16.07.2015 Views

Väinö Helle, yli 70 vuotta yhdistyksemme jäsenenä - Turun Seudun ...

Väinö Helle, yli 70 vuotta yhdistyksemme jäsenenä - Turun Seudun ...

Väinö Helle, yli 70 vuotta yhdistyksemme jäsenenä - Turun Seudun ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TI-TURINAJäsenlehti 3/2009Väinö <strong>Helle</strong>, <strong>yli</strong> <strong>70</strong> <strong>vuotta</strong><strong>yhdistyksemme</strong> jäsenenä


TURUN SEUDUNINVALIDIT RYInvalidiliitto ry:njäsenyhdistysToimistoAsesepänkatu 120810 TURKUpuh. (02) 235 6439telefax (02) 235 6211toimisto@turunseuduninvalidit.fiwww.turunseuduninvalidit.fiAukioloajatma - to 9.00 – 14.00perjantaisin suljettuToimistossa palvelevatSatu JärviöUlla PiippoSampo Juntti,toiminnanjohtajaPankkitiliTOP 571097-259915Tue työtämme!Lomakoti Koivukankare:Asuntolan ja ravintolanvarauksetTuire Ylitalo040 825 6922<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invaliditry edistää jäsentensämahdollisuuksiatoimia yhteiskunnantasa-arvoisinaja täysivaltaisinajäseninä sekä valvooheidän oikeuksiaanyhteiskunnassa.TOIMISTOTIEDOTTAA:Lähde kanssamme Apuvälinemessuille Tampereellelauantaina 7.11. Sisäänpääsy 7-10euroa plus matkakulut. Sitovat ilmoittautumisettoimistolle 19.10. mennessä.Äänestä ehdokkaasi päättämään yhteisistäasioista. Invalidiliiton liittovaalien äänestysmateriaalilähetetään jäsenille marraskuussapostitse. Äänestyskuoren viimeinen palautuspäivä20.11.Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokouson maanantaina 30.11.2009 klo 18 Ruusukorttelinpalvelukeskuksessa, Puistokatu 11 B,Turku. Kaikki jäsenet, tervetuloa!Yhdistyksen puurojuhla on lauantaina 5.12.klo 16 Lomakoti Koivukankareella.Amputaatiovertaistukiryhmä toimii. Jos oletkiinnostunut osallistumaan ryhmän toimintaan,saavu mukaan ryhmän tapaamisiin tai soita toimistollep. 235 6439. Kokoontumisajat löydättämän lehden Minne mennä -palstalta.Mikäli tarvitset neuvontaa vammaisasioissa,soita toimistolle ja varaa itsellesi neuvontaaika.Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen toimistolle,kun muutat. Näin varmistat jäsenlehdenja muun postin perille tulon. Posti ei ilmoitameille osoitteenmuutoksista.Jos et ole vielä <strong>yhdistyksemme</strong> jäsen, voit tilatajäsenhakemuskaavakkeen toimistolta.Toimiston aukioloajat: ma - to klo 9 – 14.Perjantaisin toimisto on suljettu.2


TI-TURINA35. vuosikertaPUHEENJOHTAJANPALSTAOsoiteTI-Turina<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit ryAsesepänkatu 120810 TurkuPäätoimittajaLeila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeriSatu Järviöpuh. 050 465 1267satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiToimitus<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit ry/TiedotustoimikuntaTilaushinnatJäsenille jakannattajajäsenillejäsenetuna ilmainen.IlmoitusmyyntiToimisto puh. (02) 235 6439PainatusPainotalo Painolawww.painola.comKaarina 2009KansikuvaLeila HäkkinenJoulukuussa ilmestyväänTI-Turinaan aineisto2.11.2009 mennessä!JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄKANNATTAA!Olemme saaneet viettää ihanan kesän. Ilmatovat meitä suosineet, vaikka ainahanmeiltä jotain narinaa kuuluu. Mutta sehänkuuluu elämään.Itsellä oli mahdollisuus olla viisi yötä Kuopion<strong>Seudun</strong> Invalidien lomakodilla. Kuinkamonet jäsenet ovat sielläkin uurastaneetyhteisen hyvän eteen. Sääli, että niin hyvinvammaisille suunniteltu paikka jouduttiinmyymään. Käyttö oli liian vähäistä. Olimmeainoat yötä siellä silloin olleet. Parina päivänäjoku kävi.Meidän oma lomakoti tuntui taas tämän jälkeenvilkkaalta, tapahtumia täynnä olevaltapaikalta. Itse kyllä pähkäilemme aika ajoinlomailijoiden puutetta. Yrittäjän kannaltatoivomme suurempaa käyttöastetta. Olemmemyös siinä onnellisessa asemassa, ettämökkeihimme olisi koko ajan uusia tulijoita.3


Siksi tulee kyselyjä mökeistä, joissaei olla. Jatkossa olisikin toivottavaa,että jokainen tykönään miettiiomaa käyttöään. Yhdistys saa kaikistamökeistä vuokran, mutta lomakotitoimikunta,joka vastaa alueenkunnosta ja huollosta voimiensamukaan, jää tuloja paitsi. Makkaranpaistosta, juhlista, peli-illoista, saunamaksuista,kirpputorin toiminnastakerätään niitä tuloja, joilla pystytäänedes jollakin tapaa pitämäänaluetta kunnossa. Jos ei ole paikalla,ei myöskään osallistu näihin. Yrittäjäon myös menettäjän puolella, kunalueella ei olla. Silloin on palvelujenkäyttö hyvin vähäistä.Jokaisella meillä on aikamme, ettäemme pysty lomakotia käyttämään,vaikka haluaisimmekin. Se on täysinymmärrettävää. Elämä on monitahoistailoineen ja suruineen. Nytvain jäämme odottamaan uutta hyvääkesää meille jokaiselle.Syksy tuo myös tullessaan monenlaistatekemistä ja toimintaa yhdistyksenpuitteissa. Jälleen peräänkuulutanvapaaehtoisia erilaisiinyhdistyksen toimintoihin mukaan.Rohkeasti soittamaan toimistoon,että Ulla tietää tarvittaessa ottaayhteyttä sinuun.Muistathan, että marraskuussa järjestetäänInvalidiliiton liittovaalitpostiäänestyksenä. Vaaleilla valitaanInvalidiliiton liittovaltuusto vuosiksi2010 – 2013. Yhdistyksen kevätkokouksessatehtiin päätös asettaameiltä kaksi ehdokasta. Äänestyksenjälkeen meidän ehdokkaiksi tulivatSatu Järviö ja Leila Häkkinen.Suurena yhdistyksenä meillä onmahdollisuus saada kaksi ehdokasta,mikäli sitä haluamme.Toivotan kaikille jäsenille ja lehdenlukijoille kaunista, kuulakasta syksyä.Leila HäkkinenSpeedy Rakentajat OyTilhenkatu 21 E 88, 20610 Turkupuh. 0400 433 436 fax 02 244 3431Hiekkapuhallus ja maalaustyötliikkuvalla kalustolla4


Arjen apuna avustajakoiraKohdatessasi avustajakoiran:- Älä kiinnitä koiraan minkäänlaista huomiota, muttasen käyttäjää voit kyllä tervehtiä tavalliseen tapaan!- Auta koiraa keskittymään työhönsä antamalla silletyörauha. Koira nauttii tekemästään työstä.- Jätä ohitustilanteessa vastaantulevalle koirakolleriittävästi tilaa liikkumiseen.Avustajakoiraauttaa käyttäjäänsämonissapäivittäisissätoimissa tarpeenmukaan.Se tukee itsenäisyyttäjavoi antaa käyttäjälleenihanu u d e n l a i s e nvapauden tunteen.Se nostaapudonneitatavaroita, avaaovia, auttaavaatteiden riisumisessajaantaa kengäthyllystä. Se kantaa treenikassin javie roskat ulos, vetää pyörätuoliahankalassa maastossa ja voi toimiakävelytukena. Se työskentelee 24tuntia vuorokaudessa aina yhtä iloisenaja valmiina auttamaan.Kustin työpäivä alkaa sillä hetkellä,kun herätyskello yöpöydälläni pirahtaa.Se on välittömästi jaloillaan javalmiina työhön. Valot pitää sytyttääja vaatteet hakea sängylle. Aamutoimetjatkuvat keittiössä. Kustiavaa ja sulkee sekä kaapin ovia ettäalalaatikoita. Nostaa lattialle pudonneenlusikan ja kun kännykkä pirahtaasoimaan, pienestä vihjeestä sepalaa makuuhuoneeseen puhelintahakemaan ja tuo sen ripeästi minulle.Aamupalan jälkeen lähdemmeulos. Usein suuntaamme metsään,jossa Kusti saa juosta vauhdilla ja5


nauttia vapaudesta. Hetken se saaolla tavallinen koira, haistella ja leikkiätoisten koirien kanssa, jos tututkoirakaverit ovat ehtineet mukaan.Vapaana olo on sille ajatusten nollaamista,jotta se jaksaa taas keskittyätärkeään työhön.Kun työliivit puetaan päälle, Kustitietää vapaanolevan ohi.Avustajakoirallaon ainasinivalkoisetliivit päällä,kun se on ns.ihmisten ilmoilla.Liivi onmerkkinä siitä,että se ontyökoira eikäsitä saa häiritä.Avustajakoirillaaivankuten näkövam m a i s t e nk ä y t t ä m i l l äopaskoirillakinon oikeusliikkua käyttäjänsämukanamissä tahansa.Kustikinon kanssanikaikkialla:kampaajalla,a p t e e k i s s a ,ruokakaupassa,lääkärissä,ravintolassa,t e a t t e r i s s a ,kuntosalilla,kokouksissajne.Asioilla käyminen kuuluukin arkirutiineihimme.Kauppakäynnit jaliikkuminen kaupungilla on helpompaaavustajakoiran kanssa. Esimerkiksiliikennevalojen nappulat ovatpyörätuolista käsin ulottumattomissa,mutta onneksi Kustin mielestäniiden painaminen on hauskaa! Joskaupan kassalla kolikko lipsahtaa6


lattialle, Kusti nostaa sen salamannopeastiylös. Ostokset se kantaakotiin häntä heiluen, joko suussaantai erityisesti sille suunnitelluissaselkärepuissa.Koska itse liikun paljon, on tärkeää,että myös Kusti on tottunut matkusteluun.Kotimaan matkailua olemmeharrastaneet junalla ja bussilla, Espanjaansingahdimme lentokoneellaja Viking Linen päiväristeilylläkin onkäyty.Tullakseen avustajakoiraksi Kustinpiti käydä kaksi <strong>vuotta</strong> avustajakoirakouluaja päästä läpi soveltuvuustesteistä.Minulla koiran käyttäjänäon velvollisuus pitää yllä sille opetettujataitoja, joka tarkoittaa siiskoiran aktiivista käyttämistä siihenavustamistyöhön, johon se on tarkoitettu.Kahden vuoden välein koirantaidot tarkistetaan taidontarkistuskokeissa,jotka suoritammeyhdessä.Kusti on iloinen, sosiaalinen ja reipaskoira, joka silmin nähden nauttiitekemästään työstä. Työ on silletärkeää ja hyvin tehdystä työstä seansaitsee palkan. Hauskuus ja palkitseminenovat tärkeää motivaationsäilymisen kannalta. Kusti on vielänuori ja erittäin vilkas koira. Työaikanase osaa kuitenkin olla rauhallinen,maata hiljaa ja huomaamattomana,kun tilanne sitä vaatii.kesät talvet. Ilman koiraa tuskin minäkäännauttisin ulkoilmasta jokaikinen päivä!Toiminnan täyteisten päivien lisäksiKusti on tuonut elämääni iloa ja turvaaesim. ulkona liikkumiseen. Koiratekee jollakin tapaa myös vammaisuudestahelpommin lähestyttävänja puhekavereita ympärilläni riittää.Valitettavaa on, että vastaantulijatusein mielellään tervehtisivät ystävällisennäköistä, rinnallani vapaanakulkevaa koiraa. Se ei kuitenkaanole sallittua koiran ollessa työtehtävissä.Jos työssä olevaa koiraa puhutellaan,silitetään tai siihen luodaanystävällisiä katseita, sen keskittyminenhäiriintyy ja sen käyttäjä tai arvokaskoira itse saattaa joutua vaaraan.Avustajakoirat ovat Invalidiliitonomistamia, kouluttamia ja käyttäjilleenluovuttamia koiria. Avustajakoiraavoi hakea toimintarajoitteinen,vammainen henkilö, jonkakädet toimivat auttavasti. Itsellänion kokemusta koiran kanssa toimimisestareilun vuoden verran. Elävänapuvälineen kanssa haasteitaja hauskaa riittää ja mikä parasta,oma arki on alkanut taas sujua!Teksti ja kuvat: Heidi HuttunenAvustajakoiran kanssa toimiminenvaatii myös sen käyttäjältä paljon.Sen kanssa pitää toimia aktiivisestijoka päivä ja sen taitoja on harjoitettavasäännöllisesti. Liikunta onvälttämätöntä ja lenkkeillä pitääkinreipasta vauhtia kolmesti päivässä,7


Uudistuva vammaispalvelulakiastui voimaan 1.9.2009Merkittävin uudistus on sääntely, jokakoskee vaikeavammaisille henkilöillejärjestettävää henkilökohtaista apua.Asiakkaan oikeudet myös vahvistuvat,vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujenja tukitoimien selvittämiseksion ilman aiheetonta viivytystä laadittavapalvelusuunnitelma. Henkilökohtainenapu ja palvelusuunnitelmanlaadinta edesauttavat mahdollisuuksiaitsenäisempään elämään.Yhteistyökumppanisi näissä kysymyksissäon kotikaupunkisi sosiaalitoimisto,mutta jotta sinulla olisi riittävättiedot oikeuksistasi, voit ottaa ennenneuvotteluun menoa selvää toimistommeneuvontapalveluista, p. (02)235 6439 maanantaista torstaihin klo9 -14.Lisätietoja löydät myös internetistäosoitteesta www.assistentti.infoInvalidiliiton liittovaltuustoehdokasSatu Järviö 42 <strong>vuotta</strong>75Valt.kand, osa-aikainen vapaaehtoistyöntekijä<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> InvalideissaLuottamustoimet mm:<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit ry:n varapuheenjohtajaInvalidiliiton liittohallituksen I varapuheenjohtajaTurku-Pori -alueen sihteeri ja rahastonhoitajaEurooppalaisen vammaisjärjestö EDF:n hallituksenjäsenInvalidiliiton liittovaltuustoehdokasLeila Häkkinen 64 <strong>vuotta</strong>Ent. laboranttiLuottamustoimet mm:<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit ry:n puheenjohtajaAmputaatiovertaistukiryhmän ohjausryhmänpuheenjohtaja<strong>Turun</strong> ja Kaarinan Seurakuntayhtymän vammaisneuvostonvarapuheenjohtajaHenkilökohtaisen Avun Keskuksen johto- jaohjausryhmäjäsen778


<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidien listakeräyksetuudistuivat syksyn myötä.Aikaisemmin yhdistykseen oli palkattuhenkilö tekemään mm. listakeräyksiinliittyviä koulukäyntejä.Nyt ryhmä vapaaehtoisia on ottanutaktiivisen roolin keräyksessä:He käyvät tarvittaessa koululaistenluona keskustelemassa fyysisestävammaisuudesta. Uutuutena olemmekehittäneet erityisen toimintaradan,jonka keräykseen osallistuvatkoululuokat voivat halutessaan tilataesim. liikuntatunnilleen.Koululaisille tarkoitettu toimintaratakoostuu useammasta lajista ja tutustuttaasovellettujen pelien maailmaan.Osa lajeista on käytössä myösvaikeavammaisten moniotteluissa.Koululaiset voivat kokeilla puhallustikkaa,hernepussin tarkkuusheittoa,porttipalloa ja pyörätuolislalomia.Jos hyvin käy, koululaisille esittäytyymyös avustajakoira. Tavoitteena onherättää ajatuksia vammaisuudestaja yhteisten harrastusten mahdollisuuksista.keräyspaketti. Koululaiset saavatkukin rahankeräyslistan, johon hehankkivat lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä.Luokka tilittää sitten saaduttulot opettajansa johdolla yhdistykselle.Toimisto huolehtii paitsi keräyksenkirjanpidosta ja tilintarkastuksesta,myös keräyksen laillisuudestaja erilaisten keräykseen liittyvien viranomaisselvitystentekemisestä.Koululaiset saavat keräämästääntuotosta 25 %. Luokka voi itse päättää,saako jokainen kerääjä pitääosuutensa itse vai säästetäänkö yhdessävaikkapa luokkaretkeen.Jos olet halukas osallistumaan keräykseemme,otathan yhteyttä <strong>Turun</strong><strong>Seudun</strong> Invalidit ry:n toimistoon.Yhteystiedot löytyvät lehden alkuosasta.Teksti: Ulla PiippoKERÄYS TUKI- JA LINSAMLING TILLRÖRELSE- OKERÄYSLISTAEtelä-Suomen lääninhallituksen luvallasuoritettavat listakeräyksetovat yhdistyksen toiminnan kannaltatodella tärkeitä. Rahankeräyksentuotto käytetään sosiaaliseen kuntoutukseen,liikuntaan, neuvontatyöhönvammaisasioissa, koulutukseen,tapaturmien ennaltaehkäisevään valistustoimintaanja lomatoimintaan.Käytännössä listakeräykset suoritetaansiten, että keräykseen mukaanlähteville koululuokille toimitetaanLÄMMIN KIITOSETT VARMT TACKEtelä-Suomen lääninhallitInvalidit ry:lle rahankeräysräyslupa on voimassa 11Varsinais-Suomen maakuvuoden 2010 aikana yhditukseen, koulutukseen, lotyöhön vammaisasioissa stustoimintaan.<strong>Turun</strong>9


Invalidiliitto palkitsi<strong>yhdistyksemme</strong> jäsenen<strong>Helle</strong> Väinö Olavin jäsenyys Invalidiliitossaja sen paikallisyhdistyksessä<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit ry:ssä(silloinen Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidienliitto ry:ssä) alkoi28.4.1939. Hän pystyi vaikeastalonkkaviasta sekä vasemmanjalan surkastumasta ja lyhentymästähuolimatta elättämään itsensä japerheensä kultaseppänä eläkeikäänasti.Väinö <strong>Helle</strong> on osallistunut yhdistystoimintaammeaina kun työ on antanutsiihen mahdollisuuden. Eläkkeellejäätyään osallistuminen onlisääntynyt edelleen.Väinö <strong>Helle</strong> on saavuttanut korkeaniän sekä henkilönä että järjestömmeaktiivijäsenenä. Arkeaan hän viettääomassa kodissaan. Hän toimi myösvaimon kuolemaan saakka tämänomaishoitajana.Olikin kunniatehtävä hakea hänelleInvalidiliiton kultaista ansioplakettia,kun jäsenyysvuosia yhdistyksessämmeoli kertynyt <strong>70</strong>.Invalidiliito ry:llä ei ollut tarjota<strong>70</strong>-vuotisjäsenyysansiomerkkiä,koska sellainen on vasta suunnitteilla.Arvokkaana poikkeuksenaInvalidiliitto myönsi Väinö HelteelleVäinö <strong>Helle</strong> saa kultaisen ansioplaketin Invalidiliiton varapuheenjohtajaSatu Järviöltä.10


kultaisen ansioplaketin,jonka saaminen edellyttääjärjestön luottamustoimitaustaa.PuheenjohtajammeLeilaHäkkisen mieluisa tehtäväoli tiedustella heinäkuussapäivänsankariltamahdollisuuttaosallistua kahvihetkeenlomakodillamme KaarinanKuusistossa, jokaniin monta kertaa aikaisemminkinon tuottanutVäinölle iloisia muistoja.Onneksi Väinön kuntosalli hänen hakemisensalomakodille ja näinmoni <strong>yhdistyksemme</strong>jäsen pääsi häntä onnittelemaan.Oma osanitilaisuudessa oli mitäparhain, sainhan Invalidiliittory:n edustajana ojentaaarvokkaan kunniamerkin ja kuullaVäinön kertovan hyvämuistisenvauhdikkaaseen tapaansa järjes-Esko Mecklin ja Väinö <strong>Helle</strong> kumpikin liittyivät yhdistyksenjäseniksi vuonna 1939. Esko loppuvuodestaja Väinö keväällä.töelämästä silloin ennen. ”Oi jospaoisin saanut olla mukana”, ajattelin.Onnea Sinulle Väinö vielä kerran lehtemmevälityksellä!Teksti: Satu JärviöTarkastettuautokorjaamoAutosähköKaarilahti OyPansiontie 4 20200 TurkuPuh. 02-237 0333Avoinna: Ma-pe klo 8.00-17.00Autokorjausta Turussa jo 50 <strong>vuotta</strong>11


Liiton Hyvä Mieli – Parempi Arki-aluetapahtuma oli yleisömenestysInvalidiliiton vuosien 2008 - 2009teema on Kiinni elämässä. Teemavuosienaikana on haluttu nostaamyös mielenterveys kunniaan. Mielenhyvinvointi on jokaiselle tärkeäasia; myös mielenterveyspalveluidentulisi kuulua kaikille. Liiton toisenateemavuotena 2009 liitto on jojärjestänyt ja järjestää kahdeksallaalueella samansisältöisen tilaisuudenHyvä Mieli – Parempi Arki. Tilaisuudetkestävät neljä tuntia ja nejärjestetään yhdessä Suomen Mielenterveysseurankanssa.Turku-Pori alueen tilaisuuden pitopaikaksi16.5. valikoitui moninaistenvaiheiden jälkeen Pitkäjärvenvapaa-aikakeskus Peipohjassa. Tilaisuudenpitopaikan valinta ja käytännönjärjestelyt hoituivat todellahyvin, josta erityinen kiitos kuuluuLiisa Leppäkorvelle ja Tapani Roukalle.Toki myös liittomme aluejärjestötyönsuunnittelijaAila Peräjoki antoipäivän onnistumiselle suuren panoksen.Itse pyrin pitämään huoltatapahtuman mahdollisimman kattavastaetukäteisilmoittelusta, minkähaastetta lisäsi tilaisuuden pitopaikanvaihtuminen kesken ilmoittelun.Kiinnostus tapahtumaa kohtaan olisuurta ja ilmoittautumisajan päättyessävoimme iloisen ihmeissämmetodeta osallistujia olevan <strong>yli</strong> 1<strong>70</strong>.Osallistujia tuli yhdeksästä alueemmeyhdistyksestä.Päivän aluksi osallistujia tervehti KokemäenHanuristien harmonikansoitto.Nautimme myös vähän virvokkeitaja Aila Peräjoki johdatti meidätpäivän eri teemoihin. Koska meitäoli paikalla runsaslukuinen joukko,oli tärkeää, että jakaannuimme päivänaikana erilaisiin ryhmiin. Yhden12


yhmän liikkuessa SIUN:n Iloliikuttajien Helena Sorviston ja Jussi Syrjälänohjeistuksessa toinen ryhmä ruokaili. Ruokailun jälkeen teimme hyvänmielen tehtäviä: Pohdimme koska olemme viimeksi nauraneet ja kertoneetystävälle hyvän jutun. Ratkaisimme ryhmissä lapsille tarkoitettuja Mensary:n älykkyystehtäviä hyvällä menestyksellä ja ennen kaikkea tutustuimmetoisiimme. Askartelimme myös Hyvän Mielen kortin itselle tai ystävälle lähetettäväksija täytimme ”toivepuuta” lisäämällä siihen lehtiä, joissa kerroimmeomista iloistamme ja toiveistamme sekä meille tärkeistä asioista.Suomen Mielenterveysseurasta olimme saaneet luennoitsijaksi ja keskustelunvirittäjäksi Veli Kaukkilan. Velin puhetta kuunnellessa huomasi alustaalkaen, miten tärkeää juuri mielen hyvinvoinnin ylläpitämisestä on puhua jaettä lähimmäisestä huolenpitäminen antaa paljon myös itselle. Osallistujillaoli suuri tarve keskustella elämäntilanteistaan ja jaksamisestaan arjessa.Uskon, että kaikki saimme hyviä eväitä arkeemme ja osaamme ehkä paremmintunnistaa muutoksia omassa hyvinvoinnissamme. Lopuksi kuuntelimmevielä hetken harmonikkamusiikkia ja toivotimme toisillemme hyvääkesää.Teksti Satu JärviöLähdetään yhdessä Apuvälinemessuille TampereelleLähde mukaan Apuvälinemessuille Tampereellelauantaina 7.11. (avoinna klo 9 - 16).Luvassa paljon ohjelmaa: Apuväline 09 on saanut rinnalleen Koti 09 jaHyvinvointi 09 -messut, jotka yhdessä esittelevät vammaisten javanhusten elämänlaatua parantavia tuotteita ja palveluja.Liikuntamaa puolestaan tarjoaa virikkeitä ja tietoaerilaisista liikuntamuodoista ja apuvälineistä.Liikuntamaassa messukävijät voivat itse kokeilla eri lajeja ja välineitä.Mukana myös vammaisurheilun lajinäytöksiä.Sisäänpääsyn jokainen maksaa itse (7 – 10 euroa),matkakustannukset määräytyvät sen mukaan,paljonko lähtijöitä saadaan autoon.Sitovat ilmoittautumiset ma 19.10.2009 mennessä toimistolle.Kerro samalla, käytätkö apuvälineitä.13


Teksti: Vappu ViemeröV eraskynäMennyt kesä oli elinympäristössänipoikkeuksellinen ja tuumailuja herättävä.Sää ja pitkät hellejaksottoivat auttamattomasti mieleen lapsuudenkesät, ajankulun nopeudenja muutokset maailman menossaja kehityksessä. Tekstit ruokapaketeissaja purkeissa, puhumattakaanpuhelinluettelossa, ovat käyneetihmeellisen pieniksi. Enää ei voimennä edes kauppaan ilman silmälasejatai jopa suurennuslasia.Vuodenajat muuttuvat entistä nopeammassatahdissa. Juuri kun ontottunut kesään, onkin taas syksy jasen mukanaan tuomat muutokset.Lapset kasvavat ennätysvauhtia. Sukulaistyttö,jota vastikään keinuttelinpolvellani, lähetti kutsun häihinsä.Ympäristö, jossa olen viettänyt <strong>yli</strong> 40kesää, on muuttunut. Vesi järvessäon niin matalalla, että uimalaiturinököttää lähes kuivalla maalla. Pitääkömpiä pitkälle voidakseen uidamuutakin kuin käsipohjaa. Koskaanaikaisemmin ei tontillamme ole nähtykäärmeitä, nyt niitä ilmestyi kolmekappaletta akkainviikon vaiheilla.Saivat nimikseen Lefa, Leena jaOlga ilmestymispäiviensä mukaan.Seurakseni saapuivat vanharouvaLan lisäksi myös kaksi koiranpentuaLilla ja Liisi. Sitten piti pelätä henkikurkussa. mitä tapahtuu kun nämäkaksi porukkaa kohtaavat toisensa.Se olisi ollut pienten koirien menoa.Onneksi rinnakkaiselo sujuikommelluksitta. Lefa, Leena ja Olgaeivät tehneet mitään pahaa. Lillaja Liisi sen sijaan tekivät, kaivoivatisoja kuoppia, nyppivät istutuksiajuurineen ja innostuivat kaivamaanpensaiden juuret paljaiksi. Tulppaaninsipulit ja mustikkapensaidenjuuret olivat herkullisia heidän mielestään.Pahimmat riidat meille kuitenkinsyntyivät linnun raatojen taimätien kalojen omistusoikeuksista.14


Jos olivat kyyt uusia tuttavuuksia,niin entisiä oli tyystin kadonnut.Nuorin lapsistamme seisoi muutamanvuoden ikäisenä mättäällä ja kiljui:”Äiti, ÄITII, mulkkupetä pulee mua.”Nyt eivät mulkkupetät eivätkä yksittäisetmulkutkaan ole olleet uhkana.Mihin lienevät menneet ja miksi.Lapset haluavat syödä vain pastaa,pizzaa tai hampurilaisia. Keitin eräänäpäivänä suklaapuuroa (=mannaryynipuuroa,johon on lisätty kaakaojauhetta),joka omille lapsillenioli aikoinaan suurta herkkua. ”Karmeinta,mitä olen eläessäni syönyt”,ilmoitti yksi sukulaislapsi tyynesti.Oman tontin lisäksi myös lähiympäristöon muuttunut. Rikkaat sienimetsätovat tarjonneet tyhjää sienestäjänsaaliiksi. Eivät edes kauniin punaisetkärpässienet ole ilahduttaneetsilmää. Muutama vuosi sitten saattoivalita ostospaikakseen E-, K- tai S-ryhmän kaupan. Nyt aikoo viimeinenkinlopettaa syksyyn mennessä.Kauppamatka tulee olemaan <strong>yli</strong> 30kilometriä yhteen suuntaan. Toki seon pitänyt aiemminkin tehdä, jos onAlkoon tai bensatankille ollut asiaa.Kun katselee maailmaa vieläkin pidemmällekuin oman nurkan taa, onmuutosten ja uutisten määrä päätähuimaava.Koulussa opittu Eurooppaon muuttunut. Vanhoja maiden nimiäon hävinnyt ja uusia tullut tilalle. Firmojen,yhdistysten ym. kuppikuntiennimet ovat lyhenteitä, joita vartensanomalehden lukija ja uutistenkuuntelija tarvitsisi sanakirjan tietääkseen,mistä puhutaan. Maailmanvähiten korruptoitunut maa selitteleeja pimittelee kuukausitolkulla, mistävaalirahat ovat peräisin. Loistavatkeihäsmiehemme järjestivät pettymyksenfaneilleen maailmanmestaruudestakamppailtaessa. Isoiletjärjestävät maksullisia synttäreitä.Jos se nyt ei olekaan korruptiota, niinainakin siinä on synttärijuhlan viehätysunohtunut. Minäkin olin kutsunutystäviäni elokuisille synttäreilleni.Valmistin heille kaalilaatikkoa ja rattoisaayhdessäoloa hyvien ystävienseurassa. Lahjoina sain toivomuksenimukaan eteisen rikkoontuneen naulakonkorjaamisen, kirsikkapensaanistutuksen, valkosipuliletin ja pulikaneli piirakkakaulimen. Olin erittäintyytyväinen eikä juhla maksanut kenellekäänsuuria summia. Kesän loppuhuipentumaoli vähemmän riemukas,katkennut olkavarren luu. Vainmeikäläiselle voi käydä näin, loukkaakätensä eikä pysty enää kävelemään.15


Veteraanileirillä LappeenrannassakesäkuussaTutustumisillanvieton aloitimme laulullaJo Karjalan kunnailla lehtipuu.Ilta jatkui ryhmäjaolla ja itsemmeja <strong>yhdistyksemme</strong> esittelyllä.Tiistai aloitettiin aamujumpalla jaluontoon tutustumisella, sen jälkeenpääsimme aamupalalle. Luennotaloitimme ikä- ja terveystietoontutustumisella. Alustajana toimiEeva Lankinen. Saimme toisen kerranharrastaa lihaskuntoliikuntaa.Invalidiliiton terveiset esitti liittohallituksenedustaja Hannu Ilonen.Hän esitteli liittohallituksen ja valtuustontoimintoja. Hän kertoi myösaluetoimintojen toiminnoista. Rahaautomaattiyhdistyksenvaikutuksestaeli tuesta Invalidiliiton toimintaantuli myös ajankohtaista tietoa. Seniorileirioli hyvä esimerkki yhteistoiminnasta.Keskiviikkona aamujumpan ja aamupalanjälkeen suoritimme päivänavauksen. Sitten pääsimme tekemäänpajutöitä. Keskustelukerhossaaloimme keskustella luovuudesta jakokemuksista. Esille nousi, kuinkakukin pystyy parhaiten irtautumaanjokapäiväisestä arjesta.Taiteellisessa tuokiossa piti olla hiljaaja miettiä, mitä tulee mieleenlaulusta Pai pai paitaressu. Omassaryhmässäni piti kirjoittaa laulun sanoistaPuhu hiljaa rakkaudesta.16


Ilta alkoi yhteislaululla ja jatkui tunnettujentv-esiintyjien ohjelmallaTanssii tähtien kanssa, jota seurasiNapakymppi.Aamujumpan jälkeen ohjelma jatkuiaamunavauksella ja musiikkituokiolla.Teemana oli merimieslaulut.Päivällisen jälkeen sitten lähdimmekinjo Lappeenrantaan ja Saimaankanavaristeilylle. Vaikka olenkinkäynyt aikaisemmin Viipurissa asti,oli matka kuitenkin mieleenpainuva.Ilma ja porukka oli mitä viihtyvin.Tämän jälkeen saimme sitten suorittaapienryhmissä tehtävä- ja luontoradansalat. Esille tuli niin ensiapukuinmuitakin tehtäviä.Illalla sitten lähdimme Marjolan vuokraamallesaarelle, jossa heillä sijaitseeerittäin viehättävä kotayhteisö.Siellä grillattiin ja juotiin kotakahvitja keskusteltiin syvällisiä asioita. Iltajatkui sitten vapaalla illanistumisellaja jutustelulla.Aamu alkoi taas tutuksi tulleella aamujumpalla,jatkui aamupalalla jaaamun avauksella. Sitten olikin joaika alkaa valmistella Lappeenrannankiertoajelua. Oppaamme oli erittäinhyvä ja tietävä rouva. Hän oli valmistautunuthuolella tehtäväänsä jahoiti kunniakkaasti ajelun loppuunsaakka. Saimme myös ensimmäisenvesisateemme torikävelyn aikana,joten emme selvinneet koko leiristäkuivina.Perjantai-ilta olikin sitten pelkkääviihdettä. Aloitimme iltamme yhteislaulullaja hanurimusiikkia kuunnellen.Ilta jatkui tanssin merkeissäja paremmalla toisiimme tutustumisella.Lauantain ensimmäinen puheenaiheolikin jo päivän Boccia-turnaus jaminkälaisilla säännöillä sitä pelataan.Olympialaiset avattiin virallisesti Kaaponpuheenvuorolla. Lajeina olivat tikanheitto,pingispallon tarkkuusheitto,kivipainon arviointi ja ketjunheittoPokemon-levyyn. Levyssä oli reikiä,jotka olivat numeroituja. Viimeisenämuttei vähäisimpänä oli tarkkuuskävely,jossa pyrittiin saamaan kahteenkävelysuoritukseen mahdollisimmantarkkaan sama aika. Boccia-turnaukseenarvonnan mukaan osallistui13 joukkuetta, joista 2 kisasivatkeskenään ja voittaja meni jatkoon.Kisa oli korkeatasoinen, jopa kiihkeä.Tunnelma oli käsinkosketeltava.Lopuksi voittaja kuitenkin ratkesi.Teksti: Raimo IlmanenSatakunnantie 100 TurkuNiemeläntie 2 KaarinaAvoinnaArk. klo 09.00-18.00La klo 09.00-14.00Suomalaista perheyrittäjyyttä lähes 60 <strong>vuotta</strong>17


MINNE MENNÄTARJOLLA KOKEMUKSIA, RENTOUTUSTA, ASIAA. TULE MUKAAN!Syystalkoot lauantaina 26.9. alkaen klo 9 Lomakoti Koivukankareella, Munkkentie251, Kuusisto.Karaoke ja päivällinen lauantaina 26.9. Lomakeskus Kuusistossa, Munkkentie251, Kuusisto. Pöytiin tarjoiltava päivällinen klo 19, hinta 28 €/hlö. Illanviettojatkuu mm. karaoken merkeissä.Syksyn satoa ja rapuja, musiikkia lauantaina 10.10. Lomakeskus Kuusistossa.Pöytä katettuna klo 18. Illallisen hinta 25 €, sisältää tervetuliaismaljan, lasinviiniä tai olutta.<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit ry:n sääntömääräinen syyskokous maanantaina30.11. klo 18 Ruusukorttelin palvelukeskuksessa, Puistokatu 11 B, Turku.Yhdistyksen puurojuhla lauantaina 5.12. klo 16 Lomakoti Koivukankareella.Kuusiston Joulujuhla lauantaina 12.12. Lomakeskus Kuusistossa. Herkkujanotkuva joulupöytä katettuna klo 16. Jouluista ohjelmaa, kinkun arvonta, joulupukinvierailu. 22 €/hlö.TVJ:n Perinteiset Joulumyyjäiset sunnuntaina 13.12. klo 10–14 Ruusukorttelissa.Askarteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin: 15.9, 13.10. ja17.11. klo 14 yhdistyksen toimitiloissa, Asesepänkatu 1, Turku. Ja HUOM! Sopiimyös miehille.Taidepiiri – tervetuloa maalaamaan torstaisin klo 13-17 yhdistyksen toimitiloihin.Lisätietoja voit kysellä Hilkka Huotarilta, p. 0500 936 767.Amputaatiovertaistukiryhmä kokoontuu syyskaudella kerran kuukaudessatorstaisin: 17.9, 15.10, 12.11. ja 10.12. klo 18 yhdistyksen toimitiloissa.SEURAKUNTA ILMOITTAA:Vammaistyön seurakuntapiiri kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko(7.10, 4.11. ja 2.12.) klo 14.30 – 16 diakoniakeskuksessa, Puutarhakatu22 (käynti sisäpihalta). Ryhmän vetäjänä kappalainen Sari Lehti.Opintopiiri Kiinni elämässä tiistaisin klo 18 – 19.30 (22.9, 6.10, 20.10, 3.11,17.11. ja 1.12.) diakoniakeskuksessa.Paattisten kirkkopyhä sunnuntaina 25.10. klo 10.18


HAPPY HOUSEN OHJELMAASYKSYLLÄ 2009Kauneuspäivät: Ulla tulee tekemään hemmotteluhoitoja Happy Houseenjoka kuun 2. ja 4. tiistai klo 10–14. Yksi hoito kestää noin 30 minuuttia jamaksaa 10 €. Ajan voi varata etukäteen aina edellisen viikon maanantaistaalkaen. Käsihoitoon kuuluu käsien hieronta käsivoiteella, kynsinauhojenhoito kynsivoiteella, kynsien muotoilu, kynsien lakkaus ja koristelu. Meikkauksessamuotoillaan kulmat ja tehdään kevyt päivämeikki. Niskahieronnassahierotaan kevyesti niskaa ja hartioita.ATK-kurssit: Kurssit ovat kaikille avoimia. Kurssista saa laskun ensimmäiselläkerralla. Kursseille mahtuu 5 ensin ilmoittautunutta. Kurssit toteutetaan,mikäli osallistujia on 3. Kurssipäivät ovat maanantai ja torstaiklo 13.30-16.302.3.4.17.9.-5.10.2009 (ilm. 18.8.-15.9.) Power Point/ 20€12.10.-5.11.2009 (ilm. 17.9. alkaen) Jatkokurssi/ 40€16.11.-10.12.2009 (ilm. 12.10. alkaen) Peruskurssi/ 40€Tuolijumppa ja kuntoutusryhmä (Ryhmää ohjaa Terhi Patrikainen)- Kaikille avoin ryhmä kokoontuu Happy Housessa keskiviikkoisin klo 11-12- Syyskausi 2.9.-9.12.2009. Kausimaksu on 25 € ja kertamaksu on 3 €.Kokkikurssit: Kurssit ovat kaikille avoimia. Kurssin hinta on 8€ ja semaksetaan käteisellä kurssin alkaessa. Kokkailuja ohjaa Katariina, avustajiaei ole. Kursseille mahtuu 6 ensin ilmoittautunutta. Kurssit toteutetaan,mikäli osallistujia on 3.1.2.3.pe 18.9. ja 25.9. klo 14-16 (ilm. 2.9.-16.9.)pe 16.10 ja 23.10. klo 14-16 (ilm. 1.10.-14.10.)pe 20.11. ja 27.11. klo 14-16 (ilm. 2.-18.11.)Latinalaistanssit: Happy Housen lattarit ovat helppoa tanssiliikuntaa.Harjoittelemme Karinan johdolla latinalaistanssien peruskuvioita ilmanparia. Tanssituntien hinta on koko syksyltä 9 €. Mukaan mahtuu 12 ensinilmoittautunutta. Ryhmä aloittaa toiminnan, mikäli ilmoittautuneita onvähintään 6. Tanssitunnit ovat ti 29.9.-18.12.2009 klo 16-17 (ei 20.10. ja3.11.). Ilmoittautumiset 2.-23.9.Tavaranvaihtotorit: ke 30.9. klo 13-18.30 ja ti 17.11. klo 11-15.30Ilmoittautumiset ja lisätiedot Happy Housesta p. 02 251 8421.19


LIIKKEELLE – SE KANNATTAA!Kunto kasvaa, poltat rasvaa, etkä anna vatsan kasvaa!Kun joku liikuntamuoto kiinnostaa, mene katsomaan harjoituspaikalletai kysele lisää vaikkapa yhteyshenkilöltä. Huomioithan, ettäjoissakin liikuntamuodoissa saattaa olla taukoja. Asian saat varmistettuasoittamalla toimistolle (02) 235 6439.Keilailu ma klo 14–15 ja ke klo 13–14 Kupittaan keilahallissa,Kupittaankuja 1. Vuoromme voivat toisinaan ollakilpailukäytössä. Varmistu asiasta soittamalla hallille, puh.020 787 0335.Pyörätuolirugby ma klo 17 -19 ja ke klo 17 -19 Hannunniitunkoululla, Virmuntie 3. Yhteyshenkilö Juha Salminen, p. 040 <strong>70</strong>63793.Pöytätennis ma klo 18 - 20 ja ke klo 18–20 Invalidiliiton <strong>Turun</strong>Asumispalveluyksikössä, Hippoksentie 29. Yhteyshenkilö JukkaKumpuvuori, p. 050 552 0024.Ilma-aseammunta ti klo 10 - 13 ja to klo 10 - 13 Kupittaanurheiluhallilla, Paavo Nurmentie 1. Käytettävissä yhdistyksenilmakivääri, jonka saa lainaksi hallin valvojalta.Uintivuoro ke klo 18 – 20 Laukkavuoren uimahallissa,Västäräkinpolku 1. Mukana on uintiavustaja. Uintimaksuon 3 euroa/kerta, laskut lähetetään uimareillesyksyn kaudesta joulukuussa.Jooga to klo 12–14 Ruusukorttelissa, Puistokatu 11. Syksynviimeinen jooga on 26.11. 3 euroa/kerta.Pyörätuolikoripallo to klo 20–22 Peltolan Ammatti-instituutissa,Hamppukatu 2. Yhteyshenkilö Jonne Laurila, p. 0400655 159.20


Esteetön ja helppokäyttöinen Visiitin kuntosali on käytettävissäsiKaarinassa, osoitteessa Rantayrttikatu 1.Kuntosaliohjaaja on paikalla joka tiistai klo 13 – 15 neuvomassa jaopastamassa alkuun. Jos tarvitset erityisopastusta, ota yhteyttä AnneLevomäkeen, p. (02) 588 3602.Käytössäsi on useita vapaita vuoroja joka päivä. Aikataulu löytyyosoitteesta www.kaarina.fi > liikunta ja ulkoilu > kuntosalit > Visiitinkuntosalin aikataulu.Käyttääksesi kuntosalia sinun on hankittava kausikortti, joita voi noutaaKaarinan molemmista yhteispalvelupisteistä: Kaarinan keskustanyhteispalvelupiste on osoitteessa Lautakunnankatu 4, Kaarina (avoinnama-to klo 9 -17, pe 9 -15.45) ja Piikkiön kirjaston yhteispalvelupisteosoitteessa Hadvalantie 9, Piikkiö (avoinna ma-to klo 11–19, peklo 10–16 ja la klo 10–14).Visiittikortti maksaa 25 euroa/kausi plus kortin lunastusmaksu 5 euroa.Kokous- ja juhlatilat edullisesti<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit ry vuokraa toimitilojensa yhteydessäAsesepänkatu 1:ssä sijaitsevaa isohkoa kokoushuonetta.Takallinen tila on varustettu av-välineillä ja sinne mahtuu40–50 henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön ja astiastonkäyttöoikeus. Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojenyhteydessä sijaitsevaa saunaa.Hinnasto:Kokoustila 40 € / 4 tuntia. Koko päivän (klo 9 -16) hinta <strong>70</strong> €.Sauna (sis. kokoustilan ja keittiön käyttöoikeuden)80 € / 4 tuntia.(Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la ja su klo 16–22).Jäsenet saavat 30 % alennuksen.Mikäli vuokraaja ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä,veloitamme 20 € siivouslisän.Varaukset toimistosta p. (02) 235 6439 ma-to klo 9-14.21


Onnin muistolleONNI LINDFORSs. 1931, k. 2009Jälleen saimme suruviestin kauniinalauantaiaamuna lomakodilla.90-luvun alkupuolella Onni saapuimökkiläiseksi Terttunsa kanssa.Aikaisin keväällä, syksyllä myöhäänhe jaksoivat kulkea kodin ja mökinväliä.Kesäkuukaudet he asuivat tiiviisti mökillä. Sen näköinen on myös ollutmökin piha, että siellä on paljon tehty työtä. Jaksamista riitti myöskaikki vuodet yhteisen alueen hoitamiseen. Ei ollut talkoita, missä heeivät olisi olleet mukana. Tänä vuonna Onni tunsi itsensä väsyneeksija pahoitteli, että ei ollut talkoissa. Hyvin tiedettiin, kuinka paljonhän oli sitä ennen tehnyt.Onni oli myös muutaman vuoden lomakotitoimikunnan puheenjohtajana,jotenasiat tulivat hänelle monelta osin tutuksi. Kiittäen suuresta työpanoksestasilomakodilla ja siitä, että olemme saaneet tuntea sinut.Teksti: Leila Häkkinen22


<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidit rySääntömääräinensyyskokousMaanantaina 30.11.2009 klo 18Ruusukorttelin palvelukeskuksessaPuistokatu 11 B, ruokasali, TurkuKokouksessa käsitellään• hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio• hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle• kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajan valinta• tarpeellisten toimikuntien kokoonkutsujien valinta• varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus• yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutapa• kiinnitysten hakeminen Hermunki ja Koivukankare nimisiintiloihin• muut kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetytasiatErovuorossa:hallituksen jäsenet Raimo Ilmanen, Hilkka Huotari,Heidi Huttunen, Jukka KumpuvuoriKahvitarjoiluTervetuloa!Hallitus


TervetuloaRavintola Kuusistoon jaLomakoti KoivukankareelleMajoitus- ja juhlapalvelut saariston luonnonrauhassaMerinäköalalla A-oikeuksin varustettu ravintola n. 80 hengelle Yksityis- ja yritysjuhlat Perhejuhlat Ristiäiset Rippijuhlat Valmistujaisjuhlat Häät Muistotilaisuudet Yritystenvirkistyspäivät Kokoukset SaunaillatJuhlapalvelua myös asiakkaan omiin tiloihinMajoitusta n. 40 hengelleLiikuntaesteetön• Lauantaina 26.9. päivällinen klo 19, jonka jälkeen illanvietto. Ohjelmassamm. karaokea.• Lauantaina 10.10. syksyn satoa ja rapuja sekä musiikkia. Pöytä katettunaklo 18 alkaen. Illallisen hinta 25 € sis. tervetuliaismaljan sekä lasin viinitai olutta.• Lauantaina 12.12. Kuusiston Joulujuhla. Herkkuja notkuva joulupöytäkatettuna klo 16.00. Jouluista ohjelmaa, kinkun arvonta sekä joulupukinvierailu. Hinta 22 € / hlö• Joulun täysihoitopaketit 23. - 26.12. hintaan 68 € / vrk / hlöLomakeskus KuusistoMunkkentie 251, 21620 Kuusisto, puh.040 825 6922www.lomakeskuskuusisto.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!