16.07.2015 Views

Tiedote 2 VAMMAISTEN NELJÄS VALTAKUNNALLINEN ...

Tiedote 2 VAMMAISTEN NELJÄS VALTAKUNNALLINEN ...

Tiedote 2 VAMMAISTEN NELJÄS VALTAKUNNALLINEN ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Tiedote</strong> 2<strong>VAMMAISTEN</strong> NELJÄS <strong>VALTAKUNNALLINEN</strong> KUVATAIDENÄYTTELY VUONNA2011 TURUSSANeljäs VAKU-näyttely pidetään Turussa Turun yliopiston tiloissa 23.8. 2.9.2011. Näyttelynteema on Arki!. Toivomme monipuolista teeman käsittelyä taideteoksissa ja valokuvissa.Näyttely on avoin kaikille vammaisille. Näyttelyn järjestäjät toivovat jokaiselle innostusta taiteentekemiseen ympäri Suomen. Tavataan näyttelyssä!Näyttelyn yleisohjeetJokaisen tekijän pitää liittää teosten mukana erillinen tiedote, josta ilmenee tekijän tai omistajannimi ja osoite, johon työt palautetaan, sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Myös teosten nimija tekniikka liitetään samaan yhteyteen. Teosten hinnat tarvitaan, koska kyseessä on myyntinäyttely.Provisiota ei peritä. Voit osallistua näyttelyyn, vaikka et haluaisikaan myydä teostasi.Teosten vakuuttaminen jää jokaisen tekijän tai omistajan vastuulle. Palautusten vakuuttamiseksitulee ilmoittaa teosten arvo, josta työt vakuutetaan palautuksen ajaksi postissa. Taideteoksetpalautetaan näyttelyn jälkeen annettuun osoitteeseen postiennakolla. Perehdy myös seuraavanaoleviin kuvataide- ja valokuvausnäyttelyn erillisohjeisiin!Kuvataidenäyttelyn erillisohjeetJokainen osallistuja voi lähettää näyttelyyn korkeintaan kolme teosta. Teosten suurin koko saa olla45 cm x 60 cm. Teosten tulee olla perillä Turussa viimeistään 1.8.2011. Osoite on:Wäinö Aaltosen Seura ryHonkaistentie 6820900 TURKULisätietoja saa näyttelyn kuraattori Hilkka Huotarilta, puh. 0500-936 767 tai tiedottaja PaulaKairiselta, puh. 02-230 1680.Valokuvanäyttelyn erillisohjeetTeosehdotusten tulee olla digitaalisessa muodossa. Myös diat, negatiivit tai valmiit teoksettoimitetaan arvioitaviksi vain digitoituina. Jokainen osallistuja voi ehdottaa enintään (5) viittä erikuva-aihetta. Kuvien suurin koko saa olla enintään 45 x 60 cm. Ehdotettujen kuvien tulee olla jpg muodossa nk. näyttökuvina. Kuvat toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: info@kaitirkkonen.net15.5.2011 mennessä. Lähettäjän on hyvä varmistaa kuvien perille saapuminen erillisellä viestillä.Valittujen töiden tekijöitä ohjeistetaan myöhemmin tarkemmin vaatimuksista, vedosten koosta jne.Taiteilija vastaa itse kuvien vedostus- ja kehitystyöstä sekä töidensä lähettämisestä Wäinö Aaltosen


2.Seuraan (katso osoite edellä) 15.8.2011 mennessä. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä näyttelynkuraattori Kai Tirkkoselta, puh. 045-6709 220.OsallistumismaksuOsallistumismaksu 10 euroa/osallistuja maksetaan Wäinö Aaltosen Seuran tilille 571 161 212 7424. Vammaisjärjestöjen toivomme tukevan näyttelyä sopivaksi katsomallaan summalla.Hilkka HuotariKai Tirkkonenkuraattorikuraattorikuvataidenäyttelyvalokuvanäyttely0500-936 767 045-6709 220Paula Kairinentiedottaja02-230 1680

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!