16.07.2015 Views

Hauskaa Joulua ja Iloista Uutta Vuotta! - Turun Seudun Invalidit ry.

Hauskaa Joulua ja Iloista Uutta Vuotta! - Turun Seudun Invalidit ry.

Hauskaa Joulua ja Iloista Uutta Vuotta! - Turun Seudun Invalidit ry.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TI-TURINAJäsenlehti 4/2008<strong>Hauskaa</strong> <strong>Joulua</strong><strong>ja</strong><strong>Iloista</strong> <strong>Uutta</strong> <strong>Vuotta</strong>!


TI-Turina34. vuosikertaOsoite:TI-turinaAsesepänkatu 120810 TurkuPUHEENJOHTAJANPALSTAPäätoimitta<strong>ja</strong>Leila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeriSatu Järviöpuh. 050 465 1267satu.<strong>ja</strong>rvio@turunseuduninvalidit.fiToimitusTiedotustoimikuntaMaaliskuussa ilmestyväänTI-Turinaan aineisto1.2.2009 mennessä!TilaushinnatJäsenille <strong>ja</strong>kannatta<strong>ja</strong>jäsenillejäsenetuna ilmainen.Muut kuin jäsenet: 11 euroaIlmoitusmyyntiPainatusPainola, T. Nieminen OyKaarina 2008Toivotan Teille kaikille seesteistä <strong>ja</strong>rauhallista joulunalusaikaa. Jos senyt suinkin on mahdollista tässä kiireisessäa<strong>ja</strong>ssa. Kaikilla ei kuitenkaanole kiire. Olosuhteet kuten sairaus,vammautuminen <strong>ja</strong> ikä pysäyttävät osanmeidänkin jäsenistöstä elämään liiankinrauhallista elämää. Toivon kuitenkin, ettäkaikille löytyy joku ilon <strong>ja</strong> toivon aihe vaikeimpinaaikoina.Kirjoitukseni <strong>ja</strong> lehden ilmestymisen välilläon ehtinyt tapahtua monenlaista.Jäsenistö on syyskokouksessa valinnut hyvänhallituksen. Ensi vuosi tuo yhdistyksellemonenlaisia haasteita. Hallituksen jäseniätarvitaan moniin tehtäviin, muuhunkin kunkerran kuukaudessa kokoukseen. Meiltä ontähän asti löytynyt kiitettävästi vapaaehtoisiaeri tehtäviin, mutta... Heitä on vain liianvähän. Osalle tulee vuoden aikana kohtuuttomanpaljon tehtäviä. Ehkä olemme olleetmyös liian arko<strong>ja</strong> pyytämään uusia henkilöitämukaan. Siksi toivonkin jäseniltä omaaaktiivisuutta ilmoittaa toimistolle halukkuudesta.Syksyllä on tapahtunut monenlaista yhdistyksessä.Lomakotitoimikunnan johdolla3


on lomakoti laitettu talvikuntoon.Lomakodilla on tehty yrittäjävaihdos.Vesa Virtaselle kiitos kuluneistavuosista <strong>ja</strong> hyvää <strong>ja</strong>tkossa. TuireYlitalolle tervetuloa <strong>ja</strong> hyviä vuosiakanssamme! Liikunta- <strong>ja</strong> peli<strong>ry</strong>hmätovat aktiivisesti aloittaneet toimintansa.Bingot ovat alkaneet toimistolla.Naiset ovat jo pidemmän aikaaahkeroineet toimistolla, samoinaskarteli<strong>ja</strong>t <strong>ja</strong> taidepiiri. Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmäon aloittanut toimintansa.Kaksi henkilöä on myöskäynyt vertaistukikoulutuksen tänäsyksynä. Toivotamme voimia <strong>ja</strong>kaikkea hyvää uudelle toimikunnalle.Kaikki <strong>ry</strong>hmät odottavat uusia innostuneitahenkilöitä mukaan.Yhdistyksemme järjesti myössyyspäivät Kuusistossa, josta saimmeerittäin hyvää palautetta. Olemmeistuneet itsemme puuduksiinvaalikeräyksessä sekä ennakkoettävarsinaisena päivänä. Muttamikä ihaninta, jälleen saimme helpostikokoon 11 henkilöä lipasvahdeiksi.Keräyksen lisäksi olivat vaalikeräykseenliittyvät kokoukset.Olimme kolmena päivänä Hansankauppakeskuksessa esittelemässäyhdistystämme. Sinne meitä myöstarvittiin monia. Olimme myös Heikinmarkkinoilla mukana. SuomenPunainen Risti piti ystävätoimintaesittelyntoimistolla.Olemme osallistuneet eri seminaareihin<strong>ja</strong> vammaisjärjestöjenmoniin tapahtumiin.Olemme saaneet koulutusta liitolta”Yhdistyksen hyvä henki <strong>ja</strong> miten setehdään” nimellä.On juhlittu Invalidiliiton 70-v.juhlia hotelli Holiday Club Caribiassa,samoin Turku-Kaarina seurakuntayhtymänvammaistyön 30-v. juhlia. Juhlassa myös julkaistiinseurakuntayhtymän oma vammaisohjelma,ensimmäinen Suomessa.Yhdistyksemme on aktiivisesti ollutmukana myös tässä toiminnassa.Tässä oli vain osa mitä syksylläolemme tehneet. Tämä oli tavallaanmuistutus siihen sanontaan ” yhdistyksessäei tapahdu mitään ”.Yhdistys on jäsenistöä varten <strong>ja</strong>siksi yhdistys muotoutuu sellaiseksikuin jäsenistö haluaa. Uusia ideoita<strong>ja</strong> toimintaa tarvitaan, mutta niihinmyös tekijöitä.Lämminhenkistä joulua <strong>ja</strong> hyvääuutta vuotta teille jokaiselle erikseen.4


Teksti Tuire YlitaloYrittäjän tervehdysSyksyiset terveiset täältä Kuusistosta,yhdistyksen lomakodilta! OlenTuire Ylitalo, suurelle osalle Turinanlukijoista jo tuttu, <strong>ja</strong> alueen kesäasukkaillevarsinkin. Lähes neljävuotta sitten pienen sattumankautta tarjoutui minulle mahdollisuustulla ravintolayrittäjäksi Kuusistoon.Mennyt aika on ollut erittäinmielenkiintoista <strong>ja</strong> haastavaa,oppimisen aikaa. Jokainen päivä onollut erilainen, mikä osaltaan säilyttäämielenkiinnon tähän työhön<strong>ja</strong> yrittäjyyteen. Yksi tärkeimmistäasioista yrittäjälle on kuitenkin asiakkaat,heidän tyytyväisyytensä <strong>ja</strong>palautteensa, niin positiivinen kuinnegatiivinenkin. Palautteen merkityskasvaa nyt entisestäänkin, koskatoimintani laajenee yhdistyksentarjoaman tilaisuuden <strong>ja</strong> tuen ansiostamajoitustilojen siirtyessä vuokrasopimukseen.Teillä hyvät kesäasukkaat<strong>ja</strong> luki<strong>ja</strong>t on mahdollisuusvaikuttaa omilla ideoillanne tulevankesän tapahtumiin. Lomakoti ei kuitenkaanuinu tälläkään hetkellä. Pieniäuudistuksia on tekeillä, esimerkiksitoimisto siirtyy majoitustiloihintalven aikana, entisen ns. kioskintiloihin. Uudistuksella toivon asioinninsujuvan asiakkaan kannaltaparemmin <strong>ja</strong> helpommin entiseenverrattuna. Pieniä uudistuksia ontulossa jo joulun a<strong>ja</strong>ksi majoitustilojenhuoneiden viihtyvyyden lisäämiseksi.Ravintolatiloihin on hankittuuusivanha kylmä/lämpöhaude jokamahdollistaa monipuolisemman <strong>ja</strong>siistimmän tavan asettaa esim. jouluna<strong>ja</strong>nruuat esille.Palautetta toivon kuulevani viimeistäänKuusiston Joulujuhlissa13.12.2008. Joulun täysihoitopaketit23.12.-26.12. ovat myös varattavissa,tilaa löytyy vielä. Jäsenhintaon 59€/hlö/vrk, sisältäen ruokailutseisovasta pöydästä <strong>ja</strong> pientä ohjelmaa:askartelua, tietokilpailu<strong>ja</strong>, joulukirkossakäynnin <strong>ja</strong> saunan ym..Tapaninpäivän lounaspöytä katettunaklo 12-16, jonka jälkeen seuraaTapanin tanssit <strong>ja</strong> levymusiikkia.Uudenvuoden vastaanotta<strong>ja</strong>isia vietetäänKuusistossa. Tällöin on mahdollisuusedulliseen majoitukseen.Lämmin kiitos kaikille asiakkaillenimenneistä vuosista <strong>ja</strong> mahdollisistatulevista. Rauhallista joulun aikaa <strong>ja</strong>onnekasta uutta vuotta 2009.Erityiskiitos kaikille niille lähelläniolleille ihmisille, jotka monin eritavoin olette tukeneet, opastaneet,valottaneet historiaa <strong>ja</strong> ottaneetosaksi elämäänne.5


YHDISTYKSEN HYVÄÄ HENKEÄ LUOMASSATeksti Satu JärviöYhdistyksen toimistoon kokoontuijoukko aktiivitoimijoita marraskuisenalauantaina pohtimaan ”YHDIS-TYKSEN HYVÄÄ HENKEÄ JA MITENSE TEHDÄÄN”. Saimme liitosta asiaapohtimaan kanssamme koulutussuunnitteli<strong>ja</strong>Auli Tynkkysen. Iloistenesittelyjen jälkeen pohdimme pienissä<strong>ry</strong>hmissä kysymyksiä: Mistä yhdistyksenhyvä henki syntyy? Miksi hyvänhengen saaminen yhdistykseenon keskeistä? Totesimme, että keskeistäon kaikkien jäsenten kuuntelu<strong>ja</strong> arvostus. Omasta yhdistyksestäon myös tärkeä puhua avoimesti <strong>ja</strong>toimintaa arvostaen.Positiivisen palautteen antaminentoimijoille <strong>ja</strong> mahdollisuus uudenkintoiminnan suunnitteluun koettiintärkeäksi hyvän hengen syntymisenkannalta. Hyvän hengen aistiminensaa uusia jäseniä liittymään yhdistykseen<strong>ja</strong> pidempään toimineet <strong>ja</strong>ksamaanmukana. Vapaaehtoisuuteenperustuvan toiminnan tulee antaaihmiselle tyydytystä <strong>ja</strong> hyvää mieltä,siksi on erityisen tärkeää tehdä järjestötyötähyvässä hengessä.Auli kävi läpi mielenkiintoisella tavallamillaista ”puhetta” yhteisössäkäytetään. Esimerkiksi ilopuheessakeskeistä on huumori, nauru sekä yhdessätekeminen. Näin vahvistetaanyhteishenkeä <strong>ja</strong> yhteisöön kiinnittymistä.Uskoisin, että lomakotimmerantasaunan lauteilla kuulee paljonjuuri ilopuhetta. Arvostuspuheessahuomioidaan se, missä ihmiset ovathyviä. On tärkeää <strong>ja</strong>kaa arvostusta <strong>ja</strong>kiitosta. Tätä puheentyyppiä emmevarmaan voi käyttää toistemmekanssa liikaa. Onnistumispuheessakorostamme sitä mikä yhdistyksessämmeon hyvin. On tärkeä <strong>ja</strong>kaa onnistumisia<strong>ja</strong> hyviä kokemuksia. Tiivistäenvoi todeta, että yhdistyksenhyvä henki on kiinni meidän kaikkientoiminnasta <strong>ja</strong> suhtautumisesta toisiimme- me kaikki voimme hengenmuodostukseen vaikuttaa.6


Teksti Satu JärviöSYYSPÄIVILTÄ SAATIINVIREYTTÄ JA TIETOAPerinteiset Syypäivät 20.- 21.9. kokosivat<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:nLomakeskus Kuusistoon lähes 70osallistu<strong>ja</strong>a 11 yhdistyksestä. Hienosaavutus kun tietää, miten kiireistäyhdistystoiminnan tahti tänä päivänäon. Yhdistyksemme sai hyvissäajoin tietää mahdollisuudestaan järjestäänämä alueelliset Hyvän Olonpäivät, joten voimme valmistautuapäivien suunnitteluun <strong>ja</strong> valmisteluun.Invalidiliitosta saimme järjestöpäällikköMar<strong>ja</strong> Pihnalan puhumaan yhätärkeämmästä aiheesta, järjestöjenvälisestä yhteistyöstä. Voimienyhdistäminen vaikuttamistyössä <strong>ja</strong>vaikkapa yhteisten liikuntavuorojensaamisessa on erittäin tärkeää, jottavoimme tulevaisuuden tiukkenevissataloustilanteissa <strong>ja</strong> järjestötoiminnalleasetettavissa sisällöllisissähaasteissa vastata jäsenistön esittämiintarpeisiin. Kunnat ovat hyväävauhtia muuttamassa yhteistoimintarakenteitaan<strong>ja</strong> järjestöt tarvitsevattoisiaan.Yhteiset kannanotot sekä yhteinenharrastus- <strong>ja</strong> virkistystoimintaauttavat yhdistyksiä keskittämäänvoimavaro<strong>ja</strong>an <strong>ja</strong> huomaamme toivottavastipiankin yhteistyön aloittamisenjälkeen, miten paljon erivamma<strong>ry</strong>hmillä on yhteisiä tarpeita.Olemme vaikuttaneet jo valtakunnallistenliittojen tasolla mm. HenkilökohtainenApu -asiassa loistavallamenestyksellä. Paikallisesti toimimmeyhdessä vammaisneuvostojenkautta.Maittavan lounaan jälkeen järjestötyönsuunnitteli<strong>ja</strong>Aila Peräjoen avullasyvennyimme liiton kaksivuotisenteeman ”Kiinni Elämässä” avaamiseen.Jokaiselle meistä arjen sujuminenon tärkeää, jotta voimavaro<strong>ja</strong>jää ihmisten omaan käyttöön <strong>ja</strong>aitojen valintojen tekemiseen. Pu-Syyspäivien väkeä luennolla.7


Syyspäivien osanottajia nauttimassa iltaohjelmasta.huimme mm. peruspalvelujen saatavuudesta<strong>ja</strong> siitä miten tärkeääyhdistyksen tarjoama epävirallinenvertaistuki on, kun vammautumisen<strong>ja</strong> sairastumisen hetkellä pidämmeihmistä ”Kiinni Elämässä”.Paraisilta saimme Sven-Olof Isakssoninpuhumaan esteettömästärakentamisesta <strong>ja</strong> suunnittelusta.Sven-Olofin kautta alueemme ihmisetovat jo vuosia unissaankinosanneet rakennusmääräyskokoelmanFI <strong>ja</strong> GI:n säädökset. Tiedämmeoviaukkojen oikean leveyden <strong>ja</strong>luiskien hyväksyttävät kaltevuuden.Joukoistamme löytyy monia esteettömyysosaajia,joiden ammattitaitoakäytetään kunnissa myös hyväksi.Vilkkaan keskustelevan päivän antiei suinkaan vielä Sven-Olofin hyvästeltyämmeollut läheskään ohi.Iltaohjelma odotti vuoroaan. Olimmesaaneet Olavi Yläsen orkesterinhoukuteltua soittamaan hyvää suomalaistatanssimusiikkia <strong>ja</strong> niin illansävel soi sekä haikeassa mollissaettä iloisessa duurissa. Lauloimmeyhdessäkin <strong>ja</strong> kuulimme myös loistavansketsimonologin. Myöhäineniltapala maistui <strong>ja</strong> viini lasissa välkehtienkielenkannat viimeistäänirtosivat lopullisesti. Saimme kuullaeri yhdistysten jäsenten iloisia soolo-<strong>ja</strong> duettolaulu<strong>ja</strong> sekä kasku<strong>ja</strong>.Seuraava päivä koitti <strong>ja</strong> olimmeyhdistyksessä suunnitelleet liikuntapainotteistaaamupäivää. Saimmekinloistavan fysioterapeutti OutiPoh<strong>ja</strong>njoen <strong>Turun</strong> Reumayhdistyksestäkertomaan kehon <strong>ja</strong> mielenhyvinvoinnista. Liikunta <strong>ja</strong> oman kehonhyväksyntä on tärkeää meillekaikille <strong>ja</strong> varsinkin silloin, kun liikkumisessammetapahtuu muutoksiavaikkapa vanhenemisen <strong>ja</strong> vammojenmyötä. Kuin yhdestä suusta totesimmeesimerkiksi uinnin sopivanlähes kaikille. Harjoittelimme istumatanssiapolkan <strong>ja</strong> jenkan tahtiin.Saimme itsemme lämpimäksi vaintuolilla istuen <strong>ja</strong> nauru raikui, kun8


tahtilajit vaihtuivat.Ennen päätöskahve<strong>ja</strong> vietimme vielähetken elämäntaidonvalmenta<strong>ja</strong>Leila Anipuron kanssa pohtien voimavaro<strong>ja</strong>mme<strong>ja</strong> <strong>ja</strong>ksamistamme.Kävimme mielikuvamatkalla omiinmuistoihimme. Hiljentymisestä tarvitsemmekaikki <strong>ja</strong> rentoutumisenkautta selviämme kaikki paremminarjen paineista <strong>ja</strong> vaatimuksista.Haikein mielin hyvästelimme toisiamme<strong>ja</strong> sovimme tapaavammeensi vuonna monissa yhteisissä tapahtumissa.PRESENTO KY, Lah<strong>ja</strong>- <strong>ja</strong> AskartelupuotiKauppiaskatu 13, 20100 Turku, puh. 02-2320021VEHMAAN APTEEKKIVinkkiläntie 28, 23200 Vinkkilä, puh 02-4332152VESIJOHTOLIIKE REIMAN OYApilakatu 18, 20740 Turku, puh. 02-07614450S.WALLIN SEUR. OYLinnnankatu 15, Kauppahalli, 20100 Turku, puh. 02-4125125VIKTOR ELO OYAutokatu 12, 20380 Turku, puh. 02-23853409


Yhdistystä esittelemässäHansatorilla4.-6.11.08 HelviVesä <strong>ja</strong> Anne-MajSunqvist-Saarinen.Invabussin esittely Lomakodin kesäkaudenava<strong>ja</strong>isissa 25.5.2008.10


Teksti Sampo JunttiFINANSSIKRIISISe on jo housuissa, turha enää <strong>ry</strong>pistää.Lama! Se ei säästä edes invalide<strong>ja</strong>.Katastrofisanoma tunkee tsunaminaovista <strong>ja</strong> ikkunoista. Ihmiset huolestuvat,vaikkei olisi mitään syytä. Mummut<strong>ja</strong> papat nukkuvat huonosti yönsä<strong>ja</strong> menevät heti aamulla pankkiin hakemaansäästönsä säilöäkseen ne piironginlaatikkoon.Vaikka vasta sitten olisisyytä nukkua huonosti, kun makaa rahakasankanssa samassa huoneessa.Ensi vuoden talousarviota laadittaessamietimme puheenjohta<strong>ja</strong>n kanssa, mitenfinanssikriisi vaikuttaa yhdistyksentalouteen. Yhdistys ei ole mikään erillinensaareke, jota talouselämän tuuleteivät tavoita.Yhdistyksellämme on arvopaperisalkku.Salkku syntyi 1990 – luvulla testamentillasaaduista UPM:n osakkeista <strong>ja</strong> pienenlisän salkku sai, kun toiminnanjohta<strong>ja</strong>nsyntymäpäivärahat kuusi vuottasitten oh<strong>ja</strong>ttiin yhdistykselle. Salkunarvo oli keväällä noin 42.000,00 euroa.Entä nyt, kun Helsingin pörssin arvo onlaskenut vuodessa tasan puoleen?Yhdistyksen salkun arvo on laskenutrunsaat 10 % eli viitisentuhatta euroa.Maltillinen pudotus johtuu siitä, ettäsalkussa on paitsi osakkeita myös korkosijoituksia.Yhdistyksen varsinainen varallisuuskoostuu asunnoista <strong>ja</strong> kiinteistöistä.Yhdistyksen omistamien asuntojen arvooli keväällä 3.000.000,00 euroa. Nythinta on pudonnut yli 10 % eli ainakin350.000,00 euroa.Kuusiston hinta heiluu vielä rajummin.Koska alueella ei ole asemakaavaa,siihen kohdistuu spekulatiivisia arvoodotuksia.<strong>Turun</strong> tuntumassa, merenrannalla 17 hehtaaria maata on melkoinenomaisuus. Kuusiston kiinteistöjenkäypä arvo oli keväällä 2008 noin2.500.000,00 euroa. Nyt spekulatiivistaraakamaata ei osta kukaan, peltoa <strong>ja</strong>metsää kyllä ostetaan edelleen, muttasen hinta on vain yksi kahdeskymmenesosamahdollisen rakennusmaan arvosta.Tästä johtuen Kuusiston arvo onlaskenut puolitoistamiljoonaa euroa.Yhdistyksen omaisuuden arvo on romahtanutpuolessa vuodessa yhteensänoin 1.855.000,00 euroa!Kuten edellä totesin, ensi vuoden talousarviotalaadittaessa mietimme, mitenfinanssikriisi vaikuttaa yhdistyksentalouteen. Omaisuuden arvojen muutoksetsiihen eivät juuri vaikuta, koskatalous ei perustu omaisuuden myyntiineikä yhdistyksellä ole velkaa. Taloyhtiönkinvelka on ”vain” noin 550.000,00euroa.Vuokratuotot asunnoista <strong>ja</strong> Kuusistostatuloutuvat entiseen malliin. Yhdistyksentileillä on nyt rahaa enemmänkuin ennen <strong>ja</strong> toisin kuin ennen, pankkimaksaa sille korkoakin. Listakeräykset<strong>ja</strong> jäsenmaksut tuovat edelleen omanlisänsä yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen.<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n tarkoituksenaon toimia vammaisten yhdyssiteenä,edistää tasa-arvoa, valvoa vammaistenetua <strong>ja</strong> kehittää vammaisten yhdessäolonmahdollisuuksia.Toiminta vaatii rahaa eli kassavirto<strong>ja</strong>.Vasta, kun kassavirrat loppuvat, loppuutoimintakin.Nukkukaa rauhassa, mutta valvokaatoimintaa, sillä mikään ei ole niin vaarallistakuin tuudittautuminen siihen,ettei meitä mikään uhkaa.11


Teksti: Juha SalminenPYÖRÄTUOLIRUGBYJuha Salminen, Jari Salmi, Risto Mört <strong>ja</strong> Pasi Matikainen.TaustaaPyörätuolirugby on lajina jo varsin iäkäs.Lajin alkuvaiheet siintävät Kanadaanaina 1970-luvun lopulle, jolloin"Murderball" (suom. Murhapallo) saialkunsa. Lajista on tehty dokumenttielokuvaMurderball, joka esitettiinSuomenkin televisiossa YLE2 kanavallasyyskuussa 2008. Laji kehitettiintetroille (tetraplegikoille) joiden käsientoimintakyky ei riittänyt esim. pyörätuolikoripallonpelaamiseen.Laji rantautui alkuvuosinaan pianmyös Yhdysvaltojen puolelle <strong>ja</strong> lajisai myös uuden "virallisemman" kansainvälisestitunnetumman nimensäWheelchair rugby eli suomeksi Pyörätuolirugby.80-luvun lo-pussa laji alkoirantautua myös Euroopan mantereelleBrittein saarille <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>tkoi nopeaa leviämistäänmyös muualle maailmaan.Pohjoismaista lajin löysi ensin Ruotsi<strong>ja</strong> Suomeen laji rantautui vihdoin syksyllä1994. Varsin nopeaan <strong>ry</strong>tmiin lajieteni jo SM-liigaksi <strong>ja</strong> sittemmin myösDivarin tasolle.Maajoukkueen taival alkoi myös varsinpian lajin rantauduttua kotimaahamme<strong>ja</strong> maajoukkueemme kehityson varsinkin parina viime vuonna ollutselkeästi nousujohteinen. Suomessajärjestettiin pt-rugbyn EM-kisatv.2007. Isäntämaa Suomi sijoittuilopulta kuudenneksi Ison-Britanianviedessä vanhan mantereen mestaruuden.Tällä hetkellä Suomi on kansainvälisenrugbyliiton (IWRF) rankinlistallasi<strong>ja</strong>lla 11.Peli lyhyestiPeli on siis tarkoitettu lähinnä neliraa<strong>ja</strong>halvaantuneille,mutta myös muutvammat, jotka aiheuttavat toimintava<strong>ja</strong>vuuttayläraajoissa voidaan luokitella.Pelaajia on kentällä 4 per joukkue.Pelaa<strong>ja</strong>t on luoki-teltu toimintakyvynmukaan 0,5 – 3,5 pisteeseen. Kentälläolevasta neljästä pelaa<strong>ja</strong>sta saatulla kor-keintaan 8 pistettä yhteensä.Suuripisteiset pelaa<strong>ja</strong>t tuovat palloa<strong>ja</strong> pienipisteiset pelaa<strong>ja</strong>t ovat ns.blokkaajia, tehden tilaa pallontuo<strong>ja</strong>lle.Pelikenttänä on koripallokenttä <strong>ja</strong>peliaika on 4 x 8 minuuttia tehokastapeliaikaa (pelin kokonaiskesto onyleensä n. 1h).Pekingin paralympialaisten jälkeen lajiintuli uusi aikasääntö (40 sek. hyök-12


käysaika), joka periaatteessa tekeepelistä nopeampaa <strong>ja</strong> mielenkiintoista.Säännön tarkoituksena on estäätylsä a<strong>ja</strong>npeluu. Tätä sääntöä arvostavatvarmasti myös katso<strong>ja</strong>t. Jokainenpelaa<strong>ja</strong> on joukkueelle tärkeäjuuri em. roolituksen johdosta. Laji onluonteeltaan hyvin taktinen. Tämänjohdosta juuri yllä mainittu roolitus <strong>ja</strong>sen noudattaminen on avainasemassaottelussa.Pelaa<strong>ja</strong> voi kuljettaa palloa sylissä 10sekuntia kerrallaan. Mikäli pelaa<strong>ja</strong> eipomputa tai syötä palloa alle 10 sekunninaikana, seuraa pallonmenetysvastusta<strong>ja</strong>lle. Pelin perusidea on kuljettaapallo kentän päädyssä olevaanmaaliin (8m leveä) eli siltä osin lajivastaa amerikkalaista <strong>ja</strong>lkapalloa. Pelion kontaktilaji eli tuolilla saa törmätätoiseen kovaakin, mutta pelaa<strong>ja</strong> eisaa koskea kädellä toiseen pelaa<strong>ja</strong>aneikä tämän pelituoliin. Mikäli pelaa<strong>ja</strong>toimii sääntöjen vastaisesti, seuraasiitä minuutin jäähy.PT-rugby Suomessa <strong>ja</strong> TurussaSuomessa oli SM-sar<strong>ja</strong>n alussa(90-luvun lopulla) useita joukkueitaympäri Suomea. Tällä hetkellä laji onvalitettavasti lievässä alennustilassaSM-sar<strong>ja</strong>n osalta. Mestaruutta tavoitteleviajoukkueita on enää ainoastaankolme, <strong>Turun</strong> Tro<strong>ja</strong>ns <strong>ja</strong> kaksi Roostersinjoukkuetta Helsingistä. Turku onvoittanut kerran SM-kultaa <strong>ja</strong> hopeaaon tullut monena vuotena Roostersinvoittaessa kultaa. SM-tason lisäksivälillä on pelattu myös divaritasoa.Divari oli tarkoitettu niille pelaajille,jotka eivät saaneet kunnolla peliaikaaSM-sar<strong>ja</strong>ssa. Pelitilanteet kehittävätkuitenkin pelaajia paljon, mutta valitettavastiriittävää talkoohenkeä eiole riittänyt divarin pitämiseksi ylläsäännöllisesti.Suuri ongelma tällä hetkellä varsinkinTurussa on pelaa<strong>ja</strong>materiaalin vähyys.Uusia pelaajia ei ole tullut joukkueeseenpitkään aikaan. Laji on kuitenkintetralle mitä parhainta liikuntaa. Pelinluonne vaatii pelaa<strong>ja</strong>a kelaamaan paljonsisältäen paljon nopeita kiihdytyksiä<strong>ja</strong> <strong>ja</strong>rrutuksia. Lisäksi tasapainokehittyy mm. pallon tavoittelussa <strong>ja</strong>heittämisessä. Kaikki mukana olleetovat hyötyneet paremman kunnon <strong>ja</strong>kohentuneen toimintakyvyn myötä.Kausi alkaa yleensä marraskuussa<strong>ja</strong> päättyy maalis-huhtikuun aikana.Turussa turnaus on perinteisesti toisenatai kolmantena viikonloppuna.Ensi vuonna <strong>Turun</strong> turnaus pidetäänhieman myöhemmin eli 7.-8.2.2009.Mikäli kiinnostus lajia kohtaan herää,niin kannattaa tulla paikan päälle katsomaanpelejä. Turnauksen a<strong>ja</strong>nkohta<strong>ja</strong> paikka ilmestyvät loppuvuonna internetiinrugbysivuille eli osoitteeseenwww.pyoratuolirugby.com. Allekirjoittanuttoimii myös <strong>Turun</strong> joukkueenyhteyshenkilönä, joten kiinnostuneetvoivat ottaa suoraan yhteyttä minuuunnumeroon 040-706 3793 taisähköpostilla juha.salminen@turku.fi.<strong>Turun</strong> joukkue harjoittelee syyskuusta2008 toukokuulle 2009 Hannuniitunkoululla (os. Virmuntie 3) maanantaisinklo 18.00 – 19.30 <strong>ja</strong> keskiviikkoisinklo 17.30 – 19.00. Harjoituksissaon mahdollista kokeilla liikkumista pelituolilla.Vinkki:Lajista löytyy netissä videoclippejäesimerkiksi Youtubesta hakusanallawheelchairrugby tai Murder-ball.Tro<strong>ja</strong>ns # 11Juha Salminenpuh. 040-706 3793juha.salminen@turku.fi13


Lomakoti Koivukankareen vuokrat 2009Haluatteko vuokrata Lomakoti Koivukankareelta mökin, huoneen tai asuntovaunupaikan?Palauttakaa oheinen vuokrasopimus täytettynä toimistolle 31.1.2009 mennessä.Peltomökki Vuokra 2009 Ruokaliput € Jätemaksu € Yhteensä €1. 510 216 20 7463. 510 216 20 7464. 510 216 20 7465. 382 216 20 6186. 382 216 20 6187. 382 216 20 6188. 382 216 20 6189. 382 216 20 61810. 510 216 20 74611. 510 216 20 74612. 510 216 20 74613. 510 216 20 74614. 510 216 20 74615. 510 216 20 74616. 510 216 20 74617. 662 216 20 89818. 510 216 20 746Rinnemökki3. 262 216 20 4984. 262 216 20 4985. 262 216 20 4987. 262 216 20 4988. 262 216 20 4989. 262 216 20 49810. 262 216 20 49811. 294 216 20 53012. 294 216 20 53013. 294 216 20 530Hermunken huoneA. 396 216 20 632B. 293 216 20 529C. 396 216 20 632Keltaisen talon huoneA. 294 216 20 530D. 294 216 20 530Hirsiaitta 662 216 20 898Asuntovaunupaikka 247 216 20 483Vuokran perusmaksu on noussut viime vuodesta 5%. Ruokalipun hinta on 7,20 euroa.Mökkien <strong>ja</strong> asuntovaunupaikkojen jätemaksu on 20 euroa.Käyttösähkön hinta 14 c/kWh laskutetaan kulutuksen mukaan.14


HAKEMUS JA VUOKRASOPIMUSHAKIJA/VUOKRALAINENNimi:Katuosoite:Postiosoite:Puhelin:VUOKRAUSKOHDE PeltomökkiRinnemökkiHuoneAsuntovaunupaikkan:o _____________________n:o _____________________talo / n:o ________________n:o _____________________VUOKRA-AIKA Voimassaolo: 1.4.20_____ - 31.3.20_____Vuokrakausi on yksi vuosi. Vuokralaisella on etuoikeus saada vuokrauskohdeuudelleen vuokralle, ellei hän ole laiminlyönyt vuokrauskohteen hoitoa tai viettänytalueella häiritsevää elämää. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokrananta<strong>ja</strong>lletammikuun loppuun mennessä, mikäli hän haluaa <strong>ja</strong>tkaa sopimusta.VUOKRA Vuokra: _________ euroa vuokrakaudeltaSähkö: Laskutetaan erikseen kulutuksen perusteellaVesi: Vesipostit käytössä ilman eri korvaustaJätemaksu: _________ euroa vuokrakaudeltaEräpäivät: Vuokra <strong>ja</strong> muut maksut laskutetaan 31.3. <strong>ja</strong> 31.5.20____MUUT EHDOTVuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä vuokralainen lunastaa 30 ruokalippua.Liput toimitetaan, kun vuokra <strong>ja</strong> ruokalippukorvaus on kokonaisuudessaanmaksettu.Kohde vuokrataan sinä kunnossa kuin se on. Vuokrakauden alkaessa <strong>ja</strong> päättyessäsuorittavat vuokrananta<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> vuokralainen yhdessä vuokrauskohteessakatselmuksen.Vuokralainen sitoutuu pitämään vuokrauksen kohteen kunnossa. Vuokralainenon velvollinen korvaamaan vuokrauksen kohteelle aiheuttamansa vahingon.Mahdollisista muutos- <strong>ja</strong> parannustöistä, riippumatta siitä, kuka vastaa kustannuksista,on sovittava vuokrananta<strong>ja</strong>n kanssa etukäteen.Vuokrauksen kohde on vuokrasopimuksen päättyessä luovutettava siivottuna.Asuntovaunupaikan vuokraa<strong>ja</strong>n on käytettävä vain ulkokäyttöön soveltuvaasähkökaapelia sähkön siirrossa.Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekinosapuolelle.PAIKKA JA ALLEKIRJOITUKSETTurussa ___.___.______Vuokralaisen allekirjoitusVuokrananta<strong>ja</strong>n allekirjoitus<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>


Teksti Kai HyvärinenHaulikkoammuntaa myös erityis<strong>ry</strong>hmilleHaulikkoammunta sopii erityis<strong>ry</strong>hmilleoikein hyvin. Tässä pyrinesittelemään lajia parhaanimukaan. Kiinnostuin skeet /trap amunnasta parisen vuottasitten <strong>ja</strong> jäin siihen "koukkuun".Lajit ovat täysin samo<strong>ja</strong> kuinmuillakin: skeet, a-trap, 1-trap,2-trap <strong>ja</strong> trap, jossa suomalainenampu<strong>ja</strong> voitti kultaa Pekingissä.Luokituksessa katsotaanvammataso. Suomessa se tarkoittaa,että istuvat kilpailevatsamassa sar<strong>ja</strong>ssa <strong>ja</strong> pystyam-16


pu<strong>ja</strong>t omassa sar<strong>ja</strong>ssaan, joitakinpoikkeuksia lukuun ottamatta, esim.yhdellä kädellä ampuvat. Kaikkihaulikkolajit ovat mielenkiintoisia.Itse pidän skeettiä omana lajinani,koska sen on vauhdikas <strong>ja</strong> se sopiivammatasooni erittäin hyvin. Itsellelöytää sopivan <strong>ja</strong> mielekkään lajin,kun pääsee kokeilemaan ammuntaakokeneemman ampu<strong>ja</strong>n kanssa.Eri haulikkolajeista löytyy esittelyitäSuomen ampumaurheiluliiton sivuiltawww.sal.fi. Suomessa järjestetäänkesällä kuukausittain SM-tasonkilpailu<strong>ja</strong> eri paikkakunnilla. Sinneovat kaikki lajista kiinnostuneetlämpimästi tervetulleita. Jos kiekkokärpänenpääsi puraisemaan, otayhteyttä niin järjestetään tilaisuuslajikokeiluun.KALLIOKAIVO OY-Porakaivot -Kalliokaivot puh. 02-4305324KAARINAN APTEEKKIPuntarikatu 3, 20780 Kaarina, puh. 02-2738700INVATAXI/CITYTAXI OY(myös paarikuljetukset <strong>ja</strong> kuntoutusmatkat omakustannushinnalla)Juhana Herttuan Puistokatu 21, 20100 Turku, puh. 0400-91994017


LIIKKEELLE – SE KANNATTAA!Kunto kasvaa, poltat rasvaa, etkä anna vatsan kasvaa!Kun joku liikuntamuoto kiinnostaa, mene katsomaan harjoituspaikalletai soita lajin vetäjälle tai toimistoon, niin pääset mukavastialkuun.Uintivuoro alkaa taas joululoman jälkeen 7.1.2009 Laukkavuoren uimahallissa,Västäräkinpolku 1 keskiviikkoisin klo 18-20.Mukana uintiavusta<strong>ja</strong>. Uintimaksu on 3 euroa/kerta.Laskut lähetetään uimareille kahdesti vuodessa, syksynkaudesta joulukuussa <strong>ja</strong> kesän kaudesta ennen kesätaukoa.Pöytätennis maanantaisin <strong>ja</strong> keskiviikkoisin klo 18-20 Invalidiliiton<strong>Turun</strong> Asumispalveluyksikössä, Hippoksentie 29. YhteyshenkilöJukka Kumpuvuori, puh. 050-5520 024.Pyörätuolirugby maanantaisin klo 18-19.30 <strong>ja</strong> keskiviikkoisin17.30-19 Hannuniitun koululla, Virmuntie 3. Yhteyshenkilö JuhaSalminen, puh. 040-7063 793.Pyörätuolikoripallo Peltolan Ammatti-instituutin tiloissa torstaisinklo 19-21. Yhteyshenkilö Jonne Laurila, puh. 0400-655 159.Istumalentopallo Sirkkalan koululla Sirkkalankatu 20, torstaisinklo 20 - 21.30. Yhteyshenkilö Raimo Lehtonen,puh. 040–766 7754.Ilma-aseammunta Kupittaan Urheiluhallilla, Paavo Nurmentie1 tiistaisin <strong>ja</strong> torstaisin klo 10- 13. Käytettävissä yhdistyksenilmakivääri, jonka saa lainaksi hallin valvo<strong>ja</strong>lta.Keilailu maanantaisin klo 14–15 <strong>ja</strong> keskiviikkoisin klo 13–14 Kupittaan keilahallissa, Kupittaanku<strong>ja</strong> 1. Vuorommevoivat toisinaan olla kilpailukäytössä. Varmistu asiastasoittamalla hallille, puh. 2331 335.Joogaa<strong>ja</strong>t! Hetta Häy<strong>ry</strong>sen johdolla sovellettua joogaa torstaisin8.1.-30.4. Ruusukorttelissa, Puistokatu 11 klo 12-14. 3 euroa/kerta.Kysele myös esteettömän kuntosalin käyttövuoroista toimistolta!18


MINNE MENNÄTARJOLLA ASIAA, VIIHDETTÄ SEKÄ MATKOJA. TULE MUKAAN!Taidepiiri - tervetuloa maalaamaan torstaisin klo 13-17 yhdistyksen toimitilassaAsesepänkadulla. Lisää tietoa Hilkka Huotarilta 0500- 936 767.Kaikille tarkoitettu askartelu tiistaina 9.12. klo 15-17. Tule innostuneena<strong>ja</strong> hyvien ideoiden kanssa –tai ilman! Askartelu sopii sekä naisille ettämiehille.Yrittäjän järjestämä joulujuhla Kuusistossa la 13.12. klo 16. 25€/hlö.Joulun odotusta Kuusistossa, jouluisia herkku<strong>ja</strong> notkuva pöytä katettuna,joululaulu<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> pukin vierailu. Etukäteisvaraukset Tuire Ylitalo 0400-868831.Toimiston joulukahvit 18.12. klo 11-13. Tervetuloa!Vietä tunnelmallinen joulu Kuusistossa! Yrittäjän tarjoamat täysihoitopaketit23.12.-26.12. Tiedustelut <strong>ja</strong> varaukset Tuire Ylitalo 0400-868 831.Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä on aloittanut toimintaansa. Jos olet kiinnostunutasiasta, ota yhteyttä toimistoon/Anna Lingenfelter p. 235 6439.Vammaisten kuvataidenäyttely <strong>Turun</strong> Galleria Nefretissä 2. – 23.12.2008.Näyttelyssä nimetään Vuoden vammaistaiteli<strong>ja</strong>, jolle luovutetaan 2.000 euronkuvataidestipendi. Työt näyttelyyn Kynnys <strong>ry</strong>:n toimistoon Yliopistonkatu9 b, 20100 Turku, pe 7.11.08 mennessä. Lisätieto<strong>ja</strong> 0500 936 767.Seurakunnan vammaistyö<strong>ry</strong>hmä• Jouluvaellus Loh<strong>ja</strong>n Vivamoon ti 16.12. Lisää tietoa matkasta HelviLähteenmäki p. 261 7244, 040-341 7244 tai helvi.lahteenmaki@evl.fi.Avusta<strong>ja</strong>välitys on suljettuna 22.12.-9.1.09AVUSTAJAVÄLITYS KIITTÄÄ KULUNEESTA VUODESTA JATOIVOTTAA KAIKILLEHYVÄÄ JOULUN ODOTUSTA JATOIMINTARIKASTA UUTTA VUOTTA!19


Teksti: Hilkka HuotariTIEDOTEKynnys on tehnyt Turussa kuvataideyhteistyötäWA-Seuran kanssavuodesta 2005. Seura oli järjestämässäKynnyksen kuvataide<strong>ry</strong>hmännäyttelyä <strong>ja</strong> antoi kaksi stipendiänäyttelyyn osallistuneille.Vammaistaiteen edistäminen on lähelläWA-Seuran ydina<strong>ja</strong>ttelua. Olihankuvanveistäjä Wäinö Aaltonenkuulovammainen.Näin syntyneen yhteistyön aikanaon keskusteltu vammaisten kuvataiteenopiskeluun, ammattimaiseenharjoittamiseen <strong>ja</strong> kuvataiteidenharrastukseen liittyvistä ongelmista.Kynnys <strong>ry</strong>:n puolesta puheenjohta<strong>ja</strong>Jukka Kumpuvuori, aluesihteeriOlli Nordberg <strong>ja</strong> vammaisten kuvataide<strong>ry</strong>hmienoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> Hilkka Huotariottivat elokuussa 2007 yhteyttäWA-Seuran hallitukseen ehdottaenyhteistyötä <strong>ja</strong> erityisen keskustelufooruminjärjestämistä pohtimaankäytännön toimenpiteitä vammaistenkuvataidetoiminnan kehittämiseksi<strong>ja</strong> arvostuksen lisäämiseksi.WA-Seuran hallitus suhtautui ehdotukseenmyönteisesti <strong>ja</strong> päätti17.8.2007 ottaa toimintaohjelmaansavammaisten kuvataidetoiminnantukemisen. Wäinö Aaltosen museolupautui yhdessä WA-Seuran kanssakutsumaan valtakunnallisten vammaisjärjestöjenedusta<strong>ja</strong>t kehittämäänvammaisten kuvataideprojektia.WA-museossa järjestettiinkin31.10.2007 vammaisten kuvataidetoiminnantukemisprojektin ensimmäinenkokous, johon osallistuivatKynnys <strong>ry</strong>:stä pj. Jukka Kumpuvuori<strong>ja</strong> Hilkka Huotari, WA-museon johta<strong>ja</strong>Päivi Kiiski <strong>ja</strong> amanuenssi RiittaKormano sekä WA-Seurasta puheenjohta<strong>ja</strong>Antti Lehtinen, joka valittiinVAKU-työ<strong>ry</strong>hmän puheenjohta<strong>ja</strong>ksi,<strong>ja</strong> seuran sihteeri varatuomari RistoVilla.Valmistelun edetessä on saatu uusiayhteistyökumppaneita.Projektin tavoitteena on edistäävammaisten pääsyä taidekoulutukseenparantaa vammaisen mahdollisuuksiaharrastaa kuvataidetta.Pyrkimyksenä on tuoda julkisuuteentoiminta- <strong>ja</strong> tukitarpeita, jotka liittyvätprojektin tavoitteeseen.Nelivuotisen projektin ensimmäinentapahtuma onVAMMAISTENKESKUSTELUFOORUMIFoorumi päätettiin järjestää maanantaina20.10.2008 klo 13.00 –16.45 Wäinö Aaltosen MuseossaTurussa, Itäinen Ratakatu 38. Foorumissakäydään keskustelua vammaistaiteesta<strong>ja</strong> sen ongelmista.Keskustelun neljä ensimmäistä alustustakäsitteli:1.) Vammainen kuvataiteili<strong>ja</strong>na,Jenni-Juulia Wallinheimo2.) Vammaistaiteen rahoitus, taiteenkeskustoimikunnan pj fil.tohtori Hannu Saha3.) Vammaistaiteilijoiden koulutus,Mar<strong>ja</strong>ana Koskivuori avusta<strong>ja</strong>naanInvalidiliiton varapuheenjohta<strong>ja</strong>Satu Järviö20


4.) Kuvataidetyöskentely vammaisenharrastuksena, Hilkka HuotariWäinö Aaltosen museon puolestaava<strong>ja</strong>issanat lausui amanuenssi RiittaKormano. Hän korosti puheessaanesteettömyyttä <strong>ja</strong> saavutettavuutta.Järjestelytoimikunnan puheenjohta<strong>ja</strong>kouluneuvos Antti Lehtinen toivottikaikki läsnäoli<strong>ja</strong>t tervetulleiksi<strong>ja</strong> kiitti lämpimästä yhteistyöstä eriyhteistyötaho<strong>ja</strong>. Paikalla oli kuulijoitarunsas joukko, yli sata henkilöäSuomesta <strong>ja</strong> Vienan kar<strong>ja</strong>lasta.Foorumin avaussanat lausui kulttuuriministeriStefan Wallin huomioidenmyös ruotsinkieliset.Jenni-Juulia Wallinheimo kritisoiomassa osuudessaan VAKU-projektiaturhana, koska varsinaisia vammaistaiteilijoitaSuomessa on vainmuutama. Olen samaa mieltä, ettäon liian vähän taiteilijoita, joilla onollut mahdollisuus kouluttautuataiteili<strong>ja</strong>ksi. Se on yksi syy, miksi<strong>ry</strong>hdyimme pohtimaan projektintarpeellisuutta, <strong>ja</strong> työ<strong>ry</strong>hmässä katsoimmeerittäin tärkeäksi ottaa asiajulkiseen pohdintaan tavoitteenamuutos.Mar<strong>ja</strong>ana Koskivuori toi omassa puheenvuorossaanesille ne vaikeudet,joita hän on kohdannut pyrkiessääntaiteili<strong>ja</strong>ksi. Hän on opiskelemassakauppaopistossa, vaikka haluaatyöskennellä taiteili<strong>ja</strong>na. Hänen esilletuomat asiat ovat tuttu<strong>ja</strong> myösminulle, koska minä opiskelin kauppaopistossa,vaikka halusin taiteili<strong>ja</strong>ksi.Se mitä Mar<strong>ja</strong>ana kertoi KELA:nsuhtautumisesta apuvälineisiin <strong>ja</strong>opiskelun valintaan, on jotain ennenkuulumatonta.KELAN edusta<strong>ja</strong> kuitenkin omassapuheenvuorossaan vastasi, kuinkaKELA tutkii tarkasti, mihin kukakinon sovelias <strong>ja</strong> että koulu valittaisiinsen mukaan, kun jokainen tietää,jonka KELA on kouluttanut, että sevalitaan KELA:n suosittamalla tavalla.Jatkokoulutusta en itse ainakaansaanut toivomuksestani huolimatta,koska eläkelaitos totesi, että minullahanon ammatti merkonomina, <strong>ja</strong>voin kir<strong>ja</strong>npitäjänä elättää perheeni.Se oli lyhytaikainen käynti työelämässä.Toivon, että Mar<strong>ja</strong>analle eikäy näin, vaan hänen tukijoukkonsa<strong>ja</strong>ksavat yhdessä hänen kanssaanpitää hänen puoliaan.Omassa puheenvuorossani ”Taidevammaisen harrastuksena” kerroinomasta urastani taiteili<strong>ja</strong>na <strong>ja</strong> niistäsaavutuksista, jotka olen voinutsaavuttaa, vaikka koulutus taiteili<strong>ja</strong>ksijäi saamatta. Olen yhdistänytmaalaamisen <strong>ja</strong> eläkkeelläolon itsellenisopivalla tavalla.Joulukuussa on projektin seuraavatavoite, yhteinen valtakunnallinennäyttely. Toivon että mahdollisimmanmoni tulisi mukaan näyttelyyn,onhan siellä mahdollisuus saada2.000 euron apuraha. Töitä on tullutjo Virosta <strong>ja</strong> <strong>Turun</strong> lähialueilta. Luvassaon töitä eri puolilta Suomea.Ava<strong>ja</strong>iset ovat Galleria Nefretissä2.12. klo 17.00.Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttäHilkka Huotari, 0500 936 767.21


Teksti Ilona Lehtinen, projektisihteeri, Happy House -monitoimikeskusVerratonta toimintaaIhminen kaipaa vertaistaan – <strong>ja</strong> yhdistyksetkaipaavat vertaistoimintakoulutusta.Tästä kysynnästä syntyiidea vertaistoimintaprojektiin <strong>Turun</strong><strong>Seudun</strong> Vammaisjärjestöt TVJ <strong>ry</strong>:ssä.Projektille saatiin rahoitus vuosille2007-09 Raha-automaattiyhdistykseltä<strong>ja</strong> nyt siis ollaan toisen toimintavuodenlopulla.Projekti aloitettiin kartoittamalla tarkemminvertaistoiminnan sen hetkistätarvetta <strong>ja</strong> tarjontaa <strong>ja</strong> etenkin odotuksiakäynnistetyn projektin tuotostensuhteen. Kysely lähetettiin Turussa<strong>ja</strong> <strong>Turun</strong> lähiseuduilla toimiville eriyhdistyksille (54 kpl) sekä sosiaali- <strong>ja</strong>terveysalan työntekijöille (51 toimi<strong>ja</strong>a).Etenkin yhdistysten palautteissatuotiin esille vertaistoiminnan kasvavakysyntä samoin kuin niukkuus toiminnankoulutustarjonnassa.Koulutuksen suunnittelun lähtökohtaoli, että se soveltuisi kaikille yhdistyksille<strong>ja</strong> selventäisi vertaistoiminnanperusasiat kuten eettiset periaatteet,vaitiolovelvollisuuden <strong>ja</strong> luottamuksellisuudentärkeyden, toiminnanerilaiset muodot, jne. Lisäksi koulutuksenhaluttiin antavan käytännönharjoituksia kohtaamistilanteista <strong>ja</strong>vuorovaikutuksesta muiden kanssa.Näin muotoutui kolmen tapaamisenkoulutuspaketti, joka on pituudeltaan12 tuntia. Siihen mahtuu keskustelua,kokemusasiantunti<strong>ja</strong>n puheenvuoro,toiminnallisuutta <strong>ja</strong> pikkuisen luentoakin.Koulutuksiin laadittiin myöstyökir<strong>ja</strong>, johon perusasiat on koottutiivistetysti <strong>ja</strong> jota voi omin muistiinpanointäydentää.Peruskoulutuksen lisäksi on toivottu<strong>ja</strong>tkokoulutuksia, joissa voisi kerrallaansyventyä enemmän yhteen aiheeseen,esimerkiksi oman <strong>ja</strong>ksamisenylläpitoon, ra<strong>ja</strong>nvetotilanteisiin tai<strong>ry</strong>hmädynamiikkaan.Kuluneena kesänä projektissa oli työharjoittelussasosiologian opiskeli<strong>ja</strong>Olli Ra<strong>ja</strong>la. Hän teki projektiin tiedotukseenliittyviä töitä sekä mittavanselvityksen TVJ <strong>ry</strong>:n jäsenjärjestöjenvertaistoiminnan organisointitavoistasekä siinä havaituista haasteista.Haasteina koettiin eritoten vapaaehtoistenrek<strong>ry</strong>tointi toimintaan sekäa<strong>ja</strong>n <strong>ja</strong> muiden resurssien niukkuus.Selvitys on lähetetty TVJ <strong>ry</strong>:n jäsenjärjestöille<strong>ja</strong> se on saatavissa (sähköisessämuodossa) Happy Housemonitoimikeskuksesta.Selvityksen poh<strong>ja</strong>lta syntyi idea toiseksi<strong>ja</strong>tkokoulutusmuodoksi. Seon yhdistyksille suunnatut työpa<strong>ja</strong>t,joissa käsitellään vertaistoiminnanjärjestämiseen liittyviä käytännönkysymyksiä. Tänä syksynä tehdäänpilottityöpa<strong>ja</strong>t, joissa kuvataan osallistujientaustayhteisöjen vertaistoiminnankäytäntöjä <strong>ja</strong> rakennetaan siihentarvittavia raame<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> pelisääntöjä.Näitä ’pa<strong>ja</strong>tuotoksia’ voi kukin yhdistyssitten <strong>ja</strong>lostaa lisää <strong>ja</strong> täydentäävalmiiksi.Vuosi 2009 on projektin viimeinenvuosi. Tuolloin viimeistellään koulutusmuodot,mallinnetaan ne, laaditaantoimintakuvaus <strong>ja</strong> loppuraportti.Suurena tehtävänä on kehittää projektille<strong>ja</strong>tkohanke. Sen elementtejäovat yhdistysten verkostoitumisen22


edistäminen <strong>ja</strong> tämän hyödyntäminenvertaistoiminnan organisoinnissa <strong>ja</strong>tuottamisessa.Vertaistoimintaprojekti on saanut hyvän<strong>ja</strong> kiinnostuneen vastaanoton.Sen on koettu vastaavan konkreettisestiyhdistysten tarpeisiin – samoinkuin yhdistykset vastaavat konkreettisestiihmisten kasvavaan tarpeeseenolla vertainen <strong>ja</strong> löytää vertainen.Happy House tiedottaa:Kokkikurssit (kurssia vetää Katariina Ottosson)- Lisätiedot <strong>ja</strong> ilmoittautumiset: p. 02-251 8421 tai katariina.ottosson@tvj.fi- Kurssimaksut sisältävät materiaalin <strong>ja</strong> oh<strong>ja</strong>uksen. Maksetaan käteisellä kurssinalkaessa.- Kurssi järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 2 hlö.Joulukarkkikurssit:- Kurssilla valmistetaan joululahjoiksikin sopivia karamelle<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> niihin sopivat pussit.tehdään 4-6 erilaista pientä naposteltavaa esimerkiksi pukinkonttiin pakattavaksi.- Kumpanakin päivänä on sama ohjelma.- Kurssin hinta on 5€- Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä kumpana päivänä olet tulossa.- Kurssilaisia otetaan 10, erillistä avusta<strong>ja</strong>a ei ole.- Joulukarkkikurssi 1. ke 10.12. klo 15-18 (ilmoittautuminen 24.11.-5.12.)- Joulukarkkikurssi 2. to 11.12 klo 15-18 (ilmoittautuminen 24.11.-5.12.)Muuta uutta, vanhaa <strong>ja</strong> tiedoksi ilmoitettavaa:- Kurssimaksut peritään ilmoittautuneilta automaattisesti, mikäli kurssia ei peruuteta.- Happy Housen Kir<strong>ja</strong>llisuuspiiri pe 14.11. <strong>ja</strong> pe 12.12. klo 13.30-15.30.- Joulujuhla tiistaina 9.12.2008 klo 13-15.- Happy House vetäytyy joululomalle tiistaina 23.12. klo 14 <strong>ja</strong> avaa jälleen ovensakeskiviikkona 7.1.2009 klo 12.Happy House pidättää oikeuden muutoksiin.TervetuloaHappy Housen joulujuhlaan tiistaina 9.12. klo 13-15Ohjelmassa mm.Tiernapo<strong>ja</strong>t – esitys (Itäharjun toimintakeskus)Joulupukin vierailu (jos olemme olleet kilttejä)leikkiä, laulua <strong>ja</strong> pientä purtavaaMukaasi tarvitset iloista mieltä <strong>ja</strong> päähäsi voit su<strong>ja</strong>uttaa tonttulakin.T: Happy Housen väki (Happy House, Ursininkatu 11, Turku, p. 02-2518421)23


Teksti: Vappu ViemeröV eraskynäPelottaa, valtion päätös henkilökohtaisestaavusta<strong>ja</strong>sta subjektiivisenaoikeutena. Jos lakialoite ei meneläpi, ollaan samassa tilanteessa kuintähänkin asti. Kuinka monta vuottavielä? Kokemukseni vammaistenasioista vastaavista sosiaalityöntekijöistäeivät ole positiivisia. Toisaalta,olen kirjoissa kunnassa, jonkanegatiivinen asenne vammaistentarpeisiin on valtakunnallisesti tunnettua.Ollessani kuntoutuksessalähes kaksikymmentä vuotta sittensain rautaisannoksen tietoa omistaoikeuksistani. Siellä sosku ihmetteli,miksi en ollut hoitanut sitä taitätä oikeuttani. Minulla oli aiempikokemus invalidirahan hakemisesta.Eräs tuttu sosku kehotti minua hakemaaninvalidirahaa, joka minullekuului. Menin. Joudun ensimmäisenasteen kuulusteluun. Kuinka pitkäänpystyt kävelemään, montako maitopurkkia<strong>ja</strong>ksat kantaa, kuka auttaasinua pukeutumaan jne., jne. Kohteluoli alentavaa, läksin lätkimään.Vasta paljon myöhemmin TYKS:insosku hoiti asian eikä siinä ollut kelläännokan koputtamista. Sittemmintotesin, että jokainen nöyrä hyväksyminenestää myös muita saamaanoikeuksiaan. Niinpä nykyään käynläpi jokaisen asian oikeusteitse, mikälise ei muuten onnistu. Apuvälineisiinkinliittyviä asioita olen saanuttapella oikeusteitse. Kunnankieltojen perusteena on ollut rahanpuute. Kunta ei halunnut maksaapyörätuolin nostolaitteen huoltoa <strong>ja</strong>siirtoa uuteen autoon. Mitä teen apuvälineellä,jota en voi kuljettaa mukanani?Autoetuus maksetaan vainkerran elämässä. Jos on saanut autoetuuden,vähennetään taksimatkojenmäärää. Kuntani päätöksiä. Enmyöskään ole saanut avusta<strong>ja</strong>n palveluita,en edes työelämässä ollessani,vaikka lääkärini on jo aiko<strong>ja</strong> sittentodennut tarpeellisuuden. Olisintarvinnut kauemmas suuntautuvillatyömatkoillani avusta<strong>ja</strong>a. Jos pystynitse pukeutumaan, ei ole väliä sillä,pystynkö kantamaan työvälineitäni.Entä nyt jos henkilökohtaisestaavusta<strong>ja</strong>sta tulee subjektiivinen oikeusvaikeavammaiselle? Mistä kunnillanyt riittää rahaa? Muutetaankovaikeavammaisuuden määritelmää?Mitkä vamma<strong>ry</strong>hmät saavat avusta<strong>ja</strong>n,mitkä eivät? Kuinka moni.kehitysvammainen muuttaa poislaitoksesta saadessaan henkilökohtaisenavusta<strong>ja</strong>n? Tällöinhän päästääntyhjentämään laitoksia, seikkajohon on pyritty vuosikausia. Jokainenikääntynyt vanhempi, joka onhoitanut aikuista vaikeavammaistatai kehitysvammaista lastaan kotona,tulee olemaan helpottunut, kunlapsi saa henkilökohtaisen avusta-24


<strong>ja</strong>n. Tuleeko riita eri vamma<strong>ry</strong>hmienvälille, kun toinen kokee olevansaväärin kohdeltu? Kuka määrittelee,mikä vamma<strong>ry</strong>hmä tarvitsee avusta<strong>ja</strong>a,mikä ei? Entä pystymmeköitse hoitamaan avusta<strong>ja</strong>n hankinnan<strong>ja</strong> palkkauksen? Entä kun avusta<strong>ja</strong>on sairas, jäänkö makaamaan sängynpoh<strong>ja</strong>lle, jos en välittömästi saatuuraa<strong>ja</strong>a? Isommissa kaupungeissaon olemassa avusta<strong>ja</strong>välitystä, entäsyrjäseuduilla asuvat vammaiset?Tuleeko vammaisten siirtyminenpaikkakunnille, joilla on enemmänrahaa <strong>ja</strong>/tai taitoa, <strong>ja</strong>tkumaan. Minuaon <strong>ja</strong>tkuvasti kehotettu muuttamaanpysyvästi Järvenpäähän,joka on hoitanut asiallisesti vammaisentarpeita. Mutta onko oikein,että kunta, jolle olen lähes koko elämänia<strong>ja</strong>n maksanut vero<strong>ja</strong>, jättääminut heitteille <strong>ja</strong> tarjoaa eioota,kun en enää pärjää ilman apua. Kotikuntanisaa veroni, minä asun ns.kakkosasunnossa, jossa saan apuajokapäiväisen elämän ongelmissalapsiltani <strong>ja</strong> ystäviltäni. En yksinkertaisestiole vielä <strong>ja</strong>ksanut esittääkunnalleni kodin muutostöitä: kädeteivät enää nouse kaappeihin, kierreportaatkahden kerroksen välilläovat voimille ylivoimaiset, lumenluonti ei onnistu, ruokakassien kantaminenei onnistu, vessan pyttyäpitäisi korottaa. Eli, millä keinoin olisimahdollista saada henkilökohtaisenavusta<strong>ja</strong>n apua, jos se muuttuusubjektiiviseksi oikeudeksi, kun seei onnistu nytkään rahan puutteenvuoksi? Pelkoani helpottaa tieto,että yksi subjektiivinen oikeus toimiihyvin kaikissa kunnissa, lasten oikeuspäivähoitoon.<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong>InvataksitTilauskeskuspuh. 02-233 2233Taivaalta sataa hienoista lunta,kaunis on joulun valtakunta.Lumi peittää maan,onnellinen olla saan.25


HYVÄÄ TAHTOO VAI JÄRKEEEkinpakina-No ni! Enk mää sanonu, ärähti Jallu ku kattos kahta kiskoo, mitkä johti rappusiiylös.-Ol ihmisiks, sää tunnet suure osan porukast.-Aina mun täytyy olla ihmisiks! Säilytä sii tyylis, ku yrität kelata syvii kiskoipitki äkkijyrkkää ylämäkkee <strong>ja</strong> pyärät hinkkaa kiskoje reunoihi <strong>ja</strong> olet melkkestseljälläs. Etkä sääkää oikkee elekantilt näytä ku yrität sovitella kinttu<strong>ja</strong>s kiskojevälii rappusil samal ku tyännät mua peräpää pitkänä lyhyes hamees.-Mennää ny vaa.-Ek sää sanonu, ett tää on esteetön tila!-Simmottis Mai<strong>ja</strong> sanos ku tilas tän paikan. Se oli oikkee varta vaste kysyny.Etkä sit morkkaa sitä, ku me ny kumminki selvitää.-Juu pikkujoulumiäli on katos heti alkuu.- Nyt unhotettaa koko juttu <strong>ja</strong> juhlitaa, tual on meijän porukkaa jo pöydäs.Tunnelma alko nousta ku saatii syätävät <strong>ja</strong> juatavat <strong>ja</strong> lauluiki laulettuu,Parin päivän pääst Jallu oli jouluostoksil <strong>ja</strong> päätti poiketa putiikkii, misä oli sennäkösii tavaroi, mist Ellu tykkäs <strong>ja</strong> viäl luiskaki, mikä oli tarpeeks loiva <strong>ja</strong> leviä.Hän meni ylös vauhdil <strong>ja</strong> tarttus oven kahvaa.-Ei perhana! hän kar<strong>ja</strong>si. Ovi aukes päin pläsii. Sitä ei voinu kiärtää eikä mittää.-Oivoi, kui täs tämmöttis kävi, myyjä tuli voivottelemaa ovel. –Ei tämmöstkukkaa a<strong>ja</strong>tellu.-Näköjää, Jallu hymähti katkerasti.-Mää voin kyl palvella teit tähän. Tuan näytil mitä te haluatte.-Antaa ny olla. Jallu tuumas, ett mitä ohikulki<strong>ja</strong>t olis a<strong>ja</strong>tellu ku myyyjä olisesitelly kadul pyärätualikaveril naiste silkkipy<strong>ja</strong>mii <strong>ja</strong> pitsipöksyi.Jallu lähti myyjä voivottelu korvissas <strong>ja</strong> oli tyytyväine ett oli hillinny kiäles. Kuei se sen myyjän vikakaa ollu <strong>ja</strong> jouluna kuuluu olla kiltti.Jallu sai ku saiki ostokset tehtyy. Oli alkanu satelemaa märkää räntää, muttku hän oli iha lähel Armas-eno asuntoo <strong>ja</strong> sil ei just kukkaa enää käyny, hänpäätti yllättää. Eno oli kertonu ett häne ulko-ovelles oli tehty luiska ku talosasus useampii rollaattorinkäyttäjii. . Ei tarvinnu kelata ku yks kulmaväli, ni hänoli peril.-Jaha, aika pitkä <strong>ja</strong> kalteva, mutt ei toho muutakaa mahdu, Jallu arvioitti. Hänkelas ylöspäi, mutt pyärät rupes vetämää tyhjää. Kestopuuta! Jallu huamas<strong>ja</strong> suu jäi auki. Tähä on tehty liukumäki rollaattorinkäyttäjil. Luiska on laitettukuival kelil eikä kukkaa ol kokeillu sitä märkänä. Jallu tuumas ett täytyy puhuuenon kans eri päällysmateriaaleist. Sen lisäks tuli puhuttuu aika paljo luiskistyleensä. Jallu tykkäs, ett se oli hyvä jouluaiheki. Ku jouluun kuuluu hyvä tahto<strong>ja</strong> sitä oli käytetty ku luiskii oli tehty. Mutt tahdon lisäks tarvittais myäs tiatoo<strong>ja</strong> talonpoikaisjärkee.EKI26


JoulutervehdyksiäRauhallista <strong>ja</strong> lämminhenkistä joulua sekä hyvää uutta vuotta kaikilleyhdistyksen jäsenille <strong>ja</strong> lehden lukijoille!Leila <strong>ja</strong> MarttiLämmin kiitos kuluneesta vuodesta Annalle, Sadulle, Sampolle, johtokunnalle<strong>ja</strong> toimikunnille. Kaikille teille hyvää joulua <strong>ja</strong> onnellista uuttavuotta!Leila HäkkinenJohtokunta toivottaa kaikille hyvää joulua <strong>ja</strong> tarmokasta ensi vuotta!Hyvää joulua <strong>ja</strong> onnellista uutta vuotta yhdistyksen väelle!Toimiston väki”Voi, jos jostain saada voisin suuren puurokauhanSillä antaa tahotoisin mää maailmalle rauhan.”Rauhallista <strong>Joulua</strong> Toivottaa Tiedotustoimikunta<strong>Iloista</strong> <strong>ja</strong> riemukasta joulua teille lomakotimme käyttäjille <strong>ja</strong>talkoolaisile. Hyvää uutta vuotta!LomakotitoimikuntaJoulu on kerran vuodessa, joten hauskaa <strong>ja</strong> iloista joulua teillekaikille sekä hyvää uutta vuotta!Raimo <strong>ja</strong> PasiRatkiriemukasta joulua kaikille toivottaaVeko27


Onnittelut syyskokouksessa valitulleuudelle hallitukselle!Puheenjohta<strong>ja</strong>Varapuheenjohta<strong>ja</strong>Hallituksen jäsenetLeila HäkkinenSatu JärviöJouko AndJorma HakanenHilkka HuotariHeidi HuttunenKai HyvärinenRaimo IlmanenMartti KankareJukka Kumpuvuori

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!