Hyvä asuminen 2010 - anttilanmaki.fi

anttilanmaki.fi

Hyvä asuminen 2010 - anttilanmaki.fi

6ASUMISEN JA ASUNTORAKENTAMISEN PUITTEETyhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitusohjaus, rahoitus, sijoittaminenASIAKASTARPEET JA TUOTEVAATIMUKSETTUTKIMUS-KARTOITUSJATARVE-MÄÄRITYSTUOTTEET, PROSESSIT, LIIKETOIMINTAKONSEPTITViestintä, kotimaistenverkostojenluominen,kehityskohteidensitouttaminenkansainvälinentiedonhankinta javerkostojen rakentaminenKEHITYSOHJELMAN MÄÄRITTELYKuva 1. Hyvä asuminen 2010 –kehitysohjelman vaiheetOsatehtävän tavoitteena oli selvittää asumisen teknologioihin ja prosesseihin liittyvätkehitystarpeet sekä generoida yleisluonteisesti mahdollisia liiketoimintakonsepteja.Pääkysymyksenä on tukeeko nykyinen rakentamisteknologia ja –prosessi tulevaisuudenasumista ja mitä muutoksia voidaan ja pitäisi tehdä. Kehitystarpeet selvitettiin kahdenworkshopin avulla. Workshop –tilaisuuksiin osallistui yhteensä 25 asumisen ja asuntorakentamisenasiantuntijaa. Lisäksi tehtiin internet –pohjainen kysely workshop –tilaisuuksissa esille nousseiden asioiden yleistettävyyden kartoittamiseksi.Osatehtävän viitekehys jäsennettiin asuntoihin, palveluihin sekä asuinympäristöön (kuva2) Näiden kolmen jäsentelytason avulla pyrittiin hahmottamaan niitä teknologioita,prosesseja ja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat tulevaisuuden `hyvän asumisen`–tavoitteen kannalta sidoksissa toisiinsa.

More magazines by this user
Similar magazines