16.07.2015 Views

Jäsenlehti 1/2008 - Turun Seudun Invalidit ry.

Jäsenlehti 1/2008 - Turun Seudun Invalidit ry.

Jäsenlehti 1/2008 - Turun Seudun Invalidit ry.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TI-TURINAJäsenlehti 1/<strong>2008</strong>


TURUN SEUDUNINVALIDIT RYInvalidiliitto <strong>ry</strong>:njäsenyhdistysTOIMISTOAsesepänkatu 120810 TURKUpuh. (02) 2356 439telefax (02) 2356 211toiminnanjohtaja(02) 2356 224toimisto@turunseuduninvalidit.fiwww.turunseuduninvalidit.fiAukioloajat:ma - to 9.00 – 14.00perjantaisin suljettuToimistossa palveleeAnna Lingenfelter,toimistosihteeriSatu JärviöSampo Juntti,toiminnanjohtajaPANKKITILI:TOP 571097-259915Tue työtämme!KOIVUKANKARE:Asuntolan varauksetVesa Virtanen040-8256 922Ravintolan varauksetTuire Ylitalo0400-868 831TOIMISTOTIEDOTTAA:Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous maanantaina31.3.<strong>2008</strong> klo 18 <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong><strong>ry</strong>:n toimitilassa, Asesepänkatu 1. Tervetuloa päättämäänyhteisistä asioista!Invalidiliiton 5 vuorokauden tuetut täysihoitolomatovat haettavissa. Hakemuskaavakkeita saa yhdistyksentoimistosta tai suoraan Invalidiliitosta KaijaHeikkilältä (09) 613191. Hakemuksen tulee olla perillämaaliskuun loppuun mennessä InvalidiliitossaMannerheimintie 107, 00280 Helsinki. Vietä rentouttavaloma!Invalidiliiton osoite on muuttunut! Uusi osoiteon Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki. Invalidiliitonpuhelinvaihde on edelleen (09) 613 191.Haluatko tukea Henkilökohtainen avustaja –järjestelmää?Saat lisää tietoa osoitteesta www.itsenäisyysvammaisille.fi.Allekirjoita samassa osoitteessavetoomus päättäjille!Myytävänä toimistolla: yhdistyksen historiikkeja 10EUR kappale, t-paitoja (15 EUR) ja Invalidiliiton kevätpinssejä.Ostamalla näitä tuet yhdistyksemmetoimintaa!Haluatko vuokrata asuntovaunupaikan LomakotiKoivukankareelta? Pyydä toimistolta hakemus javietä kesä ihanassa Kuusistossa!Mökki- ja asuntovaunupaikkojen vuokraajat:Ensimmäinen osa vuokrasta on maksettava 31.3.mennessä ja toinen osa (sisältää ruokaliput)31.5.<strong>2008</strong> mennessä. Vuokraan lisätään 17 euronjätemaksu. Toimisto hoitaa laskutuksen postitse. Käteisellätoimistoon maksaminen ei ole mahdollista.Koivukankareen talven varauksia ottaa vastaan VesaVirtanen puh. 040-8256 922.Jäsenyysyhdistyksessäkannattaa!Osoitteenmuutoksen tekemällä varmistat jäsenlehdenperille tulon!Muistathan toimiston aukioloajat:ma - to 9.00. – 14.00.Perjantaisin toimisto on suljettu.2


TI-Turina34. vuosikertaOsoite:TI-turinaAsesepänkatu 120810 TurkuPUHEENJOHTAJANPALSTAPäätoimittajaLeila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeriSatu Järviöpuh. 050-465 1267satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiToimitusTiedotustoimikuntaToukokuussa ilmestyväänTI-Turinaan aineisto31.3.<strong>2008</strong> mennessä!TilaushinnatJäsenille jakannattajajäsenillejäsenetuna ilmainen.Muut kuin jäsenet: 11 euroaIlmoitusmyyntiOnni VilliruusuDevemic OyMarja-Leena KontioPainatusPainola, T. Nieminen OyKaarina <strong>2008</strong>Kansikuva:Anja RantanenKuinka ihminen voi olla näin laiska ja saamaton?Minulla olisi ollut aikaa olla mietintämyssypäässä ja kirjoittaa se paras kirjoitus tähänmennessä. Mitä vielä. Siirrän ja siirrän asiaa,koska aikaa muka vielä on. Mitään järkevää eitule mieleen.Liiton puheenjohtajapäivät ovat poikkeuksellisestivasta maaliskuun alussa, joten sieltäkäänei ole eväitä reppuun. Liiton toiminta on muuttanutuusiin tiloihin, joten kiirettä on Helsinginpäässäkin pitänyt. Liittomme saavutti myöstammikuun 16 päivä kunniakkaan iän 70 vuotta.Eri paikkakunnilla järjestetään yhdistyksienväelle jonkinlaista juhlaa. Sitä jäämme nytmielenkiinnolla odottamaan. Meidän alueenkonsertti on joskus syksyllä.Meille on liittynyt hyvä määrä uusia jäseniä.Mistä tavoitamme heidät, että tietäisimme,mitä odotatte yhdistykseltä? Ottakaa rohkeastiyhteyttä toiveista ja siitä, oletteko valmiitajärjestämään meille kaikille jotain uutta toimintaa.Haluaisimme uudistua, mutta samallapitää hyväksi koetut toiminnat mukana. Kaipaammeideoita, tekijöitä sekä jäseniä osallistumaaneri tapahtumiin. Yhdistyksemme eläävoimakkaasti kesäisin lomakodin ansiosta.3


Siellä on tapahtumaa ja toimintaamonenlaista. Sitä tarvittaisiin myöstoimiston tiloihin. Toivomme löytävämmeesim. lasten ja nuorten vetäjää.Olisi mukava, jos lapsiperheetlöytäisivät toisensa yhteisen tekemisenpuitteissa. Jään odottamaanyhteydenottoja, samoin toimistoniloinen väki.Toivon myös yhdistyksen jäsententulevan joukolla mukaan seurakunnanvammaistyön järjestämiin tilaisuuksiin.Keväällä on Sinapin leirikeskuksessa3 päivän leiri. Leiri onjärjestetty kaikille vammaisjärjestöjenjäsenille. Paikka on erittäinkaunis, meren rannalla ja tarjollaon hyvää ruokaa, ohjelmaa ja seuraa.Ohjelmaan ei ole pakko osallistua.Voi aivan vapaasti vaikka vainnauttia joutenolosta. Seurakuntienvammaistyö täyttää tänä vuonna 30vuotta. Oma yhdistyksemme on ollutmukana 25 vuotta.En voi oikein toivottaa hyvää talvea,koska on melkein syksy sään puolesta.Kaikesta huolimatta, hyväätalvea ja mukavaa kesän odotusta.Puheenjohtaja Leila HäkkinenEsteetöntoimitaloInvalidiliitolle valmistui vuoden<strong>2008</strong> alussa Helsingin Ruskeasuolleesteetön toimitalo. Hankkeen tavoitteenaoli kehittää suomalaistatoimistokulttuuria siten, että rakennetuttilat tukevat paremmin vammaistentoimimista työyhteisössä.Samalla luotiin sellainen malli työympäristöstä,joka soveltuu yleisestitoimistosuunnittelun referenssiksija joka samalla poistaa vammaistentyöllistymisen esteitä. Esteetön toimitalopalvelee niin liikunta-, näköjakuulovammaisia, lyhytkasvuisiakuin vammattomia työntekijöitä javierailijoita.Suunnittelun teemat• Esteetön liikkuminenTyöympäristöön siirtyminen4


kaupunkiympäristöstä on esteetöntäja toimitilat tukevatesteetöntä liikkumista toimintaympäristöstätoiseen. Useintarvittavat toiminnot ovat helpostisaavutettavissa.• OrientoituvuusToimintaympäristö on selkeähahmottaa ja toimintojen sijaintion helposti tunnistettavissa.• Esteetön kommunikaatioToimitilat tukevat esteetöntäkommunikointia työympäristössä.• Työympäristön hallintaTilojen käyttäjät hallitsevattiloja, tilapalveluita ja käyttäjäpalveluita.Työpiste ottaahuomioon vammaisen käyttäjänergonomiset vaatimukset,ja toimintaympäristö voidaanjoustavasti säätää vastaamaanyksilön erityistarpeita. Tähänjoustavuuteen uhratut varatovat kohdennettavissa paikallisesti.• YleispätevyysToimistorakennusta ei koetaerityisesti vammaisille suunnitelluksi.Tilasuunnittelu tuottaamiellyttävän työskentelyympäristön.Toimintaympäristöon joustava toiminnan tulevillemuutoksille ja se voidaantarvittaessa lohkottaa useallekäyttäjälle.• Turvallisuus• TaloudellisuusTuotetut tilat ovat kilpailukykyisiävuokramarkkinoilla. Tässähankkeessa luodut ratkaisutovat mallina lähitulevaisuudenkaikille toimistorakennuksille.Yksilön erityistarpeet voidaanratkaista paikallisesti siten, etteivätinvestoinnit laajene kattamaankoko työskentely-ympäristöä.Vammaisille henkilöillesoveltuvat työympäristöratkaisutovat käyttökelpoisia myöskaikille muille. Esteettömäksirakennetussa toimitalossa onkaikkien hyvä työskennellä.EsteettömyysYmpäristö tai yksittäinen rakennuson esteetön silloin, kun se on kaikkienkäyttäjien kannalta toimiva, turvallinenja miellyttävä käyttää.Lähde:www.invalidiliitto.fi/portal/fi/mediapalvelu/esteetontoimitalowww.aurinkoinen.fi5


Mitä yhdistyksen toimistossa tehdäänSatu Järviö• ohjaus ja neuvonta: vammaispalveluunliittyvät hakemukset, asuminen, apuvälineet,kuntoutus, autoveroasiat, valitukset• jäsenlehden toimittaminen: materiaalinkokoaminen, vastaanottaminen• liikunta-asioista tiedottamienTurku-Pori alue: aluetyöstä, -tapahtumista,ja -koulutuksesta tiedottaminen• toiminta-, avustushakemuksetAnna ja Satu• yhdistyksestä ja sen toiminnasta kertominen• kokoustilan vuokraus• Invalidiliiton palveluista tiedottaminen• matkojen, retkien & tapahtumien ilmoittautumistenvastaanottaminenAnna Lingenfelter• jäsenasiat: varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet,jäsenrekisterin ylläpito,osoitteenmuutokset ja muut jäsenrekisterimuutokset,info Liittoon, jäsen- ja kannattajajäsenlaskut,uusien jäsenien infopakettija muu yhteydenpito• Koivukankareen mökki- ja asuntovaunupaikkavuokra-asiat:info, vuokrarekisterinylläpito, vuokran- ja sähkön laskutus jaseuranta• nettisivujen päivittäminen ja ylläpito• toimiston maksuliikenne: laskutus ja maksuseuranta,laskujen maksu, kilometri- jakulukorvaukset, palkanmaksu• yhdistyksen ja Invalidiliiton listakeräykset• tiedotus: yhteydenpito eri yhteistyötahoihin,ilmoitukset eri julkaisuihin yhdistyksenajankohtaisesta toiminnasta, lehdistötiedotteet, kirjallisen materiaalintuottaminen, jäsenlehden tekeminen ja painovalmiiseen kuntoon saattaminenja muu viestintä myös yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa• Invalidiliiton pinssien, arpojen ja joulukorttien tilaukset ym.• avustushakemukset• vuokrasaatavien valvonta• yhteistyö tilitoimiston kanssa6


Sampo Juntti• toiminnanjohtajana vastata yhdistyksentoiminnasta mm. julkishallinnolleja johtokunnalle• toimiston työskentelyolosuhteistahuolehtiminen• johtokunnan sihteerin tehtävät• talouden seuranta ja seurantamateriaalintuottaminen• laskujen hyväksyminen• yhteydenpito tilitoimistoon ja tarvittaessatilintarkastajiin ja verottajaan• asuntojen vuokrauksen järjestäminen• varainhankinnan ohjaus ja valvontasekä niihin liittyvien sopimusten jatarkistuslaskelmien tekeminen• Koivukankareen kiinteistön liittyvienyhteistyösuhteiden järjestäminen javalvonta sekä osallistuminen aluetta koskeviin hankkeisiin• osallistuminen yhteistyöhankkeisiin ja projekteihin• <strong>Turun</strong> Invalidien Asunnot Oy:n asiatPL 33, 21101 Naantali, Maariankatu 2, puh. 02-436 29007


Happy House -monitoimikeskusUrsininkatu 11, 20100 Turkupuh. (02) 2518 421 fax (02) 2518 625happy.house@tvj.fiAvoinna:ma ja ke 12-16, ti ja to 10-16, pe 10-14Viikon teemapäivät:Maanantaina musiikki (levyraateja, tietokilpailuja, laulua, jne.)Tiistaina pelejäKeskiviikkona kädentaidot (materiaalimaksu 0,50€)Keskiviikkoisin myös tuolijumppa ja kuntoutus<strong>ry</strong>hmä klo 11-12. Ohjaajana TerhiPatrikainen. Kausimaksu 25€, kertamaksu 3€.Torstaina jumppa (klo 14)Pe vaihteleva ohjelma, rentoutus joka kuun 1. pe klo 14-14.30, kirjallisuuspiirikuun 2. pe klo 13-15Ohjelmatuokioihin osallistuminen on vapaaehtoista.Päivittäin Happy Housessa voi lukea päivänlehden ja kirjastomme opuksia(myös lainausmahdollisuus), käyttää tietokonetta ja nettiä sekä nauttia edullisenkahviomme tarjonnasta.Lisäksi Happy Housessa järjestetään säännöllisesti kokki- ja ATK-kursseja.Happy Housen tiloja voi myös vuokrata omaan yksityiskäyttöön tai yhdistyksentilaisuuksiin.Jos maalaat, piirrät, askartelet, teet käsitöitä, ... ja haluat muidenkin näkevänaikaansaannoksiasi, voit pitää Happy Housessa oman taidenäyttelyn. Ota yhteyttä(p. 2518 421).Lisää tietoa TVJ <strong>ry</strong>:n kotisivuilta www.tvj.fi.NORMAALIN PÄIVÄTOIMINNAN LISÄKSI KEVÄÄLLÄ <strong>2008</strong>Tuolijumppa ja kuntoutus<strong>ry</strong>hmä ( Ryhmää vetää Terhi Patrikainen )- Kaikille avoin kuntovoimistelu alkaa ke 16.1. klo 11-12.Kokoontumiskertoja on 18.- Kevään kausimaksu on 25€ ja kertamaksu 3€(12.3. jälkeen puolikausimaksu on 12.50€)ATK-KurssitKurssia vetää Pirjo Laulajainen. Kurssin hinta, 40€, sisältää materiaalin ja ohjauksen.- 3. Kurssi 7.4. – 8.5. ma ja to klo 13.30-16.15 (ilmoittautuminen25.3.<strong>2008</strong> alkaen)8


KokkikurssitKurssia vetää Katariina Ottosson. Kurssin hinta, 8€, sisältää materiaalin ja ohjauksen.- 3 Kurssi pe 18.4. ja pe 25.4. klo 14-16 (ilmoittautuminen 31.3. – 16.4.<strong>2008</strong>)IlmaisutaidonkurssiPieniä harjoituksia Eveliina Suutarisen johdolla. Hinta, 10€, sis. materiaalin jaohjauksen.- Tiistaisin 1.4., 8.4., 15.4. ja 22.4.<strong>2008</strong> klo 18-20. Happy Housessa- Ilmoittautuminen 3.3.- 28.3.Neuleharppu: Tule kokeilemaan neuleharpulla neulomista. Happy Housessa on9 neuleharppua, joita saa käyttää. Neuleharput jaetaan aina sitä mukaan kunniitä vapautuu. Työtä voi tehdä halutessaan vaikka joka päivä, mutta uusia opastetaanaina keskiviikkoisin klo 13-15.30. Jos haluat jotain tiettyä lankaa, voit ostaasellaisen itse. Happy Housesta saa sekalaisia lankoja materiaalimaksulla.Kotimyyntimarkkinat torstaina 10.4.<strong>2008</strong>Avoimet ovet ja kesäkauden avajaiset keskiviikkona 21.5.<strong>2008</strong>Perjantain erikoisohjelmat:- Happy Housen Kirjallisuuspiiri jatkuu joka kuun toisena perjantaina alkaen11.1.- Kerran kuussa on pieni rentoutushetki klo 14-14.30. Helmikuussa tapaamme1.2.Poikkeukselliset aukioloajat:- ke 30.4. Happy House suljetaan klo 15- to 1.5. –pe 2.5. Happy House on suljettu.InfoK<strong>ry</strong>kä:Lehti ilmestyy viikolla 16 ( aineistonjättöpäivä = DL 28.3. ), viikolla 35 ( DL8.8. ) ja viikolla 45 ( DL 17.10. )Happy House pidättää oikeuden muutoksiin.9


LIIKKEELLE – SE KANNATTAA!Kun joku liikuntamuoto kiinnostaa, mene katsomaan harjoituspaikalletai soita lajin vetäjälle tai toimistoon, niin pääset mukavastialkuun. Joissakin liikuntamuodoissa on kesätaukoja. Asian saatvarmistettua soittamalla toimistoon.Kunto kasvaa, poltat rasvaa, etkä anna vatsan kasvaa!Uintivuoro Laukkavuoren uimahallissa, Västäräkinpolku1 keskiviikkoisin klo 18-20. Mukana uintiavustaja.Uintimaksu on 3 euroa/kerta. Laskut lähetetään uimareillekahdesti vuodessa, syksyn kaudesta joulukuussa jakesän kaudesta ennen kesätaukoa.Pöytätennis maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18-20 Invalidiliiton<strong>Turun</strong> Asumispalveluyksikössä, Hippoksentie 29. YhteyshenkilöJukka Kumpuvuori, puh. 050-5520 024.Pyörätuolirugby keskiviikkoisin klo 17.30-19.00 Hannunniitunkoululla Virmuntie 3. Yhteyshenkilö Juha Salminen, puh.040-7063 793.Pyörätuolikoripallo Peltolan Ammattikoululla maanantaisin klo 20–22.Yhteyshenkilö Jonne Laurila, puh. 0400-655 159.Istumalentopallo Sirkkalan koululla Sirkkalankatu 20, torstaisin klo20 - 21.30. Yhteyshenkilö Raimo Lehtonen, puh. 040–766 7754.Ilma-aseammunta Kupittaan Urheiluhallilla, Paavo Nurmentie 1tiistaisin ja torstaisin klo 10- 13. Käytettävissä yhdistyksen ilmakivääri,jonka saa lainaksi hallin valvojalta.Keilailu maanantaisin klo 14–15 ja torstaisin klo13–14 Kupittaan keilahallissa, Kupittaankuja 1. Vuorommevoivat toisinaan olla kilpailukäytössä. Varmistu asiastasoittamalla hallille, puh. 2331 335.Joogaajat! Hetta Häy<strong>ry</strong>sen johdolla jatketaan sovellettua joogaakeväällä 27.3. asti Ruusukorttelissa, Puistokatu 11 klo 12-14. 3euroa/kerta.10


SAAVUTETTAVUUTTA LIIKUNTAPALVELUIHIN!Saattajakortilla avustaja maksuttomasti mukaan liikkumaanPitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikuntapalvelujen saavutettavuutta halutaan helpottaa.Tätä varten ollaan ideoitu saattajakortti, jota näyttämällä avustajaa tarvitsevasaa maksutta ottaa mukaan yhden saattajan <strong>Turun</strong> kaupungin liikuntapaikoille.Saattajakortti on selkeä parannus varsinkin niille, joiden vamma ei näy ulospäin jajoiden avustajan tarve ei siten ole kassalle suoraan nähtävissä.Miten korttia anotaan?Kortin haltijan pitää olla turkulainen. Korttia hakevan tulee todistaa avustajan tarveesittämällä kuntoutussuunnitelma. Mikäli sellaista ei ole, tarvitaan lääkärin tai fysioterapeutinlausunto avustajan tarpeesta. Lääkäri tai fysioterapeutti täyttää lausunnonsaattajakortin anomislomakkeelle, jota saa liikuntapalvelukeskuksesta sekä internetistä:www.turku.fi/liikuntaNäkövammaiset, joilla ei ole jatkuvaa kuntoutuksen tarvetta ja siten jatkuvaa tarvettakäydä lääkärillä tai fysioterapiassa, saavat kortin myös näyttämällä Varsinais-SuomenNäkövammaiset <strong>ry</strong>:stä saatavaa näkövammakorttia. Tällä tuodaan tasapuolisuuttasiten, ettei kortin hakijan tarvitse maksaa lääkärin tai fysioterapeutin kulujavain saadakseen todistuksen avustajan tarpeesta.Kortti on voimassa kolme vuotta.Korttiin tarvitaan avustajaa tarvitsevan passikuva.Lisätietoja kortista ja sen hankkimisesta: Erityisliikunnan liikuntapalveluvastaavap. 2623 222 tai 050-5546 222, s-posti: eija.hiitti@turku.fi11


CURLINGSIRKKALAN KOULU (Sirkkalankatu 20)Maanantaisin klo 18-19.30 Vkot 2-18Suunnattu pitkäaikaissairaille aikuisille.Maksuton, itseohjautuva vuoro.Paikalla Avustajakeskuksen avustaja.Tiedustelut:Erityisliikunnan liikuntapalveluvastaava(työikäiset&ikääntyneet)p. 2623 222, 050-5546 222eija.hiitti@turku.fiAuktorisoitu tilitoimistoTILI-RINGVALL OYPuh. 02-279 5500Aurakatu 12 a, Turku12


Jouko Montén20.5.1946 - 3.2.<strong>2008</strong>Pitkäaikainen vaikuttajaJouko Monten onpoissa. Hän kuului niihinsuurten ikäluokkienaktiiveihin, joiden jälkinäkyy yhdistyselämässäja monessa muussa.Jouko tunnettiin erityisestinuorten sekä vaikeavammaistentoiminnassa. Hän oli pitkään puheenjohtajanayhdistyksemme Vaikeavammaisten jaoston puitteissa vuonna1973 perustetussa Nuorten jaostossa. Toiminta rahoitettiinmm. tanssi-illoilla 70-luvulta 2000-luvulle asti. Tilaisuuksissasoitti aina elävä orkesteri. 80-luvulla Jouko oli yksi Koivukankareellajärjestettyjen Terva-leirien puuhamiehistä. Nämä leiritoli tarkoitettu vaikeavammaisille ja terveille nuorille. Avustajiahaettiin lehti-ilmoituksilla. Palaute oli hyvää. Jouko oli ahkerakirjoittaja. Hän toimitti mm. tämän lehden NuorTurina –sivuja.Hänen kannanottojaan saimme lukea muidenkin lehtien palstoilta.Joukon sydämessä keskeinen paikka oli perheellä. Oli ilo seurataperheen kasvua ja vaiheita. Näki, että he uskoivat vaikeuksienolevan voittamista varten. Jouko käytti kokemustaankonserttien järjestämisessä mm. kerätäkseen varoja oman japoikansa sairauden tutkimuksen tukemiseen.Montenit löysivät hyvän kodin Ruusukorttelista. Siellä Joukovaikutti yhteisiin asioihin mm. asukasyhdistyksen kautta viimepäiviinsä saakka.Omalla rohkealla elämällään Jouko kuului niihin, jotka ovatmuuttaneet asennemaailmaa.Joukoa suremaan jäivät perheen lisäksi laaja ystävien ja tuttavienjoukko.Ritva Lehtiö ja Eki Linkoranta13


Teksti Satu Järviö ja Liisa LeppäkorpiAlueellinen tietoisku InvalidiliitonTurku-Pori Johto<strong>ry</strong>hmältäHelmikuinen aurinko paistaa tätä kirjoittaessani.Alueellinen työ on pyörähtänytkäyntiin Invalidiliiton uudenkaksivuotisen teeman ” Kiinni Elämässä”alla. Puhumme edelleen kuntalaisellekuuluvista palveluista, jotta arkikaikilla sujuisi mahdollistaen tasa-arvoisenosallistumisen. Henkilökohtainenavustaja -järjestelmän kehittämisenrahoitus tulee saada vuoden 2009valtion budjettikehyksen raamien sisäpuolelle– vihdoinkin.Olemme jo johto<strong>ry</strong>hmänä kokoontuneethelmikuun alussa hyväksymääntoimintakertomuksen ja talousselvityksenvuodelta 2007. Alueellisiltanettisivuilta www.turkupori.fi löydätuusinta tietoa alueen toiminnasta,koulutuksista ja tapahtumista. Yhdistykseesilähetetään myös perinteistäkirjepostia samoista asioista. Voitmyös aina toiminnasta kiinnostuessasisoittaa alueen sihteerille Satu JärviölleTurkuun tai aktiivisille puheenjohtajilleJukka Teriölle Saloon ja LiisaLeppäkorvelle Harjavaltaan.Huittislaiset kokosivat helmikuunalussa <strong>ry</strong>pästapahtumaan läheistenyhdistysten jäseniä liikkumaan yhdessä.Istumatanssi soveltuu kaikilleja virkistää mieltä ja kehoa. Raisiolaisetjärjestivät helmikuun lopussa yhdistyksensäperinteisen koulutus- javirkistysseminaarin laivalla. Mukaankutsuttiin myös tällöin jäseniä lähiyhdistyksistä.Molemmat tilaisuudetosoittavat, että yhdistysten yhteistoimintaon tarpeen ja sen kehittämistätulee jatkaa. Ottakaamme kuntienParas - hankkeesta yhdistyksissäkäyttöön sen ”Paras Ajatus”- YhdessäOlemme Enemmän!Kolmen alueen johto<strong>ry</strong>hmät Häme-Keski-Suomi, Turku-Pori ja Pohojalaasetkokoontuvat huhtikuussa yhteistapaamiseen,jossa pohdinnan aiheenaon ainakin Paras- hankkeen nykytilaja vaikutukset. Kuntien yhdistymisetkuin myös muut kuntien välisen yhteistyönmuutokset heijastuvat myösyhdistystoimintaan. Miten esim. vammaisneuvostot?On kuntia, jotka ovatyhdistymisen myötä irtisanoneet vammaisneuvostojenyhteistyösopimuksetja esittäneet niiden valitsemistavapaaehtoispohjalle. Lakihan sanoo,että kunnat voivat perustaa.. ja tätäehdollista laintulkintaa käytetään hyväksi– onko se oikein?Huittisten kulttuuripainotteinen HyvänOlon päivä elokuussa viime vuonnakokosi Länsi-Suomen Opistolle yli 130osallistujaa. Turku on saanut järjestettäväkseenkaksipäiväisen tapahtumanyhdistyksen Lomakoti Koivukankareella20 - 21.9.<strong>2008</strong>. Puhujiksiovat varmistuneet ainakin Invalidiliitonaluetyönsuunnittelija Aila Peräjokija Åbo Akademin dosentti Vappu Viemerö.Meitä liikuttamaan tulee <strong>Turun</strong>Reumayhdistyksen toiminnanjohtajaSatu Gustafsson. Vammaisten IhmisoikeuskeskuksestaVIKE:stä Olemmepyytäneet puhujaksi lakimies Juha-Pekka Konttista. Pidämme toisiammeKiinni Elämässä ja puhumme ihmisoikeuksista.Tarkempaa tietoailmoittautumisista tulee yhdistyksiinloppukeväällä. Alueellinen toiminta onsinua lähellä tule siis mukaan.14


Lomakodin kesätapahtumia <strong>2008</strong>Tervetuloa Lomakodille nauttimaan kesästä!Tässä kurkistus kesän tapahtumiin.Kevättalkoot lauantaina 3.5. klo 9.00Kesäkauden avajaisia juhlitaan sunnuntaina 25.5. klo 13(Tervetuloa tutustumaan invabussiin jo klo 11.30-13)Leikkimielistä bingoa• Lomakotitoimikunnan bingo (karaoke sen jälkeen) la 7.6. klo 19.30• Naistoimikunnan bingo la 5.7. klo 19.30• Tiedotustoimikunnan bingo la 12.7. klo 19.30• Tiedotustoimikunnan bingo la 9.8. klo 19.30• Matkailutoimikunnan bingo la 23.8 klo 19.30Juhannusjuhlat pe 20.6. klo 18.Aloitetaan saappaanheitolla klo 17.Urheilu- ja pelipäivä sunnuntaina 13.7. klo 13.Aloitetaan boccia-turnauksella!Hattujuhlat perjantaina 1.8. klo 19Päiväbingo sunnuntaina 17.8. klo 14Kesäkauden päättäjäiset lauantaina 30.8. klo 19Lomakodin syystalkoot lauantaina 27.9. klo 9 -Tervetuloa mukaan!15


TERVETULOALOMAKOTI KOIVUKANKAREELLE!KESÄN HINNASTO <strong>2008</strong>AsuntovaunupaikatJäsenet 1 vrk 9 euroa1 viikko 33 euroavuosipaikka (sis.30 ruokalippua) 433 euroaSisa<strong>ry</strong>hdistys 1 vrk 10 euroa1 viikko 38 euroaVieraat 1 vrk 16 euroaViikoittaiset saunavuorot KoivukankareellaKeskiviikkoLauantaiNaiset 17 -19 14 - 16Miehet 19 - 20.30 16 - 19Saunavuoro 1 euro/henkilöTilaussaunatMökkiläiset, jäsenet ja heidän vieraatMuutAsuntolan sauna <strong>ry</strong>hmille12 euroa/tunti25 euroa/tunti12 euroa/tunti2 euro/hlö ke, laKota metsän reunalla (1-20 henkilöä)Viihtyisä telttakota15 euroa/tunti16


Yöpyminen asuntolahuoneessa (hlö/vrk)Jäsenetkuukausikaksi (2) viikkoa18 euroa/ensimm. yö,seuraavat 15 euroa370 euroa195 euroa3 – 10 vuotiaat 12 euroaalle 3-vuotiaatmaksuttayhden hengen huone, lisämaksu5 euroa/vrkPesukone1 euro/koneellinenHuoneet luovutetaan asiakkaalle saapumispäivänä klo 14.00.Huoneiden luovutus lähtöpäivänä klo 12.00. Liinavaatteet ja ALV sisältyväthintaan.Kysy <strong>ry</strong>hmähintaa lomakeskuksesta! Vesa Virtanen, puh. 040-825 6922Ravintola Kuusisto ma-to klo 9-19pe klo 9-19->la klo 9-19->su klo 9-19Avoinna tarvittaessa pidempään!Jäsenten ruokailuhinnat: aamiainen klo 09.00 - 10.00 5,00 euroa lounas noutopöydästä klo 11.00 – 15.00 6,80 euroaVieraiden ruokailuhinnat: lounaspöytä (ma-pe) lounaspöytä (la-su)7,00 euroa12,00 euroaRavintolan aukioloaikana myös listaruokia sekä a-oikeudet4 – 10 -vuotiaat puoleen hintaanalle 4-vuotiaatilmaiseksiErityisruokavalioista, ym. toiveista soita Tuire Ylitalolle,puh. 0400-868 831Jäsenkorttia näyttämällä sopimushintaan.Jäsenkortti on henkilökohtainen.17


Teksti: Hilkka HuotariVammaistaiteilijat Virosta!Saimme yhdistyksemme vieraiksi Virosta kolmen taiteilijan työt.Ne ovat nähtävissä toimistolla vielä kevääseen saakka. Avajaisiavietettiin sunnuntaina 2.12.07. Paikalla oli runsas taiteen ystävienjoukko. Avajaisissa puhui Kylli Reinup. Yhdistyksen puolesta puhuipuheenjohtaja Leila Häkkinen. Hän ojensi tervehdyskukkaset Kyllilleja kiitti yhteistyöstä Viron Invalidiyhdistystä. Olimmehan vierailullaTallinnassa syksyllä 2007 näyttelyn merkeissä. Näyttely oliyhteisnäyttely Kynnyksen maalareiden kanssa.Virolaisten taiteilijoiden näyttelyn avajaisissa oli mukava ja iloinentunnelma. Juttu riitti ja tasainen puheensorina täytti toimiston.Taiteilijat ovat Liina Visnapuu, Elisa Koor ja Alvar Vaas.LiinaHän on käyttänyt pyörätuolia lapsuudestasaakka myopatian takia.Hän itse kertoo esittelyssään, ettämikään inhimillinen ei ole hänellevierasta, vaan hän elää ja etsiionneaan. Hänen työvälineensä ontietokoneen Paint-ohjelma. Hänenkuviensa kautta voimme tutustuahänen sieluunsa. Hänen työnsä ovathyvin värikkäitä. Pidän itse erityisestipuusta, jonka runkoon kätkeytyynainen. Ihmeellinen puu, minä näinensin ainoastaan tämän naisen, kunmieheni näki ainoastaan puun. Taideon ihmeellistä, se tulee valmiiksi18


omassa muodossaan vasta katselijansilmissä.ElisaHän on kotoisin Saarenmaalta Kuresaaresta.Hän työskentelee öljyväreillä.Vuonna 2003 hän oliöljyvärimaalauskurssilla. Hän onkurssilla nyt jo neljättä vuotta. Öljyvärimaalauksessatarvitaan tietoatekotavoista ja tarvittavista aineistaja välineistä. Tekniikat monimuotoisuudessaanovat vielä oma lukunsa.Häntä kiinnostaa myös valokuvaaminen.Hänen maalauksissaan onjotakin valokuvaukselle ominaista.Hän itse kertoo maalaavansa tauluja,jotka välittävät positiivista tunnelmaa.Värit ovat iloisia ja kirkkaita.Hän toivoo tunnelmiensa välittyvänmyös meille.AlvarHän on vasta kahdeksantoistavuotiasnuorimies. Hän asuu Piigaste kylässäPolvan kunnassa Etelä-Eestissälähellä Latvian rajaa. Hän opiskeleeTartossa Emajoen koulussa. Hänenopettajansa Marju Kreis oli ehdottanuthänelle, että hän voisi liimatakuvia reikäkorttien kirjanmerkeistä.Taiteilija on kiintynyt omaan tekniikkaansaja se miellyttää häntäja varmasti myös katselijaa. Hänentyönsä eivät ole myytävänä. Naistentyöt ovat erikseen sopimalla ehkäostettavissaAlvar on saanut valmistettua 16 tauluatähän mennessä. Ne ovat kaikkirunsaasti vieneet aikaa. Hän ei myytöitään, mutta on muutamia lahjoittanuteteenpäin. Alvar tanssii pyörätuoli-rivitanssi<strong>ry</strong>hmässäsiskonsakanssa.Tervetuloa tutustumaan värikkääseenvirolaistaiteen näyttelyyn toimistolle!19


Teksti: Vappu ViemeröV eraskynäIhmisen touhut ja toilaukset ovatusein yllättävän hämmentäviä. Monetiloiset ja tunnelatautuneet tilanteetsaattavat muodostua epämiellyttäviksikokemuksiksi. Vuodenvaihteen jälkeen minusta tuntui ihanaltaajatella, että on lähes 11 kuukauttaseuraavaan jouluun ja vuodenvaihtumiseen. Oli ikävää mennäkauppoihin, joissa jo kuukausi ennenjoulua soivat joululaulut. Ei tarvinnutolla kovinkaan pitkään tavaratalossakun jokin sävel/sanat tarttuivat päähänja soivat siellä lopun päivää jaosan yötäkin. Koin iloisen yllätyksenasioidessani nuorison suosimassavaatekaupassa. Siellä soi hevimusiikki.Lepoa korville tavaratalojenjoululaulujen jälkeen.Joulu on iloinen asia, miksi emmeosaa ottaa sitä rennosti. Miksi pitääpenkoa kaikki mahdolliset hyllyt, tiputellavaatteita tai hedelmiä lattialleja jättää ne siihen muitten siivottaviksi.Miksi töniä muita tieltään jaäyskiä muille, joilla myös on oikeusseistä jonossa ja odottaa vuoroaan.Tavaratalon kassajonossa seisominenalkaa muistuttaa istumista autossaliikenneruuhkassa. Sieltäkin löytyvätetuilijat, äänimerkin käyttäjät jamuista piittaamattomat ihmiset.Epämiellyttävintä on nähdä asiakkaidenvarastavan. Poikajoukko kulkeerehvakkaasti kaupan läpi, pisteleetavaroita taskuihinsa ja maksaakassalla vain osan. He eivät edes välitä,jos joku sattuu näkemään. Kyseoli karkeista ja pienistä esineistä.Erään kerran edelläni kassajonossaoli pariskunta pienen vauvan kanssa.Vauva makasi ostoskär<strong>ry</strong>jen vauvakorissa.Alimmaisena ostoskär<strong>ry</strong>issäoli koko kär<strong>ry</strong>n tila täytettynä vieriviereenlastatuilla olutpulloilla. Niidenpäälle oli heitetty huolimattomastivauvan viltti ja vaippapakkaus,joiden päällä olivat muut ostoksetmm. kahdentoista pullon olutpakkaus.Myyjä otti hinnan liukuhihnalleladotuista, viltin päällä olleista ostoksistamutta ei nähnyt sen alla oleviaolutpulloja, joita oli monta kertaasen kahdentoista pullon pakkauksenverranKoiranomistajan juhlista uudenvuodenaatto on pahin mahdollinen.Minulla oli Lan lisäksi tyttäreni koiraaaton ilona. Molemmat pelkäävätpauketta, vapisevat kuin horkassaja läähättävät.. Olin ajatellut ulkoiluttaamolemmat ennen rakettienampumisen laillista aloittamista, kellokahdeksaatoista. No sehän ei tietenkäänonnistunut kun pikkupojatpaukuttelivat aamusta lähtien, isommistapuhumattakaan. Kun koiria eimillään konstilla saanut ulos asioilleen,paukkeen keskelle, sain siivotaniiden ”vahinkoja” useaan otteeseen.Minulla ei ole mitään paukkujaja ilotulitteita vastaan. mutta täytyyhänkoiraparoilla olla oikeus käydä20


asioillaan ulkona jopa uudenvuodenaattona. Koiria ei saa pitää vapaana,mm. siitä syystä, että jotkut ihmisetpelkäävät niitä. Ihmiset saavat pitäälähes millaista paukuttelua ja jyminäätahansa, vaikka useat koirat pelkäävätsitä.Olen alkanut kypsyä ajatukseen,että joululahjojen sijasta antaisinkinlahjat vasta uuden vuoden alussa.Silloin kaikki se tavara, joka joulunalla myytiin kalliiseen hintaan onalennusmyynnissä. Toki alennusmyynneissäkinon tungosta ja hysteerisiäja hermostuneita ihmisiä,mutta ei yhtä paljon kuin joulunalusostoksilla.Ja ostospaikat jakaantuvattasaisemmin eri liikkeiden kesken.Harva ostaa huonekaluja joululahjaksi,alennusmyynneistä kylläkin. Javuoden vaihtumista olisi paras viettääniin kaukana kaupungeista kuin mahdollista.Seudulla, jossa asuu järkeviäihmisiä, jotka eivät heitä rahaansakovan metelin saattamana savunataivaalle.NaantaliTullikatu 17puh. 435 3077Isännöitsijä- ja TilitoimistoViljo Suominen KyUudenmaankatu 19 B, 20700 Turkupuh. 02-231 1712S SEPIMA OYRST-teräksen tilauskonepajaNAANTALIWWW-SEPIMA.FI21


MINNE MENNÄTARJOLLA ASIAA, VIIHDETTÄ SEKÄ MATKOJA. TULE MUKAAN!Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous maanantaina 31.3.<strong>2008</strong> klo18 <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n kokoustilassa Asesepänkatu 1, 20810 Turku.Leikkimielistä bingoa yhdistyksen toimitilassa joka kuukauden viimeisenäsunnuntaina klo 13, eli 30.3., 27.4. ja 25.5.TAIDEPIIRI - tervetuloa maalaamaan torstaisin klo 13.00 -17.00. Lisäätietoa Hilkka Huotarilta 0500- 936 767.Vertaistukikursseja keväällä Happy Housessa: Koulutuksia järjestetään kaksija kumpikin käsittää kolme kokoontumista. Ensimmäinen kokoontuminen on’luentotyyppinen’, jossa käsitellään vertaistoiminnan yleisiä asioita. Toinen kokoontuminenon toiminnallinen päivä. Kolmas kokoontuminen on koulutuksenyhteenveto ja keskustelutilaisuus.2. koulutus: 2.4. klo 17-20, 6.4. klo 10-16 ja 7.4. klo 17-20.TVJ:n järjestämät vammaisjärjestöjen yhteiset pääsiäismyyjäiset 16.3. klo10-14 Ruusukorttelissa.Kokoustilassamme on esillä virolaisten vammaisten taiteilijoiden töitä. Tulekatsomaan ja vaikka ostamaankin taidetta kotiisi ma - to 9.00 – 14.00.Keskustelutilaisuus aiheesta ”Yhdistystalo Turkuun?” Happy Housessa 9.4. klo18 Ursininkatu 11.Lähde Wiking Linen Amorella laivalla risteilylle 14.4. klo 18.45. Olemme varanneetkolme 2-hengen invahyttiä sekä kaksi 2-hengen A-hyttiä ja neljä 2-hengenB-hyttiä. (A-hyteissä ikkuna). Hintaan 27 euroa/henkilö A-hytissä ja 24 euroa/henkilö B-hytissä. Hinta sisältää lipun, hyttipaikan, lounas klo 12.00 buffetpöydästä,kahvin sekä pullan sekä ohjelman. Takaisin Turussa ollaan 15.4. klo7.35. Ilmoittautumiset sitovasti toimistoon puh. 2356 439 ma-to 9.00-14.00,31.3. mennessä. Satamassa tulee olla tuntia ennen laivan lähtöä. Varaudu todistamaanhenkilöllisyytesi.Nuorille (15-29 v.) improvisaatioiltapäivä ja herkuttelua hyvän ruuan parissa:<strong>Turun</strong> Seitti-<strong>ry</strong>hmä järjestää lauantaina 10.5.<strong>2008</strong> improvisaatioiltapäivänja ravintolaillan Turussa. Paikkoina toimivat <strong>Turun</strong> seudun vammaisjärjestöjenHappy House sekä Ravintola Teini. Tapahtuman alustavat yhteistyöjärjestöt22


ovat ainakin Invalidiliitto, CP-liitto, Reumaliitto sekä Kynnys Ry. Iltapäivän vietämmeerilaisten improvisaatioharjoitusten parissa ja illalla nautimme hyvästäruoasta mitä parhaimmassa seurassa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tiia Suomiselta,tiia.suominen@gmail.comLähde kanssamme Samppalinnan Kesäteatteriin katsomaan musikaalikomediaaHääkeikka keskiviikkona 16.7.<strong>2008</strong> klo 15. Ilmoittaudu toimistolle 2.6.mennessä. Huom! Olemme varanneet myös pyörätuolipaikkoja.<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> järjestää Koivukankareella alueelliset koulutus- ja virkistyspäivät20.-21.9.<strong>2008</strong>. Jäsenemme ovat lämpimästi tervetulleita. Ilmoittautuminenja lisää tietoa toimistolta.Tervetuloa tutustumaan invabussiin 25.5. klo 11.30- 13.00 Lomakoti Koivukankareelleennen kesäkauden avajaisia. Esittelijänä yrittäjä Jari Mäki janettisivut löydät osoitteesta www.jumbolans.seIloista matkaa - nouse bussiinPysy ajan tasalla seuraamalla nettisivujamme osoitteessa www.turunseuduninvalidit.fi.Seurakunnan vammaistyö<strong>ry</strong>hmä:Kevätleiri 26.-28.5.<strong>2008</strong> Sinapissa. Mahdollisuus osallistua myös päiväaikaanilman majoittautumista. Ilmoittautuminen 25.4. mennessä aulaisännälle puh.261 7340. Voit olla mukana koko leirin ajan tai vaikkapa päivittäin. Leirin hinta49,20 e/hlö, leirin päivähinta 18,20 e/hlö.Kesäretki pe 6.6. Perniön Lehmirantaan.Lisää tietoa ja ilmoittautumiset Helvi Lähteenmäki, puh. 261 7244 tai aulaisäntäpuh. 261 7340NAANTALIN ULATAKSIPuh. 10041kun soitat matkapuhelimestanro on 02-1004123


Teksti: Aila Peräjoki,aluetyöntekijänneARVOSTA ITSEÄSI– ole mukana KIINNI ELÄMÄSSÄMuistamme, miten Veikko Lavin kynästäsyntyi aikanaan laulu ’Jokainenihminen on laulun arvoinen, jokainenelämä on tärkeä . . .” PyydänkinSinua hyvä lukija kysymään itseltäsitässä ja nyt, miten on arvostuksenasia omalla kohdallasi? Näetköoman elämäsi arvokkaana helmenäelämän ketjussa ja millaiseksi esim.oman elämäntehtäväsi koet? Kaikillameillä on sellainen, muodossa taitoisessa. Kiinni Elämässä - tavallatai toisella. Valtakunnan päättäjätja tutkailijat kun vielä ovat niinhuolissaan ihmisten syrjäytymisenlisääntymisestä – oletko sinä huolissasiomasta tilanteestasi, vai tuntuuko,että eväitä jaksamiseen vieläon. Entä sitten, jos tuntuu ettei ole?Mitä tehdä? Miten seurata omaa jamyös toisten jaksamista, ellei muuta,niin sivusilmällä.Luin hiljattain Jukka Kumpuvuorenkirjoitusta Kynnys-lehdessä ja siinähän peräänkuuluttaa vammaistenihmisten välittämistä omastaelämästään myös siten, miten arvokkaaksija toiminnan arvoiseksikoemme yhdessä vaikuttamisen.Järjestötoiminnassamme kun tuleeolla tilaa kaikenlaiselle osallistumiselleja kiinnostuksille, niin yhdessäololleja vertaistuelle kuin vaikuttamiselle;eikä vain puheissa, vaanmyös käytännössä. Kun tätä nytkysyt itseltäsi myös, niin pysähdypäoikein hetkeksi miettimään, mitävastaat? Kun seuraavan kerrankohtaatte toisianne turuilla ja toreilla,tehkää sama yhdessä eli pohditteyhdessä, mitä sinä vastasit ja mitäkaveri vastasi ja millaisia ajatuksiatämä pohdiskelu sai aikaan? Heräsikötunne, että tarttis’ tehdä jotainja mitä hyviä asioita huomasitte?Kun tulin syksyllä – 99 takaisin Invalidiliitontyöntekijäksi, nyt suoraanjärjestötoimintaan, muistanmiten hahmottelin silloin, missäkaikessa koin, että osallistumista jaasioista selvillä oloa tässä kentässätarvitaan. Ilokseni voin nyt huomata,että silloiset ajatukset ja ideatelävät edelleen. Voidakseen pysyäKiinni Elämässä, ihminen tarvitseesosiaalisen ympäristönsä, jossa onenemmän tai vähemmän hänelletärkeitä ihmisiä ja hyvän elämän rakennusaineita,niin henkisiä voimavarojakuin aineellista hyvää. Tuttuajuttua, kyllä vain. Mutta, etteise jäisi vain sanahelinäksi, ota myöstässä hetki aikaa itsellesi ja teevaikkapa oma piirroksesi, mielesikartta siitä, miltä sinun ympäristösinäyttää. Huomaat ehkä nopeastikin,miten valmiina itse asiassa ajatuksetja mielikuvat tässä itselläsi ovat.Piirrokseen saatat nopeasti pystyätuottamaan paljon asioita, jotkakoet tärkeiksi omien voimavarojesisäilymisen ja myös lisääntymisenkannalta, mutta myös asioita, jotkalähemmässä tarkastelussa tunnistatvoimavarojasi kuluttaviksi asioiksi.Tämä piirros on siitä mukava juttu,että sen voi myös välillä laittaa sivuunja toisella hetkellä ottaa uudel-24


leen tarkasteluun. Tutkailla sitten,mikä oli tunnetila silloin, mikä se onnyt? Muistathan kerätä mukaan niinhyviä kuin haasteellisiakin asioita.Aina löytyy myös jotakin hyvää.Mietiskelymme tässä auttaa meitähahmottamaan elämämme kokonaisuutta,niitä rakennus-aineita, joitameillä itse kullakin on tai mitä mahdollisestitarvitsemme ollaksemmeja pysyäksemme KIINNI ELÄMÄSSÄ.Evääksi mietiskelyyn käynee myösPositiivareilta poimimani viisaus:Ihmiset käyttäytyvät sellaisen ihmisen tavoin,jollainen he kuvittelevat olevansa. Se vaan onniin. Heidän on mahdotonta käyttäytyä lyhyttäkäänajanjaksoa muulla tavoin, harjoittivatpa he tahdonvoimaansakuinka paljon tahansa.Kukaan ei voi tehdä positiivisella tavalla mitäänniin kauan kun hän ajattelee itsestään negatiivisesti.Jokaisen tulisi oppia ajattelemaan, että hän onarvokas ja merkittävä ihminen.Naantalin kaupunkiPuh. 02-434 5111Aurinkoista apteekkipalveluajoka päiväLuostarinkatu 25, Naantali, puh. 431 2720 Rymättylän Sivuapteekki, puh. 252 1202Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-15, su 10-14Avoinna: ma 9-17, ti-pe 9-16.30 la-su suljettu25


JoulujuhlatOtoksia Tuire Ylitalon joulujuhlasta Lomakodin ravintolassa15.12.2007.Pöydän ääressäAnja Vormisto, AnjaRantanen ja LeilaHäkkinen.Rosita, joulupukki jaSiiri.26


Toimiston joulukahvit 15.12.2007Vierailulla Salon yhdistyksen kesäpaikalla Leirirannassa, kesä 2007.27


Hei kaikki !Olen Heidi Haverinen, <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:nuusi johtokunnan jäsen. Aktiivisena vapaaehtoisenajärjestötöissä minua on nähty jo yli kymmenenvuotta ja nuoresta iästäni huolimatta olenkinehtinyt mukaan moneen menoon. Mutkien kauttaon maapallo kääntynyt sellaiseen asentoon,että asuin- ja vaikuttamispaikkani ovat vaihtuneethämäläisistä maisemista tänne Turkuun.Olen itse liikunnan ja terveyden ammattilainenja tätä osaamistani haluaisin tulevaisuudessa jakaamyös teille yhdistyksen jäsenille. On mukavaapäästä mukaan toimimaan yhdessä, tutustuauusiin ihmisiin ja olla mukana vaikuttamassa!Aurinkoisin ajatuksin,HeidiTeksti Satu JärviöToimija TutuksiJouko AndJoukon tapaat aikaisin keväästä lähtien LomakodiltammeKoivukankareelta kädessäänmaalipurkki ja suti.Maalarina työuransa tehneen ihmisen oli sairaseläkkeellejäätyään löydettävä mielekästäkaikkia hyödyttävää tekemistä. Onneksi Joukollaoli ystäviä, jotka tunsivat yhdistyksemmeja osasivat ohjata Joukon mukaan toimintaamme.Oman mökin saaminen ja talkootöihin osallistuminensai Joukon kiinnostumaan kokoyhdistyksen toiminnasta sen johtokuntatyötämyöten. Jouko on ollut jo aikaisemminkin johtokunnassammemuutama vuosi sitten ja palasi nyt syyskokouksen valinnallavastuulliselle paikalle johtokuntaan. Käsillään tekevänä ja auttavaisenaihmisenä Jouko ei pidä meteliä itsestään ja taidoistaan, mutta lomakodinväelle hän on tullut juuri näistä ominaisuuksistaan tunnetuksi.Luonto, lapsenlapset ja oma mökki ovat asioita, jotka tulivat esiin kun kysyinJoukolta oman elämän keskeisiä asioita.28


EkinpakinaKEHITYS KEHITTYY-Kato jätkä pinkoo kärki<strong>ry</strong>hmäs jo. Muut ruppee kangistumaa! Jallu innostus.Pera tuijotti telkkariruudus vilistävää juaksijajoukkoo hypnotisoituna.-Ei voittanu! Jallu huakasi pettyneenä.-Mikä ton kaverin nimi taas onkaa? Pera ei saanu silmiäs ruudust.-Oskari Pistorius Etelä-Afrikast. Samast maast ku tämä maahanmuuttajaFrantz K<strong>ry</strong>ker, se Heli Koivulan nykyne miäs, entine kilpakenttie romanssi,joka nyt edustaa Suamee.-Urheiluala juarutoimittaja, kysy mitä vaa, ni selitys tulee, naurahti Ellu.-Voin mä kertoo täst Pistoriuksestaki, Jallu tokasi.-Kyl määki siit tiärä, vaikken nimee muistanu, Pera röyhisteli. –Jätkä juakseehiilikuituproteeseil aikoi, mitkä o ruvennu jo hualestuttamaa nii sanottuitavallisii juaksijoi.-Nyt silt kiällettii just osallistumine terveitte olympialaisii. Mitä siit tulee,jos vammasil o liia vähä händikäppii, nauro Jallu.-Mul meni yli ymmär<strong>ry</strong>kse, totes Ellu.-Vähä samast on kysymys, ku ett kiällettäis puhumine jos suus on proteesit,Pera hehetti.-Tai telkkarin kattelu, jos käyttää rillei, Jallu jatko.-Puhumattakaa jos on lasisilmä, Peral alko olla tosi hauskaa.-Entäs kuulokoje? Saiskos sit yleensä osallistuu mihinkää misä pidetääpuhei, ku kerra ei omi avui kuule, miättis Jallu.-Ja saak aina esittää puujalkavitsei, tuhahti Ellu.-Simmone maailma tuppaa olemaa, Jallu sanos.-Tartteek aina kattoo nekatiivist pualta, morkkas Ellu.-Nii juu, oliha se aikanas hyvä alku kehityksel ett tuli Paralympialaiset,vaikk kaua meni ennen ku vammaisurheiluu ruvettii pitämää urheiluna.Ens kinattii, voik paralympialaiset olla olympialaiste yhteydes. Ja nyt ollaaihmeissäs, mitä tehdää ku vammaste tulokset hätyyttelee jo terveitte saavutuksii.-Proteesit alkaa olla nii hyvii, ett niitten käyttäjät päihittää luamuraajat.Tämäki Pistorius käyttää 25 prosenttii vähemmä enerkiaa ku luamujätkät,Pera oli ihastunu.-Ajattele, innostus Jallu, ajattele kuin kovaa valuuttaa meikäläiset onkaa,jos apuvälineet alkaaki voittamaa. Tyäpaikall esimerkiks pärjättäis neljänneksenparemmi ku muut.-Mitäs täsä muuta ku odotettaa, Jallu nauro. –Kehitys kehittyy.EKI29


Oletteko seurannut tarkasti antamaanireseptiä?En herra tohtori, jos olisin tehnytniin olisin kuollutMiten niin ?Asun seitsemännessä kerroksessaja se putosi alas.Tähän tarvitaan kyllä resepti. Arsenikinostoon ei riitä pelkkä anopinkuva.VEKONVITSITVieläkö olet töissä tilitoimistossa?Kyllä vain.Niin arvelinkin, olet aika kuitin näköinen.NUORTEN ASUMISVALMENNUSInvalidiliiton Asumispalvelut Oy:n <strong>Turun</strong>Validia-palvelut järjestää kesällä <strong>2008</strong>määräaikaista (31 vrk) asumisvalmennusta15-25 -vuotiaille liikuntavammaisille nuorille1.7 – 31.7 välisenä aikana. Jakson aikana nuoriharjaannuttaa moniammatillisen työ<strong>ry</strong>hmänohjauksella itsenäiseen elämiseen ja asumiseenvaadittavia taitoja. Valmennus on sekäyksilöllistä että <strong>ry</strong>hmässä tapahtuvaa, jolloinnuoren sosiaaliset taidot saavat harjoitusta.Jakson aikana kartoitetaan nuoren avuntarveja häntä ohjataan tutustumaan erilaisiin harrastus-ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksiin.Validia-palvelutHakemuslomakkeita, joidentulee olla perillä 30.4.<strong>2008</strong> mennessäsaa <strong>Turun</strong> Validia-palveluttoimintayksiköstäHippoksentie 29, 20720 TURKU,puh (02) 2848 700Lisätietoja arkisin 8 – 16Anita Eriksson puh. (02) 2848 708anita.eriksson@invalidiliitto.fiEija Kosunen puh. (02) 2848 700eija.kosunen@invalidiliitto.fi30


Luottamushenkilöt <strong>2008</strong><strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>Nimi Puhelin SähköpostiPuheenjohtaja Leila Häkkinen 040-5495025 leila.hakkinen@pp.inet.fiVarapuheenjohtaja Jorma Hakanen 050-5529250 jorma.hakanen@turku.fiJohtokunnan jäsen,varasihteeri Satu Järviö 050-4651267 satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiJohtokunnan jäsen Martti Kankare 040-5677661 leila.hakkinen@pp.inet.fiJohtokunnan jäsen Jouko And 050-9175368Johtokunnan jäsen Paula Pietilä 040-5583850 paula.pietila@utu.fiJohtokunnan jäsen Kai Hyvärinen 050-5697109 kai.hyvarinen@yahoo.comJohtokunnan jäsen Hilkka Huotari 0500-936767 hilkka.huotari@kynnys.fiJohtokunnan jäsen Mika Välimaa 0400-632643 mika.valimaa@luukku.comJohtokunnan jäsen Heidi Haverinen 044-5324573 haverinen.heidi@gmail.comKirjeenvaihtaja Toimisto 02-235 6439 toimisto@turunseuduninvalidit.fiTaloudenhoitaja/johtokunnan sihteeri Sampo Juntti 044-2882488 sampo.juntti@turunseuduninvalidit.fi31


<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>Sääntömääräinen kevätkokousMaanantaina 31.3.<strong>2008</strong> klo 18<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n toimitilaAsesepänkatu 1Kokouksessa käsitellään• yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus 2007• tilintarkastajien lausunto ja päätetääntilinpäätöksen vahvistamisesta• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnallesekä muille tilivelvollisille kalenterivuodelta 2007• päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassaesitetyistä asioistaJohtokunta32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!