16.07.2015 Views

Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta - Turun Seudun Invalidit ry.

Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta - Turun Seudun Invalidit ry.

Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta - Turun Seudun Invalidit ry.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TI-TURINAJäsenlehti 4/2009<strong>Rauhallista</strong><strong>Joulua</strong> <strong>ja</strong><strong>Iloista</strong><strong>Uutta</strong><strong>Vuotta</strong>


TI-TURINA35. vuosikertaPUHEENJOHTAJANPALSTAOsoiteTI-Turina<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>Asesepänkatu 120810 TurkuPäätoimitta<strong>ja</strong>Leila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeriSatu Järviöpuh. 050 465 1267satu.<strong>ja</strong>rvio@turunseuduninvalidit.fiToimitus<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>/TiedotustoimikuntaTilaushinnatJäsenille <strong>ja</strong>kannatta<strong>ja</strong>jäsenillejäsenetuna ilmainen.IlmoitusmyyntiToimisto puh. (02) 235 6439PainatusPainotalo Painolawww.painola.comKaarina 2009Maaliskuussa ilmestyväänTI-Turinaan aineisto4.2.2010 mennessä!JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄKANNATTAA!Kun luette tätä lehteä, tästä vuodesta onjäljellä va<strong>ja</strong>a kuukausi. Vuosi on ollut puheenjohta<strong>ja</strong>nnäkökulmasta erittäin vaikea<strong>ja</strong> raskas. Koko a<strong>ja</strong>n uutta <strong>ja</strong> arvaamatontalomakodin kohdalla. Velkataakka on nytyhdistykselle hyvin raskas. Vakuutuksista eimyöskään ollut meille mitään hyötyä, silläaikaisemmin on tehty selviä rakennusvirheitä,joten jäimme ilman korvauksia. Nytjälleen kerran punnitaan tämän yhdistyksenvoimavarat selvitä vaikeista taloudellisistaajoista. Tarvitaan voimakasta yhteenkuuluvaisuudentunnetta <strong>ja</strong> yhteen hiileen puhaltamista.Itse a<strong>ja</strong>ttelen, että miksei tämäjäsenistö siihen kykenisi. Tämä yhdistys onselvinnyt ennenkin vaikeiden aikojen yli.Kaikki yhdistyksen toiminnat ovat nyt suurennuslasinalla. Tämän työn olemme joaloittaneet. Tämä vaatii myös jäsenistöltäymmär<strong>ry</strong>stä. Emme ole vuosiin nostaneet3


jäsenmaku<strong>ja</strong>. Nyt toivon, että syyskokouslähtee kannattamaan hallituksenesitystä. (Kuinka kävi, on tiedossa,kun lehti ilmestyy). Olemmeolleet myös niitä yhdistyksiä, joissaon voinut harrastaa ilman omavastuuosuutta.Vain uinti <strong>ja</strong> jooga ovatolleet maksullisia. Nyt joudummekeräämään muiltakin liikkujilta ns.lukukausimaksun.Meiltä on lähtenyt myös osa-aikainentoiminnanjohta<strong>ja</strong> Sampo Junttimuihin töihin. Kiitos hänelle menneistävuosista <strong>ja</strong> kaikkea hyvää<strong>ja</strong>tkossa.Yhdistyksestä tehtiin vuosilta 1988- 2006 hieno historiikki. Ikävä vain,että Veitsenterältä vakaaseen vertaistoimintaanei ole voinut toteutuasiinä määrin, kun olisimme halunneet.Luulimme, että kun saadaantalomme ulkoremontti valmiiksi,voimme hetken panostaa varsinaiseentyöhömme, vammaisten edunvalvontaanjne. On vanhojen yhdistystenonni <strong>ja</strong> riesa omistaa vanho<strong>ja</strong>rakennuksia. Niin hieno kuin kivitalommenyt onkin Martin kirkon kupeessa,putket ovat melkein tiensäpäässä. Ja sitten tämä Kuusistonvaltava remontti. Voimme sanoa,että tuli pyytämättä <strong>ja</strong> odottamatta.Kaikesta tästä huolimatta uskon,että teidän kaikkien tuella <strong>ja</strong> yhteistyölläselviämme. Siksi jälleen kerrankuulutan vapaaehtoisia erilaisiintapahtumiin <strong>ja</strong> yhteisiin tekemisiinmukaan.Tästä piti tulla iloinen joulukirjoitus.Toisin kävi. Haluan, että jokainenjäsen tietää yhdistyksen kulloisestakintilanteesta. Luulen, että näinsaamme parhaiten jäsenistön tuenkoko hallituksen työskentelylle. Tässäkohtaa haluan kiittää koko hallitusta.Jokainen on omien voimiensa<strong>ja</strong> taitojensa mukaan toiminut kaikkienparhaaksi.Kulunut vuosi on vaatinut kärsivällisyyttä<strong>ja</strong> pitkää pinnaa myös Kuusistonyrittäjä Tuire Ylitalolta. Kiitoshänelle siitä <strong>ja</strong> erittäin hyvästäyhteistyöstä. Osa remontista vieläkesken, toivottavasti Tuire <strong>ja</strong>ksaakanssamme. Vielä kerran kiitos hänellesekä hänen apujoukoille.Toivotan kaikille Hyvää <strong>Joulua</strong> <strong>ja</strong>Parhainta Aikaa vuodelle 2010.Leila HäkkinenSatakunnantie 100 TurkuNiemeläntie 2 KaarinaAvoinnaArk. klo 09.00-18.00La klo 09.00-14.00Suomalaista perheyrittäjyyttä lähes 60 vuotta4


TIENI TYÖELÄMÄÄNHarjoitteli<strong>ja</strong>n ensiaskeleetEnsimmäinen kosketukseni työelämäänoli peruskoulun yhdeksännenluokan viikon työelämään tutustumis<strong>ja</strong>kso,jonka vietin tutussa lähikir<strong>ja</strong>stossa.Paikassa, jossa olinvieraillut viikoittain tarhaikäisestäsaakka. Pääsin lainaustiskin taakse<strong>ja</strong> tarkistamaan palautettujen kielikasettienkuntoa. Sain kuulla tarinoitalainaa<strong>ja</strong>polvista, joissa sakkomaksujenkertyminen oli jo milteisukurasite. Tein aamu- <strong>ja</strong> iltavuoro<strong>ja</strong>,aakkostin <strong>ja</strong> osallistuin uutuushyllynsisällön valintaan.Lukiossa aloin etsiä aktiivisesti kesätöitä.Tarjolla olisi ollut rikkaruohojenkitkemistä hautausmaalla <strong>ja</strong>maitohyllyjen täyttämistä lähimarketissa.Kuultuaan vammastani erästyönanta<strong>ja</strong> kertoi tietävänsä juuriminulle sopivan työpaikan paikallisenkeskuslaitoksen pesulassa. Sattumaltasain tietää sosiaalitoimenkäynnistämästä hankkeesta, jossaoli mahdollisuus päästä kuukaudeksikesätöihin pientä palkkiota vastaan.Olin kaksi kesää lastentarhassa harjoitteli<strong>ja</strong>na.Kolmantena kesänä sainkuulla, etten vammaisena olisi kuulunuthankkeen piiriin lainkaan. Minutoli otettu mukaan vahingossa.Samaan aikaan yliopisto-opintojenikanssa alkoi Suomessa taloudellinenmurros. Nousukautta seurasiennätyksellinen lama. Töitä ei ollutkenellekään, saati vammaisella <strong>ja</strong>lähes vailla työkokemusta olevallaopiskeli<strong>ja</strong>lla. Opintojen puolimatkassapääsin kuitenkin valtion hallinnonharjoitteluun, erään lääninhallituksensosiaali- <strong>ja</strong> terveysosastolle.Pestin aikana ymmärsin, että pystynehkä sittenkin tekemään jotakinhyödyllistä, ehkä jopa koulutustanivastaavaa työtä.Etsivä löytääVietin yliopistossa 15 vuotta. Osittainmatkan pituus selittyy opintopolunvarrella kohtaamillani haasteilla<strong>ja</strong> mielenkiinnon kohteilla. Törmäsinmatkallani filosofiaan, jonka pariinuppouduin vuosiksi, a<strong>ja</strong>uduin järjestöelämänpyörteisiin <strong>ja</strong> sairastuinvakavasti. Valmistuminen tuntuikaukaiselta <strong>ja</strong> samalla valtavanpelottavalta. Opintoputken päässähäämötti maisterin tutkinto työkyvyttömyyseläkkeelle.Valmistumisen jälkeen lähdin kuitenkinetsimään työtä. Lähetin kymmeniähakemuksia <strong>ja</strong> soittelin potentiaalisilletyönantajille. Kerroinkavereilleni <strong>ja</strong> puolitutuille olevanityötä vailla. Muutaman kerran onnistuinpääsemään jopa haastatteluun.Lähes puolen vuoden hakemusrumbanjälkeen eräänä joulukuisenapäivänä puhelimeni soi. Langantoisesta päästä kerrottiin, että minutoli valittu vammaisasiamieheksi<strong>Turun</strong> yliopistoon. Maailma, ainakinTampere pysähtyi hetkeksi. Minä istuinsohvalla <strong>ja</strong> vapisin kauttaaltani.Uskaltautuisinko astumaan <strong>Turun</strong>junaan? Miten kävisi palveluiden <strong>ja</strong>eläkkeen? Selviytyisinkö työssä yli-5


päätään? Päätin kuitenkin lähteä,työsuhdehan kestäisi vain kymmenenkuukautta <strong>ja</strong> matka Tampereellevain pari tuntia. Lohdutin itseänia<strong>ja</strong>tuksella, että tarvittaessa voisinpalata entiseen elämääni. Pakkasinavusta<strong>ja</strong>n <strong>ja</strong> ystävien tuella kapsäkkini,jätin eläkkeeni lepäämään <strong>ja</strong>kukkani ystävättären hoteisiin. Tammikuisessaloskassa kääntyi muuttoautonnokka kohti tuntemattomiaturku<strong>ja</strong>.Esteetön työelämä?Muuttopäivästäni on nyt kulunutmiltei viisi vuotta. Kymmenen kuukauden”työkokeiluni” on vaihtunuteripituisiksi määräaikaisiksi virkasuhteiksi.Matka ei ole aina olluthelppo. Esteetön työelämä edellyttäämonien elementtien yhteensovittamista.Avainasemassa ovatriittävät <strong>ja</strong> toimivat palvelut. Ilmanhenkilökohtaista avusta<strong>ja</strong>a, apuvälineitä<strong>ja</strong> kuljetuspalvelu<strong>ja</strong> työpaikallepääseminen tai työn tekeminen eiolisi mahdollista.Työni keskeinen kulmakivi on yhteistyöntekeminen erilaisten ihmisten<strong>ja</strong> yhteisöjen kanssa. Yhteistyöntekeminen edellyttää paitsi fyysistäliikkumista myös asenteellista esteettömyyttäpuolin <strong>ja</strong> toisin. Olenoppinut työkavereiltani uusia lähestymiskulmiavammaisuuteen <strong>ja</strong> esteettömyyteen.Toisinaan on ollut myös haasteellisiatilanteita: Kokouspaikan esteetön sisäänkäyntion ollut lukkojen takana<strong>ja</strong> puhu<strong>ja</strong>n paikka portaiden nenässä.Itsekin olen viettänyt unettomiaöitä miettien, kuinka pyörätuoliakäyttävä luennoitsi<strong>ja</strong> selviytyy varaamaniluentopaikan viidentoistasentin kynnyksestä tai näkövammainenhaki<strong>ja</strong> valintakokeeseenapuvälinearsenaalin kanssa.On ollut hienoa huomata, että vähitellenasiat kuitenkin edistyvät <strong>ja</strong>ymmär<strong>ry</strong>s lisääntyy. Parasta työssäovat hervottomat kahvihetket työkavereidenkanssa, välähdyksenomaisetoivallukset unettavissa palavereissa<strong>ja</strong> hetki, kun työpäivänjälkeen saa pudottautua saippuasar<strong>ja</strong>nääreen.Teksti: Paula PietiläSpeedy Rakenta<strong>ja</strong>t OyTilhenkatu 21 E 88, 20610 Turkupuh. 0400 433 436 fax 02 244 3431Hiekkapuhallus <strong>ja</strong> maalaustyötliikkuvalla kalustolla6


Turvallista kaatumista kannattaa opetellaInvalidiliiton <strong>ja</strong> Judoliiton yhteisessä liukastumiskampan<strong>ja</strong>ssaopetellaan kaatumaanoikein. Tammikuussa alkava kampan<strong>ja</strong>keskittyy liukastumisvammojenennaltaehkäisyyn <strong>ja</strong> liukastumispelkoistenrohkaisemiseen turvallisemmin liikkeelle.Talvisia jännitysnäytelmiä –nimisessäkampan<strong>ja</strong>ssa opastetaan mm. tasapainoharjoitteita,kaatumisen ennaltaehkäisyä<strong>ja</strong> turvallisempaa kaatumistapaa.Kampan<strong>ja</strong>tapahtumia on alkuvuodestaympäri maata. <strong>Turun</strong> tapahtuma on <strong>Turun</strong><strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n toimitiloissa Asesepänkatu1:ssä tiistaina 19.1. klo 18. Paikallaon myös Judoliiton edusta<strong>ja</strong>. Tilaisuuskestää n. 1,5 tuntia, aluksi pullakahvit!SYYSKOKOUKSEN KUULUMISET<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n sääntömääräinensyyskokous pidettiinmaanantaina 30.11. Paikalla oli 49varsinaista jäsentä, 1 kannatta<strong>ja</strong>jäsen<strong>ja</strong> 2 ei-jäsentä.Kokous hyväksyi <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong><strong>ry</strong>:n ensi vuoden toimintakertomuksensekä talousarvion. Samatenkokous hyväksyi hallituksen1.9.2009 tekemän päätöksen, jonkamukaan yhdistys ottaa 500 000 euronlainan <strong>ja</strong> kiinnitykset Koivukankare-<strong>ja</strong> Hermunki –nimisiin tiloihin.Kokous päätti korottaa varsinaistenjäsenten jäsenmaksun 20 euroon <strong>ja</strong>kannatta<strong>ja</strong>jäsenmaksun 25 euroon.Hallitukseen valittiin erovuoroistentilalle seuraavaksi 2-vuotiskaudeksiHannu Huotari, Hilkka Huotari, AnttiKosonen <strong>ja</strong> Sinikka Santamäki.Toimikuntien koollekutsujiksi valittiinMar<strong>ja</strong> Kinnunen (naistoimikunta),Jyrki Meriläinen (lomakotitoimikunta),Leila Häkkinen (tiedotustoimikunta)<strong>ja</strong> Hannu Huotari (amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä).PS. Yhdistyksemme Satu Järviö oliInvalidiliiton liittovaalien valtakunnanääniharava 340 äänellä. Myöstoisen ehdokkaamme, Leila Häkkisenäänimäärä (97 ääntä) oli upeasuoritus. Onnittelut kummallekin!Molemmat päässevät valtuustoon!7


Tässä tekstissä kerron teille listakerääjäntyöstä. Olen nyt 16-vuotias,aloitin juuri lukion. Muistan vieläkinensimmäisen kerran, kun menin kaverinikanssa Hansa-kortteliin kokeilemaanlistakeräystä. Lahjoituksia eitullut monta, sillä olin melko ujo <strong>ja</strong>arka, enkä tiennyt tehokasta tapaalähestyä ihmisiä. Pikkuhil<strong>ja</strong>a sainenemmän lahjoituksia vähemmässäa<strong>ja</strong>ssa, sillä tässä työssä kehittyyvain tekemällä. Seuraavana vuonnakun olin 6-luokkalainen, <strong>ry</strong>hdyin taastoimeen. Minusta oli hienoa auttaaInvalide<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> tienata myös itse rahaa.Opetta<strong>ja</strong>ni ilmoitti, että muuluokka oli kerännyt 2000 € <strong>ja</strong> minätoiset 2000 €.Listakerääjän työ on haastavaa. Seon raskasta, jos sitä tekee aktiivisesti,enkä minä ainakaan nuorempana<strong>ja</strong>ksanut tehdä sitä kolmeatuntia enempää päivässä. Työhönpitää aina mennä optimistisena, sillähyvin pieni prosentti itse asiassalahjoittaa rahaa. Hyvin useasti ihmiset<strong>ja</strong>tkavat kävelyä, <strong>ja</strong> heidänvierellään täytyy kävellä reippaana,kunnes on esittänyt asian. Aina pitäämuistaa hymyillä. Pitää myös puhuaselkeästi <strong>ja</strong> riittävän lu<strong>ja</strong>lla äänellä.Listan kannen pidän myös selkeästinäkyvissä koko puheen a<strong>ja</strong>n. Ihmisetmyös tykkäävät kannustaa lapsiatekemään töitä <strong>ja</strong> lahjoittavatnäin helpommin rahaa. Nykyäänvain haasteena on saada lapset tekemääntöitä, sillä monet ovat ”liianhieno<strong>ja</strong> kerjätäkseen”.Vuosien varrella minulle vakiintuiesittää asia näillä sanoilla: ”Anteeksikun häiritsen. Kerään rahaa <strong>Turun</strong><strong>Seudun</strong> Invalideille <strong>ja</strong> liikuntavammaistenhyväksi. Pienikin summariittää.” Viimeisen lauseen aikanaavasin listani, jotta asiakas näki, millaisiasummia ihmiset ovat lahjoittaneet.2 euroa oli yleisin summa.Tietysti joissakin listoissa vakiintui 3euron lahjoitussumma tai jopa 5 euronlahjoitussumma. Suurin lahjoitus,jonka olen saanut, on 20 euroa.Summa lahjoitettiin minulle vuosienaikana muutamia kerto<strong>ja</strong>. Pieninsumma taas oli 5 senttiä. Kutennäette, lahjoitussummat vaihtelevatsuuresti, eikä sitä näe päältäpäinkuka lahjoittaa <strong>ja</strong> kuka ei. Niiltä en8


kysynyt, jotka puhuivat esimerkiksipuhelimeen. Mutta yllättävää oli se,että useasti vihaisen näköiset ihmisetlahjoittivat suuria summia. Asiansatäytyy vain esittää hyvin.Olen huomannut, että rahaa annetaanhelpommin nuorelle po<strong>ja</strong>lle. Minunkohde<strong>ry</strong>hmäni oli erityisesti yli45-vuotiaat naiset, sillä he lahjoittivatrahaa usein ”herttaiselle pikku-po<strong>ja</strong>lle”. Miehiä taas oli pääasiassakahdentyyppisiä, joko he eivät antaneetollenkaan rahaa tai sitten heantoivat rahaa 5 eurosta ylöspäin.Hyvinä päivinä olen tienannut noin15 €/h. Edes kaikki aikuiset eivätsaa työstä tuollaista tuntipalkkaa.Onnea kaikille uusille innokkaille listakerääjille!Teksti: Samir SiimesOLETKO KIINNOSTUNUTVARAINHANKINNASTA?Etsimme varainhankinnasta <strong>ja</strong> –keruusta kiinnostuneitaihmisiä. Jos olet halukas osallistumaan yhdistyksemmevarainhankintaan, ota yhteyttä toimistoomme,p. (02) 235 6439.AVUSTAJAKESKUS PALVELEE ennen jouluama-to klo 9 -12 torstaihin 17.12. saakka.18.12.2009 – 10.1.2010 suljettu.Välitetään liikunta-, näkö- <strong>ja</strong> kehitysvammaisille AVUSTAJIAvapaaehtoistyöntekijöiksi <strong>ja</strong> palkkatyöhön.<strong>Turun</strong> <strong>ja</strong> Salon seutu, p. 02 251 8549Vakka-Suomi <strong>ja</strong> Etelä-Satakunta, p. 02 850 16451VAPAAEHTOISTYÖSSÄ asiakas korvaa avusta<strong>ja</strong>n kulut. Ei kodinhoidollisiineikä sairaanhoidollisiin tehtäviin. Avusta<strong>ja</strong>pyyntö mielellään 3päivää aikaisemmin. PALKALLISTA avusta<strong>ja</strong>a haettaessa päätös henkilökohtaisestaavusta<strong>ja</strong>sta tai vapaa-a<strong>ja</strong>navusta<strong>ja</strong>sta.www.avusta<strong>ja</strong>keskus.fi.9


Saimme noin vuosi sitten tietää, ettäTurku-Pori alueemme saa järjestettäväkseenalueellisen naistenleirinyhdessä Invalidiliiton naistyö<strong>ry</strong>hmänkanssa. Naistyö<strong>ry</strong>hmän jäsenistä tutuksitulivat Pirjo Auer, Heidi Rekola<strong>ja</strong> sihteeri Pirkko Jusander. Osaavia<strong>ja</strong> taitavia naisia, joiden kanssa a<strong>ja</strong>tusleirin ohjelman suunnittelustaoli innostavaa. Saimme paikallisensuunnittelutiimin koottua akselilleTurku-Salo, itseni <strong>ja</strong> Leila Häkkisenlisäksi Kirsti Lietzenin. Meille kaikilleoli myös alusta asti selvää, että<strong>ry</strong>hmään tarvitaan SIU:n iloliikku<strong>ja</strong>Sei<strong>ja</strong> Lehikoinen.Saimme tieto<strong>ja</strong> toisten alueiden jopidetyistä leireistä <strong>ja</strong> teemoista sekäbudjettiraamin, mutta ennen kaikkeasaimme vapauden suunnitellaohjelmaa hyvinvoinnin <strong>ja</strong> virkistyksenympärille. Halusimme tarjotapaikallisille toimijoille mahdollisuuksianousta esiin. Olikin ihanaa, kunsaimme varattua <strong>Turun</strong> viimeisenyleisen saunan (Forum-saunan)omista<strong>ja</strong>n Mervi Hongiston työntekijänsäkanssa kertomaan saunakulttuurista<strong>ja</strong> tavoista <strong>ja</strong> ennen kaikkeavalmistamaan meille kaikille ihanat<strong>ja</strong>lkakylvyt.Salolainen ammattinäyttelijä <strong>ja</strong> kulttuurivaikutta<strong>ja</strong>Simone Koivisto johdattelimeitä itseilmaisu- <strong>ja</strong> pienoisnäytelmienkautta omaan arkeemme<strong>ja</strong> siellä esiintyviin tilanteisiin, joissavammaisuus rajoittaa elämää, muttajoihin voimme löytää ratkaisu<strong>ja</strong>.Olemmehan kaikki tärkeitä ihmisiä,kuten Simone sai meidät kaikki uskomaan.Saimme luennoitsi<strong>ja</strong>ksimyös fysioterapeutti-artesaani MariaKarvosen kertomaan vaatetuksesta<strong>ja</strong> vammaisuudesta. Paljon käytännönniksejä kuultiin <strong>ja</strong> niitä oli myösosallistujilla. Pyörätuolinkäyttäjän eitarvitse varata vaatekaappiinsa vainlököttäviä jogginhousu<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> tukikengiltäkinvoi vaatia siroutta <strong>ja</strong> uusiavärejä.Näiden luentojen lisäksi saimme tuhdintietopaketin Invalidiliiton naistyöstäpaikallisella <strong>ja</strong> valtakunnallisellatasolla. Invalidiliitossa tehtävänaistyö on paljolti verkostoyhteistyötä,jotta saamme pidettyä naisasialiikkeentietoisena vammaistennaisten asemasta yhteiskunnassa.Huoli on, että tulemme syrjityksisekä vammaisuutemme että sukupuolemmevuoksi. Invalidiliiton naistyö<strong>ry</strong>hmänsihteeri Pirkko Justanderkertoi naistyö<strong>ry</strong>hmän perustamisvaiheista1995 <strong>ja</strong> sen tavoitteista innostaavammaisia naisia toimimaanyhteisten asioiden edistämiseksi.Työ<strong>ry</strong>hmän tehtävistä keskeisiä ovatpaikallisyhdistyksissä toimivien naisvastaavientukeminen <strong>ja</strong> vammaistennaisten aktiiviloman suunnittelussamukana oleminen. Samaten tärkeääon vammaisten naisten tavoiteohjelmanOlenNainen esillä pitäminensekä yhteistyö Vammaisjärjestöjennaisverkoston <strong>ja</strong> valtavirran naisjärjestöjenkanssa.Saimme kaikki vammaisten naistentavoiteohjelman, jossa keskeisiäteesejä ovat ihmisoikeuskysymyk-10


set. Vammaisella naisella on oltavasamat ihmisoikeudet kuin vammattomillanaisilla. Vammaisella naisellatulee olla oikeus naiseuteen. Omanelämän hallinta nousee myös esiin.Vammaisella naisella tulee olla oikeussaada tietoa, oh<strong>ja</strong>usta <strong>ja</strong> tukeaarjen toiminnoissa.Tavoiteohjelma kyseenalaistaamielenkiintoisen terävästi vammaisuuteen<strong>ja</strong> naiseuteen liittyviäkysymyksiä, joita omassa vammaisliikkeessämmekäänei ole pohdittu”naisten silmälasien läpi”.Luentojen <strong>ja</strong> seurustelun sekä mahtavienaterioiden lisäksi Sei<strong>ja</strong> Lehikoinenpiti huolen siitä, että liikuimmekaikki pilke silmäkulmassa. Huivitheiluivat <strong>ja</strong> rankamme naksui kunojentelimme vartaloitamme. Onneksisyyskuiset päivät olivat lämpimiä,joten voimme tehdä myös ulkonareippailulenkkejä.Kaksikymmentäviisi naista oli yhdessäkolmen yön a<strong>ja</strong>n lomakotiKoivukankareella <strong>ja</strong>kaen yhteisyyttä,naurua <strong>ja</strong> tieto<strong>ja</strong>. Samoin kuinyhteissaunat <strong>ja</strong> aamuiset WC-jonot.Saimme kaikki paljon kokemuksia <strong>ja</strong>arvokasta tukea arkeemme. Uskonnaistyön saavan uutta voimaa myöspaikallisen toiminnan kehittämiseenalueellamme. Olemmehan arvokkaita<strong>ja</strong> tärkeitä, OlenNaisia!Teksti: Satu Järviö11


Tule mukaan NaistoimikuntaanJoukkomme ei ole suuren suuri, joten toivoisimme, että tulisitmukaan toimintaamme omine toiveinesi <strong>ja</strong> ideoinesi. Yhdistyksensyys- <strong>ja</strong> kevätkokouksissa huolehdimme kahvituksesta. Järjestöjenyhteismyyjäisiin osallistumalla saamme varo<strong>ja</strong> toimintaamme<strong>ja</strong> teemme <strong>ry</strong>hmäämme tunnetuksi. Kesäinen Bingoilta <strong>ja</strong> Markkinatoriyhdistyksen lomakodilla kuuluvat perinteisiimme. Joulunalla myös rentoudumme <strong>ja</strong> käymme yhdessä syömässä.Kokoonnumme vuoden aikana noin kerran kuukaudessa. Seurustellen<strong>ja</strong> askarrellen. Käsityöt on tehty pääosin kotona. Otayhteyttä toimistoon, jos kiinnostuit asiastamme, niin saat tietääseuraavan kokoontumisaikamme.Kokous- <strong>ja</strong> juhlatilat edullisesti<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong> vuokraa toimitilojensa yhteydessäAsesepänkatu 1:ssä si<strong>ja</strong>itsevaa isohkoa kokoushuonetta.Takallinen tila on varustettu av-välineillä <strong>ja</strong> sinne mahtuu40–50 henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön <strong>ja</strong> astiastonkäyttöoikeus. Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojenyhteydessä si<strong>ja</strong>itsevaa saunaa.Hinnasto:Kokoustila 40 € / 4 tuntia. Koko päivän (klo 9 - 16) hinta 70 €.Sauna (sis. kokoustilan <strong>ja</strong> keittiön käyttöoikeuden)80 € / 4 tuntia.(Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la <strong>ja</strong> su klo 16–22).Jäsenet saavat 30 % alennuksen.Mikäli vuokraa<strong>ja</strong> ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä,veloitamme 20 € siivouslisän.Varaukset toimistosta p. (02) 235 6439 ma-to klo 9-14.12


VIERAITA LAPISTAKesäkuun lopulla odotimme vieraitaLapista. Muutaman kerran olin puhelimessapuhunut naishenkilön kanssa.Nimi oli täysin vieras. Emme siisoikein tienneet ketä odottaa. Yhdistyksennimikin oli mennyt ohi kuulon.Olimme kuitenkin varautuneetporukalla vastaanottoon.Yllätys oli suuri, kun tuttu mies tuliautosta ulos. Esko Koivuranta siinäjohdatti joukkonsa Koivukankareelle.Yhdistyksen nimikin selvisi viimeistäänsiinä kohtaa, kun saimmevastaanottaa Luoteis-Lapin <strong>Invalidit</strong><strong>ry</strong>:n viirin.Ensimmäinen iltamme, kun tarjosimmetulokahvit vieraille, oli melkohil<strong>ja</strong>inentapahtuma. Vasta jälkeenpäin huomasin,että vieraat olivat uupuneitapitkästä matkasta.Saimme viettää muutaman ikimuistoisenpäivän vieraidemme kanssa.Paljon hausko<strong>ja</strong> juttu<strong>ja</strong>, laulua <strong>ja</strong> mukavaayhdessäoloa. Koskahan omaväki on pelannut bocciaa niin paljon,kuin nyt muutaman päivän aikana?Meillä oli tosi hauskaa. Yhden illanvietimme meidän mökillä makkaraapaistaen <strong>ja</strong> rupatellen. Kuinkahanmonet iltakahvit vieraamme keittivät<strong>ja</strong> tarjosivat mukana tuomiaanleipiä?Viritimme a<strong>ja</strong>tusta lähteä Luoteis-LapinInvalidien vieraaksi. Jos he voivatmatkustaa etelään, miksi emme mesaisi väkeä lähtemään pohjoiseen?Matka on sama molempiin suuntiin.Meillä on muuten ihanat ystävät <strong>ja</strong>jäsenet myös Lahdessa. Heille kiitoskameran käytöstä. Näin saimmemuisto<strong>ja</strong> yhteisistä hetkistä.Teksti: Leila HäkkinenKuva: Pirjo Peltonen13


Lomakoti Koivukankareen vuokrat 2010Haluatteko vuokrata Lomakoti Koivukankareelta mökin, huoneen tai asuntovaunupaikan?Palauttakaa oheinen hakemus täytettynä toimistolle 31.1.2010 mennessä.Peltomökki Vuokra 2010 Ruokaliput € Jätemaksu € Yhteensä €1. 561 225 20 8063. 561 225 20 8064. 561 225 20 8065. 420 225 20 6656. 420 225 20 6657. 420 225 20 6658. 420 225 20 6659. 420 225 20 66510. 561 225 20 80611. 561 225 20 80612. 561 225 20 80613. 561 225 20 80614. 561 225 20 80615. 561 225 20 80616. 561 225 20 80617. 728 225 20 97318. 561 225 20 806Rinnemökki3. 288 225 20 5334.* 288 225 20 5335.* 288 225 20 5337. 288 225 20 5338. 288 225 20 5339.* 288 225 20 53310.* 288 225 20 53311.* 323 225 20 56812.* 323 225 20 56813.* 323 225 20 568Hermunken huoneA. 435 225 20 680B. 293 225 20 538C. 435 225 20 680Keltaisen talon huoneA. 323 225 20 568D. 323 225 20 568Hirsiaitta* 662 225 20 907Asuntovaunupaikka 271 225 20 516Vuokran perusmaksu on noussut viime vuodesta 10 %. Ruokalipun hinta on 7,50 euroa.Mökkien <strong>ja</strong> asuntovaunupaikkojen jätemaksu on 20 euroa.Käyttösähkön hinta 14 c/kWh laskutetaan kulutuksen mukaan.* Vuokralaisen vaihtuessa vuokra tullaan tarkistamaan!14


HAKEMUS, VUOKRASOPIMUSHAKIJA/VUOKRALAINEN Nimi: ______________________________________________________Katuosoite:Postiosoite:Puhelin:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________VUOKRAUSKOHDE Peltomökki n:o _____________________Rinnemökkin:o _____________________Huonetalo / n:o _________________Asuntovaunupaikka n:o _____________________VUOKRA-AIKA Voimassaolo: 1.4.20_____ - 31.3.20_____Vuokrakausi on yksi vuosi. Vuokralaisella on etuoikeus saada vuokrauskohdeuudelleen vuokralle, ellei hän ole laiminlyönyt jäsen- tai muita yhdistyksen maksu<strong>ja</strong>,vuokrauskohteen maksu<strong>ja</strong>, hoitoa tai viettänyt alueella häiritsevää elämää.VUOKRA Vuokra: _________ euroa vuokrakaudeltaSähkö:Laskutetaan erikseen kulutuksen perusteellaVesi:Vesipostit käytössä ilman eri korvaustaJätemaksu:_________ euroa vuokrakaudeltaEräpäivät: Vuokra <strong>ja</strong> muut maksut laskutetaan 31.3. <strong>ja</strong> 31.5.2010MUUT EHDOTVuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä vuokralainen lunastaa 30 ruokalippua.Liput toimitetaan, kun vuokra <strong>ja</strong> ruokalippukorvaus on kokonaisuudessaan maksettu.Kohde vuokrataan sinä kunnossa kuin se on. Vuokrakauden alkaessa <strong>ja</strong> päättyessäsuorittavat vuokrananta<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> vuokralainen yhdessä vuokrauskohteessa katselmuksen.Vuokralainen sitoutuu pitämään vuokrauksen kohteen kunnossa. Vuokralainen onvelvollinen korvaamaan vuokrauksen kohteelle aiheuttamansa vahingon.Mahdollisista muutos- <strong>ja</strong> parannustöistä, riippumatta siitä, kuka vastaakustannuksista, on sovittava vuokrananta<strong>ja</strong>n kanssa etukäteen.Vuokrauksen kohde on vuokrasopimuksen päättyessä luovutettava siivottuna.Asuntovaunupaikan vuokraa<strong>ja</strong>n on käytettävä vain ulkokäyttöön soveltuvaasähkökaapelia sähkön siirrossa.Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekinosapuolelle.PAIKKA JA ALLEKIRJOITUKSETTurussa ___.___.______Haki<strong>ja</strong>n allekirjoitusVuokrananta<strong>ja</strong>n allekirjoitus<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>__________________________________________________15


VAMMAISTEN KUVATAIDENÄYTTELYPIDETTIIN TÄNÄ VUONNA HELSINGISSÄEsteetön elämä -näyttely on osanelivuotista Vammaisten kuvataideprojektia(VAKU) <strong>ja</strong> sen toisenvuoden ohjelmaa. Kuvataideprojektikäynnistyi Wäinö Aaltosen Seuran,Kynnys <strong>ry</strong>:n <strong>ja</strong> eräiden muidenvammaisjärjestöjen yhteistyönäsyksyllä 2008 Vammaisten kuvataiteenkeskustelufoorumilla Turussa.Tilaisuuteen kutsuttiin valtakunnallistenvammaisjärjestöjen edustajia<strong>ja</strong> viranomaisia, jotka käsittelevätvammaisten taideopiskeluun, taiteenharjoittamiseen sekä rahoitukseenliittyviä asioita. Foorumin avasikulttuuriministeri Stefan Wallin.Kuvataideprojektin suojelijoina ovatarkkipiispa Jukka Paarma <strong>ja</strong> hänenpuolisonsa lehtori Pirjo Paarma.Joulukuussa 2008 järjestettiin ensimmäinenvammaisille tarkoitettukoko maan käsittävä kuvataidenäyttelyturkulaisessa galleriassa. Näyttelyyntarjottiin n.120 taideteosta.Myös yleisö löysi näyttelyn.Toinen vammaisjärjestöjen jäsenilletarkoitettu koko Suomea käsittäväkuvataidenäyttely oli avoinna Itä-Helsingin kulttuurikeskuksessa Stoassa18. – 29.11.2009. Näyttelyynvoitiin ottaa lähes 200 työtä. Pääosaoli eri tekniikoin tehtyjä maalauksia.Lisäksi oli taidokkaita muotoilutöitä.Esteetön elämä -nimisen näyttelynava<strong>ja</strong>iset oli 17.11. Yleisöä oli noin70 <strong>ja</strong> tunnelma myönteinen <strong>ja</strong> innostunut.Kuvataiteili<strong>ja</strong> Rafael Wardivalitsi Vuoden vammaistaiteili<strong>ja</strong>ksi<strong>ja</strong> 2000 euron stipendin saa<strong>ja</strong>ksivalkeakoskelaisen Kai<strong>ja</strong> Pöytäkiven,jolta oli näyttelyssä upeita posliinimaalauksia.Hän maalaa suullaanpyörätuolissa <strong>ja</strong> hengityslaitteessa.Wardi sanoi antavansa taiteili<strong>ja</strong>n stipendin,koska vamma ei edistä eikäpoista taiteellisuutta. Kaikilla ihmisilläon joku vamma.Vammaisten kuvataideprojektinsuojeli<strong>ja</strong>, lehtori Pirjo Paarma iloitsinäyttelystä, joka on tarkoittanutrohkeaa tekemistä <strong>ja</strong> halua vaikuttaa.Se osoittaa, että asioista voiselvitä, se on myös koulutusta.Näyttelyyn tarjottujen töiden määräyllätti jälleen järjestäjät. Siksi huomattavaosa lähetetyistä töistä jäinäyttelyn ulkopuolelle. Jokaiseltaoli mukana kuitenkin vähintään yksityö.Paikallisen invalidiyhdistyksen maalaritosallistuivat näyttelyyn aktiivisesti.Ritva Veräjänkorva, Sil<strong>ja</strong> Linkinen,Mia Aaltonen perheensä kanssasekä Hilkka Huotari lähettivät töitänäyttelyyn.Invalidiliiton palvelutalosta tuli myöstöitä näyttelyyn <strong>ja</strong> palvelutalon asukas,Jonas Backlund, suunnittelikutsukortissa <strong>ja</strong> julisteessa olevantyön.Kahden ensimmäisen näyttelyn jy<strong>ry</strong>tyson pidetty lempeänä siksi, ettäuseimmilla vammaisilla taiteenhar-16


astajilla ei ole ollut mahdollisuuttasaada systemaattista taideopetusta.Tämän asian kor<strong>ja</strong>amiseen vammaistaideprojektiensi si<strong>ja</strong>ssa tähtääkin.Olemme halunneet kannustaa eripuolilla Suomea työskentelevät taiteenharrasta<strong>ja</strong>ttuomaan työnsänäytteille. Näin selviää myös vammaistentaiteenharrastuksen aktiivisuusSuomessa.Ensi vuonna on näyttely jälleen uudellapaikkakunnalla. Vuonna 2011taideprojekti päättyy taidenäyttelyyn<strong>ja</strong> projektin tuloksia tarkastelevaankeskustelufoorumiin Turussa.Yhteistyötä tehdään myös Tallinnanvammaisjärjestöjen kanssa <strong>Turun</strong> <strong>ja</strong>Tallinnan ollessa Euroopan kulttuuripääkaupunke<strong>ja</strong>.Teksti: Hilkka HuotariHAPPY HOUSE, Ursininkatu 11, 20100 Turkup. (02) 251 8421, www.tvj.fiMonitoimikeskus on kaikille avoin, esteetöntoiminta- <strong>ja</strong> kohtaamispaikka.Avoinna ma 12–16, ti 10–16, ke 12–19(16.12. alk. 12–16), to 10–16, pe 10–14.Suljettu 23.12.2009 – 3.1.2010.Happy Housen joulujuhla 9.12. klo 14.VEKON VITSIT!Osaatko kieliä?-Kyllä, juuri siksi sain potkutedelliseltä työpaikalta.Mitä jää jäljelle, kun kaksi viisisatastapoltetaan?-?Tietenkin tuhat.Saanko tulla kanssasi sänkyyn?-Tule vaan kunhan et kuorsaa.Päivämäärä vihkisormuksessaon Parasta ennen merkintä. Eisuinkaan viimeinen käyttöpäivä.Jos lapsi on isänsä näköinen, seon perintötekijä, jos taas naapurin,niin silloin se on ympäristötekijä.17


<strong>Turun</strong> CP-yhdistyksen aikuistoiminnanleirin suunnittelu <strong>ja</strong> toteutuson syytä aloittaa aina hyvissä ajoin.Tiesimme Tiinan kanssa joitakin yhdistyksemmejäseniä, joille leiri onyksi vuoden kohokohdista. Kokeneiden<strong>ja</strong> monitaitoisten avustajienhakeminen aloitettiin Avusta<strong>ja</strong>keskuksenkautta jo alkukesällä, vaikkaleirin a<strong>ja</strong>nkohdaksi oli sovittu 31.10.- 1.11. Halusimme taistella syksynpimeyttä vastaan <strong>ja</strong> järjestää leirinjuuri silloin, koska toiminnallisestakesästä oli jo kulunut aikaa <strong>ja</strong> joulunjuhlakaudesta saattoi vasta alkaahaaveilla.aikuistoiminnan suunnitteli<strong>ja</strong>n IsmoIceman Kylmäsen <strong>ja</strong> kuorrutukseksi”kakun päälle” vammaispalveluvastaavaMinna Miettisen. Hän kertoivammaispalvelulain uudistuneistapykälistä, joilla on varmasti suurimerkitys arjessamme. Henkilökoh-Kesän jäsenkirjeessämme ollut leiriilmoituksemmeaktivoi väkeämmehyvin, <strong>ja</strong> ennen kuin huomasimmekaan,meille oli tulossa 12 osallistu<strong>ja</strong>a.Avustajien löytyminen ei taassujunut aivan yhtä joutuisasti. Saimmekyllä lukuisia sähköpostiosoitteita<strong>ja</strong> puhelinnumeroita mahdollisilleavustajille, mutta soittaessamme heolivat joko saaneet toisen työn taiperhetilanne oli muuttunut niin, etteivaativan palkallisenkaan viikonlopputyönvastaanottaminen ollut mahdollistakuin kahdelle. Onnistuimmekuitenkin lopulta omien <strong>ja</strong> ystävienverkostojen kautta löytämään lisääkokeneita nais- <strong>ja</strong> miesavustajia.Lämmin kiitos teille kaikille, kun teitteleirin mahdolliseksi. Tarvitsimmekaikkien teidän kymmenen henkilönavun, jotta saimme leiristä irti kaikenhaluamamme.Paikallisen voimakaksikkomme lisäksisaimme CP-liitosta vieraaksemmeJalkakylvyssä Paula Pietilä18


tainen apu <strong>ja</strong> palvelusuunnitelmanvankentunut asema auttavat jäsenistöämmetoteuttamaan arkeaannykyistä monimuotoisempana.Lokaikuinen lauantaiaamu valkenivaaleanharmaana, kun yhdeksän aikaanme leirin vetäjät <strong>ja</strong> avusta<strong>ja</strong>tkokoonnuimme yhteiseen tiedon<strong>ja</strong>ko-<strong>ja</strong> hengennostatuspalaveriin.Kävimme läpi päivien ohjelman <strong>ja</strong>tutustutimme avusta<strong>ja</strong>t LomakotiKoivukankareen remontoituihin tiloihin<strong>ja</strong> ulkoilumaastoon, jotta avustaminenlähtisi joustavasti alkuun.Onneksemme avustajista monet tunsivatleiriläisiä. Leiriläisten invataksijonottäyttivät asuntolamme sisäpihanklo 11, henkilönosturit kolisivat,sähkärit kuopivat maata <strong>ja</strong> iloisetäänet täyttivät paikan. Puhesyntetisaattorienmetallinen ääni hukkuihalausten alle, kun leiriläiset valtasivattilan <strong>ja</strong> valitsivat huonekartastaoman kotinsa kahden päivän a<strong>ja</strong>ksi.Sitten syötiin lounasta. Lautasettäyttyivät emännän taidolla tekemästäaasialaisesta munakkaasta,perunamuusista, kinkkukiusauksesta,pastasalaateista <strong>ja</strong> mikä parasta,itse leivotusta leivästä.Miettisen Minnan juna oli myös saapunut<strong>ja</strong> saimme hänetkin seuraksemmelounaspöytään. Yleisluennonlisäksi Minna oli varautunut myöshenkilökohtaiseen neuvontaan.Ruokailun jälkeen palasimme majoitustiloihin,joissa meitä odottivat<strong>Turun</strong> Forum -saunan upeat naiset.Muutamassa hetkessä luento- <strong>ja</strong>yhdessäolotilamme oli muuttunutkylpyläksi. Lähes 20 <strong>ja</strong>lkaparia upotettiinavustajien toimesta veteen,johon oli siroteltu erilaisia suolo<strong>ja</strong>.Osalla meistä hierottiin <strong>ja</strong> rasvattiinkäsiä. Nautinnon huokaukset täyttivätilman. Kylvyn jälkeen <strong>ja</strong>lkammerasvattiin <strong>ja</strong> kosteusvoiteen imeytymisenjälkeen olimme varautuneetsaunomaan. Olihan meillä kerrankinsauna-avustajia <strong>ja</strong> mukanamme erilaisiasaunatuotteita.Forum Saunan naiset kertoivat <strong>Turun</strong>viimeisen yleisen saunan historiasta<strong>ja</strong> mm. kuppaus- <strong>ja</strong> turvehoidoista,joita saunalla on mahdollisuus saada.Voimme tehdä myös edullisia ostoksiamm. saunasaippuoita <strong>ja</strong> piki<strong>ja</strong>pihkavoiteita erilaisiin kolotuksiin.Miehet saunoivat urakalla. LehtosenMatin saunomista oli avusta<strong>ja</strong>n paettavahetkeksi kylpyhuoneen puolelle,niin kovasti vettä oli kiukaalleheitettävä. Sali oli koristeltu halloweenhenkiseksiruokasaliksi kurpitsoin,tummin kynttilöin sekä oranssein<strong>ja</strong> mustin ilmapalloin.Iltajuhla ohjelmineen <strong>ja</strong> menuineenoli luku sinänsä. Erilaiset salaatit,piirakat <strong>ja</strong> ennen kaikkea fantasiakakutsaivat pöydät notkumaan.Katsoimme ensiksi Kontakti-improvisaatiolyhytelokuvan Point, jota tekemässäolivat olleet leiriläisistä TiinaVarjonen <strong>ja</strong> Sirpa Vuorinen. Myösyhdistyksemme jäsenet Eeva Kinnunen<strong>ja</strong> Päivi Peltonen olivat mukanaelokuvan näyttelijöinä. Pitkän illallisenpäätteeksi leikimme vielä hyker<strong>ry</strong>ttävänhauskaa suklaapeliä, jossasuklaata tuli syödä lakki päässä, käsineetkädessä haarukalla <strong>ja</strong> veitsellä.Avusta<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> avustettava muodostivattiimin, mutta vain avustettavasai syödä suklaata. Syödä sai niinkauan, kunnes joukkuetoveri sai nopansilmäksi kuutosen eli ei siis kovinkauan...19


Sunnuntaiaamuna tankkasimme itsemmetoimintakuntoon pekonilla,munilla, puurolla <strong>ja</strong> ottipa joku terveysihminenvihanneksia, hedelmiäsekä mysliäkin. Aamupalan jälkeenolimme valmiit Leila Häkkisen johdollaaskartelemaan unelmiemmeaarrekartan. Olimme suunnittelutiimissäleikanneet erilaisia kuvia luonnosta,harrastuksista, lemmikeistä,mistä tahansa arjen <strong>ja</strong> juhlan asioista.Olimme myös varanneet lehtipinon<strong>ja</strong> saksia vielä uusien kuvien hakemistavarten. Jokaisen meistä olitarkoitus kertoa oman taulun kauttaomista unelmista <strong>ja</strong> toiveista. Saimmetarinoita ystävistä, harrastuksista,matkoista, uusista asusteista.Lähes mistä tahansa, kun jokainensai kertoa taulustaan <strong>ja</strong> sen kauttaomalle elämälleen tärkeistä asioista.Aikuistyönsuunnitteli<strong>ja</strong> Ismo Kylmä-nen oli jättänyt parhaan asian viimeiseksi.Hän kertoi lyhyesti CP-liitontarjoamista avusta<strong>ja</strong>palveluista,Moisalan juhlapyhistä <strong>ja</strong> aikuistoiminnantulevaisuuden suunnitelmista.Kävimme vielä ennen lounasta läpipäivien tunnelmat <strong>ja</strong> iloiset positiivisetpalautteet monipuolisesta ohjelmasta.Emme olisi voineet tehdäleiriä ilman teitä aktiivit ihanat yhdistysläiset<strong>ja</strong> toimeliaat osaavatavusta<strong>ja</strong>t sekä luennoitsi<strong>ja</strong>t. Vaikkasunnuntai-iltana kotiin palasi kaksirättiväsynyttä naista, niin ilo parhaansayrittämisestä <strong>ja</strong> itse leirilläviihtymisestä kantaa pitkälle väsymyksenyli.Teksti: Satu Järviö <strong>ja</strong>Tiina KumpuvuoriJoukolla aarrekarttaa tekemässä. Omat unelmat <strong>ja</strong> toiveet esiin.20


PAPPA PAPPA JA JAALI JAALI!Kuluneena kesänä moni sai tai joutuikuulemaan useampana päivänähuuto<strong>ja</strong> Pappa pappa! Huudot syntyivät,kun pieni pirpana juoksi edellä<strong>ja</strong> tukeva pappa perässä minkä<strong>ja</strong>loistaan pääsi.Tulivat mieleen a<strong>ja</strong>t 80–90 –lukujenvaihteessa, kun useampikin lapsijuoksi <strong>ja</strong> telmi Lomakoti Koivukankareentantereilla. Muistan eräänkesäpäivän, kun eräs jäsenistämmevalitti, että ei täällä voi viihtyä,kun lapset pitävät hirveätä meteliä.Tähän yhdistyksemme kunniapuheenjohta<strong>ja</strong>Magnus Mäkinen älähti<strong>ja</strong> vastasi, että kyllä tänne alueellemahtuu niin lasten naurua, itkuakuin huutoakin.Moni on jälkeenpäin kaivannut lastenleikkejä <strong>ja</strong> pelejä lomakodin alueelle.Viime kesänä näkyi lomakodillammetasaisesti eri perheiden <strong>ja</strong> tuttavienlasten leikkejä. Omalta kohdaltanivoisin mainita tyttäreni po<strong>ja</strong>n elilapsenlapseni Akselin leikit <strong>ja</strong> peuhaamiset.Tästä saivat kokemuksiamyös naapurimökin asukkaat, kunheidän pihallaan kuului huuto<strong>ja</strong> Jaali<strong>ja</strong>ali (maali, maali), kun pallo taipurkki sai kyytiä. Saivat naapuritkinkokea, millaista on olla päivähoita<strong>ja</strong>nalapsenlapselleni Amandalle.Wennströmin Paulakin sai hoidellaasuntovaunualueella kahta suloistapikkuprinsessaa useampaan kertaankesän aikana. Kyseiset tytöt olivatmyös syystalkoissa mukana. Talkoissaoli mukana muitakin nuoria.Onneksi, sillä ovat he aikamoisia piristyspillereitä!Tervetuloa taas ensi kesänä.Teksti <strong>ja</strong> kuvat: Raimo IlmanenElsa <strong>ja</strong> Iia Kankare lomakodinklapitalkoissaMarkus Isotorppa samoissa töissä21


LIIKKEELLE – SE KANNATTAA!Kunto kasvaa, rasva palaa eikä vatsa kasva!Kun joku liikuntamuoto kiinnostaa, mene katsomaan harjoituspaikalle taikysele lisää vaikkapa yhteyshenkilöltä. Huomioithan, että joissakin liikuntamuodoissasaattaa olla tauko<strong>ja</strong>. Asian saat varmistettua soittamallatoimistolle.Vuoden 2010 alusta lukien keräämme kaikilta liikkujilta lukukausimaksut,poikkeuksena pöytätennis, josta yhdistykselle ei koidu kulu<strong>ja</strong>. Uinti <strong>ja</strong> jooga säilyvätedelleen kolmessa eurossa per kerta. Muiden lajien vetäjät <strong>ja</strong>kavat alkuvuodestaliikkujille 25 euron maksukuitit, jotka tulee maksaa eräpäivään mennessä.Keilailu v. 2009: ma klo 14–15 <strong>ja</strong> ke klo 13–14, v. 2010: ke klo 13–14 alkaen13.1. Kupittaan keilahallissa, Kupittaanku<strong>ja</strong> 1. Vuoromme voivat toisinaan ollakilpailukäytössä. Varmistu asiasta soittamalla hallille, puh. 020 787 0335.Uintivuoro ke klo 18 – 20 Laukkavuoren uimahallissa, Västäräkinpolku 1. Kaudenviimeinen uinti 9.12. (mahd. 16.12.). Kevätkausi alkaa 13.1.2010. Mukanaon uintiavusta<strong>ja</strong>. Uintimaksu on 3 euroa/kerta, laskut lähetetään uimareillesyksyn kaudesta joulukuussa.Jooga on joulutauolla. Kevätkausi alkaa 7.1.2010 to klo 12–14 Ruusukorttelissa,Puistokatu 11. 3 euroa/kerta. Uudet, tervetuloa heti mukaan!Pyörätuolikoripallo to klo 20–22 Peltolan Ammatti-instituutissa, Hamppukatu 2.Yhteyshenkilö Jonne Laurila, p. 0400 655 159.Pyörätuolirugby ma klo 17 -19 <strong>ja</strong> ke klo 17 -19 Hannunniitun koululla, Virmuntie3. Yhteyshenkilö Juha Salminen, p. 040 706 3793.Pöytätennis ma klo 18 - 20 <strong>ja</strong> ke klo 18–20 Invalidiliiton <strong>Turun</strong> Asumispalveluyksikössä,Hippoksentie 29. Yhteyshenkilö Jukka Kumpuvuori, p. 050 552 0024.Ilma-aseammunta ti klo 10 - 13 <strong>ja</strong> to klo 10 - 13 Kupittaan urheiluhallilla, PaavoNurmentie 1. Käytettävissä yhdistyksen ilmakivääri, jonka saa lainaksi hallinvalvo<strong>ja</strong>lta.Esteetön <strong>ja</strong> helppokäyttöinen Visiitin kuntosali on käytettävissäsi Kaarinassa,osoitteessa Rantayrttikatu 1. Kuntosalioh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> on paikalla joka tiistai klo 13 – 15neuvomassa <strong>ja</strong> opastamassa alkuun. Jos tarvitset erityisopastusta, ota yhteyttäAnne Levomäkeen, p. (02) 588 3602. Käytössäsi on useita vapaita vuoro<strong>ja</strong> jokapäivä. Aikataulu löytyy osoitteesta www.kaarina.fi > liikunta <strong>ja</strong> ulkoilu > kuntosalit> Visiitin kuntosalin aikataulu. Käyttääksesi kuntosalia sinun on hankittavakausikortti, joita voi noutaa Kaarinan molemmista yhteispalvelupisteistä: Kaarinankeskustan yhteispalvelupiste on osoitteessa Lautakunnankatu 4, Kaarina (avoinnama-to klo 9 -17, pe 9 -15.45) <strong>ja</strong> Piikkiön kir<strong>ja</strong>ston yhteispalvelupiste osoitteessaHadvalantie 9, Piikkiö (avoinna ma-to klo 11–19, pe klo 10–16 <strong>ja</strong> la klo 10–14).Visiittikortti maksaa 25 euroa/kausi plus kortin lunastusmaksu 5 euroa.22


MINNE MENNÄTARJOLLA KOKEMUKSIA, RENTOUTUSTA, ASIAA. TULE MUKAAN!Yhdistyksen puurojuhla lauantaina 5.12. klo 16 Lomakoti Koivukankareella.Kuusiston Joulujuhla lauantaina 12.12. Lomakeskus Kuusistossa. Herkku<strong>ja</strong>notkuva joulupöytä katettuna klo 16. Jouluista ohjelmaa, kinkun arvonta, joulupukinvierailu. 22 €/hlö. Ilmoittautumiset Tuire Ylitalo p. 040 825 6922TVJ:n Perinteiset Joulumyyjäiset sunnuntaina 13.12. klo 10 – 14 Ruusukorttelissa.Toimiston joulukahvit tiistaina 15.12. klo 12–14.Taidepiiri kokoontuu viikoittain torstaisin klo 13 -17, 17.12. saakka. Joulutauonjälkeen tervetuloa jälleen maalaamaan 7.1.2010 klo 13–17 toimistolle. Lisätieto<strong>ja</strong>voit kysellä Hilkka Huotarilta, p. 0500 936 767.Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä kokoontuu torstaina 10.12. klo 18 toimistolla.Tilaisuudessa läsnä kuntoutusoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> Pirjo Lähteenmäki Paimiosta. Kevätkaudella2010 kokoontumiset toimistolla kerran kuukaudessa torstaisin 14.1, 11.2,11.3, 15.4. <strong>ja</strong> 6.5. klo 18.Talvisia jännitysnäytelmiä – liukastumiskampan<strong>ja</strong>n <strong>Turun</strong> tapahtuma on<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n toimitiloissa tiistaina 19.1. klo 18.Sunnuntaiolohuone palaa jälleen sunnuntaipäivien viihdykkeeksi. Kerran kuukaudessakokoonnutaan keskustelemaan, juttelemaan, kahvittelemaan, pelaamaan,tekemään (omia) käsitöitä tms. Vanhat valokuvatkin ovat edelleen työnalla. Kevätkaudella kokoonnutaan 3 kertaa: 31.1, 28.2. <strong>ja</strong> 29.3. klo 13–17 toimistolla.Kaikki tervetuloa!SEURAKUNTA ILMOITTAA:Vammaistyön yhteinen retki Loh<strong>ja</strong>lle: Jouluvaellus Vivamossa ke 16.12. klo14. Matkan hinta 35 € sis. inva-automatkan, retkitapaturmavakuutuksen sekäjoulupuuron <strong>ja</strong> kahvit pullan kera vaelluksen lopussa. Ilm. 4.12. mennessä aulaisännälle(02) 261 7340.23


Aunen muistolleAUNE VUORINENs. 1943, k. 2009Tämä vuosi on ollut surun tummien värien sävyttämä yhdistyksessämme.Viesti Aunen poismenosta on yksi monista tämän vuodenpysäyttävistä suru-uutisista.Aune Vuorinen kuului ansaitusti ns. vahvoihin veteraaneihin oltuaanyhdistyksen jäsenenä yli neljäkymmentä vuotta. Muutettuaan TurkuunTemppelinkadulle vuonna 1973 yhdistys oli pian hänelle kaikki kaikessa, ”kuin omaperhe”. Kuten hän itse monasti sanoi: Ystävät <strong>ja</strong> perhe, jolle hän antoi taitonsa, aikansa<strong>ja</strong> voimansa. Yhdistyksen puuhista löytyi myös rakkain ystävä, nyt jo edesmennyt HeikkiOksanen. Jäsenten tuki auttoi <strong>ja</strong>ksamaan raskaimman yli silloinkin.Vuosikymmenet olemme voineet luottaa Aunen tekemisiin <strong>ja</strong> taitoihin. Johtokunnan jäsenyystuli vuonna -82, <strong>ja</strong> pientä taukoa lukuun ottamatta jäsenyys <strong>ja</strong>tkui vuoteen 2000.Johtokunnan sihteerin tehtäviä hän teki reilut 25 vuotta, vuodesta -76 lähtien. Erilaisissatoimikunnissa Aune puursi väsymättä. Tiedotus- <strong>ja</strong> opintotoimikunnasta tuli hänelleyksi tärkeimmistä, <strong>ja</strong> TI-Turinan teossa hän oli mukana lähes alusta saakka. Aunenpitkään toimittamista palstoista pitää mainita ainakin ”Käsiteltyä <strong>ja</strong> Päätettyä” sekävaltava määrä huolella kirjoitettu<strong>ja</strong> toimintakertomuksia.Aune on ollut myös tärkeä lenkki erilaisissa järjestöjen yhteiselimissä. Hän toimi yhdistyksemmeedusta<strong>ja</strong>na mm. <strong>Turun</strong> vammaisneuvostossa <strong>ja</strong> TVJN:ssä sekä Palveluverkkosäätiössä.Pitkäaikaisesta työstään hän sai <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n myöntämän20-vuotisansiomerkin vuonna 1987. Invalidiliitto <strong>ry</strong>:n Kultaisen Ansioplaketin hän vastaanottiyhdistyksemme 60-vuotisjuhlassa vuonna 1997.Haikeina <strong>ja</strong> kiitollisin mielin muistamme Aunen sydämellisyyttä sekä panostusta yhteisömmeasioihin.Olet Sydämissämme.Teksti: Hannele TuominenYstävä – meijän Aune Vuorinen on poissaViimeksi kun naistoimikunnassa tavattiin. Näytit kauniin kangasenkelin <strong>ja</strong> sanoit: Askartelevaikka näitä. Nyt olet itse siirtynyt enkeliksi. Meillä on sinua ikävä. Kiitos monestakauniista käsityöstä <strong>ja</strong> kiitos kun saimme tuntea sinut. Me naistoimikuntalaisetjäämme kaipaamaan sinua.Naistoimikunta24


Teksti: Vappu ViemeröV eraskynäLuin kesällä maailmankir<strong>ja</strong>llisuudenklassikoihin kuuluvan, italialaisenGiovanni Boccaccion Decameronen.Tässä jo 1350-luvun loppupuolellakirjoitetussa teoksessa kuvataanihmisten suhtautumistasairauteen (ruttoon). Seuraavassalähes sanantarkka ote kir<strong>ja</strong>sta:”Aikalaisten kesken syntyi paljonpelkoa <strong>ja</strong> monenlaisia kuvitelmia <strong>ja</strong>kaikki olivat niin julmia, että hylkäsivätheidät (sairastuneet) <strong>ja</strong> karttoivatheitä sekä kaikkea, millä oliyhteyttä heihin. Näin menettelemälläluuli jokainen pelastuvansa. Monetarvelivat, että kohtuullinen elämä <strong>ja</strong>kaikesta ylellisyydestä pidättäytyminenlisäisi huomattavasti heidänvastustuskykyään. He muodostivatpieniä piirejä <strong>ja</strong> elivät erossa muistasulkeutuneina sellaisiin huoneisiin,joissa ei ollut ketään sairastunutta.He eivät tahtoneet ulkoapäin mitääntieto<strong>ja</strong> kuolleista tai sairaista. Hekuluttivat aikaansa kuuntelemallasoittoa <strong>ja</strong> huvittelemalla muutenparhaansa mukaan. Toiset sen si<strong>ja</strong>anolivat sitä mieltä, että paras keino pahaavastaan oli juoda runsaasti, pitäähyviä päiviä, kulkea laulaen <strong>ja</strong> leikkiälaskien, tyydyttää mikäli mahdollistakaikki halunsa sekä nauraa sille, mikäon tulossa. Ja he tekivät parhaansaelääkseen mielipiteittensä mukaan.Monet sairastuivat <strong>ja</strong> saivat sittenvuorostaan maata hylättyinä – tällöinhänoli vain tarkkaan seurattu sitäesimerkkiä, minkä he olivat antaneetterveytensä päivinä. Ei siinä kyllin,että kaupungin asukkaat karttoivattoisiaan tai ettei kukaan kysynytnaapurinsa vointia, vaan sukulaisetkaaneivät koskaan käyneet toistensaluona <strong>ja</strong> tapasivat mahdollisimmanharvoin <strong>ja</strong> silloinkin pysytellen etäällätoisistaan. Yleinen koettelemusoli järkyttänyt niin suuresti sekämiehiä että naisia, että veli hylkäsiveljensä, setä veljentyttärensä, sisar25


veljensä <strong>ja</strong> vaimo miehensä. Vieläpahempaa <strong>ja</strong> tarkoituksettomampaaoli, että isät <strong>ja</strong> äidit kieltäytyivätkatsomasta <strong>ja</strong> hoivaamasta omialapsiaan ikään kuin nämä eivät olisiheille kuulunetkaan. Tästä syystä eilukuisilla sairailla ollut muuta apuakuin armeliaat ystävät, joita ei ollutmonta – tai ahnaat palveli<strong>ja</strong>t, jotkasaatiin suunnattomia palkko<strong>ja</strong>maksamalla pysymään paikoillaan.Palkkojen suuruudesta huolimatta eipalvelijoiden saanti ollut kuitenkaanhelpottunut, <strong>ja</strong> useimmat heistäolivat tottumattomia tehtäviinsä.Tavallisimmin palveleminen supistuisiihen, että he toivat sairaille näidenpyytämiä tavaroita <strong>ja</strong> katselivat kunnämä onnettomat kärsivät. Kun sairaatjoutuivat tällä tavoin naapurien,sukulaisten <strong>ja</strong> ystävien hylkäämiksi<strong>ja</strong> palvelusväki kävi harvinaisemmaksi,jouduttiin sellaisiin tähän saakkatuntemattomiin olosuhteisiin, ettänainen, olipa hän miten rakastettava,kaunis <strong>ja</strong> ylhäinen tahansa, antoiminkä miehen tahansa, nuoren taivanhan palvella itseään <strong>ja</strong> näytti tällekainostelematta koko ruumiinsa taudintehdessä sen välttämättömäksiTämä oli epäilemättä omiaan vähentämääntoipilasten kunniallisuutta.”viikon karanteenissa sairaalabakteerinpelossa. Yhtä hyvin minullaolisi voinut olla rutto, niin totaalisestitunsin olevani kaiken ulkopuolella.Vanhusten hoitoon suhtaudutaanvälinpitämättömästi. Iäkäs ihminenkokee olevansa vain tiellä hakeutuessaanterveydenhoitopalveluihin.Hänelle ei aina edes kerrota,mikä on vialla. Tietämättömyysherättää pelkoa <strong>ja</strong> ahdistusta. Hänei kuulu priorisoitujen joukkoon.Myös avun saaminen on vaikeaanyky-yhteiskunnassa. Sopii vaintoivoa, että laki vaikeavammaisensubjektiivisesta oikeudesta apuunsuo sairaalle <strong>ja</strong> vammaiselle henkilöllehiukan paremmat mahdollisuudetelää ”kunniallista” elämäämodernissa yhteiskunnassamme.Käykö näin, jää nähtäväksi. Ei mitäänuutta auringon alla, sanoo sananlasku.Toivokaamme, että se eitässä tapauksessa pidä paikkaansa.En voinut olla a<strong>ja</strong>ttelematta, kuinkasamankaltaisia ihmisten reaktiotsairauteen <strong>ja</strong> avuttomuuteentuolloin olivat verrattuina nykypäivään.Kyseessä oli rutto, eikäsitä osattu hoitaa. Pelko oli suuri.Moni sairas tai vammainen henkilökokee nykypäivänäkin syrjintää,vaikka hänen sairautensa tai vammansaei ole vaaraksi ympäristölle.Kuitenkin hänet eristetään. Olen itsejoutunut viettämään kokonaisen26


Joulutervehdyksiä<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong> toivottaakaikille jäsenilleen <strong>ja</strong> yhteistyökumppaneilleenOikein Hyvää <strong>Joulua</strong> <strong>ja</strong> Onnellista <strong>Uutta</strong> <strong>Vuotta</strong> 2010.Tänä vuonna emme poikkeuksellisestilähetä joulutervehdyksiä erikseen.Kiitos kuluneesta vuodesta sekähyvää joulua <strong>ja</strong> iloista uutta vuottateille kaikille.LomakotitoimikuntaJoulu on aikaa tonttujen, toteutuneidentoiveiden, kultasiipistenenkelten sekä lämpöä mielten <strong>ja</strong>sydänten. Hyvää <strong>Joulua</strong> <strong>ja</strong> Kaikkeahyvää vuodelle 2010. PS. KiitosTeille kaikille kuluneesta vuodesta.Leila <strong>ja</strong> MarttiHyvää <strong>ja</strong> rauhaisaa joulua teille kaikillesekä onnellista uutta vuotta.Raimo <strong>ja</strong> PasiHyvää joulua <strong>ja</strong> onnellista uuttavuotta.VekoSuuret kiitokset kuluneesta vuodesta!Vaikuttakaamme myös <strong>ja</strong>tkossa.Hyvä joulua <strong>ja</strong> rauhallista uuttavuotta.Tiedotus- <strong>ja</strong> vaikuttamistoimikuntaLämmin kiitos kuluneesta vuodesta<strong>ja</strong> mahdollisuudesta toimiakanssanne. Oikein hyvää joulua <strong>ja</strong>onnellista uutta vuotta.Satu Järviö


Onnittelut syyskokouksessa valitulleuudelle hallitukselle!Puheenjohta<strong>ja</strong>Varapuheenjohta<strong>ja</strong>Hallituksen jäsenetLeila HäkkinenSatu JärviöJouko AndJorma HakanenHannu HuotariHilkka HuotariKai HyvärinenMartti KankareAntti KosonenSinikka Santamäki

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!