suomeksi

kiipula.fi

suomeksi

InFAcToPienet teot, suuri vaikutus?- esteetöntä matkailua edistämässäEsteettömyyttä matkailussa voidaan tarkastella toimintaympäristön,palveluprosessin ja tiedonvälityksennäkökulmista. Toimintaympäristön esteettömyyden kysymyksiäovat mm. kohteen saavutettavuus, rakenteidensuunnittelu ja toteutus sekä varustelu. Palveluprosessinnäkökulmasta tarkastellaan mm. henkilökunnanvalmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita. Tiedonvälityksentekijöitä ovat mm. markkinoinnin ja tiedottamisenkanaviin, menetelmiin ja välineisiin liittyvät seikat sekätiedon saatavuuden ja luotettavuuden kysymykset. Selkeäkielisetmateriaalit ja esim. esteettömät verkkosivutauttavat markkinoinninkin perille menossa.Ennakoivan liiketoiminnan näkökulmasta esteettömyydestämatkailussa on nähtävissä myös kilpailukykytekijä,jolla voidaan tasoittaa sesonkivaihteluitamatkailukohteissa. Esteettömät matkailukohteet jaruokaravintolat voivat olla tulevaisuuden valttikorttejamatkailussa, sillä seniorikansalaisten määrä kasvaa.Seniorituristit tarvitsevat ehkä enemmän palveluja,mutta heillä on myös aikaa ja rahaa.Esteettömyyttä ei tulisikaan nähdä muusta toiminnankehittämisestä irrallisena olevana ”päälle liimattuna”asiana, vaan yhtenä sisäänrakennettuna näkökulmanamatkailuympäristön ja matkailupalveluiden ja tuotteidenkehittämiseen sekä niiden markkinointiin.Tämän vihkosen tarkoituksena on osoittaa fyysisen esteettömyydenedut matkailupalveluita toteutettaessa.Pienilläkin teoilla jokainen voi muokata toimintaympäristöäänesteettömämmäksi sekä itselleen että muille.Fyysinen esteettömyys takaa palveluiden soveltuvuudenja käyttömahdollisuuden kaikille kohderyhmille- ikään, sukupuoleen, liikuntakykyyn ja kansallisuuteenkatsomatta.2 – Esteetöntä matkailua edistämässä –

More magazines by this user
Similar magazines