotukset ja tulevina kuukausina odotammepäätöksiä merkittävistä, strategisesti tärkeistäprojekteista. Näistä kerromme tarkemmin lisääpian, mutta jo nyt voimme todeta että selkeätmerkit erittäin positiivisesta vuodesta 2013 ovatilmassa! Jaamme mielellämme taas pian tuoreitauutisiamme Charlottesta!Elizabeth CorcoranMyynti-insinööriVahterus AmericasIso-BritanniaMuutoksia Vahterus UK:ssaTammikuusta 2013 lähtien Adrian Foster onottanut paikan Vahterus UK:n toimitusjohtajana.Foster on aiemmin toiminut pääosin sopimushallinnassasekä Vahterus UK:lla että Vahterus Oy:lla.Vahterus UK:ssa Adrianin kanssa työskentelee PaulButton ja Phil Chesters. Tiimillä on yhteensä yli 60vuoden kokemus lämmönsiirrosta.Adrian on innoissaan tulevasta: Suurin haasteemmeon kasvattaa liiketoimintaamme linjassakoko Vahterus Oy:n kunnianhimoisten tavoitteidenkanssa. Ensimmäinen askeleemme on ollut todellisenasiakaspohjamme analysointi Vahterus UK:n14 toimintavuoden ajalta. Tämä on ollut erittäinvalaisevaa ja voimme suositella sitä jokaiselle myyntiorganisaatiolle!Selvityksen pohjalta olemmesuunnitelleet tulevia toimenpiteitämme ja resurssiemmekäyttöä.Aiemmin Vahterus UK:ssa työt on jaettu henkilöroolituksienkautta yksittäisiin työtehtäviin kutenmyyntitapaamisiin, suunnitteluun ja tarjoustentekemiseen sekä tilausten käsittelyyn. Tulevaisuudessatulemme ottamaan käyttöön uudenlaisentyöskentelytavan. Kaikki Vahterus UK:n työntekijätottavat vastuulleen yhden (toimialakohtaisen) asiakasryhmän,jonka kontaktihenkilönä toimimme.Alkuun odotamme kohtaavamme haasteita kiivetessämmeoppimiskäyrän jyrkintä osaa, muttauskon vakaasti muutoksen tekevän meistä joustavampia,entistä motivoituneimpia ja toiminnastammeasiakaslähtöisempää.Tulevaisuuden mahdollisuuksien löytämiseksion myös tärkeää, että jaamme tietoa ja kokemuksiakollegoidemme kanssa Suomessa ja globaalinVahterus -organisaation sisällä. Näin pystymmehyödyntämään kollegoidemme vahvaa asiantuntijuuttaeri toimintasektoreillamme.Vahterus UK on ollut perinteisesti vahva öljyjakaasuteollisuudessa. Myös tulevaisuudessatulemme panostamaan uusien projektien ja asiakkaidenlöytämiseen verkostotapaamisten ja kontaktiemmekautta. Kyseisellä toimialalla projektienläpimeno aika on usein pitkä (1-2 vuoden projektitovat tyyppillisiä). Meille onkin äärimmäisentärkeää olla mukana nyt, kun tulevaisuuden päätöksiätehdään.Muiden muutosten lisäksi, olemme siirtyneetSuomessa jo käytössä olevaan M-Files järjestelmään,joka on tehokas tiedon- ja dokumenttienhallinnantyökalu. Suunnittelemme myös siirtävämmesuurimman osan IT -hankinnoistamme Suomeen,mikä tuo meille merkittävän edun. Paperittomantoimiston ‘Graalin malja’ häämöttää yhä jonkinmatkan päässä, mutta uuden teknologian avullatavoittelemme edelleen vahvasti palkintoa!Vuoden 2013 ensimmäisen kuukauden jälkeentunnelma Vahterus UK:ssa on erittäin positiivinen– Yhdessä eteenpäin!Adrian FosterToimitusjohtajaVahterus (UK) Limited6


VAHTERUS NEWS 1/2013SaksaJoustavia energiaratkaisuja uusiin tarpeisiinViime vuosina olemme nähneet energiantuotannon ja -säästön sekä lämmön talteenotonvaatimusten muuttuneen. Täyttääkseen uusienteknologioiden tarpeet, Vahteruksen Plate&Shelllämmönsiirtimet tarjoavat markkinoille täydellisiäratkaisuja moniin eri kohteisiin. Putkilämmönsiirtimiinverrattuna Vahteruksen lämmönsiirtimet ovatpienempiä ja kevyempiä, ja ennenkaikkea niidensuuri lämmönsiirtopinta-ala erittäin kompaktissakoossa tekee tuotteesta erityisen tehokkaan.Saksan kielteisen ydinvoimapäätöksen jälkeenmeillä Vahteruksessa on paljon uusia asiakkaita: joolemassaolevia yrityksiä sekä start-up -yrityksiä,joissa insinöörit pyrkivät löytämään uudenlaisiatoimintatapoja. Yritysten täytyy säästää rahaa jaennenkaikkea ympäristöä, vähentää hiilidioksidipäästöjäja olemassaolevien resurssien käyttöä. MeVahteruksella tuemme näitä tavoitteita omastatuotekehityksestämme nousevien ratkaisujen jajoustavan suunnittelun avulla. Voimme esimerkiksimuuttaa vaipan rakennetta asiakkaan toiveidenmukaisesti. Pystymme myös asentamaan yksikötjo olemassa oleviin rakenteisiin.Voimalaitosten energiatehokkuuden parantamiseksiVahteruksen lämmönsiirtimiä voidaankäyttää kaasuturbiinilaitosten jäähdyttiminä,kanaviin integroituina pakokaasun jäähdyttiminä,höyryn lauhduttimina prosessin eri vaiheissa sekämonissa muissa voimalaitoskohteissa. Lämmönsiirtimiämmekäytetään myös pienissä siirrettävissäkonttikattilalaitoksissa. Nämä voimalaitoksetovat kooltaan niin pieniä, että niitä voidaan kuljettaakäyttökohteeseen ja kohteesta toiseen 7.5tonnin rekoilla.Tänä päivänä lämmöntalteenoton merkityskasvaa erittäin voimakkaasti suurten yrityksien jaglobaalien pelureiden toiminnassa. Hukkalämmöntalteenotolla voidaan säästää rahaa ja hiilidioksidipäästöjäsekä tietysti tehostaa voimalaitosten toimintaa.Tuotteidemme tarjoamien hyötyjen myötäolemme myyneet merkittävän määrän VahterusPlate&Shell lämmönsiirtimiä jalostamoihin, kemianlaitoksiin ja voimalaitoksiin. Asiakkaamme ovatvakuuttuneet lämmönsiirtimistämme ja niidentehokkuudesta, kompaktista koosta ja suunnittelustasekä Vahteruksen joustavuudesta.Mielestäni yksi merkittäviä vahvuuksiammeVahteruksessa on yrityksen perheomistajuus ja se,että olemme itsenäinen lämmönsiirrinvalmistaja.Pystymme aina reagoimaan nopeasti ja olemaanjoustavia, ottaen huomioon asiakkaidemme toiveet.Voimme tuottaa protyyppejä ja testituotteitayhdessä asiakkaidemme kanssa, ja molemmat osapuoletvoivat tuoda esiin näkemyksiään ja ideoitaanyhteisen ratkaisun löytämiseksi.“Yhdessä eteenpäin” sloganimme seuraaminenja asemamme yhtenä maailman suurimmista hitsatunlevylämmönsiirrinteknologian valmistajistaei ole staattinen tehtävä. Se tarkoittaa sitä, ettäyhdessä asiakkaidemme ja loistavan tiimimmekanssa olemme sitoutuneita edelläkävijyyteen,jonka avulla voimme löytää toimivia ratkaisujameille kaikille.Sven WohlgemuthAvainasiakaspäällikköVahterus SaksaKiinaVahterus aloittaa paineastiavalmistuksen KiinassaKäärmeen vuosi, joka tunnetaan myös “pienenlohikäärmeen vuotena” on alkanut valoisasti Kiinassa.Uudella kokoonpanotehtaalla saavutettiinmerkittävä merkkipaalu kun paikalliset viranomaisetsuorittivat tehtaalla paineastian auditoinninja Vahterukselle myönnettiin Kiinan D1 &D2 paineastian valmistuslupa 6.1.2013.Uusi tehdas, jonka tilat kattaa tällä hetkellä 1300neliömetriä, tuottaa Vahterus PSHE 2-5 lämmönsiirtimiäKiinan markkinoille. Tehdas sijaitsee Jiangsunmaakunnassa Zhangjiagangin kaupungissa, 130kilometriä Shanghaista luoteeseen.Vuodesta 2011 lähtien Vahterus on panostanutvahvasti Kiinan markkinoihin. Shanghain myyntitoimistoperustettiin huhtikuussa 2011 ja Kiinanmyyntitiimi on työskennellyt vahvasti laajentaakseenVahteruksen asiakaskuntaa ja toimialaa alueella.Vuonna 2012 Vahterus voitti ensimmäisenlämpöpumpun lauhdutin tilauksen Kiinassa johtavallekylmätekniikan yritykselle. Yksiköt toimitettiinvuoden lopussa, minkä myötä yritysten pitkäänjatkunut yhteistyö laajeni uusille alueille.Lämpöpumpuilla on merkittävä rooli matalaarvoisenenergian ja hukkaenergian hyötykäytössä,edesauttaen energiantalteenottoa ja –säästöä.Vahteruksen toimittamat Kiinan ensimmäiset lauhduttimetsuunniteltiin vaativiin olosuhteisiin, jossasuunnittelupaine oli 50 baaria ja lauhduttimienkapasiteetti 2,4MW. Kompakti koko, lämmönsiirronkorkea tehokkuus, ainutlaatuinen levyrakenne,korkea paineensietokyky, ympäristöystävällisyys,kaikki Vahterus PSHE:n ominaisuudet, edesauttavatasiakasta kehittämään energiatehokkaampialämpöpumppujärjestelmiä.Yli 20 vuoden kokemuksella teollisistakylmätekniikkaratkaisuista,Vahteruksen odotetaan herättävänkiinnostusta Kiinan kasvavilla markkinoillaniin Käärmeen vuotena kuinsen jälkeenkin. Tuotteiden kokoonpanonaloittaminen sekä myynnin jainsinööritaidon resurssien lisääminenKiinassa edesauttavat meitä tarjoamaanparempaa ja nopeampaa palveluaasiakkaillemme. Yhteistyössäasiakkaidemme kanssa odotammekehittävämme nokkelia ja energiatehokkaitaratkaisuja kehittyviintarpeisiin.Tracy HakalaToimitusjohtajaVahterus Heat Exchangers Shanghai Co., Ltd7


Vahterus&MeLAADULLA ON TEKIJÄNSÄTeräsmateriaalien jatkuva kehitys pitäähankintojen tekijän valppaana. Uutta tuleekaiken aikaa.- Uudet materiaalit on tehty yhä tarkemmintiettyyn käyttötarpeeseen. Esimerkiksi petrokemianteollisuudelle kehitetään jatkuvastitiettyihin kohteisiin täydellisiä materiaaleja,kertoo projektiostaja Matti Luomahaara.Vahteruksen osto-osastolla on neljähenkilöä, jotka toimivat koko ajan tiiviistihuomioon.Oman erityisen haasteensa antaa tilanne,jossa asiakkaan listalla olevat materiaalintoimittajatovat tottuneet satojen kappaleidentilauksiin, mutta uniikkiin projektiin niitä tarvitaankinvain yksi tai kaksi. Silloin on vaikeasaada edes tarjousta.- Silloin avataan kaikki mahdolliset ovet,soitellaan joka suuntaan ja keskustellaan. Tarvitaanavointa kommunikointia asiakkaan jajoita me emme pystyisi hoitamaan. Se on osayrityksen strategiaa, painottaa Luomahaara.Maaliskuussa tulee neljä vuotta siitä,kun Matti Luomahaara kiinnostui kasvavastayrityksestä ja tuli töihin Vahterukseen.Hiukan ennen sitä hän yhdessä vaimonsakanssa oli löytänyt Naantalin Luonnonmaaltarauhallisen rakennuspaikan omalletalolle. Se valmistui 2008. Matkaa lähimpääntaajamaan on viitisen kilometriä,Ostaja hallitsee kehittyvät materiaalitMatti Luomahaara, ostajayhteistyössä projektipäällikköjen ja suunnittelijoidenkanssa.- Tehtäväni on ostaminen eli materiaalienhankinta menossa oleviin projekteihin. Minunkuuluu tuntea materiaalit ja tehdä ostopäätöksiäsen mukaan, mitä projektiin tarvitaanja mitä asiakas on edellyttänyt, Luomahaarakertoo.Vaativimmat hankinnat tehdään usein petrokemianteollisuudelle sekä isoihin energiajateollisuuslaitoksiin meneviin projekteihin.- On suuria asiakkaita, joilla on ihan omatvaatimuksensa. He ovat todella tarkkoja materiaalilaatujenja niiden testauksen suhteen.Materiaalin toimittajaksi kelpuutetaan vainaivan tiettyjä toimittajia, kuvaa Luomahaara.Luomahaara on työskennellyt ostajanaVahteruksessa noin neljä vuotta. Teräsmateriaaleihinliittyvä perustieto on mahdollistaopiskella, mutta pääosa tiedosta karttuutyön kautta.- Tässä pitää olla moniosaaja, tuntea valmistustekniikkoja,tietää ja tunnistaa materiaaleja.Uusia tulee vuosittain, mikä tekeetyöstä mielenkiintoista.Säännöllisesti tarvittavien materiaalien toimituksiinVahteruksella on oma verkostonsa.Eniten tulee mustaa ja kirkasta perus-paineastiaterästä.Enimmäkseen materiaalit tulevatSaksasta, Englannista, Hollannista, Ruotsistaja tietenkin Suomesta.- Monien vuosien takaa tuttuja toimittajia,jotka tietävät meidän vaatimuksemmeja sen, että meillä on aina kiire. On nopeitatoimituksia ja vielä nopeampia Vahterus-toimituksia,Luomahaara naurahtaa.Työn ydinasioita on onnistua hankinnoissaniin, että aikataulut pitävät ja kustakin materiaalistamaksettava hinta on oikea.- On tärkeää ennakoida ja ottaa huomioontuotannolliset haasteet. Niistä pitää osata tiedottaaprojektipäälliköille ja suunnittelijoille.Esimerkiksi kesälomat Euroopassa ovat aikaa,jolloin tavaraa ei sieltä saada, se pitää ottaatoimittajien suuntaan, jotta balanssi löytyy.Joskus ratkaisu on kaikkia tyydyttävä,joskus jollekin parempi. Luomahaaran mielestänäistä tilanteista kuitenkin oppii enitenja opeista on hyötyä seuraavissa projekteissa.Asiakkaan kelpuuttamien materiaalintoimittajienlista voi olla lyhyt ja sen yrityksetkaukana ja entuudestaan tuntemattomia.- Lähdemme siitä, ettei ole sellaisiahaasteita, joita emme pystyisi ratkaisemaan.Meillä on oikeattyökalut ja yhteydetympärimaailman. Eiole asioita,meri ja luonto ovat kaikkialla ympärillä.- Harrastukset ovat aika paljon merellä, metsästänja kalastan, Matti Luomahaara kertoo.Perheen pieni tytär on nyt kolmivuotias jasaa uuden sisaruksen kevään aikana.Matti Luomahaara8


VAHTERUS NEWS 1/2013Vahteruksesta lähtee viikoittain noin 50-70tuotelähetystä eri puolille maailmaa. Varsinkinperjantai on vilkas päivä, silloin Helsinginkautta maailmalle lähtee isoja kuljetuksia.Tuotteen viimeinen etappi Vahteruksentehtaalla on lähettämö, missä asiakkaalle lähtevävalmis tuote tarkastetaan vielä viimeisenkerran. Laaduntarkastaja käy lähettämössäkaiken läpi – muun muassa sen, että kaikkilaboratoriotutkimukset on tehty, hitsaussaumaton röntgenkuvattu, ja kokonaisuudessaansen että tuote on valmis lähtemäänasiakkaalle. Tämän jälkeen tuote pakataanpuiseen, useimmiten aivan mittojen mukaantehtyyn suojalaatikkoon kestämään kuormaustentöyssyt, kuljetusten tärinät ja vaihtuvienolosuhteiden rasitukset.- Matkan aikana laatikoita siirrellään terminaaleissa,niitä kuljetetaan autoissa ja lentokoneissa,kuvaa lähettämössä työskenteleväMika Rantala.Viidettä vuotta Vahteruksen lähettämössätyöskentelevä Rantala ja hänen kaksi työtoveriaanhuolehtivat kaiken lähtökuntoonoikeaan aikaan.- Sovituista kuljetusajoistatäytyy pystyä pitämään kiinni.Laivat lähtevät aikataulujensamukaan, eivätkä tavarat saajäädä rannalle!Pakkaaminen lähettämössäalkaa laitteen kiinnittämisestätukevasti laatikon pohjaan. Semyös tuetaan hyvin laatikonsisäpuolelta. Tuet sijoitetaanniin, ettei niistä jää hankausjälkiä.Tuotteiden huolellisentarkastuksen ja pakkauksenjälkeen laatikko suljetaan jase saa kylkeensä rahtipaperit.- Sitten ei muuta kuin lätkitäänpaperit kylkiin ja hoidetaan,että rekka-autosaa tavaransa ja pääseeonnellisesti pihalta matkaan,Rantala selvittää.Lähettämön kauttaVahteruksesta lähtevätn i i n p i e n i m m ä t20-30 kilon laitteet kuin suurimmat lähes20 tonnin painoiset yksiköt. Suurimmatsiirtyvät hallinosturilla suoraan rekka-autoonja suojalaatikko rakennetaan elementeistäsen ympärille. Tuotteet tulevat lähettämöönmaalauksen ja huolellisen kuivauksen jälkeen,minkä jälkeen lähettämössä niihin kiinnitetäänkilvet ja tarrat ja tarkastetaan, että kaikkilähetykseen kuuluva on matkassa mukana.Pitkiä merikuljetuksia varten osa laitteistasuojataan korroosiolta täyttämällä ne typellä.Tämä vaatii aukkojen huolellista tulppaamista.Tärkeä osa Rantalan työtä on täsmälleenmittojen mukaan tehtävien kuljetuslaatikoidentilaus. Elementit tulevat naapurikaupungistaLaitilasta. Osa Vahteruksen tuotteistasopii vakiomittaiseen laatikkoon, muttasuurimpaan osaan se tilataan. Tästä vastaalähettämö. Lähettämö ennakoi tuotteidenvalmistumista ja tilaa puulaatikot viikkoa, kahtakinetukäteen.- Jos tulee tilanne, että asiakas haluaaaikaistaa kuljetusta, se ei saa jäädä kiinnilaatikon puuttumisesta, painottaa Rantala.Aikataulut ovat varsin tiukkoja, ja lähettämöseuraakin tarkkaan tuotteiden valmistumistapakkauskuntoon. Joskus tuotevalmistuu vasta aamulla, kun sen pitäisi joViimeinen silmäys asiakkaalle lähtevääntuotteeseen tuo vastuutaMika Rantala, lähettämötyöntekijäaamupäivällä lähteä kohti satamaa. Näihinruuhkiin lähettämö saa tarvittaessa apuvoimiatuotannon puolelta.Rantalalle kansainvälisten kuljetustenlähettäminen tuli tutuksi jo edellisessä työpaikassa,missä hän oli myös käynnistämässäuuden lähettämön toimintaa. Nykyisessätyössään Vahteruksessa hän viihtyy hyvin.- Tämä on siistiä työtä sisätiloissa ja meillälämmin trukki jolla ajella, hän myhäilee.Vapaa-ajallaan Rantala valmentaa 15-vuotiaantyttärensä ringettejoukkuetta UudenkaupunginJääkotkissa. Harrastus alkoi ensinjoukkueen huoltajana, nyt on kulunut jo kuusivuotta luistimilla.Oman liikuntaharrastuksen eräs huippuhetkistäoli osallistuminen Paavo Nurmi–maratonille muutama vuosi sitten. Sulkapallossatullut akillesjännevamma aiheuttijuoksuharrastukseen pitkän katkon, mutta nytRantala miettii jo toiveikkaana uutta maratonia.Laitilassa asuvaan perheeseen kuuluuavovaimo, tytär sekä aikuinen poika, joka onjo omillaan ja armeijassa.Mika Rantala9


VAHTERUS NEWS 1/2013LAAJA KÄYTTÖALUERATKAISIHÖYRYNKEHITTIMENHANKINNANPorin kaupunkiseudulla energiahuollostavastaava Pori Energia Oy oli muutama vuosisitten ratkaisun edessä. Teollisuusasiakkaalleprosessihöyryä toimittava lämpövoimalaitosoli tulossa tiensä päähän. Sen öljykäyttöinenhöyryntuotanto päätettiin korvata 4,7 kilometrinpäässä olevan suurvoimalan höyryllä,joka tuotetaan uusiutuvalla energialla, pääasiassametsähakkeella.Tarvittiin Euroopan pisin yhtäjaksoinen alipaineinenhöyryputki ja sen yhteyteen muuntoasema,jossa voimalaitoshöyryllä tuotetaanprosessihöyryä. Yli kaksi vuotta kestänyt suunnittelu-ja rakennusprojekti valmistui joulukuussa2012 ja höyryn toimitukset BolidenHarjavalta Oy:n kuparielektrolyysiin alkoivatvuoden 2013 alussa. Pitkän harkinnan jälkeenhankkeessa päädyttiin levylämmönsiirtimeenja niistä Vahteruksen toimittamaan höyrynkehitinratkaisuun.Projektipäällikkö, Pori Energianrakennuttajainsinööri Ari Aittamäki, onensimmäisten viikkojen jälkeen tyytyväinen.- Minimikuorma on saavutettu, Aittamäkikertoo tyytyväisenä. - Vaikka minimiksi käyttötehoksion sovittu 30 % nimellistehosta,paljon pienempäänkin on jo päästy. Erityisestilämmönsiirtimen laaja käyttöalue ja säädettävyysovat meille tärkeitä ominaisuuksia,toteaa Aittamäki.Käyttöalueen toista äärtä, maksimia ei vieläole päästy kokeilemaan.- Yritämme nyt keksiä, mihin saisimme ajettuahöyryä täysillä pienen aikaa, jotta näkisimmehöyrynkehittimen maksimin, selventää Aittamäki.Höyry lähtee Aittaluodon voimalasta +205-asteisena. Muuntoasemalla lämpö siirtyy teollisuuslaitoksenverkostoon, jossa lämpötila japaine ovat matalammat. Vahterus toimittilaitoksen pääkomponentiksi 13 MW höyrynkehittimensekä lauhdesäiliön ja lauhteen esilämmittimen.Putkilämmönsiirtimiin tottuneella voimalaitosalallavalinta vaati pitkää harkintaa.- Kyllä siinä haettiin ruutupaperille plussiaja miinuksia ja vertailtiin niitä, kuvaa Aittamäki.Laaja käyttöalue oli tärkeimpiä valintakriteerejä.– Säädettävyys ja minimikuorma,pitkälti niiden takia päädyttiin levylämmönsiirtimeenja uskottiin sen toimivuuteen.- Lisäksi ratkaisun täytyy tietenkin ollavarma, pitkäikäinen ja mahdollisimman huol-tovapaa. Ihmisten tekemillä laitteilla on myöstaipumus hajota ennemmin tai myöhemmin– Vahteruksella on palvelutoimintaa ja aikapaljon pystytään korjaamaa kahden päivänsisällä. Tarjottujen laitteiden koko elinkaarituntuu uskottavalta, luettelee Aittamäki.Investoinnin edullisempi hintakaan ei ollutmerkityksetön seikka. Höyrynkehitinlaitteistopiti sovittaa vanhaan lämpökeskukseen, sielläkattilalle varattuun tilaan. Siihen kompaktilaitekokonaisuus sopi hyvin.- Se että laitteisto on köykäisempi jamenee pienempään tilaan, helpotti päätöstä.Laajennus ei olisi ollut mahdollinen.Uusi menetelmä Vahteruksensiirtimen korjaamiselle japuhdistamiselleVahterus on kehittänyt uuden tavankorjata täysin hitsattu levylämmönsiirrin.Siirtimen levyt pystytään nyt korjaamaanniin, ettei koko levypakkaatarvitse vaihtaa. Menetelmä, jota onnyt myös testattu menestyksekkäästi,on samankaltainen mitä on aiemminkäytetty putkisiirtimille. Täysin hitsatunlämmönsiirtimen korjauksen voi tehdäVahteruksen henkilökunta ja myöhemminmyös loppukäyttäjä Vahteruksenohjeiden avulla.Siirtimen korjausmahdollisuuden kehittämisenmyötä myös levypakan mekaanisenpuhdistuksen menetelmiä onparannettu. Kehitystyön tuloksena Vahteruson kehittänyt lämmönsiirrinrakenteen,joka mahdollistaa loppukäyttäjällevaivattoman mekaanisen puhdistuksen.Nyt uudet lämmönsiirtimet voidaankinsuunnitella niin, että sekä lämmönsiirtimenkorjaus että puhdistus ovat mahdollisia.Usein lämmönsiirtimen korjaus japuhdistus tulevat ajankohtaisiksi kunvirtausaineet sisältävät runsaasti epäpuhtauksiatai kun prosessiolosuhteidenpelätään aiheuttavan siirtimen lämmönsiirtopinnanrikkoontumisen. Lisätietoakorjauksen ja puhdistuksen mahdollistavastalämmönsiirrinrakenteesta voi tiedustellaVahteruksen henkilökunnalta.Etukäteen mietittiin myös mahdollistatukkeutumista, minkä voisi aiheuttaa mahdollisetepäpuhtaudet kiertävissä aineissa.Korjausratkaisut löydettiin yhdessä Vahteruksenkanssa.Vanhat kattilat jäävät käyttökuntoisinavaralle. Kun lämmönsiirrinratkaisut tehdäänvuosikymmeniksi eteenpäin, pitkän ajan kuluessavoi sattua monenmoista – jopa kilometrienpituisen höyryputken voi joku kaivaapoikki, ja silloinkin toimitukset asiakkaalle onturvattava, sanoo Aittamäki.- Olettamus ja toivomus on, että hankittulaitteisto on pitkäikäinen ja toimii nyt ensin30 vuotta ilman sen kummempia toimia, projektipäällikköesittää.Pori Energia Oy tuottaa sähköä, kaukolämpöäja teollisuuden energiapalveluja Porinseudulle yli satavuotiaan energiayhtiön kokemuksella.Kaupungin keskellä sijaitsevastaAittaluodon voimalasta toimitetaan prosessihöyryäBoliden Harjavallan lisäksi muunmuassa UPM:n Seikun sahalle ja Corensonkartonkituotantoon. Kaupungin pohjoisosassaPori Energialla on paikallisen teollisuudenkanssa yhteinen voimalaitos, josta toimitetaansähköä ja höyryä Sachtleben PigmentsOy:n käyttöön.Asiakkailla jo kymmenkuntavastaavaaTähän mennessä Vahterus on toimittanutvastaavanlaisia höyry-höyry-periaatteella toimiviahöyrynkehittimiä asiakkaille lähes kymmenkunta.- Ne ovat poikkeuksetta toimineet todellahyvin, kertoo Vahteruksen avainasiakaspäällikköValtteri Haavisto.Pori Energialle toimitettuun laitteistoontehtiin asiakkaan tarpeiden mukaan innovatiivistakehitystyötä, joka jatkossa tulee hyödyttämäänmyös uusia käyttäjiä.- Järkeistimme toimintaa ja pienensimmelaitteiden kokoja. Varsinkin lauhteen esilämmittimetsaatiin tosi toimivaksi ja pieniksi,toteaa Haavisto.Asiakkaalla oli myös likaantumiseen ja korjattavuuteenliittyviä ongelmia, joihin projektinyhteydessä Vahterus kehitti ratkaisut.10


VAHTERUS NEWS 1/2013Ari AittamäkiPori EnergiaHöyrynkehitinlaitteisto piti sovittaavanhaan lämpökeskukseen,siellä kattilalle varattuun tilaan.Siihen kompakti laitekokonaisuus sopi hyvin.11


Energiaa lämmöstä:TRIOGEN ORCViime vuosina tarve erilaisten energiamuotojenkuten jäte- tai hukkaenergian käytölleon lisääntynyt merkittävästi. Jäte- ja hukkaenergiaavoidaan ottaa talteen muun muassamoottoreiden kaasuista, prosessilämmöstä,savukaasuista ja puun polttamisen kauttamuodostuvasta lämmöstä. Ainutlaatuinentapa hyödyntää hukkalämpöä on muuntaalämpö sähköksi käyttämällä ORC (OrganicRankine Cycle) –prosessia.ORC -prosessia markkinoi hollantilainen TriogenB.V., joka ryhtyi valmistamaan järjestelmää kaupallisiintarkoituksiin vuonna 2002. Tuotteen kehitystyöaloitettiin 90-luvun alussa Lappeenrannan teknillisessäyliopistossa ja ensimmäinen järjestelmä otettiinkäyttöön vuonna 2006. Tämän jälkeen Triogenon valmistanut yli 20 järjestelmää, joista 15 on jokäytössä. Lisäksi noin 10 yksikköä on tällä hetkellätilauksessa tai valmisteltavissa toimintakuntoon.Kuva 1: Prosessikaavio ja T-s diagrammiORC -prosessin rakenneKuvassa 1 on esitetty ORC –järjestelmän prosessikaavio.Prosessineste pumpataan säiliöstäpääpumpun avulla, joka on asennettu samalleakselille kuin turbiini ja nopeakäyntinen generaattori.Pumppu korottaa nesteen painetta, siirtääsen esilämmityssiirtimeen ja myöhemmin höyrystimeen.Höyrystimessä hyödynnettävä hukkalämpökuumentaa nesteen, höyrystää ja lopuksitulistaa kaasun, joka johdetaan turbiiniin. Paisuvakaasu pyörittää turbiinia ja sen mukana generaattoriasekä pääpumppua. Turbiinista poistuva kaasukulkee vielä rekuperaattorinkautta lauhduttimeen, jossakaasu lauhdutetaan takaisinnesteeksi uutta kierrostavarten.ORC voimalaitosKuten prosessikaaviostavoidaan nähdä, ORC -järjestelmänpääkomponentteihinkuuluvat höyrystin, turbiinigeneraattori-pääpumppu-yhdistelmä HTG (High SpeedTurbo Generator), rekuperaattori,lauhdutin ja varastosäiliö. ORC-laitoksen muut komponentit ovat lämmönsiirtimiä,jotka on mitoitettu toimimaan pienellälämpötilaerolla. Nopeakäyntisen generaattorinja turbiinin ansiosta HTG on hyvin pienikokoinenja kompakti yksikkö.Yksi Triogenin tavoitteista oli suunnitellakompakti, moneen käyttöön soveltuva ja mahdollisimmanpitkälle standardisoitu yksikkö.Koska höyrystin valitaan prosessihukkalämmönmukaan, se voidaan mitoittaa ja optimoida juurikyseiseen prosessiin sopivaksi. Toisaalta rekuperaattori,sisäinen prosessiputkitus ja lauhdutin voidaanstandardoida kaikille sovelluksille sopiviksi jaerittäin kompaktissa muodossa. ORC –järjestelmänkehittäjien mukaan Vahterus pystyi tarjoamaankompaktin ratkaisun, joka perustui Vahteruksenvakiokokoisiin PSHE -levylämmönsiirtimiin.Järjestelmän esilämmitin siirtää lämpöä turbiinistalähtevän höyryn ja prosessinesteen välilläennen kuin neste siirtyy höyrystimeen, parantaenkokonaishyötysuhdetta. Lauhduttimessahöyrystetty prosessineste lauhdutetaan alipaineessatakaisin nesteeksi käyttäen jäähdytysainetta,joka puolestaan siirtää lauhtumislämmöntarjolla olevaan lämmityskäyttöön tai ilmajäähdytteisenpuhallinpatterin kautta ulkoilmaan.Koska turbiinin poistokaasuputki on pystysuorassa,molemmat Vahteruksen lämmönsiirtimet onsijoitettu turbiinin alle. Lauhtunut prosessinestekerätään lauhduttimen alla sijaitsevaan säiliöön.Lämmöntalteenottosiirrin, lauhdutin ja säiliökootaan kaikki Vahteruksella. Kyseiset komponentitovat ORC-laitteiston prosessimallin keskeisimmätelementit. ORC-laitteiston kokoamisvaiheessa Vahteruksentoimittama yksikkö toimii rakentamisenlähtöpisteenä (kuva 2). Vahteruksen komponenttejaovat kolme sinistä osaa, joiden päällä sijaitseeTriogen HTG turbo-generaattori. Vahterus hitsaavalmiiksi rekuperaattorin yläosaan Triogenin erikseenVahterukselle toimittaman vastalaipan.Triogen ORC 160 kWe voimalaitosValmis ORC voimalaitos perustuu avaimetkäteentoimitusperiaatteeseen ja muodostuuseuraavasta neljästä moduulista:• Perusprosessimoduuli sisältäen HTGn, LT-siirtimen,lauhduttimen, prosessinestesäiliön, esisyöttöpumpun,venttiilit, putkiston ja instrumentoinnin• Lämmönjakoyksikkö: optimoitu höyrystin jokakytkeytyy suoraan lämmönlähteeseen• Lämmönpoistoyksikkö: ilmajäähdytteiset jäähdyttimet,jotka mitoitetaan ja optimoidaan asennusalueenulkoilmalämpötilatason mukaisesti.Vaihtoehtoisesti lämmönsiirrin, jolla voidaan siirtää80 °C nestelämpöä mahdolliselle kuluttajalle.• Sähkölaitemoduuli, jossa on tarvittavat laitteetprosessin ohjausta ja valvontaa varten sekä kytkentämoduulitsähkönsyöttöä varten ulkopuoliseenverkkoon (400 V, 3~vaihe, 50 tai 60 Hz)ORC –järjestelmä kytketään kahteen 800 kWeKuva 2:Vahteruksenkomponentit ORC-prosessimoduulin keskiössäbio-kaasukäyttöiseen polttomoottoriin. Keskelläsijaitsee lämmöntalteenottoyksikkö, joka on putkitettumoottoreihin siten, että yksikköä voidaankäyttää myös yhden moottorin pakokaasujenavulla. Yksikkö voidaan myös tarvittaessa erottaapois järjestelmästä. Kaikki ORC-järjestelmät onsuunniteltu siten, etteivät ne vaikuta laitteistonedessä olevaan prosessiin.Tuote moniin sovelluksiinVaikka alunperin ORC-teknologia suunniteltiinkäytettäväksi polttomoottorien pakokaasujenhukkaenergian keräämiseen, myös muita käyttömahdollisuuksiakuten biomassojen polton,jätteenpolttolaitosten ja prosessiteollisuuden hukkalämmöntalteenottoon on löydetty. Mahdollisuuksianähdään myös seuraavissa käyttökohteissa:• Maakaasu-, biokaasu-, kaatopaikkakaasu- ja kaivoskaasukäyttöisetpolttomoottorit• Dieselmoottorit• Pienet kaasuturbiinit• Yhdistetyt lämmön- ja sähköntuottovoimalaitoksetkasvihuoneille ja alue/kaukolämpökäyttöön• Puun, biomassojen ja jätteenpolton lämmöntalteenotto• Kaatopaikka- ja prosessiteollisuuden hukkakaasujenpolton lämmöntalteenotto• Öljynjalostamoiden, kemian ja prosessiteollisuuden,lasi- ja tiilitehtaiden hukkalämmön hyödyntäminenJo lähes 200 000 käyntituntiaVuonna 2007, prototyypin 4000:n virheettömänkäyntitunnin jälkeen Triogen toimitti ensimmäisenkaupallisen ORC-yksikön kytkettäväksi kasvihuonealuettapalvelevaan 2 MW e Deutz kaasumoottoriin.Koeajojen jälkeen laitteiston toimintaluotettavuusoli yli 97 %. Tämä erinomainen esimerkkiprojektion ollut toiminnassa tähän mennessä jo yli 36000 tunnin ajan.Vahteruksen komponentit ovat alusta lähtienolleet merkittävässä roolissa perustettaessa standardiaja kompaktia ORC –järjestelmän prosessimoduulia.Tuotanto on jo käynnissä ja jatkuvatuotekehitys on jo johtanut moniin parannuksiintuotteessa. Ensimmäinen yksikkö oli suunniteltu145 kW e sähköteholle, mutta nyt jo 165 kW e tasoon saavutettu. Tulevaisuudessa tehoaluetta ontarkoitus asteittain laajentaa nykyisestä kohti1000 kW e rajaa.Jos van Buijtenenwww.triogen.nl12


UUSI VAHTERUS EGE-PSHEOPTIMOI HUKKALÄMMÖNTALTEENOTONVuosien tutkimus- ja kehitystyönjälkeen Vahterus on tuonut markkinoilleuudentyyppisen lämmönsiirtimenerilaisten teollisten prosessienhukkalämmön talteenotolle.Lämmönsiirrinmarkkinoilla on selkeätarve EGE-PSHE tyyppiselle lämmöntalteenottoontarkoitetulle lämmönsiirtimelle:Voimassa olevat ja suunnitellut ympäristölainsäädännötja –määräykset on otettavaentistä voimakkaammin huomioonnykyisissä sekä tulevaisuuden teollisissaprosesseissa. Vahterus EGE -lämmönsiirtimelläpyrimme vastaamaanmarkkinoiden kysyntään.Teollisissa prosesseissa on yleistä,että prosessiajon yhteydessä syntyyhukkalämpöä. Toistaiseksi tämä hukkalämpöon pääosin vapautettu ilmakehään,jolloin prosessin hyötysuhdeei ole optimaalisin. Uusi huomattavanpienikokoinen ja kevyt Vahterus EGEtarjoaa konkreettisen mahdollisuudenpalauttaa hukkalämpö takaisin hyötykäyttöönja saavuttaa näin ollenmerkittäviä säästöjä asiakkaan energiakustannuksissa.Ensimmäinen Vahterus EGE tyyppinenlämmönsiirrin toimitettiin yhteistyössä SpiraxSarco Puolan kanssa puolalaiselle elintarvikealantoimijalle toukokuussa 2012. Kyseisessäasennuksessa kattilan savukaasujenhukkalämpö käytettiin prosessiveden lämmitykseen,joka tämän jälkeen palautettiinprosessin käyttöön.EGE-lämmönsiirtimen vaivaton asennussuoraan kattilaan kylkeen oli loppuasiakkaallehelppo ratkaisu. Asennuksen jälkeen lämmönsiirtimenlämpötekniset parametrit tarkastettiintarkoin mittauksin. Mittaustulostenmukaan luvattu lämpöteho sekä tarvittava,erittäin alhainen, painehäviörajoitus savukaasupuolellasaavutettiin. Alhaisen painehäviönmahdollisti siirtimen ristivirtakytkentäja molemmilta sivuilta avoin kehysrakenne.EGE-siirtimen avulla myös koko kattila-asennuksentehokkuus paranee ja prosessin hiilidioksidipäästötvähenevät merkittävästi.”Toukokuussa 2012 toteutimme asiakkaammekanssa kattila-asennuksen modernisointiprosessin.Kyseinen asennus sisälsiInnovatiivinen EGE(exhaust gas economizer) -PSHEon uusin lisä Vahteruksentuotevalikoimaan.Vahteruksen uuden EGE-PSHE 3WH-150/5/1lämmönsiirtimen, joka on toiminut laskettujenparametrien mukaisesti ja ongelmitta”,kertoo Maciej Goszcz, Spirax Sarco Puolasta.“Veden pinnan korkeutta kattilassa kontrolloidaanyhdensuuntaisella säätöjärjestelmällä,joka seuraa EGE –lämmönsiirtimestäulostulevan savukaasun lämpötilaa. Tämänlämpötilatiedon avulla säädellään kattilavedenpinnankorkeutta invertteri-ohjatunpumpun avulla. Pumpun käynnistys/pysäytyson sidottu polttimen palamiseen. Tämänavulla varmistetaan että EGE lämmönsiirrintäei lämmitetä ilman nestevirtausta”,kertoo Goszcz.“Kattilan kapasiteetti on kapasiteettion tuottaa 8 barin höyryä 1.6t/h. Loppuasiakason kertonut saavuttavansa VahteruksenEGE-lämmönsiirtimen avulla 5%säästöt kaasun kulutuksessa. Tuotteentakaisinmaksuaika puolestaan riippuumerkittävästi kaasun hinnasta sekä lämmönsiirtimenkokonaiskäyttöjasta. Siirtimenhinnan osuus koko investoinnistaoli noin kolmasosa. Tässä tapauksessa kokokattila-asennuksen modernisointi tehtiinkahden peräkkäisen viikonlopun aikana,jotta prosessin seisokkiaika saatiinpidettyä mahdollisimman lyhyenä.Modernisointiprojektin takaisinmaksuajaksion arvioitu olevan alle vuosi”,kertoo Goszcz.Uusi avattava EGE esiteltiin ensimmäisenkerran vuonna 2012 Tampereenenergiamessuilla. VahterusEGE-PSHE kestää korkeita lämpötilojasekä kaasu- että nestepuolella. Siirrinon mahdollista valmistaa useista erimateriaaleista, prosessin vaatimustenmukaisesti. EGE-PSHE onkin kestävävaihtoehto lukuisille eri prosessinesteillesekä -kaasuille. Käyttämälläprosessin hukkalämpöä (esimerkiksisavukaasua) on mahdollista lämmittääprosessivettä tai kehittää höyryä siirtimenpakkapuolella. Avattava malli mahdollistaahelpon mekaanisen pesun, joskaasupuolella on käytössä jokin likaantumistaaiheuttava väliaine.Vahteruksen myyntihenkilöstö sekä jälleenmyyjätkertovat mielellään lisää VahterusEGE:n ominaisuuksista ja miten tuotteenavulla on mahdollista optimoida erilaisialämmöntalteenottojärjestelmiä. Tämän kompaktinlämmönsiirtimen avulla lämmönsiirtoon tehokasta ja prosessin uudelleenorganisointivoi aikaansaada merkittäviä säästöjäjo lyhyessä ajassa.Tuomas AikkinenAvainasiakaspäällikkö, Vahterus Oy13


VAHTERUS NEWS 1/2013VAHTERUS VENT CONDENSERISTATEHOKAS RATKAISU HÖYRYNTALTEENOTOLLEVuoden 2009 lopulla DONGin lämpövoimalaitoksesta(toukokuusta 2012 lähtienVEKSin omistuksessa) otettiin yhteyttä SpiraxinKenny Anderseniin lämmönsiirtimenvaihtamisesta. Yhteistyön kautta löydettiinsuurta potentiaalia energiansäästöön:DONGin ja Junckersin, jolle lämpövoimalaitostoimittaa hyöryä, haasteena oli jo vuosia ollutuseiden paluuputkistojen höyryvuodot. Joskyseinen lämpö saataisiin otettua talteen, voitaisiinsaavuttaa merkittävää energiansäästöä.Junckersin prässäyslinja käyttää höyryä,joka lauhdutetaan ja palautetaan 3 barisena(g). Prässäyslinjasta tuleva lauhde kerätäänkahteen suureen lauhdesäiliöön, jotka erottavathönkähöyryn ja lauhduteen toisistaan.Kun lauhdutinneste pumpataan takaisinVEKSin lämpövoimalaitoksen lauhdesäiliöön,hönkähöyry uudelleenkäytetään Junckersinmuissa höyrysovelluksissa. Lisäksi merkittävämäärä kuumaa lauhdutinnestettä (3 bar, 143C)pumpataan takaisin lämpövoimalaitokseen.143-asteinen lauhdutinneste tuottaa merkittävänmäärän hönkähöyryä (8.3%), sillä lauhdesäiliöon avonainen (päältä avoin) ja lauhdevoi olla ilmanpaineessa vain 100-asteisena.Suuri määrä hönkähöyryä pääsee ulos katonpäällä olevasta kahdesta hönkäputkesta.Uutta lämmönsiirrintä etsiessä VahteruksenVent Condenser tarjosi parhaimmanratkaisun energiahävikille. Vahterus VentCondenser suunniteltiin lauhduttamaankaikki hönkähöyry, joka vapautuu lauhdesäiliöstä.Lauhduttaakseen kaiken ylimääräisenhöyryn Vent Condenserissa, lauhdutintarvitsee kylmää vettä. VEKSin lämpövoimalaitoksessaoli mahdollista käyttää kylmäälauhdutinnestettä toisesta lähellä sijaitsevastalauhdutintankista. “Kylmä” lauhdekiertää levypakassa ja hönkähöyry lauhtuuvaipassa. Lauhdutettu höyry palautetaanlauhdesäiliöön. Tämä säästää paljon ylimääräistävettä, mikä muussa tapauksessaolisi haihtunut hönkähöyryn kautta. VahterusVent Condenserin avulla kaikki kyseiset edutsaatiin vielä palautetun lämmön tuottamanenergiasäästön lisäksi.Uusi lämmönvaihtoyksikkö on nyt olluttoiminnassa kolme vuotta. VEKS (ent. DONG)on löytänyt useita lämpimiä hönkähöyryäsisältäviä lauhdeputkia, joista lämpöä voidaanottaa talteen Vahterus Vent Condenserinavulla. Käytössä oleva levylämmönsiirrin onVahterus PSHE 4HH-128/1/1, 1,3 MW talteenottokyvyllä.Asiakas on ollut erittäin tyytyväinensiirtimeen, jonka takaisinmaksuaika onalle viisi kuukautta sisältäen asennus- jahallintalaitekustannukset: “Meillä onnyt yksikkö, joka pumppua lukuunottamatta,on lähes huoltovapaa ja joka tuojatkuvasti sisään rahaa. Samaan aikaanyksikkö on joustavampi kuin vanhalämmönsiirrin, joka pystyi hyödyntämäänhönkähöyryä vain toisestakahdesta kattilastamme.”Vahterus mukanaNANO -projektissaVahterus osallistuu EU –rahoitteiseentutkimusprojektiin, jonka tavoitteenaon kehittää uusia teknologioita, joidenavulla tulevaisuuden HVAC (lämmitys-,ilmanvaihto- ja ilmastointi-) –järjestelmissävoidaan saavuttaa merkittäviäenergiansäästöjä. Uudet kehitettävätteknologiat sisältävät muun muassa lämmönsiirrontehostamiseksi tehtävää nanoteknistäpäällystämistä ja pintakäsittelyäsekä jäähdyttimien toimintaa tehostaviauusia nano- ja mikromateriaaleja. Uusiateknologioita kehitetään parantamaanenergiatehokkuutta lämmönsiirtimienilma- ja nestepuolella kuten lauhduttimissa,haihduttimissa ja lämmöntalteenottojärjestelmissä.Vahteruksenlisäksi tutkimusprojektiin ottaa osaa viisimuuta teollisuuden edustajaa: LuVe S.p.a.,Exhausto A/S, ESI G.m.b.H, Dansk VarmepumpeIndustri A/S, Carbodeon Ltd, sekäkaksi tutkimuslaitosta: Danish TechnologicalInstitute ja IK4 Tekniker.Vahterus ministeri Stubbinmukana KiinassaVahterus otti osaa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeriAlexander Stubbin vienninedistämismatkalleKiinaan huhtikuussa.Finpron ja Suomen Shanghain pääkonsulaatinkoordinoiman matkan tavoitteenaoli edistää suomalaisyritysten liiketoimintaaKiinassa sekä vahvistaa käsitystäSuomesta korkean ja puhtaan teknologianmaana. Valtion roolin ollessa Kiinantaloudessa erittäin vahva, ministerin läsnäoloavaa ovia delegaatiossa mukanaoleville yrityksille. Shanghaissa vieraillessaanStubb delegaatioineen muun muassatapasi paikallisviranomaisia sekä osallistuisuomalaisten ja kiinalaisten verkostointijaasiakastapahtumaan (kuva). Vahterustaedusti delegaatiossa Mauri Kontu sekä VahterusKiinan Tracy Hakala.14


Kiitos messuilla vierailleille!Kuluneen puolen vuoden aikanaVahterus osallistui seuraavillemessuille:Chillventa 9.-11.10. 2012 Nürnberg,SaksaEnergia 28.-30.10.2012 TampereAOG 20.-22.2.2013 Perth, AustraliaCoolenergy 6.-7.3.2013 Odense,TanskaIIAR 17.-20.3.2013 Colorado Springs,YhdysvallatOMC 20.-22.3.2013 Ravenna, ItaliaVahteruslaiset kiittävät kaikkia messuvieraita ajatusten vaihdosta sekämielenkiinnosta Vahterusta kohtaan!PS.Vuonna 2013 löydätVahteruksen vielä useiltamessuilta ympäri maailmaa:ACHEMASIA 201313.-16.5.2013 Peking, KiinaOsasto: N32PETROCHEM ARABIA12.-14.5.2013 Dammam, Saudi-ArabiaAQUATHERM KIEV 201314.-17.5.2013 Kiova, UkrainaOsasto: 3/J-17KOREA CHEM 201328.-31.5.2013 Seoul, Etelä-KoreaOsasto: G401BRASIL OFFSHORE 201311.-14.6.2013 Macaé, BrasiliaAOG 20137.-10.10.2013 Buenos Aires, ArgentiinaKORMARINE 201322.-25.10.2013 Busan, Etelä-KoreaUUTISIA & TAPAHTUMIAKylmäalan osaajat KalannissaMarraskuussa 2012 ensimmäisen kerran järjestetyt Vahteruksen Kylmäpäivät keräsi Kalantiinyli 50 kylmälaitteiden asiantuntijaa eri puolelta Eurooppaa ja kauempaakin. Kylmäpäivienaikana Vahteruksen tuotantoa, tuotteita ja tuotekehitystä esiteltiin kylmäalan asiantuntijoille,joita on runsain mitoin Vahteruksen asiakasyritysten palveluksessa. Tiukan asianohella tapahtuma tarjosi mahdollisuuden tapaamisiin ja ajatustenvaihtoon kylmäalallatoimivien kesken.Vahterus on uudistamassavisuaalista ilmettäänKuten viimeisimpien Hot&Cold -lehdennumeroiden ulkoasut kertovat, Vahteruson uudistamassa visuaalista ilmettään.Pohjan visuaalisille elementeille luo edelleenVahteruksen logossakin esiintyvätvärit sininen ja punainen, mutta myösuusia raikkaita uudistuksia on tulossa.Uudet visuaaliset elementit tulevat olemaanosa kaikkea Vahteruksen tuotteistauusiin nettisivuihin, jotka julkaistaankesällä 2013.Vahteruksen KytämäkihallivalmistuiVahteruksen Kytämäkihalli valmistui suunnitelmienmukaisesti. Hallin harjannostajaisiavietettiin 18.1.2013 ja varsinainenkäyttöönotto tapahtui maaliskuussa . ValmistuvanKytämäki-hallin pinta-ala on n.1400 m2, minkä jälkeen Vahteruksen rakennusalaon runsaat 12 000 m2. Kytämäkihalliinsijoitetaan kokonaan uusi ohutlevynlaserleikkaus ja prässäyslinja, jonka tavoitteenaon lisätä tuotannon tehokkuutta jalaatua tulevaisuuden kasvua varten.Kylmäpäivät 2012 osallistujat15


Economy PP Finlande 115259 Itella Posti OyVahterus Oy suunnittelee javalmistaa täysin hitsattujalevylämmönsiirtimiä Kalannissa,Vakka-Suomessa.Tuotannosta yli 90 % meneevientiin ympäri maailmaa japäätoimialoina ovatenergiateollisuus, prosessi- jakemianteollisuus sekäkylmätekniikka.Vahteruksen liikevaihto on 25miljoonaa euroa ja henkilöstöä onn. 200 henkilöä.TytäryhtiötVahterus Americas, LLCVahterus Deutschland GmbHVahterus Heat ExchangersShanghai Co., LtdVahterus UK Ltdwww.vahterus.com

More magazines by this user
Similar magazines