Tilinpäätösinformaation tavoitteet ja tehtävät - Suomen museoliitto

museoliitto.fi

Tilinpäätösinformaation tavoitteet ja tehtävät - Suomen museoliitto

Julkisyhteisön laskentatoimentoiminnan ja talouden käsitteitäTilinpäätösinformaation tavoitteet ja tehtävät/KunnatSuomen Museoliitto6.10.2009Maija SumiKoulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia


Kunnan Tilinpäätösinformaation tavoitteet jatehtävät Tavoitteet: Tilinpäätös sisältää kirjanpitolain mukaan Taseen, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa Tuloslaskelman, joka kuvaa tuloksen muodostumista Rahoituslaskelman, jossa on esitetty selvitys varojenhankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana sekä Konsernin tuloslaskelma ja Konsernitase Taloussuunnitelman toteutuma ja tunnusluvut Liitetiedot eli taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelmanliitteenä olevat tiedot Lisäksi tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus


Tilinpäätösinformaation tavoitteet ja tehtävät Palveluprosessien tehokkuus, taloudellisuus ja laatu Sisäisen laskennan raportointi – toiminnan tuottavuusja taloudellisuus- Kustannuslaskennan raportointi- Toimintolaskennan raportointi- Tuotteiden/Palvelujen hinnoittelulaskelmat Tuottavuuden arviointimittarit Talouden seuranta Taloudellisuuden arviointi Talouden tasapainoisuus – tulojen ja menojentasapaino, kokonaisrahoituksen tasapaino


Case: Julkishallinnon tilinpäätösraportinlukuharjoitus Perustietoa lukemiseen: Julkishallinto: Strategian vahvistaa kaupunginvaltuustoPäämäärätKriittiset menestystekijätNäissä onnistuttavaToimenpiteetToimielimet asettavat omat kehittämiskohteet ja tavoitteetkaupungin strategiaan ja kriittisiin menestystekijöihinpohjautuen


Julkisyhteisön laskentatoimentoiminnan ja talouden käsitteitäTilinpäätösinformaation tavoitteet ja tehtävät/YritysSuomen Museoliitto6.10.2009Maija SumiKoulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia


Case: Yrityksen tilinpäätösraportinlukuharjoitus Yritykset:Tilinpäätöstä tarkastellaan esimerkki yrityksessä”perusmuodossa” ja tavoitteena on ymmärtää eripääryhmien sisältö ja niiden vaikutus tulokseen.

More magazines by this user
Similar magazines