Vätskäri 01/2012 - Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry.

mearra.com

Vätskäri 01/2012 - Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry.

Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/201245VUOTTAJuhlavuodentunnelmissaHallittuakäyttäjähallintaaJohtokunta2012


JULKAISIJAVARSINAIS-SUOMENTIETOJENKÄSITTELYYHDISTYS RYYhdistysrek.no 106.650.Perustettu 1967 VSTKY ry, PL 111, 20251 TurkuInternet .....................www.vstky.fiPuheenjohtaja ...........Timo KnuutilaPuhelin ......................040 0193092Sähköposti .................knuutila@utu.fiPäätoimittaja.............Timo LammilaPuhelin ......................050 5280743Sähköposti .................tiedotus@vstky.fiTaitto .........................Markus AuvoILMESTYMINENVätskäri ilmestyy neljä kertaa vuodessa.Ilmestymiskuukaudet 2012:helmi-, touko-, syys- ja joulukuu.PAINOPAIKKAPainotalo PainolaJousitie 220760 PiispanristiPuhelin *(02) 274 9222www.painola.comPÄÄKIRJOITUS45 vuotta sitten itsenäinen Suomi täytti 50 vuottaja Varsinais-Suomessa Maarian kunta liitettiin Turkuun.Samalla aikaan syntyi myös tarve perustaatietojenkäsittelytieteiden ammattilaisille oma yhdistys.Yhdistyksen perustaminen tapahtuikin TurunUrheiluliiton kerholla 27.10.1967 jolloin mukana oli67 henkilöä ja 17 yritystä. Yhdistyksen nimeksi tuliTurun ATK-klubi, joka jo muutamaa vuotta myöhemminmuutettiin Varsinais-Suomen tietojenkäsittelyyhdistysry:ksi. Samaa nimeä kantaen nimellä yhdistyson toiminut aina siitä lähtien.Kuntaliitosten yhä ollessa alueellamme kuuma perunaon VSTKY kuntarajoista riippumatta tarjonnutVarsinais-Suomalaisille IT-alan ammattilaisille yhämahdollisuuden kuulua paikalliseen ammatilliseenyhdistykseen ja tulla mukaan sen toimintaan.Suuri kiitos viime vuoden johtokunnalle hienostihoidetusta työstä. Näin uutena tiedotustoimikunnanpuheenjohtajana ja päätoimittajana haluantoivottaa kaikille jäsenille hyvää alkavaa 45 vuotisjuhlavuotta.Pidetään lippu korkealla ja meissä jokaisessaasuva pieni sisäinen vätskyläinen virkeänä.PAINOS1250 kpl. Erikois-/liitenumerot sovittavissaJAKELUPäätoimittajaTiedotustoimikunnan puheenjohtaja• Jäsenkunta• Yhteistyökumppanit• OppilaitoksetISSN 14570270


T Ä S S Ä N U M E R O S S AKevätkokouskutsu ................................................................ 4Kevätterveiset!! ................................................................... 5Johtokunta vuosimallia 2012 ................................................ 6Hallittua käyttäjähallintaa .................................................. 11Vastamäen kimurantit ........................................................ 15Juhlavuoden tunnelmissa ................................................... 16TULOSSA: Turku ICT Week ................................................... 19VSTKY:n Verkottumisseminaari ........................................... 21IT liiketoiminnassa ............................................................. 22


Maanantai 13.3.2012 klo 17:00ICT-talo, Joukahaisenkatu 3Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat1.2.3.4.5.6.7.8.Kokouksen avausKokouksen järjestäytyminen• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaaKokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenKokouksen asialistan hyväksyminenJohtokunnan toimintakertomuksen, yhdistyksen tilinpäätöksen jatilintarkastajien lausunnon esittäminenTilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminenjohtokunnalle ja tilivelvollisilleMuut asiat, jotka on kirjallisesti tammikuun 31. päivään mennessäsaatettu kevätkokouksen käsiteltäväksi• johtokunta esittää paikallisyhteisömaksua vuodelle 2012Kokouksen päättäminenKahvitarjoilun vuoksi pyydetään ystävällisesti etukäteisilmoittautumisia 11.3.mennessä yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella. (www.vstky.fi)TERVETULOA!


* VSTKY 1967 - 2012 *Kevätterveiset!!VSTKY on perinteinen yhdistys,jonka tarkoituksenatoimia tietotekniikanparissa työskentelevienhenkilöiden, yhteisöjenja yhteistyökumppanien aktiivisenayhdyssiteenä ja vaikutuskanavanaVarsinais-Suomen talousalueella.Yhdistyksellä on tällä hetkellä noin800 henkilöjäsentä ja vajaa 30 yritys/yhteisöjäsentä.On siis suurikunnia päästä vaikuttamaan tällaisenyhdistyksen puheenjohtajananiin alueellisesti jäsenten parissakuin valtakunnallisesti TietotekniikanLiiton kautta.Yhdistyksen 3 toimikuntaa (jäsentilaisuudet,koulutus ja tiedotus)ovat jo suunnitelleet kuluvanvuoden toimintaa ja kevään ohjelmaalkaa olla melko hyvin selvillä.Toimintavuosi on jo käynnistynytvauhdikkaasti (If:n yritysesittely26.1., Yhteentoimivuutta avoimestiRoadshow, 30.1.). Molemmissatilaisuuksissa oli runsas osanotto,mistä suuret kiitokset, toivottavastisama tahti jatkuu niin tilaisuuksienmäärän, laadun kuin kiinnostavuudenkinsuhteen. Lisäksi onjo ehditty pitää ensimmäinen kuukausittaintoistuvista @afterWork-tilaisuuksista. Seuratkaa yhdistyksenwww-sivuja (www.vstky.fi),niin pysytte menossa mukana.Jäsenet ovat yhdistyksemmetärkein voimavara. Johtokunnanja toimikuntien pyhä velvollisuuson kuunnella ”kentän ääntä” ja järjestääjäsenistöämme kiinnostavaatoimintaa. Jäsenien ”velvollisuus”(oikeus?) on taas kykyjensä jamahdollisuuksiensa mukaan osallistuaerilaisiin tapahtumiin ja kertoajohtokunnalle toiveistaan. Niinja tietysti hankkia lisää jäseniä;paikallisjäsenyys kustantaa vainvaivaiset 24 euroa, jonka tienaapääsääntöisesti takaisin yhdessäjäsentapahtumassa. TTL:n jäsenyyson hivenen hinnakkaampi (50euroa ilman jäsenlehtiä, 90 euroatäydellä lehtipaketilla, ks. www.ttlry.fi/henkilöjäsenedut).Jäsentemme laatu on tunnetustikorkea, mutta myös määrästäon hyötyä, sillä sen mukaanmääräytyvät TTL:n liittokokoustenedustajamäärät ja tätä kauttaVarsinais-Suomen alueen vaikutusmahdollisuusliitossa. Nyt olemmejuuri tipahtaneet alle 900 jäsenenmäärän, joka on rajapyykkinäyhdelle lisäjäsenelle. Liittokokouson varsin tärkeä elin, sillä se mm.määrää jäsenmaksut ja valitseeTTL:n hallituksen. Tällä hetkellämaakuntien (eli pääkaupunkiseudunulkopuolinen) edustus hallituksessaon vähäinen; vaikka tokiluotamme täysin hallituksen jäsentenkykyyn tarkastella asioita kokovaltakunta huomioiden.Toivotan siis kaikille jäsenillemmeja muille lehtemme lukijoillehyvää ja menestyksekästä alkanuttavuotta. Työntäyteistä vuotta onilmeisesti turha toivottaa, ainakinitsellä on kädet aivan täynnä jahomma ei kun paranee kun tästälaskukaudesta sinnitellään eroon.Syksyllä vietetään järjestömme taipaleen45. juhlavuotta, tapaamisiin.■Timo KnuutilaVÄTSKÄRI * 01/2012 5


* VSTKY 1967 - 2012 *Vuosi 2012 tuo tullessaanuuden johtokunnan.Johtokuntaan olemmesaaneet sekä uusia ettävanhoja tuttavuuksia.Kyselimme uuden johtokunnanedustajilta muutaman kysymyksen,joiden avulla pääsemme tutustumaanheihin hiukan paremmin.MIKÄ SAI SINUT ALUN PERINLIITTYMÄÄN VÄTSKYYN JA OT-TAMAAN VASTAAN TÄMÄN TEH-TÄVÄN? || Puheenjohtaja TimoKnuutila: ”Olen ollut jo pitkäänVSTKY:n hang-around -jäsen elivaimon siivellä osallistunut kaikenlaisiintilaisuuksiin. Opiskeluaikoinaolin Asteriskin hallituksessa,joten järjestötoiminta ja TTLtulivat jo silloin tutuksi. Aiempientilaisuuksien, Asteriskin ja yliopistonkautta monet nykyiset VSTKY-aktiivit ovat ennalta tuttuja. Elioli helppo mennä mukaan hyväänporukkaan. Nykyiset työtehtävänimahdollistavat (ja oikeastaan kannustavat)omistautumaan enemmänns. yliopiston yhteiskunnallisenvaikuttamisen saralle, kutenjärjestötoiminnalle.”Sihteeri Anu Sjöros: ”Olen ollutTTL:n jäsen vuodesta 1991, jolloinaloin opiskella alaa. Olen vain vaihtanutjäsenyhdistystä parikin kertaatilanteen mukaan. VSTKY:eenolen liittynyt joskus 2000-luvunalussa. Johtikseen päädyin reilut 2vuotta sitten, kun Antti pyysi mukaan.”Taloudenhoitaja Marika Ruohola:”Liityin VSTKY:een verkostoituaksenialueen IT-yritysten kanssaja näin vahvistaakseni ICT-portin jaalueen yritysten välistä yhteistyötä.Taloudenhoitajan pestin otin vastaan,kun edellinen puheenjohtajaErkki Innola sitä minulle ehdotti.”Johtokun6VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *Koulutustoimikunnan vetäjäEsa Alhoniemi: ”Ex-puheenjohtajaErkki Innolalla oli vahvasti sormensamukana pelissä. Mutta totta kaitiesin ryhtyväni mielenkiintoiseenhommaan hyvän porukan kanssa,iso osa yhdistyksen aktiiveista kunoli minulle jo entuudestaan tuttuja.”Tiedotustoimikunnan vetäjäTimo Lammila: ”Alkuperäinen syyliittyä VSTKY:een oli liittyä ja tukeapaikallista ammatillista yhdistystoimintaa.Kun tarjoutui mahdollisuuspäästä mukaan johtokuntaantiedotustoimikunnan puheenjohtajana,ei noin hienoa tilaisuutta voinutohittaa.”Jäsentilaisuustoimikunnan vetäjäAri Matikainen: ”Erkki soittija alkoi maanittelemaan.”KUVAILE LYHYESTI IT-TAUSTAA-SI? || Timo K: ”Tulin yliopistollelukemaan matematiikan laitokseentietojenkäsittelyoppia 1982(hohhoijaa kun aika rientää). Opiskeluaikoinaolin alan kesätöissä(hommat mallia systeemiohjelmoijavaikka työtodistuksissa lukeekinta vuosimallia 2012TEKSTI ANNE KOSKINEN-KANNISTOVÄTSKÄRI * 01/2012 7


* VSTKY 1967 - 2012 *vaatimattomasti ”atk-harjoittelija”)Suomen Teollisuuden VartiointiOy:ssä (Hesa) ja Alnor Oy:ssä (Turku).Vuonna 1987 alkoikin sittenpidempi työrupeama yliopistolla,väiteltyä tuli 1994. Pyörittelin 90-luvulla myös omaa yritystä lisätienestientoivossa (on se vieläkin”pöytälaatikossa”).”Anu: ”Olen opiskellut datanomiksiPorissa, ja LuKiksi Turunyliopiston tietojärjestelmätieteessä.Nokia-konsernissa olen ollut töissäjo kymmenen vuotta.”Marika: ”Olen valmistunut tietotekniikaninsinööriksi Turun ammattikorkeakoulustakeväällä 2010ja jäänyt AMK:hon töihin projektipäälliköksiICT-portti -hankkeeseen.Hankkeessa tavoitteena onvahvistaa alueen pk-yritysten tietoteknistätasoa ajatuksella: ”Kaikkioppivat, kaikki hyötyvät”. Lisäksiopiskelen Turun yliopistossaDI:ksi.”Esa: ”Koulutukseltani olen (insinöörishenkinen)tekniikan tohtoriTKK:n – siis nykyisen Aalto-yliopiston- tietotekniikan osastolta. Matkanvarrella olen tullut tehneeksivähän kaikkea mahdollista liittyenerinäköisiin tietojenkäsittelyllisiintehtäviin ja ongelmiin. Numeronmurskausta,algoritmiikkaa, josjonkin näköistä ohjelmointia, tietokantoja,erinäisiä ylläpitohommiaja vaikka mitä muuta.”Timo L: ”Taustaltani olen sekätietotekniikan insinööri että filosofianmaisteri tietojenkäsittelytieteissä.Olen toiminut yli kymmenenvuotta erinäisissä ohjelmistokehitysja -suunnittelutehtävissä.”Ari: ”22 vuotta Digital/Compaq/HP historiaa, joista viimeisimmätvuodet etätuessa. Nykyään yrittäjänä.”MITÄ TOIVOT SAAVASI YHDISTYS-TOIMINNALTA? || Timo K: ”Ainavaan lisää arvokasta verkottumista,uusia mielenkiintoisia kontaktejaja tietoa alan todellisilta raatajiltaalan todellisista haasteista.Erityisesti toivon pystyväni vaikuttamaanTTL:n toimintaan.”Anu: ”Toivon saavani uusia ystäviäja kontakteja sekä tietystimyös mukavia ja hyödyllisiä kokemuksia.”Marika: ”Toivon saavani hyviäkontakteja verkostoon sekä hauskojaja mieleenkiintoisia tilaisuuksiaja tapahtumia.”Esa: ”Näen yhdistystoiminnanmahdollisuutena avartaa omaamaailmankuvaani, ammatillistaosaamistani ja tutustua minulleennestään tuntemattomiin alan toimijoihin.Hyvä näköalapaikka.”Timo L: ”Ammatillista verkottautumistaja mielenkiintoisia tehtäviäyhdistystoiminnan parissa sekä tavatauusia ihmisiä.”Ari: ”Uusia kontakteja ja tietystimyös ystäviä.”8VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *OMA VIESTISI JÄSENKUNNALLE?|| Timo K: ”Tulkaa aktiivisesti mukaankaikenlaisiin tilaisuuksiin;vaikkei itse tilaisuus välttämättäole juuri teidän juttunne, muidenvätskyläisten tapaaminen on ainavaivan arvoista. Levittäkää hyvääsanomaa vätskystä ja rekrytoikaalisää jäseniä (ns. lähetyskäsky).”Anu: ”Tule mukaan VSTKY:n tilaisuuksiin.Siellä tutustuu mukaviinihmisiin ja erilaisiin asioihin.”Marika: ”Tuleva vuosi on täynnämielenkiintoisia tapahtumia jakoulutuksia. Tule mukaan!”Esa: ”Vaikka tiedän, että monenvapaa-aika on usein kortilla, olkaasilti aktiivisia ja lähtekää rohkeastimukaan tilaisuuksiin - ja mikseimyös yhdistyksen toimintaankin.Meillä on tarjolla paljon mielenkiintoisiatapahtumia ympäri vuoden jatosi kiva porukka tekemässä niitä.Tervetuloa, jokainen teistä, yhdessäja erikseen!”Timo L: ”Aktiivisesti vain mukaanVSTKY:n järjestämiin tapahtumiinsaamaan tietoa ajankohtaisistaasioista ja samalla tapaamaanmyös muita vätskyläisiä.”Ari: ”Verkostoitukaa!”MIELEENPAINUVIN VSTKY-TILAI-SUUS? || Timo K: ”Pori Jazz parinvuoden takaa kun helvetillinenukkoskuuro kasteli koko porukankalsareita myöten. Ei kuitenkaanestänyt hauskanpitoa.”Anu: ”Pienten lasten äitinä enole päässyt osallistumaan ihanVÄTSKÄRI * 01/2012 9


* VSTKY 1967 - 2012 *kaikkiin tilaisuuksiin, mutta ne tilaisuudet,joihin olen osallistunut,ovat olleen osallistumisen arvoisia.Esim. viime keväänä pelasimmekyykkää ja syksyllä maistelimmerapuja. Tutustuminen merivoimiinoli myös mielenkiintoinen.”Marika: ”Olen vielä sen verranuusi, että VSTKY:n tilaisuuksia ontakana vasta muutama. Tammikuussaollut suunnittelukokousoli mielenkiintoinen, koska pääsintutustumaan VSTKY:n aktiivijäseniin.”Esa: ”Hmm...niitä on monta.Jos nyt katson maailmaa nykyisenhommani kannalta, viime vuonnajärjestetty käytettävyyteen liittyväverta katederilla - tilaisuus olivallan erinomainen kiitos hyvienesiintyjien ja aktiivisen yleisön.Lue vaikka tilaisuudesta kirjoittamanijuttu Vätskäristä 2/2011. =)Ja lehtihän siis löytyy sähköisessämuodossa VSTKY:n www-sivuilta.”Timo L: ”Olen melko uusiVSTKY:n toiminnassa, joten pitäävastata, että viimekertainen suunnitteluristeily.Lisäjännitystä aiheuttimitä parhain talvimyrsky jamerenkäynti.”Ari: ”Vätskyn 40v juhlat, jossaolin myös esiintymässä kvartettinikanssa.”MIKÄ ON MOTTOSI ELÄMÄSSÄ? ||Timo K: ”Motto on vaihtunut noinkerran viikossa. Pannaan nyt tämänviikkoiseksiTPS:n valmentajanPekka Virran taannoinen lausahdus”Siitä tulee joukkuehenki, ettäkaikki tekee paskahommia”.Anu: ”Minulla ei ole mitään erityistämottoa, mutta yritän suhtautuaasioihin positiivisesti.”Marika: ”Asiat järjestyy aina,tavalla tai toisella.”Esa: ”En ole erityisen uskonnollinen,mutta silti minusta erinomainenelämän ohjenuora kuuluunäin: kohtele toista ihmistä kutentoivoisit itseäsi kohdeltavan. Joskaikki tekisivät niin, tämä palloolisi aika paljon mukavampi paikkaelää.”Timo L: ”Ilman tavoitteita ei synnytuloksia”.Ari: ”Meitä on moneksi!”10VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *HALLITTUAkäyttäjähallintaaTEKSTI ESA ALHONIEMITyöntekijällä tulee ollapääsy kaikkeen siihentietoon sekä niihintietojärjestelmiin jaresursseihin, joita häntarvitsee suorittaakseen hommansa.Kuullostaa noin periaatteessayksinkertaiselta? Mitä nyt ylläpitojahallinnointityö vain räjähtääkäsiin jos yrityksessä on satojentai tuhansien työntekijöidenarmeija, jolla on vaihteleviaresurssitarpeita liittyen kymmeniinerilaisiin tietojärjestelmiin,verkkopalveluihin, palvelimiin jaties mihin kaikkiin muihin ITresursseihin.Ja tietysti työntekijätvaihtuvat, vaihtavat positioita,uusia työnkuvia syntyy ja vanhojalakkautetaan - ja kaiken kukkuraksijärjestelmätkin vielä muuttuvat.Kokonaiskuva on siis helpostilievästi sanottuna dynaaminen,ehkä jopa kaoottinen.VSTKY:n vuoden 2011 koulutustapahtumiensarjan päätti ICTtalossa8. marraskuuta järjestettytapahtuma, jossa asiantuntija MiikaKauppi (Nixu Oy) valotti edelläkuvatun sotkun suitsimista.MITÄ ON KÄYTTÄJÄHALLINTA? ||Rehellisesti sanoen en muista kukakirjoitti tilaisuuden mainostekstin,mutta lainaanpa sitä silti härskistija hieman soveltaen tässä yhteydessä.Joka tapauksessa kiitoksetkirjoittajalle (tai –jille)!Miika Kauppi ja musketöörit”Käyttäjähallinta, Identity Management(IdM), on sarja prosesseja,työkaluja sekä organisaatioidenja ihmisten välisiä sopimuksia.Käyttäjähallinta määrittelee, kuinkaIT-resurssien käyttäjien käyttöoikeuksialuodaan, ylläpidetään,hyödynnetään ja aikanaan myöslopetetaan. Käyttäjähallinnalla tavoitellaantyypillisesti toiminnantehostumista esimerkiksi automatisoimallatai (itse)palveluja tarjoamalla,riskien hallintaa, viranomaismääräystennoudattamistatai kulujen parempaa hallittavuutta.”Voisiko sitä enää paljoa tuotakompaktimmin sanoa? Tokkopa,mutta avataanpa asiaa joka tapauksessahiukan.ROOLIPOHJAINEN KÄYTTÄJÄ-HALLINTA || Roolipohjainen käyttäjähallinta(Role Based AccessVÄTSKÄRI * 01/2012 11


* VSTKY 1967 - 2012 *Control, RBAC) pohjautuu – yllätysyllätys – vahvasti abstraktioon nimeltärooli. Hieman yksinkertaistaenrooli sisältää sen joukon erilaisiakäyttöoikeuksia, joita tietyssätyötehtävässä vaaditaan. Toki rooliinliittyvät myös ne kohteet, joihinkäyttöoikeus on olemassa (otetaanesimerkiksi vaikkapa levyalue) jakohteille sallitut operaatiot (levyalueentapauksessa luku ja kirjoitus).Kauppi käytti asian havainnollistamiseenJohn Barkleyn (NIST)aikanaan käyttämää esimerkkiäkolmesta muskettisoturista. Muskettisoturion tässä tapauksessaeräs rooli: siihen kuuluu, että kyseisessäasemassa oleva urho saavaikkapa aseen, kuninkaan vaakunanja kuninkaanlinnan avaimen.Joten niin Athos, Porthos kuin Aremiskinsaavat edellä mainitut asiat.Mutta kun muskettisoturin tehtäväjoskus ehkä organisaatiouudistuksenmyötä muuttuu, kaikilta sotureiltaotetaan vaikkapa kuninkaanlinnanavain pois.Verrattuna kokonaan käsintapahtuvaan käyttäjähallintaanroolipohjaisuudella saavutetaanyleensä kustannussäästöjä: kukinkäyttäjä liitetään johonkin rooliin,jolloin riittää, että käyttäjien sijaanhallinnoidaankin roolien oikeuksia.Säästöjä syntyy, koska roolejaon vähemmän kuin käyttäjiä.Lisäksi lähestymistapa lisääturvallisuutta, koska käyttäjienroolien sitomiseen myötä näille eiunohdu vanhoja oikeuksia, kuntyötehtävät muuttuvat eli käyttäjäsiirtyy roolista toiseen.TYÖNKULKUUN POHJAUTUVAKÄYTTÄJÄNHALLINTA || Rooliteivät kuitenkaan riitä ihan kaikkeen.Rooleihin naitetut käyttäjätkun tyypillisesti tekevät töitä organisaatioissa,joissa on olemassahallinnollisia hierarkioita. Vaikkapayliopiston tapauksessa tasotovat esimerkiksi yliopisto – tiedekunta– laitos – yksikkö.Lisäksi työtä tehdään useinenemmän tai vähemmän säännöllisenkaavan mukaan eli hienomminsanottuna prosessiluonteisesti, japrosesseissahan työntekijät ajatellaanusein työn tekemiseen tarvittavinaresursseina. Tällöin työntekijäteli resurssit voidaan jakaaresurssiluokkiin siten että kukintyöntekijä voi tarvittaessa kuuluauseampaan resurssiluokkaan.Tällöin sekä positio organisaatiossaettä työntekijän resurssiluokatmäärittävät ne roolit, jotkatyöntekijään liitetään. Roolit liitetäänedelleenkin käyttäjiin jollakinstandardiratkaisulla (kuten ActiveDirectory eli AD tai Lightweight DirectoryAccess Protocol eli LDAP).Mutta etenkin isossa puljussa roolienmäärä räjähtää, niiden huolellinenhallinta korostuu, jolloinsyntyy helposti tarve roolien hallinnointityökalulle.KÄYTTÄJÄHALLINNAN HIUKANLAAJEMPI KUVA || Esityksen lopuksiKauppi esitti näkemyksensä12VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *siitä, miten käyttäjähallinta voidaanajatella paloiteltavaksi kolmeeneritasoiseen kerrokseen.Hallinnan alimman tason voidaanajatella olevan ”out-of-theboxIdM”, perusjärjestelmä, jossahallinnoidaan käyttäjiä roolipohjaisestija levitetään oikeudet automaattisestikaikkiin yrityksentietojärjestelmiin roolien mukaisesti.Tällaisessa systeemissä voiolla mahdollista delegoida oikeuksia(esim. varahenkilölle vakituisentyöntekijän lomillessa) sekä siinävoidaan myös noudattaa ns. Separationof Duties (SoD) –periaatetta,jossa vastuu tietyn tehtävän suorittamisestajaetaan useammalletyöntekijälle virheiden ja/tai väärinkäytöstenehkäisemiseksi.Edellä esitellyn peruspalikanpäälle voidaan haluttaessa rakentaaloogisesti ylemmän tason kerros,jossa liitetään henkilön asemaorganisaatiossa osaksi hallintaa.Konstruktiota hallinnoidaan sopimuspohjaisesti:tietyllä käyttäjälläon organisaation kanssa tietynlainensopimus, joka määrittää ne oikeudet– siis roolit – jotka työntekijälläon. Sopimuksen muuttuessamuuttuvat automaattisesti myösoikeudet. Ja mikään ei tietystikäänestä sitä etteikö käyttäjällä voisimyös olla montaa samaan aikaanvoimassa olevaa sopimusta.Kaikkein ylimmällä tasolla kokokäyttäjähallinnointia voidaan käsitelläyrityksen liiketoimintaanliittyvänä prosessina tai sen osasena.Tällöin kuvaan astuvat erilaisetmittarit, joilla voidaan vaikkapamitata ja sen jälkeen optimoidahallinnointitoimintoihin liittyvienoperaatioiden kustannustehokkuuksia.KÄYTTÄJÄHALLINTA JA KUS-TANNUSTEHOKKUUS || Mitensitten valita oikeanlainen käyttäjähallintatapatietyssä organisaatiossa?Aivan pienessä yrityksessä voiolla vaikea kustannuksin perustellamuuta kuin käsipeli, mutta käyttäjämääränkasvaessa kymmeniin,satoihin ja tuhansiin on sitten jopienen kalkyylin paikka.Kauppi esitteli Excel-lakananvoimalla, että kyseessä on pohjimmiltaansuhteellisen suoraviivainenoptimointitehtävä: kaikki käyttäjähallintaanliittyvät operaatiot tuleesummata työtunteina aikayksikössä,jolloin päästään helpdeskin työtuntienja toisaalta tunnuksia odottavientyöntekijöiden odotusaikojenkautta kiinni käytettyihin sekä hukattuihintyötunteihin - ja siitä tietystiedelleen euroihin. Tämän jälkeenarvioidaan paljonko erilaisethallintaratkaisut tulevat maksamaanja paljonko kukin investointivähentää työtä ja odotusaikoja. Jasiinäkö kaikki? No ei ihan. Nimittäinerilaisiin hallinnointitapoihinkun liittyy vielä erilaisia riskejä(vaikkapa liittyen tietoturvaan), jotkaon myös hinnoiteltava.NÄIN ESIMERKIKSI YLIOPISTOL-LA || Lopuksi Kauppi demonstroikäyttäjähallintasysteemiä esittele-VÄTSKÄRI * 01/2012 13


* VSTKY 1967 - 2012 *mällä Turun yliopistolle kehitettyäjärjestelmää, jota hän oli itse ollutmukana luomassa. Ratkaisun sisuksistalöytyy kuulemma kaupallinenIdM-järjestelmä, jonka kaverinaon itse rakennettu roolimalli.Järjestelmä kommunikoi käyttäjänkanssa räätälöidyn web-käyttöliittymänkautta, ja käyttöliittymäelää sen sopimuksen mukaan, jokakäyttäjällä on organisaation kanssa.Sopimuksia voi tarvittaessa ollauseita.Itse olen edelleen, kaupallisellepuolelle siirtymiseni jälkeenkin,eräässä suhteessa yliopisto-organisaatioon.Joten vanhana teknofriikkinäkävin tietysti räpläämässäsysteemiä heti esityksen jälkeen.Opin olevani ”henkilökunta”-nimisessäsopimuksessa yliopisto-organisaationkanssa. Systeemi tarjosiminulle mahdollisuuden – paitsitietysti nuuskia omia tietojani, tehdähakuja muihin käyttäjiin ja muokataomia asetuksiani – myös tilataerilaisia palveluita käyttäen sähköisiälomakkeita. Näytti fiksulta jatoimivalta, jokin tuollainen on taatustiperusteltu Turun yliopistonkokoisessa organisaatiossa.Miika Kauppityöskentelee Nixu Oy:ssä identiteetinhallinnantuotepäällikkönä.14VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *Pulmapalsta jatkuu tämän vuoden puolelle ja uusilla aivosoluja kutittavillapähkinöillä.KassajonossaKuusi asiakasta seisoo kaupan kassajonossa. Selvitä missä järjestyksessä he ovat jonossa jamitä he ostavat ja millä tavalla he maksavat ostoksensa.Asiakas:Ostos:Maksutapa:ekonomi, insinööri, kersantti, muurari, opettaja, pappikahvipaketti, limsakori, lehti, lenkkimakkaraa, tupakkaa, wc-paperiakolikot, tasaraha, 10 euron seteli, 20 euron seteli, sekki, pankkikortti1.2.3.4.5.6.7.8.9.Kolikoilla maksava ostaa vessapaperia. Hän ei ole insinööri.Viides asiakas jonossa ostaa tupakkaa. Hänen takanansa oleva on pappi, opettaja taiinsinööri.Sekillä maksava seisoo taaempana kuin ekonomi. Heidän välissä on yksi asiakas.Opettaja on kolmas kassajonossa. Ekonomi ja opettaja ovat jonossa peräkkäin.Tasarahalla maksava ostaa lehden.20 euron setelillä maksavan toisella puolen on limsakorin ostava ja toisella puolen onmuurari.Pappi maksaa ostoksensa 10 euron setelillä. Hän ei osta lenkkimakkaraa. Pappi on kassajonossajoko ensimmäinen, kolmas tai viides.Vessapaperia ostaa joko opettaja tai pappi.Muurari ei maksa tasarahalla eikä pankkikortilla..a) Mikä on asiakkaiden järjestys kaupan kassajonossa (kassasta lukien)?b) Millä tavalla asiakas maksaa ostoksensa?c) Mitä kukin asiakas ostaa?pappi, 10 euron seteli, kahviekonomi, tasaraha, lehtiopettaja, kolikot, wcmuurari, sekki, makkarakersantti, 20 euron seteli, tupakkainsinööri, pankkikortti, limsaVastaukset:VÄTSKÄRI * 01/2012 15


* VSTKY 1967 - 2012 *JuhlavuodtunnelmTEKSTI ANNE KOSKINEN-KANNISTOHaluan toivottaa Sinulleoikein tapahtumarikastaja menestyksekästäVSTKY:n 45-vuotisjuhlavuotta2012! Yhdistysaktiiviensuunnitteluristeilyllätammikuussa suunnittelimmeporukalla vuoden tapahtumia jakeskusteluihin nousi juhlavuodentoiminta. Yhdistyksemme on saavuttanutkunnioitettavan 45 vuodenvirstanpylvään ja sitä on syytäjuhlia yhdessä. Tilaisuuksien ja tapahtumienosalta oli hienoa päästäosallistumaan juhlavuoden suunnitteluunja suunnittelun lomassaitselleni nousi kysymys siitä, mitävätskyläisyys tarkoittaa vuonna2012? Kiusoittelin muita vätskyaktiivejasuunnittelun ohella yhdistyksenmerkityksestä. Saimmeaikaan hyvin mielenkiintoisia keskustelujaaiheesta.Jokaisessa meissä asuupieni vätskyläinen.Mieleenpainuvammat kommentitolivat mm. seuraavanlaisia elämänfilosofioitakuten ”Tietotekniikanvarjolla oikean elämän viettämistä”,”Vätskyn bussissa on aina hy-16VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *enissavät sämpylät” ja ”Jokaisessa meissäasuu pieni vätskyläinen”. Näidenkommenttien innoittamana heitänkinhaasteen Sinulle: Löydä pienivätskyläinen itsessäsi! Me yhdistyksenaktiivit tapahtumatarjonnantakana voimme Sinua siinä auttaa,mutta pohdinta pitäisi aloittaa siitä,mikä on Sinun syysi kuulua yhdistykseen?Jäseneksi liittymiseenja toiminnassa mukana olemiseenliittyviä syitä on ollut mm. ”Hyvätkaverit”, ”Avointa, mukaansatempaavaaporukkaa”, ”Mukavia tilaisuuksia”,”IT on arkipäivää, tahtojakaa tietotekniikka-tuntemuksiakiinnostavien ihmisten kanssa”,”Tuttavapiirin kautta heräsi mielenkiinto”,”Uusia kontakteja”, ”Uusiennäkökulmien saaminen” ja”Luonnollinen jatkumo opiskelijayhdistystoiminnastaammatillisiinpiireihin”.IT on arkipäivää, tahtojakaa tietotekniikkatuntemuksiakiinnostavienihmisten kanssa.Löysitkö vastakaikua omaanvätskyläisyyteesi oheisista kommenteista?Jos jokin Sinulle olennainensyy jäi mainitsematta, niinkerrothan seuraavan kerran kuntörmätään esimerkiksi tilaisuuksissa,mikä Sinut sai houkuteltuatoimintaan ja pysymään toiminnassamukana? Olemme tunnistaneetmyös sen että olemme menettäneetjäsenistöä vuosien varrella. Tämätiedostaen olemme jatkuvasti pyrkineetkehittämään toimintaa, jottaolisimme jäsenyytesi arvoisia.Haluamme kehittää yhdistystä jäsenistönhaluamaan suuntaan, jaVÄTSKÄRI * 01/2012 17


* VSTKY 1967 - 2012 *otamme mielellämme ehdotuksiaSinua kiinnostavista aiheista ja tilaisuuksista.Elämme integroidussaIT-yhteiskunnassa, jossa kukaan eivälty IT:n vaikutuksilta. Yhteiskuntaja IT ovat jatkuvasti muutoksenkourissa ja VSTKY haluaa pysyäSinun ja muutosten mukana. Kutenkeskusteluissa jäsenistön rakenteestaon noussut esille, etteiVSTKY:een kuuluakseen tarvitseolla IT-nörtti, vaan jäsenistöömmekuuluu valistuneita IT:n soveltajia,käyttäjiä omassa arjessaan ja työssään.Lämmin kiitos siitä, että olettunnistanut pienen vätskyläisensisälläsi ja haluat kuulua iloiseenammattilaisten joukkoon. ToivotanSinut sydämellisesti tervetulleeksiviettämään yhdessä yhdistyksenhienoa 45-juhlavuotta. ■Menestystä vuodelle 2012 Sinullevalistunut IT-soveltaja,18VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *TulossaTurku ICT WeekTEKSTI IIRO RANTANEN, SONJA NYLANDERKUVA MARKO YLITOLVAKun turkulaiset ICT-alantoimijat lyövät päänsä yhteen,on tuloksena toukokuussaensimmäistä kertaajärjestettävä Turku ICTWeek. Viikon aikana Turussa nähdäänkansainvälisesti arvostettuja osaajia,luodaan uusia yhteistyöverkostoja sekäinnostutaan uusista ideoista.Viikon aloittaa maksuton Turku ICTWeek Launch Event, joka järjestetäänMauno Koivisto -keskuksessa. Puhumaansaapuvat tunnetut suomalaistenkasvuyritysten edustajat ja päivänteemoina ovat yrittäjyys, kasvu ja kansainvälisyys.Iltapäivällä ohjelmassa onluvassa yritysdeitit, joissa innovaatiot,yritykset ja rahoitus kohtaavat. Vastaavankaltaiset yrityspartneroinnit ovatSuomessa vielä ICT-alalla harvinaisiaja Turku ICT Weekin järjestäjät ovatkininnoissaan lähteneet kokeilemaan suomalaisittainjotain aivan uutta.Viikko jatkuu 15.-16.5.2012 neljättäkertaa järjestettävällä Turku Agile Day-konferenssilla. Luvassa on kansainvälisestikinainutlaatuinen tapahtuma,jossa huipputason puhujat, edullinenhinta ja rento ilmapiiri kohtaavat. Kokonaanvapaaehtoisvoimin järjestettäväkonferenssi tuo Turkuun ketterien menetelmienkovimmat gurut ja nousevattähdet. Tiistaina luvassa on erilaisiakäytännön työpajoja ja keskiviikkonaperinteisempiä puheita sekä keskusteluja.Keynote-puhujina nähdään LindaRising sekä Lisa Crispin. Kiitosta saanutleppoisa ja välitön ilmapiiri jatkuuVÄTSKÄRI * 01/2012 19


* VSTKY 1967 - 2012 *illallisella, jossa on aikaa tutustua jakeskustella.Turku ICT Weekin takaa löytyy moniavarsinaissuomalaisia ICT-alan toimijoitakuten VSTKY, VSIT, Turku AgileGroup, Boost Turku, Turun yliopisto,Turun ammattikorkeakoulu ja TurkuScience Park Oy. Tärkeimpänä ajatuksenaon kehittää varsinaissuomalaistenICT -alan yritysten liiketoimintaaja edistää alueen positiivista imagoa janäkyvyyttä ICT-maakuntana. Yhteistyössäon tunnetusti voimaa, ja Turunalueella innokkaista toimijoista ei olepulaa – tästä tuloksena ainutlaatuinenja monien mahdollisuuksien Turku ICTWeek. ■Turku ICT Week sekä Turku Agile Daylöytyvät myös Facebookista ja Twitteristä.Lisätietoa ja ilmoittautuminen osoitteissa:www.turkuagileday.fiwww.turkusciencepark.com20VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *VSTKY:nVerkottumisseminaariTEKSTIERKKI INNOLALokakuussa VSTKY järjestiyhdessä Turku Science Parkinja Varsinais-Suomen IT–yrittäjien kanssa verkottumisseminaarinMauno Koivisto–keskuksessa. Seminaarin alustajinatoimivat Cisco Systems Finlandintoimitusjohtaja, Tietotekniikan liitonhallituksen puheenjohtaja Esa Korvenmaasekä Microsoftin liiketoimintajohtaja(mobiili) Vesku Paananen.Tilaisuuden suunnittelu aloitettiinjo alkuvuodesta. Alustajien varmistuttua80 henkilön kiintiö saatiin melkoripeästi täyteen. Pääpaino tilaisuudessahaluttiin antaa osallistujille ja keskinäiselleverkottumiselle.Esa Korvenmaa ja Vesku Paananenalustivat mielenkiintoisesti ja persoonallisestiaiheesta verkottuminen.Shown tosin saattoi varastaa Veskunesityksen loppuun upotettu demo/mainosuudesta, kovin odotetusta puhelinmallista.Alustusten ja keskustelun jälkeensiirryttiin kahvikuppien ääressä verkottumaan.Jokaisella osallistujalla olitehtävänä vaihtaa ajatuksia vähintäänviiden osallistujan kanssa. Tämä tavoitetäyttyi erinomaisesti, keskimäärin(osallistujat palauttivat tavattujen henkilöidenlistat) tapaamisia oli ainakin8/henkilö.Tapaamisten jälkeisessä yhteenvedossasovimme yhdessä, että jäämmeodottamaan seminaarin konkreettisiatuloksia. Yksimielisyys saavutettiinmyös siitä, että näitä mahdollisia tuloksiaolisi hyvä käydä läpi seminaarinjatko-osassa, joka näillä näkymin pyritäänjärjestämään kuluvan vuodenensimmäisellä puoliskolla. Seminaariinosallistuneet lupasivat informoidanäistä mahdollisista tuloksista myösVSTKY:n LinkedIn ryhmässä.Tuloksista, odotuksista ja mahdollisenjatkoseminaarin sisältöehdotuksistavoi olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.Erittäin painava toivomukseni on,että saamme jatkettua verkottumisseminaarejaja että nämä tapaamiset johtaisivatmyös konkreettisiin tuloksiin.Seuraavasta verkottumistilaisuudestauutisoidaan VSTKY:n www-sivuillaja sähköpostitse heti, kun tilaisuudenajankohta tarkentuu. ■VÄTSKÄRI * 01/2012 21


* VSTKY 1967 - 2012 *IT liiketoimTEKSTI TOMMI RANTAVSTKY If:nIF:SSÄ TIETOTEKNIIKKA JA LII-KETOIMINTA KULKEVAT KÄSI KÄ-DESSÄ || Tämän päivän yrityksetjoutuvat joka päivä ratkaisemaan,miten selvitä lukuisista yritystoiminnanhaasteista. Niiden toiminnassaainoat pysyvät asiat ovatkinmuutos ja tarve vastata siihen. IT:nyksi haasteista onkin tähän vastaaminen.Tietotekniikkaa on monesti pidettyliiketoiminnasta erillisenätekijänä, mutta If:ssä IT nähdääntoimivan osana liiketoimintaa ja itseasiassavakuutusliiketoiminnanmahdollistajana.AUTOMAATTINEN KORVAUSKÄ-SITTELY TUO KORVAUSPÄÄTÖK-SEN JOPA KOLMESSA SEKUNNIS-SA || Tietotekniikan kehittyminenon mahdollistanut mm. korvauskäsittelynautomatisoinnin. Jopapuolessa tapauksessa korvauspäätöksistä,jotka ovat automaattisessakorvauskäsittelyssä asiakas saapäätöksen korvauksesta 3-4 sekunnissa.Tämä mahdollistaa korvauksenmaksamisen vakuutusehtojenmukaisesti ilman manuaalista korvauksenkäsittelyä ja tuo asiakkaallepäätöksen välittömästi.Käytännössä kone ei kuitenkaantee kielteisiä päätöksiä vaan ainoastaanmyönteiset korvauspäätökset.Mikäli ohjelma ei voi suoraltakädeltä tehdä korvauspäätöstä,niin asian käsittely ”siirtyy” ihmi-22VÄTSKÄRI * 01/2012


* VSTKY 1967 - 2012 *nnassaYRITYSESITTELYSSÄ 26.1.2012selle joka hoitaa käsittelyn tämänjälkeen ja tekee korvauspäätöksen.MITÄ KETTERÄ OHJELMISTOKE-HITYS ON? || Ketterän ohjelmistokehityksenmenetelmät pyrkivätjakamaan ohjelmistojen kehityksenlyhyihin iteraatioihin tai sprintteihin.Nämä ovat tietyssä mielessäjokainen omia pieniä ohjelmistoprojekteja,joissa pyritään ratkaisemaanjokin tietty ongelma. Tavoitteenaon rakentaa tuote pikkuhiljaa valmiimmaksi näiden useidentoteutuskierrosten avulla.Sprintin tehtäväksi pyritäänvalitsemaan aina tärkeimmät kehitettävätasiat mikä varmistaavoimavarojen tehokkaan käytön.Toteutuskierroksen lopuksi pidetäänyleensä myös demo-tilaisuus,jossa esitellään aikaansaatu tuotos.Tämä tuo myös selkeästi esillemitä on käytännössä saatu aikaanmikä konkretisoi aikaansaannoksen.Osa tätä kehitystyötä on myösoman toiminnan arviointi, jokamahdollistaa toiminnan jatkuvankehittämisen.Kenties ketterän ohjelmistokehityksenperiaatteita voisi hyödyntääenemmän myös yritysten muussakehittämistyössä. Idea selkeistäsopivassa ajassa saavutettavistatavoitteista ja oman toiminnan jatkuvastakehittämisestä voisivatkintoimia yhä laajemmin yritysten erilaisissakehittämisprojekteissa. ■VÄTSKÄRI * 01/2012 23


Lisätietoa jäsenyydestä jajäseneksi liittymisestäwww.vstky.fi/jasenyys

More magazines by this user
Similar magazines