Lahti-Nastola-Kärkölä yhteistoiminta-alueelle on ... - anttilanmaki.fi

anttilanmaki.fi

Lahti-Nastola-Kärkölä yhteistoiminta-alueelle on ... - anttilanmaki.fi

49.4 Ilmajohdot, maanalaiset johdot, putket, kaapelit ja muut rakenteet ............................. 3910 RAKENNUKSEN TEKNINEN LAATU JA HUOLTO ................................................. 3910.1 Energiahuolto ja talotekniikka ............................................................................... 3910.2 Rakenteiden kuivuminen, rakennuksen kosteuden kestävyys ja työmaankosteushallinta ................................................................................................................. 4010.3 Rakennuksen sisäilma ........................................................................................... 4010.4 Radon ................................................................................................................. 4110.5 Rakennuksen energiatehokkuus ............................................................................ 4111 RAKENNUKSEN ELINKAARI .................................................................................. 4211.1 Rakennuksen käyttöikä ......................................................................................... 4211.2 Tontin luonnon‐ ja kulttuuriarvojen huomioonottaminen rakentamisessa ................. 4211.3 Materiaalivalinnat ................................................................................................ 4311.4 Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen ............................................................ 4311.5 Rakennuksen tai sen osan purkaminen .................................................................. 4412 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA .......................................... 4412.1 Rakennetun ympäristön hoito ............................................................................... 4412.2 Rakennetun ympäristön valvonta .......................................................................... 4512.3 Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt ............................................................... 4512.4 Kiinteistön puiden kaataminen ja niiden kunnon valvonta ........................................ 4612.5 Vesihuolto ........................................................................................................... 4612.6 Jätehuolto ........................................................................................................... 4713 JULKINEN KAUPUNKITILA ..................................................................................... 4813.1 Suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaus ........................................ 4813.2 Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot ....................................... 4813.3 Myynti‐, tiedotus‐ ja mainoslaitteet sekä markiisit yleisillä alueilla ............................ 4913.4 Johdot, rakennelmat ja laitteet sekä niiden sijoittaminen......................................... 4913.5 Tapahtuman järjestäminen ................................................................................... 5014 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN NOUDATTAMINEN ................................................. 5114.1 Rakennusjärjestyksen valvonta .............................................................................. 5114.2 Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen säännöksistä ja määräyksistä ......... 5114.3 Rakennusjärjestyksen liitteet ................................................................................ 5114.4 Rakennusjärjestyksen voimaantulo ........................................................................ 5215 LIITTEET .................................................................................................................. 52

More magazines by this user
Similar magazines